se záznamem SpO2 Návod k použití verze čeština

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se záznamem SpO2 Návod k použití 201000198000 verze 2013-09 čeština"

Transkript

1 ergoscan Mobilní systém měření tlaku ergoscan duo Mobilní systém měření tlaku se záznamem SpO2 Návod k použití verze čeština

2 Tento návod byl připraven s vynaložením maximální péče. Pokud byste však zjistili nesrovnalosti, které systému neodpovídají, informujte nás a my text co nejdříve opravíme. Výrobce si vyhrazuje právo design a technické parametry přístroje upravovat, a v takovém případě není vázán informacemi a obrázky v tomto návodu. Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou ve vlastnictví příslušných majitelů. a požívají v tomto směru zákonné ochrany. Žádnou část tohoto návodu nelze kopírovat, překládat nebo reprodukovat bez písemného svolení výrobce. Změny v tomto návodu nepodléhají komplexnímu schvalovacímu procesu. Nejnovější verzi dokumentu poskytne výrobce. ergoline GmbH Lindenstraße Bitz Německo Tel: +49-(0) Fax: +49-(0) http: Vytištěno v Německu

3 Obsah Prohlášení o shodě 5 Základní informace 7 Použití 8 Bezpečnostní pokyny 9 Instalace 11 Počítačový software 11 Nastavení 13 Nastavení GDT 18 Síťová instalace 21 Připojení záznamníku ergoscan 22 Záznamník Ergoscan 23 Základní prvky 23 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení 24 Napájení 25 Připojení manžety 26 Manžety systému Ergoscan 27 Záznamník Ergoscan Duo 29 Základní prvky 29 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení 30 Napájení 31 Připojení čidla SpO2 32 Připojení manžety 33 Manžety systému Ergoscan 33 Zahájení 24h měření tlaku 34 Připojení záznamníku 34 Spuštění programu 34 Vyberte pacienta 34 Přidání nového pacienta 35 Úpravy dat pacientů 35 Programování záznamníku 36 Připevnění manžety a záznamníku 38 Připevnění manžety a záznamníku

4 Zkušební měření 40 Instruktáž pro pacienta 41 Funkce tlačítek ergoscan 43 Funkce tlačítek ergoscan duo 43 Načtení výsledků ze záznamníku 44 Spuštění programu 44 Analýza výsledků měření 45 Spusťte program 45 Vyhledání a vymazání naměřených výsledků 45 Prezentace 46 Graf jednotlivých hodnot 46 Přehled a statistika 47 Graf a tabulka hodinových průměrů 48 Srovnávací graf a tabulka 48 Zpráva o nálezu 48 Tisk 49 Export jako PDF 49 Export dat ve formátu GDT pro lékařské informační systémy 49 Export jako CSV 49 Kódy chyb 50 Čištění a údržba 51 Čištění a dezinfekce povrchu přístroje 51 Čištění a dezinfekce manžet 51 Čištění a dezinfekce čidel SpO2 SoftTip 52 Čištění kabelů 54 Kontrola provedené údržby a funkce před použitím 54 Technická kontrola měření 54 Kalibrační režim 55 Likvidace přístroje 55 Technická data 56 Battery Charger

5 Prohlášení o shodě -5-

6 -6-

7 Základní informace ErgoScan obdržel značku CE CE-0123 na znamení, že odpovídá požadavkům Směrnice ER 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, zejména základním požadavkům v příloze I této směrnice. Přístroj má vnitřní napájecí zdroj a spadá do třídy IIa dle směrnice o zdravotnických prostředcích. Aplikační část přístroje je typu BF (chráněna proti účinkům defibrilátoru). Přístroj splňuje normu ČSN EN Zdravotnické elektrické přístroje, část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, i požadavky na odrušení (ČSN EN Elektromagnetická kompatibilita Zdravotnické elektrické přístroje ). Přístroj není zdrojem rušení v souladu s normou EN třída B. speciálními symboly. Prostudujte si prosím pečlivě celý návod. Všechny informace jsou uvedeny pouze jednou i ty, které se týkají více částí. Vytištěný text tohoto návodu odpovídá verzi přístroje a bezpečnostním standardům platným v době vytištění. Všechna vlastnická práva na přístroje, obvody, procesy, programy a názvy uvedené v tomto návodu jsou vyhrazena. Systém řízení kvality ERGOLINE splňuje požadavky normy ISO 9001: 2000 a EN ISO 13485: Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu jsou klasifikovány takto: Symbol znamená: Prostudujte si dodanou dokumentaci. Symbol označuje body, které jsou pro provoz přístroje zvláště významné. Tento návod je nedílnou součástí přístroje. Uchovávejte jej stále u přístroje. Správným dodržováním návodu zajistíte správné použití přístroje k vhodnému účelu. Zajistíte také zdraví a bezpečnost uživatelů a pacientů. Dodržování bezpečnostních pokynů je ochranou před zraněním a proti nevhodnému použití přístroje. Uživatelé přístroje a osoby odpovědné za jeho montáž, údržbu, revize a opravy jsou před jeho použitím nebo prací s ním povinni si nastudovat tento návod. Zvláště důležité jsou odstavce označené Pozor signalizuje bezprostřední nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může způsobit smrt nebo těžké zranění. Varování signalizuje nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může dojít k lehkému zranění nebo majetkovým škodám. Upozornění signalizuje potenciální nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může dojít k lehkému zranění nebo majetkovým škodám

