Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers"

Transkript

1

2 Profesoři Teachers Barokní tanec Baroque dance Françoise DENIEAU Zpěv Singing Julie HASSLER Housle Violin Amandine BEYER Viola de gamba Viola da gamba Marianne MULLER Cembalo Harpsichord Françoise LENGELLÉ Pořadatelé Organisers Festival & Académie de Sablé Jean-Bernard MEUNIER (Ředitel Director) Agathe BLONDEL (Produkce Production) Centre Culturel Joël le Theule 16 rue Saint Denis - BP Sablé-sur-Sarthe - France Tel : 0033 / Institut Français de Prague Barbora BUKOVINSKÁ (Produkce Production) Štěpánská 35 P.O. Box Praha 1 - Czech Republic Tel : / Ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze a za podpory Collegium Marianum Týnská vyšší odborná odborná škola a Culturesfrance. In cooperation with HAMU - Academy of Performing Arts in Prague and with the support of Collegium Marianum - Centre for Historical Arts in Prague and CulturesFrance.

3 Je pro nás velkým potěšením vracet se každoročně do Prahy u příležitosti pořádání Académie de Sablé à Prague, kurzů historického tance a staré hudby, a přispívat tak k dalšímu vzdělávání budoucích českých profesionálních hudebníků a tanečníků. To vše je nám umožněno díky příkladné spolupráci s Francouzským institutem a HAMU (Hudební fakulta Akademie múzických umění) a díky pomoci Collegium Marianum Týnské vyšší odborné školy. Letošní ročník povedou mezinárodně uznávaní profesoři a významní umělci a pedagogové: Françoise Denieau (barokní tanec), Julie Hassler (zpěv), Amandine Beyer (housle), Marianne Muller (viola da gamba) a Françoise Lengellé (cembalo). Hudebníci si budou moci rozšířit znalosti nejen díky individuálním lekcím, ale také prostřednictvím dílen komorní hudby a uvedení do barokního tance. V rámci této spolupráce pozvou francouzští organizátoři Akademie de Sablé stejně jako každý rok dva české studenty na Akademii, jež se bude konat v srpnu v Sablé. It is a great pleasure to come back each year to Prague to organize the Academy of Early Music and Dance of Sablé and to contribute to the formation of future professional Czech musicians and dancers. This is possible thanks to the exemplary cooperation conducted with the French Institute, the HAMU - Academy of Performing Arts in Prague and with the help of Collegium Marianum - Centre for Historical Arts in Prague. Experienced teachers and artists of international renown, will conduct this new session : Françoise Denieau for baroque dance, Julie Hassler for singing, Amandine Beyer for violin, Marianne Muller for viola da gamba and Françoise Lengellé for harpsichord. Besides individual courses, chamber music workshops will complement the musicians training who will also receive an introduction to baroque dance. As part of this partnership, the Academy of Sablé will also invite, as every year, two Czech students at the Academy to be held in Sablé in August. Jean-Bernard Meunier Ředitel Festivalu v Sablé Director of the Festival de Sablé 3

