Internet a řízení v reálném čase. Jde to dohromady?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internet a řízení v reálném čase. Jde to dohromady?"

Transkript

1 Internet a řízení v reálném čase. Jde to dohromady? Pavel Burget ČVUT v Praze, FEL, katedra řídicí techniky Karlovo nám. 13, Praha 2,

2 Současný trend v automatizaci Standardizace a požadavky Standardizované struktury sítí Sniţování počtu rozhraní Návrh a konfigurace celé sítě Digitální připojení všech přístrojů Výhoda použití IT technologií Vzdálený přístup Webové sluţby Aktualizace software Požadavky zákazníků Vyšší výkon Větší mnoţství Jednodušší ovládání

3 Současný trend v automatizaci Vzdálená diagnostika Přístup k automatizaci odkudkoli Přes webový server integrovaný přímo v zařízeních Se standardním internetovým prohlíţečem Nezávisle na inţenýrském nástroji Snadná vzdálená diagnostika a obsluha Zprávy o událostech mailem nebo přes SMS Internet Secur ity Data in HTML pages and via applets Internet, resp. TCP/IP splňuje požadavky.

4 Současný trend v automatizaci Proč Ethernet? Ethernet (TCP/IP) je celosvětový standard v IT komunikacích Již desítky let se používá pro komunikaci mezi PLC Koncoví uživatelé jej vyžadují Vertikální integrace se systémy řízení výroby Požadavky Ochrana (kompatibilita) stávajících instalací Komunikace v reálném čase na Ethernetu Redukce kabeláţe Ethernetu (oproti běţné IT infrastruktuře)

5 Komunikace v reálném čase Požadavky Doba odezvy Čas od změny signálu na vstupu k reakci na odpovídajícím výstupu Automatizace výroby: 5-10 ms Polohové řízení: 1 ms, rozptyl <1µs (časově synchronizovaný) Procesorový čas je věnován převážně aplikaci Komunikace nesmí příliš zatěţovat, speciální obvody (cena?) Aplikace je primární, komunikace je pouze podpůrný prostředek Stávající síťová infrastruktura Ţádný vliv na existující komunikaci Pouţití standardní síťových komponent (např. switche) Pouţití standardních Ethernetových řadičů

6 Komunikace v reálném čase Kritická místa v zařízení Čas, potřebný pro zpracování dat, nezávisí na komunikaci je záleţitostí aplikace Kritickým místem je komunikační stack protokol pro komunikaci v reálném čase musí být velice efektivní nelze pouţít protokoly ze stacku TCP/IP Zpoždění na přenosové lince je téměř zanedbatelné vzhledem k ostatním časům (100 Mb/s). T1 Producent Generuj data Konzument Zpracuj data T2 Komunikační stack Komunikační stack T3 Přenos

7 Komunikace v reálném čase TCP/IP není vhodný RT komunikaci TCP/IP nebo UDP/IP mají příliš velké nároky na zpracování Doba zpracování dat v komunikačním stacku je příliš dlouhá Pro přenos cyklických dat není třeba vytvářet a udrţovat spojení jako v TCP RT komunikace typicky probíhá v jednom segmentu sítě není třeba směrování jako v IP Pro přenos procesních dat stačí jeden Ethernetový rámec (1500 bajtů) není třeba segmentace jako v TCP

8 Komunikace v reálném čase Adresování Network A Network B Router 1 Router Network C Network identifier (globally unique) Station identifier (locally unique)

9 Komunikace v reálném čase Původní Ethernet Sdílené médium Kaţdá stanice poslouchá provoz Half-duplex, tj. vysílat můţe pouze jedna stanice Radio, sběrnice Koax, kroucený pár Metoda přístupu k médiu CSMA/CD Nedeterministické Shared medium Fyzická vrstva koax. 10Base5, později 10Base2 Celá sít je jedna kolizní doména.

10 Komunikace v reálném čase Technologie switchů Médium už není sdílené Spojení bod-bod Stanice switch, switch switch Ukládání a předávání zpráv Plně duplexní komunikace Souběţné vysílání a přijímání Neexistují kolizní domény, a tak není třeba CSMA/CD. Frame 2 Frame 1 Frame 3

11 Konkrétní pouţití - PROFINET PROFINET síťové topologie Výhody a přidaná hodnota pro uživatele Sběrnicová struktura díky switchům integrovaným do zařízení Stromová a hvězdicová struktura pro rozvětvené konfigurace Redundantní kruhy s rekonfigurací v reálném čase Ring Bus Tree Star Nižší náklady a vyšší flexibilita Vysoká dostupnost

12 Konkrétní pouţití - PROFINET PROFINET integrace v rámci celé výroby DCS ERP MES Ethernet backbone PROFIBUS DP PROFIBUS PA 7 8 PROFINET PROXY HART PROFINET FF H

