Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra"

Transkript

1 Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje pro celotělovou diagnostiku MR s technologiemi Tim a Dot

2 OBSAH Obsah PROJEKT 8 Naší prioritou je kvalita vyšetření, říká MUDr. Petr Latner, ředitel kliniky PMT Brno ZAJÍMAVOSTI 10 Inovativní metoda pro iterativní rekonstrukci CT snímků PROJEKT 12 Digitalizace Nemocnice Blansko ZAJÍMAVOSTI 15 CT odhaluje tepenná onemocnění u mumií PROJEKT 18 Onkologie FN Plzeň získala nové přístroje PRODUKTY 19 syngo.plaza Řešení pro lepší čtení klinických snímků a organizaci práce 4 Ekologicky ze všech úhlů Ekologicky modernizované systémy společnosti Siemens Healthcare, vyráběné v rámci programu Proven Excellence, budou nyní kombinovány s programem zaměřeným na vdechnutí nového života ekosystému. Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare, divize Imaging & Workflow Solutions, 4/2009 Předseda redakční rady Martina Glettniková, Siemens, s. r. o. Vydává AC&C Public Relations, s. r. o. Čistovická 11, Praha 6 Šéfredaktor RNDr. Michal Urban tel Sazba, zlom TAC-TAC agency, s. r. o., ZAJÍMAVOSTI 10 Inovativní metoda pro iterativní rekonstrukci CT snímků PROJEKT 16 Nemocnice Milosrdných bratří si pořídila nový CT přístroj Vydáno v Praze dne Registrace MK ČR pod číslem E Trend vychází čtyřikrát ročně a je distribuován zdarma 2 Trend

3 AKTUÁLNĚ Siemens Healthcare pomohl Haiti Ihned po zemětřesení na Haiti se společnost Siemens Healthcare zmobilizovala a poskytla humanitární pomoc jeho obyvatelům. Sektor Healthcare koncernu Siemens AG poslal celou řadu zdravotnických systémů a potřeb pomocí projektu HOPE, aby tak pomohl zdravotníkům pečujícím o oběti této přírodní katastrofy. Společnost Siemens Healthcare darovala například dvacet ultrazvuků Acuson P10. Tyto ruční přístroje jsou vhodné pro urgentní zdravotní případy na Haiti, neboť jsou navrženy pro výjimečné situace a lékařům a záchranářům poskytují včasnější, rychlejší a přesnější klinické vyhodnocení stavu během vteřin. Systém Acuson P10 nabízí protokol FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma), který umí identifikovat volné tekutiny z orgánů poraněných následkem úrazu způsobeného tupým předmětem a cizí předměty usazené uvnitř těla. Systém funguje na baterie a na jedno nabití dokáže pracovat nepřetržitě jednu hodinu. Průměrný snímek v nouzových případech trvá několik minut. Vzhledem ke kapesní velikosti a hmotnosti kolem 0,7 kg je systém Acuson P10 velmi vhodný pro stísněné a obtížné pracovní podmínky na Haiti. Siemens daroval projektu HOPE také deset analyzérů krevních plynů RAPIDPoint 350. Tyto systémy vyhodnotí během několika minut v prostředí polní nemocnice životně důležité testy krevních plynů a krevních elektrolytů. Spolu s těmito analyzéry krevních plynů dodal Siemens dostatek systémů a potřeb k provedení testů a společně se svým partnerem, firmou Smiths Medical, věnoval také sterilní injekce k odběru krve. V neposlední řadě společnost Siemens darovala pásky Multistix 10 GS Urinalysis v množství postačujícím na testů moči. Tyto testovací pásky napomáhají rychlé diagnóze funkce ledvin, zánětů močových cest, metabolismu uhlovodíků a funkce jater. Technický tým Siemens je k dispozici na telefonu, a projekt HOPE tak podporuje i při nastavení a provozu systémů Trend 3

4 TREND Ekologicky ze všech úhlů 4 Trend

5 TREND Modernizace použitého zdravotnického vybavení s vysokými standardy kvality vdechuje těmto systémům doslova nový život. Ekologicky modernizované systémy společnosti Siemens Healthcare, vyráběné v rámci programu Proven Excellence, budou nyní kombinovány s programem zaměřeným na vdechnutí nového života ekosystému s opětovným zalesněním. Boj se škodlivými emisemi uhlíku na dvou frontách činí z této kampaně jedinečný program v environmentálním portfoliu Siemens. Modernizované systémy společnosti Siemens Healthcare nejsou žádnou novinkou doslova i obrazně. Program Proven Excellence (PE) modernizuje použité zdravotnické přístroje stejnými standardy kvality, které jsou u nového vybavení vyžadovány již více než pět let. VÝZVA: nabízet vysoce kvalitní zdravotnické vybavení s minimálním škodlivým dopadem na životní prostředí vyvíjet udržitelná řešení v sektoru zdravotnictví ŘEŠENÍ: program Proven Excellence výroba modernizovaných systémů s opětovným použitím původních materiálů program Proven Excellence Sustainable Impact obchodní jednotky Siemens Refurbished Systems VÝSLEDEK: roční úspora až tun CO 2 dvojnásobný přínos pro životní prostředí opětovné zalesnění deštných pralesů Poskytovatelé zdravotní péče tak mohou pořídit vše od ultrazvuku přes počítačové tomografy a systémy magnetické rezonance s vysokými standardy kvality, aniž by zruinovali svůj rozpočet. I sám program PE je nyní modernizován, dokonce se kvůli tomu změnil i jeho název na Proven Excellence Sustainable Impact. Kvalitní technologie a konkrétní pomoc přírodě v jednom I v časech hospodářské nestability a krácení rozpočtů cítí poskytovatelé zdravotní péče nutnost ekologických řešení. Nejen environmentálně uvědomělí spotřebitelé poznávají jasné výhody udržitelnosti pro životní prostředí, ale také pro financování. Společnost Siemens uznala tento trend již před dlouhou dobou, a může se tak pochlubit jedním z největších environmentálních portfolií na trhu. Heinrich von Wulfen, regionální výkonný ředitel pro Evropu, Afriku, Střední východ a řízení vztahů se zákazníky společnosti Siemens Healthcare, tvrdí: Nemocnice bojují zejména s tlakem na snížení nákladů. Siemens vidí sám sebe v roli dlouhodobého partnera, který podporuje udržitelnost zdravotní péče dnes i v budoucnosti. Obchodní jednotka společnosti Siemens Refurbished Systems se nyní k tomuto trendu připojuje právě výše zmíněnou environmentální iniciativou Proven Excellence Sustainable Impact. Tento program nabídne zdravotnickým zařízením udržitelné systémy a současně pomůže s ochranou životního prostředí opětovným zalesněním prostřednictvím externích poskytovatelů služeb. Nová kampaň na ochranu životního prostředí je poměrně jednoduchá kupte modernizovaný systém a poskytovatelé služeb společnosti Siemens zasadí stromy v oblastech opětovného zalesňování. Nutnost ekologizace zdravotní péče Není žádným tajemstvím, že ochrana životního prostředí se stala žhavým tématem v politice, médiích a průmyslu. Zdravotní péče asi nepatří mezi hlavní průmyslová odvětví, na něž se vyvíjí tlak, aby zvýšila svou environmentální ohleduplnost, nicméně tento trend roste a je jasné proč. Změna klimatu může mít vliv na lidské zdraví a sektor zdravotnictví bude hrát klíčovou roli nejen při adaptaci na následky této změny, ale také v boji proti ní Trend 5

