Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra"

Transkript

1 Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje pro celotělovou diagnostiku MR s technologiemi Tim a Dot

2 OBSAH Obsah PROJEKT 8 Naší prioritou je kvalita vyšetření, říká MUDr. Petr Latner, ředitel kliniky PMT Brno ZAJÍMAVOSTI 10 Inovativní metoda pro iterativní rekonstrukci CT snímků PROJEKT 12 Digitalizace Nemocnice Blansko ZAJÍMAVOSTI 15 CT odhaluje tepenná onemocnění u mumií PROJEKT 18 Onkologie FN Plzeň získala nové přístroje PRODUKTY 19 syngo.plaza Řešení pro lepší čtení klinických snímků a organizaci práce 4 Ekologicky ze všech úhlů Ekologicky modernizované systémy společnosti Siemens Healthcare, vyráběné v rámci programu Proven Excellence, budou nyní kombinovány s programem zaměřeným na vdechnutí nového života ekosystému. Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare, divize Imaging & Workflow Solutions, 4/2009 Předseda redakční rady Martina Glettniková, Siemens, s. r. o. Vydává AC&C Public Relations, s. r. o. Čistovická 11, Praha 6 Šéfredaktor RNDr. Michal Urban tel Sazba, zlom TAC-TAC agency, s. r. o., ZAJÍMAVOSTI 10 Inovativní metoda pro iterativní rekonstrukci CT snímků PROJEKT 16 Nemocnice Milosrdných bratří si pořídila nový CT přístroj Vydáno v Praze dne Registrace MK ČR pod číslem E Trend vychází čtyřikrát ročně a je distribuován zdarma 2 Trend

3 AKTUÁLNĚ Siemens Healthcare pomohl Haiti Ihned po zemětřesení na Haiti se společnost Siemens Healthcare zmobilizovala a poskytla humanitární pomoc jeho obyvatelům. Sektor Healthcare koncernu Siemens AG poslal celou řadu zdravotnických systémů a potřeb pomocí projektu HOPE, aby tak pomohl zdravotníkům pečujícím o oběti této přírodní katastrofy. Společnost Siemens Healthcare darovala například dvacet ultrazvuků Acuson P10. Tyto ruční přístroje jsou vhodné pro urgentní zdravotní případy na Haiti, neboť jsou navrženy pro výjimečné situace a lékařům a záchranářům poskytují včasnější, rychlejší a přesnější klinické vyhodnocení stavu během vteřin. Systém Acuson P10 nabízí protokol FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma), který umí identifikovat volné tekutiny z orgánů poraněných následkem úrazu způsobeného tupým předmětem a cizí předměty usazené uvnitř těla. Systém funguje na baterie a na jedno nabití dokáže pracovat nepřetržitě jednu hodinu. Průměrný snímek v nouzových případech trvá několik minut. Vzhledem ke kapesní velikosti a hmotnosti kolem 0,7 kg je systém Acuson P10 velmi vhodný pro stísněné a obtížné pracovní podmínky na Haiti. Siemens daroval projektu HOPE také deset analyzérů krevních plynů RAPIDPoint 350. Tyto systémy vyhodnotí během několika minut v prostředí polní nemocnice životně důležité testy krevních plynů a krevních elektrolytů. Spolu s těmito analyzéry krevních plynů dodal Siemens dostatek systémů a potřeb k provedení testů a společně se svým partnerem, firmou Smiths Medical, věnoval také sterilní injekce k odběru krve. V neposlední řadě společnost Siemens darovala pásky Multistix 10 GS Urinalysis v množství postačujícím na testů moči. Tyto testovací pásky napomáhají rychlé diagnóze funkce ledvin, zánětů močových cest, metabolismu uhlovodíků a funkce jater. Technický tým Siemens je k dispozici na telefonu, a projekt HOPE tak podporuje i při nastavení a provozu systémů Trend 3

4 TREND Ekologicky ze všech úhlů 4 Trend

5 TREND Modernizace použitého zdravotnického vybavení s vysokými standardy kvality vdechuje těmto systémům doslova nový život. Ekologicky modernizované systémy společnosti Siemens Healthcare, vyráběné v rámci programu Proven Excellence, budou nyní kombinovány s programem zaměřeným na vdechnutí nového života ekosystému s opětovným zalesněním. Boj se škodlivými emisemi uhlíku na dvou frontách činí z této kampaně jedinečný program v environmentálním portfoliu Siemens. Modernizované systémy společnosti Siemens Healthcare nejsou žádnou novinkou doslova i obrazně. Program Proven Excellence (PE) modernizuje použité zdravotnické přístroje stejnými standardy kvality, které jsou u nového vybavení vyžadovány již více než pět let. VÝZVA: nabízet vysoce kvalitní zdravotnické vybavení s minimálním škodlivým dopadem na životní prostředí vyvíjet udržitelná řešení v sektoru zdravotnictví ŘEŠENÍ: program Proven Excellence výroba modernizovaných systémů s opětovným použitím původních materiálů program Proven Excellence Sustainable Impact obchodní jednotky Siemens Refurbished Systems VÝSLEDEK: roční úspora až tun CO 2 dvojnásobný přínos pro životní prostředí opětovné zalesnění deštných pralesů Poskytovatelé zdravotní péče tak mohou pořídit vše od ultrazvuku přes počítačové tomografy a systémy magnetické rezonance s vysokými standardy kvality, aniž by zruinovali svůj rozpočet. I sám program PE je nyní modernizován, dokonce se kvůli tomu změnil i jeho název na Proven Excellence Sustainable Impact. Kvalitní technologie a konkrétní pomoc přírodě v jednom I v časech hospodářské nestability a krácení rozpočtů cítí poskytovatelé zdravotní péče nutnost ekologických řešení. Nejen environmentálně uvědomělí spotřebitelé poznávají jasné výhody udržitelnosti pro životní prostředí, ale také pro financování. Společnost Siemens uznala tento trend již před dlouhou dobou, a může se tak pochlubit jedním z největších environmentálních portfolií na trhu. Heinrich von Wulfen, regionální výkonný ředitel pro Evropu, Afriku, Střední východ a řízení vztahů se zákazníky společnosti Siemens Healthcare, tvrdí: Nemocnice bojují zejména s tlakem na snížení nákladů. Siemens vidí sám sebe v roli dlouhodobého partnera, který podporuje udržitelnost zdravotní péče dnes i v budoucnosti. Obchodní jednotka společnosti Siemens Refurbished Systems se nyní k tomuto trendu připojuje právě výše zmíněnou environmentální iniciativou Proven Excellence Sustainable Impact. Tento program nabídne zdravotnickým zařízením udržitelné systémy a současně pomůže s ochranou životního prostředí opětovným zalesněním prostřednictvím externích poskytovatelů služeb. Nová kampaň na ochranu životního prostředí je poměrně jednoduchá kupte modernizovaný systém a poskytovatelé služeb společnosti Siemens zasadí stromy v oblastech opětovného zalesňování. Nutnost ekologizace zdravotní péče Není žádným tajemstvím, že ochrana životního prostředí se stala žhavým tématem v politice, médiích a průmyslu. Zdravotní péče asi nepatří mezi hlavní průmyslová odvětví, na něž se vyvíjí tlak, aby zvýšila svou environmentální ohleduplnost, nicméně tento trend roste a je jasné proč. Změna klimatu může mít vliv na lidské zdraví a sektor zdravotnictví bude hrát klíčovou roli nejen při adaptaci na následky této změny, ale také v boji proti ní Trend 5

