VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14"

Transkript

1 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy

2 Obsah 1. Charakteristika školy 3 2. Personální údaje 6 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 4. Počet tříd a žáků Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení výsledků výchovného poradenství Akce školy Spolupráce s rodiči Účast školy na rozvojových programech Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních 37 a rozvojových programech 12 Spolupráce se sociálními partnery Činnost školy Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního 42 roku 15. Školská rada Řešení stížností Poskytování informací Závěr Výroční zpráva o hospodaření 47 Schválení Výroční zprávy školskou radou 48 2

3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Plzeň-Skvrňany, Nade Mží 1, PSČ právní forma, zřizovatel: společnost s ručením omezeným statutární zástupce: Mgr. Danuše Temelová, Mgr. Jana Linhartová ředitelka školy: Mgr. Jitka Sochorová IČO DIČ CZ IZO ředitelství školy Kontakty: telefon: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jitka Sochorová, ředitelky školy: tajemnice školy: Danuše Vargová účetní školy: Hana Temelová 1.3. Bankovní spojení Číslo účtu: /2700 UNI Credit Bank Czech Republic, a.s Poslední zařazení do sítě škol Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok: 3

4 č.j / , výpis správního řízení, změna názvu školy z SOŠ a SOU obchodu služeb a provozu hotelů, s.r.o na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o č.j / rozhodnutí MŠMT, změna nejvyššího povoleného počtu žáků, do školského rejstříku se zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: č.j. MŠMT / , výpis správního řízení, změna názvu školy na Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Hlavní činností školy je: výchova a vzdělávání žáků na střední odborné škole a středním odborném učilišti obchodu, služeb a provozu hotelů a provoz školní jídelny Součásti školy součásti školy kapacita Střední škola 200 Školní jídelna SŠ 630 4

5 1.6. Vzdělávací program školy Studijní obory: M/01Hotelnictví denní forma studia, studijní obor čtyřletý pro žáky ze ZŠ, od je vyučován podle ŠVP Hotelnictví M/02 Cestovní ruch denní forma studia, studijní obor čtyřletý pro žáky ze ZŠ, od je vyučován podle ŠVP Cestovní ruch - animátor H/01 Kuchař-číšník denní forma studia, studijní obor tříletý pro žáky ze ZŠ, od je vyučován podle ŠVP Kuchař číšník - barman L/54 Podnikání denní, dálková a distanční forma studia, od je vyučován podle ŠVP Podnikání, pro absolventy SOU s výučním listem 5

6 2. Personální údaje Počet zaměstnanců k celkem 23, z toho 15 žen. Počet zaměstnanců interních k celkem 12, z toho žen 11 Počet zaměstnanců externích k celkem 6, z toho žen 2 Počet učitelů k celkem 13, z toho 9 žen. Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví k věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,00 61 a více let celkem ,0 % 30,00 70,00 100,0 x Přepočtený stav všech zaměstnanců k fyzický počet přepočtený počet 18 9,76 Přepočtený stav nepedagogických pracovníků k fyzický počet přepočtený počet 5 4,91 Přepočtený stav pedagogických pracovníků k fyzický počet přepočtený počet 13 4,85 6

7 Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,00 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel všeobecně vzdělávacích ,00 předmětů učitel odborných předmětů ,00 učitel praktického vyučování učitel odborného výcviku vychovatel trenér celkem ,0 % 100, ,00 x Zařazení pracovníků do mzdových tříd Zaměstnanci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o., Nade Mží 1, Plzeň-Skvrňany jsou do mzdových tříd zařazováni podle Vnitřního mzdového předpisu vydaného a schváleného zřizovatelkou a školskou radou dne Trvání pracovního poměru interních zaměstnanců doba trvání počet % do 5 let 12 66,66 do 10 let 5 27,77 do 15 let 0 - do 20 let 1 5,55 nad 20 let - - celkem ,0 7

8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 0 Odchody 2 Celkem odešli ve školním roce 2013/2014 dva pracovníci z těchto důvodů: Důvod počet pracovníků starobní důchod 0 pracovní smlouva na dobu určitou 1 dohoda o pracovní činnosti 3 výpověď daná zaměstnancem 1 výpověď daná zaměstnavatelem 0 odchod na mateřskou dovolenou 0 celkem 5 8

