Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne 10. března 2011 Markéta Korfová

3 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala Ing. Vandě Hadrabové za pomoc, vedení, cenné rady a připomínky, které napomohly ke zpracování této bakalářské práce. Rovněž bych chtěla poděkovat Evě Šourkové za textovou korekturu práce.

4 Anotace Cílem bakalářské práce je představit možnosti využití různých druhů platebních karet a jejich budoucnost. Teoretická část je věnována historii a druhům platebních karet. Praktická část je zaměřena zejména na porovnání platebních karet šesti nejznámějších bank v České republice. Předmětem porovnání jsou především poplatky, dále pak srovnání v oblasti pojištění, zabezpečení platební karty, dostupnosti bankomatů jednotlivých bank a v neposlední řadě i porovnání v nabídkách doplňkových služeb. Poslední kapitola odhaluje důvody nízkého využití nástrojů bezhotovostního platebního styku a názory na jejich možný budoucí vývoj jak z hlediska vzhledu, tak z hlediska použití. Annotation The aim of this bachelor thesis is to introduce the possibility of using different types of payment cards and their future. The theoretical part is devoted to the history and types of credit cards. The practical part focuses on a comparison of six best-known credit card banks in the Czech Republic. The object of comparison are mainly fees, then the comparison in the field of insurance, security cards, access to ATMs of banks and, last but not least, the comparison offers additional services. The last chapter reveals the reasons for the low use of cashless payment instruments and their views on possible future developments both visually and in terms of use.

5 Obsah Úvod Historie platebních karet Historický vývoj platebních karet Diners Club American Express JCB Vývoj platebních karet v ČR a používané systémy MasterCard VISA Srovnání bankovních a nebankovních společností Druhy platebních karet Podle způsobu zúčtování Debetní karta Kreditní (úvěrová) karta Charge karta Podle způsobu provedení Elektronická karta Embosovaná karta Podle záznamu dat Karta s magnetickým záznamem Karta s laserovým záznamem Čipová karta Porovnání bank v České republice Poplatky Vydání platební karty Výběr hotovosti na přepážce Platba kartou v rámci obchodních sítí Výběr hotovosti z bankomatu Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky Výběr hotovosti v zahraničí Zabezpečení platební karty Pojištění

6 3.4 Bankomaty Ostatní bankovní služby Omezující faktory pro rozšíření platebních karet Důvody nízkého stupně využívání platebních karet Neochota populace sbírat nové informace Konzervativní přístup seniorů k moderním technologiím Vliv sousedních států Změna fyzických vlastností platební karty Čínské platební karty na českém trhu Budoucnost platebních karet Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh

7 Úvod V dnešní moderní uspěchané době se bezhotovostní platební styk stal neodmyslitelnou součástí života každého z nás. Platební kartu lze definovat jako nástroj přímého bankovnictví, kterou je možné využívat jednak k výběrům hotovosti, jednak k zaplacení zboží, služeb, a to nejen v síti hypermarketů, ale i na čerpacích stanicích, v restauracích, v kulturních domech a podobně. V posledních letech došlo k dynamickému rozvoji držitelů těchto platebních instrumentů a rovněž i k výraznému rozšíření míst, která je akceptují. S užíváním platební karty je beze sporu spojeno i jisté riziko, které je však oproti disponování s hotovostí minimální. Všichni majitelé platební karty dnes mohou využít značné výhody vyplývající ze široké nabídky doplňkových služeb, mezi něž patří například cestovní a úrazové pojištění. Cílem této bakalářské práce je zjistit možnosti využití různých druhů platebních karet a jejich budoucnost. Nejvýznamnějším zdrojem pro její sepsání byla kniha Pavla Juříka Platební karty: : velká encyklopedie. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována historii platebních karet, seznámení s největšími bankovními a nebankovními asociacemi a stručnému popisu vývoje platebního instrumentu v České republice. Nevyhýbá se ani rozboru nejzákladnějších druhů nástroje bezhotovostního platebního styku a obsahuje dva názorné obrázky. Praktická část se zabývá analýzou šesti vybraných bank v České republice a zaměřuje se zejména na výši poplatků jak za výběr hotovosti z bankomatu banky, u které má klient otevřený účet, tak z bankomatu cizí banky a za výběr hotovosti v zahraničí. Závěr bakalářské práce představuje problematiku nižšího stupně využívání platebních karet a nastiňuje možnosti budoucího vzhledu i nové možné technologie karty. 7

