Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název, sídlo, charakteristika školy, www adresa Střední škola obchodu a služeb Jihlava Karoliny Světlé, Jihlava Tel., fax: Odloučená pracoviště: Telečská 50, Jihlava Havlíčkova 09, Jihlava Na Stoupách 3, Jihlava Telečská 3, Jihlava Ve školním roce 009/00 navštěvovalo školu 936 žáků ve 34 třídách denního studia a ve 3 třídách dálkového studia. Materiálně technické vybavení školy Ve školním roce 009/00 byla zřízena nová počítačováučebna. Škola používá celkem 60 učeben, z toho odborných učebenje 4, učebnypro výuku informatiky jsou vybaveny 8 PC. K dispozici jsou také dataprojektory, notebooky a interaktivní tabule. Zřizovatel, údaje o vedení školy Zřizovatelem školy je kraj Vysočina. Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočinač.045/05/0/ZK ze dne 8. září 00, ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočinač.5/03/003/ZK ze dne 7. června003 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0339/05/005/ZK ze dne. července 005. Vedení školy: Mgr. František Číhal Ing. Jana Stará Ing. Zdeňka Křivánková Mgr. Libor Fasora Bc. Helena Siwková Bc. Jiřina Šupková -ředitel -statutární zástupce ředitele -zástupce ředitele pro teoretické vyučování -zástupce ředitele pro teoretické vyučování -zástupce ředitele pro praktické -zástupce ředitele pro technicko-ekonom. úsek Škola využívá tyto budovy: Karoliny Světlé dva domovy mládeže budovu pro teoretické a praktické vyučování oborů kadeřník, kosmetička, fotograf, hodinář, kuchařčíšník, přírodovědné lyceum, agropodnikání, analýza potravin, podnikání školní jídelnu Telečská 50 budovu pro teoretické vyučování oborů analýza potravin, agropodnikání, přírodovědné lyceum a kosmetička tělocvičnu

3 Havlíčkova 09 budovu pro teoretické vyučování oborů obchodník, obchodně podnikatelská činnost, kuchař číšník, prodavač,hodinář, podnikání Na Stoupách 3 školní jídelnu a domov mládeže Telečská 3 budovu pro praktické vyučování oborů hodinář a fotograf Zpráva o činnosti školské rady Ve školním roce 009/00 byla do školské rady žáky zvolena Žaneta Manová. Rada se zabývala běžnými záležitostmi,to znamená schvalováním školního řádu,školním vzdělávacím programem a schválením finanční zprávy o hospodaření školy za rok 009. Vzhledem k aktuální finanční situaci ve školství věnovala zvýšenou pozornost hospodaření školy ve stávajícím školním roce s výhledem k rokům následujícím. Problém s omezováním finančních dotací škole řešila sp. ředitelem a se zástupkyní ředitele pro ekonomiku školy p. Šupkovou. Rada byla informována o projektech,do kterých je škola zapojena. V případě projektu zavádění angličtiny do odborné výuky se členové rady aktivně podíleli na dotazníkovém šetření. Za školskou radu: Mgr. Miroslav Šoukal VIZE A AKTUÁLNÍ CÍLE ŠKOLY Dlouhodobé vize školy (horizont 5-ti let) ) V době největšího poklesu žáků vzdělávat cca 600 studentů ve škole ) Zachovat výuku v oborech H, M, L možnost uplatnění různě nadaných žáků. 3) Zajistit co nejvyšší kvalifikovanost pedagogických pracovníků (u vyučujících ANJ a ICT alespoň 50%) Cíle školy pro školní rok 009/0 ) ) 3) 4) 5) 6) 7) Systematická práce se žáky, kteří mají prospěchové problémy Udržení mezioborové prostupnosti Naučit se pracovat se žákem autistou Podpora zahraničních stáží žáků Zlepšení informování zákonných zástupců o prospěchu a absenci Zkvalitnění materiálně technického vybavení školy Podpora účasti pedagogů na DVVP a rozšiřování kvalifikace PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Obor vzdělání s maturitní zkouškou Denní forma 4-4-M/0 Agropodnikání (ŠVP Agropodnikání) 4-4-M/00 Agropodnikání - dobíhající obor 9-4-M/0 Analýza potravin (ŠVP Analýza potravin) 9-4-M/00 Analýza potravin - dobíhající obor 3

