Výuka dospělých. Individuál X skupina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka dospělých. Individuál X skupina"

Transkript

1 Výuka dospělých Individuál X skupina Fungování skupiny Skupinová dynamika Individuál X skupina Podle počtu studentů (klientů, žáků, frekventantů, účastníků) rozlišme výuku individuální (1:1) mikroskupinovou (2 6 osob) skupinovou (7 15 osob) maxiskupinovou (hromadnou víc než 15 osob) Není skupina jako skupina: - veřejný kurz v jazykové škole - začátečníci - veřejný kurz v jazykové škole příprava k SZZ - firemní kurz - firemní kurz před dlouhodobou pracovní cestou - nízkoprahový kurz - intenzivní kurz pro emigranty - intenzivní kurz pro přípravu na VŠ Rozdíly mezi individuální a skupinovou výukou pohled lektora... Individuální Skupinová Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody soukromí dojíždění organizační stabilita podmínky v JŠ dojíždění = příplatek rušení hodin vzájemná komunikace občas někdo chybí prostředí nemá kopírku JŠ neruší výuku (do počtu) lépe se plánuje některé aktivity - nelze lze mít 5 hod. denně nenosí dom. úkoly Individuální různé uspořádání činnosti s pohybem...a pohled studenta Skupinová sestavení skupiny Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody Učitel se mu věnuje drahé spolužáci tempo není individuální individuální tempo individuální organizace prostředí mluví jen s lektorem 1:1 Proces je důležitější než výsledek (Dillingham) - student si vybírá prostředí (doma, v kanceláři, v kavárně, v učebně v JŠ Podle počtu studentů se mohou lišit i pokyny např. otázky za textem: 1:1 aby si přečetl(-a) otázky za textem promyslel odpovědi, má na to 5 minut. V mikroskupině totéž, pak probrat odpovědi se sousedem Ve skupině 7-15 můžeme také tak nebo frontálně: Filipe, jak bys(te) odpověděl na první otázku? Jaký je?

2 Je dobré vědět, ke kterému typu náš student patří - lze zjistit při jazykovém auditu či diagnostice. Využijeme to i při skupinové výuce Typy studentů podle Choděry: nekomunikativní komunikativní (Didaktika cizích jazyků na přelomu tisíciletí, 1, s. 39) Typy studentů podle Hendricha student s převládající orientací vizuální auditivní smyslově názornou smyslově pohybovou slovně logickou. (Didaktika cizích jazyků, 1988, s ) Fungování skupiny V Maslowově pyramidě platí, že nejsou-li uspokojeny nižší potřeby, nemá cenu ani se snažát uspokojit ty vyšší. S tím je třeba počítat při intenzivní výuce a hlídat větrání a přestávky. Nutkání ke kouření bych zařadil u některých studentů mezi fyziologické potřeby, u některých jde o socální potřebu. Abychom získali obdiv i uznání členů skupiny, řídíme se (často i nevědomky) heslem kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti ). Proto své hodnoty, vnitřní normy, dokonce i vnímání světa často přizpůsobujeme skupině. Tomuto procesu se říká skupinový tlak. Ten působí pořád. Když se proti skupinové konformitě někdo postaví, začíná konformita slábnout, když se k rebelovi někdo přidá, začne tím vznikat nová konformita. Každý člen by měl znát cíle a normy skupiny Je dobré je mít v učebně ve vizuální podobě. Motivace a stimulace Motivace je souhrn vnitřních pohnutek. (motivů), tj. Je subjektivní, lidi nelze namotivovat. Můžeme yvtvořit co nejšiší stimulační prostředí. Stimulační tlak musí mít správnou míru:

3 Prostředí např. motivující výzdoba učebny, výtvory studentů... Participace podíl na řešení společného úkolu (lektor rozdělí role tak, aby každý měl možnost se uplatnit) Hodnocení někdo potřebuje být dobrý, někdo bude rád vědět, co může zlepšit Hmotná bonbony, osvědčení Vývoj skupiny šeptaná - před vznikem vztahů formování členové jsou ještě sami za sebe, vznikají vztahy i neformální struktura storming členové se vůči sobě vymezují, objevují se neformální vůdcové,členové přijímají další role přijímání norem performing efektivita, vysoký výkon, dosahování cílů formální konec Skupinová dynamika Z psychologického pohledu je skupinová dynamika soubor různých sil a protisil ve skupině. Zásah do jednoho takového prvku ovlivní ty ostatní viz následující obrázek PhDr. Z. Matuly