8 K zajištění bezpečnosti pacienta, přesnosti měření a bezporuchového provozu doporučujeme používat pouze původní příslušenství značky ERGOLINE. Za následky použití příslušenství od jiných výrobců je plně odpovědný uživatel. Společnost ERGOLINE odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístroje pouze za předpokladu, že Biokompatibilita Součásti výrobku a příslušenství popisované v tomto návodu, které přichází do kontaktu s pacientem při použití přístroje podle návodu k obsluze, splňují požadavky příslušných standardů a norem na biokompatibilitu. S dalšími dotazy kontaktujte společnost ERGOLINE nebo jejího zástupce. - veškeré modifikace a opravy provádí tato společnost nebo firma jí výslovně oprávněná - přístroj je používán v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. Související zákony, předpisy a směrnice 93/42/EHS (směrnice EU o zdravotnických prostředcích) 89/336/EHS (směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě) Použití ErgoScan a ErgoScan duo jsou manuálně ovládané přístroje nošené pacienty k neinvazivnímu a dlouhodobému měření krevního tlaku a záznamu saturace kyslíkem (pouze ErgoScan duo). Přístroj lze při výběru odpovídajících manžet a čidel použít u dospělých, kojenců a větších dětí. Nepoužívejte u novorozenců a na jednotkách intenzivní péče. Přístroj lze použít k měření tlaku v různých intervalech (až 30 hodin) a ukládání naměřených výsledků. ErgoScan duo kromě toho umožňuje záznam hodnot SpO2 a jejich měření v nastavitelných intervalech. EN Neinvazivní tonometry, část 1: Všeobecné požadavky EN Neinvazivní tonometry, část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku ergoline GmbH Lindenstrasse Bitz Německo Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) http: /

9 Bezpečnostní pokyny Pozor Nebezpečí výbuchu Přístroj není určen pro prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Nebezpečí výbuchu může být způsobeno použitím hořlavých anestetik, látek k očištění kůže nebo dezinfekčních přípravků. Varování Nebezpečí pro pacienta, riziko poškození přístrojů Varování Nebezpečí pro pacienta, riziko poškození přístrojů Uživatelé musí být obeznámeni s obsluhou přístroje. Lékařské přístroje smějí používat pouze kvalifikované nebo zkušené osoby, které zajistí správné použití. Přístroj neobsahuje součásti vyměnitelné uživatelem. Nikdy otevírejte pouzdro přístroje (v případě potřeby kontaktujte servisní oddělení) Přístroj kombinujte pouze s takovým příslušenstvím a přístroji, u nichž je jisté, že tato kombinace a zapojení nemá negativní vliv na zdraví a bezpečnost pacientů a uživatelů ani na okolní prostředí. Pokud z informací poskytnutých k přístroji není jasné, jak bezpečné zapojení zajistit, kontaktujte výrobce nebo se poraďte s odborným technikem. Za každých okolností dodržujte požadavky normy IEC Záznamník ErgoScan lze připojit k počítači, na kterém byl instalován program ErgoScanWin. Pozor, pokud je záznamník připojen k počítači, nesmí být připojen k pacientovi. Před použitím přístroje u pacienta zkontrolujte, zda funguje bezpečně a podle požadavků

10 - 10 -

11 Instalace Počítačový software Vložte instalační disk programu ergoscan do CD mechaniky Instalace začne automaticky, pokud je aktivována funkce automatického spuštění CD v mechanice. Pokud nikoli: - spusťte Průzkumníka Windows - zvolte CD mechaniku - dvakrát klikněte na soubor start.exe Volba jazyka instalace zvolte jazyk instalace (jazyk programu lze později změnit v možnosti Nastavení): Instalace bude zahájena. Instalace programu Nejprve se spustí instalace ovladače USB (virtuálního portu COM) akceptujte licenční smlouvu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace ovladače USB

