se záznamem SpO2 Návod k použití verze čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se záznamem SpO2 Návod k použití 201000198000 verze 2013-09 čeština"

Transkript

1 ergoscan Mobilní systém měření tlaku ergoscan duo Mobilní systém měření tlaku se záznamem SpO2 Návod k použití verze čeština

2 Tento návod byl připraven s vynaložením maximální péče. Pokud byste však zjistili nesrovnalosti, které systému neodpovídají, informujte nás a my text co nejdříve opravíme. Výrobce si vyhrazuje právo design a technické parametry přístroje upravovat, a v takovém případě není vázán informacemi a obrázky v tomto návodu. Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou ve vlastnictví příslušných majitelů. a požívají v tomto směru zákonné ochrany. Žádnou část tohoto návodu nelze kopírovat, překládat nebo reprodukovat bez písemného svolení výrobce. Změny v tomto návodu nepodléhají komplexnímu schvalovacímu procesu. Nejnovější verzi dokumentu poskytne výrobce. ergoline GmbH Lindenstraße Bitz Německo Tel: +49-(0) Fax: +49-(0) http: Vytištěno v Německu

3 Obsah Prohlášení o shodě 5 Základní informace 7 Použití 8 Bezpečnostní pokyny 9 Instalace 11 Počítačový software 11 Nastavení 13 Nastavení GDT 18 Síťová instalace 21 Připojení záznamníku ergoscan 22 Záznamník Ergoscan 23 Základní prvky 23 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení 24 Napájení 25 Připojení manžety 26 Manžety systému Ergoscan 27 Záznamník Ergoscan Duo 29 Základní prvky 29 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení 30 Napájení 31 Připojení čidla SpO2 32 Připojení manžety 33 Manžety systému Ergoscan 33 Zahájení 24h měření tlaku 34 Připojení záznamníku 34 Spuštění programu 34 Vyberte pacienta 34 Přidání nového pacienta 35 Úpravy dat pacientů 35 Programování záznamníku 36 Připevnění manžety a záznamníku 38 Připevnění manžety a záznamníku

4 Zkušební měření 40 Instruktáž pro pacienta 41 Funkce tlačítek ergoscan 43 Funkce tlačítek ergoscan duo 43 Načtení výsledků ze záznamníku 44 Spuštění programu 44 Analýza výsledků měření 45 Spusťte program 45 Vyhledání a vymazání naměřených výsledků 45 Prezentace 46 Graf jednotlivých hodnot 46 Přehled a statistika 47 Graf a tabulka hodinových průměrů 48 Srovnávací graf a tabulka 48 Zpráva o nálezu 48 Tisk 49 Export jako PDF 49 Export dat ve formátu GDT pro lékařské informační systémy 49 Export jako CSV 49 Kódy chyb 50 Čištění a údržba 51 Čištění a dezinfekce povrchu přístroje 51 Čištění a dezinfekce manžet 51 Čištění a dezinfekce čidel SpO2 SoftTip 52 Čištění kabelů 54 Kontrola provedené údržby a funkce před použitím 54 Technická kontrola měření 54 Kalibrační režim 55 Likvidace přístroje 55 Technická data 56 Battery Charger