6 TREND Environmentální dopad zdravotnictví se může na první pohled zdát bezvýznamný, ale ve skutečnosti jsou nemocnice energeticky náročnými institucemi, které přispívají ke změně klimatu, ať už svou nákupní politikou, nakládáním se zdroji či spotřebou energie. Mezivládní panel pro změnu klimatu v roce 2007 oznámil, že například v Brazílii se nemocnice podílejí na celkové komerční spotřebě energie země 10,6 %. Anglický systém zdravotní péče NHS tvrdí, že ekologická stopa zdravotnictví je 18 milionů tun CO 2 ročně, což odpovídá 25 procentům celkových emisí veřejného sektoru ve Velké Británii. Světová zdravotnická organizace (WHO) uznává, že je třeba snížit environmentální dopad odvětví a mezi základní opatření řadí zlepšení designu nemocnic pro snížení objemu odpadu a jeho udržitelného řízení, používání bezpečnějších chemických látek, udržitelné používání zdrojů, jako jsou voda a energie, a pořizování ekologických výrobků. U posledního zmíněného opatření vstupuje do hry obchodní jednotka Siemens Refurbished Systems. Úspora tun oxidu uhličitého Modernizované použité zdravotnické přístroje byly vždy ekologicky výhodnou možností, jak znovu použít v průměru 90 % původních materiálů. Zatímco modernizační proces přispívá k udržitelnosti a prodlužování životního cyklu konkrétního produktu a zároveň recykluje cenné zdroje, nová kampaň na ochranu životního prostředí pomůže společnosti Siemens bojovat s emisemi CO 2 dvěma způsoby snížením emisí jejích vlastních systémů a přispěním k absorpci CO 2 každým zasazeným stromem. Tyto další příspěvky představují jedinečnou příležitost pro zákazníky společnosti zdravotnická zařízení nejenže získají recyklovaný systém s pečetí Proven Excellence, ale navíc přímo přispějí k ochraně životního prostředí. Společnost Siemens Healthcare je registrována v nástroji EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) Evropské unie, který pomáhá firmám hodnotit jejich environmentální výkon v průmyslovém odvětví, podávat o něm zprávy a zlepšovat jej. Každý rok probíhají v německých pobočkách firmy tři audity a sepisují se zprávy o environmentálních ukazatelích. Vloni Siemens informoval, že v obchodním roce provedl modernizaci systémů, což nepřímo přispělo k úspoře téměř tun CO 2. Ve srovnání s výrobním procesem nových systémů obsahuje proces modernizace méně kroků a fáze pořizování materiálu se z produktového životního cyklu zcela odstraňuje. Úspora emisí CO 2 v objemu tun zahrnuje modernizaci i proces nakládání 6 Trend

7 TREND PROGRAM PROVEN EXCELLENCE Všechny systémy, jež Siemens modernizuje, musí před opětovným nasazením do provozu obdržet pečeť kvality Proven Excellence. Pečeť reprezentuje splnění přísných specifikací příslušných mezinárodních norem a standardů a bezpečnostních opatření stanovených globálními institucemi a organizacemi. Jednou takovou organizací je COCIR (Evropský koordinační výbor pro IT v radiologii, elektromedicíně a zdravotnictví), jejímž cílem je propagovat vývoj harmonizovaných mezinárodních standardů a regulační kontroly s ohledem na kvalitu a efektivitu zdravotnických přístrojů. Ekologická studie COCIR na téma Dobrá modernizační praxe, jež uvádí pokyny pro proces modernizace, je již několik let standardem obchodní jednotky Siemens Refurbished Systems. Modernizační proces společnosti Siemens sestává z pěti kroků přísného výběru použitého vybavení, demontáže a deinstalace, modernizace s pečetí Proven Excellence, profesionální opětovné instalace modernizovaného vybavení a záručního a profesionálního servisu. Všechny tyto kroky odpovídají specifikacím COCIR. ZELENĚJŠÍ SIEMENS Program Proven Excellence Sustainable Impact je součástí širšího hnutí společnosti Siemens, zaměřeného na zelená řešení. V oblasti udržitelné zdravotnické infrastruktury nasazuje Siemens nový přístup Green + Hospital. s odpadem, ekologičtější přepravu a výrobní podmínky. Toto množství odpovídá zachycení CO 2 32 hektary tropického deštného pralesa nebo spotřebě elektřiny zhruba domácností. Jak program funguje Siemens zadá opětovné zalesnění jedné z největších organizací, zabývajících se ochranou životního prostředí na světě World Wildlife Fund (WWF). Poskytovatelé zdravotní péče, kteří zakoupí modernizované vybavení, obdrží od firmy Siemens propagační materiál pro své zařízení s uvedením jejich závazku k programu Proven Excellence Sustainable Impact. Tímto způsobem se o ekologických snahách zdravotnických zařízení dozví i jejich pacienti. Siemens bude v rámci iniciativy NEWtrees spolupracovat s WWF v Indonésii. Projekt opětovného zalesnění se nachází v indonéském Sebangau v oblasti středního Kalimantanu. Ochrana a růst se monitorují pomocí geotagů, umístěných na stromech s přesnými souřadnicemi zeměpisné šířky a délky. Zdravotnická zařízení, která se rozhodnou pro tuto možnost, obdrží souřadnice GPS pro oblast, jež v důsledku jejich nákupu také dostane šanci na nový život. Program Proven Excellence Sustainable Impact má za cíl opětovně zalesnit a udržitelně chránit 32 hektarů deštného pralesa, aby tak došlo k dvojnásobnému snížení emisí CO 2. Přínosy zalesnění díky snížení a absorpci CO 2 mohou být revoluční modernizací programu Proven Excellence. A tento nový program, představený na výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA), představuje konkrétní pohyb směrem k ekologičtějším možnostem v sektoru zdravotnictví, který začíná dostihovat ekologický růst ostatních průmyslových odvětví. Tento přístup odpovídá na problémy související se sjednocováním ekologických a ekonomických požadavků sektoru zdravotnictví, aniž by se zaměřoval pouze na nápadnější ekologické aspekty. Jeho jádro není jen v zelených opatřeních, ale také v efektivitě a kvalitě. Z tohoto přístupu budou nemocnice těžit ve všech třech oblastech. Mezi zelené účinky patří nižší náklady na energie, udržitelné a pečlivé používání zdrojů a snížení znečištění. K efektivním účinkům se řadí optimalizace pracovních procesů a účinné přidělování času a nákladů. Kvalitními efekty jsou pak identifikace a bezpečnost pacientů, pohodlné a zdravé procedury a environmentální podmínky podporující zdraví. Projekt Green + Hospital byl vyvinut jako součást závazku společnosti Siemens vůči dlouhodobé udržitelnosti ve zdravotnictví. Kromě efektivních opatření, jež zvyšují kvalitu výkonu a optimalizují efektivitu organizace, podporujeme nemocnice při snižování jejich nákladů a při získávání environmentálních certifikátů, které představují rozhodující konkurenční výhodu, vysvětluje Heinrich von Wulfen Trend 7

8 PROJEKT Naší prioritou je kvalita vyšetření, říká MUDr. Petr Latner, ředitel kliniky PMT Brno Společnost Prime Medical Technologies s. r. o. byla založena v roce 2008 kvůli realizaci dlouhodobého projektu výstavby a provozování pracovišť radiologických a zobrazovacích metod. V září loňského roku byla otevřena její první pobočka, klinika PMT Brno pracoviště magnetické rezonance, která se zatím jako jediná v České republice může pochlubit 1,5T přístrojem Magnetom Essenza značky Siemens. Hovořili jsme s ředitelem této kliniky MUDr. Petrem Latnerem. Klinika působí velice moderně. Byla postavena takříkajíc na zelené louce, nebo jde o zrekonstruovanou budovu? Prostor pro kliniku jsme pečlivě hledali požadovali jsme, aby odpovídal nárokům na umístění technologie a zároveň byl dobře dostupný pro pacienty a ostatní zdravotnická zařízení. Dalším důležitým aspektem byl dostatek vlastních parkovacích míst. Nakonec jsme si vybrali objekt prvorepublikové vily v Brně Králově Poli, který všechny tyto naše požadavky bezezbytku splňuje. Podle čeho jste vybírali dodavatele magnetické rezonance? Preferovali jsme značku, která má renomé a zázemí. Právě takovou značkou je Siemens, jenž nabízí i možnost pořízení dalších doplňkových aplikací to byl také důležitý faktor při rozhodování. Už po instalaci a zkušebním provozu nové magnetické rezonance jsme věděli, že to byla dobrá volba. Budete se specializovat na určitá vyšetření? Vzhledem k tomu, že jsme privátní zařízení, jež nemá výhodu komplementu, státních nemocnic, musíme být maximálně komplexní a provádět všechna standardní vyšetření. Na druhou stranu využíváme externích konzultantů specialistů a s jejich pomocí budeme moci realizovat i některá speciální vyšetření. Chystáte se pole své působnosti rozšířit i o další zobrazovací metody? Ano, máme koncepční plán do budoucna, který s takovým vývojem počítá. Nyní jsme otevřeli první pobočku a teprve po vyhodnocení zpětné vazby od pacientů a lékařů budeme přemýšlet, kudy se dále ubírat. Rozhodně bychom nechtěli zůstat pouze u MR chceme se posouvat směrem ke komplexnosti, zahrnující další zobrazovací metody. Další plány budou do značné míry ovlivňovat legislativní možnosti a limity. Jsme ale klinika zobrazovacích metod, takže zájem o další technologie a rozvoj určitě máme. Připravujeme se na zahájení vlastního výzkumu v oblasti funkční magnetické rezonance za účasti renomovaných vědeckých institucí. Jak probíhá vaše spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními? Naše klinika investovala do radiologického informačního systému. Používáme e-pacs, který nám umožňuje dálkové propojení se sdílenými pracovišti v České republice. Máme tak možnost operativní a bezpečné komunikace se zdravotními pracovišti. Aktuálně pokrýváme požadavky na vyšetření velkého procenta ambulantních specialistů a nemocnic v Jihomoravském kraji. Na co kladete ve vztahu k pacientům největší důraz? Máme zpracovaný a přijatý dokument etické odpovědnosti našeho zdravotního zařízení, v němž je na prvním místě žebříčku hodnot 8 Trend

