Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ"

Transkript

1 Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec Přílepy, Přílepy č.p.4, Holešov IČ: statutární zástupce Rudolf Solař starosta obce Charakter stavby : zateplení konstrukcí, výměna výplní otvorů Zahájení stavby : 06/13 Ukončení stavby : 09/13 Dodavatel : bude určen dodatečně Projektant : Ing. Milan Kočař TRIGON projekt, Kollárova 1007/45, Kroměříž č.autorizace dle ČKAIT v oboru pozemní stavby IČO ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 Technická zpráva a) Výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů Doplňující průzkumy a výpočty nebyly prováděny b) Změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení Změny v rámci technického, konstrukčního a dispozičního řešení nebyly provedeny Dispoziční řešení : 1.PP ze schodišťového prostoru je přístupný sklad, plynová kotelna a sklep s vestavěnou kójí (bývalá prádelna). Z kotelny je přístupná suterénní část dvorní přístavby. 2

2 1.NP Mateřská škola : vstupními dveřmi z dvorního areálu je po jednoramenném schodišti přístupná chodba, odkud jsou jednotlivé vstupy do společenské místnosti s jídelnou, kuchyňky (výdejna stravy), hygienického zařízení dětí a do šatny dětí. Z šatny je umožněn vstup do třídy, odkud je přístupná ředitelna a ložnice dětí. Z jídelny vedou spojovací dveře do vstupní přístavby, kde je situováno společné hygienické zařízení pro zaměstnance Obecního úřadu a Mateřské školy. 1.NP Obecní úřad : vstupními dveřmi je přístupná chodba, odkud je vstup do hygienického zařízení a na schodiště do 2.NP. 2.NP Obecní úřad : ze schodiště je přístupná spojovací chodba, odkud jsou vstupy do jednotlivých místností Obecního úřadu : kanceláře ekonoma, kanceláře starosty, sekretariátu, zasedací místnosti, kanceláře a kanceláře místostarosty. Ze zasedací místnosti je umožněn vstup do Obecní knihovny a skladu. Podkroví vstup umožněn po žebříku otvorem ve stropní konstrukci, opatřeným uzavíracím poklopem. Žebřík je umístěn ve vestavěné skříni v rámci spojovací chodby Obecního úřadu. Podkroví je využíváno jako odkladní prostor nepotřebného nábytku a pomůcek Mateřské školy i Obecního úřadu. Účelem stavebních úprav je zateplení objektu Mateřské školy a Obecního úřadu v Přílepech, Přílepy č.p. 4, Holešov. Jedná se o výměnu všech stávajících výplní otvorů (okna a vstupní dveře za dřevěné Euro ) spolu s provedením certifikovaného zateplovacího kontaktního systému s izolantem EPS F (stávající obvodové zdivo) a s izolantem minerální vata (sokl) s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou omítkou se samočistícím efektem (zdivo) a s povrchovou úpravou silikonovou paropropustnou, vodoodpudivou, omyvatelnou omítkou (sokl). Dále bude provedeno zateplení stropní konstrukce nad 1.PP a 2.NP a zateplení střešní konstrukce obou přístaveb. Na přístavbách budou provedeny nové povlakové foliové střešní krytiny. Architektonické řešení : Stávající architektonická, funkční a výtvarná koncepce objektu (zejména fasády) zůstane nezměněna. Barevné ztvárnění navržené fasády s novými okny a vstupními dveřmi podpoří začlenění objektu do okolního prostředí. Vegetační úpravy : Stávající nebude zasahováno. 3

