VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006

2

3 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých článcích nalézat rozmanité informace. Dostudoval a odmaturoval, zúčastnil se soutěže ve Středoškolské odborné činnosti a uspěl v nejvyšší kategorii národního kola chemické olympiády. Společně s dalšími třemi nejlepšími řešiteli reprezentoval Českou republiku v mezinárodní soutěži chemiků v Jižní Koreji a přivezl si z ní bronzovou medaili. Už úspěch v národním kole mu otevřel dveře do všech chemických oborů našich vysokých škol a univerzit. Účast v mezinárodní soutěži mu však doslova otevřela celý svět. A není to zase až tak dávno, kdy ve stejné soutěži celoplanetárního měřítka dosáhl podobného úspěchu náš další vynikající student Tomáš Šmejkal. Při našem rozhovoru se mi Rudolf svěřil s jedním přáním. Rád by měl kopii diplomu z Koreje vedle dokumentů, které na nástěnce v mezipatře školy připomínají úspěch Tomáše. Tvrdil, že pro něj bylo obrovskou motivací chodit kolem výtisku časopisu Catalyzer, který vyjmenovával vítěze mezinárodní chemické olympiády z roku Zařekl se, že na této nástěnce bude jednou viset i podobná připomínka jeho vlastního úspěchu. Škola má vytvářet pro své studenty dostatečně podnětné prostředí, které jim umožní rozpoznat a rozvinout svůj talent. Je vidět, že někdy stačí opravdu málo, například pouze nainstalovat nástěnku a příklady začnou táhnout. Pedagog však dobře ví, že motivovat studenty není vždycky tak snadné, že téměř na každého platí něco jiného a ještě ke všemu musí nalézt co. Chtěl bych proto vyučujícím i zaměstnancům školy poděkovat za to, že vytvářejí pro studenty dostatečně podnětné prostředí, a studentům za to, že mají úspěchy, ze kterých se můžeme radovat společně. Diplom na nástěnku na schodišti samozřejmě umístíme. Kdo ví, třeba to zapůsobí znovu Mgr. Radek Blažek Výroční zpráva byla projednána školskou radou a schválena dne 9. října V Třebíči dne 9. října 2006 Mgr. Radek Blažek, v.r. ředitel školy 3

4 Charakteristika školy a základní údaje Základní údaje o škole Název: Gymnázium, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, od Gymnázium Třebíč Sídlo: Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, PSČ Charakteristika školy: Gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou s délkou vzdělávání čtyři nebo osm let, podle oboru vzdělávání, formou denní. Podle Rámcového vzdělávacího programu gymnazijního vzdělávání má studium žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání, další typy terciárního vzdělávání, další specializaci i pro občanský život. Gymnázium má usilovat o to, aby naplňovalo a rozvíjelo tyto cíle: vytvářet u žáků předpoklady pro celoživotní učení; připravit je pro další studium a pro uplatnění v pracovním životě; podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané; usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému obecně přijímaného společností, rozvíjet schopnost samostatně se rozhodovat, tvořivě a kriticky myslet, být tolerantní a zodpovědný, vážit si kulturních, duchovních a materiálních hodnot, chránit své duševní a fyzické zdraví a životní prostředí. Rozhodnutí o zařazení Gymnázia Třebíč do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod čj /03 21 s účinností od uvádí, že škola sdružuje gymnázium s kapacitou 620 žáků. Škola nemá odloučená pracoviště. Identifikátor školy: IČO: IZO: Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje Vysočina dne pod čj. 045/05/01ZK a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina dne pod čj. 151/03/2003/ZK a vydána dne Údaje o vedení školy: Mgr. Radek Blažek, ředitel PaedDr. Marie Javorková, statutární zástupkyně ředitele RNDr. Miroslav Málek, zástupce ředitele Adresy pro dálkový přístup: Telefon: ředitel Záznamník, fax: spojovatelka www: gtr.cz Přehled vyučovaných oborů vzdělání: Obor vzdělání K/401 gymnázium všeobecné ve čtyřletém studijním cyklu. Obor vzdělání K/801 gymnázium všeobecné v osmiletém studijním cyklu. Oba obory jsou vyučovány podle učebního dokumentu, který schválilo MŠMT dne pod č. j /99-22 s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem. 4

5 Zpráva o uskutečnění voleb do školské rady v Gymnáziu Třebíč Volební komise ustanovená k přípravě a uskutečnění voleb do školské rady postupovala podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných krajem Vysočina ze dne , řídila se Volebních řádem školské rady ze dne a Dodatkem č. 1 volebního řádu školské rady ze dne Volby jedné třetiny členů školské rady za pedagogické pracovníky oprávněnými osobami, a to pedagogickými pracovníky školy, se uskutečnily 23. listopadu 2005 ve hodin v učebně číslo 13. Nejvyšší počet hlasů od oprávněných osob zúčastněných ve volbách získali: Mgr. Stanislav Prokop, PhDr. Pavel Jindra. Volby jedné třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty, a to zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zletilými studenty, se uskutečnily 24. listopadu 2005 v hodin v tělocvičně školy. Nejvyšší počet hlasů od oprávněných osob zúčastněných ve volbách získali PhDr. Štěpánka Havlíková, Ing. Martin Klusáček. Rada kraje jmenovala tyto členy školské rady: Ing. Petr Bureš, Ing. Tomáš Pleskač, M. B. A. Ve školním roce rada jednala dne a V. Mašková, 2. B - Město nad řekou (vícebarevný linoryt) 5

