Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP )"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) ze dne 16. července Pojmy Basic účet Cena Finančního nástroje Cena Podkladového aktiva CFD Equity CFD ETF CFD Finanční nástroje Heslo Kurz XTB Lot Majetek Mezibankovní trh Obchod Obchodní den Obchodní pokyn, Pokyn Obchodní účet Okamžik exspirace opce Opačná pozice Opce Opční prémie Opční účet Otevřená pozice Podkladové aktivum Pokyn Přihlašovací jméno / Login Realizační cena opce Referenční cena opce Roční výpis obchodů Sídlo XTB Smlouva Smluvní dokumentace Spread samostatný a nezávislý Obchodní účet otevřený na základě Smlouvy a instrukcí Zákazníka, na kterém jsou uvedeny ceny CFD, Equity CFD a ETF CFD. Zákazníkům je umožněno uzavírat Obchody, jak je uvedeno v dokumentu Pravidla provádění pokynů; kupní nebo prodejní cena příslušného Finančního nástroje aktuálně a systematicky publikovaná na Obchodních účtech. Nákupní nebo prodejní cena se vždy uvádí dvoustranně s příslušným Spreadem; tržní cena Podkladového aktiva aktuálně uváděná samostatně XTB, anebo ze zdroje uvedeného v Tabulce podmínek XTB, anebo prostřednictvím Zahraničního partnera; Finanční nástroj, který je blíže specifikován v Tabulkách podmínek a jehož specifická realizace je popsána ve VOP; CFD kontrakt specifikován v Tabulce podmínek a jehož realizace je popsaná ve VOP; CFD kontrakt specifikován v Tabulce podmínek a jehož realizace je popsaná ve VOP Finanční nástroje, které mohou být obchodovány Zákazníkem pomocí CFD a Opcí; jedinečné osobní heslo Zákazníka, potřebné k realizaci Pokynů týkajících se Účtů Zákazníka; aktuální kurz Základní měny účtu vůči měně, v níž je vyjádřen Obchod a to aktuálním kurzem platným k okamžiku zadání Pokynu na Obchodním účtu; transakční jednotka Finančního nástroje daného druhu stanovená ve Specifikační tabulce finančních nástrojů; aktuální zůstatek na Obchodním účtu, který se určuje způsobem uvedeným v bodech 4.4. nebo 4.5. VOP v uvedeném pořadí; neregulovaný trh typu Over the Counter" tvořený bankami; nákup anebo prodej Finančního nástroje prostřednictvím Obchodního účtu příslušné dny a hodiny, během kterých dochází k realizaci Obchodů prostřednictvím Obchodních účtů, jak je uvedeno ve Specifikačních tabulkách finančních nástrojů. pokyn zadaný Zákazníkem na realizaci Obchodu na jeho Obchodním účtu vykonaný XTB v souladu s ustanovením VOP; Účet ve vnitřní evidenci XTB založený a vedený ve prospěch Zákazníka v souladu s ustanoveními kapitoly 4 VOP; okamžik exspirace práv a povinností stran vyplývajících z Obchodu s Opcemi; Obchod proveden v opačném směru vůči aktuálně Otevřené pozici; Finanční nástroj, který je blíže specifikován ve Specifikační tabulce finančních nástrojů a jehož specifická realizace je popsána v Obchodních Podmínkách (VOP); finanční částka splatná z titulu nákupu nebo prodeje Opce; samostatný a nezávislý Obchodní účet otevřený na základě Smlouvy a instrukcí Zákazníka, v jehož rámci jsou kótovány Ceny Opčních finančních nástrojů a který umožňuje Zákazníkovi realizovat Obchody s Opcemi; neukončený Obchod s Finančními nástroji, který ještě nebyl uzavřen a byl otevřen v souladu s ustanoveními ve VOP. základní nástroj, kterého tržní cena je základem pro stanovení Ceny Finančního nástroje, zejména cenných papírů, měnových kurzů, hodnoty burzovních indexů akcií, úrokových sazeb, futures, kontraktů na vyrovnání rozdílu a komodit; platný pokyn Zákazníka provedený na Obchodním účtu Zákazníka, nebo na jiných obchodních zařízeních, která jsou v souladu s VOP a Smlouvou; unikátní posloupnost čísel a/nebo symbolů, jejíž znalost je nezbytná k realizaci Pokynů na Účtech; jeden z parametrů Opce, nezbytný pro stanovení jeho hodnoty v Okamžik exspirace Opce; cena Podkladového aktiva stanovená podle vzorce uvedeného ve Specifikační tabulce finančních nástrojů používaná k zúčtování Opce v Okamžik exspirace opce; seznam všech transakcí Finančních nástrojů uzavřených v průběhu kalendářního roku; registrované sídlo XTB; Rámcová smlouva o poskytování služeb obsahující realizaci příkazů na nákup nebo prodej vlastnických práv a správu vlastnických účtů a peněžních účtů, popisující pravidla, podle nichž se provádějí Obchodní pokyny ve vztahu k Finančnímu nástroji prostřednictvím Obchodního účtu, a to včetně všech příloh; dokumenty (přílohy) tvořící nedílnou součást Smlouvy, blíže specifikováno v bodu 2.2. VOP; rozdíl mezi kupní a prodejní cenou příslušného Finančního nástroje; 1

2 Tabulky podmínek tabulka publikovaná na webových stránkách XTB, která obsahuje: - Specifikační tabulku a podrobný popis podmínek, za kterých jsou Obchody prováděny s odkazem na jednotlivé finanční nástroje a dále obsahuje údaje o Spreadu a hodnoty daných finančních nástrojů; - specifikace Obchodních dní; - požadované Zúčtovací zálohy pro dané Finanční instrumenty; - Tabulku poplatků a provizí - Tabulka rolování pozic; - Tabulka swapových bodů; Transakční limit Trh Podkladových aktiv Účet CFD Účet Professional Účet Standard Účty Uzavření pozice / Obchod Uzavřená pozice Uživatelský manuál limit udělený na základě přílohy ke Smlouvě, využívaný jako substitut k Zúčtovací záloze, obsahující zálohu k Otevřené pozici na Finanční nástroje; regulovaný trh anebo vícestranný obchodní systém (MTF), na kterém jsou obchodována Podkladová aktiva Equity CFD a ETF CFD příslušných Finančních nástrojů; Basic účet, Standard účet nebo Professional účet používaný na obchodování CFD, Equity CFD nebo ETF CFD; samostatný a nezávislý Obchodní účet otevřený na základě Smlouvy a pokynů Zákazníka, v jehož rámci jsou kótovány ceny CFD, Equity CFD a ETF CFD, a který umožňuje Zákazníkovi realizovat Obchody specifikované v Pravidlech provádění pokynů; samostatný a nezávislý Obchodní účet otevřený na základě Smlouvy a pokynů Zákazníka, v jehož rámci jsou kótovány ceny CFD, Equity CFD a ETF CFD, a který umožňuje Zákazníkovi realizovat Obchody specifikované v Pravidlech provádění pokynů; Obchodní účet, jiný typ účtu a/nebo registru Zákazníka vedeného XTB, na němž jsou vedeny Finanční nástroje a jiná vlastnická práva; Vzniká v momentě, kdy je k Otevřené pozici realizována Opačná pozice nebo Uzavření pozice, přičemž Obchod k uzavření se vztahuje ke konkrétní Otevřené pozici; uzavření pozice z daného Obchodního účtu pomocí tlačítka pro uzavření pozice; popis fungování konkrétní platformy. Vše je k dispozici na XTB internetových stránkách; Volná marže peněžní prostředky na Obchodním účtu vypočítané způsobem specifikovaným v bodech 9.1. nebo VOP, Obchodní podmínky XTB XTB Internetové stránky Zahraniční partner Zákazník Základní měna Zprostředkovatel Zúčtovací účet Zúčtovací záloha, Marže Zůstatek (Balance) tyto předpisy o poskytování služeb spočívajících v provádění příkazů k nákupu či prodeji vlastnických práv, vedení majetkových práv účtů a peněžní účty X-Trade Brokers DM SA; X-Trade Brokers DM S.A. důležité informace jsou k dispozici na internetových stránkách banka nebo investiční společnost poskytující XTB možnost nákupu či prodeje Finančních nástrojů (poskytovatel likvidity), vytvářející likviditu na příslušném trhu, na jejímž základě dochází k vypořádání Obchodních pokynů. fyzická osoba, právnická osoba nebo právnická osoba jednající prostřednictvím organizační složky bez právní subjektivity, se kterými XTB podepsala Smlouvu; měna, v níž jsou vedeny Obchodní účty a ve které se účtují veškeré operace na těchto Účtech; fyzická nebo právnická osoba, kterou XTB zmocnila vyhledávat a získávat pro XTB nové Zákazníky; bankovní účet vedený u XTB pro prostředky Zákazníka za účelem zúčtování Uzavřených pozic Finančních nástrojů finanční prostředky představující zajištění Otevřené pozice u Finančního instrumentu; zbývající výše peněžních prostředků evidovaných na příslušném Obchodním účtu po provedení operací uvedených v bodu 4.3. VOP. 2. Všeobecná ustanovení 2.1. Přijetím těchto VOP, je každý Zákazník XTB klasifikován jako neprofesionální Zákazník a obdrží úplné informace o vhodnosti a přiměřenosti této služby, rizik spojených s obchodováním s Finančními nástroji, exekučních příkazech, zásadách a jiných podmínkách služeb poskytovaných XTB XTB poskytuje služby provádění Pokynů Zákazníkům v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě a v následujících přílohách: a. VOP; b. Doplňující informace a smluvní podmínky pro české Zákazníky XTB; c. Prohlášení o vědomí investičního rizika; d. Pravidla provádění pokynů (OTC); e. Tabulka podmínek; f. Ostatní dokumenty specifikované XTB na základě Smlouvy Při provádění Obchodních pokynů Zákazníka, XTB postupuje v souladu s aktuálními Pravidly provádění pokynů. Pravidla provádění pokynů jsou volně k dispozici na Internetových stránkách XTB. XTB uvědomí Zákazníka o všech podstatných změnách v Pravidlech provádění pokynů Jakýkoliv záznam o čase na Obchodním účtu, musí být chápán jako záznam ve Středoevropském čase (CET) nebo Středoevropském letním čase (CEST), pokud není uvedeno jinak. 3. Uzavření smlouvy 3.1. Přeje-li si Zákazník zahájit spolupráci s XTB, musí vyplnit a podepsat Smlouvu, Investiční dotazník a prohlášení, že je seznámen s Prohlášením o vědomí investičního rizika a Pravidly podávání pokynů V závislosti na druhu nabízených produktů na příslušném trhu, na kterém XTB poskytuje své službu, má Zákazník na výběr mezi jedním nebo více Účty daného trhu, nabízenými XTB na základě Smlouvy. Detaily nabízených produktů lze nalézt v sídle XTB nebo na internetové stránce. Před podpisem Smlouvy by se měl Zákazník seznámit s jednotlivými Účty, zdali jsou k dispozici. Podpisem Smlouvy Zákazník bere na vědomí, že si XTB vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení a z jakéhokoliv důvodu odmítnout uzavřít Smlouvu se Zákazníkem nebo odmítnout otevřít některý z Účtů pro Zákazníka. 2

