VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006

2

3 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých článcích nalézat rozmanité informace. Dostudoval a odmaturoval, zúčastnil se soutěže ve Středoškolské odborné činnosti a uspěl v nejvyšší kategorii národního kola chemické olympiády. Společně s dalšími třemi nejlepšími řešiteli reprezentoval Českou republiku v mezinárodní soutěži chemiků v Jižní Koreji a přivezl si z ní bronzovou medaili. Už úspěch v národním kole mu otevřel dveře do všech chemických oborů našich vysokých škol a univerzit. Účast v mezinárodní soutěži mu však doslova otevřela celý svět. A není to zase až tak dávno, kdy ve stejné soutěži celoplanetárního měřítka dosáhl podobného úspěchu náš další vynikající student Tomáš Šmejkal. Při našem rozhovoru se mi Rudolf svěřil s jedním přáním. Rád by měl kopii diplomu z Koreje vedle dokumentů, které na nástěnce v mezipatře školy připomínají úspěch Tomáše. Tvrdil, že pro něj bylo obrovskou motivací chodit kolem výtisku časopisu Catalyzer, který vyjmenovával vítěze mezinárodní chemické olympiády z roku Zařekl se, že na této nástěnce bude jednou viset i podobná připomínka jeho vlastního úspěchu. Škola má vytvářet pro své studenty dostatečně podnětné prostředí, které jim umožní rozpoznat a rozvinout svůj talent. Je vidět, že někdy stačí opravdu málo, například pouze nainstalovat nástěnku a příklady začnou táhnout. Pedagog však dobře ví, že motivovat studenty není vždycky tak snadné, že téměř na každého platí něco jiného a ještě ke všemu musí nalézt co. Chtěl bych proto vyučujícím i zaměstnancům školy poděkovat za to, že vytvářejí pro studenty dostatečně podnětné prostředí, a studentům za to, že mají úspěchy, ze kterých se můžeme radovat společně. Diplom na nástěnku na schodišti samozřejmě umístíme. Kdo ví, třeba to zapůsobí znovu Mgr. Radek Blažek Výroční zpráva byla projednána školskou radou a schválena dne 9. října V Třebíči dne 9. října 2006 Mgr. Radek Blažek, v.r. ředitel školy 3

4 Charakteristika školy a základní údaje Základní údaje o škole Název: Gymnázium, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, od Gymnázium Třebíč Sídlo: Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou s délkou vzdělávání čtyři nebo osm let, podle oboru vzdělávání, formou denní. Podle Rámcového vzdělávacího programu gymnazijního vzdělávání má studium žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání, další typy terciárního vzdělávání, další specializaci i pro občanský život. Gymnázium má usilovat o to, aby naplňovalo a rozvíjelo tyto cíle: vytvářet u žáků předpoklady pro celoživotní učení; připravit je pro další studium a pro uplatnění v pracovním životě; podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané; usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému obecně přijímaného společností, rozvíjet schopnost samostatně se rozhodovat, tvořivě a kriticky myslet, být tolerantní a zodpovědný, vážit si kulturních, duchovních a materiálních hodnot, chránit své duševní a fyzické zdraví a životní prostředí. Rozhodnutí o zařazení Gymnázia Třebíč do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod čj /03 21 s účinností od uvádí, že škola sdružuje gymnázium s kapacitou 620 žáků. Škola nemá odloučená pracoviště. Identifikátor školy: IČO: IZO: Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina dne pod čj. 045/05/01ZK a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dne pod čj. 151/03/2003/ZK a vydána dne Údaje o vedení školy: Mgr. Radek Blažek, ředitel PaedDr. Marie Javorková, statutární zástupkyně ředitele RNDr. Miroslav Málek, zástupce ředitele Adresy pro dálkový přístup: Telefon: ředitel Záznamník, fax: spojovatelka www: gtr.cz Přehled vyučovaných oborů vzdělání: Obor vzdělání K/401 gymnázium všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu. Obor vzdělání K/801 gymnázium všeobecné v osmiletém studijním cyklu. Oba obory jsou vyučovány podle učebního dokumentu, který schválilo MŠMT dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem. 4

5 Zpráva o uskutečnění voleb do školské rady v Gymnáziu Třebíč Volební komise ustanovená k přípravě a uskutečnění voleb do školské rady postupovala podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných krajem Vysočina ze dne , řídila se Volebních řádem školské rady ze dne a Dodatkem č. 1 volebního řádu školské rady ze dne Volby jedné třetiny členů školské rady za pedagogické pracovníky oprávněnými osobami, a to pedagogickými pracovníky školy, se uskutečnily 23. listopadu 2005 ve hodin v učebně číslo 13. Nejvyšší počet hlasů od oprávněných osob zúčastněných ve volbách získali: Mgr. Stanislav Prokop, PhDr. Pavel Jindra. Volby jedné třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty, a to zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zletilými studenty, se uskutečnily 24. listopadu 2005 v hodin v tělocvičně školy. Nejvyšší počet hlasů od oprávněných osob zúčastněných ve volbách získali PhDr. Štěpánka Havlíková, Ing. Martin Klusáček. Rada kraje jmenovala tyto členy školské rady: Ing. Petr Bureš, Ing. Tomáš Pleskač, M. B. A. Ve školním roce rada jednala dne a V. Mašková, 2. B - Město nad řekou (vícebarevný linoryt) 5

