Úvodní slovo aneb Kdo jsme a co děláme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo aneb Kdo jsme a co děláme"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Centrum mezikulturní výměny a dialogu, o.s. Sídlo: Kloboukova 2262, Praha 4 Chodov Registrace MV ČR dne pod číslem: KS/1-1/70721/08-2 IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /2010 Statutární zástupce: Jan Fikejs Rada sdružení: Jan Fikejs (předseda), Mgr. Lucie Půlpánová (místopředsedkyně), Mgr. Štěpána Sirůčková WWW: Autoři fotografií: František Půlpán, Lucie Půlpánová, Emma Balcarová, Jan Fikejs, Štěpána Sirůčková, Lukáš Pazderka, Matyáš Čuřík Editorka výroční zprávy: Štěpána Sirůčková 2

3 Úvodní slovo aneb Kdo jsme a co děláme Pro zhodnocení a popsání roku 2008 se musíme vrátit o nějaký ten krůček zpátky. První nápady ohledně vzniku nové organizace přišly na svět 16. března Skupinka slyšících i neslyšících nadšenců se sešla a diskutovala o kultuře Neslyšících (pozn. neslyšící psáni s velkým N představují jazykovou a kulturní minoritu), o informovanosti veřejnosti a o možných činnostech, které by podpořily jazykovou komunitu Neslyšících, prezentaci jejich vlastní kultury v majoritní slyšící společnosti, o možném dialogu mezi slyšícími a neslyšícími (i dalšími občany, kteří mají sluchovou ztrátu) a také o aktivitách, které by umožnily dále rozvíjet jejich vlastní tvořivost, nápady či kulturní aktivity. Hledali jsme všemožné informace, vydali jsme se dokonce na poznávací cestu do Polska do Integračního pubu Dwie Dlonie a místního Polského svazu neslyšících v Lodži. Společná káva v Polském svazu neslyšících (Lodž) Po určitém čase a hledání možných finančních zdrojů a forem neziskové organizace vznikl na podzim roku 2007 přípravný výbor, který začal vytvářet stanovy občanského sdružení potřebné pro zaregistrování u MV ČR. První návrh stanov byl odeslán v listopadu Sdružení bylo po několikaměsíční korespondenci s Ministerstvem vnitra ČR oficiálně úspěšně zaregistrováno Co je naším cílem? Chceme usilovat o vzájemné setkávání, přiblížení a dialog kultury neslyšících a slyšících občanů. Sdružení se snaží o zviditelnění, podporu a propagaci kultury Neslyšících uprostřed slyšící majority, umožnění vzájemného poznání a pochopení života, potřeb a kultury neslyšících a slyšících občanů. V dubnu 2008 byla na 1. valném shromáždění zvolena tříčlenná Rada sdružení a následně předseda organizace. Za přispění členů sdružení vznikají provizorní webové stránky Přihlásili jsme se na seminář Průvodce po nástrahách neziskového sektoru, který pořádá nadace VIA a učíme se, jak nespadnout do pasti a kliček řízení a fungování neziskové organizace. Semináře jsou jednou za měsíc a startujeme v květnu a končíme v březnu V červnu 2008 sdružení oficiálně přebírá provoz informačního portálu o světě neslyšících který se od svého vzniku v roce 2004 snaží informovat většinovou společnost o komunitě Neslyšících, jejím jazyku, kultuře, zvyklostech, společenských akcích atd. 3

4 Webové stránky centra i Portál ruce fungují odděleně, ačkoliv sdílejí doménu. Od října 2008 sdružení začíná nabízet pravidelné vzdělávací a kulturní aktivity. Přebíráme některé aktivity, které se konaly bez zázemí organizace a na nichž se naši členové podíleli: jednou měsíčně se koná Pokec v čajovně, v listopadu se pořádá jednodenní vzdělávací seminář o SignWritingu (v Brně), na který navazují zdokonalovací kurzy (1x týdně). Nově startuje cyklus cestopisně a kulturně vzdělávacích přednášek Svět neslyšících Neslyšící ve světě. Přednášky se konají 1x za měsíc. Podílíme se na tvorbě Skautského slovníku českého znakového jazyka. Naším působištěm je hlavně Praha, Brno a internet Vzhledem k tomu, že prozatím nemáme prostory vlastní, využíváme prostory virtuální (web), veřejné (čajovny) a nebo propůjčené jinými spřátelenými organizacemi. Trápí nás nedostatek zájmu ze strany veřejnosti, ale snažíme se tomu přijít na kloub V listopadu 2008 otevíráme vlastní bankovní transparentní účet u družstevní záložny FIO /2010, podáváme první žádost o grant neúspěšně, ale nevzdáváme to Od svého vzniku až do konce roku 2008 tak organizace fungovala bez velkých finančních prostředků. Sdružení průběžně sleduje grantovou politiku a nadále se aktivně snaží podávat žádosti o grant. Spolupracujeme také s časopisy Unie, Info-Zpravodaj, Gong a Infonep. Přebíráme z časopisů vybrané články a zveřejňuje je na portálu ruce.cz. Na tomto portále jsou publikovány odborné, vzdělávací, informační i populární články z kulturně společenského života Neslyšících. Navazujeme spolupráci s organizacemi: Agenturou profesního poradenství pro neslyšící APPN, o. s. (Praha) Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při Masarykově univerzitě (Brno) zahraniční organizací Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach z polského Olštýna (spolupráce je momentálně neaktivní) Vývěsní štít Integračního pubu Dwie Dlonie (Lodž, Polsko) 4

