Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc. Wolfgang Spitzbardt Oponent práce: doc. MgA. Vít Spilka Brno 2014

2 Bibliografický záznam KŘÍŽ, Michal. Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa [Jewish music in HaChucpa s ensemble interpretation]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra dechových nástrojů, 2014 [49 stran] Vedoucí bakalářské práce: doc. Wolfgang Spitzbardt. Anotace Bakalářská práce pojednává o brněnském souboru HaChucpa, o okolnostech jeho vzniku, umělecké činnosti, členské základně, filosofii a jeho přístupu k židovské hudbě a kultuře. Významnou část práce tvoří rozbor aškenázské židovské hudby (především klezmeru) z historického, sociálně-kulturního, obsahového a hudebněteoretického hlediska. Okrajově se práce dotýká i některých dalších oblastí židovské kultury, především vybrané artificiální hudby a literatury. Annotation This thesis deals with Brno ensemble HaChucpa, with the circumstances of its establishment, artistic activities, membership, philosophy and approach to Jewish music and culture. A significant part of this thesis is formed by Ashkenazi Jewish music (primarily klezmer) analysis from the historical, social, cultural, content and musical-theoretical point of view. This thesis also marginally deals with some other parts of Jewish culture, especially with selected artificial music and literature. Klíčová slova HaChucpa, klezmer, židovské písně, jidiš Keywords HaChucpa, klezmer, Jewish songs, Yiddish

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně, a že jsem použil uvedené informační zdroje. V Brně, dne 10. dubna 2014 Michal Kříž

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Wolfgangu Spitzbardtovi a Vítu Marečkovi za řadu cenných rad, zapůjčení materiálů a především za ochotu vyprávět, bez které by se zvolené téma dalo jen těžko zpracovat.

5 Obsah Úvod... 7 Chucpe... 9 O vzniku souboru Členská základna Hledání identity Zpívající nádoba Historický vývoj klezmeru Klezmerové kapeljes Příležitosti pro klezmery Taneční formy Z pohledu hudebně-teoretického Hobn mir a nigndl Závěr Použité informační zdroje Přílohy... 47

6 Předmluva Židovství je pro mne opředeno jakýmsi zvláštním kouzlem. Aniž bych dokázal objektivně vysvětlit proč, vždy mě přitahovalo cokoliv s ním spojené. Ať už to byla synagoga, židovský hřbitov, golem, šesticípá hvězda, sedmiramenný svícen, hebrejské písmo, Schindlerův seznam, klezmer, Franz Kafka, Marc Chagall, Brundibár, Hana Brady a její osud Když se mi před lety naskytla příležitost stát se členem souboru HaChucpa a hrávat tak židovskou hudbu, cítil jsem se opravdu poctěn. Najednou jsem totiž nemusel být jenom ten divák, posluchač, návštěvník nebo čtenář, ale mohl jsem se onoho židovského tajemství dotknout přímo, prostřednictvím hudby. Soubor HaChucpa funguje od roku 1997 a má za sebou pozoruhodné výsledky na poli propagace židovské hudby a kultury v podobě desítek koncertů a různých uměleckých projektů. Přesto o něm dosud nebylo souhrnně nic publikováno či alespoň napsáno na úrovni studentské diplomové práce. Dle mého názoru je to škoda, zároveň však dobrý důvod zvolit si toto téma v rámci své bakalářské práce. Chtěl bych tímto způsobem vzdát určitý hold souboru, jehož mám tu čest být součástí.

7 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám brněnským souborem HaChucpa, okolnostmi jeho vzniku, jeho několikaletým působením, členskou základnou, filosofií a také přístupem, jakým se věnuje židovské hudbě potažmo kultuře. Významnou část práce pak tvoří rozbor aškenázské židovské hudby (zejména klezmeru) z historického, sociálně-kulturního, obsahového a hudebně-teoretického hlediska. Poměrně okrajově se práce dotýká i některých dalších oblastí židovské kultury, především vybrané artificiální hudbě a literatuře. Z důvodu vysvětlení mnoha jevů a uvedení nezbytných souvislostí obsahuje práce řadu poznámek z oblasti judaismu, jazyka jidiš a hebrejštiny. Množství, úroveň a dostupnost informačních zdrojů se vzhledem k obsahu práce poněkud liší, takže bylo potřebné přistupovat k jednotlivým tématům různým způsobem. Téma souboru HaChucpa dosud v podstatě nebylo souhrnně zpracováno. Bylo tedy nezbytné postupovat metodou syntézy dostupných dílčích informačních zdrojů. Z hlediska literatury se dalo vycházet pouze z eseje doc. Spitzbardta O hudbě, židovství a hledání identity, která je součástí publikace o výstavě Židovská Morava Židovské Brno. Stejný článek je též uveden (spolu se základními informacemi o souboru) na internetových stránkách Dále bylo možné dohledat několik dokumentárních pořadů v archivu České televize, referujících přímo nebo jen okrajově o souboru HaChucpa. 1 Co se týče literatury, je to vše, zbylé informace bylo nutné doplnit z dostupných pramenů. V této oblasti bylo nespornou výhodou moje více než pětileté působení v souboru HaChucpa. Mohl jsem vycházet z vlastní zkušenosti z desítek koncertů, mnoha uměleckých projektů a v neposlední řadě i zkoušek. Jako přínosné považuji i absolvování 4 semestrů předmětu Úvod do judaistiky a hebrejštiny, který doc. Spitzbardt vyučuje na Divadelní fakultě JAMU. Důležitý pramenný zdroj představuje notový materiál HaChucpy, čítající více než 100 skladeb, a především možnost konzultace s Vítem Marečkem, který jej bezezbytku aranžoval. Dále potom texty písní a dvě CD, které HaChucpa dosud vydala. Nejcennějším pramenem této práce je však několik rozhovorů se zakladateli a dosavadními frontmany HaChucpy Wolfem Spitzbardtem a Vítem Marečkem. 1 Kultura.cz, Cesty víry, Dobré ráno ČT 7