3 V případě narušení stávajících vegetačních úprav skládkou, přísunem materiálu či montáží lešení, bude (po dokončení stavebních prací) prostor kolem objektu upraven zatravněním a výsadbou keřů. Údaje o plošných výměrách objektu Zastavěná plocha : 311,00 m 2 Obestavěný prostor : 2 488,00 m 3 Podlahová plocha Obecní úřad : 214,32 m 2 Podlahová plocha Mateřská škola : 218,32 m 2 Podlahová plocha suterén : 100,72 m 2 c) Technické a konstrukční řešení 1. Bourání konstrukcí Bourací práce zahrnují vyvěšení křídel všech stávajících dřevěných zdvojených oken, jednoduchých ocelových oken (suterén), vstupních hliníkových dveří, vstupních hliníkových dveří s nadsvětlíky i dřevěných dveří včetně vybourání okenních rámů a dveřních zárubní. Budou demontovány dřevěné kryty otopných těles. Dále budou demontovány klempířské výrobky (parapetní desky, podokapní žlaby včetně kotlíků, střešní svody, lemování a oplechování zdí, závětrné lišty a oplechování soklu). Bude rozebráno stávající podbití říms z prken. Dále bude demontováno zemnící vedení včetně 2 bleskosvodů. Stávající prosklená stříška (drátosklo do ocelových rámů) nad vstupem do OÚ bude demontována. Přístupový chodník ke vstupu do MŠ (betonová dlažba 300/300 mm) bude rozebrán. Všechny stávající drobné prvky a konstrukce na fasádě budou demontovány (světla, vypínače, čidlo, kamera, zvonek-vrátný, schránka, mřížky, vývěska, konzoly pro prapory, skříň HUP...). 2. Zemní práce Bude proveden odkop ornice pro okapový chodník. Ornice bude rozprostřena na stávajícím pozemku MŠ školní zahrada. 3. Základy Není uvažováno. 4

4 4. Svislé konstrukce Z důvodu zateplení střešní konstrukce obou přístaveb, bude provedeno nadezdění atik, a to z porobetonových tvárnic na tmel výše nadezdívky = 150 mm. 5. Vodorovné konstrukce Při realizaci zateplení stropní konstrukce nad 1.PP (cihelná klenba do I nosičů) bude proveden sádrokartonový podhled desky 12,5 mm. Sádrokartonové desky budou zavěšeny na stávající stropní konstrukci dle montážních předpisů a pokynů dodavatele. Nad vstupem do Obecního úřadu bude osazena stříška ocelová oblouková nerezová konstrukce (4 konzoly) s výplní z litého polykarbonátu barva opál. Přístřešky jsou sériově vyráběny z nerezové oceli V2A, leštěný povrch brusným papírem o velikosti zrna 240µ. Jednoduché nosné konzoly přístřešku jsou vypracovány do nejmenších detailů. Balení obsahuje veškeré příslušenství k montáži a kotvící prvky pro instalaci přístřešku na zateplené zdivo Viz Výpis zámečnických výrobků. Výplň - plná polykarbonátová deska v čirém odstínu tloušťky 3 mm se vyznačuje vysokou kvalitou a estetickým vzhledem. Funkci dešťového okapu a nástěnného profilu splňuje zahnutý okraj polykarbonátové desky. Desky jsou odolné vůči krupobití a UV záření. 6. Výplně otvorů Stávající dřevěná zdvojená okna budou vyměněna za dřevěná Euro, zasklená izolačním dvojsklem. Okna (jednokřídlová i dvoukřídlová) budou osazena do stávajících otvorů. Členění dvoukřídlových oken vertikální, otvírání všech oken kombinované - okna otvíravá a sklápěcí. Do většiny oken budou osazeny vnitřní horizontální žaluzie Viz výpis Truhlářských výrobků. Vstupní dvoukřídlové dveře dřevěné Euro, částečně prosklené se zasklením izolačním bezpečnostním dvojsklem. Dvoukřídlové vstupní dveře do MŠ provedeny se dvěma nadsvětlíky, jedním plným a jedním sklápěcím s pákovým mechanismem. Vstupní jednokřídlové dveře do suterénu dřevěné Euro v provedení otevíravé, plné. Zasklení oken i vstupních dveří - součinitel prostupu tepla U = < 1,2 W/m 2.K, včetně rámů a zárubní. Venkovní parapety z ocelového poplastovaného plechu barva světle šedá, vnitřní parapetní desky z laminované dřevotřísky s nosem barva bílá. Do vstupních dveří bude osazeno izolační bezpečnostní dvojsklo. Barva rámů oken i vstupních dveří bílá. 5

