Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc. Wolfgang Spitzbardt Oponent práce: doc. MgA. Vít Spilka Brno 2014

2 Bibliografický záznam KŘÍŽ, Michal. Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa [Jewish music in HaChucpa s ensemble interpretation]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra dechových nástrojů, 2014 [49 stran] Vedoucí bakalářské práce: doc. Wolfgang Spitzbardt. Anotace Bakalářská práce pojednává o brněnském souboru HaChucpa, o okolnostech jeho vzniku, umělecké činnosti, členské základně, filosofii a jeho přístupu k židovské hudbě a kultuře. Významnou část práce tvoří rozbor aškenázské židovské hudby (především klezmeru) z historického, sociálně-kulturního, obsahového a hudebněteoretického hlediska. Okrajově se práce dotýká i některých dalších oblastí židovské kultury, především vybrané artificiální hudby a literatury. Annotation This thesis deals with Brno ensemble HaChucpa, with the circumstances of its establishment, artistic activities, membership, philosophy and approach to Jewish music and culture. A significant part of this thesis is formed by Ashkenazi Jewish music (primarily klezmer) analysis from the historical, social, cultural, content and musical-theoretical point of view. This thesis also marginally deals with some other parts of Jewish culture, especially with selected artificial music and literature. Klíčová slova HaChucpa, klezmer, židovské písně, jidiš Keywords HaChucpa, klezmer, Jewish songs, Yiddish

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně, a že jsem použil uvedené informační zdroje. V Brně, dne 10. dubna 2014 Michal Kříž

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Wolfgangu Spitzbardtovi a Vítu Marečkovi za řadu cenných rad, zapůjčení materiálů a především za ochotu vyprávět, bez které by se zvolené téma dalo jen těžko zpracovat.

5 Obsah Úvod... 7 Chucpe... 9 O vzniku souboru Členská základna Hledání identity Zpívající nádoba Historický vývoj klezmeru Klezmerové kapeljes Příležitosti pro klezmery Taneční formy Z pohledu hudebně-teoretického Hobn mir a nigndl Závěr Použité informační zdroje Přílohy... 47

6 Předmluva Židovství je pro mne opředeno jakýmsi zvláštním kouzlem. Aniž bych dokázal objektivně vysvětlit proč, vždy mě přitahovalo cokoliv s ním spojené. Ať už to byla synagoga, židovský hřbitov, golem, šesticípá hvězda, sedmiramenný svícen, hebrejské písmo, Schindlerův seznam, klezmer, Franz Kafka, Marc Chagall, Brundibár, Hana Brady a její osud Když se mi před lety naskytla příležitost stát se členem souboru HaChucpa a hrávat tak židovskou hudbu, cítil jsem se opravdu poctěn. Najednou jsem totiž nemusel být jenom ten divák, posluchač, návštěvník nebo čtenář, ale mohl jsem se onoho židovského tajemství dotknout přímo, prostřednictvím hudby. Soubor HaChucpa funguje od roku 1997 a má za sebou pozoruhodné výsledky na poli propagace židovské hudby a kultury v podobě desítek koncertů a různých uměleckých projektů. Přesto o něm dosud nebylo souhrnně nic publikováno či alespoň napsáno na úrovni studentské diplomové práce. Dle mého názoru je to škoda, zároveň však dobrý důvod zvolit si toto téma v rámci své bakalářské práce. Chtěl bych tímto způsobem vzdát určitý hold souboru, jehož mám tu čest být součástí.