8 Co se týče klezmeru (potažmo i jiných žánrů židovské hudby), je v současné době k dispozici poměrně hodně informačních materiálů, většinou v angličtině, ale několik i v češtině. Je to pravděpodobně zásluha značné popularity současné vlny klezmerového revivalu. Informativní hodnota těchto materiálů však bývá různá a je třeba mezi nimi pečlivě rozlišovat. V rámci JAMU zpracoval téma klezmeru ve své bakalářské práci Naftule Brandwein a klezmerská hudba klarinetista Vojtěch Pospíšil. Její přečtení bylo přínosné především z hlediska tematického a obsahového vymezení této práce. Hlavní zdroj informací k danému tématu představuje řada studií z dílny amerického klarinetisty Joela Rubina a muzikoložky Rity Ottens. Především se jedná o knihu Klezmer-Musik, která vyšla i v češtině pod názvem Klezmeři. Dále pak publikace Mazltov! Jewish American Wedding Music from the Repertoire of Dave Tarras, texty bookletů Rubinových CD a řada článků na stránce Zajímavou publikací obsahující i množství notových materiálů je kniha Henryho Sapoznika The Compleat Klezmer. Z dalších pramenných materiálů považuji za přínosné 4 CD pražského souboru Mišpacha, který je (jako jeden z mála v ČR) skutečně autentickým židovským souborem. A do jisté míry lze jako informační zdroj využít i komiksový román Klezmer Cesta na východ francouzského spisovatele Joanna Sfara, zejména pak autorovy poznámky v závěru knihy. Pro pochopení problematiky židovské hudby je potřebná i určitá znalost historie, jazyka, náboženství a kultury židovského národa. V této oblasti existuje nepřeberné množství materiálů, a to i v češtině. Při psaní této bakalářské práce jsem se opíral o poznatky z knih Svět Židů (J. P. Camus, A. P. Derczansky), Judaismus od A do Z (J. Newman, G. Sivan), Historie Židů v Čechách a na Moravě (T. Pěkný), Židovské svátky (J. Divecký), Jidiš pro radost (L. Rosten), 1000 židovských anekdot (P. Šmakal), Hudba vzdoru a naděje (M. Kuna) aj. V neposlední řadě je nezbytný i určitý širší umělecký kontext. V tomto ohledu mi při psaní této práce pomohla četba vybrané literatury židovských spisovatelů (nebo spisovatelů zabývajících se židovskou tématikou), především sbírky chasidských legend Devět bran Jiřího Langera, ale i jiné prózy, např. I. Olbrachta, I. Babela, R. Weinera aj. Dále pak poslech hudby terezínských skladatelů H. Krásy, V. Ullmanna a P. Haase, nebo výstava obrazů Marca Chagalla. 8

