se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla z okruhu lidí sdružených v Těšínském zrcadle, což jsou lidé, kteří stáli za vyvoláním prvního referenda. Chceme vyjít občanům města vstříc, aby si mohli koupit byty bez toho, že by kdokoliv mohl zpochybnit vlastnictví jejich bytů. Ministerstvo vnitra sice dalo městskému zastupitelstvu bez výhrad za pravdu. Krajský úřad však postup města zpochybnil. Jelikož víme, že lidé jako Zwyrtek, Šulík, Weber a spol chtějí za každou cenu tuto privatizaci zhatit bez ohledu na občany, jsme rozhodnuti nezavdat jakoukoliv příčinu, aby bylo možné privatizaci bytů a domů zvrátit soudní cestou. Proto jsme rozhodli o zrušení záměru v původní podobě na zasedání městského zastupitelstva dne 21. září a znovu rozhodli o vypsání tohoto záměru v nejjednodušší přípustné podobě a to z důvodu, že nechceme připustit jeho zpochybnění lidmi kolem Těšínského zrcadla. Je zajímavé, že pan Weber již začátkem srpna avizoval v tisku, že chce docílit toho, aby město nesmělo privatizovat žádný majetek až do roku Velice mě udivuje, že takovýmto stylem je napadáno až třetí kolo privatizace a nikoliv dvě předchozí kola. Tuto věc si však dokáži docela dobře zdůvodnit jen tím, že blízcí rodinní příslušníci pana Webera, paní Putniorzová a jiní odpůrci třetího kola privatizace si již byty za výhodných podmínek pořídili. Proč nepřejí dalším obyvatelům, aby si mohli koupit byt za stejně výhodných podmínek? Na to by vám měli odpovědět oni. Rovněž mě udivuje otázka, která má být údajně součástí referenda a která je takřka identická s otázkou, která se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, když nebudou souhlasit s rozhodnutím městského zastupitelstva, budou strašit lidi prodejem kotelen. Nikdy jsem nevlastnil žádnou kotelnu a ani vlastnit nebudu. Chci vidět, jak za několik let budou kotelny vypadat a zda z nich bude někdo odebírat teplo a teplou užitkovou vodu, zejména pak když dojde k dalšímu nárůstu ceny plynu. Vím od lidí, kteří si koupili byty a domy, že vážně uvažují o tom, že přestanou odebírat teplo od města a proto již začali uvažovat o jiných alternativách a to včetně budování malých plynových kotelen. Musím konstatovat, že už několik podnikatelů k dnešnímu dni odstoupilo od nakupování tepla a teplé vody od města a přešli na jiný způsob vytápění, Jak to bylo s povodní Pro lepší objasnění shrnu události těch dvou srpnových dnů, které tak poznamenaly obyvatele některých částí Těšína. Většina z nás v noci zaregistrovala hustý déšť, který však u nás není neobvyklý. Meteorologové předpovídali ojedinělé srážky, které však měly dopoledne ustávat. Lidé odešli klidně do práce, protože nic nenasvědčovalo žádné mimořádné události. Přestože řeka Olše, která v minulosti způsobovala záplavy, nehrozila vylitím z koryta, sešli se hned ráno na Městském úřadě členové povodňové komise, aby byli připraveni, pokud by Olše začala ohrožovat město. Nikdo však nepředpokládal, že by město mohla v takovém rozsahu ohrozit voda z místních potůčků a říček, které nezvládly odvádět množství srážek a nikdy v minulosti nezpůsobily takovou kalamitu. Bohužel - a to potvrdí i svědkové, kteří povodeň viděli na vlastní oči - se všechno seběhlo neuvěřitelně rychle. Potoky se vylily během několika málo minut a z kanalizace, která nezvládala nápor vody, stříkaly gejzíry. V té době už profesionální a dobrovolní hasiči čerpali vodu ze zaplavených oblastí a snažili se zabránit ekologické katastrofě v oblasti čerpací stanice Slovna. Bez ohledu na volný čas nám pomáhali profesionální a dobrovolní hasiči nejen z Těšína, ale z celého regionu. Některé jednotky přijely až z Orlové a Ostravy Poruby. Všem hasičům patří obrovský dík za jejich nasazení a pomoc. Po celou dobu, včetně noci ze středy na čtvrtek, na Městském úřadě organizovala, zajišťovala zázemí a koordinovala všechny záchranné práce povodňová komise. Řešila celou řadu problémů. Například bylo třeba za pomoci pracovníků SmVaK sehnat a dovézt cisternu s pitnou vodou pro oblast se zatopenými studnami. Bylo nutné zajistit i takové základní věci, jako pohonné hmoty či stravování pro několik desítek unavených a promočených hasičů. Moc pomáhal také náš domov důchodců a všichni jeho zaměstnanci. Byli schopni i v nočních hodinách zajišťovat přípravu teplého jídla pro ty, kteří pracovali bez přestávky v terénu a mohli si aspoň tak na chvilku odpočinout v příjemném a klidném prostředí. Pokračování na straně 7. Foto: Zenon Kisza což si nedokáži vysvětlit jinak, než že je to pro ně výrazně levnější. Položme si tedy otázku, zda by do budoucna nebylo zapotřebí získat jiné, levnější zdroje tepelné energie, tak jak jsme to slibovali ve volebním programu. V současné době by podobné řešení obnášelo částku kolem 150 milionů korun, což bez zajištění finančních zdrojů zvenčí je pro město takováto změna nerealizovatelná. Proto se rozhodněte svobodně, bez jakéhokoliv nátlaku, zdali chcete, aby se na způsobu vytápění a hlavně na cenách tepla směrem dolů nic neměnilo. Musíme si uvědomit, že cena plynu patrně nebude již nikdy nižší a že musí kopírovat ceny této komodity na světových trzích. Na závěr bych vás chtěl upozornit na několik lží a polopravd uvedených v tiskové podobě Těšínského zrcadla. Za prvé - byly promíchány mé názory ze dvou volebních období. Ve volebním období jsme jasně tvrdili, že domy privatizovat nebudeme a tomuto slibu jsme dostáli a proto si myslím, že má věta, třebaže vytržená z kontextu.. splnili jsme, co jsme slíbili.. byla oprávněná. Naproti tomu ve volebním programu na další období jsme nikde neuváděli, že byty a domy prodávat nebudeme. Jsem si vědom toho, že privatizace bytového fondu bylo naším nejtěžším rozhodnutím, ale po zkušenostech, které jsem získal na postu starosty v letech jsem jednoznačně dospěl k závěru, že není jiné cesty. Na poslední straně Těšínského zrcadla jste si mohli přečíst, které domy kdo vlastní a které by vlastnit mohli. Chci uvést, že jen jeden dům z těch, které mi byly připisovány, vlastním pouze z jedné poloviny. Taky vám autoři nesdělili skutečnost, že při privatizaci byli členové mé rodiny úspěš- ní jen v padesáti procentech. Ze šesti nabídek, které podali, byly vybrány pouze tři. Z toho jednoznačně vyplývá, že při privatizaci nerozhodovaly příbuzenské vazby, ale nabízená cena a jiná kritéria. Je až s podivem, že ani Česká televize a ani Těšínské zrcadlo vás o těchto neúspěšných nabídkách záměrně neinformovali. Mrzí mě rovněž, že lidé z okruhu Těšínského zrcadla nejsou schopni vnést do komunální politiky žádný pozitivní jev a ani nápad. Svou předvolební kampaň staví na závisti, lžích, pomluvách a špatně skrývané nenávisti. Slibuji vám, že v příštích zpravodajích vám blíže představím lidi jako jsou pánové Šulík, Zwyrtek, Weber i jiné v objektivním světle. Sami jistě dokážete posoudit, jak to myslí s městem a jeho občany. Ing. Jindřich Sznapka starosta města Je Český Těšín městem tunelářů, prostitutek a nelegálního alkoholu? Nezávislý zastupitel Jan Galuszka reaguje na atmosféru posledních jednání zastupitelstva města Jako nezávislý zastupitel mám z posledních jednání zastupitelstva smíšené pocity z vystupování zastupitelů pana Budínského (nezávislý, dříve ODS) a pana Přidala (SNK), tak i reakce přítomných občanů, zástupců tzv. Těšínského zrcadla pana ing. Webera, paní Putniorzové a pana ing. Kiszy. Tito tzv. zastánci těšínských občanů na každém z posledních zastupitelstev zpochybňují jakékoliv návrhy k projednávání v zastupitelstvu, předložené radou města. Abych pochopil jejich počínání, položil jsem si několik otázek: 1. Je naše město městem tunelářů, prostitutek a alkoholových bossů, jak je prezentováno výše uvedenými na jednáních zastupitelstva a následně ve sdělovacích prostředcích? 2. Jsou naše sdělovací prostředky objektivní, kdy uvádějí jenom jednostranné informace a názory pouze určité skupiny, bez možnosti vyjádření se i jiných zastupitelů, a tím vytvářejí ve společnosti negativní názor na dění v našem městě? 3. Za koho mluví ing. Weber, ing. Kisza, paní Putniorzová, a co tím sledují? Jako občan tohoto města a zároveň zvolený zastupitel, který je denně ve styku s občany města, mám jiný názor než jsou názory výše jmenovaných a následně prezentovaných ve sdělovacích prostředcích. Ad 1. Nemyslím si, že naše město je městem tunelářů. Nemyslím si, že naše město je v současné době městem prostitutek. A nejsem ani přesvědčen o tom, že naše město je ovládáno alkoholovými bossy. Vyjádření výše jmenovaných, soustavně zveřejňováno ve sdělovacích prostředcích, hlavně v České televizi, je dle mého mínění urážkou všech poctivých občanů našeho města. Tímto nechci tvrdit, že v těchto otázkách je všechno v naprostém pořádku. Jsem však přesvědčen, že naše město se ničím neliší od ostatních měst v kraji a republice. Většina občanů se necítí být občany města korupce, prostitutek a alkoholových bossů. Vytvářením negativního obrazu našeho města za pomoci sdělovacích prostředků je přinejmenším vytváření atmosféry strachu a pochybnosti v občanech. Špinavé pomlouvačné kampaně slouží pouze úzké skupině k očerňování vedení města. Ad 2. Na otázku, zda jsou naše sdělovací prostředky objektivní, musím uvést, že jsem přesvědčen, že hlavně Česká televize a někteří redaktoři objektivní nejsou. Za celé období mediální kampaně proti vedení města ani jednou nebyl uveřejněn názor ostatních zastupitelů, pouze názory pana Budínského a Přidala a štvavé názory paní Putniorzové, ing. Webera, ing. Kiszy a pana Šulíka. Když ostatní zastupitelé projevili zájem vyjádřit se, byli redaktorem České televize odmítnuti. Názor úzké skupiny lidí je veřejnosti předkládán jako názor většiny občanů města. Neuvedou, že privatizace bytů se týká pouze bytů v majetku města, ale uvedou, že se týká všech občanů města. Zveřejní, že zastupitel Budínský vystoupil z ODS, ale neuvedou, že z ní byl vyloučen a zveřejní jeho kritiku na vedení místní ODS bez stanoviska vedení místní ODS. V Právu neuvedou názory ostatních zastupitelů, které zazněly na zastupitelstvu , ale pouze názory kritiků vedení města. Tudíž si pokládám otázku, zda je to objektivní informovanost. Proto jsem dospěl k přesvědčení, že naše některá sdělovací média - v první řadě Česká veřejnoprávní televize, jsou neobjektivní, vedou pro svou zvýšenou sledovanost štvavou kampaň proti našemu městu a hlavně jeho vedení, a to za přispění některých tzv. nedočkavých politiků. Pokračování na straně 7.