8 1 Historie platebních karet Platební karta je nástrojem bezhotovostního platebního styku, jenž je využíván až 87 % české populace. Zhruba desetina populace aktivně používá dvě a více karet. Jedná se o plastovou kartu, která slouží k výběru hotovosti z bankomatu či placení v hotelích, restauracích, nákupních centrech, k platbě pohonných hmot apod. Takovou kartu je možné používat jak na území České republiky, tak v zahraničí. Platební karta musí obsahovat: označení vydavatele platební karty jméno držitele platební karty, popřípadě identifikaci držitele (rodné číslo, podpis) číslo platební karty platnost platební karty záznam dat (magnetický proužek, mikročip, optický nebo jiný speciální záznam). 1 Při výběru hotovosti se doporučuje klientům výběr z bankomatu jeho banky, tj. banky, která mu platební kartu vydala (klient se tak vyhne placení vyšších poplatků za výběr. Více v kapitole Výběr hotovosti z bankomatu). Platební karty jsou vydávány především bankami jako doplňující produkt účtu, ale i úvěrovými společnostmi, a to zejména fyzickým a právnickým osobám. V případě výběru hotovosti vyšší částky než je schopen konečný zůstatek na účtu pokrýt, je banka oprávněna vyžadovat vrácení platební karty. Stejně tak je tomu i v případě nedodržení podmínek klientem či při pochybnosti banky o důvěře klienta. Karta je zabezpečena čtyřmístným identifikačním číslem, tzv. PIN (Personal Identification Number), který klient obdrží při vydání karty. Tento PIN kód slouží k ochraně karty před zneužíváním neoprávněnou osobou. Po klientovi je vyžadován při výběru hotovosti z bankomatu nebo při placení v obchodních domech apod., v některých případech společně s podpisem (záleží na zabezpečení karty). Rozměry a fyzikální vlastnosti identifikačních karet stanoví mezinárodní norma ISO 3554 na 85,6 x 54,0 x 0,76 mm. Karta je vyrobena z třívrstvého PVC, který musí být: schopen elasticky vyrovnat deformace vzniklé při běžném používání netoxický odolný vůči chemickým vlivům při běžném používání 1 SEKERA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. Praha: Nakladatelství Profess Consulting, cit. 165 s. 8

9 strukturálně spolehlivý a použitelný při teplotách prostředí od -35 do +50 stupňů Celsia a při relativní vlhkosti vzduchu 5 95 % při 25 stupních Celsia odolný proti rozmačkání a zkroucení prolisovaných částí (reliéfní písmo) 2 Stejně jako jiné produkty, i platební karta skýtá řadu výhod a nevýhod. Touto problematikou se zabývá řada autorů. První výčet výhod pochází z knihy Bankovnictví z roku Autor se zabývá zejména výhodami pro klienta. Výhody platebních karet: přístup k finančním prostředkům bezpečnost a úspora času výhodnější směnný kurz přehled výdajů doplňkové služby snížení hotovostního obratu segmentace klientů 3 Další příklady výhod pocházejí z knihy Platební styk klasický a elektronický, jež vyšla v roce Výhody platebních karet: a) pro klienty jednoduchý přístup k potřebným finančním prostředkům. Držitel karty čerpá prostředky ze svého účtu až v době provedení platby (resp. později v závislosti na druhu karty) vyšší bezpečnost oproti hotovosti úspora času a poplatků spojených se směnou hotovostí výhodnější kurz pro zúčtování plateb (je prováděno kurzem deviza prodej) doplňkové služby pro držitele spojené s kartou b) pro obchodníky vyšší bezpečnost v důsledku přijímaní menší hotovosti větší obrat 2 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, cit. 37 s. 3 HLAČINA, Tibor. Bankovnictví. Kunovice: Nakladatelství Evropský polytechnický institut, cit. 104 s. 9

