DOMÁCÍ NÁSILÍ. Eva Oujezská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ NÁSILÍ. Eva Oujezská"

Transkript

1 DOMÁCÍ NÁSILÍ Eva Oujezská ANOTACE Práce se zabývá fenoménem domácího násilí. V první části se jedná o vymezení pojmu domácí násilí, zaměřuje se na konkrétní znaky, které domácí násilí charakterizuje. Popisuje formy domácího násilí, vyjmenovává také mýty, které se k domácímu násilí vztahují. Uvádí statistické výzkumy zabývající se domácím násilím v ČR, dále se pak věnuje příčinám domácího násilí. V další části vymezuje pojem syndrom týraného partnera, jeho charakteristiky a popisuje psychologii oběti domácího násilí. Zmiňuje se také o násilném partnerovi a rizikovém chování při navazování vztahu. Závěrem se věnuje tomu, jak přistupovat k obětem domácího násilí, jak pomoci obětem situaci vyřešit. Účastník kurzu se umí orientovat v tom, co je a není domácí násilí, zná formy a projevy domácího násilí a ví jak komunikovat s oběťmi domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ OBECNĚ Co je to domácí násilí? Pojem domácí násilí označuje fyzické, psychické, sociální, ekonomické a sexuální násilí mezi blízkými osobami (partnery, příbuznými), které se odehrává zpravidla v soukromí, je opakované a intenzita násilí se stupňuje a ve vztazích můžeme pozorovat nerovnováhu moci. Je to tedy takové příkoří, které se často odehrává za zdmi domova, tedy mimo kontrolu veřejnosti. Většinou je toto násilí dlouhodobé a může směřovat nejenom vůči partnerům, manželům, ale i vůči sourozencům, seniorům, dětem či zdravotně postiženým. V případech domácího násilí proti sobě stojí vystrašená a bezmocná oběť, která se obává trestu, napadení či zloby, a pachatel, který se skrze použití moci snaží oběť ovládnout, plně kontrolovat a donutit, aby se mu bezvýhradně podřídila a poslouchala jej. Domácí násilí nemá z vnějšku na první pohled zcela jasné motivy a také samo od sebe nikdy neskončí. Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 Vzhledem k tomu, že je to široký a komplexní jev, panuje v teorii i definicích nejednotnost a uplatňují se různé přístupy a koncepce, které se ale shodují na následujících znacích, které domácí násilí určují. K určujícím znakům domácího násilí patří: Opakování Soukromí jako místo činu Intenzita násilí se zpravidla stupňuje Blízký vztah pachatele a oběti (citová vazba) Nerovnováha moci, jasné rozdělení rolí Co není domácí násilí: Není to partnerská hádka či rozepře, kde proti sobě stojí dvě rovnoprávné osoby, které jsou v podobném postavení a vyměňují si názory, není to jednorázový spor či běžný situační konflikt. Formy domácího násilí: Domácí násilí se vyskytuje v několika formách, v rámci dynamiky vztahu se nejedná většinou jen o fyzické násilí (které bývá nejviditelnější a tím pádem se často s domácím násilí ztotožňuje jen tato forma), ale o kombinaci několika níže zmíněných forem. Výjimkou může být psychická forma domácího násilí, která se vyskytuje i samostatně. Psychické ponižování, vyhrožování, zesměšňování, vzbuzování strachu, výslechy nesmyslná kontrola (telefony, nečekané kontrolní návštěvy), nesmyslné příkazy, psychohry apod. Fyzické fackování, bití pěstmi, kopání, škrcení, dušení, popálení, šťuchání, vláčení za vlasy, strkání, smýkání, přivazování, ohrožování zbraněmi či nožem, házení předměty apod. Sociální izolace od přátel a příbuzných, zákaz styku s nimi, neustálá kontrola všech sociálních kontaktů apod. Ekonomické neustálá kontrola všech příjmů rodiny, naprostá ekonomická závislost na pachateli, oběť musí prosit o všechny finanční prostředky, zamezení disponovat s financemi, zákaz chodit do práce apod.

