METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line. Konfiguracnı prırucka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line. Konfiguracnı prırucka"

Transkript

1 METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MetroSelect č Single Line Konfiguracnı prırucka

2 Obsah ÚVOD... 4 POSTUPY... 4 POSTUPY BODOVĚ... 4 POTŘEBUJETE ZAČÍT ZNOVU OD ZAČÁTKU?... 6 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA... 7 UPC/EAN... 7 CODE CODE INTERLEAVED 2 OF DALŠÍ KÓDY TYPU 2 OF CODABAR CODE CODE TELEPEN...13 KÓDY PLESSEY DALŠÍ DEKÓDOVACÍ VLASTNOSTI NASTAVITELNÉ DÉLKY KÓDŮ DOPLŇKOVÉ KÓDY MS 9500 VOYAGER AKTIVAČNÍ VZDÁLENOST FUNKCE TLAČÍTKA CODEGATE REŽIMY LASEROVÉHO SNÍMAČE ZAMEZENÍ DVOJÍHO NAČTENÍ STEJNÉHO KÓDU KOMUNIKACE FUNKCE SNÍMAČE NASTAVOVACÍ REŽIM VYROVNÁVACÍ PAMĚTI OVĚŘENÍ OPĚTOVNÝM PŘEČTENÍM JINÉ VLASTNOSTI DEKODÉRU PRODLEVY MEZI ČTENÍM STEJNÉHO KÓDU ZVUKOVÁ SIGNALIZACE MEZIZNAKOVÁ PRODLEVA KOMUNIKAČNÍ ČASOVÉ CHYBY NASTAVENÍ PŘÍKAZŮ HOSTITELSKÉHO SYSTÉMU TESTOVACÍ REŽIMY PREFIXY/SUFFIXY UŽIVATELSKY NASTAVITELNÉ PREFIXY, NEPODMÍNĚNÉ TYPEM KÓDU NASTAVITELNÉ IDENTIFIKÁTORY TYPŮ KÓDŮ (ID KÓDŮ) STANDARDNÍ ZNAKY PRO PREFIX

3 STANDARDNÍ ZNAKY PRO SUFFIX KONTROLNÍ SOUČET LRC UŽIVATELSKY NASTAVITELNÉ SUFFIXY PRO VŠECHNY TYPY KÓDŮ SPECIÁLNÍ FORMÁTY VOLBY PRO TYPY KÓDŮ UPC/EAN CODABAR CODE CODE TELEPEN...48 PLESSEY...48 KÓDY 2 OF RS PARITA PŘENOSOVÁ RYCHLOST DATOVÉ BITY A STOPBITY HARDWAROVÉ DOHADOVÁNÍ PŘENOSU SOFTWAROVÉ DOHADOVÁNÍ PŘENOSU RŮZNÉ PRO RS KLÁVESNICOVÉ ROZHRANÍ VOLBA NÁRODNÍHO ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE TYP KLÁVESNICE SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI KLÁVESNICE MEZIZNAKOVÁ PRODLEVA SADY KONTROLNÍCH ZNAKŮ SADA KONTROLNÍCH ZNAKŮ # OCIA VOLBY PRO EMULACI SVĚTELNÉHO PERA ŠÍŘKA ÚZKÉHO ELEMENTU VOLBY PRO ROZHRANÍ IBM 46XX BAJTOVÉ REPREZENTACE ZNAKŮ (CODE BYTE) A JEJICH UŽITÍ BAJTOVÉ HODNOTY (CODE BYTE) IDENTIFIKÁTORŮ TYPŮ KÓDŮ (ID) ASCII TABULKA ZNAKŮ TABULKA KLÁVESOVÝCH KÓDŮ ROZŠÍŘENÉ ASCII TABULKY TOVÁRNÍ NASTAVENÍ OEM VÝROBCŮ PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SÉRIOVÉHO KABELU

4 ÚVOD Váš nový snímač čárových kódů byl v továrně nastaven do defaultního stavu. Protože mnoho hostitelských systémů vyžaduje jiné formáty a komunikační protokoly, vybavil výrobce tento snímač mnoha nastavitelnými vlastnostmi, které mohou být přeprogramovány pomocí čárových kódů z této příručky. Po ukončení programování snímače jsou všechna zvolená nastavení uložena do jeho paměti NOVRAM, a zůstaávají zde i po vypnutí snímače. Poznámka: Každý čárový kód označený "*" (hvězdičkou) je defaultní tovární nastavení. Čárový kód označený "~" (vlnovkou) vyžaduje vícekódový programovací způsob. POSTUPY Snímače třídy MetroSelect mohou být programovány dvěma způsoby: Jednokódovým způsobem a Vícekódovým způsobem. Jednokódový způsob: Většina vlastností může být aktivována nebo zakázána jednokódovým způsobem. Jednoduše načtěte příslušný čárový kód. Po jeho přečtení uslyšíte několikatónovou odezvu snímače, která oznamuje uložení požadovaného nastavení do paměti NOVRAM. Všechny snímače řady MS6200 vyžadují vícekódový způsob programování, jak je popsáno níže. Vícekódový způsob: Touto metodou programování snímače lze nastavit všechny konfigurovatelné vlastnosti. Vlastnosti označené "~" dokonce tuto metodu vyžadují. Načtením čárového kódu "Začít/Ukončit Programování" zahájíte nastavování. Potom načítejte kódy odpovídající požadovaným vlastnostem. Nastavování ukončíte závěrečným načtením kódu "Začít/Ukončit Programování". Pokud chcete nastavování snímače přerušit a přitom neukládat zvolené změny do paměti snímače, odpojte jej od elektrického zdroje bez načtení kódu "Začít/Ukončit Programování". Postupy bodově Jednokódový způsob: 1. Zapněte snímač 2. Načtěte čárový kód odpovídající požadované vlastnosti 3. Uslyšíte několik tónů, což je oznámení o uložení nastavení 4

5 Vícekódový způsob: 1. Zapněte snímač 2. Načtěte čárový kód "Začít/Ukončit Programování" (3 pípnutí) 3. Načtěte čárový kód odpovídající požadované vlastnosti (1 pípnutí) 4. Načtěte čárový kód "Začít/Ukončit Programování" (3 pípnutí), čímž uložíte nové nastavení Začít/Ukončit Programování µ I Tip na závěr: Pokud chcete nastavovat snímač se sériovým rozhraním (RS232), můžete použít snadnější způsob, pomocí programu: MetroSet2... volně ke stažení na Oba programy vyžadují platformu Windows a kromě uživatelsky snadného způsobu konfigurování snímače umožňují uložit kompletní nastavení do souboru a nastavit tak více snímačů stejně. 5

