Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín

2 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí Vsetín IČO: ĆÚ: ředitelka: /0100 KB PhDr. Helena Gajdušková tel.: fax: web: Zřizovatel: Město Vsetín 2

3 3

4 Obsah 1. Úvod Působnost MVK Kalendář významných událostí Projekty Základní činnosti knihovny Knihovnické, informační služby, vzdělávací a komunitní akce Základní služby Další služby Hlavní budova na Dolním náměstí Informační centrum Počítačová učebna na galerii Centrální půjčovna Komunitní klub, hudební oddělení, čítárna a studovna Společenský sál Pobočky MVK - knihovny pro děti Luh, Rokytnice, Trávníky Přehled základních ukazatelů za uplynulých pět let Vzdělávací a komunitní činnost v roce Akce pro dospělé Akce pro mládež, Komunitní klub Akce pro děti Koncerty, hudební programy Výstavy Zvuková knihovna pro zrakově postižené Knihovní fondy Stav knihovního fondu Nákup knihovního fondu MVK Tisk čárových kódů a samolepek na stavění knihovního fondu Katalogizace a tisk katalogizačních lístků Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů a činnosti oddělení katalogizace Středisko regionálních knihovnických služeb Knihovny okresu Vsetín Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Vsetín

5 8.3.1 Poradenská a konzultační činnost Statistika a vykazování knihovnických činností Vzdělávání, semináře Porady Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů Knihovnický program, servisní návštěvy Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí Technika, automatizace, knihovnický systém Public relations Prezentace Webové stránky (www.mvk.cz) Konference Exkurze a konzultace k projektové činnosti MVK Dotazníková šetření Ediční činnost Partneři, spolupráce Organizační a řídící činnost Kontrolní činnost Personální agenda Vzdělávání pracovníků Hospodaření a provoz Nákupy MVK Vsetín Provoz MVK Vsetín Provoz projekt SROP Provoz Informačního centra Rozpočet Závěr Přílohy

6 1. Úvod Rok 2008 je třetím rokem existence knihovny na Dolním náměstí po stěhování v roce Veřejnost si již na nové umístění zvykla a nová budova i nové služby přitahují stále větší počet čtenářů a návštěvníků. Kromě nabídky literatury lidé stále více oceňují množství dostupných vzdělávacích a komunitních aktivit, ať už se jedná o kurzy počítačových dovedností nebo např. Akademický rok pro seniory, nebo prázdninová knihovna a další tvořivé dílny k různým příležitostem, případně literární soutěže a pořady pro děti. V roce 2008 si Vsetín připomněl 700 let od první písemné zmínky. Knihovna se zapojila do oslav cyklem besed Nejen vsetínští rodáci. Cyklu 12 besed se účastnili nejen vsetínští rodáci, ale i osobnosti, které utvářejí a utvářely společensko-kulturní život města. Velmi se osvědčila nová nabídka knihovny vlastivědné vycházky pro ZŠ a SŠ spojené s vědomostní soutěží k 700. výročí města. V 1. pol se připravovala realizace výstavy fotografií Lidé a události v proměnách času a vydání knihy Vsetín - město a čas. Knihovna se stala obývacím pokojem města, který využívají všechny vrstvy obyvatel. V roce 2008 byl úspěšně ukončen projekt Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání, který byl financován ze SF EU. Jednou z priorit projektu bylo propojení klasických knihovnických a informačních služeb s komunitními aktivitami. V tomto trendu knihovna pokračovala i po ukončení projektu (nejen v rámci nutné udržitelnosti výstupů projektu). V říjnu roku 2008 byl podán další projekt do evropských fondů, s nímž bychom rádi navázali na získané zkušenosti výsledek by měl být znám v březnu V roce 2008 jsme na základě výzkumů četby (výzkumy prokazují pokles zájmu o četbu a tím i pokles funkční gramotnosti a porozumění čtenému textu) i vlastních zkušeností věnovali zvýšené úsilí podpoře čtení a čtenářství akce typu Celé Česko čte dětem, Kamarádka knihovna, Týden čtení, autorská předčítání atd. Knihovna se však postupně stává nejen místem četby a literatury, místem, kde jsou k dispozici informační zdroje, ale také místem pro setkávání občanů, neziskových organizací, institucí a dále i prostorem pro celoživotní vzdělávání. Budováním komunitní knihovny, která si klade za cíl být informačním uzlem pro místní komunity, se snaží o propojování komunit s jednotlivci, poskytuje celoživotní vzdělávání, spolupracuje s mnoha jednotlivci, organizacemi i občanskými sdruženími a usiluje tímto prospět obyvatelům Vsetínska. Knihovna se v posledních letech vydala cestou budování knihovny jako komunitního a vzdělávacího centra a výsledky ukazují, že to je cesta správná. PhDr. Helena Gajdušková ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 6

7 2. Působnost MVK 2008 Působnost MVK zahrnuje kromě města Vsetína také správní obvod okresu Vsetín. Masarykova veřejná knihovna poskytuje odbornou pomoc 80 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je tzv pověřenou knihovnou na základě smlouvy s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně. Tato činnost je financována z krajské dotace. 3. Kalendář významných událostí 2008 V roce 2008 město Vsetín slavilo 700 let od první písemné zmínky o Vsetíně. Knihovna se zapojila do oslav např. cyklem besed Nejen vsetínští rodáci. Vždy poslední čtvrtek v měsíci po celý rok 2008 probíhala v MVK beseda na různá témata související se Vsetínem a jeho osobnostmi (např. Vsetín a sport, Vsetína a literatura, Vsetín a divadlo aj.). Besedy se účastní nejen vsetínští rodáci, ale i osobnosti, které utváří společensko-kulturní život města. (např. beseda s premiérem M. Topolánkem, s herečkou E. Balcerovou, s výtvarníkem A. Kaderkou s folkloristy D. Růžičkovou, Z. Straškrabovou, manželi Martínkovými nebo závěrečná beseda s představiteli města K. Othovou, I. Táborskou, J. Kudlíkem a a L. Gajduškem). Velmi se osvědčila nová nabídka knihovny vlastivědné vycházky pro ZŠ a SŠ spojené s vědomostní soutěží k 700.výr. města. V 1. pololetí 2008 byla realizována výstava fotografií Vsetín v proměnách času a v závěru roku proběhlo uvedení knihy Vsetín - město a čas. V lednu MVK podpořila zajištění Tříkrálové sbírky, kterou ve Vsetíně organizovala Charita Vsetín. Knihovna spoluorganizovala tradiční Tříkrálový karneval pro děti. V únoru uspořádala knihovna ve spolupráci s Domem kultury již jubilejní desátý Malý ples s knihou aneb Občanská beseda. Organizátoři plesu jsou Masarykova veřejná knihovna, Dům kultury a čtyři vsetínské neziskové organizace: Křesťanské občanské sdružení, Salesiánské sdružení Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko a Filmový klub. 14. února 2008 se v Masarykově veřejné knihovně Vsetín uskutečnila závěrečná konference k projektu Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně financovaného ze SROP 3.2. Tématem konference Komunita sociální integrace knihovny byla práce s ohroženými cílovými skupinami ve veřejných knihovnách i v jiných neziskových organizacích a financování těchto aktivit z evropských zdrojů. V únoru proběhlo slavnostní vyhodnocení 10. ročníku dětské literární soutěže O poklad strýca Juráša - městského kola, v dubnu slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola a 12. června 2008 proběhlo ve vsetínské knihovně za účasti zástupců z kraje slavnostní vyhodnocení krajského kola této soutěže. Masarykova veřejná knihovna Vsetín ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše Zlín vydala sborník vítězných prací Cesta tam a zpátky aneb Kde končí svět. Publikace byla vydána díky grantové podpoře Zlínského kraje. 7

8 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná dětská pobočka knihovny v Rokytnici. V březnu proběhl již 11. a poslední - ročník celostátní akce Březen Měsíc Internetu (BMI), který měl motto (stejné jako loni) : "Internet - výhoda pro znevýhodněné". Jeho cílem bylo upozornit na význam, který má internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, cizinci apod. Celkem se uskutečnilo v rámci BMI 40 setkání, kterých se zúčastnilo 590 zájemců. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně připravila MVK seminář Internet pro nezaměstnané. Novinkou byly akce pro seniory a mládež. V rámci Akademického roku pro seniory se v březnu uskutečnil modul práce s PC a internetem. Aktivity Gamezone, počítačové lekce pro děti a mládež s využitím internetu, se zúčastnili převážně náctiletí. Knihovna v letošním ročníku akce Březen měsíc internetu propojila aktivity zaměřené na moderní informační technologie, ale i na starou dobrou kamarádku knihu. V rámci akce Týden čtení se Masarykova veřejná knihovna zaměřila především na žáky mateřských, základních a středních škol. Pro mladé návštěvníky K klubu jsme v knihovně na Dolním náměstí připravili mnoho ukázek z novinkového knižního fondu, seznámili jsme je např. s komiksovou knihovničkou K klubu, výběrem z pestrého knižního menu, lahůdky dle individuálních přání zúčastněných. V dětských knihovnách byly v rámci akce Týden čtení připraveny následující aktivity např.: To si přečti - děti z 5. třídy si navzájem doporučují své oblíbené knížky, čtou vybrané pasáže a soutěží o nejlepší ukázku a co nejpřesvědčivější interpretaci. Jak se chodí za básničkou - společné čtení básniček, veršovaných hádanek a pohádek. Malí čtenáři dětské knihovny v Luhu, na Trávníkách a v K klubu na Dolním náměstí měli možnost zapojit se do celorepublikové akce Noc s Andersenem. Pro čtyřicet sedm malých nocležníků přichystaly knihovnice bohatý program plný soutěží a her. V knihovně se nezahálelo ani o jarních březnových prázdninách ( , dětské knihovny Luh, Trávníky). Pestrá paleta akcí zaplnila dětské knihovny návštěvníky. Knihovna nezapomíná ani na své stálé a početné uživatele seniory. V březnu opět započal Akademický rok pro seniory. Akce Týden čtení se projevila i v modulu Akademického roku pro seniory 2008 regionální modul, ve kterém proběhlo společné čtení v pořadu Valašskem literárním. V rámci jarního cyklu byly zorganizovány 4 moduly (počítačový, psychologický, regionální a zdravý životní styl). Speciální pozornost MVK Vsetín věnovala v dubnu zrakově postiženým. S ohlasem se setkalo již tradiční jarní vystoupení pěveckého sboru MG Vsetín SONG ve zvukové knihovně. Informační a turistické centrum MVK Vsetín uspořádalo ve dnech

9 ve Vsetíně pro pracovníky informačních center z celé České republiky členské fórum A.T.I.C.. V květnu se MVK Vsetín zapojila do společné akce Klubka dětských knihoven Zlínského kraje LiStOVáNí projekt scénického čtení - představení MYŠI PATŘÍ DO NEBE Ivy Procházkové. 5.června se stali novodobými rytíři řádu čtenářského všichni vsetínští prvňáčci. Do stavu rytířského je při slavnostním aktu v kině Vatra pasovala Masarykova veřejná knihovna. Novým rytířům přišla poblahopřát i vsetínská místostarostka Iveta Táborská a na závěr slavnosti nemohla chybět ani pohádka. V červnu zorganizovala Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Regionální výbor SKIP jižní Morava Setkání knihovníků - seniorů ČR, pod záštitou Výkonného výboru SKIP ČR a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Mezi přednášejícími byli i ředitel NK Praha Mgr. Vlastimil Ježek, Jana Pártlová (nadace OSF Praha), koordinátorka programu Senioři vítáni. Personálně náročné, ale veřejností velmi vstřícně přijaté, bylo konání akcí v rámci druhého ročníku projektu Prázdninové knihovny. Každý týden se v některé z knihoven ve Vsetíně (v K Klubu a v dětských knihovnách na Trávníkách, Luhu a Rokytnici) uskutečnila soutěž, workshop, čtení, literární program, kterého se účastnily jak děti, tak celé rodiny nebo třeba babičky s vnoučaty. Pomocí řady připravovaných prázdninových her a zábavných programů se knihovna snaží pomoci účastníkům najít vhodnou cestu ke smysluplnému trávení jejich volného času ve městě. Novinkou bylo mezigenerační setkávání dětí a seniorů v pracovních dílnách a vytváření společných výrobků. Další z úspěšných aktivit bylo i setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem nebo balónková show na schodech u knihovny. Poslední prázdninovou neděli se uskutečnila společensko-turistická akce Jede se na rodinný výlet! Cílovou stanicí byl areál centra Březiny v Kateřinicích. Účastníci výletu se mohli zapojit do různých sportovních a společenských soutěž. Od září opět začal vycházet Zpravodaj knihovny s pravidelnými rubrikami (Přečtěte si, co nás zaujalo, Představujeme, Osobnost měsíce, Akce a besedy pro veřejnost). Celoměstská oblíbená kulturně společenská akce Valašské záření proběhla od pátku 5. září do neděle 7. září. Knihovna se tradičně zapojila otevřením informačního centra i o víkendu. Ve spolupráci s DK Vsetín uspořádala výstavu Lidé a události v proměnách času - známé i neznámé fotografie obyvatel a událostí za uplynula desetiletí. Fotografie byly nainstalovány v prostorách knihovny, Domu kultury a v kině Vatra. Tato akce byla motivována 700. výročím města Vsetína. Dalším důležitým mezníkem ve vzdělávacích aktivitách knihovny bylo rozšíření nabídky kurzů počítačové gramotnosti. Kurzy jsou organizovány jak pro nezaměstnané, tak pro seniory, ale i pro vsetínskou veřejnost. Je o ně trvalý zájem. 9