7 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám brněnským souborem HaChucpa, okolnostmi jeho vzniku, jeho několikaletým působením, členskou základnou, filosofií a také přístupem, jakým se věnuje židovské hudbě potažmo kultuře. Významnou část práce pak tvoří rozbor aškenázské židovské hudby (zejména klezmeru) z historického, sociálně-kulturního, obsahového a hudebně-teoretického hlediska. Poměrně okrajově se práce dotýká i některých dalších oblastí židovské kultury, především vybrané artificiální hudbě a literatuře. Z důvodu vysvětlení mnoha jevů a uvedení nezbytných souvislostí obsahuje práce řadu poznámek z oblasti judaismu, jazyka jidiš a hebrejštiny. Množství, úroveň a dostupnost informačních zdrojů se vzhledem k obsahu práce poněkud liší, takže bylo potřebné přistupovat k jednotlivým tématům různým způsobem. Téma souboru HaChucpa dosud v podstatě nebylo souhrnně zpracováno. Bylo tedy nezbytné postupovat metodou syntézy dostupných dílčích informačních zdrojů. Z hlediska literatury se dalo vycházet pouze z eseje doc. Spitzbardta O hudbě, židovství a hledání identity, která je součástí publikace o výstavě Židovská Morava Židovské Brno. Stejný článek je též uveden (spolu se základními informacemi o souboru) na internetových stránkách Dále bylo možné dohledat několik dokumentárních pořadů v archivu České televize, referujících přímo nebo jen okrajově o souboru HaChucpa. 1 Co se týče literatury, je to vše, zbylé informace bylo nutné doplnit z dostupných pramenů. V této oblasti bylo nespornou výhodou moje více než pětileté působení v souboru HaChucpa. Mohl jsem vycházet z vlastní zkušenosti z desítek koncertů, mnoha uměleckých projektů a v neposlední řadě i zkoušek. Jako přínosné považuji i absolvování 4 semestrů předmětu Úvod do judaistiky a hebrejštiny, který doc. Spitzbardt vyučuje na Divadelní fakultě JAMU. Důležitý pramenný zdroj představuje notový materiál HaChucpy, čítající více než 100 skladeb, a především možnost konzultace s Vítem Marečkem, který jej bezezbytku aranžoval. Dále potom texty písní a dvě CD, které HaChucpa dosud vydala. Nejcennějším pramenem této práce je však několik rozhovorů se zakladateli a dosavadními frontmany HaChucpy Wolfem Spitzbardtem a Vítem Marečkem. 1 Kultura.cz, Cesty víry, Dobré ráno ČT 7

8 Co se týče klezmeru (potažmo i jiných žánrů židovské hudby), je v současné době k dispozici poměrně hodně informačních materiálů, většinou v angličtině, ale několik i v češtině. Je to pravděpodobně zásluha značné popularity současné vlny klezmerového revivalu. Informativní hodnota těchto materiálů však bývá různá a je třeba mezi nimi pečlivě rozlišovat. V rámci JAMU zpracoval téma klezmeru ve své bakalářské práci Naftule Brandwein a klezmerská hudba klarinetista Vojtěch Pospíšil. Její přečtení bylo přínosné především z hlediska tematického a obsahového vymezení této práce. Hlavní zdroj informací k danému tématu představuje řada studií z dílny amerického klarinetisty Joela Rubina a muzikoložky Rity Ottens. Především se jedná o knihu Klezmer-Musik, která vyšla i v češtině pod názvem Klezmeři. Dále pak publikace Mazltov! Jewish American Wedding Music from the Repertoire of Dave Tarras, texty bookletů Rubinových CD a řada článků na stránce Zajímavou publikací obsahující i množství notových materiálů je kniha Henryho Sapoznika The Compleat Klezmer. Z dalších pramenných materiálů považuji za přínosné 4 CD pražského souboru Mišpacha, který je (jako jeden z mála v ČR) skutečně autentickým židovským souborem. A do jisté míry lze jako informační zdroj využít i komiksový román Klezmer Cesta na východ francouzského spisovatele Joanna Sfara, zejména pak autorovy poznámky v závěru knihy. Pro pochopení problematiky židovské hudby je potřebná i určitá znalost historie, jazyka, náboženství a kultury židovského národa. V této oblasti existuje nepřeberné množství materiálů, a to i v češtině. Při psaní této bakalářské práce jsem se opíral o poznatky z knih Svět Židů (J. P. Camus, A. P. Derczansky), Judaismus od A do Z (J. Newman, G. Sivan), Historie Židů v Čechách a na Moravě (T. Pěkný), Židovské svátky (J. Divecký), Jidiš pro radost (L. Rosten), 1000 židovských anekdot (P. Šmakal), Hudba vzdoru a naděje (M. Kuna) aj. V neposlední řadě je nezbytný i určitý širší umělecký kontext. V tomto ohledu mi při psaní této práce pomohla četba vybrané literatury židovských spisovatelů (nebo spisovatelů zabývajících se židovskou tématikou), především sbírky chasidských legend Devět bran Jiřího Langera, ale i jiné prózy, např. I. Olbrachta, I. Babela, R. Weinera aj. Dále pak poslech hudby terezínských skladatelů H. Krásy, V. Ullmanna a P. Haase, nebo výstava obrazů Marca Chagalla. 8