2 strana 2 Provozní doba sběrného dvoru Ve sběrném dvoře jsou bezplatně fyzickým osobám odebrány po prokázání totožnosti (protože sběr zdarma se vztahuje jen na občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt) nebezpečné složky komunálního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný, objemný a stavební odpad (v množství odpovídajícím drobným stavebním úpravám). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nejsou oprávněny využívat sběrného dvoru za účelem odložit odpad vznikající jejich podnikatelskou činností. Od došlo k rozšíření pracovní doby, a to o úterní odpoledne. Provozní doba sběrného dvoru, ul. Na Horkách (před Sběrnými surovinami): Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Lenka Fabiánová referentka odd. ŽP Harmonogram svozu bioodpadu V říjnu a v listopadu opět proběhne svoz bioodpadu. Občané mohou dopravit v uvedené dny a hodiny na uvedená stanoviště rostlinný odpad, a to trávu, listí a plevel. Odpad jim bude bezplatně odebrán. Sobota hod. - ul. Hřbitovní - u obchodu hod. - ul. Alšova x ul. Mánesova hod. - ul. Protifašistických bojovníků - před domy hod. - ul. Žukovská x ul. Polní hod. - Dolní Žukov zahrádkářská osada (mezi ul. K Hájence a ul. Pomezní) Sobota hod. - ul. Dlouhá před domy hod. - ul. Kpt. Jaroše před domy hod. - ul. nábř. Svobody před domem hod. - ul. nábřeží Míru x ul. Vodní hod. - Horní Žukov zahr. os. - ul. Kotovská Sobota hod. - ul. Pionýrů před domy hod. - ul. Divadelní x ul. Rozvojová hod. - ul. 3. května x ul. Nová hod. - ul. Potoční x ul. Tovární hod. - Antoníček - zahr. osada (ul. Lípová u potoka) Sobota hod. - ul. Úvoz x ul. U Modlitebny hod. - ul. nábřeží Míru u Policie ČR hod. - ul. Nová Tovární - u domu č hod. - Mosty zahrádk. osada (ul. Školní) hod. - Stanislavice, ul. Ostravská, u byt. domu Sobota hod. - ul. Hrabinská x ul. Krátká hod. - ul. 28. října u obchodu hod. - ul. nábřeží Míru x ul. Bezručova hod. - ul. nábřeží Míru před domy č hod. - Mosty zahrádkářská osada (ul. Ostravská, u vodojemu) Sobota hod. - ul. Mostecká x ul. Jaselská hod. - ul. Mánesova x ul. Brandýská hod. - ul. Kaštanová x ul. Střelniční hod. - ul. Husova x ul. L. Janáčka hod. - parkoviště Cihelní x Mládežnická u kadeřnictví Lenka hod. - Mosty ul. Ostravská u byt. domu naproti ul. Jasná Sobota hod. - ul. Dukelská před domy hod. - ul. Karvinská kolonie - parčík hod. - Svibice zahrádk. osada (u rybníka) hod. - ul. Horní mezi domy č. 21 a č hod. - Dolní Žukov, ul. Pod Zelenou, u hřbit. Lenka Fabiánová, referentka odd. životního prostředí U P O Z O R N Ě N Í pro příjemce dávek státní sociální podpory Úřad práce v Karviné, odbor státní sociální podpory, sděluje občanům, že tiskopisy k dávkám státní sociální podpory již nebude rozesílat. Naposledy byly rozeslány tiskopisy Prohlášení o výši ročního příjmu za rok 2004 pro nárok na přídavek na dítě od a Žádosti o sociální příplatek a příspěvek na bydlení pro nárok od Občané si potřebné tiskopisy na nová rozhodná období vyzvednou na všech pracovištích Úřadu práce v Karviné, odboru státní sociální podpory, nebo si je vytisknou z oficiálních internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí v následujících termínech: Doklad o výši čtvrtletního příjmu k sociálnímu příplatku a příspěvku na bydlení - do 31. října, do 31. ledna, do 30. dubna. Žádost o sociální příplatek a příspěvek na bydlení a Doklad o výši čtvrtletního příjmu - k 1. červenci Pytlový systém sběru plastů a papíru 2005 Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků) musí být přistaveny k popelové nádobě do sedmi hodin a budou sváženy v těchto termínech: , Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. od mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do sedmi hodin a termíny jsou: , Pytle s odpadem jsou sváženy v Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňakově, v Dolním a v Horním Žukově a nově od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská. Veškerý odpad musí být čistý. Bližší informace k třídění odpadů naleznete na webové stránce: Lenka Fabiánová Všem návštěvníkům zimního stadiónu oznamujeme, že z důvodu pokračování stavebních prací výstavby sociálního zázemí sportovců v rámci investiční akce Zastřešení zimního stadionu se vznikem víceúčelové sportovní haly na ul. Svojsíkově II.etapa, část 3, nebude do konce roku 2005 zimní stadion v provozu. Děkujeme za pochopení. Ing. Karína Benatzká, ved. odboru SM 13. září byla televizí Nova odvysílána reportáž, která spustila lavinu dotazů na platnost občanských průkazů. Uvádíme tuto informaci na pravou míru a chceme ubezpečit občany Českého Těšína, že jejich občanské průkazy jsou v pořádku. Občanské průkazy vydávané od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 jsou platné a není důvod pro jejich výměnu, přestože mají chybný francouzský text (nesprávný sklon čárky nad písmenem e ). Tyto občanské průkazy jsou notifikované, což znamená, že je možné používat je k cestám do států Evropské unie. Od 1. září 2005 byly uznané (notifikované) Zpravodaj města Český Těšín Občanům Českého Těšína nebyly vydány občanské průkazy s gramatickou chybou občanské průkazy s opraveným francouzským textem, Státní tiskárna cenin však po dobu několika dní toto nerespektovala a nadále vydávala občanské průkazy s chybným textem. Tyto občanské průkazy, pokud byly předány občanům, se musí vyměnit za bezchybné. Náš úřad byl o výskytu vadných občanských průkazů, vydávaných Státní tiskárnou cenin po , informován Ministerstvem vnitra včas, takže ani v jednom případě nedošlo k tomu, že by občanovi byl takový občanský průkaz předán. Jana Mašková vedoucí odd. organiz. a správních agend Město Český Těšín odbor správy majetku vyhlašuje 2. ročník soutěže O nejpěknější venkovní vánoční výzdobu provozovny v Českém Těšíně Předmětem soutěže je: vánoční výzdoba venkovní části provozovny výloh, vstupních vchodů, fasády domů. Přihlášení do soutěže: soutěže se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba s vyzdobenou provozovnou na území města Českého Těšína. Pro přihlášení do soutěže je nutno vyplnit soutěžní kupón a doručit na adresu Městského úřadu Český Těšín, odbor správy majetku, nám. ČSA č. 1, Český Těšín. Volné soutěžní kupóny jsou k dispozici na podatelně a odboru správy majetku Městského úřadu Český Těšín. Termín přihlášení: do pátku dne Ceny a vyhodnocení soutěže: 1. místo ,-- Kč 2. místo 8 000,-- Kč 3. místo 6 000,-- Kč 4. místo 4 000,-- Kč 5. místo 2 000,-- Kč 6. místo 1 000,-- Kč Soutěžící za 1 až 6 místo budou oceněni finanční odměnou vyplacenou v hotovosti. Kriteria hodnocení: využití světelných vánočních ozdob, světelných efektů, originalita a nápaditost, estetická působnost, bohatost vánoční výzdoby Komise složena z odborníků a zástupců města vyhodnotí soutěžící v průběhu měsíce prosince Výherci budou následně informováni písemně. Soutěžící souhlasí se zveřejněním obchodního jména a adresy vítězné provozovny zde odstřihněte Soutěžní kupón O nejpěknější venkovní vánoční výzdobu provozovny v Českém Těšíně Obchodní jméno provozovny:..... Jméno a příjmení soutěžícího:..... Adresa soutěžící provozovny:..... Telefonní spojení:..... Podpis a razítko provozovny: Máte zájem o ornou půdu? Město Český Těšín přijímá ornici ze staveb, realizovaných na území města. Podle potřeby se tato zemina umisťuje na konkrétní potřebné místo nebo se ukládá na meziskládce ornice v Koňákově. Tato ornice může být poskytována přednostně na pozemky v Českém Těšíně a pouze pro rekultivační účely a na zemědělskou půdu, zároveň tyto plochy nesmí být platnou územně plánovací dokumentací určeny k zástavbě. Ornice může být poskytnuta zájemcům: 1) ze stavby - zdarma - termín: podle harmonogramu stavby, nebo 2) z meziskládky - za úplatu - termín: okamžitě. to souvislosti přijímáme na oddělení životního prostředí Městského úřadu Český Těšín požadavky zájemců o ornici. Zájemci musí počítat s tím, že skutečný odběr ornice může nastat až při provádění skrývek kulturních vrstev půdy před zahájením stavby. V této době však nejsme schopni blíže určit termín zahájení těchto uvedených staveb (město Český Těšín není investorem). Písemné požadavky budou zdejším oddělením ŽP pouze posouzeny a evidovány, případné souhlasy k odběru ornice budou vydávány až v době, kdy bude jisté, že předmětná stavba bude zahájena a při ní prováděny skrývky. Své požadavky prosím konkretizujte, tzn. určete pozemek, na který hodláte ornici použít (ve svém vlastnictví či podobném vztahu), požadované množství ornice (v m 3, počet fůr nákl.automobilů apod.) a uveďte účel a své důvody. Nezapomeňte prosím uvést svou adresu a telefonické kontakty. Výhodou možnosti získání ornice přímo ze stavby je, že ornice je zdarma, pro naložení a odvoz lze využít mechanizmů dodavatele stavby. Nevýhodou je čekání na zahájení stavby. ad 2) Potřebujete-li ornici okamžitě a máte-li možnost zajistit si naložení a odvoz ornice, nabízíme možnost odběru z meziskládky v Koňákově. Pro tento způsob odběru ornice platí rovněž, že zájemce písemně požádá o souhlas k odběru ornice ze skládky, do kterého uvede pozemek, na který hodlá ornici použít (ve svém vlastnictví či podobném vztahu), požadované množství orni- ad 1) V Českém Těšíně se nyní plánuje výstavba dvou větších staveb (obchodní centrum, silnice I/11 obchvat směr Třinec). V téce (nejlépe počet fůr nákl. automobilů), požadovanou dobu odběru a uvede účel a své důvody. Důležitá je také informace, jakým způsobem bude zajištěno naložení a odvoz ornice z meziskládky. Nezapomeňte prosím uvést svou adresu a telefonické kontakty. Za odebranou ornici se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč/t (pouze některé účely jsou od platby poplatku osvobozeny). Potřebujete-li upravit či vylepšit půdní vlastnosti na svém pozemku návozem ornice, můžete se podle výše popsaných možností obrátit na oddělení životního prostředí Městského úřadu Český Těšín. Bližší informace vám poskytneme na tel. č , linka 622, p.kostelencová. Irena Kostelencová oddělení životního prostředí

3 Zpravodaj města Český Těšín strana 3 Úspěch se prostě neodpouští V poslední době se v Českém Těšíně stalo módou kritizovat jakékoliv aktivity vedení města a hlavně ČSSD. Děje se tak bez rozmyslu a dokonce mi připadá, že kdybychom převáděli staré lidi přes silnici, tak nám bude vyčítáno, že s nimi přes vozovku nechodíme pořadovým krokem. A v několika dalších dnech už budou městem kolovat podpisové archy, aby mohlo proběhnout referendum za zachování pořadového kroku při přecházení přes cestu do konce roku 2006 a proti prodeji kotelen. Chápu, že v politických rozhodnutích bude opozice vždy proti nám, taková je politická kultura v celé Evropě. Co ovšem nedokážu pochopit je to, že je některým lidem trnem v oku i Těšínská fotbalová liga, která nabízí sportovní vyžití nejen dospělým, ale i desítkám dětí. Taková je politická kultura pouze v Českém Organizátoři kulturních a sportovních akcí! Na začátek příštího roku opět chystáme vydání kalendáře významných kulturních a sportovních akcí ve městech Český Těšín a Cieszyn v roce Materiál půjde do tisku v prosinci letošního roku, aby byl občanům i návštěvníkům města k dispozici již na začátku kalendářního roku. Počítáme s nákladem čtyři tisíce kusů. Kalendář bude mimo jiné k dispozici v informačních centrech obou měst, v pobočkách knihoven, bude využit pro propagaci akcí na veletrzích cestovního ruchu, počítáme i s výtisky kalendáře pro jednotlivé organizátory, kteří zde své akce zveřejnili. Obracíme se na Vás s nabídkou, abyste zdarma zveřejnili své kulturní i sportovní akce, které v roce 2006 chystáte pro těšínskou veřejnost. Pokud nemůžete přesně stanovit termíny akcí v roce 2006, stačí uvést alespoň měsíc, ve kterém se akce bude konat. Termín uzávěrky infor- Těšíně. Mohu se jen domnívat proč se tak děje. Když jsme s Těšínskou fotbalovou ligou v roce 1999 začínali v nedůstojných podmínkách, málokdo věřil, že tento projekt bude úspěšný. Naši skalní oponenti zřejmě sázeli na to, že chlapi z Těšína, kterým už bylo přes dvacet, jsou usedlí a o fotbal se zajímají jen tehdy, pokud běží nějaký v televizi. Když se projekt rozbíhal, tak těch několik mužstev nevadilo dokonce ani panu Zwyrtkovi, který chtěl na lize politicky profitovat. Když však viděl, že se jedná jen o sport a ne o politiku, tak už neměl o ligu zájem a začal její existenci kritizovat, ale jen okrajově. Když však každý rok začala Těšínská fotbalová liga nabírat na síle, tak kritiků začalo přibývat a jejich křik se stával hlasitějším. Proč? Úspěch se prostě neodpouští a je jedno v čem jste úspěšní. Faktem je, že se několik jedinců snaží kolem mací do tištěného kalendáře akcí je 10. listopadu 2005, údaje pro tento kalendář je nutno zaslat prostřednictvím informačního systému na internetu, budou čerpány z této databáze. Adresa infosystému je Příspěvky vložené po uvedeném datu již nebude možno zahrnout do tištěného kalendáře akcí na rok 2006, budou však nadále zveřejněny v informačním systému. Způsob vkládání a hesla pro vstup do administrace systému jsou stejné jako v loňském roce. Kalendář akcí v infosystému na stránkách doporučujeme také použít, pokud chcete koordinovat termíny Vámi pořádaných akcí s termíny akcí jiných organizátorů. Pro bližší informace volejte, prosím, na telefon Olga Humplíková, vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, odbor školství a kultury existence Těšínské fotbalové ligy rozpoutat vlnu hysterie a nejraději by ji zrušilo. A pokud možno, tak i vymazalo lidem z hlav jakoukoliv vzpomínku o její existenci. Největším šokem pro mě však bylo vystoupení zastupitele Přidala na jednání městského zastupitelstva. Pan Přidal se starosty města ptal na to, proč se nehraje Těšínská fotbalová liga na škvárovém hřišti na Frýdecké ulici. Svůj nápad zdůvodnil tím, že by pak měla chirurgická ambulance nemocnice a MUDr. Nykel postaráno o kše a fotbalové týmy by pak bez námahy přicházely houfně o hráče. Pan Přidal pak přidal na hysterii a začal proklamovat, že SNK bude mít ve volebním programu jako jeden z nosných bodů zrušení Těšínské fotbalové ligy. K tomu snad ani není co dodat. Petr Procházka radní Českého Těšína Podnikatelé, máte správně označenou provozovnu? Vzhledem k často se opakujícím nedostatkům v označení provozoven, zjištěných pracovníky živnostenského úřadu při kontrolní činnosti, znovu upozorňujeme, co má správné označení provozovny dle paragrafu 17 zákona číslo 455/ 1991 Sbírky, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších zákonů, dále jen živnostenský zákon, obsahovat: a) Každá provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena: - jménem a příjmením u podnikající fyzické osoby, nebo obchodní firmou u podnikající právnické osoby - identifikačním číslem, b) Provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být označeny kromě již uvedených - názvu podnikatele a identifikačního čísla: - jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny - prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Dále upozorňujeme na povinnost danou živnostenským zákonem, že při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň tři dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny. Podnikatel je rovněž povinen nejméně tři dny předem písemně oznámit živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Neoznačení provozovny výše uvedenými ze zákona povinnými údaji a neoznámení zahájení popřípadě ukončení činnosti v provozovně předem, je považováno za porušení živnostenského zákona s následkem sankcí podle téhož zákona. Dana Stehlíková referent správy živnostenského podnikání Živnostenský úřad Na úvod pár slov: Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Podstatou PPK je součinnost státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Pro PPK 2006 přijímáme projekty s působností v Českém Těšíně zaměřené na: a) sociální prevenci (sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces socializace Přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních Vážení občané, informace o přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních k označování budov proběhly v mnoha zpravodajích Městského úřadu (např. v únoru, dubnu, červnu a prosinci 2004, červnu 2005). Jelikož ještě ne všichni provedli objednávku na tabulky s čísly na objekty, které mají být označeny, uvádíme opětovně informace. Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v plném znění a podle vyhlášky č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel v pln. znění Městský úřad Český Těšín určil barvu a provedení tabulek k označování budov čísly následovně: a) popisná čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200mm) tmavomodré barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede Velké rozpracované stavební úpravy v Nemocnici Český Těšín a. s. brzy skončí. Nemocnice bude mít novou jednotku intenzivní péče (JIP) s moderním technologickým a přístrojovým vybavením i nové fasády budov. Rekonstrukce JIP bude hotova na konci září. Stavební úpravy pavilonů nemocnice budou trvat do počátku listopadu. Důvodem rekonstrukce jednotky intenzivní péče bylo nevyhovující pracovní prostředí a také zastaralé přístrojové vybavení pracoviště, vysvětlil ředitel Nemocnice Český Těšín a.s. JUDr. Petr Vaněk. Technologické a přístrojové vybavení jednotky intenzivní péče v hodnotě 4,5 milionů korun a stavební úpravy včetně rekonstrukce interiéru za 1,5 milionu korun bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů. Opravy fasád hlavní budovy nemocnice, objektu C a budovy klinické biochemie při- název městské části o výšce do 30 mm. Popisnými čísly jsou označovány budovy (tzn. i rodinné domy) ve městě Českém Těšíně a přilehlých částech. Majitelé objektů, kteří vlastní tabulku s číslem popisným, pod kterým je uvedena městská část a tabulka odpovídá schváleným rozměrům a barvě, si mohou ponechat budovu označenou stávající tabulku. b) orientační čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 120 mm,šířka 150mm) bílé barvy s tmavomodrým lemem a tmavomodrou arabskou číslicí vysokou 75 mm, jako dodatek může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének. Čísly orientačními jsou značeny budovy v městské části Český Těšín. c) evidenční čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200mm), červené barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm. Čísly evidenčními jsou nově značeny stavby pro individuální rekreaci, např. zahradní chaty. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými městským úřadem a udržovat je v řádném stavu. Čísla se umisťují tak, aby byla viditelná. Tabulka s číslem orientačním se umisťuje vždy pod tabulku s číslem popisným, ne opačně. Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí zajistí dodání příslušné tabulky s číslem k označení budovy po zaplacení zálohy ve výši skutečných nákladů na pořízení tabulky. Náklady na tabulky jsou: u popisných čísel 199,- Kč, u orientačních čísel 156, Kč a u evidenčních čísel 199,- Kč. Je chvályhodné, že většina majitelů objektů se již dostavila na odbor výstavby a životního prostředí a vyzvedla nebo si v nejbližší době vyzvedne tabulky s čísly. Po vyzvednutí tabulek je třeba je co nejdříve upevnit na určený objekt. Pokud při provádění kontroly označení domů nebude mít vlastník označenou budovu číslem, může mu být uložena pokuta až do výše ,- Kč. Eliška Dudová referentka odd. výstavby Nemocnice bude mít novou jednotku intenzivní péče Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství pro rok 2006 (dále jen PPK) a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti), b) situační prevenci (situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat) a c) prevenci viktimnosti a pomoc obětem trestných činů (tato oblast je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální a situační prevence). Formulář potřebný k vyplnění projektu naleznete na webových stránkách: v odkazu Program prevence kriminality, ve třetím sloupci zleva v odkazu Program prevence kriminality. Formulář vyplňte stručně. Obsáhlejší povídání přesuňte do přílohy. Povinné přílohy: církevní právnické osoby kopie výpisu z registru MK ČR, obecně prospěšné společnosti kopie výpisu z rejstříku OPS u KOS, ostatní organizace - kopie stanov nebo zřizovací listiny * kopie dokladu o přidělení jdou zhruba na tři miliony korun. Investici organizujeme ve spolupráci s Městem Český Těšín, které je vlastníkem těchto budov, řekl ředitel. Peníze na opravy omítek půjdou z městského rozpočtu. Vedení prosí pacienty i návštěvníky, aby byli v době stavebních prací v areálu nemocnice shovívaví. Bude to náročné nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál, uvedl ředitel. Kvůli bezpečnosti nemocných i zaměstnanců omezí nemocnice vjezd osobních aut do areálu. Provoz v nemocnici může také rušit zvýšená prašnost a hluk, které budou s největší pravděpodobností stavební práce provázet. Za to se předem pacientům omlouváme, konstatoval ředitel. V nových prostorách hlavní budovy nemocnice začne od 26. září také fungovat diabetologická ambulance. Ordinační hodiny se nemění, zůstanou stejné. Simona Součková IČO * kopie dokladu o zřízení běžného účtu organizace * kopie dokladu o platném statutárním zástupci organizace Termín odevzdání projektů: 15. listopad 2005 do hod. na podatelnu Městského úřadu Český Těšín, nám. ČSA 1 - s heslem PPK 2006 (osobně nebo poštou). Projekty, které nebudou zaměřeny na prevenci kriminality, budou psány rukopisem nebo nebudou obsahovat povinné přílohy, budou vyřazeny. Další informace je možné získat u manažerky prevence kriminality města Český Těšín Mgr. Magdy Bílkové prostřednictvím telefonu kl. 106, u nebo osobně v úřední dny na MěÚ Český Těšín, nám. ČSA 1, 2. patro, dveře č. 304.