9 Chucpe Bakalářskou práci o souboru HaChucpa nemohu začít jinak, než u samotného názvu souboru. Pochopení jeho významu nás totiž velice příhodně uvede do problematiky této práce, a sice představení samotného souboru, jeho historii, filosofii a přístupu s jakým se věnuje židovské kultuře (především hudbě). Termín החצפה HaChucpa je složeninou dvou hebrejských slov ha a chucpa. První z nich v hebrejštině označuje určitý člen. Zároveň však symbolizuje úzké spojení s brněnským HaDivadlem, při kterém soubor vznikl, a se kterým dodnes spolupracuje. Slovo chucpe (jidiš verze hebrejského chucpa) by se dalo do češtiny přeložit jako drzost, troufalost nebo taky nepochopitelná kuráž. Klasická definice tohoto termínu zní: chucpe je ona vzácná vlastnost, kterou oplývá člověk, jenž zabil svou matku i otce, a pak se vrhne k nohám porotě a prosí o milost, protože je sirotek. 1 A právě tato drzost stála u vzniku souboru HaChucpa, který se snaží navázat na téměř zaniklou tradici židovské kultury v Brně. Zaniklou jednak z důvodu poměrně velké míry asimilace v zemích bývalého Rakousko-Uherska, ale především z důvodu holokaustu a čtyřicetileté éry komunistické diktatury. Snahou souboru je autenticky oživit a prezentovat publiku židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, klezmer, scénickou četbu židovské literatury. Termín chucpe v názvu souboru zpočátku vyjadřoval i určitou polemiku a pochybnost nad oprávněním provozovat židovskou hudbu vně jejího původního sociálního a náboženského kontextu. Symbolizuje vnitřní pohnutky, se kterými soubor vznikl a nadále funguje, tedy navázat na původní kulturní tradici aškenázských Židů. Kouzlo klezmeru tkví v tom, že se zde zároveň mísí smutek i radost - tak, jak to učí Talmud: jestliže jsme příliš smutní, máme si připomenout přikázání být veselí, jsme-li příliš veselí, máme si připomenout zboření Chrámu a být smutní 2 1 ROSTEN, Leo. Jidiš pro radost. (str. 80) 2 SPITZBARDT, Wolfgang. O hudbě, židovství a hledání identity. (www.hachucpa.cz) 9

10 O vzniku souboru V letošním roce slaví brněnský soubor HaChucpa své 17. narozeniny. Je to poměrně úctyhodný věk, vzhledem k dnešní době, kdy je kultura čím dál tím více brána jako cosi nadbytečného, co je třeba odsunout někam na vedlejší kolej. Je úžasné a nebývalé, že i v takovýchto podmínkách dokáže úspěšně a dlouhodobě fungovat soubor (minimálně osmičlenný), jehož koncepce není orientována na marketingový úspěch či podbízení se publiku. Dle mého názoru na tom mají zásluhu především dva faktory. Jednak skutečně životné myšlenkové podhoubí, na kterém HaChucpa vyrostla a dodnes staví. A především pak obrovský zájem a úsilí členů v činnosti souboru pokračovat i nadále. Následující kapitola popisuje okolnosti vzniku a uměleckou činnost souboru HaChucpa. Na začátek jsou zařazeny medailony zakladatelů a uměleckých vedoucích Wolfa Spitzbardta a Víta Marečka, kteří představují nosné pilíře souboru po celou dobu jeho existence. doc. Wolfgang Spitzbardt pedagog, překladatel, umělecký vedoucí a dramaturg souboru HaChucpa Původem z Německa, odkud se v roce 1991 přestěhoval do ČR. Studoval slavistiku a překladatelství na Marxově univerzitě v Lipsku, na UK v Praze a na Humboldtově univerzitě v Berlíně, hebrejštinu na Církevní VŠ v Erfurtu. Věnuje se především pedagogické činnosti. Učil na Státní jazykové škole v Praze, Ministerstvu zahraničí ČSFR, Evangelické teologické fakultě UK v Praze. V současné době působí na JAMU v Brně, kde vyučuje jazyk německý a ruský, vede Literárně překladatelský seminář, přednášku Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání a přednášku se seminářem Židovství v okcidentální kultuře, v níž poskytuje úvod do judaistiky a hebrejštiny. Rozsáhlá je i jeho překladatelská činnost. 1 Roku 2007 vydal knihu Das schöpferische Wort - Tvůrčí slovo, roku 2012 Golemlegenden Legendy o Golemovi. Nelze opomenout ani uměleckou spolupráci s Českým rozhlasem, Českou televizí a divadelními spolky A-Studiem v Praze, Ochotnickým kroužkem a především s HaDivadlem v Brně. Právě ve spolupráci s tímto divadlem založil roku 1997 soubor HaChucpa, který vede doposud. 1 Např. R. Weiner, A. Goldflam, J. Durych, F. Křelina, do češtiny: M. Buber, B. Brecht, P. Celan, T. Bernhardt, H. Müller, W. Schwab, G. Tabori aj. 10