6 Přehled učebních plánů Učební plán ve školním roce 2005 / 2006 Studijní cyklus Osmiletý K/801 Čtyřletý K/401 Ročník Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a VT Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Semináře z hlavních předmětů, zejména maturitních, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, technika administrativy, hudební, výtvarná a tělesná výchova. Zájmová činnost Kroužky předmětových olympiád, SOČ, debaty, sportovní, výtvarné a hudební. Školní časopis Zvonek, internet, posilovna. 6

7 Zaměstnanci ve školním roce 2005 / 2006 Pedagogičtí zaměstnanci Jméno Aprobace Dosažené Délka praxe vzdělání k (roků) Funkce 1 Radek Blažek, Mgr. Bi Ch VŠ 19 ředitel 2 Javorková Marie, PaedDr. ČJ HV VŠ 24 zástupce ředitele 3 Málek Miroslav, RNDr. M DG VT VŠ 28 zástupce ředitele 4 Raus Zdeněk, Mgr. TV Z VŠ 31 výchovný poradce 5 Benda Petr, Mgr. ČJ VV VŠ 15 třídní učitel 6 Bernatová Simona, Mgr. ČJ ON VŠ 5 učitel 7 Březinová Jana, Mgr. NJ RJ VŠ 31 učitel 8 Března Jiří, Mgr. M Z VŠ 17 třídní učitel 9 Burešová Alice, RNDr. Bi Ch AJ VŠ 19 třídní učitel 10 Cahová Jitka, PaedDr. TV Bi VŠ 20 třídní učitel 11 Doležalová Hana, Mgr. NJ ON VŠ 13 třídní učitel 12 Fiala Petr, PaedDr. TV Z VŠ 33 třídní učitel 13 Filippiová Iva, Mgr. M TV VŠ 33 třídní učitel 14 Hortová Eva, Mgr. AJ NJ VŠ 32 učitel 15 Choulíková Naděžda, PhDr. AJ NJ VŠ 32 třídní učitel 16 Chybová Lenka, Mgr. AJ D VŠ 8 učitel 17 Janík Karel, Mgr. Z TV VŠ 19 třídní učitel 18 Jeřábková Jana, Mgr. NJ RJ VŠ 35 učitel 19 Jindra Pavel, PhDr. ČJ D VŠ 25 třídní učitel 20 Kaňková Lucie, Mgr. FJ ZSV VŠ 2 učitel 21 Kladivová Marie, Mgr. Bi Ch VŠ 2 učitel 22 Kouklíková Irena, PaedDr. RJ ZSV AJ VŠ 23 učitel 23 Kratochvílová Jana, Mgr. F Ch VŠ 11 učitel 24 Krausová Hana, Mgr. AJ VV VŠ 3 učitel 25 Laštůvková Hana, Mgr. ČJ HV VŠ 21 třídní učitel 26 Mahelová Lenka, Mgr. ČJ VV VŠ 8 učitel 27 Marsh Nigel AJ lektor 28 Mozorová Alena, RNDr. M F VŠ 23 učitel 29 Mrázková Jarmila, Mgr. AJ ČJ VŠ 17 třídní učitel 30 Murárová Dana, PhDr. ČJ NJ VŠ 16 třídní učitel 31 Nehněvská Ivana, Mgr. ČJ AJ NJ VŠ 30 učitel 32 Nováková Marie, PhDr. ČJ NJ VŠ 29 učitel 33 Pelánová Dana, Mgr. ČJ D-RJ VŠ 22 třídní učitel 34 Pelikánová Šárka, RNDr. M DG VŠ 9 učitel 35 Peroutková Monika, Mgr. Z FJ VŠ 3 učitel 36 Prokešová Ludmila, Mgr. M F VŠ 15 učitel 37 Prokop Stanislav, Mgr. M F VŠ 29 třídní učitel 38 Ritterová Edita, Mgr. AJ D VŠ 8 učitel 39 Skryja Josef, RNDr. Bi Ch VŠ 31 učitel 40 Spisarová Zdena, Mgr. Bi Ch VŠ 3 učitel 41 Svízelová Marie, RNDr. M DG VT VŠ 28 třídní učitel 42 Šlosr Milan, Mgr. TV BV D VŠ 31 třídní učitel 43 Trnková Kateřina, Mgr. ČJ AJ VŠ 2 učitel 44 Tůma Zdeněk, RNDr. M F VT VŠ 23 třídní učitel 45 Vejmělková Radka, Mgr. TV Bi VŠ 10 třídní učitel 46 Zejdová Marie, Mgr. M F VŠ 36 učitel Nepedagogičtí zaměstnanci 47 Vospělová Dáša ekonomka 48 Ujčík Ladislav školník 49 Burian Jaroslav školník 50 Bulíčková Naděžda uklízečka 51 Dvoranová Anna uklízečka 52 Kotasová Jaroslava uklízečka 53 Ovčáčková Marie uklízečka 54 Sobotková Jana uklízečka 55 Špačková Monika uklízečka 56 Suchánková Dáša uklízečka Mzdová účetní: Vladimíra Kneslíková, Asistentka: Vlasta Bočková 7

