Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název, sídlo, charakteristika školy, www adresa Střední škola obchodu a služeb Jihlava Karoliny Světlé, Jihlava Tel., fax: Odloučená pracoviště: Telečská 50, Jihlava Havlíčkova 09, Jihlava Na Stoupách 3, Jihlava Telečská 3, Jihlava Ve školním roce 009/00 navštěvovalo školu 936 žáků ve 34 třídách denního studia a ve 3 třídách dálkového studia. Materiálně technické vybavení školy Ve školním roce 009/00 byla zřízena nová počítačováučebna. Škola používá celkem 60 učeben, z toho odborných učebenje 4, učebnypro výuku informatiky jsou vybaveny 8 PC. K dispozici jsou také dataprojektory, notebooky a interaktivní tabule. Zřizovatel, údaje o vedení školy Zřizovatelem školy je kraj Vysočina. Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočinač.045/05/0/ZK ze dne 8. září 00, ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočinač.5/03/003/ZK ze dne 7. června003 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0339/05/005/ZK ze dne. července 005. Vedení školy: Mgr. František Číhal Ing. Jana Stará Ing. Zdeňka Křivánková Mgr. Libor Fasora Bc. Helena Siwková Bc. Jiřina Šupková -ředitel -statutární zástupce ředitele -zástupce ředitele pro teoretické vyučování -zástupce ředitele pro teoretické vyučování -zástupce ředitele pro praktické -zástupce ředitele pro technicko-ekonom. úsek Škola využívá tyto budovy: Karoliny Světlé dva domovy mládeže budovu pro teoretické a praktické vyučování oborů kadeřník, kosmetička, fotograf, hodinář, kuchařčíšník, přírodovědné lyceum, agropodnikání, analýza potravin, podnikání školní jídelnu Telečská 50 budovu pro teoretické vyučování oborů analýza potravin, agropodnikání, přírodovědné lyceum a kosmetička tělocvičnu

3 Havlíčkova 09 budovu pro teoretické vyučování oborů obchodník, obchodně podnikatelská činnost, kuchař číšník, prodavač,hodinář, podnikání Na Stoupách 3 školní jídelnu a domov mládeže Telečská 3 budovu pro praktické vyučování oborů hodinář a fotograf Zpráva o činnosti školské rady Ve školním roce 009/00 byla do školské rady žáky zvolena Žaneta Manová. Rada se zabývala běžnými záležitostmi,to znamená schvalováním školního řádu,školním vzdělávacím programem a schválením finanční zprávy o hospodaření školy za rok 009. Vzhledem k aktuální finanční situaci ve školství věnovala zvýšenou pozornost hospodaření školy ve stávajícím školním roce s výhledem k rokům následujícím. Problém s omezováním finančních dotací škole řešila sp. ředitelem a se zástupkyní ředitele pro ekonomiku školy p. Šupkovou. Rada byla informována o projektech,do kterých je škola zapojena. V případě projektu zavádění angličtiny do odborné výuky se členové rady aktivně podíleli na dotazníkovém šetření. Za školskou radu: Mgr. Miroslav Šoukal VIZE A AKTUÁLNÍ CÍLE ŠKOLY Dlouhodobé vize školy (horizont 5-ti let) ) V době největšího poklesu žáků vzdělávat cca 600 studentů ve škole ) Zachovat výuku v oborech H, M, L možnost uplatnění různě nadaných žáků. 3) Zajistit co nejvyšší kvalifikovanost pedagogických pracovníků (u vyučujících ANJ a ICT alespoň 50%) Cíle školy pro školní rok 009/0 ) ) 3) 4) 5) 6) 7) Systematická práce se žáky, kteří mají prospěchové problémy Udržení mezioborové prostupnosti Naučit se pracovat se žákem autistou Podpora zahraničních stáží žáků Zlepšení informování zákonných zástupců o prospěchu a absenci Zkvalitnění materiálně technického vybavení školy Podpora účasti pedagogů na DVVP a rozšiřování kvalifikace PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Obor vzdělání s maturitní zkouškou Denní forma 4-4-M/0 Agropodnikání (ŠVP Agropodnikání) 4-4-M/00 Agropodnikání - dobíhající obor 9-4-M/0 Analýza potravin (ŠVP Analýza potravin) 9-4-M/00 Analýza potravin - dobíhající obor 3