10 zaručená platba (při splnění stanovených podmínek při přijímání platební kartou). 4 Autor se v této knize zabývá nejen výhodami pro klienty, ale i výhodami pro banku. Nejen v knihách, ale i na internetových stránkách lze nalézt velké množství výhod i nevýhod, příkladem může být webová stránka kde se dočteme o kladech i záporech různých druhů karet (Bankokarta, Perfekt karta, Styl karta, MasterCard Makro karta a další). Mezi nevýhody platebních karet lze zařadit: poplatky spojené s využíváním platební karty (u některých bank i poplatek za vydání karty) možnost zneužití karty (odcizení, ztráta, odposlech při zadávání důležitých údajů apod.) 1.1 Historický vývoj platebních karet Kolébkou platebních karet nemohla být jiná země než Amerika. Za předchůdce platebních karet je považován telegraf, který sloužil ve druhé polovině 19. století k převodu peněz. Dalším krokem ve vývoji bezhotovostního platebního styku byly cestovní šeky (vynálezce Thomas Cook); Hotel Coupons (hotelové poukázky), později The Circular Notes; poštovní poukázky, Metal Charge Coins (kovové úvěrové mince), které jsou známé spíše pod názvem Metal Coins nebo také Shopers Plate. Předchůdci platebních karet zvaných Frank Card se ve Spojených státech objevili nejpozději v roce 1892, kdy je vybraným klientům začala vydávat dopravní a kurýrní společnost American Express. Tyto karty byly vyrobeny z tvrdého oboustranně potištěného papíru a sloužily k prokázání nároku na bezplatné nebo zlevněné služby. 5 V roce 1914 vydala americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company první platební kartu (vyrobena z plechu), která byla podobná vojenským identifikačním štítkům. Prostřednictvím této karty mohl majitel telefonovat či zasílat telegramy bez okamžitého placení. Na konci měsíce mu byl zaslán výpis, na němž byly údaje o veškerých 4 MÁČE, Miroslav. Platební styk klasický a elektronický. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, cit. 59 s. 5 JUŘÍK, Pavel. Platební karty: : velká encyklopedie. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, cit. 20 s. 10

11 telefonátech a zaslaných telegramech, jejich cena a celková částka, kterou společnosti dlužil. Částku uhradil buď šekem, nebo bankovním převodem. Společnost tím poskytovala krátkodobý obchodní úvěr. Použití platebních karet bylo velmi podobné dnešnímu užívání. Po předložení karty byl porovnán vzorový podpis na kartě s podpisem na účtu. Pro vyšší bezpečnost nebo pokud nebyl na kartě podpisový vzor, vyzval prodávající zákazníka k předložení průkazu totožnost. Od roku 1914 uběhlo mnoho let a samozřejmě se změnil i systém zabezpečení. Nyní je platební karta chráněna již zmíněným PIN kódem, který může být doplněn o ochranu v podobě podpisového vzoru. Bohužel narůstá i počet krádeží oproti minulému století a pokud si po odcizení či ztrátě platební karty nezajistíme zablokování přístupu na účet, může nás to hodně stát. Lidé jsou v dnešní době chytří i vynalézaví, a než si stačíme všimnout, že kartu postrádáme, můžeme mít nulový zůstatek na účtu. Obrázek 1 - Platební karta společnosti Western Union z roku Těmto platebním kartám se říkalo Věrnostní platební karty. Důvodem bylo, že si společnosti vydávající tyto karty snažily udržet dobré klienty. Již dříve bylo známo, že klient utratí více peněz za zboží, zejména pak za kvalitní a drahé výrobky, pokud zaplatí později. Stejnou psychologii používají obchodníci i dnes. Tento systém se nazývá Buy now, pay later (neboli nakup teď, zaplať později). Zákazník (popř. zaměstnanec) si nakoupí určité zboží, za které nemusí okamžitě platit. Nepřipouští si, že se jedná o výdaj. Tento fakt pocítí až v okamžiku skutečné platby. Na trhu se kromě Western Union Telegraph Company objevily další konkurenční společnosti. Například v roce 1924 společnost General Petroleum Corporation of California (dnešní Mobil Oil) vydávala nejdříve svým zaměstnancům a vybraným klientům úvěrové karty, které byly vyrobeny z papíru. Později se dostaly i do rukou širší veřejnosti. Tato úvěrová karta nabízela bezhotovostní placení pohonných hmot, náhradních 6 Idnes.cz. Jak a kde vznikly platební karty [online] [cit ]. 11