3 3.3. Mimo uvedené je nezbytné, aby se Zákazník před podepsáním Smlouvy seznámil s Uživatelským manuálem a seznámil se se specifiky konkrétního Obchodního účtu, včetně všech dostupných demo verzí obchodního systému a odpovídajícím způsobem potvrdil, že byl obeznámen s dokumenty uvedenými v bodu 3.1. výše Před poskytnutím přístupu ke službám XTB, na základě informací o Zákazníkovi získaných ze Smluvní dokumentace XTB posuzuje, zda služby poskytované v souladu se Smlouvou jsou vhodné pro daného Zákazníka s přihlédnutím k jeho znalostem a investičním zkušenostem. V případě, že XTB vyhodnotí, že služby nejsou pro Zákazníka vzhledem k velkému investičnímu riziku vhodné, informuje o tom Zákazníka. V případě, že Zákazník neposkytne informace umožňující posoudit XTB jeho investiční zkušenosti anebo poskytne nedostatečné informace, upozorní XTB Zákazníka na to, že není schopna posoudit vhodnost poskytovaných investičních služeb Smlouva se Zákazníkem může být uzavřena: (a) v přítomnosti pověřeného zaměstnance XTB, (b) poštou, nebo (c) prostřednictvím elektronické komunikace, a to v souladu s požadavky lokálních právních předpisů. Smlouva se považuje za uzavřenou až poté, co obě strany podepsaly Smlouvu a Zákazník provedl první platbu z jeho bankovního účtu na Obchodní účet Specifické požadavky v souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou k dispozici na pobočce XTB, anebo na Internetových stránkách XTB. Zákazník by se měl sám seznámit s těmito požadavky ještě před otevřením Obchodního účtu u XTB. XTB má právo požadovat další dokumenty, nebo jiné informace V souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, může XTB umožnit Zákazníkům otevřít spoluvlastnický účet, a to zejména v případě manželských párů. V takovém případě bude XTB vyžadovat dodatečné dokumenty k uzavření Smlouvy se Zákazníky, kteří chtějí spravovat Obchodní účet jako spoluvlastníci V souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, musí spoluvlastníci akceptovat, že každý z nich: a. je oprávněn bez omezení spravovat a aktivně držet finance na Obchodních účtech; b. je oprávněn bez omezení nastavovat a podávat všechny dostupné Pokyny týkající se Účtu, zejména: 1) zadávání Pokynu k nákupu či prodeji Finančních instrumentů; 2) zadávání instrukcí na zrušení nebo úpravy Pokynů; 3) realizovat vklady či výběry z, nebo na Obchodní účet; 4) ukončit smlouvu a uzavřít Obchodní účet Spoluvlastníci společně a nerozdílně ručí za plnění všech povinností vyplývajících ze služeb poskytovaných XTB, zejména závazků vyplývajících z této Smlouvy. Jakékoliv oznámení a další korespondence zaslaná z XTB jednomu ze spoluvlastníků je považováno za dostatečné vůči druhému spoluvlastníkovi. Po uzavření Smlouvy není možná dodatečná změna ani změna počtu spolumajitelů Obchodního účtu Zákazník je povinen neprodleně informovat XTB o jakýchkoliv změnách, zejména osobních údajů, které byly uvedeny při otevření Účtu. XTB nenese odpovědnost za případné ztráty vyplývající z nesplnění výše uvedených Zákaznických povinností Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že i když je Smlouva již uzavřena, může XTB na základě vlastního uvážení odmítnout otevření určitého Obchodního účtu, nebo může zrušit Obchodní účet po dobu trvání této Smlouvy v souladu s ustanoveními VOP. V takových případech může XTB nabídnout Zákazníkovi možnost otevření jiného Obchodního účtu v rámci dostupné nabídky. 4. Obchodní účet 4.1. XTB otevře Zákazníkovi Obchodní účty. Příslušný Obchodní účet není otevřený dříve než následující den po dni, ve kterém Zákazník převede peněžní prostředky na Zúčtovací účet nejméně ve výši minimální částky, kterou XTB uvede při podpisu Smlouvy, anebo následující den po dni, kdy byl Zákazníkovi udělený Transakční limit Obchodní účet je veden v Měně účtu a všechny záznamy budou konvertovány do Měny účtu podle aktuálního Kurzu XTB Na Obchodním účtu budou zaznamenány následující operace: a. vklady a výběry peněžních prostředků Zákazníka; b. zisky a ztráty vyplývající z uzavřených Obchodů s Finančními nástroji na konkrétním Obchodním účtu; c. poplatky z titulu zúčtovaných swapových bodů, komise a poplatky ve prospěch XTB v souladu s Tabulkou podmínek; d. příjmy a výdaje v souvislosti s vypořádáním Transakčního limitu; e. příjmy a výdaje peněžních prostředků ve prospěch Obchodního účtu; f. příjmy a výdaje v souvislosti se zrušením nebo úpravou podmínek Obchodu způsobem stanoveným v článku 16; g. ostatní poplatky vyplývající ze Smlouvy; h. dodatečné poplatky související s prodejem Podkladového aktiva k Equity CFD a ETF CFD, zejména v případě, že je obtížné opatřit Podkladové aktivum; i. další poplatky a výdaje popsané ve Smlouvě Majetek účtu CFD se stanoví po úpravě příslušného Obchodního účtu o tyto položky: a. zisk/ztráta z Obchodů s Finančními nástroji, které nebyly ještě uzavřeny, mimo Obchodů s Opcemi.; b. nezúčtované částky swapových bodů, poplatků a provizí ve prospěch XTB podle Tabulek podmínek; 4.5. Majetek v rámci Opčního účtu se stanoví po úpravě Obchodního účtu vedeného pro Opce o ocenění neuzavřených opcí; 4.6. Výše příslušné Zúčtovací zálohy se stanoví v závislosti na výši prostředků uložených na příslušném Obchodním účtu s ohledem na druh Finančního nástroje a Obchodů provedených Zákazníkem. Podrobná pravidla pro stanovení Marží určují Tabulky podmínek Obchodní účet slouží k zaznamenávání Transakcí Finančních nástrojů provedených Zákazníkem Obchod je zaznamenán na Obchodní účet v okamžiku jeho realizace Obchodní účet obsahuje seznam Obchodů s Finančními nástroji Obchodní účet obsahuje následující parametry týkající se Obchodů s Finančními nástroji: a. číslo Obchodu Objednávka ; b. číslo Obchodního účtu Zákazníka; c. jméno a příjmení nebo jméno společnosti Zákazníka; d. datum, hodina a minuta otevření Obchodu; e. typ Obchodu (sell/buy); f. typ Finančního nástroje; g. počet Finančních nástrojů, ve vztahu k nimž došlo k realizaci Obchodu; h. otevírací cena; i. zavírací cena; j. poplatek příslušející XTB za realizaci Obchodu dle Tabulky podmínek; k. peněžní vyjádření swapových bodů; l. zisk/ztráta z Obchodu; m. ostatní parametry Obchodu; Hodnota Finančních nástrojů, které ještě nebyly uzavřeny a jsou zaznamenány na Obchodním účtu, podléhají průběžnému ohodnocení Zisk nebo ztráta na všech Finančních nástrojích je stanovena v Měně účtu a vykazuje se v rámci Obchodního účtu Vklady Zákazníka na Obchodní účet se realizují prostřednictvím Zúčtovacího účtu specifikovaného XTB. XTB bude Zákazníka informovat o každé změně na Zúčtovacím účtu V případě vkládání peněžních prostředků ve prospěch Zúčtovacího účtu je Zákazník povinen sdělit následující údaje: a. jméno a příjmení vlastníka Obchodního účtu; b. platební titul; c. příslušné číslo Obchodního účtu; 3

