Výroční zpráva Budulínek občanské sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 Budulínek občanské sdružení

2 Úvodní slovo Vzpomínky jsou součástí našeho života a nelze je vymazat. I naše děti jednou budou vzpomínat na své dětství. My, rodiče, se snažíme, aby bylo krásné a šťastné a Budulínek je tu proto, aby se na tom podílel. A my doufáme, že až děti jednou vyrostou a uslyší slovo Budulínek, s úsměvem na tváři se jim vybaví místo, kam chodili s rodiči, setkávali se svými kamarády, zažili spoustu legrace a zábavy a snad se i mnohému naučili.

3 Finanční zpráva, zpráva o hospodaření ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni v tisících Kč položka popis řádek stav na počátku stav na konci období období AKTIVA CELKEM ,760 56,442 A. Dlouhodobý majetek 002 0,000 0,000 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 004 4,172 17,698 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 005 A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 006-4,172-17,698 B. Krátkodobý majetek ,760 56,442 B.I. Zásoby 008 B.II. Pohledávky 009 B.III. Krátkodobý finanční majetek ,760 52,271 B.IV. Jiná aktiva 011 4,171 PASIVA CELKEM ,760 56,442 A. Vlastní zdroje celkem ,544 55,722 A.I. Jmění 014 0,018 0,018 A.II. Výsledek hospodaření ,526 55,704 B. Cizí zdroje ,216 0,720 B.I. Rezervy 017 B.II. Dlouhodobé závazky 018 B.III. Krátkodobé závazky ,216 0,630 B.IV. Jiná pasiva 020 0,090

4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni v tisících Kč položka popis řádek hlavní činnost A. NÁKLADY ,453 A.I. Spotřebované nákupy ,039 A.II. Služby ,594 A.III. Osobní náklady ,820 A.IV. Daně a poplatky 005 A.V. Ostatní náklady 006 A.VI. Odpisy, prod.maj.,rez., oprav.pol. 007 A.VII. Poskytnuté příspěvky 008 1,000 A.VIII. Daň z příjmů 009 0,000 B. VÝNOSY ,631 B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží ,880 B.II. Změny stavu vnitroorg.zásob 012 B.III. Aktivace 013 B.IV. Ostatní výnosy 014 0,100 B.V. Tržby z prod.majetku B.VI. Přijaté příspěvky ,651 B.VII. Provozní dotace 017 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ,178 - Daň z příjmů 019 D. Výsledek hospodaření po zdanění ,178 hospodářská činnost Program roku 2007 V roce 2007 pokračovaly v prostorách herny dopolední kluby - Lištiček pro děti od 2 do 4,5 let a Budulínek pro děti od 1 roku do 2 let, v tělocvičně hodiny cvičení. Pískání pro zdraví se rozšířilo o jednu skupinu a podařilo se otevřít kroužek anglického jazyka pro nejmenší. Během roku proběhlo několik výtvarných dílen s různou tématikou pro děti od 2,5 5 let a od 6 10 let. Stejně jako děti měly možnost se kreativně vyžít i maminky. Během roku se uskutečnily dvě textilní dílny zaměřené na savování a malování textilií, dvě šperkové dílny, tématicky laděné výtvarné dílny: velikonoční a vánoční, která měla mimořádný ohlas. V dubnu zorganizovala M. Frouzová relaxační víkend pro maminky s možností pokračovat v textilní a šperkové dílně. Naše pravidelné aktivity byly doplněny jednorázovými akcemi: Začátkem roku nám cvičení zpestřil dětský karneval, letos inspirovaný pohádkou z lesa Řáholce, a navštívili nás Rumcajs, Manka a Cipísek. V květnu přijal Budulínek nabídku plzeňského mateřského centra CeDR k účasti na Boleveckých slavnostech, kde děti na našem stánku měly možnost něco hezkého si vyrobit.

5 K oslavě Dne dětí se uskutečnila Rybičkiáda, hodina cvičení plná úkolů týkajících se vody. Budulínkova stezka - i letos ukončila cvičení krátká procházka kolem řeky, kterou obsadilo plno pohádkových postav (Večerníček, ježibaba, Rumcajs, Manka, Cipísek a vodník) a samozřejmě si pro děti i rodiče připravily spoustu zábavných úkolů. Výlet do pražské ZOO. Přeprava autobusem byla z větší části hrazena z daru od paní Dity Abrahámové. Po příjezdu do Prahy zbyla ještě chvíle času, aby si děti pohrály na dětském ostrově, plném houpaček, klouzaček, prolézaček, a potom jsme šli k přístavnímu molu, kde čekal parník, který výletníky dovezl až do ZOO. Prosinec by již ve znamení vánoční nálady. Uskutečnila se mikulášská besídka a vánoční besídka. Obě proběhly v rámci cvičení a děti, maminky i tatínkové si užili spoustu legrace a zábavy. Členství v Síti MC Rok 2007 byl plný zásadních změn. Měnila se celá struktura organizace Sítě MC tak, aby lépe odpovídala rychlému nárůstu členské základny MC a potřebám profesionalizace Sítě MC. Regionální setkání v Plzeňském kraji Po dlouhé době se opět uskutečnilo regionální setkání MC v Plzeňském kraji. Oproti minulým letům se tentokráte mohli účastnit i nečlenové Sítě MC, ale i ti, kteří teprve o založení MC uvažují. Setkání vedla krajská koordinátorka Ing. Irena Macháčková a hostem byla prezidentka Sítě MC paní Rút Kolínská. Hlavním úkolem setkání bylo zjistit vzájemná očekávání a požadavky MC a Sítě MC. Kampaň Besedy u kulatého stolu Síť MC organizuje během celého roku několik kampaní. Poslední z nich Besedy u kulatého stolu probíhala v plynulé návaznosti na regionální setkání s cílem zlepšit a prohloubit spolupráci MC a jednotlivých obcí a krajů. Tématem besedy byla Podpora služeb pro rodinu v Plzeňském kraji.

