Základní informace o nás: Síť regionálních klubů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o nás: Síť regionálních klubů:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Základní informace o nás: Společnost Parkinson, o.s. Nezisková pacientská organizace Adresa: Volyňská 20, Praha 10 telefon: Bankovní účet GE Money Bank Praha č. ú /0600 Veřejná sbírka č. účtu /2010 IČ Statutární zástupci v roce 2012: Václav Fiedler předseda Mgr. Michaela Kramerová místopředsedkyně Blanka Sedláčková místopředsedkyně Síť regionálních klubů: Brno České Budějovice Červený Kostelec Děčín Havlíčkův Brod Hradec Králové Chomutov Liberec Litomyšl Mladá Boleslav Most Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha Rožnov p. Radhoštěm Ústí nad Labem Zlín Žďár n. Sázavou 2

3 Obsah 1 Důležitá data v historii Společnosti Parkinson, o.s Hlavní činnosti Společnosti Parkinson, o. s., v roce Rekondiční pobyty a docházkový tělocvik Ediční činnost Další činnost Aktivita v rámci regionálních klubů Organizační servis Personální oblast Financování Společnosti Ekonomické ukazatele a zpráva auditora Významní partneři a sponzoři Kontakty

4 1 Důležitá data v historii Společnosti Parkinson, o.s. Datum vzniku: 1994 Zakladatel: Ing. Dvořák Poslání Zlepšovat kvalitu života nemocných, zvyšovat jejich sebevědomí, učit je žít s touto nemocí a bojovat s ní. Podporovat veškeré projekty, které posilují samostatnost a aktivní stránky života nemocných. Působit na zlepšení legislativních podmínek a přispět v edukaci odborné i laické veřejnosti. Neméně důležitý je také sociální aspekt Společnosti, protože mnoho nemocných důsledkem progredující choroby (zpomalení, časté stavy OFF, neovladatelný třes, mimovolní pohyby, pády, špatná artikulace ) zažívá hluboké vykořenění z běžného života, samotu, pocity zbytečnosti apod. Cíle Stát se uznávaným partnerem pro všechny zúčastněné strany v České republice. Sjednotit vedoucí členy jednotlivých klubů za účelem uskutečnění konzistentních návrhů a strategických kroků směrem ke státním autoritám a veřejnosti. Stát se více nezávislou společností schopnou samostatně zabezpečovat fundraising a realizovat různorodé projekty. 2 Hlavní činnosti Společnosti Parkinson, o. s., v roce Rekondiční pobyty a docházkový tělocvik Vzhledem k tomu, že nemocní Parkinsonovou chorobou mají nárok pouze na jeden plně hrazený pobyt v lázeňském zařízení, jsou rekondiční pobyty nezbytnou součástí programu Společnosti. Tyto pobyty jsou zaměřeny především na zlepšení zdravotního i psychického stavu a dávají nemocným příležitost navázat vztahy se stejně postiženými. Rekondiční pobyty v roce 2012 proběhly v těchto termínech a pod tímto vedením: Štikov I (vedoucí pobytu J. Juskanič) Bílá Strž (vedoucí pobytu B. Šindelářová) Pastviny (vedoucí pobytu V. Fiedler) Štikov II (vedoucí pobytu V. Fiedler) Kahan (vedoucí pobytu V. Kintrová) Staré Město (vedoucí pobytu M. Salavcová) Zúčastnilo se celkem 225 osob včetně rodinných příslušníků, z toho 182 nemocných Parkinsonovou chorobou. Celkové náklady činily ,- Kč Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na rekondiční pobyty činila ,- Kč Těžiště činnosti Společnosti Parkinson, o.s., ve vztahu k nemocným leží na regionálních klubech, které fungují díky obětavé práci jejich předsedů a všech dalších zapojených členů. V českých i moravských klubech se pravidelně cvičí v tělocvičnách a bazénech, v některých klubech jsou realizovány i hodiny logopedie. Jsou pořádány odborné přednášky, kluby se věnují tréninkům paměti, ergoterapii, někde i hypoterapii. Celkové rozpočtové náklady činily ,- Kč Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na docházkový tělocvik činila ,- Kč 2.2 Ediční činnost V roce 2012 byla vydaná tři čísla časopisu Parkinson nákladem 3500 výtisků: 36/2012 Téma: Výskyt Parkinsonovy nemoci garant prof. MUDr. Jan Roth, CSc. 37/2012 Téma: Bolest u Parkinsonovy nemoci garant prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. 38/2012 Téma: Poruchy kontroly impulzů garant MUDr. Tereza Uhrová Náklady na vydávání časopisu v roce 2012 činily celkem ,- Kč výtisků dostávají registrovaní členové Společnosti zdarma. Časopis je distribuován v počtu 150 ks i na Slovensko. 4

