Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP."

Transkript

1 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk a literatura 35 Český jazyk Anglický jazyk 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 20 Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 Prvouka Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace

2 Estetická výchova Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/ Učební plán 1. stupeň třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 7 7 Český jazyk a literatura 35 Český jazyk Anglický jazyk 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 20 Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 Prvouka Člověk a jeho svět Hudební obor Výtvarná výchova Výtvarný obor *) 1⅔ 1⅔ 1⅔ 2⅔ 2⅔ 10⅓ - Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Pohybová výchova Sportovní aktivity Praktické dovednosti ⅓ ⅓ ⅓ ⅓ ⅓ 1⅔ - Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova - Literárně - Dramatická výchova*) Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace

3 4.3 Učební plán 2. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura 15 Český jazyk Anglický jazyk 12 Anglický jazyk Z toho DČD Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 15 Matematika Člověk a společnost Člověk a příroda 1 Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská a rodinná výchova 2*) 2*) Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova Pracovní činnosti Volba povolání Volitelné předměty/další cizí jazyk Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace

4 Estetická výchova Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/ Učební plán 2. stupeň- třída s rozšířenou výukou estetické výchovy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura 15 Český jazyk Anglický jazyk 12 Anglický jazyk Z toho DČD Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 15 Matematika Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská a rodinná výchova 2*) 1 1 2*) 6 - Fyzika Svět fyziky Chemie Praktická chemie Přírodopis Člověk a příroda Zeměpis Přírodopis + Zeměpis Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Hudební obor Výtvarný obor 2⅔ 2⅔ 2⅔ 2⅔ 10⅔ 4⅔ Pohybová výchova Sportovní aktivity Další vzdělávací obory Dramatická Literárně - dramatická výchova výchova Praktické dovednosti ⅓ ⅓ ⅓ ⅓ 3 Volba povolání ⅓ ⅓ Volitelné předměty/další cizí jazyk Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Počet hodin v bloku estetické výchovy

5 4.5 Poznámky a vysvětlivky k UP Vysvětlivky k UP přidána 1 hodina z DČD přidány 2 hodiny z DČD přidány 3 hodiny z DČD přidáno 1⅔ hodiny z disponibilní dotace přidána ⅓ hodiny z disponibilní dotace *) převedena část minimální časové dotace dle RUP integrovaný předmět Využití DČD Využití DČD na I. stupni běžné třídy Vyučovací Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Ročník s DČD DČD celkem předmět Český jazyk Matematika Prvouka Člověk a jeho svět Využití DČD na II. stupni běžné třídy Vyučovací předmět Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Ročník s DČD DČD celkem Český jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská a rodinná výchova 1 9. Fyzika 1 Přírodopis Zeměpis 1 24 Chemie 1 9. Pracovní činnosti Volba povolání Další cizí jazyk Volitelné předměty

6 Využití DČD na I. stupni třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy Vyučovací předmět Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Ročník s DČD DČD celkem Český jazyk Literárně - Dramatická výchova 5 14 Hudební obor 12*) Sportovní aktivity 10**) 1 (0,5 +0,5) *) minimální časová dotace dle RUP pro vzdělávací oblast, tj.vzdělávací obory Hudební a Výtvarná výchova **) minimální časová dotace dle RUP pro vzdělávací oblast, tj.vzdělávací obory Hudební a Výtvarná výchova Využití DČD na II. stupni třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy Vyučovací předmět Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Ročník s DČD DČD celkem Český jazyk 5 15 Literárně - Dramatická výchova Hudební obor *) Výtvarný obor 4⅔ Praktické dovednosti 3 ) ⅓ 9. *) minimální časová dotace dle RUP pro vzdělávací oblast, tj.vzdělávací obory Hudební a Výtvarná výchova ) minimální časová dotace dle RUP pro vzdělávací oblast škola povinně realizuje okruh Svět práce prostřednictvím předmětu Volba povolání s dotací 2 hodiny týdně v 9.ročníku a ⅔ část minimální dotace je převedena s realizací okruhu Design a konstruování do předmětu Výtvarný obor Přehled vyučovacích předmětů Vyučovací předměty na I. stupni Zkratka Název vyučovacího Poznámky k vyučovacímu předmětu Vzdělávací obor Vzdělávací oblast předmětu Čj Český jazyk Povinný předmět v ročníku. V prvním ročníku běžné třídy 2x týdně výuka v půlené třídě. Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Povinný cizí jazyk vyučovaný od 3. ročníku. Cizí jazyk LDV Literárně Dramatická výchova Povinný integrovaný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Integruje vzdělávací obsah oboru Dramatická výchova a část obsahu oboru Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura Dramatická výchova Doplňující vzdělávací M Matematika Povinný předmět v ročníku. Matematika a její aplikace obory Matematika a její aplikace

