se záznamem SpO2 Návod k použití verze čeština

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se záznamem SpO2 Návod k použití 201000198000 verze 2013-09 čeština"

Transkript

1 ergoscan Mobilní systém měření tlaku ergoscan duo Mobilní systém měření tlaku se záznamem SpO2 Návod k použití verze čeština

2 Tento návod byl připraven s vynaložením maximální péče. Pokud byste však zjistili nesrovnalosti, které systému neodpovídají, informujte nás a my text co nejdříve opravíme. Výrobce si vyhrazuje právo design a technické parametry přístroje upravovat, a v takovém případě není vázán informacemi a obrázky v tomto návodu. Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou ve vlastnictví příslušných majitelů. a požívají v tomto směru zákonné ochrany. Žádnou část tohoto návodu nelze kopírovat, překládat nebo reprodukovat bez písemného svolení výrobce. Změny v tomto návodu nepodléhají komplexnímu schvalovacímu procesu. Nejnovější verzi dokumentu poskytne výrobce. ergoline GmbH Lindenstraße Bitz Německo Tel: +49-(0) Fax: +49-(0) http: Vytištěno v Německu

3 Obsah Prohlášení o shodě 5 Základní informace 7 Použití 8 Bezpečnostní pokyny 9 Instalace 11 Počítačový software 11 Nastavení 13 Nastavení GDT 18 Síťová instalace 21 Připojení záznamníku ergoscan 22 Záznamník Ergoscan 23 Základní prvky 23 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení 24 Napájení 25 Připojení manžety 26 Manžety systému Ergoscan 27 Záznamník Ergoscan Duo 29 Základní prvky 29 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení 30 Napájení 31 Připojení čidla SpO2 32 Připojení manžety 33 Manžety systému Ergoscan 33 Zahájení 24h měření tlaku 34 Připojení záznamníku 34 Spuštění programu 34 Vyberte pacienta 34 Přidání nového pacienta 35 Úpravy dat pacientů 35 Programování záznamníku 36 Připevnění manžety a záznamníku 38 Připevnění manžety a záznamníku

4 Zkušební měření 40 Instruktáž pro pacienta 41 Funkce tlačítek ergoscan 43 Funkce tlačítek ergoscan duo 43 Načtení výsledků ze záznamníku 44 Spuštění programu 44 Analýza výsledků měření 45 Spusťte program 45 Vyhledání a vymazání naměřených výsledků 45 Prezentace 46 Graf jednotlivých hodnot 46 Přehled a statistika 47 Graf a tabulka hodinových průměrů 48 Srovnávací graf a tabulka 48 Zpráva o nálezu 48 Tisk 49 Export jako PDF 49 Export dat ve formátu GDT pro lékařské informační systémy 49 Export jako CSV 49 Kódy chyb 50 Čištění a údržba 51 Čištění a dezinfekce povrchu přístroje 51 Čištění a dezinfekce manžet 51 Čištění a dezinfekce čidel SpO2 SoftTip 52 Čištění kabelů 54 Kontrola provedené údržby a funkce před použitím 54 Technická kontrola měření 54 Kalibrační režim 55 Likvidace přístroje 55 Technická data 56 Battery Charger

5 Prohlášení o shodě -5-

6 -6-

7 Základní informace ErgoScan obdržel značku CE CE-0123 na znamení, že odpovídá požadavkům Směrnice ER 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, zejména základním požadavkům v příloze I této směrnice. Přístroj má vnitřní napájecí zdroj a spadá do třídy IIa dle směrnice o zdravotnických prostředcích. Aplikační část přístroje je typu BF (chráněna proti účinkům defibrilátoru). Přístroj splňuje normu ČSN EN Zdravotnické elektrické přístroje, část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, i požadavky na odrušení (ČSN EN Elektromagnetická kompatibilita Zdravotnické elektrické přístroje ). Přístroj není zdrojem rušení v souladu s normou EN třída B. speciálními symboly. Prostudujte si prosím pečlivě celý návod. Všechny informace jsou uvedeny pouze jednou i ty, které se týkají více částí. Vytištěný text tohoto návodu odpovídá verzi přístroje a bezpečnostním standardům platným v době vytištění. Všechna vlastnická práva na přístroje, obvody, procesy, programy a názvy uvedené v tomto návodu jsou vyhrazena. Systém řízení kvality ERGOLINE splňuje požadavky normy ISO 9001: 2000 a EN ISO 13485: Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu jsou klasifikovány takto: Symbol znamená: Prostudujte si dodanou dokumentaci. Symbol označuje body, které jsou pro provoz přístroje zvláště významné. Tento návod je nedílnou součástí přístroje. Uchovávejte jej stále u přístroje. Správným dodržováním návodu zajistíte správné použití přístroje k vhodnému účelu. Zajistíte také zdraví a bezpečnost uživatelů a pacientů. Dodržování bezpečnostních pokynů je ochranou před zraněním a proti nevhodnému použití přístroje. Uživatelé přístroje a osoby odpovědné za jeho montáž, údržbu, revize a opravy jsou před jeho použitím nebo prací s ním povinni si nastudovat tento návod. Zvláště důležité jsou odstavce označené Pozor signalizuje bezprostřední nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může způsobit smrt nebo těžké zranění. Varování signalizuje nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může dojít k lehkému zranění nebo majetkovým škodám. Upozornění signalizuje potenciální nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může dojít k lehkému zranění nebo majetkovým škodám