5 V roce 2012 finančně podpořila vydávání časopisu především firma Novartis a částečně i firma GlaxoSmithKline. Grafické zpracování časopisu zajišťuje firma KORŠACH, tisk Tiskárna 999, s.r.o.; distribuci zajišťuje firma Adiservis, Praha. Časopis prošel také odborným hodnocením a nebyly žádné zásadní připomínky. Po stránce obsahové byl časopis hodnocen příznivě. V rámci časopisu byly navázány kontakty i s dalšími vydavateli zajímavých časopisů, např. Altera Media. V dubnovém čísle jejich časopisu Revue 50+ vyšel příspěvek o Parkinsonově nemoci a také o výstupu na Říp. Prezentace naší Společnosti proběhla i v časopise Doba seniorů a další budou určitě následovat. Nesmírně významná byla v prezentaci Společnosti Parkinson spolupráce s firmou Abbott. Nové webové stránky Společnosti Parkinson, o.s. Díky podpoře firmy Medtronic byly zprovozněny nové webové stránky Změnu iniciovala právě výše zmíněná firma z důvodu lepší přehlednosti a moderního vzhledu. 2.3 Další činnost Mediální kampaň 2012 u příležitosti 15. Světového dne Parkinsonovy nemoci Ve spolupráci s firmou Abbott zviditelnění SP, informování široké veřejnosti o PN a oslovení významných politických činitelů premiéra Nečase, ministra zdravotnictví Leoše Hegera, poslankyně Lenky Kohoutové. 5

6 Založení sbírkového fondu č. účtu /2010 Nadace Vodafone Rok jinak Nebyli jsme úspěšní, ale zůstali jsme v kontaktu s Ing. J. Kahounem, současným předsedou SP. Iniciování certifikovaných kurzů získání akreditace k Kurz pro zdravotníky Specifická péče o nemocné s Parkinsonovou chorobou termín konání podzim 2013 Brno. Realizace nových projektů Johnson & Johnson projekt Zlepšení postavení nemocných Parkinsonovou chorobou ve společnosti získání finanční dotace. Glenmark podpora prezentace SP formou prezentačních nástěnek a letáčků v rámci neurologických center. Účast na programu vzdělávání, pořádaném Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Akademie pro pacientské organizace APO Cyklus šesti dvoudenních seminářů, vedených zkušenými lektory a odborníky. Zástupci klubu České Budějovice byli přijati hejtmanem Jihočeského kraje, Mgr. Jiřím Zámolou. Celý projekt byl završen 5. výstupem nemocných Parkinsonovou chorobou na Říp; kromě této akce vystoupali naši členové v Brně na hrad Špilberk a v Olomouci na Svatý kopeček. Ve 12 hodin došlo k propojení všech tří vrcholů a proběhly vzájemné zdravice. Celkem se zúčastnilo téměř 400 lidí. Strategické plánování Semináře Strategické plánování a strategický plán ve Společnosti Parkinson vedené dr. Ivanou Plechatou. Mezinárodní spolupráce, aktivity Evropská Asociace Parkinsonovy nemoci (EPDA) byl vydaný 2. díl brožury Život s Parkinsonovou nemocí Parkinson Selbsthilfe Österreich, Wien Účast na 6. Waldviertler Parkinson Informationstage v Karlsteinu an der Thaya. Spoločnosť Parkinson Slovensko, Košice Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, Katowice Semináře pro pacientské organizace vedené společností MedicaHealthWorld Účast výboru a předsedů velkých klubů. Metody a postupy řízení neziskových organizací. 6