12 Výchozí složka instalace je C:\Program Files\ ErgoScanWin. Pomocí tlačítka [Procházet] ji však lze změnit. Složka pro instalační soubory programu Před zahájením vlastní instalace budou ještě na obrazovce zobrazeny všechny nastavené parametry. Potvrďte tlačítkem [Instalovat] a tak instalaci spusťte. Souhrnné informace o instalaci Po dokončení instalace bude program ergoscan spuštěn, a lze nakonfigurovat všechny potřebné parametry. Instalace je dokončena a program se spouští

13 Nastavení Po spuštění programu se objeví hlavní obrazovka. Klikněte na možnost Nastavení a program nakonfigurujte. Hlavní obrazovka s tlačítky nastavení Možnosti nastavení jsou rozděleny do 4 karet [Systém], [GDT], [Tisk/Export] a [Parametr]. Karty pro různé volby Nastavení na kartě Systém Tato karta obsahuje všechny parametry potřebné ke standardnímu použití programu. Nastavení systému Doporučujeme aktivovat automatickou detekci připojení záznamníku. V případě technických potíží (nebo pokud používáte různé záznamníky) lze použité porty COM upravit. Připojení záznamníku

14 Zde lze změnit složku, v níž je uložena databáze programu ergoscan (viz také Síťová instalace). Složka databáze a cesta k ní Tlačítkem [Export] uložíte úplnou databázi do speciální zálohovací složky. Databázi lze ze zálohy obnovit tlačítkem [IMPORT]. Zálohování databáze Upozornění Ztráta dat Při importování databáze ze zálohy bude přepsána aktuální databáze! Zvolte jazyk programu a formát data a času. Jazyk a formát data a času

15 Nastavení na kartě Tisk/Export Na této kartě jsou veškeré možnosti tisku a exportu dat. Nastavení Tisk/Export Tisk Výběr standardně tištěných stránek, náhled před tiskem a barvy tisku (např. u inkoustových tiskáren). Konfigurace tištěných stran Hlavičky, které se budou tisknout na každou stránku. Hlavičky tištěných stran

16 Export Program ergoscan program může vytištěné stránky ukládat jako soubory PDF a exportovat naměřené výsledky do souboru (formát CSV) k pozdější analýze (například v Excelu). Název souboru obsahuje všechny potřebné informace: P^<type>_<workstation>^<slot#>_<id>^<last>^<first>_<StartTime>_<exportTime>. PDF /.TXT ^ = separátor bloku <type> = při tisku na papír bude typ REPORT <workstation> = název počítače <slot#> = 1 (číslo počítače) <id> = č. pacienta <last> = příjmení <first> = křestní jméno <StartTime> = čas zahájení záznamu holteru ve formátu RRRRMMDDHHMMSS <exporttime> = čas exportu do PDF v formátu RRRRMMDDHHMMSS Příklad: P^REPORT_Comp^1_12345^Novak^Petr_ _ pdf Aktivace exportu do PDF a výběr standardně exportovaných stran. Nastavení exportu do PDF Volba složky, do níž budou ukládány soubory PDF a CSV Složka pro exportované soubory (datové i PDF)

17 Nastavení na kartě Parametr Na této kartě se nastavují standardní hodnoty pro analýzu dat. Tyto parametry lze individuálně upravit pro každé měření. Denní / noční fáze Zde se nastavují standardní časy začátku a konce denní a noční fáze. Začátek a konec denní a noční fáze Kritické hodnoty Nastavení kritických hodnot pro den a noc. Tyto hodnoty se zobrazí jako čáry v grafickém znázornění výsledků a slouží ke statistickým výpočtům. Kritické hodnoty pro denní a noční fázi Saturace a desaturace kyslíkem Nastavení standardních hodnot pro analýzu výsledků SpO2. Parametr analýzy SpO2 (jen ergoscan duo)