4 Prvky skupinové dynamiky: Cíle a normy vzniknou v každé skupině, cíle jednotlivých členů se mohou lišit. Členové skupiny mohou vytvářet koalice a kliky (podskupiny) za účelem prosazení svých cílů ve skupině. O cílech se diskutuje, mohou kvůli nim vznikat konflikty. Pak vznikají pravidla a postupy (tj. normy), jež mají skupině pomoci dosáhnout cílů. Interakce a komunikace nejvýraznější (viditelná) část vzájemného působení členů skupiny. Způsob komunikace ovlivňuje další oblasti skupinové dynamiky (např. atmosféru, způsoby vedení skupiny, jak skupina pracuje s cíli a normami, poměr dostředivých a odstředivých sil). Podskupiny vznikají v každé (větší) skupině. Je důležité, do jaké míry se členové podskupin ztotožňují s normami a cíli celé skupiny. Struktura skupiny je tvořena systémem pozic a rolí v každé skupině. Skoro v každé skupině existují formální a neformální struktury, jež se mohou více méně překrývat či lišit. Pozice a role pozice určuje místo člena skupiny ve struktuře skupiny. Pozice určuje status člena skupiny (soubor jeho práv /výhod/ a povinností), určuje rozsah jeho moci (co smí a co nesmí). Role je chování, které skupina očekává od svého člena na dané pozici. Soudržnost a napětí neboli dostředivé a odstředivé síly mezi soudržnost či dostředivé síly patří síly a mechanismy způsobující, že členové skupiny chtějí do skupiny patřit. Napětí jsou naproti tomu síly rozleptávající skupinu a způsobující, že (některým/všem) členům skupiny v ní není dobře. Přetlak a výron velkého množství odstředivých sil může v krajním případě způsobit i rozpad skupiny. Proč pracovat ve skupinách? - soustředění ne jen procvičování jazyka, ale i na komunikaci (nemluví-li studenti česky) - pracují po celou dobu - nečekají, až na ně přijde řada (neplatí pro závěrečnou prezentaci výsledků práce skupin) - učí se tím, že řeší jazykové úkoly a situace - objevují jazyk Lektor po dobu této práce monitoruje, organizuje, moderuje. Měl by: - plánovat cíle a praktické výstupy - dát studentům vstupní data (výčet, brainstorming...) - dát úkol odpovídající jazykové úrovni, příp. zájmu studentů - jasné zadání (sdělit, napsat, ukázat) - ujistit se, že studenti vědí, co mají dělat - rozdělit role ve skupině (vedoucí, zapisující, prezentující, čtoucí...) a dbát na střídání rolí v téže skupině - uvážit prostorové uspořádání nábytku (podkova, velký stůl, hnízda...)

5 Diskuse co se může stát? - student přejde do jiného jazyka - jazykové znalosti nestačí na přesné zachycení myšlenky - student opakuje své chyby - student se nepřipraví na diskusi - student se nezapojí - interakce se zvrhne v monology - vždy někteří studenti hodně mluví, někteří skoro vůbec ne - student se neptá, protože nerozuměl tomu, co se řeklo předtím - některému studentovi není rozumět Zdroje: Materiály k metod. seminářům Jazykové školy Skřivánek (D. Nývltová, M. Krejčová, Mr. Dilingham, G. Davies, S. Wilden)) Švec, J.: Týmová práce. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání 2006 Résumé Individuální a skupinová výuka mají různé výhody i nevýhody z ohledu studentů i lektorů. Úspěch individuální výuky závisí na interakci lektora a žáka. V každé skupině platí jisté sociologické a psychologické normy a principy. Lektor je musí akce ptovat (je také členem skupiny) a měl by jich využít ke splnění svého cíle. Utřídíme si různé možnosti skupinové výuky. Připomenu i některé zásady, podle nichž skupina funguje. Klíčové pojmy: výuka 1:1, skupina, mikroskupina, skupinová dynamika, Maslowova pyramida potřeb, pozice a role, fáze vývoje skupiny, stimulace, skupinová dynamika * Mgr. Josef Zemek Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, obor čeština ruština (1997). Učí na středních školách, pracoval jako vedoucí oddělení vzdělávání v Domě dětí a mládeže Praha 9, od r vede různé typy kurzů češtiny pro cizince v komerční i neziskové sféře. Je certifikovaným lektorem DVPP, věnuje se didaktice češtiny jako mateřského i nemateřského jazyka. V tomto sborníku publikoval v jeho ročníku

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých

II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých 2.1 Podmínky pro efektivní vzdělávání dospělých Vývojem do doby zralosti není výchova a vzdělání ukončeno, protože člověk není připraven na vše, co jej v životě

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY

NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY FUNKČNÍ STUDIUM 2. ROČNÍK, VELMI ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Autorka: Ivana Ondrová Ivančice, únor 2011 Prohlášení

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více