PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st."

Transkript

1 PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou Název zakázky: Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. 175 Číslo zakázky PRO P Datum 1/2014 Část: D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Revize 0 Stupeň PD Dokumentace pro stavební povolení DSP Identifikační údaje zpracovatele projektu Paré : Hlavní inženýr projektu: Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Jiří Jeníček Ing. Jiří Jeníček Ing. arch. Lenka Divišová

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA str. 2 Popis stávajících konstrukcí Objekt bytového domu, který je předmětem stavebních úprav byl postavený v roce 1929, poslední stavební úpravy byly provedeny v roce v Rekonstrukce se bude týkat pouze 1. NP, kde jsou v současné době dva nebytové prostory, z nich v rámci rekonstrukce vzniknout dva byty velikosti 2 +kk. Objekt se postaven z plných cihel, tl. obvodových konstrukcí je 660 a 450 mm, tl. nosných zdí je 300 mm. V objektu se nachází 3 stávající komíny z plných cihel, ty nebudou v rámci rekonstrukce využity. V bytovém domě jsou v současné době stropy z ocelových I profilů, doplněných trámy a prkny. Stropy budou v rámci rekonstrukce zachovány, pouze budou odstraněny stávající podlahy a nahrazeny novými. Okna budou zachována také stávající plastová, místo stávající výloh budou osazena nová okna stejného profilu. V okolí objektu nebudou prováděny žádné změny, ani nebudou prováděny žádné výkopové práce, všechny přípojky budou zachovány stávající, rekonstrukce se týká pouze vnitřních prostor domu. 1. Účel objektu Jedná se o stavební úpravy spojené se změnou užívání dvou prostor v 1. NP bytového domu č.p. 569 v ulici Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Jedná se o dva prostory přístupné ze společné chodby. Původně zde byly dva komerční prostory, jejichž využití se v průběhu let měnilo. Vzhledem k dlouhodobému nevyužití komerčních prostor se vlastník rozhodl tyto dva prostory upravit a používat jako dvě samostatné bytové jednotky. Vzniknou zde nově dvě malometrážní bytové jednotky. Za vchodovými dveřmi je stávající vstupní chodba, ze které se vstoupí do dvou nových bytů velikosti 2+kk. Pří vstupu do bytu se nacházíte v hale, odkud můžete jít do pokoje, koupelny nebo obývacího pokoje. Obě dvě nové bytové jednotky jsou II. velikostní kategorie. Zastavěná plocha bytového domem : 124,30 m 2 Obestavěný prostor rekonstruovaného přízemí bytového domu: 422,6 m 3 Budoucí provoz : rekonstrukce bytového domu pro trvalé bydlení nájemníků. 2. Architektonické řešení Objekt bytového domu, který je předmětem stavebních úprav je umístěn ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou v ulici Nádražní. Bytový dům představuje třípodlažní, podsklepený, objekt v podkroví se nachází půdní prostor. Bytový dům byl postavený v roce 1929, poslední úpravy byly kolaudovány v roce Objekt navržen jako stěnový systém a je postaven z plných cihel. Půdorys objektu je obdélníkový, bytový dům se skládá v současné době ze 3 bytových jednotek. Tato projektová dokumentace řeší změnu užívání 1.NP v objektu č. p. 569 spojenou s provedením stavebních úprav, kde vzniknou ze dvou nebytových prostor dvě samostatné bytové jednotky o velikosti 2+kk. Dojde k výměně výkladních skříní za nová plastová okna ve stejné barvě a profilu, jako jsou ostatní okna v domě. Nový architektonický vzhled domu je patrný z pohledu, který je součástí projektové dokumentace.