4 strana 4 Zlatá brána otevřená Každý rok vítáme v naší škole novou třídu prvňáčků. Ti letošní vstoupili do školy doslova jako do pohádky. Vchod školy se proměnil ve zlatou bránu a tou procházeli malí školáčci ze světa mateřské školy do světa 1.třídy doprovázeni našimi deváťáky. Ti si celou akci připravili už o prázdninách a čekali na své budoucí spolužáky od rána před školou. První nesmělé kroky po školních chodbách, zvědavost, jak asi vypadá paní učitelka Největší překvapení pak čekalo na děti ve vyzdobeném rytířském sále (kdo by v něm poznal jídelnu!). Tam proběhlo slavnostní pasování do hodnosti princezny a prince 1.třídy. Nechyběly zlaté koruny a korunky nebo rytířský meč. Deváťáci tak ukázali svým malým spolužákům, že ve škole si umíme i hrát a je jedno, jestli nám je sedm nebo patnáct let. A až se budeme na konci školního roku loučit s budoucími studenty, žáky deváté tří- po letošním vcelku vydařeném létu. Slunce přálo těm, kdo jej mají rádi, zažili jsme spousty táborů, naučili se do zásoby zase něco málo táborových písniček i her.někdo navštívil kraje daleké, nechal se omývat mořskými vlnami. A jiní zase spali pod stany a chodili na výpravy do českých lesů a hájů. Každý zažil něco málo či více romantiky, dobrodružství, legrace. A hurá zpět do školy, do práce. Ale přece jen by se možná našla malá skulinka na nějakou tu mimoškolní činnost? Určitě těch sobot a nedělí, co nám zbývá do příštího léta 2006! A proto, dětská nevýdělečná organizace 6.PS Svibická šestka nekončí s letními prázdninami, její činnost pokračuje vždy po celý další rok. Chystají se další výlety, výpravy, dvoudenní soustředění. Už nyní nabízíme: listopadu 2005 /sobota - neděle/ P s t ru ž í - výprava do beskydských lesů Zveme nejen děti z letošních táborů, ty dostanou mj. disketu s táborovými fotografiemi, zveme kohokoliv z dětí či mládeže, kdo si rád zahraje v přírodě, vypraví se do nočního lesa, chce zažít kus romantiky. Spíme na chatě s 4-lůžkovými pokoji,jídelna, kuchyň, sociální vybavení. Vytápění objektu dálkově el. topidly. V ceně je zahrnuto: doprava vlakem tam i zpět, ubytování, poplatek obci, pojištění úrazové, stravné, sladké odměny-hry. Cena: Kč 270Kč - hradí se až u vlaku. Postačí jen zaslat sms či osobně se domluvit se statutární zástupkyní dětské organizace Svibická šestka: Mgr. Janka dy, zkuste uhodnout, kdo jim přijde také blahopřát Určitě děti z první třídy, které si při tom vzpomenou na to, jaké to bylo 1.září poprvé ve škole. Nabídka zájmových kroužků na ZŠ Slezská ve školním roce 2005/2006: Tvořím, tvoříš, tvoříme kdo má šikovné ruce, může s námi tvořit ze dřeva, z papíru * Pohybové hry odpoledne si děti mohou zasportovat * PLUS kroužek, který spojuje děti i dospělé se zájmem o zdravý životní styl * Keramika pro menší i větší děti společně se scházíme v naší keramické dílně * Počítačový kroužek pro děti se zájmem o výpočetní techniku * Angličtina hrajeme si se slovíčky, povídáme si anglicky * Zajímavá matematika pro žáky, které baví matematika nejen v hodinách * Zdravotní kroužek každý by se měl naučit základy první pomoci Jak žáci ZŠ Slezská v hodinách slohu vzpomínají na prázdniny Moje prázdniny Své prázdniny jsem strávil ZŠ Slezská nabízí s rodiči na dovolené v Chorvatsku a také s babičkou a dědečkem na horách. Hned po vysvědčení jsme odjeli k moři. Celé dva týdny jsme se s mým bratrancem koupali a dováděli ve vlnách. Potom jsme vyrazili k babičce do Bosny. U ní jsme strávili týden a pak jsme se vrátili domů. Začátkem srpna jsem s rodiči odjel na chatu do Beskyd. Tam jsme pořádali různé výlety. Chodili jsme na výšlapy, do lesa na houby, na koupaliště a sbírat jahody a ostružiny. Z chaty jsme se vydali na výlet do Polska. Byli jsme se podívat na krásný zámek Pszczyna nedaleko Katowic. Ale nejsilnější dojem ve mně vyvolal koncentrační tábor Osvětim. Na konci prázdnin jsme se ještě vypravili do našeho hlavního města. Prázdniny se mi letos moc líbily, poznal jsem hodně nových míst a nových lidí. A také doufám, že se mi bude letos líbit ve školní lavici stejně jako vloni. Marko Marjanovič 5.třída Zdravím Vás, milé děti, mládeži i dospělejší občánkové Veřejné poděkování Touto cestou chci vroucně poděkovat za léčbu, péči a uzdravení v nemocnici Třinec, Podlesí. Poděkování patří především kardiologii II, pod vedením pana primáře MUDr. Mariana Branného a kardiochirurgii vedené panem primářem MUDr. Piotrem Branným, dále všem lékařům, zdravotním sestrám a všem ostatním zaměstnancům nemocnice. Dále děkuji za morální a lidskou podporu obvodní lékařce paní MUDr. Halině Möhwaldové, dlouholeté přítelkyni Dance, přátelům, známým a moji rodině, což mě postavilo znovu na nohy. Děkuji. Ing. Jan Pietrosz, Český Těšín Jurčagová, Mládežnická 1, Český Těšín, mobil: Tady by to chtělo ozvat se do 1.listopadu, budeme dělat jídelníček a zajišťovat odměny na hry i jiné dobroty. No, a protože zima tady bude coby dup, nabízím Vám již tradiční vánoční pečení 10.prosince - 11.prosince 2005 P s t r u ž í Tady platí všeobecně to, co u listopadové akce. Jen se liší v možnosti účasti i maminek, tet a babiček. Kuchyň na chatě je velmi dobře vybavena, no a ženy si při pečení rády zdrbnou a nepřekážejí tak doma svým milujícím mužíčkům. Mohou péci děti, mohou péci dospělí. Potraviny pro výrobu vánočního cukroví zajistíme dle počtu přihlášených osob. Budeme dělat pečené i nepečené vánoční cukroví, recepty již připraveny. Vy musíte vzít s sebou, a to nezapomenout, krabici úměrnou množství cca 1 kg cukroví, ať to máte jak dopravit domů. Už se těším na společné tvoření medvědích pracek, lineckého či rumových kuliček. V ceně zahrnuto: doprava tam i zpět vlakem, nocležné, poplatek obci, strava,potraviny pro cukroví. Cena: 380Kč - vybíráme až u vlaku. I zde platí, stačí poslat sms či osobně se domluvit: Mgr. Janka Jurčagová, Mládežnická l, Český Těšín, mobil: Tady také bude hořet termín přihlášek - do 20.listopadu Na spousty legrace s dětmi i dospěláky na dalších akcích velkých i malých se těší Janka Jurčagová. Možno posílat i mejlíčky: Janka Jurčagová Národní kolo soutěže MZ se konalo v termínu v Domově mládeže v Kroměříži. Samotná soutěž probíhala v přilehlé Střední odborné škole a základní škole. V pátek jsme vyrazili v poledních hodinách s 3 přestupními stanicemi. Po příjezdu jsme byli ubytování a pro další zdokonalení a získání posledních znalostí jsme probírali otázky z lexikonu. Ve 20 hodin bylo provedeno zahájení. Přivítání provedl předseda komise pro práci s mládeží, předseda ČZS RNDr. Kříž a ředitel školy Ing. Hájek. V sobotu dopoledne probíhala samotná soutěž a to textová část a poznávací. Po obědě jsme se zúčastnili soutěže dětí z jednotlivých územních rad v areálu okrásné zahrady školy, kde soutěžily v poznávání rostlin. Po soutěži jsme se vydali na prohlídku Kroměříže. Večer se uskutečnilo vyhodnocení celé soutěže. V napjaté situaci jsme očekávali vyhodnocení.v kategorii mladších se celostátního kola účastnilo 40 soutěžících. Karolína Žáčková žákyně 5. třídy ze ZŠ Komenského Český Těšín se umístila s počtem bodů 53 na krásném 4. místě, žákyně 5. třídy Markéta Urbanová ze ZŠ Komenského Český Těšín dosáhla nejvyššího počtu bodů v soutěži a to 61 bodů, čímž obsadila 1. místo a zlatou medaili pro naší územní radu. V kategorii starších se celostátního kola účastnilo 45 soutěžících, naší zástupkyni Šárce Holoubkové, žákyně 8. třídy ZŠ Jarošova Havířov Šumbark loni se umístila na 14. místě, se v letošním roce vedlo lépe, získala celkem 60 bodů a tím krásné 2. místo a pro naši územní radu stříbrnou medaili. Po samotném vyhodnocení se uskutečnila beseda. Po zpáteční cestě v neděli dopoledne děti rozbalovaly věcné ceny a dárečky, které na soutěži získaly. Poslední dojem děti byly velmi dojaty, pro samou radost tomu nemohly uvěřit a již plánovaly, jak své znalosti dále vylepšit. Vyhodnocení soutěže okresního kola Mladý zahrádkář Okresní kolo soutěže Zpravodaj města Český Těšín Proběhlo národní kolo mladého zahrádkáře mladého zahrádkáře se uskutečnilo stejně jako již v předcházejících letech v areálu Stanice mladých přírodovědců v Karviné Ráji ul. Kubiszova, dne 21. května 2005 od hodin v slunečném sobotním dopoledni. Soutěže se zúčastnilo 43 účastníků z 10 ZŠ a ZO ČZS města Karviné, Havířova, Orlové, Českého Těšína v doprovodu 10 učitelů, 2 zástupců stanice mladých přírodovědců a 10 členů ČZS a to zástupců PÚR, OOI a členů ZO Karviná. Samotná soutěž se skládala ze dvou částí testové části, kde mladí zahrádkáři formou testů odpovídali na otázky a části poznávací, kde poznávali rostliny, plevele, keře, větve stromů a semena, které nám velmi odborně a ukázkově připravili členové instruktorského sboru. Všem účastníkům bylo podáváno občerstvení, párek v rohlíku s oblohou, káva, čaj, minerálka. Za velmi chutně a dobře zajištěné občerstvení na tuto akci bych chtěla poděkovat paní Mimové a jejímu kolektivu žen, o čemž svědčí skutečnost, že nejen dětem velmi chutnalo. Pro výherce místa v obou kategoriích jsme zakoupili věcné ceny viz doklad o převzetí cen. Všech 43 soutěžících včetně doprovodu obdrželo při slavnostním vyhodnocení okresního kola MZ rostlinky, které jsme zakoupili u kaktusáře př. Potyky v Orlové Lutyni, záložky, tiskoviny, propagační materiál ČZS a odznáčky MZ. Účastníkům bylo proplaceno jízdné. Národního kola v Kroměříži se za naši územní radu zúčastní vítězové: Kategorie starší Šárka Holoubková tř. 8 A, ZŠ Jarošova Havířov Šumbark * Kategorie mladší - Markéta Urbanová - tř. 5 C ZŠ Komenského Český Těšín, Karolína Žáčková tř. 5 C ZŠ Komenského Český Těšín. Doprovod soutěžících na národní kolo za územní radu Karviná zajistí př. Urbanová. Jako doprovodný program soutěže jsme zajistili prohlídku zámku Fryštát, zámecké zahrady a parku. Odborná exkurze se zdařila, počasí nám přálo, účastníci byli velmi spokojeni. Pořádaná akce byla všemi účastníky velice chválena a je doporučováno pro další období setrvat v soutěži okresního kola MZ. Bylo vysloveno poděkování organizátorům soutěže za pěkně připravenou akci, za zajištění pěkné exkurze, cen i velmi chutného občerstvení. Za ÚR se soutěže zúčastnili: Janků předseda, Urbanová tajemnice ÚR ČZS, komise pro práci s mládeží, Mimová místopředseda ÚR ČZS, Nechvátal vedoucí OOI, člen PUR, Ing. Samek místopředseda UR, člen OOI, Robert Krayzl člen PUR, Cvírová Helena členka OOI, p. Doležalová Julie a Hnatičová členky ZO ČZS č. 18 Karviná, zástupci stanice mladých přírodovědců v Karviné Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli a věnovali svůj volný sobotní den na přípravě, zajištění a organizaci samotné soutěže i výuce mladých zahrádkářů pro soutěž na národním kole, myslím, že snad i jménem doprovodu a dětí samých. Marcela Urbanová Dne 3. a 10. června 2005, jsme uspořádali výukový den pro účastníky národního kola. V odpoledním programu jsme probírali odborné otázky z minulých kol jak okresních, tak národních, prošli zahrady a louky, parky a prodejny květin a rostlin. Případné dotazy, se kterými jsme si nevěděli rady, nám pro další schůzku odborně připravili předseda spolu s Ing. Samkem, abychom své znalosti lépe doplnili i po stránce odborné. Účastníkům jsme proplatili cestovné. Děti obdržely přesné instrukce k programu národního kola a zajištění přepravy na soutěž do Kroměříže. Do základních škol jsme pro výherce místa zaslali vyhodnocení akce spolu s poděkováním za kladnou přípravu pro soutěž. Vyhodnocení soutěže bylo zasláno Mgr. Šebestíkové k uveřejnění v učitelském zpravodaji našeho okresu. Dále je uveřejníme na našich webových stránkách. Marcela Urbanová Půjčování kompaktních disků Oddělení hudby a umění zve všechny příznivce hudby do knihovny, která se nachází na ul. Nádražní 2. Oddělení, vytvořené pro oblast výtvarného umění a hudby, shromažďuje hudební a uměnovědné prameny. Kromě bohaté kulturně vzdělávací činnosti Vám toto oddělení nabízí fond kompaktních desek různých žánrů. Tento fond čítající 2400 kompaktních desek je připraven pro ty návštěvníky, kteří mají zájem o hudbu populární, rockovou, klasickou; poslouchají rádi folk, country, jazz. A pohádky? Ty jsou na zvukových nosičích připraveny pro ty nejmladší návštěvníky knihovny. Všechny zvukové nosiče, které máme v našem fondu, si můžete poslechnout v hudebním oddělení, nebo si je zapůjčit domů. Oddělení hudby a umění můžete navštívit kdykoli od pondělí do pátku. Bližší informace o oddělení a fondu kompaktních desek získáte v knihovně nebo na našich www stránkách - Těšíme se na Vaši návštěvu! Halina Paciorková

