POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach"

Transkript

1 POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící panel může pípat nebo spustit poplach. Pípání může být pro některé senzory ukončeno automaticky po uplynutí pevného časového intervalu. Některé senzory lze naprogramovat pouze pro pípání, nikdy s poplachem. Jestliže se otevřou dveře, rozsvítí se světlo. Programování přídavných senzorů a dálkových prvků. Přehled programování: POVEL POPIS [PROG]+[1] Programování telefonních čísel [PROG]+[2] Programování hesla [PROG]+[3] Zjištění senzorů [PROG]+[4] Zjištění klíčenkového ovladače [PROG]+[5] Nastavení pípání/poplachu [PROG]+[6] Nastavení automatického umlčení [PROG]+[7] Nastavení spouštění událostmi [PROG]+[8] Nastavení zóny výstrahy (vynechání) [PROG]+[9] Vymazání senzorů [PROG]+[10] Vymazání vysílačů/řídících modulů klíčenkového ovladače a klávesnice Postupujte podle níže uvedených pokynů pro získání přístupu k pokročilému programování. Pípání / Poplach Uživatel může uživatelsky přizpůsobit zvukovou výstrahu, takže pokud je senzor vybuzen, řídící panel může pípat nebo může být okamžitě spuštěn poplašný zvukový signál. V závislosti na tom, zda je řídící panel aktivován nebo deaktivován, je poplašný zvukový signál různý. Deaktivovaný systém (Výstražný mód) Pokud je zóna nastavena na pípání ( Beep ), bude řídící panel po vybuzení senzoru pípat, dokud nebude senzor deaktivován. Aktivace pohybového senzoru nezpůsobí žádné pípání, pokud zóna pro pohybový senzor není naprogramována jako vynechaná zóna ( Bypass ) viz strana 3. Pokud je zóna nastavena na poplach ( Alarm ), bude okamžitě po vybuzení senzoru spuštěn poplašný zvukový signál. Poplach skončí, když senzor bude deaktivován nebo po uplynutí časového intervalu 3 minut. Aktivovaný systém (Poplašný mód) Pokud je zóna nastavena na pípání, řídící panel poskytne prodlevu pro příchod / odchod. Pokud je zóna nastavena na poplach, okamžitě se spustí siréna bez prodlevy pro příchod. Mód poplachu (systém aktivován): Pokud je senzor vybuzen (např. při otevření dveří) při nastaveném poplachu, siréna se okamžitě spustí bez prodlevy pro příchod, což se nazývá okamžitý poplach. Siréna nebude umlčena, dokud neuplyne časový interval nebo dokud není vloženo platné heslo. Řídící panel vytočí nouzová telefonní čísla, aby upozornil uživatele na situaci spuštění poplachu. Jestliže je vybuzen senzor, jsou 4 možnosti: NASTAVENÍ ZÓNY PROVOZNÍ REŽIM PÍPÁNÍ POPLACH Deaktivováno (výstraha) 1) Pípání 2) Poplašný signál je spuštěn okamžitě. Aktivováno (poplach) 3) Prodleva pro příchod / odchod 4) Poplašný signál je okamžitě spuštěn a systém vytáčí předprogramovaná telefonní čísla. Výchozí tovární nastavení: Všechny zóny byly při výrobě naprogramovány na pípání. Upozornění: Nedoporučuje se naprogramovat venkovní senzor na poplašný mód, což může způsobit falešný poplach. Venkovní senzory by měly být naprogramovány do zóny výstrahy; podrobnosti viz strana 5. Při programování nastavení na pípání / poplach postupujte podle následujících kroků: 2 [5] Volba nastavení na pípání / poplach Po stisknutí [5] budou indikační LED 1

