Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period"

Transkript

1 Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ JMÉNA TVORBA FRONTY POŽADAVKŮ DO REJSTŘÍKU PRO ŽÁDOSTI UHRAZENÉ PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ CENÍK - CENY, POPLATKY A VYÚČTOVÁNÍ PLATEB SLUŽBY REGISTRÁTORA SLUŽBA ASSISTANCE PRO OBDOBÍ SUNRISE PERIOD ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...5

2 1. Vymezení pojmů Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto Pravidel registrace domén EU následující význam Registrátor Registrátorem se rozumí společnost ZONER software, s.r.o., která získala status akreditovaného registrátora sdružení EURid dne Registrátor poskytuje veškeré informace a ceník v elektronické podobě na svých webových stránkách Žadatel Žadatel je každá fyzická osoba, společnost nebo organizace, která zažádá o doménu EU prostřednictvím webového formuláře na stránkách regzone.cz nebo dalších pobočkách společnosti ZONER software, s.r.o Žádost Žádost znamená kompletně vyplněný formulář(e) pro registraci domény EU a potvrzený Žadatelem. Každé úspěšné podání žádosti je potvrzeno em zaslaným na elektronickou adresu žadatele Rejstřík Rejstřík znamená neziskovou organizaci EURid se sídlem v Belgii, která byla vybrána Evropskou komisí k realizaci a administraci domény EU. Domovské stránky EURid Zpracovatel Zpracovatel na základě pověření Rejstříku nebo Ověřovatele zpracovává písemné důkazy k přednostní registraci domény do elektronické podoby Ověřovatel/Validátor Ověřovatel je strana, kterou Rejstřík pověřil, aby ověřovala písemné důkazy přednostních práv uplatňovaných Žadateli Sunrise period Sunrise period je období, kdy je umožněno na základě přesných pravidel Rejstříku registrovat názvy domén jako ochranných známek, státních institucí, obchodních názvů, jmen.... Období Sunrise period stanovuje Rejstřík Volná registrace Volnou registrací se rozumí období po Sunrise period, kdy bude registrace domén probíhat na základě principu Kdo dřív přijde, ten dřív bere. 2. Předmět a rozsah pravidel 2.1. Předmětem těchto pravidel je zajištění registrace domény EU prostřednictvím Registrátora pro Žadatele Registrátor i Žadatel se řídí podle těchto pravidel vydaných společností ZONER software, s.r.o. v aktuálním znění na a podle platných pravidel Rejstříku (www.eurid.eu), zejména Pravidly pro období Sunrise a Podmínkami a Pravidly registrace doménového jména.eu Tato Pravidla platí pro Žádosti podané před a během období Sunrise period. V případě, že jsou tato Pravidla v rozporu s Pravidly a Podmínkami Rejstříku, odporují jim nebo nejsou v souladu, mají Pravidla a Podmínky Rejstříku přednost před těmito pravidly. Tato podmínka platí i pro dokumenty vydané Evropskou unií (Evropskou komisí).

3 2.4. V případě, že jsou tato Pravidla v rozporu s Pravidly registrátora, odporují jim nebo nejsou v souladu, mají tato Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period přednost před Pravidly registrátora Žadatel při registraci domény EU bez výhrad souhlasí s Pravidly a Podmínkami registrace domén EU vydanými Rejstříkem a veškerými vydanými pravidly Registrátora. Bez souhlasu s těmito pravidly nelze dokončit objednávku domény. 3. Omezení Žádostí na doménová jména 3.1. Registrátor neomezuje příjem dalších žádostí o stejné doménové jméno pro 1. a 2. fázi Sunrise period, jelikož nemůže předem stanovit skutečný nárok jednotlivých Žádostí na získání doménového jména Objednané a uhrazené doménové jméno pro Volné registrace nebude možné u Registrátora již dále objednat Objednané doménové jméno pro Volné registrace nebude blokované do doby, než Žadatel uhradí výzvu k úhradě a Registrátor zpracuje přijatou platbu Registrátor eviduje blokovaná doménová jména podle pravidel Evropské komise a Rejstříku. Tyto názvy nebude možné objednat Registrátor má právo blokovat doménové názvy, které přímo souvisí s názvy nebo s činností registrátora a které si bude sám nárokovat v některé z fází registrace EU domén. 4. Tvorba fronty požadavků do Rejstříku pro Žádosti uhrazené před spuštěním jednotlivých fází 4.1. Žádosti, které budou podány a uhrazeny před jednotlivými fázemi registrace EU domén do kterých patří, budou od Registrátora posílány do Rejstříku podle následujících pravidel: Pořadí Žádostí bude určeno podle datumu platby za objednanou doménu. V případě stejného datumu a času rozhoduje o pořadí zpracování platby na výpise z banky. Pokud bude zpracování plateb podle výpisu nejednoznačné, bude rozhodovat datum a čas dokončení objednávky. Čím dříve tedy klient uhradí doménu, tím dříve bude jeho doména automatickým systémem registrována u Rejstříku v okamžiku spuštění registrací dané registrační fáze Pouze první uhrazená Žádost pro Volnou registraci pro konkrétní doménové jméno bude akceptována. Další došlé platby za Žádosti na stejné doménové jméno budou Žadatelům obratem vráceny zpět. 5. Ceník - ceny, poplatky a vyúčtování plateb 5.1. Registrátor zasílá Žadateli po úspěšném zakončení objednávky výzvu k úhradě. Po jejím uhrazení je vystaven a zaslán řádný daňový doklad. Pokud je objednávka vyřazena z důvodu pozdní platby podle těchto Pravidel, daňový doklad se nevystavuje a platba je vrácena zpět žadateli Každý uživatel služeb registrátora vyplní v centru administrace číslo bankovního účtu, na který budou případné vratky poukázány. V případě nevyplnění bankovního účtu Registrátor platby automaticky nezasílá zpět.