5 Zpravodaj města Český Těšín strana 5 Co je to lymfatická drenáž? V České republice jde o nový trend v péči o zdraví a krásu. Jedná se o velmi jemnou masážní techniku, kdy se masáž provádí dle pevně stanovených pravidel. Tento postup u nás zavedl MUDr. Miroslav Bechyně,CSc., v roce 1992 a začal je také aktivně vyučovat. Postupně tak vznikla účinná metoda zdravotních a kosmetických lymfodrenáží, která se využívá v boji s otoky a celulitidou. Ve světě byla poprvé představena v roce 1936 v Paříži a účinky byly od té doby mnohokrát ověřeny. Klasická lymfodrenáž je velmi jemná masážní technika. Mírnými tahy, pomalými kruhovými hmaty a jemnými V týdnu od 12. do proběhl v našem městě festival NaMax. Na organizaci se podílela Apoštolská církev Agape, Apoštolská církev Křesťanské centrum, Církev Bratrská, Křesťanské sbory, Slezská církev evangelická a.v. a o.s. Klub mladých Filadelfia a o.s. Image 33 z Havířova. Festival NaMax nabízel širokou škálu programů tak, aby odpovídal a současně zasáhl různé subkultury mladých lidí z našeho města. Od pondělí do pátku probíhaly v dopoledních hodinách přednášky na školách. Každá škola si mohla vybrat ze šestnácti typů přednášek na různá témata. Čtrnáct lektorů přednášelo na deseti školách kolem 60 přednášek. Odpoledne probíhaly na různých místech sporty, cestopisy, happeningy, přednášky, turnaje, městská hra, koncerty, Na třech místech našeho města stály čajovny, které byly otevřeny během celého týdne tlaky na kůži se aktivují zakončení lymfatických cévek. Kosmetická lymfodrenáž vede k mechanickému rozvolnění tukových ložisek a odvádění tekutin, které se na ně vážou. Provádí se speciálními antifibrotickými hmaty. Přístrojová lymfodrenáž - nahrazuje manuální lymfodrenáž přístrojem.používají se návleky na ruce nebo na nohy. Návleky se skládají z komor, kde se vyvíjí plynule tlak prostřednictvím navoleného programu. Komory stlačují a masírují kůži v postupných vlnách. V jakých případech lze doporučit lymfodrenáže? Indikace kosmetické: zmírnění a prevence celulitidy * zpevňování podkoží * zpomalení procesu stárnutí pleti (lymfodrenáž obličeje, krku, dekoltu) * odstraňování otoků pod očima Indikace léčebné: podpora metabolizmu, detoxikace organismu * zvýšení imunity a regenerace organizmu * úprava žilní nedostatečnosti a prevence otoků a vzniku křečových žil * drenáž otoků po úrazech, revmatické otoky * vrozené a získané postižení mízního systému * zmírnění únavy při sedavém zaměstnání. Silvie BAUSANOVÁ KLUB ZDRAVÍ SALUD Akátová 13,Český Těšín Případné konzultace na telefonním čísle Ohlédnutí za NaMaxem pro mladé lidi. V pátek přijelo přibližně 320 mladých křesťanů z celé ČR, kteří se připojili k festivalu. Odpoledně probíhala současně přednáška o alternativní medicíně, diskuse: Bůh na lavici obžalovaných a koncert skupiny Wessani. Večer proběhl první fest večer TOP MAX večerní show na náměstí, kde vystoupili mladí umělci, kteří tančili, breakovali, žonglovali s ohněm V sobotu bylo uplakané počasí a tak jsme sociální práci, kterou jsme měli dělat dopoledne, přesunuli do odpoledních hodin. Během celého dne probíhal fotbalový turnaj. Odpoledne se k těmto aktivitám přidaly workshopy. Mládež z našeho města se mohla naučit novým uměleckým, tanečním, hudebním a jiným dílnám, které probíhaly v areálu nové tržnice u Komerční banky a v klubu PZKO. Výběr byl opravdu velký: např. výroba svíček, drátkování, grafity, body art, creazy účesy, savování trik, batika, zdobení nehtů, základy znakové řeči, hip hop, break dance, beat box, rap, tvorba hudby v PC, VJ obrazový doprovod hudby, povídání o bicích, žonglování,.. Ve stejnou dobu ve Svibici probíhala soutěž Lámaní silových rekordů. Taktéž se sjeli na náměstí motorkáři z KMK. Komu ani tento program nevyhovoval, mohl si poslechnout cestopis o Jižní Americe v knihovně na Havlíčkové ulici nebo přednášku: Duchovní svět a fantazie J.R.R.Tolkien, která probíhala v DDM u Mlýna. Od 17 hodin začal na náměstí koncert skupiny Jiný Rytmus a pak následoval další TOP MAX. V neděli odpoledne bylo slavnostní zakončení festivalu, kde mezi jinými vystoupil s poděkování organizátorům festivalu místostarosta Ing. Vít Slováček. Zároveň proběhlo vyhodnocení všech sportovních turnajů, které probíhaly během celého týdne. Diplomy a medaile sponzorovala firma Univox. Chci vyjádřit velkou vděčnost všem, kteří podpořili tento festival, především Městskému úřadu v Českém Těšíně, Kulturnímu a Společenskému středisku Střelnice, Domu dětí a mládeže, Knihovně, o.s. ZIP, o.s. KAM, o.s. ACET ČR a všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem. Za tým organizátorů festivalu NaMax Stanislav Czudek, ředitel Klubu mladých Filadelfia Kroužky Domu dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Český Těšín zahajuje od října činnost kroužků. Již tradičně jsou v nabídce kroužky s širokým spektrem a nabídkou pro všechny věkové kategorie. V letošním roce přibudou také nové zájmové útvary s velmi zajímavými a lákavými cenami. U nabídek je uvedena kalkulace ceny za hodinu: Cyklistický kroužek bude probíhat v úterý a je určen dětem a dospělým - cena za hodinu kroužku činí 6,50 Kč. Netradiční techniky základy různých výtvarných oborů a ručních prací. Každý čtvrtek v DDM. Cena za dvouhodinu činí 11,- Kč. Výtvarné činnosti - nejen štětcem a pastelkou - v pondělí od 16,00 18,00. Cena za dvouhodinu je 11,- Kč. Turistický oddíl ve středu od 15,00 16,30. Cena za hodinu 13,50 Kč. Flétničky pro MŚ i děti ZŠ- čtvrtek 14,00-15,00 a 15,00-16,00. Cena za jednu hodinu je 12,50 Kč. Cvičení pro nešiky pohybová výchova pro žáky ZŠ. Úterý a čtvrtek. Cena za jednu hodinu kroužku je 15,50 Kč. Přijďte se přesvědčit! Senior Internet Euro Klub OS TRIANON informuje, že od října 2005 se znovu otevírá Senior Internet Euro Klub. Seznámení seniorů s internetem bude probíhat v domově důchodců v Českém Těšíně.První organizační setkání se koná dne v budově DD ul. Sokolovská v hod. Zainteresované seniory z Českého Těšína zdarma seznámíme s prací na počítači, s internetem. Pokud jste zvědaví,proč Vaše vnoučata tráví většinu času před počítačem, a Vy nemůžete pochopit jejich výmluvy, přijďte k nám se podívat a slibujeme, že Vás to natolik uchvátí, že se s vnukama budete u počítače střídat. Zima přeje připraveným Příchod chladných a mlhavých rán signalizuje změnu počasí, která každoročně překvapí mnohé řidiče. Ať se nám to líbí nebo ne, zimní období se kvapem blíží a s ním také povinnost svítit i ve dne. Před zimním obdobím bychom tedy měli zaměřit pozornost i na ty činnosti, které v dlouhých letních dnech ne vždy využijeme. Určitě nebude na škodu, provést důslednou kontrolu osvětlení vozidla, případně seřízení předních světlometů. Rovněž se doporučuje zkontrolovat těsnost a stav chladící soustavy, kontrolu koncentrace nemrznoucí směsi v chladící soustavě, kontrolu stavu akumulátoru. Neměli bychom zapomenout ani na brzdy a stav brzdové kapaliny, zkontrolovat stav pneumatik, včetně rezervního kola. Nezapomeňte na výměnu letních pneumatik za zimní. Provedení kontroly funkce ostřikovačů skel a doplnění nemrznoucí směsi můžeme určitě také v jistých chvílích ocenit. Na závěr bychom měli zkontrolovat také funkci stěračů a kontrolu stavu palivové soustavy. A hlavně v zimním období mít ve výbavě vždy sněhové řetězy a lano, nikdy nevíme, kdy se nám může hodit. Pokud jsme svojí lamentací byť jen trochu přispěli k tomu, že příprava na zimní provoz se stane běžnou součástí kontroly vozidla, pak jsme splnili, co jsme chtěli. Pokud jste při čtení měli pocit, že pláčeme na nesprávném místě, jsme jen rádi. Šťastné zimní kilometry přeje Josef Koňařík, zkušební komisař Nenechte si ujít Jákoba Mladí lidé z Českého Těšína a okolí připravili pro diváky hudebně-dramatickou podívanou, na které zazní živá hudba, nebude nouze o tanec, zpěv, pantomimu atd. Základním tématem příběhu je smíření dvou znesvářených bratrů, kteří musí projít dlouhou cestou, aby si byli schopni odpustit. Hlavní hrdina se na této cestě zamiluje, ale pro lásku musí bojovat a smířit se s lidmi a Bohem, aby mohl dojít k cíli. Muzikál Jákob je pod záštitou Klubu mladých Filadelfia a ve spolupráci s KaSS Střelnice. Vystoupení budou probíhat v KaSS Střelnice. Termíny představení: Premiéra v hod. Další představení v hod., 25. a v hod., 9. a v hod. Odpolední provoz krytého bazénu v Českém Těšíně - Svibici, při ZŠ Pod Zvonek 1835 tel Chceme Vám nabídnout tyto služby: Pondělí: h - plav. těhot. žen h - relaxační cvičení Středa: h - plavání rodičů s dětmi do 3 let h - plavání rodičů s dětmi do 6 let Pondělí: h - předplavecký výcvik do 6 let h - zdokonalovací plavání Úterý: h - zdokonal. plavání Pondělí, čtvrtek: h veř. Nabízíme pronájmy bazénu, sauny a vířivé vany. Plavání pro veřejnost: Pondělí: h Úterý: h h Středa: h h Čtvrtek: h h Pátek: h h Plavání pro dospělou veřejnost: Pondělí: h (ženy) Úterý: h Středa: h Čtvrtek: Pátek: Možnost ranního plavání v pondělky, úterky, čtvrtky a pátky od h. Poskytujeme masáže v úterý od h, ve čtvrtek od h, jinak dle tel. domluvy. Víkendový provoz: Sobota: Neděle: hod. (veřejnost) hod (dosp. veř.) h (veřejnost) hod (veřejnost) hod. (dosp. veř.) Členové RBP plavou v soboty od h. Členové VZP plavou v sobotu a v neděli zdarma v době veřejnosti a dospělé veřejnosti. Provoz sauny v Českém Těšíně - Svibici Saunu je možno si objednat přímo na bazéně nebo na telefonním čísle v době plavání veřejnosti a dospělé veřejnosti. Současně se saunou je možno využít i plavání v bazénu. Veřejná sauna: Pondělí: h pro ženy Úterý: h Středa: h Čtvrtek: Pátek: Sobota: h - možn. objedn. Neděle: h - možn. objedn. Saunu je možno si objednat i mimo uvedené hodiny. Ceník sauny: Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 50,- Kč na osobu/1 h. Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 60,- Kč na osobu/1,5 h. Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 200,- Kč/1 h. Každá další osoba - 30,- Kč. Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 250,- Kč/1,5 h. Každá další osoba - 30,- Kč. Objednávka celého areálu (sauny a bazénu) - 650,- Kč/1 h. Sauna bez použití bazénu 130,- Kč/1 h. Sauna je společná pro ženy a muže v plavkách s použitím bazénu. Provoz vířivé vany: v pracovní dny od během víkendu od h Provozní doba vířivé vany je počítána po 20 minutách a cena za 20 minut pobytu ve vířivé vaně činí 60,- Kč/os. včetně použití bazénu, bez použití bazénu 40,- Kč/os. Kapacita vířivé vany: 3 osoby. Mimo uvedenou dobu pouze na objednávku.