6 POTŘEBUJETE ZAČÍT ZNOVU OD ZAČÁTKU? Použijte čárový kód "Tovární nastavení". Tím se vymažou všechna vaše nastavení a obnoví se defaultní stav snímače. Klávesnicové snímače se nastaví do klávesnicového rozhraní, všechny ostatní snímače se přepnou do rozhraní RS-232. Poznámka: Snímače typu OEM se nastaví do defaultního nastavení příslušného OEM. Na stránce 92 je blíže objasněno, jak to ovlivní "Metrologic Defaults". Tovární nastavení µ D

7 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Kódy označené hvězdičkou označují tovární nastavení snímače. UPC/EAN µ *!0« µ *!&R µ *"0! µ *"&V µ *"*j µ *" µ *"+o µ *"!= *Povolit UPC/EAN Zakázat UPC/EAN *Povolit UPC-A Zakázat UPC-A *Povolit UPC-E Zakázat UPC-E *Povolit EAN-13 Zakázat EAN-13 7

8 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *".~ µ *"$L *Povolit EAN-8 Zakázat EAN-8 Code 128 µ *!-u µ *!#C µ *# µ *#$P *Povolit Code 128 Zakázat Code 128 Povolit UCC/EAN-128. ']C1' Formátování kódu. Nastavování kódu Coupon Code128 viz str. 20 *Zakázat UCC/EAN-128. ']C1' Formátování kódu. Code 39 µ *!+k µ *!! *Povolit Code 39 Zakázat Code 39 8

9 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *"-y µ *"#G µ *"1& µ *"'[ µ *"/ µ *"%Q µ *#,x µ *#"F Povolit výpočet kontrolního znaku MOD 43. Pokud je nastaveno, snímač akceptuje pouze čárové kódy Code39 se správným kontrolním znakem Modulo 43. *Zakázat výpočet kontrolního znaku MOD 43. Snímač netestuje snímané kódy na kontrolní znak Modulo 43. Povolit Full ASCII Code 39 *Zakázat Full ASCII Code 39 Povolit kód PARAF (Italian Pharmacode) *Zakázat kód PARAF (Italian Pharmacode) Povolit kód TRI-OPTIC *Zakázat kód TRI-OPTIC 9

10 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Interleaved 2 Of 5 µ *!/ µ *!%M µ *#*n µ *# < µ z µ z1 / µ zb s µ *! µ *!*f *Povolit kód Interleaved 2 of 5 (ITF) Zakázat kód Interleaved 2 of 5 (ITF) Povolit výpočet kontrolní číslice MOD 10. Snímač bude akceptovat pouze kódy ITF se správnou kontrolní číslicí. *Zakázat výpočet kontrolní číslice MOD 10. Snímač nebude testovat, zda je správně vypočtená kontrolní číslice v kódu ITF ~Nastavit fixní délku ITF, 1. znak. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu 66 pro nastavení délky. ~Nastavit fixní délku ITF, 2. znak. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu 66 pro nastavení délky. ~Minimální délka kóddu ITF. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu pro nastavení délky. *Zakázat kód Standard 2 of 5 Povolit kód Standardní 2 of 5 10

11 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ z/ ' ~Minimální délka kódu Standard 2 of 5. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu pro nastavení délky. Další kódy typu 2 of 5 µ * /{ µ * %I µ *.v µ * $D µ *#-} µ *##K µ *#0% Povolit Matrix 2 of 5 *Zakázat Matrix 2 of 5 Povolit 15-číselný Airline 2 of 5 *Zakázat 15-číselný Airline 2 of 5 Povolit 13-číselný Airline 2 of 5 *Zakázat 13-číselný Airline 2 of 5 Povolit Hong Kong 2 of 5 11

12 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *#&Z *Zakázat Hong Kong 2 of 5 Codabar µ *!.z µ *!$H µ *,l µ * ": *Povolit Codabar Zakázat Codabar Povolit Dual Field Codabar *Zakázat Dual Field Codabar Code 93 µ *!,p µ *!"> *Povolit Code 93 Zakázat Code 93 12

13 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Code 11 Povolit Code µ * #? *Zakázat Code 11 Telepen µ * µ * 'S µ * µ * &N Povolit Telepen *Zakázat Telepen Povolit ALPHA Telepen *Zakázat ALPHA Telepen Kódy Plessey µ *",t Povolit MSI Plessey 13

14 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ *""B µ 4'$~ µ 4'BF µ 4'8{ µ *!1" µ *!'W µ *' µ *'&j *Zakázat MSI Plessey *Netestovat kontrolní číslici MSI Plessey Testovat kontrolní číslo MSI Plessey MOD 10/10. Nastaví kontrolu dvouciferného kontrolního čísla Modulo 10. *Testovat kontrolní číslo MSI Plessey MOD 10. Nastaví ověření jenociferného kontrolního čísla Modulo 10. Povolit UK Plessey *Zakázat UK Plessey Povolit konverzi UK Plessey A na X *Zakázat konverzi UK Plessey A na X 14

15 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA Další dekódovací vlastnosti µ * +g µ *! µ µ *+%u µ z µ z Vyžadovat dvojité ohraničení / velké meziznakové mezery * Nevyžadovat dvojité ohraničení / velké meziznakové mezery Vyžadovat malé ohraničení Nevyžadovat malé ohraničení ~Minimální délka kódu. Pro všesměrové snímače je defaultně 4, pro jednořádkové snímače je dafaultně 3. Použitelné pro všechny kódy různé od UPC/EAN. ~Nastavit pevnou délku kódu. Nastavitelné délky kódů Můžete nastavit až sedm zámků pro pevnou délku čárových kódů. Každému zámku může být přiřazen jiný typ čárového kódu, pro který je zámek aktivní. Pro nastavování snímače nejdříve přejděte do programovacího režimu (načtením kódu "Začít/Ukončit programování"), pokračujte načtením "Zámek kódů #1: Délka", a poté načtěte tři kódy "Code Byte" ze strany 66. µ z4 ; ~Zámek kódů #1: Délka 15

16 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ z5? µ z6 C µ z7 G µ z8 K µ z9 O µ z: S µ z; W µ z< [ µ z= _ ~Zámek kódů #1: Typ kódu ~Zámek kódů #2: Délka ~Zámek kódů #2: Typ kódu ~Zámek kódů #3: Délka ~Zámek kódů #3: Typ kódu ~Zámek kódů #4: Délka ~Zámek kódů #4: Typ kódu ~Zámek kódů #5: Délka ~Zámek kódů #5: Typ kódu 16

