VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14"

Transkript

1 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy

2 Obsah 1. Charakteristika školy 3 2. Personální údaje 6 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 4. Počet tříd a žáků Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení výsledků výchovného poradenství Akce školy Spolupráce s rodiči Účast školy na rozvojových programech Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních 37 a rozvojových programech 12 Spolupráce se sociálními partnery Činnost školy Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního 42 roku 15. Školská rada Řešení stížností Poskytování informací Závěr Výroční zpráva o hospodaření 47 Schválení Výroční zprávy školskou radou 48 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Plzeň-Skvrňany, Nade Mží 1, PSČ právní forma, zřizovatel: společnost s ručením omezeným statutární zástupce: Mgr. Danuše Temelová, Mgr. Jana Linhartová ředitelka školy: Mgr. Jitka Sochorová IČO DIČ CZ IZO ředitelství školy Kontakty: telefon: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jitka Sochorová, ředitelky školy: tajemnice školy: Danuše Vargová účetní školy: Hana Temelová 1.3. Bankovní spojení Číslo účtu: /2700 UNI Credit Bank Czech Republic, a.s Poslední zařazení do sítě škol Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok: 3

4 č.j / , výpis správního řízení, změna názvu školy z SOŠ a SOU obchodu služeb a provozu hotelů, s.r.o na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o č.j / rozhodnutí MŠMT, změna nejvyššího povoleného počtu žáků, do školského rejstříku se zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: č.j. MŠMT / , výpis správního řízení, změna názvu školy na Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Hlavní činností školy je: výchova a vzdělávání žáků na střední odborné škole a středním odborném učilišti obchodu, služeb a provozu hotelů a provoz školní jídelny Součásti školy součásti školy kapacita Střední škola 200 Školní jídelna SŠ 630 4

5 1.6. Vzdělávací program školy Studijní obory: M/01Hotelnictví denní forma studia, studijní obor čtyřletý pro žáky ze ZŠ, od je vyučován podle ŠVP Hotelnictví M/02 Cestovní ruch denní forma studia, studijní obor čtyřletý pro žáky ze ZŠ, od je vyučován podle ŠVP Cestovní ruch - animátor H/01 Kuchař-číšník denní forma studia, studijní obor tříletý pro žáky ze ZŠ, od je vyučován podle ŠVP Kuchař číšník - barman L/54 Podnikání denní, dálková a distanční forma studia, od je vyučován podle ŠVP Podnikání, pro absolventy SOU s výučním listem 5

6 2. Personální údaje Počet zaměstnanců k celkem 23, z toho 15 žen. Počet zaměstnanců interních k celkem 12, z toho žen 11 Počet zaměstnanců externích k celkem 6, z toho žen 2 Počet učitelů k celkem 13, z toho 9 žen. Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,00 61 a více let celkem ,0 % 30,00 70,00 100,0 x Přepočtený stav všech zaměstnanců k fyzický počet přepočtený počet 18 9,76 Přepočtený stav nepedagogických pracovníků k fyzický počet přepočtený počet 5 4,91 Přepočtený stav pedagogických pracovníků k fyzický počet přepočtený počet 13 4,85 6

7 Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,00 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel všeobecně vzdělávacích ,00 předmětů učitel odborných předmětů ,00 učitel praktického vyučování učitel odborného výcviku vychovatel trenér celkem ,0 % 100, ,00 x Zařazení pracovníků do mzdových tříd Zaměstnanci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o., Nade Mží 1, Plzeň-Skvrňany jsou do mzdových tříd zařazováni podle Vnitřního mzdového předpisu vydaného a schváleného zřizovatelkou a školskou radou dne Trvání pracovního poměru interních zaměstnanců doba trvání počet % do 5 let 12 66,66 do 10 let 5 27,77 do 15 let 0 - do 20 let 1 5,55 nad 20 let - - celkem ,0 7

8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 0 Odchody 2 Celkem odešli ve školním roce 2013/2014 dva pracovníci z těchto důvodů: Důvod počet pracovníků starobní důchod 0 pracovní smlouva na dobu určitou 1 dohoda o pracovní činnosti 3 výpověď daná zaměstnancem 1 výpověď daná zaměstnavatelem 0 odchod na mateřskou dovolenou 0 celkem 5 8