9 PROJEKT Magnetom Essenza: kvalita za rozumnou cenu Magnetom Essenza je novým přírůstkem do portfolia 1,5teslových celotělových MR scannerů Siemens pro humánní medicínu. Přístroj vychází z konstrukce velmi úspěšného modelu Magnetom Avanto, přičemž se kladl důraz na snadnější instalovatelnost, lepší toleranci vyšetření pacientem a nižší investiční i provozní náklady. Zároveň přístroj nepokrývá plně celé portfolio dnes možných vyšetření na MR, protože je určen pro samostatné instalace vně velkých medicínských komplexů nebo jako další přístroj k již stávajícím 1,5teslovým instalacím. Přístroj velmi dobře vyhovuje pro rutinní MR vyšetření, která činí 90 % všech výkonů na této modalitě. Specializovaná vyšetření typu funkčního vyšetření mozku je vhodné provádět na pracovištích s přímou vazbou na neurochirurgii, specializovaná vyšetření srdce pak na pracovištích s těsným kontaktem na kardiochirurgii apod. Na druhé straně Magnetom Essenza přináší úsporu investičních nákladů a nižší provozní náklady, dané především nižší spotřebou elektřiny a menšími servisními výdaji. Přístroj plně využívá výhod konceptu Tim ve verzích s osmi nebo šestnácti akvizičními kanály. Všechny cívky nepotřebují ladění na pacienta a akviziční systém nepotřebuje kalibraci přijímací cesty před scanem, což podobně jako u Magnetomu Avanto vede k vyšší průchodnosti pacientů. Společně s možností cívkového pokrytí pro všechny vyšetřované obuvedena kvalita vyšetření, na dalším místě pak nadstandardní péče o pacienta. Pro naše pacienty to znamená, že budou vždy vyšetřeni kvalitně a že o ně bude dobře postaráno. Pokud jde o kvalitu vyšetření, je u nás standardem druhé čtení. Každý výkon tedy probíhá tak, že jeden lékař ho popíše a druhý lékař jej při druhém čtení autorizuje. U velmi složitých případů máme možnost využít dálkové konzultace uznávaného odborníka na magnetickou rezonanci prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc. lasti je možné zvýšit průchodnost stroje o % oproti klasické konstrukci s dedikovanými cívkami podle toho, jaký celkový podíl mají víceorgánová vyšetření a a kolik je ležících a nespolupracujících pacientů (eventuálně pacientů na LSS). Z hlediska instalovatelnosti přístroje je významnou předností jen asi poloviční váha magnetu oproti běžnému magnetu 1,5 T. Vlastní magnet včetně krytů je 145 cm dlouhý, takže pacienti pociťují úzkost z uzavřeného prostoru mnohem méně než u magnetů s větší hloubkou. Odpadá tak zatěžující medikace nebo dokonce anestezie u úzkostných pacientů a klaustrofobiků. Homogenita pole na pacientovi je korigovatelná jak shimem prvního řádu ve třech osách, tak i shimem řádu vyššího. Zařízení se variantně dodává s pevným stolem nebo stolem s možností vertikálního pohybu, dále pak s plně vyřešeným chlazením technologie a stínicí klecí vyšetřovny Trend 9

10 ZAJÍMAVOSTI Nová metoda pro iterativní rekonstrukci CT snímků Jednou z hlavních výzev počítačové tomografie je nabídnout vynikající kvalitu obrazů a zároveň pacienty vystavit co možná nejnižší dávce rentgenového záření. Nižší aplikovaná dávka většinou vede k většímu obrazovému šumu a ztrátě kvality obrazu. Společnost Siemens Healthcare proto vyvinula technologii IRIS (Iterative Reconstruction in Image Space), jejíž pomocí vytváří vysoce kvalitní obrazy s použitím nižších radiačních dávek. Počítačová tomografie snímá data z mnoha projekcí a tyto informace pak používá k výpočtu klinických obrazů, jež mohou lékaři následně analyzovat. Nově zavedený algoritmus IRIS pro rekonstrukci axiálních řezů z nezpracovaných CT dat lépe využívá informace uložené ve zdrojových datech a zároveň je mnohem rychlejší než předchozí přístupy k iterativním procesům i přesto, že vyžaduje více rekonstrukčních kroků. V porovnání se současnou standardní metodou pro rekonstrukci obrazů FBP (Filtered Back Projection) nabízí IRIS uživatelům dvě možnosti buď mohou vytvořit stejnou kvalitu obrazů jako s FBP a snížit dávku až o 60 procent, nebo mohou dávku nechat na stejné úrovni a vytvořit výrazně lepší kvalitu obrazu než s FBP. Technologii IRIS v současné době testuje ve světě několik fakultních nemocnic. Většina systémů produktové řady Somatom Definition bude touto technologií vybavena od druhého čtvrtletí roku FBP kompromis mezi kvalitou a šumem V moderních spirálních CT přístrojích jsou pacienti posouváni skrz gantry konstantní rychlostí, zatímco se kolem nich neustále otáčí sestava rentgenové lampy a detektoru. Matematické procesy počítají koeficient zeslabení v rovině příčného řezu a prostorové denzity ze zeslabení záření po průchodu tělem. Tyto měřené hodnoty nezpracovaná data se posléze používají k rekonstrukci klinických obrazů v různých prostorových rovinách, například axiální, koronální, sagitální. V současnosti standardně používaná rekonstrukční metoda FBP je algoritmem, jenž nezpracovaná data převádí na obrazová data filtrací a zpětnou projekcí. Tento proces zahrnuje kompromis mezi prostorovým rozlišením obrazu či jeho kvalitou a obrazovým šumem. Ke snížení obrazového šumu je třeba zvýšit dávku, a tak dosáhnout lepší kvality obrazů. Slibná metoda iterativní rekonstrukce Iterativní rekonstrukce byla poprvé popsána v 70. letech minulého století jako slibná metoda pro tvorbu klinických obrazů s nízkým šumem. Proces tvorby obrazu v tomto případě zahrnuje korekční smyčku, v níž se obrazy počítají ve fázích postupným přiblížením se ke skutečné distribuci denzity. Pro tento účel systém předpokládá distribuci denzity v řezu vyšetřované tkáně a vypočítá výsledný obraz. Z něj jsou následně vytvořena nová, syntetická projekční data, která se porovnají se skutečnými, reálnými nezpracovanými změřenými daty. Pokud se neshodují, systém vypočítá 10 Trend