5 Výplň ocelové stříšky nad vstupem do Obecního úřadu litý polykarbonát, odolný vůči UV záření barva opál. Před samotnou výrobou oken a vstupních dveří je nutno přesné rozměry doměřit na stavbě! 7. Úprava povrchů Zdivo - stávající vnější omítka bude opravena, očištěna a napenetrována. Na plochách kde bude stávající omítka otlučena se provede vyrovnání vápenocemtovou omítkou hladkou pod zateplovací systém. Na takto upravenou stávající omítku bude proveden certifikovaný zateplovací kontaktní systém (tl. izolantu EPS F 140 mm, ostění 30 mm) s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou omítkou se samočistícím efektem (zdivo) odstíny : temně a jemně oranžová. Sokl stávající kamenný sokl provedeno očištění, sanace a srovnání tmelem pod certifikovaný zateplovací kontaktní systém (tl. izolantu minerální vata 140 mm, ostění 30 mm) a s povrchovou úpravou probatvenou silikonovou paropropustnou, vodoodpudivou, omyvatelnou omítkou (sokl) odstín : světle hnědá. Všechny stávající drobné prvky a konstrukce na fasádě budou demontovány a znovu umístěny na zateplenou fasádu (světla, vypínače, čidlo, kamera, zvonek-vrátný, schránka, mřížky, vývěska, konzoly pro prapory, skříň HUP...) nebo bude provedena úprava (vybrání) v zateplení zejména pro skříně inženýrských sítí (parapety budou pak oplechovány ocelovým poplastovaným plechem). Stávající vnitřní omítky kolem vyměněných oken a vstupních dveří budou opraveny, přeštukovány a celé vnitřní stěny, kde byla okna a dveře vyměněny budou opatřeny interiérovými malbami. Zateplení konstrukcí musí být provedeno CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS) TŘÍDA KVALITY A. ZATEPLENÍ FASÁD Při zateplování fasád objektů bude použit pouze CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDA KVALITY A. Při zateplování fasád objektů bude plně respektovatována ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem a ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení (duben 2009). PŘÍPRAVA PODKLADU 6

6 Podklad bude pro aplikaci zateplovacího systému respektovat požadavky ČSN Podklad musí být bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad musí vykazovat soudržnost nejméně 8O kpa. Celá plocha stávající břizolitové omítky bude opravena v místech nesoudržné omítky s podkladem, poruch vlivem zatečení a vlhkosti zdiva, poškození, trhlin a nerovností. Následně bude podklad očištěn omytím tlakovou vodou. V místech biotického napadení bude podklad mechanicky očištěn a případně chemicky ošetřen. Dle potřeby se provede napenetrování plochy penetrační emulzí. Účelem penetrace je omezení nasákavosti podkladu a zlepšení podmínek pro přídržnost lepícího tmelu. LEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK Desky z polystyrenu EPS F stávající obvodové zdivo Tepelně izolační fasádní desky z EPS 100F polystyrenu budou mít deklarovaný součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W.m-1K-1, reakce na oheň E, faktor difůzního odporu Lepení desek z polystyrenu pomocí lepícího tmele bodovokrajovou metodou tzn., že povrch desky musí být přichycen k podkladu minimálně na 40% plochy desky. Pro výškové založení bude sloužit zakládací lišta. Při lepení musí být dodrženy všechny doporučené technologické předpisy a pravidla. To znamená, že desky musí být lepeny na vazbu. V rozích otvorů nesmí být průběžné spáry (vznik křížových spojů). Desky se musí lepit těsně na sraz. Do spár mezi jednotlivými deskami se nesmí dostat lepící tmel ani stěrková hmota. Případné spáry vzniklé nepřesností desek nebo jejich řezáním se vyplňují montážní pěnou. K průběžným štěrbinám nebo spárám nesmí vycházet spoje desek. Zde musí být dodrženo překrytí min. 100 mm. Lepení desek v místech ostění, nadpraží a parapetu otvorových výplní je třeba provést tak, aby deska v ploše fasády byla s přesahem a deska na ostění, nadpraží a parapetu k ní byla přisazena. Budou lepeny vždy celé desky izolace. Použití zbytků desek je možné jen v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění výplní otvorů. Po vylepení tepelně - izolačních desek bude provedeno jejich přebroušení a upevnění hmoždinkami. Desky z minerálních vláken stávající kamenný a zděný sokl Tepelně izolační fasádní desky z minerálních vláken budou mít deklarovaný součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W.m-1K-1, reakce na oheň A1 nehořlavé, faktor difůzního odporu 1. Lepení desek z minerálních vláken (MW) pomocí lepícího tmele bude zvoleno dle použitého typu izolace. V případě desek s kolmou orientací vláken je nutno desky lepit celoplošně, u desek s podélnou orientací vláken bude lepení provedeno tzv.bodovokrajovou 7