7 Výstavy, prezentace Pragomedika a Non Handicap Senior Handicap 13. veletrh neziskovek NGO Forum 2000 EPO 2012 Luhačovice Kulturní akce Vánoční koncert u sv. Klimenta 2.4 Aktivita v rámci regionálních klubů Brno vystoupení v médiích, besedy u cimbálu, ale také přednášky o změnách v sociální reformě, pravidelné tréninky ve stolním tenise, benefiční koncert v podání Pěveckého sboru Masarykovy univerzity. České Budějovice pořádali řadu přednášek z oblasti psychologie Mgr. Šnorek, doc. Robert Jech přednášel o léčbě duodopou a MUDr. Petr Dušek na téma Parkinsonova nemoc a osobnost. Spolu s parkinsoniky plzeňského klubu navštívili hrad Velhartice, město Český Krumlov. Navštívili i Lipno a Stezku v korunách stromů. Spolupořádali Slavnostní koncert duchovní hudby. Červený Kostelec výstup k vodojemu spojený s otvíráním studánek. Děčín kromě pravidelné činnosti uspořádali krásný výlet lodí po Labi. Hradec Králové přednáška doc. Roberta Jecha o DBS a duodopě. Uskutečnil se 2. ročník sportovního klání v Předměřicích. Litomyšl přednáška o zdravé výživě, únor proběhl v rytmu tance let. Olomouc pravidelné schůzky klubu byly doplněny koncertem, cvičením jemné motoriky, výstavami apod. Účast na vernisáži fotografií R. Frýsy na Neurologické klinice FN a LF UP Olomouc, organizace podzimního turnaje v bowlingu a Vánočního turnaje ve stolním tenise, kam přijeli sportovci až ze Slovenska. Ostrava celodenní prezentace v Domě knihy Librex, vítání léta v Klimkovicích a v Hrabyni. Pardubice přednáška Novelizace zákonů a jejich dopad na seniory, oslava 10. výročí založení klubu, návštěva zámku Nové Hukvaldy. Plzeň v režii Mgr. Zdeňka Sadílka se v červnu uskutečnila akce Vladař Svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody a na podzim Jan 7