2 svítit. To indikuje, které zóny jsou nastaveny na pípání či na poplach. 3 Nastavení na pípání: [1] až [5] Nastavení na poplach: [6] až [0] Volba, kterou zónu byste rádi nastavili na pípání či na poplach. Výběr příslušného nastavení podle níže Pokud je pro tuto zónu nastaven poplach, bude indikační LED této zóny svítit. Pokud je nastaveno pípání, bude indikační LED blikat. Před ukončením programovacího režimu můžete provést mnohonásobné změny. 4 [PROG] při dokončení Ukončení programovacího režimu. Indikační LED PROG zhasne a uslyšíte 3 pípnutí. PÍPÁNÍ POPLACH Příklad: Pokud byste rádi změnili nastavení zóny 5 z pípání na poplach, jednoduše v kroku 3 stiskněte tlačítko [3]. Tím se nastavení zóny 5 změní na mód poplachu. Automatické umlčení Jestliže je v módu výstrahy vybuzen senzor, bude vydávána zvuková výstraha, a to buď pípání nebo poplach. Například, pokud jsou otevřeny dveře, pípání nepřestane, dokud se dveře nezavřou. Pokud budou dveře otevřeny 2 hodiny, pípání bude trvat po celé tyto 2 hodiny. Toto není vždy žádoucí. Při aktivované funkci automatického umlčení bude pípání znít pouze 20 sekund. Potom se pípání ukončí bez ohledu na to, zda senzor zůstává stále aktivní. Pouze indikační LED zóny bude blikat, čímž indikuje aktivní senzor. Pípání se znovu spustí, jestliže se dveře zavřou a znovu otevřou. Poznámka: Funkce automatického umlčení pracuje, pouze když řídící panel je ve výstražném módu (deaktivován). Pokud je řídící panel v poplašném módu (aktivován), vybuzení senzoru vede k prodlevě pro příchod nebo k okamžitému poplachu. Výchozí tovární nastavení: Tato funkce je při výrobě pro všechny zóny vypnuta. Pro zapnutí funkce automatického umlčení postupujte podle následujících kroků: 2 [6] Volba zapnutí/vypnutí automatického umlčení Po stisknutí [6] budou indikační LED svítit. To indikuje, u kterých zón je zapnuto či vypnuto automatické umlčení. 3 Vypnout automatické umlčení: [1] až [5] Zapnout automatické umlčení: [6] až [0] Volba, u které zóny byste rádi zapnuli/vypnuli automatické umlčení. Výběr příslušného nastavení podle níže Pokud je pro tuto zónu zapnuto automatické umlčení, bude indikační LED této zóny svítit. Pokud je vypnuto, bude indikační LED blikat. Před ukončením programovacího režimu můžete provést mnohonásobné změny. 4 [PROG] při dokončení Ukončení programovacího režimu. Indikační LED PROG zhasne a uslyšíte 3 pípnutí. 2

3 VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO UMLČENÍ ZAPNUTÍ AUTOMATICKÉHO UMLČENÍ Zóna s výstrahou (vynechaná zóna) Jak bylo vysvětleno dříve, řídící panel umí pracovat ve 2 různých módech: 1) výstražný mód, 2) poplašný mód. V poplašném módu řídící panel po vybuzení senzoru buď poskytne 30-sekundovou prodlevu pro příchod nebo se okamžitě spustí poplašný zvukový signál sirény (při okamžitém poplachu). Avšak jsou senzory, u nichž nechcete, aby spouštěly poplach, když je systém aktivován. Takovými senzory jsou venkovní senzory nebo jakékoliv jiné senzory, u kterých chcete, aby dávaly pouze výstražné upozornění. Za takových okolností mohou být zóny naprogramovány tak, aby reagovaly, pouze když řídící panel je ve výstražném módu. Když je řídící panel v poplašném módu, budou tyto zóny automaticky vynechány. Tyto zóny lze také považovat za vynechané zóny. Je doporučeno aktivovat zónu s výstrahou, když: nepovažujete senzory v této zóně za nouzové, senzory v této zóně jsou umístěny venku, když nikdo není doma, nechcete znát stav senzorů v této zóně. Výchozí tovární nastavení: Tato funkce je při výrobě pro všechny zóny vypnuta. Pro zapnutí funkce zóny s výstrahou postupujte podle následujících kroků: 2 [8] Volba zóny s výstrahou Po stisknutí [8] budou indikační LED svítit. To indikuje, které zóny jsou nastaveny jako zóny s výstrahou. 3 Vypnout zónu s výstrahou: [1] až [5] Zapnout zónu s výstrahou: [6] až [0] Volba, kterou zónu byste rádi nastavili jako zónu s výstrahou. Výběr příslušného nastavení podle níže Pokud je tato zóna nastavena jako zóna s výstrahou, bude indikační LED této zóny svítit. Pokud není takto nastavena, bude indikační LED blikat. Před ukončením programovacího režimu můžete provést mnohonásobné změny. 4 [PROG] při dokončení Ukončení programovacího režimu. Indikační LED PROG zhasne a uslyšíte 3 pípnutí. VYPNUTÍ ZÓNY S VÝSTRAHOU ZAPNUTÍ ZÓNY S VÝSTRAHOU 3