4 Barokní tanec Baroque dance Program tanečníci Gigue de Roland, úryvek z Rolanda, J. B. Lullyho, 1685 La Savoye, úryvek z Méduse, C.H. Gervais, 1697 "Gigue de Roland", from Roland, by J.B. Lully, 1685 "La Savoye" from Medusa, by C.H. Gervais, 1697 Program hudebníci Gigue de Roland, úryvek z Rolanda, J. B. Lullyho, 1685 La Savoye, úryvek z Méduse, C.H. Gervais, Program zaměřený na osvojení základních kroků barokních tanců a vztahu k hudební interpretaci. "Gigue de Roland", from Roland, by J.B. Lully, 1685 "La Savoye" from Medusa, by C.H. Gervais, 1697 The program focuses on learning basic steps and linking with musical interpretation. Françoise DENIEAU Françoise Denieau vystudovala taneční školu při Opeře v Paříži a tam zahájila i svou kariéru v baletním souboru. Poté se rozhodla zaměřit se na současný tanec a v roce 1972 Operu opustila a spolu s Jacquesem Garnierem a Brigitte Lefèvre založila v la Rochelle Théâtre du Silence. Zajímá se také o tradiční tanec poznala indickou tanečnici Malaviku Sarukkai, která ji seznámila s tancem Bharata Natyam. Poté Françoise Denieau odjela do Indie studovat tanec pod vedením Muthuswami Pillai. Barokní tanec objevila díky Francine Lancelot a v roce 1987 vstoupila do souboru la Cie «Ris et Danceries» jako tanečnice, vyučující a asistentka. Od roku 1993 také pracuje v Centru barokní hudby ve Versailles jako vyučující a choreografka pod uměleckým vedením Oliviera Schneebeliho. Vytvořila choreografii například k opeře Rinaldo G. F. Händela pro Národní divadlo v Praze. Françoise Denieau received her initial training at the school of dance of the Paris Opera, where she also commenced her professional career in the corps de ballet. Choosing to focus on contemporary dance, she left the Paris Opera in 1972 and, in collaboration with Jacques Garnier and Brigitte Lefevre, created the Théâtre du Silence in La Rochelle. She was also interested in traditional dances so she met the Indian dancer Malavika Sarukkai who introduced her to Bharata Natyam. Then she went to study in India with Sri Muthuswami Pillai. She discovered the baroque dance with Francine Lancelot and in 1987 joined the Co Ris et Danceries as a performer, teacher and assistant. Since 1993 she works at the Centre de Musique Baroque de Versailles as a teacher and choreographer under the artistic direction of Olivier Schneebeli. Her own choreographies include Rinaldo by G. F. Haendel for the National Theatre in Prague. 4

5 Zpěv Singing Program Volný výběr z repertoáru od konce 16. století do poloviny 18. století. Kurz bude zaměřen na specifika barokního stylu, na deklamaci a ornamentiku. Doporučený repertoár: Caccini: Nuove Musiche, Frescobaldi: Arie Musicali, Schütz: Petits Concerts Spirituels, Purcell: Airs, Montéclair, Clérambault nebo Jacquet de la Guerre: Cantates, Lambert, Le Camus či Chabanceau: Airs de cour... Free choice in the repertory of the late sixteenth century to the mid eighteenth century. Key point of the work: Baroque stylistic characteristics, ornamentation and declamation. Some suggestions: Nuove Musiche by Caccini, Arie Musicali by Frescobaldi, Small Concerts Spiritual by Schütz, Arias by Purcell, Cantatas by Montéclair, Clérambault or Jacquet de la Guerre, Airs de cour by Lambert, Le Camus or Chabanceau... Julie HASSLER Po studiích na Conservatoire v Montpellier se Julie Hassler již během studia na Conservatoire de Région v Paříži a v Centru barokní hudby ve Versailles zaměřila na interpretaci staré hudby. Od zahájení kariéry v roce 1993 vystupovala s mnoha vynikajícími soubory, jakými jsou například La Grande Ecurie, la Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, La Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, Le Parlement de Musique, Le Concert Brisé pod vedením Williama Dongoise, La Rêveuse Benjamina Perrota... Podílí se na četných nahrávkách a vystupuje na významných festivalech nejen ve Francii, ale i v Německu, Holandsku, ve Velké Británii, ve Španělsku, v Mexiku Vedle zpěvu se Julie Hassler intenzivně věnuje také pedagogické činnosti, a to předevšim na konzervatoři Charlese Müncha v Paříži a v Centru barokní hudby ve Versailles. After studying music at the Conservatory in Montpellier, Julie Hassler has specialized in the interpretation of early music at the Conservatory of Paris and at the Baroque Studio in Versailles. Since 1993, she has performed with various specialized ensembles such as La Grande Ecurie et La Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, La Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, Le Parlement de Musique, Le Concert Brisé of William Dongois, La Rêveuse of Benjamin Perrot... She has participated in numerous recordings and has performed in numerous festivals in France but also in Germany, in Netherlands, in the Great Britain, Spain, Mexico and elsewhere. As a graduate teacher of singing, she has always reconciled her activities as a singer with her teaching activities, especially at the conservatory in Paris Charles Munch and the Centre de Musique Baroque de Versailles. 5

