1. Zdi Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar Vložit nový vrchol do zdi 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3"

Transkript

1 1. Zdi

2

3 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně jak na 2D půdorysném plánu, tak v prostorovém 3D pohledu. Všechny pracovní okna jsou mezi sebou propojena, takže změna v jednom okně se promítne i do dalších pohledů. Následující příklady představují nejdůležitější nástroje pro tvorbu a modifikaci jednovrstvých a sendvičových zdí, pravidelných i nepravidelných geometrických tvarů Vložit nový vrchol do zdi Nové vrcholy můžete do zdi vkládat pomocí konstrukčních čar. Tímto způsobem mohou být tvořeny skutečné projekty i pokusy. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi Zvolte nástroj Spojitá zeď. Zadejte počáteční vrchol zdi. Přemístěte kurzor v horizontálním směru. Zadejte délku na numerické klávesnici: 6.00 m. Stiskněte Enter pro potvrzení zadané hodnoty a ukončení kreslení zdi. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar Pomocí nástroje Čára nakreslete vertikální a horizontální konstrukční čáry podle obrázku níže. Pro zadání čar použijte zablokování směru pomocí klávesy Shift, k zadání vzdáleností použijte nástroje z palety Reference. Průsečíky těchto čar symbolizují nové vrcholy.

4 4 1. Zdi Krok 3: Přidání nových vrcholů (pomocí lokální nabídky) Klikněte na zeď pravým tlačítkem a zvolte příkaz z lokální nabídky Editace obrysu zdi Přidat vrchol. Klikněte na klíčové slovo SPOLYGON v příkazové řádce palety Navigátor. Následně klikněte postupně na všech 8 průsečíků čar jeden po druhém. Stiskněte Enter pro ukončení zadání. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. ARCHline.XP

5 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 5 Krok 3: Přidání nových vrcholů (pomocí ovládacích značek) Klikněte na zeď a na ovládací značku přemístění. Z nabídky zvolte Editovat vrstvy. Klikněte na obrys, který si přejete editovat a zadejte příkaz Přidat vrchol. Následně klikněte postupně na všech 8 průsečíků čar jeden po druhém. Stiskněte Enter pro ukončení zadání. Stiskněte Enter pro ukončení příkazu.

6 6 1. Zdi 1.2. Zaoblení vrcholu Nyní si ukážeme na jednoduchém příkladu jak zaoblit vnější vrchol zdí spojených ve tvaru L. Krok 1: Nakreslení zdí Zvolte nástroj Spojitá zeď. Nakreslete zdi ve tvaru L: Krok 2: Přidat, přemístit a zaoblit vrchol Přidejte vrchol podle vyobrazení na obrázku do bodu 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v blízkosti bodu 1. V zobrazené lokální nabídce zvolte příkaz Editace obrysu zdi Přidat vrchol, a zadejte umístění nového vrcholu. Stiskněte Enter. Klikněte pravým tlačítkem v blízkosti bodu 2. V zobrazené lokální nabídce zvolte příkaz Editace obrysu zdi Přemístit vrchol a přemístěte původní vrchol do bodu č.2. Stiskněte Enter. Jestliže nyní kliknete pravým tlačítkem na sraženou část, můžete příkazem Editace obrysu zdi Změnit na obloukovou hranu tento roh zaoblit. ARCHline.XP

7 1.3. Napojení zdí: Rozdělení zdí, T napojení, X napojení Napojení zdí: Rozdělení zdí, T napojení, X napojení Krok 1: Nakreslení zdí Nakreslete zdi podle obrázku s libovolnými rozměry pomocí nástroje Spojitá zeď. Upravte si rozměry. Okótujte si horní zeď pomocí nástroje Kótování zdí. Klikněte na obrysovou značku zdi a z nabídky vyberte Přemístit.

