METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line. Konfiguracnı prırucka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line. Konfiguracnı prırucka"

Transkript

1 METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line Konfiguracnı prırucka

2 Obsah ÚVOD... 4 POSTUPY... 4 POSTUPY BODOVĚ... 4 POTŘEBUJETE ZAČÍT ZNOVU OD ZAČÁTKU?... 6 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA... 7 UPC/EAN... 7 CODE CODE INTERLEAVED 2 OF DALŠÍ KÓDY TYPU 2 OF CODABAR CODE CODE TELEPEN...13 KÓDY PLESSEY DALŠÍ DEKÓDOVACÍ VLASTNOSTI NASTAVITELNÉ DÉLKY KÓDŮ DOPLŇKOVÉ KÓDY MS 9500 VOYAGER AKTIVAČNÍ VZDÁLENOST FUNKCE TLAČÍTKA CODEGATE REŽIMY LASEROVÉHO SNÍMAČE ZAMEZENÍ DVOJÍHO NAČTENÍ STEJNÉHO KÓDU KOMUNIKACE FUNKCE SNÍMAČE NASTAVOVACÍ REŽIM VYROVNÁVACÍ PAMĚTI OVĚŘENÍ OPĚTOVNÝM PŘEČTENÍM JINÉ VLASTNOSTI DEKODÉRU PRODLEVY MEZI ČTENÍM STEJNÉHO KÓDU ZVUKOVÁ SIGNALIZACE MEZIZNAKOVÁ PRODLEVA KOMUNIKAČNÍ ČASOVÉ CHYBY NASTAVENÍ PŘÍKAZŮ HOSTITELSKÉHO SYSTÉMU TESTOVACÍ REŽIMY PREFIXY/SUFFIXY UŽIVATELSKY NASTAVITELNÉ PREFIXY, NEPODMÍNĚNÉ TYPEM KÓDU NASTAVITELNÉ IDENTIFIKÁTORY TYPŮ KÓDŮ (ID KÓDŮ) STANDARDNÍ ZNAKY PRO PREFIX

3 STANDARDNÍ ZNAKY PRO SUFFIX KONTROLNÍ SOUČET LRC UŽIVATELSKY NASTAVITELNÉ SUFFIXY PRO VŠECHNY TYPY KÓDŮ SPECIÁLNÍ FORMÁTY VOLBY PRO TYPY KÓDŮ UPC/EAN CODABAR CODE CODE TELEPEN...48 PLESSEY...48 KÓDY 2 OF RS PARITA PŘENOSOVÁ RYCHLOST DATOVÉ BITY A STOPBITY HARDWAROVÉ DOHADOVÁNÍ PŘENOSU SOFTWAROVÉ DOHADOVÁNÍ PŘENOSU RŮZNÉ PRO RS KLÁVESNICOVÉ ROZHRANÍ VOLBA NÁRODNÍHO ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE TYP KLÁVESNICE SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI KLÁVESNICE MEZIZNAKOVÁ PRODLEVA SADY KONTROLNÍCH ZNAKŮ SADA KONTROLNÍCH ZNAKŮ # OCIA VOLBY PRO EMULACI SVĚTELNÉHO PERA ŠÍŘKA ÚZKÉHO ELEMENTU VOLBY PRO ROZHRANÍ IBM 46XX BAJTOVÉ REPREZENTACE ZNAKŮ (CODE BYTE) A JEJICH UŽITÍ BAJTOVÉ HODNOTY (CODE BYTE) IDENTIFIKÁTORŮ TYPŮ KÓDŮ (ID) ASCII TABULKA ZNAKŮ TABULKA KLÁVESOVÝCH KÓDŮ ROZŠÍŘENÉ ASCII TABULKY TOVÁRNÍ NASTAVENÍ OEM VÝROBCŮ PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SÉRIOVÉHO KABELU