4 Zapamatování klíčenkového ovladače Do řídícího panelu lze naprogramovat přídavný klíčenkový ovladač. Do řídícího panelu lze naprogramovat nejvýše 5 klíčenkových ovladačů. Klíčenka by měla být naprogramována jako Zařízení 6 až Zařízení 0. Při programování dálkového(ých) ovladače(ů) do pozic 6, 7, 8, 9 a 0, což je dolní řada numerické klávesnice řídícího panelu, postupujte podle následujících kroků: 2 [4] Volba programování dálkového ovladače Po stisknutí [4] budou indikační LED zhasnuté. Indikační LED zón indikují, zda jsou tyto zóny již obsazeny jiným dálkovým ovladačem. Viz Tabulka A níže. 3 [6] až [0] Volba pozice pro dálkový ovladač (maximálně 5 dálkových ovladačů) 4 Aktivujte dálkový ovladač stisknutím nějakého jeho tlačítka Spuštění funkce dálkového ovladače Výběr pozice pro dálkový ovladač [6], [7], [8], [9] nebo [0]. Jakmile je signál odeslán do řídícího panelu, bude uložen. Po výběru pozice pro dálkový ovladač bude tato indikační LED svítit. Uslyšíte Device X Accepted (Zařízení X akceptováno), kde X je pozice dálkového ovladače. Tabulka A: Stavy indikačních LED zón při programování klíčenkových ovladačů: Indikační LED zóny Nesvítí Dvakrát bliká Popis Zóna není obsazena žádným dálkovým ovladačem. Zóna je obsazena jiným dálkovým ovladačem. Programování dalšího dálkového ovladače do této zóny přepíše předchozí dálkový ovladač. Indikační LED zóny Pozice dálkového ovladače Vymazání klíčenkových ovladačů 2 [0] Volba naprogramovaného dálkového ovladače k vymazání Po stisknutí [0] budou indikační LED zhasnuté. Indikační LED zón indikují, zda jsou tyto zóny již obsazeny nějakým dálkovým ovladačem. Viz Tabulka B níže. 3 Pro vymazání naprogramovaného dálkového ovladače stiskněte [6] až [0] Volba pozice dálkového ovladače, který chcete vymazat 4 Výběr pozice dálkového ovladače [6], [7], [8], [9] nebo [0]. Po výběru pozice dálkového ovladače uslyšíte 3 pípnutí a verbální potvrzení Device X Empty Memory (Zařízení X vymazáno z paměti), kde X je pozice ovladače, kterou jste vybrali.

