Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers"

Transkript

1

2 Profesoři Teachers Barokní tanec Baroque dance Françoise DENIEAU Zpěv Singing Julie HASSLER Housle Violin Amandine BEYER Viola de gamba Viola da gamba Marianne MULLER Cembalo Harpsichord Françoise LENGELLÉ Pořadatelé Organisers Festival & Académie de Sablé Jean-Bernard MEUNIER (Ředitel Director) Agathe BLONDEL (Produkce Production) Centre Culturel Joël le Theule 16 rue Saint Denis - BP Sablé-sur-Sarthe - France Tel : 0033 / Institut Français de Prague Barbora BUKOVINSKÁ (Produkce Production) Štěpánská 35 P.O. Box Praha 1 - Czech Republic Tel : / Ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze a za podpory Collegium Marianum Týnská vyšší odborná odborná škola a Culturesfrance. In cooperation with HAMU - Academy of Performing Arts in Prague and with the support of Collegium Marianum - Centre for Historical Arts in Prague and CulturesFrance.

3 Je pro nás velkým potěšením vracet se každoročně do Prahy u příležitosti pořádání Académie de Sablé à Prague, kurzů historického tance a staré hudby, a přispívat tak k dalšímu vzdělávání budoucích českých profesionálních hudebníků a tanečníků. To vše je nám umožněno díky příkladné spolupráci s Francouzským institutem a HAMU (Hudební fakulta Akademie múzických umění) a díky pomoci Collegium Marianum Týnské vyšší odborné školy. Letošní ročník povedou mezinárodně uznávaní profesoři a významní umělci a pedagogové: Françoise Denieau (barokní tanec), Julie Hassler (zpěv), Amandine Beyer (housle), Marianne Muller (viola da gamba) a Françoise Lengellé (cembalo). Hudebníci si budou moci rozšířit znalosti nejen díky individuálním lekcím, ale také prostřednictvím dílen komorní hudby a uvedení do barokního tance. V rámci této spolupráce pozvou francouzští organizátoři Akademie de Sablé stejně jako každý rok dva české studenty na Akademii, jež se bude konat v srpnu v Sablé. It is a great pleasure to come back each year to Prague to organize the Academy of Early Music and Dance of Sablé and to contribute to the formation of future professional Czech musicians and dancers. This is possible thanks to the exemplary cooperation conducted with the French Institute, the HAMU - Academy of Performing Arts in Prague and with the help of Collegium Marianum - Centre for Historical Arts in Prague. Experienced teachers and artists of international renown, will conduct this new session : Françoise Denieau for baroque dance, Julie Hassler for singing, Amandine Beyer for violin, Marianne Muller for viola da gamba and Françoise Lengellé for harpsichord. Besides individual courses, chamber music workshops will complement the musicians training who will also receive an introduction to baroque dance. As part of this partnership, the Academy of Sablé will also invite, as every year, two Czech students at the Academy to be held in Sablé in August. Jean-Bernard Meunier Ředitel Festivalu v Sablé Director of the Festival de Sablé 3