10 Pokračoval i vzdělávací cyklus "Akademický rok pro seniory". Uvedení publikace Vsetín - město a čas, vydané u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Vsetíně proběhlo v měsíci říjnu na vsetínském zámku. Nová třísetstránková kniha vykresluje Vsetín z nejrůznějších úhlů pohledu. Publikace obsahuje dvě části historickou, která se zabývá někdy i kontroverzními historickými událostmi a jíž poutavě zpracoval historik Ladislav Baletka, ale také esej o městě. Ta obsahuje pohledy současníků - mimo jiné architekta Libora Sošťáka, literárního kritika Mojmíra Trávníčka, etnoložky Evy Urbachové, sportovního redaktora Julia Ficka, nebo pedagoga a folkloristy Břetislava Rokyty. Titul je proložen kresbami Antonína Kaderky a fotografiemi historickými i současnými. Knihovnický happening v Kutné Hoře Na každoročním soutěžním klání knihovníků pořádaném Svazem knihovníků a informačních pracovníků společně s Městskou knihovnou v Kutné Hoře získal tým MVK první místo. Součástí výhry byl dort v podobě Kaplického blobu. Knihovna se zúčastnila v říjnu celorepublikové akce Týden knihoven, ve které MVK zorganizovala týden plný soutěží, her, knih, internetu a zábavy pro dospělé i děti. Týden knihoven aneb Knihovny rodinné stříbro byla ve vsetínské knihovně zahájena akcí Velké říjnové společné čtení, to znamená non stop čtení, které bylo zahájeno čtením z díla bratří Čapků. Společného veřejného čtení se zúčastnili představitelé vsetínské radnice, zástupci neziskových organizací a uživatelé a přátelé knihovny. Návštěvníci knihovny si během celého týdne užili nejen čtení, ale také samozřejmě příjemnou zábavu, soutěžení a společně prožitý čas. Ve středu 22.října se uskutečnil již pátý ročník společenské akce Den seniorů ve Vsetíně určené zejména pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Akce je pořádána ve spolupráci s Charitou Vsetín, Společností pro komunitní práci Vsetín. Dalšími partnery projektu jsou občanská sdružení, která poskytují služby cílové skupině. Kulturní program zajistili tanečníci senioři z folklórního souboru Vsacan, herec Zlínského divadla Ivan Kalina a další. Ve dnech října proběhl ve Vsetíně v pořadí již 10. ročník kulturně společenské akce DOBRÁ ZPRÁVA, kterou připravují Křesťanské občanské sdružení Vsetín, Dům kultury Vsetín s.r.o., Masarykova veřejná knihovna, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, Salesiánské sdružení Vsetín a další občanská sdružení. Stěžejními akcemi byla beseda s administrátorem římskokatolické lanškrounské farnosti P. Zbigniewem Czendlikem, koncert křesťanské hudební skupiny z Kroměříže - Martinova prázdná kapsa, Teátr Víti Marčíka, program EXIT TOUR od tvůrců TV pořadu EXIT 316, koncert americké křesťanské rockové kapely Dizmas, koncert barokní duchovní hudby z moravských archívů v provedení Collegium musicum Brno. Akci finančně podpořilo Město Vsetín, Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR. 10

11 Velmi úspěšný byl pořad Valašské Vánoce, který koncem listopadu nastartoval předvánoční atmosféru ve Vsetíně. Pozvaní lidoví umělci předváděli své výrobky a návštěvníci měli možnost vyzkoušet si výrobu vlastního vánočního dárku.vánoční atmosféru dotvářela muzika Jiřího Nechanického. Podvečerní setkání se uskutečnilo v Informačním centru a tím byl umožněn i vstup pro kolemjdoucí z chodníku. MVK se podílela partnersky na projektech, které pořádaly neziskové organizace v druhé polovině roku 2008: Dobrá zpráva, Živý Betlém, Cyklus besed o HIV/AIDS aj. 4. Projekty MVK Vsetín se účastní projektů vyhlášených SF EU, OSF, MK ČR, Městem Vsetín, Zlínským krajem aj. Získané granty a projekty: Projekty Knihovna 21. století (Ministerstva kultury ČR 2008) - V knihovně není nuda III - Knihovna bez bariér VI - O poklad strýca Juráša aneb Na křídlech fantazie (okr. kolo) Veřejné informační služby knihoven VISK3 investiční dotace (Ministerstva kultury ČR 2008) Podpora knihoven regionu, změna knihovního systému Kpwin Malé granty města Vsetín O poklad strýca Juráša aneb Na křídlech fantazie měst. kolo - Aktivní život seniorů v sídlišti Luh - Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc - Den pro seniory - Prázdninová knihovna Grantový program k výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Vsetín - Nejen vsetínští rodáci cyklus besed - Vsetín lidé a události v proměnnách doby Grantové schéma Zlínského kraje, SROP Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně, 2. etapa Granty Zlínského kraje - O poklad strýca Juráša aneb Na křídlech fantazie (krajské kolo) Nadace OSF Praha - Senioři v komunitní knihovně Nadace Lívie a Václava Klausových - Senioři komunikují Kč

12 Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín sociální partneři: - Tvorba a příprava realizace vzdělávacích programů na gymnáziích Zlínského kraje v oblasti celoživotního vzdělávání Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s - Komplexní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v systému poradensko informačního centra Rekvalifikační kurz pro Úřad práce ve Vsetíně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha Setkání knihovníků seniorů ČR Bližší informace o některých realizovaných projektech: Projekt Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně, 3. etapa (projekt SROP 3.2) Projekt byl financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím grantového schématu Zlínského kraje. Konečným cílem projektu je vytvoření komunitní knihovny, která propojuje činnosti knihovnické s aktivitami podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob. Aktivity jsou zaměřeny především na počítačovou gramotnost, motivaci k práci a sociální a občanské dovednosti Podrobnější informace viz příloha č.1 Projekt Senioři komunikují Realizován díky příspěvku Nadace Livie a Václava Klausových, Nadace České spořitelny, T- Mobile. Masarykova veřejná knihovna uspěla již v druhém ročníku tohoto projektu a získala prostředky na financování dvou týdenních počítačových kurzů pro seniory. Proběhly v termínu a V hodinách kurzu panovala příjemná atmosféra, účastníci byli velmi zapálení a nadšení. Svědčí o tom i příznivé zpětné vazby absolventů kurzů. Administrativně byl kurz nadaci vykázán na základě vyúčtování a hodnotící zprávy ke kurzu. Bylo proškoleno 20 seniorů. Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Projekt je zaměřen především na tu skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost se seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže, a alespoň v základních funkcích se je naučit ovládat. Paní Stanislava Navrátilová (absolventka kurzu) byla jednou z vylosovaných účastnic PC kurzu Senioři komunikují a obdržela od Nadace Lívie a Václava Klausových mobilní telefon. Předání proběhlo dne 22. května 2008 v Rožmberském paláci na Pražském hradě v rámci setkání dárců nadačního fondu. Setkání bylo velice příjemné a neformální. 12

13 Projekt Senioři v komunitní knihovně Masarykova veřejná knihovna Vsetín se do programu, který vyhlásily Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha přihlásila s projektem Senioři v komunitní knihovně. Harmonogram projektu byl od srpna 2007 do června Cílem projektu je aktivizace seniorů, vytvoření nabídky pro uplatnění aktivních starších lidí Vsetínska a příprava takových podmínek, aby senioři zůstali co nejdéle činní a společnost tak mohla využít jejich bohatých profesních a životních zkušeností. Důležitým výstupem projektu je také zpracování Metodiky pro oslovování aktivních seniorů. Díky projektu Senioři v komunitní knihovně byl vytvořen Funkční tým, jehož hlavním úkolem je mapování potřeb seniorů, návrhy konkrétních aktivit pro seniory a jejich realizace. Funkční tým se schází na pravidelných poradách v roce 2008 proběhlo 5 porad. Dále byla uspořádána 3 jednodenní školení (viz Vzdělávání pracovníků) se na jednodenním setkání realizačních týmů projektů programu Senioři vítáni sešli zástupci projektů Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm. V příjemném prostředí rožnovské knihovny si vzájemně představili svou činnost a vyměnili zkušenosti. Schůzka proběhla za přítomnosti Jany Pártlové, koordinátorky programu. Slavnostní ukončení projektu proběhlo 21. října. Významnou aktivitou, kterou projekt nastartoval, je především Akademický rok pro seniory. V rámci jarního cyklu Akademického roku byly zorganizovány čtyři vzdělávací moduly: - 2 týdenní počítačové kurzy ( a ) - Psychologie a trénink paměti ( ; 5 setkání každé úterý dopoledne) - Regionální tematika Valašsko ( ; 5 setkání každé úterý dopoledne) - Zdravý životní styl ( ; 5 setkání každé úterý dopoledne) - V rámci podzimního cyklu Akademického roku (2008/2009) byly zorganizovány tři vzdělávací moduly: - 1 týdenní počítačový kurz ( ) - Psychologie a trénink paměti ( ; 5 setkání každé úterý dopoledne) - Zdravý životní styl ( ; 5 setkání každé úterý dopoledne) Návštěvnost všech modulů byla vysoká. Na základě vyhodnocených dotazníků jsme si ověřili, že účastníkům vyhovuje jak obsahová náplň kurzů, tak i velmi příjemné prostředí knihovny, Kurzů se zúčastnilo přes 106 seniorů. Masarykova veřejná knihovna Vsetín uspěla v roce 2007 ve výběrovém řízení projektu Komplexní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v systému poradensko informačního centra, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Knihovna v tomto projektu zrealizovala celkem 5 kurzů. V roce 2007 proběhly tři a v 1.pol. roku 2008 dva kurzy. Leden únor 2008: zrealizován jeden 40-ti hodinový kurz pro začátečníky, jeden 40ti hodinový kurz pro pokročilé. Kurzy v roce 2008 úspěšně absolvovalo 22 osob. 13

