Nezapomeňte výkres uložit na disk, nejlépe pomocí klávesové zkratky CTRL+S. Výkresu dejte název ŠROUB.DWG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezapomeňte výkres uložit na disk, nejlépe pomocí klávesové zkratky CTRL+S. Výkresu dejte název ŠROUB.DWG."

Transkript

1 K0875_OK_final.qxd :45 Page 95 Zadání: Nakreslete nárys šroubu s půlkulovou hlavou se zářezem pro šroubovák. je 38 mm dlouhý a má průměr 10 mm. Průměr hlavy je 16 mm, zářez je široký 3 mm a hluboký 4 mm. Co si procvičíte: Úsečka, kruhový oblouk, obdélník, rozložení entity, mazání entity, ořezávání entit, kopírování a přesun entit, zkosení entit, nastavení vrstev, nastavení typu čáry, nastavení měřítka typu čáry, nastavení pohledu, regenerace pohledu. Hotová úloha: #ŠROUB.DWG Přípravy 1 Obrázek šroubu nakreslete do nového výkresu. Pro založení výkresu použijte šablonu #ŠABLONA.DWG nebo prove te základní nastavení popsané v kapitole Přípravy a nastavení. Nezapomeňte výkres uložit na disk, nejlépe pomocí klávesové zkratky CTRL+S. Výkresu dejte název ŠROUB.DWG. 2 Ve výkrese založte nové vrstvy s názvy, Závit a Osa, pro vrstvy a Závit nastavte např. různé modré barvy a plnou čáru (CONTINUOUS), vrstvu Osa ponechte bílou, ale nastavte pro ni čerchovanou čáru (ČERCHOVANÁX2). 3 Zkontrolujte dodržení základního nastavení popsaného v kapitole Přípravy a nastavení. Nezapomeňte vypnout režimy uchopení klepnutím na ikonu na panelu nástrojů Režim uchopení. Rozvaha Ukážeme si jen jedno z možných řešení. umístíme na libovolné místo výkresové plochy. Začneme kreslit půlkulovou hlavu šroubu a vyřízneme do ní drážku pro šroubovák. Pak nakreslíme dřík šroubu se závitem a nakonec osu šroubu. Řešení Hlava šroubu Nakreslíme samostatně obrys hlavy šroubu a drážku. Obdélník drážky pak přesuneme k vrcholu oblouku hlavy a nepotřebné části entit ořízneme. 1 Vrstvu nastavte jako aktuální. 2 Nakreslíme vodorovnou úsečku hlavy šroubu. Spus te nástroj Kreslit 2D > Úsečka. 95

2 K0875_OK_final.qxd :45 Page 96 Část III Start! 3 Počátek úsečky: Zadejte myší libovolný bod přibližně uprostřed výkresového okna. IntelliCAD začne úsečku dynamicky překreslovat. 4 úhel/délka/<koncový bod>: Konec úsečky zadejte relativně k jejímu počátku. Do příkazové řádky a stiskněte ENTER. IntelliCAD nakreslí zadanou úsečku a začne překreslovat další navazující úsečku. 5 úhel/délka/navázat/zpět/<koncový bod>: Klepněte pravým tlačítkem myši a ukončete nástroj. 6 Pokud jste výkres založili pomocí šablony #ŠABLONA.DWG, vidíte nakreslenou úsečku jako titěrnou čárku uprostřed obrazovky, a před dalším kreslením musíte velikost pohledu v okně patřičně upravit. Nastavení pohledu lze provádět různým způsobem. Spus te např. nástroj Pohled > Nastavit okno. 7 První roh: Musíte určit obdélníkovou oblast okna, kterou IntelliCAD zvětší tak, aby byla celá zobrazena v aktuálním výkresovém okně. Zadejte myší bod vlevo nad nakreslenou úsečkou. Oblast zobrazení zadejte tak velkou, aby úsečka zabírala asi čtvrtinu její šířky a aby ležela přibližně uprostřed. 8 Protilehlý roh: Zadejte myší bod vpravo a pod nakreslenou úsečkou. IntelliCAD zvětší pohled v okně. Obdélníkovou oblast zadejte dvěma body na úhlopříčce 9 Zobrazení můžete upřesnit pomocí středového kolečka myši. Otáčením kolečka k sobě a od sebe můžete pohled v okně zmenšovat a zvětšovat, když kolečko stisknete a podržíte, pak s posunem myši budete posunovat i pohled. Nemáte-li na myši středové kolečko, můžete stejného výsledku dosáhnout posunem myši se současným stiskem CTRL+SHIFT a levého nebo pravého tlačítka myši. 10 Nad nakreslenou úsečkou nakreslíme oblou část hlavy šroubu ve tvaru kruhového oblouku. Spus te např. nástroj Kreslit 2D > Oblouk počátek-střed-konec. a Režim ucho- 11 ENTER od posledního bodu/střed/navázat/<počátek oblouku>: Zapněte režimy uchopení Režim uchopení > Uchopit koncový bod pení > Uchopit polovinu. 96