9 Chucpe Bakalářskou práci o souboru HaChucpa nemohu začít jinak, než u samotného názvu souboru. Pochopení jeho významu nás totiž velice příhodně uvede do problematiky této práce, a sice představení samotného souboru, jeho historii, filosofii a přístupu s jakým se věnuje židovské kultuře (především hudbě). Termín החצפה HaChucpa je složeninou dvou hebrejských slov ha a chucpa. První z nich v hebrejštině označuje určitý člen. Zároveň však symbolizuje úzké spojení s brněnským HaDivadlem, při kterém soubor vznikl, a se kterým dodnes spolupracuje. Slovo chucpe (jidiš verze hebrejského chucpa) by se dalo do češtiny přeložit jako drzost, troufalost nebo taky nepochopitelná kuráž. Klasická definice tohoto termínu zní: chucpe je ona vzácná vlastnost, kterou oplývá člověk, jenž zabil svou matku i otce, a pak se vrhne k nohám porotě a prosí o milost, protože je sirotek. 1 A právě tato drzost stála u vzniku souboru HaChucpa, který se snaží navázat na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně. Zaniklou jednak z důvodu poměrně velké míry asimilace v zemích bývalého Rakousko-Uherska, ale především z důvodu holokaustu a čtyřicetileté éry komunistické diktatury. Snahou souboru je autenticky oživit a prezentovat publiku židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, klezmer, scénickou četbu židovské literatury. Termín chucpe v názvu souboru zpočátku vyjadřoval i určitou polemiku a pochybnost nad oprávněním provozovat židovskou hudbu vně jejího původního sociálního a náboženského kontextu. Symbolizuje vnitřní pohnutky, se kterými soubor vznikl a nadále funguje, tedy navázat na původní kulturní tradici aškenázských Židů. Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek i radost - tak, jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, máme si připomenout přikázání být veselí, jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní 2 1 ROSTEN, Leo. Jidiš pro radost. (str. 80) 2 SPITZBARDT, Wolfgang. O hudbě, židovství a hledání identity. (www.hachucpa.cz) 9

10 O vzniku souboru V letošním roce slaví brněnský soubor HaChucpa své 17. narozeniny. Je to poměrně úctyhodný věk, vzhledem k dnešní době, kdy je kultura čím dál tím více brána jako cosi nadbytečného, co je třeba odsunout někam na vedlejší kolej. Je úžasné a nebývalé, že i v takovýchto podmínkách dokáže úspěšně a dlouhodobě fungovat soubor (minimálně osmičlenný), jehož koncepce není orientována na marketingový úspěch či podbízení se publiku. Dle mého názoru na tom mají zásluhu především dva faktory. Jednak skutečně životné myšlenkové podhoubí, na kterém HaChucpa vyrostla a dodnes staví. A především pak obrovský zájem a úsilí členů v činnosti souboru pokračovat i nadále. Následující kapitola popisuje okolnosti vzniku a uměleckou činnost souboru HaChucpa. Na začátek jsou zařazeny medailony zakladatelů a uměleckých vedoucích Wolfa Spitzbardta a Víta Marečka, kteří představují nosné pilíře souboru po celou dobu jeho existence. doc. Wolfgang Spitzbardt pedagog, překladatel, umělecký vedoucí a dramaturg souboru HaChucpa Původem z Německa, odkud se v roce 1991 přestěhoval do ČR. Studoval slavistiku a překladatelství na Marxově univerzitě v Lipsku, na UK v Praze a na Humboldtově univerzitě v Berlíně, hebrejštinu na Církevní VŠ v Erfurtu. Věnuje se především pedagogické činnosti. Učil na Státní jazykové škole v Praze, Ministerstvu zahraničí ČSFR, Evangelické teologické fakultě UK v Praze. V současné době působí na JAMU v Brně, kde vyučuje jazyk německý a ruský, vede Literárně překladatelský seminář, přednášku Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání a přednášku se seminářem Židovství v okcidentální kultuře, v níž poskytuje úvod do judaistiky a hebrejštiny. Rozsáhlá je i jeho překladatelská činnost. 1 Roku 2007 vydal knihu Das schöpferische Wort - Tvůrčí slovo, roku 2012 Golemlegenden Legendy o Golemovi. Nelze opomenout ani uměleckou spolupráci s Českým rozhlasem, Českou televizí a divadelními spolky A-Studiem v Praze, Ochotnickým kroužkem a především s HaDivadlem v Brně. Právě ve spolupráci s tímto divadlem založil roku 1997 soubor HaChucpa, který vede doposud. 1 Např. R. Weiner, A. Goldflam, J. Durych, F. Křelina, do češtiny: M. Buber, B. Brecht, P. Celan, T. Bernhardt, H. Müller, W. Schwab, G. Tabori aj. 10

