Adresování a subnetting

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresování a subnetting"

Transkript

1 CCNA 1, moduly 9.2,3 a 10.3 Adresování a subnetting 26. března 2007 Autoři: Michal Vrtílek, Marek Čevela, 3. ročník, letní semestr Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně

2 Obsah: 1 ÚVOD INTERNETOVÉ ADRESY IPV4 ADRESOVÁNÍ VEŘEJNÉ A PRIVÁTNÍ ADRESY SUBNETTING Router a maska podsítě IPV6 ADRESY ZÍSKÁVÁNÍ IP ADRES STATICKÉ PŘIDĚLOVÁNÍ IP ADRES PŘIDĚLOVÁNÍ IP ADRESY POMOCÍ RARP PŘIDĚLOVÁNÍ IP ADRESY POMOCÍ BOOTP PŘIDĚLOVÁNÍ IP ADRESY POMOCÍ DHCP ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

3 1 Úvod V této práci se seznámíte s internetovými adresami IP ve verzi 4, jejich třídami a také tvorbou podsítí. Okrajově se zmíníme o nové verzi internetových adres IP verze 6. Dále se seznámíte s přidělováním IP adres hostitelům různými způsoby. Ať už staticky nebo dynamicky. Zdrojem informací jsou materiály kurz CCNA Cisco akademie. 2 Internetové adresy Každé dva systémy, které spolu chtějí komunikovat, musí být schopné identifikovat a lokalizovat jeden druhého. K tomuto jsou používány síťové adresy, tzv. IP adresy. Každé rozhraní nebo zařízení v síti musí mít adresu. Pokud komunikujeme v rámci jedné sítě, postačuje mít linkovou adresu. Toto je unikátní fyzická adresa zvaná MAC adresa. Je pevně přiřazena síťové kartě od výrobce. Pro komunikaci mezi více sítěmi je zapotřebí IP adresa, na druhé vrstvě TCP/IP modelu. IP adresa je 32-bitová sekvence jedniček a nul. Pro jednodušší prácí zapisujeme ve formě čtyř desítkových číslic oddělených tečkami. Takováto adresa vypadá například takto , binární zápis je Desítkový zápis předchází velkému množství možných chyb pří zápisu. Pro člověka je práce s binárními čísly obtížná a nepraktická. 2.1 IPv4 adresování Router používá IP k předávání paketů ze zdrojové sítě do koncové sítě. Aby toto mohl provádět musí paket obsahovat cílovou i zdrojovou IP adresu. Router používá z paketu k určení cílové sítě cílovou IP adresu. Tento systém pracuje podobně jako poštovní směrovací čísla k určení příslušné pošty cílové adresy. Tato pošta musí použít adresu ulice, aby mohla najít adresáta. Každá IP adresa se skládá ze dvou částí. První část identifikuje síť, do které je připojeno zařízení, a druhá část identifikuje právě toto zařízení v dané síti. Každý oktet má rozpětí od 0 do 255. Každý z těchto oktetů se rozkládá do 256 podskupin, ty se rozkládají do dalších 256 podskupin s 256 adresami v každé podskupině. Toto dělení je znázorněno v obrázku. IP adresa kombinuje dva identifikátory v jednom čísle. Toto číslo musí být unikátní, protože duplikace adresa by mohla vést k nemožnosti routování. 3