3 Sexuální nucení k různým sexuálním praktikám, znásilnění apod., veškeré sexuální jednání, které je vynuceno násilím a oběť jej postupuje nedobrovolně Příklad: Petra pracovala jako úřednice v dobře fungující firmě, její plat tak neustále rostl a pohyboval se kolem průměrného platu v ČR. Od té doby co byla Petra na mateřské s dětmi a neměla svůj vlastní příjem, hospodařil s penězi manžel. Když nastoupila do práce, manžel ji jednoduše vysvětlil, že bude nejjednodušší, aby i její výplata chodila na jeho účet, bude to tak pro všechny jednodušší. Petra však neměla žádné právo s účtem hospodařit. Manžel jí přiděloval peníze, které měl pod kontrolou do poslední koruny, každý den musela přesně vyúčtovat peníze za nákup a sama si nemohla koupit nic, i o maličkostech rozhodoval manžel. Petra najednou zjistila, že si nemůže koupit bez vědomí manžela ani osobní čokoládu, ani zajít na kávu, bez toho, aby to manžel věděl a spustilo to vlnu výčitek a později i násilí. Takže to pro jistotu vůbec nedělala. Díky tomu raději nikam nechodila, nemohla přece vysvětlovat, že nemá ani padesát korun, které může utratit. Mýty a domácí násilí K domácímu násilí se váže mnoho mýtů, které pak přispívají ke stereotypnímu a zkreslenému vnímání této problematiky a komplikují tím také přístup veřejnosti k pomoci oběti. Níže následují jednotlivé mýty, které se pojí s domácím násilím, a za nimi si pak můžete přečíst komentář, jak to odpovídá skutečnosti. Je důležité o jednotlivých mýtech přemýšlet a nepropadat tak stereotypnímu a zjednodušujícímu vnímání problematiky, ke kterému mohou přispívat třeba i média. Vysvětlení jednotlivých mýtů také popisuje a vysvětluje fenomén domácího násilí jako takový. Mýty a stereotypy, které podporují domácí násilí a realita: Domácí násilí se odehrává v sociálně slabších rodinách. Pravda: Domácí násilí se týká všech lidí bez ohledu na jejich sociální postavení, vzdělání, rasu a náboženství. Domácí násilí se v naší společnosti vyskytuje jen zřídka. Pravda: Jedná se o častý negativní jev. Statistiky uvádějí, že domácí násilí v nějaké podobě např. zažilo 38% žen (Mezinárodní výzkum na ženách, Sociologický výzkum AV 2004).

4 Domácí násilí je způsobeno alkoholem. Pravda: Alkoholismus není příčina a ani omluva domácího násilí, díky alkoholu se často intenzita násilí zvyšuje. Jedná se o soukromou záležitost. Pravda: Domácí násilí je kriminální, nikoliv soukromá záležitost a musí být tedy stejně jako jiný trestný čin postihováno. Pokud oběť s pachatelem zůstává, asi jí to vyhovuje. Pravda: Jedná se o druhý nejčastější mýtus. Pravdou ale je, že nikdo netouží po soužití, které je stále provázené bitím, ponižováním a psychickým terorem. Oběť musí být hloupá, jestliže je ochotná vše snášet. Pravda: Oběť se pachatele bezmezně bojí a je přesvědčena, že nemá žádné možnosti, jak svoji situaci řešit. Pravda o domácím násilí bývá někde uprostřed, vinu nelze svalovat pouze na stranu pachatele. Pravda: Za násilné chování je vždy plně odpovědná pouze násilná osoba, dospělý člověk nepáchá násilí za žádných okolností. Oběť musí dělat něco, čím provokuje. Pravda: Provokace, ať už skutečná, či smyšlená, opakované násilí neomlouvá. Ať už oběť udělá cokoliv, násilník si vždy najde záminku pro násilí či ponižování. Týranou ženu i pachatele je možné poznat na první pohled. Pravda: Násilí je velmi dobře ukryto za zdmi domova. Násilná osoba se často svému okolí jeví jako osoba sympatická. Ohrožená osoba se za svoji situaci stydí, proto se s ní většinou odmítá komukoliv svěřit. Žena má být podřízena muži, muž je hlava rodiny. Pravda: Genderový stereotyp v partnerském násilí přispívá k tomu, že muž má pocit, že má právo ženu ovládat jakýmikoliv prostředky. Žárlivost znamená lásku. Pravda: Láska neznamená kontrolu, omezování a zákazy, každý má právo i na své soukromí. Muži a ženy se dopouštějí násilí na sobě zhruba stejnou měrou. Pravda: Dle statistik z České republiky i z Evropy je mužských obětí domácího násilí cca 3-15 procent, ženských pak procent. Násilníci nejsou schopni ovládnout svůj hněv.