6 TREND Environmentální dopad zdravotnictví se může na první pohled zdát bezvýznamný, ale ve skutečnosti jsou nemocnice energeticky náročnými institucemi, které přispívají ke změně klimatu, ať už svou nákupní politikou, nakládáním se zdroji či spotřebou energie. Mezivládní panel pro změnu klimatu v roce 2007 oznámil, že například v Brazílii se nemocnice podílejí na celkové komerční spotřebě energie země 10,6 %. Anglický systém zdravotní péče NHS tvrdí, že ekologická stopa zdravotnictví je 18 milionů tun CO 2 ročně, což odpovídá 25 procentům celkových emisí veřejného sektoru ve Velké Británii. Světová zdravotnická organizace (WHO) uznává, že je třeba snížit environmentální dopad odvětví a mezi základní opatření řadí zlepšení designu nemocnic pro snížení objemu odpadu a jeho udržitelného řízení, používání bezpečnějších chemických látek, udržitelné používání zdrojů, jako jsou voda a energie, a pořizování ekologických výrobků. U posledního zmíněného opatření vstupuje do hry obchodní jednotka Siemens Refurbished Systems. Úspora tun oxidu uhličitého Modernizované použité zdravotnické přístroje byly vždy ekologicky výhodnou možností, jak znovu použít v průměru 90 % původních materiálů. Zatímco modernizační proces přispívá k udržitelnosti a prodlužování životního cyklu konkrétního produktu a zároveň recykluje cenné zdroje, nová kampaň na ochranu životního prostředí pomůže společnosti Siemens bojovat s emisemi CO 2 dvěma způsoby snížením emisí jejích vlastních systémů a přispěním k absorpci CO 2 každým zasazeným stromem. Tyto další příspěvky představují jedinečnou příležitost pro zákazníky společnosti zdravotnická zařízení nejenže získají recyklovaný systém s pečetí Proven Excellence, ale navíc přímo přispějí k ochraně životního prostředí. Společnost Siemens Healthcare je registrována v nástroji EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) Evropské unie, který pomáhá firmám hodnotit jejich environmentální výkon v průmyslovém odvětví, podávat o něm zprávy a zlepšovat jej. Každý rok probíhají v německých pobočkách firmy tři audity a sepisují se zprávy o environmentálních ukazatelích. Vloni Siemens informoval, že v obchodním roce provedl modernizaci systémů, což nepřímo přispělo k úspoře téměř tun CO 2. Ve srovnání s výrobním procesem nových systémů obsahuje proces modernizace méně kroků a fáze pořizování materiálu se z produktového životního cyklu zcela odstraňuje. Úspora emisí CO 2 v objemu tun zahrnuje modernizaci i proces nakládání 6 Trend

7 TREND PROGRAM PROVEN EXCELLENCE Všechny systémy, jež Siemens modernizuje, musí před opětovným nasazením do provozu obdržet pečeť kvality Proven Excellence. Pečeť reprezentuje splnění přísných specifikací příslušných mezinárodních norem a standardů a bezpečnostních opatření stanovených globálními institucemi a organizacemi. Jednou takovou organizací je COCIR (Evropský koordinační výbor pro IT v radiologii, elektromedicíně a zdravotnictví), jejímž cílem je propagovat vývoj harmonizovaných mezinárodních standardů a regulační kontroly s ohledem na kvalitu a efektivitu zdravotnických přístrojů. Ekologická studie COCIR na téma Dobrá modernizační praxe, jež uvádí pokyny pro proces modernizace, je již několik let standardem obchodní jednotky Siemens Refurbished Systems. Modernizační proces společnosti Siemens sestává z pěti kroků přísného výběru použitého vybavení, demontáže a deinstalace, modernizace s pečetí Proven Excellence, profesionální opětovné instalace modernizovaného vybavení a záručního a profesionálního servisu. Všechny tyto kroky odpovídají specifikacím COCIR. ZELENĚJŠÍ SIEMENS Program Proven Excellence Sustainable Impact je součástí širšího hnutí společnosti Siemens, zaměřeného na zelená řešení. V oblasti udržitelné zdravotnické infrastruktury nasazuje Siemens nový přístup Green + Hospital. s odpadem, ekologičtější přepravu a výrobní podmínky. Toto množství odpovídá zachycení CO 2 32 hektary tropického deštného pralesa nebo spotřebě elektřiny zhruba domácností. Jak program funguje Siemens zadá opětovné zalesnění jedné z největších organizací, zabývajících se ochranou životního prostředí na světě World Wildlife Fund (WWF). Poskytovatelé zdravotní péče, kteří zakoupí modernizované vybavení, obdrží od firmy Siemens propagační materiál pro své zařízení s uvedením jejich závazku k programu Proven Excellence Sustainable Impact. Tímto způsobem se o ekologických snahách zdravotnických zařízení dozví i jejich pacienti. Siemens bude v rámci iniciativy NEWtrees spolupracovat s WWF v Indonésii. Projekt opětovného zalesnění se nachází v indonéském Sebangau v oblasti středního Kalimantanu. Ochrana a růst se monitorují pomocí geotagů, umístěných na stromech s přesnými souřadnicemi zeměpisné šířky a délky. Zdravotnická zařízení, která se rozhodnou pro tuto možnost, obdrží souřadnice GPS pro oblast, jež v důsledku jejich nákupu také dostane šanci na nový život. Program Proven Excellence Sustainable Impact má za cíl opětovně zalesnit a udržitelně chránit 32 hektarů deštného pralesa, aby tak došlo k dvojnásobnému snížení emisí CO 2. Přínosy zalesnění díky snížení a absorpci CO 2 mohou být revoluční modernizací programu Proven Excellence. A tento nový program, představený na výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA), představuje konkrétní pohyb směrem k ekologičtějším možnostem v sektoru zdravotnictví, který začíná dostihovat ekologický růst ostatních průmyslových odvětví. Tento přístup odpovídá na problémy související se sjednocováním ekologických a ekonomických požadavků sektoru zdravotnictví, aniž by se zaměřoval pouze na nápadnější ekologické aspekty. Jeho jádro není jen v zelených opatřeních, ale také v efektivitě a kvalitě. Z tohoto přístupu budou nemocnice těžit ve všech třech oblastech. Mezi zelené účinky patří nižší náklady na energie, udržitelné a pečlivé používání zdrojů a snížení znečištění. K efektivním účinkům se řadí optimalizace pracovních procesů a účinné přidělování času a nákladů. Kvalitními efekty jsou pak identifikace a bezpečnost pacientů, pohodlné a zdravé procedury a environmentální podmínky podporující zdraví. Projekt Green + Hospital byl vyvinut jako součást závazku společnosti Siemens vůči dlouhodobé udržitelnosti ve zdravotnictví. Kromě efektivních opatření, jež zvyšují kvalitu výkonu a optimalizují efektivitu organizace, podporujeme nemocnice při snižování jejich nákladů a při získávání environmentálních certifikátů, které představují rozhodující konkurenční výhodu, vysvětluje Heinrich von Wulfen Trend 7

8 PROJEKT Naší prioritou je kvalita vyšetření, říká MUDr. Petr Latner, ředitel kliniky PMT Brno Společnost Prime Medical Technologies s. r. o. byla založena v roce 2008 kvůli realizaci dlouhodobého projektu výstavby a provozování pracovišť radiologických a zobrazovacích metod. V září loňského roku byla otevřena její první pobočka, klinika PMT Brno pracoviště magnetické rezonance, která se zatím jako jediná v České republice může pochlubit 1,5T přístrojem Magnetom Essenza značky Siemens. Hovořili jsme s ředitelem této kliniky MUDr. Petrem Latnerem. Klinika působí velice moderně. Byla postavena takříkajíc na zelené louce, nebo jde o zrekonstruovanou budovu? Prostor pro kliniku jsme pečlivě hledali požadovali jsme, aby odpovídal nárokům na umístění technologie a zároveň byl dobře dostupný pro pacienty a ostatní zdravotnická zařízení. Dalším důležitým aspektem byl dostatek vlastních parkovacích míst. Nakonec jsme si vybrali objekt prvorepublikové vily v Brně Králově Poli, který všechny tyto naše požadavky bezezbytku splňuje. Podle čeho jste vybírali dodavatele magnetické rezonance? Preferovali jsme značku, která má renomé a zázemí. Právě takovou značkou je Siemens, jenž nabízí i možnost pořízení dalších doplňkových aplikací to byl také důležitý faktor při rozhodování. Už po instalaci a zkušebním provozu nové magnetické rezonance jsme věděli, že to byla dobrá volba. Budete se specializovat na určitá vyšetření? Vzhledem k tomu, že jsme privátní zařízení, jež nemá výhodu komplementu, státních nemocnic, musíme být maximálně komplexní a provádět všechna standardní vyšetření. Na druhou stranu využíváme externích konzultantů specialistů a s jejich pomocí budeme moci realizovat i některá speciální vyšetření. Chystáte se pole své působnosti rozšířit i o další zobrazovací metody? Ano, máme koncepční plán do budoucna, který s takovým vývojem počítá. Nyní jsme otevřeli první pobočku a teprve po vyhodnocení zpětné vazby od pacientů a lékařů budeme přemýšlet, kudy se dále ubírat. Rozhodně bychom nechtěli zůstat pouze u MR chceme se posouvat směrem ke komplexnosti, zahrnující další zobrazovací metody. Další plány budou do značné míry ovlivňovat legislativní možnosti a limity. Jsme ale klinika zobrazovacích metod, takže zájem o další technologie a rozvoj určitě máme. Připravujeme se na zahájení vlastního výzkumu v oblasti funkční magnetické rezonance za účasti renomovaných vědeckých institucí. Jak probíhá vaše spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními? Naše klinika investovala do radiologického informačního systému. Používáme e-pacs, který nám umožňuje dálkové propojení se sdílenými pracovišti v České republice. Máme tak možnost operativní a bezpečné komunikace se zdravotními pracovišti. Aktuálně pokrýváme požadavky na vyšetření velkého procenta ambulantních specialistů a nemocnic v Jihomoravském kraji. Na co kladete ve vztahu k pacientům největší důraz? Máme zpracovaný a přijatý dokument etické odpovědnosti našeho zdravotního zařízení, v němž je na prvním místě žebříčku hodnot 8 Trend