17 TYPY KÓDŮ A DEKÓDOVACÍ PRAVIDLA µ z> c µ z? g µ k µ za o ~Zámek kódů #6: Délka ~Zámek kódů #6: Typ kódu ~Zámek kódů #7: Délka ~Zámek kódů #7: Typ kódu DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *,1N µ *,' µ *,, µ *,"j Povolit dvouciferný doplňkový kód * Zakázat dvouciferný doplňkový kód *Povolit dvouciferné doplnění. Čárový kód s dvouciferným doplňkem je akceptován až po dvojím načtení. Zakázat dvouciferné doplnění. 17

18 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *,0I µ *,&~ µ *, µ *,!e µ *,-: µ *,#o µ *.0Q µ *.& µ *.1V Povolit pěticiferný doplňkový kód *Zakázat pěticiferný doplňkový kód Povolit pěticiferné doplnění. Čárový kód s pěticiferným doplňkem je akceptován až po dvojím načtení. *Zakázat pěticiferné doplnění Vyžadovat doplňkové kódy u typů UPC/EAN *Doplňkové kódy UPC/EAN nevyžadovat Povolit vzdálené požadavky doplňkových kódů. Pro MS9500 a MS6200 není implementováno. *Zakázat vzdálené požadavky doplňkových kódů. Pro MS9500 a MS6200 není implementováno. Povolit Bookland (978) doplněk 18

19 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *.'$ µ *-.C µ *-$x µ *--> µ *-#s µ *./L µ *.% µ *.,= µ *."r * Zakázat Bookland (978) doplněk Povolit (dvouciferný) doplněk 977. Snímač bude vyžadovat dvouciferný doplněk, kdykoliv snímaný kód EAN-13 začíná 977. *Zakázat (dvouciferný) doplněk 977. Snímač nebude vyžadovat dvouciferný doplněk, i když snímaný kód EAN-13 začíná 977. Povolit vyžadování francouzského doplňku 378/379 *Zakázat vyžadování francouzského doplňku 378/379 Povolit vyžadování německého doplňku 434/439 *Zakázat vyžadování německého doplňku 434/439 Povolit vyžadování doplňku #System 2 *Zakázat vyžadování doplňku #System 2 19

20 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *,/D µ *,%y µ *#/ µ *#%U µ * µ *.!m µ *..G µ *.$ µ >-H Povolit vyžadování doplňku #System 5 *Zakázat vyžadování doplňku #System 5 Povolit Coupon Code 128 *Zakázat Coupon Code 128 Povolit rozšíření ']C1' pro Code 128. Snímač připojí ']C1' na začátku načteného Coupon Code *Zakázat rozšíření ']C1' pro Code 128. Povolit skupinové oddělovače 128. U kódu Coupon Code 128 budou odesílány i znaky "GS" (1Dh). *Zakázat skupinové oddělovače 128. U kódu Coupon Code 128 nebudou odesílány znaky "GS" (1Dh). 400 msec pro hledání doplňkového kódu. Snímač bude při čtení kódu typu UPC/EAN 400 msec hledat doplňkový kód. 20

21 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ > µ >-*k µ *,.? µ *,$t µ +t&l µ +t µ *-/H µ *-%} µ *-1R msec pro hledání doplňkového kódu. Snímač bude při čtení kódu typu UPC/EAN 200 msec hledat doplňkový kód. *100 msec pro hledání doplňkového kódu. Snímač bude při čtení kódu typu UPC/EAN 100 msec hledat doplňkový kód. Povolit rozlišení kódu s doplňkem identifikátorem (ID kódu) *Zakázat rozlišení kódu s doplňkem identifikátorem (ID kódu) *U kódu s doplňkem jedno pípnutí U kódu s doplňkem dvojí pípnutí Odeslat kontrolní číslici kódu ISBN Neodesílat kontrolní číslici kódu ISBN Povolit převod kódu Bookland na ISBN. Neplatí pro všechny modely. 21

22 DOPLŇKOVÉ KÓDY µ *-' µ *-0M µ *-& *Zakázat převod kódu Bookland na ISBN Povolit přeformátování ISBN * Zakázat přeformátování ISBN MS 9500 VOYAGER Aktivační vzdálenost Následující čárové kódy použijte pro nastavení vhodné vzdálenosti pro aktivaci infračerveným senzorem (snímač se aktivuje, pokud IR senzor zaregistruje pohyb předmětu v aktivačním poli). µ +w%s µ +w/> µ +w!_ µ +w+* *Dlouhá vzdálenost ve stojanu Krátká vzdálenost ve stojanu *Dlouhá vzdálenost mimo stojan Krátká vzdálenost mimo stojan 22

23 MS 9500 VOYAGER Funkce tlačítka CodeGate µ +w'} µ +w1h µ +w µ +w#i CodeGate je aktivní ve stojanu *CodeGate není aktivní ve stojanu *CodeGate je aktivní mimo stojan CodeGate není aktivní mimo stojan Režimy laserového snímače µ Is$Q µ Is8N µ IsB µ IsLK *Normální režim. Poté, co IR senzor zjistí přítomnost čárového kódu se rozsvítí laserová dioda. Laser svítí cca 3 až 10 vteřin. Pulzní skenování. Poté, co IR senzor zjistí přítomnost čárového kódu, laserová dioda střídavě svítí a zhasíná cca 60 vteřin. Stálé pulzní skenování. Infračervený (IR) senzor je neaktivní, laser pulzuje stále. Zapnout na požadavek. Načtení prvního čárového kódu funguje jako "začít snímat". Teprve druhý a další kódy jsou dekódovány a odesílány hostitelskému systému. 23

24 MS 9500 VOYAGER Zamezení dvojího načtení stejného kódu µ qy f µ?y*i µ?y µ?y>f µ?yh µ?yrc µ?y\ µ?yf` µ +y1p Bez kontroly dvojího načtení 1000 msec mezi dvěma stejnými kódy *875 msec mezi dvěma stejnými kódy 750 msec mezi dvěma stejnými kódy 625 msec mezi dvěma stejnými kódy 500 msec mezi dvěma stejnými kódy 375 msec mezi dvěma stejnými kódy 250 msec mezi dvěma stejnými kódy Zakázat načtení dvou stejných kódů po sobě 24