11 ZAJÍMAVOSTI Rekonstrukce CT dat abdominálního obrazu s využitím standardní metody FBP při plné dávce (obr. 1A) a pomocí algoritmu IRIS s radiací nižší o 60 % (obr. 1B) odpovídající korekční obraz, aby výsledný obraz opravil. V dalším kroku systém opět syntetizuje projekční data a porovná je se změřenými nezpracovanými daty. Tato iterace pokračuje až do dosažení určitého kritéria shody projekcí. Po tomto procesu vykazují opravené obrazy lepší prostorové rozlišení v oblastech s vysokým kontrastem a v oblastech s nízkým kontrastem se vyznačují nižším obrazovým šumem. V oblastech tkáně s homogenní hustotou je obraz méně kontrastní, zatímco hranice tkáně s vysokým kontrastem jsou zachovány. Rozlišení obrazu a obrazový šum již díky tomu na sebe nejsou vázány. Jediným problémem, spojeným s touto metodou, je skutečnost, že měřicí systém CT přístroje musí být během výpočtu syntetických projekčních dat velmi přesně matematicky modelován, což vyžaduje obrovskou výpočetní sílu. Dále je zapotřebí velký počet iterací. Proto se doba výpočtu pro rekonstrukci a požadavky na výpočetní kapacitu zvýší natolik, že tuto proceduru nelze v klinickém prostředí prakticky použít. Až donedávna byla za řešení považována tzv. statistická iterativní rekonstrukce. Ta se vyhýbá exaktnímu matematickému modelování měřicího systému a drasticky snižuje počet iterací, aby se tak vyhnula dlouhým výpočtům. Velká část šumu se odstraní pomocí jednoduchého statistického korekčního modelu, který se zaměřuje pouze na vlastnosti šumu měřených dat. Tato agresivní metoda výrazně zrychluje rekonstrukci obrazů s nižším šumem, vytváří však obrazy, které se mohou tak významně lišit od výsledků standardní technologie FBP, že jsou radiologové často jejich strukturou znepokojeni. Výrazně nižší dávka bez ztráty kvality Na rozdíl od statistické iterativní rekonstrukce používá rekonstrukční algoritmus IRIS společnosti Siemens Healthcare k urychlení rekonstrukce snímku jiný přístup. Všechny informace jsou v prvním rekonstrukčním cyklu převedeny z oblasti nezpracovaných dat, která je díky svému objemu časově náročná na zpracování, do účinnější oblasti obrazových dat. Výsledný master obraz obsahuje ty nejmenší detaily, ale také výrazný obrazový šum, který se odstraní v následných iterativních krocích v oblasti obrazových dat. Tímto způsobem je obraz postupně zbaven obrazového šumu a artefaktů v malých iterativních krocích, jež nemají vliv na vysoké prostorové obrazové rozlišení. To odstraňuje nutnost časově náročných zpětných projekcí. Tento nový přístup umožňuje odborníkům společnosti Siemens jednoduše vytvořit velmi přesné zobrazení skutečných vlastností konečného obrazu z nezpracovaných dat CT přístroje s relativně malým výpočetním výkonem. Algoritmus IRIS, jenž umožňuje akvizici s až o 60 procent nižší radiační dávkou, dosáhne stejného poměru signál-šum jako algoritmus FBP s plnou dávkou. Díky tomu je nový algoritmus schopen výrazně snížit radiační dávku bez ztráty kvality. Jako alternativu lze metodu iterativní rekonstrukce společnosti Siemens použít také k výraznému zvýšení kvality rekonstruovaných obrazů se stejnou dávkou. Ochrana před radiací a snížení dávek při CT vyšetřeních je hlavní prioritou společnosti Siemens Healthcare již od roku 1974, kdy naše společnost představila první počítačový tomograf. Naše CT systémy jsme již vybavili řadou technických inovací, které přispívají ke snižování dávek, podotkl dr. Sami Atiya, výkonný ředitel divize Počítačová tomografie společnosti Siemens Healthcare. Díky algoritmu IRIS můžeme výrazně omezit radiační zátěž téměř u všech CT vyšetření Trend 11

12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko Roky 2008 a 2009 byly pro Nemocnici Blansko velmi významné, neboť během nich digitalizovala všechna svá pracoviště. Stalo se tak v rámci projektů Digitalizace Nemocnice Blansko a Digitalizace Nemocnice Blansko II., na něž získala významnou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Evropské unie. Tato dotace pokryla téměř tři čtvrtiny celkových nákladů. Vroce 2008 získala Nemocnice Blansko na projekt Digitalizace Nemocnice Blansko od Evropské unie 31,67 milionu korun z předpokládané celkové hodnoty investiční akce 45 milionů korun. Většina přístrojů, které si nemocnice v rámci tohoto projektu pořídila, nese značku Siemens. Konkrétně jde o CT přístroj Somatom Emotion, skiagrafický přístroj Ysio s přímou digitalizací obrazu a ultrazvuky Acuson X300 a Sonoline G40. Součástí projektu je i pořízení pracovních stanic pro 40 pracovišť ve všech odděleních nemocnice, kde lze dále v rámci diagnostiky a léčby pacientů využívat programového vybavení k archivaci a přenosu obrazových informací, říká k tomu ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA. K pacientům i zdravotnickému personálu se tak dostaly přístrojové vybavení a navazující technologie, které vedle snížení radiační zátěže umožnily i rozšíření spektra poskytovaných výkonů. NEMOCNICE BLANSKO Nemocnice Blansko je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město Blansko. Toto zařízení poskytuje zdravotní služby v lůžkové a ambulantní, základní i specializované diagnostické, léčebné a preventivní péči. V nemocnici působí šest lůžkových oddělení, která využívají celkem 215 lůžek, z toho 12 lůžek intenzivní péče, 160 lůžek standardní péče, 13 lůžek speciální péče a 30 lůžek péče následné. V rámci ambulantního provozu poskytují svou péči odborné ambulance, rehabilitace, rentgen a nukleární medicína, dále zde působí soukromí praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost a stomatologové. Digitalizace Nemocnice Blansko II. V tomto trendu probíhal i následující rok, respektive navazující Projekt Digitalizace Nemocnice Blansko II., na nějž nemocnice z celkových 29,56 milionu získala z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 20,69 milionu korun. I v této etapě hrály hlavní roli technologie Siemens, konkrétně mamografický RTG přístroj Mammomat Inspiration a SPECT/CT Symbia. Oba přístroje jsou samozřejmě napojeny na systém přenosu a archivace obrazových informací (PACS) instalovaný v první etapě digitalizačních prací. Všechna pracoviště nemocnice tak byla plně digitalizována a definitivně se odstranil mokrý provoz zpracování RTG snímků. 12 Trend