5 Pravda: Dospělý svéprávný člověk je zodpovědný za svoje jednání a je jeho povinností naučit se ovládat svoje emoce. Oběť bude volná a v bezpečí, pokud násilníka opustí. Pravda: Domácí násilí pokračuje i po opuštění násilníka, často jako stalking (pronásledování) nebo přes soudní spory o děti a majetek. Rodinná terapie vše vyřeší. Pravda: Terapie může vyřešit partnerské problémy. Násilí však znamená problém vycházející ze strany agresora a ke změně může dojít pouze tehdy, když násilná osoba převezme za své chování plnou odpovědnost. Statistický výskyt domácího násilí v České republice: V České republice neexistuje mnoho reprezentativních výzkumů, které by mapovaly rozšířenost domácího násilí ve společnosti. Ráda bych zmínila dva reprezentativní výzkumy, které pocházejí z posledních deseti let. Z jejich výsledků je patrné, že domácí násilí opravdu není okrajový jev, ale přímou zkušenost z role oběti má šestina až třetina populace žijící v České republice. Proto je nutné se jím zabývat, nezavírat před touto problematikou oči a snažit se lidem, kteří jsou oběťmi ale i agresory pomoci. Mezinárodní výzkum násilí na ženách (Filozofická fakulta UK a Sociologický ústav AV ČR, Pikálková 2004): V České republice bylo osloveno respondentek, zkoumána byla míra viktimizace žen ze strany mužů. Bylo zjišťováno násilí ze strany partnera a násilí ze strany jiného muže Vyhrožování, že Vám fyzicky ublíží Házení věcí nebo úder předmětem Strkání, pevné sevření, kroucení rukou, tahání za vlasy Facka, kopání, kousání, úder pěstí Škrcení, pokus o udušení, utopení, popálení, opaření Nůž nebo pistole Jiné fyzické násilí Násilí v PV Násilí mimo PV Vynucený sexuální styk Pokus o vynucený sexuální styk Osahávání Vynucená sex. aktivita s jinou osobou Jiné sexuální násilí %

6 než partnera (kamarád, známý, příbuzný, cizí muž apod.). Z výzkumu vyplynulo, že zhruba 38 % žen v České republice zažilo během svého života alespoň některou z uvedených forem násilí za strany svého partnera (PV) (současného nebo bývalého manžela či přítele) a takřka shodný podíl žen (37 %) má zkušenosti s násilím ze strany jiného muže než partnera. Násilí v partnerském vztahu však nabývalo mnohem brutálnějších forem, jak je patrné z výše uvedené tabulky. Reprezentativní výzkum STEM pro BKB a Philip Morris ČR, a.s. (http://www.domacinasili.cz/statistiky/reprezentativni-vyzkum-2006-stem) V červenci 2006 proběhl druhý sociologický reprezentativní výzkum o domácím násilí v ČR (první se uskutečnil v roce 2001 pro stejné organizace). Dle tohoto výzkumu má přímou zkušenost v roli oběti 16 % respondentů starších 15 let. V současné době téměř všichni lidé starší 15 let (97 %) vědí nebo alespoň tuší, co si pod tímto pojmem představit. Ovšem stále špatná zůstává poučenost o tom, jak na domácí násilí reagovat, dostatek informací má v současné době 19 % veřejnosti. Nedostatečná informovanost o tom, jak se tváří v tvář domácímu násilí zachovat, zůstává nadále jedním z faktorů, které snižují osobní ochotu lidí proti němu zasáhnout. Výzkum znovu potvrdil, že velká většina veřejnosti (84 %) považuje domácí násilí za vážný problém, jehož řešení přesahuje možnosti soukromé sféry rodin a vyžaduje intervenci státu. Opakovaně se rovněž ukázalo, že nějakou zkušenost s domácím násilím má poměrně velká část lidí, každý druhý člověk starší 15 let ví o nějakém případu partnerského násilí z doslechu, zhruba čtvrtina se s tímto druhem domácího násilí setkala přímo, nejčastěji v roli svědka, ale nijak výjimečně i v roli oběti. Ve velké části rodin, v nichž dochází k násilí mezi partnery, žijí děti (80 %) a v téměř třech pětinách těchto rodin se násilí odehrává přímo před jejich zraky. Příčiny domácího násilí Domácí násilí je specifické po stránce motivace. Téměř všechny teorie zdůrazňují, že fyzické, psychické i sexuální násilí mezi mužem a ženou uvnitř partnerského vztahu má zásadně jiné pohnutky a posilovače než běžné kriminální násilí. Jednoduše řečeno domácí agresor není kriminálník. Sám se za takového nepokládá, nemá totiž pocit, že by páchal velké nepravosti. Faktem je, že jednotlivé výpady i domácí násilí v celku nic konkrétního neřeší a pachatel nepoužívá agresi k cíli či účelu, který by otevřeně deklaroval (oznamoval), jsou to

