Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz"

Transkript

1 ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / Aktuální informace SMARV Křízem krážem Moštěnkou Křížem krážem Moštěnkou pod tímto názvem se skrývala zajímavá akce, která prezentovala mikroregiony Moštěnka a Holešovsko. Své zajímavosti zde mohly vystavovat obce i neziskové organizace, které pomáhají rozvíjet cestovní ruch a zajišťují rozvoj kultury a tradic v oblasti Hané a Záhoří. Artefakty, kroniky, fotografie a propagační materiály, které se vystavovaly po celý pátek 23. dubna v sále kulturního domu v Horní Moštěnici, přilákaly i děti ze základní školy. Sami zástupci obcí a organizací pak připravili pro návštěvníky upoutávky pro své aktivity. Týkaly se provozování Muzea Záhoří a Hasičského muzea v Dřevohosticích, propagace krojů a lidové kultury Občanské besedy z Kyselovic nebo přípravy hipostezek v okolí jezdecké stáje Radkova Lhota a funkční naučné stezky na Hranicku. Krásnou výstavu kronik, pamětních knih, fotografií a historických listin připravily obce Beňov a Vlkoš. V průběhu dne se diskutovalo o technických zajímavostech vodních mlýnů na Moštěnce, mezi které patří i historická budova mlýna ve Vlkoši. O něm si mohli příchozí povídat s paní Anežkou Vávrovou, která na mlýně prožila více než 50 let. Technické zajímavosti o mlýnech i životě mlynářů připravil starosta obce Radkovy Mgr. Marek Foukal. Na závěr zazněla pozvánka k návštěvě zámku v Dřevohosticích, který bude od tohoto týdne otevřen každou neděli pro veřejnost i s výkladem průvodce. Účastníci se také seznámili s naplňovanými i připravovanými projekty spolupráce MAS Partnerství Moštěnka Společně a každý zvlášť po stezkách (vytvoření nové naučné stezky), Moravské a slezské ovocné stezky či Kroje našich krajů. Celodenní setkání se konalo díky projektu Společně měníme a rozvíjíme venkov podpořeného z evropského Programu rozvoje venkova. ICh/TSu SMARV, o.p.s. Sídlo: Kostelec u Holešova 58, ; IČO: , č.ú.: /6800 1

2 Aktuální informace z partnerských regionů MAS Podhostýnska ukončila příjem do 5. výzvy V pátek dne byl ukončen příjem projektů do 5. Výzvy MAS Podhostýnska, o. s. V rámci 5. výzvy bude rozděleno celkem ,- Kč. Součet požadované dotace všech přijatých projektů je za ,- Kč. MAS Partnerství Moštěnka podepsala dohodu se SZIF k financování projektu spolupráce Společně a každý zvlášť po stezkách MAS-PM podepsala v pátek 7. května 2010 na RO SZIF v Olomouci dohodu k realizaci projektu "Společně a každý zvlášť po stezkách", který byl vybrán v rámci opatření IV.2.1. Projekty spolupráce. Našimi partnery jsou MAS Nízký Jeseník a MAS Společná cesta. Společně a každý zvlášť po stezkách V tomto projektu jsou našimi partnery MAS Nízký Jeseník (Moravskoslezský kraj) a MAS Společná cesta (Jihomoravský kraj). Projekt je rozdělen na dvě části. První aktivitou projektu je vytvoření soupisu kulturních památek v regionu MAS Partnerství Moštěnka. V budoucnosti bude oslovena každá obec na území MAS PM a dojde k zmapování kulturních památek a památek místního významu, jejich stavu, SMARV, o.p.s. Sídlo: Kostelec u Holešova 58, ; IČO: , č.ú.: /6800 2

