Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009"

Transkript

1 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková, B. Zajícová Program: Regionální funkce v roce 2009 Statistiky Akce pro veřejnost (Kniha mého srdce, Noc s Andersenem, Knihovna 21. století) Různé Informace z knihoven okresu info H. Gajdušková porada pověřených knihoven ve Zlíně: přijímání darů nutná konzultace na obci, knižní dary musí schválit zastupitelstvo (podle novely zákona 250/2000 Sb., novelizace - 477/2008 Sb., 27, 28, 39 odstavec b) časopis ZVUK regionální informace, vydává KKFB, vychází 2x ročně, předplatné 80,- Kč hlídat aktualizaci vlastních webových stránek benchmarking srovnání knihoven stejného typu odkaz na webové stránky benchmarkingu + přístupové heslo dostanete e- mailem informace o veletrhu dětské knihy v Bologni info H. Pekárková Statistika 2008 pochvala za odevzdávání a vyplňování statistik celkem zpracováno 58 stat. výkazů + 3 sumáře za profi, neprofi a celkem statistiky se zpracovávají pro krajskou knihovnu ve Zlíně ministerstvo kultury - NIPOS národní informační a poradenské středisko pro kulturu

2 komentář ke statistikám na nejčastější chyby hlavička nesprávný název knihovny, IČO chybějící podpisy zhodnocení roku 2008 populace téměř shodná s loňským rokem stav k.f pokles o (vyřazování) přírůstek nárůst o úbytek nárůst o nákup v Kč ,- - nárůst o ,- čtenáři celkem nárůst o 969 do 15 let pokles o 245 návštěvníci nárůst o výpůjčky pokles o periodika počet exemplářů nárůst o 16 výpůjčky pokles o statistika v r nové statistiky viz. statistický deník program se dolaďuje od dubna na všech knihovnách s KP WIN SQL bylo vyvoláno jednání s firmou KP SYS p. Krejzek podmínka výstupy se mají shodovat se statistickým deníkem testujeme nový modul blíže seznámil Michal zpracování statistik - pouze pololetně do 10 dnů po ukončení pololetí regionální funkce 2008 počet středisek 6, od pololetí středisko H.Bečva převzal Rožnov pod Radhoštěm faktury, výkazy bez problémů dotace ,- nákup služeb ,- na CI počet konzultací 421, metod. návštěv 314 (o 21 více než v r ) vzdělávání počet akcí v rámci RF - 7 (v r ) počet účastníků 102 ( ) porady 4; 66 účastníků revize + aktualizace 26 obsl. knihoven, revidované k.j , revidované knihovny 9 nákup pro 34 knihoven ( ), nakoupeno k.j. zpracování pro 37 knihoven ( ), k.j. výměnný fond + cirkulace

3 RF 2009 přírůstek svazků ( ) cirkulace pro 74 knihoven, 194 souborů, svazků schváleno ,- na knihovnické služby ,- na CI ,- uzavřeny objednávky služeb počet středisek 5 (Horní Lideč, Jablůnka, Rožnov, Val.Mez., Vsetín) porady termíny na webových stránkách MVK Vsetín jarní porada knihovna Horní Bečva standardy VKIS 5 standardů funkce informační, srovnávací, dobré pro knihovny i zřizovatele obsluhovaná populace kategorie knihoven (neprofi) knihoven neprofi neprofi, 10 profi profi profi profi celkem se standardy týkají 58 knihoven provozní doba knihovny splňuje 12 knihoven, nesplňuje 46 knihoven výdaj na doplňování KF v Kč splňuje 16 knihoven, nesplňuje 42 knihoven roční přírůstek v k.j. splňuje 27 knihoven, nesplňuje 31 knihoven studijní místa splňuje 41 knihoven, nesplňuje 17 knihoven veřejně přístupný internet splňuje 38 knihoven, nesplňuje 20 knihoven všechny standardy splňuje 5 knihoven (Halenkov, Horní Bečva, Horní Lideč, Kelč, Rožnov cirkulace proběhne v květnu, prosím o stahování knih s červeným pruhem měly by cirkulovat úplné soubory!! knihy, které nebudou do roka vráceny, budou vyřazeny finanční náhrada se bude vymáhat po čtenáři, knihovnici, nebo obci budou cirkulovat i CD ROM