5 Prohlášení o shodě -5-

6 -6-

7 Základní informace ErgoScan obdržel značku CE CE-0123 na znamení, že odpovídá požadavkům Směrnice ER 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, zejména základním požadavkům v příloze I této směrnice. Přístroj má vnitřní napájecí zdroj a spadá do třídy IIa dle směrnice o zdravotnických prostředcích. Aplikační část přístroje je typu BF (chráněna proti účinkům defibrilátoru). Přístroj splňuje normu ČSN EN Zdravotnické elektrické přístroje, část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, i požadavky na odrušení (ČSN EN Elektromagnetická kompatibilita Zdravotnické elektrické přístroje ). Přístroj není zdrojem rušení v souladu s normou EN třída B. speciálními symboly. Prostudujte si prosím pečlivě celý návod. Všechny informace jsou uvedeny pouze jednou i ty, které se týkají více částí. Vytištěný text tohoto návodu odpovídá verzi přístroje a bezpečnostním standardům platným v době vytištění. Všechna vlastnická práva na přístroje, obvody, procesy, programy a názvy uvedené v tomto návodu jsou vyhrazena. Systém řízení kvality ERGOLINE splňuje požadavky normy ISO 9001: 2000 a EN ISO 13485: Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu jsou klasifikovány takto: Symbol znamená: Prostudujte si dodanou dokumentaci. Symbol označuje body, které jsou pro provoz přístroje zvláště významné. Tento návod je nedílnou součástí přístroje. Uchovávejte jej stále u přístroje. Správným dodržováním návodu zajistíte správné použití přístroje k vhodnému účelu. Zajistíte také zdraví a bezpečnost uživatelů a pacientů. Dodržování bezpečnostních pokynů je ochranou před zraněním a proti nevhodnému použití přístroje. Uživatelé přístroje a osoby odpovědné za jeho montáž, údržbu, revize a opravy jsou před jeho použitím nebo prací s ním povinni si nastudovat tento návod. Zvláště důležité jsou odstavce označené Pozor signalizuje bezprostřední nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může způsobit smrt nebo těžké zranění. Varování signalizuje nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může dojít k lehkému zranění nebo majetkovým škodám. Upozornění signalizuje potenciální nebezpečí. Pokud riziku nepředejdete, může dojít k lehkému zranění nebo majetkovým škodám

8 K zajištění bezpečnosti pacienta, přesnosti měření a bezporuchového provozu doporučujeme používat pouze původní příslušenství značky ERGOLINE. Za následky použití příslušenství od jiných výrobců je plně odpovědný uživatel. Společnost ERGOLINE odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístroje pouze za předpokladu, že Biokompatibilita Součásti výrobku a příslušenství popisované v tomto návodu, které přichází do kontaktu s pacientem při použití přístroje podle návodu k obsluze, splňují požadavky příslušných standardů a norem na biokompatibilitu. S dalšími dotazy kontaktujte společnost ERGOLINE nebo jejího zástupce. - veškeré modifikace a opravy provádí tato společnost nebo firma jí výslovně oprávněná - přístroj je používán v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. Související zákony, předpisy a směrnice 93/42/EHS (směrnice EU o zdravotnických prostředcích) 89/336/EHS (směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě) Použití ErgoScan a ErgoScan duo jsou manuálně ovládané přístroje nošené pacienty k neinvazivnímu a dlouhodobému měření krevního tlaku a záznamu saturace kyslíkem (pouze ErgoScan duo). Přístroj lze při výběru odpovídajících manžet a čidel použít u dospělých, kojenců a větších dětí. Nepoužívejte u novorozenců a na jednotkách intenzivní péče. Přístroj lze použít k měření tlaku v různých intervalech (až 30 hodin) a ukládání naměřených výsledků. ErgoScan duo kromě toho umožňuje záznam hodnot SpO2 a jejich měření v nastavitelných intervalech. EN Neinvazivní tonometry, část 1: Všeobecné požadavky EN Neinvazivní tonometry, část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku ergoline GmbH Lindenstrasse Bitz Německo Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) http: /

9 Bezpečnostní pokyny Pozor Nebezpečí výbuchu Přístroj není určen pro prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Nebezpečí výbuchu může být způsobeno použitím hořlavých anestetik, látek k očištění kůže nebo dezinfekčních přípravků. Varování Nebezpečí pro pacienta, riziko poškození přístrojů Varování Nebezpečí pro pacienta, riziko poškození přístrojů Uživatelé musí být obeznámeni s obsluhou přístroje. Lékařské přístroje smějí používat pouze kvalifikované nebo zkušené osoby, které zajistí správné použití. Přístroj neobsahuje součásti vyměnitelné uživatelem. Nikdy otevírejte pouzdro přístroje (v případě potřeby kontaktujte servisní oddělení) Přístroj kombinujte pouze s takovým příslušenstvím a přístroji, u nichž je jisté, že tato kombinace a zapojení nemá negativní vliv na zdraví a bezpečnost pacientů a uživatelů ani na okolní prostředí. Pokud z informací poskytnutých k přístroji není jasné, jak bezpečné zapojení zajistit, kontaktujte výrobce nebo se poraďte s odborným technikem. Za každých okolností dodržujte požadavky normy IEC Záznamník ErgoScan lze připojit k počítači, na kterém byl instalován program ErgoScanWin. Pozor, pokud je záznamník připojen k počítači, nesmí být připojen k pacientovi. Před použitím přístroje u pacienta zkontrolujte, zda funguje bezpečně a podle požadavků