6 Přehled učebních plánů Učební plán ve školním roce 2005 / 2006 Studijní cyklus Osmiletý K/801 Čtyřletý K/401 Ročník Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a VT Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem Volitelné předměty Semináře z hlavních předmětů, zejména maturitních, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, technika administrativy, hudební, výtvarná a tělesná výchova. Zájmová činnost Kroužky předmětových olympiád, SOČ, debaty, sportovní, výtvarné a hudební. Školní časopis Zvonek, internet, posilovna. 6

7 Zaměstnanci ve školním roce 2005 / 2006 Pedagogičtí zaměstnanci Jméno Aprobace Dosažené Délka praxe vzdělání k (roků) Funkce 1 Radek Blažek, Mgr. Bi Ch VŠ 19 ředitel 2 Javorková Marie, PaedDr. ČJ HV VŠ 24 zástupce ředitele 3 Málek Miroslav, RNDr. M DG VT VŠ 28 zástupce ředitele 4 Raus Zdeněk, Mgr. TV Z VŠ 31 výchovný poradce 5 Benda Petr, Mgr. ČJ VV VŠ 15 třídní učitel 6 Bernatová Simona, Mgr. ČJ ON VŠ 5 učitel 7 Březinová Jana, Mgr. NJ RJ VŠ 31 učitel 8 Března Jiří, Mgr. M Z VŠ 17 třídní učitel 9 Burešová Alice, RNDr. Bi Ch AJ VŠ 19 třídní učitel 10 Cahová Jitka, PaedDr. TV Bi VŠ 20 třídní učitel 11 Doležalová Hana, Mgr. NJ ON VŠ 13 třídní učitel 12 Fiala Petr, PaedDr. TV Z VŠ 33 třídní učitel 13 Filippiová Iva, Mgr. M TV VŠ 33 třídní učitel 14 Hortová Eva, Mgr. AJ NJ VŠ 32 učitel 15 Choulíková Naděžda, PhDr. AJ NJ VŠ 32 třídní učitel 16 Chybová Lenka, Mgr. AJ D VŠ 8 učitel 17 Janík Karel, Mgr. Z TV VŠ 19 třídní učitel 18 Jeřábková Jana, Mgr. NJ RJ VŠ 35 učitel 19 Jindra Pavel, PhDr. ČJ D VŠ 25 třídní učitel 20 Kaňková Lucie, Mgr. FJ ZSV VŠ 2 učitel 21 Kladivová Marie, Mgr. Bi Ch VŠ 2 učitel 22 Kouklíková Irena, PaedDr. RJ ZSV AJ VŠ 23 učitel 23 Kratochvílová Jana, Mgr. F Ch VŠ 11 učitel 24 Krausová Hana, Mgr. AJ VV VŠ 3 učitel 25 Laštůvková Hana, Mgr. ČJ HV VŠ 21 třídní učitel 26 Mahelová Lenka, Mgr. ČJ VV VŠ 8 učitel 27 Marsh Nigel AJ lektor 28 Mozorová Alena, RNDr. M F VŠ 23 učitel 29 Mrázková Jarmila, Mgr. AJ ČJ VŠ 17 třídní učitel 30 Murárová Dana, PhDr. ČJ NJ VŠ 16 třídní učitel 31 Nehněvská Ivana, Mgr. ČJ AJ NJ VŠ 30 učitel 32 Nováková Marie, PhDr. ČJ NJ VŠ 29 učitel 33 Pelánová Dana, Mgr. ČJ D-RJ VŠ 22 třídní učitel 34 Pelikánová Šárka, RNDr. M DG VŠ 9 učitel 35 Peroutková Monika, Mgr. Z FJ VŠ 3 učitel 36 Prokešová Ludmila, Mgr. M F VŠ 15 učitel 37 Prokop Stanislav, Mgr. M F VŠ 29 třídní učitel 38 Ritterová Edita, Mgr. AJ D VŠ 8 učitel 39 Skryja Josef, RNDr. Bi Ch VŠ 31 učitel 40 Spisarová Zdena, Mgr. Bi Ch VŠ 3 učitel 41 Svízelová Marie, RNDr. M DG VT VŠ 28 třídní učitel 42 Šlosr Milan, Mgr. TV BV D VŠ 31 třídní učitel 43 Trnková Kateřina, Mgr. ČJ AJ VŠ 2 učitel 44 Tůma Zdeněk, RNDr. M F VT VŠ 23 třídní učitel 45 Vejmělková Radka, Mgr. TV Bi VŠ 10 třídní učitel 46 Zejdová Marie, Mgr. M F VŠ 36 učitel Nepedagogičtí zaměstnanci 47 Vospělová Dáša ekonomka 48 Ujčík Ladislav školník 49 Burian Jaroslav školník 50 Bulíčková Naděžda uklízečka 51 Dvoranová Anna uklízečka 52 Kotasová Jaroslava uklízečka 53 Ovčáčková Marie uklízečka 54 Sobotková Jana uklízečka 55 Špačková Monika uklízečka 56 Suchánková Dáša uklízečka Mzdová účetní: Vladimíra Kneslíková, Asistentka: Vlasta Bočková 7