4 ÚVOD Váš nový snímač čárových kódů byl v továrně nastaven do defaultního stavu. Protože mnoho hostitelských systémů vyžaduje jiné formáty a komunikační protokoly, vybavil výrobce tento snímač mnoha nastavitelnými vlastnostmi, které mohou být přeprogramovány pomocí čárových kódů z této příručky. Po ukončení programování snímače jsou všechna zvolená nastavení uložena do jeho paměti NOVRAM, a zůstaávají zde i po vypnutí snímače. Poznámka: Každý čárový kód označený "*" (hvězdičkou) je defaultní tovární nastavení. Čárový kód označený "~" (vlnovkou) vyžaduje vícekódový programovací způsob. POSTUPY Snímače třídy MetroSelect mohou být programovány dvěma způsoby: Jednokódovým způsobem a Vícekódovým způsobem. Jednokódový způsob: Většina vlastností může být aktivována nebo zakázána jednokódovým způsobem. Jednoduše načtěte příslušný čárový kód. Po jeho přečtení uslyšíte několikatónovou odezvu snímače, která oznamuje uložení požadovaného nastavení do paměti NOVRAM. Všechny snímače řady MS6200 vyžadují vícekódový způsob programování, jak je popsáno níže. Vícekódový způsob: Touto metodou programování snímače lze nastavit všechny konfigurovatelné vlastnosti. Vlastnosti označené "~" dokonce tuto metodu vyžadují. Načtením čárového kódu "Začít/Ukončit Programování" zahájíte nastavování. Potom načítejte kódy odpovídající požadovaným vlastnostem. Nastavování ukončíte závěrečným načtením kódu "Začít/Ukončit Programování". Pokud chcete nastavování snímače přerušit a přitom neukládat zvolené změny do paměti snímače, odpojte jej od elektrického zdroje bez načtení kódu "Začít/Ukončit Programování". Postupy bodově Jednokódový způsob: 1. Zapněte snímač 2. Načtěte čárový kód odpovídající požadované vlastnosti 3. Uslyšíte několik tónů, což je oznámení o uložení nastavení 4

5 Vícekódový způsob: 1. Zapněte snímač 2. Načtěte čárový kód "Začít/Ukončit Programování" (3 pípnutí) 3. Načtěte čárový kód odpovídající požadované vlastnosti (1 pípnutí) 4. Načtěte čárový kód "Začít/Ukončit Programování" (3 pípnutí), čímž uložíte nové nastavení Začít/Ukončit Programování µ I Tip na závěr: Pokud chcete nastavovat snímač se sériovým rozhraním (RS232), můžete použít snadnější způsob, pomocí programu: MetroSet2... volně ke stažení na Oba programy vyžadují platformu Windows a kromě uživatelsky snadného způsobu konfigurování snímače umožňují uložit kompletní nastavení do souboru a nastavit tak více snímačů stejně. 5

6 POTŘEBUJETE ZAČÍT ZNOVU OD ZAČÁTKU? Použijte čárový kód "Tovární nastavení". Tím se vymažou všechna vaše nastavení a obnoví se defaultní stav snímače. Klávesnicové snímače se nastaví do klávesnicového rozhraní, všechny ostatní snímače se přepnou do rozhraní RS-232. Poznámka: Snímače typu OEM se nastaví do defaultního nastavení příslušného OEM. Na stránce 92 je blíže objasněno, jak to ovlivní "Metrologic Defaults". Tovární nastavení µ D

7 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Kódy označené hvězdičkou označují tovární nastavení snímače. UPC/EAN µ *!0« µ *!&R µ *"0! µ *"&V µ *"*j µ *" µ *"+o µ *"!= *Povolit UPC/EAN Zakázat UPC/EAN *Povolit UPC-A Zakázat UPC-A *Povolit UPC-E Zakázat UPC-E *Povolit EAN-13 Zakázat EAN-13 7

8 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *".~ µ *"$L *Povolit EAN-8 Zakázat EAN-8 Code 128 µ *!-u µ *!#C µ *# µ *#$P *Povolit Code 128 Zakázat Code 128 Povolit UCC/EAN-128. ']C1' Formátování kódu. Nastavování kódu Coupon Code128 viz str. 20 *Zakázat UCC/EAN-128. ']C1' Formátování kódu. Code 39 µ *!+k µ *!! *Povolit Code 39 Zakázat Code 39 8