13 ROZHOVOR Všechno šlo jako po másle Rozhovor s MUDr. Danou Kolmačkovou, primářkou oddělení Radiologie Nemocnice Blansko Ve druhé etapě digitalizace Nemocnice Blansko byl mimo jiné pořízen špičkový mamograf Mammomat Inspiration. Tamější lékaři si jej nemohou vynachválit, jak nám při slavnostním otevření mimo jiné sdělila primářka oddělení Radiologie Nemocnice Blansko MUDr. Dana Kolmačková. Jaká je historie mamografických vyšetření ve vaší nemocnici? Mamografický přístroj jsme pořídili už v roce V roce 2003 jsme byli zařazeni do mamárního screeningu, s nímž jsme skončili po dvou letech, protože se nám kvůli nedostatečné osvětě nepodařilo naplnit kvótu pěti tisíc pacientek ročně. Za bývalého vedení se nám nicméně podařilo screening obnovit, takže od roku 2008 se mu opět věnujeme. Nedávná kontrola KOMD, ministerstva zdravotnictví a VZP navíc doporučila jeho prodloužení na další rok, čili do konce roku Jaké změny do tohoto procesu přinesl nový mamograf? Pořízením digitálního mamografu se tento proces neuvěřitelně zkvalitnil. Dva a čtvrt roku jsem pracovala na mamologickém pracovišti v Brně a denně jsem zhlédla minimálně dvě stě snímků, takže to mohu dobře posoudit. Nový přístroj mě velmi překvapil, protože jsem netušila, že kvalita obrazu může být takhle nesrovnatelně lepší. Prokreslení prsní tkáně je až plastické. Dříve jsme u některých nálezů nedokázali rozpoznat, zda se jedná o patologi, nebo jen o sumaci tkáně. Pacientky jsme proto museli zvát častěji na kontroly. Nyní jsou snímky nádherně pročištěné a prokreslené včetně mikrokalcifikací, které se schovávaly v denzní mamě a na některých starších snímcích nebyly prakticky vidět. Jak jsou na tom s kvalitou obrazu další přístroje značky Siemens? Se zvýšením kvality obrazu jsme se setkali už po první etapě digitalizace, kdy jsme pořídili nové CT Somatom Emotion a skiagrafický přístroj Ysio s přímou digitalizací obrazu. Rovněž obraz nových ultrazvuků je nesrovnatelný. Výrazný posun v mamodiagnostice je například v tom, že mamografický přístroj máme vybavený stereotaktickou biopsií, což nám umožňuje provádět punkce ložisek mikrokalcifikací, která nejsou patrná na ultrazvuku. Pacientky jsme dosud museli odesílat na biopsie do Brna, což pro ně nebylo komfortní. Na ultrazvuku jsme dříve nebyli schopni odhalit drobná ložiska, poruchu architektury žlázy nebo větší okrsky mikrokalcifikací. Nyní díky novým přístrojům můžeme provádět punkce pod ultrazvukem i u těchto patologií. Obraz je nesrovnatelně lepší, lze se dobře zorientovat a my vidíme i tenkou jehlu, kterou bychom předtím nedokázali rozeznat. Jaké další změny vy, jako lékaři, respektive laboranti, pociťujete? Určitě kratší dobu vyšetření, navíc se k nám lékařům rychleji dostanou všechny snímky. Laborantky pak oceňují především menší fyzickou námahu ono se to nezdá, ale otáčet s ramenem přístroje a manipulovat s kazetami při zhruba padesáti vyšetřeních denně, to je opravdu dřina. To už teď laborantky dělat nemusí. Předchozí mamograf byl jiné značky. Bylo těžké přejít na technologii Siemens? Vůbec ne, naopak bylo to velmi snadné. Laborantky s tím neměly nejmenší problém. Už byly zvyklé na digitální provoz tří pracovišť, kde technologie Siemens máme, a přístroje této značky jsou navíc uživatelsky velmi přátelské a na obsluhu jednoduché. Dá se tedy říci, že všechno šlo jako po másle, jak řekla s úsměvem jedna z laborantek po prvním dni provozu Trend 13

14 ROZHOVOR Oddělení nukleární medicíny s přístroji jedné značky Špičkové zařízení získalo v rámci projektu digitalizace také oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko. Hybridní kamera SPECT/CT Symbia však není jediným zdejším zařízením od firmy Siemens. Jak nám mimo jiné prozradil jeho přednosta Ing. Stanislav Krejsta, oddělení nukleární medicíny je již vybaveno pouze přístroji této značky. Můžete krátce představit oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko? Jsme oddělením okresního typu a naší specialitou je, že jako jediní v Jihomoravském kraji poskytujeme terapii pomocí otevřených zářičů. Jako jediní tedy máme kromě diagnostické části i část lůžkovou. Naše ambulantní část disponuje mírně nadstandardním vybavením, takže jsme schopni poskytovat nukleárně medicínská vyšetření v celé jejich šíři zabýváme se neurologií, pneumologií, ortopedií, chirurgií, internou a kardiologií a diagnostikou pro terapii pomocí otevřených zářičů. V čem spatřujete hlavní přínosy zařízení Symbia? Klasické nukleárně medicínské vyšetření i ve formě SPECT je stále zatíženo zeslabením záření gama, které prochází různým tkáněmi. Hybridní zařízení Symbia tuto atenuaci, respektive toto zeslabení eliminuje. Korekce na zeslabení nám poskytuje přesnější interpretaci snímků, a tedy i lepší výsledky. Další deficit scintigrafických vyšetření spočíval v tom, že jsme nejrůznější abnormality nedokázali přesně definovat s anatomickými strukturami. Symbia nám však interpretaci s anatomickými strukturami umožňuje, takže se teď dokážeme kvalifikovaněji vyjadřovat k výsledkům našich vyšetření, čímž se opět zlepšuje jejich diagnostická výtěžnost. V neposlední řadě je velkým přínosem menší radiační zátěž, protože pacient vlastně absolvuje dvě vyšetření v jednom a navíc můžeme použít nízkodávkový režim, jenž radiační zátěž ještě dále snižuje. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s tímto přístrojem? Výborné pokud vše bude pokračovat stejně jako doposud, budeme nadšeni. Pořídili jsme kvalitní zařízení s nadstandardními aplikacemi, jako jsou například automatická kontrola kvality či automatická výměna kolimátoru, jež zkracují čas potřebný k zajištění výměny a údržby tohoto komponentu. Tím se zvyšuje efektivita provozu celého oddělení. Efektivitu provozu zvyšuje i možnost komunikace, respektive přenášení dat mezi přístrojem Symbia a starší SPECT kamerou od firmy Siemens, což byl jeden z našich požadavků ve výběrovém řízení. V neposlední řadě máme všechny přístroje zapojené do sítě PACS, takže všechna pořízená data můžeme vyhodnocovat na kterémkoli počítači. Je vaše oddělení vybaveno i dalšími přístroji značky Siemens? Jsem rád, že nyní jsme vybaveni pouze přístroji jednoho výrobce. Dříve jsme zde mívali zařízení různých značek, postupně jsme ale přecházeli na značku Siemens, na niž jsme nákupem SPECT/CT přešli zcela. Pro nás to nese celou řadu výhod, počínaje jedním servisem a konče jedním aplikačním přístupem. 14 Trend

15 ZAJÍMAVOSTI CT odhaluje tepenná onemocnění u mumií Ateroskleróza je nejrozšířenějším onemocněním u většiny národů na světě. Ve své prezentaci na vědecké sekci Americké asociace pro onemocnění srdce (AHA) v Orlandu na Floridě dokázal mezinárodní výzkumný tým, že problémy s cévním řečištěm trpěli lidé již ve starověku. Pomocí CT přístroje Siemens Somatom Emotion 6 tento tým objevil aterosklerózu u egyptských mumií starých až let. Tým kardiologů pod vedením hlavních výzkumníků, lékařů Gregory Thomase a Adela Allama, čtyři dny vyšetřoval 20 mumií z Muzea egyptských starověkých památek v Káhiře. Do analýzy byly navíc přidány dvě již nasnímané mumie. Kardiologové pracovali společně s odborným egyptským archeologickým týmem. Výzkumníci chtěli vědět, zda měli lidé ve starověku zdravější cévy než dnešní populace. Jedním z důležitých požadavků bylo předměty studie během vyšetření nepoškodit. Společnost Siemens proto studii sponzorovala a podpořila proces technickými konzultacemi na místě před zpracováním obrazů. Vzhledem k velikosti bylo možné CT přístroj umístit do přívěsu hned vedle káhirského muzea, což usnadnilo logistiku. Výzkumný tým se zaměřil na použití radiografie tepenných cév. U současných lidí se v nich často objeví tukové proužky, které blokují průtok krve. Tým ke svému překvapení zjistil, že devět z šestnácti mumií, u nichž byli výzkumníci schopni identifikovat cévy, mělo kalcifikace ve stěně, což ukazuje na problémy s cévním řečištěm. Ateroskleróza se nevyhnula ani ženám. Kalcifikace byly pozorovány jak u mužských, tak u ženských mumií. Tito jednotlivci žili v období mezi rokem 1570 před naším letopočtem a rokem 364 našeho letopočtu. Ti, jejichž identitu bylo možné určit (většina), požívali vyššího společenského postavení. Ateroskleróza jako u současných pacientů Spojili jsme vědu, kterou oni vyvinuli před lety, s technologií přesného nástroje 21. století šestiřadého CT přístroje Somatom Emotion a zjistili jsme informace o zdraví a nemocích napříč stoletími, uvedl dr. Randall Thompson, profesor medicíny na Fakultě lékařství na Univerzitě Missouri-Kansas City. Mumie mají zachované části kardiovaskulárního systému, které byly jasně rozpoznatelné. Na CT snímcích vypadá ateroskleróza stejně jako u současných pacientů. Technologie nám umožnila zjistit, že tato nemoc postihovala lidi ještě před Mojžíšem, a poskytla nám náhled do moderního lidského zdraví. Toho jsme schopni dosáhnout bez porušení ostatků lidí, kteří žili před velmi dlouhou dobou. Ač nevíme, zda ateroskleróza způsobila smrt některé ze zkoumaných mumií, můžeme potvrdit, že toto onemocnění se u mnoha z nich vyskytlo. Očividně bylo poměrně běžné u starověkých Egypťanů vysokého socioekonomického postavení, kteří žili až před lety, sdělil dr. Thomas, klinický procesor kardiologie na Kalifornské univerzitě v Irvine. Nálezy ukazují, že se budeme muset podívat i na jiné než moderní rizikové faktory, abychom tomuto onemocnění zcela porozuměli. Výsledky studie byly prezentovány v časopisu Americké lékařské asociace (JAMA). Kromě společnosti Siemens Healthcare podpořily studijní tým také Egyptská národní banka a Nadace Nemocnice sv. Lukáše v Kansas City Trend 15

