Alternativní zdroje energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní zdroje energie"

Transkript

1 METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/

2

3 METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/

4 OBSAH OBSAH

5 OBSAH OBSAH ÚVOD 1 SPOTŘEBA ENERGIE A VÝVOJ SPOLEČNOSTI 1 ÚSPORY ENERGIÍ 1 DŮVODY PROČ SE ZAMĚŘIT NA OZE 2 CO JE SKLENÍKOVÝ EFEKT? 3 VLIV ZMĚNY KLIMATU NA ZEMĚDĚLSTVÍ 4 OBLAST VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROZŮ ENERGIE V DOPRAVĚ 6 MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ V OBORECH ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE NA ÚZEMÍ ČR 10 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 10 STUDIJNÍ PROGRAM: TECHNOLOGIE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10 STUDIJNÍ OBOR: ALTERNATIVNÍ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 10 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 11 TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY 11 PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 12 GEOTECHNOLOGIE 12 STUDIJNÍ OBOR: HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI 12 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 12 OBOR: ELEKTROENERGETIKA 12 OBOR: TECHNICKÁ EKOLOGIE 13 OBSAH

6 OBSAH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 14 OBOR: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA (SEE) 14 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 14 OBOR: PROVOZ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ 14 OBOR: TECHNIKA TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 15 OBOR: TEPELNĚ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ENERGETIKA 15 OBOR: ALTERNATIVNÍ ENERGIE A TECHNIKA TVORBY PROSTŘEDÍ 15 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 16 POJEM GEOTERMÁLNÍ ENERGIE - DEFINICE 16 HISTORIE VYUŽÍVÁNÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE. 17 VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VE SVĚTĚ 18 LEGISLATIVA 20 TECHNOLOGIE ZÍSKÁVÁNÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 23 PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ 23 HYDROTERMÁLNÍ SYSTÉMY 23 GEOTLAKOVÉ SYSTÉMY 24 MAGMATICKÉ SYSTÉMY 24 SYSTÉMY HORKÝCH SUCHÝCH HORNIN 24 TECHNOLOGIE VYUŽÍVÁNÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 25 TEPELNÁ ČERPADLA 25 EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA VYUŽÍVÁNÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 25 VÝKUPNÍ CENY A ZELENÉ BONUSY 26 BUDOUCNOST GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 27 OBSAH

7 OBSAH BUDOUCNOST SE V PRVÉ ŘADĚ ODVÍJÍ OD VÝHOD A NEVÝHOD, KTERÉ VÝROBA TAKOVÉTO ENERGIE PŘINÁŠÍ 28 BUDOUCNOST VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VERZUS VĚDA A VÝZKUM 32 SLUNEČNÍ ENERGIE 33 POJEM SLUNEČNÍ ENERGIE - DEFINICE 33 HISTORIE FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE 34 LEGISLATIVA 36 PRÁVNÍ PŘEDPISY SE VZTAHEM K SOLÁRNÍ ENERGETICE 38 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI 38 JAK POSTUPOVAT PŘED ZŘÍZENÍM SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY 40 TECHNOLOGIE ZÍSKÁVÁNÍ SOLÁRNÍ ENERGIE 40 PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ 40 SOLÁRNÍ KOLEKTORY 40 TIPY SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ: 40 Bazénové solární kolektory 40 Ploché solární kolektory 40 Vakuové solární kolektory 41 FOTOVOLTAICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY 41 Fotovoltaický článek 41 Fotovoltaický panel 41 ROZDĚLENÍ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ 41 Ostrovní fotovoltaický solární systém 42 Solární systémy zapojené do sítě 42 Sluneční elektrárny 42 Palivové články 43 OBSAH

8 OBSAH EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA VYUŽÍVÁNÍ SOLÁRNÍ ENERGIE 43 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KALKULACI NÁVRATNOSTI INVESTICE DO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 43 ZELENÉ BONUSY 43 GARANTOVANÁ VÝKUPNÍ CENA 44 BUDOUCNOST VYUŽITÍ SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ 44 VODNÍ A SLAPOVÁ ENERGIE 49 POJEM VODNÍ ENERGIE DEFINICE 49 HISTORIE VODNÍ ENERGIE 49 LEGISLATIVA 54 LEGISLATIVA PROVOZU 54 LEGISLATIVNÍ POSTUP PŘI VÝSTAVBĚ MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN V NOVÉ LOKALITĚ 56 TECHNOLOGIE ZÍSKÁVÁNÍ VODNÍ ENERGIE 62 PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ 62 ROZDĚLENÍ TURBÍN 62 ROZDĚLENÍ VODNÍCH ELEKTRÁREN 64 EKONOMIKA PROVOZU MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN 68 PŘÍKLAD NÁVRATNOSTI INVESTICE NA MALOU VODNÍ ELEKTRÁRNU 69 BUDOUCNOST VYUŽITÍ VODNÍ ENERGIE 69 VÝHODY PRO SPOTŘEBITELE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 69 MOŽNÁ RIZIKA A NEVÝHODY 72 VODNÍ ELEKTRÁRNY V ČR 74 SLAPOVÁ SÍLA 75 SLAPOVÉ SÍLY ZPŮSOBENÉ GRAVITAČNÍMI ODCHYLKAMI 76 OBSAH