8 Pedagogický sbor 8

9 Zadní řada zleva: Tůma Zdeněk, Prokop Stanislav, Kladivová Marie, Mozorová Alena, Spisarová Zdenka, Prokešová Ludmila, Pelikánová Šárka, Kratochvílová Jana, Šlosr Milan, Jindra Pavel, Raus Zdeněk, Burešová Alice, Nováčková Kateřina, Fiala Petr, Skryja Josef. Stojící: Janík Karel, Benda Petr, Doležalová Hana, Nováková Marie, Březinová Jana, Svízelová Marie, Nehněvská Ivana, Jeřábková Jana, Kouklíková Irena, Choulíková Naděžda, Bernatová Simona, Murárová Dana, Filippiová Iva, Pelánová Dana. Sedící: Mrázková Jarmila, Chybová Lenka, Cahová Jitka, Peroutková Monika, Javorková Marie, Radek Blažek, Málek Miroslav, Zejdová Marie, Krausová Hana, Laštůvková Hana. 9

10 10 K. Hronzová, 3. G - Listy (kresba tuší)

11 Opustil nás Jiří Komenda, středoškolský profesor tělesné výchovy a zeměpisu, narozen 15. září 1919 ve Znojmě. Po studiích na Reálném gymnáziu ve Znojmě a Filosofické a Přírodovědecké fakultě MU učil třicet pět let na Gymnáziu v Třebíči. Do důchodu odešel v roce V Almanachu Gymnázia Třebíč je popsán takto. oblíbený profesor zeměpisu s originálním přístupem k výkladu látky i hodnocení studenta, zapálený tělocvikář, aktivní sportovec s dovedností vyprovokovat k výkonům i toho nejpohodlnějšího žáka, oblíbený kolega šířící kolem sebe humor a optimismus Náhle zemřel v Třebíči 3. srpna Čest jeho památce! 11

12 Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2005 / 2006 Osmiletý cyklus studia 1. G 2. G 12

13 3. G 1. G, třídní učitelka Mgr. Hana Doležalová Bendová Kristýna Bendová Veronika Březnová Klára Dobrovolná Andrea Gupta Kevin Hanzal Karel Hortová Monika Houdek Štěpán Hráček Tomáš Hrubá Lucie Illková Natalie Klika Petr Krejčová Radka Murár Filip Němec Jan Novotná Jana Podolinský Branislav Prokešová Michaela Růžičková Tereza Rymeš Karel Říhová Dana Slatinský Lukáš Školařová Vendula Vacek Jan Valíčková Sabina Vávrová Zuzana Vejtasa Martin Vlachová Monika Vochyán Stanislav Zahradníčková Marika Zemánková Luciea 2. G, třídní učitel Mgr. Jiří Března Dvořák David Dvořák Martin Hájková Soňa Hedlová Veronika Chapkevych Anastasiya Jelínek Martin Jourová Lenka Kadrnožková Zuzana Kazdová Michaela Klusáček Jan Kohout Pavel Kosová Petra Koutný Tomáš Machala Jan Málek Ondřej Ondráčková Tereza Pokorný Petr Saitlová Martina Shul Roman Stuchlík Boleslav Svoboda Josef Svoboda Marius Sýkora Martin Šindelář Jakub Trhan Martin Vafek Václav Vaníček Luboš Veselý Jakub Vyletělová Petra 3. G, třídní učitelka PhDr. Naděžda Choulíková Auer Ondřej Dočekal David Dokulil Lukáš Fiala Vojtěch Havlát Ladislav Hrochová Kateřina Hronzová Kristýna Janoštík Tomáš Jedličková Monika Juzová Jana Kolář Petr Kolbábková Denisa Marková Agáta Matějíček Jiljí Matoušek Jiří Menšíková Tereza Němcová Kateřina Nohová Zuzana Ondrák Vlastimil Pecková Veronika Pleskačová Tereza Robotková Pavlína Saláková Iva Schützová Klára Sobotková Vendula Šimo Ondřej Urbančík Juraj Vávrová Eva Vítková Klára Žilková Klára 13