16 PROJEKT Slavnostního přestřižení pásky se ujali první náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský (vlevo) a zastupující ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Ing. Zdeněk Buštík 16 Trend

17 PROJEKT Nemocnice Milosrdných bratří si pořídila nový CT přístroj Brněnská Nemocnice Milosrdných bratří slavnostně uvedla do provozu nový přístroj počítačové tomografie, Siemens Somatom Emotion 16. Nejde o první instalaci této modality CT přístroj ve zdejší nemocnici fungoval již deset let. Za celou dobu své činnosti potřeboval pouze dvakrát výměnu rentgenové lampy, přičemž poslední lampa vydržela rekordních 630 tisíc skenů. Šestnáctivrstvý multidetektorový přístroj Somatom Emotion 16 od firmy Siemens se vyznačuje výrazně lepším rozlišením, vyšší rychlostí provedení vyšetření a podstatně nižší radiační zátěží. Také sortiment vyšetření, který je možné na tomto přístroji provádět, je širší. Ze získaných základních dat lze na počítačové bázi rekonstruovat mnoho cenných údajů například virtuální kolonoskopie, CT angiografie, rekonstrukce poměrů v břišní a hrudní dutině či rekonstrukce kostí při frakturách, uvedla primářka radiodiagnostického oddělení SOMATOM EMOTION 16 Somatom Emotion 16 je vzduchem chlazené CT, které potřebuje pouze necelých 20 m 2 instalačního prostoru. Spolu s nízkou nákupní cenou a nízkými provozními náklady to z něj činí ekonomicky velmi výhodný přístroj, dostupný i malým zdravotnickým zařízením. Z technologického hlediska může Somatom Emotion 16 nabídnout všechny výhody moderních 16vrstvých systémů akvizici obrazů bez obrazových artefaktů, vysokou kvalitu diagnostických obrazů (díky možnosti nastavení kolimace až na 0,6 mm), maximální rychlost otáčení gantry 0,5 sekundy a velkou sadu klinických aplikací. Díky rekonstrukční rychlosti až 16 obrazů za sekundu a automatické rekonstrukci axiálních, sagitálních, koronálních a dvojitě zešikmených obrazů umožňuje tento přístroj rychlé stanovení diagnózy. Nemocnice Milosrdných bratří MUDr. Zdeňka Skripová. Počet pacientů vyšetřených na CT pracovišti tohoto zdravotnického zařízení každoročně stoupá o zhruba 500 lidí. Původní CT za deset let své služby zvládlo vykonat téměř 30 tisíc vyšetření. Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří provádí ultrazvuková a radiodiagnostická vyšetření jak hospitalizovaným a ambulantním pacientům nemocnice, tak i pacientům praktických lékařů a ambulantních specialistů. V poslední době se stále více rozvíjí primářka MUDr. Zdeňka Skripová také spolupráce s odbornými ambulancemi ostatních nemocnic v regionu. Toto oddělení používá již více než tři roky bezfilmovou technologii a je součástí digitální metropolitní sítě brněnských zdravotnických zařízení. Nemocnice Milosrdných bratří Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a po pražské Nemocnici Na Františku druhou nejstarší v Česku. V listopadu 2007 oslavila výročí 260 let od svého vzniku. Ve své době byla jednou z nejmodernějších nemocnic v republice a působily zde výrazné lékařské osobnosti, jako byli například urolog profesor Karel Neuwirt nebo ortoped profesor Jan Zahradníček. V současnosti je Nemocnice Milosrdných bratří příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno. Každodenně poskytuje péči pacientům na 510 nemocničních lůžkách (z toho 243 v obou léčebnách dlouhodobě nemocných) a dalším desítkám až stovkám lidí ambulantně. Nemocnice ošetří ročně pacientů (včetně ambulantních vyšetření), počet hospitalizovaných se pohybuje kolem za rok. Péči o pacienty i zázemí ústavu se věnuje téměř šest set stálých zaměstnanců. Nemocnice již několik let hospodaří za pomoci provozní dotace statutárního města Brna s vyrovnanou bilancí Trend 17

18 PROJEKT Onkologie FN Plzeň získala nové přístroje Fakultní nemocnice Plzeň si pořídila nové přístrojové vybavení pro komplexní onkologické centrum v celkové hodnotě 96,5 milionu korun. Realizaci celého projektu umožnila významná dotace z Evropské unie, která z Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytne prostřednictvím Integrovaného operačního programu částku ve výši 82 milionů korun (85 % nákladů). Zbylých 15 % uhradí Ministerstvo zdravotnictví ČR ze státního rozpočtu. Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň je důležitým krokem, který umožní dovybavení onkologického centra, a tím zlepšení péče o onkologické pacienty, říká Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka nemocnice. Modernizací celkem osmi přístrojů se zlepší a zpřesní především diagnostika nádorových onemocnění, ale také následná léčebná péče o tyto pacienty. Přístroj pro fluoroskopii i radiografii FN Plzeň v rámci této významné investiční akce zakoupila většinu přístrojů od firmy Siemens mimo jiné SPECT/CT kameru Symbia T6, digitální RTG mamograf Mammomat Inspiration, RTG C-rameno Arcadis Orbic a v neposlední řadě RTG skiaskopii Axiom Luminos drf. Přístroj AXIOM Luminos drf boří zeď mezi fluoroskopií a radiografií. S tímto systémem 2 v 1 je možné provádět jak vylepšenou digitální fluoroskopii, tak digitální radiologické zobrazování. Jeho 43 x 43 cm velký dynamický plochý detektor a výškově nastavitelný stůl, který lze snížit na výšku pouhých 48 cm, se starají o multifunkčnost, výjimečné pohodlí a optimalizaci práce. Komplexní onkologické centrum FN Plzeň Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň, uznané Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou onkologickou společností JEP, zajišťuje pro oblast Plzeňského i Karlovarského kraje a přilehlých regionů komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním. Nabízí tedy nejmodernější diagnostické metody a léčbu chirurgickou, chemoterapií a radiologickou (ozařováním) i následnou ambulantní péči a rehabilitaci. To vše v rámci jednoho zdravotnického zařízení. Funguje jako mezioborové pracoviště, tedy na základě spolupráce všech medicínských oborů v rámci nemocnice. Radioterapeutické a onkologické oddělení FN Plzeň ročně zaeviduje kolem dvou tisíc nových pacientů. FAKTA O FN PLZEŇ Rozmístění do čtyř samostatných areálů na různých místech v Plzni Počet lůžek: Počet zaměstnanců (přepočtený úvazek): Počet zaměstnanců (fyzických osob): Klinik / ústavů / oddělení: 50 Roční obrat: 3,4 mld. Kč Vyrovnané hospodaření Ročně více než: hospitalizací porodů ambulantních vyšetření 18 Trend