3 TECHNICKÁ ZPRÁVA str Orientace ke světovým stranám Vstup do objektu je ze severní strany objektu. 4. Výšková orientace Výšková úroveň ±0,000 použitá u objektu bytového domu je výškovou úrovní horního povrchu podlahy 1.NP. 5. Popis technického řešení Bourací práce V rámci bouracích prací budou v řešených prostorech odstraněny a demontovány všechny stávající podlahy, otopná tělesa, dveře se zárubněmi, stávající výkladní skříně, sanitární vybavení a keramické obklady. Demontované konstrukce budou odvezeny a k tomu účelu určenou skládku. Otlučené budou všechny stávající keramické obklady a omítky. Odstraněny budou všechny stávající vrstvy podlah. Dále budou při dodržená zásad pro vybourávání otvorů ve stávající konstrukcích vybourány některé otvory ve stěnách (nejprve budou osazeny překlady). Vybourány budou otvory a prostupy pro rozvody jednotlivých instalací. Dále budou vybourány otvory pro nové dveře. Nejprve budou osazeny ocelové překlady 3xI140 a poté budou vybourány otvory po dveře. Budou vybourány stávající výkladní skříně, stávající překlady budou využity pro instalování nových oken, ostatní část otvoru bude zazděna. Zemní práce V rekonstruovaném objektu nebudou prováděny žádné zemní práce. Základy Objekt bude ponechány stávající základy. Hydroizolace Vodorovná hydroizolace a protiradonová bariéra bude zachována stávající. Svislé konstrukce Obvodové stěny bytového domu budou zachovány stávající. V objektu budou zazděny stávající dveřní otvory a vybourány nové. Dozdívky po stávajících otvorech budou z cihel POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm. V objektu budou vybudované nové příčky ze sádrokartonu tl Stávající nosné stěny směrem do chodby budou doplněny o akustickou předstěnu tl. 65 mm. Tu bude tvořit rošt z profilů RIGIPS R-CD a R-UD vyplněný minerální izolací a modrá akustická sádrokartonová deska RIGIPS. Zateplení soklu Sokl bytového domu bude ponechán stávající. Překlady V místě nově vybouraných dveřních otvorů budou osazeny 3xI140.

4 TECHNICKÁ ZPRÁVA str. 4 Komín V objektu budou ponechány stávající komíny, odkouření od plynového kotle bude vyvedeno na fasádu. Schodiště Schodiště v bytovém domě bude ponecháno stávající kamenné. Vodorovné konstrukce Stávající stropní konstrukce v objektu bytového domu bude zachována, bude pouze demontovaná stávající podlaha a nahrazena novou. Ve stropní konstrukci budou provedeny prostupy dle projektů EI, ZI a UT. Podhledy Stropní konstrukce bude doplněna o podhledy, budou provedeny ze sádrokartonových desek uchycených a zavěšených na stávající stropní konstrukci. Zastřešení Nad objektem bytového domu bude zachována stávající střecha. Podlahy Stávající podlahy budou demontovány a nahrazeny novými. Skladby podlah v bytovém domě jsou patrny z výkresů řezu a půdorysu. Vrchní část podlahy v jednotlivých místnostech je vypsána ve výpisu místností ve výkresu půdorysu. V koupelně bude na podlaze a na stěnách do výšky obkladů provedena hydroizolační vrstva z tekuté folie. Vše bude provedeno přesně podle výrobních předpisů výrobce. Obklady stěn Keramické obklady jsou provedeny v místnostech dle zakreslení ve výkrese půdorysu. Výška obkladu je v tomto výkrese také znázorněna. Obklady budou lepeny do flexibilního lepidla. Spárovány jsou obklady spárovací hmotou s vodoodpudivými a antibakteriálními přísadami. V místnostech koupelen se pod keramickou dlažbu a keramickým obkladem provede stěrková hydroizolační vrstva pod keramické dlažby s použitím příslušných doplňků (rohy, kouty, prostupy). Tato vrstva bude provedena přesně podle výrobních předpisů výrobce (nanášet ve dvou vrstvách apod.) Sprchové vaničky a ostatní zařizovací předměty budou osazeny přesně podle výrobních předpisů výrobce. Styl zařizovacích předmětů a sprchových vaniček s obklady a dlažbami bude vyplněn trvale pružným silikonovým a sanitárním tmelem. Výplně otvorů Vstupní dveře a nová okna budou zachovány stávající. V objektu budou instalovaná nová okna pouze místo stávající výloh. Okna budou plastová z pětikomorových profilů stavební hloubky 70 mm se zasklením tepelně-izolačními dvojskly Ug=1,1 W/m 2 K. U oken je použito kování dle výpisu oken. Odstín oken je z exteriéru BRILLANT zlatý dub, z interiéru bílý. Okna budou osazena pomocí montážní polyuretanové pěny a pozinkovaných profilů přichycených