11 Vít Mareček pedagog, dirigent, klavírista, hudební vedoucí a aranžér souboru HaChucpa Brněnský rodák, dětství však prožil v Blansku. Než se vrhnul na uměleckou dráhu, vystudoval SPŠ slévárenskou v Brně. Je absolventem Konzervatoře Brno v oboru dirigování. Ve studiu pokračoval v rámci Metodického centra JAMU a na Akademii staré hudby při FF Masarykovy univerzity v Brně. Jako korepetitor působil na mnoha místech zejména na několika ZUŠ (Adamov, Blansko, J. Kvapila Brno), ale i u baletu NDB Brno. Kromě korepetice se věnuje i výuce klavíru na ZUŠ v Adamově. Jako sbormistr vedl dlouhou řadu let chrámový sbor u sv. Augustina v Brně. V současné době působí jako dirigent Tišnovského komorního orchestru. Za zmínku stojí i herecká účast v inscenaci Jób (HaDivadlo Brno) a filmech Hanele (režie K. Kachyňa) a Vzkříšení (IT, SK, FR, DE koprodukce). Spolu s Wolfem Spitzbardtem založil roku 1997 soubor HaChucpa, jehož je hudebním vedoucím a především aranžérem veškerých partů. Vznik souboru HaChucpa je úzce spjat s HaDivadlem. V první řadě s pásmy scénické četby židovské literatury, které Wolf Spitzbardt na této brněnské alternativní scéně uváděl. V rámci těchto programů zaznělo v podání W. Spitzbardta i několik židovských písní, které se později staly základem repertoáru HaChucpy. Byly to písně, které jak sám uvádí, znal od dětství: A byly písně, také v NDR. Pamatuji si, že jsem už jako dítě, naprosto okouzlen, ba zamilován, poslouchal jidiš písně, které zpívala Lin Jaldati, židovská zpěvačka, jež žila ve východním Berlíně, později i písně Hany Hegerové a dalších. Měl jsem pocit, že tyto melodie a tuto řeč, jež každou slabikou vypravuje o osudu aškenázských Židů v diaspoře, dávno znám 1 Konkrétně se jednalo o pásmo textů Martina Bubera: Cesta člověka (na kterém hudebně spolupracoval jakožto kytarista Vladimír Merta), a pásmo Slabika Bol na texty Paula Celana (s hudebním doprovodem M. Dohnala v podání cellisty Jaroslava Holuba). Zásadní vliv na vznik HaChucpy měla především úspěšná inscenace Jób, kterou HaDivadlo uvedlo v roce Toto dodnes legendární scénické oratorium v režii J. A. Pitínského získalo mimo jiné i cenu nadace Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku. Významnou součástí této inscenace byla i hudební složka, tvořená 1 SPITZBARDT, Wolfgang. O hudbě, židovství a hledání identity. (www.hachucpa.cz) 11

12 především autorskou orchestrální hudbou Martina Dohnala, ale také prvky židovské hudby, zejména zpěvu v jidiš a synagogálního zpěvu. V rámci dramaturgické spolupráce tuto hudbu vybral, nastudoval a spolu s Vítem Marečkem jako účinkující i realizoval Wolf Spitzbardt. Po úspěchu hry Jób vznikla myšlenka navázat na tento počin a založit v Brně divadlo zaměřené na inscenaci her židovských autorů. Po zralé úvaze tento nápad nakonec ztroskotal, především kvůli nedostatku materiálů, na kterých by byla postavena dramaturgie takového divadla. Touha po poznání a prezentaci kultury aškenázských Židů však nevymizela. Rok po Jóbovi založil Wolf Spitzbardt s Vítem Marečkem, kteří v tomto představení herecky stále ještě účinkovali, soubor HaChucpa. Část původní členské základny se rekrutovala z divadelního orchestru úspěšné inscenace např. Lubor Pokluda, Hana Drábková roz. Kreclová aj. Mezi další zakládající členy patřili především herci z HaDivadla: Miloš Černoušek, Marie Ludvíková, Miroslav Ukul Kumhala aj. O okolnostech a pohnutkách vzniku HaChucpy napsal Wolf Spitzbardt: Nesen touhou po oživení této tradice v Brně takto před pěti lety vznikl náš soubor HaChucpa. Konkrétně bylo jeho založení inspirováno mými zážitky a zkušenostmi s židovskými hudebníky v Litvě, Rumunsku, Izraeli, mým jednoročním působením v pražském sboru Mišpacha, programy, které jsem v HaDivadle již dříve uváděl, především pak obrovskou chutí členů objevit tuto hudbu, tuto kulturu 1 Původní koncepce HaChucpy více korespondovala s myšlenkou židovského divadla, byla tedy poněkud odlišná od současného stavu. Součástí souboru byl vedle orchestru i pěvecký sbor. Dramaturgie byla zaměřená více na scénickou četbu, než je tomu dnes. V souvislosti se založením souboru HaChucpa je třeba si uvědomit význam tohoto počinu. V druhé polovině devadesátých let nebyl klezmer v České republice ještě zdaleka tak populární jako dnes. Podobných kapel mnoho nefungovalo, snad kromě pražského folklorně laděného pěveckého souboru Mišpacha a k němu přidružené kapely Klezmerim. 1 SPITZBARDT, Wolfgang. O hudbě, židovství a hledání identity. (www.hachucpa.cz) 12