14 4. G 5. G 14

15 6. G 4. G, třídní učitel Mgr. Karel Janík Bačo Lubomír Bodláková Zuzana Bohuslav Petr Burda Roman Čermák Marek Dolák Jan Dvořák Petr Halámek Ondřej Hladíková Ladislava Holčapková Veronika Holková Markéta Klusáčková Zuzana Kopečný Tomáš Málek Jakub Maloušková Zuzana Nejedlá Zuzana Němcová Hana Nestrojil Tomáš Richterová Lucie Sedláček Martin Tomková Dominika Trojanová Jana Trojanová Markéta Trval Jan 5. G, třídní učitelka Mgr. Jarmila Mrázková Bartůňková Jana Benková Michaela Divišová Kristýna Divišová Vendula Dohnalová Pavlína Formanová Soňa Hroch Miloš Hučín Marek Kazda Jakub Knotková Soňa Kohout Daniel Koutná Martina Koutný Michal Kubínyiová Lucie Kulichová Jana Kusáková Kateřina Mráziková Alice Novotná Markéta Petrecká Veronika Pokorná Iveta Prokeš Radek Richter Jan Růžička Adam Šeda Martin 6. G, třídní učitelka RNDr. Marie Svízelová Bartejs Pavel Bestvinová Radka Blažek Jan Cafourková Tereza Fučíková Michaela Hluchý Lukáš Hodějovský Michael Houdek Zdeněk Jandová Hana Klusáček Matěj Kondratenko Ivan Křehlík Tomáš Kulovaná Tereza Máca Jan Mácová Jitka Mafková Jana Mahelová Michaela Midrlová Nikola Němcová Monika Outulná Eliška Paulasová Aneta Pecka Štěpán Prokešová Radka Rymešová Hana Tušer Adam Urbančíková Barbora Vágner Petr Vaňková Kateřina Vaverová Lucie Školařová Dagmar Šmídová Tereza Špačková Aneta Štěpánková Jolana Tomková Kateřina Žilková Zuzana Rymešová Žaneta Slavík Petr Telátníková Barbora Tušer Milan Vybíral Tomáš Wurmová Nela Žilka Jakub 15

16 7. G 7. G, třídní učitel PaedDr. Petr Fiala Benáčková Monika Boučková Vlasta Časarová Irena Čermáková Pavla Dvořáková Helena Folber Martin Fortelný Ondřej Hejtmánková Iva Herceg Tomáš Kocsisová Kateřina Kulovaná Eva Kurka Tomáš Kvaiser Jiří Mach Ondřej Malenová Gabriela Mráziková Zuzana Plecitá Olga Poláčková Jana Prokopová Zuzana Saitl Dominik Soukop Michal Stříbrský Vojtěch Šalplachtová Věra Trnka Karel Trojanová Kateřina Vochyánová Zora Voříšková Barbora Zimková Jitka 16

17 8. G 8. G, třídní učitel RNDr. Zdeněk Tůma Bartůňková Naďa Birčák Tomáš Čapek Jakub Dokulilová Kamila Doležal Tomáš Fiala Adam Havlíček Petr Jedlička Tomáš Kubátová Dita Kupřik Luboš Lampíř Tomáš Malcová Zdeňka Mastný Martin Mokrišová Ivana Pecina Tomáš Pecinová Naďa Píša Rudolf Pohanková Eva Rosenkranc Filip Rybníčková Lada Slunský Filip Suchá Magda Šedová Klára Šindelář František Veverka František Vostalová Zuzana Votypková Jana Vybíralová Markéta 17