8 Pedagogický sbor 8

9 Zadní řada zleva: Tůma Zdeněk, Prokop Stanislav, Kladivová Marie, Mozorová Alena, Spisarová Zdenka, Prokešová Ludmila, Pelikánová Šárka, Kratochvílová Jana, Šlosr Milan, Jindra Pavel, Raus Zdeněk, Burešová Alice, Nováčková Kateřina, Fiala Petr, Skryja Josef. Stojící: Janík Karel, Benda Petr, Doležalová Hana, Nováková Marie, Březinová Jana, Svízelová Marie, Nehněvská Ivana, Jeřábková Jana, Kouklíková Irena, Choulíková Naděžda, Bernatová Simona, Murárová Dana, Filippiová Iva, Pelánová Dana. Sedící: Mrázková Jarmila, Chybová Lenka, Cahová Jitka, Peroutková Monika, Javorková Marie, Radek Blažek, Málek Miroslav, Zejdová Marie, Krausová Hana, Laštůvková Hana. 9

10 10 K. Hronzová, 3. G - Listy (kresba tuší)

11 Opustil nás Jiří Komenda, středoškolský profesor tělesné výchovy a zeměpisu, narozen 15. září 1919 ve Znojmě. Po studiích na Reálném gymnáziu ve Znojmě a Filosofické a Přírodovědecké fakultě MU učil třicet pět let na Gymnáziu v Třebíči. Do důchodu odešel v roce V Almanachu Gymnázia Třebíč je popsán takto. oblíbený profesor zeměpisu s originálním přístupem k výkladu látky i hodnocení studenta, zapálený tělocvikář, aktivní sportovec s dovedností vyprovokovat k výkonům i toho nejpohodlnějšího žáka, oblíbený kolega šířící kolem sebe humor a optimismus Náhle zemřel v Třebíči 3. srpna Čest jeho památce! 11

12 Seznam studentů gymnázia ve školním roce 2005 / 2006 Osmiletý cyklus studia 1. G 2. G 12

13 3. G 1. G, třídní učitelka Mgr. Hana Doležalová Bendová Kristýna Bendová Veronika Březnová Klára Dobrovolná Andrea Gupta Kevin Hanzal Karel Hortová Monika Houdek Štěpán Hráček Tomáš Hrubá Lucie Illková Natalie Klika Petr Krejčová Radka Murár Filip Němec Jan Novotná Jana Podolinský Branislav Prokešová Michaela Růžičková Tereza Rymeš Karel Říhová Dana Slatinský Lukáš Školařová Vendula Vacek Jan Valíčková Sabina Vávrová Zuzana Vejtasa Martin Vlachová Monika Vochyán Stanislav Zahradníčková Marika Zemánková Luciea 2. G, třídní učitel Mgr. Jiří Března Dvořák David Dvořák Martin Hájková Soňa Hedlová Veronika Chapkevych Anastasiya Jelínek Martin Jourová Lenka Kadrnožková Zuzana Kazdová Michaela Klusáček Jan Kohout Pavel Kosová Petra Koutný Tomáš Machala Jan Málek Ondřej Ondráčková Tereza Pokorný Petr Saitlová Martina Shul Roman Stuchlík Boleslav Svoboda Josef Svoboda Marius Sýkora Martin Šindelář Jakub Trhan Martin Vafek Václav Vaníček Luboš Veselý Jakub Vyletělová Petra 3. G, třídní učitelka PhDr. Naděžda Choulíková Auer Ondřej Dočekal David Dokulil Lukáš Fiala Vojtěch Havlát Ladislav Hrochová Kateřina Hronzová Kristýna Janoštík Tomáš Jedličková Monika Juzová Jana Kolář Petr Kolbábková Denisa Marková Agáta Matějíček Jiljí Matoušek Jiří Menšíková Tereza Němcová Kateřina Nohová Zuzana Ondrák Vlastimil Pecková Veronika Pleskačová Tereza Robotková Pavlína Saláková Iva Schützová Klára Sobotková Vendula Šimo Ondřej Urbančík Juraj Vávrová Eva Vítková Klára Žilková Klára 13