5 Tabulka B: Stavy indikačních LED zón při vymazání klíčenkových ovladačů: Indikační LED zóny Nesvítí Dvakrát bliká Popis Zóna není obsazena žádným dálkovým ovladačem. Zóna je obsazena dálkovým ovladačem. Můžete vybrat tuto zónu k vymazání tohoto ovladače. Zapamatování senzorů Do řídícího panelu můžete naprogramovat až 10 senzorů. Na řídícím panelu je 5 zón, pro každou zónu lze naprogramovat až 2 senzory. Před programováním senzoru se musíte rozhodnout, do které pozice senzoru (číslo zóny a číslo senzoru) byste rádi senzor naprogramovali. Před rozhodováním, do které pozice byste rádi naprogramovali nové senzory, je důrazně doporučeno nahlédnout do Průvodce výběrem pozice senzorů. Některé funkce, které budete potřebovat vzít v úvahu, jsou: 1) Nastavení pípání/poplachu, 2) Automatické umlčení, 3) Zóny s výstrahou, 4) Spouštění událostmi. Vysvětlení každé funkce lze nalézt na následujících stránkách kapitoly Pokročilé programování : 1. Nastavení pípání/poplachu strana 1 2. Automatické umlčení strana 2 3. Zóny s výstrahou strana 3 4. Spouštění událostmi strana 42 orig. návodu Průvodce výběrem pozice senzorů Do řídícího panelu můžete naprogramovat až 10 senzorů. Je 5 zón a až 2 senzory na každou zónu. Výše uvedené 4 funkce jsou funkce závislé na zónách, což znamená, že oba senzory v zóně budou pracovat na základě nastavení pro tuto zónu. Takže pokud naprogramujete 2 senzory do jedné zóny, tyto 2 senzory budou u funkcí závislých na této zóně reagovat tím samým způsobem. Například, pokud pro zónu 1 aktivujete funkci automatického umlčení, oba senzory v zóně 1 budou mít tuto funkci aktivovanou. Není možné aktivovat funkci závislou na zóně pouze pro senzor 1 a ne pro senzor 2. Proto zde následují nějaké návrhy, jak byste měli zvolit pozici senzoru. 1. Ověřte všechny zónově závislé funkce senzoru a určete, zda byste rádi některé z nich aktivovali. 2. Pokud se rozhodnete neaktivovat žádné zónově závislé funkce a ponechat výchozí tovární nastavení, můžete senzor jednoduše naprogramovat do kterékoliv pozice senzoru podle vašich vlastních preferencí. Vynechejte následující kroky a pokračujte částí Zapamatování senzorů pokračování. 3. Pokud se rozhodnete aktivovat některé ze zónově závislých funkcí, prohlédněte Tabulku C uvedenou níže. Procházejte volbami zónově závislých funkcí. Pokud jsou funkce, které byste rádi aktivovali pro více než 2 senzory, potřebujete pro tyto funkce vybrat více než jednu zónu. Tabulka C Zóna 1 Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 2 Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 3 Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 4 Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 5 Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N 4. Jakmile vyplníte tabulku, měla by vypadat nějak takto: SENZOR 1 SENZOR 2 ZÓNOVĚ ZÁVISLÉ FUNKCE Pozice Pozice Pípání / Poplach Automatické umlčení Spouštění událostmi Výstraha Zóna 1 Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 2 Kuchyň pohyb Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 3 Zadní dveře Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 4 Dvorek - pohyb Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Zóna 5 Suterén - pohyb Pípání / Poplach A / N Neaktivní / Zapnout / Vypnout A / N Při programování vybrané funkce do každé zóny se můžete řídit každým sloupcem reprezentujícím zónově závislou funkci. Například, funkce automatického umlčení je aktivována pouze u zóny 3. Když programujete automatické umlčení, měli byste tuto funkci aktivovat pouze pro zónu 3, zbytek zón by měl mít tuto funkci neaktivní. Během programování opakujte tento krok pro všechny 4 zónově závislé funkce. 5. Nyní můžete postupovat podle kroků Zapamatování senzorů pokračování při programování senzorů do požadovaných zón. 5