4 Barokní tanec Baroque dance Program tanečníci Gigue de Roland, úryvek z Rolanda, J. B. Lullyho, 1685 La Savoye, úryvek z Méduse, C.H. Gervais, 1697 "Gigue de Roland", from Roland, by J.B. Lully, 1685 "La Savoye" from Medusa, by C.H. Gervais, 1697 Program hudebníci Gigue de Roland, úryvek z Rolanda, J. B. Lullyho, 1685 La Savoye, úryvek z Méduse, C.H. Gervais, Program zaměřený na osvojení základních kroků barokních tanců a vztahu k hudební interpretaci. "Gigue de Roland", from Roland, by J.B. Lully, 1685 "La Savoye" from Medusa, by C.H. Gervais, 1697 The program focuses on learning basic steps and linking with musical interpretation. Françoise DENIEAU Françoise Denieau vystudovala taneční školu při Opeře v Paříži a tam zahájila i svou kariéru v baletním souboru. Poté se rozhodla zaměřit se na současný tanec a v roce 1972 Operu opustila a spolu s Jacquesem Garnierem a Brigitte Lefèvre založila v la Rochelle Théâtre du Silence. Zajímá se také o tradiční tanec poznala indickou tanečnici Malaviku Sarukkai, která ji seznámila s tancem Bharata Natyam. Poté Françoise Denieau odjela do Indie studovat tanec pod vedením Muthuswami Pillai. Barokní tanec objevila díky Francine Lancelot a v roce 1987 vstoupila do souboru la Cie «Ris et Danceries» jako tanečnice, vyučující a asistentka. Od roku 1993 také pracuje v Centru barokní hudby ve Versailles jako vyučující a choreografka pod uměleckým vedením Oliviera Schneebeliho. Vytvořila choreografii například k opeře Rinaldo G. F. Händela pro Národní divadlo v Praze. Françoise Denieau received her initial training at the school of dance of the Paris Opera, where she also commenced her professional career in the corps de ballet. Choosing to focus on contemporary dance, she left the Paris Opera in 1972 and, in collaboration with Jacques Garnier and Brigitte Lefevre, created the Théâtre du Silence in La Rochelle. She was also interested in traditional dances so she met the Indian dancer Malavika Sarukkai who introduced her to Bharata Natyam. Then she went to study in India with Sri Muthuswami Pillai. She discovered the baroque dance with Francine Lancelot and in 1987 joined the Co Ris et Danceries as a performer, teacher and assistant. Since 1993 she works at the Centre de Musique Baroque de Versailles as a teacher and choreographer under the artistic direction of Olivier Schneebeli. Her own choreographies include Rinaldo by G. F. Haendel for the National Theatre in Prague. 4

5 Zpěv Singing Program Volný výběr z repertoáru od konce 16. století do poloviny 18. století. Kurz bude zaměřen na specifika barokního stylu, na deklamaci a ornamentiku. Doporučený repertoár: Caccini: Nuove Musiche, Frescobaldi: Arie Musicali, Schütz: Petits Concerts Spirituels, Purcell: Airs, Montéclair, Clérambault nebo Jacquet de la Guerre: Cantates, Lambert, Le Camus či Chabanceau: Airs de cour... Free choice in the repertory of the late sixteenth century to the mid eighteenth century. Key point of the work: Baroque stylistic characteristics, ornamentation and declamation. Some suggestions: Nuove Musiche by Caccini, Arie Musicali by Frescobaldi, Small Concerts Spiritual by Schütz, Arias by Purcell, Cantatas by Montéclair, Clérambault or Jacquet de la Guerre, Airs de cour by Lambert, Le Camus or Chabanceau... Julie HASSLER Po studiích na Conservatoire v Montpellier se Julie Hassler již během studia na Conservatoire de Région v Paříži a v Centru barokní hudby ve Versailles zaměřila na interpretaci staré hudby. Od zahájení kariéry v roce 1993 vystupovala s mnoha vynikajícími soubory, jakými jsou například La Grande Ecurie, la Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, La Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, Le Parlement de Musique, Le Concert Brisé pod vedením Williama Dongoise, La Rêveuse Benjamina Perrota... Podílí se na četných nahrávkách a vystupuje na významných festivalech nejen ve Francii, ale i v Německu, Holandsku, ve Velké Británii, ve Španělsku, v Mexiku Vedle zpěvu se Julie Hassler intenzivně věnuje také pedagogické činnosti, a to předevšim na konzervatoři Charlese Müncha v Paříži a v Centru barokní hudby ve Versailles. After studying music at the Conservatory in Montpellier, Julie Hassler has specialized in the interpretation of early music at the Conservatory of Paris and at the Baroque Studio in Versailles. Since 1993, she has performed with various specialized ensembles such as La Grande Ecurie et La Chambre du Roy, Le Concert Spirituel, La Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, Le Parlement de Musique, Le Concert Brisé of William Dongois, La Rêveuse of Benjamin Perrot... She has participated in numerous recordings and has performed in numerous festivals in France but also in Germany, in Netherlands, in the Great Britain, Spain, Mexico and elsewhere. As a graduate teacher of singing, she has always reconciled her activities as a singer with her teaching activities, especially at the conservatory in Paris Charles Munch and the Centre de Musique Baroque de Versailles. 5