9 PROJEKT Magnetom Essenza: kvalita za rozumnou cenu Magnetom Essenza je novým přírůstkem do portfolia 1,5teslových celotělových MR scannerů Siemens pro humánní medicínu. Přístroj vychází z konstrukce velmi úspěšného modelu Magnetom Avanto, přičemž se kladl důraz na snadnější instalovatelnost, lepší toleranci vyšetření pacientem a nižší investiční i provozní náklady. Zároveň přístroj nepokrývá plně celé portfolio dnes možných vyšetření na MR, protože je určen pro samostatné instalace vně velkých medicínských komplexů nebo jako další přístroj k již stávajícím 1,5teslovým instalacím. Přístroj velmi dobře vyhovuje pro rutinní MR vyšetření, která činí 90 % všech výkonů na této modalitě. Specializovaná vyšetření typu funkčního vyšetření mozku je vhodné provádět na pracovištích s přímou vazbou na neurochirurgii, specializovaná vyšetření srdce pak na pracovištích s těsným kontaktem na kardiochirurgii apod. Na druhé straně Magnetom Essenza přináší úsporu investičních nákladů a nižší provozní náklady, dané především nižší spotřebou elektřiny a menšími servisními výdaji. Přístroj plně využívá výhod konceptu Tim ve verzích s osmi nebo šestnácti akvizičními kanály. Všechny cívky nepotřebují ladění na pacienta a akviziční systém nepotřebuje kalibraci přijímací cesty před scanem, což podobně jako u Magnetomu Avanto vede k vyšší průchodnosti pacientů. Společně s možností cívkového pokrytí pro všechny vyšetřované obuvedena kvalita vyšetření, na dalším místě pak nadstandardní péče o pacienta. Pro naše pacienty to znamená, že budou vždy vyšetřeni kvalitně a že o ně bude dobře postaráno. Pokud jde o kvalitu vyšetření, je u nás standardem druhé čtení. Každý výkon tedy probíhá tak, že jeden lékař ho popíše a druhý lékař jej při druhém čtení autorizuje. U velmi složitých případů máme možnost využít dálkové konzultace uznávaného odborníka na magnetickou rezonanci prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc. lasti je možné zvýšit průchodnost stroje o % oproti klasické konstrukci s dedikovanými cívkami podle toho, jaký celkový podíl mají víceorgánová vyšetření a a kolik je ležících a nespolupracujících pacientů (eventuálně pacientů na LSS). Z hlediska instalovatelnosti přístroje je významnou předností jen asi poloviční váha magnetu oproti běžnému magnetu 1,5 T. Vlastní magnet včetně krytů je 145 cm dlouhý, takže pacienti pociťují úzkost z uzavřeného prostoru mnohem méně než u magnetů s větší hloubkou. Odpadá tak zatěžující medikace nebo dokonce anestezie u úzkostných pacientů a klaustrofobiků. Homogenita pole na pacientovi je korigovatelná jak shimem prvního řádu ve třech osách, tak i shimem řádu vyššího. Zařízení se variantně dodává s pevným stolem nebo stolem s možností vertikálního pohybu, dále pak s plně vyřešeným chlazením technologie a stínicí klecí vyšetřovny Trend 9

10 ZAJÍMAVOSTI Nová metoda pro iterativní rekonstrukci CT snímků Jednou z hlavních výzev počítačové tomografie je nabídnout vynikající kvalitu obrazů a zároveň pacienty vystavit co možná nejnižší dávce rentgenového záření. Nižší aplikovaná dávka většinou vede k většímu obrazovému šumu a ztrátě kvality obrazu. Společnost Siemens Healthcare proto vyvinula technologii IRIS (Iterative Reconstruction in Image Space), jejíž pomocí vytváří vysoce kvalitní obrazy s použitím nižších radiačních dávek. Počítačová tomografie snímá data z mnoha projekcí a tyto informace pak používá k výpočtu klinických obrazů, jež mohou lékaři následně analyzovat. Nově zavedený algoritmus IRIS pro rekonstrukci axiálních řezů z nezpracovaných CT dat lépe využívá informace uložené ve zdrojových datech a zároveň je mnohem rychlejší než předchozí přístupy k iterativním procesům i přesto, že vyžaduje více rekonstrukčních kroků. V porovnání se současnou standardní metodou pro rekonstrukci obrazů FBP (Filtered Back Projection) nabízí IRIS uživatelům dvě možnosti buď mohou vytvořit stejnou kvalitu obrazů jako s FBP a snížit dávku až o 60 procent, nebo mohou dávku nechat na stejné úrovni a vytvořit výrazně lepší kvalitu obrazu než s FBP. Technologii IRIS v současné době testuje ve světě několik fakultních nemocnic. Většina systémů produktové řady Somatom Definition bude touto technologií vybavena od druhého čtvrtletí roku FBP kompromis mezi kvalitou a šumem V moderních spirálních CT přístrojích jsou pacienti posouváni skrz gantry konstantní rychlostí, zatímco se kolem nich neustále otáčí sestava rentgenové lampy a detektoru. Matematické procesy počítají koeficient zeslabení v rovině příčného řezu a prostorové denzity ze zeslabení záření po průchodu tělem. Tyto měřené hodnoty nezpracovaná data se posléze používají k rekonstrukci klinických obrazů v různých prostorových rovinách, například axiální, koronální, sagitální. V současnosti standardně používaná rekonstrukční metoda FBP je algoritmem, jenž nezpracovaná data převádí na obrazová data filtrací a zpětnou projekcí. Tento proces zahrnuje kompromis mezi prostorovým rozlišením obrazu či jeho kvalitou a obrazovým šumem. Ke snížení obrazového šumu je třeba zvýšit dávku, a tak dosáhnout lepší kvality obrazů. Slibná metoda iterativní rekonstrukce Iterativní rekonstrukce byla poprvé popsána v 70. letech minulého století jako slibná metoda pro tvorbu klinických obrazů s nízkým šumem. Proces tvorby obrazu v tomto případě zahrnuje korekční smyčku, v níž se obrazy počítají ve fázích postupným přiblížením se ke skutečné distribuci denzity. Pro tento účel systém předpokládá distribuci denzity v řezu vyšetřované tkáně a vypočítá výsledný obraz. Z něj jsou následně vytvořena nová, syntetická projekční data, která se porovnají se skutečnými, reálnými nezpracovanými změřenými daty. Pokud se neshodují, systém vypočítá 10 Trend