4 Abychom mohli vyhovět různým velikostem sítí, bylo zavedeno dělení IP adres do tříd. Každá kompletní 32-bitová IP adresa je rozdělena na síťovou část a hostitelskou část. Bit nebo bitová sekvence na začátku každé adresy určuje třídu. Existuje pět tříd: Třída A byla navrhnuta pro extrémně velké sítě, s více než 16 miliony IP adres pro hostitele. Tato IP adresa používá pouze první oktet pro určení adresy sítě. První bit je vždy 0. Nejmenší hodnota v prvním oktetu tedy je , desítkově 0. Naopak nejvyšší adresa sítě je , desítkově 127. Čísla 0 a 127 jsou rezervována a nemohou být použita pro adresu sítě. Jakákoliv adresa od 1 do 126 v prvním oktetu je adresou třídy A. Síť je rezervována pro loopback. Routery nebo lokální PC mohou tuto adresu používat pro zasílání paketů sami sobě. A proto ji nelze použít jako adresu v síti. Třída B byla navrhnuta pro střední až velké sítě. IP adresa používá první dva oktety k určení adresy sítě. Zbylé dva oktety jsou pro určení adresy hostitele. První dva bity prvního oktetu jsou vždy 10. Zbylých šest bitů je možno vyplnit 1 nebo 0. Tudíž nejnižší adresa sítě je , desítkově 128. Nejvyšší je , deítkově 191. Jakákoliv adresa v rozmezí 128 až 191 v prvním oktetu je IP adresou třídy B. Třída C je nejvíce používána ze všech tříd. Tento adresový prostor byl plánován pro malé sítě s maximálním počtem 254 hostitelů. Adresy třídy C začínají binárně 110. Tudíž nejnižší adresa sítě je , desítkově 192. Nejvyšší je , deítkově 223. Jakákoliv adresa v rozmezí 192 až 223 v prvním oktetu je IP adresou třídy C. Třída D byla vytvořena k umožnění multicastingu v IP adresách. Multicastová adresa je unikátní adresa sítě, která směruje pakety s cílovou adresou stanovenou pro skupinu IP adres. Takže, jedna stanice může simultánně vysílat jeden proud dat více příjemcům. Adresový prostor je matematicky jednotný. První čtyři bity musejí být Tudíž, rozmezí adres třídy D je od do , desítkově 224 až 239. Třída E byla definována, ale žádná z těchto adres nebyla uvolněna pro využití v internetu. První čtyři bity jsou vždy Tudíž, první oktet je od do , desítkově 240 až

5 Některé adresy hostitelů jsou rezervovány a nemohou být použity pro zařízení v síti. Tyto adresy jsou: adresa sítě identifikuje síť broadcastová adresa k poslání paketu pro všechna zařízení na síti IP adresa, která má binárně samé 0 ve všech hostitelských bitech je rezervována pro adresu sítě. Například adresa třídy A je IP adresou sítě, známá jako ID sítě, obsahuje hostitele Router používá adresu sítě, když přeposílá data na internetu. Naopak IP adresa, která má binárně samé 1 ve všech hostitelských bitech je rezervována pro broadcastovou adresu. Broadcast nastane, pokud zdroj zasílá data ke všem zařízením v síti. Například adresa třídy A je broadcastovou adresou. Paket zaslaný s touto adresou je zaslán všem zařízením připojených do sítě Veřejné a privátní adresy Stabilita internetu přímo závisí na unikátnosti veřejně používaných síťových adres. Je potřeba procedura, která toto zajistí. Původně existovala organizace Internet Network Information Center (InterNIC), která měla tuto proceduru na starosti. Po té tuto proceduru převzala organizace Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Veřejné IP adresy jsou unikátní, globální a standardizované. Tyto IP adresy přidělují Internet service providers (ISPs) nebo registrátor za poplatek. S rapidním rozvojem internetu začaly veřejné IP adresy docházet. Jedním z řešení jsou privátní IP adresy. Jak bylo zmíněno, veřejné sítě musejí mít unikátní adresy. Ale privátní sítě, které nejsou připojeny do internetu, již unikátní adresy mít nemusejí. Ale pokud bychom měli v této síti jakoukoli IP adresu a chtěli bychom se připojit do internetu, nastal by problém. RFC 1918 definuje tři bloky privátních adres: 5