13 Soubor HaChucpa tvoří v současné době 4 zpěváci a 6 instrumentalistů (na každý nástroj se však alternují dva hráči). Vedle nástrojů pro klezmer typických jako jsou housle, klarinet nebo violoncello, obsahuje ansámbl i klavír a akordeon. Ty bychom z hlediska stylovosti přiřadili spíše k populárním orchestrům divadla jidiš. Zvukové specifikum HaChucpy je pak dáno především přítomností hoboje, který se v klezmerových kapelách obvykle nepoužíval. 1 Repertoár souboru čítá více než 100 skladeb, které pro obsazení souboru aranžoval Vít Mareček. Jedná se jak o čistě instrumentální klezmerové melodie a tance, tak i židovské písně v jidiš nebo hebrejštině. Osobitý přístup Víta Marečka k aranžování jednotlivých partů, spolu s individuálním hráčským pojetím členů souboru, tvoří onen specifický hudební jazyk HaChucpy, který by se dal s trochou nadsázky označit jako brněnský klezmer. Inspiraci čerpám z různých nahrávek a notových materiálů, ale nevypisuju to celý, často třeba použiju jenom dvě fráze, a s tím si pak hraju. Příkladem jsou třeba Bublički 2, to začíná v h-moll a pak je tam ještě durový dovětek, ale ten jsem tam už nedal Když něco aranžuju, mám vizi, pro koho to píšu. Ve srovnání s jinými nerozepisuju dlouhé melodické fráze do jednoho nástroje, to mě nudí, raději to rozdělím do více nástrojů. Také většinou nepíšu dvojhlas v paralelních sextách, mně osobně to moc židovské nepřipadá, spíše mi to evokuje českou muziku. Používám raději tercie a decimy 3 Své místo v repertoáru HaChucpy má i několik skladeb židovských skladatelů z oblasti artificiální hudby. Zde je nasnadě otázka, kdo má být skutečně označován jako židovský skladatel, když mnozí autoři se ke svému původu sami příliš nehlásili. Pozoruhodné však je, že i v tvorbě skladatelů, jejichž proslulost nijak nesouvisí s jejich židovstvím 4, bychom určité prvky židovské kultury nepochybně taktéž nalezli. Bylo by zajímavé podrobit jejich vybraná díla podrobnější analýze a najít onen společný židovský prvek. To však bohužel není předmětem této bakalářské práce. 1 Přesto lze v dostupné literatuře nalézt i zmínku o klezemrech hrajících na tento nástroj. 2 Instrumentální skladba z repertoáru HaChucpy inspirovaná známou židovskou melodií. 3 Citováno podle rozhovoru s Vítem Marečkem z Gustav Mahler, Felix Mendelssohn Bartholdy, Arnold Schoenberg, Darius Milhaud, George Gershwin aj. 13

14 V rámci koncertů souboru HaChucpa je možné slyšet například Adagio na hebrejské melodie Kol Nidrei pro violoncello a orchestr, op. 47 německého skladatele Maxe Brucha ( ), skladbu Baal Shem pro housle a orchestr švýcarsko-amerického skladatele Ernesta Blocha ( ) nebo skladby ruského skladatele a houslisty Josepha Achrona ( ) např. Hebrejská melodie pro housle a orchestr, op. 33 aj. Dále se jedná o díla terezínských autorů, zejména o Suitu pro hoboj a klavír, op. 17 brněnského skladatele Pavla Haase ( ) nebo například o komorní skladbičku Hallelujah pro klarinet, housle a violoncello Viktora Ullmanna ( ). Pro chronologické zmapování šestnáctileté historie souboru HaChucpa není bohužel k dispozici dostatek materiálů. Sepsat poněkud neúplný časový sled událostí by podle mého názoru nemělo příliš význam. Rozhodl jsem se tedy postupovat podle jiného klíče a představit činnost HaChucpy na základě různých typů koncertů a uměleckých činností, kterým se soubor věnuje. Za pilíře umělecké činnosti souboru HaChucpa by se dala považovat tradice dvou koncertů, každoročně uváděných v prostorách brněnských divadel HaDivadlo a Husa na provázku. Dramaturgie těchto koncertů většinou zahrnuje i četbu židovské literatury (často ve scénickém zpracování), což vychází z původní divadelní koncepce souboru. První z nich, uváděný v HaDivadle, bývá v polovině prosince, a váže se k židovskému svátku Chanuka. Koncert v divadle Husa na provázku bývá každoročně na konci června a má význam určitého završení koncertní sezóny. Vedle těchto dvou tradičních koncertů má soubor HaChucpa každoročně celou řadu vystoupení, často v prostorách synagog (Třebíč, Boskovice, Lomnice u Tišnova, Břeclav, Mikulov, Krnov, Nitra), ale i jinde. Kromě samostatných koncertů je možné HaChucpu slyšet i v rámci různých konferencí, na svatbách či soukromých oslavách. Soubor také vystoupil na několika festivalech (Devět bran Trutnov a Bratislava, Šamajim Třebíč, Boskovice - festival pro židovskou čtvrť, Hanácké Jeruzalém Prostějov). Kromě vystoupení v ČR koncertovala HaChucpa i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie). 14