8 8 1. Zdi Přemístěte zeď v požadovaném směru a z klávesnice zadejte hondotu posunutí. Krok 2: T napojení V tomto případě zarovnáme dva přesahující konce příčné zdi. Klikněte na nástroj Zarovnat první v paletě Editace. Klikněte nejprve v bodě 1 a následně v bodě 2, poté nejprve v bodě 3 a následně v bodě 4. -> Krok 3: X napojení Smažte střední část příčné zdi. Použijte metodu X napojení. Klikněte pravým tlačítkem na prostřední část příčné zdi v bodě 1 a zvolte nástroj X napojení. Následně klikněte na bod 2. Stiskněte Enter. Výsledkem této operace jsou tři nové zdi. Smažte prostřední zeď : klikněte na tuto zeď, tím ji označíte a stiskněte klávesu Delete. Pro ukončení příkazu stiskněte Enter. ARCHline.XP

9 1.3. Napojení zdí: Rozdělení zdí, T napojení, X napojení 9 Tuto funkci můžete použít pro rozdělení spojených zdí.

10 10 1. Zdi 1.4. Rozdělení zdi čarou Krok 1: Nakreslení zdí a schodiště Nakreslete zdi podle obrázku. Klikněte na nástroj Schodiště - Předdefinovaná schodiště a v dialogovém okně vyberte typ Základní - L tvar s mezipodestou. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK a umístěte schodiště na půdorys podle obrázku. V zobrazeném dialogovém okně pouze potvrďte parametry stisknutím tlačítka OK. Krok 2: Rozdělení zdí pomocí čáry řezu Klikněte na prostřední zeď pravým tlačítkem. V lokální nabídce zvolte příkaz Editace Rozdělit čarou Klikněte na jednu stranu prostřední zdi. Zadejte počáteční a koncový bod čáry řezu pomocí klávesy Ctrl body 1 a 2, vyhledejte body průniku a klikněte (klávesu Ctrl nemusíte použít v případě, že máte implicitně nastaveno Automatické vyhledávání speciálních bodů, body se zobrazí automaticky při zaměření kurzorem kurzor ve tvaru písmene I). Program rozdělí zeď. Vyberte nyní delší část zdi a klikněte na body 3-4. Enter ukončí příkaz. ARCHline.XP

11 1.5. Vícenásobné napojení zdí 11 Smažte prostřední zeď : klikněte na tuto zeď, tím ji označíte a stiskněte klávesu Del. Pro ukončení příkazu stiskněte Enter Vícenásobné napojení zdí Tento příklad popisuje jak napojit tři nebo více zdí v jednom rohu. Pomocí této metody je možné rovněž vyřešit komplikované napojení zdí. Krok 1: Vytvoření zdí, umístění průsečíků Nakreslete tři zdi podle obrázku: Abychom mohli napojit třetí zeď, musíme přidat nové body průniku do ostatních dvou zdí. Nejprve umístíme pomocné body, které budou představovat pomyslné průsečíky se zdí: Klikněte na nástroj Bod a zvolte z palety Reference nástroj Pomyslný průsečík: Klikněte na body 1. a 2. Tím definujete bod č.5. Nyní zvolte opět nástroj Pomyslný průsečík a klikněte na body 3. a 4. Tím definujete bod č.6. Enter ukončí příkaz.

12 12 1. Zdi Krok 2: Přidání a přemístění vrcholů Klikněte na zeď v blízkosti bodu č.5. pravým tlačítkem myši. Z lokální nabídky zvolte příkaz Editace obrysu zdi Přidat vrchol. Umístěte nový vrchol v bodě č. 5. Nemáte-li zapnuté automatické vyhledávání použijte klávesy Ctrl. Enter ukončí zadávání nového vrcholu. Klikněte na roh mezi body 5. a 6. pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Editace obrysu zdi Přemístit vrchol a přemístěte rohový bod do bodu č. 6. Použijte klávesu Ctrl je-li zapotřebí. Krok 3: Spojení zdí Nyní můžeme snadno vytvořit spojení těchto zdí: Zvolte nástroj Zarovnat první z palety Editace. Klikněte na prostřední zeď a na nově vytvořený tvar spojení rohových zdí (5-6). Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. ARCHline.XP