6 Housle Violin Program Volný výběr z repertoáru od konce 16. století do poloviny 18. století. Doporučený repertoár: Bach: Sonáty a Partity, Westhoff: Suity, skladby Pisendela a Bibera, Sonáty od Corelliho a Veraciniho, Sonáty od Rebela, Leclaira, F r a n c œ u r a, s k l a d b y o d Couperina. Free choice in the repertory of the late sixteenth century to the mid eighteenth century. Some suggestions: For the solo: Sonatas and Partitas by Bach, Suites by Westhoff, works by Biber and Pisendel / Italian Music: Sonatas by Corelli and Veracini / French Music: Sonatas by Rebel, Leclair, Francoeur, works by Couperin. Amandine BEYER Amandine Beyer začala studovat hru na housle v Aix-en- Provence pod vedením Aurélie Spadaro. Ve studiu pokračovala na CNSM v Pařiži a Schole Cantorum v Basileji ve Švýcarsku ve třídě Chiary Banchini. Její hudební kariéru zdobí několik mezinárodních ocenění: Premio Rovereto (1998), cena Fondation Juventus (2000), Premio Antonio Vivaldi pro barokní housle v Turíně (2001). Odborná kritika také ocenila její nahrávky Rebela se souborem l'assemblée des Honnestes Curieux, dále také nahrávky Bacha, Vivaldiho, Matteise či Rosenmüllera se souborem Gli Incogniti, jehož je uměleckou vedoucí. Často vystupuje jako sólistka či první hráčka orchestrů jako Les Siècles, Ensemble 415, Collegium 1704, Le Concert Français, Le Collegium Vocale, Ensemble Jacques Moderne ad Vedle toho také pravidelně vede stáže v Mondovi (Itálie), Barbaste (Francie) a na Tchaj-wanu. Již sedm let působí jako profesorka na ESMAE v Portu a letos převzala spolu s Leilou Shayegh třídu jejich bývalé profesorky Chiary Banchini na Schole Cantorum v Basileji. After starting the violin with Aurélia Spadaro in Aix-en-Provence, Amandine Beyer continued her studies at the Paris Conservatory, then she joined the Schola Cantorum in Basel (Switzerland) and followed the class of Chiara Banchini. Amandine Beyer s musical activity has been marked by several international awards: Premio Rovereto (1998), winner of the Foundation Juventus (2000), Premio Antonio Vivaldi baroque violin in Turin (2001). Her recordings of Rebel with l'assemblée des Honneste Curieux, then Bach, Vivaldi, Matteis or Rosenmüller with her ensemble Gli Incogniti was well acclaimed by the press. She is regularly sought as a soloist and concertmaster with orchestras such as: Les Siècles, Ensemble 415, Collegium 1704, Le Concert Français, Le Collegium Vocale, Ensemble Jacques Moderne etc Furthermore she has been invited as a teacher in Mondovi (Italy), Barbaste (France), and Taiwan. For seven years she was a professor at the ESMA (Porto), and since this year she has started teaching at the Schola Cantorum in Basel, sharing with Leila Shayegh the class of their former teacher, Chiara Banchini. 6

7 Viola da gamba Viola da Gamba Program Jedna z Bachových či Telemannových Sonát / jedna z tanečních suit Marina Maraise nebo jiného francouzského autora dle vašeho výběru / pokud možno jednu z Montéclairových či Clérambaultových kantát A sonata by Bach or Telemann / A dance suite by Marin Marais or other French composer of partipant s choice / If possible, part of a cantata by Montéclair or Clérambault. Marianne MULLER Marianne Muller studovala u Wielanda Kuijkena na Konzervatoři v Haagu. Její sólistická a komorní koncertní kariéra ji zavedla do všech koutů světa. Vystupovala v rámci festivalů v Bruggách, Saintes, Sablé, Utrechtu a dalších, s tak význačnými soubory, jako jsou Chapelle Royale, Esperion XX, Akademia či Les Nièces de Rameau. Je uměleckou vedoucí souboru Spirale a profesorkou na konzervatoři v Lyonu. Zabývá se také interpretací soudobé hudby a tancem. Její umění je zaznamenáno na nosičích renomovaných nahrávacích společností, například Stil, Harmonia Mundi, Chant du Monde, Universal, pravidelně natáčí také u Zig Zag Territoires. After a self-taught approach, Marianne Muller continued to train with Wieland Kuijken (diploma of the Royal Conservatory in The Hague). Actress and witness to the Baroque revival, she has been conducting a concert career, and her qualities as a soloist and as a chamber musician led her to travel around the world. She was heard in famous festivals in Bruges, Saintes, Sablé, Utrecht with ensembles such as La Chapelle Royale, Akademia, Esperion xx, Les Nièces de Rameau and was on the initiative of the Ensemble Spirale. Professor in CNSMD in Lyon, Marianne Muller also likes to expand her playing to contemporary music and dance. She has made several recordings for renewed labels such as Stil, Harmonia Mundi, Chant du Monde, Universal, and more particularly Zig Zag Territoires... 7