9 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet navštívených vzdělávacích akcí 11 Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 67 Obsah vzdělávání - odborné semináře, konference a exkurze, které pořádaly Národní institut dalšího vzdělávání, Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola v Plzni aj., zejména v oblasti dějepisu, cizích jazyků, cestovního ruchu, hotelnictví, nové maturity, legislativy a tvorby ŠVP. V září absolvovala Mgr. Jitka Sochorová vzdělávací seminář Organizační řád školy, směrnice a řády školy (akreditace čj. MSMT / , platnost akreditace do ) vedený PhDr. Monikou Puškinovou, Ph.D. 15. října 2013 se zúčastnila Mgr. Marie Lukášová a Mgr. Jana Linhartová školení Finanční gramotnost, kterou pořádala Česká spořitelna, a.s. Ve škole jsme zorganizovali dvě školení pro pedagogické pracovníky v rámci vnitropodnikového vzdělávání Jak pracovat s elektronickou knihovnou, školila Mgr. Danuše Temelová a Mgr. Martin Zíbar, jedno školení se konalo v říjnu a druhé v prosinci. 8. a 9. listopadu 2013 se Bc. Michaela Šišková zúčastnila školení učitelů anglického jazyka v Malých Svatoňovicích. 28. a absolvovaly Mgr. Marie Lukášová a Ing. Martina Vondrová vzdělávací program KCVJŠ Plzeň Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek (akreditace č.j / ). Ředitelka školy Mgr. Jitka Sochorová se zúčastnila Konzultačního semináře pro management škol k maturitním zkouškám pořádaným NIDV v Plzni absolvovala Ing. Martina Vondrová školení NIDV Školní maturitní komisař. 9

10 absolvovala Mgr. Jitka Sochorová dvousemestrový vzdělávací program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, který pořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s., Žižkova 6, České Budějovice v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace č.j. MŠMT 33917/ ) absolvovali Bc. Michaela Šišková a Bc. Petr Stehlík vzdělávací program Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart Board, který pořádala firma AV MEDIA, Praha. Jak zlepšit výuku se stalo druhým tématem vnitropodnikového školní. Seminář a diskusi vedla Mgr. Danuše Temelová. Zúčastnili se všichni interní i externí učitelé. V březnu 2013 absolvovala Mgr. Lukášová Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP. Třetím tématem vnitropodnikového školení se stala 17. dubna 2014 Novela občanského zákoníku, o její problematice školil Mgr. Sarkisov. Zúčastnili se všichni interní i externí učitelé. 10

11 4. Počet tříd a žáků Kód a název oboru Počet žáků v denní formě studia k k Počet žáků v dálkové formě studia k k Počet tříd * Průměrný počet žáků na třídu M/01Hotelnictví , M/02 Cestovní ruch M/02 Cestovní ruch (zkrácené studium) H/01 Kuchař-číšník , L/54 Podnikání (denní forma studia) L/54 Podnikání (dálková forma studia) , L/54 Podnikání (distanční forma studia) ,5 Celkem SOŠ a SOU (4*) 4 Rozdíl Celkem SOŠ a SOU denní a dálková forma k k Poznámka: byly sloučeny třídy denní formy studijního oboru M/01Hotelnictví a M/02 Cestovní ruch třetí a čtvrtý ročník, tj. celkem byly na začátku školního roku 2 víceoborové třídy. 4 11

12 5. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku podle jednotlivých oborů v denní formě studia Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků přijatých celkemk Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd Z toho víceoborové třídy * M/01 Hotelnictví M/02 Cestovní ruch H/01 Kuchař-číšník L/51 Podnikání celkem Přijímací řízení do 1. ročníku podle jednotlivých oborů v distanční formě studia Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd Z toho více oborové třídy L/51Podnikání celkem

13 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků, školní rok 2013/2014 Třída Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Průměr C ,480 C ,731 H ,442 H ,500 Kč ,494 PD ,000 ND ,744 ND ,152 ND ,174 Celkem ,301 Výsledky maturitních zkoušek, školní rok 2013/2014 Třída Počet žáků konajících maturitní zkoušku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr H ,941 C ,233 P ,640 Průměrný prospěch 2,938 Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu M/01 Hotelnictví M/02 Cestovní ruch L/51 Podnikání Celkem Žáci s individuálním vzdělávacím plánem Počet žáků/ studentů s IVP z toho talentovaní v jakém oboru /předmětech 2 0 Podnikání denní forma studia 13