8 Blažej Santini Aichl génius barokního stavitelství úžasný výlet po stopách génia barokního stavitelství v plzeňském kraji. Praha sportovní klání v bowlingu, vycházky do Bohnic a okolí, návštěva hvězdárny v Ďáblicích a ZOO, pochod Z Dubče do Dubče, víkendový pobyt v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, přednášky Dějiny Židů Lea Skácelová, MUDr. Petr Dušek Význam muzikoterapie pro osoby s PN a MUDr. Uhrová Otázky psychiatrie obtíže u osob s PN. Zlín zlínská sportovní sobota, vycházky do přírody, ZOO a večer při ohni a vonícími špekáčky. 3 Organizační servis V centrále SP, ve Volyňské 20, se vykonávají veškeré kancelářské a účetní práce zabezpečující nejen chod Společnosti, ale také všech 21 regionálních klubů. Vyřizují se přihlášky, aktualizuje se databáze, zpracovávají se žádosti o granty, vedou se jednání se sponzory. V roce 2012 zde pracovaly projektová manažerka Ing. Martinů a jako účetní Věra Skoupá. Důležitá byla i pomoc z řad dobrovolníků, za kterou velmi děkujeme. Celkové náklady činily ,- Kč Z toho dotace MZČR činily ,- Kč 4 Personální oblast V únoru 2012 na Valné hromadě Společnosti došlo k personálním změnám ve vedení. Zásadní byla rezignace předsedy JUDr. Karla Skořepy a odchod člena výboru Ing. Pavla Kneře a Jaroslava Fridricha. Řízením SP byl pověřen Václav Fiedler. Ke zbylým členům výboru Čestmíru Čermákovi, Janě Večlové, Blance Sedláčkové byli zvoleni v doplňovacích volbách PhDr. Michaela Kramerová a Jan Ďurďák. V průběhu roku postupně omezili činnost ve výboru Blanka Sedláčková (odchod do APH), Jan Ďurďák a Čestmír Čermák ze zdravotních důvodů a kvůli mateřským povinnostem Michaela Kramerová. Nicméně fungování Společnosti nebylo nijak narušeno, a to především zásluhou Václava Fiedlera, Jany Večlové, projektové manažerky Ing. Marie Martinů a účetní paní Věry Skoupé. V několika klubech došlo k volbě nových předsedů. Z vedení klubu Olomouc odešla dlouholetá výborná předsedkyně Marie Salavcová. Na její místo byl zvolen Radomil Žert. V klubu Most zemřel předseda klubu ing. Arnošt Štádlík. Na jeho místo byl zvolen Jan Uxa a poslední změna nastala v klubu Zlín, kde byla na členské schůzi odvolána předsedkyně klubu Marie Skoumalová a novou předsedkyní zde byla zvolena ing. Zdena Kymlová. 5 Financování Společnosti Společnost Parkinson, o.s., je nezisková organizace, která je závislá na dotacích ministerstev, krajských a místních úřadů, sponzorských darech farmaceutických firem a komerčních subjektů. V neposlední řadě oslovujeme i nadační fondy a založili jsme sbírkový fond. Nelze opomenout ani dobrovolné dary a příspěvky, které tvoří 10 % rozpočtu. Ministerstvem zdravotnictví ČR byla poskytnuta dotace ve výši 550 tis. Kč. Nadstandardní spolupráce probíhala s firmami Novartis, GSK, UCB, Abott, Medonet, ČEPS a Medtronic. Mezi největší úspěchy v této oblasti patří účast Společnosti na projektu firmy Johnson & Johnson Zlepšení postavení nemocných Parkinsonovou chorobou ve společnosti a získání dotace ve výši 35 tisíc euro. Na tomto místě se sluší poděkovat všem našim sponzorům a dárcům. V oblasti fundraisingu je třeba vyzdvihnout také úspěchy v rámci klubů, které si dokáží dojednat dotace od městských úřadů a magistrátů. Je na místě jmenovat zejména kluby Plzeň a České Budějovice, které získaly od města dotaci ve výši 100 tis. Kč, Úspěšné byly i kluby Děčín, Most, Ústí n./l., Olomouc, Pardubice a Hradec Králové. 8