11 Vít Mareček pedagog, dirigent, klavírista, hudební vedoucí a aranžér souboru HaChucpa Brněnský rodák, dětství však prožil v Blansku. Než se vrhnul na uměleckou dráhu, vystudoval SPŠ slévárenskou v Brně. Je absolventem Konzervatoře Brno v oboru dirigování. Ve studiu pokračoval v rámci Metodického centra JAMU a na Akademii staré hudby při FF Masarykovy univerzity v Brně. Jako korepetitor působil na mnoha místech zejména na několika ZUŠ (Adamov, Blansko, J. Kvapila Brno), ale i u baletu NDB Brno. Kromě korepetice se věnuje i výuce klavíru na ZUŠ v Adamově. Jako sbormistr vedl dlouhou řadu let chrámový sbor u sv. Augustina v Brně. V současné době působí jako dirigent Tišnovského komorního orchestru. Za zmínku stojí i herecká účast v inscenaci Jób (HaDivadlo Brno) a filmech Hanele (režie K. Kachyňa) a Vzkříšení (IT, SK, FR, DE koprodukce). Spolu s Wolfem Spitzbardtem založil roku 1997 soubor HaChucpa, jehož je hudebním vedoucím a především aranžérem veškerých partů. Vznik souboru HaChucpa je úzce spjat s HaDivadlem. V první řadě s pásmy scénické četby židovské literatury, které Wolf Spitzbardt na této brněnské alternativní scéně uváděl. V rámci těchto programů zaznělo v podání W. Spitzbardta i několik židovských písní, které se později staly základem repertoáru HaChucpy. Byly to písně, které jak sám uvádí, znal od dětství: A byly písně, také v NDR. Pamatuji si, že jsem už jako dítě, naprosto okouzlen, ba zamilován, poslouchal jidiš písně, které zpívala Lin Jaldati, židovská zpěvačka, jež žila ve východním Berlíně, později i písně Hany Hegerové a dalších. Měl jsem pocit, že tyto melodie a tuto řeč, jež každou slabikou vypravuje o osudu aškenázských Židů v diaspoře, dávno znám 1 Konkrétně se jednalo o pásmo textů Martina Bubera: Cesta člověka (na kterém hudebně spolupracoval jakožto kytarista Vladimír Merta), a pásmo Slabika Bol na texty Paula Celana (s hudebním doprovodem M. Dohnala v podání cellisty Jaroslava Holuba). Zásadní vliv na vznik HaChucpy měla především úspěšná inscenace Jób, kterou HaDivadlo uvedlo v roce Toto dodnes legendární scénické oratorium v režii J. A. Pitínského získalo mimo jiné i cenu nadace Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku. Významnou součástí této inscenace byla i hudební složka, tvořená 1 SPITZBARDT, Wolfgang. O hudbě, židovství a hledání identity. (www.hachucpa.cz) 11

12 především autorskou orchestrální hudbou Martina Dohnala, ale také prvky židovské hudby, zejména zpěvu v jidiš a synagogálního zpěvu. V rámci dramaturgické spolupráce tuto hudbu vybral, nastudoval a spolu s Vítem Marečkem jako účinkující i realizoval Wolf Spitzbardt. Po úspěchu hry Jób vznikla myšlenka navázat na tento počin a založit v Brně divadlo zaměřené na inscenaci her židovských autorů. Po zralé úvaze tento nápad nakonec ztroskotal, především kvůli nedostatku materiálů, na kterých by byla postavena dramaturgie takového divadla. Touha po poznání a prezentaci kultury aškenázských Židů však nevymizela. Rok po Jóbovi založil Wolf Spitzbardt s Vítem Marečkem, kteří v tomto představení herecky stále ještě účinkovali, soubor HaChucpa. Část původní členské základny se rekrutovala z divadelního orchestru úspěšné inscenace např. Lubor Pokluda, Hana Drábková roz. Kreclová aj. Mezi další zakládající členy patřili především herci z HaDivadla: Miloš Černoušek, Marie Ludvíková, Miroslav Ukul Kumhala aj. O okolnostech a pohnutkách vzniku HaChucpy napsal Wolf Spitzbardt: Nesen touhou po oživení této tradice v Brně takto před pěti lety vznikl náš soubor HaChucpa. Konkrétně bylo jeho založení inspirováno mými zážitky a zkušenostmi s židovskými hudebníky v Litvě, Rumunsku, Izraeli, mým jednoročním působením v pražském sboru Mišpacha, programy, které jsem v HaDivadle již dříve uváděl, především pak obrovskou chutí členů objevit tuto hudbu, tuto kulturu 1 Původní koncepce HaChucpy více korespondovala s myšlenkou židovského divadla, byla tedy poněkud odlišná od současného stavu. Součástí souboru byl vedle orchestru i pěvecký sbor. Dramaturgie byla zaměřená více na scénickou četbu, než je tomu dnes. V souvislosti se založením souboru HaChucpa je třeba si uvědomit význam tohoto počinu. V druhé polovině devadesátých let nebyl klezmer v České republice ještě zdaleka tak populární jako dnes. Podobných kapel mnoho nefungovalo, snad kromě pražského folklorně laděného pěveckého souboru Mišpacha a k němu přidružené kapely Klezmerim. 1 SPITZBARDT, Wolfgang. O hudbě, židovství a hledání identity. (www.hachucpa.cz) 12