12 dílů apod. Po tří měsíčním užívání obdržel klient novou kartu. Ovšem díky hospodářské krizi ve 30. letech byl rozvoj platebních karet zastaven. Mnohem horší následky pak přinesla 2. světová válka. Nevýhodou bylo, že karty byly vázány pouze na společnost, která je vydala. Změnu přinesla až společnost Diners Club International. Pravou bankovní kartu vydala až v roce 1951 The Franklin National Bank z New Yorku. Karty byly vydávány důvěryhodným klientům, kteří museli své nákupy uhradit do 30, 60, 90 dnů. Důsledkem nízkého zisku a vysokých nákladů přestala společnost karty vydávat. Další bankou vydávající platební karty byla Bank of America v roce Karty byly poprvé vyrobeny z plastu, což umožňovalo placení pomocí mechanických snímačů imprinterů. Bank of America zpřístupnila svůj úspěšný projekt v roce 1966 i ostatním bankám v Americe a jedné anglické bance (tzn. bezhotovostní platební styk se dostal i do Evropy) Diners Club Společnost Diners Club International stála u zrodu tzv. univerzálních platebních karet. Zakladateli společnosti jsou americký podnikatel Robert McNamara a Ralph Schneider. Ke vzniku společnosti se váže historka: roku 1950 pozvali tito dva pánové své přátele do luxusní restaurace v New Yorku. Společně povečeřeli a když došlo na placení, Robert McNamara zjistil, že nemá dostatek hotovosti k zaplacení celé útraty. Majitel restaurace mu nabídl splacení dlužné částky až na konec měsíce. V ten večer se zrodil nápad založit klub, který bude vydávat svým členům platební kartu (tzv. Charge Card) k zaplacení v restauracích, hotelech a obchodech, s nimiž klub uzavře smlouvu. Výhodou pro zákazníka byla možnost odložení placení za zboží či službu (pro obchodníky to znamenalo zejména zvýšení tržeb v důsledku vyššího zájmu o nakupovaní a ušetření prostředků, které by museli vynaložit na provoz vlastních věrnostních karet). Jelikož společnost ručila za závazky svých členů, obchodníci se nemuseli strachovat o případnou insolventnost zákazníků. Byli však povinni podílet se na nákladech a rizicích. Členové klubu při placení pouze předložili kartu a od společnosti dostávali každý měsíc výpis všech plateb, které museli uhradit do data splatnosti (za tento výpis, stejně jako dnes, museli držitelé karty platit). Byla zavedena provize z nákupu a poprvé byl zaveden i roční poplatek za vydání a správu karty. V únoru 1950 se oba pánové rozhodli zajít do newyorské restaurace Major s Cabin Grill na večeři. Při placení předložil McNamara na 7 Finance.cz. Historie platebních karet [online] [cit ]. 12

13 stůl malou kartonovou kartičku (Diners Club Identification Card) a podepsal doklad o zaplacení. Tato večeře se proslavila jako tzv. First Supper (první večeře). Společnost Diners Club International začala oficiálně provozovat svou činnost 28. ledna Na začátku roku 1950 vydala společnost okolo 200 karet. Nových zájemců přibývalo, poptávka se zvyšovala a na konci téhož roku se počet klientů vyšplhal na více než dvacet tisíc. Nejen počet klientů se zvyšoval, rostl i počet partnerů pro tento obchod. Z původních 14 partnerů na 285. Zmínky o společnosti Diners Club se rychle šířily a kreditní karta pronikla i do dalších zemí. Například v roce 1961 mohli kartu používat občané Argentiny a Rakouska, v roce 1968 se dostala i do bývalého Československa. Dnes kreditní kartu využívá okolo 10,5 milionů obyvatel v 200 zemích a smlouvu se společností sepsalo více jak 13,5 milionů partnerů. 9 Obrázek 2 - Karta Diners Club Classic 10 Karty byly úspěšné a obrat se stále zvyšoval. Zvyšování obratu vedlo k potřebě dalšího kapitálu. Poskytnout kapitál byl ochoten Alfred Bloomingdale, ale pouze pod podmínkou, že ve společnosti získá podíl (McNamarův podíl činil 70%). Ostatní společníci tuto nabídku odmítali. Bloomingdale začal v Los Angeles vydávat podobnou kartu, tzv. Dine and Sign. Jeho obrat brzy činil dolarů. Po třech měsících provozu se McNamara s Bloomingdale spojili. Propojením obou firem došlo k založení první celostátní Charge Card na území Spojených států amerických. Karta s sebou nesla i řadu problémů. Hlavním problémem byl materiál, z kterého byla karta vyrobena. Protože to byl papír, klienti na něj dopisovali svá jména, která byla často nečitelná. Bloomingdale musel najmout grafology, ale i ti nebyli vždy úspěšní. Nakonec musely být zavedeny karty 8 JUŘÍK, Pavel. Platební karty: : velká encyklopedie. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, s. 9 Diners Club International. Historie [online] [cit ]. 10 Diners Club International. Karta Diners Club Classic [online] [cit ]. 13