13 1.6. Priorita vrstev zdi Priorita vrstev zdi V tomto příkladě vytvoříme třívrstvou zeď. U vícevrstvých zdí je možné nastavit tzv. prioritu vrstev, která nám umožní vytvořit správné napojení zdí. Jednotlivým vrstvám může být přiřazen index priority (0 10). Všechny vrstvy zdi mají implicitně nastaven index na hodnotu 1. Vyšší hodnota znamená vyšší prioritu. Budeme vytvářet následující vícevrstvé zdi: Krok 1: Vytvoření nové třívrstvé zdi a nastavení priority Klikněte na ikonu nástroje Zeď v paletě Pracovní nástroje pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno Atributy zdi, kliknutím na názvu oddílu Vrstvy si jej otevřete. Stiskněte dvakrát tlačítko Vložit, tímto způsobem zvětšíte počet vrstev jednotlivé zdi o dvě. Dvojklikněte na názvu materiálu první vrstvy a změňte jej na: Omítka1. OK. Tento materiál naleznete ve složce Zdiva. Změňte šířku první vrstvy dvojkliknutím na její hodnotě a zadáním: 50 mm. Přiřaďte nové šrafování: klikněte na oddíl Atributy vrstvy. Klikněte na ikonu Vzor, zobrazí se dialogové okno předdefinovaných šrafovacích vzorů.zvolte typ Písek.

14 14 1. Zdi Zadejte atributy další vrstvy podle předchozích instrukcí: Materiál: Zdivo4. Šířka vrstvy: 300 mm Šrafování: Předdefinované - Pruh Priorita: 2. Napojení zdí bude spojeno prostřední vrstvou. Klikněte na tlačítko Zobrazená vrstva, šipka u čísla vrstvy, která indikuje zobrazenou vrstvu, se přemísti na tento řádek. Zadejte rovněž atributy třetí vrstvy. Materiál: Plaster1 Šrafování: Písek Šířka vrstvy: 50 mm. Klikněte na tlačítko Nastavení, napravo se zobrazí nové dialogové okno. (Tlačítko Nastavení patrně bude obsahovat název aktuálního nastavení) Klikněte na tlačítko Nové a zapište název nového nastavení: Zdi1. Klikněte na tlačítko OK v okně Nastavení pro potvrzení nového nastavení. Klikněte na tlačítko s dvojšipkou v okně Atributy, tím aktivujete tlačítko OK, klikněte na něj pro uzavření dialogového okna a potvrzení parametrů. ARCHline.XP

15 1.6. Priorita vrstev zdi 15 Krok 2: Kreslení zdi Zvolte nástroj Spojitá zeď z palety pracovních nástrojů zdi. Nakreslete dvě zdi podle obrázku níže. Vzhledem k tomu, že priorita prostřední vrstvy je vyšší, budou tyto vrstvy u obou zdí spojeny. Z nabídky Pohled zvolte příkaz Zobrazení detailů podle měřítka. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na druhou ikonu shora na pravé straně. V tomto případě program zobrazí celou zeď šrafováním prostřední vrstvy, tedy vrstvy která byla zvolena v dialogovém okně Atributy zdi Vrstvy jako Zobrazená vrstva. Zbylé dvě vrstvy nejsou zobrazeny. Klikněte na ikonu Vytvořit 3D model. V dialogovém okně zapněte volbu Zobrazit vrstvy. Nyní jsou zobrazeny v prostorovém okně zdi včetně svých vrstev. Jestliže je volba vypnuta, zdi budou zobrazeny materiálem a výškou vrstvy, která byla zvolena v dialogovém okně Atributy zdi Vrstvy jako Zobrazená vrstva..

16 16 1. Zdi! Jestliže je priorita změněna dodatečně, výsledek nemůže být okamžitě zobrazen. Jakmile uděláte změny musíte nejprve rozdělit zdi a poté je opět spojit pomocí nástroje Zarovnat první. Pak se již změny zobrazí. ARCHline.XP