7 metodou tzn., že povrch desky musí být přichycen k podkladu minimálně na 40% plochy desky. Při lepení musí být dodrženy všechny výše uvedené zásady a doporučené technologické předpisy a pravidla. Po vylepení tepelně - izolačních desek bude provedeno jejich upevnění hmoždinkami. KOTVENÍ HMOŽDINKAMI Po vylepení tepelně - izolačních desek bude provedeno jejich upevnění hmoždinkami. Budou použity pouze certifikované kotevní hmoždinky. Velikost a typ hmoždinek bude určen pro každý objekt samostatně na základě výtažných zkoušek. Provedení výtažných zkoušek bude doloženo protokoly. Kotvení hmoždinkami se provádí nejdříve po 48 hodinách po ukončení lepení. Kotvení a počet hmoždinek bude dle ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem dle použitého systému a pokynů výrobce. Upozornění: Fasádní desky z minerálních vláken neopatřené ochrannou armovací vrstvou je nutno chránit proti působení vlhkosti! PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ ( ARMOVACÍ ) VRSTVY Před provedením výztužné vrstvy se doporučuje zakrýt všechny stavební části, které mohou být znečištěny. Výztužná vrstva se vytváří plošným zatlačením výztužné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na tepelný izolant. Výztužná vrstva bude provedena v tloušťce min. 4 mm. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat výztužné (armovací) vrstvě, která bude nanášena na izolant z extrudovaného polystyrenu. Je nutno použít kvalitní, doporučené flexibilní lepidlotmel. Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle směrem shora dolů. Jednotlivé pásy výztužné síťoviny se ukládají vždy s přesahem nejméně 100 mm. Výztužná vrstva se musí nanést v jedné pracovní operaci. Výztužná síťovina nesmí být po zapracování viditelná a musí být z obou stran obalena stěrkovou hmotou. Nejprve se provede vyztužení rohů otvorů (okna, dveře) AL nebo PVC profily se síťovinou a vyztužení diagonálně umístěnými pruhy síťoviny. Napojení výztužné vrstvy na okna bude realizováno pomocí okenních připojovacích lišt se síťovinou. Nadpraží oken, římsy, balkóny apod. budou opatřeny okapovými lištami s nosem a tkaninou. Při použití profilů s okapním nosem je třeba výztužnou vrstvu se síťovinou ukončit až na spodní úrovni okapního nosu. Dilatační spáry budou řešeny pomocí systémových dilatačních podomítkových profilů. Po zaschnutí armovací vrstvy se následně celá plocha přebrousí tak, aby bylo dosaženo plošné rovinnosti. V závislosti na tloušťce zrna nanášené omítky musí být rovněž dodržena rovina podkladu. OMÍTKA Zdivo - podklad pod strukturální omítku musí být řádně napenetrován. V tomto případě bude použita tenkovrstvá probarvená omítka se samočistícím efektem (zdivo). Pigmentovaný penetrační nátěr bude barevně sladěn s odstínem finální omítky. Vrchní omítka bude natažena nerezovým hladítkem na tloušťku zrna. Vlastní struktura bude následně provedena plastovým hladítkem. 8