6 strana 6 Zpravodaj města Český Těšín Spolupráce zrakově postižených občanů z České a Polské republiky Alojzy Hanc, předseda Polského svazku nevidomých ve Wodzisławi (vlevo), Bc. David Jelínek, zakladatel obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum ČR v Karviné (vpravo) Po mnoha jednáních, diskuzích a vzájemném poznávání se v úterý 9. srpna 2005 sešli představitelé Poslkého svazku nevidomých z Wodzisławi a TyfloCentra ČR, o.p.s. z Karviné ve Wodzisłavském paláci v Polsku, aby uzavřeli mezinárodní smlouvu o spolupráci. Na důkaz významnosti tohoto aktu přijal pozvání na slavnostního setkání pan Adam Krzyżak, starosta města Wodzisław, pan Jan Materzok, starosta okresu Wodzisław a samozřejmě samotní klienti. V průběhu kytarového koncertu pana Piotra Bobera, podepsali pan Alojzy Hanc, předseda Polského svazku nevidomých ve Wodzisławi a pan Bc. David Jelínek, zakladatel obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum ČR v Karviné mezinárodní smlouvu o spolupráci mezi těmito organizacemi. Obě jmenované organizace se zaměřují na poskytování sociálních služeb pro těžce zrakově postižené občany s hlavním cílem umožnit takto postiženým lidem prožít plnohodnotný a důstojný život. Z hlavního poslání činností obou organizací vyplývá rovněž obsah podepsané mezinárodní smlouvy o spolupráci. Smyslem navázání takové spolupráce není jen výměna informací, ale především organizování společných akcí, výletů a rekondičních pobytů a v neposlední řadě mezinárodní smlouvy otevírají dveře k projektům a grantům Evropské unie, které pomáhají zkvalitňovat poskytované sociální služby. Prvním přínosem uzavřené smlouvy o spolupráci bude rekondiční pobyt pro zrakově postižené občany z České i Polské republiky, který se uskuteční od 1. do 8. října 2005 v Horní Bečvě. Pan Krzyżak, starosta města Wodzisław vyjádřil ve svém proslovu potěšení z toho, že se obnovují kontakty mezi občany a organizacemi města Wodzisław a Karviné, které spolu sepsali obdobnou smlouvu o spolupráci již v roce Zároveň povzbudil i další organizace k uzavírání obdobných mezinárodních smluv o spolupráci, které povedou ke sbližování lidí i měst a pomohou zkvalitňovat životy občanů Polské a České republiky. Myslíme na vaše zdraví díl III. Přírodní léčivé sladové aperitivní víno Žaludeční víno. Nejen chuťově vyvážené, ale i pozoruhodné svými vlastnostmi. Přírodní sladové víno s výtažkem z kůry popínavé rostliny Marsdenia condurango. Žaludeční víno je vyrobeno na bázi sladového vína, ke kterému je přidán vodní lihový extrakt kůry conduranga. Vyvážené složení Conduranga působí příznivě na tvorbu žaludečních šťáv, upravení stavů nechutenství, žaludeční neurózy a rekonvalescenci. Doporučená denní dávka Conduranga je 100 ml jednou až dvakrát denně. Condurango se stabilizuje zráním v klasických dubových sudech po dobu několika měsíců. Víno je pouze pasterizováno bez chemické konzervace a při výrobě nejsou používaná žádná další aditiva či konzervanty. Mechanismus příznivého vlivu extraktu Marsdenia condurango pro prevenci tvorby vředů a zánětů žaludeční sliznice jsou předmětem již déle trvajícího výzkumu. Pozitivní účinky Conduranga, s ohledem na množství odborných publikací na toto téma, lze jednoznačně přisoudit přítomnosti účinné složky steroidní povahy - conduranginu. Složení: Sladové víno, extrakt z kůry popínavé tropické rostliny Marsdenia condurango. Víno je pouze pasterizováno bez chemické konzervace a zraje v klasických dubových sudech. Návod k použití: Doporučuje se vypít 1-2 sklenky denně. Upozornění: Není vhodně pro děti a těhotné matky. Přírodní léčivé sladové víno s vysokým obsahem železa Výjimečné vlastnosti Maltoferrochinu jsou založeny na přirozené schopnosti extraktu kůry chinovníku podporovat tvorbu žaludečních šťáv, což v přítomnosti organických železnatých a železitých komplexů umožňuje lidskému tělu snazší vstřebávání železa v trávícím traktu. Doporučená denní dávka Maltoferrochinu je 100 ml jednou až dvakrát denně. Úloha železa v organismu je spojena zejména s jeho významem pro buněčné dýchání, neboť je součástí krevního barviva hemoglobinu a cytochromů. Železo je rovněž významnou složkou enzymů katalysy a peroxidasy. Přestože lidské tělo vytváří určité zásoby železa, při opakovaných malých ztrátách nebo snížení jeho přísunu vázne zejména tvorba hemoglobinu. Při nedostatku železa může nastávat vyšší dráždivost nervové soustavy a tím se i zvyšovat stresování organismu. Při výrobě Maltoferrochinu se pro proces vinného kvašení používá sladový výluh. V dalších krocích se k sladovému vínu přidává vodní-lihový extrakt kůry Chinovníku žlutočerveného obohaceného komplexem železa. Originální výrobní postup je zakončen několika měsíčním zráním Maltoferrochinu v klasických dubových sudech. Díky tomuto výrobnímu postupu a péči všech pracovníků počínaje výběrem surovin až po vyexpedování zákazníkovi získává Maltoferrochin nejen nezaměnitelné chuťové, ale i nutriční vlastnosti. Víno je pouze pasterizováno bez chemické konzervace. Složení: Sladové víno, rafinovaný cukr, extrakt chininové kůry, lihovinový kulér, hydroxid železitý se sacharózou, citran železa s chininem. Víno je pouze pasterizováno bez chemické konzervace a zraje v klasických dubových sudech. V příštím vydání si povíme o přírodním léku - Lapacho. Stránku pro Vás připravila Anna Kabotová a Ivana MoravcováStřelniční 19, Český Těšín Občanské Sdružení Modrý kříž v České republice Pomoc lidem s problémovým užíváním alkoholu Od 14. září 2005 zahajuje v Třinci - Nebory svou činnost Modrý kříž v České republice. Modrý kříž je občanské sdružení, jehož posláním je pomoci lidem závislým na alkoholu a jejich rodinným příslušníkům. Pomoc je poskytována prostřednictvím poraden Modrého kříže. Provádíme individuální a skupinovou terapii, rodinné a sociální poradenství v oblasti svého působení. Organizujeme a pořádáme svépomocné skupiny. Ideovým východiskem našeho konání je křesťanská pomoc bližnímu. Modrý kříž v ČR přebírá metody a zkušenosti práce od celosvětové organizace Modrý kříž se sídlem ve švýcarském Bernu. V našem regionu úzce spolupracujeme se Slezskou diakonií, církevní organizací zabývající se sociální prací. Skupiny svépomoci Modrého kříže Skupiny svépomoci, které jsou organizovány v rámci Modrého kříže, vznikají tam, kde se lidé závislí na alkoholu snaží dostat z bludného kruhu závislosti. Společnost tyto lidi stigmatizuje a oni se dostávají do sociální izolace. Právě skupiny svépomoci jim poskytnou možnost vyjádřit své pocity ve skupině lidí se stejným problémem. Mají možnost sledovat své vlastní negativní zkušenosti, které se zrcadlí v problémech jejich partnerů ve skupině. V těchto skupinách nabízíme možnost duchovní opory těm osobám, které vyjádří přání blíže se seznámit s idejí křesťanství. Jsme přesvědčeni, že vzájemnou spoluprací a oporou jste schopni zbavit se své závislosti na alkoholu. Neodkládejte nadále řešení svých problémů a kontaktujte nás. Skupinová sezení svépomocných skupin probíhají každé úterý vždy od hod. v prostorách kostela SCEAV, Nebory č.p Přístup na skupinová sezení je volný. Zkrácený scénář průběhu setkání svépomocných skupin 1. Přivítání účastníků skupinového sezení. 2. Přiblížení poslání Modrého kříže, seznámení s duchovním rozměrem našeho konání - provádí se, pokud jsou přítomni noví členové, nebo při zahájení skupiny. 3. Dobrovolnické kolo rozhovoru, které je nepovinné. Účastníci hovoří o tom, jak strávili uplynulý týden, o svých pocitech, zda se jim daří nebo nedaří abstinovat apod. 4. Vzájemná diskuse mezi všemi účastníky. Zde se volně rozebírají různé názory, pohledy na život, osobní problémy apod. 5. Tématická diskuse, kterou předkládá terapeut, společná diskuse na toto téma. 6. Zakončení, rozloučení. Kontakty Kontaktní místo pro oblast Karviná - Poradenské a terapeutické středisko MK Karviná, Stavbařů 2199, Karviná Mizerov, tel.: , fax: , provozní doba: Po Pá hod. Kontaktní místo pro oblast Třinec - Poradenské a terapeutické středisko MK Třinec, Třinec Nebory č.p. 437, Třinec Nebory, tel.: , provozní doba: St , hod. Sídlo Modrého kříže v České republice - Viaduktova 8, Český Těšín, tel.: Bc. Petr Bičej koordinátor Modrého kříže Regionální informační centrum Těšínska při Muzeu Těšínska Hlavní třída 15, Český Těšín Tel.: Fax: Http: //tesinsko.grendel.cz Otevřeno: po a st 8-17 h, út, čt, pá h, so a svátky 9-13 h Poskytované informace a služby: * geografické a společenské informace o ČR * informace o ubytování, stravování, dopravě a firmách * programy kulturních a sportovních akcí * prodej map, průvodců, atlasů, pohlednic apod. * černobílé i barevné kopírování a laminování dokumentů do formátu A3

7 Zpravodaj města Český Těšín strana 7 Jak to bylo s povodní Dokončení ze strany 1. Kromě hasičů spolupracovala komise s městskou i státní policií. Ty se musely vypořádat s odklonem a řízením dopravy, která kolabovala kvůli zatopeným příjezdovým komunikacím. Policie hlídala také majetek lidí, kteří byli evakuováni. Všem těmto lidem bych rád poděkoval za jejich obětavost. Mezitím se protrhly břehy některých potoků a bylo nutné řešit jejich provizorní zpevnění, do toho se ozývaly telefonáty lidí, kteří požadovali okamžitý zásah hasičů. O to víc jsme si cenili toho, že nás kontaktovaly organizace s nabídkami pomoci při následném úklidu a vysoušení. Děkujeme za neocenitelnou pomoc Adře, Charitě, vojákům, hasičským sborům a některým městům, kteří nám pomohli zajistit 120 vysoušečů. Obrovskou pomocí byla práce dobrovolníků, kteří pomáhali v prvních hodinách po opadnutí vody těm nejvíce postiženým. Oceňujeme spolupráci s firmou ASA, která okamžitě nasadila všechny dostupné prostředky a pracovníky k zajištění odvozu likvidovaných věcí ze zatopených oblastí. Město začalo dle požadavků občanů na likvidaci odpadů z povodní už dne přistavovat velkoobjemové kontejnery. Během prvních dní bylo k dispozici 15 ks kontejnerů (o objemů 7m 3, 12m 3, a 20 m 3 ), které byly dle potřeby vyváženy a opětovně přistavovány na další stanoviště, která vycházela z aktuálních požadavků občanů. Kontejnery se střídaly v těchto lokalitách a ulicích: Karvinská kolonie, Mánesova, Brandýská, Jablunkovská, Mlýnská, Kostelní, Železniční, nábřeží Míru, Rybářská a další. Bohužel na některých stanovištích docházelo také k tomu, že se občané zbavovali odpadu, který neměl nic společného s povodní Během dvou týdnů bylo na skládku DEPOS a. s., Horní Suchá, celkem vyvezeno 126 ks kontejnerů s množstvím odpadu 279 tun a náklady pro město přesáhly půl milionu korun. Tato částka však není konečná, protože město občanům kontejnery na povodňové škody dále přistavuje. Tímto bychom chtěli poděkovat firmám.a.s.a., spol. s r. o. a Jiří Pežga za vstřícnou spolupráci při likvidaci povodňových škod. Je mi velmi líto všech lidí, které tato povodeň postihla. Vtrhala do jejich domovů a zasáhla do jejich životů. Naštěstí si povodeň nevyžádala oběti na lidských životech, ale škody materiální a psychické jsou určitě obrovské. Byl jsem svědkem obrovského osobního nasazení všech lidí, kteří se do záchranných prací a pomoci zapojili. Těm všem ještě jednou moc a moc děkuji. Ing. Vít Slováček místostarosta Je Český Těšín městem tunelářů, prostitutek a nelegálního alkoholu? Dokončení ze strany 1. Ad 3. Kdo jsou výše uvedení oponenti a proč očerňují dění v našem městě? Pan Budínský, zastupitel zvolený za ODS, v současné době nezávislý, bývalý starosta města. Pan Přidal, zastupitel města za SNK, bývalý místostarosta města. Tito zastupitelé trvale vystupují proti každému návrhu rady města. Vystupovali a hlasovali, nebo vůbec nehlasovali proti rekonstrukci zimního stadionu - údajně není nutná, proti výstavbě domova důchodců - zbytečně vyhozené peníze, proti výstavbě hřiště na Ostravské - nebylo nutné, proti rekonstrukci koupaliště - zbytečně vyhozené peníze, proti výstavbě podchodů pod nádražím - současný stav je vyhovující, proti pronájmu a rekonstrukci Městské nemocnice - nebylo nutno, proti privatizaci bytů původním uživatelům za přijatelnou cenu dle Zásad schválených zastupitelstvem města - naopak navrhovali prodej za tržní cenu, kritizují schválené Zásady prodeje a osobně při hlasování nehlasují, označují 20 zastupitelů z 24 přítomných na zasedání zastupitelstva , kteří hlasovali pro usnesení, za přisluhovače starosty města- drtivá většina zastupitelů jsou přisluhovači starosty pánové Budínský a Přidale? Tito jmenovaní byli pro výstavbu administrativní budovy soukromé firmy v prostorách před domovem důchodců - chvályhodný přístup k našim seniorům! Ing. Weber, bývalý přednosta okresního úřadu a neúspěšný kandidát do zastupitelstva města i na senátora, trvalý kritik veškerého dění ve městě. Vystupuje obdobně jako zastupitelé Budínský a Přidal, především se proslavil svou aktivitou proti privatizaci bytů původním uživatelům za cenu dle Zásad schválených zastupitelstvem města a přitom jako první podal na Městský úřad žádost o odkoupení bytů s cílem prodávat tyto byty za tržní cenu, tzn. nákup od města za 1000,- Kč až 1500,- Kč za metr čtvereční a prodej za tržní cenu, za pěti až šestinásobek bez předkupního práva současných nájemců. Takový ochránce občanů města je ing. Weber! Paní Putniorzová - zástupce hnutí Těšínské zrcadlo. Od zahájení privatizace bytů v Českém Těšíně vystupuje proti prodeji bytů z majetku města. Bylo by dobré znát pohnutky paní Putniorzové k jejímu negativnímu postoji. Sama si koupila byt od města a přitom chce zabránit, aby i jiní občané mohli bydlet ve vlastním bytě. Za ostrou kritiku vedení radnice se z ní stala zasloužilá mediální hvězda. Proslavila se výrokem v České televizi o defenestraci zastupitelů. Opravdu demokratický přístup v provedení paní Putniorzové. Ing. Adolf Kisza - bývalý předseda privatizační komise, dnes již neexistujícího Okresního úřadu v Karviné, který vedl pan Weber. Jeho záměrem je odvolání vedení města, předčasné volby a k tomu má posloužit panu Kiszovi defenestrace radních a některých zastupitelů (mimo pana Budíského a pana Přidala). Ukázka demokracie podle pana Kiszy? Jsem názoru, že město Český Těšín, jako tisíce jiných měst, je normálním městem se všemi klady a zápory. Občané našeho města si nezaslouží označení obyvatel bydlících ve městě alkoholu, prostitutek a tunelářů. Od začátku působení v obecní politice jsem přesvědčen, že v obci to nemá být politika stranická - tu ať si dělají v Praze, ale obecní politika je práce pro dobro obyvatel obce. Naši občané při špatném vedení města se nebudou dívat kdo je z ODS, ČSSD, KDU-ČSL nebo jiných subjektů, ale na všechny zastupitele bez rozdílu, v případě vyhrožované defenestrace vyhodí z oken na dlažbu. Závěrem bych chtěl oslovit všechny zastupitele všech uskupení zastoupených v našem zastupitelstvu. Do voleb je ještě daleko, tak nedělejme předčasnou agitaci, neprovádějme negaci všeho dobrého, co bylo uděláno a čeho si občané váží. Je nutno se poučit z chyb a nebát se postavit křiklounům, kariéristům, mediálním hvězdám, kteří chtějí znehodnotit to dobré, co bylo ve městě provedeno a dle mého mínění toho nebylo málo. Občané našeho města si to určitě zaslouží. Navrhuji zastupitelům Budínskému a Přidalovi, dejte na stůl, co za vašeho působení ve vedení města bylo uděláno pro občany a ti pak mohou zhodnotit, kdo byl jako starosta města úspěšnější. Jan Galuszka zastupitel Města Český Těšín Vážení občané, Městský úřad Český Těšín obdržel v pátek návrh přípravného výboru na provedení místního referenda. Skutečnost, že podpisy občanů na petiční archy zajišťovaly pro přípravný výbor snad dvě agentury nasvědčuje tomu, že organizátoři (dle tisku občanské sdružení Těšínské zrcadlo), by asi nebyli schopni lidem zodpovídat jejich dotazy. My se můžeme ptát, kdo zaplatil agentury, které tyto podpisy občanů sbíraly, tedy kdo stojí v pozadí za touto kampaní. Ví někdo z těch, kteří petiční archy podepsali, jakou hodnotu má jejich podpis? Celých DESET korun českých! Pod falešným slibem získání bytů do tří měsíců organizátoři referenda nalákali občany, aby se na archy podepsali. Není divné, že když mělo dojít k dovršení celé jejich AKCE, tedy k podání návrhu na městský úřad, že chyběl jeden podpis ze tří členů přípravného výboru, který byl na podpisových arších uveden? Aby mohl být návrh podán, velice rychle se našel další z ochotníků, aby ho nahradil, i když nebyl uveden na arších, které občané podepisovali. Je tento způsob legální? Vždyť lidé podepisovali petiční archy s jinými jmény členů přípravného výboru. Lidé, kterých se třetí vlna privatizace domů týká, jsou unaveni, chtějí mít svůj klid. Nechtějí další třenice, referendum... Zástupci nájemníků, jichž se prodej týká, vedli celou řadu jednání se zástupci radnice a nakonec došlo ke shodě ve věci prodeje domů. Městské zastupitelstvo zrušilo svá rozhodnutí, když k nim měl