9 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *"-y µ *"#G µ *"1& µ *"'[ µ *"/ µ *"%Q µ *#,x µ *#"F Povolit výpočet kontrolního znaku MOD 43. Pokud je nastaveno, snímač akceptuje pouze čárové kódy Code39 se správným kontrolním znakem Modulo 43. *Zakázat výpočet kontrolního znaku MOD 43. Snímač netestuje snímané kódy na kontrolní znak Modulo 43. Povolit Full ASCII Code 39 *Zakázat Full ASCII Code 39 Povolit kód PARAF (Italian Pharmacode) *Zakázat kód PARAF (Italian Pharmacode) Povolit kód TRI-OPTIC *Zakázat kód TRI-OPTIC 9

10 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Interleaved 2 Of 5 µ *!/ µ *!%M µ *#*n µ *# < µ z µ z1 / µ zb s µ *! µ *!*f *Povolit kód Interleaved 2 of 5 (ITF) Zakázat kód Interleaved 2 of 5 (ITF) Povolit výpočet kontrolní číslice MOD 10. Snímač bude akceptovat pouze kódy ITF se správnou kontrolní číslicí. *Zakázat výpočet kontrolní číslice MOD 10. Snímač nebude testovat, zda je správně vypočtená kontrolní číslice v kódu ITF ~Nastavit fixní délku ITF, 1. znak. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu 66 pro nastavení délky. ~Nastavit fixní délku ITF, 2. znak. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu 66 pro nastavení délky. ~Minimální délka kóddu ITF. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu pro nastavení délky. *Zakázat kód Standard 2 of 5 Povolit kód Standardní 2 of 5 10

11 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ z/ ' ~Minimální délka kódu Standard 2 of 5. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu pro nastavení délky. Další kódy typu 2 of 5 µ * /{ µ * %I µ *.v µ * $D µ *#-} µ *##K µ *#0% Povolit Matrix 2 of 5 *Zakázat Matrix 2 of 5 Povolit 15-číselný Airline 2 of 5 *Zakázat 15-číselný Airline 2 of 5 Povolit 13-číselný Airline 2 of 5 *Zakázat 13-číselný Airline 2 of 5 Povolit Hong Kong 2 of 5 11

12 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *#&Z *Zakázat Hong Kong 2 of 5 Codabar µ *!.z µ *!$H µ *,l µ * ": *Povolit Codabar Zakázat Codabar Povolit Dual Field Codabar *Zakázat Dual Field Codabar Code 93 µ *!,p µ *!"> *Povolit Code 93 Zakázat Code 93 12

13 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Code 11 Povolit Code µ * #? *Zakázat Code 11 Telepen µ * µ * 'S µ * µ * &N Povolit Telepen *Zakázat Telepen Povolit ALPHA Telepen *Zakázat ALPHA Telepen Kódy Plessey µ *",t Povolit MSI Plessey 13

14 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *""B µ 4'$~ µ 4'BF µ 4'8{ µ *!1" µ *!'W µ *' µ *'&j *Zakázat MSI Plessey *Netestovat kontrolní číslici MSI Plessey Testovat kontrolní číslo MSI Plessey MOD 10/10. Nastaví kontrolu dvouciferného kontrolního čísla Modulo 10. *Testovat kontrolní číslo MSI Plessey MOD 10. Nastaví ověření jenociferného kontrolního čísla Modulo 10. Povolit UK Plessey *Zakázat UK Plessey Povolit konverzi UK Plessey A na X *Zakázat konverzi UK Plessey A na X 14

15 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Další dekódovací vlastnosti µ * +g µ *! µ µ *+%u µ z µ z Vyžadovat dvojité ohraničení / velké meziznakové mezery * Nevyžadovat dvojité ohraničení / velké meziznakové mezery Vyžadovat malé ohraničení Nevyžadovat malé ohraničení ~Minimální délka kódu. Pro všesměrové snímače je defaultně 4, pro jednořádkové snímače je dafaultně 3. Použitelné pro všechny kódy různé od UPC/EAN. ~Nastavit pevnou délku kódu. Nastavitelné délky kódů Můžete nastavit až sedm zámků pro pevnou délku čárových kódů. Každému zámku může být přiřazen jiný typ čárového kódu, pro který je zámek aktivní. Pro nastavování snímače nejdříve přejděte do programovacího režimu (načtením kódu "Začít/Ukončit programování"), pokračujte načtením "Zámek kódů #1: Délka", a poté načtěte tři kódy "Code Byte" ze strany 66. µ z4 ; ~Zámek kódů #1: Délka 15