14 7. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Ve školním roce 2013/2014 působila ve škole jako výchovná poradkyně a současně metodička prevence Mgr. Jana Linhartová. Výchovná poradkyně vycházela z potřeb, které vyplynuly z výchovného procesu během minulého školního roku. Poskytovala poradenské a konzultační služby žákům i jejich zákonným zástupcům. K hlavním cílům patřily aktivity k vylepšení sociálního klimatu školy. Za pomoci učňů i studentů bylo upraveno atrium školy a jedna místnost, které mimo jiné slouží k setkávání studentů a rodičů s pedagogy. Z osobních rozhovorů je patrné, že studenti mají důvěru nejen k výchovné poradkyni, ale také k vedení školy a ostatním učitelům. Dobré vztahy mezi studenty a pedagogy jsou nejlepší prevencí všech sociálně patologických jevů ve škole. Péče o studenty Činnost výchovné poradkyně byla zaměřena na monitorování problémových žáků, práci s nimi a s jejich zákonnými zástupci. Jedním z nejdůležitějších cílů bylo řešení záškoláctví a neomluvené absence. Tyto přestupky proti školnímu řádu byly řešeny společně s třídními učiteli. Pro zlepšení tohoto negativního jevu bylo svoláno několik mimořádných schůzek rodičů a třídních učitelů. K dalším aktivitám výchovné poradkyně patřily osobní konzultace se studenty ohledně osobních, rodinných, partnerských, psychických a výukových problémů a pohovory se studenty, kteří se dopustili přestupku proti školnímu řádu. Velká pozornost byla věnována studentům, kteří měli potíže se zvládáním učiva. Všichni učitelé nabízeli individuální doučování a konzultace. Ty pak využívali především žáci učňovských oborů, kteří neměli patřičné návyky týkající se domácí přípravy. Studenti čtvrtých ročníků maturitních oborů byli pravidelně informováni o studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách na třídnických hodinách. Proběhla i beseda s představiteli těchto škol o možnostech dalšího studia. Informace o vysokých školách a nabídkách dnů otevřených dveří byly pravidelně zveřejňovány na nástěnce výchovného poradce, stejně tak jako informace o přihláškách na vysokou školu a o jejich vyplňování. Jako každý rok se žáci třetího ročníku učebního oboru a čtvrtého ročníku maturitního oboru zúčastnili besedy o možnostech dalšího studia a práce v zahraničí na úřadu práce. Průběh školního roku přinesl pro žáky tyto akce: 14

15 Od 1 9. do se konal pro žáky 1. ročníků adaptační (seznamovací) pobyt ve výcvikovém středisku spřátelené školy v Malých Svatoňovicích. Během celého pobytu bylo mnoho času věnováno prevenci sociopatologických jevů, vyučující pořádali přednášky na následující témata: škodlivost drog a alkoholu, šikana, gamblerství a rasová nesnášenlivost a jejich předcházení absolvovali všichni žáci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. cvičení Integrovaného záchranného systému zaměřeného na únik chemických látek. Všichni žáci školy se zúčastnili besedy Zločin kolem nás s Josefem Klímou. Dívky ze všech ročníků naší školy se zúčastnily osvětové roadshow v rámci projektu Lady Plus Club s podtitulem Každý příběh má svou tvář. V rámci hodinové přednášky se studentky dozvěděly nejnovější informace a trendy z oblasti předcházení velmi závažným onemocněním ženských orgánů, poté následovala beseda, na které MUDr. Martin 15

16 Mužík zodpověděl všechny dotazy našich studentek. Patronkou celé akce byla MISS World 2011 Denisa Domanská. Akce se setkala s velkým zájmem studentek Environmentální výchova ZOO Plzeň zúčastnili se žáci 1 ročníku oboru vzdělání Kuchař -číšník, kteří se formou přednášky seznámili s ochranou životního prostředí a ohroženými druhy zvířat. Poté si všichni společně prošli zoologickou zahradu a pozorovali chování zvířat K smysluplnému využívání volného času škola nabízela tyto kroužky a kurzy: Kurz sebeobrany 16