3 K0875_OK_final.qxd :45 Page 97 Naje te kurzorem na nakreslenou úsečku v blízkosti jejího pravého konce, aby IntelliCAD na konci úsečky zobrazil žlutý symbol uchopení (čtverec). Pak zadejte počátek oblouku levým tlačítkem myši. IntelliCAD kreslí oblouky vždy proti směru hodinových ručiček, proto oblouk musí začínat na pravém konci úsečky. 12 úhel/střed/směr/konec/poloměr/<druhý bod>: _C Pokračování příkazu generuje IntelliCAD automaticky (center je v angličtině střed). Střed oblouku: Naje te kurzorem na nakreslenou úsečku v blízkosti její poloviny a levým tlačítkem myši zadejte střed kružnice v okamžiku, kdy IntelliCAD uprostřed úsečky zobrazí žlutý symbol uchopení (trojúhelník). 13 úhel/délka tětivy/<koncový bod>: Naje te kurzorem na nakreslenou úsečku v blízkosti jejího levého konce a levým tlačítkem myši zadejte konec oblouku v okamžiku, kdy IntelliCAD na konci úsečky zobrazí žlutý symbol uchopení (čtverec). Aby oblouk ležel nad úsečkou, musíte ho nakreslit proti směru hodinových ručiček 14 Drážku nakreslíme jako obdélník vedle hlavy šroubu, na hlavu šroubu ji přesuneme a ořízneme nepotřebné části entit. Spus te nástroj Kreslit 2D > Obdélník. 15 Zkosit/úRoveň/zaoBlit/Otočit/čtVerec/Tloušťka/šířKa/<První roh obdélníku>: Zadejte myší libovolný bod někde mimo nakreslenou hlavu šroubu. Tento bod bude levým dolním rohem kresleného obdélníka. Po zadání bodu začne IntelliCAD dynamicky obdélník překreslovat. 16 Další roh obdélníku: Zadejte souřadnice protilehlého rohu obdélníka. Do příkazové řádky a stiskněte ENTER. 17 Obdélník přesuneme za střed horní strany na vrchol nakresleného oblouku. Spus te nástroj Modifikovat > Přesunout. 18 Vyberte entity, které chcete přesunout: Naje te kurzorem na obdélník a určete ho levým tlačítkem myši. Výzva IntelliCADu se opakuje, výběr entit ukončete pravým tlačítkem myši nebo stiskem ENTER. 19 VEktor/<Výchozí bod>: Naje te kurzorem na horní stranu obdélníka v blízkosti její poloviny (stále je zapnut režim uchopení za polovinu), aby IntelliCAD uprostřed úsečky zobrazil žlutý symbol uchopení (trojúhelník). Pak zadejte levým tlačítkem myši bod, za který budete obdélník přesunovat. Pohnete-li myší, začne IntelliCAD obdélník dynamicky překreslovat. 97