6 Privátní adresy nejsou routovány na internetu, ale jsou zahozeny. Pokud adresuji neveřejný intranet, testovací laboratoř nebo domácí síť, mohou být tyto privátní adresy použity místo globálních veřejných adres. K připojení sítě s privátními adresami k internetu je zapotřebí překlad privátních adres na veřejné adresy. Tento překlad je zajišťován zařízeními, které provádí Network Address Translation (NAT). 2.3 Subnetting Subnetting je metoda rozdělování třídní adresy sítě beztřídně do menších kousků. Tato metoda zamezila kompletnímu vyčerpání IP adres. Není potřeba pro malou síť používat subnetting, ale pro větší sítě již ano. Subnetting sítě znamená, použití masky podsítě, která rozdělí IP adresu na adresu sítě a adresu hostitele. Ve výsledku máme IP adresu a masku podsítě. Tyto podsítě jsou pak efektivněji spravovatelné. K vytvoření podsítě jsou bity IP adresy hostitelů přiřazeny (vypůjčeny) adrese sítě. Minimální počet bitů, které si můžeme vypůjčit, je dva. Pokud bychom vytvořili podsíť, kde bychom si vypůjčili jen jeden bit, tak adresa sítě by mohla být.0 síť. Broadcastová adresa by pak mohla být.255 síť. Maximální počet bitů, které si můžeme půjčit, může být číslo, které nechává alespoň dva bity pro hostitele. Toto dělení, kde zbývají 2 bity pro hostitele, je využíváno pro adresování sériových linek routerů. V následujícím obrázku je příklad subnettingu nad IP adresou ze třídy B. Subnetting zajišťuje omezení broadcastů a jednoduché zabezpečení, protože abychom mohli komunikovat s jinými, podsítěmi je zapotřebí router. Na routeru je možné tyto podsítě zabezpečit na úrovni access listů (ACL). ACL mohou zakázat nebo povolit přístup do podsítě na základě jednoduchých pravidel. Subnetting je interní funkcí sítě. Z venku vypadá vnitřní síť celistvě bez nějakých detailů o struktuře této vnitřní sítě. Toto napomáhá udržet routovací tabulky malé a výkonné. Například pokud máme koncovou adresu na podsíti , tak zvenčí vidíme jen hlavní síť Výsledkem je, že lokální podsíť je platná jen uvnitř této LAN, kde je tato podsíť využita. Maska podsítě dává routeru informaci k přesnému určení do jaké sítě a podsítě jednotlivý hostitel patří. Maska podsítě je tvořena binárními 1 v části adresy sítě a 0 v adrese hostitele. Takže pokud si vypůjčíme 3 bity, tak maska pro IP adresu třídy C bude vypadat takto: Tato maska může být také zapsána v lomítkovém tvaru: /27. Číslo za lomítkem udává počet bitů, které jsou použity pro adresu sítě. Na našem příkladě je 24 bitů třídy C + 3 bity, které jsme si vypůjčili pro podsíť, a to dává oněch 27 bitů. Abychom mohli komunikovat mezi podsítěmi, je zapotřebí využít beztřídního routování. 6

7 Abychom mohli vypočítat masku podsítě, je důležité znát, kolik podsítí nebo sítí potřebujeme a kolik hostitelů budeme potřebovat v každé síti. K tomuto výpočtu se využívá dvou jednoduchých vzorečků. využitelné podsítě = 2 vypůjčené bity - 2 využitelní hostitelé = 2 zbylé bity pro hostitele - 2 Odečítaná 2 je pro adresu podsítě a broadcastovou adresu pro tuto podsíť. Př.: vypůjčíme si 3 bity. Kolik využitelných podsítí a hostitelů bude v každé podsíti? Uvažujeme výchozí IP adresu třídy C = 6 využitelných podsítí = 30 využitelných hostitelů Takže adresa jedné z podsítí bude s maskou Pro tuto podsíť budou adresy hostitelů v rozmezí (což odpovídá 30 využitelným adresám pro hostitele) a broadcastová adresu bude Následující dva obrázky ukazují rozdělení IP adresy třídy C na podsítě: Jak je vidět, tak vypůjčené 3 bity v desítkové soustavě je číslo 32. A právě pokud toto číslo přičítáme k nulté podsíti, získáváme postupně adresy všech podsítí. Pokud máme adresu třídy A nebo B, tak výpočet masky podsítě a s tím spojeným počtem využitelných podsítí a hostitelů je stejný jako na příkladě a v obrázkách zobrazeného výpočtu z adres třídy C. 7

