I. Základní údaje o občanském sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o občanském sdružení"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava Telefon: Web: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Čísla účtu: /0800 IČ Statutární zástupci: Mgr. Petra Ďásková Předsedkyně sdružení Bc. Dagmar Teichmannová Místopředsedkyně sdružení Předsednictvo sdružení: Mgr. Petra Ďásková Bc. Dagmar Teichmannová Bc. David Tichý, DiS. Členové sdružení: Mgr. Karin Jankova Bc. Rostislav Maceček Jaroslav Kytlica Mgr. Jana Musálková 2

3 Historie Historie konkrétní realizace projektu začala v srpnu 2005 pronájmem prostor Magistrátu města Ostravy. Nejprve se začalo s jejich úpravami a vybavováním, služby klientům Krizové centrum poskytovalo omezeně. Dne 21. září 2005 proběhlo slavnostní otevření a zařízení začalo nabízet své služby v plné šíři a nepřetržitě. Do konce roku 2008 je provoz zařízení pod hlavičkou Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK (IČ: )- č.žádosti na MPSV r S0537/001. Od je provozovatelem zařízení občanské sdružení Krizové centrum Ostrava, o. s. - obsah provozování služby, cílová klientela atd. se však nezměnil. Registrace s datem zahájení služby nového provozovatele je , registrovaná sociální služba je dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 60, krizová pomoc. Z monitorovací zprávy SMO vyplývá, že služby poskytované Krizovým centrem jsou potřebné. Na financování se od počátku podílelo Statutární město Ostrava, MPSV a je předpoklad jejich finanční pomoci do budoucna. Poslání, cíle, cílová skupina Posláním Krizového centra Ostrava je poskytovat psycho-sociální podporu lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném prostředí nabízíme našim klientům pomoc při překonávání krizového období. Chceme tak přispět ke stabilizaci jejich psychického stavu. Forma a frekvence poskytovaných služeb respektují individuální prožívání každého člověka s důrazem na zachování jeho důstojnosti. Poslání Krizového centra Ostrava Krizové centrum Ostrava je zařízení poskytující okamžitou pomoc lidem v akutní krizi. Tato pomoc je krátkodobá, nabízená nepřetržitě s možností pobytu na krizovém lůžku. Krizové centrum Ostrava poskytuje služby osobám v rámci celé České republiky, místem poskytování služeb je Nádražní ulici 196, Moravská Ostrava a Přívoz. 3

4 Cílem v poskytování služeb KCO je podpora klienta při zvládání krize v bezpečném prostředí a usnadnění jeho návratu do běžného života. Okruh osob Do Krizového centra Ostrava přichází lidé s naléhavou krizí v osobním životě, kterou osobně prožívají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující. Cílová skupina: Osoby, které se ocitly v náročných životních situacích, které bezprostředně ohrožují jejich psychické zdraví, osoby ohrožené dekompenzací duševního onemocnění, osoby, které se staly obětí hromadného neštěstí. Ambulantní program Klient do krizového centra přichází bez předchozího objednání či doporučení lékaře nebo zařízení. Zájemci o službu (klientovi) se vždy věnuje krizový pracovník KCO, který je na službě. Tento kontakt s klientem je možné uskutečnit se zachováním jeho anonymity. Součástí sezení je informování klienta o službách KCO a možnostech, které v situaci klienta může krizové centrum nabídnout. Dle problematiky a potřeb klienta je domlouván průběh péče, popřípadě jiná možná řešení vyžadující spolupráci a návaznost dalších institucí. Je respektováno přání klienta, jeho potřeby a také duševní stav. Program ambulantní péče vychází z individuálních možností každého klienta. Péče v tomto programu nabízí 6-8 sezení po dobu 1 1,5 měsíce. Ukončení programu je jedním z témat společného sezení a probíhá vždy s ohledem na změnu klientovy situace. V roce 2012 nás navštívilo a poskytli jsme krizovou pomoc celkem 876 klientům. 4

5 Kancelář KCO. 5

6 Ambulantní krizovou pomoc jsme poskytli 700 klientům, lůžkovou pomoc 131, terénní pomoc 45 klientům. Pobytový program Klient do KCO může přijít bez předchozího objednání či doporučení lékaře nebo zařízení. Zájemci o službu (klientovi) se vždy věnuje krizový pracovník KCO. V navozujícím důvěrném prostředí se snaží zorientovat v situaci klienta a společně s ním zvolit pro něj optimální řešení situace. Je-li potřeba, společně kontaktují potřebné instituce, zajišťují lékařské ošetření, zprostředkovávají navazující služby. Součástí sezení může být také přítomnost sociální pracovnice, která vede klienta v sociální práci. Tímto postupem se pracovníci KCO snaží podpořit klientovu samostatnost a rozhodnost. Není-li tak možné, je nabídnuta klientovi možnost setrvat v bezpečném prostředí krizového centra na lůžku. Tato doba pobytu nepřesahuje dobu 7 nocí. Klient je před podpisem smlouvy seznámen s podmínkami a službami KCO. Informování klienta probíhá vždy s ohledem na jeho momentální stav při příjmu. Při pobytu klienta na lůžku je společně s ním vypracován individuální plán péče. Ten zahrnuje potřebnost jednotlivých služeb, individuální možnosti a přání klienta. A také zejména očekávané změny, kterých má být službami v KCO dosaženo. Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb KCO je možné ze strany klienta kdykoliv, ze strany zařízení při porušení Domovního řádu klientem či náhlé změně jeho zdravotního stavu. Pobytová forma navíc zahrnuje: Pobyt nepřesahující dobu zpravidla 7 dní, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. V roce 2012 nás navštívilo a poskytli jsme krizovou pobytovou pomoc 133 klienti, počet lůžkodnů byl