4 4.15. Vklady na Obchodní účet budou použity v následujícím pořadí: a. k pokrytí provizí a poplatků splatných ve prospěch XTB; b. k vyrovnání závazků Zákazníka vyplývající ze zrušení nebo změny podmínek Obchodu; c. na pokrytí záporného zůstatku na příslušných Účtech; d. na zúčtování Uzavřených pozic; e. jako Zúčtovací záloha (Marže) XTB vykoná Pokyn Zákazníka týkající se peněžních prostředků jeho Obchodním účtu výhradně za účelem: a. zúčtování výsledků Obchodu s Finančními nástroji; b. interní převody z a na relevantní Obchodní účty; c. pokrytí příslušných poplatků a provizí vyúčtovaných ve prospěch XTB; d. převedení prostředků na bankovní účet Zákazníka Pokyn k převodu peněžních prostředků ze Zúčtovacího účtu na bankovní účet Zákazníka může Zákazník podat osobně nebo telefonním hovorem nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, kterou XTB povoluje, vždy po řádné identifikaci Zákazníka v souladu s pravidly pro identifikaci ze strany XTB Převod finančních prostředků z Obchodního účtu Zákazníka může být převeden výhradně na bankovní účet uvedený Zákazníkem ve Smlouvě Pokyn k výběru peněžních prostředků Zákazníka bude uskutečněn nejpozději do 3 pracovních dní následujících po dni, v němž byl pokyn k výběru peněžních prostředků doručen XTB XTB může odmítnout pokyn k výběru peněžních prostředků z Obchodního účtu Zákazníka v případě, že: a. číslo bankovního účtu na pokynu pro výběr peněžních prostředků se neshoduje s číslem bankovního účtu Zákazníka, uvedeného ve Smlouvě; b. objem peněžních prostředků uvedených na pokynu na výběr převyšuje výši Volné marže Zákazníka vyplývající z evidence v rámci příslušného Obchodního účtu nebo jiných účtů nebo registrů vedených XTB pro Zákazníka bez ohledu na to, či na základě Smlouvy nebo jiných smluv, které Zákazník má anebo měl uzavřené s XTB; c. peněžní prostředky mohou být blokovány nebo částečně kráceny v souladu s platnými právními předpisy Zákazník si je vědom a souhlasí s tím, že pokud není specifikováno jinak, nemá nárok na úročení peněžních prostředků na svém Obchodním účtu Zákazník má právo vybrat své peněžní prostředky kdykoliv kromě případů kdy: a. objem peněžních prostředků uvedených v pokynu na výběr převyšuje výši Volné marže Zákazníka vyplývající z evidence v rámci příslušného Obchodního účtu nebo jiných účtů nebo registrů vedených XTB pro Zákazníka bez ohledu na to, či na základě Smlouvy nebo jiných smluv, které Zákazník má anebo měl uzavřené s XTB; b. XTB na spolehlivém základě zjistí, že prostředky, které Zákazník hodlá vybrat, jsou anebo mohou být nutné pro doplnění požadované Marže, anebo mohou být potřebné ke splnění povinností vůči XTB vyplývající ze Smlouvy nebo z jakékoliv jiné smlouvy, kterou Zákazník má, nebo měl uzavřenou s XTB; c. existuje spor mezi Zákazníkem a XTB v souvislosti s jakoukoliv smlouvou, obchodem, anebo pokynem bez ohledu na to, zda tento spor vznikl na základě Smlouvy nebo jiných smluv, které Zákazník má, nebo měl uzavřené s XTB; d. peněžní prostředky mohou být blokovány nebo odebrány v souladu s platnými právními předpisy Bez ohledu na ustanovení těchto VOP, má XTB právo odečíst z prostředků Zákazníka částku odpovídající realizaci, exspiraci či zúčtování Obchodu, jakož i veškeré další částky splatné podle VOP a Smlouvy nebo jiných smluv uzavřených mezi Zákazníkem a XTB Zákazník je povinen neustále sledovat Zůstatek na svém Obchodním účtu. V případě záporného Zůstatku na Obchodním účtu Zákazníka, je XTB oprávněna účtovat sankční úroky za každý den neuhrazení záporného Zůstatku ve výši stanovené v Tabulkách podmínek, s čímž Zákazník přijetím těchto VOP souhlasí Bez ohledu na další ustanovení těchto VOP, v případě jakékoliv nesrovnalosti mezi registry Obchodního účtu a skutečnými operacemi vykonanými na Obchodním účtu, zejména v situacích, kdy se Pokyn Zákazníka anebo jiné Pokyny neodrazí řádně a správně v registrech, XTB je oprávněna přiměřeně upravit registr Obchodního účtu. V takovém případě se bude XTB snažit Zákazníka vždy upozornit na výskyt chyby, která byla XTB opravena. 5. Marže 5.1. Zákazníkovi je umožněno realizovat Obchod a v některých případech podat Pokyn až poté, co složí Marži ve výši rovné ekvivalentu velikosti Pokynu zadaného Zákazníkem Výše Marže se stanoví podle Tabulek podmínek a částka odpovídající takto určené Marže bude evidována jako zablokována částka na příslušném Obchodním účtu Zákazníka V případě Otevřené pozice v rámci Obchodního účtu se Volná marže na CFD nebo Opčním účtu snižuje o částky uvedené v článcích 9. resp Pokud Majetek nebo Zůstatek na Obchodním účtu klesne pod určitou úroveň, Zákazník pověřuje XTB k uzavření části nebo všech Otevřených pozic Zákazníka v souladu s pravidly specifikovanými pro CFD a Opce v článku 9 resp. 10 bez potřeby dalšího souhlasu ze strany Zákazníka. Úkony provedené XTB na základě uvedeného pověření nemohou být považovány za jednání proti vůli Zákazníka a nezakládají Zákazníkovi žádný nárok na náhradu škody. Zákazník tímto pověřuje XTB k Uzavření Obchod v situacích popsaných v tomto bodě Zúčtování Obchodu Zákazníka uzavřené způsobem uvedeným v bodu 5.4. VOP, se projeví v rámci příslušného Obchodního účtu Pokud v důsledku Uzavření pozice způsobem stanoveným v bodu 5.4. VOP vznikne na Obchodním účtu Zákazníka debetní zůstatek, je Zákazník neprodleně povinen doplnit prostředky odpovídající zápornému Zůstatku na příslušném Obchodním účtu Zákazník se zavazuje neustále monitorovat výši požadované Marže a výši částky dalších peněžních prostředků, které musí být k dispozici ve smyslu evidence na příslušném Účtu z titulu aktuálně Otevřených pozic Zákazníka. 6. Ceny Obecná pravidla 6.1. XTB provádí soustavně kotaci Cen Finančních nástrojů v Obchodních dnech, a to na základě cen odpovídajících Podkladových aktiv platných na Mezibankovním trhu nebo na jiném finančním trhu, na němž je objem obchodování výše uvedených Podkladových aktiv nejvyšší a nejlikvidnější Ceny Obchodů jsou kótovány na Basic, Standard, Professional nebo Opčním účtu na základě aktuálních cen průběžně zveřejňovaných předními finančními institucemi XTB se zavazuje vynaložit veškeré úsilí potřebné k tomu, aby se ceny Obchodů výrazně nelišily od cen Podkladových aktiv zveřejňovaných v reálném čase nejrenomovanějšími informačními servisy Cenu Finančního nástroje stanovenou způsobem popsaným v této kapitole XTB uvádí vždy dvoustranně. Dvoustranná kotace spočívá v současném uvedení kupní (bid) a příslušnou prodejní (ask) ceny. Rozdíl mezi kupní a prodejní cenou tvoří Spread Volba druhu Obchodu a ceny, za niž Zákazník Obchod ve vztahu k příslušnému Finančnímu nástroji provede prostřednictvím podání příslušného Obchodního pokynu XTB, představuje autonomní, výlučné rozhodnutí Zákazníka, které činí na vlastní odpovědnost a podle vlastní volby a vůle, kromě případů: a. kdy je XTB na základě Smlouvy oprávněn Obchod uzavřít; b. kdy je Obchod uzavřen na základě předpisů uvedených v bodu 5.4. VOP XTB neprovádí kotaci Cen Finančních nástrojů, nepřijímá Obchodní pokyny a nerealizuje jiné pokyny Zákazníka v jiných dnech a hodinách než jsou Obchodní dny. 4