9 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet navštívených vzdělávacích akcí 11 Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 67 Obsah vzdělávání - odborné semináře, konference a exkurze, které pořádaly Národní institut dalšího vzdělávání, Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola v Plzni aj., zejména v oblasti dějepisu, cizích jazyků, cestovního ruchu, hotelnictví, nové maturity, legislativy a tvorby ŠVP. V září absolvovala Mgr. Jitka Sochorová vzdělávací seminář Organizační řád školy, směrnice a řády školy (akreditace čj. MSMT / , platnost akreditace do ) vedený PhDr. Monikou Puškinovou, Ph.D. 15. října 2013 se zúčastnila Mgr. Marie Lukášová a Mgr. Jana Linhartová školení Finanční gramotnost, kterou pořádala Česká spořitelna, a.s. Ve škole jsme zorganizovali dvě školení pro pedagogické pracovníky v rámci vnitropodnikového vzdělávání Jak pracovat s elektronickou knihovnou, školila Mgr. Danuše Temelová a Mgr. Martin Zíbar, jedno školení se konalo v říjnu a druhé v prosinci. 8. a 9. listopadu 2013 se Bc. Michaela Šišková zúčastnila školení učitelů anglického jazyka v Malých Svatoňovicích. 28. a absolvovaly Mgr. Marie Lukášová a Ing. Martina Vondrová vzdělávací program KCVJŠ Plzeň Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek (akreditace č.j / ). Ředitelka školy Mgr. Jitka Sochorová se zúčastnila Konzultačního semináře pro management škol k maturitním zkouškám pořádaným NIDV v Plzni absolvovala Ing. Martina Vondrová školení NIDV Školní maturitní komisař. 9

10 absolvovala Mgr. Jitka Sochorová dvousemestrový vzdělávací program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, který pořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s., Žižkova 6, České Budějovice v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace č.j. MŠMT 33917/ ) absolvovali Bc. Michaela Šišková a Bc. Petr Stehlík vzdělávací program Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí Smart Board, který pořádala firma AV MEDIA, Praha. Jak zlepšit výuku se stalo druhým tématem vnitropodnikového školní. Seminář a diskusi vedla Mgr. Danuše Temelová. Zúčastnili se všichni interní i externí učitelé. V březnu 2013 absolvovala Mgr. Lukášová Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP. Třetím tématem vnitropodnikového školení se stala 17. dubna 2014 Novela občanského zákoníku, o její problematice školil Mgr. Sarkisov. Zúčastnili se všichni interní i externí učitelé. 10

11 4. Počet tříd a žáků Kód a název oboru Počet žáků v denní formě studia k k Počet žáků v dálkové formě studia k k Počet tříd * Průměrný počet žáků na třídu M/01Hotelnictví , M/02 Cestovní ruch M/02 Cestovní ruch (zkrácené studium) H/01 Kuchař-číšník , L/54 Podnikání (denní forma studia) L/54 Podnikání (dálková forma studia) , L/54 Podnikání (distanční forma studia) ,5 Celkem SOŠ a SOU (4*) 4 Rozdíl Celkem SOŠ a SOU denní a dálková forma k k Poznámka: byly sloučeny třídy denní formy studijního oboru M/01Hotelnictví a M/02 Cestovní ruch třetí a čtvrtý ročník, tj. celkem byly na začátku školního roku 2 víceoborové třídy. 4 11

12 5. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku podle jednotlivých oborů v denní formě studia Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků přijatých celkemk Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd Z toho víceoborové třídy * M/01 Hotelnictví M/02 Cestovní ruch H/01 Kuchař-číšník L/51 Podnikání celkem Přijímací řízení do 1. ročníku podle jednotlivých oborů v distanční formě studia Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd Z toho více oborové třídy L/51Podnikání celkem

13 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků, školní rok 2013/2014 Třída Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Průměr C ,480 C ,731 H ,442 H ,500 Kč ,494 PD ,000 ND ,744 ND ,152 ND ,174 Celkem ,301 Výsledky maturitních zkoušek, školní rok 2013/2014 Třída Počet žáků konajících maturitní zkoušku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr H ,941 C ,233 P ,640 Průměrný prospěch 2,938 Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu M/01 Hotelnictví M/02 Cestovní ruch L/51 Podnikání Celkem Žáci s individuálním vzdělávacím plánem Počet žáků/ studentů s IVP z toho talentovaní v jakém oboru /předmětech 2 0 Podnikání denní forma studia 13