4 69-4-L/0 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička) 69-4-L/004 Kosmetička- dobíhající obor 63-4-M/0 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost) 63-4-M/006 Obchodně podnikatelská činnost- dobíhající obor 66-4-L/008 Obchodník - dobíhající obor 78-4-M/006 Přírodovědné lyceum Dálková forma nástavbové studium 64-4-L/54 Podnikání Obor vzdělání s výučním listem Denní forma H/00 Fotograf 3-63-H/00 Hodinář 69-5-H/0 Kadeřník (ŠVP Kadeřník) 69-5-H/00 Kadeřník dobíhající obor 65-5-H/0 Kuchař - číšník(švp Kuchař číšník) 65-5-H/00 Kuchař, číšník pro pohostinství dobíhající obor 66-5-H/00 Prodavač(ŠVP Prodavač) 66-5-H/004 Prodavač smíšeného zboží dobíhající obor PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Úsek Teoret. vyučování (učitelé) Skutečn Přepočte Kvalifikace ý ný stav stav 60 57, 3 0,86,57 9,5 3 ÚSO 4 VŠ bakalářský + DPS 0 VŠ magisterský + DPS Šebesta, Brabenec, Kopáčová Bilá, Jelínková, Puldová, Sommerová, Bouzková, Ondráček, Stará, Malcová, Křivánková, Křivánek, Přibyl, Říha, Vláčil Zíková, Dvořáková, Foltová, Horáčková, Huková, Křepinský, Navrátilová, Nováková, Pappová, Pivoňková, Šichová, 4

5 Asistent pedagoga 500 Odborný výcvik (mistři) ,06 33 VŠ magisterský, 4 ÚSO + DPS VOŠ 3,6 3 3, 4 Matur+DPS + VL,7 0,8,4,4 4 4, Maturita + VL Maturita VL VŠ magisterský 6VŠ bakalářský + DPS Domov mládeže ÚSO+ DPS ÚSO pedagog. vedoucí gastroprovozu vedoucí šk. jídelny vrchní kuchař kuchař pomocná kuchařka Benešová, Bulantová, Cirhanová, Danielová, Flesarová, Hájková, Hlásková, Kučerová, Machová, Peřinová, Provazníková, Růžičková, Řehounková, Veselá Davidová, Koukalová, Nováková Nix, Kunecová Vondrušková, Karasová Bilá, Hamáčková, Jelínková, Puldová, Siwková, Sommerová 7 5 Školní jídelny Andělová, Burešová, Číhal, Hanák, Jelínková (Kourková), Karlová Bílková, Kotlíková, Neuwirth, Pinkavová, Slámová, Roh, Ruskayová, Šmíd, Tauschová, Hartmannová, Kalaš, Karasová, Lemberková, Lysá, Šoukal, Baran, Belinová, Fasora, Meranová, Mlčáková, Palánová, Novotný, Slavíková, Staňková, Svobodová, Šťastná, Tumová, Záruba, Bulantová, Hájková, Růžičková, Zahrádková, Vágner Antošová, Drápela, Chaloupková, Kopecký L., Kourková, Kovaříková, Krausová, Machová, Matoušková, Ondráčková, Rejdová, Štancl, Tvrdíková, Vašíčková, Veselá Čermáková, Suková 5,57 ÚSO + VL Kučerová 0 maturita VL ÚSO 0 VL zákl.vzdělání 3 zákl. Metelková, Roháčková, Vrzáčková,,3 Musilová, Vomelová Huďová, Vondrů, Pošteková, Slámová Dohnalová, Kříž, Štancl, Böhmová, Bumbálková, Kremláčková, Kučerová, Nosková, Sommerová, Šimková Bulíčková, 5

6 skladník uklízečka,5 0,5 0,94 prodavačka 0,33 prodavačka Mikešová 4,34 0,38 0 0,5 4 4,8 VŠ zákl. vzdělání 4 VL 4 4 ÚSO 4 VL 6 3,75 3 0,68 4,75 zákl vzdělání ÚSO Bílková 6 zákl. vzděl. Machová A., Musilová A., Paúrová, Pechová, Rapouchová M., Švehlová 3 VL Ganzwohlová, Chalupská Z., Javůrková, Kružíková, Melenovská, Novotná, Pahrová, Rapouchová I., Rojíková, Šmikmátorová, Ujčíková, Vachoušková, Zinková 4 ÚSO Honsová, Komůrková, Šenková, Sobotková, THP údržba recepční CELKEM Švejdová, Hyská, Martínková, Šeredová Karimbasharyarová 47 0 EKO a TH úsek pokojská uklízečky vzdělání výuční list ÚSO výuční list zákl. vzdělání ÚSO+VL+D PS výuční list 76 Bc. ÚSO Kostková Šupková, Koumarová M. Davidová, Jarošová, Němcová I., Němcová V., Rásocha, Rychtecká, Stojanová, Svobodová, Sylvestrová, Šebesta, Vrzalová, Hanák Melenovský Ileček, Hos, Pahr, Prchal Kopecký Z. Hlaváčková, Seifertová, Skočdopolová, Vítková Paseková 65,6 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení probíhalo podle předem stanovených kritérií zveřejněných na 6