16 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ z5? µ z6 C µ z7 G µ z8 K µ z9 O µ z: S µ z; W µ z< [ µ z= _ ~Zámek kódů #1: Typ kódu ~Zámek kódů #2: Délka ~Zámek kódů #2: Typ kódu ~Zámek kódů #3: Délka ~Zámek kódů #3: Typ kódu ~Zámek kódů #4: Délka ~Zámek kódů #4: Typ kódu ~Zámek kódů #5: Délka ~Zámek kódů #5: Typ kódu 16

17 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ z> c µ z? g µ k µ za o ~Zámek kódů #6: Délka ~Zámek kódů #6: Typ kódu ~Zámek kódů #7: Délka ~Zámek kódů #7: Typ kódu DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *,1N µ *,' µ *,, µ *,"j Povolit dvouciferný doplňkový kód * Zakázat dvouciferný doplňkový kód *Povolit dvouciferné doplnění. Čárový kód s dvouciferným doplňkem je akceptován až po dvojím načtení. Zakázat dvouciferné doplnění. 17

18 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *,0I µ *,&~ µ *, µ *,!e µ *,-: µ *,#o µ *.0Q µ *.& µ *.1V Povolit pěticiferný doplňkový kód *Zakázat pěticiferný doplňkový kód Povolit pěticiferné doplnění. Čárový kód s pěticiferným doplňkem je akceptován až po dvojím načtení. *Zakázat pěticiferné doplnění Vyžadovat doplňkové kódy u typů UPC/EAN *Doplňkové kódy UPC/EAN nevyžadovat Povolit vzdálené požadavky doplňkových kódů. Pro MS9500 a MS6200 není implementováno. *Zakázat vzdálené požadavky doplňkových kódů. Pro MS9500 a MS6200 není implementováno. Povolit Bookland (978) doplněk 18

19 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *.'$ µ *-.C µ *-$x µ *--> µ *-#s µ *./L µ *.% µ *.,= µ *."r * Zakázat Bookland (978) doplněk Povolit (dvouciferný) doplněk 977. Snímač bude vyžadovat dvouciferný doplněk, kdykoliv snímaný kód EAN-13 začíná 977. *Zakázat (dvouciferný) doplněk 977. Snímač nebude vyžadovat dvouciferný doplněk, i když snímaný kód EAN-13 začíná 977. Povolit vyžadování francouzského doplňku 378/379 *Zakázat vyžadování francouzského doplňku 378/379 Povolit vyžadování německého doplňku 434/439 *Zakázat vyžadování německého doplňku 434/439 Povolit vyžadování doplňku #System 2 *Zakázat vyžadování doplňku #System 2 19

20 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *,/D µ *,%y µ *#/ µ *#%U µ * µ *.!m µ *..G µ *.$ µ >-H Povolit vyžadování doplňku #System 5 *Zakázat vyžadování doplňku #System 5 Povolit Coupon Code 128 *Zakázat Coupon Code 128 Povolit rozšíření ']C1' pro Code 128. Snímač připojí ']C1' na začátku načteného Coupon Code *Zakázat rozšíření ']C1' pro Code 128. Povolit skupinové oddělovače 128. U kódu Coupon Code 128 budou odesílány i znaky "GS" (1Dh). *Zakázat skupinové oddělovače 128. U kódu Coupon Code 128 nebudou odesílány znaky "GS" (1Dh). 400 msec pro hledání doplňkového kódu. Snímač bude při čtení kódu typu UPC/EAN 400 msec hledat doplňkový kód. 20

21 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ > µ >-*k µ *,.? µ *,$t µ +t&l µ +t µ *-/H µ *-%} µ *-1R msec pro hledání doplňkového kódu. Snímač bude při čtení kódu typu UPC/EAN 200 msec hledat doplňkový kód. *100 msec pro hledání doplňkového kódu. Snímač bude při čtení kódu typu UPC/EAN 100 msec hledat doplňkový kód. Povolit rozlišení kódu s doplňkem identifikátorem (ID kódu) *Zakázat rozlišení kódu s doplňkem identifikátorem (ID kódu) *U kódu s doplňkem jedno pípnutí U kódu s doplňkem dvojí pípnutí Odeslat kontrolní číslici kódu ISBN Neodesílat kontrolní číslici kódu ISBN Povolit převod kódu Bookland na ISBN. Neplatí pro všechny modely. 21