4 69-4-L/0 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička) 69-4-L/004 Kosmetička- dobíhající obor 63-4-M/0 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost) 63-4-M/006 Obchodně podnikatelská činnost- dobíhající obor 66-4-L/008 Obchodník - dobíhající obor 78-4-M/006 Přírodovědné lyceum Dálková forma nástavbové studium 64-4-L/54 Podnikání Obor vzdělání s výučním listem Denní forma H/00 Fotograf 3-63-H/00 Hodinář 69-5-H/0 Kadeřník (ŠVP Kadeřník) 69-5-H/00 Kadeřník dobíhající obor 65-5-H/0 Kuchař - číšník(švp Kuchař číšník) 65-5-H/00 Kuchař, číšník pro pohostinství dobíhající obor 66-5-H/00 Prodavač(ŠVP Prodavač) 66-5-H/004 Prodavač smíšeného zboží dobíhající obor PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Úsek Teoret. vyučování (učitelé) Skutečn Přepočte Kvalifikace ý ný stav stav 60 57, 3 0,86,57 9,5 3 ÚSO 4 VŠ bakalářský + DPS 0 VŠ magisterský + DPS Šebesta, Brabenec, Kopáčová Bilá, Jelínková, Puldová, Sommerová, Bouzková, Ondráček, Stará, Malcová, Křivánková, Křivánek, Přibyl, Říha, Vláčil Zíková, Dvořáková, Foltová, Horáčková, Huková, Křepinský, Navrátilová, Nováková, Pappová, Pivoňková, Šichová, 4

5 Asistent pedagoga 500 Odborný výcvik (mistři) ,06 33 VŠ magisterský, 4 ÚSO + DPS VOŠ 3,6 3 3, 4 Matur+DPS + VL,7 0,8,4,4 4 4, Maturita + VL Maturita VL VŠ magisterský 6VŠ bakalářský + DPS Domov mládeže ÚSO+ DPS ÚSO pedagog. vedoucí gastroprovozu vedoucí šk. jídelny vrchní kuchař kuchař pomocná kuchařka Benešová, Bulantová, Cirhanová, Danielová, Flesarová, Hájková, Hlásková, Kučerová, Machová, Peřinová, Provazníková, Růžičková, Řehounková, Veselá Davidová, Koukalová, Nováková Nix, Kunecová Vondrušková, Karasová Bilá, Hamáčková, Jelínková, Puldová, Siwková, Sommerová 7 5 Školní jídelny Andělová, Burešová, Číhal, Hanák, Jelínková (Kourková), Karlová Bílková, Kotlíková, Neuwirth, Pinkavová, Slámová, Roh, Ruskayová, Šmíd, Tauschová, Hartmannová, Kalaš, Karasová, Lemberková, Lysá, Šoukal, Baran, Belinová, Fasora, Meranová, Mlčáková, Palánová, Novotný, Slavíková, Staňková, Svobodová, Šťastná, Tumová, Záruba, Bulantová, Hájková, Růžičková, Zahrádková, Vágner Antošová, Drápela, Chaloupková, Kopecký L., Kourková, Kovaříková, Krausová, Machová, Matoušková, Ondráčková, Rejdová, Štancl, Tvrdíková, Vašíčková, Veselá Čermáková, Suková 5,57 ÚSO + VL Kučerová 0 maturita VL ÚSO 0 VL zákl.vzdělání 3 zákl. Metelková, Roháčková, Vrzáčková,,3 Musilová, Vomelová Huďová, Vondrů, Pošteková, Slámová Dohnalová, Kříž, Štancl, Böhmová, Bumbálková, Kremláčková, Kučerová, Nosková, Sommerová, Šimková Bulíčková, 5

6 skladník uklízečka,5 0,5 0,94 prodavačka 0,33 prodavačka Mikešová 4,34 0,38 0 0,5 4 4,8 VŠ zákl. vzdělání 4 VL 4 4 ÚSO 4 VL 6 3,75 3 0,68 4,75 zákl vzdělání ÚSO Bílková 6 zákl. vzděl. Machová A., Musilová A., Paúrová, Pechová, Rapouchová M., Švehlová 3 VL Ganzwohlová, Chalupská Z., Javůrková, Kružíková, Melenovská, Novotná, Pahrová, Rapouchová I., Rojíková, Šmikmátorová, Ujčíková, Vachoušková, Zinková 4 ÚSO Honsová, Komůrková, Šenková, Sobotková, THP údržba recepční CELKEM Švejdová, Hyská, Martínková, Šeredová Karimbasharyarová 47 0 EKO a TH úsek pokojská uklízečky vzdělání výuční list ÚSO výuční list zákl. vzdělání ÚSO+VL+D PS výuční list 76 Bc. ÚSO Kostková Šupková, Koumarová M. Davidová, Jarošová, Němcová I., Němcová V., Rásocha, Rychtecká, Stojanová, Svobodová, Sylvestrová, Šebesta, Vrzalová, Hanák Melenovský Ileček, Hos, Pahr, Prchal Kopecký Z. Hlaváčková, Seifertová, Skočdopolová, Vítková Paseková 65,6 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení probíhalo podle předem stanovených kritérií zveřejněných na 6