9 OBSAH ENERGIE MOŘÍ A OCEÁNŮ 77 ELEKTRÁRNY PRO VYUŽITÍ MOŘSKÉHO PŘÍBOJE 77 ENERGIE MOŘSKÝCH PROUDŮ 78 PŘÍLIVOVÉ ELEKTRÁRNY 79 ENERGIE BIOMASY 81 CHARAKTERISTIKA BIOMASY DEFINICE 81 SPECIÁLNÍ BIOMASA 81 ODPADNÍ BIOMASA 82 CÍLENĚ PĚSTOVANÁ BIOMASA 82 RYCHLE ROSTOUCÍ DŘEVINY 83 ENERGETICKÉ BYLINY 83 ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOPLYNU 85 BIOPALIVA V DOPRAVĚ 86 LEGISLATIVA 94 TECHNOLOGIE ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE Z BIOMASY 95 PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ 95 ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN 95 VYUŽÍVÁNÍ BYLIN PRO ENERGETICKÉ ÚČELY 97 SPALOVÁNÍ SUCHÉ BIOMASY 99 SPALOVÁNÍ SE ZPLYŇOVÁNÍM 99 KOTLE NA BIOMASU 100 KOMBINOVANÝ ZDROJ 103 KOTLE NA SLÁMU 103 TECHNOLOGIE ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOPLYNU 105 ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BIOPLYNU 106 OBSAH

10 OBSAH DRUHY ORGANICKÉ HMOTY 107 PROCES METANOGENNÍ FERMENTACE 107 MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOPLYNU 110 EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY 111 BUDOUCNOST VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE BIOMASY 111 VĚTRNÁ ENERGIE 113 CHARAKTERISTIKA VĚTRNÉ ENERGIE - DEFINICE 113 HISTORIE VĚTRNÉ ENERGETIKY 114 Z HISTORIE VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE VĚTRU V ČESKÝCH ZEMÍCH 114 LEGISLATIVA 115 TECHNOLOGIE ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE VĚTRU 120 PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ 120 TECHNICKÉ PODMÍNKY 120 BEAUFORTOVA STUPNICE SÍLY VĚTRU 121 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 123 DALŠÍ OMEZENÍ 123 MALÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 123 DALŠÍ VYUŽITÍ 123 ENERGIE VĚTRU V ČR 125 EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE VĚTRU 125 KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE OZE A ÚSPOR ENERGIÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ ČESKÉHO PROTIKRIZOVÉHO PLÁNU 126 BUDOUCNOST VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE 126 PŘÍLOHY 129 OBSAH

11 OBSAH PŘEHLEDY JEDNOTEK 129 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ 130 PŘEHLED DOPORUČENÉ LITERATURY (I POUŽITÉ) 131 SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY 136 UKÁZKA AKTIVITY PRO STUDENTY NA TÉMA ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE 139 Název programu: Nejvíce morální, energie solární! 139 UKÁZKA AKTIVITY PRO STUDENTY NA TÉMA ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE 142 Název programu: Nejvíce morální, energie solární! 142 OBSAH

