Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013"

Transkript

1 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání

2 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech České republiky. (Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Ostrava, Brno, Praha) 183 účastníků Opatření na úrovni systému a školy OECD spojuje rovnost a kvalitu ve vzdělávání Spravedlivost Inkluze

3 POSTOJ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI - ANKETA hlavní problémy: Účast v PV Motivace k dokončení SV Příprava a podmínky PP Změny v poradenství Sběr socioekonomických údajů Spolupráce s rodiči Priority odborné veřejnosti: Předškolní vzdělávání dostupné pro všechny děti (80 % účastníků) Větší pozornost věnovaná spolupráci s rodiči Zlepšení přípravy a podmínek pro pedagogické pracovníky

4 POSTOJ RODIČŮ - VÝZKUM Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Myslíte si, že by škola měla rozvíjet a podporovat nadané jedince i v rámci širšího kolektivu běžné třídy? 35% 53% 10% 2% 88% Měla by škola pomoci dětem, 27% 55% 15% 2% jejichž rodina nefunguje, tak jak by měla? 82% Myslíte si, že by se škola měla snažit vycházet vstříc individuálním potřebám dětí, například zvýšením, anebo naopak snížením obtížnosti některých úkolů? Myslíte si, že škola, kterou navštěvuje Vaše dítě, je takovou školou, která žákům pomáhá překonat překážky při dosahování lepších výsledků, než měli jejich rodiče? Myslíte si, že jsou dnes ke společné výuce všech dětí vytvořeny potřebné podmínky? Je podle Vás správné, že ze základní školy odcházejí žáci na víceletá gymnázia? Souhlasíte se snižováním kapacit přijímaných žáků na víceletá gymnázia? 36% 43% 17% 3% 79% 13% 54% 28% 4% 67% 11% 40% 39% 10% 51% 27% 43% 25% 5% 70% 17% 32% 40% 11% 49%

5 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání Finanční podpora zdravotně postižených Normativ na žáka RVP ZV 1. stupeň Cca Kč 2. stupeň Cca Kč Normativ s příspěvkem na žáka, který se vzdělává v ZŠ RVP ZV LMP 1. stupeň Cca Kč 2. stupeň Cca Kč Normativ s příspěvkem na žáka, který se vzdělává v ZŠP RVP ZV LMP 1. stupeň Cca Kč

6 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání Finanční podpora pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků Podpora financování asistentů pedagoga (AP) pro žáky se sociálním znevýhodněním pro všechny zřizovatele. Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků s znevýhodněním. Podpora integrace romské komunity. cca 75 mil. Kč cca 100 mil. Kč cca 95 mil. Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ Kč Kč Kč Kč Kč Dotační programy celkem

7 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání Činnost státu i nevládních organizací, které ovlivňují situaci a vývoj rovného přístupu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky (vláda ČR) Národní akční plán inkluzivního vzdělávání 2010 (vláda ČR) Plán opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva 2012 (MŠMT) Národní strategie ochrany práv dětí 2012 (vláda ČR) Tematická zpráva o postupu transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce (ČŠI) Veřejný ochránce práv Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 a Operační program pro vzdělávání (MŠMT 2013)

8 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání. Aktivity nestátních organizací a vysokých škol Asociace speciálních pedagogů Společnost EDUIN Centra podpory inkluzivního vzdělávání Inovace činností SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Agentura pro sociální začleňování Občanské sdružení rytmus VIP kariéra, I, II, III. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Ústav speciálně pedagogických činností UP Olomouc OPEN SOCIETY FUND Člověk v tísni: Pojďte do školy Roma Education Fund ŠKOLY - ŠKOLY - ŠKOLY- ŠKOLY - ŠKOLY - ŠKOLY - ŠKOLY- ŠKOLY

9 Vývoj indikátorů vzdělávacího systému. Vývoj dětí vzdělávacího systému podle vybraných indikátorů Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících MŠ 2008/ / / / /13 92,80% 91,40% 91,40% 89,10% 88,20% / / / / /13

10 Vývoj indikátorů vzdělávacího systému. Opakování ročníků: pouze 4% žáků opakují ročník v průběhu vzdělávání Dokončování středního vzdělání : 6% nedokončí střední vzdělání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 2012/ /14 počet žáků v základním vzdělávání s LMP podle výkazů k 30.9., MŠMT počet žáků vzdělávaných RVP ZV LMP, podle výkazů k 30.9., MŠMT Nezjišťovalo se 9 648

