Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma"

Transkript

1 Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY na téma Buněčná terapie v nehematologických indikacích Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie Poruchy primární hemostázy u dětí Novinky z 51. kongresu Americké hematologické společnosti 2009 organizovaná Fakultní nemocnicí Ostrava obecně prospěšnou společností Toxon Morava Onkologickým centrem J.G.Mendla v Novém Jičíně Spolkem pro trombózu a hemostázu Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava Okresním sdružením České lékařské komory Ostrava pod záštitou České hematologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně a ředitele FN Ostrava, MUDr. Svatopluka Němečka, MBA 25. až 26. března 2010 v Nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v Ostravě - Porubě PROGRAM

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, Dovolte mi, abych Vás jménem organizačního a vědeckého výboru tradiční konference s mezinárodní účastí - Pařízkovy dny přivítal tentokrát v Ostravě. Nosnými tématy konference jsou buněčná terapie v nehematologických indikacích a trombocytopenie napříč medicínskými obory. Buněčná terapie v nehematologických indikacích je téma, které mělo velmi úspěšnou premiéru na XV. ročníku konference a které se dnes dynamicky rozvíjí. Druhým tématem je trombocytopenie napříč medicínskými odbornostmi. Rovněž velmi "sexy" téma, které v tak komplexní podobě, jak je připraveno pro XVI. ročník Pařízkových dní, příliš často zpracováno nebývá. Trombocytopenie a poruchy primární hemostázy jsou i tématem druhého ročníku pediatrické a laboratorní sekce konference. Novinkou je oficiální prezentace recentních poznatků z různých oblastí klinické hematologie, které byly poprvé publikovány na 51. konferenci Americké hematologické společnosti 5. až 8. prosince 2009 v New Orleans. Jako obvykle je konference koncipovaná jako prezentace vyzvaných edukačních přednášek připravených a prezentovaných předními odborníky z České republiky i ze zahraničí. Tato skutečnost je nepochybně zárukou kvality nejvyšší. Mrzí mne jen, že se nám z organizačních důvodů letos nepodařilo včas připravit suplementum časopisu Vnitřní lékařství s plnými texty jednotlivých sdělení. Pracujeme na tom, aby toto číslo časopisu vyšlo co možná nejdříve. Vážení kolegové, přeji vám, aby hodiny strávené na konferenci byly pro každého z Vás velmi užitečné. Jaromír Gumulec

3 PROGRAM PROGRAM KONFERENCE Středa 24. března Clarion Congress Hotel Ostrava 17:00 Setkání hostů konference Čtvrtek 25. března Nová aula Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Posluchárna NA2 08:45-09:00 Zahájení konference 09:00-10:15 Novinky z 51. konference AHS 10:30-11:45 Trombocytopenie Obědový raut 12:15-14:15 Trombocytopenie u malignit Mesenchymální kmenové buňky 14:30-16:00 Kmenové buňky z kostní dřeně Poruchy primární hemostázy u dětí I 16:15-18:00 Kardiologické indikace Poruchy primární hemostázy u dětí II pro transplantaci SC 20:00 Společenský večer - Clarion Congress Hotel Ostrava Pátek 26. března Nová aula Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Posluchárna NA2 08:30-09:45 Trombocytopenie/koagulopatie Laboratorní sekce I u hepatopatie 10:00-12:00 Imunní trombocytopenie Laboratorní sekce II Obědový raut 12:30-14:00 Trombocytopenie s rizikem trombózy 14:15-15:45 Trombocytopenie v graviditě 15:45-16:00 Ukončení konference

4 Čtvrtek 25. března :45-09:00 Zahájení konference 09:00-10:15 Novinky z kongresu Americké hematologické společnosti 2009 Program ČHS ČLS JEP podporovaný edukačním grantem společnosti Novartis J. Čermák, J. Gumulec Novinky v léčbě mnohočetného myelomu... 20' R. Hájek (1), V. Maisnar (2) 1 - Interní hematoonkologická klinika FN Brno, ČR 2 - II. interní klinika Oddělení klinické hematologie, FN a LF v Hradci Králové, ČR Novinky v chelatační léčbě přetížení železem u pacientů s MDS... 20' J. Čermák Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ČR Novinky v léčbě chronické myeloidní leukémie... 20' E. Faber Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, ČR 10:30-11:45 Trombocytopenie P. Klement, P. Kessler Ambulantní pacient s nově zjištěnou trombocytopenií: diferenciální diagnostika... 20' P. Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, ČR Kriticky nemocný pacient s trombocytopenií: diferenciální diagnostika... 20' J. Gumulec (1), R. Kula (2) 1 - Ústav klinické hematologie FN Ostrava, ČR, 2 - Anesteziologicko-resuscitační klinika FN Ostrava, ČR Strategie transfuzní péče u pacientů s trombocytopenií... 20' E. Tesařová Transfuzní oddělení a krevní banka FN Brno, ČR Obědový raut