14 7. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Ve školním roce 2013/2014 působila ve škole jako výchovná poradkyně a současně metodička prevence Mgr. Jana Linhartová. Výchovná poradkyně vycházela z potřeb, které vyplynuly z výchovného procesu během minulého školního roku. Poskytovala poradenské a konzultační služby žákům i jejich zákonným zástupcům. K hlavním cílům patřily aktivity k vylepšení sociálního klimatu školy. Za pomoci učňů i studentů bylo upraveno atrium školy a jedna místnost, které mimo jiné slouží k setkávání studentů a rodičů s pedagogy. Z osobních rozhovorů je patrné, že studenti mají důvěru nejen k výchovné poradkyni, ale také k vedení školy a ostatním učitelům. Dobré vztahy mezi studenty a pedagogy jsou nejlepší prevencí všech sociálně patologických jevů ve škole. Péče o studenty Činnost výchovné poradkyně byla zaměřena na monitorování problémových žáků, práci s nimi a s jejich zákonnými zástupci. Jedním z nejdůležitějších cílů bylo řešení záškoláctví a neomluvené absence. Tyto přestupky proti školnímu řádu byly řešeny společně s třídními učiteli. Pro zlepšení tohoto negativního jevu bylo svoláno několik mimořádných schůzek rodičů a třídních učitelů. K dalším aktivitám výchovné poradkyně patřily osobní konzultace se studenty ohledně osobních, rodinných, partnerských, psychických a výukových problémů a pohovory se studenty, kteří se dopustili přestupku proti školnímu řádu. Velká pozornost byla věnována studentům, kteří měli potíže se zvládáním učiva. Všichni učitelé nabízeli individuální doučování a konzultace. Ty pak využívali především žáci učňovských oborů, kteří neměli patřičné návyky týkající se domácí přípravy. Studenti čtvrtých ročníků maturitních oborů byli pravidelně informováni o studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách na třídnických hodinách. Proběhla i beseda s představiteli těchto škol o možnostech dalšího studia. Informace o vysokých školách a nabídkách dnů otevřených dveří byly pravidelně zveřejňovány na nástěnce výchovného poradce, stejně tak jako informace o přihláškách na vysokou školu a o jejich vyplňování. Jako každý rok se žáci třetího ročníku učebního oboru a čtvrtého ročníku maturitního oboru zúčastnili besedy o možnostech dalšího studia a práce v zahraničí na úřadu práce. Průběh školního roku přinesl pro žáky tyto akce: 14

15 Od 1 9. do se konal pro žáky 1. ročníků adaptační (seznamovací) pobyt ve výcvikovém středisku spřátelené školy v Malých Svatoňovicích. Během celého pobytu bylo mnoho času věnováno prevenci sociopatologických jevů, vyučující pořádali přednášky na následující témata: škodlivost drog a alkoholu, šikana, gamblerství a rasová nesnášenlivost a jejich předcházení absolvovali všichni žáci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. cvičení Integrovaného záchranného systému zaměřeného na únik chemických látek. Všichni žáci školy se zúčastnili besedy Zločin kolem nás s Josefem Klímou. Dívky ze všech ročníků naší školy se zúčastnily osvětové roadshow v rámci projektu Lady Plus Club s podtitulem Každý příběh má svou tvář. V rámci hodinové přednášky se studentky dozvěděly nejnovější informace a trendy z oblasti předcházení velmi závažným onemocněním ženských orgánů, poté následovala beseda, na které MUDr. Martin 15

16 Mužík zodpověděl všechny dotazy našich studentek. Patronkou celé akce byla MISS World 2011 Denisa Domanská. Akce se setkala s velkým zájmem studentek Environmentální výchova ZOO Plzeň zúčastnili se žáci 1 ročníku oboru vzdělání Kuchař -číšník, kteří se formou přednášky seznámili s ochranou životního prostředí a ohroženými druhy zvířat. Poté si všichni společně prošli zoologickou zahradu a pozorovali chování zvířat K smysluplnému využívání volného času škola nabízela tyto kroužky a kurzy: Kurz sebeobrany 16