8 2.3.1 Router a maska podsítě Routery používají masku podsítě k určení domácí podsítě pro jednotlivé uzly. Tento proces se odkazuje na logický součin (AND). AND je binární proces, při kterém si router vypočítá adresu podsítě pro příchozí paket. Tento proces je na binární úrovni. Proto si musíme IP adresu a masku podsítě přepsat do binární formy. Výsledkem tohoto procesu je získání adresy sítě a tuto informaci pak router použije k odeslání paketu přes správné rozhraní. V obrázku je příklad tohoto procesu. 2.4 IPv6 adresy Když byl v osmdesátých letech minulého století přijat TCP/IP model, bohatě odpovídal požadavkům tehdejší společnosti a tvůrci těžko mohli odhadnout, že se jejich protokol stane součástí globální sítě. Nyní po 20 letech, začíná být pomalu adresový prostor IPv4 vyčerpaný. Adresy třídy A a B zabírají 75 procent adresového prostoru IPv4, ačkoli tyto adresy původně mohlo vlastnit méně než organizací. Adres typu C je mnohem více, celkově zabírají 12,5 procenta ze 4 miliard možných adres, ale jsou limitovány 254 hostiteli. Samozřejmě, vzniklo spoustu rozšíření IPv4 pro efektivnější nakládání s adresovým prostorem, hlavně to jsou síťové masky a beztřídní adresování. I kdyby ale existovalo více adres A, B nebo C nepřineslo by to řešení k lepšímu, routery by byly zatíženy obrovskými routovacími tabulkami. V minulých letech i vstup více sítí třídy C na internet, zapříčinilo záplavu nových informací a ztížilo routerům pracovat efektivně. Místo tvorby dalších rozšíření a vylepšení pro IPv4 byla vyvinuta nová verze IP protokolu, IPv6. IPv6 je tvořena 128 bity místo 32 bitů v IPv4, zapisuje se jako osm čtveřic hexadecimálních znaků oddělených dvojtečkami. Poskytuje asi 6,4 * 10^38 adres, což bude doufejme příštím generacím chvíli dostačovat. Dále má IPv6 za cíle standardizovanou podpora bezpečnosti, podporu pro mobilní zařízení dočasně se nacházející mimo svou domácí síť, funkce pro zajištění úrovně služeb (QoS - Quality of services) a hlavně jednoduchý přechod z původního IPv4. Příklady typů adres a jejich prefixů: ff00::/8 skupinové ::/128 neurčená fe80::/10 individuální, lokální, linkové ::1/128 smyčka všechny ostatní individuální globální 8

9 3 Získávání IP adres Aby mohli síťový hostitelé fungovat na internetu, potřebují získat unikátní adresu. Ačkoli mají fyzickou mac adresu, která je také naprosto unikátní, tak tato adresa je identifikuje pouze v rámci lokální sítě. Navíc mac adresa funguje na druhé vrstvě a routery ji nepoužívají na směrování ven ze sítě LAN. IP adresy jsou mnohem vhodnější pro síťovou komunikaci. Tento protokol je vytvořen jako hierarchické adresové schéma, které dovoluje shlukovat jednotlivé adresy do skupin. Tyto skupiny adres umožňují efektivní fungování internetu. Síťový administrátor přiděluje IP adresy dvěma způsoby. Je to statické nebo dynamické přidělení adresy. Nezáleží který způsob je použit, žádné dvě rozhraní nemohou mít stejnou IP adresu. Jinak nastane konflikt, který může zapříčinit nefunkčnost obou koncových zařízení. 3.1 Statické přidělování IP adres Statické přidělování funguje nejlépe v malých sítích, ve kterých se ne příliš často dějí nějaké změny. Administrátor manuálně přidělí statickou IP adresu každému počítači, tiskárně nebo serveru v intranetu. Pro přecházení problémů s duplicitními adresami je vhodná je pečlivá evidence přidělených adres. Servery by měli mít vždy přiděleny statické adresy. Je to proto, aby pracovní stanice a jiné zařízení vždy věděly, kde mají hledat požadovanou službu. Podobně je to i se síťovými tiskárnami nebo routery, u těchto zařízení není změna jejich IP adresy žádána. 3.2 Přidělování IP adresy pomocí RARP RARP neboli Reverse Address Resolution Protocol vytváří vazbu mezi známou MAC adresou s IP adresou. Tato vazba nebo spojení umožňuje síťovým zařízením obalit data před odesláním do sítě. Například síťové zařízení, které nemá vnitřní permanentní paměť, zná svoji MAC adresu ale ne svoji IP adresu. Pomocí RARP protokolu zašle toto zařízení požadavek pro zjištění své IP adresy. Toto je možné využívat pouze pokud se v síti nachází RARP server, který je schopen odpovídat na takovéto požadavky. Mějme příklad, kdy chce zdrojové zařízení poslat data jinému zařízení. V tomto případě, zdrojové zařízení zná svoji MAC adresu ale nepodaří se mu nalézt svoji IP adresu v ARP tabulce. Pro úspěšný příjem dat cílovým zařízením a předání dat vyšším vrstvám OSI modelu je třeba, aby zdrojové zařízení znalo obě MAC i obě IP adresy. Proto je iniciován proces zvaný RARP request, odeslán pomocí broadcastu. Tento požadavek je zodpovězen RARP serverem, což je většinou routek. RARP používá stejný formát paketu jako ARP. Pouze v RARP požadavku jsou pole MAC hlavička a pole operační kód jinak vyplněny než v ARP požadavku. Formát paketu RARP obsahuje MAC adresy cílového i zdrojového zařízení. Zdrojová IP adresa je prázdná, proto je požadavek uskutečněn pomocí broadcastu s cílovou MAC adresou FF:FF:FF:FF:FF:FF. 9