5 Čtvrtek 25. března :15-14:15 Trombocytopenie u malignit J. Čermák, E. Faber Úvod do problematiky: příčiny, prognostický význam, význam pro strategii terapii... 20' E. Faber Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, ČR Dysplastické změny megakaryopoezy dle WHO klasifikace ' A. Buliková, J. Kissová, L. Antošová, M. Antošová, I. Trnavská Oddělení klinické hematologie FN Brno, ČR Terapie chronické trombocytopenie u pacientů s MDS... 20' J. Čermák Ústav hematologie krevní transfuze Praha, ČR Trombocytopenie u pacientů s akutní promyelocytární leukémií... 20' Z. Kořistek Interní hematoonkologická klinika FN Brno, ČR Thromboprophylaxis in thrombocytopenic patients with malignant diseases... 30' A. Falanga Hemato-Oncology Department, University of Milan-Bicocca, Milan, Italy 14:30-16:00 Kmenové buňky z kostní dřeně E. Caradonna, J. Hudeček, V. Procházka Bone Marrow Concetrate Implantation in Peripheral Artery Disease and in Ischemic Heart Disease: a Proof of Evidence... 30' E. Caradonna Department of Cardiac Surgery, Catholic University Sacred Hearts-Campus Campobasso, Italy Cell Therapy, a New Standard in Management of Critical Limb Ischemia and Foot Ulcer... 15' V. Procházka (1), F. Jalůvka (2), J. Gumulec (3), R. Urbanec (4), J. Martínek (5), D. Šalounová (6), P. Klement (7), G. L. Klement (8) 1 - Ústav radiodiagnostický, Pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie, FN Ostrava, CZ, 2 - Chirurgická klinika, FN Ostrava, CZ, 3 - Ústav klinické hematologie, FN Ostrava, CZ, 4 - Anestesiologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava, CZ, 5 - Zdravotní ústav Ostrava, CZ, 6 - Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, CZ, 7 - Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, CZ, 8 - Dana Farber Cancer Institute, Boston, Massachussettess, USA Celulární terapie kritické ischémie dolních končetin - naše zkušenosti J. Hudeček (1), R. Talapková (2), L. Hlinka (2), J. Fedorová (2), R. Kirschnerová (2), I. Sinak (2), P. Kubisz (1), L. Laca (2) 1 - Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin, SK, 2 - Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a MNF, Martin, SK, 3 - Ústav lekárskej biochemie JLF UK, Martin, SK DE Graft and Platelet Rich Plasma in Deep Burn Trauma... 15' H. Klosová Popáleninové centrum FN Ostrava, CZ

6 Čtvrtek 25. března :15-18:00 Kardiologické indikace transplantace kmenových buněk K. Comella, R. G. Turan, V. Procházka Live transmission... 20' W. Sherman Columbia University Medical Centre, New York, USA Live transmission... 20' J. Harre Interdisciplinary Stem Cell Centre, Miami, Florida, USA TGI 1200 System Overview K. Comella Bioheart Inc, Sunrise, Florida, USA Therapeutical Applications of Bone Marrow Derived Stem Cells in Cardiovascular Diseases... 20' R. Goekmen Turan Department of Internal Medicine, Division of Cardiovascular Medicine, University hospital Rostock, Germany Marvel and Myoheart Clinical Trials... 20' K. Comella Bioheart Inc, Sunrise, Florida, USA