17 Barmanský kurz Baristický kurz Someliérský kurz Lyžařský kurz Teambuildingový kurz Studenti mohou každý den využívat posilovnu. 17

18 8. Akce školy Září V pondělí jsme začali se zpožděním (z důvodu pobytu 1. ročníků na adaptačním pobytu) nový školní rok Slavnostním nástupem celé školy. Slavnostní nástup se poté koná začátkem každého měsíce. Na shromáždění žáků a učitelů je vždy zhodnocen minulý měsíc a oznámeny akce, které se budou konat příští měsíc, a oceněni žáci, kteří se zasloužili např. o prezentaci školy na veřejnosti, dosahovali vynikajícího prospěchu 1. ročníky oboru Kuchař číšník absolvovaly exkurzi do provozu Porážka Nýřany. Studenti viděli porážku, bourárnu masa, výrobnu uzenin a ekologickou likvidaci odpadu navštívili studenti Cestovního ruchu a Hotelnictví 9. ročník výstavy cestovního ruchu ITEP, která se stala jednou z nejprestižnějších regionálních výstav cestovního ruchu v České republice. Třídenní bohatě navštěvovaná výstava s mezinárodní účastí nabízela nejen klasické turistické oblasti v Plzeňském kraji a možnosti ubytování a stravovaní v nich, ale i zážitkovou turistiku, mezi kterou jednoznačně patří regionální potraviny. Kromě prohlídky výstavních stánků se mohli studenti zúčastnit i bohatého kulturního a vzdělávacího programu. Hlavním pořadatelem byl Plzeňský kraj absolvovali všichni žáci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. cvičení Integrovaného záchranného systému zaměřeného na únik chemických látek. Říjen V měsíci říjnu jsme vstoupili spolu s dvěma studenty z oboru Hotelnictví a cestovní ruch do vysílání rádia Kiss Proton do pořadu Snídaně šampionů. Nejenom že žáci moderátorům připravili ochutnávku dvou jídel a moučníku, ke kterým jim umíchali vhodné nápoje, ale hlavně posluchačům popsali, o čem jejich studijní obory jsou, jaké mají uplatnění po složení maturitní zkoušky a čím by se oni sami chtěli v budoucnu zabývat. Tento díl rozhlasového vysílání se na naší škole setkal s velkým 18

19 ohlasem, neboť kdy se poštěstí slyšet spolužáka v éteru. Listopad 6. listopadu 2013 se čtyři studenti Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední školy, s.r.o. v Plzni zapojili do prvního ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Surovinou pro přípravu pokrmu byl tuňák Rio Mare a krém Rio Mare Paté. Soutěže pořádala společnost BoltonCzechia. Odborným garantem byl držitel titulu Mistr kuchař Vladimír Picka. Finále proběhlo začátkem prosince v Praze. V listopadu se naše škola dvakrát prezentovala na Akademiích řemesel, které se konaly v Klatovech (6.11.) a v Tachově (12.11.). Studenti na akademiích prezentovali svou školu, nabízené studijní obory a možnosti studia. Zároveň představili své výrobky v podobě rautového občerstvení a zúčastnili se programu, ve kterém předvedli barmanskou flairovou show. Tento měsíc jsme pořádali i dva Dny otevřených dveří. Již tradičně po škole provázeli a informace zájemcům o studium poskytovali naši studenti, kteří se i pochlubili dovednostmi, které během studia získali. Studenti oboru Hotelnictví představili slavnostně prostřené stoly a nabízeli zájemcům možnost vyzkoušet si, jak se dělá flambovaná palačinka. Studenti oboru Cestovní ruch připravili pro návštěvníky animační programy. Všichni návštěvníci Dne otevřených dveří velice pozitivně hodnotili přátelskou atmosféru, která zde panovala, a vstřícnost všech žáků a učitelů. V listopadu absolvovali studenti Seminář pro žáky o maturitních zkouškách, který pořádal Cermat. Zúčastnily se všechny maturitní ročníky. 19