14 s předtištěnými jmény. Roku 1951 dosáhla společnost obratu 6,2 milionů dolarů a počet klientů narostl na O rok později se McNamara rozhodl ze společnosti odejít a svůj podíl prodal Bloomingdalovi a Schneiderovi za USD. Teprve v roce 1961 zavedl Diners Club plastové karty American Express Zlomem pro začátek American Expressu byl rok 1850 a otevření hranic divokého západu. Společnost založili Henry G. Wells a William G. Fargo. V době, kdy bylo zapotřebí rychlé přepravy zlata a bankovek, společně založili dopravní společnost. V roce 1882 vytvořila společnost bezpečnou alternativu posílání peněz, tj. peněžní poukázky. V roce 1886 zahájila společnost American Express spolupráci s bankami v Evropě a umožnila tak přistěhovalcům v USA předávat peníze svým rodinám v zámoří. Kromě peněžních poukázek společnost vydávala i směnky, které bylo možno proplatit v kterékoliv firemní pobočce. Později byl veřejnosti představen i cestovní šek, který zajišťoval převod dolarů na jinou měnu (v případě odcizení či ztráty jej bylo možné nahradit). V době druhé světové války poskytovala společnost uprchlíkům finanční služby a dopravu. 1. října 1958 vydala společnost svou první kartu. Stejně jako karty společnosti Diners Club, i karty American Express byly vydávány nejprve v papírové formě. Netrvalo dlouho a papírové karty byly nahrazeny kartami plastovými, které měly svou typickou zelenou barvu (Green Card se symbolem Centuriona). Karta dodávala majiteli prestiž a uznání. Dnes jsou v nabídce i platinové a zlaté karty. 12 American Express u nás: Transakce uskutečněné kartami American Express zpracovává kancelář společnosti American Express v Praze pro část obchodníků, se kterými má smlouvu přímo tato společnost nebo smlouvu taktéž se společností American Express ve spolupráci s Českou spořitelnou, a. s. V tomto případě Česká spořitelna může nabídnout pro své obchodníky, se kterými má uzavřenu smlouvu o akceptaci platebních karet, možnost uzavření smlouvy o akceptaci i platebních karet Amex, kterou však uzavírá opět sama společnost American Express. Kancelář American Express odesílá transakce od obchodníků ke zpracování přímo do zpracovatelského centra American Express v Brightonu. Zpracování se provádí v amerických dolarech. 11 JUŘÍK, Pavel. Platební karty: : velká encyklopedie. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, s. 12 American Express. Historie a tradice značky American Express [online] [cit ]. 14