7 Čtvrtek 25. března 2010 Posluchárna NA2 12:15-14:15 Mesenchymální kmenové buňky E. Matějková, Z. Žaloudíková, V. Procházka Čisté prostory pro přípravu produktů z kmenových buněk... 15' E. Matějková, B. Kubešová Tkáňová banka FN Brno, ČR Využití destičkového lyzátu při kultivacích mesenchymálních kmenových buněk... 15' E. Matějková, B. Kubešová Tkáňová banka FN Brno, ČR Potenciál mesenchymálních kmenových buněk z lipoaspirátu... 15' Z. Žaloudíková, V. Foltánková, J. Michálek, J. Vokurková, P. Brychta 1 - Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno, ČR 2 - Univerzitní centrum buněčné imunoterapie, MU Brno, ČR Lipoaspirate Stromal Vascular Fraction-ADSC a Novel Tool for Critical Limb Ischemia and Foot Ulcer Cell Therapy... 15' V. Procházka (1), F. Jalůvka (2), J. Gumulec (3), R. Urbanec (4), J. Martínek (5), K. Vítková (6), G. L. Klement (7), A. Bóday (8), S. Tavandzis (9) 1 - Ústav radiodiagnostický, Pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie, FN Ostrava, CZ, 2 - Chirurgická klinika, FN Ostrava, CZ, 3 - Ústav klinické hematologie, FN Ostrava, CZ, 4 - Anestesiologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava, CZ, 5 - Zdravotní ústav Ostrava, CZ, 6 - Útvar náměstka ředitele pro vědu a výzkum, FN Ostrava, CZ, 7 - Dana Farber Cancer Institute, Boston, Massachussettess, USA, Onkologické Centrum J.G. Mendela, Nový Jičín, CZ

8 Čtvrtek 25. března 2010 Posluchárna NA2 14:30-16:00 Poruchy primární hemostázy u dětí I J. Blatný, D. Pospíšilová Novorozenec s trombocytopenií... 20' D. Wechsler Pediatrická klinika FN Brno, ČR von Willebrandova choroba u dětí... 20' S. Köhlerová, J. Blatný Oddělení klinické hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská nemocnice FN Brno, ČR Trombocytopenie u pacientů s malignitou, příčiny a konsekvence... 20' J. Domanský Klinika dětské onkologie, FN Brno, ČR HIT/T při léčbě LMWH u dětí - je čeho se obávat?... 20' O. Zapletal Oddělení klinické hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská nemocnice FN Brno, ČR 16:15-17:45 Poruchy primární hemostázy u dětí II O. Zapletal, T. Kuhn Lokální fibrinolýza v dětském věku... 20' I. Hofírek I. interní kardioangiologická klinika FN u Sv. Anny, Brno, ČR Kasuistika I: Chronická ITP - úspěšná léčba anti-cd ' V. Fiamoli, J. Blatný Oddělení klinické hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská nemocnice FN Brno, ČR Kasuistika II: Profylaxe u dívky s vwd typ III... 15' J. Blatný, V. Fiamoli Oddělení klinické hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Dětská nemocnice FN Brno, ČR Kasuistika III: Dysfibrinogenémie v dětském věku: Fibrinogen Ostrava I a Ostrava II... 15' T. Kuhn, R. Kotlín, B. Blažek, H. Ptoszková Klinika dětského lékařství FN Ostrava, ČR 20:00 Společenský večer - Clarion Congress Hotel Ostrava

9 Pátek 26. března :30-09:45 Trombocytopenie a koagulopatie u hepatopatie J. Charvát, L. Rožnovský Trombocytopenie a koagulopatie u hepatopatie: úvod do problematiky... 20' J. Charvát Institut klinické a experimentální medicíny Praha, ČR Příprava a monitorování pacientů s hepatopatií a poruchami hemostázy u invazivních výkonů... 20' P. Vychodil, E. Kieslichová Institut klinické a experimentální medicíny Praha, ČR Strategie terapie trombocytopenie u pacienta s hepatitidou C... 20' L. Rožnovský Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, ČR 10:00-12:00 Imunní trombocytopenie T. Kozák, L. Červinek Imunní trombocytopenie: diagnostika, klasifikace, diferenciální diagnostika... 20' L. Červinek Interní hemato-onkologická kinika FN Brno, ČR Terapie imunní trombocytopenie u dospělých pacientů... 20' T. Kozák Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady, Praha, ČR Terapeutické monitorování (TDM) cyklosporinu A ' M. Grundmann Ústav klinické farmakologie FN Ostrava, Ústav klinické farmakologie FZS Ostravské univerzity, ČR Terapie imunní trombocytopenie v graviditě... 15' A. Hluší Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, ČR Problematika imunní trombocytopenie v dětském věku... 20' D. Pospíšilová Dětská klinika FN Olomouc, ČR Antitrombotická profylaxe a terapie u pacientů s chronickou ITP... 15' P. Dulíček II. interní klinika Oddělení klinické hematologie, FN a LF v Hradci Králové, ČR Obědový raut