25 KOMUNIKACE KOMUNIKACE µ IW8E µ IWVt µ ~ µ 5 /SUG µ 5 /SKr µ } µ IWLB µ µ IW$H Emulace světelného pera *Rozhraní RS-232 Tovární nastavení klávesnicového rozhraní. Tento kód načtěte před výběrem normálního nebo samostatného klávesnicového rozhraní. Nastavit samostatné klávesnicové rozhraní. Umožní používat snímač bez nutnosti připojení externí klávesnice. Nastavit normální klávesnicové rozhraní Tovární nastavení OCIA Nastavit rozhraní OCIA Tovární nastavení IBM 46XX Nastavit rozhraní IBM 46XX 25

26 KOMUNIKACE µ IWBw µ {k L µ IW`? Zakázat všechna rozhraní Rezervováno Rezervováno FUNKCE SNÍMAČE Nastavovací režim µ +q µ +q'e µ +q µ +q&` Povolit vstup do vícekódového programování pouze před zahájením snímání kódů *Povolit vstup do vícekódového programování kdykoliv Povolit jednokódové programování pouze před zahájením snímání kódů Povolit jednokódové programování kdykoliv 26

27 FUNKCE SNÍMAČE Vyrovnávací paměti µ?p z µ?p*e µ?p4w µ?p>b *Paměť pro 1 kód. Snímač nedovolí načíst další kód, dokud jej neodešle do hostitelského systému nebo neuplyne doba pro zabránění načtení stejného kódu. Paměť pro 2 kódy Paměť pro 3 kódy Paměť pro 4 kódy Ověření opětovným přečtením µ > µ >+*c µ > µ >+>` *Žádné ověřovací načtení 1 ověřovací načtení. Kód je odeslán do hostitelského systému pouze v případě, že jej snímač ještě jednou načte a dekóduje jako stejný 2 ověřovací načtení 3 ověřovací načtení 27

28 FUNKCE SNÍMAČE µ >+H µ >+R] µ >+\( µ >+fz ověřovací načtení 5 ověřovacích načtení 6 ověřovacích načtení 7 ověřovacích načtení Jiné vlastnosti dekodéru µ +q µ +q#q Volitelná kontrola stejného kódu. Ve dvou po sobě následujících načtených kódech musí být rozdíl alespoň v jednom znaku, aby je snímač chápal jako různé *Normální kontrola stejného kódu. Ve dvou po sobě následujících načtených kódech musí být rozdíl alespoň ve třech znacích, aby je snímač chápal jako různé Prodlevy mezi čtením stejného kódu Pro snímače série MS9500 najdete širší nabídku na straně 24. µ qy f µ +y1p Bez kontroly dvojího načtení Zakázat načtení dvou stejných kódů po sobě 28

29 FUNKCE SNÍMAČE Zvuková signalizace µ +t&l µ +t µ +t µ +t$b µ +t1< µ +t'q µ +e-s µ +e#! *Jedno pípnutí u doplňkových kódů Dvojí pípnutí u doplňkových kódů Zapnout rychlé pípání * Vypnout rychlé pípání Povolit pípnutí znakem BEL. Pokud snímač obdrží z hostitelského systému znak BEL, reaguje pípnutím. Jestliže znak BEL předchází číslo (max. 200 msec před), znamená to počet pípnutí. *Ignorovat příkaz BEL Povolit emulaci světelného pera během pípnutí. *Zakázat emulaci světelného pera během pípnutí. 29

30 FUNKCE SNÍMAČE Meziznaková prodleva µ qx* µ 8 2q µ 8 2rR{ µ {x µ qx b *1 msec 10 msec 25 msec ~Začít nastavovat jinou meziznakovou prodlevu. Po načtení tohoto kódu přejděte na stranu 66. Můžete nastavit číslo z rozmezí 1 až 255. Žádná meziznaková prodleva Komunikační časové chyby µ +t,# µ +t"x µ +t-( Povolit komunikační časové chyby *Zakázat komunikaci Zvukový signál před odesláním dat 30

31 FUNKCE SNÍMAČE µ +t#] µ {{ % µ 8 3. i µ 8 3, _ µ 8 32 } µ +t* µ +t N µ +t µ +t!s Zvukový signál po odeslání dat ~Začít nastavování doby pro časovou chybu *Tovární nastavení doby pro časovou chybu (2 vteřiny) Krátká doba pro časovou chybu (1 vteřina) Dlouhá doba pro časovou chybu (4 vteřiny) Trojí pípnutí při časové chybě *Bez zvukového signálu při časové chybě Drnčivý zvuk při časové chybě *Bez drnčivého zvuku při časové chybě 31

32 FUNKCE SNÍMAČE Nastavení příkazů hostitelského systému µ +p/" µ +p%w µ +r+} µ +r!k µ +p.« µ +p$r µ +q/& µ +q%[ µ +q*t Povolit příkazy "D/E". Po obdržení ASCII "D" z hostitelského systému skener přestane snímat. Začne snímat až po obdržení ASCII "E". Zakázat příkazy "D/E" Povolit "Z/R" mutaci příkazů "D/E". Po obdržení ASCII "Z" z hostitelského systému skener přestane snímat. Začne snímat až po obdržení ASCII "R". Zakázat "Z/R" mutaci příkazů "D/E" Povolit příkazy "F/L". Po obdržení znaku ASCII "F" se vypne laserové světlo. Laser se rozsvítí obdržením ASCII "L". Zakázat příkazy "F/L" Povolit ovládání pinem DTR. Pokud je signál DTR aktivní (+12V), skener snímá. Vypnutí pinu DTR (-12V) vypne snímač. *Zakázat ovládání pinem DTR Aktivovat znakem DC2. Skener začne snímat až po obdržení znaku DC2 (^R). 32

33 FUNKCE SNÍMAČE µ +q B µ +q+y µ +q!g µ +s µ +s!o *Neaktivovat znakem DC2 Odeslat zprávu "NO READ" po obdržení znaku DC2 Neodesílat zprávu "NO READ" po obdržení znaku DC2 Bez světelné signalizace zelenou LED během odesílání zprávy "NO READ" *Odeslání zprávy "NO READ" signalizovat zelenou LED diodou Testovací režimy µ +p1, µ +p'a µ +p0' µ +p&\ Zapnout testovací mód. Nepoužívejte toto nastavení bez předchozí instrukce zástupcem společnosti Metrologic! *Vypnout testovací mód Zapnout režim Scan Count. Nepoužívejte toto nastavení bez předchozí instrukce zástupcem společnosti Metrologic! *Vypnout režim Scan Count 33