22 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *-' µ *-0M µ *-& *Zakázat převod kódu Bookland na ISBN Povolit přeformátování ISBN * Zakázat přeformátování ISBN MS 9500 VOYAGER Aktivační vzdálenost Následující čárové kódy použijte pro nastavení vhodné vzdálenosti pro aktivaci infračerveným senzorem (snímač se aktivuje, pokud IR senzor zaregistruje pohyb předmětu v aktivačním poli). µ +w%s µ +w/> µ +w!_ µ +w+* *Dlouhá vzdálenost ve stojanu Krátká vzdálenost ve stojanu *Dlouhá vzdálenost mimo stojan Krátká vzdálenost mimo stojan 22

23 MS 9500 VOYAGER Funkce tlačítka CodeGate µ +w'} µ +w1h µ +w µ +w#i CodeGate je aktivní ve stojanu *CodeGate není aktivní ve stojanu *CodeGate je aktivní mimo stojan CodeGate není aktivní mimo stojan Režimy laserového snímače µ Is$Q µ Is8N µ IsB µ IsLK *Normální režim. Poté, co IR senzor zjistí přítomnost čárového kódu se rozsvítí laserová dioda. Laser svítí cca 3 až 10 vteřin. Pulzní skenování. Poté, co IR senzor zjistí přítomnost čárového kódu, laserová dioda střídavě svítí a zhasíná cca 60 vteřin. Stálé pulzní skenování. Infračervený (IR) senzor je neaktivní, laser pulzuje stále. Zapnout na požadavek. Načtení prvního čárového kódu funguje jako "začít snímat". Teprve druhý a další kódy jsou dekódovány a odesílány hostitelskému systému. 23

24 MS 9500 VOYAGER Zamezení dvojího načtení stejného kódu µ qy f µ?y*i µ?y µ?y>f µ?yh µ?yrc µ?y\ µ?yf` µ +y1p Bez kontroly dvojího načtení 1000 msec mezi dvěma stejnými kódy *875 msec mezi dvěma stejnými kódy 750 msec mezi dvěma stejnými kódy 625 msec mezi dvěma stejnými kódy 500 msec mezi dvěma stejnými kódy 375 msec mezi dvěma stejnými kódy 250 msec mezi dvěma stejnými kódy Zakázat načtení dvou stejných kódů po sobě 24

25 KOMUNIKACE KOMUNIKACE µ IW8E µ IWVt µ ~ µ 5 /SUG µ 5 /SKr µ } µ IWLB µ µ IW$H Emulace světelného pera *Rozhraní RS-232 Tovární nastavení klávesnicového rozhraní. Tento kód načtěte před výběrem normálního nebo samostatného klávesnicového rozhraní. Nastavit samostatné klávesnicové rozhraní. Umožní používat snímač bez nutnosti připojení externí klávesnice. Nastavit normální klávesnicové rozhraní Tovární nastavení OCIA Nastavit rozhraní OCIA Tovární nastavení IBM 46XX Nastavit rozhraní IBM 46XX 25

26 KOMUNIKACE µ IWBw µ {k L µ IW`? Zakázat všechna rozhraní Rezervováno Rezervováno FUNKCE SNÍMAČE Nastavovací režim µ +q µ +q'e µ +q µ +q&` Povolit vstup do vícekódového programování pouze před zahájením snímání kódů *Povolit vstup do vícekódového programování kdykoliv Povolit jednokódové programování pouze před zahájením snímání kódů Povolit jednokódové programování kdykoliv 26