10 Pátek 26. března :30-14:00 Trombocytopenie s rizikem trombózy M. Penka, J. Malý Trombohemoragický syndrom... 20' M. Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno, ČR Heparinem indukovaná trombocytopenie... 20' J. Malý II. interní klinika Oddělení klinické hematologie, FN a LF v Hradci Králové, ČR Trombocytopenie u pacientů s průkazem APA nebo s APS... 20' A. Buliková (1), D. Haruštiaková (2), J. Zavřelová (1), L. Dušek (2), M. Penka (1) 1 - Oddělení klinické hematologie FN Brno, ČR 2 - Institut biostatistiky a analýz MU Brno, ČR Panelová diskuse... 15' 14:15-15:45 Trombocytopenie v graviditě M. Procházka, O. Šimetka Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství... 20' J. Gumulec (1), O. Šimetka (2), M. Procházka (3) 1 - Ústav klinické hematologie FN Ostrava, ČR 2 - Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, ČR 3 - Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc, ČR HELLP syndrom... 20' O. Šimetka Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, ČR HELLP syndrom: popis případu... 10' I. Michalec Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, ČR Diseminovaná intravaskulární koagulopatie v graviditě: popis případu... 10' M. Procházka Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, ČR Postpartální krvácení M. Procházka (1), V. Procházka (2), J. Procházková (3) 1 - Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, ČR 2 - Ústav radiodiagnostický, Pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie FN Ostrava, ČR 3 - Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, ČR

11 Pátek 26. března 2010 Posluchárna NA2 08:30-09:45 Laboratorní sekce I L. Slavík, M. Ryzí Strategie laboratorní diagnostiky a diferenciální diagnostiky trombocytopenie... 20' M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, ČR Význam parametru frakce nezralých trombocytů v laboratorní diagnostice trombocytopenie... 15' M. Ryzí, R. Hrabcová, J. Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava Pravidla a úskalí laboratorní diagnostiky heparinem indukované trombocytopenie... 20' J. Malý II. interní klinika Oddělení klinické hematologie, FN a LF v Hradci Králové, ČR Destičkové mikropartikule... 20' L. Slavík Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, ČR 10:00-11:30 Laboratorní sekce II I. Hrachovinová, R. Hrabcová Změny laboratorních ukazatelů hemostázy u hepatopatií... 20' R. Hrabcová (1), P. Kessler (2), J. Gumulec (1) 1 - Ústav klinické hematologie FN Ostrava, ČR 2 - Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, ČR Současné laboratorní možnosti diagnostiky trombotických mikroangiopatií TTP/HUS... 20' I. Hrachovinová, D. Provazníková, M. Zemanová, A. Radovská, P. Kudláčková, Š. Rittich Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, ČR Uplatnění průtokové cytometrie v analýze trombocytů... 15' L. Kovářová Oddělení klinické hematologie FN Brno, ČR Význam stanovení protilátek proti trombocytům... 15' A. Malušková, P. Kovářová, Z. Čermáková Krevní centrum FN Ostrava, ČR 15:45-16:00 Ukončení konference

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení - Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy v klinické praxi Hematologická

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu 6 Organizační pokyny Internetové připojení WI-FI V rámci OHD 2011 nabízíme bezdrátové připojení k internetu ve všech kongresových prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se mohou všichni účastníci

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

Diagnostika hematologických malignit

Diagnostika hematologických malignit VÝZNAM TELEHEMATOLOGIE PRO DIAGNOSTIKU A VÝUKU HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT IMPORTANCE OF TELEHEMATOLOGY FOR DIAGNOSTICS AND TEACHNING OF HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES A. Buliková, J. Kissová, M. Antošová, I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více