14 4. G 5. G 14

15 6. G 4. G, třídní učitel Mgr. Karel Janík Bačo Lubomír Bodláková Zuzana Bohuslav Petr Burda Roman Čermák Marek Dolák Jan Dvořák Petr Halámek Ondřej Hladíková Ladislava Holčapková Veronika Holková Markéta Klusáčková Zuzana Kopečný Tomáš Málek Jakub Maloušková Zuzana Nejedlá Zuzana Němcová Hana Nestrojil Tomáš Richterová Lucie Sedláček Martin Tomková Dominika Trojanová Jana Trojanová Markéta Trval Jan 5. G, třídní učitelka Mgr. Jarmila Mrázková Bartůňková Jana Benková Michaela Divišová Kristýna Divišová Vendula Dohnalová Pavlína Formanová Soňa Hroch Miloš Hučín Marek Kazda Jakub Knotková Soňa Kohout Daniel Koutná Martina Koutný Michal Kubínyiová Lucie Kulichová Jana Kusáková Kateřina Mráziková Alice Novotná Markéta Petrecká Veronika Pokorná Iveta Prokeš Radek Richter Jan Růžička Adam Šeda Martin 6. G, třídní učitelka RNDr. Marie Svízelová Bartejs Pavel Bestvinová Radka Blažek Jan Cafourková Tereza Fučíková Michaela Hluchý Lukáš Hodějovský Michael Houdek Zdeněk Jandová Hana Klusáček Matěj Kondratenko Ivan Křehlík Tomáš Kulovaná Tereza Máca Jan Mácová Jitka Mafková Jana Mahelová Michaela Midrlová Nikola Němcová Monika Outulná Eliška Paulasová Aneta Pecka Štěpán Prokešová Radka Rymešová Hana Tušer Adam Urbančíková Barbora Vágner Petr Vaňková Kateřina Vaverová Lucie Školařová Dagmar Šmídová Tereza Špačková Aneta Štěpánková Jolana Tomková Kateřina Žilková Zuzana Rymešová Žaneta Slavík Petr Telátníková Barbora Tušer Milan Vybíral Tomáš Wurmová Nela Žilka Jakub 15

16 7. G 7. G, třídní učitel PaedDr. Petr Fiala Benáčková Monika Boučková Vlasta Časarová Irena Čermáková Pavla Dvořáková Helena Folber Martin Fortelný Ondřej Hejtmánková Iva Herceg Tomáš Kocsisová Kateřina Kulovaná Eva Kurka Tomáš Kvaiser Jiří Mach Ondřej Malenová Gabriela Mráziková Zuzana Plecitá Olga Poláčková Jana Prokopová Zuzana Saitl Dominik Soukop Michal Stříbrský Vojtěch Šalplachtová Věra Trnka Karel Trojanová Kateřina Vochyánová Zora Voříšková Barbora Zimková Jitka 16

17 8. G 8. G, třídní učitel RNDr. Zdeněk Tůma Bartůňková Naďa Birčák Tomáš Čapek Jakub Dokulilová Kamila Doležal Tomáš Fiala Adam Havlíček Petr Jedlička Tomáš Kubátová Dita Kupřik Luboš Lampíř Tomáš Malcová Zdeňka Mastný Martin Mokrišová Ivana Pecina Tomáš Pecinová Naďa Píša Rudolf Pohanková Eva Rosenkranc Filip Rybníčková Lada Slunský Filip Suchá Magda Šedová Klára Šindelář František Veverka František Vostalová Zuzana Votypková Jana Vybíralová Markéta 17

18 Čtyřletý cyklus studia 1. A 1. B 18

19 1. C 1. A, třídní učitelka Mgr. Radka Vejmělková Adamovičová Michaela Bergmanová Klára Brabec Martin Filová Aneta Frey Frederik Hirschlová Monika Janíková Lucie Jelínková Zlatuše Ježková Jana Kamená Markéta Karkulík Jan Kóňa Marián Kopečná Martina Koubek Ondřej Kozák Jan Majová Nikola Malenová Martina Marková Tereza Matoušková Markéta Mikulka Leoš Mikyna Jaroslav Nahodilová Helena Nekula Michal Neuwirthová Ester Pavlík David Pelikánová Vendula Smolík Martin Vlašínová Radka Zeithamlová Monika Zíma Radek Žilková Petran 1. B, třídní učitel Mgr. Milan Šlosr Běhounková Jana Böhmová Kateřina Dlabačová Kateřina Dokulilová Magdalena Dudáš Michal Dzurňák Marcel Hajná Vladimíra Hanzlová Kateřina Havránková Kamila Hejsek Michal Hladká Petra Králová Lucie Kucharová Hana Matějek Petr Němcová Barbora Neterdová Jana Nohová Adéla Papoušek Michal Polcrová Jiřina Přibylová Hana Simandlová Martina Svoboda Petr Šabacká Andrea Štadáni Pavel Vácha Ondřej Valentová Marie Večeřa Josef Vermousková Tereza Vobůrková Michaela Zima Michal 1. C, třídní učitelka Mgr. Hana Laštůvková Bartíková Marie Benáčková Martina Bikár Robert Bumba Tomáš Cejpková Monika Dohnalová Hana Dokulil Jan Dudová Veronika Frühaufová Naďa Havel Petr Heřman Michal Jourová Zuzana Kotačková Ilona Krmelová Jana Kulovaný Radek Mahel Tadeáš Mikolášová Dana Moltaš Zbyněk Nguyen Van Anh Nováček Petr Pacalová Jitka Poukarová Kateřina Račák Pavel Roupcová Simona Růžičková Markéta Smilková Radka Šedivá Simona Špundová Daniela Štěpánková Petra Uherčíková Radka Zlatušková Petra 19