6 Housle Violin Program Volný výběr z repertoáru od konce 16. století do poloviny 18. století. Doporučený repertoár: Bach: Sonáty a Partity, Westhoff: Suity, skladby Pisendela a Bibera, Sonáty od Corelliho a Veraciniho, Sonáty od Rebela, Leclaira, F r a n c œ u r a, s k l a d b y o d Couperina. Free choice in the repertory of the late sixteenth century to the mid eighteenth century. Some suggestions: For the solo: Sonatas and Partitas by Bach, Suites by Westhoff, works by Biber and Pisendel / Italian Music: Sonatas by Corelli and Veracini / French Music: Sonatas by Rebel, Leclair, Francoeur, works by Couperin. Amandine BEYER Amandine Beyer začala studovat hru na housle v Aix-en- Provence pod vedením Aurélie Spadaro. Ve studiu pokračovala na CNSM v Pařiži a Schole Cantorum v Basileji ve Švýcarsku ve třídě Chiary Banchini. Její hudební kariéru zdobí několik mezinárodních ocenění: Premio Rovereto (1998), cena Fondation Juventus (2000), Premio Antonio Vivaldi pro barokní housle v Turíně (2001). Odborná kritika také ocenila její nahrávky Rebela se souborem l'assemblée des Honnestes Curieux, dále také nahrávky Bacha, Vivaldiho, Matteise či Rosenmüllera se souborem Gli Incogniti, jehož je uměleckou vedoucí. Často vystupuje jako sólistka či první hráčka orchestrů jako Les Siècles, Ensemble 415, Collegium 1704, Le Concert Français, Le Collegium Vocale, Ensemble Jacques Moderne ad Vedle toho také pravidelně vede stáže v Mondovi (Itálie), Barbaste (Francie) a na Tchaj-wanu. Již sedm let působí jako profesorka na ESMAE v Portu a letos převzala spolu s Leilou Shayegh třídu jejich bývalé profesorky Chiary Banchini na Schole Cantorum v Basileji. After starting the violin with Aurélia Spadaro in Aix-en-Provence, Amandine Beyer continued her studies at the Paris Conservatory, then she joined the Schola Cantorum in Basel (Switzerland) and followed the class of Chiara Banchini. Amandine Beyer s musical activity has been marked by several international awards: Premio Rovereto (1998), winner of the Foundation Juventus (2000), Premio Antonio Vivaldi baroque violin in Turin (2001). Her recordings of Rebel with l'assemblée des Honneste Curieux, then Bach, Vivaldi, Matteis or Rosenmüller with her ensemble Gli Incogniti was well acclaimed by the press. She is regularly sought as a soloist and concertmaster with orchestras such as: Les Siècles, Ensemble 415, Collegium 1704, Le Concert Français, Le Collegium Vocale, Ensemble Jacques Moderne etc Furthermore she has been invited as a teacher in Mondovi (Italy), Barbaste (France), and Taiwan. For seven years she was a professor at the ESMA (Porto), and since this year she has started teaching at the Schola Cantorum in Basel, sharing with Leila Shayegh the class of their former teacher, Chiara Banchini. 6