8 K zajištění bezpečnosti pacienta, přesnosti měření a bezporuchového provozu doporučujeme používat pouze původní příslušenství značky ERGOLINE. Za následky použití příslušenství od jiných výrobců je plně odpovědný uživatel. Společnost ERGOLINE odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístroje pouze za předpokladu, že Biokompatibilita Součásti výrobku a příslušenství popisované v tomto návodu, které přichází do kontaktu s pacientem při použití přístroje podle návodu k obsluze, splňují požadavky příslušných standardů a norem na biokompatibilitu. S dalšími dotazy kontaktujte společnost ERGOLINE nebo jejího zástupce. - veškeré modifikace a opravy provádí tato společnost nebo firma jí výslovně oprávněná - přístroj je používán v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. Související zákony, předpisy a směrnice 93/42/EHS (směrnice EU o zdravotnických prostředcích) 89/336/EHS (směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě) Použití ErgoScan a ErgoScan duo jsou manuálně ovládané přístroje nošené pacienty k neinvazivnímu a dlouhodobému měření krevního tlaku a záznamu saturace kyslíkem (pouze ErgoScan duo). Přístroj lze při výběru odpovídajících manžet a čidel použít u dospělých, kojenců a větších dětí. Nepoužívejte u novorozenců a na jednotkách intenzivní péče. Přístroj lze použít k měření tlaku v různých intervalech (až 30 hodin) a ukládání naměřených výsledků. ErgoScan duo kromě toho umožňuje záznam hodnot SpO2 a jejich měření v nastavitelných intervalech. EN Neinvazivní tonometry, část 1: Všeobecné požadavky EN Neinvazivní tonometry, část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku ergoline GmbH Lindenstrasse Bitz Německo Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) http: /

9 Bezpečnostní pokyny Pozor Nebezpečí výbuchu Přístroj není určen pro prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Nebezpečí výbuchu může být způsobeno použitím hořlavých anestetik, látek k očištění kůže nebo dezinfekčních přípravků. Varování Nebezpečí pro pacienta, riziko poškození přístrojů Varování Nebezpečí pro pacienta, riziko poškození přístrojů Uživatelé musí být obeznámeni s obsluhou přístroje. Lékařské přístroje smějí používat pouze kvalifikované nebo zkušené osoby, které zajistí správné použití. Přístroj neobsahuje součásti vyměnitelné uživatelem. Nikdy otevírejte pouzdro přístroje (v případě potřeby kontaktujte servisní oddělení) Přístroj kombinujte pouze s takovým příslušenstvím a přístroji, u nichž je jisté, že tato kombinace a zapojení nemá negativní vliv na zdraví a bezpečnost pacientů a uživatelů ani na okolní prostředí. Pokud z informací poskytnutých k přístroji není jasné, jak bezpečné zapojení zajistit, kontaktujte výrobce nebo se poraďte s odborným technikem. Za každých okolností dodržujte požadavky normy IEC Záznamník ErgoScan lze připojit k počítači, na kterém byl instalován program ErgoScanWin. Pozor, pokud je záznamník připojen k počítači, nesmí být připojen k pacientovi. Před použitím přístroje u pacienta zkontrolujte, zda funguje bezpečně a podle požadavků