5 6.7. Kotace cen Finančních nástrojů jsou uvedeny prostřednictvím příslušného Obchodního účtu. XTB je oprávněna provádět kotaci cen Finančních nástrojů rovněž telefonicky V případě, že Obchodní pokyn Zákazníka překročí maximální velikost stanovenou v Tabulkách podmínek (např. Maximální velikost pozice v lotech), může XTB od Zákazníka požadovat splnění dodatečných požadavků nebo mu nabídnout zvláštní podmínky pro Transakci. XTB informuje Zákazníka o této skutečnosti v okamžiku, kdy Zákazník podává Obchodní pokyn. Konečné rozhodnutí, zda nabízené podmínky Zákazník přijme či nikoli, spočívá výhradně na vůli Zákazníka. Fixní Spread 6.9. V případě některých Finančních nástrojů používá XTB princip kotace cen v souladu s fixními Spready uvedenými v Tabulce podmínek XTB si vyhrazuje právo rozšířit výše uvedený fixní Spread bez předchozího upozornění Zákazníka v následujících případech: a. v případě nadprůměrně vysoké volatility ceny příslušného Podkladového aktiva; b. v případě nízké likvidity trhu příslušného Podkladového aktiva; c. v případě neočekávaných událostí politicko-hospodářského charakteru; d. v případě okolností Vyšší moci Variabilní Spread V případě některých Finančních nástrojů a některých Obchodních účtů používá XTB princip kotace cen použitím variabilního Spreadu, který odráží aktuální tržní podmínky a volatilitu Podkladového aktiva U Finančních nástrojů s variabilním Spreadem se hodnota Spreadu neustále mění, neboť odráží aktuální tržní podmínky a volatilitu cen Podkladových aktiv. Vypořádání na základě tržních cen V případě Finančních nástrojů s tržní exekucí se kotace uvedené na Obchodním účtu považují za indikativní a není garantováno, že Zákazník bude obchodovat za uvedenou kotaci. Obchodní pokyn Zákazníka bude vypořádán na základě nejlepší ceny, kterou může XTB v daném okamžiku nabídnout, bez nutnosti dalších potvrzení Zákazníka. Běžná cena Finančního instrumentu s tržní exekucí, na které je Obchod vypořádán, bude následně oznámena XTB. Cena uskutečněného Obchodu bude následně viditelná na Obchodním účtu Některé nabídky, pokyny, ceny nebo Obchod pocházející nebo provedené Zahraničními partnery, informačními agenturami, příslušnými trhy nebo poskytovateli dat, na jejichž základě dochází k ovlivnění cen Finančních nástrojů, mohou být zrušeny nebo odebrány z důvodů mimo vliv XTB. V takovém případě má XTB nárok odstoupit od příslušného Obchodu na takový Finanční nástroj uskutečněné Zákazníkem. Následně bude potvrzení o odstoupení zdokumentováno a oznámeno Zákazníkovi během dvou dní po odstoupení nebo zrušení pokynu, nabídky nebo Obchodu. XTB nenese zodpovědnost za ztráty způsobené situacemi popsanými v tomto bodě Situace popsaná v bodech VOP se vyskytuje na trhu standardně a nelze ji považovat za chybu v ceně Finančního nástroje. Proto v takovém případě nedochází k uplatnění předpisů uvedených v bodech VOP. 7. Elektronický přístup k Obchodnímu účtu 7.1 XTB přiděluje Zákazníkovi unikátní Přihlašovací jméno (Login) a počáteční Heslo ke každému Obchodnímu účtu, aby získal ke svým Obchodním účtům elektronický přístup, mohl podávat Pokyny a realizovat Obchody s Finančními nástroji nebo umožňuje Zákazníkovi individuálně si určit Přihlašovací jméno (Login) a Heslo Za účelem umožnění použití elektronického přístupu k Obchodnímu účtu, se Zákazník musí nejprve přihlásit na příslušný Obchodní účet prostřednictvím počítačové aplikace dostupné na Internetových stránkách XTB Přihlašovací jméno (Login) a počáteční Heslo předá XTB Zákazníkovi telefonicky, a to prostřednictvím telefonního čísla, které Zákazník uvedl ve Smlouvě, nebo elektronickým způsobem, avšak vždy až po předchozí identifikaci Zákazníka, provedené na základě osobních údajů poskytnutých Zákazníkem ve Smlouvě nebo individuálně stanovených Zákazníkem Po prvním přihlášení na Obchodní účet je Zákazník oprávněn Heslo libovolně měnit Zákazník prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že sdělení Přihlašovacího jména a Hesla k Obchodnímu účtu třetím osobám může vážně ohrozit bezpečnost peněžních prostředků uložených na jeho Účtech. Proto také v případě, že má Zákazník podezření, že jsou identifikační údaje, o nichž se hovoří v bodu 7.3. VOP, známy třetím osobám, je povinen o tom neprodleně informovat XTB Zákazník je povinen věnovat náležitou pozornost uchovávání a zpřístupnění Přihlašovacího jména a Hesla, a jakýchkoliv dalších důvěrných údajů uvedených ve Smlouvě Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré Obchodní pokyny podané prostřednictvím Obchodního účtu nebo za veškeré Pokyny přijaté nebo vykonané XTB s náležitou opatrností a v souladu s obsahem VOP, pokud byly tyto Pokyny provedeny za použití Zákazníkova Přihlašovacího jména a Hesla Zákazník se zavazuje nahradit XTB veškerou škodu, která by mohla vzniknout v důsledku provedení chybných Pokynů na Obchodním účtu Zákazníka, pokud jsou opatřeny Přihlašovacím jménem a Heslem Zákazníka, a to nezávisle na tom, kdo takové Obchodní pokyny skutečně podal XTB nezodpovídá za důsledky vyplývající z vyzrazení Přihlašovacího jména a Hesla Zákazníka třetím osobám, včetně podání Obchodního pokynu k realizaci Obchodu nebo jiného Pokynu třetí osoby, která použije Přihlašovací jméno a Heslo Zákazníka XTB si vzhledem k bezpečnosti obchodování všech svých Zákazníků vyhrazuje právo na dočasné zablokování kteréhokoliv z Obchodních účtů Zákazníka v případě, že Zákazník významně zatěžuje transakční systém generováním značného množství požadavků na transakční server. Zablokování Obchodního účtu Zákazníka musí v takových případech předcházet telefonický nebo ový kontakt ze strany XTB obsahující sdělení Zákazníkovi, že generuje příliš velké množství požadavků na transakční server, což může vést k dočasnému zablokování Obchodního účtu. 8. Zadávání Obchodních pokynů a jejich exekuce 8.1. Obchody s Finančními nástroji realizované Zákazníkem prostřednictvím Obchodního účtu jsou virtuálního charakteru a na žádnou ze stran se nevztahuje povinnost provést fyzickou dodávku příslušného Finančního nástroje K realizaci Obchodu Zákazníkem může dojít následujícími způsoby: a. Zákazník zadá platný Obchodní pokyn elektronicky v rámci elektronického přístupu ke svému Obchodnímu účtu; b. Zákazník zadá platný Obchodní pokyn telefonicky prostřednictvím autorizovaného zaměstnance XTB Obchodní pokyn lze zadat výhradně v Obchodních dnech Obchodní pokyn Zákazníka může být odmítnut nebo zrušen v případě, že nominální hodnota Obchodního pokynu k realizaci Obchodu přesáhne Maximální velikost pozice uvedené v Tabulkách podmínek XTB je oprávněna odmítnout realizaci Obchodu v následujících případech: a. pokud úroveň Marže k realizaci Obchodu není dostatečná; b. pokud nominální hodnota Obchodu Zákazníka převyšuje maximální hodnotu Obchodního pokynu v Lotech stanovenou v souladu s bodem 8.4. VOP; c. pokud XTB není vzhledem k nedostatku tržních informací schopna stanovit tržní cenu Finančního nástroje; d. pokud na trhu dochází k nadprůměrnému kolísání cen Podkladového aktiva vztahujícího se k příslušnému Finančnímu nástroji; e. bezprostředně před zveřejněním hospodářských údajů nebo výsledku společensko-politických událostí, které mohou významným způsobem ovlivnit situaci na trhu s daným Finančním nástrojem; 5