10 3.3 Přidělování IP adresy pomocí BOOTP Protokol bootstrap BOOTP funguje v prostředí klient-server, pro obdržení informace o IP adrese postačuje jen jedna výměna paketů. Na rozdíl od protokolu RARP, BOOTP pakety mohou obsahovat IP adresu, ale také adresu routeru a serverů. BOOTP má ale jednu nevýhodu, nebyl navržen pro dynamické přidělování adres. Síťový administrátor musí vytvořit konfigurační soubor, který specifikuje parametry pro každé zařízení. Dále musí přidat hostitele a udržovat BOOTP databázi. I když by byly adresy přidělovány dynamicky, pořád přímá úměra mezi IP adresami a počtem hostitelů. Každý hostitel v síti musí mít BOOPT profil s přiřazenou IP adresou. Žádné dva profily nesmí mít stejnou IP adresu, protože pokud by tyto profily byly používány současně, znamenalo by to existenci dvou stejných IP adres v síti. Zařízení využívají BOOTP pro získání IP adresy při jejich startu. Počítač pošle UDP zprávu s broadcastovou IP adresou BOOTP server odpoví taktéž broadcastovou zprávou. Pokud počítač obdrží zpět rámec, zkontroluje MAC adresu v poli cílová adresa. Pokud tam nalezne svoji vlastní MAC, uloží si IP adresu a ostatní informace poskytnuté v BOOTP odpovědi. 3.4 Přidělování IP adresy pomocí DHCP Dynamic host configuration protocol (DHCP) je nástupce BOOTP. DHCP umožňuje hostiteli obdržet IP adresu dynamicky. Jediné co musí síťový administrátor nastavit v DHCP serveru je rozsah přidělovaných adres. Poté když se hostitel připojí, požádá DHCP server o přidělení IP adresy. DHCP server nějakou vybere ze seznamu adres a pronajme ji hostiteli. Veškerá síťová konfigurace počítače je sdělena pouze jednou DHCP zprávou. Velká výhoda DHCP oproti BOOTP je to, že uživatelé mohou být mobilní. Nemusí mít nastavený pevný profil pro každé zařízení připojené k síti, tak jako to bylo vyžadováno u BOOTP, ale mohou libovolně měnit sítě. Výhoda je také to, že po tom co se zařízení odpojí a už dále nepotřebuje pronajatou IP adresu, je tato adresa přidělena zase jinému nově připojenému zařízení. 10

11 3.5 Address Resolution Protocol (ARP) V TCP/IP komunikaci musí datagram obsahovat cílovou MAC adresu i IP adresu. Tyto adresy musí být správné a souhlasit s adresami na cílovém zařízení, v opačném případě je paket zahozen. Je potřeba způsob jak automaticky mapovat IP na MAC adresu. Proto vznikl v TCP/IP modelu Address Resolution Protocol (ARP). Pokud je zvolena cílová IP adresa ARP je schopen automaticky získat MAC adresu. Pro komunikaci mezi dvěmi LAN segmenty je potřeba IP i MAC adresa cílového hostitele, stejně tak i routovacího zařízení. TCP/IP má nadstavbu nad ARP, která se nazývá Proxy ARP. Ta poskytne MAC adresu síťového prvku, který posílá data mimo LAN síť. Některé zařízení spravují ARP tabulky obsahující MAC adresy a IP adresy ostatních zařízení připojených do stejné sítě. Tyto ARP tabulky jsou uloženy v RAM paměti a udržovány automaticky a každé zařízení má svoji vlastní ARP tabulku. Zařízení využívají tyto tabulky pokaždé, když chtějí odeslat data. Poté co určí cílovou IP adresu podívají se do své ARP tabulky a pokusí se vyhledat odpovídající MAC adresu, sestaví paket a odešlou jej. Existují dva způsoby jak získávat MAC adresy. Jeden je monitorování provozu v lokální síti. Pokud stanice obdrží paket rozhoduje se, zda je určen pro ni, součástí tohoto je i sestavování ARP tabulky. Druhým způsobem je vyslání broadcastového ARP požadavku. Ten obsahuje IP adresu zařízení, od kterého potřebujeme zjistit jeho MAC adresu. Všechny zařízení v síti tedy analyzují tento požadavek a 11