3 využitelnosti apod. Cílem je vytvořit dokument, který by souhrnně pojednával o stavu památek v regionu a také abychom měli ucelený přehled pro využití k rozvoji turistického ruchu. Druhou aktivitou, která se bude realizovat až v příštím roce, je vybudování pěší stezky z Kostelce u Holešova, přes Pacetluky, Prusinovice do Líšné a zpět. Tímto krokem chceme spojit místními stezkami dva kraje (Olomoucký a Zlínský), ale také dva mikroregiony (Moštěnku a Holešovsko). MAS Partnerství Moštěnka vydala již 3. číslo zpravodaje My a svět Minulý týden vyšlo nové číslo zpravodaje My a svět. Jarní číslo bude opět distribuováno do všech domácností v regionu MAS Partnerství Moštěnka. Více o informacích ve zpravodaji se dozvíte níže. Vážení čtenáři, již potřetí vám přinášíme zpravodaj My a svět. MAS Partnerství Moštěnka rozhodla v únoru o rozdělení dalších více než 7 milionů korun z programu Leader pro místní žadatele z regionu. V třetí výzvě vybrala 10 z 16 předložených projektů. Podporu získají projekty na nové víceúčelové hřiště v obci Kostelec u Holešova, rekonstrukci sportovního areálu TJ Prusinovice, vybudování nového venkovního volnočasového centra v obci Dobrčice či rekonstrukci pískového a antukového hřiště v obci Věžky. Dále pak nová zdravotechnika v MŠ Líšná, rekonstrukce podlahy v sokolovně v Dřevohosticích a zázemí pro společenské akce Mysliveckého sdružení Beňov Prusy. Atraktivním projektem bude rozšíření expozice hasičského muzea v Dřevohosticích v této oblasti zaměřené na ochranu kulturního dědictví získají podporu akce na rekonstrukci kostela sv. Františka z Assisi v Beňově, které se nachází v sousedství místního muzea arcibiskupa A. C. Stojana, a obnova fary v obci Rymice, která bude sloužit i dalším místním spolkům. Další 4. výzva bude zúřadována ještě do podzimních komunálních voleb a bude zaměřena na podporu zemědělců, agroturistiky, cestovního ruchu a na zlepšení vzhledu obcí. Kromě hlavního úkolu MAS výběru projektů z regionu, jsme uspěli s oběma projekty spolupráce mezi MAS. Díky jednomu vznikne nová stezka, která propojí obce mezi Kostelec a Líšnou. Díky druhému a ve spolupráci se sousední MAS Podhostýnska vznikne elektronická brána do kraje nový turistický webový portál a také kamenná brána do regionu nové informační centrum v Dřevohosticích. MAS také nakoupí nové zázemí pro činnost spolků. Kromě těchto základních aktivit se naše MAS zapojuje do činnosti krajských, národní i evropské sítě pro venkov. Podílíme se jako partner na zajímavých projektech UNIVES a SMARV. Připravujeme nové akce na podporu podnikání, ale i malé granty na grantovou podporu spolkového života. Naším úkolem je zajistit podmínky spolupráce pro všechny aktivní zájemce v obcích ve prospěch oživení regionu. Sledujeme přirozeně také jiné dotační programy jako POV, ROP, PRV a snažíme se pomoci žadatelům s jejich projekty. Například z POV MMR opět získal podporu společný projekt mikroregionů Moštěnka a Holešovsko Předávání dobré praxe regionů Čechy Morava. Od tohoto vydání zpravodaje začínáme představovat členy MAS tentokrát dva podnikatele a dva spolky: Agrodružstvo Roštění, Hanácká kyselka, SDH Dřevohostice a Myslivecké sdružení Beňov-Prusy. Rádi bychom vás upozornili a vyzvali k zapojení do FOTOSOUTĚŽE Poznáváme náš region Přinášíme také malý kulturní kalendář některých aktivit pořádaných našimi členy. Byli bychom rádi, kdybychom od příště mohli prezentovat více akcí a to nejen ve zpravodaji, ale také na webových stránkách v sekci: Akce v regionu. Tomáš Šulák, předseda MAS Partnerství Moštěnka, o. s. Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. vyhlásila 5. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Hanáci se rozkévale - včel ovidite schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření SMARV, o.p.s. Sídlo: Kostelec u Holešova 58, ; IČO: , č.ú.: /6800 3