14 Rekvalifikační kurz pro Úřad práce ve Vsetíně - V době od zrealizovala MVK na základě nabídky rekvalifikací pro ÚP ve Vsetíně 80-ti hodinový rekvalifikační počítačový kurz. Z 12 účastníků kurz úspěšně ukončilo 11-80ti hodinový rekvalifikační kurz pro nezaměstnané ( pondělí, úterý, středa od 8.00 do hod.) ve spolupráci s ÚP - počet účastníků: 12 Spolupráce v rámci sociálního partnerství MVK je sociálním partnerem v projektu Tvorba a příprava realizace vzdělávacích programů na gymnáziích Zlínského kraje v oblast celoživotního vzdělávání, jehož nositelem je Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín. Spolupráce měla charakter informační a poradenský. Ukončení spolupráce: Projekt Podpora knihoven regionu, změna knihovního systému Kpwin je realizován z grantu Veřejné a informační služby knihoven, podprogram 3 Ministerstva kultury ČR. Cílem projektu je zrychlení, zkvalitnění a zlepšení knihovnického systému KPwin SQL připojení regionálních knihoven. Projekty Města Vsetín Díky grantovým programům k výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Vsetín a Malým grantům knihovna realizuje aktivity a projekty, které korespondují s Akčním plánem zdraví, reagují na potřeby místní komunity. Cílem projektů je např. zapojení veřejnosti do komunitního života města, zkvalitnění mezilidských vztahů, setkávání generací, podpora lidových tradic, zvyků, ukázky lidových řemesel nebo podpora zájmu o čtenářství, literaturu a vlastní tvorbu. 5. Základní činnosti knihovny - Akvizice, zpracování a zpřístupnění informačních pramenů (fyzických i elektronických databází) - Knihovnické a informační služby: výpůjční služba, informační a bibliografická služba, zvuková knihovna pro zrakově postižené, zajištění přístupu k Internetu a další služby - Vzdělávací a komunitní činnost (besedy, přednášky, literární pořady, knihovnické a informační lekce, vlastivědné komentované vycházky, kursy, semináře, konference, workshopy, programy pro děti, seniory, rodiny, nezaměstnané a další cílové skupiny a další specifické akce) - Služby knihovnám okresu Vsetín (Středisko regionálních knihovnických služeb) 14

15 6. Knihovnické, informační služby, vzdělávací a komunitní akce 6.1 Základní služby Základem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, tzn. především absenční a prezenční půjčování knihovních dokumentů. Velký důraz MVK klade na zajišťování meziknihovní výpůjční služby. Uživatelé tuto službu velmi oceňují, o čemž svědčí neustálý nárůst vyřízených požadavků. S příznivým ohlasem uživatelů knihovny se setkávají ON-LINE služby pro registrované čtenáře (souborný katalog, rezervace, prolongace, kontrola účtu aj.), které knihovna postupně zavádí a zdokonaluje. Novinkou ve výpůjčních službách je od zdarma půjčování CD. Bibliograficko-informační služby, které MVK nabízí, čerpají z celé řady moderních informačních zdrojů: - Souborný elektronický katalog veřejných knihoven okresu Vsetín (záznamy knihovních dokumentů zpracovaných a uložených ve veřejných knihovnách okresu Vsetín) - Automatizovaný systém právních informací - ASPI - Internet, mj. přístupy do internetových databází: - TAM TAM Anopress plná znění článků z celostátních i regionálních periodik, encyklopedie, elektronická knihovna parlamentu ČR a další informační zdroje - ČTK Infobanka textové, obrazové a zvukové informace, které mapují události v politice, ekonomice, kultuře a sportu, doma i v zahraničí. MVK má přístup do části Česká republika, Země světa, Biografie, Fotogalerie a Protex - EBSCO zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory - Manuskriptorium systém shromažďující a zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou - Neziskovky obsáhlý server pro neziskový sektor - Jednotná informační brána (JIB) - portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd) - Portál STM - databáze vybraných on-line zdrojů (portály, časopisy, e-knihy, webové stránky organizací, encyklopedie, slovníky) z oboru přírodních věd, techniky a medicíny (science, technology and medicine - STM) Internet je zpřístupněn pro uživatele na 41 počítačích (Dolní nám. 29, Luh 4, Rokytnice 3, Trávníky speciálně upravený počítač pro zrakově handicapované s TV lupou, skenerem a hlasovým výstupem). 6.2 Další služby - zvuková knihovna pro zrakově postižené - Senior klub knihovna v Luhu - kopírování - možnost použití počítačů program OFFICE (textový editor WORD, tabulkový - kalkulátor Microsoft Excel, přístup k internetu - tvořivé workshopy - prostor pro neformální setkávání 15

16 - hraní společenských her - aj. 6.3 Hlavní budova na Dolním náměstí 1356 Hlavní knihovna je umístěna v centru města na Dolním náměstí, což se příznivě odráží na dostupnosti a využívání služeb knihovny. V budově návštěvníci mohou využívat následující nabídky v přízemí je umístěno informační centrum s počítačovou učebnou na galerii, v 2. poschodí je centrální půjčovna, ve 3. poschodí se nachází komunitní klub (včetně hudebního oddělení, čítárny a studovny) a ve 4. poschodí je společenský multifunkční sál. Ve všech provozech knihovny mají uživatelé přístup k internetu Informační centrum Vedle tradičních služeb informačního centra (s širokým záběrem poskytování informací turistických, obecných, občanských či jiných a to formou ústní, telefonickou, písemnou nebo prostřednictvím u, prodeje vstupenek na kulturní akce, prodeje upomínkových předmětů a map), plní také funkci mini internetové kavárny, kde návštěvníci mohou použít veřejný internet, relaxovat, přečíst si denní tisk a získat zajímavé informace o dění v knihovně, ve městě a regionu a využít automat na občerstvení. Součástí činnosti IC je také knihovnická činnost (vracení knih, prolongace, vyhledání informací o konkrétním titulu), dále pak tisk, kopírování, případné provedení jednorázové registrace pro zájemce o internet, kteří nejsou registrovaní čtenáři. Stěžejní aktivitou IC v 1.pol bylo uspořádání Členského fóra A.T.I.C. ve Vsetíně, ve dnech Zúčastnilo se ho na 50 účastníků z celé České republiky. Jednání ČF A.T.I.C. ČR se také zúčastnil významný host Ing. Petr Kratochvíl, ředitel odboru regionální agentury Czechtourism, který přednesl zajímavý příspěvek o výsledcích průzkumů cestovního ruchu organizovaných agenturou CzechTourism. Pracovníci IC se účastní veletrhů cestovního ruchu, aktivně spolupracují na tvorbě turistických materiálů mikroregionu, aktualizují internetové stránky IC podílí se na aktualizaci nově vzniklého turistického portálu Zlínského kraje spolupracují a komunikují s informačními centry celé ČR, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism, Asociací turistických informačních center A.T.I.C., Magistrátem města Zlína, sdružením Valašsko Horní Vsacko, MěÚ Vsetín odbor kultury a cestovního ruchu, regionální agenturou pro cestovní ruch Beskydy Valašsko, cestovní agenturou Valašské Království, spolupráce s CpKP (výrobky označené Vyrobeno v Beskydech ) aj. IC má bezbariérový vstup. 16

17 Výsledky činnosti Informačního centra v číslech Informační činnost: CELKEM CELKEM Návštěvy, informace ústní Návštěvy cizinci Internet Internet-cizinci Tel.informace Noviny-neregistrovaní CELKEM Prodejní činnost - tržby CELKEM CELKEM Prodej turistických a jiných předmětů Prodej vstupenek provize Ticket Art, Ticket Pro CELKEM Prodej turistických map, materiálů, upomínkových předmětů a jiných materiálů. Počet položek určených k prodeji činí k položek. Knihovnické služby poskytnuté v informačním centru CELKEM 2007 CELKEM 2008 Registrace (jednorázová) Tisk z internetu Upomínky - Platba v Kč Kopírování v Kč(Minolta) CELKEM Počítačová učebna na galerii Počítačová učebna na galerii je využívána ke vzdělávání nezaměstnaných, maminek na MD a po MD, seniorů, k aktivitám pro mládež, k večerním kurzům PC pro veřejnost aj. Učebna byla též zapůjčována nestátním neziskovým organizacím k výuce počítačové gramotnosti Centrální půjčovna Centrální půjčovna prioritou půjčovny jsou kvalitní knihovnické a informační služby využívající moderní technologie, které zajišťují využití elektronických služeb v režimu ON LINE přes web knihovny - souborný katalog, přístup k účtu uživatele, možnost využití prodloužení vypůjčených knih, rezervace. Návštěva knihovny je spojená s příjemným zážitkem. Prostory umožňují lepší individuální práci se čtenářem: od registrace, přes představení všech prostor půjčovny, řazení knihovního fondu, až po využití samoobslužného pultu (SELF CHECK) k zaevidování vypůjčených 17

18 knih. Knihovna podporuje zájem o četbu a čtenářství nejen besedami se spisovateli, ale i tématickými výstavkami v půjčovně např. Co se děje ve světě literatury, seznamování veřejností se soutěžemi typu Magnesia Litera 2008 aj. Samozřejmostí je neustálá péče o knihovní fond, včetně oprav stavění fondu. Čtenáři hojně využívají meziknihovní výpůjční službu, což dokládá neustálý vzestup zájmu o tuto službu. Moderní, vzdušné prostory půjčovny a kvalifikovaní pracovníci nabízí nejen půjčování knih, získání informací, ale i prostor pro setkávání a místo odpočinku Komunitní klub, hudební oddělení, čítárna a studovna Komunitní klub poskytuje služby všem návštěvníkům a trvale se orientuje na kolektivní a individuální práci s mladými lidmi. K klub splňuje náročné požadavky propojení klasických knihovnických služeb a komunitních aktivit. Poskytuje pro uživatele přístup na internet (5 počítačů). Mohou tisknout a využívat kopírovací služby. Komunitní klub slouží jako místo setkávání jednotlivců i zájmových skupin. V dopoledních hodinách slouží K klub zejména k návštěvám škol, pro které jsou organizovány besedy a setkání s lektory na téma prevence - drogy, šikana, vandalismus, společné veřejné čtení aj. Novinkou v aktivitách pro mládež bylo společné veřejné čtení. V rámci akce Týden čtení (BMI) se ve dnech od 10. do 14. března 2008 přihlásilo 16 tříd 353 žáků. Výběr četby byl velmi rozmanitý: Černá kniha puberťáka, Uprchlík kříží svou stopu, Stopařův průvodce galaxií, Simon Výtažník, Slabost pro každou jinou pláž či gangsterka Pět hospod, dva bary a jeden noční klub. Své místo měla před posluchači také klasika, například Hemingwayova Fiesta a Komu zvoní hrana, Alighieriho Božská komedie nebo Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Miguela de Cervantese. 6. června proběhlo v K klubu Filmové čtení. Akce se uskutečnila u příležitosti 48. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Šedesát minut vyprávění známého komika Josefa Aloise Náhlovského a čtení z jeho autorské humoristické knihy Krušnohorská kronika si vychutnali studenti vsetínského gymnázia a návštěvníci místní knihovny. Akce sklidila skutečně obrovský ohlas. Příjemné prostředí, které dotváří atraktivní interiér, láká především v dopoledních hodinách i maminky s malými dětmi. V odpoledních hodinách se K klub stává zázemím pro aktivní prožití volného času mladých lidí. Návštěva knihovny není pro ně pouze nutné využití služeb knihovny, ale často si odnáší i příjemný prožitek. V období prázdnin Kklub nabídl v rámci Prázdninové knihovny řadu tvořivých aktivit jako například výrobu gelových svíček a pletení košíků. Na své si přišli také příznivci leteckého modelářství. Prázdninovou knihovnu ukončila balónková show. Během říjnového týdne knihoven mohli v Kklubu společně číst představitelé města, studenti, senioři a maminky s malými dětmi. 18