7 7

8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

9 9

10 Střední škola obchodu a služeb Jihlava, pracoviště K. Světlé 0

11

12

13 Střední škola obchodu a služeb Jihlava, odloučené pracoviště Telečská 50 3

14 4

15 5

16 6

17 EXTERNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ Naše škola v rámci dlouhodobé autoevaluace využívá projekt VEKTOR, který je založen na testování žáků na začátku a na konci studia. Takto je možno do určité míry stanovit přidanou hodnotu školy, neboli relativní posun v poskytovaném vzdělání. Její stanovení je založeno na porovnávání výsledků na počátkustudia s výsledky ze začátkučtvrtéhoročníkustudia. Naprostou většinu výsledků získává škola vždy v porovnání s ostatními školami a školami stejného typu. Individuální zpráva s výsledky vstupního testování v roce 007 (Modul ) poskytla žákům informace o jejich připravenosti ke studiu na střední škole a mohla upozornit na určité nedostatky ve vědomostech. Testování Modul 4 je kromě přípravy na maturitu i částečnou pomocí při volbě dalšího studia. Žáci kromě jiných předmětů absolvovali i test obecných studijních předpokladů, který používá v přijímacím řízení i spousta vysokých škol. Na naší škole se těchto testů ve školním roce 009/0 testů zúčastnilo 5 tříd maturitních oborů a to: kombinovaná třída Agropodnikání a Analýza potravin Kosmetička Obchodník Obchodně podnikatelská činnost Přírodovědné lyceum Pro testování jsme využili nabídku sady A s těmito předměty: Obecné studijní předpoklady Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Ve školní roce 00/ bude provedeno první testování žáků vycházejících ročníků, ve kterém budou porovnány výsledky s výsledky, kdy do školy vstupovali. NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ KKOV 9-4M/ M/ H/ H/ M/ M/ H/ H/ H/ L/ H/ L/ H/ H/0 název oboru KKOV Analýza potravin Obchodně podnikatelská činnost Krejčí Fotograf Agropodnikání Ekonomika a podnikání Kuchař - číšník Kuchař Číšník, servírka Obchodník Prodavač Kosmetička Kadeřník Kadeřník Celkem Dívek Z Celkem dosažitelní Z Dívek dosažitelní Dosud nepracující ukončení školy v období od minulého výpočtu (5 měs.) ukončení školy v období od předminulé ho výpočtu ( měs.)

18 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ) vzdělávání vedoucí k získání odborné kvalifikace a) magisterské studium - absolvování Učitelství sociál. a zdravotnických předmětů na UP Olomouc - absolvování Speciální pedagogiky na MU Brno - studium. ročníku Učitelství odborných předmětů na MU Brno ( učitelé) b) - bakalářské studium absolvování Učitelství odborných předmětů na OU Ostrava studium. ročníku Učitelství praktického vyučování na MU Brno ( učitelé) studium. ročníku Učitelství odborných předmětů na JU České Budějovice studium 3. ročníku Aplikované informatiky na Univerzitě Hradec Králové c) středoškolské studium - studium. ročníku nástavbového studia Podnikání na SŠOS Jihlava - absolvování nástavbového studia Podnikání na SŠOS Jihlava d) doplňkové pedagogické studium - absolvování DPS na PF Hradec Králové (5 učitelů) ) vzdělávání vedoucí k rozšíření kvalifikace - absolvování studia AJ na Masarykově ústavu vyšších studií v Praze - studium AJ na UK Praha - studium ZSV na UP Olomouc 3) a) c) d) - vzdělávání nevedoucí k získání odborné kvalifikace jazykové vzdělávání probíhala soukromá skupinová výuka AJ a NJ našich pedagogů ve škole pod vedením kolegů jazykářů příprava nové maturity účast na odborných seminářích týkajících se organizace aobsahu nové maturitní zkoušky - získání osvědčení pro výkon funkcí zadavatel, hodnotitel písemných a ústních zkoušek, školní maturitní komisař další vzdělávání účast na seminářích zaměřených na doplnění odborných informací a získání nových dovedností (dle předmětů aprobace) účast na seminářích zaměřených na problematiku komunikace Výchovně vzdělávací aktivity řízené předmětovými komisemi Zpráva o činnosti PK německého jazyka ve školním roce 009/00 Projekt Leonardo da Vinci- Mobility V rámci probíhajícího projektu Leonardo da Vinci- Mobility čtyřtýdenní výjezdy dvojic žáků kuchařského - číšnického oboru do německé školy Berufsbildende Schulen Wilhelmshaven a Stredného odborného učilištěhumenné na Slovensku. Vybrané dvojice žáků oboru obchodník vykonávají měsíční odbornou praxi v rakouské škole Landesberufsschule Laa/ Thaya a oborů kosmetičkaa kadeřnice na 5 8