15 Mezinárodní transakce odesílá Komerční banka do zúčtovacího centra rovněž v Brightonu. Zúčtování se provádí v amerických dolarech. Pro asociaci American Express není v České republice žádné tuzemské zúčtovací centrum JCB Po 2. světové válce postihl Japonsko příliv amerického vlivu. Američané byli zvyklí na používání platebních karet, trend, který v Japonsku ještě nebyl zaveden. To bylo příčinou založení nejdříve dceřiných společností, které karty vydávaly. Až v roce 1961 byla založena společnost Japan Credit Bureau, ve zkratce JCB, se sídlem v Tokiu. Společnost si za vzor pro vytvoření vlastní karty vzala kartu společnosti American Express. V roce 1968 se společnost JCB spojila s další společností, OCB (Osaka Credit Bureau). Cílem JCB byla nabídnout Japoncům alternativu k cizím platebním kartám, které měly původ ve Spojených státech amerických. V roce 1972 vzrostl počet držitelů karty na 1 milion. V roce 1981 společnost výrazně rozšiřuje své podnikání do zahraničí. V tomto roce začali obchodníci přijímat první karty JCB a do deseti let přijímalo tyto karty na 1,7 milionů obchodů v Japonsku a okolo obchodů v zahraničí. Všechny mezinárodní operace jsou prováděny prostřednictvím dceřiné společnosti JCB International Co., Ltd. Ve spojených státech amerických nejsou JCB karty tak široce přijímány jako jiné karty (Visa, Diners Club, apod.). Vedle platebních karet vydává společnost JCB také benefity leteckých společností a mezinárodních hotelových sítí, poskytuje finanční a cestovní služby atd. V současné době má společnost 59 milionů členů, kteří nakupují zboží a služby ve více než 190 zemích světa u 14 milionů obchodníků. 14 JCB u nás: Transakce uskutečněné kartami JCB se odesílají do zúčtovacího centra v Tokiu. Zpracování transakcí JCB v České republice provádějí následující banky: Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s., a ČSOB, a. s Vývoj platebních karet v ČR a používané systémy Akceptace platebních karet na našem území fungovala daleko dříve, než byla vydána první platební karta. Onou první oficiálně akceptovanou kartou se stala v roce 1965 karta společnosti Diners Club. Později, do roku 1990, se přidaly i karty American Express, JCB, VISA, MasterCard a další. Karty byly ovšem v rukou cizinců, kteří se dostávali do 13 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Brno: Nakladatelství Computer Press, cit. 68 s. 14 Wikipedia the free encyclopedia. Japan Credit Bureau [online] [cit ]. 15 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Brno: Nakladatelství Computer Press, cit. 68 s. 15

16 styku pouze s cestovní kanceláří ČEDOK. Pod cestovní kancelář spadaly veškeré subjekty cestovního ruchu, a proto se Čedok stal společností akceptující platební karty. Začátkem 90. let vznikaly v bankách útvary, které se zabývaly vytvořením jednotného mezinárodního systému placení. V roce 1988 vydala v tehdejším Československu první platební kartu Živnostenská banka. Byla to tzv. dispoziční karta vydávaná k tuzexovým účtům, která sloužila k výběru odběrních poukazů PZO Tuzex v pobočkách ČSOB a SBČS (Státní banky československé) a k bezhotovostnímu placení v prodejnách Tuzex. Živnostenská banka se jako první banka u nás stala členem mezinárodní společnosti a roku 1991 vydala první VISA kartu. Společnost American Express otevřela v roce 1990 svoji kancelář v Praze a převzala od Čedoku úlohu akceptační společnosti. Čedok ukončil svou zprostředkovatelskou činnost v červnu 1992, kdy tyto služby převzaly členské banky VISA a MasterCard. Živnostenská banka svou službu zúčtování karet VISA, Diners Club a JCB ukončila roku 1996 a převzala ji Česká spořitelna. ČSOB, Komerční banka, Agrobanka, Investiční banka, Tatrabanka a Všeobecná úvěrová banka založily v roce 1991 Mezibankovní sdružení pro platební karty. Platební karty se pro mnoho lidí staly nezbytností. Ovšem některé banky se chovaly skepticky a vývoj podcenily. Ze začátku procházely banky nepříznivým obdobím. Důvodem byly zejména vysoké náklady, příkladem takových nákladů může být instalace bankomatu, která činila 1,5 milionů Kč (bankomaty byly v začátcích v systému off-line, tzv. sloužil pouze pro výběr hotovosti). Dalším příkladem je samotné vedení banky. V ředitelském křesle seděli pánové starší 60 let, kteří neměli mezinárodní zkušenosti. Boom platebních karet v České republice sice nastal v 90. letech 19. století, ale většina obyvatelstva karty odmítala. Bylo to zejména z důvodu nevědomosti, nedostatkem informací, k čemu ji používat a proč ji vlastně chtít. Tento fakt měl dopad především na obchodníky. Ti obchodovali převážně s tuzemskými občany. Pro ty, kteří obchodovali s cizinci, se staly platební terminály nezbytností. Proto zhruba 90 % kartového obratu tvořily karty vydané v zahraničí. Bylo jimi placeno hlavně v prodejnách skla, autopůjčovnách, hotelech, restauracích apod. V dnešní době je obrat maximalizován zejména prostřednictvím nákupů v hypermarketech Srovnání: JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, s. Peníze.cz. Jak došly platební karty do českých zemí aneb historie plná zajímavostí [online] [cit ]. 16