4 další CD ROMky nekupujeme nahradí je nákup CD mluvené slovo akce pro veřejnost granty Kniha mého srdce kraj Zlín 29 knihoven náš okres 13 knihoven VISK MVK Vsetín zrakově postižení v informační společnosti 21. století ( Kč) Rožnov pod Radhoštěm MVS modul Kpwin SQL v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm (8.000 Kč) knihovna Hovězí změna knihovního systému Kpwin na systém KpwinSQL ( Kč) Knihovna 21. století peníze lze získat na akce jako pasování, soutěže, Vánoce, Velikonoce, 1 Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců realizace výstav, besed, soutěží nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny 2 Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké 3 Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením školení Zlín viz. plakátky, webové stránky KKFB školení MVK tvorba webu podle šablony pro neprofi knihovníky prázdniny (zjistit zájem) komunikace přes PC (SKYPE, ICQ, ) tvorba prezentace termíny školení budou rozeslány mailem, školení se uskuteční dle zájmu regionální zpravodaje + publikace prosím o pravidelné dodávání obecních zpravodajů také prosím informujte o regionálních publikacích včelaři, hasiči, výročí školy, spolky, naučné stezky, kalendáře, atd. různé seminář Knihovny a senioři

5 Krajský seminář pro pracovníky profi knihoven ZK (Kroměříž) Knihovnický happening (MVK Vsetín) fotky pro sborník ZK hlavně akce, pěkné soutěž o nejlepší knihovnu v okrese Vsetín dle velikosti obsluhované populace vyhodnotíme knihovnu s nejlepšími dosaženými statistickými výsledky na 1. poradě v novém roce seznámení s výsledky, ocenění knihovnic drobným dárkem s výsledkem bude seznámen i příslušný obecní úřad článek v novinách, na webu, atd. prosím, pravidelně zálohujte data!!! info M. Pokorná dětská literární soutěž O poklad strýca Juráša aneb Kamarádství: okresní kolo - slavnostní vyhodnocení zodpovídá Měk Rožnov p.r. uskuteční se ve čtvrtek v Rožnově pod Radhoštěm krajské kolo - za slavnostní vyhodnocení zodpovídá Knihovna Kroměřížska. Vyhlášení krajského kola literární soutěže se bude konat v Kroměříži téma dalšího ročníku Kde končí svět - Barvy aneb Svět je pestrý a krásný v případě, že se soutěže chcete zúčastnit i v jiné formě než literární např. zorganizujete výtvarnou soutěž, je nutné přihlášky do národního projektu KDK SKIP poslat do , na adresu regionálního klubka ZK: semináře 9. září 2009, KKFB ve Zlíně - seminář zaměřený na výměnu zkušeností v práci s dětmi a mládeží v knihovnách Zlínského kraje. Profesionální knihovnice byly na poradě SK požádány, zda nemají zájem o vytvoření prezentace své práce s dětmi a mládeží a o představení své knihovny na semináři krajský seminář KDK ZK, MVK Vsetín - hlavní téma semináře a přesný termín konání budou upřesněny nejpozději do konce dubna účast MVK Vsetín na akcích Noc s Andersenem Kniha mého srdce Magnesia Litera regionální tisk (Zpravodaj, aj. - nejen za střediskovou obec, ale i za celé středisko) dodávat do MVK Vsetín info D. Divínová r rozpočet Kč ,00 r rozpočet Kč ,00 (zvýšení o Kč ,00)