7 často jen záminky. Domácí násilí není většinou typicky afektivní (to znamená, že často není páchané ve stavu silného emocionálního rozrušení). Domácí násilí je složitě a komplexně podmíněným jevem. V celkovém obrazu i v každém jednotlivém případě se uplatňují různé skupiny příčin. Jejich váha může být různá, může se i měnit například v závislosti na vývojových tendencích ve společnosti. Proto jsou dnes již překonané jednofaktorové teorie pokoušející se vysvětlit příčiny domácího násilí na základě jednoho faktoru. Dle Čírtkové (2002) je jednou z nejznámějších multifaktorových koncepcí je kauzální model D. G. Duttona, který pracuje se 4 strukturálními rovinami zdrojů a příčin domácího násilí, a to jsou: makrosystémové příčiny, exosystémové příčiny, mikrosystémové příčiny, ontogenetické vlivy (příčiny). Makrosystém a domácí násilí Domácí násilí je ve společnosti podporováno a udržováno převládající hierarchií hodnot, která je založena na nadvládě a dominanci mužů. Patriarchální smýšlení má dvě dominanty, pevně zakořeněnou víru, že společnost musí být hierarchicky uspořádaná, pevně zakořeněnou víru, že vůdčí role v této hierarchii přísluší muži. Makrosystém tak vytváří rámec, příznivé klima udržující potenciál domácího násilí. Exosystém a domácí násilí Pod výrazem exosystém se chápe bezprostřední životní (sociální) okolí jednotlivců. Exosystém zahrnuje formální a neformální sociální struktury, se kterými přichází konkrétní osoba na své životní cestě do kontaktu. Tyto struktury určují, ovlivňují či přímo omezují chování jednotlivce. Jde vlastně o předivo vztahů, které poutají rodinu k makrosystému. Konkrétními faktory, které přispívají ke zneužívání uvnitř rodiny, mohou být nezaměstnanost, nízký příjem, nízká vzdělanost komplikující dané osobě přístup k síti sociálních institucí atd. Exosystém tak může generovat spouštěče (startéry) i nárazníky (tlumiče) domácího násilí. Mikrosystém a domácí násilí Mikrosystém je reprezentován samotnou rodinou. Uvnitř této sociální jednotky mohou vznikat takové konstelace situací a okolností, které zvyšují náchylnost k propuknutí domácího násilí. K takovým rizikům plynoucím ze samotné podstaty rodinného soužití se řadí např. právo na ovlivňování členů rodiny, předepsané role a hodnoty rodiny, obsáhlé a hluboké poznání druhých.