6 Zapamatování senzorů pokračování 2 [3] Volba programování senzoru Po stisknutí [3] budou indikační LED některých zón blikat jednou nebo dvakrát, jiné zůstanou zhasnuté. Indikační LED zón indikují, zda jsou tyto zóny již obsazeny jiným senzorem. Viz Tabulka D níže. 3 [0] až [9] Volba pozice senzoru Výběr pozice senzoru, která obsahuje číslo zóny a číslo senzoru podle níže Po výběru zóny bude tato indikační LED svítit. 4 Spouštěcí senzor Jakmile je senzor aktivován, bude vyslán signál do řídícího panelu, kde bude uložen. Uslyšíte Zone X Sensor Y Accepted (Zóna X, senzor Y akceptován), kde X a Y jsou čísla zóny a senzoru, který jste vybrali. SENZOR 1 SENZOR 2 Vymazání senzorů Při vymazání senzorů postupujte podle následujících kroků: 2 [9] Volba vymazání senzorů Po stisknutí [9] budou indikační LED zhasnuté. Indikační LED zón indikují, zda jsou tyto zóny obsazeny nějakým senzorem. Viz Tabulka D níže. 3 Pro vymazání obsazeného senzoru stiskněte [1] až [0] Volba senzoru, který chcete vymazat Výběr pozice senzoru podle Tabulky D uvedené níže Po výběru senzoru uslyšíte 3 pípnutí a verbální potvrzení Zone X Sensor Y Empty Memory (Zóna X, senzor Y vymazán z paměti), kde X a Y jsou čísla zóny a senzoru, který jste vybrali. Tabulka D: Stavy indikačních LED zón při vymazání senzorů: Indikační LED zóny Popis Nesvítí Zóna není obsazena žádným senzorem. Bliká jednou Zóna je obsazena senzorem 1. Bliká dvakrát Zóna je obsazena senzorem 2. Bliká jednou, pak dvakrát Zóna je obsazena senzory 1 a 2. 6

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin.

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin. Petporte Smart Flap Přehled: FUNKCE Normální mód (nelze aktivovat při provozu na baterie) Mód veterinář Programovací mód Dětský zámek Vymazání všech naprogramovaných čipů Deaktivační mód TLAČÍTKO Tento

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD uživatelský návod 1 A. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE tlačítko funkce systému poznámka uzamkne dveře vozidla a aktivuje systém - aktivuje systém a

Více

SA-62;SA-816 Základní panel - 6; 16-Zón, 2-sekce Pro Váš domov a kancelář

SA-62;SA-816 Základní panel - 6; 16-Zón, 2-sekce Pro Váš domov a kancelář SA-62;SA-816 Základní panel - 6; 16-Zón, 2-sekce Pro Váš domov a kancelář 2011.07.10 Stručný uživatelský manuál 1. KLÁVESNICE... 3 Typy klávesnic... 3 Klávesnice:... 3 Funkční klávesy... 5 2. OBSLUHA...

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. PowerWave -16 16 zónová zabezpečovací ústředna Uživatelský manuál a programovací příručka Verze 8.65 ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Obsah: Seznámení s zabezpečovací ústřednou CROW... 3 Typická konfigurace

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

1. KLÁVESNICE Typy klávesnic Klávesnice: Světelná signalizace + Funkční klávesy

1. KLÁVESNICE Typy klávesnic Klávesnice: Světelná signalizace + Funkční klávesy 1 1. KLÁVESNICE Typy klávesnic Klávesnice: Světelná signalizace + Funkční klávesy 2. OBSLUHA Uživatelské kódy Standardní / Away aktivace Ostatní způsoby aktivace Instant Stay Aktivace Způsoby rychlé aktivace

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika

11.23 Soliris RTS. Rádiová sluneční a větrná automatika Abyste mohli optimálně využít všech výhod vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Soliris RTS je rádiová sluneční a větrná automatika. Plně automatické řídicí

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Uúivatelskù manuál PC585

Uúivatelskù manuál PC585 Uúivatelskù manuál KELCOM International 2002 Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové Tel: (049) 5513886 Fax: (049) 5513882 E-mail: Tech@kelcom.cz Printed in Canada 29034608 R001 PC585 OBSAH Několik slov

Více

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí CLIFFORD The Science of Security Prime Level FOUR G4 Návod k použití Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí Dálkové ovladače Vašeho bezpečnostního systému CLIFFORD Prime jsou

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus s.r.o., Třebíč, Smila Osovského 35, tel. 0618/21440 strana 0 OBSAH 1.0 Popis 1 2.0 Instalace

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Příručka uživatele servis: ALARM PEZA tel. : 602 83 94 53 www.alarmpeza.com DSC PC3000