20 Prosinec 3. prosince jsme se zúčastnili další Akademie řemesel, tentokrát v Plzni. Studenti prezentovali svou školu, nabízené studijní obory a možnosti studia. Zároveň představili své výrobky v podobě rautového občerstvení a zúčastnili se programu, ve kterém předvedli barmanskou flairovou show. Již tradičně pořádáme v prosinci, tentokrát to bylo , výlet do Německa na vánoční trhy. Letos jsme navštívili starobylé město Regensburg. Městem nás provedla Mgr. Linhartová, její komentář k jednotlivým památkám byl velmi zajímavý. Ke každé pamětihodnosti věděla nějakou poutavou historku. Po prohlídce města jsme se už všichni těšili na tradiční klobásu a pak se rozeběhli po trzích a ochutnávali perníky, ovocné chleby, ovoce v čokoládě Pozdní odpoledne patřilo nákupům dárků pro naše nejbližší. Již obvyklou akcí je i zajištění vánočního občerstvení pro klienty ČSOB, která se koná na všech plzeňských pobočkách. Zákazníkům nabízíme domácí vánoční punč a cukroví. 20

21 Další tradiční prosincovou akcí jsou vánoční soutěže, letos jsme pořádali sportovní soutěž ve volejbale. Hrály všechny třídy navzájem mezi sebou a vítěz pak bojoval proti mužstvu učitelů. Není důležité, kdo vyhrál, ale atmosféra, která celou soutěž provázela. Poslední den před prázdninami byl věnován třídnickým hodinám a pak jsme všichni společně navštívili filmové představení Hobit. Leden Dne se žáci zúčastnili vzdělávacího projektu nadace Planeta Země 3000 o pro ně velmi vzdálené a neznámé africké zemi Madagaskaru. Celou zemí je provázel cestovatel Adam, jeho vyprávění bylo napínavé a chvilkami se až tajil dech při pohledu na krásnou přírodu, zvířata a domorodce. Velmi zajímavé záběry byly doplněny prezentací a živým vyprávěním poskytujícím další informace o tomto africkém ostrově. Velmi poutavý příběh byl doplněn tajemnou osobou čarovného staršího domorodce, který se cestovateli náhle zjevil u ohně a nadále k němu promlouval". Toto symbolické propojení člověka žijícího v Evropě obklopeného nejmodernějšími technickými vymoženosti a blahobytem s člověkem z opačného konce zeměkoule, nenásilně poukázal na důležitost nemateriálních hodnot, a to hodnot duchovních. Teprve překročením a pochopením tohoto domorodého náhledu na svět dalo celé Adamově cestě i jiný rozměr a myslíme, že i leckoho z žáků donutilo, alespoň na 21

22 chvíli, k zamyšlení se nad věcmi, které nám připadají samozřejmé, jako například elektřina či dostatek pitné vody, ale ne pro všechny obyvatele planety je to samozřejmostí. Čtvrtý Den otevřených dveří se konal Poděkování patří všem zúčastněným žákům a učitelům za velice profesionální a vstřícné chování k návštěvníkům školy navštívili žáci čtvrtých ročníků Veletrh práce a vzdělávání, který pořádala vzdělávací agentura Grafia. Ve čtvrtek a pátek 23. a 24. ledna 2014 změřili naši studenti své dovednosti a znalosti v soutěži Region Žáci oborů zaměřených na cestovní ruch soutěžili ve dvou kategoriích: Jednotlivci v prezentaci svého regionu v cizím jazyce a týmy v tvorbě produktu a jeho následné obhajobě před komisí. Soutěž měla ve srovnání s minulým ročníkem opět vyšší úroveň, a to ve všech zastoupených disciplínách. Regionu 2014 se zúčastnilo celkem 162 žáků z 31 odborných středních škol. Únor Ve středu jsme pro žáky uspořádali Seminář o studené kuchyni, který se skládal z exkurze do historie studené kuchyně, ze současných trendů a z praktické části. Studenti si vyzkoušeli chlebíčky, kanapky, kuřecí rolády s různými náplněmi, paštiky, saláty s různými dresinky, slané pečivo - plněné i neplněné a aranžmá rautových mís. Kurz se setkal u studentů s velkým ohlasem. 22

23 Pátý Den otevřených dveří se konal Poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na jeho organizaci. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network = EDISON Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. EDISON je vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí. Poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty. Škole dává: prestiž, propagaci a zviditelnění se mezi ostatními školami, atraktivitu pro nové studenty, mezinárodní prostředí, kontakt se zahraničím. Studentům zase přináší mezikulturní gramotnost, možnost srovnání různých zemí s Českou republikou, motivace ke zlepšení se v angličtině, seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničí. 23