15 Zvláštní kapitolu v umělecké činnosti souboru HaChucpa pak zaujímá účast na neveřejných akcích jednotlivých židovských obcí (Brno, Olomouc, Praha, Bratislava, Nitra, Ostrava). Akce se většinou vážou k oslavě některého z židovských svátků (Chanuka, Purim, Pesach aj.) nebo jako pietní akty k uctění památky obětí holokaustu apod. Spolupráce HaChucpy s židovskými obcemi má zvláštní význam, neboť to nejvíce odpovídá původnímu poslání klezmerové kapely. Pozoruhodnou uměleckou činnost vykonává soubor HaChucpa také v oblasti dramatické a literární. V rámci vybraných koncertů bývá prezentována literatura židovských autorů (J. M. Langer, R. Weiner, K. Kraus, V. Rakous aj.) případně i autorů o židovství jen píšících (I. Olbracht aj.), mnohdy ve scénickém provedení. Dramaturgická koncepce bývá zaměřena především na oblast střední Evropy, kde se odedávna potkávaly a vzájemně ovlivňovaly 3 kultury česká, německá a židovská. Zde se projevuje, že Wolfgang Spitzbardt, jakožto vedoucí a dramaturg souboru, není čistě muzikant, ale spíše lingvista a znalec dané problematiky. Na závěr této kapitoly bych rád vzpomenul několik divadelních projektů, na kterých soubor HaChucpa spolupracoval. Fiktivní setkání Jiřího Langera s Franzem Kafkou (Brno, HaDivadlo, 1998) scénická fikce o vztahu dvou významných literátů; herecky účinkovali Vít Mareček a Marek Daniel Všechny hranice (Brno, Kabinet múz, 2008) - divadelní adaptace novely slovenského prozaika Leopolda Laholy; ve spolupráci se studenty muzikálového herectví DiFa JAMU; režie Simona Nyitrayová Biograf Karl Kraus (Praha, Divadlo Komedie, 2011) - scénická četba textů rakouského spisovatele Karla Krause; v rámci cyklu komponovaných večerů Biograf v Divadle Komedie; režie Vojtěch Bárta Salon International (Vídeň, Salon 5, 2011) - mezinárodní literární dílna o židovské kultuře ve střední Evropě (R. Weiner, J. M. Langer) Tři prsteny (Brno, Husa na provázku, 2013) - scénická četba G. E. Lessingova Nathana mudrce; ve spolupráci se studenty JAMU; režie Jan Cimr 15

16 Soubor HaChucpa dosud vydal vlastním nákladem dvě CD. V roce 2004 vzniklo debutové album HaChucpa - klezmer, písně v jidiš a hebrejštině a o tři roky později pak deska Hobn mir a nigndl. V současné době soubor pracuje na novém albu s názvem Mir lebn ejbik. 16