19 PRODUKTY syngo.plaza Řešení pro lepší čtení klinických snímků a organizaci práce Společnost Siemens Healthcare přichází s prvním systémem PACS (Picture Archiving and Communications System), který na jednom místě spojuje prohlížení ve 2D, 3D a 4D, a mění tak způsob čtení multimodalitních snímků. Siemens tuto inovaci s názvem syngo.plaza představil na 95. vědeckém shromáždění a výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA). Inovace zaměřené na zákazníky máme ve společnosti Siemens v krvi a syngo.plaza je jejich příkladem, sdělil Arthur Kaindl, výkonný ředitel divize Image and Knowledge Management společnosti Siemens Healthcare. Vůbec poprvé nyní nabízíme rychlé a přesné čtení multimodalit na jediném pracovišti s jedním intuitivním uživatelským rozhraním. Přitom pomáháme ochraňovat investice našich zákazníků, protože je možné upravit stávající hardware. Připravené čtení Jakmile se snímek vytvoří, syngo.plaza automaticky identifikuje jeho typ na bázi použitého snímače. Poté, podle komplexnosti případu, zvolí odpovídající aplikaci 2D, 3D nebo 4D. Díky integraci s novým softwarem pro zobrazování Siemens syngo.via mohou uživatelé k potřebným aplikacím tohoto softwaru přistupovat přímo z aplikace syngo.plaza. V kombinaci se sjednoceným uživatelským rozhraním to umožňuje bezproblémový přechod mezi různými aplikacemi a napomáhá zrychlovat čtení. Díky svému širokému využití pomáhá syngo.plaza zvládnout i komplexní multimodalitní případy, a to pomocí přístupu k aplikacím syngo.via a syngo Multimodality Workplace. Díky funkci Patient Jacket umožňuje syngo.plaza náhled do pacientovy anamnézy včetně předchozích vyšetření, zpráv a prezentací DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Personalizované pracoviště Kromě svých jedinečných čtecích schopností nabízí syngo.plaza uživatelům také dva režimy zobrazení. Prvním je předem nastavené intuitivní rozhraní, druhým je pak možnost personalizace uživatelem, který definuje a používá preferovaný vzhled. Tento náhled závislý na rolích pomáhá organizovat proces čtení a eliminovat ztrátu času při úpravě striktně uniformních technologií PACS. Čas šetřící nástroj Smart Select navíc uživatelům umožňuje přístup k nejčastěji používaným funkcím přímo na diagnostické obrazovce, aniž by se museli na snímek přestat dívat. Inovativní systémová architektura řešení syngo.plaza také umožňuje klinickým odborníkům přístup k softwaru jak v jejich zařízení, tak vzdáleně. Bezpečná investice Řešení syngo.plaza pomáhá chránit investici zákazníků, neboť uživatelům nabízí možnost doplnit stávající hardware, funkce a úložiště. Systém podporuje IT komponenty, které vyhovují potřebám uživatelů a nabízejí optimální poměr cena-výkon. Uživatelé si mohou navíc snadno zvyknout na změny v jejich vlastním prostředí a umožnit svému systému PACS růst podle jejich potřeb a rozpočtu a s neustálými technickými inovacemi, které je udržují o krok napřed. Škálovatelné úložiště řešení syngo.plaza vyhovuje požadavkům uživatelů zahrnuje různá řešení počínaje dedikovaným a konče sdíleným úložištěm, jednoduché i vícenásobné archivy a řešení pro jediné pracoviště až po firemní PACS to vše bez vlivu na výkon Trend 19

20 PRODUKTY 20 Trend

21 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje pro celotělovou diagnostiku MR s technologiemi Tim a Dot Společnost Siemens Healthcare představila kromě již známé technologie Tim (Total Imaging Matrix) nový produkt Dot (Day optimizing throughput), a dále tak posunula produktivitu MR vyšetření k vyšší pacientské prostupnosti a uživatelskému komfortu. Obě technologie jsou uplatněny na zcela nových přístrojích magnetické rezonance Magnetom Aera 1,5 T a Magnetom Skyra 3 T. Tyto přístroje byly poprvé předvedeny odborné veřejnosti na 95. vědeckém shromáždění a výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA), jež se konalo koncem roku 2009 v Chicagu. Novými produkty konkuruje firma Siemens paradoxně sama sobě, neboť jako leader v technologiích MR v humánní medicíně dosud nabízela a nabízí přístroje přístroje Magnetom Avanto pro diagnostiku na 1,5 T a Magnetom Verio pro diagnostiku na 3 T, které představují naprostou špičku v oboru a vynikají řadou unikátních a vysoce užitečných vlastností. Podívejme se nyní na na tyto přístroje blíže. V roce 1997 představil Siemens první MR scannery s možností skládání cívek pro konkrétní vyšetření přímo na pacientovi. Přineslo to daleko větší prostupnost, lepší variabilitu podle zobrazované anatomie a lepší poměr signál šum ve výsledných obrazech. Celý systém byl navíc vybaven jednotným uživatelským rozhraním, které se postupně rozšířilo na všechny modality Siemens pro diagnostiku a terapii včetně pracovních stanic. Tím byl uživatel zbaven břemene učit se neustále nový software s každým dalším přístrojem na pracovišti za předpokladu, že u zákazníka měla dobrá rozhodnutí komplexní charakter a kupoval stále přístroje od naší firmy. To se týkalo v MR nejprve přístrojů Magnetom Symphony a Magnetom Harmony a dále Magnetomu C! s permanentním magnetem 0,33 T. Všechny tyto stroje již nepotřebovaly přípravu před každou akvizicí na kalibraci přijímače (úspora cca 30 sekund na každý scan). Krátkou dobu byl nabízen podobně vybavený přístroj s vertikálním polem 1 T a takzvaně otevřeným řešením Magnetom Rapshody, který ale vykazoval již z použitého principu značnou citlivost na vibrace z okolí a vertikální pole nedávalo fyzikální předpoklady pro rozvoj cívkového konceptu na vyšší cívkovou denzitu. Tento koncept firma zcela opustila v roce Mnohem lépe vyhoví jako otevřený systém magnet s horizontálním polem, tvořeným supravodivým solenoidem s důrazem na velikost pacientského otvoru a co možná nejkratší stavební délku. Dalším převratným krokem bylo uvedení Magnetomu Avanto (délka magnetu 160 cm včetně krytů) a Magnetumu Espree (125 cm včetně krytů) s novou technologií lokálních cívek Tim (Total Imaging Matrix). Tento koncept široce rozvíjí technologii uvedenou na předcházejících strojích do podoby, poskytující vysokou cívkovou denzitu pro každou vyšetřovanou oblast. Veškeré cívky tohoto konceptu nepotřebují ladění, a tak odpadl další čas, který byl dříve vyžadován pouze pro kalibraci systému a nesloužil k aktivní akvizici dat. Tato technologie byla v krátké době použita i na vysokopolovém magnetu Magnetom Trio A Tim a později na Veriu. Komerční úspěch Magnetomu Espree a Veria s unikátní velikostí pacientského otvoru magnetu o průměru 70 cm jasně ukázal vývojovým pracovníkům požadavek uživatele. Tato zpětná vazba moderovala zaměření vývoje směrem ke krátkým magnetům s velkým pacientským prostorem o průměru 70 cm, a to na poli 1,5 Tesla i 3 Tesla. Zároveň vývoj opustil do té doby obvyklý způsob specifikace vyšetřovacího prostoru (FOV) jako virtuální koule nebo elipsoidu se středem v isocentru magnetu a nahradil jej válcovým prostorem, který daleko lépe pokrývá zobrazované anatomie a při skládání výsledného obrazu z dílčích vyžaduje mnohem menší přesahy obrazů (True Form technology). Velmi dobře je uplatnitelná technologie CT Tim z Avanta a Espree, která umožňuje zobrazovat s trvalým pohybem pacientského stolu v oblasti blízké isocentru magnetu, čili v oblasti s nejlepšími předpoklady pro akvizici dat. Zároveň pro periferní a celotělovou CE angiografii odpadají jalové transportní časy a lze mnohem lépe sledovat bolus KO v cévním řečišti. Požadavky zákazníků směřovaly ve vybraných případech také k odpojitelnosti vyšetřovacího stolu a jeho snadnému vyvezení z vyšetřovny. Proto vývoj nových strojů respektoval variantně i tento požadavek. Nejvyšší akcent se v současné době klade na cívkovou denzitu u povrchových cívek a vysoký počet přijímaných kanálů, což vývoj ovlivnilo zásadně Trend 21