12 pokud některé z nich zjistí, že je určen pro něj, pošle ARP odpověď obsahující IP a MAC. Pokud je cílové zařízení vypnuté nebo neexistuje, nevytvoří se tedy žádná ARP odpověď a zdrojové zařízení oznámí chybu. Routery nesměrují broadcastové pakety mimo místní síť. Pro zjištění MAC adresy počítače mimo místní síť se používá proxy ARP. Router jednoduše přepošle ARP odpověď počítači, který poslal ARP žádost. Router odpovídá pouze na požadavky, u kterých je cílová adresa mimo rozsah adres určených pro lokální síť, ve které se právě nachází. Další metodou posílání dat zařízením, které jsou mimo místní síť je nastavení výchozí brány. Adresa výchozí brány se ukládá v konfiguraci každého hostitele. Výchozí brána porovná cílovou adresu a svoji, aby rozhodla zda se cílové zařízení nachází ve stejném segmentu. Pokud nenachází předá paket dále routeru. Pro zajištění spojení mimo lokální síť, musí být nakonfigurována buď výchozí brána nebo proxy ARP. 12

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu Internet a zdroje (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 26. 11. 2010 (KFC-INTZ) ARP, routing 26. 11. 2010 1 / 10 1 ARP Address Resolution

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco

Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 5 Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Správa systému MS Windows II

Správa systému MS Windows II Správa systému MS Windows II Jaro 2012 Libor Dušek Neworking DHCP Znáte z IPv4 adresace IPv4 adresa je 32 bitové číslo Obvykle zapisováno jako 4 dekadická čísla (každé číslo reprezentuje 1 oktet 8 bitů)

Více

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy.

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy. Vlastnosti IPv6 (I) Minulé díly seriálu IPv6 vysvětlily proč se IPv4 blíží ke svému konci aže jeho nástupcem je nový Internetový Protokol verze 6 (IPv6). Tématem dnešního dílu jsou vlastnosti IPv6 protokolu.

Více

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP 1 Kontakty Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost E-435,(22435) 7628, konzultace Po 15:30, po předchozí domluvě, https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/x36pko/start

Více

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin:

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin: Adresy v internetovém protokolu verze 6 (I) V tomto a dalším díle IPv6 seriálu se budeme věnovat různým typům IPv6 adres, vysvětlíme si jejich formát zápisu, k čemu se používají a kde se s nimi můžeme

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Síťové vrstvy Fyzická

Více

Začneme vysvětlením pojmů, které budeme používat a jejichž definic je nutné se držet.

Začneme vysvětlením pojmů, které budeme používat a jejichž definic je nutné se držet. Rozdělování IP sítí Vložil/a cm3l1k1 [1], 8 Červen, 2005-22:18 Networks & Protocols [2] Na českém internetu jsem nenalezl smysluplný a podrobný článek, který by popisoval rozdělování IP sítí. Je to základní

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO XMW3 / IW3 Sítě 1 Štefan Pataky, Martin Poisel Základy síťí v prostředí MS Windows IPv4 a IPv6 - zápis a přidělování adres, rozsahy adres - dynamické získání adresy - DHCP, Router Advertisment, Neighbour

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Velikost a určení IP adresy

Velikost a určení IP adresy IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn k IP adresaci Velikost a určení IP adresy Každá

Více

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IPv6 nejnovější protokol, ve fázi testování řeší: vyčerpání adres zabezpečení (povinně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Fyzická vrstva Lan,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

DHCP. Martin Jiřička,

DHCP. Martin Jiřička, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Historie Internet System Consortium odvozeno z BOOTP, rozšiřuje ho nástup s rozvojem sítí rozdíly v konfiguraci přidělování IP BOOTP statické DHCP dynamické (nejen)

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Sí tová vrstvá [v1.1]

Sí tová vrstvá [v1.1] Sí tová vrstvá [v1.1] O co jde? Popis IP protokolu, záhlaví IP datagramu, principy hierarchického adresování, adresování podsítí a maska sítě, funkce směrovačů, next hop adresy v činnosti směrovače, struktura

Více

Architektura TCP/IP je v současnosti

Architektura TCP/IP je v současnosti Architektura TCP/IP - úvod Architektura TCP/IP je v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění TCP/IP user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

Architektura adres v síti internet Formát IP adres Nehospodárnost VSLM CIDR NAT Adresa protokolu IPv6

Architektura adres v síti internet Formát IP adres Nehospodárnost VSLM CIDR NAT Adresa protokolu IPv6 Přednáška č.7 Architektura adres v síti internet Formát IP adres Nehospodárnost VSLM CIDR NAT Adresa protokolu IPv6 Důležitá podmínka fungování internetové sítě. Architektura adres sítě internet je implementována