8 Ontogenetická rovina Ontogenetická rovina (vývojová) má nejblíže k původním psychologickým teoriím domácího násilí. Jeho příčiny hledá totiž v individuálních charakteristikách pachatele, oběti a jejich vzájemné interakce. Koncepce z této dílny předpokládají, že samotný pachatel prošel specifickým ontogenetickým vývojem, pravděpodobně se naučil díky mechanismům sociálního učení řešit stresující a omezující situace agresivním chováním. Přímý kontakt jedince s násilím v průběhu jeho dětství je rizikovým faktorem, může odstartovat pochody kriminogeneze (původní oběť se později stává egocentrickým násilníkem) či pochody viktimogeneze (oběť přijme životní scénář oběti, násilí akceptuje jako nutnou součást svého života, její zraňování pokračuje tudíž i v dospělosti). (Zpracováno dle Čírtkové, 2002) DOMÁCÍ NÁSILÍ - OHROŽENÁ A NÁSILNÁ OSOBA Dynamika domácího násilí mezi partnery Partnerské násilí není ojedinělá záležitost, například jedna facka, ale můžeme hovořit o dlouhodobém způsobu prosazování moci a nadvlády ze strany agresora. Násilí téměř nikdy nezačíná výraznou agresí, ale často plíživě, nejdříve postupně manipulací, verbální agresí, ponižováním, která až později přerůstá k fyzickému násilí. Násilný partner svým nevyzpytatelným chováním vzbuzuje pocity strachu a bezmoci a vzniká tak závislý vztah, ze kterého se není možné se jednoduše vymanit. Oběti to nedovolí agresor, agresor potřebuje oběť k tomu, aby posilovala jeho sebevědomí, agresor není schopen existovat bez manipulace a ponižování partnera, což mu přináší sílu. K násilí nedochází permanentně, ale v určitých cyklech. S touto teorií jako první přišla už v roce 1979 americká psycholožka Lenore Walkerová (Walker 1979). Cyklické střídání jednotlivých fází pak vede k tomu, že oběť se cítí bezmocná, myslí si, že není schopna svoji situaci nikterak vyřešit. Tento mechanismus také můžeme nazývat bludný kruh domácího násilí. Doba trvání jednotlivých cyklů je různě dlouhá, první fáze může trvat dny až měsíce. Platí však, že intervaly mezi napadeními se zkracují a brutalita druhé fáze narůstá. V poslední fázi může dokonce vymizet fáze líbánek a střídá se pak narůstání tenze a násilí. 1. Fáze narůstání tenze, napětí

9 První část cyklu je charakterizována postupným zvyšováním napětí, kdy násilný partner oběť kritizuje, zastrašuje, obviňuje, ponižuje, popřípadě dochází k mírnější fyzické agresi. U oběti se zvyšuje strach a dělá vše možné, aby zabránila budoucímu násilí. 2. Fáze násilí Tato fáze trvá nejkratší dobu. Může jít o minuty ale i hodiny kdy napětí přerostlo v otevřené násilí. V jeho důsledku dochází ke zranění, ve vyhraněném případě až ke smrti. Oběť ztrácí kontrolu nad situací, převažují pocity strachu, bolesti a bezmoci. V této fázi je oběť nejmotivovanější k odchodu a řešení situace, což násilný partner intuitivně tuší, a tomu se snaží předejít v následující fázi. 3. Fáze klidu, líbánek Násilný partner nad svým chováním projevuje lítost, slibuje, že se už situace nebude opakovat, o oběť projevuje zájem, zvýšenou náklonost, popřípadě kupuje dárky. Někdy se násilník neomlouvá a vinu za celou násilnou situaci dává oběti. Pokud oběť změní svoje chování, tak se násilí nebude opakovat, což v oběti vzbuzuje velké pocity viny a nedostačivosti. Dochází k odpuštění ze strany oběti a smíření a kolotoč násilí se může roztočit znovu. Každopádně dochází k tomu, že násilný partner tímto celý vztah kontroluje a v plné míře se ukazuje, kdo má ve vztahu moc. Příklad: Manželství Marie a Jana trvalo 15 let, ze začátku se velmi milovali a trávili spolu všechen čas, po narození dcery k tomu ještě přibyla péče o dítě, a tak si Marie ani nestačila všimnout, jak moc ji manžel kontroluje a omezuje. Až byla dcera větší, chtěla si občas vyjít také s kolegyněmi či kamarádkami, což pro jejího manžela bylo naprosto nepřijatelné a napětí ve vztahu tak vzrůstalo každou její nepřítomností doma. Kontroloval ji, aby šla z práce rovnou domů, občas na ni nečekaně čekal před prací či obchodem. Po jednom 15 minutovém zdržení ji manžel zbil a ohrožoval nožem. Po prvním ataku se velmi omlouval, donesl kytku a sliboval, že se to už nebude opakovat. Několik týdnů to také dodržel, ale pak došlo dalšímu ataku a pak dalšímu a dalšímu. Intervaly mezi fyzickými útoky se zkracovaly a jeho omluvy ubývaly. Až došlo k napadení před dcerou, Marie se rozhodla svoji situaci řešit a vyhledala pomoc. Psychologie oběti domácího násilí