18 Nastavení GDT Rozhraní GDT je softwarové rozhraní používané hlavně v Německu, které umožňuje výměnu dat pacientů a výsledků analýz mezi informačním systémem praxe či nemocnice a lékařskými přístroji. Program ErgoScanWin toto rozhraní podporuje, a umožňuje tak snadný přenos dat do informačního systému lékařské praxe nebo nemocnice. Nastavení na kartě GDT Správné parametry k nastavení GDT pro konkrétní informační systém vám poskytne prodejce systému. Veškeré standardní parametry standardu GDT (verze 2.0) lze individuálně upravit. Ovládání Tato volba slouží k aktivaci a deaktivaci rozhraní GDT. Pokud je aktivní, program při spuštění detekuje soubor GDT (podle definované složky a názvu souboru) a tento soubor načte. Pokud takový soubor neexistuje, program se spustí normálním způsobem. Aktivace rozhraní GDT Tip Pokud je GDT aktivováno, deaktivujte manuální přidávání nových pacientů, aby nedošlo k rozporům ve jménech nebo číslech pacienta mezi programem ergoscan a inf. systémem

19 Identifikace Identifikační kód (1 8 znak) programu ergoscan, kterým se prokazuje při práci s informačním systémem. Jméno souborů V této sekci se definují názvy souborů, sloužících k výměně dat mezi programem ergoscan a informačním systémem. Názvy souborů obsahují název přístroje (1 4 znaky například ERGO) a informačního systému (například EDV1). Názvy přenosových souborů jsou tak kombinací těchto názvů, přičemž přípona souboru je neměnná GDT. Detekce GDT a jméno souborů Umístění komunikačních dat Zde lze definovat složku pro soubory s přenášenými daty. Aby nedošlo k nesrovnalostem v síti, každý počítač používá jinou tuto složku. Umístění komunikačních dat TIP: Soubor GDT vytvořený programem ergoscan musí být informačním systémem přečten a smazán jinak program nemůže vytvořit další soubor. Znaková sada Zde lze zvolit znakovou sadu (ASCII nebo ANSI). Znaková sada

20 Přenos dat Zvolte výsledky, které je třeba přenést do informačního systému. Pokud je aktivována funkce Export jako PDF, soubor GDT obsahuje odkaz na současně vygenerovaný soubor PDF. Výběr dat k přenosu Příklad souhrnu (jednořádkového) LTBPM: Den 112/ 69/ 79 Noc 94/ 59/ 74 = -15/-14/-7 % Příklad tabulky 24 h BPM Denní fáze Noční fáze Rozdíl 06:00-21:59 22:00-05:59 Denní / noční fáze Průměr: Ps[mm Hg] ,4 % Pd[mm Hg] ,4 % SF [p/min] ,8 %

21 Síťová instalace Program ErgoScanWin lze instalovat do počítačové sítě, takže například data pacientů a výsledky lze ukládat na server a pracovat s nimi ze všech připojených počítačů. Definujte složku databáze na serveru a povolte přístup všem počítačům. Poté program nainstalujte na všech počítačích, které ho mají používat. Pod volbou [Nastavení] změňte umístění databáze na nastavenou složku na serveru: Složka databáze a cesta k ní

22 Připojení záznamníku ergoscan Aby se holter spustil a bylo možno z něj číst data, musí být připojen k počítači prostřednictvím USB kabelu. Tento kabel se zapojí do volného portu USB v počítači. Druhý konec kabelu se zapojuje do portu mini USB, který je umístěn na zadní straně přístroje. Při zapojování dbejte na správnou orientaci zástrčky. Připojení konektoru mini USB

23 Záznamník Ergoscan Základní prvky 1 Konektor manžety 2 Displej, který zobrazuje potřebné informace 3 Tlačítko Den/Noc slouží k přepínání intervalu měření mezi dnem a nocí. 4 Tlačítko info zobrazí nejnovější výsledky. Zobrazovány jsou postupně tyto hodnoty: - Systolická hodnota S/mm Hg - Diastolická hodnota D/mm Hg - Tep HR/min. 5 Tlačítko Start/Stop slouží k zahájení a přerušení měření. 6 Vypínač 7 Kryt baterie 8 Port propojovacího kabelu k počítači 9 Štítek se sériovým číslem a technickými údaji Základní prvky

24 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení Bliká pro detekci každé oscilace M Je zobrazen stále, pokud jsou ukládány výsledky Bliká, pokud baterie docházejí Pokud je symbol zobrazen stále, baterie jsou vybité a nelze dále měřit. Displej záznamníku Ergoscan Zvolena denní fáze Zvolena noční fáze Zobrazení času Jakmile je spuštěn záznamu nového pacienta, integrované hodiny jsou automaticky nastaveny podle systémového času počítače. Hodiny nelze nastavit manuálně