10 - 10 -

11 Instalace Počítačový software Vložte instalační disk programu ergoscan do CD mechaniky Instalace začne automaticky, pokud je aktivována funkce automatického spuštění CD v mechanice. Pokud nikoli: - spusťte Průzkumníka Windows - zvolte CD mechaniku - dvakrát klikněte na soubor start.exe Volba jazyka instalace zvolte jazyk instalace (jazyk programu lze později změnit v možnosti Nastavení): Instalace bude zahájena. Instalace programu Nejprve se spustí instalace ovladače USB (virtuálního portu COM) akceptujte licenční smlouvu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace ovladače USB

12 Výchozí složka instalace je C:\Program Files\ ErgoScanWin. Pomocí tlačítka [Procházet] ji však lze změnit. Složka pro instalační soubory programu Před zahájením vlastní instalace budou ještě na obrazovce zobrazeny všechny nastavené parametry. Potvrďte tlačítkem [Instalovat] a tak instalaci spusťte. Souhrnné informace o instalaci Po dokončení instalace bude program ergoscan spuštěn, a lze nakonfigurovat všechny potřebné parametry. Instalace je dokončena a program se spouští

13 Nastavení Po spuštění programu se objeví hlavní obrazovka. Klikněte na možnost Nastavení a program nakonfigurujte. Hlavní obrazovka s tlačítky nastavení Možnosti nastavení jsou rozděleny do 4 karet [Systém], [GDT], [Tisk/Export] a [Parametr]. Karty pro různé volby Nastavení na kartě Systém Tato karta obsahuje všechny parametry potřebné ke standardnímu použití programu. Nastavení systému Doporučujeme aktivovat automatickou detekci připojení záznamníku. V případě technických potíží (nebo pokud používáte různé záznamníky) lze použité porty COM upravit. Připojení záznamníku

14 Zde lze změnit složku, v níž je uložena databáze programu ergoscan (viz také Síťová instalace). Složka databáze a cesta k ní Tlačítkem [Export] uložíte úplnou databázi do speciální zálohovací složky. Databázi lze ze zálohy obnovit tlačítkem [IMPORT]. Zálohování databáze Upozornění Ztráta dat Při importování databáze ze zálohy bude přepsána aktuální databáze! Zvolte jazyk programu a formát data a času. Jazyk a formát data a času

15 Nastavení na kartě Tisk/Export Na této kartě jsou veškeré možnosti tisku a exportu dat. Nastavení Tisk/Export Tisk Výběr standardně tištěných stránek, náhled před tiskem a barvy tisku (např. u inkoustových tiskáren). Konfigurace tištěných stran Hlavičky, které se budou tisknout na každou stránku. Hlavičky tištěných stran

16 Export Program ergoscan program může vytištěné stránky ukládat jako soubory PDF a exportovat naměřené výsledky do souboru (formát CSV) k pozdější analýze (například v Excelu). Název souboru obsahuje všechny potřebné informace: P^<type>_<workstation>^<slot#>_<id>^<last>^<first>_<StartTime>_<exportTime>. PDF /.TXT ^ = separátor bloku <type> = při tisku na papír bude typ REPORT <workstation> = název počítače <slot#> = 1 (číslo počítače) <id> = č. pacienta <last> = příjmení <first> = křestní jméno <StartTime> = čas zahájení záznamu holteru ve formátu RRRRMMDDHHMMSS <exporttime> = čas exportu do PDF v formátu RRRRMMDDHHMMSS Příklad: P^REPORT_Comp^1_12345^Novak^Petr_ _ pdf Aktivace exportu do PDF a výběr standardně exportovaných stran. Nastavení exportu do PDF Volba složky, do níž budou ukládány soubory PDF a CSV Složka pro exportované soubory (datové i PDF)

17 Nastavení na kartě Parametr Na této kartě se nastavují standardní hodnoty pro analýzu dat. Tyto parametry lze individuálně upravit pro každé měření. Denní / noční fáze Zde se nastavují standardní časy začátku a konce denní a noční fáze. Začátek a konec denní a noční fáze Kritické hodnoty Nastavení kritických hodnot pro den a noc. Tyto hodnoty se zobrazí jako čáry v grafickém znázornění výsledků a slouží ke statistickým výpočtům. Kritické hodnoty pro denní a noční fázi Saturace a desaturace kyslíkem Nastavení standardních hodnot pro analýzu výsledků SpO2. Parametr analýzy SpO2 (jen ergoscan duo)

