Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:"

Transkript

1 Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář je zaměřený na tři hlavní témata sebepoznání, komunikace a stres v práci učitele. Pedagog se dozví, jak se s danou problematikou vypořádat a nabízí možnosti řešení. Seminář je úvodem do základních otázek psychologie osobnosti a podmínek úspěšné práce učitele a žáků, optimalizace pedagogických procesů z psychologické stránky. 2.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. (rozsah 16 hodin, dvoudenní celodenní kurz) Kurz je zaměřen na zkvalitnění vlastní osobnosti pedagoga. Pedagogové získají znalost psychologických zákonitostí obecně a také dovednost v jejich využívání. Osvojí si dovednost pracovat s výsostně psychologicko pedagogickými instrumenty, jako jsou například motivace, odměna a trest nebo budování podporujícího klimatu ve školní třídě (potažmo zlepšování školního klimatu). Absolvováním kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti, které jim umožní lépe pracovat v psychosociálním prostředí třídy a školy. 2.ICT KURZY: 3.Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí (rozsah 12 hodin výuky, kurz se dá rozdělit na 4 setkání po 3 hodinách výuky) Vzdělávací program je zaměřen na praktické zvládnutí práce s interaktivní tabulí, vyhledávání, zpracování a tvorbu vlastních výukových materiálů. Věnuje se nejen technické stránce ovládání interaktivní tabule, ale mezi jeho hlavní témata patří také možnosti využití interaktivní tabule jako nástroje k obohacení samotné výuky, jak a kdy ji efektivně zapojovat do výuky, ať již k prezentaci, tak také k tvorbě testů, studijních materiálů, aj. 3.SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA: 4.Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (rozsah 10 hodin, dvoudenní aktivita) ; NENÍ určeno pro speciální pedagogy!!!

2 Vzdělávací program je zaměřen na získání základních a specifických znalostí a praktických edukačních dovedností v oblasti specifických poruch učení. Důraz je kladen na specifičnost a charakteristiku žáků s SPU a SPCH z pohledu pedagoga a lektora, zkušenosti z diagnostiky těchto žáků. Styly učení a jejich využití u žáků s SPU a SPCH na 1. st. i na 2. st. ZŠ, vhodné výukové strategie, systémy hodnocení a sebehodnocení žáků. Vytváření praktických dovedností žáků s učením a jejich využití při domácí přípravě a přípravě ke studiu na střední škole. V kurzu pro pedagogické pracovníky se frekventanti formou přednášek a praktických činností seznamují také se speciálně nápravnou péčí u žáků s SPU, získávají praktické dovednosti s vytvářením IVP a jeho využitím v praxi. Budou jim nabídnuty ukázky s vlastním prožitkem metod a forem aktivizujících metod práce, získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat a zaujmout. 4.KOMUNIKAČNÍ A MĚKKÉ DOVEDNOSTI: 5.Prezentační dovednosti pedagoga (rozsah 10 hodin, možno rozdělit do 2 dnů) Pedagogičtí pracovníci působící ve školství jsou nesmírně důležitým článkem aktivního a fungujícího systému. Je důležité, aby byli vzorem v oblasti, jako je komunikace, sebepoznání, kreativita, zvládání stresových situací, rozhodování se, umění prezentace nebo práce s informacemi. To zajišťuje maximální dopad na žáka, na kvalitu přenosu nabytých zkušeností a upevňuje pozitivní vztahy v rámci kolektivu. Absolvent kurzu nahlédne do vlastní psychoemocionální sféry a uvědomí si skutečné pohnutky svých činů, myšlenek a emocí. Přestane plýtvat a začne šetřit životní energií, pochopí principy konstruktivní a úspěšné komunikace, zbaví se destruktivních modelů chování a myšlení a bude umět řešit situace v životě i na pracovišti bez emocionálního napětí. 5.MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI: 5.1. Jak se stát úspěšným manažerem ve školství (celkový rozsah 4 dílčích kurzů je 28 hodin rozdělených do 3 dnů; možno i jednotlivé kurzy) -určeno pro CS: vedoucí pracovníci ve školství, vedoucí předmětových sekcí Soubor 4 dílčích kurzů (v tabulce pod čísly je zaměřen na zkvalitnění vlastní osobnosti vedoucího pracovníka školy, nebo školského zařízení. Program dá účastníkovi dostatečný návod, jak prakticky a především efektivně nastavit své manažerské dovednosti v oblasti leadershipu, jak kvalitně vést lidi k lepším a efektivnějším výkonům, jak je správně namotivovat a jak si uvědomit vlastní roli manažera a role lidí, se kterými manažer pracuje, a to díky příkladům dobré praxe z oblasti podnikatelské sféry (středně velkého podniku), díky modelovým prožitkovým situacím a tréninku. Přidanou hodnotu a inovativností v tomto vzdělávacím programu je přenesení myšlení moderního středně velkého podniku do školství.