10 - 10 -

11 Instalace Počítačový software Vložte instalační disk programu ergoscan do CD mechaniky Instalace začne automaticky, pokud je aktivována funkce automatického spuštění CD v mechanice. Pokud nikoli: - spusťte Průzkumníka Windows - zvolte CD mechaniku - dvakrát klikněte na soubor start.exe Volba jazyka instalace zvolte jazyk instalace (jazyk programu lze později změnit v možnosti Nastavení): Instalace bude zahájena. Instalace programu Nejprve se spustí instalace ovladače USB (virtuálního portu COM) akceptujte licenční smlouvu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace ovladače USB

12 Výchozí složka instalace je C:\Program Files\ ErgoScanWin. Pomocí tlačítka [Procházet] ji však lze změnit. Složka pro instalační soubory programu Před zahájením vlastní instalace budou ještě na obrazovce zobrazeny všechny nastavené parametry. Potvrďte tlačítkem [Instalovat] a tak instalaci spusťte. Souhrnné informace o instalaci Po dokončení instalace bude program ergoscan spuštěn, a lze nakonfigurovat všechny potřebné parametry. Instalace je dokončena a program se spouští

13 Nastavení Po spuštění programu se objeví hlavní obrazovka. Klikněte na možnost Nastavení a program nakonfigurujte. Hlavní obrazovka s tlačítky nastavení Možnosti nastavení jsou rozděleny do 4 karet [Systém], [GDT], [Tisk/Export] a [Parametr]. Karty pro různé volby Nastavení na kartě Systém Tato karta obsahuje všechny parametry potřebné ke standardnímu použití programu. Nastavení systému Doporučujeme aktivovat automatickou detekci připojení záznamníku. V případě technických potíží (nebo pokud používáte různé záznamníky) lze použité porty COM upravit. Připojení záznamníku

14 Zde lze změnit složku, v níž je uložena databáze programu ergoscan (viz také Síťová instalace). Složka databáze a cesta k ní Tlačítkem [Export] uložíte úplnou databázi do speciální zálohovací složky. Databázi lze ze zálohy obnovit tlačítkem [IMPORT]. Zálohování databáze Upozornění Ztráta dat Při importování databáze ze zálohy bude přepsána aktuální databáze! Zvolte jazyk programu a formát data a času. Jazyk a formát data a času

15 Nastavení na kartě Tisk/Export Na této kartě jsou veškeré možnosti tisku a exportu dat. Nastavení Tisk/Export Tisk Výběr standardně tištěných stránek, náhled před tiskem a barvy tisku (např. u inkoustových tiskáren). Konfigurace tištěných stran Hlavičky, které se budou tisknout na každou stránku. Hlavičky tištěných stran

16 Export Program ergoscan program může vytištěné stránky ukládat jako soubory PDF a exportovat naměřené výsledky do souboru (formát CSV) k pozdější analýze (například v Excelu). Název souboru obsahuje všechny potřebné informace: P^<type>_<workstation>^<slot#>_<id>^<last>^<first>_<StartTime>_<exportTime>. PDF /.TXT ^ = separátor bloku <type> = při tisku na papír bude typ REPORT <workstation> = název počítače <slot#> = 1 (číslo počítače) <id> = č. pacienta <last> = příjmení <first> = křestní jméno <StartTime> = čas zahájení záznamu holteru ve formátu RRRRMMDDHHMMSS <exporttime> = čas exportu do PDF v formátu RRRRMMDDHHMMSS Příklad: P^REPORT_Comp^1_12345^Novak^Petr_ _ pdf Aktivace exportu do PDF a výběr standardně exportovaných stran. Nastavení exportu do PDF Volba složky, do níž budou ukládány soubory PDF a CSV Složka pro exportované soubory (datové i PDF)

17 Nastavení na kartě Parametr Na této kartě se nastavují standardní hodnoty pro analýzu dat. Tyto parametry lze individuálně upravit pro každé měření. Denní / noční fáze Zde se nastavují standardní časy začátku a konce denní a noční fáze. Začátek a konec denní a noční fáze Kritické hodnoty Nastavení kritických hodnot pro den a noc. Tyto hodnoty se zobrazí jako čáry v grafickém znázornění výsledků a slouží ke statistickým výpočtům. Kritické hodnoty pro denní a noční fázi Saturace a desaturace kyslíkem Nastavení standardních hodnot pro analýzu výsledků SpO2. Parametr analýzy SpO2 (jen ergoscan duo)