17 Barmanský kurz Baristický kurz Someliérský kurz Lyžařský kurz Teambuildingový kurz Studenti mohou každý den využívat posilovnu. 17

18 8. Akce školy Září V pondělí jsme začali se zpožděním (z důvodu pobytu 1. ročníků na adaptačním pobytu) nový školní rok Slavnostním nástupem celé školy. Slavnostní nástup se poté koná začátkem každého měsíce. Na shromáždění žáků a učitelů je vždy zhodnocen minulý měsíc a oznámeny akce, které se budou konat příští měsíc, a oceněni žáci, kteří se zasloužili např. o prezentaci školy na veřejnosti, dosahovali vynikajícího prospěchu 1. ročníky oboru Kuchař číšník absolvovaly exkurzi do provozu Porážka Nýřany. Studenti viděli porážku, bourárnu masa, výrobnu uzenin a ekologickou likvidaci odpadu navštívili studenti Cestovního ruchu a Hotelnictví 9. ročník výstavy cestovního ruchu ITEP, která se stala jednou z nejprestižnějších regionálních výstav cestovního ruchu v České republice. Třídenní bohatě navštěvovaná výstava s mezinárodní účastí nabízela nejen klasické turistické oblasti v Plzeňském kraji a možnosti ubytování a stravovaní v nich, ale i zážitkovou turistiku, mezi kterou jednoznačně patří regionální potraviny. Kromě prohlídky výstavních stánků se mohli studenti zúčastnit i bohatého kulturního a vzdělávacího programu. Hlavním pořadatelem byl Plzeňský kraj absolvovali všichni žáci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. cvičení Integrovaného záchranného systému zaměřeného na únik chemických látek. Říjen V měsíci říjnu jsme vstoupili spolu s dvěma studenty z oboru Hotelnictví a cestovní ruch do vysílání rádia Kiss Proton do pořadu Snídaně šampionů. Nejenom že žáci moderátorům připravili ochutnávku dvou jídel a moučníku, ke kterým jim umíchali vhodné nápoje, ale hlavně posluchačům popsali, o čem jejich studijní obory jsou, jaké mají uplatnění po složení maturitní zkoušky a čím by se oni sami chtěli v budoucnu zabývat. Tento díl rozhlasového vysílání se na naší škole setkal s velkým 18

19 ohlasem, neboť kdy se poštěstí slyšet spolužáka v éteru. Listopad 6. listopadu 2013 se čtyři studenti Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední školy, s.r.o. v Plzni zapojili do prvního ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Surovinou pro přípravu pokrmu byl tuňák Rio Mare a krém Rio Mare Paté. Soutěže pořádala společnost BoltonCzechia. Odborným garantem byl držitel titulu Mistr kuchař Vladimír Picka. Finále proběhlo začátkem prosince v Praze. V listopadu se naše škola dvakrát prezentovala na Akademiích řemesel, které se konaly v Klatovech (6.11.) a v Tachově (12.11.). Studenti na akademiích prezentovali svou školu, nabízené studijní obory a možnosti studia. Zároveň představili své výrobky v podobě rautového občerstvení a zúčastnili se programu, ve kterém předvedli barmanskou flairovou show. Tento měsíc jsme pořádali i dva Dny otevřených dveří. Již tradičně po škole provázeli a informace zájemcům o studium poskytovali naši studenti, kteří se i pochlubili dovednostmi, které během studia získali. Studenti oboru Hotelnictví představili slavnostně prostřené stoly a nabízeli zájemcům možnost vyzkoušet si, jak se dělá flambovaná palačinka. Studenti oboru Cestovní ruch připravili pro návštěvníky animační programy. Všichni návštěvníci Dne otevřených dveří velice pozitivně hodnotili přátelskou atmosféru, která zde panovala, a vstřícnost všech žáků a učitelů. V listopadu absolvovali studenti Seminář pro žáky o maturitních zkouškách, který pořádal Cermat. Zúčastnily se všechny maturitní ročníky. 19