12

13 ÚVOD ÚVOD SPOTŘEBA ENERGIE A VÝVOJ SPOLEČNOSTI Spotřeba energie na osobu roste po celou historii vývoje lidstva. Současný člověk žijící v průmyslové společnosti spotřebuje 4krát více energie než primitivní zemědělci před lety a až 20krát více energie než lidé, kteří se živili lovem a sběrem. Lidstvo nejprve využívalo vlastních sil a svalů, později i síly zvířat. Nyní si většinu své práce ulehčujeme stroji, které ovšem musíme vyrobit a pak je pohánět dalšími zdroji energie. Nerovnoměrný rozvoj společnosti zapříčinil jeden ze současných, často zmiňovaných problémů. Je jím vzájemný poměr spotřeby energie a velikosti populace související i s emisemi skleníkových plynů a globálním oteplováním. V praxi to znamená, že cca 20 % populace využívá až 80 % všech energetických zdrojů na světě. Nejrozvinutější státy, jako např. USA, spotřebovávají až 20 % ropy, přičemž počet jejich obyvatel tvoří jen cca 5 % světové populace. Podobné srovnání nám nabízí jiné údaje, které hovoří o tom, že obyvatelé USA spotřebují 20 až 30krát více fosilní energie na osobu než lidé v rozvojových zemích. Další výpočty upozorňují na to, že nejbohatší miliarda lidí spotřebovává 50 % energie, zatímco ta nejchudší pouhých 5 %. Tato čísla společně vyvolávají otázky pro řešení ekologické krize a odpovědnosti za život a blahobyt lidstva jako celku. S rozvojem společnosti a využíváním nových zdrojů energie souvisí fakt, že s překotným růstem a povahou ekonomiky a související industrializací průmyslové a zemědělské výroby v minulých dvou stoletích ubylo lidské práce a většina pracovních příležitostí je v rozvinutém světě soustředěna v sektoru služeb. ÚSPORY ENERGIÍ Zhoršuje se stav životního prostředí, ceny energií neustále rostou a neobnovitelné zdroje ubývají. To jsou nejčastější důvody, které by měly vést obyvatele k zavedení nejrůznějších opatření, která snižují spotřebu energie. Toho lze dosáhnout zvýšením efektivního využívání energie, ve spojení se sníženou spotřebou energie a snížením spotřeby fosilních paliv. Jedním z řešení je zavádění moderních technologií do samotné výroby. Existuje však také spousta velmi jednoduchých řešení, která může používat každý z nás a nic nestojí. Zásadním předpokladem je šetření všemi zdroji energie bez ohledu na jejich cenu a dostupnost. Šetřit bychom měli s teplem i elektřinou, které se vyrábějí především z fosilních paliv, ale např. i s vodou a ostatními zdroji energie. Úspory energie lze dosáhnout prostým snížením naší vlastní spotřeby. Důležité je např. držet se principů odpovídajících tzv. odpovědnému nakupování, snižovat svou produkci odpadů nebo více využívat obnovitelné zdroje energie. Možností je spousta. Je jen na nás, jakou z nich si zvolíme. Přehled možností úspor, tipy a nápady, jak ušetřit naleznete na U šetření energie se rozeznávají následující přístupy: Snižování energetické náročnosti v podobě zbavení se určitých výhod. Jedná se především o malé ústupky odpovídající velkým energetickým úsporám. Zvýšit účinnost využití použité energie. Prostřednictvím zvýšené efektivity tak může být významně snížena spotřeba. (příklad: tepelná izolace, úsporná žárovka). 1

14 ÚVOD Využívání obnovitelných zdrojů energie není úspora energie v pravém slova smyslu. Většinou se tímto termínem myslí náhrada fosilních paliv jinými druhy energie. Příklady využití alternativních energií jsou: solární a větrné elektrárny, zdroje zpracovávající biomasu na elektrickou nebo tepelnou energii, užití denního světla ve světlovodech namísto elektrického osvětlení, svalová síla místo motoru, geotermální energie namísto uhlí. Vyšší efektivity může být dosaženo využitím tepelného čerpadla nebo zemního plynu na topení místo elektrického přímotopu. S těmito přístupy je tak možné sledovat jednotlivé reálné možnosti, které se dají aplikovat v každodenním životě. V současnosti lze najít v klasické domácnosti spoustu oblastí, kde je možné nalézt potenciál k šetření a k následnému snížení výdajů. Prostřednictvím vhodných informací a promyšlených investic tak lze dosáhnout viditelné úspory energie. Energeticky úsporná zařízení často ušetří více než 50% energie (ve srovnání s průměrným starým nebo levným zařízením). Zařízení, která jsou jen v pohotovostním režimu (a to nejen zařízení spotřební elektroniky), mohou při promyšleném úplném vypínání ušetřit někdy až Kč za rok. Při nošení vhodného, teplejšího oblečení můžeme snížit teplotu na topení a tím snížit náklady na vytápění. Rozumně používat teplou vodu. Při zahřání vody na 30 C je potřeba polovina energie oproti ohřevu na 50 C. Z důvodu globálních obav z oteplování se členské státy Evropské unie zavázaly, že sníží do roku 2020 spotřebu z klasických energetických zdrojů o 20 %. V roce 2013 přesto stále přetrvává mnoho překážek k dosažení zmíněných hodnot. Evropský parlament přijal tuto směrnici, která bude vyžadovat, aby členské země splnily tři cíle do roku 2020: 1/ snížení emisí oxidu uhličitého (CO 2 ) o 20 %, 2/ zvýšení energetické účinnosti o 20 % a 3/ 20 % energie v Evropské unii musí být z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje energie mají schopnost se částečně nebo úplně obnovovat. Jsou projevem přirozených geofyzikálních a kosmických toků energie a řídí je procesy, které nejsou závislé na člověku ani geologické historii naší planety. Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme geotermální energii, energii slunečního záření, energii vody, energii větru a energii biomasy. ZDROJE: DŮVODY, PROČ SE ZAMĚŘIT NA OZE Změna klimatu zvyšuje teplotu země a moří a mění množství srážek, což vede k očekávanému zvýšení intenzity přírodních katastrof souvisejících s počasím. Změna klimatu může být příčinou významných hospodářských a sociálních dopadů, přičemž některé regiony a odvětví nejspíše ponesou různé nepříznivé důsledky. Správným využitím nepotravinářské zemědělské produkce pro energetiku a pochopením významu obnovitelných zdrojů energie zmírňujeme důsledky změny klimatu. 2