připomínky Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V souladu se zákonem o obcích byly schváleny nové záměry prodeje domů. Nyní je tedy vše podle zákona, tak proč opětovně musí být zástupci občanského sdružení v opozici a ještě proti občanům, kteří organizovali konání referenda v měsíci květnu Můžeme se ptát, kde někteří podnikatelé, které tušíme za celou akcí, byli, někde seděli a vyčkávali... jak to všechno dopadne... V současné době myslí pouze na sebe a ne na tu většinu lidí, kterým jde o střechu nad hlavou a která chce též odkoupit domy do svého spoluvlastnictví, tak jako 3/4 občanů v Českém Těšíně, mezi něž patří i současní organizátoři referenda. jejich jednání se spíše jeví jako zneužití důvěry občanů Českého Těšína k jejich předvolební kampani. Že tomu tak není, těžko někoho přesvědčí. Odpovědi na některé otázky typu: kdo zaplatil agenturu, která sbírala podpisy... kdo stojí v pozadí... se asi nedočkáme. Český Těšín je malé městečko na východě republiky. To neznamená, že tady žijí hloupí lidé, jak si někdo myslí a věří tomu, že nás opijí rohlíkem! Tím, že nám budou strhávat vylepené informace pro občany, nás taky nezastaví. Jsou i jiné možnosti... Občané, nedáme se a svého zájmu, tedy odkoupení domů do svého spoluvlastnictví a následně vytvoření společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. docílíme. Vyzýváme Vás tedy, abyste přišli podpořit svůj záměr koupit domy do svého spoluvlastnictví na Léto máme za sebou a můžeme začít hodnotit. V letošním roce 2005 se z městského rozpočtu přispělo celkem 178 dětem na čtyři různé ozdravné pobyty. V době jarních prázdnin se konal zimní ozdravný pobyt v Horní Bečvě a zúčastnilo se jej 62 dětí (pořádáno městem Český Těšín). V rámci akce Mořský koník (pořádáno VZP ČR) v Řecku a Černé Hoře se přispělo 8 dětem a na léčebné MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO, které se bude konat na naši radnici dne hodin Město přispělo na ozdravné pobyty dětí pobyty v Chorvatsku a na Slovensku (pořádáno RBP) pak 9 dětem. V červenci odcestoval turnus s 99 českotěšínskými dětmi k Baltskému moři v Polsku do Pucku (pořádáno městem Český Těšín). Desetidenní pobyt byl celý hrazen z rozpočtu města Český Těšín. Z fotografií je vidět, že počasí vyšlo, děti byly spokojené a vedoucí se snažili o zajištění pestrého programu (pobyt na pláži s koupáním, výlety, soutěže, Sobotní dopoledne v DDM nudíte se doma v sobotu ráno a nemáte co dělat? rodiče : potřebujete si zařídit nějaké věci, nakoupit a dítě nechcete nechávat samotné doma? nebaví vás pořád jen sedět u televize či počítače? hledáte něco nového a třeba také nové kamarády? Pak jsme tu právě pro vás - přijďte s námi strávit sobotní dopoledne v DDM se spoustou soutěží, turnajů a zábavou Bližší informace najdete v DDM nebo na tel Srdečně zveme všechny zájemce divadelního umění na kurz divadelní tvorby. O co jde? Profesionální divadelníci s vámi nastudují divadelní hru, se kterou se zúčastníte festivalu v polském Rzeszově. Jde o zcela výjimečný kurz, při kterém budete mít možnost mimo jiné nahlédnout i do divadelního zákulisí. Vzhledem k náročnosti programu i kurzu je tato akce určena mládeži od 12 let do 18 let. Začínáme v 15,30 v Domě dětí a mládeže na Hrabinské ulici.cena tohoto tříměsíčního kurzu je 600,-Kč. Srdečně zveme všechny zájemce dobré kultury kolektivy, školy, MŠ - na hodinové představení profesionálního divadelního souboru Neslyším z Brna. Toto představení se koná v KaSS na Střelniční v 10, 00 a jeho součástí bude kouzelníkovo překvapení. Vstupné 20,-Kč. Těšíme se na vás. Dům dětí a mládeže, Český Těšín, , nájemníci domů určených k prodeji hry, jízda lodí, opékání párků, diskotéky, ). Mgr. Magda Bílková, referent odboru školství a kultury Nabídka DDM Od Dům dětí a mládeže nastartuje velkou hru o ceny pro děti pod názvem Dedemáček. Tato akce je určena dětem a mládeži, hraje se o hezké a atraktivní ceny. Bližší informace a pravidla k soutěži najdete v Domě dětí a mládeže Český Těšín, Hrabinská Kaštany pro zvířátka soutěž ve sběru kaštanů. Jedná se o výkup a soutěž ve sběru kaštanů určenou veřejnosti, sběratel s nejvyšším počtem nasbíraných kilogramů obdrží odměnu. Kaštany vykupujeme 1kg/2Kč Zimní burza III. pro veřejnost v DDM U Mlýna na ulici Ostravské proběhne odběr zimních věcí od veřejnosti (lyže, boty, snowboardy, běžky, brusle, kombinézy, zimní oblečení apod.) V případě,že máte jakékoli zimní věci, které chcete prodat neváhejte a přineste je v tento den do DDM U Mlýna proběhne Zimní burza - prodej věcí pro veřejnost. Bližší informace na plakátech v DDM U Mlýna a DDM Hrabinská, nebo na tel

8 strana 8 Zpravodaj města Český Těšín Kino Central říjen 2005 Štefánikova 27, Český Těšín Tel: , e-mial: sobota 1.října v h SVĚRACÍ KAZAJKA Adrien Brody putuje časem ve svěrací kazajce. Triller, USA/Velká Británie sobota 1. - neděle 2. října v h PROKLETÍ Co tě nezabije, to tě posílí. Napadení vlkodlakem změní životy několika mladých lidí. Horor, USA, 97 minut, nevhodný do 15 let, české titulky pátek 7. října v h TLUMOČNICE Tlumočnice je drama ostré jako břitva, které se odvíjí od největších hrozeb 21. století. riller, USA, 128 minut, nevhodný do 15 let, české titulky sobota 8. neděle 9. října v h MADAGASKAR Z dílny tvůrců přelomových animovaných komedií Shrek a Příběh žraloka přichází do kin další počítačově animovaný zázrak Madagaskar. Rodinná animovaná komedie, USA, 85 minut, české znění sobota 8. neděle 9. října v h VÁLKA POLICAJTŮ Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako dva špičkoví policisté svádějí boj o to, kdo z nich dopadne bandu nebezpečných bankovních lupičů. Krimi, Francie, 110 minut, nevhodný do 15 let, české titulky pátek 14. října v h KLÍČ Scenárista hororu Kruh připravil další temnou lahůdku. Horor, USA, 105 minut, nevhodný do 15 let, české titulky. sobota 15. neděle 16. října v h PŘÍBĚH MODRÉ PLA- NETY Mezi počátkem, který si nepamatujeme a koncem, který neznáme Dokumentární, Itálie/Francie, 81 minut, mládeži přístupný sobota 15. neděle 16. října v h MR. & MRS. SMITH John a Jane Smithovi tvoří (ne)obyčejný manželský pár s (ne)obyčejným životem a (ne)obyčejnými starostmi. Akční komedie, USA, 120 minut, nevhodné do 12 let, české titulky pátek 21. října v h VÁLKA SVĚTŮ Poslední válku na Zemi nezačnou lidé. Sci-fi, USA, 117 minut, nevhodné do 12 let, české titulky sobota 22. neděle 23. října v h HLAS SMRTI Život úspěšného architekta změní smrt jeho ženy. Když od ní přijme podivný vzkaz ze záhrobí, otevře tak dveře do jiného světa. riller, Kanada/ VB/USA, 97 minut, nevhodné do 15 let, české titulky sobota 22. neděle 23. října v h SAHARA Zkušený badatel Dirk Pitt najde minci, k níž se váže historická legenda. Akční dobrodružný, USA, 127 minut, nevhodný do 12 let, české titulky pátek 28. října v h MOJE KRÁSNÁ ČARO- DĚJKA Nudíte se, začněte randit s čarodějkou. Komedie, USA, 102 minut, mládeži přístupný, české titulky pátek 28. října v h KUNG-FU MELA Nejlepší kung-fu film všech dob. Akční komedie, USA, 99 minut, mládeži přístupný, české titulky sobota 29. neděle 30. října v hod. 3:15 ZEMŘEŠ 13. listopadu 1974 obdržela policie šílený telefonát, který ji zavedl do Ocean Avanue 112 v Amityville, Long Island. Horor, USA, 90 minut, nevhodné do 15 let, české titulky sobota 29. neděle 30. října v h NAPOLA Berlín, Friedrichu Weimerovi je sedmnáct a právě ukončil školu. Jediné, čemu se intenzivně věnuje, je amatérský box. Válečný, Německo, 110 minut, nevhodný do 12 let, české titulky KINO PRO VŠECHNY ANEB UČÍME SE V KINĚ Středa 5. října v h Jak vnímají kino dětské oči OSADA HAVRANŮ 1977, režie Jan Schmidt, 64 minut, pro žáky 1. stupně ZŠ, film na motivy díla Eduarda Štorcha, doprovodný program: výstava kreseb dětí ze Střepu, vstupné: děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč. Filmový klub program říjen října čt v h JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA A JARO V osamělém chrámku na hladině horského jezera přebývá Mistr s malým chlapcem. Drama, Jižní Korea/Německo 2003, 103 minut, české titulky 13. října čt v h KRONIKA MILOST- NÝCH NEHOD Mozaika vzpomínek, ve které podstatou roli hraje ustavičné prostupování projevů lásky a smrti, hlubokého citu a pocitů zmaru. Polsko 1985, 115 minut 20. října čt v Filmový klub uvádí Hudební večer Hudba ve filmu netvoří pouze zvukový doprovod obrazového děje, ale spoluvytváří celkový dojem, který v nás film zanechá. 20. října čt v h AMORES PERROS Láska. Zrada. Smrt. Co mají ty tři příběhy společného? Mexiko 2001, 153 minut, české titulky. 27. října čt v h AMARCORD Částečně autobiografický film. Itálie 1974, 127 minut, české titulky. Dávná hudba v Těšíně VIII. ročník Příznivce hudby potěšíme zprávou široké nabídky koncertních vystoupení v rámci Dávné hudby v Těšíně a Cieszynie. Letošní ročník proběhne ve dvou fázích. Druhá část se uskuteční v období od Koncerty proběhnou jako obvykle na obou stranách řeky Olzy. Podrobný program bude zveřejněn v Kulturním zpravodaji a na webových stánkách sobota hod.: HOFMUSICI MUSI- CA IMPERIALIS - Kostel sv. Trojice v Cieszynie sobota hod.: ZESPÓŁ II SOSPI- RO - Barokní hudba a tanec, Koncertní sál PSM, Zámek v Cieszynie čtvrtek hod.: KRYSZTOF LUKAS - varhany, Kostel Svatého Kříže v Cieszynie čtvrtek hod.: CANOR ANTICUS - Viola da gamba, housle, zpěv, Hudební salonek Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně pátek hod.: Pražští komorní pěvci - madrigaletti - Kostel Slezské církve evangelické Na Nivách v Českém Těšíně neděle hod.: AURELIUSZ GO- LIŃSKI housle, ADAM PASTUSZKA housle, MARK CAUDLE violoncello, JOAN- NA BOŚLAK GÓRNIOK - cembalo - Koncertní sál PSM, Zámek v Cieszynie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Organizátoři: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín, Střelniční 1, , tel./fax , Cieszyńskie Towarzystwo Muzyczne, Cieszyn, Zamkowa 3, , tel./fax / , XVI. MEZINÁRODNÍ DEKÁDA VARHANNÍ, KOMORNÍ HUDBY A SBOROVÉHO ZPĚVU října 2005 ČESKÝ TĚŠÍN - CIESZYN: ZAHAJO- VACÍ KONCERT v hod.: Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Český Těšín - MATTHIAS STEINMACHER (Hunfeld, Německo) varhany - SBOR HUDEBNÍ AKADEMIE Z KATOWIC pod taktovkou ALEKSANDRA PASZKA v hod.: Evangelický kostel Na Rozvoji, Český Těšín - ALENA (Opava, Česko) housle & PETR (Praha, Česko) ČECHO- VI varhany v hod.: Kostel O. O. Bonifratrów, Cieszyn - ANNA PIKULKSKA (Hudební akademie, Polsko) varhany - ROMAN SU- DLITZ (Slezská univerzita, Cieszyn, Polsko) - varhany - GENTLEMANS SINGERS (Praha, Česko) - soubor v hod.: Evangelický kostel Na Nivách, Český Těšín - ZYGMUNT ANTONIK (Katowice, Polsko) varhany - MUSICA BRAVISSIMA (Praha, Česko) - soubor v hod., Kostel Jezusowy, Cieszyn: ANDRZEJ GINKO (Vídeň, Rakousko) varhany - GAUDEAMUS (Brno, Česko) pěvecký sbor v hod. Kostel sv. Kříže, Cieszyn: URSZULA JASIECKA (Katowice) cemballo, varhany - PARNAS- SOS (Katowice) soubor dávné hudby v hod. - Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Cieszyn: JAROSŁAW CIE- CIERSKI (Olstyn, Polsko) - varhany - ANNA JUNDZIŁŁ (Olstyn, Polsko )- flétna v hod. - Evangelický kostel Na Rozvoji, Český Těšín: EWA POLSKA (Bydgoszcz, Polsko) - varhany - QUATROCELTO soubor violoncell v hod. Kostel sv. Alžběty, Ciezsyn: WŁADYSŁAW SZYMAŃ- SKI (Mikołów, Polsko) - varhany - TRIO ESPAGŇOLE (Brno, Česko) mezzosoprán, housle, bajan ZÁVĚREČNÝ KONCERT v Kostel Jezusowy, Cieszyn: DAN LÖNQUIST (Jakobstad, Finlandia) varhany - JUSTYNA BACHOWSKA soprán - ORCHESTR HUDEBNÍ ŠKOLY II. STUPNĚ IM. KARŁOWICZA Z KATOWIC POD TAKTOVKOU WOJCI- ECHA SĄKÓLA Organizátoři: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín, Střelniční 1, , tel./ fax , COK DOM NARO- DOWY, Rynek 12, Cieszyn, tel. 033/ , JEDEME ZA OPERETOU středa v hod. - Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava: ANTONÍN PRO- CHÁZKA: HOLKA NEBO KLUK opereta Odjezd autobusem v h., ze stanoviště ČSAD v Českém Těšíně. Předpr. vstupenek v Regionálním informačním centru při Muzeu Těšínska, Hlavní tř. 15, tel středa pátek : SVATOVÁCLAVSKÝ HU- DEBNÍ FESTIVAL II. ročník hudebního festivalu probíhá v českých městech, včetně Českého Těšína. Čtvrtek v hod. v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: FRANTIŠEK NOVOTNÝ housle, JARO- SLAV TŮMA varhany Podrobný program naleznete na plakátech a na internetových stránkách: VÝSTAVA Pátek v hod., Galerie Půda, vernisáž výstavy: OBRAZY SOCHY Vystavující umělci: Kročovi. Výstava potrvá do Otevírací doba: Po Pá od 9.00 do hod. a po telefonické domluvě ( ) v jiném termínu. Vstupné: mimo vernisáž 15,- Kč, studenti, důchodci a členové KPVU 10,- Kč. Vstupné pro školská zařízení činí pouhých 5,- Kč. NÁBOR DĚTÍ DO SOUBORU SLEZANEK Dětský folklórní soubor Slezanek přijímá nové tanečníky a zpěváčky ve věku od 5 let. Přípravka malá - děti předškolního věku: čtvrtky hodin, vedoucí: Lydie Bazgierová Přípravka velká děti od 1. tříd ZŠ: úterý hodin, vedoucí: Olga Krzyžánková Zkoušky souboru Slezanek: úterý hodin, čtvrtek hodin, vedoucí: Olga Krzyžánková Bližší informace: Olga Krzyžánková, tel Hvězdárna termíny veřejných pozorování oblohy do konce roku 2005: Říjen 3. v hod. částečné zatmění Slunce * Říjen 13. a 14. v hod. - veřejná astronomická pozorování * Listopad 10. a 11. v hod. veřejná astronomická pozorování * Prosinec 8. a 9. v hod. veřejná astronomická pozorování Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč (minimální počet je 10 osob). V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!!! Hvězdárna se nachází v prostorách Těšínského divadla. Termín lze konzultovat telefonicky s vedoucím hvězdárny Bc. Martinem Podžorným tel. domů , případně využijte kontaktů na www stránkách Těšínské hvězdárny Kulturní a společenské středisko Střelnice zve milovníky divadelních představení na komedii: v hod. v sále Těšínského divadla: OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ Brilantní komedie o jednom svérázném páru z pera italského dramatika Daria Fo (držitele Nobelovy ceny za literaturu) a jeho ženy Franky Rame je hereckou příležitostí pro dva herce Karla Rodena a Janu Krausovou. Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden Vstupné: 150,- a 130,- Kč (balkón), studenti a senioři 100,- Kč Připravujeme na listopad v hod. v sále Kulturního a společenského střediska Střelnice : POSLEDNÍ LÉTO Hra ze života Sáry Bernhardtové Herecké obsazení: Marta Vančurová, Vlastimil Harapes Vstupné: 100,-Kč, studenti a důchodci 80,- Kč v hod. v kostele Na Rozvoji : VÁ- NOCE S BONI PUERI Vystoupení světově známého pěveckého souboru s vánočním programem. Vstupné: 80,- Kč, členové KPH: 50,- Kč : TĚŠÍNSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL Tradiční hudební festival s účastí českých, polských, slovenských a dalších umělců a skupin. Místo konání: KaSS Střelnice Český Těšín jazzclub, velký sál. sobota , sál Kulturního a společenského střediska Střelnice : MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ O CENU MĚSTA ČESKÉHO TĚŠÍNA Kulturní a společenské středisko Střelnice v Českém Těšína a Severomoravská divize ČSTS Vás zvou na Mezinárodní taneční soutěž O cenu města Český Těšín, která se uskuteční v sále KaSS Střelnice Český Těšín. Vstupné pro veřejnost činí 80,- Kč a pro děti 30,- Kč. sobota v hod., sál Těšínského divadla: KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ SLEZAN k 60. výročí vzniku Vstupné 60,- Kč, děti, studenti a důchodci 30,- Kč SLEZAN SLAVÍ SVÁ VÝROČÍ V letošním roce slaví soubory Kulturního a společenského střediska Střelnice Pěvecké sdružení a Folklórní soubor Slezan svá významná jubilea. Od založení Pěveckého sdružení Slezan uplynulo 60 let. Jeho prvními dirigenty byli místní učitelé. Do historie smíšeného sboru se významně zapsal Pavel Rusek, který stál za dirigentským pultem v letech Po ukončení sbormistrovské práce ve sboru a odchodu Pavla Ruska se ujali vedení: Milan Bosák, Petr Tučník, Katarína Kramolišová a v současné době Petr Jonszta. Repertoár Pěveckého sdružení SLEZAN tvoří na 300 skladeb od autorů středověkých až po současné. Za dobu své existence uskutečnil SLEZAN stovky koncertů doma i na zahraničních zájezdech. Má dlouholeté přátelské kontakty s lužickosrbským sborem LIPA v Pančicích-Kukowě, s litevským sborem v Panevěžysu a též s katalánským sborem ORFEÓ v Leridě. Od roku 1990 se sbor prezentuje hojně navštěvovanými vánočními koncerty. Cílem souboru do dalších let je zachovat tradici sborového zpěvu v Českém Těšíně a obohacovat život našeho města i celého regionu. Šárka Klimoszová KaSS Střelnice Kulturní a společenské středisko Střelnice a členové souborů zvou všechny své příznivce na JUBILEJNÍ KONCERTY, které se uskuteční v sále Těšínského divadla: PS Slezan v hod. FS Slezan v hod. U příležitosti výročních koncertů se bude také konat výstava fotografií, plakátů a dokumentárních materiálů spjatých s činností Slezanu.