17 1.7. Modifikace profilu vrstvy zdi Modifikace profilu vrstvy zdi V tomto příkladě upravíme profil jedné vrstvy třívrstvé zdi, která má každou vrstvu s jinou výškou. Krok 1: Nastavení vrstev zdi Klikněte na ikonu nástroje Zeď v paletě Pracovní nástroje pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno Atributy zdi. Kliknutím na názvu oddílu Vrstvy si jej otevřete. Přidejte další vrstvy pomocí tlačítka Vložit. Klikněte na řádek druhé vrstvy a stiskněte tlačítko Zobrazená vrstva. Nastavte výšku první vrstvy: 2,5 m. Šířka: 0,1 m. Nastavte výšku druhé vrstvy: 1.5 m. Šířka: 0,38 m. Priorita 2. Nastavte výšku třetí vrstvy: 1 m. Šířka: 0,1 m. Přiřaďte rozdílné materiály jednotlivým vrstvám. Stiskněte tlačítko OK pro zavření dialogového okna. Nakreslete zeď dlouhou 5m.

18 18 1. Zdi Klikněte na nástroj Vytvořit 3D model a v zobrazeném dialogovém okně zapněte volbu Zobrazit vrstvy. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK, program zobrazí 3D pohled zdi s rozdílnými vrstvami. Jestliže je volba Zobrazit vrstvy vypnuta, program zobrazí zeď s výškou zobrazené vrstvy Krok 2: Modifikace profilu jedné vrstvy Podle obrázku nakreslete tři konstrukční čáry: šikmé čáry jsou pod úhlem 45º a 135º. (Použijte klávesu Shift pro zablokování předdefinovaného směru). Klikněte na ohraničení spodní a střední vrstvy pravým tlačítkem myši. Z lokální nabídky zvolte příkaz Editace obrysu zdi Přidat vrchol a klíčové slovo SPOLYGON v řádce příkazů. Vložte nové vrcholy na průsečíky , pro snadné vyhledání bodů použijte klávesu Ctrl (jestliže nemáte zapnutou automatickou přitažlivost). Stiskněte Enter pro zakončení příkazu. Výsledek v axonometrickém zobrazení: ARCHline.XP

19 1.8. Tvorba podezdívky zablokováním arch. prvku ve 3D Tvorba podezdívky zablokováním architektonického prvku ve 3D Pomocí následující metody je snadné vytvářet pohledy s detaily bez nutnosti jejich zobrazování na půdorysném výkrese. Krok 1: Nakreslení zdi a podezdívky Nakreslete zeď a podezdívku. Nejsnadnější cesta pro tvorbu podezdívky je nakreslení boční zdi (jako další zeď) s následujícími parametry: Šířka zdi: 0.05 m Výška: 0.6 m Materiál: Zdivo02. Zobrazte zdi s materiály ve 3D: Klikněte na ikonu Barvy materiálů v paletě 3D mód.

20 20 1. Zdi Krok 2: Zablokování tvaru Zadejte příkaz Modifikace Zablokovat arch. prvek ve 3D Zablokovat tvar. Vyberte architektonický prvek (v našem případě přímou zeď), ke kterému budete připojovat další prvky. Tento prvně zvolený prvek bude mít ve 3D zablokované 3D zobrazení. Vyberte další prvky, která bude obsahovat prvně zvolený prvek ve 3D (v našem případě podezdívku). Enter Ukončí výběr. Je-li 3D tvar architektonického prvku zablokován, je zapnuto zaškrtávací políčko 3D tvar blokovat v atributech prvku, v našem případě atributů zdi. Vyškrtnutím můžete zrušit blokaci. 3D tvar zdi je nyní zablokován spolu s podezdívkou. Můžete smazat 2D symbol podezdívky v 2D pohledu, 3D tvar zdi zůstane nezměněn.! Blokace uchovává 3D tvar, tzn. je-li vloženo okno do takto zafixované zdi, symbol okna se sice zobrazí ve 2D pohledu, ale ve 3D se okno zobrazí pouze v drátěném modelu, protože tvar zdi je zablokován. Umístěte proto okno do zdi před vlastní blokací 3D tvaru. ARCHline.XP