11 ZAJÍMAVOSTI Rekonstrukce CT dat abdominálního obrazu s využitím standardní metody FBP při plné dávce (obr. 1A) a pomocí algoritmu IRIS s radiací nižší o 60 % (obr. 1B) odpovídající korekční obraz, aby výsledný obraz opravil. V dalším kroku systém opět syntetizuje projekční data a porovná je se změřenými nezpracovanými daty. Tato iterace pokračuje až do dosažení určitého kritéria shody projekcí. Po tomto procesu vykazují opravené obrazy lepší prostorové rozlišení v oblastech s vysokým kontrastem a v oblastech s nízkým kontrastem se vyznačují nižším obrazovým šumem. V oblastech tkáně s homogenní hustotou je obraz méně kontrastní, zatímco hranice tkáně s vysokým kontrastem jsou zachovány. Rozlišení obrazu a obrazový šum již díky tomu na sebe nejsou vázány. Jediným problémem, spojeným s touto metodou, je skutečnost, že měřicí systém CT přístroje musí být během výpočtu syntetických projekčních dat velmi přesně matematicky modelován, což vyžaduje obrovskou výpočetní sílu. Dále je zapotřebí velký počet iterací. Proto se doba výpočtu pro rekonstrukci a požadavky na výpočetní kapacitu zvýší natolik, že tuto proceduru nelze v klinickém prostředí prakticky použít. Až donedávna byla za řešení považována tzv. statistická iterativní rekonstrukce. Ta se vyhýbá exaktnímu matematickému modelování měřicího systému a drasticky snižuje počet iterací, aby se tak vyhnula dlouhým výpočtům. Velká část šumu se odstraní pomocí jednoduchého statistického korekčního modelu, který se zaměřuje pouze na vlastnosti šumu měřených dat. Tato agresivní metoda výrazně zrychluje rekonstrukci obrazů s nižším šumem, vytváří však obrazy, které se mohou tak významně lišit od výsledků standardní technologie FBP, že jsou radiologové často jejich strukturou znepokojeni. Výrazně nižší dávka bez ztráty kvality Na rozdíl od statistické iterativní rekonstrukce používá rekonstrukční algoritmus IRIS společnosti Siemens Healthcare k urychlení rekonstrukce snímku jiný přístup. Všechny informace jsou v prvním rekonstrukčním cyklu převedeny z oblasti nezpracovaných dat, která je díky svému objemu časově náročná na zpracování, do účinnější oblasti obrazových dat. Výsledný master obraz obsahuje ty nejmenší detaily, ale také výrazný obrazový šum, který se odstraní v následných iterativních krocích v oblasti obrazových dat. Tímto způsobem je obraz postupně zbaven obrazového šumu a artefaktů v malých iterativních krocích, jež nemají vliv na vysoké prostorové obrazové rozlišení. To odstraňuje nutnost časově náročných zpětných projekcí. Tento nový přístup umožňuje odborníkům společnosti Siemens jednoduše vytvořit velmi přesné zobrazení skutečných vlastností konečného obrazu z nezpracovaných dat CT přístroje s relativně malým výpočetním výkonem. Algoritmus IRIS, jenž umožňuje akvizici s až o 60 procent nižší radiační dávkou, dosáhne stejného poměru signál-šum jako algoritmus FBP s plnou dávkou. Díky tomu je nový algoritmus schopen výrazně snížit radiační dávku bez ztráty kvality. Jako alternativu lze metodu iterativní rekonstrukce společnosti Siemens použít také k výraznému zvýšení kvality rekonstruovaných obrazů se stejnou dávkou. Ochrana před radiací a snížení dávek při CT vyšetřeních je hlavní prioritou společnosti Siemens Healthcare již od roku 1974, kdy naše společnost představila první počítačový tomograf. Naše CT systémy jsme již vybavili řadou technických inovací, které přispívají ke snižování dávek, podotkl dr. Sami Atiya, výkonný ředitel divize Počítačová tomografie společnosti Siemens Healthcare. Díky algoritmu IRIS můžeme výrazně omezit radiační zátěž téměř u všech CT vyšetření Trend 11

12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko Roky 2008 a 2009 byly pro Nemocnici Blansko velmi významné, neboť během nich digitalizovala všechna svá pracoviště. Stalo se tak v rámci projektů Digitalizace Nemocnice Blansko a Digitalizace Nemocnice Blansko II., na něž získala významnou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Evropské unie. Tato dotace pokryla téměř tři čtvrtiny celkových nákladů. Vroce 2008 získala Nemocnice Blansko na projekt Digitalizace Nemocnice Blansko od Evropské unie 31,67 milionu korun z předpokládané celkové hodnoty investiční akce 45 milionů korun. Většina přístrojů, které si nemocnice v rámci tohoto projektu pořídila, nese značku Siemens. Konkrétně jde o CT přístroj Somatom Emotion, skiagrafický přístroj Ysio s přímou digitalizací obrazu a ultrazvuky Acuson X300 a Sonoline G40. Součástí projektu je i pořízení pracovních stanic pro 40 pracovišť ve všech odděleních nemocnice, kde lze dále v rámci diagnostiky a léčby pacientů využívat programového vybavení k archivaci a přenosu obrazových informací, říká k tomu ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA. K pacientům i zdravotnickému personálu se tak dostaly přístrojové vybavení a navazující technologie, které vedle snížení radiační zátěže umožnily i rozšíření spektra poskytovaných výkonů. NEMOCNICE BLANSKO Nemocnice Blansko je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město Blansko. Toto zařízení poskytuje zdravotní služby v lůžkové a ambulantní, základní i specializované diagnostické, léčebné a preventivní péči. V nemocnici působí šest lůžkových oddělení, která využívají celkem 215 lůžek, z toho 12 lůžek intenzivní péče, 160 lůžek standardní péče, 13 lůžek speciální péče a 30 lůžek péče následné. V rámci ambulantního provozu poskytují svou péči odborné ambulance, rehabilitace, rentgen a nukleární medicína, dále zde působí soukromí praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost a stomatologové. Digitalizace Nemocnice Blansko II. V tomto trendu probíhal i následující rok, respektive navazující Projekt Digitalizace Nemocnice Blansko II., na nějž nemocnice z celkových 29,56 milionu získala z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 20,69 milionu korun. I v této etapě hrály hlavní roli technologie Siemens, konkrétně mamografický RTG přístroj Mammomat Inspiration a SPECT/CT Symbia. Oba přístroje jsou samozřejmě napojeny na systém přenosu a archivace obrazových informací (PACS) instalovaný v první etapě digitalizačních prací. Všechna pracoviště nemocnice tak byla plně digitalizována a definitivně se odstranil mokrý provoz zpracování RTG snímků. 12 Trend

13 ROZHOVOR Všechno šlo jako po másle Rozhovor s MUDr. Danou Kolmačkovou, primářkou oddělení Radiologie Nemocnice Blansko Ve druhé etapě digitalizace Nemocnice Blansko byl mimo jiné pořízen špičkový mamograf Mammomat Inspiration. Tamější lékaři si jej nemohou vynachválit, jak nám při slavnostním otevření mimo jiné sdělila primářka oddělení Radiologie Nemocnice Blansko MUDr. Dana Kolmačková. Jaká je historie mamografických vyšetření ve vaší nemocnici? Mamografický přístroj jsme pořídili už v roce V roce 2003 jsme byli zařazeni do mamárního screeningu, s nímž jsme skončili po dvou letech, protože se nám kvůli nedostatečné osvětě nepodařilo naplnit kvótu pěti tisíc pacientek ročně. Za bývalého vedení se nám nicméně podařilo screening obnovit, takže od roku 2008 se mu opět věnujeme. Nedávná kontrola KOMD, ministerstva zdravotnictví a VZP navíc doporučila jeho prodloužení na další rok, čili do konce roku Jaké změny do tohoto procesu přinesl nový mamograf? Pořízením digitálního mamografu se tento proces neuvěřitelně zkvalitnil. Dva a čtvrt roku jsem pracovala na mamologickém pracovišti v Brně a denně jsem zhlédla minimálně dvě stě snímků, takže to mohu dobře posoudit. Nový přístroj mě velmi překvapil, protože jsem netušila, že kvalita obrazu může být takhle nesrovnatelně lepší. Prokreslení prsní tkáně je až plastické. Dříve jsme u některých nálezů nedokázali rozpoznat, zda se jedná o patologi, nebo jen o sumaci tkáně. Pacientky jsme proto museli zvát častěji na kontroly. Nyní jsou snímky nádherně pročištěné a prokreslené včetně mikrokalcifikací, které se schovávaly v denzní mamě a na některých starších snímcích nebyly prakticky vidět. Jak jsou na tom s kvalitou obrazu další přístroje značky Siemens? Se zvýšením kvality obrazu jsme se setkali už po první etapě digitalizace, kdy jsme pořídili nové CT Somatom Emotion a skiagrafický přístroj Ysio s přímou digitalizací obrazu. Rovněž obraz nových ultrazvuků je nesrovnatelný. Výrazný posun v mamodiagnostice je například v tom, že mamografický přístroj máme vybavený stereotaktickou biopsií, což nám umožňuje provádět punkce ložisek mikrokalcifikací, která nejsou patrná na ultrazvuku. Pacientky jsme dosud museli odesílat na biopsie do Brna, což pro ně nebylo komfortní. Na ultrazvuku jsme dříve nebyli schopni odhalit drobná ložiska, poruchu architektury žlázy nebo větší okrsky mikrokalcifikací. Nyní díky novým přístrojům můžeme provádět punkce pod ultrazvukem i u těchto patologií. Obraz je nesrovnatelně lepší, lze se dobře zorientovat a my vidíme i tenkou jehlu, kterou bychom předtím nedokázali rozeznat. Jaké další změny vy, jako lékaři, respektive laboranti, pociťujete? Určitě kratší dobu vyšetření, navíc se k nám lékařům rychleji dostanou všechny snímky. Laborantky pak oceňují především menší fyzickou námahu ono se to nezdá, ale otáčet s ramenem přístroje a manipulovat s kazetami při zhruba padesáti vyšetřeních denně, to je opravdu dřina. To už teď laborantky dělat nemusí. Předchozí mamograf byl jiné značky. Bylo těžké přejít na technologii Siemens? Vůbec ne, naopak bylo to velmi snadné. Laborantky s tím neměly nejmenší problém. Už byly zvyklé na digitální provoz tří pracovišť, kde technologie Siemens máme, a přístroje této značky jsou navíc uživatelsky velmi přátelské a na obsluhu jednoduché. Dá se tedy říci, že všechno šlo jako po másle, jak řekla s úsměvem jedna z laborantek po prvním dni provozu Trend 13