10 V souvislosti s domácím násilí se používá pojem syndrom týrané ženy, který byl vytvořen americkou psycholožkou Lenore Walkerovou. Tento termín se nyní nahrazuje označením genderově korektnějším, a to je syndrom týraného partnera. Syndrom týraného partnera je soubor specifických charakteristik a důsledků zneužívání, které vedou ke snížené schopnosti oběti efektivně reagovat na prožívané násilí, a dle Čírtkové (2001) zahrnuje tyto charakteristiky: Příznaky spadající pod posttraumatickou stresovou poruchu Posttraumatická stresová porucha je reakce duševně zdravého člověka na ohrožující a mimořádné situace, ve kterých je člověk konfrontován s fakty, které vyvolávají silné reakce. V důsledku PTSP oběť opakovaně prožívá traumatické události ve vzpomínkách a snech, objevují se flashbacky (intenzivní znovuprožití traumatu), emoční prožívání je doprovázeno častými výkyvy nálad, patří k nim depresivní pocity, zvýšená dráždivost, poruchy paměti a koncentrace. Projevuje se poruchami spánku, příjmu potravy, bušením srdce, neschopností navázat bližší vztahy. Naučená bezmocnost Oběť je zaskočena projevy násilí nejbližšího člověka a snaží se je neutralizovat manipulací s realitou (moje vinna, už se to nebude opakovat ad.). Získává tak zkušenost, že násilí nemůže sama kontrolovat. Dochází tak ke ztrátě motivace k řešení, vlastní aktivity, stejně jako ztrácí vlastní sebevědomý. Oběť se dostává do myšlenkové pasti, dle jejího mínění není z možné ze situace uniknout a žádným způsobem ji vyřešit, je přesvědčena o tom, že není možné odejít od násilného partnera a že vše musí pouze snášet. Autorem pojmu je M.E.P. Seligman. Sebezničující reakce Oběť postupně popírá vinu útočníka, má tendenci navenek minimalizovat prožité násilí, popírá viktimizaci (tedy to, že je obětí) a v důsledku toho odmítá možnost záchrany a pomoci. Rozhodující při tom je, že násilný partner nevypočitatelně střídá dvě modality chování agresi a vstřícnost (Jackyll a Hyde), čímž je oběť decimována.

11 Domácí násilí tak likviduje rovnocenný partnerský vztah a díky tomu dochází k jasnému rozdělení rolí na osobu násilnou a osobu ohroženou, tedy závislou. Vytváří se tak silně závislý vztah, díky čemuž je obtížné takovýto vztah opustit, a to jak pro oběť, tak pro pachatele. (Zpracováno dle Čírtkové 2001) Proč oběť neodejde z partnerského násilí nebo proč se znovu vrátí k násilnému partnerovi? nedostatečná sebedůvěra (...selhala jsem jako manželka, matka, člověk...) ekonomická závislost zachování rodiny pocit viny (...jsem zodpovědná za blaho rodiny...asi ho provokuji k násilí...) uvěří slibu násilníka, že se změní strach ze šílenství (...nikdo mi nevěří, neuvěří, budou si myslet, že jsem se zbláznila...) osamělost (čím více je žena izolovaná, tím více roste závislost na násilníkovi) naučené chování (žena násilí považuje za normální součást vztahu) názory společnosti (rodinné problémy jsou jen soukromou záležitostí) strach ze smrti (při pokusu o odchod nebo při odmítnutí vrátit se násilník vyhrožuje, že zabije svoji oběť nebo její děti nebo sám sebe) Příklad: Daniela byla velmi pohledná, vysokoškolsky vzdělaná žena, která byla úspěšná také jako ekonomka. Když potkala Petra, zamilovala se a velmi jí imponovala Petrova starost a péče o její osobu. Postupně se přestala stýkat se svými kamarádkami a nakonec na Petrovu radu i s rodinou. Petr byl úspěšný podnikatel, takže jí vysvětlil, že je zbytečné, aby pracovala, stačí, když se bude starat o domácnost. Cenou za komfort byla její absolutní poslušnost. Pokud nebylo vše podle Petrových představ (a to nebylo nikdy), vždycky bylo vše Danielina vina, protože je nemožná, neschopná, hloupá a škaredá a sama nezvládne a nedokáže nic. Po několika letech vztahu o tom byla Daniela naprosto přesvědčená, stejně jako o tom, že je všechno jenom její vina a i když byla nešťastná, měla pocit, že nic jiného ji prostě nezbývá, protože nic jiného si ani nezaslouží. Násilná osoba