25 Napájení Záznamník vyžaduje buď dvě nikl-metalhydridové dobíjecí (NiMH) baterie (akumulátory), nebo dvě jednorázové alkalické baterie. Při spouštění záznamníku prostřednictvím program ErgoScanWin dbejte, aby byl zvolen příslušný zdroj napájení. Kromě toho je přístroj také vybaven zabudovanou lithiovou baterií, která napájí hodiny. Kapacita dvou plně nabitých dobíjecích baterií (nebo dvou baterií nových) vystačí přinejmenším na 30 hodin provozu nebo 200 měření Tip Kapacita baterií při intenzivnějším použití klesá. Pokud kapacita dvou plně nabitých baterií zřetelně klesne a neumožňuje už 24 hodin provozu, vyměňte je. Před novým testem vždy použijte dvě plně nabité dobíjecí baterie nebo dvě nové jednorázové. Vložení baterií Prostor pro baterie je umístěn na spodní straně přístroje. Při otevírání jeho kryt palcem vysuňte přibližně o 6 mm a zvedněte jej. Otevření prostoru pro baterie Dbejte na správnou polaritu baterií! POZOR: Polarita

26 Kontrola funkce Záznamník při zapnutí automaticky provede autodiagnostický test, při němž se aktivují všechny symboly a segmenty displeje. Přístroj poté zkontroluje zasunuté dobíjecí baterie a zobrazí jejich zbývající kapacitu. Například C100 znamená plně (100%) nabitá baterie, C50 znamená, že je baterie z poloviny (z 50 %) vybitá. K provedení 24h měření musí být kapacita přinejmenším 90 %. Pokud je nižší, musíte baterie vyměnit za nové nebo plně nabité. Pokud autodiagnostický test proběhne úspěšně, na displeji se objeví následující informace: aktuální čas fáze měření (den či noc) zda jsou v paměti nějaké výsledky (pokud ano, je zobrazeno písmeno M ) Připojení manžety Chcete-li k záznamníku připojit manžetu, zapojte její kovový konektor do zdířky na záznamníku co nejhlouběji tak, aby zřetelně zaklapl. Manžetu lze odpojit vytažením kovového konektoru

27 Manžety systému Ergoscan K záznamníku lze zakoupit manžety různých velikostí (standardní, velké a dětské). Při testu zvolte správnou velikost manžety (řiďte se údaji na manžetě). Čištění a dezinfekce manžet jsou popsány v kapitole Čištění a údržba. Upozornění Nesprávné měření Příliš malé manžety způsobí nadhodnocení výsledků. Příliš velké manžety způsobí podhodnocení výsledků. Manžety v pravidelných intervalech vyměňujte. Poškozené suché zipy mohou způsobit nesprávné výsledky

28 - 28 -

29 Záznamník Ergoscan Duo Základní prvky 1 Konektor čidla SpO2 2 Konektor manžety 3 Tlačítko Start/Stop slouží k zahájení a přerušení měření. 4 Displej, který zobrazuje potřebné informace 5 Tlačítko Den/Noc a Info: Tlačítko Den/Noc slouží k přepínání intervalu měření mezi dnem a nocí. Tlačítko Info zobrazí nejnovější výsledky. Zobrazovány jsou postupně tyto hodnoty: - Systolická hodnota S/mmHg - Diastolická hodnota D/mmHg - Tep HR/min. 6 Vypínač Základní prvky 7 Kryt baterie 8 Port propojovacího kabelu k počítači (USB) 9 Štítek se sériovým číslem a technickými údaji

30 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení Displej záznamníku ergoscan duo ukazuje naměřené výsledky a důležité informace. Bliká, pokud baterie docházejí. Pokud je symbol zobrazen stále, baterie jsou vybité a nelze dále měřit. Displej záznamníku ErgoScan Duo Zvolena noční fáze Čas záznamníku Jakmile je spuštěn záznam nového pacienta, integrované hodiny jsou automaticky nastaveny podle systémového času počítače. Hodiny nelze nastavit manuálně

31 Napájení Záznamník vyžaduje dvě nikl-metalhydridové dobíjecí (NiMH) baterie (akumulátory) jednorázové baterie nelze použít. Kromě toho je přístroj také vybaven zabudovanou lithiovou baterií, která napájí hodiny. Tip Kapacita baterií při intenzivnějším použití klesá. Pokud kapacita dvou plně nabitých baterií zřetelně klesne a neumožňuje už 24 hodin provozu, vyměňte je. Před novým testem vždy použijte dvě plně nabité dobíjecí baterie.. Vložení baterií Prostor pro baterie je umístěn na spodní straně přístroje. Při otevírání jeho kryt palcem vysuňte přibližně o 6 mm a zvedněte jej. Dbejte na správnou polaritu baterií! Otevření prostoru pro baterie POZOR: Polarita