19 Vánoce v knihovně Balzám na duši v podobě vánočního předčítání a úžasných písniček a melodií cimbálové muziky Jasénka mohli zakusit všichni, kdo přišli na vánoční čtení do K klubu knihovny. Nad ukázkami z knih českých klasiků, ale i valašských autorů Jana Kobzáně či Marie Podešvové se podařilo vytvořit pravou adventní náladu. ozdůbku či dekoraci. Vánoční tvořivá dílna nabídla zúčastěným nejrůznějšího věku možnost vyrobit si vánoční Hudební oddělení se zaměřuje především na nákup kompaktních disků (CD), tyto nosiče jsou od půjčovány registrovaným uživatelům zdarma. Uživatelé ocenili zavedení této služby bez poplatku a nárůst výpůjček CD je cca o vyšší (srovnání 2008 a 2007). Součástí fondu hudebního oddělení jsou noty, zpěvníky, knihy o hudebních skupinách a interpretech. V hudebním oddělení MVK Vsetín jsou k dispozici tři poslechová místa, kde si můžete poslechnout cokoliv z nabídky CD půjčovny, tedy z CD a více než souborů skladeb a mluveného slova. Poslechová místa jsou řešena pomocí technologie digitální domácnosti. Veškerý fond je uložen ve formátu mp3 na serveru, ke kterému jednotlivé přehrávače po síti přistupují. Zájemce o tuto službu dostane k dispozici sluchátka a dálkový ovladač, s jehož pomocí si může na LCD panelu přehrávače vybrat z aktuální nabídky hudebního oddělení. Fond je rozdělen na zahraniční a českou populární hudbu, vážnou hudbu a mluvené slovo, dále pak v jednotlivých kategoriích podle názvů. Čítárna disponuje cca 180 tituly časopisů, novin a regionálního tisku. Útulné prostředí čítárny s kouzelným výhledem na Dolní náměstí a historické budovy centra města zve k přečtení denního tisku a posledních čísel časopisů. Čtenáři knihovny mají možnost si zapůjčit časopisy absenčně (mimo poslední aktuální číslo). V čítárně se trvale archivuje regionální tisk. Uživatelům je v čítárně k dispozici encyklopedie Britannica a kompletní Ottův slovník naučný. Studovna poskytuje klidné zázemí pro samostudium a přístup k internetu. Knihovní fond studovny (encyklopedie, příručky, slovníky, sbírky zákonů aj.) je neustále přístupný každému zájemci. Součástí studovny je Regionální oddělení MVK - materiály o Valašsku a od valašských autorů. Studovna poskytuje informační a konzultační služby jak faktografického, tak bibliografického rázu, s využitím různých zdrojů (knihy, katalogy knihoven, sbírky zákonů, Internet, ASPI), informace pro neziskový sektor a o neziskovém sektoru, informace o Evropské unii. 19

20 6.3.5 Společenský sál Společenský sál je zařízen odpovídajícím technickým vybavením (dataprojektor, přehrávač, ozvučení). Sál je umístěn ve 4. patře, kapacita je 80 míst. V sále probíhají kulturní akce, besedy, divadelní představení, konference a semináře MVK. Společenský sál se také využívá jako místnost pro hlídání dětí při vzdělávacích aktivitách pro maminky na mateřské dovolené, které jsou organizovány v rámci projektu SROP 3.2 ve spolupráci s Rodinným a mateřským centrem Sluníčko Vsetín. Knihovna poskytuje sál neziskovým i komerčním organizacím k realizaci vzdělávacích a kulturních aktivit. Podnájmu tak od ledna 2008 využila například Společnost pro Komunitní práci Vsetín o.p.s., sérii školení v rámci komplexního vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb zde zrealizovala společnost Fokus Praha (KOVPIC), dobrovolnické centrum Adorea, Probační a mediační služba, o.s. Letokruhy a další a další. 6.4 Pobočky MVK - knihovny pro děti Luh, Rokytnice, Trávníky Dětské knihovny úspěšně pokračují ve spolupráci se vsetínskými MŠ a ZŠ. Knihovna klade důraz na individuální práci s mladými čtenáři a snaží se je oslovovat a motivovat k četbě a využívání služeb knihovny i soutěžemi s různým zaměřením. V letošním roce se pobočky zaměřily i na veřejné společné čtení. Podařilo se eliminovat pokles registrovaných čtenářů a výpůjček i díky novým aktivitám (akce o jarních prázdninách, mezigenerační setkávání aj.). Nemalý vliv na návštěvnost knihovny má i rekonstrukce interiéru v pobočce Rokytnice byla nově zrekonstruovaná knihovna za účasti představitelů města Vsetína slavnostně otevřena V březnu proběhlo v knihovně v Rokytnici setkání knihovníků MVK a učitelů ZŠ Rokytnice. Knihovna představila pedagogům nejen nové prostory, ale byla představena i koncepce spolupráce knihovny a ZŠ Rokytnice. V závěru roku došlo i k částečné obnově nábytku na Trávníkách, ideálním řešením by však bylo přestěhování knihovny z Trávníků do budovy na Dolním náměstí, kde dětská knihovna stále citelněji chybí. Přestěhováním dětského oddělení a jeho napojením na zázemí budovy na Dolním náměstí by se návštěvnost a atraktivita dětské knihovny zvýšila. 6.5 Přehled základních ukazatelů za uplynulých pět let Ukazatel Čtenáři Návštěvníci Výpůjčky

21 Statistické údaje základních ukazatelů v 2008 jsou relevantní ve srovnání s r (stanovení ukazatelů a jejich splnění - vliv zejména přestěhování hlavní budovy knihovny ze Svárova na Dolní náměstí, rekonstrukce pobočky v Rokytnici 1 měsíc zavřeno atd.). Potěšující je, že ve srovnání s předcházejícími léty dochází k nárůstu počtu registrovaných čtenářů i návštěvníků. Procentem počtu dětských čtenářů z celkového počtu čtenářů 32,5% se vsetínská knihovna zařazuje mezi nejlepší knihovny v ČR. Minimální pokles výpůjček (způsobený pravděpodobně větším množstvím svátků - volných dnů v roce 2008) je kompenzován tím, že jsou využívány další služby a nabídky knihovny. Čtenáři Návštěvníci

22 Výpůjčky Reg. čtenáři

23 Výpůjčky Návštěvníci Vzdělávací a komunitní činnost v roce 2008 pro dospělé 46 projekt 44 pro mládež 88 pro děti 352 Celkem 530 Vzdělávací a výchovné akce pro děti a mládež v roce 2008 Luh Rokytnice Trávníky KK Druh akce Knihovnické lekce, informatika Komunitní akce Cyklus besed pro MŠ Tématické besedy Školy - specifické aktivity 23

24 INTEGRA 1. třída 5 INTEGRA 2. třída 7 INTEGRA 3. třída 9 INTEGRA 4. třída 7 INTEGRA 5. třída 4 Speciální školy Vsetín 7. třída Speciální školy Vsetín 8. třída 2 Speciální školy Vsetín 9. třída Základní škola Hovězí 1. třída 7 Základní škola Luh-dyslekt.třídy 5. třída 3 7. třída 1 Senioři 9 Adorea 1 Specifické aktivity SONS 9 Celkem Akce pro dospělé Besedy a kulturně společenské akce Literární, cestopisné, různého zaměření, v Senior klubu v Luhu, ve zvukové knihovně viz příl.č. 2 Vzdělávací aktivity pro veřejnost Počítačové kurzy, jazykový kurz, Akademický rok pro seniory viz příl.č Akce pro mládež, Komunitní klub Informatika, internet, databáze, literární semináře, společné veřejné čtení, exkurze žáků a studentů vsetínských ZŠ a SŠ, setkání zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů. V rámci programů pro ohroženou mládež byly zrealizovány programy na téma: vandalismus, šikana, drogy aj. viz příl. č Akce pro děti Úspěšně pokračuje spolupráce se školami. Důraz byl kladen na pravidelnou spolupráci se Speciální školou Vsetín, ZŠ Integra Vsetín, ZŠ Luh se zaměřením na speciální třídy pro dyslektické děti a se Speciální školou Liptál. Dětská knihovna Rokytnice pokračovala ve spolupráci se ZUŠ Vsetín. Pracovnice dětských knihoven připravily pro děti řadu komunitních aktivit - čtenářských, literárních a výtvarných soutěží, výstav dětských výtvarných prací. 24

25 Novinkou v aktivitách pro děti byla soutěž spojená s vlastivědnou vycházkou po Vsetíně. Dětské knihovny se touto aktivitou zapojily do řady akcí k 700. výr. první písemné zmínky o městě Vsetín. Cílem procházky a vědomostní soutěže bylo motivovat děti, aby se zajímaly o své kořeny a region, ve kterém žijí. V rámci celostátní akce Březen Měsíc Internetu se v dětské knihovně v Luhu již šestým rokem, počtvrté v dětské knihovně na Trávníkách a podruhé v Komunitním klubu uskutečnila Noc s Andersenem. Zúčastnilo se celkem 47 dětí. Desátý populární ročník dětské literární soutěže O poklad strýca Juráša aneb Na křídlech fantazie vyhlásila MVK 1. října Děti, které se do soutěže zapojily, mohly své práce odevzdávat až do V městském kole se zúčastnilo 174 dětí a vyhodnoceno bylo 26 vítězných prací. Dne proběhlo v e společenském sále MVK Vsetín slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola této soutěže. Do okresního kola postoupilo 82 prací. Próza byla zastoupena 52 pracemi, poezie 26 příspěvky, novinkou byly žánry: 2 komiksy a 2 dramata. Slavnostní program byl i v režii dětského tanečního souboru Smolík. 12. června 2008 proběhlo za účasti zástupců kraje slavnostní vyhodnocení krajského kola této soutěže ve vsetínské knihovně. Mezi oceněnými bylo 12 děti ze vsetínského okresu. Kulturní program zajistilo divadélko Bublanina, jejichž Nesmysly zaujaly malé i velké diváky. Masarykova veřejná knihovna Vsetín ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše Zlín vydala sborník vítězných prací Cesta tam a zpátky aneb Kde končí svět. Publikace byla vydána díky grantové podpoře Zlínského kraje. V květnu se MVK Vsetín zapojila do společné akce Klubka dětských knihoven Zlínského kraje LiStOVáNí. Projekt scénického čtení si dal neskromný úkol - představovat zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Členové činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a Městského divadla Brno Věra Hollá a Pavel Oubram přivezli do MVK Vsetín představení MYŠI PATŘÍ DO NEBE Ivy Procházkové. 5.června se stali novodobými rytíři řádu čtenářského všichni vsetínští prvňáčci. Do stavu rytířského je při slavnostním aktu v kině Vatra pasovala Masarykova veřejná knihovna. Novým rytířům přišla poblahopřát i vsetínská místostarostka Iveta Táborská a na závěr slavnosti nemohla chybět ani pohádka. Všichni, kteří chtěli prožít prázdniny tvořivě, se mohli těšit na spoustu zajímavých programů zaměřených na podporu rozvoje intelektu, fantazie, šikovnosti i manuální zručnosti. Mezi prázdninovými programy nechybělo oblíbené malování na kameny, výroba tamburín, vitráží, šperků, košíků nebo akce nazvaná Než pixličku vyhodíme, něco si z ní vyrobíme. 25

26 Knihovna se zapojila do celorepublikových projektů s názvem Škola naruby a Kamarádka knihovna, kdy mají děti možnost oznámkovat svou knihovnu. Vyhodnocení soutěže Kamarádka knihovna proběhne v roce Výběr ze společných aktivit v dětských knihovnách - Luh, Rokytnice, Trávníky viz příl. č.5 Specifické aktivity v Luhu, Rokytnici a na Trávníkách Dětská knihovna Luh - pokračování činnosti knihovnického kroužku Knížátka - úspěšné pokračování setkávání Senior klubu v Luhu a Dámského klubu Dětská knihovna Rokytnice - aktivity zaměřené na využití nového interiéru (změny v umístění periodik a aktualit, využití sálku nejen pro besedování, ale v odpoledních hodinách pro posezení s časopisem, se už projevilo zvýšením počtu vypůjčených periodik přibližně o 30% - setkání s vedením a pedagogy ZŠ Rokytnice Dětská knihovna Trávníky - pravidelná klubová setkávání SONS Vsetín - knihovnice Hana Malá je členkou hodnotící grantové komise MK ČR Knihovna 21 století Koncerty, hudební programy Koncert pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín SONG pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Trávníky) Vystoupení muziky Jiřího Nechanického Výstavy: Výstavy na schodech: VALAŠSKO OČIMA ŽENY Výstava fotografií a básní Jiřiny Štaudové MVK VSETÍN, VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY UHERSKÉ HRADIŠTĚ MVK VSETÍN, LIDÉ A UDÁLOSTI V PROMĚNÁCH DOBY Známé i neznámé fotografie obyvatel a událostí ve Vsetíně za uplynulá desetiletí MVK VSETÍN, KDE VŠUDE POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Výstavy v IC: výstava Česko proti chudobě a současně vernisáž fotografií A.Hodulákové prodejní výstava RMC Vsetín 26