8 Sokl objektu bude opatřen probarvenou silikonovou paropropustnou, vodoodpudivou, omyvatelnou omítkou (sokl). Strukturování nanesených omítkovin jednoznačně vyžaduje vysokou zkušenost a zručnost pracovní čety. Proto by tuto práci měla provádět četa, která je na takovou práci prokazatelně proškolena. K provádění vrchní omítky nebo nátěru je potřebné zajistit odpovídající počet pracovníků, který umožní provádět práce kontinuálně bez přerušení. Pokud dojde k přerušení práce je nutno toto provést na nejméně viditelných místech tzn.na rozích stavby, pod hromosvodem apod. KLIMATICKÉ PODMÍNKY V případě, že dodavatel systému neuvádí jinak, platí, že zateplovací práce nelze provádět, pokud teplota vzduchu nebo podkladu klesne pod 7 C. Tento požadavek platí pro rozhodující dobu technologické operace a tzv. zrání příslušných hmot. Obecně platí, že práce nelze provádět v případech, kdy stavba není zajištěna proti přímému působení deště a silnému slunečnímu záření a rovněž se nedoporučuje práce provádět při silném větru. ROZSAH ZATEPLENÍ Celá základní plocha fasády bude zateplena certifikovaným sytémem ETICS z EPS 100F tl.140mm. Sokl bude zateplen certifikovaným sytémem ETICS z minerální vaty tl.140mm. Zateplení ostění a nadpraží otvorů bude provedeno izolantem EPS 100F tl.30mm. TECHNOLOGICKÝ POSTUP Příprava podkladu sanace obvodový kcí, očištění povrchu tlakovou vodou, doplnění chybějící omítky. Montáž soklových lišt U s okapničkou použít spojky soklových profilů. Lepení desek celoplošné lepení u MW nebo nanesení lepidla na desky páskem (šířky 50 mm) po obvodě a tří bodů velikosti dlaně uprostřed - lepidlo se nesmí dostat do spár mezi desky - spáry musí být čisté, lepení desek na vazbu. Připevnění desek mechanické pomocí talířových rozpěrných hmoždinek, osazení ventilačních mřížek ve stěnách a v atice. Ochrana hran osazení rohových AL lišt do výztužné armovací hmoty. Kolem otvorů použít lištový systém (lemovací a začisťovací lišty, okapové lištami s nosem - nadpraží, římsy, stříšky, apod.) Dilatační spáry fasád budou řešeny systémovými dilatačními a napojovacími profily Výztužná armovací vrstva rovnoměrné nanesení armovací hmoty, do ní vložit a zatlačit armovací tkaninu, stěrkou tkaninu překrýt. Penetrace pod omítku se provede po uschnutí armovací vrstvy a jejím přebroušení penetrace se provede v barvě svrchní omítky. Omítka finální úprava povrchu nanesením probarvené tenkovrstvé hladké omítky Baumit Nanopor stěny a nanesením probarvené tenkovrstvé hladké omítky Baumit silikátové sokl. POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEZATEPLENÝCH ČÁSTÍ FASÁDY 9