15 ÚVOD Současné vědecké poznatky dokazují, že vliv člověka produkcí skleníkových plynů ovlivňuje klimatický systém Země. Vzhledem ke složitosti celého systému, včetně všech vzájemných vazeb, je však zatím nesmírně obtížné podíl člověka na celkové změně klimatu kvantifikovat. Další nárůst teploty však bude klimatický systém ještě více destabilizovat, což se bude v různých částech planety projevovat odlišně a jednotlivé složky přírodního prostředí na ni budou reagovat rozdílně. Při posuzování globálních dopadů nárůstu antropogenních emisí skleníkových plynů je třeba si uvědomit, že snaha snížit koncentrace skleníkových plynu na predindustriální úroveň kolem 280 ppm by znamenala snížení stávajících emisí o více než 50 %. To ale, jak ukazuje dosavadní vývoj jednání kolem Kjótského protokolu z roku 1997, není zatím příliš realistické. CO JE SKLENÍKOVÝ EFEKT? Teplota naší planety je určována rovnováhou mezi energií přicházející od Slunce ve formě krátkovlnného záření a energií vyzařovanou Zemí do okolního vesmíru. Krátkovlnné sluneční záření prochází zemskou atmosférou a ohřívá zemský povrch. Dlouhovlnné záření zemského povrchu je z části atmosférou pohlcováno a opětovně vyzařováno. Část energie se tak vrací zpět k zemskému povrchu, který se společně s nejspodnějšími částmi atmosféry ohřívá. Tento jev je často přirovnáván k funkci skleníku, a proto se označuje jako skleníkový efekt, plyny, které jej způsobují, jsou nazývány skleníkovými plyny. Pokud by skleníkový efekt neexistoval, teplota zemského povrchu by byla oproti současnému stavu asi o 33 C nižší a planeta Země by se tak stala pro život, alespoň v dnešní podobě, zcela nepřijatelnou. Koncentrace skleníkových plynů jsou však v současnosti vysoko nad predindustriální úrovní (kolem roku 1750) a stále narůstají. Klima je též ovlivňováno aerosolovými částicemi antropogenního původu, které sluneční energii rozptylují, odrážejí ji zpět do vesmíru a přispívají naopak k ochlazování atmosféry. Hlavními antropogenními skleníkovými plyny spadajícími pod mezinárodní kontrolu v rámci Kjótského protokolu jsou oxid uhličitý, metan, oxid dusný, fluorované uhlovodíky a fluorid sírový. Koncentrace oxidu uhličitého vzrostla od roku 1750 o 31% na hodnotu 367 ppm v roce 1999 a jde tak pravděpodobně o nejvyšší hodnotu, které bylo za uplynulých 400 tisíc let dosaženo. Koncentrace metanu vzrostly za stejné období o 151%, koncentrace oxidu dusného o 17 % a koncentrace troposférického ozónu o 35%. Fluorované uhlovodíky a fluorid sírový jsou látkami novými, které se kolem roku 1750 vůbec nevyskytovaly. Řešení změny klimatu si vyžaduje dva druhy reakce, jak je doporučeno v Bílé knize Rady EU. Za prvé musíme snížit emise skleníkových plynů, tj. podniknout opatření pro zmírnění a za druhé musíme přijmout aktivity pro přizpůsobení, abychom se vypořádali s nevyhnutelnými dopady. Nicméně i když se podaří omezit a poté snížit světové emise skleníkových plynů, vyžádá si určitý čas, než se naše planeta zotaví ze skleníkových plynů, které již jsou v atmosféře. Dopadům změny klimatu tak budeme čelit nejméně příštích 50 let. Musíme proto přijmout opatření, jež nám pomohou se přizpůsobit. Každý z plynů má jinou schopnost klima ovlivňovat a závisí na radiačních vlastnostech, molekulové hmotnosti, obsahu a době setrvání daného plynu v atmosféře. Je vyjadřován tzv. potenciálem globálního ohřevu, definovaným jako radiační účinek daného plynu za určité časové období. V globálním měřítku je z hlediska antropogenních látek oxid uhličitý odpovědný přibližně za 60 % 3