22 PRODUKTY Všechny tyto požadavky zadání vývoje byly beze zbytku respektovány a realizovány ve strojích Magnetom Aera (1,5 T) a Magnetom Skyra (3 T). Tyto stroje mohli návštěvníci poprvé obdivovat na technické výstavě při RSNA 2009 v Chicagu. Lepší produktivita ve všech aspektech Dnešní zdravotnické prostředí stále více čelí nižšímu počtu personálu, nižším platbám a nedostatku času. Díky pokročilému řešení RF se Siemens mohl zaměřit na produktivitu napříč celým pracovním procesem MR, a proto vyvinul vyšetřovací algoritmus Dot. Tímto se umocňuje výkon technologie Tim a ve výsledku poskytuje TIM 4G Po konvenční a maticové technologii uvedl Siemens v roce 1997 na trh řešení IPA (Integrated Panoramic Array), unikátní technologii Tim pak představil v roce Od té doby se systémů Tim prodalo přes Nejnovější verze Tim 4G představuje nejpokročilejší generaci cívkové technologie čtvrtou generaci, jež nabízí řadu funkcí pro vyšší flexibilitu, přesnost a rychlost. Přichází s nově navrženými cívkami s ultra vysokou hustotou s maticí až 204 cívkových prvků, které využívají až 128 kanálů. vyšší jistotu diagnózy, snadnost použití a vyšší produktivitu. Jedná se o automatizací a personalizací vyšetření každého pacienta. Snažíme se být součástí řešení problémů dnešního zdravotnictví. Siemens je velmi hrdý na to, že zahajuje novou éru MR, sdělil Walter Maerzendorfer, výkonný ředitel divize Magnetické rezonance společnosti Siemens Healthcare. Technologie Tim a Dot nabízejí rychlejší vyšetření, a tím o 30 procent vyšší produktivitu. Tim: flexibilita, přesnost, rychlost Tim 4G je nejnovější technologií přizpůsobující se pacientovi, zlepšující kvalitu snímků (poměr signál-šum a prostorové rozlišení) a rychlost akvizice (PAT) a zvyšující produktivitu v každodenní praxi. Nabízí nový systém RF a vyspělejší cívkovou architekturu, která v menším prostoru pojme více cívkových prvků (až 204 současně připojitelných cívkových elementů a 48 kanálů ve standardní konfiguraci), což nabízí možnost širšího a účinnějšího nasazení paralelních akvizičních technik (PAT) ve všech směrech a ve dvou směrech současně. Výsledkem jsou snímky s vysokým rozlišením, pořízené v rekordním čase. Pomocí až 128 kanálů nabízí Tim dostatečný počet kanálů pro využití cívek s ultra vysokou hustotou. Tim umožňuje vyšší rozlišení a celkové zorné pole až 205 cm, aniž by se musela přesunout jediná cívka či přeložit pacient. Cívky nové generace Design cívek DirectConnect přináší bezkabelové cívky pro rychlé a snadné nastavení a vyšší poměr signál-šum. Flexibilnější cívky SlideConnect s možností ovládání jednou rukou dále usnadňují přípravu pacienta. Je možné je bezproblémově integrovat pro pokrytí velkých anatomických celků, například v kombinaci cívkových prvků pro oblast hlavy, krku, těla a páteře pro vytvoření neurovaskulární matice. Tyto cívky jsou navíc neuvěřitelně lehké (18kanálová tělová cívka váží přibližně jeden kilogram) a ohleduplné vůči pacientům. Nový vyšetřovací stůl Tim Dockable Table je vybaven integrovanou a snímatelnou 32kanálovou páteřní cívkou a díky integrovaným cívkovým portům DirectConnect a SlideConnect je zcela kompatibilní s technologií Tim. Těžce nemocní, postižení, obézní a nehybní pacienti mohou být připraveni mimo vyšetřovnu a k vyšetření přivezeni na vyšetřovacím stole. Nosnost vyšetřovacího stolu je až 250 kg se zachováním všech pohybů a pro bezpečnost pacientů je stůl vybaven madly. K magnetu se snadno připojí a umožňuje rychlejší přípravu vyšetření a jeho vyšší spolehlivost u špat- 22 Trend

23 PRODUKTY ně pohyblivých pacientů. DirectRF nový, zcela digitální design Tim integruje v magnetu všechny vysílací a příjmové RF komponenty. Tento kompaktní design umožňuje okamžitou smyčku zpětné vazby pro adaptaci sekvencí v reálném čase (B1 homogenita aplikace TimTX TrueForm). Dot: personalizovaný, řízený, automatizovaný Centrace vyšetřované oblasti není v rozhodující většině aplikací nutná a probíhá automaticky. Dot navrhuje optimální vyšetřovací strategii a vyžaduje pouze potvrzení před zahájením snímání. Přizpůsobí se kapacitě jednoho zadrženého dechu každého pacienta a pak vybere nejvhodnější snímkovací protokol. Personalizované vyšetření je možné snadno opakovat, i když se změní podmínky. Pacient při následných kontrolách pokaždé absolvuje snadno srovnatelné vyšetření. Dot lze také snadno přizpůsobit standardům péče konkrétní instituce. Průvodce, nabízející okamžitou pomoc Dot uživatele krok za krokem provází i těmi nejkomplikovanějšími vyšetřeními pomocí asistence v reálném čase a nabízí okamžitou pomoc, rady jak na to s příklady snímků. Dot lze snadno upravit podle kroků, snímků, textu a protokolů tak, aby se řídil individuálními standardy péče. Standardní snímkování je dokončeno rychleji, snadněji a s nižším výskytem chyb či opakování pomocí inteligentních automatizovaných pracovních procesů. Automatizované polohování a nastavení řezů přináší kvalitu snímků u všech pacientů. Dot také integruje do procesu snímkování příkazy AutoVoice, což zabezpečuje synchronizované načasování dýchání a snímkování a poskytuje tak laborantovi větší klid a jistotu. Dot poskytuje optimalizované postupy pro vyšetření mozku, srdce, dutiny břišní a kolen a pro angiografické a onkologické vyšetření. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Tlak na kontrolu nákladů v nemocničním prostředí při poskytování nejlepší péče ještě nikdy nebyl tak velký. Naším závazkem je pokračovat v investicích do technologických inovací, které mohou hrát roli při zlepšování účinnosti zdravotní péče, uvedl Walter Maerzendorfer. Uvedením těchto revolučních systémů MR na trh jsme se zaměřili na zvýšení produktivity našich zákazníků a zlepšení zkušeností jejich pacientů. Hovořil o dvou nových přístrojích Magnetom Aera (1,5 T) a Magnetom Skyra (3 T), vybavených 70 cm otevřeným tunelem s inovacemi Tim a Dot. Sedmdesát centimetrů široký otevřený magnet přístrojů Magnetom Aera a Skyra zvládne vyšetřit i velmi obézní pacienty nebo pacienty připojené na LSS. Otevřený design pomáhá snížit dávky sedativ, minimalizuje stres u klaustrofobických pacientů a vede také k vyšší pacientské prostupnosti. Super krátké magnety umožňují provádění mnoha studií, při nichž hlava pacienta zůstává mimo tunel nebo poskytují pacientovi široký výhled z magnetu a kontakt s okolím, což je pro minimalizaci úzkosti z malého prostoru a neznáma velmi užitečné. Vyšší produktivita díky syngo.via Všechny zmíněné funkce vedou k vyšší jistotě diagnózy, snazší a rychlejší péči o pacienta a vyššímu pohodlí uživatele i pacienta. Vyšší produktivitu přístroje navíc podporuje nový zobrazovací software Siemens syngo.via, který automaticky třídí snímky, připravuje případ a každý krok přitom řídí uživatel. Jedinečným způsobem integruje zobrazovací modality a IT a odkudkoli umožňuje přístup k informacím a jejich sdílení. Plánovat protokol je nyní možné vzdáleně a veškeré potřebné informace se automaticky aplikují. Technologie Tim a Dot společně se softwarem syngo.via dramaticky zvyšují produktivitu MR tím, že mění celý pracovní proces od plánování přes snímkování až po hodnocení a sdílení výsledků Trend 23

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více