11 Vývoj indikátorů vzdělávacího systému Vývoj počtu zdravotně postižených a znevýhodněných žáků v letech / / / / /2013 Zdravotně postižení a znevýhodnění žáci celkem Z toho ve speciálních třídách Z toho individuálně integrovaní žáci v běžných třídách ,9% 9% 9% 9% 9% ,7% 4,7% 4,4% 4,1% 3,9% ,2% 4,4% 4,6% 4,9% 5,1%

12 Vývoj indikátorů vzdělávacího systému Víceletá gymnázia - výběrové školy Podíl žáků, kteří plní povinnou školní docházku na VG: Vývoj počtu neůspěšných žáků u maturitní zkoušky Celkem Víceletá gymnázia v roce 2012/ % Podíl žáků, kteří plní povinnou školní docházku na VG: 2012/13 9,2% Vývoj počtu neúspěšných žáků u maturitní zkoušky (MŠMT) Víceletá gymnázia - výběrové školy Vícelet CELKEM ŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ/ NÁHRADNÍ TERMÍN ŘÁDNÝ TERMÍN ŘÁDNÝ TERMÍN CELKEM VŠICHNI ŽÁCI 19,9% 16,4% 57,1% 18,6% 16,9%

13 Vývoj indikátorů vzdělávacího systému Zjištění PISA 2012 v oblasti socioekonomických kontextů žáků a škol V České republice jsou rozdíly uvnitř škol podprůměrné, zatímco rozdíly mezi školami jsou nadprůměrné.

14 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání PIAAC zvyšování závislosti dosahování úrovně vzdělání na rodinném zázemí Vliv úrovně vzdělání, rodinného zázemí, gramotnosti na povolání absolventů Zvyšování závislosti dosahování úrovně vzdělání na rodinném zázemí

15 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů Střední odborné s výučním listem H Střední odborné vzdělání E Střední odborné s MZ a odborným výcvikem Nástavbové vzdělání Střední odborné s MZ Gymnaziální vzdělání Vyšší odborné vzdělání 12,0% 17,7% 17,1% 15,1% 26,2% 25,3% 32,1% 31,3% 29,2% 35,6% 10,5% 17,0% 16,0% 12,4% 19,3% 13,1% 21,7% 20,6% 17,6% 29,6% 7,8% 10,6% 11,4% 9,0% 14,8% 2,4% 3,0% 3,2% 3,1% 4,1% 6,8% 8,9% 9,4% 7,9% 11,9%

16 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání Struktura nezaměstnanosti podle vzdělání (2012) vyučení 41% 27% základní vzdělání 2% 4% 2% 17% 6% 1% vyučení základní vzdělání VŠ VOŠ ÚSO - SOŠ vyučení s mat. ÚSV střed.odb.

17 Podmínky pro naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR a mezinárodní srovnání Výdaje na vzdělávání: 4,5% HDP 2012 Graf OECD srovnání % 31% 3% 4% 3% 14% 1% 1% 3% Riziko snižování kapacit odborných škol Nedaří se větší propojení odborných škol a praxe

18 Vývoj šancí znevýhodněných dětí na úspěch ve škole i v životě Výsledky žáků podle PISA 2012 se mírně zlepšily. Mírně klesá počet dětí, které mají odloženou školní docházku. Klesá počet žáků vzdělávaných v programu RVP LMP. Převažuje forma individuálně integrovaných žáku se SVP. Velká většina rodičů souhlasí s tím, aby děti byli vzdělávány společně. Porostou rozdíly ve výsledcích, nůžky mezi školami se budou rozevírat. Bude se zvyšovat segregace dětí, již dnes 11 13% rodičů vyhledalo pro své děti jinou než spádovou školu. Bude i nadále klesat procento dětí, které chodí do MŠ od 5 let. Počet žáků uznaných jako sociálně znevýhodněných bude i nadále fiktivní (1%), protože nebudeme mít jednotná kritéria. I nadále budou rodiče podporovat odcházení dětí do VG (70%). Nároky na specializované učitele a diagnostické poradenské služby porostou. Finanční podmínky se nezlepšují. Nezlepší se koordinace a standardizace poradenských služeb. Mnoho výstupů užitečných projektů zůstane málo využitelných. Nezlepší se výsledky nejslabších žáků! ČR má mnoho nejhorších žáků a málo nejlepších. Zlepšování výsledků pokračuje velmi pomalu a netýká se všech dětí.