13 Soubor HaChucpa tvoří v současné době 4 zpěváci a 6 instrumentalistů (na každý nástroj se však alternují dva hráči). Vedle nástrojů pro klezmer typických jako jsou housle, klarinet nebo violoncello, obsahuje ansámbl i klavír a akordeon. Ty bychom z hlediska stylovosti přiřadili spíše k populárním orchestrům divadla jidiš. Zvukové specifikum HaChucpy je pak dáno především přítomností hoboje, který se v klezmerových kapelách obvykle nepoužíval. 1 Repertoár souboru čítá více než 100 skladeb, které pro obsazení souboru aranžoval Vít Mareček. Jedná se jak o čistě instrumentální klezmerové melodie a tance, tak i židovské písně v jidiš nebo hebrejštině. Osobitý přístup Víta Marečka k aranžování jednotlivých partů, spolu s individuálním hráčským pojetím členů souboru, tvoří onen specifický hudební jazyk HaChucpy, který by se dal s trochou nadsázky označit jako brněnský klezmer. Inspiraci čerpám z různých nahrávek a notových materiálů, ale nevypisuju to celý, často třeba použiju jenom dvě fráze, a s tím si pak hraju. Příkladem jsou třeba Bublički 2, to začíná v h-moll a pak je tam ještě durový dovětek, ale ten jsem tam už nedal Když něco aranžuju, mám vizi, pro koho to píšu. Ve srovnání s jinými nerozepisuju dlouhé melodické fráze do jednoho nástroje, to mě nudí, raději to rozdělím do více nástrojů. Také většinou nepíšu dvojhlas v paralelních sextách, mně osobně to moc židovské nepřipadá, spíše mi to evokuje českou muziku. Používám raději tercie a decimy 3 Své místo v repertoáru HaChucpy má i několik skladeb židovských skladatelů z oblasti artificiální hudby. Zde je nasnadě otázka, kdo má být skutečně označován jako židovský skladatel, když mnozí autoři se ke svému původu sami příliš nehlásili. Pozoruhodné však je, že i v tvorbě skladatelů, jejichž proslulost nijak nesouvisí s jejich židovstvím 4, bychom určité prvky židovské kultury nepochybně taktéž nalezli. Bylo by zajímavé podrobit jejich vybraná díla podrobnější analýze a najít onen společný židovský prvek. To však bohužel není předmětem této bakalářské práce. 1 Přesto lze v dostupné literatuře nalézt i zmínku o klezemrech hrajících na tento nástroj. 2 Instrumentální skladba z repertoáru HaChucpy inspirovaná známou židovskou melodií. 3 Citováno podle rozhovoru s Vítem Marečkem z Gustav Mahler, Felix Mendelssohn Bartholdy, Arnold Schoenberg, Darius Milhaud, George Gershwin aj. 13

14 V rámci koncertů souboru HaChucpa je možné slyšet například Adagio na hebrejské melodie Kol Nidrei pro violoncello a orchestr, op. 47 německého skladatele Maxe Brucha ( ), skladbu Baal Shem pro housle a orchestr švýcarsko-amerického skladatele Ernesta Blocha ( ) nebo skladby ruského skladatele a houslisty Josepha Achrona ( ) např. Hebrejská melodie pro housle a orchestr, op. 33 aj. Dále se jedná o díla terezínských autorů, zejména o Suitu pro hoboj a klavír, op. 17 brněnského skladatele Pavla Haase ( ) nebo například o komorní skladbičku Hallelujah pro klarinet, housle a violoncello Viktora Ullmanna ( ). Pro chronologické zmapování šestnáctileté historie souboru HaChucpa není bohužel k dispozici dostatek materiálů. Sepsat poněkud neúplný časový sled událostí by podle mého názoru nemělo příliš význam. Rozhodl jsem se tedy postupovat podle jiného klíče a představit činnost HaChucpy na základě různých typů koncertů a uměleckých činností, kterým se soubor věnuje. Za pilíře umělecké činnosti souboru HaChucpa by se dala považovat tradice dvou koncertů, každoročně uváděných v prostorách brněnských divadel HaDivadlo a Husa na provázku. Dramaturgie těchto koncertů většinou zahrnuje i četbu židovské literatury (často ve scénickém zpracování), což vychází z původní divadelní koncepce souboru. První z nich, uváděný v HaDivadle, bývá v polovině prosince, a váže se k židovskému svátku Chanuka. Koncert v divadle Husa na provázku bývá každoročně na konci června a má význam určitého završení koncertní sezóny. Vedle těchto dvou tradičních koncertů má soubor HaChucpa každoročně celou řadu vystoupení, často v prostorách synagog (Třebíč, Boskovice, Lomnice u Tišnova, Břeclav, Mikulov, Krnov, Nitra), ale i jinde. Kromě samostatných koncertů je možné HaChucpu slyšet i v rámci různých konferencí, na svatbách či soukromých oslavách. Soubor také vystoupil na několika festivalech (Devět bran Trutnov a Bratislava, Šamajim Třebíč, Boskovice - festival pro židovskou čtvrť, Hanácké Jeruzalém Prostějov). Kromě vystoupení v ČR koncertovala HaChucpa i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie). 14