18 Čtyřletý cyklus studia 1. A 1. B 18

19 1. C 1. A, třídní učitelka Mgr. Radka Vejmělková Adamovičová Michaela Bergmanová Klára Brabec Martin Filová Aneta Frey Frederik Hirschlová Monika Janíková Lucie Jelínková Zlatuše Ježková Jana Kamená Markéta Karkulík Jan Kóňa Marián Kopečná Martina Koubek Ondřej Kozák Jan Majová Nikola Malenová Martina Marková Tereza Matoušková Markéta Mikulka Leoš Mikyna Jaroslav Nahodilová Helena Nekula Michal Neuwirthová Ester Pavlík David Pelikánová Vendula Smolík Martin Vlašínová Radka Zeithamlová Monika Zíma Radek Žilková Petran 1. B, třídní učitel Mgr. Milan Šlosr Běhounková Jana Böhmová Kateřina Dlabačová Kateřina Dokulilová Magdalena Dudáš Michal Dzurňák Marcel Hajná Vladimíra Hanzlová Kateřina Havránková Kamila Hejsek Michal Hladká Petra Králová Lucie Kucharová Hana Matějek Petr Němcová Barbora Neterdová Jana Nohová Adéla Papoušek Michal Polcrová Jiřina Přibylová Hana Simandlová Martina Svoboda Petr Šabacká Andrea Štadáni Pavel Vácha Ondřej Valentová Marie Večeřa Josef Vermousková Tereza Vobůrková Michaela Zima Michal 1. C, třídní učitelka Mgr. Hana Laštůvková Bartíková Marie Benáčková Martina Bikár Robert Bumba Tomáš Cejpková Monika Dohnalová Hana Dokulil Jan Dudová Veronika Frühaufová Naďa Havel Petr Heřman Michal Jourová Zuzana Kotačková Ilona Krmelová Jana Kulovaný Radek Mahel Tadeáš Mikolášová Dana Moltaš Zbyněk Nguyen Van Anh Nováček Petr Pacalová Jitka Poukarová Kateřina Račák Pavel Roupcová Simona Růžičková Markéta Smilková Radka Šedivá Simona Špundová Daniela Štěpánková Petra Uherčíková Radka Zlatušková Petra 19

20 2. A 2. B 20

21 2. C 2. A, třídní učitelka Mgr. Dana Pelánová Belko Milan Cahová Tereza Cejpková Zdeňka Dokulil Tomáš Dreslerová Nikola Dubská Michaela Horáková Jaroslava Hroch Jaromír Ježek Martin Kabelková Adéla Klusáčková Hana Koutná Hana Koutná Markéta Kružík Jan Mácová Gabriela Müllerová Markéta Němcová Pavla Pernicová Martina Pospíšil Přemysl Sobotka Adam Součková Adéla Šmídl Marek Špačková Veronika Švejcarová Pavla Tomková Kateřina Trojanová Jana Veselý David Vodová Svatava Vybíralová Klára Zoubek Pavel 2. B, třídní učitel Mgr. Petr Benda Benko Jindřich Burián Petr Doláková Erika Doležalová Lucie Hrubá Kateřina Kopečková Nikola Kupřiková Lenka Machová Vanda Mašková Veronika Mertl Jiří Murár David Nemelová Daniela Nobicht Marcel Ondrůj Marek Ondrůj Petr Pacalová Monika Pašek Martin Píro Matěj Radkovský Roman Schönberger Ondřej Sklenář Petr Strnadová Michaela Ščuková Veronika Uherčíková Gabriela Vařbuchta Marek Večeřa Radim Vostalová Veronika Vrábel František Zimolová Adéla Zimolová Martina 2. C, třídní učitelka PaedDr. Jitka Cahová Balko Michal Bařinová Petra Burešová Kateřina Dočkalová Kamila Dvořáková Jana El-Ahmadieh Jakub Havlenová Jitka Havlíčková Kateřina Havlíková Štěpánka Heklová Zuzana Holub Zdeněk Kalinová Michaela Knápková Michaela Kopečková Kateřina Krčma Marek Lainková Radka Lorencová Tereza Malenová Anna Mastná Renata Mátlová Šárka Menšík Jakub Obršlík Petr Plucarová Michaela Svoboda Ivo Věžníková Tereza Vlk Marek Vrbková Eliška Vymazalová Petra Witkovská Miroslava Železná Kateřina 21

22 3. A 3. B 22

23 3. C 3. A, třídní učitelka RNDr. Alice Burešová Berounová Eliška Bouzková Soňa Fiala Jaroslav Frendlovský Petr Fukal Petr Hejzlarová Veronika Hradil Ondřej Chromá Pavlína Kolářová Eva Koutná Jana Králová Jarmila Machová Nela Martinů Jana Nahodilová Kateřina Ochranová Veronika Ošmerová Lucie Pavlík Vojtěch Petruška Bohumil Sedláková Markéta Sladká Helena Streitová Gabriela Svobodová Martina Tichá Tereza Tomcová Šárka 3. B, třídní učitelka PhDr. Dana Murárová Carda Ladislav Coufalová Sandra Dokulilová Klára Dostál Lukáš Dufek Michal Fučík Milan Jupa Radek Kalina Tomáš Kopečná Markéta Koukalová Lucie Krátká Kateřina Marek Lukáš Mikysková Lucie Mrňová Radka Nováková Monika Obůrka Jakub 3. C, třídní učitelka Mgr. Iva Filippiová Auerová Zuzana Dvořáková Lenka Fikrlová Denisa Gajdošíková Jana Holoubková Tereza Horák Radovan Hrbáčková Adéla Jahoda Jiří Janata Petr Jonášová Pavla Kafková Eva Kratochvíl Jakub Müllerová Eva Němec Petr Nováková Pavla Palátová Petra Pavlová Hana Petrů Kateřina Richterová Lea Ruibarová Soňa Sklenář Pavel Svobodová Lenka Šelepová Jiřina Šmejkalová Lenka Pálka Dalibor Piálek Ondřej Pleskačová Hana Pleskačová Zlata Pokorná Petra Sedláček Michal Svoboda David Svoboda Tomáš Trojan Martin Urban Jiří Veselý Jan Vrba Ondřej Zacha Štěpán Šubrt Marek Večeřová Lenka Veselá Marie Vlašín Petr Voborný Ondřej Zelená Kamila Škodová Hana Šmýd Patrik Tichý Ondřej Vintrová Tereza Vlachová Lenka Vorel Zdeněk 23