19 Vývoj šancí Rozdělení žáků v zemích OECD podle úrovní způsobilosti (PISA 2012 Matematická gramotnost)

20 Vývoj šancí Jaká bude reakce vzdělávací politiky ČR na tyto výzvy? Průměrný výsledek a průměrný index ESCS (PISA 2012 Matematická gramotnost)

21 Doporučení Hlavní problémy v oblasti rovnosti a kvality ve vzdělávání v ČR Hlavní priority z hlediska zvýšení spravedlnosti ve vzdělávání Dostupnost předškolního vzdělávání pro všechny děti jako způsob podpory pro úspěšný nástup dětí do MŠ. Motivace znevýhodněných žáků k větším ambicím a dokončení středního vzdělání. Zlepšení výsledků žáků (dokončování středního vzdělání). Zlepšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a podmínek jejich práce. Posílení a proměna poradenského systému. Systematický sběr dat včetně údajů o socioekonomickém zázemí žáků Větší pozornost věnována spolupráci s rodiči. Proměna kvalifikačního profilu pedagogů se zaměřením na inkluzi. Systémové využívání socioekonomických údajů o žácích pro efektivnější financování a hodnocení.

22 Doporučení 1. Zlepšení výsledků žáků (dokončování středního vzdělání). 2. Proměna kvalifikačního profilu pedagogů se zaměřením na inkluzi 3. Systémové využívání socioekonomických údajů o žácích pro efektivnější hodnocení a financování. Všechny děti by měly projít kvalitní přípravou na základní vzdělávání Všechny děti, tedy i sociálně znevýhodněné, mají získat kvalitní základní vzdělání a dobře si zvolit další vzdělávací dráhu. V oblasti školských poradenských služeb se doporučuje: Zavedení modelu tzv. třístupňové péče. Prevence a minimalizace obtíží. Profil absolventů učitelských oborů vysokých škol je třeba více zaměřit na práci se žáky sociálně znevýhodněné a se speciálními vzdělávacími potřebami. Podporovat vedení škol, stimulovat příznivé školní i celospolečenské klima, získat, podporovat a udržet si vysoce kvalitní učitele. Pro efektivnější řízení vzdělávacího systému a jeho financování se navrhuje posílit získávání informací o sociálně ekonomickém prostředí žáků včetně dosaženého vzdělání, povolání a příjmů rodičů, přistěhovaleckému či menšinovému statusu a speciálních potřebách.

23 Doporučení Priorita 1. Zlepšení výsledků žáků (dokončování středního vzdělání) Opatření: Všechny děti by měly projít kvalitní přípravou na základní vzdělávání. Navrhuje se povinný poslední rok předškolního vzdělávání pro všechny děti od 5 let jako forma primární prevence výukových problémů a adaptačních potíží v 1. ročníku základní školy. Alternativou je nástup do povinného předškolního vzdělávání pro všechny děti s odloženou školní docházkou, včetně dětí, které navštěvují přípravné třídy, tedy od 6 let. Diferencované podle specifických potřeb Zaměření na vrovnávání nerovnoměrnosti jejich vývoje Využití příkladů dobré praxe s přípravnými třídami Nebude omezeno pouze na sociálně znevýhodněné Bude se týkat všech dětí od 5 resp. 6 let Povinné předškolní vzdělávání zdarma Zvýšené kvalifikace pedagogických pracovníků (VŠ Bc.) Zvýšení kapacit pro monitoring a intervenci Zlepšení spolupráce s rodiči Zlepšení finanční podpory na straně škol i potřeb dětí

