Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007"

Transkript

1

2 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner 8 Company Statutory Bodies 10 Company Management 10 Company Organisational Structure 12 Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors 14 Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic 18 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic 20 Production and Sales (ZAPA beton a.s., Group, Czech and Slovak Republics and Total) 22 Technologies, Research and Development, Quality 26 Ecology 28 Mobile Technology 30 Design 32 Public Relations 34 Employees 36 Important Events Happening after the Balance Date 38 Expected Developments in the Activities of the Accounting Unit 38 Financial Section 40 Prezentační část 5 Profil společnosti 7 Historie a současnost 7 Základní údaje o společnosti 9 Akcionář společnosti 9 Statutární orgány společnosti 11 Vedení společnosti 11 Organizační struktura společnosti 13 Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 15 Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice 19 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice 21 Výroba a tržby (ZAPA beton a.s. a skupina, v České republice, ve Slovenské republice a celkem) 23 Technologie, Výzkum a vývoj, Jakost 27 Ekologie 29 Mobilní technika 31 Design 33 Vztahy s veřejností 35 Zaměstnanci 37 Významné skutečnosti po rozvahovém dni 39 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 39 Finanční část 41 Report of the Supervisory Board 42 Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Notes to the Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Selected Financial Indicators of ZAPA beton a.s. 92 Report on the Audit of the Annual Report of ZAPA beton a.s. for Consolidation Section 98 Zpráva dozorčí rady 43 Účetní závěrka ZAPA beton a.s Příloha k účetní závěrce ZAPA beton a.s Vybrané finanční ukazatele ZAPA beton a.s. 93 Zpráva o auditu Výroční zprávy ZAPA beton a.s Konsolidační část 99 Equity Participations of ZAPA beton a.s. 100 Related Party Transactions Report 102 Fundamental Data Pertaining to Companies Consolidated as Part of the ZAPA beton Group 106 Consolidation Methodology Applied to the 2007 Annual Financial Statements (Consolidation Rules) 112 Consolidated Financial Statements of ZAPA beton a.s. for Audit Report for the Consolidated Accounting Unit for Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s. 101 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 103 Základní údaje o společnostech konsolidujících se do skupiny ZAPA beton 107 Metodika konsolidace roční účetní závěrky 2007 (konsolidační pravidla) 113 Konsolidovaná účetní závěrka ZAPA beton a.s Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky ZAPA beton a.s Contacts of the ZAPA beton Group 126 Branch Map of the ZAPA beton Group 127 Kontakty skupiny ZAPA beton 126 Mapa provozoven skupiny ZAPA beton 127 3

3 4 Presentation Section

4 Prezentační část 5

5 Company Profile The Past and the Present ZAPA beton has played an important role in shaping the appearance of the modern Czech and Slovak ready mixed concrete markets, becoming one of the main players in these markets even during its relatively short existence. The company is part of the multinational holding company Buzzi Unicem, which operates mainly in the sphere of cement and ready mixed concrete production in Europe, Ukraine, Russia, USA and Mexico. ZAPA comes under the management of the holding company via its sole shareholder, the German company Dyckerhoff Aktiengesellschaft. The production and business activities of ZAPA beton a.s. are divided regionally (Bohemia, Moravia); the production is organised on the level of individual units (concrete mixing plants, quarries or grinding plants) while the management of the company (economic, financial and administrative control) is organised centrally. The company does not have any organisational unit abroad. At the end of 2007 ZAPA beton a.s. owned 55 concrete mixing plants, 2 quarries and 2 grinding plants in the Czech Republic and through its subsidiary companies it also controlled another 6 concrete mixing plants and 2 sand pits. In the Slovak Republic it had 22 concrete mixing plants and one gravel pit. Whilst one gravel pit under the ZAPA beton brand is operated in Hungary. ZAPA beton a.s. participated in establishing the Czech Association of Concrete Producers and its subsidiary company, ZAPA beton SK s.r.o. has been a member of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers since ZAPA beton years and events: company founded by Mr Jiří Pavlica - first plant in Prague plants in Prague plants, expansion to central Bohemia plants, expansion to eastern Bohemia and Moravia - transformed to a limited liability company transformed to a joint-stock company purchase of % of ZAPA beton a.s. shares by Dyckerhoff - acquisition of the subsidiary company VIA VODA spol. s r.o foundation of the subsidiary company ZAPA UNISTAV, s.r.o entry onto the Slovak market, foundation of the subsidiary company ZAPA beton SK s.r.o. - acquisition of EKO ZAPA beton, a.s expansion onto the Hungarian market, foundation of the subsidiary company ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - takeover of the ownership interests in the subsidiary companies of Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. and MOST BETON, s.r.o. (in 2003 and 2004 the last four companies named merged in ZAPA beton a.s.) increase in Dyckerhoff s ownership interest to 100 % - gradual acquisition of 45.6 % of the shares in Pískovny Hrádek a.s ZAPA beton a.s. surpassed 1 million m 3 of ready mixed concrete produced in one year - the ZAPA beton Group was the Czech market leader this year for the first time the ZAPA beton Group produced over 2 million m 3 in the Czech Republic and Slovakia - the Group was again the leader in the Czech market this year - shares in Pískovny Hrádek a.s. were increased to 50.6 % and in Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. to 100 % - merger of the subsidiary VIA VODA spol. s r.o. with ZAPA beton a.s purchase of the remaining shares in Pískovny Hrádek a.s., meaning 100 % ownership - sale of Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 6