18 Nastavení GDT Rozhraní GDT je softwarové rozhraní používané hlavně v Německu, které umožňuje výměnu dat pacientů a výsledků analýz mezi informačním systémem praxe či nemocnice a lékařskými přístroji. Program ErgoScanWin toto rozhraní podporuje, a umožňuje tak snadný přenos dat do informačního systému lékařské praxe nebo nemocnice. Nastavení na kartě GDT Správné parametry k nastavení GDT pro konkrétní informační systém vám poskytne prodejce systému. Veškeré standardní parametry standardu GDT (verze 2.0) lze individuálně upravit. Ovládání Tato volba slouží k aktivaci a deaktivaci rozhraní GDT. Pokud je aktivní, program při spuštění detekuje soubor GDT (podle definované složky a názvu souboru) a tento soubor načte. Pokud takový soubor neexistuje, program se spustí normálním způsobem. Aktivace rozhraní GDT Tip Pokud je GDT aktivováno, deaktivujte manuální přidávání nových pacientů, aby nedošlo k rozporům ve jménech nebo číslech pacienta mezi programem ergoscan a inf. systémem

19 Identifikace Identifikační kód (1 8 znak) programu ergoscan, kterým se prokazuje při práci s informačním systémem. Jméno souborů V této sekci se definují názvy souborů, sloužících k výměně dat mezi programem ergoscan a informačním systémem. Názvy souborů obsahují název přístroje (1 4 znaky například ERGO) a informačního systému (například EDV1). Názvy přenosových souborů jsou tak kombinací těchto názvů, přičemž přípona souboru je neměnná GDT. Detekce GDT a jméno souborů Umístění komunikačních dat Zde lze definovat složku pro soubory s přenášenými daty. Aby nedošlo k nesrovnalostem v síti, každý počítač používá jinou tuto složku. Umístění komunikačních dat TIP: Soubor GDT vytvořený programem ergoscan musí být informačním systémem přečten a smazán jinak program nemůže vytvořit další soubor. Znaková sada Zde lze zvolit znakovou sadu (ASCII nebo ANSI). Znaková sada

20 Přenos dat Zvolte výsledky, které je třeba přenést do informačního systému. Pokud je aktivována funkce Export jako PDF, soubor GDT obsahuje odkaz na současně vygenerovaný soubor PDF. Výběr dat k přenosu Příklad souhrnu (jednořádkového) LTBPM: Den 112/ 69/ 79 Noc 94/ 59/ 74 = -15/-14/-7 % Příklad tabulky 24 h BPM Denní fáze Noční fáze Rozdíl 06:00-21:59 22:00-05:59 Denní / noční fáze Průměr: Ps[mm Hg] ,4 % Pd[mm Hg] ,4 % SF [p/min] ,8 %

21 Síťová instalace Program ErgoScanWin lze instalovat do počítačové sítě, takže například data pacientů a výsledky lze ukládat na server a pracovat s nimi ze všech připojených počítačů. Definujte složku databáze na serveru a povolte přístup všem počítačům. Poté program nainstalujte na všech počítačích, které ho mají používat. Pod volbou [Nastavení] změňte umístění databáze na nastavenou složku na serveru: Složka databáze a cesta k ní

22 Připojení záznamníku ergoscan Aby se holter spustil a bylo možno z něj číst data, musí být připojen k počítači prostřednictvím USB kabelu. Tento kabel se zapojí do volného portu USB v počítači. Druhý konec kabelu se zapojuje do portu mini USB, který je umístěn na zadní straně přístroje. Při zapojování dbejte na správnou orientaci zástrčky. Připojení konektoru mini USB

23 Záznamník Ergoscan Základní prvky 1 Konektor manžety 2 Displej, který zobrazuje potřebné informace 3 Tlačítko Den/Noc slouží k přepínání intervalu měření mezi dnem a nocí. 4 Tlačítko info zobrazí nejnovější výsledky. Zobrazovány jsou postupně tyto hodnoty: - Systolická hodnota S/mm Hg - Diastolická hodnota D/mm Hg - Tep HR/min. 5 Tlačítko Start/Stop slouží k zahájení a přerušení měření. 6 Vypínač 7 Kryt baterie 8 Port propojovacího kabelu k počítači 9 Štítek se sériovým číslem a technickými údaji Základní prvky