34 PREFIXY/SUFFIXY Prefixy/Suffixy Poznámka: Před zahájením nastavování prefixu nebo suffixu musíte načíst kód "Začít/Ukončit nastavování". Viz vícekódové programování na straně 1. Uživatelsky nastavitelné prefixy, nepodmíněné typem kódu µ zc w µ zd { µ ze µ zf µ zg µ zh $ µ zi ( µ zj, ~1. znak nastavitelného prefixu. Pokračujte na straně 66 načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~2. znak nastavitelného prefixu ~3. znak nastavitelného prefixu ~4. znak nastavitelného prefixu ~5. znak nastavitelného prefixu ~6. znak nastavitelného prefixu ~7. znak nastavitelného prefixu ~8. znak nastavitelného prefixu 34

35 PREFIXY/SUFFIXY µ zk µ zl µ uj ~9. znak nastavitelného prefixu ~10. znak nastavitelného prefixu *Vymazat všechny nastavitelné prefixy Nastavitelné identifikátory typů kódů (ID kódů) µ *W'a µ *W1, µ zx d µ zy h µ zz l µ z[ p *Identifikaci kódu připojit jako prefix Identifikaci kódu připojit jako suffix ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro UPC- A Pokračujte na straně 66 načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro UPC-E Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro EAN-8 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor pro EAN-13. Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. 35

36 PREFIXY/SUFFIXY µ z] x µ z_ µ z` « µ z^ µ zh = µ zg µ zc ) ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code39. Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code128. Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code93 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Code11 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Telepen Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro TRI- OPTIC Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Standard 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Interleaved 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. 36

37 PREFIXY/SUFFIXY µ ze µ za! µ zf µ zb % µ s` ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Matrix 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Airline 2 of 5 Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro MSI Plessey Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro UK Plessey Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. ~Nastavit identifikátor (ID kódu) pro Codabar Pokračujte na straně načtením 3 číslic reprezentujících hodnotu nastavovaného znaku. *Vymazat všechny nastavitelné identifikátory typu kódu Standardní znaky pro prefix µ +b/q µ +b% Nastavit prefix ETX. Snímač připojí před každý načtený čárový kód znak STX (ASCII 02h) *Bez prefixu STX 37

38 PREFIXY/SUFFIXY µ *W µ *W#M µ *o/ µ *o%p µ +b1[ µ +b') µ *o+n µ *o!< µ *o1% Nastavit režim Rochford-Thomson *Vypnout režim Rochford-Thomson Povolit identifikátory AIM ID *Zakázat identifikátory AIM ID Povolit prefixové identifikátory kódů typu UPC. Snímač přidá do prefixu každého kódu typu UPC/EAN znaky: A pro UPC-A, E0 pro UPC-E, F pro EAN-13 a FF pro EAN-8 *Zakázat prefixové identifikátory kódů typu UPC Povolit prefixové identifikátory kódů pro kódy NCR. Snímač připojí do prefixu načteného kódu znaky: A (UPC-A), E0 (UPC- E), F (EAN-13), FF (EAN-8), B1 (Code 39), B2 (ITF) a B3 (Code128 a ostatní) *Zakázat prefixové identifikátory kódů pro kódy NCR Povolit prefixy Nixdorf ID 38

39 PREFIXY/SUFFIXY µ *o'z µ *o µ *o&u µ *W,z µ *W"H µ *W+u µ *W!C µ *W*p µ *W > *Zakázat prefixy Nixdorf ID Povolit prefixy SANYO ID *Zakázat prefixy SANYO ID Povolit do prefixu ID výrobce. Na začátek každého načteného kódu připojí slovo "METROLOGIC" *Zakázat do prefixu ID výrobce Povolit do prefixu písmeno "C" *Zakázat do prefixu písmeno "C" Povolit do prefixu znak "$" pro UPC/EAN *Zakázat do prefixu znak "$" pro UPC/EAN 39

40 PREFIXY/SUFFIXY µ +b+= µ +]!^ µ +]+) µ +]!^ µ +] µ +]#h Povolit do prefixu znak TAB *Zakázat do prefixu znak TAB Povolit režim SNI Beetle *Zakázat režim SNI Beetle Povolit do prefixu identifikátory Cipher 1021 *Zakázat do prefixu identifikátory Cipher 1021 Standardní znaky pro suffix µ +b-g µ +b# µ +b,b *Povolit suffix CR Zakázat suffix CR *Povolit suffix LF 40

41 PREFIXY/SUFFIXY µ +b"w µ +b* µ +b m µ +b.l µ +b$ µ +b0v µ +b&$ Zakázat suffix LF Povolit suffix TAB *Zakázat suffix TAB Povolit suffix ETX *Zakázat suffix ETX Povolit do suffixu identifikátor kódů UPC. Snímač přidá do suffixu každého kódu typu UPC/EAN znaky: A pro UPC-A, E0 pro UPC- E, F pro EAN-13 a FF pro EAN-8 *Zakázat v suffixu identifikátor kódů UPC Kontrolní součet LRC LRC je znak vypočtený způsobem exclusive OR (XOR) ze všech znaků odesílaného kódu. Výpočet LRC začíná obvykle od prvního bajtu odesílaného řetězce, můžete ale nastavit výpočet od druhého znaku do konce řetězce. µ *n+j Povolit odesílání součtu LRC. Za načteným údajem bude připojen znak LRC 41

42 PREFIXY/SUFFIXY µ *n! µ *n*e µ *n *Zakázat odesílání součtu LRC Výpočet LRC začíná od druhého bajtu *Výpočet LRC začíná od prvního bajtu Uživatelsky nastavitelné suffixy pro všechny typy kódů µ zm µ zn < µ µ zp D µ zq H µ zr L ~Nastavit 1. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně 66 trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 2. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 3. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 4. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 5. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 6. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. 42

43 PREFIXY/SUFFIXY µ zs P µ zt T µ zu X µ zv \ µ te ~Nastavit 7. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 8. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 9. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. ~Nastavit 10. znak suffixu. Po načtení tohoto kódu pokračujte na straně trojčíselnou definicí nastavovaného znaku. *Vymazat všechny uživatelské suffixy Speciální formáty µ *o.} µ *o$k µ +c+a µ +c!v Povolit režim SINEKO *Zakázat režim SINEKO Povolit režim Newcode A *Zakázat režim Newcode A 43