14 ROZHOVOR Oddělení nukleární medicíny s přístroji jedné značky Špičkové zařízení získalo v rámci projektu digitalizace také oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko. Hybridní kamera SPECT/CT Symbia však není jediným zdejším zařízením od firmy Siemens. Jak nám mimo jiné prozradil jeho přednosta Ing. Stanislav Krejsta, oddělení nukleární medicíny je již vybaveno pouze přístroji této značky. Můžete krátce představit oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko? Jsme oddělením okresního typu a naší specialitou je, že jako jediní v Jihomoravském kraji poskytujeme terapii pomocí otevřených zářičů. Jako jediní tedy máme kromě diagnostické části i část lůžkovou. Naše ambulantní část disponuje mírně nadstandardním vybavením, takže jsme schopni poskytovat nukleárně medicínská vyšetření v celé jejich šíři zabýváme se neurologií, pneumologií, ortopedií, chirurgií, internou a kardiologií a diagnostikou pro terapii pomocí otevřených zářičů. V čem spatřujete hlavní přínosy zařízení Symbia? Klasické nukleárně medicínské vyšetření i ve formě SPECT je stále zatíženo zeslabením záření gama, které prochází různým tkáněmi. Hybridní zařízení Symbia tuto atenuaci, respektive toto zeslabení eliminuje. Korekce na zeslabení nám poskytuje přesnější interpretaci snímků, a tedy i lepší výsledky. Další deficit scintigrafických vyšetření spočíval v tom, že jsme nejrůznější abnormality nedokázali přesně definovat s anatomickými strukturami. Symbia nám však interpretaci s anatomickými strukturami umožňuje, takže se teď dokážeme kvalifikovaněji vyjadřovat k výsledkům našich vyšetření, čímž se opět zlepšuje jejich diagnostická výtěžnost. V neposlední řadě je velkým přínosem menší radiační zátěž, protože pacient vlastně absolvuje dvě vyšetření v jednom a navíc můžeme použít nízkodávkový režim, jenž radiační zátěž ještě dále snižuje. Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s tímto přístrojem? Výborné pokud vše bude pokračovat stejně jako doposud, budeme nadšeni. Pořídili jsme kvalitní zařízení s nadstandardními aplikacemi, jako jsou například automatická kontrola kvality či automatická výměna kolimátoru, jež zkracují čas potřebný k zajištění výměny a údržby tohoto komponentu. Tím se zvyšuje efektivita provozu celého oddělení. Efektivitu provozu zvyšuje i možnost komunikace, respektive přenášení dat mezi přístrojem Symbia a starší SPECT kamerou od firmy Siemens, což byl jeden z našich požadavků ve výběrovém řízení. V neposlední řadě máme všechny přístroje zapojené do sítě PACS, takže všechna pořízená data můžeme vyhodnocovat na kterémkoli počítači. Je vaše oddělení vybaveno i dalšími přístroji značky Siemens? Jsem rád, že nyní jsme vybaveni pouze přístroji jednoho výrobce. Dříve jsme zde mívali zařízení různých značek, postupně jsme ale přecházeli na značku Siemens, na niž jsme nákupem SPECT/CT přešli zcela. Pro nás to nese celou řadu výhod, počínaje jedním servisem a konče jedním aplikačním přístupem. 14 Trend

15 ZAJÍMAVOSTI CT odhaluje tepenná onemocnění u mumií Ateroskleróza je nejrozšířenějším onemocněním u většiny národů na světě. Ve své prezentaci na vědecké sekci Americké asociace pro onemocnění srdce (AHA) v Orlandu na Floridě dokázal mezinárodní výzkumný tým, že problémy s cévním řečištěm trpěli lidé již ve starověku. Pomocí CT přístroje Siemens Somatom Emotion 6 tento tým objevil aterosklerózu u egyptských mumií starých až let. Tým kardiologů pod vedením hlavních výzkumníků, lékařů Gregory Thomase a Adela Allama, čtyři dny vyšetřoval 20 mumií z Muzea egyptských starověkých památek v Káhiře. Do analýzy byly navíc přidány dvě již nasnímané mumie. Kardiologové pracovali společně s odborným egyptským archeologickým týmem. Výzkumníci chtěli vědět, zda měli lidé ve starověku zdravější cévy než dnešní populace. Jedním z důležitých požadavků bylo předměty studie během vyšetření nepoškodit. Společnost Siemens proto studii sponzorovala a podpořila proces technickými konzultacemi na místě před zpracováním obrazů. Vzhledem k velikosti bylo možné CT přístroj umístit do přívěsu hned vedle káhirského muzea, což usnadnilo logistiku. Výzkumný tým se zaměřil na použití radiografie tepenných cév. U současných lidí se v nich často objeví tukové proužky, které blokují průtok krve. Tým ke svému překvapení zjistil, že devět z šestnácti mumií, u nichž byli výzkumníci schopni identifikovat cévy, mělo kalcifikace ve stěně, což ukazuje na problémy s cévním řečištěm. Ateroskleróza se nevyhnula ani ženám. Kalcifikace byly pozorovány jak u mužských, tak u ženských mumií. Tito jednotlivci žili v období mezi rokem 1570 před naším letopočtem a rokem 364 našeho letopočtu. Ti, jejichž identitu bylo možné určit (většina), požívali vyššího společenského postavení. Ateroskleróza jako u současných pacientů Spojili jsme vědu, kterou oni vyvinuli před lety, s technologií přesného nástroje 21. století šestiřadého CT přístroje Somatom Emotion a zjistili jsme informace o zdraví a nemocích napříč stoletími, uvedl dr. Randall Thompson, profesor medicíny na Fakultě lékařství na Univerzitě Missouri-Kansas City. Mumie mají zachované části kardiovaskulárního systému, které byly jasně rozpoznatelné. Na CT snímcích vypadá ateroskleróza stejně jako u současných pacientů. Technologie nám umožnila zjistit, že tato nemoc postihovala lidi ještě před Mojžíšem, a poskytla nám náhled do moderního lidského zdraví. Toho jsme schopni dosáhnout bez porušení ostatků lidí, kteří žili před velmi dlouhou dobou. Ač nevíme, zda ateroskleróza způsobila smrt některé ze zkoumaných mumií, můžeme potvrdit, že toto onemocnění se u mnoha z nich vyskytlo. Očividně bylo poměrně běžné u starověkých Egypťanů vysokého socioekonomického postavení, kteří žili až před lety, sdělil dr. Thomas, klinický procesor kardiologie na Kalifornské univerzitě v Irvine. Nálezy ukazují, že se budeme muset podívat i na jiné než moderní rizikové faktory, abychom tomuto onemocnění zcela porozuměli. Výsledky studie byly prezentovány v časopisu Americké lékařské asociace (JAMA). Kromě společnosti Siemens Healthcare podpořily studijní tým také Egyptská národní banka a Nadace Nemocnice sv. Lukáše v Kansas City Trend 15

16 PROJEKT Slavnostního přestřižení pásky se ujali první náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský (vlevo) a zastupující ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Ing. Zdeněk Buštík 16 Trend