27 FUNKCE SNÍMAČE Vyrovnávací paměti µ?p z µ?p*e µ?p4w µ?p>b *Paměť pro 1 kód. Snímač nedovolí načíst další kód, dokud jej neodešle do hostitelského systému nebo neuplyne doba pro zabránění načtení stejného kódu. Paměť pro 2 kódy Paměť pro 3 kódy Paměť pro 4 kódy Ověření opětovným přečtením µ > µ >+*c µ > µ >+>` *Žádné ověřovací načtení 1 ověřovací načtení. Kód je odeslán do hostitelského systému pouze v případě, že jej snímač ještě jednou načte a dekóduje jako stejný 2 ověřovací načtení 3 ověřovací načtení 27

28 FUNKCE SNÍMAČE µ >+H µ >+R] µ >+\( µ >+fz ověřovací načtení 5 ověřovacích načtení 6 ověřovacích načtení 7 ověřovacích načtení Jiné vlastnosti dekodéru µ +q µ +q#q Volitelná kontrola stejného kódu. Ve dvou po sobě následujících načtených kódech musí být rozdíl alespoň v jednom znaku, aby je snímač chápal jako různé *Normální kontrola stejného kódu. Ve dvou po sobě následujících načtených kódech musí být rozdíl alespoň ve třech znacích, aby je snímač chápal jako různé Prodlevy mezi čtením stejného kódu Pro snímače série MS9500 najdete širší nabídku na straně 24. µ qy f µ +y1p Bez kontroly dvojího načtení Zakázat načtení dvou stejných kódů po sobě 28

29 FUNKCE SNÍMAČE Zvuková signalizace µ +t&l µ +t µ +t µ +t$b µ +t1< µ +t'q µ +e-s µ +e#! *Jedno pípnutí u doplňkových kódů Dvojí pípnutí u doplňkových kódů Zapnout rychlé pípání * Vypnout rychlé pípání Povolit pípnutí znakem BEL. Pokud snímač obdrží z hostitelského systému znak BEL, reaguje pípnutím. Jestliže znak BEL předchází číslo (max. 200 msec před), znamená to počet pípnutí. *Ignorovat příkaz BEL Povolit emulaci světelného pera během pípnutí. *Zakázat emulaci světelného pera během pípnutí. 29

30 FUNKCE SNÍMAČE Meziznaková prodleva µ qx* µ 8 2q µ 8 2rR{ µ {x µ qx b *1 msec 10 msec 25 msec ~Začít nastavovat jinou meziznakovou prodlevu. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu 66. Můžete nastavit číslo z rozmezí 1 až 255. Žádná meziznaková prodleva Komunikační časové chyby µ +t,# µ +t"x µ +t-( Povolit komunikační časové chyby *Zakázat komunikaci Zvukový signál před odesláním dat 30

31 FUNKCE SNÍMAČE µ +t#] µ {{ % µ 8 3. i µ 8 3, _ µ 8 32 } µ +t* µ +t N µ +t µ +t!s Zvukový signál po odeslání dat ~Začít nastavování doby pro časovou chybu *Tovární nastavení doby pro časovou chybu (2 vteřiny) Krátká doba pro časovou chybu (1 vteřina) Dlouhá doba pro časovou chybu (4 vteřiny) Trojí pípnutí při časové chybě *Bez zvukového signálu při časové chybě Drnčivý zvuk při časové chybě *Bez drnčivého zvuku při časové chybě 31

32 FUNKCE SNÍMAČE Nastavení příkazů hostitelského systému µ +p/" µ +p%w µ +r+} µ +r!k µ +p.« µ +p$r µ +q/& µ +q%[ µ +q*t Povolit příkazy "D/E". Po obdržení ASCII "D" z hostitelského systému skener přestane snímat. Začne snímat až po obdržení ASCII "E". Zakázat příkazy "D/E" Povolit "Z/R" mutaci příkazů "D/E". Po obdržení ASCII "Z" z hostitelského systému skener přestane snímat. Začne snímat až po obdržení ASCII "R". Zakázat "Z/R" mutaci příkazů "D/E" Povolit příkazy "F/L". Po obdržení znaku ASCII "F" se vypne laserové světlo. Laser se rozsvítí obdržením ASCII "L". Zakázat příkazy "F/L" Povolit ovládání pinem DTR. Pokud je signál DTR aktivní (+12V), skener snímá. Vypnutí pinu DTR (-12V) vypne snímač. *Zakázat ovládání pinem DTR Aktivovat znakem DC2. Skener začne snímat až po obdržení znaku DC2 (^R). 32