44 PREFIXY/SUFFIXY µ +c*< µ +c q Povolit režim Newcode B *Zakázat režim Newcode B VOLBY PRO TYPY KÓDŮ UPC/EAN µ *k µ *k'j µ *k0w µ *k&e µ *k/r µ *Odesílat kontrolní znak UPC-A Neodesílat kontrolní znak UPC-A Odesílat kontrolní znak UPC-E *Neodesílat kontrolní znak UPC-E Převádět UPC-E na 12 číslic *Nepřevádět UPC-E na 12 číslic 44

45 VOLBY PRO TYPY KÓDŮ µ *k.m µ *k$; µ *k-h µ *k# µ *k,c µ *k" µ *k+^ µ *k!, µ *l+b Převádět UPC-A na EAN-13 *Nepřevádět UPC-A na EAN-13 Odesílat úvodní nulu u kódu UPC-E *Neodesílat úvodní nulu u kódu UPC-E Převádět EAN-8 na EAN-13 *Nepřevádět EAN-8 na EAN-13 *Odesílat System Number kódu UPC-A Neodesílat System Number kódu UPC-A *Odesílat číslo výrobce v kódu UPC-A 45

CODEWARE. Nastavovací příručka. pro snímače CipherLab 1500/1560/1562

CODEWARE. Nastavovací příručka. pro snímače CipherLab 1500/1560/1562 CODEWARE Nastavovací příručka pro snímače CipherLab 1500/1560/1562 CODEWARE Obsah Začít nastavovat 1 Obnovení továrního nastavení 1 Uložit uživatelské nastavení 1 Obnovení uživatelského nastavení 1 Ukončit

Více

CODEWARE. Nastavovací příručka pro snímač CCD 1500

CODEWARE. Nastavovací příručka pro snímač CCD 1500 CODEWARE Nastavovací příručka pro snímač CCD 1500 CODEWARE Obsah Obnovení továrního stavu 2 Ukončit nastavování bez uložení změn 2 Výpis aktuálního nastavení 3 Zvuková signalizace 4 Režim snímání 5 Časová

Více

Voyager 9520/40 Voyager GS9590 Eclipse 5145 Stručný návod k použití

Voyager 9520/40 Voyager GS9590 Eclipse 5145 Stručný návod k použití Voyager 9520/40 Voyager GS9590 Eclipse 5145 Stručný návod k použití VG-ECL-CZ-QS Rev C 6/12 Začínáme Před připojením skeneru vypněte napájení počítače. Jakmile je skener připojen, zapněte napájení počítače.

Více

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití

IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820. Stručný návod k použití IS3480 QuantumE QuantumT 3580 Fusion 3780 Orbit 7120/7180 Solaris 7820 Stručný návod k použití Začínáme Před připojením skeneru vypněte napájení počítače. Jakmile je skener připojen, zapněte napájení

Více

Voyager 9520/40 Eclipse

Voyager 9520/40 Eclipse Voyager 9520/40 Eclipse Stručný návod k použití Aller à www.honeywellaidc.com pour le français. Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano. Gehe zu www.honeywellaidc.com für Deutsch. Ir a www.honeywellaidc.com

Více

Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06

Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06 Laserová čtečka čárových kódů OCOM OCBS-LA06 Uživatelský manuál 1. Provozní pokyny 1. Otevřete balení a vyjměte čtečku. Přiložený konektor RJ45 připojte ke čtečce a druhou stranu zapojte do USB konektoru

Více

MS 951 METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. PŘÍRUČKA PRO PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE LASEROVÝ SNÍMAČ ČÁROVÉHO KÓDU MS 951 VČETNĚ VŠECH KONFIGURACÍ SNÍMAČE

MS 951 METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. PŘÍRUČKA PRO PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE LASEROVÝ SNÍMAČ ČÁROVÉHO KÓDU MS 951 VČETNĚ VŠECH KONFIGURACÍ SNÍMAČE MS 951 METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. LASEROVÝ SNÍMAČ ČÁROVÉHO KÓDU MS 951 VČETNĚ VŠECH KONFIGURACÍ SNÍMAČE PŘÍRUČKA PRO PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE CodeWare s.r.o. OBSAH 1. RÁMEC PŘÍRUČKY PRO PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series Instalační a uživatelská příručka ÚVOD MS5145 Eclipse je jednořádkový ruční laserový snímač. Vybavený Metrologic patentovanou technologií CodeGate, může

Více

Referenční příručka o čárovém kódu

Referenční příručka o čárovém kódu Referenční příručka o čárovém kódu Verze 0 CZE 1 Úvod 1 Přehled 1 1 V této referenční příručce naleznete informace o tisku čárových kódů, který využívá příkazy pro ovládání zasílané přímo na tiskové zařízení

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. IS4220 ScanGlove Jednopaprskový ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. IS4220 ScanGlove Jednopaprskový ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. IS4220 ScanGlove Jednopaprskový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka ÚVOD Metrologic IS4220 ScanGlove je přenosný jednořádkový ruční laserový snímač. Snímač

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CIPHER 1160/1260 Bluetooth bezdrátový snímač Uživatelská příručka 2003 SYNTECH INFORMATION Co. Ltd. All Right Reserved. CipherLab je registrovaná ochranná známka SYNTECH INFORMATION Strana :1 UPOZORNĚNÍ

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com -3 DATA TYPES. Doufám, že předchozí lekce SYNTAX se vám líbila. V té jsme se pokoušeli zodpovědět:

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com -3 DATA TYPES. Doufám, že předchozí lekce SYNTAX se vám líbila. V té jsme se pokoušeli zodpovědět: MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -3 DATA TYPES Vítám vás ve třetí lekci svého MQL4 kurzu. Doufám, že předchozí lekce SYNTAX se vám líbila. V té jsme se pokoušeli zodpovědět: Jaký formát můžete

Více

Lineární snímače řady 3800

Lineární snímače řady 3800 Lineární snímače řady 3800 Návod k použití Obsah úvod... 4 o této příručce... 4 příprava snímače k provozu... 5 identifikace snímače... 6 připojení snímače a konfigurace rozhraní... 7 připojení USB...