24 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení Bliká pro detekci každé oscilace M Je zobrazen stále, pokud jsou ukládány výsledky Bliká, pokud baterie docházejí Pokud je symbol zobrazen stále, baterie jsou vybité a nelze dále měřit. Displej záznamníku Ergoscan Zvolena denní fáze Zvolena noční fáze Zobrazení času Jakmile je spuštěn záznamu nového pacienta, integrované hodiny jsou automaticky nastaveny podle systémového času počítače. Hodiny nelze nastavit manuálně

25 Napájení Záznamník vyžaduje buď dvě nikl-metalhydridové dobíjecí (NiMH) baterie (akumulátory), nebo dvě jednorázové alkalické baterie. Při spouštění záznamníku prostřednictvím program ErgoScanWin dbejte, aby byl zvolen příslušný zdroj napájení. Kromě toho je přístroj také vybaven zabudovanou lithiovou baterií, která napájí hodiny. Kapacita dvou plně nabitých dobíjecích baterií (nebo dvou baterií nových) vystačí přinejmenším na 30 hodin provozu nebo 200 měření Tip Kapacita baterií při intenzivnějším použití klesá. Pokud kapacita dvou plně nabitých baterií zřetelně klesne a neumožňuje už 24 hodin provozu, vyměňte je. Před novým testem vždy použijte dvě plně nabité dobíjecí baterie nebo dvě nové jednorázové. Vložení baterií Prostor pro baterie je umístěn na spodní straně přístroje. Při otevírání jeho kryt palcem vysuňte přibližně o 6 mm a zvedněte jej. Otevření prostoru pro baterie Dbejte na správnou polaritu baterií! POZOR: Polarita

26 Kontrola funkce Záznamník při zapnutí automaticky provede autodiagnostický test, při němž se aktivují všechny symboly a segmenty displeje. Přístroj poté zkontroluje zasunuté dobíjecí baterie a zobrazí jejich zbývající kapacitu. Například C100 znamená plně (100%) nabitá baterie, C50 znamená, že je baterie z poloviny (z 50 %) vybitá. K provedení 24h měření musí být kapacita přinejmenším 90 %. Pokud je nižší, musíte baterie vyměnit za nové nebo plně nabité. Pokud autodiagnostický test proběhne úspěšně, na displeji se objeví následující informace: aktuální čas fáze měření (den či noc) zda jsou v paměti nějaké výsledky (pokud ano, je zobrazeno písmeno M ) Připojení manžety Chcete-li k záznamníku připojit manžetu, zapojte její kovový konektor do zdířky na záznamníku co nejhlouběji tak, aby zřetelně zaklapl. Manžetu lze odpojit vytažením kovového konektoru

27 Manžety systému Ergoscan K záznamníku lze zakoupit manžety různých velikostí (standardní, velké a dětské). Při testu zvolte správnou velikost manžety (řiďte se údaji na manžetě). Čištění a dezinfekce manžet jsou popsány v kapitole Čištění a údržba. Upozornění Nesprávné měření Příliš malé manžety způsobí nadhodnocení výsledků. Příliš velké manžety způsobí podhodnocení výsledků. Manžety v pravidelných intervalech vyměňujte. Poškozené suché zipy mohou způsobit nesprávné výsledky

28 - 28 -

29 Záznamník Ergoscan Duo Základní prvky 1 Konektor čidla SpO2 2 Konektor manžety 3 Tlačítko Start/Stop slouží k zahájení a přerušení měření. 4 Displej, který zobrazuje potřebné informace 5 Tlačítko Den/Noc a Info: Tlačítko Den/Noc slouží k přepínání intervalu měření mezi dnem a nocí. Tlačítko Info zobrazí nejnovější výsledky. Zobrazovány jsou postupně tyto hodnoty: - Systolická hodnota S/mmHg - Diastolická hodnota D/mmHg - Tep HR/min. 6 Vypínač Základní prvky 7 Kryt baterie 8 Port propojovacího kabelu k počítači (USB) 9 Štítek se sériovým číslem a technickými údaji