8 Cembalo Harpsichord Program Volný výběr francouzského repertoáru 17. a 18. století Doporučený repertoár pro individuální lekce: jedna ze Suit od Dieuparta, a to buď první, druhá či šestá. Free choice in the French repertoire of the seventeenth century and eighteenth century Suggestions for solo: a suite of Dieupart to choose between 1 st, 2 nd and 6 th. Françoise LENGELLÉ Po studiu na pařížské konzervatoři (cembalo a komorní hudba) se Françoise Lengellé dále zdokonalovala pod vedením K. Gilberta, T. Koopmana a G. Leonhardta. Úspěch na mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách v roce 1977 jí otevřel cestu na významná pódia v celé Evropě, v USA, Jižní Americe, Japonsku a na Islandu. Vyučuje hru na cembalo na konzervatoři v Lyonu a od roku 1991 působí jako hostující profesorka v USA. Zabývá se také výzkumem spojitostí mezi barokní hudbou a tancem. Nahrála sólové skladby pro cembalo J. Ch. de Chambonnièrese a F. Couperina, Pièces de clavecin en concert J-Ph. Rameau (tato nahrávka s C. Banchini a M. Müller získala ocenění Diapason d'or ). Její poslední solová nahrávka děl od Chambonnièrese je velice kladně hodnocena kritiky a získala 10 de Répertoire". After her studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (harpsichord and chamber music), Françoise Lengellé improved herself with K. Gilbert, T. Koopman and G. Leonhardt. Winner of the International Harpsichord Competition in Bruges in 1977, she also won the audience award. Since then she has played as soloist and chamber musician in main festivals and events in Europe, in the United States, in Japan, Iceland and Latin America. She teaches harpsichord at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon and is also a visiting professor since 1991 in the USA. At the same time, she conducts research on the relationship between baroque music and dance. She has recorded, as soloist, works by Chambonnières and François Couperin. The Pièces de clavecin en concerts by Rameau with Chiara Banchini and Marianne Muller received a "Diapason d'or". Her most recent solo recording of Chambonnières, was unanimously praised by critics and won "10 de Répertoire". 8

9 Harmonogram Course schedule h30 Registrace účastníků a zahájení Akademie Trainees welcoming and presentation of the Academy TANEČNÍCI DANCERS 10h30-12h30 14h30-15h 15h-17h HUDEBNÍCI MUSICIANS 9h30-12h30 14h-14h30 14h30-15h 15h-18h Společná výuka tanečníci Dance group course Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Společná výuka tanečníci Dance group course Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music Kurz uvedení do taneční problematiky Introductory course in dance Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music h30-12h30 10h30-12h30 14h-14h30 14h30-15h 16h Výuka individuální lekce & Komorní hudba Individual courses & chamber music Společná výuka tanečníci Dance group course Kurz uvedení do taneční problematiky Introductory course in dance Setkání tanečníci + hudebníci Meeting dancers-musicians Závěrečná přehlídka účastníků kurzu Public audition of the students work Hudebníci individuální lekce : 45 minut na každého žáka každý den či ob den (rozvrh bude stanoven každým z profesorů minimálně 3 hodiny výuky). Všichni hudebníci se mohou zúčastnit kurzů ostatních účastníků. Music individual courses: 45 minutes per student every day or every two days (schedule to be agreed with the teacher - minimum 3 courses). All musicians can attend other students courses. Komorní hudba : Profesoři sestaví ansámbly na konci prvního dne výuky. Každý z ansámblů bude mít následně 2 hodiny výuky s jedním z profesorů. Chamber Music: Ensembles are formed by professors at the end of the first day. Each ensemble has then 2 rehearsal with one of the teachers. Setkání tanečníků a hudebníků : Hudebníci budou doprovázet choreografie tanečníků a společně budou probírat interpretaci. Meeting dancers-musicians: Musicians play the musical part of the choreography performed by dancers and discuss with them concerning the interpretation. 9