18 Nastavení GDT Rozhraní GDT je softwarové rozhraní používané hlavně v Německu, které umožňuje výměnu dat pacientů a výsledků analýz mezi informačním systémem praxe či nemocnice a lékařskými přístroji. Program ErgoScanWin toto rozhraní podporuje, a umožňuje tak snadný přenos dat do informačního systému lékařské praxe nebo nemocnice. Nastavení na kartě GDT Správné parametry k nastavení GDT pro konkrétní informační systém vám poskytne prodejce systému. Veškeré standardní parametry standardu GDT (verze 2.0) lze individuálně upravit. Ovládání Tato volba slouží k aktivaci a deaktivaci rozhraní GDT. Pokud je aktivní, program při spuštění detekuje soubor GDT (podle definované složky a názvu souboru) a tento soubor načte. Pokud takový soubor neexistuje, program se spustí normálním způsobem. Aktivace rozhraní GDT Tip Pokud je GDT aktivováno, deaktivujte manuální přidávání nových pacientů, aby nedošlo k rozporům ve jménech nebo číslech pacienta mezi programem ergoscan a inf. systémem

19 Identifikace Identifikační kód (1 8 znak) programu ergoscan, kterým se prokazuje při práci s informačním systémem. Jméno souborů V této sekci se definují názvy souborů, sloužících k výměně dat mezi programem ergoscan a informačním systémem. Názvy souborů obsahují název přístroje (1 4 znaky například ERGO) a informačního systému (například EDV1). Názvy přenosových souborů jsou tak kombinací těchto názvů, přičemž přípona souboru je neměnná GDT. Detekce GDT a jméno souborů Umístění komunikačních dat Zde lze definovat složku pro soubory s přenášenými daty. Aby nedošlo k nesrovnalostem v síti, každý počítač používá jinou tuto složku. Umístění komunikačních dat TIP: Soubor GDT vytvořený programem ergoscan musí být informačním systémem přečten a smazán jinak program nemůže vytvořit další soubor. Znaková sada Zde lze zvolit znakovou sadu (ASCII nebo ANSI). Znaková sada

20 Přenos dat Zvolte výsledky, které je třeba přenést do informačního systému. Pokud je aktivována funkce Export jako PDF, soubor GDT obsahuje odkaz na současně vygenerovaný soubor PDF. Výběr dat k přenosu Příklad souhrnu (jednořádkového) LTBPM: Den 112/ 69/ 79 Noc 94/ 59/ 74 = -15/-14/-7 % Příklad tabulky 24 h BPM Denní fáze Noční fáze Rozdíl 06:00-21:59 22:00-05:59 Denní / noční fáze Průměr: Ps[mm Hg] ,4 % Pd[mm Hg] ,4 % SF [p/min] ,8 %

21 Síťová instalace Program ErgoScanWin lze instalovat do počítačové sítě, takže například data pacientů a výsledky lze ukládat na server a pracovat s nimi ze všech připojených počítačů. Definujte složku databáze na serveru a povolte přístup všem počítačům. Poté program nainstalujte na všech počítačích, které ho mají používat. Pod volbou [Nastavení] změňte umístění databáze na nastavenou složku na serveru: Složka databáze a cesta k ní

22 Připojení záznamníku ergoscan Aby se holter spustil a bylo možno z něj číst data, musí být připojen k počítači prostřednictvím USB kabelu. Tento kabel se zapojí do volného portu USB v počítači. Druhý konec kabelu se zapojuje do portu mini USB, který je umístěn na zadní straně přístroje. Při zapojování dbejte na správnou orientaci zástrčky. Připojení konektoru mini USB

23 Záznamník Ergoscan Základní prvky 1 Konektor manžety 2 Displej, který zobrazuje potřebné informace 3 Tlačítko Den/Noc slouží k přepínání intervalu měření mezi dnem a nocí. 4 Tlačítko info zobrazí nejnovější výsledky. Zobrazovány jsou postupně tyto hodnoty: - Systolická hodnota S/mm Hg - Diastolická hodnota D/mm Hg - Tep HR/min. 5 Tlačítko Start/Stop slouží k zahájení a přerušení měření. 6 Vypínač 7 Kryt baterie 8 Port propojovacího kabelu k počítači 9 Štítek se sériovým číslem a technickými údaji Základní prvky