15 Zvláštní kapitolu v umělecké činnosti souboru HaChucpa pak zaujímá účast na neveřejných akcích jednotlivých židovských obcí (Brno, Olomouc, Praha, Bratislava, Nitra, Ostrava). Akce se většinou vážou k oslavě některého z židovských svátků (Chanuka, Purim, Pesach aj.) nebo jako pietní akty k uctění památky obětí holokaustu apod. Spolupráce HaChucpy s židovskými obcemi má zvláštní význam, neboť to nejvíce odpovídá původnímu poslání klezmerové kapely. Pozoruhodnou uměleckou činnost vykonává soubor HaChucpa také v oblasti dramatické a literární. V rámci vybraných koncertů bývá prezentována literatura židovských autorů (J. M. Langer, R. Weiner, K. Kraus, V. Rakous aj.) případně i autorů o židovství jen píšících (I. Olbracht aj.), mnohdy ve scénickém provedení. Dramaturgická koncepce bývá zaměřena především na oblast střední Evropy, kde se odedávna potkávaly a vzájemně ovlivňovaly 3 kultury česká, německá a židovská. Zde se projevuje, že Wolfgang Spitzbardt, jakožto vedoucí a dramaturg souboru, není čistě muzikant, ale spíše lingvista a znalec dané problematiky. Na závěr této kapitoly bych rád vzpomenul několik divadelních projektů, na kterých soubor HaChucpa spolupracoval. Fiktivní setkání Jiřího Langera s Franzem Kafkou (Brno, HaDivadlo, 1998) scénická fikce o vztahu dvou významných literátů; herecky účinkovali Vít Mareček a Marek Daniel Všechny hranice (Brno, Kabinet múz, 2008) - divadelní adaptace novely slovenského prozaika Leopolda Laholy; ve spolupráci se studenty muzikálového herectví DiFa JAMU; režie Simona Nyitrayová Biograf Karl Kraus (Praha, Divadlo Komedie, 2011) - scénická četba textů rakouského spisovatele Karla Krause; v rámci cyklu komponovaných večerů Biograf v Divadle Komedie; režie Vojtěch Bárta Salon International (Vídeň, Salon 5, 2011) - mezinárodní literární dílna o židovské kultuře ve střední Evropě (R. Weiner, J. M. Langer) Tři prsteny (Brno, Husa na provázku, 2013) - scénická četba G. E. Lessingova Nathana mudrce; ve spolupráci se studenty JAMU; režie Jan Cimr 15

16 Soubor HaChucpa dosud vydal vlastním nákladem dvě CD. V roce 2004 vzniklo debutové album HaChucpa - klezmer, písně v jidiš a hebrejštině a o tři roky později pak deska Hobn mir a nigndl. V současné době soubor pracuje na novém albu s názvem Mir lebn ejbik. 16

17 Členská základna Členská základna souboru HaChucpa je odjakživa tvořena především z řad studentů brněnské konzervatoře a JAMU, dále pak herců HaDivadla a členů brněnské židovské obce. V následující kapitole jsem se rozhodl uvést seznam všech členů HaChucpy v jeho dosavadní historii, protože především oni tvoří historii tohoto souboru. Když jsem s vytvářením tohoto seznamu začínal, netušil jsem, že bude ve finále čítat přes 50 jmen. To znamená, že více než 50 zpěváků a muzikantů se za dobu existence souboru HaChucpa aktivně seznámilo s židovskou hudbou. Někteří krátce a okrajově, jiní delší dobu a podrobněji, ale to není až tak podstatné. Myslím, že je to opravdu úctyhodný výsledek na poli osvěty a propagace židovské hudby a kultury. Zpěv Wolfgang Spitzbardt *, Růžena Dvořáková *, Vendula Ježková *, Marek Belko *, Rastislav Lalinský, Marta Olšrová, Monika Havlíčková, Pavla Dombrovská, Iva Volánková, Adéla Kratochvílová, Cyril Drozda, Kateřina Staňková, Hana Staňková, Klára Němečková, Hana Kučerová, Zdeněk Vesecký, Luboš Sůva, Eva Nejezchlebová, Hana Nejezchlebová, Zdeněk Jorda, Lukáš Rieger Klavír, zpěv, aranže Vít Mareček * Klarinet Michal Kříž *, Jiří Houf *, David Langášek, Lubor Pokluda, Vít Spilka, Jiří Klement, Tomáš Pykal, Pavla Caletková, Michal Kostiuk Housle Jakub Látal *, Hana Novotná *, Jitka Břízová, Rastislav Lalinský, Alexej Aslamas, Lenka Němečková, Jaromír Pařil, Tomáš Bařinka, Henrieta Lakatošová, Ruben Lang, Radim Kresta 17