9 Stávající komínová tělesa z cihel pálených plných a vápenopískových budou ponechána bez úprav stávající střešní krytina. Všechny stávající drobné prvky a konstrukce na fasádě budou demontovány a znovu umístěny na zateplenou fasádu (světla, vypínače, čidlo, kamera, zvonek-vrátný, schránka, mřížky, vývěska, konzoly pro prapory, skříň HUP) nebo bude provedena úprava (vybrání) v zateplení zejména pro skříně inženýrských sítí (parapety budou pak oplechovány). 8. Podlahy Stávající, nebude zasahováno, pouze v místě vyměněných vstupních dveří do OÚ a MŠ bude případně narušená keramická dlažba opravena (vyměněna). 9. Obklady Stávající, nebude zasahováno. 10. Dlažby Vnitřní - stávající, nebude zasahováno, pouze v místě vyměněných vstupních dveří do OÚ a MŠ bude případně narušená keramická dlažba opravena (vyměněna). Přístupový chodník k Mateřské škole (betonová dlažba 300/300 mm) bude rozebrán a zpětně položen včetně výměny poškozených dlaždic. Okapový chodník bude proveden z betonových dlaždic 500/500/40 mm do pískového lože a na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 11. Hydroizolace Na obou přístavbách bude provedena nová povlaková foliová střešní krytina, včetně položení vrstvy tepelné izolace, a to na stávající střešní krytinu. Stávající krytina bude očištěna. V rámci zateplení stropních konstrukcí (nad 1.PP a 2.NP) bude použita parotěsná folie. Tepelná izolace, ložená na podlaze 3.NP bude kryta difuzní folií. 12. Izolace tepelné Stávající obvodové zdivo - proveden certifikovaný zateplovací kontaktní systém s izolantem EPS F (tl. izolantu 140 mm, ostění 30 mm). Sokl proveden certifikovaný zateplovací kontaktní systém s izolantem minerální vata (tl. izolantu 140 mm, ostění 30 mm). Stropní konstrukce nad 2.NP bude zateplena minerální vatou (pro zateplení stropních konstrukcí), v tl. vrstvy 260 mm, a to položením na podlahu podkroví. Vrstva tepelné izolace bude kryta difuzní folií. 10

10 Stropní konstrukce nad 1.PP bude zateplena polystyrenem EPS F v tl. vrstvy 100 mm + tenkovrstvá omítka stropu (místnost 004 se sníženým stropem) a v ostatních místnostech minerální vatou v tl. vrstvy 80 mm včetně sádrokartonového podhledu - desky GKB 12,5 mm. Střešní konstrukce obou stávajících přístaveb bude zateplena minerální vatou (pro zateplení plochých střech) v tl. vrstvy 220 mm, a to položením na stávající, očištěnou krytinu. Římsy obou přístaveb budou zespodu i zčela zatepleny izolant EPS F, v tl. vrstvy 30 mm. U všech typů izolantů (zdivo, sokl, strop, střecha, ostění, římsa) musí být zajištěn deklarovaný součinitel tepelné vodivosti min. 0,039 W.m-1K Konstrukce klempířské Klempířské prvky (parapetní desky, podokapní žlaby včetně kotlíků, střešní svody, lemování a oplechování zdí, závětrné lišty a oplechování říms - sokl) jsou navrženy z ocelového poplastovaného plechu barva světle šedá. 14. Konstrukce tesařské Stávající, do krovu nebude zasahováno. 15. Konstrukce truhlářské Stávající dřevěná zdvojená okna i okna jednoduchá ocelová budou vyměněna za dřevěná Euro zasklená izolačním dvojsklem. Okna budou osazena do stávajících otvorů. Členění oken vertikální, otvírání kombinované (okna otvíravá a sklápěcí). Většina oken bude opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi. Vstupní dvoukřídlové dveře dřevěné Euro se zasklením izolačním bezpečnostním dvojsklem včetně nadsvětlíků (vstup do MŠ). Zasklení se součinitelem prostupu tepla U = < 1,2 W/m 2.K, včetně rámů a zárubní. V podkroví (3.NP) bude provedena pochůzná prkenná lávka na roštu z fošen, včetně rozpěr. V rámci lávky budou provedeny schodišťové stupně z prken rozdílná výšková úroveň podlahy podkroví. Dále bude vyměněno stávající podbití říms nové palubky na pero a drážku. 16. Konstrukce zámečnické Nad vstupem do Obecního úřadu bude osazena stříška ocelová oblouková nerezová konstrukce (4 konzoly) s výplní z litého polykarbonátu barva opál. Přístřešky jsou sériově vyráběny z nerezové oceli V2A, leštěný povrch brusným papírem o velikosti zrna 240µ. Jednoduché nosné konzoly přístřešku jsou vypracovány do nejmenších detailů. Balení obsahuje 11