24 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení Bliká pro detekci každé oscilace M Je zobrazen stále, pokud jsou ukládány výsledky Bliká, pokud baterie docházejí Pokud je symbol zobrazen stále, baterie jsou vybité a nelze dále měřit. Displej záznamníku Ergoscan Zvolena denní fáze Zvolena noční fáze Zobrazení času Jakmile je spuštěn záznamu nového pacienta, integrované hodiny jsou automaticky nastaveny podle systémového času počítače. Hodiny nelze nastavit manuálně

25 Napájení Záznamník vyžaduje buď dvě nikl-metalhydridové dobíjecí (NiMH) baterie (akumulátory), nebo dvě jednorázové alkalické baterie. Při spouštění záznamníku prostřednictvím program ErgoScanWin dbejte, aby byl zvolen příslušný zdroj napájení. Kromě toho je přístroj také vybaven zabudovanou lithiovou baterií, která napájí hodiny. Kapacita dvou plně nabitých dobíjecích baterií (nebo dvou baterií nových) vystačí přinejmenším na 30 hodin provozu nebo 200 měření Tip Kapacita baterií při intenzivnějším použití klesá. Pokud kapacita dvou plně nabitých baterií zřetelně klesne a neumožňuje už 24 hodin provozu, vyměňte je. Před novým testem vždy použijte dvě plně nabité dobíjecí baterie nebo dvě nové jednorázové. Vložení baterií Prostor pro baterie je umístěn na spodní straně přístroje. Při otevírání jeho kryt palcem vysuňte přibližně o 6 mm a zvedněte jej. Otevření prostoru pro baterie Dbejte na správnou polaritu baterií! POZOR: Polarita

26 Kontrola funkce Záznamník při zapnutí automaticky provede autodiagnostický test, při němž se aktivují všechny symboly a segmenty displeje. Přístroj poté zkontroluje zasunuté dobíjecí baterie a zobrazí jejich zbývající kapacitu. Například C100 znamená plně (100%) nabitá baterie, C50 znamená, že je baterie z poloviny (z 50 %) vybitá. K provedení 24h měření musí být kapacita přinejmenším 90 %. Pokud je nižší, musíte baterie vyměnit za nové nebo plně nabité. Pokud autodiagnostický test proběhne úspěšně, na displeji se objeví následující informace: aktuální čas fáze měření (den či noc) zda jsou v paměti nějaké výsledky (pokud ano, je zobrazeno písmeno M ) Připojení manžety Chcete-li k záznamníku připojit manžetu, zapojte její kovový konektor do zdířky na záznamníku co nejhlouběji tak, aby zřetelně zaklapl. Manžetu lze odpojit vytažením kovového konektoru

27 Manžety systému Ergoscan K záznamníku lze zakoupit manžety různých velikostí (standardní, velké a dětské). Při testu zvolte správnou velikost manžety (řiďte se údaji na manžetě). Čištění a dezinfekce manžet jsou popsány v kapitole Čištění a údržba. Upozornění Nesprávné měření Příliš malé manžety způsobí nadhodnocení výsledků. Příliš velké manžety způsobí podhodnocení výsledků. Manžety v pravidelných intervalech vyměňujte. Poškozené suché zipy mohou způsobit nesprávné výsledky

28 - 28 -

29 Záznamník Ergoscan Duo Základní prvky 1 Konektor čidla SpO2 2 Konektor manžety 3 Tlačítko Start/Stop slouží k zahájení a přerušení měření. 4 Displej, který zobrazuje potřebné informace 5 Tlačítko Den/Noc a Info: Tlačítko Den/Noc slouží k přepínání intervalu měření mezi dnem a nocí. Tlačítko Info zobrazí nejnovější výsledky. Zobrazovány jsou postupně tyto hodnoty: - Systolická hodnota S/mmHg - Diastolická hodnota D/mmHg - Tep HR/min. 6 Vypínač Základní prvky 7 Kryt baterie 8 Port propojovacího kabelu k počítači (USB) 9 Štítek se sériovým číslem a technickými údaji

30 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení Displej záznamníku ergoscan duo ukazuje naměřené výsledky a důležité informace. Bliká, pokud baterie docházejí. Pokud je symbol zobrazen stále, baterie jsou vybité a nelze dále měřit. Displej záznamníku ErgoScan Duo Zvolena noční fáze Čas záznamníku Jakmile je spuštěn záznam nového pacienta, integrované hodiny jsou automaticky nastaveny podle systémového času počítače. Hodiny nelze nastavit manuálně