18 Hoboj Petr Kadera *, Barbora Šteflová *, Julie Glosová (roz. Ondruchová), Alena Pařízková, Hana Drábková (roz. Kreclová), Martin Beneš, Alžběta Habrová Cello Stanislav Beneš *, Jan Látal, Josef Klíč, Pavla Cápíková Akordeon Magdaléna Šenkeříková *, Lucie Vítková *, Rostislav Beneš * Současní členové souboru HaChucpa. 18

19 Hledání identity V poslední době u nás (i ve světě) výrazně vzrostl zájem o hudbu aškenázských Židů, která bývá souhrnně (byť ne příliš správně) označována jako klezmer. Svědčí o tom poměrně velké množství klezmerových kapel, které je možné za posledních cca 15 let zaznamenat na české hudební scéně. 1 Přístup jednotlivých kapel k prezentaci židovské hudby je poměrně odlišný, což vybízí k úvaze, o jaký žánr se vlastně jedná a jak by měl (nebo neměl) být prezentován. Dále je nasnadě otázka, jak tento český klezmerový boom koresponduje se současným stavem židovských obcí u nás, které po překonání katastrofy holokaustu značně trpěly i za čtyřicetileté éry komunistického režimu. Je to pořád ještě klezmer a židovská hudba, pokud ji nehrají židovští muzikanti a pro židovské publikum? Následující kapitola pojednává o hledání odpovědí na tyto otázky z úhlu pohledu souboru HaChucpa. Pokud byste v obchodě s CD hledali nahrávky židovské hudby a klezmeru, patrně by se nacházely v sekci world music. Tímto termínem je zhruba od poloviny 60. let označována hudba, vycházející z určité etnické tradice, která ovšem není citována doslovně, ale je spojována s prvky z jiných žánrů. Tento princip multižánrové fúze je produktem globalizace a v dnešní době je poměrně častý a populární. V případě klezmeru se jedná o spojení nejčastěji s jazzem, balkánskou dechovkou, rockovou hudbou apod. Dá se to ale ještě považovat za klezmer? Je v dnešní době už jedno, kdo, co, jak a proč hraje? Nutno podotknout, že princip přejímání prvků z jiných žánrů byl klezmerským muzikantům odjakživa vlastní. Velká část dnes již pro klezmer typických hudebních prvků (způsob hry, taneční formy apod.) má svůj původ v tradiční hudbě např. ukrajinské, moldavské, bulharské, polské aj., a není tedy svojí genealogií původně židovská. Avšak mezi původními klezmery a současnými klezmerskými muzikanty je značný rozdíl vyplívající z výrazné odlišnosti světa, ve kterém žijí, a hlavně z motivace, proč tuto hudbu hrají. Pro jedny to bylo vlastní osobité umění se sociální funkcí uvnitř židovské komunity, druzí to už jenom rekonstruují z důvodu 1 Klezmerim, HaChucpa, Létající rabín, Klec, Trombenik, Simcha, Naches, Klezmehrin aj. 19

20 vlastního zájmu. A rozdíl je tím pádem i v oprávnění tuto hudbu transformovat dle svého uvážení. Fúzí židovské hudby s jinými žánry může určitě vzniknout něco zajímavého a nového, ale už to nenazývejme klezmerem. Podobný přístup nekoresponduje s koncepcí HaChucpy, proto bychom CD tohoto souboru v sekci world music hledali marně. Ve snaze zařadit klezmer do nějakého žánru se nelze vyhnout poněkud problematické otázce, zda se jedná o folklor či nikoliv. Při porovnání rysů klezmeru s definicí folklóru vyplyne mnoho společných jmenovatelů. Jedná se o lidovou hudbu určitého etnika, vyznačující se svébytnými osobitými prvky a nezaměnitelným způsobem hry, který se předával lidovou tradicí. Klezmer se váže k celé řadě lidových rituálů, například k oslavě náboženských svátků, hraje ale důležitou roli i v rámci židovské svatby atd. Na druhé straně je možné nalézt i celou řadu specifik, které s typickými znaky folklóru příliš nekorespondují. Klezmerskou hru totiž nelze chápat pouze jako lidovou hudbu neboť má i silný náboženský a sociální rozměr. Její kořeny lze vypátrat v synagogálním zpěvu. Povolání klezmera bylo zřizováno židovskými obcemi, stejně jako například funkce rabína, šocheta (košer řezníka), sofera (písaře Tóry) či mohela (obřízkáře) apod. Světské a hluboce duchovní leží v judaismu dosti blízko u sebe a hudba zde zaujímá významné postavení. Tak jako pro Židy znamenalo náboženství život a život jim byl náboženstvím, tak jim byla svatá melodie lidovou písní a lidovou píseň měli za svatou. 1 Dalším nefolklorním aspektem této hudby je fakt, že klezmerské melodie většinou mají dohledatelného autora. Tvrdit s určitostí, že klezmer je či není folklórním projevem židovského národa je, dle mého názoru, poněkud diskutabilní a nejednoznačné. Bude lepší tuto otázku přenechat odborníkům z oblasti etnologie, muzikologie, folkloristiky a religionistiky. Dalším aspektem nutícím k zamyšlení je vysoké procento nežidovských muzikantů v českých klezmerových kapelách. Mohlo by se říci, že pokud nehrají židovští muzikanti a pro židovské publikum, nemůžeme mluvit o klezmeru. Uvědomme si ale současný stav židovských obcí u nás a ptejme se, kolik klezmerbandů by tak fungovalo. A vezměme v úvahu i fakt, že na území 1 Citováno podle OTTENS, Ritta, RUBIN, Joel. Klezmeři. (str. 32) 20