24 Jak to probíhalo: skupina 8 vysokoškolských studentů z Argentiny, Austrálie, Egypta, Turecka, Číny, Bulharska, Indonésie a Gruzie strávila 1 týden (od 17. do ) na naší škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří na škole prezentují svou zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a tak více uvažovat, zda se jim dané podmínky líbí, nebo zda by je chtěli do budoucna změnit. Poslední den jsme uspořádali workshop s ochutnávkou typických jídel pro tu kterou zemi včetně české a výstavkou charakteristických předmětů. 24

25 Velkou prezentační akcí naší školy se stal Čokoládový festival, kterou pořádala zprostředkovatelská agentura, založená Chris From Paris Crisem Delattrem. Cílem festivalu bylo prozkoumat svět čokolády od její výroby až po ochutnávku. Návštěvníci mohli během tří dnů ochutnávat, poznat a naučit se vše o čokoládě. Naši žáci se po celé tři dny prezentovali stánkem s flambovanými palačinkami, ve vstupech moderátorky propagovali svoji školu a zároveň zajišťovali servis pro pořadatele. Své úlohy se zhostili velice dobře. Březen V měsíci březnu jsme se (žáci 1. ročníku učebního oboru Kuchař- číšník ) zúčastnili soutěže s názvem Quick and Easy pořádané časopisem Bridge. Úkolem bylo vymyslet nápaditý recept, přeložit jej do anglického jazyka a fotku hotového soutěžního jídla odeslat do redakce. 25

26 Samotné přípravě pokrmu předcházela žhavá diskuze s návrhy co možná nejoriginálnějších pokrmů. Třídním vítězem se stal klasický anglický piškot, stylizovaný do podoby britské vlajky. Do redakce tedy putoval pokrm s názvem Union Jack Sponge Cake. V konkurenci více než pěti set účastníků z celé republiky jsme se umístili na krásném místě. Vyhráli jsme velký Oxfordský slovník, ale hlavní výhrou pro nás zůstává vědomí, že jsme se dokázali prosadit a uspět v tak obrovské konkurenci s naším nápadem. V jídelně se za asistence našich žáků oboru Kuchař-číšník konal seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen s názvem Jak vařit zdravě a nápaditě. Seminář pořádala agentura Jídelny.CZ Dne žáci Akademie hotelnictví a cestovního ruchu navštívili letiště Václava Havla. Prohlídka začala na terminálu číslo 3, kde nás průvodce přivítal a rozdal nám identifikační pásky. Seznámil nás s plánem celé exkurze. Všichni studenti prošli bezpečnostní kontrolou, kde si museli nechat rentgenem prosvítit své osobní věci a sami prošli bezpečnostním rámem. Pro některé z nich to byl neobvyklý zážitek, protože se s tím setkali poprvé v životě. Před budovou terminálu jsme nastoupili do připraveného autobusu, ve kterém jsme strávili převážnou část exkurze. Jezdili jsme po letištní ploše a viděli terminál pro vládní lety, hangáry (opravny letadel), které jsme prošli osobně. Viděli jsme zde mechaniky při jejich práci. Studenti si mohli prohlédnout letadla opravdu zblízka, osahat si motory a další součásti a pokládali otázky týkající se technických parametrů letadel, jejich ceny atd. Po návratu do autobusu jsme se přesunuli na terminál číslo 1 a 2. Tam jsme sledovali provoz na letišti a přípravu letadel těsně před odletem. Průvodce popisoval, co všechno je třeba zabezpečit a jakým způsobem 26