20 2. A 2. B 20

21 2. C 2. A, třídní učitelka Mgr. Dana Pelánová Belko Milan Cahová Tereza Cejpková Zdeňka Dokulil Tomáš Dreslerová Nikola Dubská Michaela Horáková Jaroslava Hroch Jaromír Ježek Martin Kabelková Adéla Klusáčková Hana Koutná Hana Koutná Markéta Kružík Jan Mácová Gabriela Müllerová Markéta Němcová Pavla Pernicová Martina Pospíšil Přemysl Sobotka Adam Součková Adéla Šmídl Marek Špačková Veronika Švejcarová Pavla Tomková Kateřina Trojanová Jana Veselý David Vodová Svatava Vybíralová Klára Zoubek Pavel 2. B, třídní učitel Mgr. Petr Benda Benko Jindřich Burián Petr Doláková Erika Doležalová Lucie Hrubá Kateřina Kopečková Nikola Kupřiková Lenka Machová Vanda Mašková Veronika Mertl Jiří Murár David Nemelová Daniela Nobicht Marcel Ondrůj Marek Ondrůj Petr Pacalová Monika Pašek Martin Píro Matěj Radkovský Roman Schönberger Ondřej Sklenář Petr Strnadová Michaela Ščuková Veronika Uherčíková Gabriela Vařbuchta Marek Večeřa Radim Vostalová Veronika Vrábel František Zimolová Adéla Zimolová Martina 2. C, třídní učitelka PaedDr. Jitka Cahová Balko Michal Bařinová Petra Burešová Kateřina Dočkalová Kamila Dvořáková Jana El-Ahmadieh Jakub Havlenová Jitka Havlíčková Kateřina Havlíková Štěpánka Heklová Zuzana Holub Zdeněk Kalinová Michaela Knápková Michaela Kopečková Kateřina Krčma Marek Lainková Radka Lorencová Tereza Malenová Anna Mastná Renata Mátlová Šárka Menšík Jakub Obršlík Petr Plucarová Michaela Svoboda Ivo Věžníková Tereza Vlk Marek Vrbková Eliška Vymazalová Petra Witkovská Miroslava Železná Kateřina 21

22 3. A 3. B 22

23 3. C 3. A, třídní učitelka RNDr. Alice Burešová Berounová Eliška Bouzková Soňa Fiala Jaroslav Frendlovský Petr Fukal Petr Hejzlarová Veronika Hradil Ondřej Chromá Pavlína Kolářová Eva Koutná Jana Králová Jarmila Machová Nela Martinů Jana Nahodilová Kateřina Ochranová Veronika Ošmerová Lucie Pavlík Vojtěch Petruška Bohumil Sedláková Markéta Sladká Helena Streitová Gabriela Svobodová Martina Tichá Tereza Tomcová Šárka 3. B, třídní učitelka PhDr. Dana Murárová Carda Ladislav Coufalová Sandra Dokulilová Klára Dostál Lukáš Dufek Michal Fučík Milan Jupa Radek Kalina Tomáš Kopečná Markéta Koukalová Lucie Krátká Kateřina Marek Lukáš Mikysková Lucie Mrňová Radka Nováková Monika Obůrka Jakub 3. C, třídní učitelka Mgr. Iva Filippiová Auerová Zuzana Dvořáková Lenka Fikrlová Denisa Gajdošíková Jana Holoubková Tereza Horák Radovan Hrbáčková Adéla Jahoda Jiří Janata Petr Jonášová Pavla Kafková Eva Kratochvíl Jakub Müllerová Eva Němec Petr Nováková Pavla Palátová Petra Pavlová Hana Petrů Kateřina Richterová Lea Ruibarová Soňa Sklenář Pavel Svobodová Lenka Šelepová Jiřina Šmejkalová Lenka Pálka Dalibor Piálek Ondřej Pleskačová Hana Pleskačová Zlata Pokorná Petra Sedláček Michal Svoboda David Svoboda Tomáš Trojan Martin Urban Jiří Veselý Jan Vrba Ondřej Zacha Štěpán Šubrt Marek Večeřová Lenka Veselá Marie Vlašín Petr Voborný Ondřej Zelená Kamila Škodová Hana Šmýd Patrik Tichý Ondřej Vintrová Tereza Vlachová Lenka Vorel Zdeněk 23

24 4. A 4. A, třídní učitel PhDr. Pavel Jindra Boor Vladimír Brabcová Jana Břížďalová Eva Dittrichová Andrea Dubská Lenka Janík Dan Jelečková Petra Kašková Lucie Košíčková Lenka Kratochvílová Petra Kučera Marek Kucharský Jiří Laš Marek Laštůvková Pavlína Lysáková Hana Mahr Jiří Nestrojilová Daniela Ondráčková Tereza Robotková Eva Rusínová Alena Smažil Pavel Stručovská Hana Šabatková Lucie Šedová Dita Vágnerová Daniela Vaverka Jan Vávrová Karolína Veškrna Petr Zadražilová Iveta Žáková Lucie Žižlavský Václav 24