24 4. A 4. A, třídní učitel PhDr. Pavel Jindra Boor Vladimír Brabcová Jana Břížďalová Eva Dittrichová Andrea Dubská Lenka Janík Dan Jelečková Petra Kašková Lucie Košíčková Lenka Kratochvílová Petra Kučera Marek Kucharský Jiří Laš Marek Laštůvková Pavlína Lysáková Hana Mahr Jiří Nestrojilová Daniela Ondráčková Tereza Robotková Eva Rusínová Alena Smažil Pavel Stručovská Hana Šabatková Lucie Šedová Dita Vágnerová Daniela Vaverka Jan Vávrová Karolína Veškrna Petr Zadražilová Iveta Žáková Lucie Žižlavský Václav 24

25 A. B 4. B, třídní učitel Mgr. Stanislav Prokop Danielová Magdalena Fučíková Lucie Hanáková Eva Hanzl Miroslav Hedbávná Andrea Chrapa Petr Janoušková Věra Klusáčková Jana Koudelková Petra Křížová Radka Lysáková Jana Matula Michal Michálek Miroslav Ondráková Zuzana Peroutková Veronika Polický Martin Řeháková Petra Řezáčová Markéta Smejkalová Dagmar Svobodová Lenka Štěpková Barbora Šudíková Katarína Toman Ivo Tomečková Alexandra Tomenendalová Anna Trnková Klára Tříletá Barbora Vaňková Jana Vejmelková Jana 25

26 26 H. Němcová, 4. G - Člověk (kolorovaná kresba)

27 Výsledky školy za 1. pololetí školního roku 2005 / 2006 Osmiletý studijní obor K/801 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. G ,33 0 1,14 2. G ,03 0 1,52 3. G ,57 0 1,56 4. G ,75 0 1,37 5. G ,43 0 1,64 6. G ,06 0 2,00 7. G ,21 0 1,66 8. G ,86 0 1,76 Čtyřletý studijní obor K/401 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. A ,97 0 1,97 1. B ,33 0 1,85 1. C ,87 0 1,78 2. A ,70 0 1,92 2. B ,43 0 2,05 2. C ,16 0 1,74 3. A ,45 0 2,10 3. B ,40 0 1,93 3. C ,21 0 1,98 4. A ,19 0 1,89 4. B ,28 0 1,73 27

28 Výsledky školy za 2. pololetí školního roku 2005 / 2006 Osmiletý studijní obor K/801 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. G ,39 0 1,20 2. G ,27 0 1,55 3. G ,83 0 1,54 4. G ,07 0 1,37 5. G ,70 0 1,68 6. G ,35 0 2,03 7. G ,29 0 1,68 8. G ,11 0 1,82 Čtyřletý studijní obor K/401 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. A ,29 0 2,13 1. B ,23 0 2,02 1. C ,16 0 1,99 2. A ,43 0 1,81 2. B ,6 0 2,03 2. C ,74 0 1,82 3. A ,00 0 1,99 3. B ,8 0 1,90 3. C ,97 0 1,94 4. A ,19 0 1,98 4. B ,14 0 1,75 28

29 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2005 / 2006 Osmiletý studijní obor K/801 gymnázium všeobecné studium Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neprospěl Průměrný prospěch 8. G ,545 Čtyřletý studijní obor K/401 gymnázium všeobecné studium Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neprospěl Průměrný prospěch 4. A , B ,716 SCIO - testy Alena Mozorová Ve školním roce 2005 / 2006 se gymnázium stalo pilotní školou společnosti Scio. V rámci ověřování testů proběhlo testování tříd 4.G a 1.B z matematiky, 3.A, 3.C, 7.G, 4.A a 4.B z obecných studijních předpokladů a všech posledních ročníků ze základů společenských věd Výsledky pilotního ověřování Matematika Třída Úspěšnost v % Percentil 1.B 55,0 74,1 4.G 51,8 66,4 Základy společenských věd Třída Úspěšnost v % Percentil 4.A 27,3 67,7 4.B 31,8 59,3 8.G 37,1 84,7 Obecné studijní předpoklady Třída Úspěšnost v % Percentil 3.A 41,8 67,4 3.C 32,1 52,9 7.G 41,7 72,2 4.A 38,5 64,3 4.B 41,5 61,7 Percentil udává, kolik procent žáků mělo nižší úspěšnost než daný žák. 29