27 se letadla připravují k odletu a následně startují. Navštívili jsme i část Cargo, kde se vypravují poštovní a nákladní letadla. Nakonec jsme viděli odmrazovací stání, na kterém jsou v případě potřeby letadla ošetřena speciální nemrznoucí kapalinou, která zlepšuje jejich aerodynamické vlastnosti v případě námrazy na křídlech. 25. a Exkurze na úřad práce se zúčastnili všichni žáci naší školy. Žáci byli seznámeni s fungováním Úřadu práce České republiky a s úkoly, které plní v oblasti zaměstnanosti, oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a v oblasti státní sociální podpory. Dále se dozvěděli jak postupovat v případě hledání zaměstnání, při ztrátě zaměstnání Duben 3. dubna 2014 absolvovali studenti 3. a 4. ročníku oboru Cestovní ruch kurz zdravovědy, který pro nás zajišťoval Český červený kříž. Tradičně největší akcí naší školy je pořádání barmanské soutěže Skvrňanský šejkr Amundsen Cup s celorepublikovou účastí Konal se již 8. ročník. Soutěžící mohli změřit své síly v kategorii junior classic styl, junior free styl. Dospělí barmani soutěžili ve 3. Ročníku profesionální soutěže ve free stylu. V letošním roce jsme prvně připojili baristickou soutěž, která se již dostala do povědomí celé juniorské odborné veřejnosti. Je zařazena do juniorských soutěží Barman roku a Pohár Coca Cola České barmanské asociace. Žáci naší školy se umístili v první dvacítce. Během soutěže museli mladí barmani namíchat v limitu šesti minut pět porcí nápoje podle vlastní receptury. Hodnotila je technická komise, která posuzovala např. prezentaci lahví a postavení pracoviště, manipulaci s ledem a barovými pomůckami, špatné odměřování 27

28 surovin, nestejné hladinky při naplnění sklenic, barmanskou techniku, zručnost a zkušenost při přípravě nápoje, celkovou efektivnost, vzhled soutěžícího, jeho chování a vystupování. Chuťová komise pak hodnotí vzhled, vůni a chuť nápoje. Součtem bodů od obou komisí se určuje celkové pořadí soutěžících. Získané body se započítávají do celkového hodnocení České barmanské asociace. Ve druhé části soutěže poměřili své síly barmani v kategorii Junior flair, kteří musí během svého desetiminutového vystoupení doprovázeného hudbou oslovit, zaujmout a pobavit hosta a zároveň namíchat tři porce koktejlu. V této disciplíně hodnotí komisaři techniku flairu, přípravu koktejlu a jakost drinku. Je to velmi náročná disciplína, která by se velmi zjednodušeně dala popsat jako žonglování s plnými lahvemi, na jejímž konci je sklenice plná chutného drinku. Na závěr celého klání se utkali profesionální barmani v kategorii Profi Flair. Souběžně s barmanským kláním probíhala soutěž baristů. Barista je člověk, který se specializuje na přípravu a výrobu kvalitní kávy, obzvláště espressa a nápojů založených na espressu. 28

29 Přípravu celé soutěže měli na starosti žáci čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví, kteří tím zároveň složili praktickou maturitu před Velikonocemi ukázali naši žáci své sociální cítění a připravili postní jídlo pro obyvatele Azylového domu svatého Františka a sami jim jídlo i vydali. Připravili bramborovou polévku a bramborové šišky s mákem. Květen Ve čtvrtek v podvečer přivítali žáci 1. ročníku hotelové školy oboru Kuchař číšník své rodiče ve školní restauraci, kam je pozvali na slavnostní večeři. Cílem bylo nejenom seznámení se rodičů navzájem, představení všech žáků rodičům, ale také nezávazné popovídání učitelů s rodiči, a to vše ve velmi neformální atmosféře. Hlavním důvodem pozvání bylo ukázat rodičům, co všechno se za necelý rok studia naučili. Hlavním bodem programu ale bylo menu, které žáci pro své blízké připravili. Večeře začínala přípitkem sklenkou sektu. Poté následoval zeleninový salátek s mozzarelou a bylinkovou zálivkou a domácím rohlíčkem. Následoval silný hovězí vývar se zeleninou Juliene a domácími nudlemi. Zlatým hřebem večeře se stala kuřecí roláda plněná mandlovou nádivkou podávaná se šťouchanými brambory. Nakonec se podával smetanový krém s piškotem, jahodami a káva. Akce se všem velmi líbila, rodičům, žákům i učitelům, všem moc chutnalo a domluvili jsme se, že podobná setkání budeme organizovat pravidelně každý rok. 29

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Září 2014 OBSAH Obsah... 3 Úvod... 5 Základní údaje o škole... 7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání... 10 Přehled pracovníků školy...

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více