17 PROJEKT Nemocnice Milosrdných bratří si pořídila nový CT přístroj Brněnská Nemocnice Milosrdných bratří slavnostně uvedla do provozu nový přístroj počítačové tomografie, Siemens Somatom Emotion 16. Nejde o první instalaci této modality CT přístroj ve zdejší nemocnici fungoval již deset let. Za celou dobu své činnosti potřeboval pouze dvakrát výměnu rentgenové lampy, přičemž poslední lampa vydržela rekordních 630 tisíc skenů. Šestnáctivrstvý multidetektorový přístroj Somatom Emotion 16 od firmy Siemens se vyznačuje výrazně lepším rozlišením, vyšší rychlostí provedení vyšetření a podstatně nižší radiační zátěží. Také sortiment vyšetření, který je možné na tomto přístroji provádět, je širší. Ze získaných základních dat lze na počítačové bázi rekonstruovat mnoho cenných údajů například virtuální kolonoskopie, CT angiografie, rekonstrukce poměrů v břišní a hrudní dutině či rekonstrukce kostí při frakturách, uvedla primářka radiodiagnostického oddělení SOMATOM EMOTION 16 Somatom Emotion 16 je vzduchem chlazené CT, které potřebuje pouze necelých 20 m 2 instalačního prostoru. Spolu s nízkou nákupní cenou a nízkými provozními náklady to z něj činí ekonomicky velmi výhodný přístroj, dostupný i malým zdravotnickým zařízením. Z technologického hlediska může Somatom Emotion 16 nabídnout všechny výhody moderních 16vrstvých systémů akvizici obrazů bez obrazových artefaktů, vysokou kvalitu diagnostických obrazů (díky možnosti nastavení kolimace až na 0,6 mm), maximální rychlost otáčení gantry 0,5 sekundy a velkou sadu klinických aplikací. Díky rekonstrukční rychlosti až 16 obrazů za sekundu a automatické rekonstrukci axiálních, sagitálních, koronálních a dvojitě zešikmených obrazů umožňuje tento přístroj rychlé stanovení diagnózy. Nemocnice Milosrdných bratří MUDr. Zdeňka Skripová. Počet pacientů vyšetřených na CT pracovišti tohoto zdravotnického zařízení každoročně stoupá o zhruba 500 lidí. Původní CT za deset let své služby zvládlo vykonat téměř 30 tisíc vyšetření. Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří provádí ultrazvuková a radiodiagnostická vyšetření jak hospitalizovaným a ambulantním pacientům nemocnice, tak i pacientům praktických lékařů a ambulantních specialistů. V poslední době se stále více rozvíjí primářka MUDr. Zdeňka Skripová také spolupráce s odbornými ambulancemi ostatních nemocnic v regionu. Toto oddělení používá již více než tři roky bezfilmovou technologii a je součástí digitální metropolitní sítě brněnských zdravotnických zařízení. Nemocnice Milosrdných bratří Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a po pražské Nemocnici Na Františku druhou nejstarší v Česku. V listopadu 2007 oslavila výročí 260 let od svého vzniku. Ve své době byla jednou z nejmodernějších nemocnic v republice a působily zde výrazné lékařské osobnosti, jako byli například urolog profesor Karel Neuwirt nebo ortoped profesor Jan Zahradníček. V současnosti je Nemocnice Milosrdných bratří příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno. Každodenně poskytuje péči pacientům na 510 nemocničních lůžkách (z toho 243 v obou léčebnách dlouhodobě nemocných) a dalším desítkám až stovkám lidí ambulantně. Nemocnice ošetří ročně pacientů (včetně ambulantních vyšetření), počet hospitalizovaných se pohybuje kolem za rok. Péči o pacienty i zázemí ústavu se věnuje téměř šest set stálých zaměstnanců. Nemocnice již několik let hospodaří za pomoci provozní dotace statutárního města Brna s vyrovnanou bilancí Trend 17

18 PROJEKT Onkologie FN Plzeň získala nové přístroje Fakultní nemocnice Plzeň si pořídila nové přístrojové vybavení pro komplexní onkologické centrum v celkové hodnotě 96,5 milionu korun. Realizaci celého projektu umožnila významná dotace z Evropské unie, která z Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytne prostřednictvím Integrovaného operačního programu částku ve výši 82 milionů korun (85 % nákladů). Zbylých 15 % uhradí Ministerstvo zdravotnictví ČR ze státního rozpočtu. Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň je důležitým krokem, který umožní dovybavení onkologického centra, a tím zlepšení péče o onkologické pacienty, říká Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka nemocnice. Modernizací celkem osmi přístrojů se zlepší a zpřesní především diagnostika nádorových onemocnění, ale také následná léčebná péče o tyto pacienty. Přístroj pro fluoroskopii i radiografii FN Plzeň v rámci této významné investiční akce zakoupila většinu přístrojů od firmy Siemens mimo jiné SPECT/CT kameru Symbia T6, digitální RTG mamograf Mammomat Inspiration, RTG C-rameno Arcadis Orbic a v neposlední řadě RTG skiaskopii Axiom Luminos drf. Přístroj AXIOM Luminos drf boří zeď mezi fluoroskopií a radiografií. S tímto systémem 2 v 1 je možné provádět jak vylepšenou digitální fluoroskopii, tak digitální radiologické zobrazování. Jeho 43 x 43 cm velký dynamický plochý detektor a výškově nastavitelný stůl, který lze snížit na výšku pouhých 48 cm, se starají o multifunkčnost, výjimečné pohodlí a optimalizaci práce. Komplexní onkologické centrum FN Plzeň Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň, uznané Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou onkologickou společností JEP, zajišťuje pro oblast Plzeňského i Karlovarského kraje a přilehlých regionů komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním. Nabízí tedy nejmodernější diagnostické metody a léčbu chirurgickou, chemoterapií a radiologickou (ozařováním) i následnou ambulantní péči a rehabilitaci. To vše v rámci jednoho zdravotnického zařízení. Funguje jako mezioborové pracoviště, tedy na základě spolupráce všech medicínských oborů v rámci nemocnice. Radioterapeutické a onkologické oddělení FN Plzeň ročně zaeviduje kolem dvou tisíc nových pacientů. FAKTA O FN PLZEŇ Rozmístění do čtyř samostatných areálů na různých místech v Plzni Počet lůžek: Počet zaměstnanců (přepočtený úvazek): Počet zaměstnanců (fyzických osob): Klinik / ústavů / oddělení: 50 Roční obrat: 3,4 mld. Kč Vyrovnané hospodaření Ročně více než: hospitalizací porodů ambulantních vyšetření 18 Trend

19 PRODUKTY syngo.plaza Řešení pro lepší čtení klinických snímků a organizaci práce Společnost Siemens Healthcare přichází s prvním systémem PACS (Picture Archiving and Communications System), který na jednom místě spojuje prohlížení ve 2D, 3D a 4D, a mění tak způsob čtení multimodalitních snímků. Siemens tuto inovaci s názvem syngo.plaza představil na 95. vědeckém shromáždění a výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA). Inovace zaměřené na zákazníky máme ve společnosti Siemens v krvi a syngo.plaza je jejich příkladem, sdělil Arthur Kaindl, výkonný ředitel divize Image and Knowledge Management společnosti Siemens Healthcare. Vůbec poprvé nyní nabízíme rychlé a přesné čtení multimodalit na jediném pracovišti s jedním intuitivním uživatelským rozhraním. Přitom pomáháme ochraňovat investice našich zákazníků, protože je možné upravit stávající hardware. Připravené čtení Jakmile se snímek vytvoří, syngo.plaza automaticky identifikuje jeho typ na bázi použitého snímače. Poté, podle komplexnosti případu, zvolí odpovídající aplikaci 2D, 3D nebo 4D. Díky integraci s novým softwarem pro zobrazování Siemens syngo.via mohou uživatelé k potřebným aplikacím tohoto softwaru přistupovat přímo z aplikace syngo.plaza. V kombinaci se sjednoceným uživatelským rozhraním to umožňuje bezproblémový přechod mezi různými aplikacemi a napomáhá zrychlovat čtení. Díky svému širokému využití pomáhá syngo.plaza zvládnout i komplexní multimodalitní případy, a to pomocí přístupu k aplikacím syngo.via a syngo Multimodality Workplace. Díky funkci Patient Jacket umožňuje syngo.plaza náhled do pacientovy anamnézy včetně předchozích vyšetření, zpráv a prezentací DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Personalizované pracoviště Kromě svých jedinečných čtecích schopností nabízí syngo.plaza uživatelům také dva režimy zobrazení. Prvním je předem nastavené intuitivní rozhraní, druhým je pak možnost personalizace uživatelem, který definuje a používá preferovaný vzhled. Tento náhled závislý na rolích pomáhá organizovat proces čtení a eliminovat ztrátu času při úpravě striktně uniformních technologií PACS. Čas šetřící nástroj Smart Select navíc uživatelům umožňuje přístup k nejčastěji používaným funkcím přímo na diagnostické obrazovce, aniž by se museli na snímek přestat dívat. Inovativní systémová architektura řešení syngo.plaza také umožňuje klinickým odborníkům přístup k softwaru jak v jejich zařízení, tak vzdáleně. Bezpečná investice Řešení syngo.plaza pomáhá chránit investici zákazníků, neboť uživatelům nabízí možnost doplnit stávající hardware, funkce a úložiště. Systém podporuje IT komponenty, které vyhovují potřebám uživatelů a nabízejí optimální poměr cena-výkon. Uživatelé si mohou navíc snadno zvyknout na změny v jejich vlastním prostředí a umožnit svému systému PACS růst podle jejich potřeb a rozpočtu a s neustálými technickými inovacemi, které je udržují o krok napřed. Škálovatelné úložiště řešení syngo.plaza vyhovuje požadavkům uživatelů zahrnuje různá řešení počínaje dedikovaným a konče sdíleným úložištěm, jednoduché i vícenásobné archivy a řešení pro jediné pracoviště až po firemní PACS to vše bez vlivu na výkon Trend 19