Více

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1

POKLADNÍ DISPLEJ LCD. www.virtuos.cz virtuos@virtuos.cz. hotline: 493 544 400. strana 1 POKLADNÍ DISPLEJ LCD VLASTNOSTI Podsvícený displej LCD s vysokým kontrastem umožňuje čtení z velkého bočního úhlu K ovládání displeje je použit standardní seriový port RS-232 (9600bps) Snadné programování

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7120 Orbit presentační laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7120 Orbit presentační laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7120 Orbit presentační laserový snímač Instalační a uživatelská příručka ÚVOD Orbit je vícesměrný laserový snímač čárového kódu. Lehký a robustní je Orbit malý co do velikosti,

Více

Popis generátoru aplikačních šablon pro přenosné terminály CipherLab CPT-8000 / 8300

Popis generátoru aplikačních šablon pro přenosné terminály CipherLab CPT-8000 / 8300 Popis generátoru aplikačních šablon pro přenosné terminály CipherLab CPT-8000 / 8300 OBSAH ÚVOD...3 PŘED TÍM NEŽ ZAČNEME...3 VYTVOŘENÍ ŠABLONY...4 FORMULÁŘE...5 MENU...9 SEZNAM...10 ČÁROVÝ KÓD...12 NASTAVENÍ...17

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. OPTIMIZER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. OPTIMIZER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. OPTIMIZER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 2 Obsah Úvod.. 5 Pomocné programy 5 Společné pojmy 6 Jak začít.. 7 Soubor.. 8 Jazyk... 8 Nástroje 9 Pomoc... 9 Vytvoření aplikace.. 10 FORMULÁŘ.

Více

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 OBSAH Úvod 1 Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 Instalace snímače do hostitelského systému RS232 MS3780-14 8 IBM 46XX

Více

CODEWARE 1000/1021+/1067/1090. Uživatelský manuál

CODEWARE 1000/1021+/1067/1090. Uživatelský manuál CipherLab CCD 1000/1021+/1067/1090 Uživatelský manuál 1 ÚVOD Tato uživatelská příručka obsahuje všechny potřebné informace k používání a nastavování CCD snímačů 1000 / 1067 / 1090 / 1021. Snímače 1000

Více

MK3x3 programovatelné relé

MK3x3 programovatelné relé MK3x3 programovatelné relé 1. Základní vlastnosti 1. tři reléové výstupy do zatížení 1A (každé relé má 2 přepínací kontakty, využity jsou jen spínací) 2. jeden galvanicky oddělený vstup s možností aktivovat

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

CCD SCANNER PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA

CCD SCANNER PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA EZ One Shot CCD SCANNER PROGRAMOVACÍ PŘÍRUČKA DEFAULT VERZE FIRMWARU MANUAL VER: MAR20050502CZ 2009CZ VAROVÁNÍ Skener připojujte pouze k vypnutému počítači. Předejdete tím případnému poškození Vašeho

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy s přepínacími kontakty pro spínání od malých napětí až po 230V AC 2. maximální proudové zatížení kontaktů: 15A při 120V AC či

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7600 Horizon Série Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7600 Horizon Série Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7600 Horizon Série Instalační a uživatelská příručka ÚVOD Horizon je vícesměrný pultový laserový snímač čárového kódu nové generace. Tento kompaktní snímač navržený pro práci

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7320 InVista Serie Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7320 InVista Serie Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7320 InVista Serie Instalační a uživatelská příručka ÚVOD MS7320 InVista je vícesměrný fixní laserový snímač čárového kódu nové generace. Tento kompaktní snímač navržený

Více

Telemetrický komunikační protokol JETI

Telemetrický komunikační protokol JETI Dokument se bude zabývat popisem komunikačního protokolu senzorů JETI model. Telemetrické informace se přenášejí komunikační sběrnicí ze senzorů do přijímače a bezdrátově se přenášejí do zařízení, např.

Více

Uživatelský manuál. KNXgw232

Uživatelský manuál. KNXgw232 KNXgw232 Uživatelský manuál verze 1.5 KNXgw232 slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX RS232 s ASCII protokolem signalizace komunikace galvanické oddělení KNX - RS232 možnost napájení z KNX

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS6720 vícesměrný ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS6720 vícesměrný ruční laserový snímač. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS6720 vícesměrný ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka ÚVOD MS6720 je první laserový snímač čárového kódu, který vytváří most mezi vícesměrnými pevnými snímači

Více

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů Komunikační procesor Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů 23. listopadu 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0012.06.01 Katalogový list Vytvořen:

Více

AS-8000 AveScan. Snímač čárových kódů. Uživatelská příručka

AS-8000 AveScan. Snímač čárových kódů. Uživatelská příručka AS-8000 AveScan Snímač čárových kódů Uživatelská příručka Tento překlad je autorským dílem a všechna práva k němu vlastní společnost CODEWARE, s.r.o. Materiál může být použit pouze v nezměněné podobě a

Více

Symbol LS3008 návod k použití

Symbol LS3008 návod k použití Symbol LS3008 návod k použití 1. Úvod Skener LS3008 kombinuje vynikající výkon a zdokonalenou ergonomii pro poskytnutí toho nejlepšího v kategorii lehkých skenerů. Ať je použit ruční skener nebo mód bez

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Příručka k zařízení Sebury K3-3

Příručka k zařízení Sebury K3-3 Příručka k zařízení Sebury K3-3 Určeno k odborné montáži. Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit. Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Specifikace... 2 2 Instalace - schéma...

Více

SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM

SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODEL : KB2000 (KLÁVESNICOVÝ) Vývoj Verze Datum Popis A Srpen, 2000 Základní verze, verze softwaru: KB2000-A B Říjen, 2000 - mezinárodní klávesnice;

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MS7820 Metrologic. Snímač čárového kódu

MS7820 Metrologic. Snímač čárového kódu METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS7820 Metrologic Snímač čárového kódu Instalační a uživatelská příručka 1 Úvod Celkový přehled Snímač MS7820 Solaris je vysoce výkonný vertikální vícesměnný snímač čárového

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

1. Pokyny pro uživatele

1. Pokyny pro uživatele 1. Pokyny pro uživatele Čtení identifikační karty Pro načtení identifikační karty je nutné kartu přiblížit k přední straně přístupového terminálu. Čtení je velmi rychlé, proběhne za zlomek vteřiny. Po

Více

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01. Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.3280 Typ: CS-64U Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

LCSP. EM/MF Kódová klávesnice s bezdotykovou čtečkou. Instalační manuál Verze 1.0

LCSP. EM/MF Kódová klávesnice s bezdotykovou čtečkou. Instalační manuál Verze 1.0 EM/MF Kódová klávesnice s bezdotykovou čtečkou Instalační manuál Verze. Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova, Hradec Králové, Česká republika tel.: + fax: + obchod@kelcom.cz www.kelcom.cz XPR--