30 Hodnocení vzdělávání Radek Blažek Maturita nanečisto 2006 Společná část Ve školním roce 2005 / 2006 se ve škole uskutečnilo několik celostátních hodnocení. Bylo to testování ve zkouškách zadávaných MŠMT v programu Maturita nanečisto 2006 Společná část. Přehled souhrnných výsledků žáků Gymnázia Třebíč ve srovnání se školami stejného typu ukazuje tabulka: Zkouška Pořadí mezi školami stejného typu Průměrná úspěšnost žáku Škola Stejný typ Celkem ČR Počet školy žáků Český jazyk 6. z ,1 % 79,7 % 68,6 % 87 Anglický jazyk 50. z ,8 % 87,8 % 84,0 % 48 Německý jazyk z / ,2 % 88,3 % 26 Francouzský jazyk z / ,4 % 64,4 % 9 Matematika z ,4 % 74,6 % 51,7 % 42 Občanský základ 44. z ,4 % 68,2 % 62,0 % 43 Tento test má pro hodnocení výsledků práce školy mimořádný význam, neboť ukazuje, jak by si vedli studenti ve zkoušce, která se blíží svým obsahem i formou zamýšlené společné části maturitní zkoušky, která by měla poprvé proběhnout ve školním roce 2007 / Z tabulky je patrné, že výsledky testů studentů jsou mezi školami stejného typu (gymnázii a lycei) v jednotlivých zkouškách výborné až vynikající. Například ve zkoušce z jazyka českého je hodnocení šesté nejlepší ze sledovaných škol. Matematika je na vynikajícím dvaadvacátém místě i přes to, že se zkoušky účastní školy se specializací a zvýšenou hodinovou dotací tohoto předmětu. Podobná situace je i v jazycích, kde výsledek může být ovlivněn jednak tím, že některé školy používají cizí vyučovací jazyk, ale i malým počtem účastníků zkoušky. Výsledky vzdělávání žáků 4. G Další testování se týkalo našich žáků v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků devátých tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií Proběhlo 1. února 2006 za účasti asi žáků z téměř škol. I toto hodnocení školy má velký význam, protože podle připravovaných školních vzdělávacích programů bude povinnou formou zjišťování výsledků školy. Výsledky jsou v tabulce: Průměrná úspěšnost žáků Zkouška Počet Ve třídě 4.G V kraji Vysočina V celé ČR Český jazyk 91,3 % 66,6 % 66,5 % 23 Matematika 81,7 % 44,3 % 43,2 % 23 Studijní dovednosti 86,6 % 61,0 % 61,5 % 17 30

31 Rozmístění absolventů v roce 2006 Zdeněk Raus výchovný poradce 4. A 31 absolventů na VŠ podalo přihlášku 31 žáků, z nich bylo přijato 29, tj. 93,5 % z přihlášených na VŠ i ze všech absolventů 2 absolventi nastoupí na VOŠ. 4. B 29 absolventů (2 v podzimním termínu) na VŠ podalo přihlášku 29 žáků, z nich bylo přijato 26, tj. 89,7 % z přihlášených i ze všech absolventů 1 absolvent nastoupí na VOŠ, 1 na jazykovou školu a 1 do zaměstnání. 8. G 28 absolventů na VŠ podalo přihlášku 28 žáků, z nich bylo přijato 27, tj. 96,4 % z přihlášených i z celkového počtu 2 absolventi nastoupí na VOŠ a 1 nastoupí do zaměstnání. Celkové výsledky školy ve školním roce 2005/2006 absolvovalo celkem 88 žáků, z nich 88 podalo přihlášku na vysokou školu na vysoké školy bylo přijato 82 absolventů, tj. 93,2 % z celkového počtu i z přihlášených na VŠ na VOŠ nastoupili 3 absolventi, 1 nastoupí na jazykovou školu a 2 absolventi nastoupí do zaměstnání. Struktura přijatých podle fakult Fakulty % Ekonomické 25,0 Lékařské 15,5 Technické 14,3 Právnické 10,7 Přírodovědecké 7,1 Pedagogické 6,0 Humanitní (sociální) 4,8 Filozofické 3,6 Informatiky 3,6 Zemědělské 2,4 Ostatní (vojenská, policejní, farmaceutická, 7,1 jaderná, zdravotně sociální, umělecká) 2,4 7,1 3,6 25 3,6 4,8 6 7,1 15,5 10,7 14,3 ekonomické lékařské technické právnické přírodovědecké pedagogické humanitní (sociální) filozofické informatiky zemědělské ostatní 31