9 6. Ekonomické ukazatele a zpráva auditora 9

10 10

11 11

12 7 Významní partneři a sponzoři Spolupracujeme: Národní rada pro zdravotně postižené Koalice pro zdraví Asociace inovativního farmaceutického průmyslu DS Háje Denní Stacionář Parkinson Odlehčovací služba možnost krátkodobého či přechodného ubytování pobytu nemocného, vhodné pro pečující či rodiny Trvalý pobyt vyhrazeno 10 jedno- a dvoulůžkových pokojů, kde mohou klienti bydlet natrvalo DS Hortenzie Vhodné i pro osoby s Parkinsonovou nemocí vyškolený personál Domov Borová Nové nadstandardní zařízení, které je citlivě uzpůsobeno dle potřeb obyvatel. Lázně Vráž u Písku Dlouhodobá spolupráce s těmito lázněmi, které nabízejí vynikající rehabilitační péči za příjemné ceny. Významní sponzoři Společnost Parkinson, o.s., je nezisková pacientská organizace a je zcela závislá na sponzorských darech a dotacích ze státního rozpočtu. Proto děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili naši organizaci v činnosti, kterou vykonáváme pro nemocné trpící Parkinsonovou chorobou. poděkování dárcům Úřad vlády ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR ,- Kč ,- Kč Statutární města a kraje Pardubický kraj ,- Statutární město Pardubice ,- Jihočeský kraj ,- Statutární město České Budějovice ,- Statutární město Most ,- Statutární město Pardubice 5.000,- Statutární město Zlín 4.000,- Statutární město Zlín 2.500,- Statutární město Ostrava-Poruba 4.000,- Městys Kounice 5.000,- Ústecký kraj, krajského úřadu Ústeckého kraje ,- Statutární město Děčín ,- Statutární město Ostrava-Poruba ,- Statutární město Ústí nad Labem ,- Město Žďár nad Sázavou ,- Plzeňský kraj ,- Plzeňský kraj ,- Hlavní město Praha ,- Moravskoslezský kraj ,- Finanční dary firem Abbott laboratories, s.r.o ,- Medonet Pharma s.r.o ,- Roche s.r.o ,- Ipsen Pharma o.s ,- Glaxosmithkline, s.r.o ,- Glaxosmithkline, s.r.o ,- Medtronic ,- Novartis s.r.o ,- Ucb, s.r.o ,- Johnson & Johnson (euro) ,- Amgen s.r.o ,- Intax, spol. s r.o ,- Čeps, a.s ,- Elektrárny Opatovice, a.s ,- Kostka Kolobka, s.r.o ,- Pasoil s.r.o ,- Vermax s.r.o ,- Linde Pohony s.r.o ,- Coca Cola hbc čr s.r.o ,- Finanční dary jednotlivců Nedoma Richard ,- Macek Jindřich 6.000,- Macek Jiří 4.000,- a další Statutární zástupci Společnosti Parkinson, o.s. Ing. Jindřich Kahoun předseda Ing. Václav Veselý místopředseda Jana Večlová místopředsedkyně V Praze dne Zpracovali: Jana Večlová, Ing. Václav Veselý 12

13 8 Kontakty Volyňská 20, Praha 10 tel.: JMÉNO A PŘÍJMENÍ SKYPE ADRESA TELEFON MOBIL VÝBOR Ing. Jindřich Kahoun Ing. Václav Veselý Václav Fiedler václav-mb Jana Večlová Vlaďka Svobodová Jan Svoboda Mgr. Pavel Štroner Martina Hájková parkinson-cz.net Účetní Jitka Turková parkinson-cz.net Časopis Zdislava Etbanová slavka www-admin Ing. Josef Cajtler pepanc web Zdislava Erbanová slavka STACIONÁŘ: Denní stacionář Parkinson DS Háje, k Milíčovu 734, Praha 4-Háje Vedoucí stacionáře Bc. Magda Sýkorová, mobil PřeDSeDa TeLeFON MOBIL VS Brno Mgr. eva Vernerová Červený Kostelec Helena Kukrálová České Budějovice Ing. Bohumila Šindelářová Děčín Jan Ďurďák Havlíčkův Brod Jaroslav Dušek Hradec Králové Martin Brus Chomutov Jaroslav Bednář, Irena Bednářová Liberec Zdeněk Konopáč Litomyšl Marta Skřivanová Mladá Boleslav Václav Fiedler Most Jan Uxa Olomouc Radomil Žert Ostrava Jarmila Slivečková Pardubice Jiří Vála Plzeň Luboš Vágner Poděbrady Dita Daňková Praha PhDr. Michaela Kramerová Ústí nad Labem Věra Jelínková Zlín Ing. Zdenka Kymlová Žďár nad Sázavou Marie Benešová Rožnov p. Radhoštěm Vlaďka Svobodová Parkinson Slovácko o.s. Jan Škrkal

