Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí"

Transkript

1 Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice

2 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice GaREP, spol. s r. o. 2

3 SMARV Středomoravská agentura rozvoje venkova 3

4 SMARV, o.p.s. Kde nás najdete? Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! 4

5 Projekt SROP 3.2. OK ( ): Mladí pro venkov Oblast zásahu: 5

6 Role SMARV Propojení aktérů Využití synergických efektů Rozvoj integrovaného území 6

7 Partnerské regiony MAS - Partnerství Moštěnka MAS Podhostýnska MAS Společná cesta MAS Nízký Jeseník MBE: MAS Moravská cesta MAS Region Poodří MAS Moravský kras

8 Nová pracovní místa podpora rozvoje venkova Mladý projektový tým Zapojování studentů do práce pro vlastní region Částečné pracovní úvazky Odstraňováních bílých míst na mapě ČR Spolupráce sousedících regionů Průběžná příprava dalších projektů spolupráce 8

9 SMARV, o.p.s. Příklady spolupráce Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! MAS Partnerství Moštěnka, o.s. DSO mikroregionu Moštěnka DSO mikroregionu Holešovsko DSO mikroregionu Židelná MAS Region Poodří MAS Moravská cesta MAS Moravský kras MAS Nízký Jeseník MAS Společná cesta DSO mikroregionu Lipensko MAS Horní Pomoraví MAS Podhostýnska Mikroregion Podhostýnsko MAS Hříběcí hory (OK/ZK) (OK) (ZK) (ZK) (MSK) (OK) (JMK/OK) (MSK/OK) (JMK) (OK) (OK) (ZK) (ZK) (ZK) 9

10

11 Služby SMARV Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační poradenství ( vč. zpracování projektů) Projektové řízení (vč. účetnictví, zajištění výběrových řízení )

12 Příklady projektů a akcí SMARV 12

13 Projekt podaný do FM EHP/Norsko 3. výzva Naše škola na vesnici Realizace projektu nákup a dodávka zařízení: cca 14 mil. Kč Beňov, Bezuchov, Bochoř, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Kostelec u Holešova, Kyselovice, Lechotice, Líšná, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pravčice, Prusinovice, Racková, Roštění, Rymice, Říkovice, Stará Ves, Vlkoš, Žalkovice, Želatovice, Žeranovice 13

14 Podané projekty POV OK a POV MMR: Obnova venkova a) Program obnovy venkova OK, DT 3: Moštěnka společně dosáhneme víc - Žadatel DSO Mikroregionu Moštěnka b) Podpora obnovy venkova MMR, DT 2: Kudy kam Moštěnkou - žadatel DSO Mikroregionu Moštěnka c) Podpora obnovy venkova MMR, DT3: Výměna zkušeností ve středu Moravy - žadatel: DSO Mikroregionu Holešovsko - partneři DSO MR Moštěnka a DSO MR Lipensko d) Podpora obnovy venkova MMR, DT3: Moravské regiony rozvíjejí partnerství 14

15 M-46 Výměna zkušeností Žadatel / Partneři Název Dotace Žadatel: MR Holešovsko Partner: MR Moštěnka Realizátor: MAS Partnerství Moštěnka Moravské regiony rozvíjejí partnerství 1. Zlepšení propagace partnerských regionů: 2. Cesty za příklady dobré praxe - Studijní cesta do MAS Malohont (Slovensko) Studijní cesta do MAS Pohoda venkova (KHK) Kč POV MMR 2009

16 M-35 Vzdělávání Žadatel / Partneři Název Dotace Žadatel: SMARV Partner: MAS Partnerství Moštěnka, MAS Podhostýnska Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov - SMARV Cca Kč PRV III.3.1. Vzdělávání a informace 10 seminářů PRV III. osy Aktuální je ve Věžkách 1 leták, 2 bulletiny 10 elektronických zpravodajů

17 Partnerství: 17

18 Nové venkovské expozice a muzea Hlavní linkou spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS ze tří moravských krajů, která byla formálně stvrzena v listopadu 2007 a postupně se rozvíjí v koordinaci nejrůznějších aktivit. Obnova tří stávajících objektů pro nové venkovské expozice a muzea, jejich místní propagace formou infocedulí a návazných pěších tras a meziregionální vzájemná propagace v partnerských regionech. Muzeum přírody a historie Bouzov Muzeum řemesel Senetářov (MK) Muzeum Bartošovice (Poodří) 18

19 M-63 Národní konference Žadatel / Partneři Název zakázky Dotace MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Národní konference VENKOV 2009 v Holešově Zakázka pro NS MAS ČR (projekt CSV) Cca Kč