7 Inf Informatika Povinný předmět ve 4. ročníku. Informační a komunikační Prv Prvouka Povinný předmět v ročníku. Člsv Člověk a jeho svět Povinný předmět ve ročníku. Člověk a jeho svět Hv Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Ho Hudební obor Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Vv Výtvarná výchova Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Výtvarná výchova Vo Výtvarný obor Povinný integrovaný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou Výtvarná výchova estetické Integruje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova a část vzdělávacího obsahu oboru. Pč Pracovní činnosti Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Pd Praktické Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické dovednosti Tv Tělesná výchova Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Pv Pohybová výchova Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Tělesná výchova Sa Sportovní aktivity Informační a komunikační Člověk a jeho svět Člověk a zdraví Vyučovací předměty na II. stupni Zkratka Název vyučovacího Poznámky k vyučovacímu předmětu Vzdělávací obor Vzdělávací oblast předmětu Čj Český jazyk Povinný předmět v ročníku. Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Povinný cizí jazyk v ročníku. Cizí jazyk Nj Německý jazyk Volitelný další cizí jazyk v ročníku. Další cizí jazyk Rj Ruský jazyk Volitelný další cizí jazyk v ročníku. M Matematika Povinný předmět v ročníku. Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Inf Informatika Povinný předmět v 6., 8. a 9. ročníku. Informační PPC Práce s počítačem Volitelný předmět v ročníku. Žák volí předmět z nabídky volitelných a komunikační předmětů a absolvuje jej nejméně v rozsahu pololetní výuky. D Dějepis Povinný předmět v ročníku. Dějepis Člověk a OvRv Občanská a rodinná výchova Integrovaný povinný předmět v ročníku. Integruje vzdělávací obsahy oborů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Výchova k občanství Výchova ke zdraví společnost Člověk a zdraví F Fyzika Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. SF Svět fyziky Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Fyzika Člověk a příroda

8 PCh Praktická chemie Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Ch Chemie Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Chemie Př Přírodopis Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku Přírodopis Z Zeměpis Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Zeměpis Hv Ho Hudební obor Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Vv Výtvarná výchova Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Vo Výtvarný obor Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Výtvarná výchova Pč Pracovní činnosti Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku Pd Praktické dovednosti Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické VP Volba povolání Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku a pro žáky 9. ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Dom Domácnost Volitelný předmět v ročníku. Žák volí předmět z nabídky volitelných Tč Technické činnosti předmětů a absolvuje jej nejméně v rozsahu pololetní výuky. Tv Tělesná výchova Povinný předmět pro žáky běžných tříd v ročníku. Výuka probíhá ve skupinách ročník a ročník odděleně chlapci a dívky. Pv Pohybová výchova Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Sa Sportovní aktivity Povinný předmět pro žáky ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické Organizace výuky Tělesná výchova Člověk a zdraví Základní vyučovací jednotkou je 45 -ti minutová vyučovací hodina. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce. U vyučovacích předmětů s 1 hodinovou týdenní dotací lze ve vhodných případech, po dohodě s vedením školy, realizovat jejich výuku 1x za 14 dní ve 2 hodinovém bloku, u předmětu Pracovní činnosti na II. stupni lze v ročníku lze realizovat výuku formou celodenního 4 - hodinového bloku v rámci výuky v odborných pracovnách a dílnách SOU. U vyučovacích předmětů s 1⅔ a ⅓ hodinovou týdenní dotací se předpokládá jejich realizace formou blokové výuky či projektů podle rozvrhu v daném školním roce. Výuka plavání je organizována školou 1x za 2 roky pro 3. a 4. ročník, tj. žák absolvuje plavecký výcvik ve 3. nebo 4. ročníku. V pololetí, kdy žáci ze tříd s rozšířenou výukou estetické výchovy navštěvují plavecký kurz, mají navýšenu hodinovou dotaci ve prospěch Sa a sníženu hodinovou dotaci Čj

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více