14 Významní sponzoři v roce 2012 Společnost Parkinson, o. s., nezisková organizace, by nemohla provozovat svou činnost bez pomoci sponzorů. Významně nám pomáhají především dotace projektů Ministerstva zdravotnictví ČR a firmy NOVARTIS, UCB, GSK a Abbvie. Děkujeme i všem ostatním firmám, které se rozhodly nás podpořit. Velmi důležitou součást našich prostředků tvoří také drobnější finanční dary od jednotlivců. Také jim patří náš dík. partneři Účtovat nám pomáhá: Partner Klubu Pardubice:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Společnosti Parkinson, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Společnosti Parkinson, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Společnosti Parkinson, o. s. Společnost Parkinson, o. s., byla založena v roce 1994 z podnětu lékařů Neurologické kliniky 1. LF UK v Praze. Jejím prvním předsedou

Více

Výroční zpráva 2009 Zdraví občanů musí být prioritou každého státu, každý člověk má právo na důstojný život.

Výroční zpráva 2009 Zdraví občanů musí být prioritou každého státu, každý člověk má právo na důstojný život. Výroční zpráva 2009 Zdraví občanů musí být prioritou každého státu, každý člověk má právo na důstojný život. Společnost Parkinson, o. s. byla založena v roce 1994 z podnětu lékařů Neurologické kliniky

Více

! # % % & % % ( ) & % # # #

! # % % & % % ( ) & % # # # ! # % % & % % ( ) & % # # # Úvahy nad funkcí a smyslem Společnosti Parkinson Od roku 2000 až dodnes, poslední necelé dva roky jako předsedkyně Společnosti Parkinson, o. s., jsem se setkala s mnoha

Více

17 Společnost Parkinson v České republice

17 Společnost Parkinson v České republice 17 Společnost Parkinson v České republice Pavel Knéř Společnost Parkinson o. s. se snaží nabídnout pomocnou ruku nemocným, jejich rodinám a i za pomoci lékařů působit celospolečensky. Je v zájmu všech,

Více

Společnosti Parkinson, o.s. za rok 2013

Společnosti Parkinson, o.s. za rok 2013 Společnosti Parkinson, o.s. za rok 2013 1 Údaje o organizaci za rok 2013 : Název organizace: Společnost Parkinson, o.s. Sídlo organizace: Volyňská 20, 100 00 Praha 10 Právní statut organizace: Číslo registrace:

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva IČO Bankovní spojení: /0800 ČS Praha 1 Registrace: Městský soud v Praze, odd. L, vl.

Výroční zpráva IČO Bankovní spojení: /0800 ČS Praha 1 Registrace: Městský soud v Praze, odd. L, vl. ALEN Každý život má svůj Mys dobré naděje - sdružení žen postižených rakovinou, z. s. 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova čp. 156/22 www.alen.tym.cz IČO 47610191 Výroční zpráva 2016 Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

MaRS hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou březen 2017

MaRS hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou březen 2017 MaRS 2017 24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou 3. 4. březen 2017 Co je MaRS Unikátní mezinárodní sportovně osvětová kampaň v oblasti roztroušené sklerózy 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO CVIČENÍ

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva. za rok 2012

Výroční zpráva. za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Asociace Parkinson-Help o. s. (APH o. s.), Dürerova 2177/18, Praha 10, IČ: 22754059, č.ú.: 251244245/0300, www.parkinson-help.cz 1. Vznik APH, vize a poslání Asociace Parkinson-Help

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost.

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou Unikátní dobročinná a sportovně osvětová kampaň 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

V roce 2013 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Bc. Švábová Věra místopředsedkyně. Koklar Pavel člen výboru

V roce 2013 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Bc. Švábová Věra místopředsedkyně. Koklar Pavel člen výboru V roce 2013 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Bc. Švábová Věra místopředsedkyně Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka výboru Ing. Řeháková Vlasta členka

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Potravinová banka Vysočina, z.s.

Potravinová banka Vysočina, z.s. Potravinová banka Vysočina, z.s. Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou zastoupená Miroslavem Krajcigrem - předsedou tel.: 737 034 558 e-mail: potravinovabankavysocina@seznam.cz ČLENOVÉ PBV Organizace:

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 7 6)

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více