32 Kontrola funkce Záznamník ergoscan duo při zapnutí automaticky provede autodiagnostický test, při němž se aktivují všechny symboly a segmenty displeje. Na displeji se objeví aktuální verze obslužného programu (např. P10, pokud je program verze 1.0). Přístroj poté zkontroluje zasunuté dobíjecí baterie a zobrazí jejich zbývající kapacitu v procentech (100 % = plně nabité, 50 % = z poloviny vybité). K provedení 24h měření musí být kapacita přinejmenším 90 %. Pokud je nižší, musíte baterie vyměnit za plně nabité. Záznamník přejde poté do pohotovostního režimu a na displeji poběží linka se symbolem procenta. Displej v pohotovostním režimu Připojení čidla SpO2 Konektor čidla SpO2 SoftTip zapojte do příslušné zdířky na záznamníku. Připojení čidla SpO2-32 -

33 Připojení manžety Chcete-li k záznamníku připojit manžetu, zapojte její kovový konektor do zdířky na záznamníku co nejhlouběji tak, aby zřetelně zaklapl. Manžetu lze odpojit vytažením kovového konektoru. Připevnění manžety Manžety systému Ergoscan K záznamníku lze zakoupit manžety různých velikostí (standardní, velké a dětské). Při testu zvolte správnou velikost manžety (řiďte se údaji na manžetě). Čištění a dezinfekce manžet jsou popsány v kapitole Čištění a údržba. Upozornění Nesprávné měření Příliš malé manžety způsobí nadhodnocení výsledků. Příliš velké manžety způsobí podhodnocení výsledků. Manžety v pravidelných intervalech vyměňujte. Poškozené suché zipy mohou způsobit nesprávné výsledky

34 Zahájení 24h měření tlaku Připojení záznamníku Připojte záznamník k počítači a záznamník zapněte. Vypínač je umístěn prostorem baterie. Na displeji se po autotestu a testu baterie zobrazí symbol PC : PC Spuštění programu Po spuštění programu ErgoScan se objeví hlavní obrazovka. Chcete-li záznamník naprogramovat, klikněte na kartu Start a tak otevřete příslušnou nabídku: Hlavní obrazovka: Start Vyberte pacienta Zobrazí se okno výběru pacienta z databáze: Výběr pacienta

35 Do pole JMÉNO zadejte první písmeno pacientova příjmení. Systém zobrazí všechny pacienty, jejichž jména začínají zadaným písmenem (například M). Zvolte požadovaného pacienta dvojím kliknutím na příslušný řádek. Zobrazení všech pacientů začínajících na M Přidání nového pacienta Pokud potřebný pacient není v databázi, můžete jeho data zadat přímo. Provedete to takto: otevřete zadávací formulář tlačítkem [NOVÝ]. Zadejte potřebné údaje a uložte je do databáze tlačítkem [Uložit]: Přidání nového pacienta Úpravy dat pacientů Uložená data pacientů lze kdykoli upravit a aktualizovat (tlačítkem [Editace] v okně výběru pacientů). VÝJIMKA: Číslo pacienta nelze už po uložení změnit!

36 Programování záznamníku Po zvolení pacienta se zobrazí okno, kde lze naprogramovat záznamník. Měření (pouze ergoscan duo) Zvolte, zda má záznamník zaznamenávat pouze tlak, pouze SpO2 nebo obojí. Počet měřicích intervalů Lze zvolit až 4 různé intervaly měření. Standardní nastavení je 2 intervaly (denní a noční fáze). Napájení Zde se nastavuje typ použité baterie normální (Baterie) nebo dobíjecí (Dobíjitelné akumulátory). ErgoScan Duo vyžaduje dobíjecí baterie. Nastavení parametrů měření Měření tlaku Od... Do... Začátek a konec zvoleného intervalu lze nastavit v hodinách. Měřicí rozsah přesnost: Přístroj měří v přesných intervalech, v zadaných minutách. cca: Přístroj měří v časech přibližně +/- 2 minuty od nastaveného času. Minuty Interval mezi dvěma měřeními lze naprogramovat v rozmezí 2 až 90 minut. Max. tlak Lze nastavit max. tlak v manžetě na hodnotu mezi 200 a 280 mm Hg