3 Základní metody leadershipu (rozsah 8 hodin) vedení lidí - situační vedení, výhody a rizika jednotlivých stylů, vedení dle zralosti lidí, přístupy vedení - vykonavatel - manažer - lídr, moc x vliv, motivování - motivační dovednosti manažera, motivace x stimulace, metoda vlastního pozitivního příkladu - kdo jsem já, já a moje role, práce s domněnkami při vedení lidí - podle sebe soudím tebe, příklady dobré praxe - co se v praxi daří, jak pracujeme s úspěchem, posilování vítězné mentality, praktický nácvik modelových situací - komunikace z pohledu řešení ne problému Základní zásady vedení porad (rozsah 8 hodin) 10 zásad efektivního vedení porady, určení nejčastějších nedostatků a chyb ve vedení porad, rozpoznání přínosů efektivní porady, Umění delegování (rozsah 4 hodiny) význam delegování - efektivní a praktický nástroj vedení, nástroj úspory času, metody delegování rolí a činností a pracovních úloh, příklad dobré praxe, Jak na projektové řízení (rozsah 8 hodin) definice projektu, projektového řízení, základní metodologie projektu, struktura od vstupní analýzy po zpětnou vazbu, zásady úspěšných projektů, praktický nácvik modelové situace řešení činnosti projektovým způsobem Posílení kompetencí vedoucího pracovníka (celkový rozsah 3 dílčích kurzů je 24 hodin rozdělených do 3 dnů; možno i jednotlivé kurzy) -určeno pro CS: vedoucí pracovníci ve školství, pedagogičtí pracovníci Dnešní práce manažera ve školství se už nesoustředí pouze na vybírání a řízení personálu (pedagogů), ale mnohem více je posílena odpovědnost a komunikace ve směru k rodičům žáků, ke zřizovateli, k dodavatelům, k ostatním státním institucím. Ředitel dnes navíc řeší spoustu nových a mimoškolních aktivit, psaní a realizaci projektů (EU), implementaci nových metod a standardů a v neposlední řadě sledování a zavádění všech novelizací se školstvím souvisejících.

4 Takto vytížený člověk, bez patřičného tréninku a psychohygieny s nesprávně nastaveným řízením času, ztrácí každým dnem procenta ze svého potenciálu, je ohrožena jeho efektivita, konkurenceschopnost i zdraví. Tento program dává komplexní nástroje poznání vlastního ohrožení, nalezení vhodných metod pro znovuzískání motivace, pracovního potenciálu pomáhá pracovníkovi určit cestu zpět na vrchol Jak předcházet syndromu vyhoření (rozsah 8 hodin) faktory vzniku - fyzické i psychické sociální symptomy vyhoření, příznaky a vývoj syndromu vyhoření, prevence syndromu vyhoření - jak najít rovnováhu mezi životem a prací, životní energie a fáze života, plán regenerace sil Zvládání stresu (sebeovládání) (rozsah 8 hodin) co je stres, analýza stresorů, jak se vypořádat se stresem, efektivní protistresové nástroje, jak se uvolnit Time management (rozsah 8 hodin) plánování času jako pracovní nástroj, metoda určování priorit, techniky plánování času. řízení času a úskalí, organizace práce s ostatními. 5.3 Zvyšování výkonnosti týmů i jednotlivců (celkový rozsah 3 dílčích kurzů je 24 hodin rozdělených do 3 dnů; možno i jednotlivé kurzy) -určeno pro CS: vedoucí pracovníci ve školství, pedagogičtí pracovníci Tento program se zabývá základními pracovními interpersonálními rolemi, které jsou běžné i ve školství, a to těmi týmovými. Navíc v případě užšího vedení (ředitel + zástupci) samotní vedoucí pracovníci tvoří pracovní tým a zároveň jsou nadřazeni týmům, které jsou sestaveny v rámci jednotlivých předmětových sekcí. Vedoucí pracovník musí vědět, jak má tým sestavit, protože je to právě on, kdo nastavuje pravidla týmové spolupráce, kdo pracovní tým řídí, motivuje i hodnotí. Ve školství je řada úkolů, jejichž řešení vyžaduje týmovou spolupráci sestavení osnov, implementace metodik, práce na rozvoji školy,

5 Metody budování týmu (rozsah 8 hodin) metody budování týmu, dynamika týmu, týmové role, jak nastavit týmovou spolupráci a synergii, Komunikace v týmu (rozsah 8 hodin) metody komunikace uvnitř i vně týmu - cílená komunikace, komunikace vedoucího s týmem, facilitace týmových řešení a nastavení efektivních komunikačních kanálů, Efektivní vedení týmu (rozsah 8 hodin) vedení týmu, dynamické potřeby týmu, motivace, pochvala, kritika, řešení konfliktů, zadávání a kontrola úkolů, zpětná vazba, příklady dobré praxe, praktický nácvik modelových situací.

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více