33 FUNKCE SNÍMAČE µ +q B µ +q+y µ +q!g µ +s µ +s!o *Neaktivovat znakem DC2 Odeslat zprávu "NO READ" po obdržení znaku DC2 Neodesílat zprávu "NO READ" po obdržení znaku DC2 Bez světelné signalizace zelenou LED během odesílání zprávy "NO READ" *Odeslání zprávy "NO READ" signalizovat zelenou LED diodou Testovací režimy µ +p1, µ +p'a µ +p0' µ +p&\ Zapnout testovací mód. Nepoužívejte toto nastavení bez předchozí instrukce zástupcem společnosti Metrologic! *Vypnout testovací mód Zapnout režim Scan Count. Nepoužívejte toto nastavení bez předchozí instrukce zástupcem společnosti Metrologic! *Vypnout režim Scan Count 33

34 PREFIXY/SUFFIXY Prefixy/Suffixy Poznámka: Před zahájením nastavování prefixu nebo suffixu musíte načíst kód "Začít/Ukončit nastavování". Viz vícekódové programování na straně 1. Uživatelsky nastavitelné prefixy, nepodmíněné typem kódu µ zc w µ zd { µ ze µ zf µ zg µ zh $ µ zi ( µ zj, ~1. znak nastavitelného prefixu. Pokračujte na straně 66 načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~2. znak nastavitelného prefixu ~3. znak nastavitelného prefixu ~4. znak nastavitelného prefixu ~5. znak nastavitelného prefixu ~6. znak nastavitelného prefixu ~7. znak nastavitelného prefixu ~8. znak nastavitelného prefixu 34

35 PREFIXY/SUFFIXY µ zk µ zl µ uj ~9. znak nastavitelného prefixu ~10. znak nastavitelného prefixu *Vymazat všechny nastavitelné prefixy Nastavitelné identifikátory typů kódů (ID kódů) µ *W'a µ *W1, µ zx d µ zy h µ zz l µ z[ p *Identifikaci kódu připojit jako prefix Identifikaci kódu připojit jako suffix ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro UPC- A Pokračujte na straně 66 načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro UPC-E Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro EAN-8 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor pro EAN-13. Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. 35

36 PREFIXY/SUFFIXY µ z] x µ z_ µ z` « µ z^ µ zh = µ zg µ zc ) ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code39. Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code128. Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code93 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code11 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Telepen Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro TRI- OPTIC Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Standard 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Interleaved 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. 36

37 PREFIXY/SUFFIXY µ ze µ za! µ zf µ zb % µ s` ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Matrix 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Airline 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro MSI Plessey Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro UK Plessey Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Codabar Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. *Vymazat všechny nastavitelné identifikátory typu kódu Standardní znaky pro prefix µ +b/q µ +b% Nastavit prefix ETX. Snímač připojí před každý načtený čárový kód znak STX (ASCII 02h) *Bez prefixu STX 37

38 PREFIXY/SUFFIXY µ *W µ *W#M µ *o/ µ *o%p µ +b1[ µ +b') µ *o+n µ *o!< µ *o1% Nastavit režim Rochford-Thomson *Vypnout režim Rochford-Thomson Povolit identifikátory AIM ID *Zakázat identifikátory AIM ID Povolit prefixové identifikátory kódů typu UPC. Snímač přidá do prefixu každého kódu typu UPC/EAN znaky: A pro UPC-A, E0 pro UPC-E, F pro EAN-13 a FF pro EAN-8 *Zakázat prefixové identifikátory kódů typu UPC Povolit prefixové identifikátory kódů pro kódy NCR. Snímač připojí do prefixu načteného kódu znaky: A (UPC-A), E0 (UPC- E), F (EAN-13), FF (EAN-8), B1 (Code 39), B2 (ITF) a B3 (Code128 a ostatní) *Zakázat prefixové identifikátory kódů pro kódy NCR Povolit prefixy Nixdorf ID 38