11 veškeré příslušenství k montáži a kotvící prvky pro instalaci přístřešku na zateplené zdivo Viz Výpis zámečnických výrobků. Skříň rozvodů zabezpečovacího systému, která musí zůstat neustále v provozu, bude za provozu upravena, nastavena a její dvířka umístěna do líce zateplovacího systému. 17. Nátěry a malby Nátěry ocelových konstrukcí syntetické. Celé vnitřní stěny, kde byla okna a vstupní dveře vyměněny, budou opatřeny interiérovými malbami. Truhlářské výrobky podbití říms opatřit lazurovacím nátěrem. Pochůzná lávka v podkroví bude opatřena nátěrem proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. 18. Lešení Jednořadové lešení bude vybudováno kolem celého objektu, a to včetně krytí ochrannou sítí (ochrana uživatelů). Nad vstupy do OÚ a MŠ budou vystavěny ochranné stříšky tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu objektu. Při provádění zateplení obou štítů bude lešení vystavěno na přístavcích, proto bude střecha přístavků zabezpečena ochrannými roznášecími dřevěnými hranoly a podláškami. Pro výměnu oken bude použito pomocné pracovní lešení, stávající podlaha bude chráněna ochranou folií tak, aby nedošlo k poškození. 19. Bleskosvod Dva stávající bleskosvody včetně zemnících vedení budou vyměněny. 19. Zpevněné plochy, vegetační úpravy Do stávající asfaltobetonové zpevněné plochy před vstupem do OÚ nebude zasahováno. Přístupový chodník k Mateřské škole (betonová dlažba 300/300 mm) bude rozebrán a zpětně položen včetně výměny poškozených dlaždic. Okapový chodník bude proveden z betonových dlaždic 500/500/40 mm do pískového lože a na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po ukončení výstavby bude narušený terén (výstavbou lešení, přísunem a skládkou materiálu) zatravněn a provedena výsadba keřů. 20. Protipožární ochrana konstrukcí - Provést zateplovací systém dle požadavků čl al) a 3) ČSN

12 - Doložit třídu reakce na oheň použitého zateplovacího systému, včetně reakce na oheň použité tepelné izolace - Při provádění stavby splnit požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. - Při užívání stavby dodržovat požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. d) Řešení bezbariérových úprav Objekt není v současné době bezbariérově upraven stávající stav a do budoucna není požadavkem investora. e) Vliv stavby na životní prostředí likvidace přebytečných zemin a odpadů Zateplení objektu Mateřské školy a Obecního úřadu nemá podstatný vliv na zhoršení životního prostředí. Provozem budou vznikat pouze běžné komunální odpady, které budou tříděny. Opad bude průběžně odvážen a likvidován firmou k této činnosti oprávněnou. Sejmutá ornice (okapové chodníky) bude rozprostřena na zahradě MŠ. Při realizaci bouracích prací budou vznikat tyto odpady: Beton 10,0 t "O" Cihly 0,5 t "O" Dřevo 1 t "O" Sklo 1 t "O" Železo a ocel 0,5 t "O" Beton a cihly budou recyklovány, sklo a kovové odpady budou zpracovány jako druhotné odpady, dřevo bude odvezeno na skládku. 13

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

Architektonicko - stavební řešení

Architektonicko - stavební řešení D.1.1.a. Technická zpráva Architektonicko - stavební řešení a) účel objektu: Jedná se o novostavbu objektu mateřské a základní školy v obci Mošnov. Účel užívání stavby základní a mateřské školy je výchova

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY A JÍDELNY S VÝDEJEM JÍDEL K OBJEKTU ZŠ, STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ LESNICE

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY A JÍDELNY S VÝDEJEM JÍDEL K OBJEKTU ZŠ, STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ LESNICE Investor: Obec Lesnice Místo stavby: Lesnice, č.p.159 p.č.12/2 a 183, k.ú. Lesnice Kraj: Olomoucký Projektant: Ing. Karel Pelikán Ing. arch. Jiří Pelikán Elplova 22, Brno 628 00 Stupeň: Datum: 06/2014

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více