7 7

8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

9 9

10 Střední škola obchodu a služeb Jihlava, pracoviště K. Světlé 0

11

12

13 Střední škola obchodu a služeb Jihlava, odloučené pracoviště Telečská 50 3

14 4

15 5

16 6

17 EXTERNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ Naše škola v rámci dlouhodobé autoevaluace využívá projekt VEKTOR, který je založen na testování žáků na začátku a na konci studia. Takto je možno do určité míry stanovit přidanou hodnotu školy, neboli relativní posun v poskytovaném vzdělání. Její stanovení je založeno na porovnávání výsledků na počátkustudia s výsledky ze začátkučtvrtéhoročníkustudia. Naprostou většinu výsledků získává škola vždy v porovnání s ostatními školami a školami stejného typu. Individuální zpráva s výsledky vstupního testování v roce 007 (Modul ) poskytla žákům informace o jejich připravenosti ke studiu na střední škole a mohla upozornit na určité nedostatky ve vědomostech. Testování Modul 4 je kromě přípravy na maturitu i částečnou pomocí při volbě dalšího studia. Žáci kromě jiných předmětů absolvovali i test obecných studijních předpokladů, který používá v přijímacím řízení i spousta vysokých škol. Na naší škole se těchto testů ve školním roce 009/0 testů zúčastnilo 5 tříd maturitních oborů a to: kombinovaná třída Agropodnikání a Analýza potravin Kosmetička Obchodník Obchodně podnikatelská činnost Přírodovědné lyceum Pro testování jsme využili nabídku sady A s těmito předměty: Obecné studijní předpoklady Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Ve školní roce 00/ bude provedeno první testování žáků vycházejících ročníků, ve kterém budou porovnány výsledky s výsledky, kdy do školy vstupovali. NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ KKOV 9-4M/ M/ H/ H/ M/ M/ H/ H/ H/ L/ H/ L/ H/ H/0 název oboru KKOV Analýza potravin Obchodně podnikatelská činnost Krejčí Fotograf Agropodnikání Ekonomika a podnikání Kuchař - číšník Kuchař Číšník, servírka Obchodník Prodavač Kosmetička Kadeřník Kadeřník Celkem Dívek Z Celkem dosažitelní Z Dívek dosažitelní Dosud nepracující ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měs.) ukončení školy v období od předminulé ho výpočtu ( měs.)

18 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ) vzdělávání vedoucí k získání odborné kvalifikace a) magisterské studium - absolvování Učitelství sociál. a zdravotnických předmětů na UP Olomouc - absolvování Speciální pedagogiky na MU Brno - studium. ročníku Učitelství odborných předmětů na MU Brno ( učitelé) b) - bakalářské studium absolvování Učitelství odborných předmětů na OU Ostrava studium. ročníku Učitelství praktického vyučování na MU Brno ( učitelé) studium. ročníku Učitelství odborných předmětů na JU České Budějovice studium 3. ročníku Aplikované informatiky na Univerzitě Hradec Králové c) středoškolské studium - studium. ročníku nástavbového studia Podnikání na SŠOS Jihlava - absolvování nástavbového studia Podnikání na SŠOS Jihlava d) doplňkové pedagogické studium - absolvování DPS na PF Hradec Králové (5 učitelů) ) vzdělávání vedoucí k rozšíření kvalifikace - absolvování studia AJ na Masarykově ústavu vyšších studií v Praze - studium AJ na UK Praha - studium ZSV na UP Olomouc 3) a) c) d) - vzdělávání nevedoucí k získání odborné kvalifikace jazykové vzdělávání probíhala soukromá skupinová výuka AJ a NJ našich pedagogů ve škole pod vedením kolegů jazykářů příprava nové maturity účast na odborných seminářích týkajících se organizace aobsahu nové maturitní zkoušky - získání osvědčení pro výkon funkcí zadavatel, hodnotitel písemných a ústních zkoušek, školní maturitní komisař další vzdělávání účast na seminářích zaměřených na doplnění odborných informací a získání nových dovedností (dle předmětů aprobace) účast na seminářích zaměřených na problematiku komunikace Výchovně vzdělávací aktivity řízené předmětovými komisemi Zpráva o činnosti PK německého jazyka ve školním roce 009/00 Projekt Leonardo da Vinci- Mobility V rámci probíhajícího projektu Leonardo da Vinci- Mobility čtyřtýdenní výjezdy dvojic žáků kuchařského - číšnického oboru do německé školy Berufsbildende Schulen Wilhelmshaven a Stredného odborného učilištěhumenné na Slovensku. Vybrané dvojice žáků oboru obchodník vykonávají měsíční odbornou praxi v rakouské škole Landesberufsschule Laa/ Thaya a oborů kosmetičkaa kadeřnice na 5 8