13 Konkrétní pouţití - PROFINET PROFINET komunikace v reálném čase PC Internet Explorer PROFINET HTTP SNMP Socket TCP / UDP Real-Time RT IRT PROFINET Field devices IP Ethernet Sensor PC system SNMP/OPC server PROFINET PLC PROFINET využívá standardní komunikaci TCP/IP, infrastrukturu podle normy IEEE a dále komunikaci v reálném čase

14 Konkrétní pouţití - PROFINET PROFINET komunikace v reálném čase IRT isochronous real time Ethernet s infrastrukturou Rychlá simultánní výměna switchů ţádaných a skutečných hodnot (100 Mbit/s) Časová synchronizace switchů Poţadavek pro izochronní reţim Deterministická délka Důleţité pro polohové řízení komunikačního cyklu Rezervace časových slotů Garantovaný výkon pro pohony a IT Rychlý kanál IRT Rezervováno pro IRT IRT RT RT TCP/IP RT TCP/IP RT RT TCP/IP RT RT TCP/IP RT TCP/IP Normální kanál

15 Konkrétní pouţití - PROFINET PROFINET je Ethernet v reálném čase Rezervované pásmo pro isochronní komunikaci IRT umožňuje vysoce přesnou synchronizaci IRT interval TCP/IP IRT interval TCP/IP IRT interval TCP/IP Cycle 1 Cycle 2 = time window Cycle n Isochronous communication IRT data RT communication RT data Standard communication TCP/IP data

16 Závěr Shrnutí Internet umožňuje vzdálenou diagnostiku a konfiguraci Internet není vhodný pro komunikaci v reálném čase Protokoly Internetu musí být doplněny protokoly reálného času

17 Závěr Související projekty na Katedře řídicí techniky FRESCOR Framework will enable the developer to focus on its own timing requirements New contract model will specify what application requirements with respect to the schedulable resources (processor, network...) there are Fixed priority scheduling, on-line computation of response time analysis Linux, RTLinux, OSE CAN, Ethernet, WiFi, ZigBee x86, PPC, FPGAs architectures

18 Závěr Související projekty na Katedře řídicí techniky Active control for a flexible aircraft: ACFA 2020 Consortium includes EADS (coordinator), Airbus, DLR, ONERA, Alenia, Israel Aerospace Industries, Swedish Defence Research Agency, TU Munich, TU Vienna, and others (13 in total). Development of vibration control systems for upcoming high-capacity passanger aircraft, to increase passanger comfort and reduce weight and fuel consumption DCE involved in optimal and robust control algorithms and command shaping

19 Závěr Související projekty na Katedře řídicí techniky National Specific Transmission Module (STM) for European Train Control System (ETCS) Design and implementation of the communication stack consisting of Safe Time Layer (Subset 056) Safe Link Layer (Subset 057) Profibus FDL Master Designed for AŽD Prague in cooperation with Ansaldo (France) Will be used in 60% of locomotives by Czech Railways

20 Závěr Katedra řídicí techniky Dlouhodobě patří k nejúspěšnějším katedrám ČVUT Více než ze 3/4 financována z výzkumných projektů Základní výzkum (GAČR, MŠMT) Aplikovaný výzkum (MPO, TAČR) Evropské projekty Spolupráce se špičkovými evropskými a americkými pracovišti Certifikované školicí středisko PROFINET

21 Děkuji za pozornost. OTÁZKY?

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí

Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí Závěrečná zpráva do předmětu A4B32PKS - Počítačové a komunikační sítě Simulace chování datových sítí v prostředí Internetu věcí Barták Tomáš Bucicovschii Dmitrii Kožár Slavomír Leden 2015 Kocur Zbyněk

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010 Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby Hrubá Voda 29.4.2010 Michal Křena Produktový manažer Jan Kačer Manažer pro klíčové zákazníky C MO DI CO N C MO DI CO N M O IDC O N

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

TIA na dosah. Nová generace LOGO! 8. Siemens, s.r.o. 2014. Rakušan Ondřej

TIA na dosah. Nová generace LOGO! 8. Siemens, s.r.o. 2014. Rakušan Ondřej TIA na dosah Nová generace LOGO! 8 Siemens, s.r.o. 2014. Rakušan Ondřej Ondřej Rakušan SIMATIC S7-1200, LOGO! A&D IA AS Siemensova 1 155 00 Praha 13 Tel: +420 233 032 470 E-Mail: ondrej.rakusan@siemens.com

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 Tomáš Psika Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 26-41-M/01 Elektrotechnika Výpočetní a komunikační technika MATURITNÍ PRÁCE

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS MOBILE Bakalářská práce Praha 2008 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Autor práce:

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více