19 týdnů též v rakouské škole Landesberufsschule St. Pölten, 6 žáků na 6 týdnů obor agropodnikání-práce na farmách v Bavorsku. Školní kolo německé jazykové soutěže studijních oborů se konalo na odloučenémpracovišti Havlíčkova místo David Král-3OP, Michal Urban 3PL. místo Lenka Brabcová OP, František Dolský - 3PL 3. místo Tereza Vondráková OP, Jana Kölbová-OP Jazykové soutěže se zúčastnilo 5 žáků. Jednodenní jazyková exkurze do Vídně byla uspořádaná pro vybrané žáky všech součástí školy. Metody výuky: Důraz kladen na konverzaci s žáky, což se projevilo kladně u maturitní zkoušky. Ve výuce se běžně využívá dataprojektoru, který je napojen na internet, kde se nachází nepřeberné množství pomocného jazykového materiálu jak konverzačního, tak i gramatického. Uskutečnily se POWERPOINTOVË prezentace. Vedle učebnic sepoužívají doprovodné texty, německé časopisy. Příprava nové maturity probíhá dle podle propozic NIDV. Členové PK se připravují na seminářích pro funkce: Hodnotitel písemných prací: Meranová, Nováková, Burešová, Kotlíková Hodnotitel ústní mat. zk.: Svobodová,Kotlíková, Burešová, Meranová, Nováková - podzim Zadavatel mat. zk. obecně: Kotlíková, Nováková, Burešová, Meranová, Kourková, Roh V následujícím školním roce se bude klást také důraz na odbornou konverzaci nejenom u studijních oborů, ale i u učňů. Německý jazyk se zavádí do odb. gastronomického předmětu Technologie. Vznikají pracovní listy pro všechny ročníky. Úkoly pro příští šk. rok: zorganizovat vícedenní odbornou jazykovou exkurzi Odborná jazyková exkurze- Vídeň Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková Zpráva o činnosti PK anglického jazyka a ruského jazyka ve školním roce 009/00. Závěrečné a maturitní zkoušky Hlavním úkolem byla příprava studentů na závěrečnézkoušky u učebníchoborů a maturitní zkoušky u studijních oborů. Tato příprava probíhá systematicky od. ročníku. Je třeba zaměřit se nejen na ročníky, kterých se tyto zkoušky aktuálně týkají, ale také na ty, jichž by se měla týkat nová státní maturita V tomto školním roce můžeme s uspokojením konstatovat, že téměř všichni žáci, kteří maturovali z anglického jazyka, u této zkoušky uspěli, pouze jeden žák neuspěl. Při přípravě školní maturitní zkoušky jsme se snažili přiblížit se více k připravované státní maturitě. Do úkolů jsme zařadili popis, srovnání a diskusi založenou na přiložených obrázcích k daným tématům. Tato forma se nám osvědčila, a proto v případě nekonání se státní maturity v příštích letech, budeme ji i nadále používat. Závěrečnézkoušky z anglického jazyka žáci učebníchoborů zvládali adekvátně podle svých jazykových dovedností a vědomostí. Zkoušky byly dobře organizačně zajištěné a většina jich proběhla bez výhrad. Předmětová komise se shodla na některých připomínkách k Závěrečnýmzkouškám u oboru Kuchař Číšník. Závěrečná zkouška z anglického jazyka je založená na komunikaci studenta v tomto jazyce na základě daného slavnostního Menu, které se skládá vždy jen z jednoho druhu jídla ( jeden aperitiv, jeden předkrm, jedno hlavní jídlo atd.), což pro budoucí kuchaře a číšníkyrozhodně není přirozená situace, se kterou se bude ve své praxi setkávat. Učitelé cizího jazyka i studenti by raději přivítali komunikaci představující běžnou obsluhu v restauraci, kde by si host vybíral z celého jídelního lístku, a ptal se, co mu 9