19 týdnů též v rakouské škole Landesberufsschule St. Pölten, 6 žáků na 6 týdnů obor agropodnikání-práce na farmách v Bavorsku. Školní kolo německé jazykové soutěže studijních oborů se konalo na odloučenémpracovišti Havlíčkova místo David Král-3OP, Michal Urban 3PL. místo Lenka Brabcová OP, František Dolský - 3PL 3. místo Tereza Vondráková OP, Jana Kölbová-OP Jazykové soutěže se zúčastnilo 5 žáků. Jednodenní jazyková exkurze do Vídně byla uspořádaná pro vybrané žáky všech součástí školy. Metody výuky: Důraz kladen na konverzaci s žáky, což se projevilo kladně u maturitní zkoušky. Ve výuce se běžně využívá dataprojektoru, který je napojen na internet, kde se nachází nepřeberné množství pomocného jazykového materiálu jak konverzačního, tak i gramatického. Uskutečnily se POWERPOINTOVË prezentace. Vedle učebnic sepoužívají doprovodné texty, německé časopisy. Příprava nové maturity probíhá dle podle propozic NIDV. Členové PK se připravují na seminářích pro funkce: Hodnotitel písemných prací: Meranová, Nováková, Burešová, Kotlíková Hodnotitel ústní mat. zk.: Svobodová,Kotlíková, Burešová, Meranová, Nováková - podzim Zadavatel mat. zk. obecně: Kotlíková, Nováková, Burešová, Meranová, Kourková, Roh V následujícím školním roce se bude klást také důraz na odbornou konverzaci nejenom u studijních oborů, ale i u učňů. Německý jazyk se zavádí do odb. gastronomického předmětu Technologie. Vznikají pracovní listy pro všechny ročníky. Úkoly pro příští šk. rok: zorganizovat vícedenní odbornou jazykovou exkurzi Odborná jazyková exkurze- Vídeň Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková Zpráva o činnosti PK anglického jazyka a ruského jazyka ve školním roce 009/00. Závěrečné a maturitní zkoušky Hlavním úkolem byla příprava studentů na závěrečnézkoušky u učebníchoborů a maturitní zkoušky u studijních oborů. Tato příprava probíhá systematicky od. ročníku. Je třeba zaměřit se nejen na ročníky, kterých se tyto zkoušky aktuálně týkají, ale také na ty, jichž by se měla týkat nová státní maturita V tomto školním roce můžeme s uspokojením konstatovat, že téměř všichni žáci, kteří maturovali z anglického jazyka, u této zkoušky uspěli, pouze jeden žák neuspěl. Při přípravě školní maturitní zkoušky jsme se snažili přiblížit se více k připravované státní maturitě. Do úkolů jsme zařadili popis, srovnání a diskusi založenou na přiložených obrázcích k daným tématům. Tato forma se nám osvědčila, a proto v případě nekonání se státní maturity v příštích letech, budeme ji i nadále používat. Závěrečnézkoušky z anglického jazyka žáci učebníchoborů zvládali adekvátně podle svých jazykových dovedností a vědomostí. Zkoušky byly dobře organizačně zajištěné a většina jich proběhla bez výhrad. Předmětová komise se shodla na některých připomínkách k Závěrečnýmzkouškám u oboru Kuchař Číšník. Závěrečná zkouška z anglického jazyka je založená na komunikaci studenta v tomto jazyce na základě daného slavnostního Menu, které se skládá vždy jen z jednoho druhu jídla ( jeden aperitiv, jeden předkrm, jedno hlavní jídlo atd.), což pro budoucí kuchaře a číšníkyrozhodně není přirozená situace, se kterou se bude ve své praxi setkávat. Učitelé cizího jazyka i studenti by raději přivítali komunikaci představující běžnou obsluhu v restauraci, kde by si host vybíral z celého jídelního lístku, a ptal se, co mu 9