4 IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 5. výzvu pro žadatele k předkládání projektů. Termín vyhlášení výzvy: 15. března 2010 Termín příjmu žádostí: Od 24. do 27. května 2010 do 16 hodin v termínech uvedených v administraci výzvy. Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Svatoplukova 16, Červenka, Pro 5. výzvu je určeno cca 40% z alokace roku 2010, tj Kč (+ případný zbytek z nedočerpaných prostředků ze 4. výzvy). Žadatelé mohou předkládat v 5. výzvě své projekty v rámci všech fichí 2, 3, 4 a nové fichi 5. Podrobný obsah fichí je vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin. Harmonogram výzev OPŽP byl aktualizován Na měsíce květen a červen připravuje Státní fond životního prostředí příjem žádostí o dotace ve dvou prioritních osách prioritní osa 4 a prioritní osa 6. Cílem prioritní osy 4 je podpora projektů na zlepšení nakládání s odpady, snížení jejich produkce a odstraňování starých ekologických zátěží. Prioritní osa 6 je zaměřena na zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Harmonogram příjmu žádostí do OPŽP pro roky 2010 a 2011 je uveden níže na odkaze: SMARV, o.p.s. Sídlo: Kostelec u Holešova 58, ; IČO: , č.ú.: /6800 4

5 Byly zveřejněny nové závazné nástroje FA/FEA pro oblast podpory biodiverzity byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje OPŽP v Prioritní ose 6. Jsou určeny pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FA/FEA) projektů pro oblast podpory biodiverzity. Soubor aktualizovaných nástrojů FA/FEA, verze 16.0, obsahuje vedle výpočetních modelů a uživatelských manuálů také doprovodné metodické texty a vypracované modelové příklady. Použití nově aktualizovaných nástrojů je povinné u všech individuálních projektů s finanční nebo ekonomickou analýzou v rámci 20. výzvy OPŽP. Jsou určeny k použití v programu MS Excel, verze 2003 a 2007 a zpracování FA/FEA jiným softwarem není přípustné. Žadatel/Zpracovatel zvolí v závislosti na typu projektu odpovídající sadu nástrojů. U projektu, kde je předpoklad generování provozní ztráty projektu, vyplní Žadatel/Zpracovatel model Provozní ztráta. Model je uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury, tak i projekty obsahující rekonstrukce nebo rozšíření stávající infrastruktury (tzv. přírůstkový přístup). Pro projekty, které neprokáží provozní ztrátu v souladu s podmínkami uvedenými v manuálu k modelu Provozní ztráta, příp. přílohách, musí Žadatel/Zpracovatel ověřit postup vyplnění modelu Provozní ztráta s odpovědnými pracovníky SFŽP. Pokud projekt generuje kladné čisté příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, použije následně pro zpracování finanční nebo ekonomické analýzy jeden ze setů Jádrový model - přírůstkový, popřípadě Jádrový model - zelená louka. Podpůrný návod pro určení typu projektu a výběr správného modelu je obsažen v úvodních pasážích manuálů. Podrobné informace ke zpracování FA/FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. Manuál je uveden pod odkazem: Nové výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu v Operačním programu Podnikání a inovace Zdroj: OPŽP Dalších 6 evropských miliard na rozvoj a inovace. MPO vyhlásilo prostřednictvím agentury CzechInvest nové výzvy do Operačního programu Podnikání a inovace. O programy Rozvoj a Inovace Inovační projekt je již tradičně obrovský zájem. Žádosti o dotace již nyní přijímá agentura CzechInvest prostřednictvím online systému eaccount. 31. března 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím podpory zavádění progresivních technologií. Žádosti o dotace z programu Rozvoj mohou až do 1. srpna 2010 CzechInvestu posílat malé a střední podniky, které svůj projekt realizují v některém z českých a moravských regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. V případě drobných podniků musí být projekt realizován v obci s více než dvěma tisíci obyvatel. Dotace v rozmezí 1 20 milionů korun na jeden projekt podpoří pořízení moderních technologických zařízení a realizaci projektů, jejichž cílem je zvýšit efektivitu výroby. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE - Inovační projekt. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. května 2010 prostřednictvím internetové aplikace eaccount a ukončen bude 30. září Je určen podnikům všech velikostí a podpoří nákup strojů a zařízení, které umožní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby nebo také nákup know-how či licencí potřebných při zavádění nově vyvinutých produktů na trh. Programy Rozvoj a Inovace Inovační projekt jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace, který rozdělí v období téměř 91 miliard korun. Zdroj: MPO SMARV, o.p.s. Sídlo: Kostelec u Holešova 58, ; IČO: , č.ú.: /6800 5