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

Panel IPP ethernet XPORT návod na ovládání

Panel IPP ethernet XPORT návod na ovládání Panel IPP ethernet XPORT návod na ovládání Výrobek: Panel IPP Typ: IPP001 Technické parametry - zobrazovací panel:!pozor! Při neodborné manipulaci nebezpečí zranění elektrickým proudem, před demontáží

Více

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII KATALOGOVÝ LIST SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII 1. URČENÍ Jednotka TB8 je určena ke statickému měření s 1-8 indukčnostními snímači. Připojení jednotky k nadřízenému systému (PC, PLC) je sériovým

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 OBSAH Úvod 1 Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Etikety 5 Kabely PowerLink 5 Údržba 5 Montážní specifikace a Sestava stojánku 6 Instalace snímače do hostitelského systému RS232 MS3580-14 8 IBM 46XX

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy do zatížení 10A / 250V AC ( zátěž do 2300W ) 2. tři galvanicky oddělené vstupy s možností aktivovat alarm ( vstupní napětí od

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard 9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Zobrazovacích displejích Principu činnosti a programování čtyřřádkového

Více

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Kabely PowerLink 5 Etikety 6 Údržba 6

Úvod 1. Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Kabely PowerLink 5 Etikety 6 Údržba 6 OBSAH Úvod 1 Snímač a příslušenství 2 Části snímače 4 Kabely PowerLink 5 Etikety 6 Údržba 6 Instalace snímače do hostitelského systému RS232 MS1690-14 7 Emulace klávesnice MS1690-47 8 Samostatná klávesnice

Více

Komunikační protokol

Komunikační protokol Komunikační protokol verze dokumentu 1 převodník DALI / Ethernet napájení PoE nebo 9-32V indikace komunikace na DALI montáž na DIN lištu (2 moduly) 1 www.foxtron.cz Komunikační protokol slouží pro ovládání

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE PS/2/USB konektor pro připojení klávesnice je umístěn na zadní straně zařízení. Konektor klávesnice připojte do odpovídající zástrčky. Vždy připojujte

Více

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250 Uživatelský manuál 2 ELO E250ZK001 1.1 Použití převodníku...4 2.0 Principy činnosti...5 3.0 Instalace...5 3.1 Vybudování sběrnice RS-485...5 3.2 Připojení

Více

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno zde můžeme pomocí myši přesunout okno na jinou pozici Minimalizace okna Zavře okno i program maximalizace

Více

POKLADNÍ DISPLEJ VFD - USB

POKLADNÍ DISPLEJ VFD - USB POKLADNÍ DISPLEJ VFD - USB VLASTNOSTI Vysoký jas displeje zajišťuje výbornou viditelnost zobrazovaných znaků Snadné programování pomocí Esc sekvencí Vestavěný převodník USB-RS232 Ovládání displeje prostřednictvím

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM

OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM Rf B1 OEM interface představuje kompaktní elektronický modul pro čtení bezkontaktních karet řady EM 4102 kompatibilní. Vlastní návrh interface je univerzálním

Více

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Fakulta informačních technologií, VUT v Brně Ústav počítačových systémů Personální počítače, technická péče, cvičení Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Úloha č. 9 Zadání: 1. S využitím logického analyzátoru

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Návod pro nastavení čteček čárových kódů

Návod pro nastavení čteček čárových kódů Návod pro nastavení čteček čárových kódů Pro správné nastavení je důležité čtečku správně identifikovat. Každá čtečka má na sobě logo výrobce a ve spodní části výrobní štítek kde je uveden přesný model.

Více

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Voyager 1202g Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením základny

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Komunikační protokol pro Fotometr 2008 Instalace ovladače 2 Připojení zařízení 2 Zjištění čísla portu 2 Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Řádkový snímač PosCon Návod na použití

Řádkový snímač PosCon Návod na použití Řádkový snímač PosCon Návod na použití Obsah 1. Úvod 2. Uvedení do činnosti 3. Systém PosCon 4. Klávesnice 5. Typy měření 6. Aplikační informace 7. Instalace 8. Programování různých typů měření 9. Programování

Více

SML 33 / SMM 33 / SMN 33

SML 33 / SMM 33 / SMN 33 , s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, internet : www.kmb.cz SML 33 / SMM 33 / SMN 33 Popis komunikačních protokolů

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

ProgGen. Programovatelný generátor s výkonovým výstupem. 26.května

ProgGen. Programovatelný generátor s výkonovým výstupem. 26.května Programovatelný generátor s výkonovým výstupem 26.května 2004 0161.00.00 OBSAH Popis... 3 Technické parametry... 3 Zapojení... 4 Sériová linka... 4 Výstupní obvod...4 Komunikační protokol... 5 Vysvětlivky...

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

APT110. Prùmyslový terminál. Technická pøíruèka. verze 1.00. Aplikace Mikroprocesorové Techniky

APT110. Prùmyslový terminál. Technická pøíruèka. verze 1.00. Aplikace Mikroprocesorové Techniky APT110 Prùmyslový terminál Technická pøíruèka verze 1.00 Aplikace Mikroprocesorové Techniky 1997 Veškerá práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být kopírována, pøenášena nebo ukládána na jakémkoli

Více

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232)

Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232) Komunikační protokol pro Fotometr 2008 (verze s rozhraním RS232) Nastavení parametrů portu 2 Obecná syntaxe příkazů 2 Obecná syntaxe odpovědi zařízení 2 Reakce na chybný příkaz 2 Příkazy 3 INT 3 SWON 3

Více

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah: Popis zařízení... 3 AXR-300i po sejmutí vrchního krytu... 3 Dodávané příslušenstí... 3 Doporučené příslušenstí (nutno objednat samostatně)... 4 Popis programovacích režimů...

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 25. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

14.01.3264 Přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš) 4:1 PS/2, elektronický CS-114A 4 port KVM přepínač Uživatelský manuál

14.01.3264 Přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš) 4:1 PS/2, elektronický CS-114A 4 port KVM přepínač Uživatelský manuál 14.01.3264 Přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš) 4:1 PS/2, elektronický CS-114A 4 port KVM přepínač Uživatelský manuál Aby jste se vyhnuli poškození výrobku nebo zařízení, na které se připojujete, před

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR říjen 2007 EQ3 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 10 4. Připojení regulátorů na vedení 11 1. Přehled

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Xenon 1900/1910 Kabelový skener Stručný návod k použití NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Voyager 1202g BF. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202BF-CSCZ-QS Rev A 6/15

Voyager 1202g BF. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202BF-CSCZ-QS Rev A 6/15 Voyager 1202g BF Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202BF-CSCZ-QS Rev A 6/15 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením

Více