25 A. B 4. B, třídní učitel Mgr. Stanislav Prokop Danielová Magdalena Fučíková Lucie Hanáková Eva Hanzl Miroslav Hedbávná Andrea Chrapa Petr Janoušková Věra Klusáčková Jana Koudelková Petra Křížová Radka Lysáková Jana Matula Michal Michálek Miroslav Ondráková Zuzana Peroutková Veronika Polický Martin Řeháková Petra Řezáčová Markéta Smejkalová Dagmar Svobodová Lenka Štěpková Barbora Šudíková Katarína Toman Ivo Tomečková Alexandra Tomenendalová Anna Trnková Klára Tříletá Barbora Vaňková Jana Vejmelková Jana 25

26 26 H. Němcová, 4. G - Člověk (kolorovaná kresba)

27 Výsledky školy za 1. pololetí školního roku 2005 / 2006 Osmiletý studijní obor K/801 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. G ,33 0 1,14 2. G ,03 0 1,52 3. G ,57 0 1,56 4. G ,75 0 1,37 5. G ,43 0 1,64 6. G ,06 0 2,00 7. G ,21 0 1,66 8. G ,86 0 1,76 Čtyřletý studijní obor K/401 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. A ,97 0 1,97 1. B ,33 0 1,85 1. C ,87 0 1,78 2. A ,70 0 1,92 2. B ,43 0 2,05 2. C ,16 0 1,74 3. A ,45 0 2,10 3. B ,40 0 1,93 3. C ,21 0 1,98 4. A ,19 0 1,89 4. B ,28 0 1,73 27

28 Výsledky školy za 2. pololetí školního roku 2005 / 2006 Osmiletý studijní obor K/801 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. G ,39 0 1,20 2. G ,27 0 1,55 3. G ,83 0 1,54 4. G ,07 0 1,37 5. G ,70 0 1,68 6. G ,35 0 2,03 7. G ,29 0 1,68 8. G ,11 0 1,82 Čtyřletý studijní obor K/401 gymnázium všeobecné studium Třída Žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Absence průměrná Neomluvená absence Průměrný prospěch 1. A ,29 0 2,13 1. B ,23 0 2,02 1. C ,16 0 1,99 2. A ,43 0 1,81 2. B ,6 0 2,03 2. C ,74 0 1,82 3. A ,00 0 1,99 3. B ,8 0 1,90 3. C ,97 0 1,94 4. A ,19 0 1,98 4. B ,14 0 1,75 28

29 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2005 / 2006 Osmiletý studijní obor K/801 gymnázium všeobecné studium Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neprospěl Průměrný prospěch 8. G ,545 Čtyřletý studijní obor K/401 gymnázium všeobecné studium Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neprospěl Průměrný prospěch 4. A , B ,716 SCIO - testy Alena Mozorová Ve školním roce 2005 / 2006 se gymnázium stalo pilotní školou společnosti Scio. V rámci ověřování testů proběhlo testování tříd 4.G a 1.B z matematiky, 3.A, 3.C, 7.G, 4.A a 4.B z obecných studijních předpokladů a všech posledních ročníků ze základů společenských věd Výsledky pilotního ověřování Matematika Třída Úspěšnost v % Percentil 1.B 55,0 74,1 4.G 51,8 66,4 Základy společenských věd Třída Úspěšnost v % Percentil 4.A 27,3 67,7 4.B 31,8 59,3 8.G 37,1 84,7 Obecné studijní předpoklady Třída Úspěšnost v % Percentil 3.A 41,8 67,4 3.C 32,1 52,9 7.G 41,7 72,2 4.A 38,5 64,3 4.B 41,5 61,7 Percentil udává, kolik procent žáků mělo nižší úspěšnost než daný žák. 29