6 Profil společnosti Historie a současnost Společnost ZAPA beton sehrála významnou roli při vytváření moderní podoby českého i slovenského trhu transportbetonu a stala se na nich - během své relativně krátké existence - jedním z velkých hráčů. Je součástí nadnárodního holdingu Buzzi Unicem, operujícího především v oblasti výroby cementu a transportbetonu v Evropě, na Ukrajině, v Rusku, USA a Mexiku. Podléhá jeho řízení prostřednictvím svého jediného akcionáře, německé společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft. Výrobní a obchodní aktivity ZAPA beton a.s. mají regionální členění (Čechy, Morava); výroba probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren, lomů či drtíren), zatímco správa společnosti (ekonomické, finanční a administrativní řízení) je vykonávána centrálně. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Ke konci roku 2007 vlastnila ZAPA beton a.s. v ČR 55 betonáren, 2 lomy a 2 drtírny a prostřednictvím dceřiných společností provozovala dalších 6 betonáren a 2 pískovny. Na Slovensku měla 22 betonáren a štěrkovnu. Štěrkovna pod hlavičkou ZAPA beton funguje i v Maďarsku. ZAPA beton a.s. stála u založení Svazu výrobců betonu ČR a dceřiná společnost ZAPA beton SK s.r.o. je od roku 2005 členem Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu. ZAPA beton roky a události: založení společnosti Jiřím Pavlicou - první provozovna v Praze provozovny v Praze provozoven, rozšíření do středních Čech provozoven, expanze do východních Čech a na Moravu - přeměna na společnost s ručením omezeným přeměna na akciovou společnost převzetí 49,97 % akcií ZAPA beton a.s. společností Dyckerhoff - akvizice dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o založení dceřiné společnosti ZAPA UNISTAV, s.r.o vstup na slovenský trh, založení dceřiné společnosti ZAPA beton SK s.r.o. - akvizice dceřiné společnosti EKO ZAPA beton, a.s rozšíření na maďarský trh, založení dcery ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - převzetí podílů na dceřiných společnostech firmy Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. a MOST BETON, s.r.o. (poslední 4 jmenované společnosti fúzují v letech 2003 a 2004 se ZAPA beton a.s.) navýšení podílu společnosti Dyckerhoff na ZAPA beton a.s. až na 100 % - postupné získání 45,6 % akcií Pískoven Hrádek a.s ZAPA beton a.s. překonává hranici 1 milionu m 3 vyrobeného transportbetonu za rok - skupina ZAPA beton je v ČR v tomto roce poprvé tržním leaderem skupina ZAPA beton vyrobila v ČR a SR přes 2 miliony m 3 - v tomto roce je skupina opět v čele českého trhu - navýšení podílů v Pískovnách Hrádek a.s. na 50,6 % a v Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. na 100 % - fúze dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o. se ZAPA beton a.s dokoupení podílu v Pískovnách Hrádek a.s. do 100 % - prodej společnosti Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 7

