Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna"

Transkript

1 XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NÁZEV OBCE: Obec Hrušovany u Brna Masarykova Hrušovany u Brna Územní samosprávný celek IČO DIČ CZ Předmět činnosti - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Platná legislativa pro územně samosprávné celky z pohledu účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Zákon č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech - Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné právě - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Zákon č.243/2000 Sb.,o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a někt.státním fondům - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se tráví zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - Vyhláška č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě - Vyhláška č. 449/2009 Sb. Způsob, termíny a rozsah předládaných údajů Vyhláška č. 383/2009 Sb. O účetních záznamech v technické formě - Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se mění některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví - Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků vše v platném znění Normy a směrnice Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna Organizační řád je nejvyšší závaznou organizační normou obecního úřadu. Stanoví strukturu, zásady činnosti a metody řízení. Určuje systém řízení úřadu a jeho vztah k orgánům obce a k organizacím zřízených obcí, spolupráci mezi složkami úřadu a jejich kompetence. Na organizační řád navazují ostatní řídící akty úřadu, jejichž obsah a uplatňování nesmí být v rozporu. 1. Pracovní řád 2. Spisový a skartační řád 3. Podpisový řád 4. Směrnice o účetnictví 5. Směrnice pro provádění inventarizace

2 6. Směrnice o oběhu účetních dokladů 7. Směrnice o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému 8. Směrnice o dlouhodobém majetku 9. Směrnice o vedení pokladny 10. Směrnice pro poskytování OOP 11. Směrnice pro vedení sociálního fondu 12. Směrnice k uplatňování DPH 13. Směrnice - podrozvahové účty 14. Směrnice k časovému rozlišení nákladů a výnosů vč.dohadných položek 15. Směrnice - účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji 16. Směrnice - střet zájmů 17. Směrnice k zabezpečení záležitostí řízení obecní policie 18. Směrnice k nakládání se zbraněmi a střelivem 19. Směrnice k nakládání a evidence pokutových bloků 20. Směrnice k sečení a údržbě zeleně 21. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 22. Směrnice pro vymáhání pohledávek 23. Směrnice VB/2012 pro zřizování věcných břemen Organizační struktura Obecní úřad OÚ tvoří starosta místostarosta tajemník zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu Rada obce nezřizuje pro oblasti své činnosti odbory. Jednotlivé úkoly jsou zabezpečovány samostatnými odbornými referenty, kteří jsou řízeni tajemníkem, který je podřízen starostovi. Jednotlivé úseky OÚ: tajemník - Ing. Hana Táborská účetní obce - Vlasta Kadlecová personální a mzdová agenda, poplatky - Jana Seďová správa majetku obce - Pavel Hodec evidence obyvatel, podatelna - Alena Janková statistika PAP - Ilona Ruinerová Organizační schéma OÚ starosta místostarosta Jednotka SDH Povodňová komise Obecní policie Knihovna Tajemník Účetní obce Personální,mzdová,pokladna Evidence obyvatel Statistika PAP, účetní Správa majetku obce SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE OD USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZO

3 Zastupitelstvo obce - složení: Rožnovský Miroslav, Harašta Bohumil, Ing.arch.Knoflíček Dušan, Mgr. Gottwald Jiří, Ing. Dratvová Pavla, Ing.Vodička Petr, Bc. Najman Ladislav, Kališ Karel, Pospišil Stanislav, Horr Martin, Ing. Šnajnar Jan, Hodec Pavel, Bc. Cikán Josef, Ing. Drliček Miloslav, Rožnovská Marie rezignoval Ing. Miloslav Drlíček, od nastupuje Bc. Miroslav Macek zřizuje: výbor finanční Ing. Vodička Petr výbor kontrolní Bc. Najman Ladislav výbor pro realizaci a řízení Kališ Karel výbor pro ochranu majetku Pospíšil Stanislav Rada obce - složení : Rožnovský Miroslav, Harašta Bohumil, Ing.arch.Knoflíček Dušan, Mgr. Gottwald Jiří, ing. Šnajnar Jan. zřízuje: komisi pro územní plánování a rozvoj Ing. arch. Knoflíček Dušan komisi sociální a bytovou Mgr. Gottwald Jiří komisi životního prostředí Ing. Dratvová Pavla komisi pro mládež, kulturu a sport Horr Martin komisi pro občanské záležitosti Mgr. Krausová Jarmila komisi pro tisk a media Ing. Šnajnar Jan Příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Hrušovany u Brna, příspěvková organizace Mateřská škola Hrušovany u Brna, příspěvková organizace Organizační složky Obecní knihovna Hrušovany u Brna Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sběrný dvůr odpadů Klub seniorů HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec nevykonává DAŃ Z PŘIDANÉ HODNOTY Obec je plátce DPH od ZÁSTAVNÍ PRÁVO Hodnota pozemků se zástavním právem Kč ,57 Hodnota budov se zástavním právem Kč ,97

4 SOFTWARE POUŽÍVANÝ PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ Obec používá ke zpracování účetnictví a ostatní agendy potřebné pro provoz obecního úřadu program GORDIC. Majitel programu - Firma Gordic Jihlava. ZALOŽENÉ BANKOVNÍ ÚČTY ZBÚ ČS,a.s. Židlochovice Účet FRB ČS,a.s. Židlochovice Účet - limitka UNICREDT BANK SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY Obec neeviduje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Vlasta Kadlecová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Vlasta Kadlecová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Miroslav Rožnovský Podpisový záznam statutárního zástupce POZNÁMKA : Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušeného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanového pro jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

5

6

7

8

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více