21 1.9. Zadání horního profilu zdi Zadání horního profilu zdi Krok 1: Transformace přímé zdi na obloukovou Požijte nástroj Spojitá zeď z palety pracovních nástrojů zdi pro nakreslení zdi 6m dlouhé. Klikněte pravým tlačítkem myši na hraně zdi a zvolte příkaz z lokální nabídky Editace Změnit na obloukovou hranu. V příkazové řádce zvolte klíčové slovo POLOMĚR a zadejte hodnotu: 4.0 m Přemístěte kurzor na tu stranu, kde budete vytvářet zaoblení. Klikněte pro potvrzení zadání. Vytvoří se oblouková zeď Stiskněte Enter pro ukončení příkazu. Krok 2: Přidání profilu na zeď Klikněte na vnitřní straně obloukové zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profilace Přidat horní čelní profil. Program vygeneruje editační plochu zvolené plochy zdi. Umístěte tuto editační plochu na pracovní plochu. V pracovních nástrojích se zobrazí nabídka příkazů Definice profilu. Zvolte nástroj Polygon. Nakreslete profil podle obrázku. Nakreslete čáru od levé hrany na horní hranu, poté oblouk a nakonec čáru k pravé hraně (pro přesné kreslení můžete použít nástroje palety Reference). Pro kreslení obloukové části klikněte na klíčové slovo Oblouk v příkazové řádce. Stisknutím klávesy Enter ukončíte definici profilu a zeď s profilací se zobrazí v pohledovém okně.

22 22 1. Zdi Přidání celého profilu na obloukovou zeď Pomocí uzavřeného profilu můžete vytvářet zdi nepravidelných tvarů. Krok 1: Nakreslení zdí Nakreslete dvě zdi podle obrázku: Klikněte na nástroj Zeď Zeď polygonem v paletě Pracovní nástroje.. Zadejte počáteční bod první zdi, přemístěte kurzor doleva a zadejte z numerické klávesnice hodnotu: 4 m. Enter. Vyberte klíčové slovo Oblouk v příkazové řádce, přemístěte kurzor směrem dolů ve směru 315º. Zadejte délku: 6 m. Enter.! Program rozpozná směr, jestliže byl předem zadán v dialogovém okně Soubor - Preference Základní Rastr. Následně zvolte z příkazové řádky klíčové slovo Poloměr a zadejte hodnotu: 4 m. Enter. Přemístěním kurzoru zvolte správnou stranu pro umístění oblouku a kliknutím potvrďte umístění oblouku. Enter Enter ukončí zadání polygonu ukončí příkaz. ARCHline.XP

23 1.10. Přidání celého profilu na obloukovou zeď 23 Krok 2: Zadání celého profilu Klikněte na vnější straně obloukové zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profilace Přidat celý čelní profil. Umístěte editační kresbu na pracovní plochu. Nakreslete profil: Z nabídky Definice profilu palety Pracovní nástroje zvolte příkaz Polygon. Nakreslete profil podle obrázku níže. (Použijte klávesu Ctrl pro nalezení prostředních bodů a rohových bodů obdélníku.) Stisknutím klávesy Enter ukončíte definici profilu a zeď s profilací se zobrazí v pohledovém okně.

24 24 1. Zdi Zadání profilu ve 3D Krok 1: Nakreslení zdí V této kapitole si ukážeme, že je možné modifikovat profil zdi také ve 3D. Nakreslete zdi podle obrázku níže pomocí nástroje Zeď pravoúhelníkem. Zvolte klíčové slovo XY délka v příkazové řádce. V dialogovém okně zadejte v políčku pro X=5m a Y=5m. OK. Kliknutím na výkres umístěte zdi. Enter pro ukončení příkazu. Krok 2: Modifikace profilu ve 3D Aktivujte 3D okno. Klikněte pravým tlačítkem myši na ploše zdi, u které si přejete změnit profil. Z lokální nabídky zvolte příkaz Profilace Přidat horní čelní profil. Program zobrazí editační obrázek zdi v čelním pohledu. Umístěte jej na 3D pohled. Z nabídky Definice profilu palety Pracovní nástroje zvolte příkaz Polygon. Nakreslete oblouk nad zdí: Klikněte v bodě č.1 první bod oblouku, poté klikněte na klíčové slovo Oblouk a klikněte na bod č. 2 pro definici koncového bodu oblouku, poté zadejte libovolný bod pro definici oblouku: bod č.3. Enter Ukončí příkaz. ARCHline.XP

25 1.12. Uzavřený profil na více zdech Uzavřený profil na více zdech Krok 1: Nakreslení obloukových zdí Každý druh profilu je možné připojit současně několika zdem. Profily mohou být také obloukové. Nejdříve nakreslete tvar zdí požitím nástroje Čára Spojitá čára s obloukovými segmenty. Nakreslete obloukový tvar vytvoření ze tří částí použitím klíčového slova Oblouk a Hladce. Klikněte na nástroj Zeď Zeď otevřeným řetězcem a klikněte na konec nakresleného řetězce. Podél zadané trasy ze vytvoří zdi.