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Seminární práce pro předmět Technologie sítí WAN (CCNA4) Síťové modely, základy IP adresování

Seminární práce pro předmět Technologie sítí WAN (CCNA4) Síťové modely, základy IP adresování Seminární práce pro předmět Technologie sítí WAN (CCNA4) Síťové modely, základy IP adresování Autor: Jan Bílek e-mail: xbilek14@stud.fit.vutbr.cz datum:27. 2. 2008 Obsah TCP/IP a OSI síťové modely...3

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

pozice výpočet hodnota součet je 255

pozice výpočet hodnota součet je 255 IP adresa - IP address IP adresa je logická adresa zařízení v síti IP. Skládá se ze 4 částí zvaných octety, každá část je veliká 8 bitů, a zapisuje se oddělená tečkou. Adresa se většinou zapisuje v dekadické

Více

Y36PSI IPv6. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29

Y36PSI IPv6. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29 Y36PSI IPv6 Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29 Obsah historie, motivace, formát datagramu, adresace, objevování sousedů, automatická konfigurace, IPsec, mobilita. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 2/29 Historie

Více

Technologie počítačových sítí 6. přednáška

Technologie počítačových sítí 6. přednáška Technologie počítačových sítí 6. přednáška Obsah šesté přednášky IP adresy IP adresa Třída A Třída B Třída C Speciální IP-adresy Síťová maska IP-adresy v intranetu Nečíslované sítě - Dynamicky přidělované

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Virtální lokální sítě (VLAN)

Virtální lokální sítě (VLAN) Virtální lokální sítě (VLAN) Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Lze tedy LAN síť segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury původní sítě. Druhým důležitým

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF IP vrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF UDP TCP Transportní vrstva ICMP IGMP OSPF Síťová vrstva ARP IP RARP Ethernet driver Vrstva síťového rozhraní 1 IP vrstva Do IP vrstvy náležejí další

Více

Technologie počítačových sítí 11. přednáška

Technologie počítačových sítí 11. přednáška Technologie počítačových sítí 11. přednáška Obsah jedenácté přednášky DHCP DHCP Funkce DHCP Výhody protokolu DHCP Autokonfigurace protokolu IP Proces zápůjčky DHCP - Zprávy DHCP - Funkce procesu zápůjčky

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2014/2015 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 14. 10. 2014 14. 10.

Více

Počítačové sítě II. 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IP verze 4 základní protokol Internetu, RFC 791 v současnosti nejrozšířenější síťový protokol

Více

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Síťová vrstva RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

e1 e1 ROUTER2 Skupina1

e1 e1 ROUTER2 Skupina1 Zkouška POS - Vzorové zadání Jméno:... Os.číslo:... Maximální bodový zisk 55b, minimum 30b. Při dosažení 25-29b rozhoduje o uznání zkoušky ústní přezkoušení (další body se při ústní zkoušce nepřidělují).

Více

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7 Možnosti IPv6 NAT Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079 Abstrakt: Tento dokument ukazuje možné řešení problematiky IPv6 NAT. Součástí je návrh topologií zapojení a praktické otestovaní. Kontrola

Více

Konfigurace síťových stanic

Konfigurace síťových stanic Konfigurace síťových stanic Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je porozumět správně nakonfigurovaným stanicím z hlediska připojení k datovým sítím. Studenti se seznámí se základními pojmy a principy konfigurace,

Více

Úvod do IPv6. Pavel Satrapa

Úvod do IPv6. Pavel Satrapa Úvod do IPv6 Pavel Satrapa Pavel.Satrapa@tul.cz 1. polovina 90. let IPv4 adresy dojdou kolem roku 2003 některé kategorie (třída B) mnohem dříve Návrh nové verze IP času je dost neomezí se jen na prodloužení

Více

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22.