4 K0875_OK_final.qxd :45 Page 98 Část III Start! 20 Cílový bod: Naje te kurzorem na oblouk tak, aby IntelliCAD v jeho vrcholu zobrazil žlutý symbol uchopení (trojúhelník). Po zobrazení symbolu zadejte levým tlačítkem myši bod, do kterého má být obdélník přesunut. IntelliCAD vymaže z výkresu původní obdélník a nakreslí ho na určeném místě. Uchopte obdélník za střed horní hrany a přesuňte ho přesně do vrcholu oblouku 21 Upravte pohled v okně tak, abyste mohli pohodlně oříznout nepotřebné části oblouku a obdélníka. Můžete opět použít nástroj Pohled > Nastavit okno. Když pohled hodně zvětšíte, může se stát, že oblouk bude zobrazen jako řada navazujících úseček. IntelliCAD totiž zrychluje zobrazování entit záměrným zjednodušováním jejich tvaru a oblé entity nahrazuje lomenými čarami. Všechny modifikační nástroje správně fungují, zjednodušené zobrazení ale může být poněkud matoucí. Spus te nástroj Pohled > Regenerovat, a IntelliCAD všechny oblé entity patřičně vyhladí. 22 Klepněte levým tlačítkem myši na obdélník. IntelliCAD ho zvýrazní bílou tečkovanou čarou a zobrazí zelené uzly. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli nad výkresovým oknem a z místní nabídky, která se zobrazí, vyberte položku Rozložit. 23 Klepněte levým tlačítkem myši na horní stranu obdélníka. IntelliCAD zvýrazní už jen tuto určenou úsečku, protože obdélník je rozložen. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli nad výkresovým oknem a z místní nabídky, která se zobrazí, vyberte položku Vymazat. IntelliCAD vybranou úsečku vymaže. 24 Spus te nástroj Modifikovat > Oříznout. 25 Vyberte ořezávající entity pro oříznutí <ENTER vybrat vše>: Vzhledem k tomu, že ve výkrese je jen několik entit, můžeme je vybrat všechny. V místní nabídce vyberte položku Vybrat všechny entity. IntelliCAD všechny entity zvýrazní. Výzva se opakuje, další výběr ukončete pravým tlačítkem myši nebo klávesou ENTER. 26 Hrana/OHrada/Promítání/<Vyberte entitu pro oříznutí>: Určete myší jednu ze svislých úseček v místě, kde nahoře přečnívá přes hlavu šroubu. IntelliCAD určenou část úsečky odřízne. Výzva programu se opakuje, určete tedy stejným způsobem ještě druhou úsečku a pak oblouk v místě mezi oběma úsečkami. Výběr dalších entit ukončete pravým tlačítkem myši nebo klávesou ENTER. Šipky označují místa, na kterých je potřeba entity určovat Dokončená hlava šroubu 98

5 K0875_OK_final.qxd :45 Page 99 Dřík šroubu 1 Obrys dříku nakreslíme, podobně jako drážku, mimo hlavu šroubu, a na správné místo jej přesuneme později. Nejprve ale patřičně upravte pohled v okně. Pokud jste pracovali podle předchozího návodu, vidíte v okně detail drážky. Zmenšete tedy pohled, např. pomocí prostředního tlačítka myši nebo posunem myši se současným stiskem CTRL+SHIFT a levého nebo pravého tlačítka myši. Hlava šroubu by měla být zobrazena v horní části okna a pod ní by mělo být dostatek místa pro dřík, který si zatím musíte pouze představovat. 2 Spus te nástroj Kreslit 2D > Obdélník. Postup při nakreslení obdélníka je stejný jako při kreslení drážky (body 15 a 16 v kapitole Hlava šroubu). Levý dolní roh zadejte kdekoli u dolního okraje okna, pravý horní roh zadejte relativními Nelekejte se, když nakreslený obdélník protne hlavu šroubu. 3 V dalším kroku zkosíme rohy nakresleného obdélníka. Spus te nástroj Modifikovat > Zkosit. 4 Zkosit (vzdal1=0.5, vzdal2=0.5): NAstavení/křivKA/<Vyberte první entitu>: Na příkazové řádce IntelliCAD zobrazí aktuální nastavení rozměrů zkosení 0.5/0.5, které neodpovídá našim požadavkům 1.5/1.5. Zapište proto do příkazové řádky NA a stiskněte ENTER nebo zvolte položku Nastavení zkosení z místní příkazové nabídky. IntelliCAD otevře dialogové okno Nastavení výkresu na kartě Modifikace entity, ve kterém můžete zadat správné rozměry zkosení. Po zadání klepněte na tlačítko OK. 5 Zkosit (vzdal1=1.5, vzdal2=1.5): NAstavení/křivKA/<Vyberte první entitu>: Určete myší levou stranu obdélníka. IntelliCAD zvýrazní celý určený obdélník. 6 Směrem/<Vyberte druhou entitu>: Určete myší dolní stranu obdélníka. IntelliCAD provede zadané oříznutí a ukončí příkaz. Postup určení hran při zkosení levého dolního rohu obdélníka 7 Klepněte pravým tlačítkem myši, a vyvolejte tak opakování předchozího příkazu. Znovu postupujte podle bodů 5 a 6. IntelliCAD si pamatuje dřívější nastavení zkosení, dialogové okno tedy nemusíte otevírat. Nejprve určete spodní stranu a pak pravou stranu obdélníka. 99