32 Přijímací řízení Obor K/401 gymnázium všeobecné studim čtyřletý cyklus pro školní rok 2006 / 2007 Přijímací zkouška pro 132 uchazečů o přijetí proběhla pouze v prvním kole dne 24. dubna Bylo přijato 89 uchazečů. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí podalo na odbor školství, mládeže a sportu sedm uchazečů, z nich byl přijat jeden. Celkem bylo do studijního oboru K/401 gymnázium všeobecné studium pro školní rok 2006 / 2007 přijato 90 uchazečů. Hodnocení přijímací zkoušky (celkem maximálně 72 body): přijímací zkouška z českého jazyka 30 bodů přijímací zkouška z matematiky 30 bodů znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - součet známek z předmětů Čj, cizí jazyk, D, Z, M, F, Ch, Př na vysvědčení z druhého pololetí osmého ročníku a z prvního pololetí devátého ročníku bude převeden vzorcem (10-5/16* součet) zaokrouhleno na setiny. (Záporné hodnoty jsou převedeny na nulu, max. 5 bodů.) umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových olympiád - uchazeči bude přiděleno 5 bodů za první místo, 4 body za druhé místo a 3 body za třetí místo, v případě účasti ve více soutěžích se započítává jen nejlepší umístění, max. 5 bodů výstupní hodnocení ze základní školy, max. 2 body. Kritériem úspěšného vykonání přijímací zkoušky bylo získání minimálního počtu 5 bodů z matematiky a 5 bodů z českého jazyka. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky nebo ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. Pořadí kritérií při rozhodování o pořadí uchazečů: 1. hodnocení přijímací zkoušky 2. výsledek přijímací zkoušky z matematiky 3. výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka 4. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 5. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 6. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 7. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ. Studentská práce - vícebarevný linoryt 32

33 Přijatí studenti do 1. ročníku čtyřletého cyklu studia 1. Bartík Jan 31. Kovaříková Monika 61. Sedláček Radek 2. Batistová Lucie 32. Kovářová Klára 62. Schwarz Petr 3. Běhan Ivo 33. Krčálová Veronika 63. Sobolík Vojtěch 4. Binh Tran Hung 34. Križanová Petra 64. Sobotková Karolína 5. Bobek Tomáš 35. Krubová Zuzana 65. Soukopová Zdeňka 6. Brátková Kristýna 36. Krutiš Petr 66. Suchánková Monika 7. Čermák Jiří 37. Kružík Adam 67. Svoboda Michal 8. Číhalová Denisa 38. Ležáková Alena 68. Svoboda Tomáš 9. Dokulilová Tereza 39. Mafková Eva 69. Svobodová Miroslava 10. Drobílková Anna 40. Machátová Lenka 70. Syrová Hana 11. Dvořák František 41. Marek Tomáš 71. Šalomounová Aneta 12. Fialová Kristýna 42. Marklová Eliška 72. Šesták Jan 13. Frýbortová Michaela 43. Mejzlíková Iva 73. Šoukalová Barbora 14. Fučíková Kateřina 44. Mertl Ondřej 74. Štěpanovská Věra 15. Glaserová Kristýna 45. Mirská Olga 75. Šubrtová Miroslava 16. Habich Antonín 46. Mrenicová Barbora 76. Šula Vladimír 17. Hakl Jan 47. Neumannová Kateřina 77. Švejcar Zbyněk 18. Hejzlar Kamil 48. Nováčková Monika 78. Turková Zuzana 19. Horký Petr 49. Novotná Lenka 79. Valíčková Kateřina 20. Hrbáčková Eva 50. Ondráčková Mirka 80. Valovičová Lucie 21. Hudecová Eva 51. Podolinská Marie 81. Vejrosta Jiří 22. Chlubnová Markéta 52. Pokorná Dagmar 82. Velebová Barbora 23. Chytka Tomáš 53. Pokorný Lukáš 83. Veškrna Vojtěch 24. Janík Filip 54. Pospíšil Jan 84. Větrovec Vladislav 25. Kašíková Monika 55. Pouzar Marek 85. Vidláková Kateřina 26. Kazatelová Hana 56. Prášková Monika 86. Vlková Kateřina 27. Kerndl Pavel 57. Prchalová Zuzana 87. Voříšek Martin 28. Klívarová Eliška 58. Ripelová Alena 88. Žamberská Šárka 29. Kopečná Petra 59. Ryšavý Zdeněk 89. Žampach Martin 30. Koudela Ondřej 60. Saláková Monika 90. Železníková Aneta 33

za školní rok 2010 / 2011

za školní rok 2010 / 2011 za školní rok 2010 / 2011 Na obálce: Fotografie z exkurze 3. G do skanzenu v Modré u Velehradu Fotografie z OK ve volejbalu Fotografie z maturitní zkoušky Studenti 1. roč. Rozeta (prostorová práce) M.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více