6 Agentura CzechTourism odstartovala kampaň na podporu domácího cestovního ruchu Agentura CzechTourism představila v Malostranské besedě zatím největší kampaň na podporu domácího cestovního ruchu s názvem Dovolená v Česku to letí! Cílem kampaně je představit atraktivní možnosti trávení voleného času v tuzemsku. Na realizaci kampaně se podílí evropské dotace z Integrovaného operačního programu ve výši téměř sedmdesát milionů Kč. Z dotace budou financovány mediální kampaň, přestavba portálu Kudy z nudy, studijní materiály pro výuku cestovního ruchu na školách a zavedení systému sledování návštěvnosti turistických informačních center. V době ekonomické krize dává stále více Čechů přednost dovolené na české půdě. Počet takových dovolených loni vzrostl téměř o 20 procent a tento trend má pokračovat i letos. Má na to vliv zlepšující se servis poskytovatelů ubytování a také stále rostoucí reklama. Zdroj: MMR Proběhla závěrečná konference k programovému období Z fondů EU bylo v ČR vyčerpáno průměrně korun na obyvatele. Za účasti zástupce Evropské komise Jacka Engwegena, proběhla ve čtvrtek konference k minulému programovému období. Zhodnotila úroveň čerpání ze strukturálních fondů v letech Účastníci došli k závěru, že se Česká republika zhostila využití evropské podpory v tomto období mimořádně úspěšně a obdržela z EU více než 99 % z nabízené částky. Evropská komise dává členským státům další dva roky na proplacení nákladů a administrativní uzavření. Jedná se o tzv. pravidlo n+2, které na konci loňského roku umožnilo členským státům o půl roku prodloužit ukončení projektů z důvodu ekonomické krize. Ekonom Petr Zahradník na konferenci konstatoval, že Česká republika i ve srovnání se starými členskými státy v realizaci kohezní politiky současného období rozhodně nezaostává. S podporou evropských fondů byl růst české ekonomiky v roce 2007 sedmiprocentní. Pokud bychom úspěšně nevyužili minulé programové období, hospodářský růst by se pohyboval okolo 5,8 procenta. EU poslala na projekty zahájené v období do České republiky 62,03 miliardy korun. Část programu konference pak bylo zaměřeno na nynější programové období. Závěrem konference Jack Engwegen ocenil práci, kterou Češi odvedli v minulém programovém období při zavádění celého systému operačních programů a jejich finančního řízení. Zdroj: MMR SMARV, o.p.s. Sídlo: Kostelec u Holešova 58, ; IČO: , č.ú.: /6800 6

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Často kladené otázky

Často kladené otázky Často kladené otázky Vybrané dotazy na téma fondů EU na informační lince Eurofon zaznamenané prostřednictvím telefonu, on-line chatu a e-mailu v programovém období 2007 2013 Fondy EU - investice do vaší

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite Strategický plán Leader MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale včel ovidite Místní akční skupina Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o.s. a CpKP střední Morava Aktualizace SPL pro Fichi 6, Tomáš Šulák

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více