26 26 1. Zdi Krok 2: Nakreslení profilu Klikněte na vnitřní stranu zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profilace Přidat celý čelní profil, umístěte editační nákres na pracovní plochu. Enter ukončí příkaz. Opakujte příkaz pro další dvě zdi a umístěte editační nákresy vedle sebe.! Pozor na to, aby jste vždy klikli na stejnou stranu zdí při jejich výběru! Nakreslete profil podle obrázku. Použijte nástroje Čára Spojitá čára s obloukovými segmenty. Pro kreslení oblouků klikněte na klíčové slovo Oblouk a Hladce v příkazové řádce. Krok 3: Vytvoření celého profilu Klikněte na vnitřní stranu zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profilace Přidat celý čelní profil a umístěte editační nákres na stejné místo, kde máte umístěný nákres z kroku č.2. Z nabídky Definice profilu palety Pracovní nástroje zvolte příkaz Bod profilu a klikněte uvnitř nákresu profilu první zdi. ARCHline.XP

27 1.12. Uzavřený profil na více zdech 27 Klikněte na druhé zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profilace Přidat horní čelní profil a umístěte editační nákres na stejné místo, kde máte umístěný nákres z kroku č.2. Z nabídky Definice profilu palety Pracovní nástroje zvolte příkaz Vybrat otevřený řetězec a klikněte na oblouku profilu druhé zdi. Nyní klikněte pravým tlačítkem na třetí zeď a zvolte opět příkaz Profilace Přidat celý čelní profil a umístěte nákres na stejné místo, kde máte umístěný nákres z kroku č.2. Z nabídky Definice profilu palety Pracovní nástroje zvolte příkaz Bod profilu a klikněte uvnitř nákresu profilu první zdi.

28 28 1. Zdi Zadání příčného řezu profilací zdi Nyní si ukážeme příklad jak modifikovat příčný řez zdi. Krok 1: Nakreslení zdi a profilu Nastavte atributy zdi: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zeď v paletě Pracovní nástroje. V dialogovém okně atributů zadejte následující parametry: Výška: 2.7 m. Šířka: 0,38 m. OK. Nakreslete přímou zeď libovolné délky, použijte nástroj Spojitá zeď Klikněte na hraně zdi pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky zvolte příkaz Profilace Přidat příčný profil. Umístěte editační kresbu na pracovní plochu. Nakreslete profil: Z nabídky Definice profilu palety Pracovní nástroje zvolte příkaz Polygon. Nakreslete profil podle obrázku níže. (Použijte klávesu Ctrl pro nalezení prostředních bodů a rohových bodů obdélníku.). Informační body oranžové barvy na obrysu zdi a editačního nákresu vás informují o shodnosti hran zeď - editační nákres.. ARCHline.XP

29 1.13. Zadání příčného řezu profilací zdi 29 Vyzkoušejte si postup také pro obloukovou nebo šikmou zeď:

ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1. ARCHline.XP Tutoriál řešené příklady. 1. Zdi. ARCHline.XP

ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1. ARCHline.XP Tutoriál řešené příklady. 1. Zdi. ARCHline.XP ARCHline.XP 2014 Tutoriál 1 ARCHline.XP 2014 Tutoriál řešené příklady 1. Zdi 2 ARCHline.XP 2014 Tutoriál Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

5. Základy projektování v ARCHline.XP

5. Základy projektování v ARCHline.XP 5. Základy projektování v ARCHline.XP 5.1. Preference Před vlastním kreslením nové budovy, doporučujeme nastavit některé základní charakteristiky výkresu a několik dalších prvků. 5.1.1. Základní preference