6 Granty, dary Grant T-mobile pro zaměstnance (pro neziskové organizace s doporučením od zaměstnance spol. T- mobile) V dubnu byla podána žádost o Grant pro zaměstnance T-mobile na téma" - Komunikační kurzy, knihovnička MC, který byl zaměřen na rozšíření již probíhajících komunikačních kurzů v rámci partnerství s městem Dobřany v projektu " Centrum volného času a vzdělávání" a vybavení knihovničky MC literaturou k danému tématu a k výchově a práci s dětmi. Tento grant byl z nedostatku finančních prostředků zamítnut. Vypracovala: Pavla Adamcová Projekt Centrum volného času a vzdělávání (spolufinancovaný Plzeňským krajem a EU v rámci Společného regionálního operačního programu) Již druhým rokem pokračujeme ve funkci partnera s realizátorem projektu Městem Dobřany. Projekt je zaměřen na odstraňování bariér bránících pracovnímu uplatnění vybraných skupin obyvatelstva ohrožených vyloučením. Cílovými skupinami jsou: dlouhodobě nezaměstnaní a další občané v tíživých životních situacích města Dobřany a okolí a matky na a po mateřské dovolené města Dobřany a okolí. Dary Bc. Marek Sýkora ,- Kč, Dita Abrahámová ,- Kč, Jiří Hájek ze Snack baru Hájek-Hájková ,- Kč. Část finančních prostředků již byla použita na koupi hudebních nástrojů. Další chceme použít na nákup odborné literatury k vybavení knihovničky pro rodiče (např. o výchově dětí atd.) a k pořízení dalších cvičebních pomůcek. Záměry organizace na příští rok více spolupracovat se Sítí MC a zúčastnit se některých kampaní, které během celého roku organizuje připravit alespoň 1 veřejnou akci zapojit více tatínky do aktivit pro děti organizovat výlety získat finanční prostředky na vytvoření pracovního místa nakoupit další cvičební pomůcky pokračovat v plnění funkce partnera projektu Centrum volného času a vzdělávání

7 Poděkování Poděkování patří všem, kteří s námi spolupracují a podporují naši činnost, zejména pak našim lektorkám a sponzorům, ZŠ, která nám poskytuje prostory. Největší dík patří dětem a rodičům, jejichž zájem a návštěvy nás nesmírně těší a motivují k další činnosti. Přání do budoucna Co si přát do budoucna? Každý rok si přejeme to samé mít stále zájem o nabízené aktivity ze strany maminek a dětí a najít maminky, které se budou podílet s námi na organizaci chodu Budulínka a zajistí tak pokračování našeho sdružení. Orgány organizace Valná hromada: Výkonná rada: Kontrolní komise: Pavla Adamcová, Bc. Vladimíra Duchková, Blanka Kopsová, Mirka Vítová, Jana Voračková, Jana Oravcová, Magda Vozárová, Romana Malotínová, Pavlína Stupková, Jaroslava Umnerová Bc. Vladimíra Duchková předsedkyně Blanka Kopsová - místopředsedkyně Pavla Adamcová - místopředsedkyně Ing. Martina Stránská Mirka Vítová Účetnictví: Bc. Jana Picková do Olga Škardová od Správa www stránek: Miroslava Frouzová Zprávu zpracovala: Bc. Vladimíra Duchková Občanské sdružení Budulínek Sokolovská 953, Dobřany IČO:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131

Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904. web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Občanské sdružení KADET Fr. Hrubína 753 674 01 Třebíč IČ: 266 39 904 web: www.oskadet.cz mail: info@oskadet.cz telefon: 777 750 131 Jsme organizace, která si říká KADET - kamarádi dětem. Právě jim, mládeži

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Skutečně šťastni budou jen ti z vás, kteří budou chtít sloužit a objeví, jak se to dělá Albert Schweitzer Co je Centrum Generace? Centrum

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení Výroční zpráva Nový Prostor občanské sdružení rok 2013 Poslání NP Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Mateřské centrum Parníček

Mateřské centrum Parníček Mateřské centrum Parníček Lysá nad Labem Zřizovatel: Občanské sdružení Pro dětský úsměv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVOD Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra Parníček

Více