27 6.7 Zvuková knihovna pro zrakově postižené Počet uživatelů ZK: 32 Počet besed: 10 Počet výpůjček: Zvukové dokumenty byly objednávány dle nabídkových seznamů Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana v Praze, dále byl fond doplňován tituly z vydavatelství Audiostory, Český rozhlas, SONG ap. Nákup zvukových dokumentů je financován Ministerstvem kultury ČR díky úspěšnému grantu Knihovna bez bariér III. Zvukové knihy jsou uloženy na CD a MP3. Ve zvukové knihovně se pravidelně pořádají besedy pro zrakově handicapované v rámci klubového setkávání. 7. Knihovní fondy 7.1 Stav knihovního fondu: knihovních jednotek přírůstek: knihovních jednotek úbytek: knihovních jednotek Počet odebíraných titulů periodik: 220 Nárůst přírůstku celkem proti minulému roku knihovních jednotek. V úbytku se projevilo vyřazení nefunkčních a poškozených zvukových kazet ze zvukové knihovny na Trávníkách. Ostatní úbytek tvořily opotřebované a zastaralé tituly. 7.2 Nákup knihovního fondu MVK Složení přírůstku: Celkem cirkulace pro knihovny okresu město Vsetín Naučná literatura Krásná literatura Ostatní dokumenty Celkem

28 Přírůstek Složení úbytku: Naučná literatura Krásná literatura Ostatní dokumenty Celkem Úbytek Částka na nákup knihovního fondu pro město Vsetín: (knihy ,- Kč; časopisy ,- Kč; ostatní dokumenty ,- Kč; celkem ,- Kč), tj. 48,89 Kč na 1 obyvatele. Způsob nabytí město Vsetín: Monografie Ostatní dokumenty Nákup Dar Nárůst přírůstku beletrie za město proti minulému roku +537 knihovních jednotek, naučná literatura nárůst +505, ostatní nárůst +26 knihovní jednotky. Nárůst přírůstku celkem za město proti minulému roku knihovních jednotek. Úbytek za město oproti minulému roku -376 knihovních jednotek. 7.3 Tisk čárových kódů a samolepek na stavění knihovního fondu - byl zajišťován na základě požadavků jednotlivých knihoven a půjčoven, a to na jednotlivé druhy dokumentů (nové přírůstky i retro), na čtenářské legitimace a stavění knihovního fondu 28

29 - celkový počet natištěných čárových kódů a samolepek činil: - rok kusů - rok kusů 7.4.Katalogizace a tisk katalogizačních lístků Knihy: - v roce 2008 bylo zpracováno titulů knih v počítačové podobě, z výše uvedeného počtu bylo záznamů na naučnou literaturu (věcné zpracování), záznamů na beletrii (jmenné zpracování), 605 záznamů na ostatní dokumenty. Tisk knižních lístků Nárůst v počtu zpracovaných záznamů proti minulému roku +79 titulů. - v roce 2007 bylo zpracováno titulů knih v počítačové podobě, z výše uvedeného počtu bylo záznamů na naučnou literaturu (věcné zpracování) a záznamů na beletrii (jmenné zpracování), 449 záznamů na ostatní dokumenty. Tisk knižních lístků Zpracované záznamy Expedice nově zpracovaných knih probíhala průběžně. Vzhledem k sestěhování provozu katalogizace a půjčoven se novinky dostávají ke čtenářům v mnohem kratším čase než v předešlých letech, což považujeme za výrazné zvýšení kvality poskytovaných služeb. 7.5 Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů a činnosti oddělení katalogizace - navázána spolupráce se Souborným katalogem České republiky s pravidelným zasíláním záznamů vytvořených v oddělení katalogizace MVK Vsetín se stala na základě uzavřené smlouvy přímým účastníkem Souborného katalogu ČR, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech z fondů českých knihoven a institucí, které do něj přispívají svými katalogizačními záznamy prostřednictvím protokolu OAI-PMH., jehož modul byl přikoupen ke stávající konfiguraci KP-Win SQL 1.1 V SK ČR najde uživatel informace o dostupnosti dokumentu a o vlastníkovi dokumentu. 29

30 - průběžně probíhalo vyřazování knihovního fondu z jednotlivých půjčoven, vyřazování většího objemu nefunkčních a poškozených zvukových kazet ze zvukové knihovny na Trávníkách - vytvoření metodického pokynu pro vyřazování z KP-Win SQL - byly poskytovány konzultace k problematice zpracování knihovního fondu ostatním knihovnám v okrese - nákup knihovního fondu probíhal v místních knihkupectvích, prostřednictvím internetu, dealerů a objednávek - knihy byly evidovány a odborně zpracovány v knihovnickém programu KP-Win SQL 1.1 a následně technicky zpracovány - úprava, tisk, řezání a vřazování katalogizačních lístků podle seznamů - tisk a vřazování matric - akvizice, evidence a zpracování audio-vizuálních dokumentů - evidence knihovního fondu pro středisko Vsetín - evidence, katalogizace a technické zpracování cirkulačních souborů - průběžná evidence titulů periodik, vyřizování objednávek, předplatného, evidence faktur - pravidelná kontrola autoritních záznamů, stahování přes protokol Z39.50, opravy, slučování - konzultace k stahování autoritních záznamů přes klienta Z39.50 pro městské a profesionální střediskové knihovny okresu Vsetín - průběžně řešeny připomínky k provozu knihovnického programu KP-Win, KP-Win SQL - průběžně byli zapracováváni krátkodobí praktikanti ze škol, dobrovolníci a rekvalifikanti z Úřadu práce 8. Středisko regionálních knihovnických služeb Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby knihovnám v okrese Vsetín. Obecní úřady i knihovny oceňují zejména přísun nových knih v cirkulačních souborech, pomoc se zaváděním výpočetní techniky a knihovnického programu, s knihovnickou legislativou a projekty (VISK3). 8.1 Knihovny okresu Vsetín: Knihovny střediska Vsetín: Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Liptál, Ratiboř, Ústí, Lužná, Pozděchov, Prlov, Lhota u Vsetína, Seninka, Leskovec, Zděchov Knihovny střediska Horní Lideč: Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice Knihovny střediska Jablůnka: Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka Knihovny střediska Horní Bečva: Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm (včetně poboček): 30

31 Hážovice, Tylovice, Horní Paseky, Vidče, Střítež n. B., Valašská Bystřice Knihovny střediska Valašské Meziříčí (včetně poboček): Branky, Bynina, Hrachovec, Choryně, Jarcová, Jasenice, Juřinka, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lhota u Chor., Lešná, Loučka, Perná, Podlesí, Podolí, Police, Poličná, Valašské Meziříčí-Vyhlídka, Valašské Meziříčí-Pod Oborou, Velká Lhota, Veselá, Zašová Knihovna Kelč (včetně poboček): Babice, Komárovice, Němetice, Lhota u Kelče Knihovna Zubří (včetně pobočky): Staré Zubří Samostatné profesionální knihovny: Halenkov, Hovězí, Karolinka, Nový Hrozenkov, Valašská Polanka, Velké Karlovice Celkový počet knihoven včetně MVK Vsetín je Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín Regionální funkce v okrese Vsetín jsou zajišťovány Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín na základě písemné smlouvy s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Masarykova veřejná knihovna, jako pověřená knihovna, má s provozovateli vybraných profesionálních knihoven uzavřeny smlouvy o poskytování regionálních služeb základním knihovnám. V okrese Vsetín je touto činností pověřeno 6 knihoven (Místní knihovna Horní Bečva, Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovna Jablůnka, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské Meziříčí a Masarykova veřejná knihovna Vsetín). Knihovnické služby jsou konkrétně definovány v objednávce služeb, které byly s provozovateli jednotlivých knihoven podepsány v únoru Vykonaná práce je proplácena čtvrtletně na základě faktury, která je vystavena provozovatelem. Masarykova veřejná knihovna Vsetín obsluhuje ve svém regionu 80 knihoven. Pro základní knihovny jsou zajišťovány tyto služby: poradenská a konzultační činnost, vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad, tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, zpracování statistiky o činnosti základních knihoven, pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí, základní servis informačních a komunikačních technologií, další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a veřejných knihovnických a informačních služeb. V roce 2008 byla okresu Vsetín na financování regionálních funkcí přidělena finanční dotace ve výši ,- Kč. Na výkonu regionálních funkcí se Masarykova veřejná knihovna podílí 4 pracovními úvazky. Středisko regionálních knihovnických služeb čtvrtletně zpracovává Statistické výkazy výkonu regionálních funkcí (dodávané knihovnami, které se podílejí na výkonu regionálních funkcí), pololetně pak statistiky k činnosti knihoven okresu za rok V objednávkách služeb pro rok 2008 je uvedeno, ve kterých základních knihovnách proběhne revize knihovního fondu. 31

32 V 1. pololetí 2008 došlo ke sloučení střediska Kelč se střediskem Valašské Meziříčí. Knihovna Kelč obsluhovala na základě objednávky služeb pouze dvě knihovny (Choryně a Kladeruby). S odchodem p. knihovnice Davidové do důchodu jsme Choryni a Kladeruby připojili ke středisku Valašské Meziříčí. Přechod byl bezproblémový, starostové příslušných obcí s tímto krokem souhlasili. V roce 2008 jsou téměř všechny základní knihovny zaregistrované v Projektu internetizace knihoven. Pouze dvě knihovny (Obecní knihovna Oznice a Obecní knihovna Podolí) tuto možnost nevyužily a to z důvodu velmi malých prostor a nemožnosti umístit PC v knihovně. Tento problém je řešen zřízením detašovaného pracoviště na obecních úřadech příslušné obce. V projektu VISK 3 v roce 2008 uspělo třináct knihoven. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna Valašské Meziříčí a Masarykova veřejná knihovna Vsetín upgrade KP WIN - SQL. Knihovna Francova Lhota, Horní Lideč, Jablůnka, Karolinka, Kelč, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Zubří, Lidečko a Valašská Bystřice přechod z KP WIN na KP WIN SQL. Hana Pekárková byla pověřena MK ČR kontrolou realizace projektů VISK 3 za r v 4 knihovnách regionu (uskutečnilo se v průběhu října 2008). Na nových webových stránkách Masarykovy veřejné knihovny byla umístěna záložka Pro knihovny. Zde mohou jak zřizovatelé knihoven, tak knihovníci najít informace o regionálních službách, legislativě i akcích (porady, semináře) pořádaných MVK Vsetín pro region. V 5 knihovnách okresu nastoupily nové knihovnice. Do knihovny ve Valašské Polance se vrátila knihovnice po mateřské dovolené. Knihovna v Ústí zahájila provoz v nových prostorách. Po dvou dnech však byla v důsledku havárie vodovodního potrubí knihovna vytopena. Došlo k poškození části knih a 134 novinek muselo být vyřazeno. Taktéž knihovna v Horní Bečvě byla přemístěna do zrekonstruovaných prostor v Základní škole. V knihovně ve Valašské Polance a Jablůnce proběhlo malování, úprava interiéru, vytvoření koutku pro malé děti a maminky. V říjnu 2008 proběhla kontrola výkonu a vykazování regionálních funkcí v Masarykově veřejné knihovně, kterou vykonaly pracovnice Krajské knihovny Františka Bartoše E. Peprníčková a I. Navrátilová. Ze zprávy o kontrole vyplývá, že nedostatky při kontrole nebyly shledány a standardy regionálních funkcí jsou naplňovány. 8.3 Jednotlivé standardy regionálních funkcí a číselné ukazatele plnění v okrese Vsetín Poradenská a konzultační činnost V roce 2008 bylo uskutečněno celkem 735 akcí, tj. 314 metodických návštěv, z toho 119 jednání s provozovateli knihoven. Dále bylo poskytnuto 421 konzultací. Obslouženo bylo 80 knihoven. Vykazované číselné údaje zahrnují metodické návštěvy v jednotlivých knihovnách, které byly zaměřeny na organizační záležitosti týkající se retrokonverze knihovních fondů, evidenci a zpracování knihovních fondů zakoupených z finančních 32