6 f. jestliže nastanou jiné okolnosti definované jako Vyšší moc Aby byl Obchodní pokyn platný, musí obsahovat následující parametry: a. jméno a příjmení Zákazníka fyzické osoby, název Zákazníka - právnické osoby; b. datum hodina a minuta zadání Obchodního pokynu; c. druh Finančního nástroje, jehož se Obchodní pokyn týká; d. objem Obchodního pokynu; e. číslo Obchodního pokynu; f. typ Obchodního pokynu; g. cenu, za niž byl Obchodní pokyn podán XTB vynaloží veškeré úsilí, aby Obchodní pokyny byly prováděny bezprostředně poté, co je Zákazník zadá Zákazník má právo k úpravě nebo zrušení Obchodního pokynu do okamžiku provedení tohoto Obchodního pokynu XTB. XTB vynaloží veškeré úsilí k provedení tohoto Pokynu, nicméně Zákazník nemá právo domáhat se úpravy nebo zrušení Obchodního pokynu, pokud své právo uplatní až v průběhu provádění Obchodního pokynu XTB Pokyn Zákazníka k provedení Obchodu nabývá účinnosti akceptací ze strany XTB XTB nenese odpovědnost za ztráty, ušlé zisky nebo vynaložené náklady Zákazníka spojené s pokyny nebo Obchodními pokyny zadanými prostřednictvím Obchodního účtu: a. které nebyly přijaty a tím pádem akceptovány ze strany XTB; b. k jejichž přijetí ze strany XTB došlo, avšak se zpožděním z důvodů, které nebyly na straně XTB a které vznikly mimo vliv XTB Podepsáním Smlouvy Zákazník zmocňuje XTB přijímat a provádět Obchodní pokyny a instrukce na základě telefonického Pokynu Zákazníka Realizace instrukce Zákazníka prostřednictvím telefonického Pokynu je zaznamenána na Obchodním účtu Zákazníka Telefonické Pokyny Zákazníka jsou oprávněni realizovat pouze autorizovaní zaměstnanci XTB Při zadání telefonického Obchodního pokynu nebo instrukce je Zákazník povinen pověřenému zaměstnanci XTB sdělit následující údaje: a. jméno a příjmení u Zákazníka fyzické osoby, název u Zákazníka - právnické osoby; b. příslušné číslo Obchodního účtu; c. Heslo Zákazníka do příslušného Obchodního účtu; d. jakoukoli další informaci obsaženou ve Smlouvě, o kterou pověřený zaměstnanec XTB Zákazníka požádá; Pokud se informace, jež Zákazník zaměstnanci XTB poskytne, nebudou shodovat s informacemi, které Zákazník poskytl ve Smlouvě nebo ve Smluvní dokumentaci, pověřený zaměstnanec XTB je oprávněn odmítnout přijetí telefonického Pokynu XTB nenese odpovědnost za Obchodní pokyn realizovaný v souladu s telefonickým Pokynem Zákazníka či jeho oprávněného zmocněnce, pokud byl přijat podle pravidel stanovených v těchto VOP. Zákazník zejména nemůže vznášet námitku, že byl Obchodní pokyn zadán třetí osobou, pokud XTB provedl náležitou identifikaci Zákazníka Pozice může být otevřena zadáním Obchodního pokynu pouze tehdy, pokud obsahuje všechny nezbytné parametry a je akceptována ze strany XTB Otevřením pozice se rozumí vznik vlastnických práv a povinností ve vztahu k nákupu nebo prodeji Finančního nástroje Při otevření pozice nebo v některých případech při zadání Obchodního pokynu XTB blokuje množství Marže splatné v souladu s Tabulkami podmínek Obchodní pokyn může být přijat a akceptován pouze tehdy, pokud je na příslušném Obchodním účtu Zákazníka dostatečná Volná Marže pro blokaci Marže a krytí dodatečných nákladů na Obchod. Pokud se peněžní prostředky ukáží jako nedostatečné pro provedení Obchodu, Obchodní pokyn je zamítnut a zrušen Uzavřením pozice se rozumí zánik práv a povinností vyplývajících z předchozí Otevřené pozice Výsledek z Uzavření pozice je vypořádán v den, kdy došlo k jejímu uzavření. Finanční výsledek z Uzavření pozice je převeden do měny Účtu prostřednictvím Kurzu XTB platného v momentě Obchodu. 9. CFDs 9.1. Dojde-li v rámci Obchodního účtu k otevření pozice na CFD, Volná marže na příslušném Obchodním účtu může být redukována: a. množstvím aktuální Marže blokované na příslušném Obchodním účtu; b. úrovní ztráty na Otevřených pozicích na Finanční nástroje; c. množstvím swapových bodů, komisí a poplatků splatných v souladu s Tabulkou podmínek Pokud je Majetek nebo Zůstatek roven nebo nižší než 30 % aktuální Marže blokované na Obchodním účtu, XTB může, bez povinnosti získání souhlasu Zákazníka, uzavřít Otevřenou pozici Zákazníka, která generuje nejvyšší ztrátu. V takovém případě dochází k uzavření Obchodu ohledně CFD na aktuální tržní ceně v souladu s tržními principy Trhu Podkladových aktiv a s přihlédnutím k likviditě Podkladového aktiva Pozice na CFD Účtu může být uzavřena Uzavřením pozice Výsledek Obchodu ohledně CFD je viditelný na Obchodním účtu. Výsledek vypočítaný na příslušném Účtu Zákazníka je započítán v momentě, kdy je pozice uzavřena Otevřená pozice na CFD (s výjimkou Equity CFD a ETD CFD) bude bez souhlasu Zákazníka zavřena automaticky po uplynutí 365 dní ode dne jejího otevření, pokud před uplynutím této lhůty: a. Zákazník pozici neuzavře; b. XTB nevyužije své právo uzavřít Obchod Zákazníka dříve v případech uvedených v těchto VOP Otevřená pozice na Equity CFD a ETD CFD bude bez souhlasu Zákazníka zavřena automaticky po uplynutí 365 dní ode dne jejího otevření tehdy, pokud hodnota Majetku bude nižší než hodnota provize za pokyn na uzavření této pozice Pokud ke konci kteréhokoliv Obchodního dne nebo v případě CFD založených na futures kontraktech ke konci dne rolování nedojde k uzavření Otevřené pozice, bude tato automaticky prodloužena a bude k ní vypočtená částka swapových bodů odpovídající hodnotě a typu Otevřené pozice Hodnota swapových bodů, která bude na Účet Zákazníka připsána nebo kterou bude Účet zatížen se vypočte jako výsledek počtu Lotů otevřených Zákazníkem a sazeb swapových bodů pro daný Finanční nástroj Sazby swapových bodů a data rolování jsou specifikovány v Tabulkách podmínek Sazby swapových bodů stanoví XTB na základě tržních úrokových sazeb depozitů a úvěrů na Mezibankovním trhu a v případě rolování navíc na bázi základní hodnoty, která představuje rozdíl mezi hodnotou futures kontraktu s delší a kratší dobou splatnosti v okamžiku rolování XTB obvykle aktualizuje sazby swapových bodů jednou týdně. V případě významných změn úrokových sazeb vkladů a úvěrů na Mezibankovním trhu si XTB si vyhrazuje právo provádět změnu Tabulek podmínek častěji Vypočítaná částka swapových bodů se vykazuje na Obchodním účtu Zákazníka. K zúčtování vypočtené částky swapových bodů na příslušném Účtu Zákazníka dochází v okamžiku Uzavření pozice V případě výskytu zvláštních korporátních událostí týkajících se pozic Zákazníka na Equity CFD nebo ETF CFD se uplatní následující podmínky: a. dividendy: v tzv. ex-dividend day ("ex-den" nebo den, kdy vznikne nárok na výplatu dividendy) bude každému Zákazníkovi s dlouhou pozicí na příslušném Equity CFD nebo ETF CFD připsána čistá hodnota dividendy (dividenda po zdanění) a každému Zákazníkovi s krátkou pozicí bude odepsána hrubá hodnota dividendy. Dividendy budou vypočítány podle počtu Equity CFD nebo ETF CFD (ekvivalentně k počtu Podkladových aktiv) držených na Účtu. Připsání a odepsání související se zúčtováním dividend budou prováděny připsáním na nebo odepsáním z příslušného Obchodního účtu; b. v souvislosti s tzv. stock splits (zvýšením počtu kapitálových cenných papírů), tzv. reverse stock splits (zmenšením počtu kapitálových cenných papírů), stock dividends (výplatou dividend formou dalších kapitálových cenných papírů) 6