30 Hodnocení vzdělávání Radek Blažek Maturita nanečisto 2006 Společná část Ve školním roce 2005 / 2006 se ve škole uskutečnilo několik celostátních hodnocení. Bylo to testování ve zkouškách zadávaných MŠMT v programu Maturita nanečisto 2006 Společná část. Přehled souhrnných výsledků žáků Gymnázia Třebíč ve srovnání se školami stejného typu ukazuje tabulka: Zkouška Pořadí mezi školami stejného typu Průměrná úspěšnost žáku Škola Stejný typ Celkem ČR Počet školy žáků Český jazyk 6. z ,1 % 79,7 % 68,6 % 87 Anglický jazyk 50. z ,8 % 87,8 % 84,0 % 48 Německý jazyk z / ,2 % 88,3 % 26 Francouzský jazyk z / ,4 % 64,4 % 9 Matematika z ,4 % 74,6 % 51,7 % 42 Občanský základ 44. z ,4 % 68,2 % 62,0 % 43 Tento test má pro hodnocení výsledků práce školy mimořádný význam, neboť ukazuje, jak by si vedli studenti ve zkoušce, která se blíží svým obsahem i formou zamýšlené společné části maturitní zkoušky, která by měla poprvé proběhnout ve školním roce 2007 / Z tabulky je patrné, že výsledky testů studentů jsou mezi školami stejného typu (gymnázii a lycei) v jednotlivých zkouškách výborné až vynikající. Například ve zkoušce z jazyka českého je hodnocení šesté nejlepší ze sledovaných škol. Matematika je na vynikajícím dvaadvacátém místě i přes to, že se zkoušky účastní školy se specializací a zvýšenou hodinovou dotací tohoto předmětu. Podobná situace je i v jazycích, kde výsledek může být ovlivněn jednak tím, že některé školy používají cizí vyučovací jazyk, ale i malým počtem účastníků zkoušky. Výsledky vzdělávání žáků 4. G Další testování se týkalo našich žáků v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků devátých tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií Proběhlo 1. února 2006 za účasti asi žáků z téměř škol. I toto hodnocení školy má velký význam, protože podle připravovaných školních vzdělávacích programů bude povinnou formou zjišťování výsledků školy. Výsledky jsou v tabulce: Průměrná úspěšnost žáků Zkouška Počet Ve třídě 4.G V kraji Vysočina V celé ČR Český jazyk 91,3 % 66,6 % 66,5 % 23 Matematika 81,7 % 44,3 % 43,2 % 23 Studijní dovednosti 86,6 % 61,0 % 61,5 % 17 30

31 Rozmístění absolventů v roce 2006 Zdeněk Raus výchovný poradce 4. A 31 absolventů na VŠ podalo přihlášku 31 žáků, z nich bylo přijato 29, tj. 93,5 % z přihlášených na VŠ i ze všech absolventů 2 absolventi nastoupí na VOŠ. 4. B 29 absolventů (2 v podzimním termínu) na VŠ podalo přihlášku 29 žáků, z nich bylo přijato 26, tj. 89,7 % z přihlášených i ze všech absolventů 1 absolvent nastoupí na VOŠ, 1 na jazykovou školu a 1 do zaměstnání. 8. G 28 absolventů na VŠ podalo přihlášku 28 žáků, z nich bylo přijato 27, tj. 96,4 % z přihlášených i z celkového počtu 2 absolventi nastoupí na VOŠ a 1 nastoupí do zaměstnání. Celkové výsledky školy ve školním roce 2005/2006 absolvovalo celkem 88 žáků, z nich 88 podalo přihlášku na vysokou školu na vysoké školy bylo přijato 82 absolventů, tj. 93,2 % z celkového počtu i z přihlášených na VŠ na VOŠ nastoupili 3 absolventi, 1 nastoupí na jazykovou školu a 2 absolventi nastoupí do zaměstnání. Struktura přijatých podle fakult Fakulty % Ekonomické 25,0 Lékařské 15,5 Technické 14,3 Právnické 10,7 Přírodovědecké 7,1 Pedagogické 6,0 Humanitní (sociální) 4,8 Filozofické 3,6 Informatiky 3,6 Zemědělské 2,4 Ostatní (vojenská, policejní, farmaceutická, 7,1 jaderná, zdravotně sociální, umělecká) 2,4 7,1 3,6 25 3,6 4,8 6 7,1 15,5 10,7 14,3 ekonomické lékařské technické právnické přírodovědecké pedagogické humanitní (sociální) filozofické informatiky zemědělské ostatní 31

32 Přijímací řízení Obor K/401 gymnázium všeobecné studim čtyřletý cyklus pro školní rok 2006 / 2007 Přijímací zkouška pro 132 uchazečů o přijetí proběhla pouze v prvním kole dne 24. dubna Bylo přijato 89 uchazečů. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí podalo na odbor školství, mládeže a sportu sedm uchazečů, z nich byl přijat jeden. Celkem bylo do studijního oboru K/401 gymnázium všeobecné studium pro školní rok 2006 / 2007 přijato 90 uchazečů. Hodnocení přijímací zkoušky (celkem maximálně 72 body): přijímací zkouška z českého jazyka 30 bodů přijímací zkouška z matematiky 30 bodů znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - součet známek z předmětů Čj, cizí jazyk, D, Z, M, F, Ch, Př na vysvědčení z druhého pololetí osmého ročníku a z prvního pololetí devátého ročníku bude převeden vzorcem (10-5/16* součet) zaokrouhleno na setiny. (Záporné hodnoty jsou převedeny na nulu, max. 5 bodů.) umístění uchazeče v okresním a vyšším kole předmětových olympiád - uchazeči bude přiděleno 5 bodů za první místo, 4 body za druhé místo a 3 body za třetí místo, v případě účasti ve více soutěžích se započítává jen nejlepší umístění, max. 5 bodů výstupní hodnocení ze základní školy, max. 2 body. Kritériem úspěšného vykonání přijímací zkoušky bylo získání minimálního počtu 5 bodů z matematiky a 5 bodů z českého jazyka. Nedosažení minimálního počtu bodů ve zkoušce z českého jazyka nebo ve zkoušce z matematiky nebo ve zkoušce ze všeobecných studijních předpokladů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. Pořadí kritérií při rozhodování o pořadí uchazečů: 1. hodnocení přijímací zkoušky 2. výsledek přijímací zkoušky z matematiky 3. výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka 4. známka z matematiky v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 5. známka z českého jazyka v posledním známém vysvědčení ze ZŠ 6. známka z matematiky v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ 7. známka z českého jazyka v předposledním známém vysvědčení ze ZŠ. Studentská práce - vícebarevný linoryt 32