7 Viola da gamba Viola da Gamba Program Jedna z Bachových či Telemannových Sonát / jedna z tanečních suit Marina Maraise nebo jiného francouzského autora dle vašeho výběru / pokud možno jednu z Montéclairových či Clérambaultových kantát A sonata by Bach or Telemann / A dance suite by Marin Marais or other French composer of partipant s choice / If possible, part of a cantata by Montéclair or Clérambault. Marianne MULLER Marianne Muller studovala u Wielanda Kuijkena na Konzervatoři v Haagu. Její sólistická a komorní koncertní kariéra ji zavedla do všech koutů světa. Vystupovala v rámci festivalů v Bruggách, Saintes, Sablé, Utrechtu a dalších, s tak význačnými soubory, jako jsou Chapelle Royale, Esperion XX, Akademia či Les Nièces de Rameau. Je uměleckou vedoucí souboru Spirale a profesorkou na konzervatoři v Lyonu. Zabývá se také interpretací soudobé hudby a tancem. Její umění je zaznamenáno na nosičích renomovaných nahrávacích společností, například Stil, Harmonia Mundi, Chant du Monde, Universal, pravidelně natáčí také u Zig Zag Territoires. After a self-taught approach, Marianne Muller continued to train with Wieland Kuijken (diploma of the Royal Conservatory in The Hague). Actress and witness to the Baroque revival, she has been conducting a concert career, and her qualities as a soloist and as a chamber musician led her to travel around the world. She was heard in famous festivals in Bruges, Saintes, Sablé, Utrecht with ensembles such as La Chapelle Royale, Akademia, Esperion xx, Les Nièces de Rameau and was on the initiative of the Ensemble Spirale. Professor in CNSMD in Lyon, Marianne Muller also likes to expand her playing to contemporary music and dance. She has made several recordings for renewed labels such as Stil, Harmonia Mundi, Chant du Monde, Universal, and more particularly Zig Zag Territoires... 7

8 Cembalo Harpsichord Program Volný výběr francouzského repertoáru 17. a 18. století Doporučený repertoár pro individuální lekce: jedna ze Suit od Dieuparta, a to buď první, druhá či šestá. Free choice in the French repertoire of the seventeenth century and eighteenth century Suggestions for solo: a suite of Dieupart to choose between 1 st, 2 nd and 6 th. Françoise LENGELLÉ Po studiu na pařížské konzervatoři (cembalo a komorní hudba) se Françoise Lengellé dále zdokonalovala pod vedením K. Gilberta, T. Koopmana a G. Leonhardta. Úspěch na mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách v roce 1977 jí otevřel cestu na významná pódia v celé Evropě, v USA, Jižní Americe, Japonsku a na Islandu. Vyučuje hru na cembalo na konzervatoři v Lyonu a od roku 1991 působí jako hostující profesorka v USA. Zabývá se také výzkumem spojitostí mezi barokní hudbou a tancem. Nahrála sólové skladby pro cembalo J. Ch. de Chambonnièrese a F. Couperina, Pièces de clavecin en concert J-Ph. Rameau (tato nahrávka s C. Banchini a M. Müller získala ocenění Diapason d'or ). Její poslední solová nahrávka děl od Chambonnièrese je velice kladně hodnocena kritiky a získala 10 de Répertoire". After her studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (harpsichord and chamber music), Françoise Lengellé improved herself with K. Gilbert, T. Koopman and G. Leonhardt. Winner of the International Harpsichord Competition in Bruges in 1977, she also won the audience award. Since then she has played as soloist and chamber musician in main festivals and events in Europe, in the United States, in Japan, Iceland and Latin America. She teaches harpsichord at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon and is also a visiting professor since 1991 in the USA. At the same time, she conducts research on the relationship between baroque music and dance. She has recorded, as soloist, works by Chambonnières and François Couperin. The Pièces de clavecin en concerts by Rameau with Chiara Banchini and Marianne Muller received a "Diapason d'or". Her most recent solo recording of Chambonnières, was unanimously praised by critics and won "10 de Répertoire". 8