20 PRODUKTY 20 Trend

21 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje pro celotělovou diagnostiku MR s technologiemi Tim a Dot Společnost Siemens Healthcare představila kromě již známé technologie Tim (Total Imaging Matrix) nový produkt Dot (Day optimizing throughput), a dále tak posunula produktivitu MR vyšetření k vyšší pacientské prostupnosti a uživatelskému komfortu. Obě technologie jsou uplatněny na zcela nových přístrojích magnetické rezonance Magnetom Aera 1,5 T a Magnetom Skyra 3 T. Tyto přístroje byly poprvé předvedeny odborné veřejnosti na 95. vědeckém shromáždění a výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA), jež se konalo koncem roku 2009 v Chicagu. Novými produkty konkuruje firma Siemens paradoxně sama sobě, neboť jako leader v technologiích MR v humánní medicíně dosud nabízela a nabízí přístroje přístroje Magnetom Avanto pro diagnostiku na 1,5 T a Magnetom Verio pro diagnostiku na 3 T, které představují naprostou špičku v oboru a vynikají řadou unikátních a vysoce užitečných vlastností. Podívejme se nyní na na tyto přístroje blíže. V roce 1997 představil Siemens první MR scannery s možností skládání cívek pro konkrétní vyšetření přímo na pacientovi. Přineslo to daleko větší prostupnost, lepší variabilitu podle zobrazované anatomie a lepší poměr signál šum ve výsledných obrazech. Celý systém byl navíc vybaven jednotným uživatelským rozhraním, které se postupně rozšířilo na všechny modality Siemens pro diagnostiku a terapii včetně pracovních stanic. Tím byl uživatel zbaven břemene učit se neustále nový software s každým dalším přístrojem na pracovišti za předpokladu, že u zákazníka měla dobrá rozhodnutí komplexní charakter a kupoval stále přístroje od naší firmy. To se týkalo v MR nejprve přístrojů Magnetom Symphony a Magnetom Harmony a dále Magnetomu C! s permanentním magnetem 0,33 T. Všechny tyto stroje již nepotřebovaly přípravu před každou akvizicí na kalibraci přijímače (úspora cca 30 sekund na každý scan). Krátkou dobu byl nabízen podobně vybavený přístroj s vertikálním polem 1 T a takzvaně otevřeným řešením Magnetom Rapshody, který ale vykazoval již z použitého principu značnou citlivost na vibrace z okolí a vertikální pole nedávalo fyzikální předpoklady pro rozvoj cívkového konceptu na vyšší cívkovou denzitu. Tento koncept firma zcela opustila v roce Mnohem lépe vyhoví jako otevřený systém magnet s horizontálním polem, tvořeným supravodivým solenoidem s důrazem na velikost pacientského otvoru a co možná nejkratší stavební délku. Dalším převratným krokem bylo uvedení Magnetomu Avanto (délka magnetu 160 cm včetně krytů) a Magnetumu Espree (125 cm včetně krytů) s novou technologií lokálních cívek Tim (Total Imaging Matrix). Tento koncept široce rozvíjí technologii uvedenou na předcházejících strojích do podoby, poskytující vysokou cívkovou denzitu pro každou vyšetřovanou oblast. Veškeré cívky tohoto konceptu nepotřebují ladění, a tak odpadl další čas, který byl dříve vyžadován pouze pro kalibraci systému a nesloužil k aktivní akvizici dat. Tato technologie byla v krátké době použita i na vysokopolovém magnetu Magnetom Trio A Tim a později na Veriu. Komerční úspěch Magnetomu Espree a Veria s unikátní velikostí pacientského otvoru magnetu o průměru 70 cm jasně ukázal vývojovým pracovníkům požadavek uživatele. Tato zpětná vazba moderovala zaměření vývoje směrem ke krátkým magnetům s velkým pacientským prostorem o průměru 70 cm, a to na poli 1,5 Tesla i 3 Tesla. Zároveň vývoj opustil do té doby obvyklý způsob specifikace vyšetřovacího prostoru (FOV) jako virtuální koule nebo elipsoidu se středem v isocentru magnetu a nahradil jej válcovým prostorem, který daleko lépe pokrývá zobrazované anatomie a při skládání výsledného obrazu z dílčích vyžaduje mnohem menší přesahy obrazů (True Form technology). Velmi dobře je uplatnitelná technologie CT Tim z Avanta a Espree, která umožňuje zobrazovat s trvalým pohybem pacientského stolu v oblasti blízké isocentru magnetu, čili v oblasti s nejlepšími předpoklady pro akvizici dat. Zároveň pro periferní a celotělovou CE angiografii odpadají jalové transportní časy a lze mnohem lépe sledovat bolus KO v cévním řečišti. Požadavky zákazníků směřovaly ve vybraných případech také k odpojitelnosti vyšetřovacího stolu a jeho snadnému vyvezení z vyšetřovny. Proto vývoj nových strojů respektoval variantně i tento požadavek. Nejvyšší akcent se v současné době klade na cívkovou denzitu u povrchových cívek a vysoký počet přijímaných kanálů, což vývoj ovlivnilo zásadně Trend 21