7 Company Profile Fundamental Company Data Company name: ZAPA beton a.s. Company ID No.: Tax ID No.: CZ Registered office: Vídeňská 495, Praha 4 Postcode: Telephone: Fax: Http: Date of incorporation: Legal form: joint-stock company Business activities: - Purchase of goods for the purpose of their resale and sale (except for goods listed in Appendices 1, 2 and 3 of the cited Act) - Leasing of real estate with the provision of other than basic services connected with the lease - Repairing of motor vehicles - Leasing of movable assets - Mediation in the transportation of cement materials and their storage - Mediation activity in the area of trade and services - Production of goods from cement - Leasing of motor vehicles - Leasing of industrial goods - Road freight transport - Mining activity and activity performed using mining methods per the scope stipulated in Act No. 61/1988 Coll. - Production and storage of concrete mixtures - Waste management business activities - Hazardous waste management business activities - Research and development in the construction industry - Activities of accounting consultants, bookkeeping, keeping of tax records - Activities of business, financial, organisational and economic consultants - Testing laboratory - Production not classified elsewhere in the sphere of aggregates - Operation of filling stations with fuels Registered capital: 300,200,000 CZK (3,002 registered shares with nominal value of CZK 100,000) Commercial Register: entered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No Company Owner Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 8

8 Profil společnosti Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ZAPA beton a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Vídeňská 495, Praha 4 PSČ: Telefon: Fax: Http: Datum vzniku: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zákona) - pronájem nemovitého majetku s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem - opravy motorových vozidel - pronájem movitého majetku - zprostředkování dopravy cementových materiálů a jejich uložení - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - výroba cementového zboží - pronájem motorových vozidel - pronájem průmyslového zboží - silniční motorová doprava nákladní - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ust. zákona č. 61/1988 Sb. - výroba a uložení betonových směsí - podnikání v oblasti nakládání s odpady - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - zkušební laboratoř - výroba jinde nezařazená v oblasti kameniva - provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami Základní kapitál: Kč (3 002 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč) Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785 Akcionář společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 9

9 Company Profile Company Statutory Bodies Bord of Directors Supervisory Board Jiří Pavlica Chairman Georg Kleger Chairman Vlastimil Hanáček Member Walter Ritter Member Jaromír Chmela Member Bohuslav Kučera Member Company Management Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Finance Director Technical Director Director of Quarries and Sandpits 10

10 Profil společnosti Statutární orgány společnosti Představenstvo Dozorčí rada Jiří Pavlica předseda Georg Kleger předseda Vlastimil Hanáček člen Walter Ritter člen Jaromír Chmela člen Bohuslav Kučera člen Vedení společnosti Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild generální ředitel ředitel oblasti Čechy ředitel oblasti Morava finanční ředitel technický ředitel ředitel pro oblast lomů a pískoven 11

11 Company Profile Company Organisational Structure of ZAPA beton a.s. General Meeting of the Shareholders Supervisory Board Board of Directors Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Director of Quarries and Sandpits Accredited Testing Laboratory Quality Management Department Technical Director Finance Director Advertising and Public Relations Operating Plants Operating Plants Operating Plants Technical Department Bohemia Subsidiaries Sales Department Sales Department Sales Department Technical Department Moravia Economic Department Central Dispatching Central Dispatching Development Department Work Health and Safety, Fire Protection and Insurance Department Legal Department Supplies Supplies Technical Department Transport Department Transport Department Metrologist Technology Department Technology Department Metrologist Metrologist IT Department 12

12 Profil společnosti Organizační struktura společnosti ZAPA beton a.s. Valná hromada akcionářů Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel Ředitel oblasti Čechy Ředitel oblasti Morava Ředitel pro oblast lomů a pískoven Akreditovaná zkušební laboratoř Oddělení řízení jakosti Technický ředitel Finanční ředitel Reklama a public relations Provozovny Provozovny Provozovny Technické oddělení Čechy Dceřiné společnosti Obchodní oddělení Obchodní oddělení Obchodní oddělení Technické oddělení Morava Ekonomické oddělení Centrální dispečink Centrální dispečink Oddělení rozvoje Oddělení BOZP, PO a pojištění Právní oddělení Zásobování Zásobování Technické oddělení Oddělení dopravy Oddělení dopravy Metrolog Oddělení technologie Oddělení technologie Metrolog Metrolog Oddělení IT 13