33 prostředků provozovatelů knihoven, revizi a aktualizaci knihovních fondů, práce s výměnným fondem, vykazování výkonu regionálních funkcí, informování o průběhu internetizace knihoven, programu VISK 3, registraci knihovny do databáze míst s veřejným přístupem k internetu, změny na místech knihovníků, počítačové vybavení knihoven Statistika a vykazování knihovnických činností Středisko regionálních knihovnických služeb zpracovalo 83 statistických výkazů o činnosti knihoven a 2 sumáře KULT (MK) V za rok Za 1. pololetí roku 2008 proběhl sběr údajů o činnosti 47 neprofesionálních knihoven pro kontrolu jejich činnosti. V MVK Vsetín se pololetně zpracovávaly základní statistiky o činnosti knihoven za rok 2008, v lednu a únoru celoroční statistika za r pro NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu). Čtvrtletně se rovněž zpracovávaly výkazy k výkonu regionálních funkcí. Jejich sumáře za r a pololetí 2008 včetně komentářů se poskytují Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně Vzdělávání, semináře Vzdělávání pro knihovníky okresu Vsetín zajišťovala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Akcí v rámci Regionálních funkcí proběhlo 7 a zúčastnilo se jich 102 knihovníků okresu. Mezi vzdělávací aktivity patřilo např. školení používání automatizovaných knihovních systémů KP-WIN v praxi a KP WIN-SQL v praxi, školení Jednoduchá tvorba webu pomocí šablony, školení k používání informačních databází, seminář ke grantovému programu Knihovna 21. století Porady Byly uspořádány 4 porady pro profesionální i neprofesionální knihovníky. Obslouženo bylo 21 knihoven. Náplní porad bylo seznámení knihovnic s výsledky statistiky knihovnických činností profesionálních knihoven a hodnocením výkonu regionálních funkcí za rok 2007, plněním standardu veřejných knihovnický a informačních služeb (VKIS) v knihovnách okresu Vsetín v roce 2007, financováním regionálních funkcí v roce 2008, vykazováním knihovnických výkonů regionálních služeb, informacemi k průběhu VISK 3, problematika automatizace knihoven. Knihovníci obecních knihoven naopak informovali pověřenou knihovnu o problematice a činnosti v jednotlivých knihovnách Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Pomoc byla poskytnuta 26 knihovnám. Bylo zrevidováno knihovních jednotek v 9 knihovnách. Revize probíhaly dle stanoveného plánu revizí na aktuální rok. Ve 20 knihovnách byla provedena aktualizace knihovního fondu. Zaktualizováno bylo knihovních jednotek. Vyřazeno bylo knihovních jednotek v 9 knihovnách. 33

34 Revize knihovního fondu se uskutečnila v knihovnách Francova Lhota, Lačnov, Střelná (středisko Horní Lideč), Růžďka (středisko Jablůnka), Kladeruby, Kunovice (středisko Valašské Meziříčí), Hošťálková, Kateřinice, Lhota u Vsetína (středisko Vsetín). Aktualizace KF byla provedena v knihovnách Růžďka (středisko Jablůnka), Branky, Choryně, Jarcová, Jasenice, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Perná, Podolí, Police, Velká Lhota, Veselá a Zašová (středisko Valašské Meziříčí), Hošťálková, Kateřinice, Liptál, Ratiboř, Ústí (středisko Vsetín) Nákup a zpracování knihovních fondů (KF) z prostředků obcí Z finančních prostředků obcí bylo v roce 2008 nakoupeno knih. Nákup knih ve většině případů provádí knihovníci obsluhovaných knihoven ve spolupráci s pracovnicemi střediskových knihoven nebo sami provozovatelé. Zpracováno bylo knihovních jednotek pro 37 knihoven. Vykázané číselné hodnoty zahrnují: evidenci v přírůstkových seznamech v elektronické i klasické knižní podobě, technické zpracování KF razítkování, značení, balení, vypracování seznamů a katalogizačních lístků, vedení katalogů Výměnný fond a cirkulace knihovních fondů Stav výměnného fondu v Masarykově veřejné knihovně ke byl knihovních jednotek. Přírůstek za rok 2008 činil knihovních jednotek. Vyřazeno bylo 737 knihovních jednotek. Stav výměnného fondu ke dni byl knihovních jednotek. Významnou akcí v 1. pololetí 2008 byla změna systému cirkulace výměnného fondu. Došlo ke stažení veškerého výměnného fondu v regionu. V dubnu byla provedena revize. Z celkového počtu knihovních jednotek bylo zrevidováno knihovních jednotek. Počet nenalezených knihovních jednotek je 286. Následně proběhlo rozsáhlé vyřazování poškozeného a zastaralého výměnného fondu. Revize byla ukončena k Cirkulace výměnných souborů, které jsou 74 knihovnám zapůjčeny na dobu 12 měsíců, proběhla v roce 2008 dvakrát (jaro 2008 a podzim 2008). Bylo rozvezeno 158 souborů (36 cirkulačních souborů z Rožnova bylo rozvezeno nezávisle na cirkulaci dotované ze Zlínského kraje). Počet knihovních jednotek se v jarních souborech pohybuje od , v podzimních souborech kolem 30. Další cirkulace proběhne na jaře Knihovnický program, servisní návštěvy Bylo provedeno 53 servisních zásahů ve 20 knihovnách. Do této činnosti je zahrnuto generování a aktualizace souborného katalogu v knihovnách okresu Vsetín, instalace a údržba knihovnického programu, servis SW, příprava výpočetní techniky a instalace SW a programu pro evidenci a cirkulaci výměnného fondu. Instalace databází pro evidenci knihovního fondu z prostředků obcí. Díky realizaci projektu VISK3 mohl být proveden upgrade automatizovaného knihovního systému KpWin na KpWin SQL v knihovnách Horní Lideč, Lidečko, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Zubří, Valašská Bystřice, Jablůnka a Kelč. 34

35 Proběhly nové instalace programu KpWin SQL v knihovnách Ratiboř a Francova Lhota Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí Pro 80 obsloužených knihoven bylo najeto km v rámci výkonu regionálních funkcí. Jednalo se především o rozvoz výměnných souborů, opravených a přebalených knih, revize, metodické návštěvy a jednání se zřizovateli obsluhovaných knihoven. 9. Technika, automatizace, knihovnický systém V roce 2008 byly zakoupeny dva nové PC pro dětská oddělení a tři nové PC pro knihovnu na Dolním náměstí. Byl zakoupen nový elektrický klavír (klávesy) v K-klubu využití k akcím i soukromému využití (s možností poslechu do sluchátek). V rámci realizace projektu VISK3 se uskutečnil upgrade automatizovaného knihovního systému KpWin SQL 1.0 na KpWin SQL s podporou regionálních funkcí. 10. Public relations - spolupráce s ČT, TV Beskyd - spolupráce s rádii - drobný příležitostný tisk - příspěvky do regionálního tisku (Vsetínské noviny, Valašský deník, Jalovec, Mladá fronta Dnes (příloha Východní Morava) a odborného tisku (Dotační věstník měsíční deníček projektu, Grand Biblio, Čtenář) - nástěnky před MÚ Vsetín a v prostorách knihovny - prezentace knihovny v rámci konferencí, seminářů, celoměstských akcí, aj. - předávání zkušeností knihovnám při individuálních konzultacích - letáky, plakáty - webové stránky (www.mvk.cz), v prosinci spuštěna nová www prezentace knihovny - Senioři v komunitní knihovně (DVD) 10.1 Prezentace Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání ve Vsetíně , Kysucké Nové Mesto konference Co nás spojuje; K. Janošková Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání ve Vsetíně , Poprad celoslovenský odborný seminář Komunitná knižnica; K. Janošková Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání ve Vsetíně , Vsetín - celoměstská akce Den Země; H. Růžičková a J. Krajčová Knihovna jako komunitní centrum (příklad úspěšného projektu ze SF) ; Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí - konference Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; H. Gajdušková Komunitní knihovna Vsetín před ukončením projektu , MVK Vsetín konference Komunita- sociální integrace - knihovna; H.Gajdušková 35

36 Sociální integrace v knihovnách jak dál do budoucna? , MVK Vsetín konference Komunita - sociální integrace - knihovna; M.Pokorná Evropské fondy a projektový jazyk do knihovny , MVK Vsetín konference Komunita - sociální integrace - knihovna; K.Janošková Masarykova veřejná knihovna Vsetín a senioři , Rožnov p. Radhoštěm; M. Pokorná Masarykova veřejná knihovna Vsetín a senioři , Vsetín; Celorepublikové setkání knihovníků seniorů; M.Pokorná Knihovna a výpůjční služby seniorům , Vsetín, Celorepublikové setkání knihovníků seniorů; Z.Haplová, H.Brettschneiderová Vzdělávací aktivity knihovny v KOVPIC , Vsetín - konference KOVPIC; H. Gajdušková Prezentace komunitních aktivit MVK , Vranov nad Topľou celoslovenský seminář Komunitná knižnica II; H. Gajdušková Prezentace komunitních a vzdělávacích aktivit MVK , Knihovna Kroměřížska předávání zkušeností knihovníkům Zlínského kraje a SR; K. Janošková Prezentace činnosti dětských knihoven a komunitního klubu , Svitavy, Celorepublikové setkání Klubu dětských knihoven; M.Pokorná a H. Malá Slavnostní ukončení programu Senioři vítáni (nadace OSF) a uvedení Sborníku případových studií úspěšných projektů říjen, prezentace projektu Senioři v komunitní knihovně; M. Pokorná 10.2 Webové stránky (www.mvk.cz) V prosinci byla spuštěna nová www prezentace knihovny. Webové stránky jsou rozděleny do čtyř základních oddílů O knihovně, Služby, Katalogy a Akce. Nové webové stránky mají nový redakční systém, jsou přehledné, srozumitelné, atraktivní. Kromě zasílání e-novinek a elektronického inf. servisu mohou čtenáři v hlavní budově a na dětských pobočkách vstupovat do svých čtenářských karet, kde mají přehled o svých výpůjčkách, s možností prolongace, rezervace, případně zde mohou zjistit, zda je na výpůjčku již upomínka Konference Závěrečná konference k projektu Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně MVK Vsetín, 14. únor Členské fórum Asociace turistických informačních center ČR MVK Vsetín, dubna 2008 Setkání knihovníků - seniorů ČR - MVK Vsetín, Exkurze a konzultace k projektové činnosti MVK Návštěvy v MVK - především konzultace k evropskému programu SROP 3.1. a 3.2 oblasti získání financí z fondů EU Městská knihovna Třinec knihovnice regionu 36

37 Slezská univerzita Opava Mgr. L.Foberová a studenti Severočeská univerzitní knihovna Ústí n. L. knihovníci Spolok slovenských knihovnikov knihovníci z městské knihovny Kutná Hora, knihovníci z knihoven Brno venkov, knihovníci z knihovny Kuřim Knihovnice z Krnova konzultace bakalářské práce práce se seniory ve veřejných knihovnách 10.5 Dotazníková šetření - zpracování vyhodnocení zjišťovacího dotazníku K klubu za rok dotazníky spokojenosti u projektových akcí - dotazník k diplomové práci "Marketing v knihovně" (Kateřina Janošková) - dotazníkové šetření k diplomové práci Trávení volného času (Silvie Chrástecká) - dotazníkové šetření k diplomové práci Epilepsie v běžném životě (Irena Krajčová) - stručné dotazníky ke zhodnocení každé vzdělávací akce MVK Ze všech dotazníkových šetření vyplývá maximální spokojenost uživatelů. Drobné oprávněné připomínky, týkající se např. skladby nákupu knihovního fondu, okamžitě řešíme. 11. Ediční činnost - Publikace k 700. výročí města Vsetína - Vsetín - město a čas - Senioři v komunitní knihovně (metodický materiál) v rámci projektu Senioři vítáni - Na křídlech fantazie aneb O poklad strýca Juráša (Almanach dětských literárních prací okresu Vsetín) - Cesta tam a zase zpátky aneb kde končí svět (Sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje) - Průvodce Masarykovou veřejnou knihovnou - Malíř Miloš Boria Osamělý rebel (soubor pohlednic) 12. Partneři, spolupráce Zástupci MVK se účastní projektů, které organizuje město Vsetín ve spolupráci s SPKP Zdravé město, komunitní plánování sociálních služeb aj. MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) a Asociace knihoven. Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, kulturní komise kraje (současně grantová komise pro přidělování grantů z Fondu kultury Zlínského kraje) a členkou grantové komise VISK 8. Vedoucí Střediska regionálních služeb knihovnám Hana Pekárková je členkou komise ZdM a MA21 ve Vsetíně. Michal Kovář je členem grantové komise Ministerstva kultury pro program VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven). Knihovnice H. Malá je členkou grantové komise Ministerstva kultury pro program Knihovna 21. století. Knihovna pokračuje v dobré spolupráci: - s veřejnou správou: s MÚ Vsetín, KÚ Zlín, obecními úřady bývalého okresu Vsetín, MK ČR, Úřadem práce Vsetín, 37