20 číšníkdoporučíatd., protože to jsou situace, které v restauraci, přijde-li host hovořící cizím jazykem, by měli umět řešit. Od Závěrečných zkoušek bychom také očekávali příležitost pro žáky kpředvedení základních odborných vědomostí v cizím jazyce, jak jsou jim během jejich studia předávány. Požadavky, jak jsou v současné době stanoveny, nám připadají velmi limitující a velmi málo motivující ke studiu cizího jazyka. Závěrečná zkouška z cizího jazyka se jeví spíše jen jako formalita. Výsledek zkoušky z cizího jazyka nemá velkou váhu, což studenti dobře vědí, a proto je to nemotivuje v průběhu celého studia více se učit a získat potřebné jazykové dovednosti pro jejich budoucí praxi.. Mezinárodní aktivity a) projekt Holandsko Naše škola a partnerská škola v Purmerendu (Holandsko) již tradičně připravujemestudentskou výměnu. Na letošní školní rok jsme vypracovali projekt Poznávejme se navzájem, který byl schválen a měl být realizován. Na základě tohoto projektu jsme na podzim měli být hostiteli pro naše holandské partnery. Protože na straně našich partnerů se vyskytl problém s malým zájmem studentů o tuto výměnu, snažili jsme se nabídnout jiné termíny, i přes veškerou snahu letošní plánovaná výměna studentů nebyla realizována. b) projekt Leonardo Irsko Dvě studentky 4KT (Karolína Kopečná, Michaela Koubková) se v době od.. do zúčastnilymezinárodní odborné praxe ve Wicklow, Irsko (program Leonardo). Pobyt na odborné stáži přispěl k rozvoji nejen odborných ale i jazykových kompetencí obou studentek. Jejich zkušenosti a zážitky jsou přínosem i pro ostatní studenty. c) studijní poznávací zájezd do Velké Británie Na poslední týden školního roku jsme připravili pro naše studenty studijní poznávací zájezd Kouzlo starobylé Anglie organizovaný cestovní kanceláří. I když program zájezdu byl pro studenty zajímavý, z důvodu vyšší ceny, pro malý zájem žáků se zájezd nekonal. Pro nás je to zkušenost, že musíme zvolit levnější cestovní kancelář a případně realizovat zájezd s další střední školou. 3. Konverzační soutěž vanj Školní kolo konverzačnísoutěže v ANJ proběhlo..00. V porotě zasedli Mgr. Hana Pappová, Mgr. Veronika Karlová-Bílková a studenti 4.ročníku Filip Kabelka a Magda Hnilicová. Soutěž se skládala z poslechu s porozuměním, představení studenta, popisu obrázku a situačního rozhovoru k vylosovanému tématu.zúčastnilo se studentů ze všech úseků školy, všech oborů, předpokládala se větší účast. První dva nejlépe umístění studenti Martina Jelínková (3PL) a Adéla Sládková (3AAP) postoupili do okresního kola, které se konalo6..00 v DDM, Jihlava. I když se dívky v okresním kole neumístily na prvních třech místech, můžeme s uspokojením konstatovat, že žákyně byly hodnoceny lépe než tomu bylo v předchozích letech. 4. Přehlídka jazykových a odborných dovedností V letošním školním roce jsme se poprvé pokusili připravit přehlídku jazykových a odborných dovedností. V budoucnosti bychom rádi realizovali tuto přehlídku pro více oborů a také bychom chtěli zorganizovat školní kolo, přehlídka by byla postupová. Letos jsme si tuto aktivitu vyzkoušeli u oborů Přírodovědné lyceum, Agropodnikání a Analýza potravin, kde proběhla školní kola. Žáci si připravili krátká vystoupení prezentace ze svého oboru, ve kterých předvedli, jak jsou schopni spojit dovednosti, které získali jednak v odborných předmětech, v informatice a také v anglickém jazyce. Téma prezentací si volili podle svého zájmu. Hodnotili se také navzájem, přihlédnuto bylo především k jazykovým dovednostem (bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost) a rovněž k odbornosti a nápaditosti. 5. Spolupráce s odbornými a všeobecnými učiteli využití anglického jazyka v odborných a jiných předmětech V zájmu zdokonalení komunikativních dovedností studentů se učitelé anglického jazyka snaží spolupracovat s učiteliodborných předmětů a podporovat tak používání anglického jazyka i mimo tento 0