17 1.3 MasterCard V současné době sobě konkurují dvě nadnárodní společnosti, MasterCard a Visa. Rozdílem mezi těmito asociacemi je kromě jiného jejich právní forma. MasterCard International se stala akciovou společností, zatímco Visa International je neziskovou organizací. Klient se dnes ve své bance může setkat s nabídkou obou karet (jedná se o tzv. duální banky ). Počátky společnosti sahají do roku 1964, kdy byla založena společnost Eurocard, která byla součástí švédské bankovní skupiny Wallenberg. Cílem této bankovní společnosti bylo konkurovat Charge Card American Express. V roce 1965 vznikla holdingová společnost Eurocard International, která sídlila v Bruselu. Rok 1966 byl zlomový. Skupina bank v Kalifornii vytvořila tohoto roku Interbank Card Association (ICA). ICA společně s pomocí New York s Marine Midland Bank, nyní HSBC Bank USA, vytvořila již zmíněnou Master Charge: Interbank Card. Roku 1968 se připojila i výše zmíněná Eurocard International a růst asociace byl obrovský. V roce 1979 se Master Charge přeměnilo na dnes známou MasterCard. Obchodní činností této společnosti je zpracovávání plateb mezi bankami obchodníků a bankami kupujících a to pomocí debetních nebo kreditních karet MasterCard. Poslední rok, o kterém se zmíním, je rok V tomto roce se společnost MasterCard změnila na MasterCard Worldwide, která sídlí v newyorském městě Purchase v USA. Příčinou změny bylo rozšíření činnosti v globálním měřítku. 17 MasterCard u nás: Transakce, které klient provede pomocí karty MasterCard, se odesílají do zúčtovacích center. O které zúčtovací centrum se bude jednat záleží na typu transakce: o transakce evropských zpracovatelů nebo vydavatelů jsou zpracovávány v zúčtovacím centru v Bruselu a konvertovány do přidělené měny člena. Pro české banky šlo většinou o německé marky, od roku 1999 jednotlivé členské banky postupně přešly na zúčtování v měně euro o transakce mimoevropských zpracovatelů nebo vydavatelů jsou zpracovávány v zúčtovacím centru v Saint Louis v USA do přidělené měny člena. Pro české banky jde většinou také o zúčtování v euro. 17 Kreditní karty MasterCard. Historie kreditních karet MasterCard [online] [cit ]. 17

18 Tuzemské transakce jsou tedy odesílány do zúčtovacího centra v ČR, které je ve společnosti Global Payments Europe nebo do clearingového centra v Bruselu (pro banky, které nejsou členy tuzemského zúčtování). 18 Druhů platebních karet společnosti MasterCard je několik, jednak z řad debetních, jednak z řad kreditních. Mezi nejvýznamnější patří: Maestro (elektronická debetní karta, od roku 1998 jsou znakem Maestro označovány i bankomaty. Asociace MasterCard a Europay založily v roce 1997 společnost Maestro International s cílem podpořit globální rozvoj této karty), MasterCard Electronic (2001), MasterCard Unembossed (2003), MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, MasterCard World Signa, MasterCard Business Card, atd. 1.4 VISA Veškeré zúčtování ve Spojených státech prováděla Bank of America. Banky v Latinské Americe a v Evropě již nechtěly být závislé na této společnosti, a proto se snažily vytvořit asociaci, která by byla podobná společnostem Master Charge a NABANCO (National Bank Americard Corporation) a konkurovala jim. V září 1974 byla ve Vancouveru založena asociace IBANCO (International Bank Americard Corporation), která se stala předchůdkyní VISA International. V roce 1977 se NABANCO a IBANCO přejmenovaly na VISA USA a VISA International. Velice zajímavá byla v Encyklopedii P. Juříka i zmínka o tom, jak ve skutečnosti vznikl název VISA. Již v 60. letech se dalo předpokládat, že s názvem Bank Americard bude problém. Státy jako Mexiko, Velká Británie, Kanada a východní pobřeží USA opovrhovaly názvem samotným a důležitou roli hrál i fakt, že Amerika nebyla v zahraničí oblíbená (autor v knize uvádí jako příklad válku ve Vietnamu). Proto se rozhodly ve svých zemích název Bank Americard neuvádět a raději používaly místní obchodní značky. Vedení IBANCO se rozhodlo název změnit a po zdlouhavém vybírání se 12členný tým rozhodl pro název VISA VISA International Service Association. Visa u nás: Zúčtovací centrum společnosti VISA se nachází v Londýně, kde jsou všechny transakce přeměněny do přidělené měny člena. U českých bank se jedná hlavně o euro. Zúčtovací centrum zpracovává jak mezinárodní transakce, tak transakce tuzemské (pro české banky jsou tuzemské transakce zpracovávány v českých korunách) KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Brno: Nakladatelství Computer Press, cit s. 19 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Brno: Nakladatelství Computer Press, s. 18