9 Harmonogram Course schedule h30 Registrace účastníků a zahájení Akademie Trainees welcoming and presentation of the Academy TANEČNÍCI DANCERS 10h30-12h30 14h30-15h 15h-17h HUDEBNÍCI MUSICIANS 9h30-12h30 14h-14h30 14h30-15h 15h-18h Společná výuka tanečníci Dance group course Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Společná výuka tanečníci Dance group course Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music Kurz uvedení do taneční problematiky Introductory course in dance Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music h30-12h30 10h30-12h30 14h-14h30 14h30-15h 16h Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music Společná výuka tanečníci Dance group course Kurz uvedení do taneční problematiky Introductory course in dance Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Závěrečná přehlídka účastníků kurzu Public audition of the students work Hudebníci individuální lekce : 45 minut na každého žáka každý den či ob den (rozvrh bude stanoven každým z profesorů minimálně 3 hodiny výuky). Všichni hudebníci se mohou zúčastnit kurzů ostatních účastníků. Music individual courses: 45 minutes per student every day or every two days (schedule to be agreed with the teacher - minimum 3 courses). All musicians can attend other students courses. Komorní hudba : Profesoři sestaví ansámbly na konci prvního dne výuky. Každý z ansámblů bude mít následně 2 hodiny výuky s jedním z profesorů. Chamber Music: Ensembles are formed by professors at the end of the first day. Each ensemble has then 2 rehearsal with one of the teachers. Setkání tanečníků a hudebníků : Hudebníci budou doprovázet choreografie tanečníků a společně budou probírat interpretaci. Meeting dancers-musicians: Musicians play the musical part of the choreography performed by dancers and discuss with them concerning the interpretation. 9

10 Praktické informace Pratical Information Požadovaná úroveň účastníků Level of training Kurzy pro hudebníky jsou určeny pro pokročilé studenty a profesionály, kteří si přejí zdokonalit se v interpretaci staré hudby. Kurzy tance jsou určeny pro začátečníky nebo mírné pokročilé tanečníky barokního tance. Music courses are for advanced students and for professionals looking to improve in early music. Dance course is for dancers who have a beginner or intermediate level in baroque dance. Počet studentů ve třídách Number of trainees Počet účastníků kurzů barokního tance je omezen na 15, v ostatních třídách je vždy 8 studentů. Number of trainees limited to 15 people for the dance course and to 8 people for each course in music. Výběr účastníků Students selection Zápisy: do 17. ledna (pro třídu zpěvu je podmínkou nahrávka 2 árií) Výsledky výběrového řízení: do 24. ledna Zaplacení účastnického poplatku: do 31. ledna Nezaplacením příspěvku je účastník automaticky vyloučen z kurzu. Registration before January 17 th (singing : send a recording of two arias). Selection results: before January 24 th Settlement of tuition fees: before January 31 st Registrations that have not been settled will be automatically cancelled. Kurzovné Tuition fees Tanečníci Dancers Hudebníci Musicians Studenti HAMU Students of HAMU Kč Kč Zdarma Free Způsob platby Payment method Bankovní převod By bank transfer: Account number: /0300 IBAN : CZ Swift code: CEKOCZPP Bank : CSOB (Na Prikope Praha 1 - Czech Republic) Kurzovné uhradí účastníci platebním příkazem na účet Francouzského institutu v Praze (prosím uveďte jako variabilní symbol vaše registrační číslo). Vzhledem k omezenému počtu účastníků je kurzovné nevratné. Kopii platebního příkazu předloží účastníci při registraci 9. února. To be paid in full to the French Institute of Prague (remember to mention your registration number). Given the limited number of places, teaching costs are not refundable. Thank you to bring the copy of payment for registration on February 9th. Místo konání Courses location HAMU - Lichtenštejnský palác - Malostranské náměstí Praha 1 - Czech Republic Ubytování a cesty Accommodation and travel Ubytování, cestovní náklady a diety jsou na náklady jednotlivých účastníků. Accommodation, meals and transport are the responsibility of trainees. 10