9 Zpravodaj města Český Těšín strana 9 Masarykovy sady u moře v Itálii Sotva jsme se sešli v novém školním roce a pozdravili se s kamarády a kolegy, už jsme se zase těšili. Na co? No přece k moři. Řada našich dětí trpí nejrůznějšími alergickými a astmatickými nemocemi, a tak jsme nabídli rodičům a jejich dětem možnost strávit společně celý jeden týden u moře na italském Gargánu. Zájem byl veliký a tak místo původně zamýšleného jednoho autobusu se přihlásilo nakonec 100 osob a odjely autobusy dva. Celý týden bylo krásně, prostředí opravdu nádherné, mořské vlny průzračného moře omývaly skalnaté pobřeží a my se slunili na krásné písečné pláži s výhledem na městečko Vieste tyčící se na skalách. Bydleli jsme v pěkných, dobře zařízených bungalovech s vlastním Studenti bodovali v Ravenně Naše škola, Obchodní akademie v Českém Těšíně, se již podeváté zúčastnila EBG (Evropské podnikatelské hry). Po úspěchu ve školním kole náš tým postoupil do regionálního kola, kde se utkal s pěti týmy z obchodních akademií v Orlové a v Opavě. 3 5 členné týmy byly tvořeny studenty třetích ročníků a jejich úkolem bylo podrobné zpracování projektu, jeho ústní a grafická prezentace a následné obhájení podnikatelského záměru před porotou. Založili jsme si fiktivní firmu s název CAMP, Ltd., která vyráběla ochranné obleky pro motocyklisty. Náš čtyřčlenný tým v regionálním kole prezentoval firmu, zejména její plány v podnikání a postavení jednotlivých členů týmu ve firmě. Vedoucím týmu byl Filip Hanzel ředitel a vedoucí pro public relations. Jana Heczková se starala o personální záležitosti, Hana Kamionková řídila marketing a Šárka Lasotová řešila zejména finanční otázky projektu. Klíčovým a asi nejobtížnějším bodem projektu je originální nápad. Ten se zrodil v hlavě Filipa Hanzela ochranný oblek pro motocyklisty by měl minimalizovat úmrtnost či případná zranění účastníků silničního provozu. Nápad byl na světě a nyní nastala ta pravá makačka. Projekt musel být podrobně zpracován ve všech oblastech týkajících se podnikání, důraz jsme kladli zejména na jeho ekonomickou stránku, ale nepodcenili jsme ani marketing, financování, personální otázky a další problémy. Byla to práce náročná na čas pracovali jsme i ve volném čase, ale v řešení mnoha problémů nám pomohly profesorky z různých odborných předmětů. Při práci na projektu jsme získali mnoho znalostí a zkušeností. Veškeré informace a dovednosti, které jsme získali v odborných předmětech soc. zařízením a vařil nám pražský kuchař ty nejlepší domácí pochoutky. Celé dny jsme hráli hry, neboť půvabnou pláž doplňovalo i fotbalové a volejbalové hřiště. O děti se vzorně staraly paní učitelky, paní učitelka Čmielová o nejmenší děti, ti větší neustále soutěžili ve stavění hradu z písku, ve výrobcích z mušlí, skákali přes lano a desítky dalších her pro ně organizovaly paní učitelky Foltýnová a Švrčinová. Večer pro ně připravovaly také nejrůznější soutěže a diskotéky. Pobyt zpříjemňovaly i krásné procházky městečkem, kde starobylé uličky lákaly ke zmrzlině nebo k posezení v dobré pizzerii. Pobytu se kromě školních dětí zúčastnila i řada rodičů, babiček, tetiček a přátel školy, kteří účetnictví, ekonomice, fiktivní firmě či výuce na počítačích, jsme dokázali propojit a vytvořit si také obraz o realitě podnikání. V regionálním kole zvítězila firma CAMP Ltd., naše firma z Českého Těšína. Byli jsme nadšeni. Hlavním oceněním byla možnost pokračovat v evropském finále, které se konalo v Ravenně v Itálii. (Evropské státy se v pořádání finále této soutěže každoročně střídají. Například loni se uskutečnilo poprvé v České republice a jeho pořadatelem byla Obchodní akademie v Českém Těšíně.) Ale naše práce tady neskončila. Hlavním úkolem byl překlad celého projektu spolu s prezentací do anglického jazyka. Do Ravenny jsme jeli počátkem července a strávili tam celkem 10 dnů. Program byl nabitý od rána do večera různými exkurzemi a přednáškami. Navštívili jsme ptačí rezervaci, keramický výzkumný institut, laboratoře a jiná zajímavá místa. Seznámili jsme se s ostatními týmy, ochutnali italskou kuchyni (zlatá česká kuchyně!), poznali krásy Itálie i místní obyvatele. Děvčata měla ovšem největší trauma z tureckých záchodů, o kterých jsme usoudili, že jsou určené jen pro vypracované nohy a přesnou mušku. Krásně jsme si užívali na různých výletech a exkurzích až nadešel dlouho očekávaný den D. Všichni jsme si nervózně opakovali text a chodili po prezentační místnosti sem a tam. Po delší přípravě následovala dlouho očekávaná prezentace všech firem v pořadí Skotsko, Dánsko, Farské ostrovy a Bolzano (Itálie), po coffee break, který se náramně hodil pro uvolnění, následovaly týmy z Faenzy (Itálie), náš tým, Chorvatsko a Slovensko. Jako Češi, jejichž rodným jazykem není angličtina, jsme se trochu obávali jazykového využili možnosti jet společně, a tak jsme naplnili jeden z cílů školního vzdělávacího programu stmelit rodiče, děti a učitele do jedné party. Rodiče tak využili i možnosti pedagogického dozoru, když si například chtěli ve městě sami nakoupit a poznali nelehkou práci učitelek zblízka. Krásný byl i polodenní výlet lodí kolem celého poloostrova Gargáno, kde jsme vplouvali do jednotlivých jeskyní a žasli, co zde příroda vytvořila. Celý pobyt zajišťovala naše základní škola s cestovní kanceláří Sunny travel. Dětem hodně pomohl i český Červený kříž, který alergickým a astmatickým dětem poskytl slevu. A za rok všichni zájemci znovu nashledanou. Mgr. Jana Valošková projevu. Ovšem výslovnost italského týmu z Faenzy pro nás byla velice povzbudivá jejich dzere are a júzed šokovalo nejen naši profesorku angličtiny, ale také nás. Naše prezentace skončila a nám spadl kámen ze srdce. Konkurence byla opravdu veliká a podle našeho názoru se možnost výhry stále snižovala. Musíme však přiznat, že hluboko uvnitř každý doufal, že se ještě před porotu postavíme jako vítězové. Pak nastal okamžik pravdy porotce vyhlásil vítězné družstvo, které získalo jednu ze dvou hlavních cen INO- VACE VÝROBKU. K našemu úžasu jsme to byli MY! Tato cena byla speciální a o tom, za co bude udělena, rozhodl hlavní pořadatel. Z ceny jsme měli opravdu velkou radost. Bylo příjemné vědět, že veškeré vynaložené úsilí během příprav na tuto soutěž nám přineslo sladké ovoce. Absolutním vítězem soutěže se stalo Dánsko. Tato soutěž nám dala mnoho zkušeností a znalostí. Získali jsme mnohem více informací a zkušeností z ekonomiky a účetnictví, procvičili jsme se v práci s počítačem. Zdokonalili jsme si také svou angličtinu, protože to byl jediný jazyk, kterým jsme se mohli s účastníky z jiných zemí domluvit. Poznali jsme krásnou Itálii, seznámili jsme se s mnoha zajímavými lidmi a dozvěděli jsme se hodně zajímavého o světě kolem nás. S projektem bylo mnoho náročné práce. Někdy jsme měli chuť to vzdát, ale naše odhodlání a touha vyzkoušet si něco nového, získat nové zkušenosti, nás vedla dál. Toho bychom však nedosáhli bez podpory našich učitelů, paní ředitelky a také města Český Těšín, které nám přispělo na cestovní náklady. Děkujeme! Filip Hanzel, Jana Heczková, Hana Kamionková, Šárka Lasotová Masarykovy Sady mají školní klub Celé jaro jsme pracovali za pomocí učitelů, rodičů, sponzorů a nejrůznějších grantů, abychom ze starého suterénu naší nejstarší budovy školní družiny vyrobili krásný školní klub, ve kterém by se naše děti cítily jako doma. Podzemní prostory přímo vybízely k vytvoření malé čajovny, kterou jsme doplnili ratanovým nábytkem a velké herny, kterou jsme vybavili pink pongovým stolem, velkým stolním fotbalem a desítkou dalších her. Vznikl zde také prostor na nejrůznější schůzky a promítání filmů. Výzdobu klubu si už děti dodělaly s učiteli sami. Součástí klubu je i nově vzniklá keramic- ká dílna a nová keramická pec, protože o keramiku je v naší škole velký zájem. Za pěkného počasí využívá klub i školní zahradu mateřské školy s bazénem, v zimě pak tělocvičnu. Školní klub začíná svou činnost 1.října Je pro žáky školy otevřen každý všední den až do 17:00 hod., takže naši žáci nemusí např. při čekání na odpolední vyučování chodit bezcílně po městě a mohou si tak hrát hry, číst časopisy, knížky, tak dlouho jak budou chtít. V klubu je každý den zajištěn pedagogický dozor. Každý den bude zaměřen na jinou činnost. Scházet se tady budou mladí modeláři, akvaristé a teraristé Měsíční plán představení Těšínského divadla Říjen Październik 2005: Česká scéna Středa v h - Motýli (Český Těšín), skupina STUDII Sobota v h - Motýli (Český Těšín), skupina A-2 Neděle v h - Měsíční běs (Český Těšín), skupina A-2 Neděle v h - Měsíční běs (Český Těšín), skupina C-1 za pomoci pana učitele Herece se zde budou starat o svá zvířátka. Dále zde bude každý týden promítán pro děti film zdarma. Výtvarné činnosti, soutěže a hry. Každé dítě si zde může přijít na jak dlouhou dobu chce, a tak mají naši žáci zajištěn pestrý program i po skončení školního vyučování, v případě, že nemají rodiče doma, nebo na ně nemají ještě čas. Školní klub plánuje i řadu výletů, cyklistických, turistických a v zimě na hory na lyže. V letošním školním roce je klub provozován bezplatně a tak věříme, že jej využije co nejvíce dětí. Mgr. Jana Valošková Těšínské divadlo Scena Polska Čtvrtek v h - Inne rozkosze (Český Těšín), skupina CTB-2 Sobota v h - Szatan z siódmej klasy (Český Těšín), skupina CTD-2 Sobota v h - Inne rozkosze (Český Těšín), skupina CTO-2 Neděle v h - Inne rozkosze (Český Těšín), skupina JAP-2 POZOR INZERENTI A DOPISOVATELÉ Dopisovatelé a inzerenti: své materiály, které chcete zveřejnit na stránkách Zpravodaje doručujte na disketách nebo em na Placenou inzerci doručujte osobně nebo em, včetně objednávky na Městský úřad Český Těšín, odd. sekretariátu Obrázky, t.j. fotografie a grafiku (např. loga), nevčleňujte do textu dokumentu (např. ve Wordu), ale přiložte je zvlášť jako soubory, nejlépe ve formátu tiff, jpg, eps, ai, cdr, bmp v rozlišní min. 300 dpi. Texty ve vektorové grafice (Corel, Ilustrator) převeďte do křivek (nezaručujeme jinak stejný typ písma). Inzeráty jsou zveřejňovány v podobě předložené inzerentem bez provedení jazykové korektury. Ti z Vás, kteří nemají nemají přístup k osobnímu počítači mohou využít služeb Městské knihovny v Českém Těšíně - pobočky na ulici Havlíčkově a za symbolický poplatek si předmětný příspěvek napsat a odeslat na výše uvedené adresy. Nutná je předchozí telefonická domluva! (tel.: ) Za nevžádané příspěvky vydavatel nenese odpovědnost a vyhrazuje si právo jejich úpravy. DOPISOVATELÉ: uzávěrka prosincového Zpravodaje je INZERENTI: uzávěrka prosincového Zpravodaje je INZERENTI POZOR! Ceny inzerátů (reklam) ve Zpravodaji města: 1 strana 250 x 365 mm Kč 1/2 strany 250 x 181 mm Kč (velikost na šířku strany) 1/2 strany 123,5 x 365 mm Kč (velikost na výšku strany) 1/4 strany 123,5 x 181 mm Kč 1/8 strany 123,5 x 89 mm Kč 1/16 strany 60,25 x 89 mm Kč