10 Praktické informace Pratical Information Požadovaná úroveň účastníků Level of training Kurzy pro hudebníky jsou určeny pro pokročilé studenty a profesionály, kteří si přejí zdokonalit se v interpretaci staré hudby. Kurzy tance jsou určeny pro začátečníky nebo mírné pokročilé tanečníky barokního tance. Music courses are for advanced students and for professionals looking to improve in early music. Dance course is for dancers who have a beginner or intermediate level in baroque dance. Počet studentů ve třídách Number of trainees Počet účastníků kurzů barokního tance je omezen na 15, v ostatních třídách je vždy 8 studentů. Number of trainees limited to 15 people for the dance course and to 8 people for each course in music. Výběr účastníků Students selection Zápisy: do 17. ledna (pro třídu zpěvu je podmínkou nahrávka 2 árií) Výsledky výběrového řízení: do 24. ledna Zaplacení účastnického poplatku: do 31. ledna Nezaplacením příspěvku je účastník automaticky vyloučen z kurzu. Registration before January 17 th (singing : send a recording of two arias). Selection results: before January 24 th Settlement of tuition fees: before January 31 st Registrations that have not been settled will be automatically cancelled. Kurzovné Tuition fees Tanečníci Dancers Hudebníci Musicians Studenti HAMU Students of HAMU Kč Kč Zdarma Free Způsob platby Payment method Bankovní převod By bank transfer: Account number: /0300 IBAN : CZ Swift code: CEKOCZPP Bank : CSOB (Na Prikope Praha 1 - Czech Republic) Kurzovné uhradí účastníci platebním příkazem na účet Francouzského institutu v Praze (prosím uveďte jako variabilní symbol vaše registrační číslo). Vzhledem k omezenému počtu účastníků je kurzovné nevratné. Kopii platebního příkazu předloží účastníci při registraci 9. února. To be paid in full to the French Institute of Prague (remember to mention your registration number). Given the limited number of places, teaching costs are not refundable. Thank you to bring the copy of payment for registration on February 9th. Místo konání Courses location HAMU - Lichtenštejnský palác - Malostranské náměstí Praha 1 - Czech Republic Ubytování a cesty Accommodation and travel Ubytování, cestovní náklady a diety jsou na náklady jednotlivých účastníků. Accommodation, meals and transport are the responsibility of trainees. 10

11 Registrační formulář Registration form Poslat na adresu Send to the following address : Prosím vyplňte formulář ve francouzštině nebo angličtině Thanks to complete the form in French or English Křestní jméno First name.. Příjmení Surname.. Datum narození Date of birth... Národnost Nationality.. Sexe sex : F M Adresa Address Tel Phone (+ international code). Zatrhněte zvolený obor Tick off your chosen course Barokní tanec Baroque dance Zpěv Singing (Hlas voice... ) Housle Violin Viola da gamba Viola da gamba Cembalo Harpsichord Hudební vzdělání, technická úroveň Musical training, level Zkušenosti, koncerty, nahrávky Experiences, concerts, recordings Prosíme zájemce o hodiny zpěvu, aby zároveň s přihláškou zaslali nahrávku 2 arií. For singing, thank you for joining to form a recording of 2 arias. Pokud bude moje přihláška vybrána, zavazuji se uhradit kurzovné do 31 ledna If my application is selected, I agree to pay the costs of training before January 31 st. Datum :... Podpis : 11

12

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

Hudebn ateližr. Music Workshop

Hudebn ateližr. Music Workshop VII. ROâNÍK LETNÍCH INTERPRETAâNÍCH KURZÒ 15. 24. SRPNA 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM VII. YEAR OF THE SUMMER INTERPRETATION COURSES 15 TH 24 TH AUGUST 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM T KLUB KULTURNÍ AGENTURA &

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Edita Adlerová. Anna Hlavenková. mezzosoprano. soprano

Edita Adlerová. Anna Hlavenková. mezzosoprano. soprano Edita Adlerová Edita Adlerová mezzosoprán ezzo soprán Vystudovala Konzervatoř v Pardubicích. V r. 1991 absolvovala s rolí Carmen v Plzeňské opeře a stala se tak nejmladší Carmen v historii české opery.

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více