6 K0875_OK_final.qxd :45 Page 100 Část III Start! 8 Obrys dříku přesuneme pod hlavu šroubu. Klepněte levým tlačítkem myši na dřík. IntelliCAD ho zvýrazní. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli nad výkresovým oknem a z místní nabídky, která se zobrazí, vyberte položku Přesunout. 9 VEktor/<Výchozí bod>: Naje te kurzorem (stále je zapnut režim uchopení za polovinu) na horní stranu dříku tak, aby IntelliCAD uprostřed úsečky zobrazil žlutý symbol uchopení (trojúhelník). Po zobrazení symbolu zadejte levým tlačítkem myši bod, za který budete dřík přesunovat. Pohnete-li myší, začne IntelliCAD dřík dynamicky překreslovat. Pokud nakreslený dřík protíná hlavu šroubu, dejte pozor, abyste uchopili skutečně bod na straně dříku a ne bod na některé entitě hlavy. 10 Cílový bod: Naje te kurzorem na spodní úsečku hlavy šroubu tak, aby IntelliCAD uprostřed úsečky zobrazil žlutý symbol uchopení (trojúhelník). Po zobrazení symbolu zadejte levým tlačítkem myši bod, do kterého má být dřík přesunut. IntelliCAD vymaže z výkresu původní dřík a nakreslí ho na určeném místě. Uchopte dřík v polovině horní úsečky a přesuňte ho doprostřed pod hlavu šroubu 11 Je-li to potřeba, upravte opět velikost pohledu v okně, abyste viděli celý šroub. 12 Horní úsečku dříku, která se kryje s úsečkou hlavy, můžeme využít pro znázornění počátku závitu. Klepněte levým tlačítkem myši na dřík. IntelliCAD ho zvýrazní bílou tečkovanou čarou a zobrazí zelené uzly. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli nad výkresovým oknem a z místní nabídky, která se zobrazí, vyberte položku Rozložit. 13 Horní úsečku dříku můžete vybrat pouze výběrovým oknem, samostatný výběr není možný, IntelliCAD vždy vybere delší úsečku příslušející hlavě šroubu. Zadejte levý horní roh výběrového okna Znázornění začátku závitu uvnitř hlavy šroubu, vlevo nad dříkem šroubu a pravý dolní roh okna vpravo pod hlavou šroubu tak, aby okno zahrnovalo celou horní vodorovnou úsečku dříku. IntelliCAD úsečku zvýrazní a zobrazí její uzly. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli nad výkresovým oknem a z místní nabídky, která se zobrazí, vyberte položku Přesunout. 14 VEktor/<Výchozí bod>: Přesun budeme zadávat relativně, můžete tedy myší zadat zcela libovolný bod. 100

7 K0875_OK_final.qxd :45 Page Cílový bod: Do příkazové řádky a stiskněte ENTER. 16 Nakreslíme úsečku, která znázorňuje ukončení závitu. Spus te nástroj Kreslit 2D > Úsečka. 17 Počátek úsečky: Zadejte bod přesně v horním rohu levého zkosení (stále je zapnut režim uchopení za koncový bod). 18 úhel/délka/<koncový bod>: Zadejte bod přesně v horním rohu pravého zkosení. Pak klepněte pravým tlačítkem myši a ukončete tak příkaz. Při kreslení konce závitu uchopte rohy zkosení 19 Dále nakreslíme vnitřní obrys závitu. Nastavte vrstvu Závit jako aktuální. 20 Spus te nástroj Kreslit 2D > Úsečka. 21 Počátek úsečky: Zadejte bod přesně v dolním rohu levého zkosení (stále je zapnut režim uchopení za koncový bod). 22 úhel/délka/<koncový bod>: Úsečku potřebujeme nakreslit svisle vzhůru až k vodorovné úsečce znázorňující počátek závitu, tam ovšem není žádný bod, který bychom mohli uchopit. Zadání koncového bodu rozdělíme do dvou fází. Do příkazové řádky zapište.x a stiskněte ENTER. 23 Zadejte X: IntelliCAD nyní sice očekává zadání bodu, použije z něho ale jen souřadnici X. Zadejte znovu bod přesně v dolním rohu levého zkosení. 24 Zbývá zadat YZ: IntelliCAD opět očekává zadání bodu, použije z něho ale jen souřadnice YZ, protože souřadnici X již zná z předchozího bodu. Zadejte libovolný bod na vodorovné úsečce znázorňující počátek závitu (např. její koncový bod). IntelliCAD nakreslí úsečku vycházející svisle vzhůru od konce dříku až po horní vodorovnou úsečku. Zapište.x a zadejte bod, Dalším bodem určíte souřadnice Hotová svislá úsečka z něhož bude použita jen Y a Z souřadnice X 101