30 Displej se všemi symboly a prvky zobrazení Displej záznamníku ergoscan duo ukazuje naměřené výsledky a důležité informace. Bliká, pokud baterie docházejí. Pokud je symbol zobrazen stále, baterie jsou vybité a nelze dále měřit. Displej záznamníku ErgoScan Duo Zvolena noční fáze Čas záznamníku Jakmile je spuštěn záznam nového pacienta, integrované hodiny jsou automaticky nastaveny podle systémového času počítače. Hodiny nelze nastavit manuálně

31 Napájení Záznamník vyžaduje dvě nikl-metalhydridové dobíjecí (NiMH) baterie (akumulátory) jednorázové baterie nelze použít. Kromě toho je přístroj také vybaven zabudovanou lithiovou baterií, která napájí hodiny. Tip Kapacita baterií při intenzivnějším použití klesá. Pokud kapacita dvou plně nabitých baterií zřetelně klesne a neumožňuje už 24 hodin provozu, vyměňte je. Před novým testem vždy použijte dvě plně nabité dobíjecí baterie.. Vložení baterií Prostor pro baterie je umístěn na spodní straně přístroje. Při otevírání jeho kryt palcem vysuňte přibližně o 6 mm a zvedněte jej. Dbejte na správnou polaritu baterií! Otevření prostoru pro baterie POZOR: Polarita

32 Kontrola funkce Záznamník ergoscan duo při zapnutí automaticky provede autodiagnostický test, při němž se aktivují všechny symboly a segmenty displeje. Na displeji se objeví aktuální verze obslužného programu (např. P10, pokud je program verze 1.0). Přístroj poté zkontroluje zasunuté dobíjecí baterie a zobrazí jejich zbývající kapacitu v procentech (100 % = plně nabité, 50 % = z poloviny vybité). K provedení 24h měření musí být kapacita přinejmenším 90 %. Pokud je nižší, musíte baterie vyměnit za plně nabité. Záznamník přejde poté do pohotovostního režimu a na displeji poběží linka se symbolem procenta. Displej v pohotovostním režimu Připojení čidla SpO2 Konektor čidla SpO2 SoftTip zapojte do příslušné zdířky na záznamníku. Připojení čidla SpO2-32 -

33 Připojení manžety Chcete-li k záznamníku připojit manžetu, zapojte její kovový konektor do zdířky na záznamníku co nejhlouběji tak, aby zřetelně zaklapl. Manžetu lze odpojit vytažením kovového konektoru. Připevnění manžety Manžety systému Ergoscan K záznamníku lze zakoupit manžety různých velikostí (standardní, velké a dětské). Při testu zvolte správnou velikost manžety (řiďte se údaji na manžetě). Čištění a dezinfekce manžet jsou popsány v kapitole Čištění a údržba. Upozornění Nesprávné měření Příliš malé manžety způsobí nadhodnocení výsledků. Příliš velké manžety způsobí podhodnocení výsledků. Manžety v pravidelných intervalech vyměňujte. Poškozené suché zipy mohou způsobit nesprávné výsledky

34 Zahájení 24h měření tlaku Připojení záznamníku Připojte záznamník k počítači a záznamník zapněte. Vypínač je umístěn prostorem baterie. Na displeji se po autotestu a testu baterie zobrazí symbol PC : PC Spuštění programu Po spuštění programu ErgoScan se objeví hlavní obrazovka. Chcete-li záznamník naprogramovat, klikněte na kartu Start a tak otevřete příslušnou nabídku: Hlavní obrazovka: Start Vyberte pacienta Zobrazí se okno výběru pacienta z databáze: Výběr pacienta

35 Do pole JMÉNO zadejte první písmeno pacientova příjmení. Systém zobrazí všechny pacienty, jejichž jména začínají zadaným písmenem (například M). Zvolte požadovaného pacienta dvojím kliknutím na příslušný řádek. Zobrazení všech pacientů začínajících na M Přidání nového pacienta Pokud potřebný pacient není v databázi, můžete jeho data zadat přímo. Provedete to takto: otevřete zadávací formulář tlačítkem [NOVÝ]. Zadejte potřebné údaje a uložte je do databáze tlačítkem [Uložit]: Přidání nového pacienta Úpravy dat pacientů Uložená data pacientů lze kdykoli upravit a aktualizovat (tlačítkem [Editace] v okně výběru pacientů). VÝJIMKA: Číslo pacienta nelze už po uložení změnit!