12 Násilná osoba může pocházet z jakékoliv společenské vrstvy a je jakéhokoliv vzdělání, náboženského vyznání či etnika. Pro pachatele násilí je ale typický dvojí vzorec chování či dvojí tvář je to osobnost typu Dr. Jekyll a Mr. Hyde, na veřejnosti se chová většinou mile, pozorně a vstřícně, v soukromí je bezohledný, sebestředný a násilnický, uplatňuje za každou cenu svoji převahu a moc. Důležitější jsou však vnitřní charakteristiky, které je však velmi těžké odhadnout a začátku vztahu, kdy jsou partneři zamilovaní. Většinou je to ale tak, že to co se na začátku zdá jako mírně negativní vlastnost, se časem nepříjemně vystupňuje (z přehnaného zájmu je kontrola všeho apod.). K rizikovým či výstražným faktorům v počátečních fázích partnerského vztahu dle Bednářové (2009) patří: nadměrná naléhavost při navazování vztahu velká dominance ve vztahu, rozhodování o všem vnímání žen jako méně hodnotné bytosti narcistické zaměření osobnosti extrémní polohy vztahu vůči vlastní matce (pozitivní i negativní) nadměrná kontrola partnerky snaha o pozvolnou izolaci partnerky od sociálních kontaktů nadměrné požívání alkoholu experimentování s drogami nebo jejich užívání kriminální pověst partnera a jeho přátel rizikové chování bez pudu sebezáchovy obdiv k síle a moci chování vymykající se v některém aspektu normě manipulativní chování Násilná osoba má tendenci svoje jednání bagatelizovat a minimalizovat, stejně jako vinu za násilí vždy připisuje partnerovi. Má často problém se zvládáním vlastních emocí, s jejich adekvátním vyjadřováním, neumí příliš kontrolovat svoje vnitřní pudy a impulsy. Pomocí moci a kontroly se snaží svého partnera přimět k poslušnosti, často bývá na druhé velmi náročný a vyžadující, má tendenci vlastnit či přivlastňovat si druhé, je sebestředný. Umí často velmi dobře manipulovat s lidmi, což využívá jak vůči oběti tak jejímu okolí. Ukazuje se také, že poměrně často má násilná osoba ve své anamnéze násilí v původní rodině, násilí tak může vidět jako jediný způsob jak zacházet s lidmi kolem sebe, prosadit svoje názory či řešit konflikt. V konečném důsledku je však násilná osoba na svém partnerovi přehnaně závislá, proto dělá vše možné proto, aby měla svého partnera plně pod kontrolou. Proto velmi těžce

13 nese případný odchod oběti a je schopna udělat vše, aby v tom partnerovi zabránil či ho dostal zpět. Domácí násilí tak často pokračuje i po odchodu od násilného partnera v podobě stalkingu pronásledování. Příklad: Robert postupně začal kontrolovat svoji manželku takovým způsobem, že ji nedal téměř žádný prostor proto, aby byla sama. Nejenomže nemohla sama nikam chodit, neměla žádné svoje peníze, ale bez jeho dovolení nemohla sama dělat nic. Oblékal ji, umýval, doprovázel ji i na toaletu. Někdy vedle ní v posteli ležel hodiny a manželka nesměla vstát. Když se mu vzepřela a odešla do azylu s utajenou adresou, dokázal ji vypátrat a trpělivě stával před zařízením a vyhrožoval, že se zabije, pokud se k němu nevrátí. Jak postupovat v situaci, kdy se setkám s domácím násilím Pokud se nám někdo svěří, že je obětí domácího násilí nebo si všimneme, že v našem okolí domácí násilí probíhá, je velmi důležité před tím nezavírat oči. Oběť i násilná osoba mají tendenci situaci bagatelizovat a minimalizovat, může jim vše připadat jako normální. Je třeba dávat především oběti dávat najevo, že by měla svoji situaci řešit, že jste ochotni pomoci. Zároveň se nedoporučuje výrazný tlak na oběť, protože to může vést k tomu, že se uzavře a bude pak o to více odmítat jakoukoliv pomoc. Jak se k oběti chovat nechte ji mluvit, jestli něčemu nerozumíte, ptejte se, dejte dost času naslouchejte nelitujte, nehodnoťte, nevyčítejte, neodsuzujte utvrďte oběť, že nikdo nemá právo týrat druhého člověka vysvětlete, že není sama, oceňujte její snahu řešit poskytněte informace pomozte hledat řešení nikdy neslibujte to, co nevíte nikdy k ničemu nenuťte dbejte na bezpečnost oběti, jejich dětí a svoji pokud došlo k fyzickému zranění, doprovoďte ji k lékaři a pokud se tak oběť rozhodně, podpořte ji v ohlášení události na policii