4 5.3. Ceny, poplatky a příplatky za registraci domén.eu jsou stanoveny v oficiálním ceníku Registrátora a jsou k dispozici na webových stránkách V případě neúspěšné registrace si registrátor účtuje tyto poplatky: Neúspěšné žádosti v Sunrise period jsou zpoplatněny administrativním poplatkem Neúspěšné žádosti po spuštění Volné registrace nebudou zpoplatněny a žadateli bude vrácena celá uhrazená částka Žádosti o doménová jména, která bude žadatel chtít registrovat ve Volné registraci, ale z důvodu zablokování názvů během Sunrise period nebude možné o tyto jména žádat, budou zpoplatněny Poplatkem za nemožnost registrace a Žadateli bude vrácena pouze část uhrazené částky Registrátor v případě storna registrace nebo neúspěchu registrace doménového jména vrací Žadateli uhrazenou platbu sníženou o případné poplatky podle ceníku do jednoho měsíce od zjištění této skutečnosti Storno objednávky doménového jména může provést Žadatel nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením konkrétní registrační fáze pro objednané doménové jméno. 6. Služby registrátora služba ASSISTANCE pro období Sunrise period 6.1. Registrátor poskytuje klientům dostatek informací na svých webových stránkách, zejména pak na adrese kde klienti získají dostatek informací o doméně EU Žadatel může v žádosti pro Sunrise period vybrat za příplatek službu ASSISTANCE. V tomto případě pracovník Registrátora provede základní kontrolu dokumentů a zajištění jejich převodu do elektronické formy pro další zpracování a předání Ověřovateli k dalšímu zpracování Služba ASSISTANCE slouží k elektronizaci důkazních dokumentů Žadatele a k asistenci při vyřizování Žádosti o doménové jméno během prvních dvou fází Sunrise period Žadatel je povinen dodat dokumenty bez vyzvání, do 30 dnů po odeslání žádosti o doménové jméno do Registru, Registrátorovi. Pokud tak Žadatel neučiní, Registrátor nebude pozdě dodané dokumenty povinen zpracovat. Dokumenty je nutné dodat Registrátorovi stejným způsobem jako je uváděno Rejstříkem v Pravidlech pro období Sunrise. Po domluvě bude možné dodat dokumenty i v elektronické podobě ve formátu PDF Registrátor po elektronizaci dokumentů zašle elektronicky Žadateli kopii těchto dokumentů. Žadatel se bude moci k dokumentům do stanoveného termínu daném v u vyjádřit. Pokud tak neučiní, Registrátor má za to, že takto zpracované dokumenty může elektronicky odeslat Ověřovateli Registrátor nenese žádnou odpovědnost za dodané písemné důkazy. Registrátor nenese odpovědnost za zpracované důkazy v elektronické podobě ani za jejich obsah, ke kterým se Žadatel má možnost vyjádřit a nesouhlasit se zpracováním. Žadatel po Registrátorovi nemá právo vymáhat jakoukoliv náhradu škody v případě neúspěchu Žádosti o doménové jméno během Sunrise period Veškeré důkazové materiály Žadatele dodané Registrátorovi jsou majetkem Registrátora a budou po ukončení Sunrise period do 6 měsíců skartovány.

5 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Vzhledem k neustálému vývoji přípravy registrace domén EU je Registrátor oprávněn kdykoliv změnit tato Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period a ceník. Nová Pravidla vstupují v platnost okamžikem zveřejnění na webových stránkách registrátora. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na webové adrese registrátora Registrátor Žadatele informuje elektronicky o změně pravidel nejméně den před jejich zveřejněním. Toto platí až od okamžiku zahájení registrace domén u Registrátora Registrátor neodpovídá za škody způsobené špatnou interpretací nebo špatným překladem pravidel nebo podmínek, a to zejména v období Sunrise period. Také neodpovídá za správnost dokumentů žadatele, které bude potřeba doložit v Sunrise period validačnímu agentovi Žadatel výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností ZONER software, s.r.o. na adresu jeho elektronické pošty Žadatel výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické formě, podepsaných zaručeným elektronickým podpisem vydaným některou z akreditovaných certifikačních autorit. Tyto pravidla nabývají účinnosti dne

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Podmínky registrace Doménového jména.eu

Podmínky registrace Doménového jména.eu Podmínky registrace Doménového jména.eu 1/15 OBSAH Obsah... 2 Definice... 3 Předmět a Rozsah... 5 Část 1. Požadavky na způsobilost... 5 Část 2. Princip zpracování podle pořadí příchodu; Technické požadavky

Více

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla pro období Sunrise str. 1/29 OBSAH OBSAH 2 DEFINICE 4 PŘEDMĚT A ROZSAH

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA OBCHODNÍ PODMÍNKY pro službu WEBFARMA Platné od 22.10.2014 Squelle Group, s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel: Společnost: Squelle Group, s.r.o Se sídlem: Nad Palatou 2801/48, Praha 5 - Smíchov,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více