5 A jednotlivé aktivity v drobnohledu POKEC V ČAJOVNĚ Koordinátor: Jitka Václavíková Cílem setkání je využít kompetencí v českém znakovém jazyce v příjemném prostředí čajovny. Čajovna se konala v roce 2008 celkem 5x, pravidelně jednou za měsíc (většinou v pondělí). Termín je operativně posunován dle možností skalních účastníků a vždy včas oznámen veřejnosti na webových stránkách, rozesláním ů a vyvěšením letáků. Setkání je neformální, není nijak řízeno. Setkávají se zde účastníci všech úrovní v českém znakovém jazyce, od úplných začátečníků přes tlumočníky po rodilé mluvčí. Množství účastníků na jednotlivých setkáních je velice variabilní a mění se v průběhu každého setkání. Průměr je 7 účastníků na jedno setkání. Živý pokec v čajovně SKAUTSKÝ SLOVNÍK v českém znakovém jazyce Koordinátor: Lucie Půlpánová Cílem projektu je shromáždění skautské terminologie v českém znakovém jazyce a shromážděnou slovní zásobu vydat jako slovník na DVD. Financování: doposud z grantů získaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, o.s. Žádosti na další grant byly podány, ale nebyly schváleny, znovu podávány a čeká se na výsledek (2009). Průběh: Leden březen 2008: zpracování tématických kapitol pro skautský slovník Duben prosinec 2008: vždy 1-2 x měsíčně práce na překladu tematicky zaměřených kapitol slovníku do českého znakového jazyka a natáčení v zapůjčeném ateliéru ČKTZJ 5

6 SIGN WRITING Koordinátor: Jan Fikejs BRNO 1. listopadu 2008 se na půdě MU uskutečnil workshop, kterého se zúčastnilo 18 účastníků, z toho 14 zaměstnanců střediska Teiresiás/studentů MU a 4 z řad veřejnosti. Cílem workshopu bylo seznámit účastníky se SignWritingem, jeho historií a naučit zájemce základům zápisu. Na workshop navázaly zdokonalovací kurzy, které se konaly 1x za 14 dní, následně s ohledem na zájem účastníků 1x týdně. Kurzy navštěvovalo 5 účastníků a jednotlivé lekce se konaly do konce roku celkem 5x. Cílem kurzů je vybudovat okruh lidí, kteří budou SW sami používat a mohou se zasadit o jeho širší uplatnění v praxi, ale především se v nejbližší době budou moci podílet na dalším rozšiřování českého slovníku znakového jazyka (SignPuddle) a vytvoření bilingválních a tištěných materiálů v českém znakovém jazyce (především vybraných pohádek) Účastníci kurzu v Brně Přednášející Jan Fikejs PRAHA Workshop v Praze byl naplánován na 2. listopadu. Z důvodu malého zájmu byl workshop zrušen a nový termín naplánován na únor Kurzy se nepodařilo kvůli malému zájmu otevřít. Vzhledem k tomu že prvotní poměrně velký zájem o SignWriting v Praze se po delší přestávce nedaří obnovit, budou další aktivity směřovat k evidování vážných zájemců o kurzy znakopisu a při jejich dostatečném počtu, budou kurzy v Praze také zahájeny. Další možností, jak výuku SW provádět, je vytvoření e-learningového portálu, který by umožňoval do výuky zařadit i zájemce, kteří nemají možnost kurzy v Brně (Praze) navštěvovat. Plánujeme také vytvořit metodiku výuky SignWritingu na DVD. 6

7 Cyklus přednášek SVĚT NESLYŠÍCÍCH - NESLYŠÍCÍ VE SVĚTĚ Koordinátor: Lucie Půlpánová Organizační a propagační spolupráce: Štěpána Sirůčková Cílem přednášek je: seznamovat slyšící i neslyšící veřejnost s životem Neslyšících u nás i ve světě motivovat slyšící, aby se sami začali aktivně zajímat o jazykovou a kulturní menšinu Neslyšících motivovat Neslyšící k cestování a poznávání nových míst, památek a zajímavostí, ale hlavně k poznávání kultury a života Neslyšících za hranicemi naší republiky. Přednášející jsou především Neslyšící, kteří cestovali po světě, setkali se tam s místními n/neslyšícími, poznali kluby, organizace, školy neslyšících atd. nebo se zúčastnili kulturních a dalších aktivit. Přednášky se do konce roku 2008 konaly dvě, vždy jednou za měsíc ve středu od v prostorách organizace APPN, o.s., Vratislavova 12/28, Praha 2 Vyšehrad. Přednáška: 12. listopadu 2008 Téma: návštěva N/neslyšících v polském městě Lodž Přednášející: Lucie Půlpánová, Štěpána Sirůčková 7 Přednáška: 3. prosince 2008 Téma: ISLAND - země ledu Přednášející: František Tichý