6 r. 2008: z rozpočtu se hradí jen to nejnutnější nehradí se ani energie, nákup majetku ani repre na nákup knihovního fondu: plánováno Kč ,00, tj. 15,1 % MVK změnila telefonního operátora došlo k úspoře za telefonní poplatky, přidalo se na nákup zásoby fólie na obalování knih a posílil se nákup knihovního fondu (Kč ,00) na poskytované knihovnické služby v rámci poskytování regionálních služeb Kč ,00 (k celkem 5 středisek a kalkulace na 1 hod. regionálních služeb byla Kč 135,00) r. 2009: na nákup knihovního fondu plánováno Kč ,00, tj. 15,25 % objem prostředků na poskytované knihovnické služby stejný jako v r. 2008, ale změnila se hodinová kalkulace poskytovaných regionálních služeb zvýšena na Kč 140,00, tzn. snížil se počet hodin v rámci objednávek snížil se rovněž počet středisek, mezi které se tento objem prostředků rozděluje z 5 na 4 Dodržet termín pro odevzdání výkazů a fakturace za 1. čtvrtletí r. 2009: do info D. Riedlová pravidelný nákup z důvodu zajištění plynulého zpracování posílat seznamy pro souborný katalog okresu Vsetín pravidelné posílání čtvrtletně, elektronicky (velké knihovny při nákupech) v seznamu musí být autor, název, nakl.údaje, vydání a ISBN osvědčilo se Rožnov i Zubří seznam na zpracování do souborného katalogu posílá s každou zásilkou knih barevně jsou označeny knihy na zpracování (nemusíme procházet celý seznam) pozor na úpravu záznamů stáhnuté údaje nedoplňovat, neměnit!!! důsledné posílání knih na katalogizaci týká se titulů, které nejsou v souborném katalogu dopisování lokačních značek při nákupu v MVK jsou k dispozici samolepky na stavění (písmena + MDT) v případě zájmu kontaktujte H. Kořenkovou info M. Kovář seznámení s doplňováním údajů do statistického deníku v KP WIN - SQL

7 Knihovny okresu SK Vsetín Lužná nová knihovnice Lhota u Vsetína, Ústí o prázdninách bude spuštěno půjčování v KP WIN Ratiboř zahájeno půjčování v KP WIN SQL, v knihovně probíhá angličtina, scházejí se maminky revize Lužná, Ratiboř, v Janové hotovo SK Valašské Meziříčí Krhová revize Bynina jedná se o nové knihovně umístění asi ve školce Zubří internetové lekce pro začátečníky amnestie pro čtenáře besedy Rožnov pod Radhoštěm Středisko setkání SK Rožnov cirkulace zaměření na dětskou a naučnou literaturu besedy p. Zajícová Dolní Bečva vyřazování Hutisko-Solanec problémy s přírůstkovými čísly Knihovna Rožnov pod Radhoštěm - město komiksový almanach výstup z Juráša informace o grantovém programu v Uherském Hradišti Děti, zábava a sport účast na akcích Kniha mého srdce, Noc s Andersenem akce Odvrácená tvář Keni výstava fotografií cyklus besed pro mládež Valašská Polanka zahájení půjčování v KP WIN Noc s Andersenem soutěž O nejlepšího čtenáře knihovny každou středu akce Čteme dětem příprava Velikonoc Horní Bečva rozšíření půjčovní doby o 4 hodiny akce, besedy, literárně výtvarná soutěž

8 Kelč od března se scházejí maminky s dětmi proběhne vyřazování knih ze skladu Karolinka zahájeno půjčování v KP WIN SQL Halenkov exkurze, pasování Halenkovské slavnosti Termín odevzdání faktur, výkazů: Termín další porady: , knihovna Horní Bečva zapsala Hana Pekárková

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky H. Gajduškové Virtuální

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Novinky, tipy a možnosti pro knihovny H. Pekárková

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 Valašské Meziříčí 2014 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006 sestavil Pavel Zajíc 1 Motto: Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné knihovnické činnosti nás

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm za rok 2005 Vypracovala: Jarmila Mikulášková Motto : - Knihovny jsou nejdostupnější veřejná zařízení pro všechny vrstvy obyvatelstva a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Jiráskova 1775 390 01 TÁBOR IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor OBSAH I. Hlavní úkoly...2

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje

Více

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 4. 12. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 4. 12. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 4. 12. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně Přítomni: Omluvena: S. Bravená, J. Dorňáková, T. Heinzová, J. Kapustová, Mgr. J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více