31 Napájení Záznamník vyžaduje dvě nikl-metalhydridové dobíjecí (NiMH) baterie (akumulátory) jednorázové baterie nelze použít. Kromě toho je přístroj také vybaven zabudovanou lithiovou baterií, která napájí hodiny. Tip Kapacita baterií při intenzivnějším použití klesá. Pokud kapacita dvou plně nabitých baterií zřetelně klesne a neumožňuje už 24 hodin provozu, vyměňte je. Před novým testem vždy použijte dvě plně nabité dobíjecí baterie.. Vložení baterií Prostor pro baterie je umístěn na spodní straně přístroje. Při otevírání jeho kryt palcem vysuňte přibližně o 6 mm a zvedněte jej. Dbejte na správnou polaritu baterií! Otevření prostoru pro baterie POZOR: Polarita

32 Kontrola funkce Záznamník ergoscan duo při zapnutí automaticky provede autodiagnostický test, při němž se aktivují všechny symboly a segmenty displeje. Na displeji se objeví aktuální verze obslužného programu (např. P10, pokud je program verze 1.0). Přístroj poté zkontroluje zasunuté dobíjecí baterie a zobrazí jejich zbývající kapacitu v procentech (100 % = plně nabité, 50 % = z poloviny vybité). K provedení 24h měření musí být kapacita přinejmenším 90 %. Pokud je nižší, musíte baterie vyměnit za plně nabité. Záznamník přejde poté do pohotovostního režimu a na displeji poběží linka se symbolem procenta. Displej v pohotovostním režimu Připojení čidla SpO2 Konektor čidla SpO2 SoftTip zapojte do příslušné zdířky na záznamníku. Připojení čidla SpO2-32 -

33 Připojení manžety Chcete-li k záznamníku připojit manžetu, zapojte její kovový konektor do zdířky na záznamníku co nejhlouběji tak, aby zřetelně zaklapl. Manžetu lze odpojit vytažením kovového konektoru. Připevnění manžety Manžety systému Ergoscan K záznamníku lze zakoupit manžety různých velikostí (standardní, velké a dětské). Při testu zvolte správnou velikost manžety (řiďte se údaji na manžetě). Čištění a dezinfekce manžet jsou popsány v kapitole Čištění a údržba. Upozornění Nesprávné měření Příliš malé manžety způsobí nadhodnocení výsledků. Příliš velké manžety způsobí podhodnocení výsledků. Manžety v pravidelných intervalech vyměňujte. Poškozené suché zipy mohou způsobit nesprávné výsledky

34 Zahájení 24h měření tlaku Připojení záznamníku Připojte záznamník k počítači a záznamník zapněte. Vypínač je umístěn prostorem baterie. Na displeji se po autotestu a testu baterie zobrazí symbol PC : PC Spuštění programu Po spuštění programu ErgoScan se objeví hlavní obrazovka. Chcete-li záznamník naprogramovat, klikněte na kartu Start a tak otevřete příslušnou nabídku: Hlavní obrazovka: Start Vyberte pacienta Zobrazí se okno výběru pacienta z databáze: Výběr pacienta

35 Do pole JMÉNO zadejte první písmeno pacientova příjmení. Systém zobrazí všechny pacienty, jejichž jména začínají zadaným písmenem (například M). Zvolte požadovaného pacienta dvojím kliknutím na příslušný řádek. Zobrazení všech pacientů začínajících na M Přidání nového pacienta Pokud potřebný pacient není v databázi, můžete jeho data zadat přímo. Provedete to takto: otevřete zadávací formulář tlačítkem [NOVÝ]. Zadejte potřebné údaje a uložte je do databáze tlačítkem [Uložit]: Přidání nového pacienta Úpravy dat pacientů Uložená data pacientů lze kdykoli upravit a aktualizovat (tlačítkem [Editace] v okně výběru pacientů). VÝJIMKA: Číslo pacienta nelze už po uložení změnit!