8 WEB Webmaster: Jan Fikejs Krátce po svém založení byly zřízeny vlastní stránky Centra mezikulturní výměny a dialogu, o.s. (dále jen Centrum) na portále ruce.cz Fungující portál jsme převzali oficiálně v červnu Primárně je portál zaměřen jako informační o světě Neslyšících a je na něm také prezentováno naše Centrum a jeho aktivity. Sdružení převzalo i organizaci již probíhajících aktivit, které jsou nyní pořádány pod jeho hlavičkou a mají své vlastní webové stránky: - české stránky o SignWritingu - tradiční pokec v čajovně - literární koutek neslyšících Sdílený prostor na serveru zdarma nabízíme dalším organizacím neslyšících, pokud o to projeví zájem. Kromě organizací mají na serveru umístěny své osobní stránky členové a spolupracovníci sdružení. V současnosti je poskytován prostor těmto organizacím: - divadelní soubor Nepanto - stránky nejsou ještě zprovozněny - Český tenisový svaz neslyšících - Neslyšící bez naděje, o.s. - Oddíl neslyšících skautů Potkani Provoz portálu ruce.cz je zajišťován stejně jako v předchozích letech. Naprostou většinu chodu webu zajišťuje po obsahové i technické stránce zakladatel portálu, šéfredaktor a webmaster Jan Fikejs. Během roku 2008 se podařilo zapojit další organizace, které prostřednictvím webového rozhraní vkládají na portál sami vlastní aktuality a oznámení (APPN, o.s., Jazykové centrum Ulita, CKTZJ). Finanční náklady za provoz domény (ruce.cz) v roce 2008 převzal Tomáš Klapka spoluzakladatel portálu ruce.cz Portál plní svou informační službu také hlavně díky přebírání článků z tištěných časopisů a magazínů pro neslyšící. V roce 2008 byla obnovena po návratu šéfredaktorky z rodičovské dovolené spolupráce s časopisem Gong (vydává ASNEP), pokračuje spolupráce s časopisy Unie (Česká unie neslyšících) a Info-zpravodaj (Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.), několikrát do roka byly poskytnuty vybrané články ze slovenského časopisu Infonep. Veškeré přebírané materiály je nutné převádět do HTML. Na tuto práci se nám dlouhodobě zatím nedaří najít žádné dobrovolníky a tato práce tedy opět leží jen na webmasterovi. 8

9 Hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období r (v Kč) NÁKLADY celoorganizační přednášky znakopis skaut. slovník celkem spotřeba materiálu a energie 480,00 428,00 908,00 osobní náklady 297, , , ,50 daně a poplatky 52,50 675, , ,50 CELKEM 480,00 778, , , ,00 VÝNOSY tržby z prodeje služeb 300, , , ,00 členské příspěvky 600,00 600,00 Úroky na účtu 15,00 CELKEM , , , ,00 výsledek hospodaření (zisk) 657,00 Děkujeme! Závěrem je nutné poznamenat, že organizace funguje bez jediného zaměstnance, a proto chceme velice poděkovat všem členům a dobrovolníkům, kteří se nezištně a ve svém volném čase, více či méně podíleli či nadále podílejí na vzniku, rozvoji, aktivitách a chodu organizace: předsedovi Janu Fikejsovi, Lucii Půlpánové, Štěpáně Sirůčkové, Jitce Václavíkové ml., Františku Půlpánovi, Mileně Čámkové, Magdě Schromové, Tomáši Klapkovi a Františkovi Tichému. Každý z nás je zaměřen na jinou oblast aktivit pro veřejnost i na jiné manažerské, fundraisingové a PR úkoly, potřebné pro chod organizace. Společně tak doplňujeme a vytváříme mozaiku aktivit pro veřejnost i pro vnitřní rozvoj sdružení. Aktivity našeho sdružení by se neobešly i bez spolupráce nevládních neziskových organizací. Obzvláště děkujeme: organizaci APPN, o.s. za poskytnutí prostor pro konání přednášek Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při Masarykově univerzitě (Brno) za poskytnutí zázemí pro konání kurzů znakopisu časopisům Gong, Unie, Info-zpravodaj a Infonep za poskytování článků pro informační web RUCE.CZ Kontakt WWW: 9

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009...

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... 10 4.1 Kurzy českého znakového jazyka

Více

Občanské sdružení UnArt. Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2005-2006

Občanské sdružení UnArt. Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2005-2006 Občanské sdružení UnArt Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2005-2006 2 Obsah Obsah......3 Úvodem......4 Co se nám podařilo... 4 Co se nám zatím nepodařilo......4 O. s. UnArt: kdo jsme a co děláme...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Brno 2011 2 Vážení přátelé, dostává se

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Výroční zpráva 2006 Společnosti pro Fair Trade

Výroční zpráva 2006 Společnosti pro Fair Trade Výroční zpráva 2006 Společnosti pro Fair Trade NA ÚVOD Milí členové, dobrovolníci a příznivci sdružení, rok 2006 byl rokem, kdy se Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání posunula o další významné

Více