20 Prosinec 3. prosince jsme se zúčastnili další Akademie řemesel, tentokrát v Plzni. Studenti prezentovali svou školu, nabízené studijní obory a možnosti studia. Zároveň představili své výrobky v podobě rautového občerstvení a zúčastnili se programu, ve kterém předvedli barmanskou flairovou show. Již tradičně pořádáme v prosinci, tentokrát to bylo , výlet do Německa na vánoční trhy. Letos jsme navštívili starobylé město Regensburg. Městem nás provedla Mgr. Linhartová, její komentář k jednotlivým památkám byl velmi zajímavý. Ke každé pamětihodnosti věděla nějakou poutavou historku. Po prohlídce města jsme se už všichni těšili na tradiční klobásu a pak se rozeběhli po trzích a ochutnávali perníky, ovocné chleby, ovoce v čokoládě Pozdní odpoledne patřilo nákupům dárků pro naše nejbližší. Již obvyklou akcí je i zajištění vánočního občerstvení pro klienty ČSOB, která se koná na všech plzeňských pobočkách. Zákazníkům nabízíme domácí vánoční punč a cukroví. 20

21 Další tradiční prosincovou akcí jsou vánoční soutěže, letos jsme pořádali sportovní soutěž ve volejbale. Hrály všechny třídy navzájem mezi sebou a vítěz pak bojoval proti mužstvu učitelů. Není důležité, kdo vyhrál, ale atmosféra, která celou soutěž provázela. Poslední den před prázdninami byl věnován třídnickým hodinám a pak jsme všichni společně navštívili filmové představení Hobit. Leden Dne se žáci zúčastnili vzdělávacího projektu nadace Planeta Země 3000 o pro ně velmi vzdálené a neznámé africké zemi Madagaskaru. Celou zemí je provázel cestovatel Adam, jeho vyprávění bylo napínavé a chvilkami se až tajil dech při pohledu na krásnou přírodu, zvířata a domorodce. Velmi zajímavé záběry byly doplněny prezentací a živým vyprávěním poskytujícím další informace o tomto africkém ostrově. Velmi poutavý příběh byl doplněn tajemnou osobou čarovného staršího domorodce, který se cestovateli náhle zjevil u ohně a nadále k němu promlouval". Toto symbolické propojení člověka žijícího v Evropě obklopeného nejmodernějšími technickými vymoženosti a blahobytem s člověkem z opačného konce zeměkoule, nenásilně poukázal na důležitost nemateriálních hodnot, a to hodnot duchovních. Teprve překročením a pochopením tohoto domorodého náhledu na svět dalo celé Adamově cestě i jiný rozměr a myslíme, že i leckoho z žáků donutilo, alespoň na 21

22 chvíli, k zamyšlení se nad věcmi, které nám připadají samozřejmé, jako například elektřina či dostatek pitné vody, ale ne pro všechny obyvatele planety je to samozřejmostí. Čtvrtý Den otevřených dveří se konal Poděkování patří všem zúčastněným žákům a učitelům za velice profesionální a vstřícné chování k návštěvníkům školy navštívili žáci čtvrtých ročníků Veletrh práce a vzdělávání, který pořádala vzdělávací agentura Grafia. Ve čtvrtek a pátek 23. a 24. ledna 2014 změřili naši studenti své dovednosti a znalosti v soutěži Region Žáci oborů zaměřených na cestovní ruch soutěžili ve dvou kategoriích: Jednotlivci v prezentaci svého regionu v cizím jazyce a týmy v tvorbě produktu a jeho následné obhajobě před komisí. Soutěž měla ve srovnání s minulým ročníkem opět vyšší úroveň, a to ve všech zastoupených disciplínách. Regionu 2014 se zúčastnilo celkem 162 žáků z 31 odborných středních škol. Únor Ve středu jsme pro žáky uspořádali Seminář o studené kuchyni, který se skládal z exkurze do historie studené kuchyně, ze současných trendů a z praktické části. Studenti si vyzkoušeli chlebíčky, kanapky, kuřecí rolády s různými náplněmi, paštiky, saláty s různými dresinky, slané pečivo - plněné i neplněné a aranžmá rautových mís. Kurz se setkal u studentů s velkým ohlasem. 22