16 ÚVOD celkového ohřevu planety, metan za 20 %, oxid dusný za 6 % a halogenované uhlovodíky za 14 % jak je uvedeno v IPCC. Podle měření a pozorování Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) vzrostla průměrná globální teplota ve dvacátém století o 0,6 ºC. Za posledních 140 let bylo sedm z deseti nejteplejších roků zaznamenáno v poslední dekádě 20. století. Ve 20. století byl rovněž pozorován pokles rozsahu téměř všech pevninských ledovců, ve druhé polovině minulého století se i snížil rozsah oceánských ledovců o 10 až 15 % a stále se zvyšuje hladina oceánů o 1,5 mm ročně, což v průběhu 20. století vedlo k vzestupu hladiny oceánu o 10 až 20 cm. Srážkové úhrny ve středních a vyšších zeměpisných šířkách na kontinentech severní polokoule se zvýšily, nárůst byl zaznamenán rovněž na kontinentech v tropických oblastech. K poklesu srážek došlo v subtropických oblastech severní polokoule. Ve středních a vyšších zeměpisných šířkách se ve druhé polovině 20. století zvýšila četnost výskytu extrémních srážkových situací. Modelová simulace dalšího vývoje naznačuje nárůst průměrné teploty ke konci 21. století o dalších 1,4 až 5,8 ºC. Jednalo by se tak o nejvýznamnější nárůst za posledních let. Globální oteplování v takovéto míře s sebou samozřejmě přináší řadu negativních projevů v oblasti životního prostředí a fungování ekosystémů, včetně dopadů na oblasti jako je vodní režim a jeho kvalita, zemědělství a lesní hospodářství. VLIV ZMĚNY KLIMATU NA ZEMĚDĚLSTVÍ V Národním programu na zmírnění dopadu změny klimatu v ČR se uvádí, že odezvy v zemědělství lze na rozdíl od lesnictví či vodního hospodářství výrazněji ovlivnit skladbou plodin a způsobem hospodaření. Přesné vymezení dopadu v důsledku krátkého vegetačního období u většiny zemědělských plodin povede k využívání intenzivních technologií, rychlé obměně pěstovaných odrůd a změně druhové skladby. Současný stav zemědělských půd není s ohledem na charakter a kvalitu ploch příliš příznivý, což je dáno především značným úbytkem půdního humusu. Jeho obsah v půdě sehrává významnou roli i pro půdní vlhkost, neboť mimo jiné omezuje rychlost prohřívání a následně i vysychání půdy v letním období. V zimním období nižší tepelná vodivost zmenšuje hloubku promrznutí půdy. K pozitivním důsledkům změny klimatu patří prodloužení bezmrazového období o dnů a posunutí počátku vegetačního období v nejteplejších oblastech na začátek března a konce až do závěru října. Vyšší teploty vzduchu prodlouží vegetační období a ovlivní růst a vývoj plodin tak, že umožní dřívější vzcházení a nástupy dalších fenofází, takže oproti současnému stavu by období zrání či sklizně mohlo být uspíšeno nejméně o dnů. Dalším z příznivých dopadů změny klimatu je zvýšení rychlosti fotosyntézy s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého a zvýšení využitelnosti vody v půdě. Vyšší tvorba biomasy však bude znamenat její zvýšenou potřebu, která může i přes zmíněnou lepší využitelnost vést v určitých oblastech k vyčerpání vodních zásob ještě před koncem vegetačního období. Očekávaný teplotní vzestup by měl vytvořit dostatečné teplotní zajištění pro pěstování teplomilných kultur (např. polorané odrůdy kukuřice na zrno, rané odrůdy vinné révy). Existuje však i vážné nebezpečí teplotního stresu spojené s častějším výskytem extrémně vysokých teplot. Při předpokládaném nárůstu výparu, a bez výraznějšího zvýšení atmosférických srážek, mohou být ve větší míře ohroženy suchem podstatné části střední a jižní Moravy, střední a severozápadní Čechy, dolní a střední Polabí a Povltaví, což by se mohlo negativně promítnout 4