7 a s předkupním a jinými právy ke kapitálovým cenným papírům: množství Equity CFD nebo ETF CFD nebo ekvivalent prostředků vedený na příslušném Obchodním účtu nebo registry daného Obchodního účtu budou přiměřeně upraveny v "ex-den"; c. hlasovací práva, předkupní práva nebo další podobná práva vyplývající z Podkladového aktiva: držením Equity CFD nebo ETF CFD nevzniká Zákazníkovi nárok na tato práva; d. ostatní korporátní události: XTB bude usilovat o zohlednění ostatních korporátních události v pozicích na Equity CFD nebo ETF CFD nebo příslušném Účtu Zákazníka tak, aby jednotlivá pozice na Equity CFD nebo ETF CFD zohledňovala všechny ekonomické aspekty existence pozice na Podkladových aktivech Za určitých okolností může na Trhu Podkladových aktiv dojít ke zrušení pokynů nebo transakcí s Podkladovými aktivy nebo od nich může být odstoupeno. V takovém případě má XTB právo odstoupit od příslušné Obchodu s Equity CFD nebo ETF CFD. Každý takový případ bude zdokumentován a oznámen Zákazníkovi do dvou dnů od zrušení Obchodu s Podkladovým aktivem nebo odstoupení od něj V některých případech limitních a stopových Pokynů na Equity CFD nebo ETF CFD může XTB blokovat příslušnou Marži v okamžiku podání Pokynu nebo instrukce V případě, že na Trhu Podkladových aktiv dojde k vyřazení z obchodování některého Podkladového aktiva na Equity CFD nebo ETF CFD a současně má některý ze Zákazníků Otevřenou pozici na tomto instrumentu, vyhrazuje si XTB právo takovou pozici uzavřít bez předchozího upozornění Zákazníka. XTB však vyvine veškeré úsilí k tomu, aby Zákazníka o této události informovala Při obchodování s Equity CFD nebo ETF CFD si Zákazník musí být vědom, že obchodování s některými Podkladovými aktivy může být dočasně pozastaveno. V takových případech může být Zákazníkovi znemožněno obchodovat nebo podávat Pokyny nebo instrukce k Equity CFD nebo ETF CFD a jeho Pokyny nebo instrukce mohou být zrušeny XTB neodpovídá za škody, které vzniknou v případech uvedených v bodech VOP XTB bude v každém takovém případě postupovat v souladu s Pravidly provádění pokynů (OTC) a bude usilovat o dosažení co nejlepšího výsledku pro Zákazníka V některých případech mohou být Podkladová aktiva Zákazníkových krátkých pozic na Equity CFD nebo ETF CFD zrušena věřitelskou stranou. V takových případech bude XTB nucena uzavřít krátkou pozici Zákazníka na Equity CFD nebo ETF CFD a zároveň nakoupit Podkladové aktivum na Trhu Podkladových aktiv. Tento postup se může aplikovat, pokud dojde ke změně pravidel krátkého prodeje nebo příslušný regulátor zavede zvláštní podmínky pro krátké prodeje, poskytovatel likvidity (úvěru) stáhne možnost otevírání krátkých pozic na Podkladové aktivum, nebo se Podkladové aktivum stane z důvodu nízké likvidity, vysoké ceny půjčování nebo z jiných důvodů mimo vliv XTB složitým k půjčení XTB nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou jako důsledek okolností popsaných v bodě VOP. V každém takovém případě bude XTB postupovat v souladu s Pravidly provádění pokynů (OTC) ve snaze získat co nejlepší výsledek pro Zákazníka U některých Equity CFD nebo ETF CFD, kdy si Zákazník otevře krátkou pozici, může XTB vyrovnat tuto pozici odpovídajícím krátkým prodejem Podkladového aktiva. Pokud je Podkladové aktivum obtížné získat, může to znamenat dodatečné zvýšení nákladů pro XTB. V takových případech mohou tyto náklady významně ovlivnit výši swapových bodů účtovaných na krátkých pozicích při Equity CFD nebo ETF CFD. Podrobný popis poplatků swapových bodů a pravidel jejich výpočtu v případech uvedených v tomto bodě je uveden v Tabulkách podmínek. 10. Opce Za nákup Opčního finančního nástroje Zákazník platí XTB Opční prémii ve výši stanovené XTB v den nákupu Opčního finančního nástroje. Výše Opční prémie zatíží příslušný Obchodní účet Zákazníka. V případě nedostatku prostředků na nákup Opčního finančního nástroje XTB odmítne Obchodní pokyn Zákazníka provést V případě, že Zákazník prodává Opční finanční nástroj, obdrží od XTB Opční prémii ve výši stanovené XTB v den prodeje Opčního finančního nástroje. Výše Opční prémie bude připsána ve prospěch příslušného Obchodního účtu Zákazníka. V případě nedostatku disponibilních prostředků Zákazníka použitelných jako Marže XTB odmítne pokyn Zákazníka provést V průběhu držení Otevřené pozice v rámci Opčního účtu je Volná marže na příslušném Obchodním účtu redukována: a. aktuální výší Marže, jež je zablokována na Obchodním účtu; b. záporným ohodnocením neuzavřených transakcí na Opční finanční nástroje Pokud je Majetek Zákazníka rovný nebo nižší než 30 % aktuální Marže blokované v rámci Opčního účtu nebo pokud je aktuální Zůstatek záporný, může XTB bez nutnosti souhlasu Zákazníka uzavřít Zákazníkovy Otevřené pozice na Opční finanční nástroj. Nejdříve budou postupně uzavírány krátké pozice, pro které je k dispozici tržní cena, s nejvyšší absolutní hodnotou, v případě nedostatku krátkých pozic pak budou postupně uzavírány dlouhé pozice, pro které je k dispozici tržní cena, s nejnižší absolutní hodnotou, a to až do okamžiku, kdy aktuální Majetek Zákazníka bude vyšší než 30 % všech aktuálních Marží a kdy bude dosaženo kreditního zůstatku na Obchodním účtu. K Uzavření pozice dochází za aktuální tržní cenu Zákazník má právo kdykoli do Dne exspirace opce prodat XTB dříve zakoupený Opční finanční nástroj či odkoupit od XTB Opční finanční nástroj dříve prodaný, XTB se naopak zavazuje jej odkoupit či prodat. XTB uvádí kupní nebo prodejní cenu Opčního finančního nástroje dvoustranně (BID/ASK), Zákazník ji může využít jak k Uzavření pozice, tak k Otevření pozice nové Pokud Zákazník přijme kupní či prodejní cenu dříve zakoupeného nebo prodaného Opčního finančního nástroje, bude na jeho Obchodní účet připsána kupní částka, případně bude zatížen prodejní částkou a pozici k Opčnímu finančnímu nástroji, kterou Zákazník dříve otevřel, a všechna práva a povinnosti Stran s ní spojená, zaniknou. K zatížení Obchodního účtu Zákazníka předmětnou částkou resp. k připsání předmětné částky na Obchodní účet Zákazníka dojde v den odkoupení nebo prodeje Opčního finančního nástroje Pokud Zákazník dříve Otevřenou pozici ve vztahu k Opčnímu finančnímu nástroji nezavře do Dne exspirace opce, XTB Finanční nástroj zúčtuje v Den exspirace opce a připíše na Obchodní účet Zákazníka, případně jej zatíží peněžní částkou vyplývající ze zúčtování Opčního finančního nástroje. Tato částka bude vypočtena podle vzorce příslušného pro daný typ Opčního finančního nástroje, definovaného v Tabulkách podmínek Minimální hodnota pokynu ke koupi či prodeji Opčních finančních nástrojů je stanovena v Tabulkách podmínek Zúčtování Opčního finančního nástroje lze provést výhradně prodejem dříve od XTB zakoupeného Finančního nástroje, odkoupením dříve prodaného Finančního nástroje, případně jeho zúčtováním v Den exspirace opce Zúčtováním v Den exspirace opce se rozumí porovnání Realizační ceny opce s její Referenční cenou v Den exspirace opce a stanovení zisku či ztráty ve vztahu k Opčnímu finančnímu nástroji podle vzorce uvedeného v Tabulkách podmínek. 11. Střet zájmů Mezi XTB a Zákazníkem existuje střet zájmů, který spočívá v tom, že XTB je druhou stranou Obchodu při provádění Obchodního pokynu podávaného Zákazníkem. XTB přijal za účelem minimalizace potenciálního vzniku střetu zájmů relevantní opatření Jakékoliv oddělení XTB, které je ve střetu zájmů se Zákazníky, je odloučeno od oddělení spolupracujících přímo se Zákazníky pomocí tzv. čínských zdí tak, aby tato oddělení měla plnou autonomii, neboť nabízí Zákazníkům finanční produkty a hodnotí vhodnost příslušných produktů pro jednotlivé Zákazníky. Takové oddělení je rovněž odloučeno od přímého kontaktu se Zákazníky společnosti Organizační struktura XTB poskytuje kompetenční nezávislost mezi odděleními, která mají přímý kontakt se Zákazníkem, a odděleními, která mohou být v potenciálním střetu zájmů Zaměstnanci oddělení Tradingu mají zákaz vyjadřovat se na veřejnosti k tématům, která se týkají aktuální tržní situace, a účastnit se na přípravě tržních výkazů a komentářů zveřejňovaných XTB Zaměstnanci oddělení Tradingu nikdy neznají záměry Zákazníků týkajících se záměru Obchodu. Zaměstnanci oddělení Tradingu jsou v každé situaci povinní zveřejňovat současně kupní a prodejní ceny příslušného Finančního nástroje při zohlednění Spreadu 7