21 předmět. V rámci této spolupráci vznikla již celá řada odborných textů, které jsou částečně přeložené do anglického jazyka. Žáci s nimi pracují v odborných předmětech. Jsou to například materiály pro ekonomické obory, které se využívají v hodinách Ing. M. Navrátilové, Ing. D. Pivoňkové, Ing. L. Šichové a Ing. J. Foltové, dále pak texty pro obor Kuchař-Číšník, předmět Technologie, které vypracovala M. Zahrádková, texty pro obor Hodinář Mgr. J. Ondráček. Škola se zapojila do projektu organizovaného VysočinouEducation zaměřeného na CLIL. Školní tým (Mgr. H. Pappová, Bc. H. Siwková, Mgr. M. Šoukal) je součástí kooperativního týmu složeného ze zástupců ze základních a středních škol na Vysočině.Byli jsme proškoleni o metodách a formách CLIL, učilijsme se vyhledávat a pracovat s CLIL materiály a byli jsme seznámeni s e-learningovým prostředím (LMS Moodle) pro náš projekt. Dále se sami snažíme vyhledávat a také vytvářet materiály pro výuku a aplikovat CLIL na naší škole. Do školního týmu jsme přizvali Ing. A. Hukovou, která začalapoužívat tuto metodu v hodinách hospodářského zeměpisu ve třídě 3 OPČ. Mgr. Šoukal si již tuto metodu pilotoval v chemii v několika třídách na Telečskéu oboru Analýza potravin, paní Siwková v technologii s kadeřníky. 9. června 00 jsme na škole zorganizovali první intervizní schůzku pro střední odborné školy, které se účastní projektu. Vyměňovali jsme si první zkušenosti z implementace CLIL ve škole. Schůzky se zúčastnilytaké lektorky z PF MU v Brně Mgr. Hanušová, Rita Collins a manažerka projektu Mgr. Metelková z Vysočiny Education. 6. Skripta pro výuku anglického jazyka podle odbornosti Smyslem vytvoření těchto skript je doplnit již vyhotovené seznamy odborné zásoby o pracovní listy a další materiály, které přístupnou formou umožní zvládnutí komunikaci studentů v rámci odbornosti. Skripta jsou doplněna o metodickou příručku pro učitele, klíčjednotlivým k aktivitám, testy, další náměty na hry a jiné aktivity, fotografie z odborného prostředí, kde probíhá praktická výuka apod. V tomto roce se nám podařilo několik skript vytvořit a několika již pracujeme English for Beauticians (Kosmetička), English for Business (Obchodně podnikatelská činnost, Obchodník). English for Hairdressers (Kadeřník) jsou připraveny pro tisk a pro použití od začátku příštího školního roku. English for Cooks and Waiters ( Kuchař-Číšník) jsou téměř dokončena, používají se zatím některé materiály v elektronické podobě. English for Agrobusiness (Agropodnikání) budou dokončena na začátku příštího školního roku. 7. Časopisy Využíváme časopisy Bridge a Hello- tištěné v anglickém jazyce, které jsou vydávány pro studenty učící se tento jazyk jako cizí jazyk k rozvíjení především schopnosti porozumění textu, rozšiřování slovní zásoby. Jsou zdrojem informací ke zpracování referátů, prezentací a podobně podle oblastí zájmu studentů. Směřujeme práci s časopisy k výstupům jako například ústním reprodukcím, prezentacím a podobně. Časopis Bridge poskytuje širokou škálu materiálů vhodných k přípravě na státní maturitní zkoušku. Časopis Hello je vhodný pro začátečníky a méně pokročilé studenty. 8. ŠVP Jedním z hlavních cílů tohoto školního roku bylo zpracovat školní vzdělávací programy pro další obory ve škole (Fotograf, Hodinář, Přírodovědné lyceum, Podnikání, Řízení sportu). Podíleli jsme se na tvorbě ŠVP zpracováním předmětů jako Anglický jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Základy anglického jazyka, Základy ruského jazyka, Konverzace v anglickém jazyce a Konverzace v ruském jazyce pro výše uvedené obory. 9. Další vzdělávání učitelů ANJ I v tomto školním roce se předmětová komise snažila soustavně doplňovat své vzdělání, sledovat aktuální nabídky seminářů a konferencí pro učitele ANJ, vzájemně se informovat,vyměňovat zkušenosti. Především jsme se zaměřili na přípravu ke státní maturitní zkoušce, v rámci které jsme absolvovali elearning a prezenčnísemináře zakončenézkouškou. Školení pro Zadavatele se zúčastnilymgr. Pappová, Ing. Huková, Mgr. Šťastná, Mgr. Pinkavová, Mgr. Tauschová a Mgr. Malcová. Hodnotitele písemné práce a ústní zkoušky absolvovaly Mgr. Pappová, Mgr. Tauschová, Mgr. Šťastná a Mgr. Pinkavová. Dále Mgr. Pinkavová se zúčastnila semináře The Teacher s Digital Day - v Praze,8..00, Mgr. Tauschová semináře RJ - v Praze, , školení RJ - v Jihlavě,7.4.00, Mgr. Pappová a Ing.