37 Počet Pro každý měřicí rozsah bude zobrazen počet všech naprogramovaných měření a navíc 24h souhrny. Aktivovat displej měření Při aktivaci bude naměřený tlak zobrazen na displeji záznamníku. Aktivovat zámek tlačítek Aktivace tlačítka Den/Noc na záznamníku. POZOR Riziko záměny pacientů Při každém testu musí být záznamník poprvé spuštěn programem ErgoScanWin. Pokud nikoli, naměřené výsledky budou přičítány předchozímu pacientovi. Záznamník staré údaje o pacientovi a jeho výsledky smaže až při zahájení nového dlouhodobého měření pomocí programu. Pouze ergoscan duo: Měření SpO2 od... do... Čas počátku a konce záznamu SpO2 Interval Interval mezi dvěma měřeními SpO2. Standard Tlačítko [Standard] obnoví následující parametry: 2 intervaly měření: Interval 1 (denní fáze): 06:00-21:59 Přesnost každých 15 min. 250 mm Hg Interval 2 (noční fáze): 22:00-05:59 Přesnost každých 30 min mm Hg Měření SpO2: 22:00-05:59 interval 2 s

38 Po uložení zvolené konfigurace lze záznamník spustit zahájit kliknutím na tlačítko [Start]. Záznamník nejprve zkontroluje, zda nemá uloženy starší, dosud nepřečtené výsledky. V takovém případě zobrazí varování. Pokud nikoli, záznamník uloží zadané parametry pacienta a intervaly měření a vypne se. Připevnění manžety a záznamníku Odpojte propojovací kabel počítače. Připevněte manžetu na paži, kterou pacient méně používá. Dospělí: umístěte ji asi 2 prsty nad loket. Děti: o něco blíže k lokti. Ujistěte se, že se manžeta nezvedá při ohnutí paže. POZOR Možné ohrožení pacienta Pokud je záznamník připojen k pacientovi, nesmí být zapojen do počítače. Dbejte, aby: spojovací hadička směřovala nahoru k ramenu byla manžeta na pokožce stranou, na níž je nápis Pacient šipka na manžetě překrývala arteria brachialis i arteria femoralis manžeta byla dobře utažena a těsně obklopovala tkáň, ale netlačila na žíly. Zapněte záznamník a uložte jej do transportní tašky. Připevnění manžety

39 Připevnění manžety a záznamníku Navlékněte čidlo SoftTip na ukazováček. Kabel musí vést po hřbetě ruky. Po několika sekundách se na záznamníku zobrazí skutečná hodnota SpO2 (střídá se s tepem). Připevnění čidla Pomocí pásku tašku připevněte na tělo pacienta. Z hygienických důvodů by taška neměla přijít do přímého kontaktu s pokožkou. Hadičku manžety (a u modelu ErgoScan Duo i kabel čidla SpO2) veďte kolem krku pacienta, aby na ni nebyl vyvíjen tah, a zapojte ji do záznamníku. Ujistěte se, že během měření nedojde k odpojení hadičky

40 Zkušební měření Po připojení manžety a zapojení záznamníku musí být vždy provedeno zkušební měření. Toto automatické měření bude spuštěno po stisku tlačítka Start/Stop. Aby nedošlo nesprávnému měření, dbejte, aby pacient zůstal během měření v klidu. Může stát nebo sedět. Spusťte měření stiskem: nebo Přístroj po krátké prodlevě naplní manžetu. Jakmile bude potřebný nafukovací tlak dosažen, přístroj jej začne postupně snižovat. Tlak v manžetě je zobrazen na displeji. Po měření budou zobrazeny následující informace: systolická hodnota (S/mm Hg) diastolická hodnota (D/mm Hg) tep (HR/min). Pokud se místo výsledků zobrazí chybová zpráva, např. E08 (nedostatečný počet oscilací), připevněte lépe manžetu a stiskněte tlačítko Start/Stop znovu. Pokud bylo zkušební měření úspěšně dokončeno, přístroj je připraven k automatickému měření

41 Instruktáž pro pacienta Vysvětlete pacientovi princip a funkci přístroje (automatické měření tlaku v pravidelných intervalech) a zdůrazněte následující: během měření je nutno zůstat v klidu, aby nedošlo ke zkreslení vinou pohybu; v noci je nejlepší uložit záznamník v jeho tašce na noční stolek; denní a noční fázi lze manuálně přepínat; neobvyklé události je třeba zapsat do deníku a provést při nich manuálně měření (tlačítkem Start/Stop); měření lze kdykoli přerušit tlačítkem Start/ Stop; tlak v manžetě vzápětí klesne; neotvírat prostor pro baterie. POZOR Možné ohrožení pacienta Pokud manžeta zůstane nafouknuta déle než asi 2 minuty, zrušte měření tlačítkem Start/Stop. Pokud manžeta zůstane nafouknuta i po stisknutí tlačítka, sejměte ji. Možná došlo k odpojení hadičky. Další měření provádějte až po správném nasazení manžety