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. IPv6 nové (ne)bezpečí? Ondřej Caletka Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill 22. února 2011 Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. února 2011 1 / 14 Silicon Hill Studentský klub Studentské

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Počítačové sítě. Cvičení - IP adresy

Počítačové sítě. Cvičení - IP adresy Počítačové sítě Cvičení - IP adresy Převod mezi binárním a dekadickým zápisem: Cvičení - IP adresy 2 Převod mezi binárním a dekadickým zápisem: Použijeme tabulku: 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 128 64

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte, prakticky zkonstruujte a zdokumentujte síť přidělené lokality připojené do sítě WAN. Popis

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Základy adresace v počítačových sítích. Ondřej Votava

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Základy adresace v počítačových sítích. Ondřej Votava Základy adresace v počítačových sítích Ondřej Votava votavon1@fel.cvut.cz 1 Úvod Tento materiál se zaměřuje pouze na protokolovou rodinu TCP/IP, konkrétně ve verzi 4. I přes nedostatek IPv4 adres je tento

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ V počátcích budování počítačových sítí byly sítě a technické prostředky těchto sítí od jednotlivých výrobců vzájemně nekompatibilní. Vznikla tedy potřeba vytvoření jednotného síťového

Více

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl

Více

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL 1. Směrovače Směrovače (routery) jsou síťové prvky zahrnující vrstvy fyzickou, linkovou a síťovou. Jejich hlavním úkolem je směrování paketů jednotlivými sítěmi ležícími na cestě mezi zdrojovou a cílovou

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení Podsíťování Počítačové sítě 7. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin. reprezentaci,

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Protokoly přenosu. Maturitní otázka z POS - č. 15. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protokoly přenosu. Maturitní otázka z POS - č. 15. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokoly přenosu konfigurace protokolu TCP/IP adresa IP, maska podsítě, brána nastavení DHCP, DNS TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů

Více

Příklad materiálů pro kurz Zá klády poč í táč ovy čh sí tí (TCCN-IP1)

Příklad materiálů pro kurz Zá klády poč í táč ovy čh sí tí (TCCN-IP1) Příklad materiálů pro kurz Zá klády poč í táč ovy čh sí tí (TCCN-IP1) Modul 5, kapitoly 2 4 http://www.ictlogic.eu/cs/course-tccn-ip1-zaklady-internetworkingu learning@ictlogic.cz 20110428M5K2-4 5.2 Představení

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

11. IP verze 4, adresy. Miroslav Spousta, IP verze 4

11. IP verze 4, adresy. Miroslav Spousta, IP verze 4 Počítačové sít ě II 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2005 1 IP verze 4 základní protokol Internetu, RFC 791 v současnosti nejrozšířenější síťový protokol součást síťové vrstvy architektury TCP/IP

Více

Protokoly TCP/IP. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Protokoly TCP/IP. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Protokoly TCP/IP Petr Grygárek rek 1 TCP/IP standard pro komunikaci v Internetu a stále více i v intranetech TCP protokol 4. vrstvy (spolu s UDP) IP - protokol 3. vrstvy 2 Vrstvený model a srovnání s OSI-RM

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

překrýt konkrétní přenosové technologie jednotnou pokličkou která zakrývá specifické vlastnosti přenosových technologií

překrýt konkrétní přenosové technologie jednotnou pokličkou která zakrývá specifické vlastnosti přenosových technologií Síťová vrstva Úkolem síťové vrstvy je: překrýt konkrétní přenosové technologie jednotnou pokličkou která zakrývá specifické vlastnosti přenosových technologií a dále implementovat jednotný způsob adresování

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

IP adresy. IP protokol shrnutí poznatků. IP adresa (IPv4)

IP adresy. IP protokol shrnutí poznatků. IP adresa (IPv4) IP adresy Tato kapitola navazuje na kapitoly Síťová komunikace a TCP/IP protokoly a podrobněji rozebírá problematiku adresování v počítačových sítích. Po jejím prostudování bude čtenář schopen vysvětlit

Více

Počítačové sítě IP multicasting

Počítačové sítě IP multicasting IP multicast mechanismus pro skupinovou komunikaci v IP vrstvě Zdroj vysílá jeden datagram, na multicast směrovačích se jeho kopie vysílají do větví multicast stromu Adresy typu D podpora IP multicastu

Více

Výukový a testovací modul na číslování počítačových sítí

Výukový a testovací modul na číslování počítačových sítí Výukový a testovací modul na číslování počítačových sítí předmět A7B36PSI Počítačové sítě Ondřej Votava katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond Odkaz na výukové materiály: http://dsn.felk.cvut.cz/psitest/

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Virtuální sítě 2.část VLAN

Virtuální sítě 2.část VLAN Virtuální sítě 2.část VLAN Cíl kapitoly Cílem této části kapitoly je porozumět a umět navrhnout základní schéma virtuálních lokálních sítí. Klíčové pojmy: Broadcast doména, členství VLAN, IEEE 802.10,

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více