8 K0875_OK_final.qxd :45 Page 102 Část III Start! 25 úhel/délka/navázat/zpět/<koncový bod>: Zadejte bod přesně v levém horním rohu dříku. Pak klepněte pravým tlačítkem myši a ukončete kreslení dalších úseček. 26 Klepněte pravým tlačítkem myši, abyste vyvolali opakování posledního příkazu. 27 ENTER od posledního bodu/navázat/<počátek úsečky>: Zadejte bod přesně v dolním rohu pravého zkosení (stále je zapnut režim uchopení za koncový bod). 28 úhel/délka/<koncový bod>: Z důvodu procvičení zadejte nyní nejprve souřadnici Y. Do příkazové řádky zapište.y a stiskněte ENTER. 29 Zadejte Y: Zadejte libovolný bod na vodorovné úsečce znázorňující počátek závitu. 30 Zbývá zadat XZ: Zadejte znovu bod přesně v dolním rohu pravého zkosení. IntelliCAD nakreslí svislou úsečku. 31 úhel/délka/navázat/zpět/<koncový bod>: Zadejte bod přesně v pravém horním rohu dříku. Pak klepněte pravým tlačítkem myši a ukončete kreslení dalších úseček. Osa šroubu Osa šroubu nemusí mít přesnou délku, musí jen nahoře a dole přesahovat obrys šroubu. Kdybychom osu kreslili přímo na šroub, museli bychom vycházet z dostupných bodů uchopení (např. střed vodorovné úsečky zářezu a střed úsečky mezi zkoseními dříku). Taková osa by byla krátká a museli bychom ji nahoře i dole prodloužit. Výhodnější je nakreslit osu dostatečně dlouhou kdekoli vedle šroubu a dodatečně ji přesunout na správné místo. 1 Nastavte vrstvu Osa jako aktuální. 2 Spus te nástroj Kreslit 2D > Úsečka. 3 ENTER od posledního bodu/navázat/<počátek úsečky>: Zadejte myší bod kdekoli nad hlavou šroubu. Svislou úsečku můžete nakreslit vedle šroubu, nebude však vadit, když bude úsečka šroub protínat. 4 úhel/délka/<koncový bod>: Svislou úsečku nejsnáze nakreslíte, když nastavíte dočasný režim pravoúhlého kreslení. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a přesuňte myš dolů pod šroub. I když spojnice počátku osy a kurzoru myši nebude směřovat svisle dolů, IntelliCAD bude osu kreslit zcela svisle. Zadejte myší koncový bod osy a pravým tlačítkem myši ukončete kreslení dalších úseček. 5 Pokud jste výkres zakládali pomocí šablony #ŠABLONA.DWG, osa je zobrazena plnou čarou, přestože v definici vrstvy jste nastavili čáru čerchovanou. V dialogovém okně Průzkumník Typy čar si můžete nechat zobrazit vlastnosti typu čáry ČERCHOVANÁX2. 102