Více

Interior. Návrh interiéru

Interior. Návrh interiéru ARCHline.XP Interior Windows Návrh interiéru Výukový materiál pro osvojení základů verze Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

ARCHline.XP 2014 Novinky 1. ARCHline.XP 2014 Release 2. Návrh kuchyně. ARCHline.XP

ARCHline.XP 2014 Novinky 1. ARCHline.XP 2014 Release 2. Návrh kuchyně. ARCHline.XP ARCHline.XP 2014 Novinky 1 ARCHline.XP 2014 Release 2 Návrh kuchyně ARCHline.XP 2 ARCHline.XP 2014 Novinky Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

ARCHline.XP 2012. Novinky. Release 1

ARCHline.XP 2012. Novinky. Release 1 ARCHline.XP 2012 Novinky Release 1 Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine Kft.. Software, které obsahuje informace obsažené

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Tvorba modelu gumové kačenky. V tomto návodu se dozvíte jak:

Tvorba modelu gumové kačenky. V tomto návodu se dozvíte jak: Tvorba modelu gumové kačenky V tomto cvičení se zaměříme pouze na volné deformování objektů. Nebude záležet na přesné velikosti a umístění objektů. Jde nám o celkový tvar, o formu. V tomto návodu se dozvíte

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

1. Úvod. 1.1. Systémové požadavky na ARCHline.XP. 1.2. Omezení jednotlivých verzí ARCHline.XP

1. Úvod. 1.1. Systémové požadavky na ARCHline.XP. 1.2. Omezení jednotlivých verzí ARCHline.XP I. Tutoriál 1. Úvod Abychom vám umožnili rychlé seznámení s programem ARCHline.XP, připravili jsme pro vás několik malých cvičných příkladů. Tyto příklady samozřejmě popisují pouze část možností, které

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

ARCHline.XP 2011. Novinky. Release 1

ARCHline.XP 2011. Novinky. Release 1 ARCHline.XP 2011 Novinky Release 1 Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany CadLine Kft.. Software, které obsahuje informace obsažené

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

SPIRIT 2010. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2010. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2010 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 09/2010 (SPIRIT 2010 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

ARCHline.XP 2015 Krok za krokem I. Začínáme navrhovat budovy a jejich interiéry

ARCHline.XP 2015 Krok za krokem I. Začínáme navrhovat budovy a jejich interiéry ARCHline.XP 2015 Krok za krokem I. Začínáme navrhovat budovy a jejich interiéry CadLine kft Březen 2015 Informace uvedená v tomto dokumentu podléhá změně bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu.

František Hudek. leden Informační a komunikační technologie ZONER Práce s textem. Tvorba a editace odstavcového a uměleckého textu. VY_32_INOVACE_FH19_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek leden 2013 9.

Více

Výhody programu OCAD

Výhody programu OCAD Program OCAD vektorový program pro počítačovou tvorbu map původně - mapy pro orientační běh (začátek 90. let), později zobecněn pro tvorbu různých druhů map autorem Hans Steinegger (+2004) firma OCAD AG,

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

GstarCAD8 Aktualizovaná verze ze dne Podpora 64-bitové verze systému. Nové dodatky. Poznámky (OBJECTSCALE / Měřítko objektu poznámek)

GstarCAD8 Aktualizovaná verze ze dne Podpora 64-bitové verze systému. Nové dodatky. Poznámky (OBJECTSCALE / Měřítko objektu poznámek) GstarCAD8 Aktualizovaná verze ze dne 03.07.2014 Dne 3. července 2014 uvedla společnost Gstarsoft aktualizovanou verzi programu GstarCAD8 zaměřenou zejména na podporu 64-bitového systému, což znamená, že

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

7 Editace bodů. Editace bodů. NURBS křivky

7 Editace bodů. Editace bodů. NURBS křivky 7 Editace bodů Editace bodů U objektů si můžete zobrazit řídicí nebo editační body a pomocí jejich přemisťování můžete lokálně upravovat tvar objektů namísto manipulace s objektem jako celkem. To se nazývá

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více