22 Malcová konference ANJ Ideal solutions for teaching Maturita, FCE and CAE v Praze, , Mgr. Pappová a Ing. Huková jednodenní konference ANJ v Jihlavě, Zpracovala: Mgr. Hana Pappová Zpráva o činnostipk odborných předmětů oboru kuchař číšník ve školním roce 009/00. Plán, který si komise na začátku školního roku stanovila, se podařilo splnit.v průběhu roku, probíhala velmi dobrá spolupráce s odborným výcvikem sjednocení učiva,jednotný výklad.ve výuce byly aktivně využívány ITC technologie, speciální obsluha, stolničení i vodborném výcviku.. Exkurze, které byly naplánované proběhly. Navíc díky vstřícnosti některých jihlavských podnikatelů, jich bylo uskutečněno i více.jde o bio farmu na Sasově, výrobnu studených pokrmů a mlékárnu a v úplném záběru proběhne prohlídka hotelu Bussines. 3. V průběhu měsíce února se přihlášení žáci zúčastnili barmanského kurzu, pod vedením zkušeného mistra barmana p. Mayera. Na závěr, po úspěšném složení zkoušky, získali certifikát, který mohou využít v dalším profesním životě. Kurz zorganizovala UOV Davidová, která i po celý školní rok vedla barmanský kroužek. 4. Příprava a realizace závěrečných zkoušek, byla poněkud náročnější, oproti jiným rokům, vzhledem k tomu, že poprvé byl spojený obor kuchař-číšník.učitelé odborného výcviku i odborných předmětů, nakonec vše úspěšně zvládli. 5. Žáci se po celý školní rok aktivně a úspěšně podíleli, pod vedení UOV, na přípravě různých gastronomických akcí rauty, vernisáž, školení.. Zpracovala: Bc. Dagmar Puldová Zpráva o činnosti PK odborných předmětů oboru obchodník a prodavač ve školním roce 009/00 Soutěže komise připravila a zorganizovala základní kolo soutěže odborných dovedností a vědomostí pro všechny žáky.ročníků oboru prodavač a obchodník VIII.ročník regionální soutěže odborných dovedností a znalostí oborů obchodník a prodavač se uskutečnil dne na naší škole na odloučeném pracovišti Havlíčkova09, zúčastnili se žáci 5 škol kraje Vysočina Martina Vlachová ze třídy 3OB obsadila.místo v oboru obchodník Lucie Neckářová ze třídy 3P obsadila.místo v oboru prodavač Exkurze uskutečnily se odborné exkurze zaměřené na prohloubení a upevnění znalostí z předmětů zbožíznalství a obchodního provozu např.: Česká národní banka Praha třída 3OB, Moravia Mlékárna Jihlava třída KCP Stáže uskutečnily se dvě měsíční stáže žáků oboru obchodník vprojektu Leonardo da Vinci ve spolupracující odborné škole v Laa an d.thaya v Rakousku: ze třídy 3OB Tereza Brodská a Štěpán Rod, ze třídy OB Michaela Kuchtová a Lucie Laubová

23 odbornou stáž v Humenném na Slovensku absolvovali žáci. ročníku oboru prodavač Josef Moravanský a Tomáš Kamenár Praxe v měsíci prosinci 009 absolvovali všichni žáci.,3. a 4. ročníku oboru obchodník 0denní odbornou praxi v obchodních firmách odborná příprava žáků v odborném výcviku byla zajištěna na provozních pracovištích školy: školní bufet na budově K.Světlé a bufet na Krajském úřadu Vysočina a na smluvních pracovištích obchodních firem a podnikatelů v oblasti obchodu Kraje Vysočina / např. Ahold ČR, Tesco Stores, OD Prior, Rossmann,VIKI, Doubek, HS svítidla, Horpo, Billa, Interspar, Jednota J.Hradec atd./ Závěrečné zkoušky oboru prodavač ve školním roce009/00 proběhly dle Jednotného zadání NUOV všichni členové komise se aktivně zapojili do přípravy žáků a zajistili řádný průběh zkoušek ZZ prodavač úspěšně složilo žáků 3.ročníku, tzoho žákyně s vyznamenáním 5 žáků třídy 3P vykoná ZZ v měsíci září Maturitní zkoušky obchodník úspěšně vykonalo maturitní zkoušku 3 žáků 5 žáků bude konat MZ v měsíci září Další činnost zpracování nových tematických plánů odborných předmětů a ODV zpracování maturitních témat k ústní části zbožíznalství a obchodní provoz vypracování témat pro praktickou část maturitní zkoušky oboru obchodník účast na prezentačních akcích školy: Dny otevřených dveří, Burza škol doplňování kvalifikace studiem praktického vyučování a odborného výcviku na MUNI Brno členky komise pracovaly jako předsedové, místopředsedové a členky zkušebních komisí pro ZZ a maturitní zkoušek Vypracovala: Dana Bulantová Zpráva o činnosti PK odborných zemědělských předmětů ve školním roce 009/00 Školní rok 009/00 Předseda: Ing. Ladislav Křivánek Členové: Ing. Pavel Přibyl, Ing. Jaroslav Vláčil, Bc. Karel Fišar, Ing. JanKonrád Září Zpracování plánů výuky odborných předmětů a praxe Úprava tématických plánů pro první ŠVP Upravení dotací hodin jednotlivých předmětů v rámci učebního plánu. Úprava návaznosti učiva. Úprava a aktualizace témat rozvrhové praxe Sestavení plánů exkurzí Zpracování plánu zahrady na školním pozemku za tělocvičnou Zhodnocení průběhu zahraniční stáží vnl a Německu oboru AG a AP Hodnocení průběhu praxí 3