17 ÚVOD na výši výnosů v našich nejproduktivnějších zemědělských oblastech. V nejteplejších podmínkách a na extrémně vlhkých půdách lze předpokládat vznik lokalit nevhodných pro ekonomickou produkci. Výše položené oblasti, kde je zemědělská výroba v současné době limitována nižší teplotou, by měly při předpokládané změně klimatických podmínek získávat na produktivitě, protože nedostatek srážek se jich nejspíše nedotkne. Na druhé straně lze očekávat zvýšení pravděpodobnosti výskytu denních úhrnů srážek nad 10 mm, které mohou být erozně nebezpečné a je třeba s nimi častěji počítat zejména v květnu, červnu a v září. Výměra půdy ohrožené erozí se zvýší minimálně o 10 %. Změna klimatu změní i podmínky pro větší rozšíření a plošné působení zemědělských škůdců a chorob, doposud typických pro teplejší oblasti. Rozhodující bude průběh teploty vzduchu, na které jsou jednoznačně závislé kritické fáze vývoje chorob, plísní a hmyzu. V případě oteplení mohou v některých letech v důsledku urychlení nástupu jednotlivých fází nastat příznivé podmínky pro úplné ukončení druhé letní generace plísní a hmyzu. Dále je třeba počítat s rozšířením výskytu virových chorob a s vyšším výskytem houbovitých chorob např. s plísní bramborovou nebo chmelovou. V roce 1990 bylo na území ČR emitováno 190,5 mil. CO 2 (tj. včetně započtení CH4, N 2 O, HFC, PFC a SF). Zejména v důsledku ekonomické transformace poklesly během následujících čtyř let celkové emise skleníkových plynů přibližně o jednu čtvrtinu. Přes pokračující ekonomický růst se s mírným meziročním kolísáním emise skleníkových plynů udržují stále na této hodnotě. V roce 2001 činil celkový pokles v porovnání s rokem ,3 %. Na výsledné hodnotě emisí se nyní podílí 86,1 % CO 2, 7,2 % CH 4, 5,8 % N 2 O a skupina látek HFC, PFC a SF6 jako celek 0,9 %. Základními národními dokumenty pro zmírnění vlivů na změnu klimatu z hlediska obnovitelných zdrojů energie byl Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky a Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů je střednědobým, čtyřletým programovým dokumentem, který zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí podle zákona č. 406/2000 Sb. Podíl spotřeby OZE na spotřebě primárních energetických zdrojů (dále PEZ) po roce 2000 stagnoval a pohyboval se mírně nad 2 %. V roce 2004 činil 2,9 %. Podíl výroby elektřiny z OZE na spotřebě elektřiny kolísaly kolem 4 % a tento podíl byl dosažen i v roce Oba ukazatele využití OZE ovlivňuje vysoký podíl vodní energie (zejména velkých vodních elektráren), což je velmi závislé na klimatických podmínkách. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se podle MPO v roce 2010 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 8,3 %, na hrubé výrobě elektřiny pak 6,9 % (hrubá výroba elektřiny z OZE dosáhla celkem GWh meziroční nárůst oproti roku 2009 o 26,8 %). 5