8 v souladu s Tabulkami podmínek, které může Zákazník využívat podle svého uvážení pro otevření nové pozice nebo pro uzavření staré pozice Zaměstnancům XTB je zakázáno přijímat od Zákazníků, potenciálních Zákazníků nebo třetí strany jakékoliv dary ve formě odměn v hotovosti nebo v naturáliích. Přijímání drobných darů lze akceptovat pouze tehdy, pokud je v souladu s Pravidly řízení střetu zájmů XTB. 12. Nezávislost XTB nebude Zákazníkovi poskytovat doporučení k provedení konkrétního Obchodu na Finanční nástroj, ani navrhovat podmínky, za nichž má být Obchodní pokyn proveden Za porušení pravidla nezávislosti se nepovažují komentáře na téma situace na finančních trzích publikované XTB, ani vyjádření zaměstnanců XTB na téma aktuální situace na finančních trzích Každý Obchodní pokyn nebo instrukce představují nezávislé rozhodnutí Zákazníka v souladu s jeho úsudkem a na jeho vlastní zodpovědnost Zákazník nemůže v žádném případě vznášet námitku, že k podání Obchodního pokynu došlo na základě komentáře, návrhu či doporučení ze strany XTB. 13. Výkazy a korespondence XTB poskytuje Zákazníkovi v rámci Obchodního účtu průběžný přístup ke všem informacím nezbytným k určení: a. aktuálního zůstatku příslušných Účtů; b. množství aktuálně využité Marže; c. aktuálně Otevřených pozic na Finanční nástroje; d. Majetku; e. Volné marže. Okamžitě po provedení Obchodu nebo zadání Obchodního pokynu Zákazníkem na příslušném Obchodním účtu dojde k vygenerování příslušného potvrzení provedení daného Obchodu, které je zároveň zobrazeno na Obchodním účtu a archivováno pro účely evidence XTB Pro účely daňového vypořádání a na základě platných právních předpisů může XTB poskytnout Zákazníkovi dodatečné výkazy a potvrzení XTB může připravit výkaz Transakcí registrovaných na Obchodním účtu Zákazníka za jakékoliv období v listinné podobě, přičemž takový výkaz je zpoplatněn na základě Tabulek podmínek Zákazník je povinen provádět s náležitou péčí neustálé monitorování podmínek Obchodů zaznamenaných na Obchodním účtu a neprodleně informovat XTB o jakémkoliv nesouladu XTB vede korespondenci se Zákazníkem prostřednictvím obyčejných listovních zásilek, elektronické pošty, případně jinými způsoby elektronické komunikace. Strany se tímto dohodly, že jakýkoli projev vůle nebo prohlášení učiněné v souvislosti s obchodováním s Finančními nástroji nebo s jinými úkony provedenými XTB mohou být Stranami učiněny v elektronické formě V situacích stanovených těmito VOP, a dále v jiných případech, kdy to XTB bude považovat za účelné, povede XTB korespondenci se Zákazníkem doporučenými zásilkami nebo prostřednictvím kurýrní služby Zákazník je povinen se s korespondencí, kterou od XTB obdržel, seznámit Korespondence zaslaná ze strany XTB Zákazníkovi se považuje za doručenou po uplynutí následujících lhůt: a. v případě doporučené zásilky - v okamžiku jeho doručení; b. v případě elektronické pošty - po uplynutí 1 dne od jejího odeslání; c. v případě interní elektronické pošty - po uplynutí 1 dne od jejího odeslání; d. v případě zaslání prostřednictvím kurýrní služby - v okamžiku jejího doručení Veškerá korespondence bude zasílána na adresy, ové adresy, faxy a telefonní čísla uvedená ve Smlouvě se Zákazníkem. 14. Vyšší moc Vyšší mocí se rozumí situace, kdy vzhledem k událostem, které jsou mimo kontrolu XTB, není možné zajistit fungování XTB nebo Obchodního účtu Zákazníka v souladu s pravidly stanovenými VOP. Za vyšší moc se považují zejména následující situace: a. nepokoje, stávky, výpadky dodávek elektrické energie, přerušení komunikace, živelná pohroma, ozbrojené konflikty; b. události související s teroristickým útokem; c. zničení sídla společnosti nebo vznik okolností znemožňujících operační činnost společnosti; d. situace, při níž došlo k pozastavení či přerušení kotace cen Podkladových aktiv na příslušném trhu, případně byl z jakékoli jiné příčiny příslušný trh uzavřen; e. situace, kdy byly na příslušném trhu nařízeny specifické požadavky či pravidla, jež výrazně omezují nebo ruší možnost provádět na něm Obchody podle dosavadních, všeobecně přijatých pravidel; f. poruchy informačních systémů, za jejichž vznik XTB nenese odpovědnost; g. poruchy počítačového zařízení, které znemožňují řádné fungování informačních systémů a za jejichž vznik XTB nenese odpovědnost; h. přerušení internetového připojení v důsledku poruchy dodavatele internetu nebo přetížení linky; i. poruchy telekomunikačních systémů, za které XTB nenese zodpovědnost V případě, že dojde k výskytu Vyšší moci, nenese XTB vůči Zákazníkovi žádnou zodpovědnost za jakékoli překážky, zpoždění nebo nesplnění povinností, které XTB ukládají ustanovení VOP. 15. Poplatky a provize Za poskytnuté služby má XTB právo účtovat poplatky a provize Podrobné informace o poplatcích a provizích jsou k dispozici v Tabulkách podmínek. 16. Právní odpovědnost a chybné ceny XTB nenese odpovědnost za ztráty Zákazníka zapříčiněné v důsledku realizace Pokynů Zákazníka XTB nenese odpovědnost z titulu ušlého zisku nebo ztrát Zákazníka způsobených přerušením či zpožděním přenosu dat. Zákazník nemůže zejména vznášet nároky vůči XTB, pokud vzhledem k vadnému fungování telekomunikačních spojení nemohl podat Obchodní pokyn, nebylo možné řádně zavčas realizovat jeho Obchodní pokyn, případně získat informace o stavu jeho peněžních prostředků na Účtech Zákazník je srozuměn s tím, že kótování Cen Finančních nástrojů uváděných na příslušném Obchodním účtu může obsahovat nepřesnosti. Tyto nepřesnosti mohou mít za následek to, že Cena Finančního nástroje XTB se liší od ceny Podkladového aktiva, od něhož je odvozena v takovém rozsahu, že neodráží tržní cenu Podkladového aktiva, a lze ji v odůvodněných případech považovat za chybnou. Pokud k výše uvedené nepřesnosti přesto dojde, můžou si Strany upravit podmínky provedeného Obchodu za předpokladu, že obě Strany s úpravou souhlasí. V případě, že některá z nich souhlasit nebude nebo není možné kontaktovat Zákazníka, je XTB oprávněn odstoupit od provedeného Obchodu se Zákazníkem Pokud byl Obchod proveden na chybné ceně, může Strana, která podává z důvodu chybné ceny námitku, odstoupit od Obchodu podáním prohlášení o odstoupení nebo žádosti o úpravu podmínek Obchodu ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne provedení Obchodu. Pokud je Stranou, která podává námitku týkající se správnosti ceny, Zákazník, rozhodne XTB bezodkladně, avšak 8

9 nejpozději ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne podání námitky Zákazníka, o její oprávněnosti, a to na základě cenových kotací dvou nezávislých finančních institucí a/nebo agentur. Prohlášení o odstoupení podané Zákazníkem nabývá platnosti pouze tehdy, pokud XTB potvrdí v souladu s tímto bodem, že Obchod byl proveden na chybné ceně. V případě, že Zákazník neuplatní žádný požadavek, bude XTB považovat provedený Obchod za závazný pro obě Strany bez ohledu na chybu či nepřesnost v ceně Odstoupení od Obchodu nebo úprava podmínek Obchodu jsou podmíněny podáním příslušných prohlášení zúčastněných stran prostřednictvím u, a to způsobem specifikovaným v kapitole 13 VOP. Návrh k úpravě podmínek Obchodu nebude závazný do té doby, dokud druhá strana neakceptuje daný návrh bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 hodin od přijetí návrhu - v takovém případě se má za to, že druhá strana návrh na úpravu podmínek Obchodu neakceptuje. Návrh na úpravu podmínek Obchodu může být kdykoliv zrušen stranou podávající návrh do okamžiku, kdy je akceptován druhou stranou V důsledku odstoupení od Obchodu v souladu s bodem VOP obnoví XTB příslušný Zůstatek a ostatní rejstříky a následně zaznamená Zůstatek a stav, který se na účtu nacházel před uzavřením Obchodu Zákazníkem na chybné ceně V důsledku úpravy Obchodu provede XTB úpravu příslušného Zůstatku a ostatních rejstříků na hodnoty a stav, které by byly zaznamenány na těchto účtech tehdy, pokud by byl Obchod proveden na tržní ceně. Tržní cena je určena způsobem stanoveným v bodu VOP XTB nenese zodpovědnost vůči Zákazníkovi za újmu způsobenou chybnou cenou, pokud byla chyba v ceně způsobena okolnostmi, za které XTB nezodpovídá. V případě, že chyba vznikla v důsledku okolností, za které XTB nese zodpovědnost, XTB následně zodpovídá za újmu, která vznikla Zákazníkovi, ale pouze do výše 10 % hodnoty Marže, která představuje kolaterál Obchodu uzavřeného na chybné ceně. Žádné z ustanovení VOP neomezuje zodpovědnost XTB vůči Zákazníkům v případě úmyslného pochybení Zejména následující okolnosti jsou považovány za ty okolnosti, za které XTB nezodpovídá: a. chyby nebo nečinnost třetích stran, za něž XTB nenese odpovědnost, zejména chyby v datech způsobené finančními institucemi, na jejichž základě XTB odvozuje Ceny Finančních nástrojů; b. události Vyšší moci. Opatření proti systematickému uzavírání transakcí založených na chybné ceně Pokud XTB vyhodnotí na základě Obchodů Zákazníka, že jsou systematicky uzavírány na chybných cenách, vyhrazuje si právo dle svého uvážení a bez ohledu na jiná ustanovení VOP: a. ukončit Smlouvu s okamžitou platností; b. zvlášť sledovat každý Obchodní pokyn nebo instrukci Zákazníka; c. odstoupit od každého Obchodu, který byl uzavřen pomocí postupů uvedených v tomto odstavci v souladu s pravidly popsanými v bodu VOP; d. okamžitě uzavřít jakýkoliv Obchodní účet Zákazníka. V takovém případě se tímto potvrzuje, že Smlouva může být ukončena ve vztahu k danému Obchodnímu účtu a v tomto ohledu ustanovení týkající se ukončení Smlouvy s okamžitou platností platí obdobně Ustanovení v bodu VOP se vztahuje zejména na situace, kdy Zákazník záměrně používá software nebo obchodní strategii systematicky využívající: cenových skluzů, zpoždění toku dat, zpoždění realizace Obchodních pokynů a dalších situací, které mohou vyústit v rozdíl Ceny Finančního nástroje v momentě realizace Obchodu od Ceny Podkladového aktiva tohoto nástroje. 17. Stížnosti Zákazníků Zákazník má právo nahlásit XTB jakoukoliv nepřesnost nebo pochybnosti o kvalitě a rozsahu služeb poskytovaných XTB, a to jak v případě, že se jedná o podezření na problém technické povahy, tak v případě, kdy došlo dle názoru Zákazníka k pochybení ze strany zaměstnanců XTB Poznámky a stížnosti může Zákazník podávat prostřednictvím poštovní zásilky, osobně v sídle XTB nebo prostředky elektronické komunikace na ovou adresu uvedenou na Internetových stránkách XTB. Na požádání Zákazníka mu XTB potvrdí přijetí stížnosti XTB má povinnost stav, k němuž se poznámka nebo stížnost vztahují, bezodkladně prošetřit a následně Zákazníka informovat o výsledcích provedeného šetření. Výsledky provedeného šetření budou Zákazníkovi podány nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů od data, kdy Zákazník stížnost XTB doručil. Tento bod se nevztahuje na případ podání námitky dle bodu VOP Zákazník stížnosti nebo žádosti podává ve lhůtě 7 dnů, počínaje ode dne zjištění nesprávností, jichž se stížnost týče, ale nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich vzniku. Forma odpovědi musí být adekvátní ke způsobu podání stížnosti XTB Zákazník má povinnost neprodleně informovat XTB o jakýchkoliv okolnostech, které zakládají podstatu stížnosti tak, aby XTB mohla tuto stížnost řádně zvážit Bez ohledu na ustanovení VOP má Zákazník právo podat žalobu k příslušnému soudu. Tato skutečnost platí také pro situace, kdy Zákazník není spokojený s výsledkem stížnosti XTB Zákazníci, kteří jsou v souladu s právními předpisy považováni za spotřebitele, mohou využívat bezplatné spotřebitelské konzultace, a to od kterékoliv organizace či instituce zabývající se právní ochranou spotřebitele. 18. Plná moc Zákazník má právo ustanovit zmocněnce, který bude jeho jménem činit veškeré úkony spojené s uzavíráním, změnou, ukončením a realizací Smlouvy V souladu s nařízením příslušného zákona lze plnou moc poskytnout nebo ji odvolat pouze písemně, za přítomnosti osoby pověřené XTB, která potvrdí údaje obsažené v plné moci a pravost podpisů Zákazníka a jeho zmocněnce Požadavek, o němž se hovoří v bodu VOP, se nevztahuje na případ písemné plné moci obsahující notářsky ověřený podpis zmocnitele, a dále na plnou moc udělenou formou notářského zápisu, přičemž k tomu, aby byla plná moc účinná, musí obsahovat úředně ověřený podpis zmocněnce Zmocněnec může ustanovit další zmocněnce, ale pouze v případě, kdy tato možnost výslovně vyplývá z obsahu plné moci Zanikne-li plná moc, je tato skutečnost vůči XTB účinná od okamžiku, kdy XTB obdrží zprávu: (a) o odvolání plné moci Zákazníkem nebo zmocněncem, (b) o úmrtí Zákazníka nebo zmocněnce, (c) o ztrátě právní subjektivity Zákazníka v případě, že je Zákazník právnická osoba. 19. Závěrečná ustanovení Zákazník tímto vyjadřuje souhlas s tím, že XTB může zaznamenávat všechny hovory mezi Zákazníkem a XTB realizovaných telefonicky nebo pomocí jiného komunikačního prostředku, a to zejména korespondenci v elektronické podobě, přičemž Zákazník souhlasí s využitím těchto nahrávek a záznamů jako důkazu ve všech sporech mezi Stranami XTB shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje Zákazníků v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů a právní úpravou ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Zákazník potvrzuje, že XTB se může spolehnout na osobní údaje jím poskytnuté a může tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat pro účely Smlouvy, které mimo jiné spočívá v udržování smluvního vztahu se Zákazníkem, údržbě Účtů Zákazníka, ve vymáhání dluhů, v souvislosti s procesem hodnocení žádostí Zákazníka, vyhodnocováním rizik, v zajištění souladu s právními a regulatorními požadavky, a rovněž i ve vývoji a analýze produktů a služeb poskytovaných XTB Přijetím těchto VOP uděluje Zákazník XTB souhlas s poskytnutím osobních údajů a finančních údajů, týkajících se transakcí na Účtu Zákazníka, uvedených v dokumentech či jejich kopiích, třetím stranám, které poskytují služby Zákazníkovi nebo XTB pouze 9