Příručka uživatele servis: ALARM PEZA tel. : 602 83 94 53 www.alarmpeza.com DSC PC3000 Příručka uživatele DSC PC3000 System Reference=Záznamy o systému Zone=Zóna Protected Area=Chráněná oblast Zone Type=Typ zóny Fire = Požár Keypad Zone [F]=Zóna klávesnice Požár Keypad..[A]=Zóna klávesnice

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE DSC PC 1510/1550

PŘÍRUČKA UŽIVATELE DSC PC 1510/1550 PŘÍRUČKA UŽIVATELE DSC PC 1510/1550 Záznamy o systému Zóna Chráněná oblast Typ zóny 1... 2... 3... 4... 5... 6... Zóna klávesnice [F]... Požár Zóna klávesnice [A]... Lékař Zóna klávesnice [P]... Tíseň

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Příručka uživatele DSC PC2510

Příručka uživatele DSC PC2510 Příručka uživatele DSC PC2510 Záznamy o systému Zóna Chráněná oblast Typ zóny 1 2 3 4 5 6 7 8 Požární zóna Klávesa [F] zapnuta vypnuta Klávesa [A] zapnuta vypnuta Klávesa [P] zapnuta vypnuta Přístupové

Více

Návod k použití pro fóliovou klávesnici

Návod k použití pro fóliovou klávesnici Návod k použití pro fóliovou klávesnici Čísla položek Fóliová klávesnice horizontální: EA-KC2-101 Fóliová klávesnice vertikální: EA-KC2-102 Řídící jednotka: EA-KC2-201 Řídící jednotka EA-KC2-201 1. Přípojka

Více

P říručka uživatele DSC PC1500/1550

P říručka uživatele DSC PC1500/1550 P říručka uživatele DSC PC1500/1550 Činnosti při požárním poplachu Poplach Při požárním poplachu vydává zvonek nebo siréna kolísavý zvuk. Přenos digitálního komunikátoru je zpožděn o 30 sekund. Když není

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN2:

Popis kontaktů svorkovnice CN2: Řídící jednotka MC1 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Popis a funkce čtečky otisku prstu

Popis a funkce čtečky otisku prstu Popis a funkce čtečky otisku prstu Čtečka používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích systémů které využívaí časové nebo bistabilní kontakty. Programování se provádí

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B

Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B Uživatelský manuál Pro lepší pochopení tohoto výrobku si přečtěte tento uživatelský manuál dříve, než výrobek použijete. Funkce - 7 kabelových a 99 bezdrátových

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

KP-140 PG2/KP-141 PG2

KP-140 PG2/KP-141 PG2 KP-140 PG2/KP-141 PG2 PowerG obousměrná bezdrátová klávesnice Uživatelský manuál 1. Představení KP-140 PG2 a KP-141 PG2 jsou obousměrné bezdrátové PowerG klávesnice kompatibilní s ústřednami POWERMASTER.

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu

Více

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí Uživatelský manuál MG 5000 v. 1 s klávesnicí MG-32LED MAGELLAN 5000 Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 1 2.0 Vizuální signalizace na kláv. 2 3.0 Základní operace 3 3.1 Akustická signalizace 3 3.2 Dělení

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění Řídící jednotka MC15 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání. Možnost použití rádiového přenosu

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

1. Pokyny pro uživatele

1. Pokyny pro uživatele 1. Pokyny pro uživatele Čtení identifikační karty Pro načtení identifikační karty je nutné kartu přiblížit k přední straně přístupového terminálu. Čtení je velmi rychlé, proběhne za zlomek vteřiny. Po

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění

Popis kontaktů svorkovnice CN1: W: uzemnění Řídící jednotka MC2 pro pohony křídlových bran Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů křídlových bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230 Vac

Více

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž - až 200 hodin Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PROGRAMOVACÍ TABULKA SYSTÉMU EZS SATALARM SA62

PROGRAMOVACÍ TABULKA SYSTÉMU EZS SATALARM SA62 PROGRAMOVACÍ TABULKA SYSTÉMU EZS SATALARM SA62 Objekt: Kontaktní informace: Datum instalace: Připojeno na PCO: Další informace: 1 SEKCE [01] - DEFINICE ZÓNY 1 typ zóny [_][_] atribut1 atribut2 atribut3

Více