9 K0875_OK_final.qxd :45 Page 103 Sekvence číselných údajů znamená čárku dlouhou 1 výkresovou jednotku, mezeru dlouhou 0.5 výkresové jednotky, tečku a opět mezeru dlouhou 0.5 výkresové jednotky. Naše výkresová jednotka je dlouhá 1 mm a při zvětšení šroubu na celou výšku výkresového okna by měl být typ čáry jasně rozlišitelný. 6 Typ čáry je totiž ovlivněn ještě dalším parametrem. Otevřete dialogové okno Nastavení výkresu na kartě Vytváření entity. V poli Globální měřítko typu čáry je zadaná hodnota 50 a každý číselný údaj v definici typu čáry je tedy před použitím násoben padesáti. Je zřejmé, že když je celková výška šroubu 38 mm, nebude z čerchované čáry vidět nic než část první čárky. Do pole Globální měřítko typu čáry zapište hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK. IntelliCAD zobrazí osu čárkovanou čarou, přesně podle její definice. 7 Čerchovanou úsečku překopírujeme do osy šroubu. Klepněte levým tlačítkem na osu a pravým tlačítkem otevřete místní nabídku. Zvolte položku Přesunout. 8 VEktor/<Výchozí bod>: Potřebujeme osu přibližně vodorovně přesunout do středu některé vodorovné úsečky, která je součástí šroubu, na ose však není žádný bod, za který bychom ji mohli uchopit. Zapněte režim uchopení Režim uchopení > Uchopit nejbližší. Naje te myší na osu, bod uchopení je znázorňován symbolem dvou propojených trojúhelníků. Zadejte výchozí bod tak, abyste za něj mohli osu téměř vodorovně přesunout do cílového bodu na některé vodorovné úsečce šroubu. Výchozí bod zvolte např. vedle hlavy šroubu. Pokud osa šroub protíná, dejte pozor, aby zadaný bod ležel skutečně na ose a ne na některé entitě šroubu. 103

10 K0875_OK_final.qxd :45 Page 104 Část III Start! 9 Cílový bod: Vypněte režim uchopení Režim uchopení > Uchopit nejbližší nejbližšího bodu by znesnadňoval uchopení za polovinu.. Režim uchopení Naje te myší na vodorovnou úsečku hlavy šroubu a zadejte cílový bod přesně v jejím středu. IntelliCAD přemístí čerchovanou úsečku do osy šroubu. Chybné uchopení bod Uchopte osu šroubu Přesuňte osu do středu uchopení neleží na ose v libovolném jejím bodě některé vodorovné úsečky 104

11 K0875_OK_final.qxd :45 Page 105 Pružina Pružina Zadání: Vaším úkolem bude nakreslit nárys ocelové pružiny. Nakreslete levotočivou pružinu průměru 16 mm a výšky 26 mm. Pružina je vyrobena z drátu průměru 2 mm a má 5 závitů. Co si procvičíte: Kružnice, bod, úsečka, rozdělení entity na části, kopírování, přesun, paralelní kopírování, pravoúhlé pole, zrcadlení, ořezávání entit, vymazání entit, založení vrstvy, nastavení typu čáry, změna vlastností entit, uživatelský systém souřadnic, nastavení pohledu. Hotová úloha: #PRUŽINA.DWG Přípravy 1 Obrázek pružiny nakreslete do nového výkresu. Pro založení výkresu použijte šablonu #ŠABLONA.DWG nebo prove te základní nastavení popsané v kapitole Přípravy a nastavení. Nezapomeňte výkres uložit na disk, nejlépe pomocí klávesové zkratky CTRL+S. Výkresu dejte název PRUŽINA.DWG. 2 Ve výkrese založte novou vrstvu s názvem Pružina, pro vrstvu nastavte fialovou barvu a plnou čáru (CONTINUOUS). Vrstvu použijte pro uložení vlastní pružiny. 3 Ve výkrese založte novou vrstvu s názvem Osa, pro vrstvu nastavte bílou barvu a čerchovanou čáru (STŘEDOVÁ). 4 Ve výkrese založte novou vrstvu s názvem Osnova, pro vrstvu nastavte některou tmavší modrou barvu a čárkovanou čáru (ČÁRKOVANÁ). 5 Zkontrolujte dodržení základního nastavení popsaného v kapitole Přípravy a nastavení. Nezapomeňte vypnout režimy uchopení klepnutím na ikonu v panelu nástrojů Režim uchopení. Rozvaha Pružina je tvarově poměrně komplikovaný prvek, navíc u ní musíme řešit viditelnost částí spirály. Není exaktně dána výška závitu ani jeho stoupání, při rozvržení uspořádání závitů po výšce pružiny si tedy pomůžeme rozdělením pomocných úseček na patřičný počet dílů. Tyto úsečky nakreslíme po stranách pružiny jako spojnice středů oblouků na obrysu drátu. 105