10 za účelem výkonu uvedeném ve Smlouvě nebo smlouvách uzavřených s těmito třetími stranami. Tyto třetí strany jsou vlastněny nebo kontrolovány společností XTB nebo udržují neustálou spolupráci s XTB včetně bankovních institucí, investičních společností, finančních institucí, auditorů či auditorských společností, společností zaměřených na informační technologie, poradců nebo kurýrních společností. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s poskytnutím informací a dokumentů výše uvedeným třetím stranám pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytování služeb XTB může být podmíněno předáním osobních údajů Zákazníka třetím osobám, které XTB poskytují služby mimo území České republiky, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní Za účelem neustálého zlepšování svých služeb a obchodních platforem umožňuje XTB některým Zákazníkům dobrovolně participovat na testovací fázi určitých služeb a technologií, které jsou v procesu vývoje (dále jen "Beta služby"). Zákazník tímto potvrzuje, že dobrovolným souhlasem a akceptováním užívání Beta služeb a participaci na testovací fázi přijímá, že: a. Beta služby jsou provozovány v reálném obchodním prostředí a Zákazník bude obchodovat s reálnými finančními prostředky soustředěnými na jeho Obchodním účtu; b. Beta služby obsahují omezení a nedostatky, které mohou vyústit v technické nebo transakční chyby. Zejména však v důsledku chyb v Beta službách může Obchodní účet Zákazníka přestat pracovat nebo může pracovat nesprávně a Obchodní pokyny Zákazníka nemusí být provedeny, mohou být provedeny chybně nebo na chybných cenách, nebo nemusí být možné podat Obchodní pokyn vůbec Zákazník svojí dobrovolnou účastí na Beta službách bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Beta služeb má XTB právo dle svého uvážení vzít zpět nebo jednostranně změnit podmínky Obchodního pokynu nebo Obchodu, které byly realizovány nebo podány v důsledku chyby bez ohledu na příčinu chyby. Právo vzít zpět nebo jednostranně změnit podmínky Obchodního pokynu nebo Obchodu Zákazníka může XTB uplatnit bez ohledu na ustanovení bodů těchto VOP XTB vynaloží maximální úsilí, aby v případě Beta služeb při výskytu jakýchkoliv chyb ochránila Zákazníka před jakoukoli škodou. Zákazník však potvrzuje a souhlasí s tím, že XTB bez jakýchkoliv pochyb neponese odpovědnost za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku nedostatků a chyb, které se vyskytnou v rámci Beta služeb XTB je oprávněn kdykoliv zastavit poskytování Beta služeb Zákazníkovi na základě oznámení, přičemž v takovém případě se nepoužijí ustanovení VOP týkající se postupů vypovězení Smlouvy ze strany XTB. Zákazník je oprávněn kdykoliv od Beta služeb odstoupit. Za tímto účelem je Zákazník povinen informovat XTB o tomto záměru písemně, elektronicky nebo telefonicky XTB má právo provést změny VOP, přičemž o této změně zašle Zákazníkovi oznámení nejméně 14 dní před dnem, kdy změny vejdou v platnost. Obsah upravených VOP bude zároveň k dispozici v Sídle XTB a na Internetových stránkách XTB. Stejným způsobem a za stejných podmínek má XTB právo provést změny Doplňujících informací a smluvních podmínek pro české Zákazníky XTB XTB má právo provést změny dalších dokumentů, které upravují podmínky spolupráce mezi Zákazníkem a XTB, zejména Tabulek podmínek, Pravidel provádění pokynů, Informace o finančních nástrojích a Prohlášení o vědomí investičního rizika, a to na základě předchozího oznámení zaslaného Zákazníkovi minimálně 7 dní před dnem, kdy změny vejdou v platnost. Oznámení o změně bude obsahovat informaci o obsahu bodu VOP. Dokumenty budou zároveň k dispozici v Sídle XTB a Internetových stránkách XTB Bez ohledu na další ustanovení má XTB právo provést změny swapových bodů uvedených v Tabulkách podmínek s okamžitou platností. XTB má také právo provést změny v dokumentech uvedených v bodech VOP s okamžitou platností, pokud: a. změny mají za následek snížení nákladů Obchodu Zákazníka; b. změny uvádí do nabídky nový Finanční nástroj; c. se změní možnost obchodovat na krátko u příslušného Podkladového aktiva; d. v případech událostí Vyšší moci Změny provedené podle bodu výše vstoupí v platnost v den, kdy byly provedeny. Změny provedené způsobem uvedeným v bodech výše mění podmínky každého iniciovaného (otevřeného) Obchodu a jsou závazné pro Zákazníka a XTB od nabytí jejich účinnosti Zákazník, který s úpravami VOP uvedených v bodech VOP nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět a zrušit některý nebo všechny Účty s okamžitou platností Nezávisle na ostatních ustanoveních VOP má Zákazník kdykoliv právo Smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem, a to doporučeným dopisem zaslaným XTB XTB má právo vypovědět celou Smlouvu nebo uzavřít některý z Účtů Zákazníka: a. ze závažných důvodů, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou; b. s okamžitou účinností na základě písemného oznámení Zákazníkovi v případě, že Zákazník porušil ustanovení VOP. Ve výše uvedených případech je Zákazník XTB informován o důvodech vypovězení Výpověď Smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, které vznikly po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, zejména pak na povinnosti týkající se otevřených a uzavřených pozic Služby poskytované XTB na základě Smlouvy a VOP na území České republiky se řídí českým právem, k rozhodování případných sporů ze Smlouvy vyplývajících jsou příslušné obecné soudy České republiky. 10

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA Smlouva č. uzavřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákazníkem: Jméno a příjmení Trvalé bydliště Telefonní číslo E-mail Korespondenční adresa (je-li odlišná od Trvalého

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Pravidla soutěže. xsocial vyhraj kopírováním ostatních! Obecné termíny

Pravidla soutěže. xsocial vyhraj kopírováním ostatních! Obecné termíny Pravidla soutěže xsocial vyhraj kopírováním ostatních! 1 Obecné termíny 1. V těchto Podmínkách jsou použité termíny: a) Soutěž je rozuměna Soutěž xsocial vyhraj kopírováním ostatních!, která je organizována

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

pro poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním nástrojům poskytovaných společností HighSky Brokers, a.s.

pro poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním nástrojům poskytovaných společností HighSky Brokers, a.s. Smluvní podmínky pro poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním nástrojům poskytovaných společností HighSky Brokers, a.s. 1. Vymezení pojmů. Pojmy používané ve veškeré dokumentaci, která je

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním nástrojům poskytovaných společností HighSky Brokers, a.s.

poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním nástrojům poskytovaných společností HighSky Brokers, a.s. Smluvní podmínky poskytování investičních služeb ve vztahu k finančním nástrojům poskytovaných společností HighSky Brokers, a.s. platné od 13. června 2013 1. Vymezení pojmů. Pojmy používané ve veškeré

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1.

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více