20 číšníkdoporučíatd., protože to jsou situace, které v restauraci, přijde-li host hovořící cizím jazykem, by měli umět řešit. Od Závěrečných zkoušek bychom také očekávali příležitost pro žáky kpředvedení základních odborných vědomostí v cizím jazyce, jak jsou jim během jejich studia předávány. Požadavky, jak jsou v současné době stanoveny, nám připadají velmi limitující a velmi málo motivující ke studiu cizího jazyka. Závěrečná zkouška z cizího jazyka se jeví spíše jen jako formalita. Výsledek zkoušky z cizího jazyka nemá velkou váhu, což studenti dobře vědí, a proto je to nemotivuje v průběhu celého studia více se učit a získat potřebné jazykové dovednosti pro jejich budoucí praxi.. Mezinárodní aktivity a) projekt Holandsko Naše škola a partnerská škola v Purmerendu (Holandsko) již tradičně připravujemestudentskou výměnu. Na letošní školní rok jsme vypracovali projekt Poznávejme se navzájem, který byl schválen a měl být realizován. Na základě tohoto projektu jsme na podzim měli být hostiteli pro naše holandské partnery. Protože na straně našich partnerů se vyskytl problém s malým zájmem studentů o tuto výměnu, snažili jsme se nabídnout jiné termíny, i přes veškerou snahu letošní plánovaná výměna studentů nebyla realizována. b) projekt Leonardo Irsko Dvě studentky 4KT (Karolína Kopečná, Michaela Koubková) se v době od.. do zúčastnilymezinárodní odborné praxe ve Wicklow, Irsko (program Leonardo). Pobyt na odborné stáži přispěl k rozvoji nejen odborných ale i jazykových kompetencí obou studentek. Jejich zkušenosti a zážitky jsou přínosem i pro ostatní studenty. c) studijní poznávací zájezd do Velké Británie Na poslední týden školního roku jsme připravili pro naše studenty studijní poznávací zájezd Kouzlo starobylé Anglie organizovaný cestovní kanceláří. I když program zájezdu byl pro studenty zajímavý, z důvodu vyšší ceny, pro malý zájem žáků se zájezd nekonal. Pro nás je to zkušenost, že musíme zvolit levnější cestovní kancelář a případně realizovat zájezd s další střední školou. 3. Konverzační soutěž vanj Školní kolo konverzačnísoutěže v ANJ proběhlo..00. V porotě zasedli Mgr. Hana Pappová, Mgr. Veronika Karlová-Bílková a studenti 4.ročníku Filip Kabelka a Magda Hnilicová. Soutěž se skládala z poslechu s porozuměním, představení studenta, popisu obrázku a situačního rozhovoru k vylosovanému tématu.zúčastnilo se studentů ze všech úseků školy, všech oborů, předpokládala se větší účast. První dva nejlépe umístění studenti Martina Jelínková (3PL) a Adéla Sládková (3AAP) postoupili do okresního kola, které se konalo6..00 v DDM, Jihlava. I když se dívky v okresním kole neumístily na prvních třech místech, můžeme s uspokojením konstatovat, že žákyně byly hodnoceny lépe než tomu bylo v předchozích letech. 4. Přehlídka jazykových a odborných dovedností V letošním školním roce jsme se poprvé pokusili připravit přehlídku jazykových a odborných dovedností. V budoucnosti bychom rádi realizovali tuto přehlídku pro více oborů a také bychom chtěli zorganizovat školní kolo, přehlídka by byla postupová. Letos jsme si tuto aktivitu vyzkoušeli u oborů Přírodovědné lyceum, Agropodnikání a Analýza potravin, kde proběhla školní kola. Žáci si připravili krátká vystoupení prezentace ze svého oboru, ve kterých předvedli, jak jsou schopni spojit dovednosti, které získali jednak v odborných předmětech, v informatice a také v anglickém jazyce. Téma prezentací si volili podle svého zájmu. Hodnotili se také navzájem, přihlédnuto bylo především k jazykovým dovednostem (bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost) a rovněž k odbornosti a nápaditosti. 5. Spolupráce s odbornými a všeobecnými učiteli využití anglického jazyka v odborných a jiných předmětech V zájmu zdokonalení komunikativních dovedností studentů se učitelé anglického jazyka snaží spolupracovat s učiteliodborných předmětů a podporovat tak používání anglického jazyka i mimo tento 0