36 Programování záznamníku Po zvolení pacienta se zobrazí okno, kde lze naprogramovat záznamník. Měření (pouze ergoscan duo) Zvolte, zda má záznamník zaznamenávat pouze tlak, pouze SpO2 nebo obojí. Počet měřicích intervalů Lze zvolit až 4 různé intervaly měření. Standardní nastavení je 2 intervaly (denní a noční fáze). Napájení Zde se nastavuje typ použité baterie normální (Baterie) nebo dobíjecí (Dobíjitelné akumulátory). ErgoScan Duo vyžaduje dobíjecí baterie. Nastavení parametrů měření Měření tlaku Od... Do... Začátek a konec zvoleného intervalu lze nastavit v hodinách. Měřicí rozsah přesnost: Přístroj měří v přesných intervalech, v zadaných minutách. cca: Přístroj měří v časech přibližně +/- 2 minuty od nastaveného času. Minuty Interval mezi dvěma měřeními lze naprogramovat v rozmezí 2 až 90 minut. Max. tlak Lze nastavit max. tlak v manžetě na hodnotu mezi 200 a 280 mm Hg

37 Počet Pro každý měřicí rozsah bude zobrazen počet všech naprogramovaných měření a navíc 24h souhrny. Aktivovat displej měření Při aktivaci bude naměřený tlak zobrazen na displeji záznamníku. Aktivovat zámek tlačítek Aktivace tlačítka Den/Noc na záznamníku. POZOR Riziko záměny pacientů Při každém testu musí být záznamník poprvé spuštěn programem ErgoScanWin. Pokud nikoli, naměřené výsledky budou přičítány předchozímu pacientovi. Záznamník staré údaje o pacientovi a jeho výsledky smaže až při zahájení nového dlouhodobého měření pomocí programu. Pouze ergoscan duo: Měření SpO2 od... do... Čas počátku a konce záznamu SpO2 Interval Interval mezi dvěma měřeními SpO2. Standard Tlačítko [Standard] obnoví následující parametry: 2 intervaly měření: Interval 1 (denní fáze): 06:00-21:59 Přesnost každých 15 min. 250 mm Hg Interval 2 (noční fáze): 22:00-05:59 Přesnost každých 30 min mm Hg Měření SpO2: 22:00-05:59 interval 2 s

38 Po uložení zvolené konfigurace lze záznamník spustit zahájit kliknutím na tlačítko [Start]. Záznamník nejprve zkontroluje, zda nemá uloženy starší, dosud nepřečtené výsledky. V takovém případě zobrazí varování. Pokud nikoli, záznamník uloží zadané parametry pacienta a intervaly měření a vypne se. Připevnění manžety a záznamníku Odpojte propojovací kabel počítače. Připevněte manžetu na paži, kterou pacient méně používá. Dospělí: umístěte ji asi 2 prsty nad loket. Děti: o něco blíže k lokti. Ujistěte se, že se manžeta nezvedá při ohnutí paže. POZOR Možné ohrožení pacienta Pokud je záznamník připojen k pacientovi, nesmí být zapojen do počítače. Dbejte, aby: spojovací hadička směřovala nahoru k ramenu byla manžeta na pokožce stranou, na níž je nápis Pacient šipka na manžetě překrývala arteria brachialis i arteria femoralis manžeta byla dobře utažena a těsně obklopovala tkáň, ale netlačila na žíly. Zapněte záznamník a uložte jej do transportní tašky. Připevnění manžety

39 Připevnění manžety a záznamníku Navlékněte čidlo SoftTip na ukazováček. Kabel musí vést po hřbetě ruky. Po několika sekundách se na záznamníku zobrazí skutečná hodnota SpO2 (střídá se s tepem). Připevnění čidla Pomocí pásku tašku připevněte na tělo pacienta. Z hygienických důvodů by taška neměla přijít do přímého kontaktu s pokožkou. Hadičku manžety (a u modelu ErgoScan Duo i kabel čidla SpO2) veďte kolem krku pacienta, aby na ni nebyl vyvíjen tah, a zapojte ji do záznamníku. Ujistěte se, že během měření nedojde k odpojení hadičky