20 20

21 21

22 22

23 23

24 M-54 Studie o venkovu Žadatel / Partneři Název zakázky Dotace Univerzita Palackého Olomouc Partneři: - SMARV (ZK) - MAS Horní Pomoraví (OK) - MAS Region Poodří (MSK) - MAS Moravský kras (JMK) - MVŠO Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) 2.4. Partnerství a sítě Kč

25 Problémy marketingu venkova a cíle projektu UNIVES Pavel Šaradín a Eva Lebedová Katedra politologie a evropských studií FF UP Konference Venkov po roce 2013 Regionální centrum Olomouc

26 Proč spolupráce vš a venkova? Projekty spolupráce MAS Projekt UNIVES - vytvoření spolupracující sítě Popularizace tématu v akademickém prostředí Možnost uplatnění prací studentů Téma venkova součást agendy vysokých škol

27 Cíle bude dosaženo prostřednictvím: vytvoření sítě pro spolupráci VŠ a venkova analýzy potřeb venkova vytvoření kontaktního místa, informačního webového portálu vydávání bulletinu "Spolupráce VŠ a venkova" realizací odborných stáží v MAS s cílem prohloubení spolupráce a poznávání příkladů dobré praxe vzdělávací aktivity v oblasti tvorby sítí v rámci venkova analýzy možností vytvoření výukových modulů pro VŠ, které by se opíraly o zkušenosti a poznatky ze spolupráce s venkovem seminářů, workshopů, 3 konferencí 27

28 Olomoucké teze Vize Předpoklady: A) MAS obrovský potenciál rozvoje všech sfér venkova (V-P-N) (tj. veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru integrovaná mezisektorová partnerství) B) Regionální autorita, kterou si vytvořili místní aktéři pro svůj rozvoj C) Partnerství regionů (SPOV + NS MAS) nová síla pro oživení venkova D) Spolupráce venkova a univerzit odborné kapacity pro studie rozvoje venkova, regiony zdroj výzkumu

29 Olomoucké teze Vize Olomoucké TEZE nové VIZE: Venkov pro roce ) Udržení programu LEADER po roce Prosazování pokračování metody LEADER na evropské úrovni v období Vyjednávání podpory europoslanců a zvýšení aktivity v evropských sítích venkova. 2) Zlepšení originality a inovativnosti metody Leader a projektů místních aktérů (dle iniciativ LEADER+) a omezení přehnané formálnosti, byrokratizace a papírové války. 3) Zrovnoprávnění financování obcí a venkova vůči městům a agrárnímu sektoru (RUD ve prospěch nynějšího podfinancování obcí). 4) Výrazné omezení systému národních dotací. Převedení financí těchto programů přímo na obce a na LEADER-regiony (místní akční skupiny). 5) Spolupráce MAS s kraji na podpoře krajských LEADERů.

30 Spolupráce se školami Zpracování studií Vizualizace projektů, návrhy studentů architektury Využívání studentských prací seminární práce, bakalářské práce a diplomové práce 30

31 Příklady využití spolupráce studentů 31

32 Virtualní projekt Mikroregionu Hranicko Bakalářská práce Jiří Pánek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra Geoinformatiky Vedoucí práce: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

33 Ukázky v projektu

34 34

35 PRV III.3.1. Vzdělávání KS NS MAS v OK Žadatel / Partneři Název Dotace Krajské sdružení Národní sítě MAS v ČR v Olomouckém kraji Propojování místních akcí rozvoje venkova v Olomouckém kraji vzdělávání a informace pro III. osu Kč 7 MAS v OK: PM / HP / MCLP / Z-B / RPRH / PV / ŠV Hlavní opatření: III.3.1. Vzdělávání a informace 7 seminářů / exkurzí 1 rok 4 infolisty (zpravodaje) Podáno v 8. kole PRV

36 K O N T A K T Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy Děkuji Vám za pozornost Ivana Chytilová Koordinátor projektů MAS Finanční manažer MAS Finanční manažer SMARV tel: Kancelář:

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Integrovaná strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Strategie komunitně

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Partnerství Moštěnka, o.s. má v současné době zřízeny tyto orgány: - Statutární zástupce předseda MAS - Jednatel MAS -

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

ZPRÁVY / Akce / PRV/ SPOV / OK / ZK/ MMR

ZPRÁVY / Akce / PRV/ SPOV / OK / ZK/ MMR ZPRÁVY / Akce / PRV/ SPOV / OK / ZK/ MMR Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 25 / www.smarv.cz Seminář Výběrové řízení, stavební řízení Dne 26.

Více

Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů příklady dobré praxe

Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů příklady dobré praxe Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů příklady dobré praxe 1 Informace o Celostátní síti pro venkov Program rozvoje venkova (PRV), který je od roku 2007 realizován na území České republiky,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více

T T. Think Together 2012. Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin

T T. Think Together 2012. Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010 Výroční zpráva Název organizace: Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. Sídlo organizace: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Adresa kanceláře: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Webové

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více