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Využití ploch v CAD Decoru

Využití ploch v CAD Decoru Využití ploch v CAD Decoru Nástroj Obecný deskový prvek je velmi frekventovaný nástroj CAD Decoru, který patrně běžně používáte k vytváření desek (obezdívky van, stupně na podlaze, zděné police, parapetní

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Panel nástrojů CAD Decor - Prvky

Panel nástrojů CAD Decor - Prvky Panel nástrojů CAD Decor - Prvky Panel nástrojů CAD Decor - Prvky vám usnadní základní operace při přípravě modelů prvků zařízení před jejich importem do uživatelské databáze CAD Decoru. Nástroje z panelu

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje objekty, čáry

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje objekty, čáry VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování Kreslící a modelovací nástroje objekty, čáry Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy technického modelování Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443,

Více

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. 4 Přesné modelování Sice můžete změnit toleranci až během práce, ale objekty, vytvořené před touto změnou, nebudou změnou tolerance dotčeny. Cvičení

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

BRICSCAD V13 X-Modelování

BRICSCAD V13 X-Modelování BRICSCAD V13 X-Modelování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová

INFORMATIKA PRO ZŠ. Ing. Veronika Šolcová INFORMATIKA PRO ZŠ 2 Ing. Veronika Šolcová 6. 7. 2016 1 Anotace: 1. Nástroje I 2. Ukládání dokumentu 3. Otevírání dokumentu 4. Nový dokument 5. Nástroje II 6. Nástroje III 7. Kopírování 8. Mazání 9. Text

Více

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno BARVY Příkaz barva Se objeví dialogové okno Lze vybrat barvu přímo Nebo vložíme do programu a za tento prvek číslo Baltíkovy barvy nebo konstantyu Za prvek lze vložit náhodnou barvu přímo nebo pomocí proměnné

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele (viz následující obr.) osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních,

Více

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1 Jak na sestavy v MS Projectu Pro ilustraci postupu je připraven projekt Pracovní k sestavám, ve kterém jsou pouze dva pracovní zdroje a dodavatelé jsou vloženi jako materiálové zdroje. Pracovat budeme

Více

Konstrukce součástky

Konstrukce součástky Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

CAD Kuchyně. Editor skříněk. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace:

CAD Kuchyně. Editor skříněk. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace: Systém pro navrhování, cenové kalkulace a tvorbu výkresové dokumentace CAD Kuchyně pro IntelliCAD Editor skříněk Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-654 Poznań Ul. Kmieca 19A Tel.: +48 616576808,

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení Cvičení 5. VÝKRES Cílem pátého cvičení je na jednoduchém modelu hřídele si osvojit základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky. Otevřete soubor g:\cviceni\hřídel.dwg, nedbejte hlášek a uložte

Více

Návrh sprchového koutu

Návrh sprchového koutu Návrh sprchového koutu Možnosti programu CAD Decor si vyzkoušíte na projektu panelákové koupelny s klozetem a sprchovým koutem. Na následujícím obrázku si můžete prohlédnout půdorys finálního návrhu, na

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy Sestavy dlaždic Sestava dlaždic je předem připravené a na disk uložené uspořádání dlaždic, které lze pokládat buďto jednotlivě nebo na celou určenou plochu. Jedna sestava dlaždic může obsahovat dlaždice

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.2 Pomůcky pro přesné kreslení Mají usnadnit přesné zadávání souřadnic. Definice souřadnic z PŘ nejde vždy použít. Doporučené nastavení pro práci Nastavení příslušné

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technické kreslení v programu progecad 2009 GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ZARÁŽKY Pracovní list pro žáky Vytvořila: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 ZARÁŽKY TABULÁTORŮ pracovní list Zarážky tabulátoru umožňují umístit text na

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování

11.15 Podrobnosti a zjednodušování v zobrazování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

SurfCAM. Modelování ploch

SurfCAM. Modelování ploch SurfCAM Modelování ploch Modelování Ploch 1. Úvod Pro dokonalé obrobení načteného modelu obrobku z různých CAD systémů je mnohdy nutné vytvořit pomocné a doplňující plochy na tomto modelu. V SURFCAMu je

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu - Definování tabule plechu - Manuální vkládání (vkládání několika různých jednotlivých dílů) - Další Expert-Parametry pro automatické zpracování (najetí po oblouku,

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová MALUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová K ČEMU SLOUŢÍ PROGRAM MALOVÁNÍ Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více