24 Doporučení Priorita 1. Zlepšení výsledků žáků (dokončování středního vzdělání) Opatření: Všechny děti, tedy i sociálně znevýhodněné, mají získat kvalitní základní vzdělání a dobře si zvolit další vzdělávací dráhu. Navrhuje se na úrovni systému umožnit všem dětem vzdělávání v základních školách podle RVP pro základní vzdělávání, při zohledňování jejich specifických potřeb a schopností. Rychlost plnění tohoto opatření je závislá na jejich přijetí pedagogickou veřejností, na jejich metodické a zejména systematické finanční podpoře. Navýšení počtu odborných specialistů, speciálně kvalifikovaných učitelů a asistentů pedagoga Spolupráce MŠ a ZŠ na plynulém přechodu dětí Materiální podpora a navýšení opatření normativu na žáky základní školy vyžadující podpůrná a vyrovnávací Větší využívání formativního hodnocení Stanovení pravidel pro inkluzivní hodnocení žáků a škol Podpora pro domácí přípravu a volnočasové aktivity Identifikace sociálně znevýhodněných žáků, škol za účelem jejich podpory Kariérní poradenství Spolupráce s rodiči a zaměstnavateli k motivaci pro dokončení SV

25 Doporučení Priorita 2. Proměna kvalifikačního profilu pedagogů se zaměřením na inkluzi Opatření na úrovni systému: Profil absolventů učitelských oborů vysokých škol je třeba více zaměřit na práci se žáky sociálně znevýhodněné a se speciálními vzdělávacími potřebami. Zlepšení přípravy pedagogů a podmínek jejich práce je považováno za nezbytnou podmínku pro implementaci inkluzivního vzdělávání v praxi. Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci úprava studijních programů ve vazbě na profesní standard Vytvoření funkčního systému DVPP podpora inkluzivní formy vzdělávání a hodnocení, včetně stáží, výměn zkušeností apod. vazba na karierní systém

26 Doporučení Priorita 2. Proměna kvalifikačního profilu pedagogů se zaměřením na inkluzi Opatření na úrovni školy: Podporovat vedení škol, stimulovat příznivé školní i celospolečenské klima, získat, podporovat a udržet si vysoce kvalitní učitele. Nárokové financování osvědčených podpůrných aktivit. Finanční motivace pro náročnější práci učitelů se sociálně znevýhodněnými žáky. Využití odborné kapacity a zkušenosti pedagogů ze základních škol praktických. Posilovat prestiž učitele, škol a budovat příznivější celospolečenské klima ve prospěch společného vzdělávání všech žáků.

27 Doporučení Priorita 2. Proměna kvalifikačního profilu pedagogů se zaměřením na inkluzi Opatření pro zlepšení poradenské služby: V oblasti školských poradenských služeb se doporučuje: Zavedení modelu tzv. třístupňové péče. Prevence a minimalizace obtíží.. V oblasti školských poradenských zařízeních se doporučuje přizpůsobit kapacity a zlepšit metodické vedení, sjednotit diagnostické postupy. Zlepšit metodické vedení školských poradenských zařízení. Změnit systém financování nezbytných podpůrných opatření.

28 Doporučení Priorita 3. Systémové využívání socioekonomických údajů o žácích pro efektivnější hodnocení a financování. Opatření: Pro efektivnější řízení vzdělávacího systému a jeho financování se navrhuje posílit získávání informací o sociálně ekonomickém prostředí žáků včetně dosaženého vzdělání, povolání a příjmů rodičů, přistěhovaleckému či menšinovému statusu a speciálních potřebách. Sledovat dopad přijímaných opatření vzdělávací politiky prostřednictvím vhodně zvolených indikátorů, predikovat dopad zvolených opatření a prostřednictvím monitoringu jej ověřovat. Zlepšit koordinaci sběru dat a analýz z oblasti vzdělávacího systému lépe řídit a koncepčně zastřešovat sběry dat z pozice MŠMT Dopracovat koncepty sběru dat o jednotlivých žácích ( testování 5. a 9. tříd, maturitních zkoušek), socioekonomická data žáků. Sledovat dopad přijímaných opatření prostřednictvím vhodně zvolených indikátorů.

29 Závěr Odkazy

30 Závěr 1. Zlepšení výsledků žáků (dokončování středního vzdělání) 2. Proměna kvalifikačního profilu pedagogů se zaměřením na inkluzi 3. Systémové využívání socioekonomických údajů o žácích pro efektivnější hodnocení a financování. Děkuji Vám za pozornost. Michaela Šojdrová

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Praha, září 2013 Shrnutí dosavadních aktivit V lednu 2013 Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více