10 strana 12 Zpravodaj města Český Těšín Město Český Těšín pořádá 3. ročník setkání seniorů města r u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Akce se koná dne v KaSS Střelnice od hod. V programu vystoupí dětský národopisný soubor Slezánek. Pro seniory je připraveno malé občerstvení. Občané obdrží osobní pozvánku. Čeští skauti byli na EuroJamu 2005! Co to vlastně EuroJam, neboli Evropské Jamboree je? No, je to setkání skautů z celé Evropy, nebo spíš setkání skautů v Evropě Většina účastníků sice z Evropy byla, ale jinak přijeli také lidé z Mexika, USA, Kanady, ajska, Libye, Ugandy, Číny a jiných zemí. Celkem Hylands park nedaleko Chelmsfordu, asi 50 km od Londýna, kde se EuroJam konal, navštívilo 67 zemí z celého světa, aby na dva týdny obydleli 900 akrů Naše česká výprava, která čítala 25 lidí se reprezentovala na prvním místě hlavně nádherným podsadovým táborem včetně tee-pee a jurty (mongolský stan), smažením bramboráků a lasováním. Pro nás, kteří jsme této akce se zúčastnili, to byl nezapomenutelný a neopakovatelný zážitek. Ani jeden jediný den jsme neměli čas se nudit Organizátoři vše skvěle zařídili, mohli jsme si vyzkoušet národní tance ostatních národů a ochutnat jejich jídla během oslav Europe day, zúčastnit se různých adrenalinových a odpočinkových aktivit, byli jsme uklízet na pláži, vyzkoušeli všelijaké vodní aktivity jako windsurfing, kajaking, aj a večer jsme navštěvovali kina, koncerty a samozřejmě také nechyběly táborové ohně a výměnné večeře mezi národy. Co ještě napsat? Našli jsme tam spoustu nových, dobrých přátel, hlavně z Mexika a sblížili jsme se také se Slováky, s kterými jsme strávili večer u kytary a zpěvu Loučení nebylo lehké, neobešlo se bez slz a slibů opětovného shledání a my se už nemůžeme dočkat roku 2007, kdy bude World Jamboree, protože takové akce, jsou ty nejkrásnější, jsou to ty akce, kdy si skauti i okolí uvědomí, jak je krásné, že ještě pořád existují lidé, kteří se snaží najít společnou cestu pro všechny, žít v míru a lásce, bez ohledu na náboženské vyznání, barvu pleti, apod A když to zvládneme my skauti, mohli by to zkusit i ostatní... Za skauty z Těšína Petra Hojdyszová Pěšky i na kole Okolo Těšína Tj Slavoj Č. Těšín-odb. turistiky uspořádal ve dnech již 23. ročník MEP Okolo Těšína. Na trasy 1. dne pochodu, které byly od 5km-50km/pěší/ km/cyklo/ se vydalo 67 pěších turistů a 5 cykloturistů. Trasy vedly převážně po hřebenech Těšínských Beskyd s cílem na fot. stadiónu IRP v Č. Těšíně. Počasí tentokrát bylo dobré, což si účastníci pochodu velmi pochvalovali. Po skončení 1. etapy se uskutečnilo tradiční opékání párků na Těšínské přehradě a turisté se velice dobře bavili. Na trasy 2. dne se vydalo pro šipkaře ŠK Hroch - ale i pro celé město Český Těšín - veliká čest. Kromě prvoligového týmu A má ŠK Hroch své zastoupení i ve druhé lize. Béčko se muselo vypořádat s odchodem dvou bývalých tahounů týmu Radka Psczolky a Julie Piecuchové, kteří si dávají doufejme že jen krátkou přestávku. Tato ztráta se však podařila vykompenzovat příchodem dvou bývalých áčkařů Radimem Brzuchanskim a Rostislavem Walicou, který se také ujal kapitánské pásky. Společně s Bohuslavem Samiecem a nejlepší hráčkou severní Moravy loňského H l e d á s e m ajitel p ap oušk a Vážení občané, kdo z Vás postrádá papouška kouřového (Polytelis anthopetlus) - zelené zbarvení, křídla a ocas šedočerná, na každém křídle jsou 4 červená pírka, velikost cca 30 cm), který byl nalezen ve středu ve Svibici v blízkosti ul. Okružní, ať se přihlásí na Městském úřadě Český Těšín, oddělení životního prostředí. Majitel musí prokázat jeho zákonný původ. Nejmladší účastník byl J. Dolanský z Ostravy /9.let/. * Nejvěrnější účastník pochodu byl B. Džubej z Bohumína / celkem 20. ročníků/. * Všichni dostali upomínkové předměty od našich věrných sponzorů. Chtěl bych tímto poděkovat hlavním sponzorům tohoto pochodu: Městskému úřadu v Č. Těšíně a Plzeňskému Prazdroji a.s. - záv. Radegast a ostatním věrným sponzorům za podporu této akce. Pevně věřím, že nám zachovají přízeň i v příštím roce. S pozdravem za TJ Slavoj - odb. turistiky Petr Friedrich,vedoucí pochodu Den plný fotbalu v Horním Žukově V rámci oslav 775. výročí ročníky 1995, ve kterém se založení Horního Žukova utkalo 6 týmů z Albrechtic, uspořádala Tělovýchovná Českého Těšína, Horního Žujednota Slovan kova, Jablunkova, Karviné Český Těšín A a Karviné B. Ví Horní Žutěznou trofej si odvezla kov dne přípravka z Karviné 2005 turnaj A, ale můžeme fotbaloupřímně říci, že vív ý c h tězi se stala všechna přípradružstva, protože v e k nám předvedli, jak krásný výsledek může přivést podchycení přirozené aktivity dětí a správně nasměrovaná energie. Největší o d m ě n ou pro naše malé příznivce Šipkaři ŠK Hroch Český Těšín poprvé vyzkouší první ligu S napětím očekávají šipkaři ŠK Hroch Český Těšín začátek nového ročníku šipkařské soutěže. Poprvé si totiž zahrají s absolutní elitou severní Moravy v první lize. V nejvyšší soutěži budou českotěšínské družstvo reprezentovat Rudolf Volkmann, Petr Izakovič, Martin Klimas, kapitán Rostislav Bajtek a nová posila z Frýdku Místku Ivo Mandys. Vzhledem ke kvalitám všech zmíněných šipkařů si áčko mohlo směle předsevzít vysoký cíl jako nováček nejvyšší soutěže zaútočit na špici a umístit se do pátého místa, které garantuje účast na Mistrovství republiky družstev. To by byla nejen celkem 38 pěších turistů a 3 cykloturisté. Trasy byly opět 5km-50km/pěší/ km/ cyklo/. Trasy 2. dne vedly převážně po území Polské republiky s cílem opět na fot. stadiónu IRP u řeky Olše. Nejvzdálenější účastníci byli Petr Sabados z Košic a V. Chvátal z Hořic v Podkrkonoší. * Nejstarší účastník pochodu M. Súkeník z Háje ve Slezsku /82let/ -trasa 50Km a B. Křemeňová /81.let/ - trasa 15 km z Českého Těšína. * Nejstarší skupina pěší - Repovi z Č. Těšína * Nejstarší skupina cyklo- Jančaříkovi z Č. Těšína-trasa 100km. * ročníku Gabrielou Ligockou tak má i béčko své nesporné kvality. Ve třetí lize bude ŠK Hroch již tradičně reprezentovat tým C. Ten je z velké části tvořen hráči rozpadnuvši se DC Chance Český Těšín a lze proto očekávat, že tým kapitána Jaroslava Baka bude ve třetí lize hrát důstojnější roli než v minulých sezónách. Šipkařům od Hrocha se tedy tuto sezónu splní velký sen zahrají si první ligu. Vzhledem k tomu, že klub ŠK Hroch Český Těšín vstupuje teprve do své páté sezóny a na špici se musel prokousat až z nejnižší, tedy čtvrté ligy, jedná se o naprosto ojedinělý výkon. Velkou zásluhu na tomto úspěchu nesou především manželé Jarmila a Bohuslav Samiecovi, kteří právě před pěti lety poskytli prostory a podporu zprvu nevinně vypadajícímu koníčku partičky kamarádů, kteří se rozhodli, že si občas zahrají šipky. Kdo by tušil, kam až to tahle partička dotáhne Tomáš Dolejšek Vydává Město Český Těšín, Nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČO , Redakční rada: Ing. Jindřich Sznapka, Ing. Vít Slováček, Jana Lejsková, MUDr. Tomáš Nykel, Povolení: MK ČR E Příspěvky: Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu. Tisk: Ringier Print s.r.o. Ostrava fotbalu byla nejspíš autogramiáda a krátká beseda bývalých hráčů Baníku Ostrava. Viděli jsme malé příznivce fotbalu jak nadšeně naslouchají o začátcích či největších úspěších Karla Kuly, Vlastimila Kuly, Petra Baumana a dalších. Po turnaji následovala utkání starých pánů Horního Žukova a Baníku Ostrava a dále se v nových sestavách představila družstva mužů Horního Žukova a Vendryně. Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen starostovi města Český Těšín p. Ing. Jindřichu Sznapkovi, ale také radním a zastupitelům. Díky finanční pomoci města mohly tyto netradiční oslavy proběhnout v důstojné formě, na kvalitním terénu a v neopakovatelné atmosféře. Petra Chyliková Výsledky hodnocení 2. ročníku soutěže Oblečte svá okna V průběhu letních dní probíhala stejně jako v minulém roce soutěž o nejkrásnější rozkvetlá okna a balkónů v našem městě. Bohužel účast soutěžících byla velice slabá, všech přihlášených ze tří vyhlášených kategorií bylo pouze 17. Výhra v podobě finanční hotovosti a knihy o květinách tak připadla více než polovině soutěžících. Dne hodnotící komise vybrala v jednotlivých kategoriích následující výherce: I. kategorie okna a balkóny bytových domů na sídlišti Svibice 1. místo: Lýdie KONIECZNÁ, Polní 45, Český Těšín 2. místo: Eva KOHUTIÁROVÁ, Polní 45, Český Těšín 3. místo: Miroslava KUNÁKOVÁ, Polní 24, Český Těšín II. kategorie okna a balkóny bytových domů v centru města a na sídlištích 1. místo: Jana SIKOROVÁ, Úvoz 15, Český Těšín 2. místo: Hedvika KOLKOVÁ, Štefánikova 18, Český Těšín 3. místo: Olga DUNČOVÁ, Slezská 28, Český Těšín III. kategorie okna a balkóny rodinných domů 1. místo: Pavel BRUK, Studentská 8, Český Těšín 2. místo: Jana CHASÁKOVÁ, Gymnazijní 9a, Český Těšín 3. místo: Věra PUSTOWKOVÁ, Vodní 341/3, Český Těšín Na závěr bychom chtěli za účast a snahu poděkovat i té malé skupince přihlášených účastníků. Věříme, že v příštím roce zaujme tato soutěž širší veřejnost. Určitě je ve městě vidět spoustu zajímavých a krásných oken nebo balkónů, které rádi v příštím roce v soutěži uvidíme. Těšíme se na 3. ročník soutěže v roce Fotografie všech soutěžících bude možné shlédnout na internetové adrese Městského úřadu Český Těšín (ekologické okénko). oddělení životního prostředí Ohlédnutí za Prázdninami Pro 3. ročník projektu Prázdniny 2005 si organizace opět přichystaly pro děti a mládež pestrou nabídku aktivit. Celý projekt zastřešil Městský úřad Český Těšín a byl spolufinancován z Programu prevence kriminality a z rozpočtů zapojených organizací. Část cen do závěrečného vyhodnocení poskytli sponzoři. Cílem projektu bylo dětem a mladým lidem nabídnout možnosti kvalitního a bezpečného trávení volného času s různorodou náplní. Dalším cílem pak vyhrát některou z lákavých cen. Za každou akci uvedenou v brožurce Prázdniny 2005 mohl účastník získat jedno razítko (=1 bod). Proběhlo 125 akcí. V rámci Prázdnin 2005 se zaregistrovalo 371 dětí a mládeže a celkové číslo všech účastí na akcích je Při letošním 3. ročníku se nám podařilo rozšířit řady organizátorů a nabídku aktivit. Zapojené organizace podle pořadí návštěvnosti na akcích: Městská knihovna Český Těšín * občanské sdružení AVE (Střep) * Dům dětí a mládeže v Českém Těšíně * Kulturní a společenské středisko v Českém Těšíně * Městská policie (laserová střelnice) * Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín * TJ Slavoj * Klub mladých Filadelfia * Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín * Základní kynologická organizace * Apoštolská církev Český Těšín - Agape * Sportovní klub Gymnázia Akce s 50 a více účastníky: MěK Léto jako malované, Kreslíme na chodníku * AVE Milionář, Deskové hry, Pohádkové úkoly, Letní olympijské hry * DDM Elektronické šipky, Bowling, Florbalové úterý, Turnaj ve vybíjené, Petanque * KaSS Keramický džbánek * MP Laserová střelnice * AC-KC Motoshow * KMF Dětský den * SDH Den s hasiči * ZKO- Psí den Pořadí prvních deseti dětí: 1. Filip Klimek bodů * 2. Dora Klimková * 3. Aneta Měkynová * 4. Lucie Bílá * 5. Adam Klimek * 6. Veronika Bartlová * 7. Vojtěch Zapalay * 8. Natálie Bartlová * 9. Lukáš Turoň * 10. David Adamec Mezi účastníky byly děti nejen z okolních měst a vesnic, ale i ze zahraničí. Pro vítěze bylo nachystáno více než 100 cen. Děkujeme našim sponzorům: Tiskárna Finidr * MO ČSSD Český Těšín * Místostarosta Ing. Vít Slováček ve spol. s OPS Zdraví pro život * Zlatnictví Pavel Malyjurek * VZP ČR * Press - Pygmalion * Koeximpo * InterOptic * Bowling a squash Český Těšín * Elektro Sikora Roman * Lubomír Kolondra LUKO * Klenotnictví Diadém * ASTRA SH s.r.o. * BioFit Macurová - prodejna zdravé výživy * Slunečnice zdravá výživa * Truhlářství Karel Stemon Petrovice u Karviné Všem, kteří se na tomto projektu podíleli, upřímně děkuji. Organizacím přeji hodně nápadů a energie do další tvůrčí práce a dětem úspěchy nejen ve škole. Zveme mezi nás další organizace schopné uspořádat především sportovní akce. Připomínky a podněty k příštím prázdninám (a nejen k nim) od dětí i dospělých vítá Mgr. Magda Bílková manažer prev. kriminality

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž O VALAŠSKÝ KLOBOUK PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE Druh soutěže: Nepostupová, neprofesionální mezinárodní soutěžní přehlídka tanečních

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více