18 ÚVOD Plnění indikativních ukazatelů Národního programu ve využití OZE Jednotka Spotřeba elektřiny GWh Celkem výroba elektřiny z OZE GWh Podíl výroby elektřiny z OZE na spotřebě elektřiny % 3,9 4,3 4,9 2,8 4,0 Spotřeba PEZ PJ 1 655, , , , ,2 Spotřeba OZE PJ 34,0 36,5 33,6 49,3 55,6 Podíl spotřeby OZE na spotřebě PEZ % 2,1 2,2 2,0 2,7 2,9 Zdroj: statistiky MPO Celková energie z OZE a její podíl na primárních energetických zdrojích Obnovitelné zdroje energie OZE celkem v TJ Podíl na OZE v % Podíl na PEZ v % OZE celkem v TJ Podíl na OZE v % Podíl na PEZ v % Biomasa mimo domácnosti ,2 30,8 1, ,4 28,8 1,8 Biomasa (domácnosti) ,9 42,0 2, ,1 40,7 2,6 Vodní elektrárny 8 746,6 8,5 0, ,1 8,4 0,5 Biologicky rozložitelná část odpadu TKO 2 229,6 2,2 0, ,7 2,2 0,1 Biologicky rozložitelná část PROa ATP 1 128,1 1,1 0,1 975,1 0,8 0,1 Bioplyn 5 444,2 5,3 0, ,5 6,2 0,4 Kapalná biopaliva 7 385,7 7,1 0, ,2 8,2 0,5 Tepelná čerpadla 1 600,0 1,6 0, ,7 1,5 0,1 Solární termální kolektory 230,0 0,2 0,0 366,5 0,3 0,0 Větrné elektrárny 1 037,0 1,0 0, ,8 1,0 0,1 Fotovoltaické systémy 319,7 0,3 0, ,5 1,9 0,1 Celkem ,0 100,0 5, ,6 100,0 6,4 Zdroj: Zelená zpráva MZe 2011 Vysvětlivky: TKO - tuhý komunální odpad; PRO - průmyslové odpady; ATP - alternativní paliva; PEZ primární energetické zdroje Největší podíl na energii z OZE v roce 2010 zaujímala biomasa: 40,7 % biomasa domácnosti a 28,8 % biomasa mimo domácnosti, dohromady se tedy biomasa podílela 69,5 % na celkové energii z OZE. OBLAST VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROZŮ ENERGIE V DOPRAVĚ Vyšší využití alternativních paliv, včetně užívání biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě je novou prioritou Národního programu. Význam biopaliv je vyjádřen ve Směrnici č. 2003/30/ES. Směrnice EU ukládá členským zemím v letech 2005 a 2010 stanovená procenta náhrady motorových benzínů a motorové nafty biopalivy. Podpora alternativních paliv je rovněž prioritou státní politiky životního prostředí. Dlouhodobým cílem do roku 2020 je zvýšit podíl alternativních paliv na spotřebě pohonných hmot na 20 %, v tom 6

19 ÚVOD budou polovinu tvořit biopaliva, polovinu zemní plyn. Palivové články na vodík jsou, vzhledem k značným investicím do výroby a distribuce vodíku, časově vzdálenější alternativou. V roce 2004 byla v ČR legislativně upravena podpora biopaliv, v roce 2005 i podpora zemního plynu v dopravě. Závazky ČR do roku 2020 V roce 2009 byla vydána nová směrnice EU 2009/28/EC o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Dle této směrnice jsou pro Českou republiku závazné pouze celkové cíle vztažené k roku Jedná se o závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice ve výši 13 % v roce Součástí je i závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v České republice ve výši 10 % v roce Směrnice zároveň definuje celkový cíl pro Evropské společenství ve výši 20 %. Indikativní cíle jsou důležitou součástí balíčku opatření, která jsou zapotřebí ke snižování emisí skleníkových plynů a ke splnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a dalších závazků týkajících se snižování emisí skleníkových plynů po roce Opatření, jako jsou kontrola spotřeby energie v Evropě a větší využívání energie z obnovitelných zdrojů spolu s úsporami energie a zvýšením energetické účinnosti, by měla vést ke snižování závislosti Evropského společenství na dovážené ropě v odvětví dopravy, kde je problém zabezpečení dodávek energie nejvíce akutní. Tyto faktory hrají také důležitou roli při podpoře zabezpečení dodávek energií, technologického vývoje a inovací a při vytváření příležitostí k zaměstnání a regionálnímu rozvoji, zejména ve venkovských a izolovaných oblastech. Směrnice zavazuje členské státy přijmout opatření a programy podpory, které povedou ke zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Konkrétní formy opatření jsou na rozhodnutí jednotlivých států. Každý členský stát však přijme národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů energie (NAP OZE) stanoví národní cíle členských států pro podíly energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, výrobě elektřiny, vytápění a chlazení v roce Zohledňuje dopady jiných opatření souvisejících s energetickou účinností na konečnou spotřebu energie. Nedílnou součástí jsou další kroky potřebné pro dosažení těchto celkových národních cílů, včetně spolupráce mezi místními, regionálními a ústředními správními orgány. V České republice byl Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů schválen Usnesením vlády ČR č. 603 dne 25. srpna V rámci tohoto dokumentu si ČR stanovila cílovou hodnotu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 na 13,5 %, což je o 0,5 % více než původní požadavek. Součástí dokumentu jsou i opatření k dosažení cíle. Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů je dostupný z: <http://www.mpo.cz/dokument79564.html>. Indikativní cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice v roce 2010 ve výši 8 % byl splněn. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2010 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 8,32 %. Na celkové hrubé výrobě elektřiny (včetně vývozu) se hrubá výroba elektřiny z OZE podílela 6,87 %. Nejvyšší výroba elektřiny z OZE byla v roce 2010 z vodních elektráren (2 789 GWh). Produkce realizovaná ve vodních elektrárnách oproti minulému roku výrazně stoupla o 359 GWh. Následuje 7