17 Členská základna Členská základna souboru HaChucpa je odjakživa tvořena především z řad studentů brněnské konzervatoře a JAMU, dále pak herců HaDivadla a členů brněnské židovské obce. V následující kapitole jsem se rozhodl uvést seznam všech členů HaChucpy v jeho dosavadní historii, protože především oni tvoří historii tohoto souboru. Když jsem s vytvářením tohoto seznamu začínal, netušil jsem, že bude ve finále čítat přes 50 jmen. To znamená, že více než 50 zpěváků a muzikantů se za dobu existence souboru HaChucpa aktivně seznámilo s židovskou hudbou. Někteří krátce a okrajově, jiní delší dobu a podrobněji, ale to není až tak podstatné. Myslím, že je to opravdu úctyhodný výsledek na poli osvěty a propagace židovské hudby a kultury. Zpěv Wolfgang Spitzbardt *, Růžena Dvořáková *, Vendula Ježková *, Marek Belko *, Rastislav Lalinský, Marta Olšrová, Monika Havlíčková, Pavla Dombrovská, Iva Volánková, Adéla Kratochvílová, Cyril Drozda, Kateřina Staňková, Hana Staňková, Klára Němečková, Hana Kučerová, Zdeněk Vesecký, Luboš Sůva, Eva Nejezchlebová, Hana Nejezchlebová, Zdeněk Jorda, Lukáš Rieger Klavír, zpěv, aranže Vít Mareček * Klarinet Michal Kříž *, Jiří Houf *, David Langášek, Lubor Pokluda, Vít Spilka, Jiří Klement, Tomáš Pykal, Pavla Caletková, Michal Kostiuk Housle Jakub Látal *, Hana Novotná *, Jitka Břízová, Rastislav Lalinský, Alexej Aslamas, Lenka Němečková, Jaromír Pařil, Tomáš Bařinka, Henrieta Lakatošová, Ruben Lang, Radim Kresta 17

18 Hoboj Petr Kadera *, Barbora Šteflová *, Julie Glosová (roz. Ondruchová), Alena Pařízková, Hana Drábková (roz. Kreclová), Martin Beneš, Alžběta Habrová Cello Stanislav Beneš *, Jan Látal, Josef Klíč, Pavla Cápíková Akordeon Magdaléna Šenkeříková *, Lucie Vítková *, Rostislav Beneš * Současní členové souboru HaChucpa. 18

19 Hledání identity V poslední době u nás (i ve světě) výrazně vzrostl zájem o hudbu aškenázských Židů, která bývá souhrnně (byť ne příliš správně) označována jako klezmer. Svědčí o tom poměrně velké množství klezmerových kapel, které je možné za posledních cca 15 let zaznamenat na české hudební scéně. 1 Přístup jednotlivých kapel k prezentaci židovské hudby je poměrně odlišný, což vybízí k úvaze, o jaký žánr se vlastně jedná a jak by měl (nebo neměl) být prezentován. Dále je nasnadě otázka, jak tento český klezmerový boom koresponduje se současným stavem židovských obcí u nás, které po překonání katastrofy holokaustu značně trpěly i za čtyřicetileté éry komunistického režimu. Je to pořád ještě klezmer a židovská hudba, pokud ji nehrají židovští muzikanti a pro židovské publikum? Následující kapitola pojednává o hledání odpovědí na tyto otázky z úhlu pohledu souboru HaChucpa. Pokud byste v obchodě s CD hledali nahrávky židovské hudby a klezmeru, patrně by se nacházely v sekci world music. Tímto termínem je zhruba od poloviny 60. let označována hudba, vycházející z určité etnické tradice, která ovšem není citována doslovně, ale je spojována s prvky z jiných žánrů. Tento princip multižánrové fúze je produktem globalizace a v dnešní době je poměrně častý a populární. V případě klezmeru se jedná o spojení nejčastěji s jazzem, balkánskou dechovkou, rockovou hudbou apod. Dá se to ale ještě považovat za klezmer? Je v dnešní době už jedno, kdo, co, jak a proč hraje? Nutno podotknout, že princip přejímání prvků z jiných žánrů byl klezmerským muzikantům odjakživa vlastní. Velká část dnes již pro klezmer typických hudebních prvků (způsob hry, taneční formy apod.) má svůj původ v tradiční hudbě např. ukrajinské, moldavské, bulharské, polské aj., a není tedy svojí genealogií původně židovská. Avšak mezi původními klezmery a současnými klezmerskými muzikanty je značný rozdíl vyplívající z výrazné odlišnosti světa, ve kterém žijí, a hlavně z motivace, proč tuto hudbu hrají. Pro jedny to bylo vlastní osobité umění se sociální funkcí uvnitř židovské komunity, druzí to už jenom rekonstruují z důvodu 1 Klezmerim, HaChucpa, Létající rabín, Klec, Trombenik, Simcha, Naches, Klezmehrin aj. 19