21 Československa i v dobách Židům příznivějších se klezmer příliš nehrál. Je lepší, aby se tento žánr raději nehrál, pokud to není tak, jak by mělo? Pokud se na tuto otázku podíváme z historického hlediska, zjistíme, že přítomnost gójských muzikantů v klezmerových kapelách nebyla neobvyklá (především šlo o Romy, ale i příslušníky jiných národností). A nedá se dokonce ani říci, že by klezmeři hráli výhradně jen pro židovské publikum. Vraťme se ale k souboru HaChucpa, který je toho také příkladem. I tuto kapelu od začátku jejího působení tvoří vedle těch židovských i hudebníci, kteří o kulturu tohoto národa mají pouze zájem. Umělecké působení HaChucpy zahrnuje vedle veřejných koncertů i spolupráci s židovskými obcemi, ale těchto akcí je spíše menšina. Podobně na tom budou možná i další kapely, které sice klezmer hrají, ale už zdaleka ne z jeho původní podstaty. Mají na to právo? Kdo to může posoudit? Jen Židé sami? Jako součást této polemiky bych rád citoval slova současného francouzského židovského spisovatele a ilustrátora Joanna Sfara, který mimo to hraje i klezmer: Je úžasné, jak se dnes klezmer hraje, s obrovským nasazením a s velkým počtem nežidů na scéně i v publiku. Znamená to, že je zde spousta lidí, co jsou schopni převzít od Židů trochu z jejich dědictví. Najednou tak klezmer není hudbou hranou jenom Židy a pouze pro Židy. 1 Základním kamenem každé kapely je její repertoár. V případě klezmerových kapel bývá budování repertoáru většinou postaveno na studiu dostupných historických pramenů. Nejčastěji se jedná o poslech starých nahrávek z počátku 20. století, které více méně ještě autenticky zachycují hru původních klezmerů. Existuje i několik dostupných nahrávek z evropského kontinentu (většinou původem ze SSSR), především se ale jedná o záznam hry židovských emigrantů v Americe. K dostání (u zahraničních vydavatelů) je i poměrně velké množství notových materiálů s klezmerovými standardy. Z hlediska dostupnosti pramenů jsou na tom (oproti klezmeru) o něco lépe jidiš písně, z nichž některé natolik zpopulárněly, že je často mívají v repertoáru i nežidovští zpěváci. A realitou nezřídka bývá i rozšiřování repertoáru metodou odposlechu od konkurenčních kapel. 1 SFAR, Joann. Klezmer Cesta na východ. (str. XII) 21

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s kořeny hudebních stylů. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s kořeny hudebních stylů. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-27 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s kořeny hudebních

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Mgr. Iva Vachková, Ph.D. za podpory Mgr. Barbory Zdrálkové a Mgr. Lubomíra Kubíčka Muzeum hlavního města Prahy Seminář Muzeum pro návštěvníky II., NM Praha, 11.4.2017

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Jiří Levý. Bratislava

Jiří Levý. Bratislava Jiří Levý Bratislava 28. 2. 2011 Jiří Levý (1926 1967) Absolvoval angličtinu a češtinu na Masarykově Univerzitě v Brně, kde také pedagogicky působil Spoluzakladatel edice Český překlad Základní práce:

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Poslán jest od Boha anděl

Poslán jest od Boha anděl 1 Poslán jest od Boha anděl Nejstarší adventní a vánoční nápěvy ze starých českých knih vyzvednuté a ku radosti zpěváků zde snesené. Collegium pro arte antiqua 2008 Obsah Hle, přijde Pán, Spasitel náš

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více