19 Mezi druhy VISA karet patří: VISA Cash (určená k úhradě drobných částek), VISA Travel Money (1993), VISA Plus, VISA Interlink,VISA Electron, VISA Classic, VISA Business, VISA Gold Card (určená pro nejvyšší příjmové skupiny klientů), Premier Card, VISA Platinum Card, VISA Signature Card Srovnání bankovních a nebankovních společností Závěr této kapitoly věnuji srovnání jednotlivých karet z hlediska jejich počtu a objemu transakcí. Mezi zástupce patří všechny výše zmiňované bankovní a nebankovní společnosti. Celosvětový počet kreditních a debetních General Purpose (GP) karet systémů MasterCard, VISA, American Express, JCB a Diners Club dosáhl na konci roku 2008 úctyhodných 3,18 miliardy, proti r to představuje nárůst 7,9%. Největší růst počtu karet vykázala Visa s 8,3 procenty, následována MC a AmEx. VISA a MasterCard dohromady reprezentují 94,98% celkového počtu vydaných karet (3,02 mld.), v r to bylo 94,86%. Největší procentní nárůst objemu plateb kartami vykázalo JCB (12,2%), za ním MC (11,3%) a Visa(10,1%). 20 Povšimněme si, že počet platebních karet na trhu rok od roku stoupá. Největší zastoupení má i nadále Visa. Následující tabulka poukazuje na stav ve světě z roku Tabulka 1 - Celosvětové počty a objemy transakcí General Purpose karet v r Systém Objem (mld. USD) Transakce (mld.) Karty celkem platby výběry celkem platby (mil.) VISA 6 405, , ,94 77,85 62, ,40 MC 2 533, ,50 633,69 29,88 26,34 980,6 AmEx 683,3 673,19 10,11 5,26 5,2 92,4 JCB 67,85 62,95 4,9 0,67 0,64 60,2 DC 31 29,88 1,12 0,17 0,16 7,2 Celkem 9 720, , ,76 113,84 94, ,70 Další srovnání se bude týkat pouze ČR. Již zmíněný zdroj Cardmag uvádí, že k bylo na našem území vydáno celkem karet, z toho: o debetních karet Cardmag. Platební karty ve světě 2008 [online] [cit ]. 21 Cardmag. Platební karty ve světě 2008 [online] [cit ]. 19

20 o kreditních karet o čipových karet o charge karet Podle SBK (Sdružení pro bankovní karty) bylo za celý rok 2009 vydáno celkem karet, což poukazuje na meziroční nárůst o 1,37 %. Z toho: o debetních karet , meziroční nárůst o 2,10 % o kreditních karet , meziroční pokles o -1,71 % o čipových karet , meziroční nárůst o 8,96 % Srovnání se týká karet systémů VISA, MasterCard, American Express, Diner Club a společnosti CCS (Česká společnost pro platební karty, s.r.o. akceptuje obchodních míst na území ČR i Slovenska. Jedná se o obchodní síť, která zahrnuje čerpací stanice, myčky, restaurace, prodejny náhradních dílů apod. CCS karty se vydávají především zaměstnancům firmy na služební cesty). Karty společnosti JCB zde nejsou uvedeny, důvodem je skutečnost, že tyto karty jsou vydávány držitelům hlavně na území Japonska. 20

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost Pavel Juřík Senior Business Consultant Obsah Milníky 100. výročí platebních karet Milníky 25. výročí platebních karet v České republice Technologické

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Pro Vaší lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled názvů původních Citi karet s novými kartami od Raiffeisenbank, na které se původní karty převádí

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE TEZE Autor: Šárka Seemannová Vedoucí DP: Ing. Daniela Pfeiferová Praha 2003 ANALÝZA

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více