21 předmět. V rámci této spolupráci vznikla již celá řada odborných textů, které jsou částečně přeložené do anglického jazyka. Žáci s nimi pracují v odborných předmětech. Jsou to například materiály pro ekonomické obory, které se využívají v hodinách Ing. M. Navrátilové, Ing. D. Pivoňkové, Ing. L. Šichové a Ing. J. Foltové, dále pak texty pro obor Kuchař-Číšník, předmět Technologie, které vypracovala M. Zahrádková, texty pro obor Hodinář Mgr. J. Ondráček. Škola se zapojila do projektu organizovaného VysočinouEducation zaměřeného na CLIL. Školní tým (Mgr. H. Pappová, Bc. H. Siwková, Mgr. M. Šoukal) je součástí kooperativního týmu složeného ze zástupců ze základních a středních škol na Vysočině.Byli jsme proškoleni o metodách a formách CLIL, učilijsme se vyhledávat a pracovat s CLIL materiály a byli jsme seznámeni s e-learningovým prostředím (LMS Moodle) pro náš projekt. Dále se sami snažíme vyhledávat a také vytvářet materiály pro výuku a aplikovat CLIL na naší škole. Do školního týmu jsme přizvali Ing. A. Hukovou, která začalapoužívat tuto metodu v hodinách hospodářského zeměpisu ve třídě 3 OPČ. Mgr. Šoukal si již tuto metodu pilotoval v chemii v několika třídách na Telečskéu oboru Analýza potravin, paní Siwková v technologii s kadeřníky. 9. června 00 jsme na škole zorganizovali první intervizní schůzku pro střední odborné školy, které se účastní projektu. Vyměňovali jsme si první zkušenosti z implementace CLIL ve škole. Schůzky se zúčastnilytaké lektorky z PF MU v Brně Mgr. Hanušová, Rita Collins a manažerka projektu Mgr. Metelková z Vysočiny Education. 6. Skripta pro výuku anglického jazyka podle odbornosti Smyslem vytvoření těchto skript je doplnit již vyhotovené seznamy odborné zásoby o pracovní listy a další materiály, které přístupnou formou umožní zvládnutí komunikaci studentů v rámci odbornosti. Skripta jsou doplněna o metodickou příručku pro učitele, klíčjednotlivým k aktivitám, testy, další náměty na hry a jiné aktivity, fotografie z odborného prostředí, kde probíhá praktická výuka apod. V tomto roce se nám podařilo několik skript vytvořit a několika již pracujeme English for Beauticians (Kosmetička), English for Business (Obchodně podnikatelská činnost, Obchodník). English for Hairdressers (Kadeřník) jsou připraveny pro tisk a pro použití od začátku příštího školního roku. English for Cooks and Waiters ( Kuchař-Číšník) jsou téměř dokončena, používají se zatím některé materiály v elektronické podobě. English for Agrobusiness (Agropodnikání) budou dokončena na začátku příštího školního roku. 7. Časopisy Využíváme časopisy Bridge a Hello- tištěné v anglickém jazyce, které jsou vydávány pro studenty učící se tento jazyk jako cizí jazyk k rozvíjení především schopnosti porozumění textu, rozšiřování slovní zásoby. Jsou zdrojem informací ke zpracování referátů, prezentací a podobně podle oblastí zájmu studentů. Směřujeme práci s časopisy k výstupům jako například ústním reprodukcím, prezentacím a podobně. Časopis Bridge poskytuje širokou škálu materiálů vhodných k přípravě na státní maturitní zkoušku. Časopis Hello je vhodný pro začátečníky a méně pokročilé studenty. 8. ŠVP Jedním z hlavních cílů tohoto školního roku bylo zpracovat školní vzdělávací programy pro další obory ve škole (Fotograf, Hodinář, Přírodovědné lyceum, Podnikání, Řízení sportu). Podíleli jsme se na tvorbě ŠVP zpracováním předmětů jako Anglický jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Základy anglického jazyka, Základy ruského jazyka, Konverzace v anglickém jazyce a Konverzace v ruském jazyce pro výše uvedené obory. 9. Další vzdělávání učitelů ANJ I v tomto školním roce se předmětová komise snažila soustavně doplňovat své vzdělání, sledovat aktuální nabídky seminářů a konferencí pro učitele ANJ, vzájemně se informovat,vyměňovat zkušenosti. Především jsme se zaměřili na přípravu ke státní maturitní zkoušce, v rámci které jsme absolvovali elearning a prezenčnísemináře zakončenézkouškou. Školení pro Zadavatele se zúčastnilymgr. Pappová, Ing. Huková, Mgr. Šťastná, Mgr. Pinkavová, Mgr. Tauschová a Mgr. Malcová. Hodnotitele písemné práce a ústní zkoušky absolvovaly Mgr. Pappová, Mgr. Tauschová, Mgr. Šťastná a Mgr. Pinkavová. Dále Mgr. Pinkavová se zúčastnila semináře The Teacher s Digital Day - v Praze,8..00, Mgr. Tauschová semináře RJ - v Praze, , školení RJ - v Jihlavě,7.4.00, Mgr. Pappová a Ing.