36 Programování záznamníku Po zvolení pacienta se zobrazí okno, kde lze naprogramovat záznamník. Měření (pouze ergoscan duo) Zvolte, zda má záznamník zaznamenávat pouze tlak, pouze SpO2 nebo obojí. Počet měřicích intervalů Lze zvolit až 4 různé intervaly měření. Standardní nastavení je 2 intervaly (denní a noční fáze). Napájení Zde se nastavuje typ použité baterie normální (Baterie) nebo dobíjecí (Dobíjitelné akumulátory). ErgoScan Duo vyžaduje dobíjecí baterie. Nastavení parametrů měření Měření tlaku Od... Do... Začátek a konec zvoleného intervalu lze nastavit v hodinách. Měřicí rozsah přesnost: Přístroj měří v přesných intervalech, v zadaných minutách. cca: Přístroj měří v časech přibližně +/- 2 minuty od nastaveného času. Minuty Interval mezi dvěma měřeními lze naprogramovat v rozmezí 2 až 90 minut. Max. tlak Lze nastavit max. tlak v manžetě na hodnotu mezi 200 a 280 mm Hg

37 Počet Pro každý měřicí rozsah bude zobrazen počet všech naprogramovaných měření a navíc 24h souhrny. Aktivovat displej měření Při aktivaci bude naměřený tlak zobrazen na displeji záznamníku. Aktivovat zámek tlačítek Aktivace tlačítka Den/Noc na záznamníku. POZOR Riziko záměny pacientů Při každém testu musí být záznamník poprvé spuštěn programem ErgoScanWin. Pokud nikoli, naměřené výsledky budou přičítány předchozímu pacientovi. Záznamník staré údaje o pacientovi a jeho výsledky smaže až při zahájení nového dlouhodobého měření pomocí programu. Pouze ergoscan duo: Měření SpO2 od... do... Čas počátku a konce záznamu SpO2 Interval Interval mezi dvěma měřeními SpO2. Standard Tlačítko [Standard] obnoví následující parametry: 2 intervaly měření: Interval 1 (denní fáze): 06:00-21:59 Přesnost každých 15 min. 250 mm Hg Interval 2 (noční fáze): 22:00-05:59 Přesnost každých 30 min mm Hg Měření SpO2: 22:00-05:59 interval 2 s

38 Po uložení zvolené konfigurace lze záznamník spustit zahájit kliknutím na tlačítko [Start]. Záznamník nejprve zkontroluje, zda nemá uloženy starší, dosud nepřečtené výsledky. V takovém případě zobrazí varování. Pokud nikoli, záznamník uloží zadané parametry pacienta a intervaly měření a vypne se. Připevnění manžety a záznamníku Odpojte propojovací kabel počítače. Připevněte manžetu na paži, kterou pacient méně používá. Dospělí: umístěte ji asi 2 prsty nad loket. Děti: o něco blíže k lokti. Ujistěte se, že se manžeta nezvedá při ohnutí paže. POZOR Možné ohrožení pacienta Pokud je záznamník připojen k pacientovi, nesmí být zapojen do počítače. Dbejte, aby: spojovací hadička směřovala nahoru k ramenu byla manžeta na pokožce stranou, na níž je nápis Pacient šipka na manžetě překrývala arteria brachialis i arteria femoralis manžeta byla dobře utažena a těsně obklopovala tkáň, ale netlačila na žíly. Zapněte záznamník a uložte jej do transportní tašky. Připevnění manžety

39 Připevnění manžety a záznamníku Navlékněte čidlo SoftTip na ukazováček. Kabel musí vést po hřbetě ruky. Po několika sekundách se na záznamníku zobrazí skutečná hodnota SpO2 (střídá se s tepem). Připevnění čidla Pomocí pásku tašku připevněte na tělo pacienta. Z hygienických důvodů by taška neměla přijít do přímého kontaktu s pokožkou. Hadičku manžety (a u modelu ErgoScan Duo i kabel čidla SpO2) veďte kolem krku pacienta, aby na ni nebyl vyvíjen tah, a zapojte ji do záznamníku. Ujistěte se, že během měření nedojde k odpojení hadičky

40 Zkušební měření Po připojení manžety a zapojení záznamníku musí být vždy provedeno zkušební měření. Toto automatické měření bude spuštěno po stisku tlačítka Start/Stop. Aby nedošlo nesprávnému měření, dbejte, aby pacient zůstal během měření v klidu. Může stát nebo sedět. Spusťte měření stiskem: nebo Přístroj po krátké prodlevě naplní manžetu. Jakmile bude potřebný nafukovací tlak dosažen, přístroj jej začne postupně snižovat. Tlak v manžetě je zobrazen na displeji. Po měření budou zobrazeny následující informace: systolická hodnota (S/mm Hg) diastolická hodnota (D/mm Hg) tep (HR/min). Pokud se místo výsledků zobrazí chybová zpráva, např. E08 (nedostatečný počet oscilací), připevněte lépe manžetu a stiskněte tlačítko Start/Stop znovu. Pokud bylo zkušební měření úspěšně dokončeno, přístroj je připraven k automatickému měření