38 - s institucemi: Domem kultury Vsetín, Muzeem regionu Valašska Vsetín, Krajskou hygienickou stanicí pracoviště Vsetín, - komerční sférou : Cestovní kanceláří VSACAN TOUR, fy Marlin, Profima, CC Systém, Podnikatelský inkubátor Vsetín - nestátním neziskovým sektorem a profesními organizacemi: o.p.s. Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, Rodinným a mateřským centrm Sluníčko, Charitou, ALCEDEM, A.T.I.C., OSF Praha, Agenturou GAIA Praha, občanskými sdruženími SONS, KOS, Cyrillos, Život a zdraví, Pěveckým sborem MG Vsetín, MŠ, ZŠ, SŠ, Diakonii a církvemi, - s Ľubovnianskou knižnicou a s knihovnami různého zaměření i velikosti v celé České republice. Praktikanti a dobrovolníci v MVK 2008 Praxe bezplatná praxe studentů a rekvalifikační praxe nezaměstnaných v MVK Vsetín: VŠB TUO, Ekonomická fakulta, Ostrava Kristýna Waldeckerová , Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín Nikola Vaculíková Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno Eva Slováková Střední škola obchodu a služeb Vsetín Filip Bláha Tereza Kretová Monika Škrabáková Bartoň & Bartoň, s.r.o. Vsetín Mgr. Jana Vaňková Spolupráce s o.s. ADOREA - vykonávání dobrovolné práce v OKA Růžena Halková - příležitostně - vykonávání dobrovolné práce Marie Hořáková, od do současnosti Dobrovolnický tým seniorů v rámci projektu senioři vítání byla navázána spolupráce s aktivním týmem seniorů, kteří se podílejí na přípravě a realizaci řady aktivit, spolupráce s tímto týmem pokračuje i po ukončení projektu 13. Organizační a řídící činnost Počet seminářů, odb. porad a konzultací pro knihovny okresu Vsetín: 498 Z toho porady městských, střediskových a profesionálních knihoven: 73 Porady vedení: 2x měsíčně Porady jednotlivých úseků: 1x měsíčně Porady všech pracovníků: 2x ročně 38

39 Porady městských, střediskových a profesionálních knihoven: 4x ročně Porady v Krajské knihovně F.B.Zlín: 4x ročně Kromě toho individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření převážného počtu návštěv: uzavírání smluv s obecními úřady a s knihovnami, cirkulace KF, pomoc místním knihovnám, metodika, organizační záležitosti, kontrolní činnost, pomoc s psaním grantů, řešení problémů s automatizací, provádění besed apod Kontrolní činnost Pravidelně byla prováděna kontrola pokladny MVK. Pravidelně probíhaly kontroly čerpání rozpočtu. Pravidelně byla kontrolována činnost všech oddělení. Namátkové kontroly průběžně. Kontroly docházky pracovníků namátkově. Kontroly probíhají v souladu s vnitřní směrnicí. Kontroly v MVK: Kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného VZP Vsetín Kontrola ex-post projektu SROP 3.1, 3.2 Centrum pro regionální rozvoj, pobočka pro NUTS II Střední Morava Finanční kontrola ve veřejné správě Vnitřní předpisy organizace se zaměřením na DPH Městský úřad Vsetín Útvar interního auditu Kontrola výkonu a prokazování regionálních funkcí v r Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Provedení dohledu nad inventarizací majetku města ve správě MVK 13.2 Personální agenda Počet pracovníků k : MD K nastoupila Jitka Gnidová na Dohodu o pracovní činnosti, DPP byla ukončena k (zástup za A. Lauterbachovou) Na pozici projektového pracovníka SROP 3.2 byla na dobu určitou - od do přijata Zdeňka Ostruszková. Pracovní poměr dále ukončily: Hana Růžičková, Mgr. ke dni Anna Lauterbachová ke dni odchod do plně invalidního důchodu (pracovní neschopnost trvala od do ) Anna Heryánová ke dni Průměrné procento pracovní neschopnosti r = 3,19 % Seznam zaměstnanců: Brettschneiderová Helena Divínová Daniela, Ing. Gajdušková Helena, PhDr. Galda Vítězslav 39

40 Geržová Alena Haplová Zdenka, Bc. Heryánová Anna (0,23 úvazku) Holbíková Ludmila Hošek Otakar Janošková Kateřina, Mgr., projekt SROP 3.2 Klodová Věra Kořenková Hana Kovář Antonín Kovář Michal, Mgr. Krajčová Jana, projekt SROP 3.2 Kubík Martin Lauterbachová Anna (do 11/2008) Malá Hana Mikšovská Radomíra Miňovská Eva Panovcová Havlíková Pavlína Pekárková Hana, Ing. Pipková Jana Pokorná Marie Riedlová Dana, Bc. Románková Petra, Bc. Projekt SROP 3.2 Růžičková Hana, Mgr., projekt SROP 3.2 (do 9/2008) Sochora Jaroslav Turpišová Radka Pelcová Věra rodičovská dovolená Strbačková Lucie další mateřská dovolená 13.3 Vzdělávání pracovníků Pracovníci se účastnili školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, Moravskou zemskou knihovnou Brno a tematických seminářů pro ředitele i ostatní pracovníky knihoven pořádaných Národní knihovnou ČR. Pracovníci knihovny měli možnost účasti na odborných konferencích a seminářích pořádaných v MVK Vsetín. Knihovníci se pravidelně účastní knižního veletrhu v Praze, pracovníci Informačního centra se účastní veletrhů cestovního ruchu. Pracovníci ekonomického oddělení se pravidelně účastní školení s ekonomickým zaměřením. - Dana Riedlová, Bc. magisterské studium - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví - Ludmila Holbíková - zahájení kombinovaného studia bakalářského studijního programu Informační studia a knihovnictví, obor knihovník Slezská univerzita v Opavě, filozoficko-přírodovědná fakulta - Katka Janošková, Bc. ukončení magisterského studia Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních komunikací, program Mediální a komunikační studia, obor Marketingová a sociální komunikace - Románková Petra, Bc. - UK Praha, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Informační studia a knihovnictví 40

41 - Růžičková Hana, Mgr. - Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta obor Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů pro střední školy - Turpišová Radka ukončení vzdělávacího programu Informační centrum provoz a služby v kontextu EU", pořádá ATIC ČR ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze 8 - Kurz angličtiny pro mírně pokročilé (10 zaměstnanců), kurz angličtiny pro pokročilé (5 zaměstnanců) Jazyková škola EDCENTRE Vsetín - Školení týmu Senioři v Komunitní knihovně Vsetín - tři jednodenní školení projektového týmu. Tématem školení byla: týmová práce, propojení instituce a dobrovolníků, mezigenerační vztahy, profesní a efektivní komunikace. Lektoři: Mgr. Alena Střelcová, Mgr. Irena Smékalová (vzdělávací společnost Profima Zlín).Termíny školení: 10.,17., Školení týmu - pracovníci MVK se v rámci celoživotního vzdělávání účastní večerních akcí knihovny- setkání s významnými kulturními, regionálními osobnostmi, literární besedy - Databáze a jejich využití v knihovně - vzdělávání pro pracovníky MVK (V.Galda) - Celoživotní vzdělávání dospělých - Grundtwig - vzdělávání pro pracovníky MVK (D.Divínová) - Corel školení grafického programu pro pracovníky MVK (P.Románková) - Týmová spolupráce školení pracovníků knihovny firmou Profima Interaktivní tabule pracovníci MVK (lektor: J. Bija fa Sharp Centrum Olomouc) Odborná exkurze - návštěva Městské knihovny Praha, pobočky na Smíchově, návštěva Kutné Hory květen 2008 Semináře pořádané MVK pro pracovníky knihoven okresu Vsetín: - Databáze a jejich využití v knihovně - vzdělávání pro profesionální knihovníky okresu Vsetín (P.Románková) - Senioři v komunitní knihovně vzdělávání pro profesionální knihovníky okresu Vsetín (M.Pokorná) - Senioři v komunitní knihovně vzdělávání pro pracovníky MVK (M.Pokorná) - KpWin SQL školení programu pro profesionální knihovníky okresu Vsetín (H. Pekárková, Z. Haplová, L. Holbíková, H. Kořénková) - KpWin školení programu pro profesionální knihovníky okresu Vsetín (H. Pekárková, J. Sochora) - Knihovna 21. století prezentace pro profesionální knihovníky okresu Vsetín (H. Malá) - Jednoduchá tvorba webu pomocí šablony vzdělávání pro profesionální knihovníky okresu Vsetín (Ing. J. Kaňka Zlín) Vzdělávací akce pro knihovny v ČR: Vzdělávání Knihovnické minimum - Krajská knihovna Františka Bartoše Vzdělávání knihovníků obecních knihoven. Součásti tohoto vzdělávání je modul Propagace knihovny a spolupráce s veřejností lektorka Marie Pokorná (MVK Vsetín). 41

42 Vzdělávání - Vzdělávání knihovníků a starostů - Krajská knihovna Františka Bartoše Internet v knihovnách pro děti a mládež Zlín 26.3., Holešov 29.5., Kroměříž Lektorka Petra Románková (MVK Vsetín). Vzdělávání - setkání knihovníků okr. Uh. Hradiště - Knihovna B.B. Buchlovana v Uh. Hradišti,,Okolo knihovnického pultu Uherské Hradiště 9. duben 2008 Lektorka Zdena Haplová (MVK Vsetín). Setkání pracovní skupiny Komunitní knihovna - Národní knihovna Praha Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání ve Vsetíně - MVK Vsetín Lektorka: H.Gajdušková, K.Janošková, M.Pokorná Výběr seminářů, školení, kterých se zúčastnili pracovníci MVK: - Setkávání pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Vsetínsku (Vsetín 3 pracovníci) - Knižní veletrh Praha ( Praha - 3 pracovníci) - Trénování paměti, mozkový jogging (Praha 2 pracovníci) - Velké veřejné projednávání akčního plánu zdraví a kvality života (Vsetín 2 pracovníci) - Seminář Vliv prostředí na práci s dětskými čtenáři (Kuřim 2 pracovníci) - Seminář KDK SKIP JMK (Tišnov - 2 pracovníci) - Seminář Zvukové knihy v roce 2008 (Třebíč - 2 pracovníci) - Seminář Současní čeští spisovatelé knih pro děti (Uherské Hradiště 1 pracovník) - Seminář Četba a její vliv na rozvoj osobnosti (Zlín 4 pracovníci) - Seminář Benchmarking (Praha 1 pracovník) - Kurz speciální pedagogiky zaměřený na problematiku osob se zrakovým postižením (Vsetín 1 pracovník) - Školení databáze MS ACCESS (Zlín 2 pracovníci) - Konference Komplexní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v systému poradensko informačního centra KOVPIC (Vsetín 2 pracovníci) - Konference Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Valašské Meziříčí 1 pracovník) - Strategie cestovního ruchu města Vsetína (Vsetín 1 pracovník) - Seminář knihoven paměťových institucí Zlínskeho kraje (Uherský Brod 1 pracovník) - Seminář Benchmarking knihoven - nová data za rok 2007 (Praha 1 pracovník) - Program Mládež v akci (Vsetín 1 pracovník) - Seminář Management dobrovolnictví zaměřený na specifika dobrovolnictví seniorů (Praha 2 pracovníci) - Konference Vstávat jde se do práce (Vsetín 1 pracovník) - Konference Sociální začleňování metodou komunitního plánování (Vsetín 1 pracovník) - Grafika a digitální fotografie (Zlín 5 pracovníků) - Komunikace přes internet (Zlín 5 pracovníků) - Výročí SKIP (Praha 1 pracovník) - Trénování paměti (Praha 2 pracovníci) - Konference Knihovny současnosti (Seč 2 pracovníci) - Národní autority Krajská knihovna Zlín (3 pracovníci) 42