24 Předběžný výběr účastníků zahraničních stáží druhých a třetích ročníků oborů agropodnikání a analýza potravin Říjen Zpracování návrhů a připomínek pro burzy škol a nábor žáků Výběr studentů pro zahraniční stáže Německo, Holandsko Zadání odborných prezentací pro 3 ročník oboru agropodnikání Listopad Zadání témat samostatné maturitní práce třídy 4A oboru agropodnikání Příprava a realizace soutěže pro ZŠ Bloudění Prosinec Projednání náplně praxe v ZD Brtnice Únor Hodnocení průběhu praxí Březen Příprava zahraničních stáží Duben Kontrola vypracování samostatné maturitní práce třídy 4A oboru agropodnikání Květen Projednání praktických maturitních zkoušek formou ročníkové práce pro příští rok Výběr studentů na stáž do Německa Červen Zhodnocení průběhu praxí Projednání zpracování úkolů pro individuální praxi Příprava témat a náplň praxe pro příští rok Příprava studentů pro stáž do Holandska Příprava studentů na stáž do Německa Zpracování návrhů pro aktualizaci učiva a zaměření oboru agropodnikání Vypracoval: Ing. Ladislav Křivánek Zpráva o činnosti PKza ostatní přírodovědné předměty ve školním roce 009/00 Vedoucí: Mgr. Miroslav Šoukal Členové: Ing. V. Zíková, Mgr. E. Hartmannová, Ing. J. Vláčil, Mgr. Zdeněk Kalaš, Mgr. Fasora, Mgr. M. Lysá, Ing. P. Přibyl Kromě běžných organizačních záležitostí se vtomto školním roce práce předmětové komise zaměřila na tyto základní úkoly:. Tvorba nových ŠVP. Propagace a zviditelňování oborů 3. Zapojení se do projektu Zelená škola 4. Spolupráce se ZŠ Seifertova 5. Prohloubení spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky 6. Organizace přednášky s oblastním ředitelem ČOI pro Vysočinu. Tvorba ŠVP 4

25 V průběhu celého školního roku se členové komise podíleli na školním vzdělávacím programu oboru přírodovědné lyceum.. Propagace a zviditelňování oborů Učitelé předmětové komise se aktivně zúčastnili školních propagačních akcí (viz níže). Výrazně se rozšířila spolupráce na úrovni střední základní školy, kdy se soutěže Bloudění zúčastnily téměř všechny jihlavské školy. Nejdůležitější akce: Říjen 009 leden 00 vybrané Burzy škol a modelové Dny otevřených dveří Listopad ročník středoškolského bloudění 9 družstev Listopad 009 Veletrh zdraví na ZŠ O. Březiny prezentace pro žáky, absolventy i rodiče 3. Zapojení se do projektu Zelená škola Členové předmětové komise se zapojili do projektu Zelená škola a to v oblastech ekotoxikologického sledování vybraných lokalit Kraje Vysočina, rozborů potravin ze školní jídelny, organizace kondičního cvičení. 4. Spolupráce se ZŠ Seifertova Ve druhém pololetí loňského školního roku jsme zahájili užší spolupráci se ZŠ Seifertova Jihlava. Žákům osmých tříd jsme ve spolupráci s našimi studenty připravovali úkoly z oblasti biologie a ve spolupráci s p. Říhou i z chemie. Aktivita se uskutečňovala x za měsíc. 5. Prohloubení spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky V předloňském školním roce se podařilo navázat spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a to díky vstřícnému přístupu zástupce ředitele ústavu RNDr. Jiřího Gabriela,DrSc. Studenti 3. a 4. ročníku oboru analýza potravin navštívili vlistopadu den otevřených dveří, v červnu byla pro žáky třetího ročníku oborů analýza potravin a přírodovědnélyceum připravena exkurze v několika ústavech AV ČR. 6. Organizace přednášky se zástupcem ředitele ČOI pro Vysočinu Pro studenty třetích a čtvrtých ročníků byla uskutečněna přednáška zástupce ředitele ČOI pro vysočinu a Jihočeský kraj p. Havlíčkem. Téma tem diskuze byla ochrana spotřebitelů a jejich práva. Závěrem bych chtěl poděkovat také studentům jednotlivých oborů, kteří se na výše uvedených akcích podíleli. Vypracoval: Mgr. Miroslav Šoukal Zpráva o činnosti PK za předměty chemie, fyzika, chemie potravin, analytická chemie a monitorování životního prostředí ve školním roce 009/00 Předseda předmětové komise: Ing. Bohuslav Říha Členové: Mgr. Vladimír Hanák, Mgr. Eva Lemberková, Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Eva Slámová, Mgr. Marta Horáčková, Mgr. Libor Fasora, Ing. Věroslava Zíková, Mgr. Zdeněk Kalaš, Mgr. Miroslav Šoukal Vedle základních organizačních aučebních úkolů se předmětová komise v tomto školním roce zaměřila na tři základní úkoly:. Zpracování ŠVP 5

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více