11 Registrační formulář Registration form Poslat na adresu Send to the following address : Prosím vyplňte formulář ve francouzštině nebo angličtině Thanks to complete the form in French or English Křestní jméno First name.. Příjmení Surname.. Datum narození Date of birth... Národnost Nationality.. Sexe sex : F M Adresa Address Tel Phone (+ international code). Zatrhněte zvolený obor Tick off your chosen course Barokní tanec Baroque dance Zpěv Singing (Hlas voice... ) Housle Violin Viola da gamba Viola da gamba Cembalo Harpsichord Hudební vzdělání, technická úroveň Musical training, level Zkušenosti, koncerty, nahrávky Experiences, concerts, recordings Prosíme zájemce o hodiny zpěvu, aby zároveň s přihláškou zaslali nahrávku 2 arií. For singing, thank you for joining to form a recording of 2 arias. Pokud bude moje přihláška vybrána, zavazuji se uhradit kurzovné do 31 ledna If my application is selected, I agree to pay the costs of training before January 31 st. Datum :... Podpis : 11

12

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Stručný přehled dosavadní spolupráce

Stručný přehled dosavadní spolupráce Collegium Marianum Týnská škola a Letní slavnosti staré hudby () děkují Francouzskému institutu v Praze za dlouholetou spolupráci a podporu, díky níž se podařilo uskutečnit řadu ojedinělých hudebních,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017 Vážení přátelé WOF a instruktoři, karatisté a kobuďáci, rád bych Vás pozval na mezinárodní gasshuku WOF Czech Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo (původních okinawských bojových umění), které povede

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

2015 Český rozhlas vyhlašuje

2015 Český rozhlas vyhlašuje 2015 vizuál CP 2015 Český rozhlas vyhlašuje 49. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015 v oborech: DUO/TRIO/KVARTETO/KVINTETO The Czech Radio announces The 49th year

Více

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí Česky: Skip Wilkins, jazzový pianista a skladatel, vyrostl v Bostonu v rodině hudebníků a již více než třicet let vystupuje sólově. Již v začátcích své kariéry koncertoval s Davidem Liebmanem, Davidem

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Hudebn ateližr. Music Workshop

Hudebn ateližr. Music Workshop VII. ROâNÍK LETNÍCH INTERPRETAâNÍCH KURZÒ 15. 24. SRPNA 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM VII. YEAR OF THE SUMMER INTERPRETATION COURSES 15 TH 24 TH AUGUST 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM T KLUB KULTURNÍ AGENTURA &

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Digitální učební materiály VY_32_INOVACE_524_ Scotland_pracovní_list

Digitální učební materiály  VY_32_INOVACE_524_ Scotland_pracovní_list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. BABY X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017

Více

Materiál tvoří pracovní list, pomocí něhož si žák opakuje slovní zásobu a rozvíjí. Klíčová slova: job, occupation, work

Materiál tvoří pracovní list, pomocí něhož si žák opakuje slovní zásobu a rozvíjí. Klíčová slova: job, occupation, work VY_22_INOVACE_BRZ_62 Autor: Mgr. Jana Brzicová Vzdělávací oblast: cizí jazyky Materiál tvoří pracovní list, pomocí něhož si žák opakuje slovní zásobu a rozvíjí Cílová skupina: 9. roč. Klíčová slova: job,

Více

Supratentorial approaches and clinical anatomy

Supratentorial approaches and clinical anatomy Educational Centre for Practical Anatomy in cooperation with the Department of Anatomy, Faculty of Medicine MU Brno organizes cadaver course Supratentorial approaches and clinical anatomy BRNO 18. - 19.9.

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2010 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Stabat Mater pro alt, smyčce a varhany, RV 621 (sólistka: Edita Randová)

Stabat Mater pro alt, smyčce a varhany, RV 621 (sólistka: Edita Randová) 4. PÁTEK 8. SOBOTA, 22. 8., 19:30, 20:00, MAŠKARNÍ PIVOVARSKÁ SÁL ZAHRADA Pocta New York Vivaldimu Voices (USA) Edita New York Randová Voices mezzosoprán patří mezi nejslavnější jazzové vokální skupiny

Více