20 ÚVOD biomasa (1 492 GWh) nárůstem o 96 GWh. Za významnější zdroj elektřiny z obnovitelných zdrojů lze ještě považovat využívání bioplynu (635 GWh), u kterého došlo k třetinovému nárůstu a fotovoltaické elektrárny (615 GWh), které poprvé v roce 2010 vyrobily více elektřiny než větrné elektrárny (335 GWh). Spalovny odpadů (36 GWh) ztrojnásobily výrobu, ale z hlediska celkové výroby elektřiny z OZE mají stále jen marginální význam. Výroba elektřiny z OZE v roce 2010 Hrubá výroba elektřiny (MWh) Podíl na zelené elektřině (%) Podíl na hrubé dom. spotřebě elektřiny (%) Podíl na hrubé výrobě elektřiny (%) Vodní elektrárny ,0 47,25% 3,93% 3,25% MVE<1MW ,0 9,40% 0,78% 0,65% MVE 1 až < 10 MW ,0 10,23% 0,85% 0,70% VVE 10MW ,0 27,63% 2,30% 1,90% Biomasa celkem ,6 25,28% 2,10% 1,74% Štěpka apod ,9 10,87% 0,90% 0,75% Celulózové výluhy ,7 8,72% 0,73% 0,60% Rostlinné materiály ,5 1,26% 0,10% 0,09% Pelety, brikety ,4 4,09% 0,34% 0,28% Ostatní biomasa ,0 0,34% 0,03% 0,02% Kapalná biopaliva 139,1 0,00% 0,00% 0,00% Bioplyn celkem ,0 10,75% 0,89% 0,74% Komunální ČOV ,1 1,44% 0,12% 0,10% Průmyslové ČOV 4 971,0 0,08% 0,01% 0,01% Bioplynové stanice ,6 7,58% 0,63% 0,52% Sládkový plyn ,3 1,65% 0,14% 0,11% TKO (BRKO) ,0 0,60% 0,05% 0,04% Větrné elektrárny ,0 5,68% 0,47% 0,39% Fotovoltaické systémy ,0 10,43% 0,87% 0,72% Celkem ,6 100,00% 8,32% 6,87% (Zdroj: MPO, ERÚ) Časová řada výroby elektřiny z OZE v ČR Vodní elektrárny 2 019, , , , , , ,5 MVE<1MW 286,1 343,9 333,0 520,5 492,3 560,9 554,7 MVE 1 až < 10MW 617,4 728,7 631,4 491,6 474,6 521,7 603,9 VVE 10MW 1 116, , , , , ,9 Biomasa celkem 564,5 560,2 731,0 968, , , ,2 Štěpka apod. 265,2 222,5 272,7 427,5 603,0 650,0 641,8 Celulózové výluhy 272,8 280,5 350,0 474,5 458,5 500,5 514,7 Rostlinné materiály 20,8 53,7 84,4 26,4 23,1 72,9 74,1 Pelety a brikety 2,6 4,4 23,8 39,2 84,5 164,1 241,3 8

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno PŘÍRODNÍ ZDROJE Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný Přírodní zdroje - obnovitelné -

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA 1 (celkem 6) 30.10.2007 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA Ing. Zbyněk Bouda V přístupové smlouvě k EU se ČR zavázala k dosažení 8% podílu elektřiny z obnovitelných

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Liberec, 14. 6. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku dva přístupy jak reagovat na změnu klimatu Adaptace vs Mitigace Adaptace Přizpůsobení se změnám klimatu

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Obor 3907T002 Energetika Garant oboru: Tutoři oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 12115 Ústav energetiky doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Výsledky statistického zjišťování únor 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2016 Výsledky statistického zjišťování Listopad 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky

Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky OBSAH Obsah 1) Legislativní rámec 2) Strategické dokumenty 3) Dotace 4) Statistika - Druhotných energ. zdrojů (EVO)

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016 Podprogram klima programu LIFE Politické priority 2016 Cíle LIFE CLIMA Přispět k posunu směrem k účinném využívání zdrojů, nízkouhlíkovému hospodářství a rozvoji odolnému vůči změně klimatu Zlepšit rozvoj,

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více