13 Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Dear Business Partners, Dear Colleagues, we entered 2007 with great optimism, as further growth was expected in the economy and building production. We closed the previous year with excellent economic results and began the year as the largest manufacturer of ready mixed concrete in the Czech Republic. The above expectations for the economy in 2007 were fulfilled, with gross domestic product rising by 6.6 % and a relatively low rate of inflation of 2.8 % being maintained. Industry showed growth of 8.2 % and overall building production rose by 6.7 %. In 2007 we sold - according to the decision of our shareholder - five of our plants, with an annual production of almost 100,000 m 3. However, after the closing financial results for 2007, I am able to say that we managed to cope, even with the pre-mentioned disandvantage. ZAPA beton a.s., including its subsidiaries in Bohemia and Moravia, produced 1,861, m 3, increasing its year-on-year production by 5.9 %. Our Slovak subsidiary ZAPA beton SK s.r.o. also achieved outstanding results, increasing its production by 23 % to 491, m 3. In total the ZAPA beton Group produced 2,353, m3 in the Czech Republic and Slovakia, increasing its production by almost 200,000 m 3 on the previous year in spite of the unfavourable starting conditions. I therefore consider the results from last year to be highly successful due to the growth in production mentioned and the extremely good economic indicators. My particular thanks go to all our employees. I thank my colleagues in management, who were able to motivate their junior employees even in this difficult situation. However, the greatest thanks must go to the employees at the plants, without whose quality work we would not have achieved these results. Allow me to take this opportunity to also thank all our business partners, who have shown faith in us and trusted us with their orders. We have put a difficult year behind us, one that we have come through with great credit. I therefore believe that the coming year will also be successful. I wish you all the best of health, success at work and family contentment. Jiří Pavlica General Manager and Chairman of the Board of Directors 14

14 Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, milí kolegové, do roku 2007 jsme vstupovali s optimismem. Očekával se další růst ekonomiky i stavební výroby, uplynulý rok jsme uzavřeli s výbornými ekonomickými výsledky a novou sezonu jsme zahajovali jako největší producent transportbetonu v ČR. Očekávání ekonomů se naplnila, hrubý domácí produkt vzrostl o 6,6 % při zachování poměrně nízké inflace 2,8 %. Průmysl dosáhl 8,2 % růstu a celková stavební produkce se v roce 2007 zvýšila o 6,7 %. V tomto roce jsme z rozhodnutí našeho akcionáře prodali našich pět provozoven s roční produkcí téměř m 3. Po uzavření hospodářských výsledků roku 2007 však mohu konstatovat, že i s tímto handicapem jsme se dokázali vyrovnat. ZAPA beton a.s. včetně svých účastí v Čechách a na Moravě vyrobila ,21 m 3 a dokázala tak zvýšit svou produkci meziročně o 5,9 %. Výborných výsledků dosáhla naše slovenská dcera ZAPA beton SK s.r.o., která zvýšila svou výrobu o 23 % na ,65 m 3. Celkově vyrobila skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice ,86 m 3 a i přes nepříznivé výchozí podmínky zvýšila svou loňskou produkci o téměř m 3. Výsledky minulého roku proto hodnotím jako velice úspěšné pro již zmíněný nárůst výroby a velmi dobré ekonomické ukazatele. Můj dík patří především všem našim zaměstnancům. Děkuji kolegům ve vedení, kteří dokázali motivovat své podřízené i v této nelehké situaci, největší ocenění si však zaslouží pracovníci v provozu, bez jejichž kvalitní práce bychom těchto výsledků nedosáhli. Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval i všem našim obchodním partnerům, kteří nám dávají svou důvěru a svěřují nám své zakázky. Máme za sebou nelehký rok, ve kterém jsme obstáli se ctí. Věřím proto, že i ten následující pro nás bude úspěšný, a přeji vám do něj hodně zdraví, pracovních úspěchů a rodinné pohody. Jiří Pavlica generální ředitel a předseda představenstva 15