22 Malcová konference ANJ Ideal solutions for teaching Maturita, FCE and CAE v Praze, , Mgr. Pappová a Ing. Huková jednodenní konference ANJ v Jihlavě, Zpracovala: Mgr. Hana Pappová Zpráva o činnostipk odborných předmětů oboru kuchař číšník ve školním roce 009/00. Plán, který si komise na začátku školního roku stanovila, se podařilo splnit.v průběhu roku, probíhala velmi dobrá spolupráce s odborným výcvikem sjednocení učiva,jednotný výklad.ve výuce byly aktivně využívány ITC technologie, speciální obsluha, stolničení i vodborném výcviku.. Exkurze, které byly naplánované proběhly. Navíc díky vstřícnosti některých jihlavských podnikatelů, jich bylo uskutečněno i více.jde o bio farmu na Sasově, výrobnu studených pokrmů a mlékárnu a v úplném záběru proběhne prohlídka hotelu Bussines. 3. V průběhu měsíce února se přihlášení žáci zúčastnili barmanského kurzu, pod vedením zkušeného mistra barmana p. Mayera. Na závěr, po úspěšném složení zkoušky, získali certifikát, který mohou využít v dalším profesním životě. Kurz zorganizovala UOV Davidová, která i po celý školní rok vedla barmanský kroužek. 4. Příprava a realizace závěrečných zkoušek, byla poněkud náročnější, oproti jiným rokům, vzhledem k tomu, že poprvé byl spojený obor kuchař-číšník.učitelé odborného výcviku i odborných předmětů, nakonec vše úspěšně zvládli. 5. Žáci se po celý školní rok aktivně a úspěšně podíleli, pod vedení UOV, na přípravě různých gastronomických akcí rauty, vernisáž, školení.. Zpracovala: Bc. Dagmar Puldová Zpráva o činnosti PK odborných předmětů oboru obchodník a prodavač ve školním roce 009/00 Soutěže komise připravila a zorganizovala základní kolo soutěže odborných dovedností a vědomostí pro všechny žáky.ročníků oboru prodavač a obchodník VIII.ročník regionální soutěže odborných dovedností a znalostí oborů obchodník a prodavač se uskutečnil dne na naší škole na odloučeném pracovišti Havlíčkova09, zúčastnili se žáci 5 škol kraje Vysočina Martina Vlachová ze třídy 3OB obsadila.místo v oboru obchodník Lucie Neckářová ze třídy 3P obsadila.místo v oboru prodavač Exkurze uskutečnily se odborné exkurze zaměřené na prohloubení a upevnění znalostí z předmětů zbožíznalství a obchodního provozu např.: Česká národní banka Praha třída 3OB, Moravia Mlékárna Jihlava třída KCP Stáže uskutečnily se dvě měsíční stáže žáků oboru obchodník vprojektu Leonardo da Vinci ve spolupracující odborné škole v Laa an d.thaya v Rakousku: ze třídy 3OB Tereza Brodská a Štěpán Rod, ze třídy OB Michaela Kuchtová a Lucie Laubová

23 odbornou stáž v Humenném na Slovensku absolvovali žáci. ročníku oboru prodavač Josef Moravanský a Tomáš Kamenár Praxe v měsíci prosinci 009 absolvovali všichni žáci.,3. a 4. ročníku oboru obchodník 0denní odbornou praxi v obchodních firmách odborná příprava žáků v odborném výcviku byla zajištěna na provozních pracovištích školy: školní bufet na budově K.Světlé a bufet na Krajském úřadu Vysočina a na smluvních pracovištích obchodních firem a podnikatelů v oblasti obchodu Kraje Vysočina / např. Ahold ČR, Tesco Stores, OD Prior, Rossmann,VIKI, Doubek, HS svítidla, Horpo, Billa, Interspar, Jednota J.Hradec atd./ Závěrečné zkoušky oboru prodavač ve školním roce009/00 proběhly dle Jednotného zadání NUOV všichni členové komise se aktivně zapojili do přípravy žáků a zajistili řádný průběh zkoušek ZZ prodavač úspěšně složilo žáků 3.ročníku, tzoho žákyně s vyznamenáním 5 žáků třídy 3P vykoná ZZ v měsíci září Maturitní zkoušky obchodník úspěšně vykonalo maturitní zkoušku 3 žáků 5 žáků bude konat MZ v měsíci září Další činnost zpracování nových tematických plánů odborných předmětů a ODV zpracování maturitních témat k ústní části zbožíznalství a obchodní provoz vypracování témat pro praktickou část maturitní zkoušky oboru obchodník účast na prezentačních akcích školy: Dny otevřených dveří, Burza škol doplňování kvalifikace studiem praktického vyučování a odborného výcviku na MUNI Brno členky komise pracovaly jako předsedové, místopředsedové a členky zkušebních komisí pro ZZ a maturitní zkoušek Vypracovala: Dana Bulantová Zpráva o činnosti PK odborných zemědělských předmětů ve školním roce 009/00 Školní rok 009/00 Předseda: Ing. Ladislav Křivánek Členové: Ing. Pavel Přibyl, Ing. Jaroslav Vláčil, Bc. Karel Fišar, Ing. JanKonrád Září Zpracování plánů výuky odborných předmětů a praxe Úprava tématických plánů pro první ŠVP Upravení dotací hodin jednotlivých předmětů v rámci učebního plánu. Úprava návaznosti učiva. Úprava a aktualizace témat rozvrhové praxe Sestavení plánů exkurzí Zpracování plánu zahrady na školním pozemku za tělocvičnou Zhodnocení průběhu zahraniční stáží vnl a Německu oboru AG a AP Hodnocení průběhu praxí 3