5 TECHNICKÁ ZPRÁVA str. 5 hmoždinkami do zdiva, přednostně dle montážních pokynů výrobce oken. Spára mezi oknem a stěnou bude z vnější exteriérové strany vybavena systémovou paropropustnou samolepící okenní fólii a z vnitřní interiérové strany parotěsnou samolepící fólií. Vnitřní dveře vstupní do bytu budou jednokřídlové plné dřevěné s požární odolností EW30 DP3 a klima odolností III (C) s povrchovou úpravou střednětlakým laminátem CPL odstín ořech. Použito bude bezpečnostní kování nerez klika koule s cylindrickou vložkou vysoká ochrana 3. Dveře budou osazeny do plně zazděných univerzálních ocelových zárubní se stínovou drážkou, typ USD a budou vybaveny dřevěným prahem. Vnitřní dveře uvnitř bytů budou jednokřídlové plné dřevěné s klima odolností II a s povrchvou úpravou střednětlakým laminátem CPL odstín ořech. Použito bude štítové kování klika - klika s dózickým zámkem, materiál matný nikl se základní ochranou 1. Dveře budou osazeny do obložkových zárubní průřez zárubně typ R se zaoblenými hranami obložky a oblým ostěním 65 mm záklopka odstín ořech. Dveře do koupelny budou jednokřídlové plné dřevěné s klima odolností II (B) s povrchovou úpravou střednětlakým laminátem CPL odstín ořech posuvné do pouzdra STANDARD SDK mm. Dveře budou osazeny do obložkových zárubní průřez zárubně typ R se zaoblenými hranami obložky a oblým ostěním 65 mm záklopka odstín ořech. Prostupy skrz požárně dělící konstrukce Všechny prostupy skrz požárně dělící konstrukce budou provedeny v kvalitě předepsané Požárně bezpečnostním řešením stavby. Všechny prostupy bude provádět kvalifikovaná firma proškolená dodavatelem těchto materiálů a všechny prostupy budou označeny příslušným štítkem. Omítky, malby a nátěry Stávající vnitřní omítky budou odstraněny a nahrazeny novými vápenocementovými omítkami doplněnými o štukovou vrstvu. Výmalba bude provedena interiérovými malbami. Na strop a stěny ze sádrokartonu bude použita interiérová malba vhodná na sádrokartonové konstrukce. Na kovové konstrukce budou použity vhodné nátěry na kovové konstrukce aplikované dle technologických předpisů (1x základ + 2x vrchní nátěr). Na dřevěné konstrukce budou použity lazurovací nátěry vhodné do interiéru aplikované dle technologických předpisů (1x základ + 2x vrchní nátěr). Klempířské, truhlářské a zámečnické výrobky Viz výpis podrobností. Geometrická přesnost staveb Geometrická přesnost jednotlivých konstrukcí je dána příslušnými ČSN. Dodoržena musí být u všech konstrukcí, zejména u svislých konstrukcí, omítek, zateplení a podlah. Vodovod a ohřev TUV, odpadní vody Viz Část ZI.

6 TECHNICKÁ ZPRÁVA str. 6 Elektroinstalace, slaboproud a hromosvod Viz Část EI. Vytápění Viz Část UT. Vzduchotechnika Místnosti budou odvětrány přirozeným větráním a infiltrací dveřmi a okny.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03

Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03 Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03 SEZNAM STANDARDŮ U BYTOVÉHO DOMU Níže uvedený popis standardního provedení základních konstrukcí, použitých materiálů a standardního vybavení bytu je vytvořen podle

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex,

OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex, REZIDENCE NA FARKÁNĚ STANDARDY BYTŮ VNITŘNÍ POVRCHY OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex, atd ). OBKLADY - keramické velkoformátové rektifikované (např. 300x600mm) Marazzi

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Opava 19.2.2014 Akce: OIP OSTRAVA REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU Inv.: ČR-STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13 - OPAVA D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SEZNAM PŘÍLOH : TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více