33 Přijatí studenti do 1. ročníku čtyřletého cyklu studia 1. Bartík Jan 31. Kovaříková Monika 61. Sedláček Radek 2. Batistová Lucie 32. Kovářová Klára 62. Schwarz Petr 3. Běhan Ivo 33. Krčálová Veronika 63. Sobolík Vojtěch 4. Binh Tran Hung 34. Križanová Petra 64. Sobotková Karolína 5. Bobek Tomáš 35. Krubová Zuzana 65. Soukopová Zdeňka 6. Brátková Kristýna 36. Krutiš Petr 66. Suchánková Monika 7. Čermák Jiří 37. Kružík Adam 67. Svoboda Michal 8. Číhalová Denisa 38. Ležáková Alena 68. Svoboda Tomáš 9. Dokulilová Tereza 39. Mafková Eva 69. Svobodová Miroslava 10. Drobílková Anna 40. Machátová Lenka 70. Syrová Hana 11. Dvořák František 41. Marek Tomáš 71. Šalomounová Aneta 12. Fialová Kristýna 42. Marklová Eliška 72. Šesták Jan 13. Frýbortová Michaela 43. Mejzlíková Iva 73. Šoukalová Barbora 14. Fučíková Kateřina 44. Mertl Ondřej 74. Štěpanovská Věra 15. Glaserová Kristýna 45. Mirská Olga 75. Šubrtová Miroslava 16. Habich Antonín 46. Mrenicová Barbora 76. Šula Vladimír 17. Hakl Jan 47. Neumannová Kateřina 77. Švejcar Zbyněk 18. Hejzlar Kamil 48. Nováčková Monika 78. Turková Zuzana 19. Horký Petr 49. Novotná Lenka 79. Valíčková Kateřina 20. Hrbáčková Eva 50. Ondráčková Mirka 80. Valovičová Lucie 21. Hudecová Eva 51. Podolinská Marie 81. Vejrosta Jiří 22. Chlubnová Markéta 52. Pokorná Dagmar 82. Velebová Barbora 23. Chytka Tomáš 53. Pokorný Lukáš 83. Veškrna Vojtěch 24. Janík Filip 54. Pospíšil Jan 84. Větrovec Vladislav 25. Kašíková Monika 55. Pouzar Marek 85. Vidláková Kateřina 26. Kazatelová Hana 56. Prášková Monika 86. Vlková Kateřina 27. Kerndl Pavel 57. Prchalová Zuzana 87. Voříšek Martin 28. Klívarová Eliška 58. Ripelová Alena 88. Žamberská Šárka 29. Kopečná Petra 59. Ryšavý Zdeněk 89. Žampach Martin 30. Koudela Ondřej 60. Saláková Monika 90. Železníková Aneta 33

hostit účastníky ústředního kola 39. ročníku Biologické olympiády kategorie A. Třicet soutěžících ze všech krajů

hostit účastníky ústředního kola 39. ročníku Biologické olympiády kategorie A. Třicet soutěžících ze všech krajů v letošní výroční zprávě se můžete seznámit se základními informacemi o škole, se změnami, které se za poslední rok udály, můžete se dočíst o aktivitách a úspěších našich studentů. Jim patří poděkování

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ve školním roce 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ve školním roce 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA ve školním roce 2003 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, na úvod výroční zprávy jsem chtěl vybrat nejdůležitější událost z uplynulého školního roku a věřte mi, bylo to velmi příjemné a

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

ZÁVODY PŘÍPRAVKA. Třebíč

ZÁVODY PŘÍPRAVKA. Třebíč ZÁVODY PŘÍPRAVKA Třebíč 7.6.2015 hoši starší 1 Havlíček Adam SPTRE 2004 14,73 1 4,48 1 45,81 1 11,02 1 4 2 Štancl Daniel JEMNI 2005 15,23 2 3,82 3 38,10 3 11,55 5 13 3 Trojan Adam SPTRE 2004 15,60 6 3,78

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z7, kolo okresní Brno město termín konání: 17.04.2013 Místo konání: ZŠ Sirotkova 36, Brno pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1. Jan Bednář Gymnázium

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace od roku 1995-2010 Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci Tito žáci byli přijati na osmileté gymnázium : šk.rok 1996/ 97 Bartošek Zdeněk

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Únor 1. 2. okresní kolo dějepisné olympiády, Roman NOVÁK (4. A) 2. místo 6. 2. 10. 2. lyžařský výcvik třídy 2. A 7. 2. okresní kolo soutěže

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Vítání prvňáčků - 3.9. 2012 Atletické závody- O pohár starosty města - 4.10. 2012 Exkurze 6. ročníku - Sběrný dvůr v Bystřici

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více