23 Pátý Den otevřených dveří se konal Poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na jeho organizaci. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network = EDISON Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. EDISON je vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí. Poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty. Škole dává: prestiž, propagaci a zviditelnění se mezi ostatními školami, atraktivitu pro nové studenty, mezinárodní prostředí, kontakt se zahraničím. Studentům zase přináší mezikulturní gramotnost, možnost srovnání různých zemí s Českou republikou, motivace ke zlepšení se v angličtině, seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničí. 23

24 Jak to probíhalo: skupina 8 vysokoškolských studentů z Argentiny, Austrálie, Egypta, Turecka, Číny, Bulharska, Indonésie a Gruzie strávila 1 týden (od 17. do ) na naší škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří na škole prezentují svou zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a tak více uvažovat, zda se jim dané podmínky líbí, nebo zda by je chtěli do budoucna změnit. Poslední den jsme uspořádali workshop s ochutnávkou typických jídel pro tu kterou zemi včetně české a výstavkou charakteristických předmětů. 24

25 Velkou prezentační akcí naší školy se stal Čokoládový festival, kterou pořádala zprostředkovatelská agentura, založená Chris From Paris Crisem Delattrem. Cílem festivalu bylo prozkoumat svět čokolády od její výroby až po ochutnávku. Návštěvníci mohli během tří dnů ochutnávat, poznat a naučit se vše o čokoládě. Naši žáci se po celé tři dny prezentovali stánkem s flambovanými palačinkami, ve vstupech moderátorky propagovali svoji školu a zároveň zajišťovali servis pro pořadatele. Své úlohy se zhostili velice dobře. Březen V měsíci březnu jsme se (žáci 1. ročníku učebního oboru Kuchař- číšník ) zúčastnili soutěže s názvem Quick and Easy pořádané časopisem Bridge. Úkolem bylo vymyslet nápaditý recept, přeložit jej do anglického jazyka a fotku hotového soutěžního jídla odeslat do redakce. 25

26 Samotné přípravě pokrmu předcházela žhavá diskuze s návrhy co možná nejoriginálnějších pokrmů. Třídním vítězem se stal klasický anglický piškot, stylizovaný do podoby britské vlajky. Do redakce tedy putoval pokrm s názvem Union Jack Sponge Cake. V konkurenci více než pěti set účastníků z celé republiky jsme se umístili na krásném místě. Vyhráli jsme velký Oxfordský slovník, ale hlavní výhrou pro nás zůstává vědomí, že jsme se dokázali prosadit a uspět v tak obrovské konkurenci s naším nápadem. V jídelně se za asistence našich žáků oboru Kuchař-číšník konal seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen s názvem Jak vařit zdravě a nápaditě. Seminář pořádala agentura Jídelny.CZ Dne žáci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu navštívili letiště Václava Havla. Prohlídka začala na terminálu číslo 3, kde nás průvodce přivítal a rozdal nám identifikační pásky. Seznámil nás s plánem celé exkurze. Všichni studenti prošli bezpečnostní kontrolou, kde si museli nechat rentgenem prosvítit své osobní věci a sami prošli bezpečnostním rámem. Pro některé z nich to byl neobvyklý zážitek, protože se s tím setkali poprvé v životě. Před budovou terminálu jsme nastoupili do připraveného autobusu, ve kterém jsme strávili převážnou část exkurze. Jezdili jsme po letištní ploše a viděli terminál pro vládní lety, hangáry (opravny letadel), které jsme prošli osobně. Viděli jsme zde mechaniky při jejich práci. Studenti si mohli prohlédnout letadla opravdu zblízka, osahat si motory a další součásti a pokládali otázky týkající se technických parametrů letadel, jejich ceny atd. Po návratu do autobusu jsme se přesunuli na terminál číslo 1 a 2. Tam jsme sledovali provoz na letišti a přípravu letadel těsně před odletem. Průvodce popisoval, co všechno je třeba zabezpečit a jakým způsobem 26