15 Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during 2007 Administrative and commercial construction: ECE Arkády Pankrác (Prague) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Prague) Pilsen Plaza, commercial and entertainment centre (Pilsen) Liberec Plaza, commercial and entertainment centre Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Kladno Kročehlavy, shopping centre Zlaté Jablko, shopping centre (Zlín) Residential construction: Dolní Břežany centre Popovická, residential complex (Prague) Jesenice u Prahy, residental and commercial complex Infrastructure construction: D47 motorway section 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) and section 4705 (Bělotín Hladké Životice) By-pass highway around Prague (SOKP) sections 513 and 514 Optimising the Tábor Doubí u Tábora railway line Industrial construction: Hyundai Motor Manufacturing car factory (Nošovice) Halls in Jirny u Prahy Industrie Park halls in Horní Počernice ŠKODA AUTO technology centre hall (Mladá Boleslav) 16

16 Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku 2007 Administrativní a komerční výstavba: ECE Arkády Pankrác (Praha) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Praha) Obchodně - zábavní centrum Pilsen Plaza (Plzeň) Obchodní - zábavní centrum Liberec Plaza Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Obchodní centrum Kladno Kročehlavy Obchodní centrum Zlaté Jablko (Zlín) Bytová výstavba: Centrum Dolní Břežany Bytový soubor Popovická (Praha) Bytový a komerční komplex Jesenice u Prahy Infrastrukturní stavby: Dálnice D47 - úseky 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) a 4705 (Bělotín Hladké Životice) Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - úseky 513 a 514 Optimalizace železniční trati Tábor Doubí u Tábora Průmyslová výstavba: Automobilka Hyundai Motor Manufacturing (Nošovice) Haly v Jirnách u Prahy Industrie Park haly Horní Počernice Technologické centrum ŠKODA AUTO hala (Mladá Boleslav) 17

17 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic in (thousands of m 3 ) Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Others 11,6% * members of the Czech Association of Concrete Producers 18

18 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice Trh transportbetonu v České republice (tis. m 3 ) Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu v České republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Ostatní 11,6% * členové Svazu výrobců betonu ČR 19

19 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic in (thousands of m 3 ) Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Holcim (incl. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Others 32,0% * members of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers 20

20 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice Trh transportbetonu ve Slovenské republice (tis. m 3 ) Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu ve Slovenské republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Holcim (vč. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Ostatní 32,0% * členové Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu 21

21 Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton a.s. in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services (m 3 ) (thousands of CZK) ZAPA beton Group in the Czech Republic in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) (thousands of CZK) ZAPA beton a.s. * including companies producing aggregates ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Total (m 3 ) 22

22 Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) ZAPA beton a.s Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (m 3 ) (tis. Kč) Skupina ZAPA beton v České republice Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) (tis. Kč) ZAPA beton a.s. * včetně společností vyrábějících kamenivo ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Celkem (m 3 ) 23

23 Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton Group in the Slovak Republic in Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) (thousands of SKK) * including ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. Total (m 3 ) ZAPA beton Group in the Czech and Slovak Republics in Production Ready Mixed Concrete (m 3 ) Sales of Own Products and Services (thousands of CZK) CZ SK Total CZ+SK (m 3 ) 24

24 Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) Skupina ZAPA beton ve Slovenské republice Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) (tis. Sk) * včetně ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. celkem (m 3 ) Skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice celkem Výroba transportbetonu (m 3 ) (tis. Kč) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ČR SR Celkem ČR+SR (m 3 ) 25

Výroční zpráva / Annual Report 2008

Výroční zpráva / Annual Report 2008 Výroční zpráva / Annual Report 2008 ZAPA beton a.s. Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2008 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2008 Presentation Section Company Profile The Past and the

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Contents of the Annual Report 2011. Obsah Výroční zprávy 2011. Výroční zpráva. Annual Report. Presentation Section. Prezentační část.

Contents of the Annual Report 2011. Obsah Výroční zprávy 2011. Výroční zpráva. Annual Report. Presentation Section. Prezentační část. Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure 8 Foreword from the Chairman of the Board

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ZAPA beton a.s. Představení společnosti. Představení společnosti ZAPA beton a.s.

ZAPA beton a.s. Představení společnosti. Představení společnosti ZAPA beton a.s. 0. ZAPA beton a.s. Představení společnosti Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s. 1. ZAPA beton a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. 71,2 % ZAPA UNISTAV, s.r.o. 50 % EKO ZAPA beton, a.s. 50 % Pískovny Hrádek

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava,

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, \«V l«i I/, veřejná vysoká škóla ~ A Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, ~ A Hornicko-geologická fakulta.l_-~~l~. z~-~ - 17. listopadu 15, 708

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více