40 Zkušební měření Po připojení manžety a zapojení záznamníku musí být vždy provedeno zkušební měření. Toto automatické měření bude spuštěno po stisku tlačítka Start/Stop. Aby nedošlo nesprávnému měření, dbejte, aby pacient zůstal během měření v klidu. Může stát nebo sedět. Spusťte měření stiskem: nebo Přístroj po krátké prodlevě naplní manžetu. Jakmile bude potřebný nafukovací tlak dosažen, přístroj jej začne postupně snižovat. Tlak v manžetě je zobrazen na displeji. Po měření budou zobrazeny následující informace: systolická hodnota (S/mm Hg) diastolická hodnota (D/mm Hg) tep (HR/min). Pokud se místo výsledků zobrazí chybová zpráva, např. E08 (nedostatečný počet oscilací), připevněte lépe manžetu a stiskněte tlačítko Start/Stop znovu. Pokud bylo zkušební měření úspěšně dokončeno, přístroj je připraven k automatickému měření

41 Instruktáž pro pacienta Vysvětlete pacientovi princip a funkci přístroje (automatické měření tlaku v pravidelných intervalech) a zdůrazněte následující: během měření je nutno zůstat v klidu, aby nedošlo ke zkreslení vinou pohybu; v noci je nejlepší uložit záznamník v jeho tašce na noční stolek; denní a noční fázi lze manuálně přepínat; neobvyklé události je třeba zapsat do deníku a provést při nich manuálně měření (tlačítkem Start/Stop); měření lze kdykoli přerušit tlačítkem Start/ Stop; tlak v manžetě vzápětí klesne; neotvírat prostor pro baterie. POZOR Možné ohrožení pacienta Pokud manžeta zůstane nafouknuta déle než asi 2 minuty, zrušte měření tlačítkem Start/Stop. Pokud manžeta zůstane nafouknuta i po stisknutí tlačítka, sejměte ji. Možná došlo k odpojení hadičky. Další měření provádějte až po správném nasazení manžety

42 Důležité informace k měření Při prvním měření přístroj nafoukne manžetu přibližně na tlak 160 mm Hg (počáteční tlak). Při dalších měřeních bude nafukovat na tlak o 25 mm Hg nad naposledy změřený systolický tlak (minimálně 120 mm Hg). Pokud naměřená hodnota přesáhne nafukovací tlak, přístroj tlak zvýší o 50 mm Hg. Ruční měření lze provést kdykoli mezi automatickým měřením. V tabulce výsledků bude označeno znaménkem plus (+). Pokud některé měření skončí nesprávnou hodnotou, bude opakováno po 2 minutách. Po 3 nesprávných měřeních přístroj provede záznam do tabulky chyb s uvedením odpovídajícího kódu chyby. Měření nebude opakováno po chybách E04 (vybité baterie), E07 (uplynul čas nafukování) a E10 (proběhlo 200 měření). Po chybové zprávě E07 proběhne až další naplánované měření. Po zobrazení chybových zpráv E04 nebo E10 se přístroj přepne do úsporného režimu, aby nedošlo ke úplnému vybití dobíjecích baterií. Tento režim lze zrušit pouze vypnutím a zapnutím přístroje

43 Funkce tlačítek ergoscan Tlačítka na záznamníku ergoscan mají během dlouhodobého měření tlaku následující funkce: spuštění a ukončení měření zobrazení posledních výsledků nebo chybové zprávy manuální přepnutí denní a noční fáze. Funkce tlačítek ergoscan duo Tlačítka na záznamníku ergoscan duo mají během dlouhodobého měření tlaku následující funkce: Tip Manuální přepínání mezi denní a noční fází je možné jen tehdy, pokud byly v programu ErgoScanWin při úvodním spuštění naprogramovány pouze 2 intervaly měření a zámek tlačítek není aktivován. Pokud byl naprogramován jiný počet intervalů, tlačítko Den/Noc nemá na intervaly žádný vliv. spuštění a ukončení měření. jedno stisknutí: zobrazení posledních výsledků nebo chybové zprávy. dvě stisknutí: manuální přepnutí denní a noční fáze

44 Načtení výsledků ze záznamníku Připojte záznamník k počítači a záznamník zapněte. Vypínač je umístěn prostorem baterie. Na displeji se po autotestu a testu baterie zobrazí symbol PC : PC Spuštění programu Po spuštění programu ergoscan se objeví hlavní obrazovka. Chcete-li načíst data ze záznamníku, klikněte na kartu Import. Hlavní obrazovka: Import Výsledky budou importovány ze záznamníku a přiřazeny příslušnému pacientovi. Zobrazí se také grafické znázornění naměřených výsledků

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více