43 - Exkurze v knihovnách v Norimberku v rámci pracovní cesty do Sulzbachu (příprava projektu 2009 pro Fond česko-německé budoucnosti Podpora dětské četby spolupráce mateřských škol a knihoven N-Č ) (3 pracovníci) - Seminář knihoven paměťových institucí (2x ročně 1 pracovník) Výběr seminářů, školení kterých se zúčastnili pracovníci MVK ekonomické oddělení: - 02/08 Aktuality v účetnictví PO a dalších NO v r Vsetín - 03/08 Problematika DPH od Vsetín - 04/08 Účetní standardy PO - Vsetín - 05/08 Školení řidičů Vsetín - 06/08 Profesní komunikace - Vsetín /08 Angličtina Vsetín - 10/08 Odměňování ve veřejné správě - Zlín - 10/08 Poskytování náhrad cestovních výdajů Vsetín - 11/08 Zákoník práce a pracovní právo - Vsetín - 12/08 Důchodové pojištění - Vsetín - 12/08 Týmová spolupráce - Vsetín - 12/08 - Změny v nemocenském pojištění Zlín - 12/08 Změny v oblasti daní a účetnictví aktuality pro r Olomouc - 12/08 Účetní závěrka PO r Vsetín /08 Angličtina - Vsetín - cyklická školení mzdových účetních - Vsetín Výběr seminářů, školení kterých se zúčastnili pracovníci MVK Informační centrum: - Regiontour Brno 2008 (Brno 2 pracovníci) - Veletrh cestovního ruchu (Hradec Králové 2 pracovníci) - Členské fórum A.T.I.C. ve Vsetíně (Vsetín - 10 pracovníků) - Členské fórum A.T.I.C. v Karlových Varech (Karlovy Vary 2 pracovníci) - Jednání IC na Centrále cest.ruchu vých.morava (Zlín 2 pracovníci) 14. Hospodaření a provoz 14.1 Nákupy MVK Vsetín - dlouhodobý hmotný majetek (nad ,00): Kč ,00 o (knihovnické regály dětské oddělení Trávníky) - drobný hmotný majetek (500, ,00 Kč): Kč ,00 o (vnitřní vybavení dětské oddělení Rokytnice, Trávníky, o a IC, PC, digitální klávesy, mixážní pult, multifunkční o zařízení, tiskárny) - dlouhodobý nehmotný majetek (nad ,00 Kč): Kč ,00 o (GRANT MK ČR knih. systém KpwinSQL 1.1) - drobný nehmotný majetek (500, ,00): Kč ,00 o (Kpwin modul revizei, NOD antivirový program, o Kpwin rozšíření uživatelských licencí) 43

44 14.2 Provoz MVK Vsetín - 02/08 malování dětské oddělení Rokytnice (Kč ,00) - 02/08 pastování PVC podlahy dětské oddělení Rokytnice (Kč 9 610,00) - 02/08 demontáž ELZ dětské oddělení Rokytnice (Kč 1 333,00) - 02/08 čištění koberců dětské oddělení Luh (Kč 4 460,00) - 03/08 oprava elektrických rozvodů dětské oddělení Rokytnice (Kč 2 321,00) - 03/08 oprava žaluzií dětské oddělení Rokytnice (Kč 2 825,00) - 03/08 servis kopírek (Kč 3 057,00) - 04/08 oprava UPS (Kč 3 073,00) - 05/08 čištění koberců KKlub, společenský sál (Kč ,00) - 05/08 kontrola hasicích přístrojů (Kč 900,00) - 06/08 servis kopírek (Kč 4 165,00) - 06/08 servis klimatizace a vzduchotechniky (Kč ,00) - 09/08 servis kopírek (Kč 893,00) - 10/08 napojení myčky (Kč 2 573,00) - 10/08 servis klimatizace a vzduchotechniky (Kč ,00) - 11/08 servisní prohlídka služebního vozidla (Kč 9 256,00) - 12/08 oprava samoobslužného výpůjčního pultu Self-Check (Kč ,00) - 12/08 servis kopírek (Kč 9 461,00) - 12/08 malování dětské oddělení Trávníky (Kč ,00) - 12/08 oprava služebního vozidla - pojistná událost (Kč 5 455,00) 14.3 Provoz projekt SROP 3.2 Od probíhala závěrečná čtvrtá etapa projektu Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně. Financování: - grantové prostředky Zlínského kraje Kč ,00 - spoluúčast města Vsetín Kč ,00 Poskytnuté finanční prostředky sloužily především na pokrytí osobních nákladů pracovníků projektu, administrativních nákladů, PR aktivit a uspořádání závěrečně konference projektu s názvem Komunita sociální integrace knihovny Provoz Informačního centra Informační centrum bylo od září 2006 nově začleněno do organizační struktury Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Přestalo být tedy součástí organizační struktury Městského úřadu Vsetín a pravomocně se stalo samostatným provozem MVK Vsetín. Významné náklady IC 2008: Hrubé mzdy zaměstnanců IC: Kč ,00 Zákonné pojištění, přísp. Do FKSP: Kč ,00 Členský příspěvek A.T.I.C.: Kč 4 000,00 Mediální propagace IC: Kč 2 500,00 Vnitřní dovybavení a úpravy IC, materiálové náklady: Kč ,00 Cestovné zaměstnanců IC: Kč ,00 44

45 Nákup drobných propagačních předmětů Kč ,00 Celkem Kč ,00 Výnosy IC 2008: Prodej drobných propagačních předmětů Kč ,00 Provizní prodej vstupenkové portály Kč ,00 Doplňování informací do turistického portálu Zlínského kraje, dotazníková šetření apod. Kč ,00 Celkem Kč , Rozpočet r Náklady celkem Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné soc. pojištění Příděl FKSP Příspěvek na stravné Materiál a energie Materiál Energie Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby ostatní / vč. HČ / Jiné ostatní náklady Poplatky KB Odvody autorským spol Pojištění, ost. poplatky Odpisy DHM Příjmy celkem Provozní dotace Dotace MěÚ 000 Dotace na RF Granty, projekty z toho : MěÚ MěÚ - spoluúčast SROP

46 MK ČR KÚ ZK - SROP KÚ ZK Vlastní činnost Tržby z vlastní činnosti z toho : Zápisné upomínky, ztráty, MVS Internet Kopírování Prodej IC Kurzy pro veř., rekv. k Ostatní Prodej knihy VSETÍN MĚSTO A ČAS Zůčtování fondů + ost. výnosy Hospodářská činnost Úroky Hospodářský výsledek Stav majetku k podle jednol. majetkových účtů: dlouhodobý hmotný majetek ,00 drobný douhodobý hmotný majetek ,00 dlouhodobý nehmotný majetek ,00 drobný douhodobý nehmotný majetek ,00 umělecké předměty ,00 Celkem ,00 46

47 15. Závěr 2008 Rok 2008 znamenal stabilizaci všech provozů na Dolním náměstí. Také dětská oddělení, ve kterých v posledních letech docházelo k poklesům činnosti (podobný trend byl zaznamenán ve většině veřejných knihoven dětí je méně a méně čtou), zastavila sestupný trend a díky úspěšným projektům, promyšlené nabídce kvalitní literatury, osobnímu přístupu a nasazení dětských knihovnic a v neposlední řadě i díky obnově interiéru a veřejných počítačových stanic se znovu stávají atraktivními místy pro trávení volného času dětí. Knihovna se stala důvěryhodnou institucí místní komunity, je součástí partnerských projektů a má možnost představovat své komunitní aktivity nejen na místních konferencích, ale i v rámci České a Slovenské republiky. V roce 2008 bylo navázáno na tradiční stávající aktivity, z nichž mnohé se daří realizovat mnohem kvalitněji, s větším počtem účastníků a s větším dopadem na vsetínskou veřejnost. Z tohoto pohledu jmenujme zejména vzdělávací aktivity pro nejrůznější cílové skupiny (poptávka neustále převyšuje nabídku) nebo např. projekt Prázdninová knihovna, o který byl v letošním roce enormní zájem. Díky vynikajícímu umístění knihovny v centru města a prostorovému komfortu dochází i nadále k nárůstu většiny sledovaných statistických ukazatelů. Vedlejším efektem je také skutečnost, že lidé v knihovně prodlévají daleko delší dobu protože je si kde sednout a počíst si,chodí sem trávit svůj volný čas. Významným knihovnickým projektem, který zorganizovala knihovna ve spolupráci s Regionálním výborem SKIP jižní Morava bylo Setkání knihovníků - seniorů ČR, pod záštitou Výkonného výboru SKIP ČR a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. V dubnu měli možnost pracovníci informačních a turistických center z celé České republiky poznat Vsetín a okolí, neboť jsme uspořádali ve Vsetíně pro pracovníky informačních center členské fórum A.T.I.C.. Knihovna a město Vsetín se staly díky úspěšným projektům známými v odborném knihovnickém a informačním světě v ČR, o čemž svědčí i uspořádání únorové odborné konference k evropskému projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Komunita sociální integrace knihovny. V roce 2008 se knihovna ve zvýšené míře věnovala (na základě výsledků průzkumů četby i vlastních zkušeností) podpoře a propagaci četby, čtení, čtenářství, čtenářské gramotnosti. 47

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2007 Vsetín 1. března 2008 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka:

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 11. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: D. Bártková, J. Dujková, J. Vlčková, B. Zajícová, A. Pitrunová Program: Informace

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1.

A) Méně příznivé oblasti. B) Oblasti s environmentálními omezeními stanovené dle čl. 16 Nařízení Rady (ES) Příl. 1. Detailnější specifikace méně příznivých oblastí. (Převzato z: Půda 2003) Příl. 1. A) Méně příznivé oblasti Horské oblasti stanovené dle čl. 18 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Pro vymezení horských oblastí

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností VSETÍN. Proces konzultací v období

Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností VSETÍN. Proces konzultací v období Město Vsetín a spolupracující organizace zapojené v procesu komunitní plánování péče v obci s rozšířenou působností Vsetín (dále jen ORP Vsetín) Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajdušková RF -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2001

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2001 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2001 Vsetín 25. února 2002 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov 714 755 01 Vsetín IČO: 00851817

Více

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková Knihovna v číslech Údaje k 31.12.2014 příspěvková organizace města počet čtenářů: 6 856 počet návštěvníků: 237 570 počet výpůjček: 399 825 počet

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 6.10. 2016 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Úvodní informace Knihovny pohledem komisařky hodnotitelské

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2 Helena Gajdušková, Kateřina Janošková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2003 Vsetín 10. února 2004 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov 714 755 01 Vsetín IČO: 00851817

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Zlín, 1Zlín, Zlín,

Zlín, 1Zlín, Zlín, Zlín, 1Zlín, 22. 10. 2015 Zlín, 22. 10. 2015 Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně oceňují práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Miluše Faitová Zuzana Hájková, SVK České Budějovice Západočeský regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků začal v roce 1997 pořádat školení k

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace e-mail: knihovna@svkul.cz

Více

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava SLUŽBY KNIHOVEN PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učitel = člověk s velkým vlivem Škola by měla doplňovat domácí čtení. Dětem, kterým doma nikdo nečte, může navíc poskytnout příležitost ke každodennímu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul.

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul. PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Dům kultury Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail:

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 29.9. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 29.9. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 29.9. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajduškové Knihovny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Schválený rozpočet. Saldo: Příjmy výdaje ,28

Schválený rozpočet. Saldo: Příjmy výdaje ,28 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO ZA ROK 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více