7 7

8 Služba byla poskytnuta v roce 2012 celkem 369 mužům a 503 ženám a 61 dětem. Terénní program V roce 2012 došlo k řešení doregistrace terénní krizové pomoci v rámci poskytování naši sociální služby. Terénní služba je poskytována nárazově, v případě nutnosti, na základě volání některé ze složek integrovaného záchranného systému, orgánů samosprávy, klientů samotných nebo jejich blízkých. Probíhá v terénu, většinou v bezpečí domovů klientů. Dle potřeby je využívána ambulantní či pobytová forma služby. S klienty jsme i v častém telefonickém kontaktu. Terénní tým Krizového centra Ostrava, o. s., v roce 2012 se věnoval v několika případech pozůstalým a zasaženým po sebevraždách rodičů, kdy se jednalo o oznamování úmrtí dětem a práce s potřebami celé rodiny. Podobné to bylo v případě, když některý z rodičů zemřel náhle. Také jsme pracovali s rodinou, kde se pokusilo o sebevraždu dítě, nebo sebevraždu dokonali mladí lidé. Pracovali jsme s oběťmi a rodinami dětí po útoku nožem nebo kdy dítě bylo vzato jako rukojmí. Dále jsme pracovali ve škole s pedagogy a žáky po tragickém úmrtí jedné ze studentek. Byli jsme také u výslechu klientky, která se obrátila na policii z důvodu podezření, že její opatrovník na ni páchá trestnou činnost, pomoc a podpora pokračovala i v následujících dnech. A v neposlední řadě jsme pomáhali klientce, kterou terorizovali sousedé. 8

9 Pietní místo ve Studénce po 4 letech od neštěstí. 9

10 KCO jako jeden z organizátorů panelu psychosociální pomoci po neštěstích v Ostravě. 10

11 Grafy Nejvíce se na nás obraceli 265 klienti v situační krizi (oběti přepadení, znásilnění, okradení, po smrti partnera ), klienti s rodinnými a vztahovými krizemi 210, dále klienti s psychiatrickým onemocněním 195, klientů v sociální tísni bylo 151. Klientů s problematikou domácího násilí bylo 20, klientů problematikou závislostí

12 Počty intervencí : 4408, počet kontaktů Odmítnutých zájemců bylo 34. Počty klientů podle místa bydliště: Ostravských klientů bylo 530, mimoostravských 227 a nezjištěno bydliště bylo

13 Hospodaření za rok 2012 Nákladová položka Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy majetku Náklady na cestovné Náklady na reprezentaci 0 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Náklady celkem Kč Výnosy Vedlejší činnost Úroky 930 Přijaté dary 0 Dotace Nadační příspěvky Výnosy celkem Kč Hospodářský výsledek Hlavní finanční zdroje v roce 2012: Ministerstvo práce a sociálních věcí Magistrát města Ostravy Nadace rozvoje občanské společnosti- Pomozte dětem Nadace OKD Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 13

14 Poděkování Organizace a osoby, jimž vděčíme za pomoc a podporu Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK, Ostrava Dům duševního zdraví, Ostrava Občanské sdružení ANIMA VIVA, Ostrava MENS SANA o. s., Ostrava MUDr. Jan Lorenc, psychiatrická ambulance, Praha PhDr. Daniela Vodáčková, Praha PhDr. Bohumila Baštecká, Poděbrady Psychosociální intervenční tým Psychiatrická léčebna Opava MUDr. Libor Chvíla, CsC. Hasičský záchranný sbor Policie ČR Středisko záchranné služby 14

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

rádi bychom Vám touto cestou představili stejně tak jako v minulých letech činnost naší organizace, její poslání a dosažené cíle.

rádi bychom Vám touto cestou představili stejně tak jako v minulých letech činnost naší organizace, její poslání a dosažené cíle. Vážení přátelé, rádi bychom Vám touto cestou představili stejně tak jako v minulých letech činnost naší organizace, její poslání a dosažené cíle. SPONDEA je nestátní nezisková organizace, která od roku

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva auditora str. 14 Poděkování dárcům str. 16 2 Úvodní

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI občanské sdružení janosch VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, o. s. Milí přátelé, spolupracující odborníci, kolegové,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ 1 Sdružení sociálních asistentů Občanské sdružení se zabývá možnostmi terénní sociální práce, jak na úrovni její realizace s cílovou skupinou znevýhodněných

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA O ÈINNOSTI OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ ANABELL V ROCE 2006 Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell 2 OBSAH 1. Identifikační údaje o organizaci 3 2. Náplň činnosti organizace 3

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva 2005. Lotos Brno

Výroční zpráva 2005. Lotos Brno Výroční zpráva 2005 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Výstavní 24, Brno 603 00 www.lotos-brno.cz Rozhodující kriteria pro přijetí klienta

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více