20 vlastního zájmu. A rozdíl je tím pádem i v oprávnění tuto hudbu transformovat dle svého uvážení. Fúzí židovské hudby s jinými žánry může určitě vzniknout něco zajímavého a nového, ale už to nenazývejme klezmerem. Podobný přístup nekoresponduje s koncepcí HaChucpy, proto bychom CD tohoto souboru v sekci world music hledali marně. Ve snaze zařadit klezmer do nějakého žánru se nelze vyhnout poněkud problematické otázce, zda se jedná o folklor či nikoliv. Při porovnání rysů klezmeru s definicí folklóru vyplyne mnoho společných jmenovatelů. Jedná se o lidovou hudbu určitého etnika, vyznačující se svébytnými osobitými prvky a nezaměnitelným způsobem hry, který se předával lidovou tradicí. Klezmer se váže k celé řadě lidových rituálů, například k oslavě náboženských svátků, hraje ale důležitou roli i v rámci židovské svatby atd. Na druhé straně je možné nalézt i celou řadu specifik, které s typickými znaky folklóru příliš nekorespondují. Klezmerskou hru totiž nelze chápat pouze jako lidovou hudbu neboť má i silný náboženský a sociální rozměr. Její kořeny lze vypátrat v synagogálním zpěvu. Povolání klezmera bylo zřizováno židovskými obcemi, stejně jako například funkce rabína, šocheta (košer řezníka), sofera (písaře Tóry) či mohela (obřízkáře) apod. Světské a hluboce duchovní leží v judaismu dosti blízko u sebe a hudba zde zaujímá významné postavení. Tak jako pro Židy znamenalo náboženství život a život jim byl náboženstvím, tak jim byla svatá melodie lidovou písní a lidovou píseň měli za svatou. 1 Dalším nefolklorním aspektem této hudby je fakt, že klezmerské melodie většinou mají dohledatelného autora. Tvrdit s určitostí, že klezmer je či není folklórním projevem židovského národa je, dle mého názoru, poněkud diskutabilní a nejednoznačné. Bude lepší tuto otázku přenechat odborníkům z oblasti etnologie, muzikologie, folkloristiky a religionistiky. Dalším aspektem nutícím k zamyšlení je vysoké procento nežidovských muzikantů v českých klezmerových kapelách. Mohlo by se říci, že pokud nehrají židovští muzikanti a pro židovské publikum, nemůžeme mluvit o klezmeru. Uvědomme si ale současný stav židovských obcí u nás a ptejme se, kolik klezmerbandů by tak fungovalo. A vezměme v úvahu i fakt, že na území 1 Citováno podle OTTENS, Ritta, RUBIN, Joel. Klezmeři. (str. 32) 20

21 Československa i v dobách Židům příznivějších se klezmer příliš nehrál. Je lepší, aby se tento žánr raději nehrál, pokud to není tak, jak by mělo? Pokud se na tuto otázku podíváme z historického hlediska, zjistíme, že přítomnost gójských muzikantů v klezmerových kapelách nebyla neobvyklá (především šlo o Romy, ale i příslušníky jiných národností). A nedá se dokonce ani říci, že by klezmeři hráli výhradně jen pro židovské publikum. Vraťme se ale k souboru HaChucpa, který je toho také příkladem. I tuto kapelu od začátku jejího působení tvoří vedle těch židovských i hudebníci, kteří o kulturu tohoto národa mají pouze zájem. Umělecké působení HaChucpy zahrnuje vedle veřejných koncertů i spolupráci s židovskými obcemi, ale těchto akcí je spíše menšina. Podobně na tom budou možná i další kapely, které sice klezmer hrají, ale už zdaleka ne z jeho původní podstaty. Mají na to právo? Kdo to může posoudit? Jen Židé sami? Jako součást této polemiky bych rád citoval slova současného francouzského židovského spisovatele a ilustrátora Joanna Sfara, který mimo to hraje i klezmer: Je úžasné, jak se dnes klezmer hraje, s obrovským nasazením a s velkým počtem nežidů na scéně i v publiku. Znamená to, že je zde spousta lidí, co jsou schopni převzít od Židů trochu z jejich dědictví. Najednou tak klezmer není hudbou hranou jenom Židy a pouze pro Židy. 1 Základním kamenem každé kapely je její repertoár. V případě klezmerových kapel bývá budování repertoáru většinou postaveno na studiu dostupných historických pramenů. Nejčastěji se jedná o poslech starých nahrávek z počátku 20. století, které více méně ještě autenticky zachycují hru původních klezmerů. Existuje i několik dostupných nahrávek z evropského kontinentu (většinou původem ze SSSR), především se ale jedná o záznam hry židovských emigrantů v Americe. K dostání (u zahraničních vydavatelů) je i poměrně velké množství notových materiálů s klezmerovými standardy. Z hlediska dostupnosti pramenů jsou na tom (oproti klezmeru) o něco lépe jidiš písně, z nichž některé natolik zpopulárněly, že je často mívají v repertoáru i nežidovští zpěváci. A realitou nezřídka bývá i rozšiřování repertoáru metodou odposlechu od konkurenčních kapel. 1 SFAR, Joann. Klezmer Cesta na východ. (str. XII) 21

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více