27 se letadla připravují k odletu a následně startují. Navštívili jsme i část Cargo, kde se vypravují poštovní a nákladní letadla. Nakonec jsme viděli odmrazovací stání, na kterém jsou v případě potřeby letadla ošetřena speciální nemrznoucí kapalinou, která zlepšuje jejich aerodynamické vlastnosti v případě námrazy na křídlech. 25. a Exkurze na úřad práce se zúčastnili všichni žáci naší školy. Žáci byli seznámeni s fungováním Úřadu práce České republiky a s úkoly, které plní v oblasti zaměstnanosti, oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a v oblasti státní sociální podpory. Dále se dozvěděli jak postupovat v případě hledání zaměstnání, při ztrátě zaměstnání Duben 3. dubna 2014 absolvovali studenti 3. a 4. ročníku oboru Cestovní ruch kurz zdravovědy, který pro nás zajišťoval Český červený kříž. Tradičně největší akcí naší školy je pořádání barmanské soutěže Skvrňanský šejkr Amundsen Cup s celorepublikovou účastí Konal se již 8. ročník. Soutěžící mohli změřit své síly v kategorii junior classic styl, junior free styl. Dospělí barmani soutěžili ve 3. Ročníku profesionální soutěže ve free stylu. V letošním roce jsme prvně připojili baristickou soutěž, která se již dostala do povědomí celé juniorské odborné veřejnosti. Je zařazena do juniorských soutěží Barman roku a Pohár Coca Cola České barmanské asociace. Žáci naší školy se umístili v první dvacítce. Během soutěže museli mladí barmani namíchat v limitu šesti minut pět porcí nápoje podle vlastní receptury. Hodnotila je technická komise, která posuzovala např. prezentaci lahví a postavení pracoviště, manipulaci s ledem a barovými pomůckami, špatné odměřování 27

28 surovin, nestejné hladinky při naplnění sklenic, barmanskou techniku, zručnost a zkušenost při přípravě nápoje, celkovou efektivnost, vzhled soutěžícího, jeho chování a vystupování. Chuťová komise pak hodnotí vzhled, vůni a chuť nápoje. Součtem bodů od obou komisí se určuje celkové pořadí soutěžících. Získané body se započítávají do celkového hodnocení České barmanské asociace. Ve druhé části soutěže poměřili své síly barmani v kategorii Junior flair, kteří musí během svého desetiminutového vystoupení doprovázeného hudbou oslovit, zaujmout a pobavit hosta a zároveň namíchat tři porce koktejlu. V této disciplíně hodnotí komisaři techniku flairu, přípravu koktejlu a jakost drinku. Je to velmi náročná disciplína, která by se velmi zjednodušeně dala popsat jako žonglování s plnými lahvemi, na jejímž konci je sklenice plná chutného drinku. Na závěr celého klání se utkali profesionální barmani v kategorii Profi Flair. Souběžně s barmanským kláním probíhala soutěž baristů. Barista je člověk, který se specializuje na přípravu a výrobu kvalitní kávy, obzvláště espressa a nápojů založených na espressu. 28

29 Přípravu celé soutěže měli na starosti žáci čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví, kteří tím zároveň složili praktickou maturitu před Velikonocemi ukázali naši žáci své sociální cítění a připravili postní jídlo pro obyvatele Azylového domu svatého Františka a sami jim jídlo i vydali. Připravili bramborovou polévku a bramborové šišky s mákem. Květen Ve čtvrtek v podvečer přivítali žáci 1. ročníku hotelové školy oboru Kuchař číšník své rodiče ve školní restauraci, kam je pozvali na slavnostní večeři. Cílem bylo nejenom seznámení se rodičů navzájem, představení všech žáků rodičům, ale také nezávazné popovídání učitelů s rodiči, a to vše ve velmi neformální atmosféře. Hlavním důvodem pozvání bylo ukázat rodičům, co všechno se za necelý rok studia naučili. Hlavním bodem programu ale bylo menu, které žáci pro své blízké připravili. Večeře začínala přípitkem sklenkou sektu. Poté následoval zeleninový salátek s mozzarelou a bylinkovou zálivkou a domácím rohlíčkem. Následoval silný hovězí vývar se zeleninou Juliene a domácími nudlemi. Zlatým hřebem večeře se stala kuřecí roláda plněná mandlovou nádivkou podávaná se šťouchanými brambory. Nakonec se podával smetanový krém s piškotem, jahodami a káva. Akce se všem velmi líbila, rodičům, žákům i učitelům, všem moc chutnalo a domluvili jsme se, že podobná setkání budeme organizovat pravidelně každý rok. 29

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více