41 Instruktáž pro pacienta Vysvětlete pacientovi princip a funkci přístroje (automatické měření tlaku v pravidelných intervalech) a zdůrazněte následující: během měření je nutno zůstat v klidu, aby nedošlo ke zkreslení vinou pohybu; v noci je nejlepší uložit záznamník v jeho tašce na noční stolek; denní a noční fázi lze manuálně přepínat; neobvyklé události je třeba zapsat do deníku a provést při nich manuálně měření (tlačítkem Start/Stop); měření lze kdykoli přerušit tlačítkem Start/ Stop; tlak v manžetě vzápětí klesne; neotvírat prostor pro baterie. POZOR Možné ohrožení pacienta Pokud manžeta zůstane nafouknuta déle než asi 2 minuty, zrušte měření tlačítkem Start/Stop. Pokud manžeta zůstane nafouknuta i po stisknutí tlačítka, sejměte ji. Možná došlo k odpojení hadičky. Další měření provádějte až po správném nasazení manžety

42 Důležité informace k měření Při prvním měření přístroj nafoukne manžetu přibližně na tlak 160 mm Hg (počáteční tlak). Při dalších měřeních bude nafukovat na tlak o 25 mm Hg nad naposledy změřený systolický tlak (minimálně 120 mm Hg). Pokud naměřená hodnota přesáhne nafukovací tlak, přístroj tlak zvýší o 50 mm Hg. Ruční měření lze provést kdykoli mezi automatickým měřením. V tabulce výsledků bude označeno znaménkem plus (+). Pokud některé měření skončí nesprávnou hodnotou, bude opakováno po 2 minutách. Po 3 nesprávných měřeních přístroj provede záznam do tabulky chyb s uvedením odpovídajícího kódu chyby. Měření nebude opakováno po chybách E04 (vybité baterie), E07 (uplynul čas nafukování) a E10 (proběhlo 200 měření). Po chybové zprávě E07 proběhne až další naplánované měření. Po zobrazení chybových zpráv E04 nebo E10 se přístroj přepne do úsporného režimu, aby nedošlo ke úplnému vybití dobíjecích baterií. Tento režim lze zrušit pouze vypnutím a zapnutím přístroje

43 Funkce tlačítek ergoscan Tlačítka na záznamníku ergoscan mají během dlouhodobého měření tlaku následující funkce: spuštění a ukončení měření zobrazení posledních výsledků nebo chybové zprávy manuální přepnutí denní a noční fáze. Funkce tlačítek ergoscan duo Tlačítka na záznamníku ergoscan duo mají během dlouhodobého měření tlaku následující funkce: Tip Manuální přepínání mezi denní a noční fází je možné jen tehdy, pokud byly v programu ErgoScanWin při úvodním spuštění naprogramovány pouze 2 intervaly měření a zámek tlačítek není aktivován. Pokud byl naprogramován jiný počet intervalů, tlačítko Den/Noc nemá na intervaly žádný vliv. spuštění a ukončení měření. jedno stisknutí: zobrazení posledních výsledků nebo chybové zprávy. dvě stisknutí: manuální přepnutí denní a noční fáze

44 Načtení výsledků ze záznamníku Připojte záznamník k počítači a záznamník zapněte. Vypínač je umístěn prostorem baterie. Na displeji se po autotestu a testu baterie zobrazí symbol PC : PC Spuštění programu Po spuštění programu ergoscan se objeví hlavní obrazovka. Chcete-li načíst data ze záznamníku, klikněte na kartu Import. Hlavní obrazovka: Import Výsledky budou importovány ze záznamníku a přiřazeny příslušnému pacientovi. Zobrazí se také grafické znázornění naměřených výsledků

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

QHTemp. QHTemp reader

QHTemp. QHTemp reader Návod k použití pro integrovaný záznamník teploty QHTemp ČSN EN 12830 a SW pro USB adapter QHTemp reader QH SERVIS, spol. s r.o., Pivovarská 274, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572 545 646, info@qhservis.cz,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více