22 PRODUKTY Všechny tyto požadavky zadání vývoje byly beze zbytku respektovány a realizovány ve strojích Magnetom Aera (1,5 T) a Magnetom Skyra (3 T). Tyto stroje mohli návštěvníci poprvé obdivovat na technické výstavě při RSNA 2009 v Chicagu. Lepší produktivita ve všech aspektech Dnešní zdravotnické prostředí stále více čelí nižšímu počtu personálu, nižším platbám a nedostatku času. Díky pokročilému řešení RF se Siemens mohl zaměřit na produktivitu napříč celým pracovním procesem MR, a proto vyvinul vyšetřovací algoritmus Dot. Tímto se umocňuje výkon technologie Tim a ve výsledku poskytuje TIM 4G Po konvenční a maticové technologii uvedl Siemens v roce 1997 na trh řešení IPA (Integrated Panoramic Array), unikátní technologii Tim pak představil v roce Od té doby se systémů Tim prodalo přes Nejnovější verze Tim 4G představuje nejpokročilejší generaci cívkové technologie čtvrtou generaci, jež nabízí řadu funkcí pro vyšší flexibilitu, přesnost a rychlost. Přichází s nově navrženými cívkami s ultra vysokou hustotou s maticí až 204 cívkových prvků, které využívají až 128 kanálů. vyšší jistotu diagnózy, snadnost použití a vyšší produktivitu. Jedná se o automatizací a personalizací vyšetření každého pacienta. Snažíme se být součástí řešení problémů dnešního zdravotnictví. Siemens je velmi hrdý na to, že zahajuje novou éru MR, sdělil Walter Maerzendorfer, výkonný ředitel divize Magnetické rezonance společnosti Siemens Healthcare. Technologie Tim a Dot nabízejí rychlejší vyšetření, a tím o 30 procent vyšší produktivitu. Tim: flexibilita, přesnost, rychlost Tim 4G je nejnovější technologií přizpůsobující se pacientovi, zlepšující kvalitu snímků (poměr signál-šum a prostorové rozlišení) a rychlost akvizice (PAT) a zvyšující produktivitu v každodenní praxi. Nabízí nový systém RF a vyspělejší cívkovou architekturu, která v menším prostoru pojme více cívkových prvků (až 204 současně připojitelných cívkových elementů a 48 kanálů ve standardní konfiguraci), což nabízí možnost širšího a účinnějšího nasazení paralelních akvizičních technik (PAT) ve všech směrech a ve dvou směrech současně. Výsledkem jsou snímky s vysokým rozlišením, pořízené v rekordním čase. Pomocí až 128 kanálů nabízí Tim dostatečný počet kanálů pro využití cívek s ultra vysokou hustotou. Tim umožňuje vyšší rozlišení a celkové zorné pole až 205 cm, aniž by se musela přesunout jediná cívka či přeložit pacient. Cívky nové generace Design cívek DirectConnect přináší bezkabelové cívky pro rychlé a snadné nastavení a vyšší poměr signál-šum. Flexibilnější cívky SlideConnect s možností ovládání jednou rukou dále usnadňují přípravu pacienta. Je možné je bezproblémově integrovat pro pokrytí velkých anatomických celků, například v kombinaci cívkových prvků pro oblast hlavy, krku, těla a páteře pro vytvoření neurovaskulární matice. Tyto cívky jsou navíc neuvěřitelně lehké (18kanálová tělová cívka váží přibližně jeden kilogram) a ohleduplné vůči pacientům. Nový vyšetřovací stůl Tim Dockable Table je vybaven integrovanou a snímatelnou 32kanálovou páteřní cívkou a díky integrovaným cívkovým portům DirectConnect a SlideConnect je zcela kompatibilní s technologií Tim. Těžce nemocní, postižení, obézní a nehybní pacienti mohou být připraveni mimo vyšetřovnu a k vyšetření přivezeni na vyšetřovacím stole. Nosnost vyšetřovacího stolu je až 250 kg se zachováním všech pohybů a pro bezpečnost pacientů je stůl vybaven madly. K magnetu se snadno připojí a umožňuje rychlejší přípravu vyšetření a jeho vyšší spolehlivost u špat- 22 Trend

23 PRODUKTY ně pohyblivých pacientů. DirectRF nový, zcela digitální design Tim integruje v magnetu všechny vysílací a příjmové RF komponenty. Tento kompaktní design umožňuje okamžitou smyčku zpětné vazby pro adaptaci sekvencí v reálném čase (B1 homogenita aplikace TimTX TrueForm). Dot: personalizovaný, řízený, automatizovaný Centrace vyšetřované oblasti není v rozhodující většině aplikací nutná a probíhá automaticky. Dot navrhuje optimální vyšetřovací strategii a vyžaduje pouze potvrzení před zahájením snímání. Přizpůsobí se kapacitě jednoho zadrženého dechu každého pacienta a pak vybere nejvhodnější snímkovací protokol. Personalizované vyšetření je možné snadno opakovat, i když se změní podmínky. Pacient při následných kontrolách pokaždé absolvuje snadno srovnatelné vyšetření. Dot lze také snadno přizpůsobit standardům péče konkrétní instituce. Průvodce, nabízející okamžitou pomoc Dot uživatele krok za krokem provází i těmi nejkomplikovanějšími vyšetřeními pomocí asistence v reálném čase a nabízí okamžitou pomoc, rady jak na to s příklady snímků. Dot lze snadno upravit podle kroků, snímků, textu a protokolů tak, aby se řídil individuálními standardy péče. Standardní snímkování je dokončeno rychleji, snadněji a s nižším výskytem chyb či opakování pomocí inteligentních automatizovaných pracovních procesů. Automatizované polohování a nastavení řezů přináší kvalitu snímků u všech pacientů. Dot také integruje do procesu snímkování příkazy AutoVoice, což zabezpečuje synchronizované načasování dýchání a snímkování a poskytuje tak laborantovi větší klid a jistotu. Dot poskytuje optimalizované postupy pro vyšetření mozku, srdce, dutiny břišní a kolen a pro angiografické a onkologické vyšetření. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Tlak na kontrolu nákladů v nemocničním prostředí při poskytování nejlepší péče ještě nikdy nebyl tak velký. Naším závazkem je pokračovat v investicích do technologických inovací, které mohou hrát roli při zlepšování účinnosti zdravotní péče, uvedl Walter Maerzendorfer. Uvedením těchto revolučních systémů MR na trh jsme se zaměřili na zvýšení produktivity našich zákazníků a zlepšení zkušeností jejich pacientů. Hovořil o dvou nových přístrojích Magnetom Aera (1,5 T) a Magnetom Skyra (3 T), vybavených 70 cm otevřeným tunelem s inovacemi Tim a Dot. Sedmdesát centimetrů široký otevřený magnet přístrojů Magnetom Aera a Skyra zvládne vyšetřit i velmi obézní pacienty nebo pacienty připojené na LSS. Otevřený design pomáhá snížit dávky sedativ, minimalizuje stres u klaustrofobických pacientů a vede také k vyšší pacientské prostupnosti. Super krátké magnety umožňují provádění mnoha studií, při nichž hlava pacienta zůstává mimo tunel nebo poskytují pacientovi široký výhled z magnetu a kontakt s okolím, což je pro minimalizaci úzkosti z malého prostoru a neznáma velmi užitečné. Vyšší produktivita díky syngo.via Všechny zmíněné funkce vedou k vyšší jistotě diagnózy, snazší a rychlejší péči o pacienta a vyššímu pohodlí uživatele i pacienta. Vyšší produktivitu přístroje navíc podporuje nový zobrazovací software Siemens syngo.via, který automaticky třídí snímky, připravuje případ a každý krok přitom řídí uživatel. Jedinečným způsobem integruje zobrazovací modality a IT a odkudkoli umožňuje přístup k informacím a jejich sdílení. Plánovat protokol je nyní možné vzdáleně a veškeré potřebné informace se automaticky aplikují. Technologie Tim a Dot společně se softwarem syngo.via dramaticky zvyšují produktivitu MR tím, že mění celý pracovní proces od plánování přes snímkování až po hodnocení a sdílení výsledků Trend 23

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V. Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti Bartoňková H., Polko V. Zdravotnický formát pro obrazovou dokumentaci DICOM 3 (Digital Imaging and Communication

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Informační systémy ve zdravotnictví

Informační systémy ve zdravotnictví Informační systémy ve zdravotnictví David Steiner [steind1@fel.cvut.cz] IKTZ 25. listopadu 2009 Obsah přednášky Historie IS ve zdravotnictví Typy IS ve zdravotnictví Nemocniční informační systém Elektronický

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera Čtečky čárového kódu pro logistiku Jan Kučera Agenda O firmě Cognex Možnosti čárových čteček pro logistiku Výhody technologie plošného čtení založeného na zpracování obrazu Vlastnosti čteček DataMan pro

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz www.toyota-forklifts.cz Keep Moving PŘEDSTAVUJEME NOVOU ŘADU SKLADOVÝCH VOZÍKŮ TOYOTA LI-ION, KTERÉ DOKÁžÍ VÍCE S MENŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE A S NIžŠÍMI NÁKLADY. Už žádné PROSTOJE NEBO ČEKÁNÍ na nabití vozíku.

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Tento materiál vznikl ve spolupráci se společností CAMOSCI CZECH s.r.o. specialistou na zobrazovací

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Společnost MasterCard přichází s výsledky 1 části letošní unikátní studie MasterCard

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

TELEMEDICÍNA. ...kvalita provìøená medicínou

TELEMEDICÍNA. ...kvalita provìøená medicínou TELEMEDICÍNA...kvalita provìøená medicínou TruVidia Manager Chcete mít vše pod kontrolou? Efektivní možnosti pro komunikaci při každodenní klinické práci Digitální svět pokračuje ve vítězném pochodu na

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Produkty pro zdravotnictví v portfoliu ELVAC IPC s.r.o. Bronislav Musil Ostrava 14.9.2011

Produkty pro zdravotnictví v portfoliu ELVAC IPC s.r.o. Bronislav Musil Ostrava 14.9.2011 v portfoliu ELVAC IPC s.r.o. Bronislav Musil Ostrava 14.9.2011 OBSAH využití počítačů v medicíně požadavky na technologie panelové počítače monitory mobilní zařízení tablety Využití PC systémů v medicíně

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více