24 Předběžný výběr účastníků zahraničních stáží druhých a třetích ročníků oborů agropodnikání a analýza potravin Říjen Zpracování návrhů a připomínek pro burzy škol a nábor žáků Výběr studentů pro zahraniční stáže Německo, Holandsko Zadání odborných prezentací pro 3 ročník oboru agropodnikání Listopad Zadání témat samostatné maturitní práce třídy 4A oboru agropodnikání Příprava a realizace soutěže pro ZŠ Bloudění Prosinec Projednání náplně praxe v ZD Brtnice Únor Hodnocení průběhu praxí Březen Příprava zahraničních stáží Duben Kontrola vypracování samostatné maturitní práce třídy 4A oboru agropodnikání Květen Projednání praktických maturitních zkoušek formou ročníkové práce pro příští rok Výběr studentů na stáž do Německa Červen Zhodnocení průběhu praxí Projednání zpracování úkolů pro individuální praxi Příprava témat a náplň praxe pro příští rok Příprava studentů pro stáž do Holandska Příprava studentů na stáž do Německa Zpracování návrhů pro aktualizaci učiva a zaměření oboru agropodnikání Vypracoval: Ing. Ladislav Křivánek Zpráva o činnosti PKza ostatní přírodovědné předměty ve školním roce 009/00 Vedoucí: Mgr. Miroslav Šoukal Členové: Ing. V. Zíková, Mgr. E. Hartmannová, Ing. J. Vláčil, Mgr. Zdeněk Kalaš, Mgr. Fasora, Mgr. M. Lysá, Ing. P. Přibyl Kromě běžných organizačních záležitostí se vtomto školním roce práce předmětové komise zaměřila na tyto základní úkoly:. Tvorba nových ŠVP. Propagace a zviditelňování oborů 3. Zapojení se do projektu Zelená škola 4. Spolupráce se ZŠ Seifertova 5. Prohloubení spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky 6. Organizace přednášky s oblastním ředitelem ČOI pro Vysočinu. Tvorba ŠVP 4

25 V průběhu celého školního roku se členové komise podíleli na školním vzdělávacím programu oboru přírodovědné lyceum.. Propagace a zviditelňování oborů Učitelé předmětové komise se aktivně zúčastnili školních propagačních akcí (viz níže). Výrazně se rozšířila spolupráce na úrovni střední základní školy, kdy se soutěže Bloudění zúčastnily téměř všechny jihlavské školy. Nejdůležitější akce: Říjen 009 leden 00 vybrané Burzy škol a modelové Dny otevřených dveří Listopad ročník středoškolského bloudění 9 družstev Listopad 009 Veletrh zdraví na ZŠ O. Březiny prezentace pro žáky, absolventy i rodiče 3. Zapojení se do projektu Zelená škola Členové předmětové komise se zapojili do projektu Zelená škola a to v oblastech ekotoxikologického sledování vybraných lokalit Kraje Vysočina, rozborů potravin ze školní jídelny, organizace kondičního cvičení. 4. Spolupráce se ZŠ Seifertova Ve druhém pololetí loňského školního roku jsme zahájili užší spolupráci se ZŠ Seifertova Jihlava. Žákům osmých tříd jsme ve spolupráci s našimi studenty připravovali úkoly z oblasti biologie a ve spolupráci s p. Říhou i z chemie. Aktivita se uskutečňovala x za měsíc. 5. Prohloubení spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky V předloňském školním roce se podařilo navázat spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a to díky vstřícnému přístupu zástupce ředitele ústavu RNDr. Jiřího Gabriela,DrSc. Studenti 3. a 4. ročníku oboru analýza potravin navštívili vlistopadu den otevřených dveří, v červnu byla pro žáky třetího ročníku oborů analýza potravin a přírodovědnélyceum připravena exkurze v několika ústavech AV ČR. 6. Organizace přednášky se zástupcem ředitele ČOI pro Vysočinu Pro studenty třetích a čtvrtých ročníků byla uskutečněna přednáška zástupce ředitele ČOI pro vysočinu a Jihočeský kraj p. Havlíčkem. Téma tem diskuze byla ochrana spotřebitelů a jejich práva. Závěrem bych chtěl poděkovat také studentům jednotlivých oborů, kteří se na výše uvedených akcích podíleli. Vypracoval: Mgr. Miroslav Šoukal Zpráva o činnosti PK za předměty chemie, fyzika, chemie potravin, analytická chemie a monitorování životního prostředí ve školním roce 009/00 Předseda předmětové komise: Ing. Bohuslav Říha Členové: Mgr. Vladimír Hanák, Mgr. Eva Lemberková, Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Eva Slámová, Mgr. Marta Horáčková, Mgr. Libor Fasora, Ing. Věroslava Zíková, Mgr. Zdeněk Kalaš, Mgr. Miroslav Šoukal Vedle základních organizačních aučebních úkolů se předmětová komise v tomto školním roce zaměřila na tři základní úkoly:. Zpracování ŠVP 5

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009/2010 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2009/2010 dle 7,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Září 2014 OBSAH Obsah... 3 Úvod... 5 Základní údaje o škole... 7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání... 10 Přehled pracovníků školy...

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více