39 PREFIXY/SUFFIXY µ *o'z µ *o µ *o&u µ *W,z µ *W"H µ *W+u µ *W!C µ *W*p µ *W > *Zakázat prefixy Nixdorf ID Povolit prefixy SANYO ID *Zakázat prefixy SANYO ID Povolit do prefixu ID výrobce. Na začátek každého načteného kódu připojí slovo "METROLOGIC" *Zakázat do prefixu ID výrobce Povolit do prefixu písmeno "C" *Zakázat do prefixu písmeno "C" Povolit do prefixu znak "$" pro UPC/EAN *Zakázat do prefixu znak "$" pro UPC/EAN 39

40 PREFIXY/SUFFIXY µ +b+= µ +]!^ µ +]+) µ +]!^ µ +] µ +]#h Povolit do prefixu znak TAB *Zakázat do prefixu znak TAB Povolit režim SNI Beetle *Zakázat režim SNI Beetle Povolit do prefixu identifikátory Cipher 1021 *Zakázat do prefixu identifikátory Cipher 1021 Standardní znaky pro suffix µ +b-g µ +b# µ +b,b *Povolit suffix CR Zakázat suffix CR *Povolit suffix LF 40

41 PREFIXY/SUFFIXY µ +b"w µ +b* µ +b m µ +b.l µ +b$ µ +b0v µ +b&$ Zakázat suffix LF Povolit suffix TAB *Zakázat suffix TAB Povolit suffix ETX *Zakázat suffix ETX Povolit do suffixu identifikátor kódů UPC. Snímač přidá do suffixu každého kódu typu UPC/EAN znaky: A pro UPC-A, E0 pro UPC- E, F pro EAN-13 a FF pro EAN-8 *Zakázat v suffixu identifikátor kódů UPC Kontrolní součet LRC LRC je znak vypočtený způsobem exclusive OR (XOR) ze všech znaků odesílaného kódu. Výpočet LRC začíná obvykle od prvního bajtu odesílaného řetězce, můžete ale nastavit výpočet od druhého znaku do konce řetězce. µ *n+j Povolit odesílání součtu LRC. Za načteným údajem bude připojen znak LRC 41

42 PREFIXY/SUFFIXY µ *n! µ *n*e µ *n *Zakázat odesílání součtu LRC Výpočet LRC začíná od druhého bajtu *Výpočet LRC začíná od prvního bajtu Uživatelsky nastavitelné suffixy pro všechny typy kódů µ zm µ zn < µ µ zp D µ zq H µ zr L ~Nastavit 1. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně 66 trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 2. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 3. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 4. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 5. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 6. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. 42

43 PREFIXY/SUFFIXY µ zs P µ zt T µ zu X µ zv \ µ te ~Nastavit 7. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 8. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 9. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 10. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. *Vymazat všechny uživatelské suffixy Speciální formáty µ *o.} µ *o$k µ +c+a µ +c!v Povolit režim SINEKO *Zakázat režim SINEKO Povolit režim Newcode A *Zakázat režim Newcode A 43

44 PREFIXY/SUFFIXY µ +c*< µ +c q Povolit režim Newcode B *Zakázat režim Newcode B VOLBY PRO TYPY KÓDŮ UPC/EAN µ *k µ *k'j µ *k0w µ *k&e µ *k/r µ *Odesílat kontrolní znak UPC-A Neodesílat kontrolní znak UPC-A Odesílat kontrolní znak UPC-E *Neodesílat kontrolní znak UPC-E Převádět UPC-E na 12 číslic *Nepřevádět UPC-E na 12 číslic 44

45 VOLBY PRO TYPY KÓDŮ µ *k.m µ *k$; µ *k-h µ *k# µ *k,c µ *k" µ *k+^ µ *k!, µ *l+b Převádět UPC-A na EAN-13 *Nepřevádět UPC-A na EAN-13 Odesílat úvodní nulu u kódu UPC-E *Neodesílat úvodní nulu u kódu UPC-E Převádět EAN-8 na EAN-13 *Nepřevádět EAN-8 na EAN-13 *Odesílat System Number kódu UPC-A Neodesílat System Number kódu UPC-A *Odesílat číslo výrobce v kódu UPC-A 45

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820 Stručný návod k použití Začínáme Před připojením skeneru vypněte napájení počítače. Jakmile je skener připojen, zapněte napájení

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304 www.utilcell.com 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci,

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více