42 Důležité informace k měření Při prvním měření přístroj nafoukne manžetu přibližně na tlak 160 mm Hg (počáteční tlak). Při dalších měřeních bude nafukovat na tlak o 25 mm Hg nad naposledy změřený systolický tlak (minimálně 120 mm Hg). Pokud naměřená hodnota přesáhne nafukovací tlak, přístroj tlak zvýší o 50 mm Hg. Ruční měření lze provést kdykoli mezi automatickým měřením. V tabulce výsledků bude označeno znaménkem plus (+). Pokud některé měření skončí nesprávnou hodnotou, bude opakováno po 2 minutách. Po 3 nesprávných měřeních přístroj provede záznam do tabulky chyb s uvedením odpovídajícího kódu chyby. Měření nebude opakováno po chybách E04 (vybité baterie), E07 (uplynul čas nafukování) a E10 (proběhlo 200 měření). Po chybové zprávě E07 proběhne až další naplánované měření. Po zobrazení chybových zpráv E04 nebo E10 se přístroj přepne do úsporného režimu, aby nedošlo ke úplnému vybití dobíjecích baterií. Tento režim lze zrušit pouze vypnutím a zapnutím přístroje

43 Funkce tlačítek ergoscan Tlačítka na záznamníku ergoscan mají během dlouhodobého měření tlaku následující funkce: spuštění a ukončení měření zobrazení posledních výsledků nebo chybové zprávy manuální přepnutí denní a noční fáze. Funkce tlačítek ergoscan duo Tlačítka na záznamníku ergoscan duo mají během dlouhodobého měření tlaku následující funkce: Tip Manuální přepínání mezi denní a noční fází je možné jen tehdy, pokud byly v programu ErgoScanWin při úvodním spuštění naprogramovány pouze 2 intervaly měření a zámek tlačítek není aktivován. Pokud byl naprogramován jiný počet intervalů, tlačítko Den/Noc nemá na intervaly žádný vliv. spuštění a ukončení měření. jedno stisknutí: zobrazení posledních výsledků nebo chybové zprávy. dvě stisknutí: manuální přepnutí denní a noční fáze

44 Načtení výsledků ze záznamníku Připojte záznamník k počítači a záznamník zapněte. Vypínač je umístěn prostorem baterie. Na displeji se po autotestu a testu baterie zobrazí symbol PC : PC Spuštění programu Po spuštění programu ergoscan se objeví hlavní obrazovka. Chcete-li načíst data ze záznamníku, klikněte na kartu Import. Hlavní obrazovka: Import Výsledky budou importovány ze záznamníku a přiřazeny příslušnému pacientovi. Zobrazí se také grafické znázornění naměřených výsledků

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití

Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Boso MEDICUS FAMILY Návod k použití Kompletní sortiment tonometrů a příslušenství na e-shopu: www.tonometr.cz nebo www.tonometer.sk Dodavatel: Balení 1 přístroj na měření krevního tlaku boso-medicus family

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

SA765_d-01 strana 1 z 6. Návod k obsluze USB 100 SL. konvertor rozhraní

SA765_d-01 strana 1 z 6. Návod k obsluze USB 100 SL. konvertor rozhraní SA765_d-01 strana 1 z 6 Návod k obsluze USB 100 SL konvertor rozhraní 1 Všeobecně Konvertor rozhraní USB 100 SL umožňuje připojení loggeru T-Logg k USB rozhraní Vašeho PC. GREISINGER electronic GmbH SA765_d-01

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ POPIS VÝROBKU 1 Tlačítko MEM/paměť 2 START 3 Manžeta 4 Místo pro baterie 5 Stupnice měření krevního tlaku 6 LCD displej 7 Indikátor paměti

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

GVA 0430 digitální anemometr

GVA 0430 digitální anemometr strana 1 Návod k obsluze GVA 0430 digitální anemometr GREISINGER electronic GmbH strana 2 Všeobecný popis přístroje: Anemometr GVA0430 je precizní měřící přístroj pro měření proudění vzduchu určený pro

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Elektronický stetoskop 3M Littmann Model 3100 S redukcí okolního hluku ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Zesiluje zvuk až 24krát více než nejlepší klasické stetoskopy Littmann Snižuje

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI XXL Bikes HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3 tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI Klíčkem vypněte zapalování motorky a odpojte baterii. Po odpojení

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více