14 pomozte hledat právní pomoc či informace doporučte ji návštěvu specializované poradny podporujte oběť i v malých krocích V současné době se už i v České republice rozbíhají programy, které pracují s pachatelem domácího násilí tedy terapie pachatelů, kde se učí zvládat svoje impulsy přijímat zodpovědnost za násilí. Pokud je násilná osoba otevřena a je to pro Vás bezpečné, je možné doporučit tyto programy. ZÁVĚR Charakterizovali jsme pojem domácího násilí, určující znaky domácího násilí opakování, soukromí, stupňování intenzity, blízký vztah a nerovnováha moci. Dozvěděli jsme se, že existuje několik forem domácího násilí fyzické, psychické, sociální, ekonomické a sexuální. Známe mýty, které se vážou k domácímu násilí. Věnovali jsme se multifaktorové teorii příčin domácího násilí, statistickým výzkumům, ze kterých vyplývá, že domácí násilí je rozšířený jev v naší společnosti. Pochopili jsme psychiku oběti domácího násilí, rozumíme syndromu týraného partnera a podívali se na rizikové faktory v chování násilného partnera. Rozumíme také dynamice domácího násilí a víme, že domácí násilí probíhá v určitých cyklech. Je důležité naslouchat oběti domácího násilí, nezavírat před ním oči a podporovat oběť při řešení situace, bez hodnocení a negativního tlaku. Pomoci hledat informace a doporučit vyhledat specializované zařízení pro oběti domácího násilí. Je možné také doporučit násilné osobě specializované terapeutické programy. Při pomoci oběti je však nutné vždy myslet na její bezpečnost, stejně tak na bezpečnost svoji. 1. Proč není dobré zavírat oči před domácím násilím? 2. Co byste v případě, že se dozvíte o domácím násilí, neměli dělat? 3. Myslíte si, že se obětí domácího násilí může stát každý? I Vy? Slovníček pojmů:

15 Domácí násilí násilí mezi blízkými osobami, které mají spolu citový vztah, odehrává se v soukromí, stupňuje se, opakuje a ve vztahu je možné pozorovat nerovnováhu moci Syndrom týraného partnera vytváří se na základě cyklického střídání a opakování násilí, dochází k rozvoji naučené bezmocnosti a traumatizace oběti domácího násilí Naučená bezmocnost autorem pojmu Seligman, oběť je přesvědčena, že nemůže svoji situaci nijak řešit ani kontrolovat Posttraumatická stresová porucha normální reakce duševně zdravého člověka na ohrožující a mimořádné situace vyvolávající mimořádné emoce Cyklus domácího násilí vzrůstání napětí, fáze týrání, období líbánek Walkerová Lenore americká psycholožka, zavedla pojem syndrom týrané ženy Čírtková Ludmila psycholožka, docentka působící na Policejní akademii ČR, zabývá se domácím násilím Literatura: BEDNÁŘOVÁ, Z. a kol.: Domácí násilí, Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám, Praha: Acorus, ČECHOVÁ, J. a kol.: Pomoc obětem domácího násilí pro pracovníky pomáhajících profesí, Brno: Persefona o.s., ČÍRTKOVÁ, L.: Oběti domácího násilí, Praha: Psychologie dnes, ročník 7, č. 1, ČÍRTKOVÁ, L.: Domácí násilí ve faktech a teoriích, Praha: Gender, Rovné příležitosti, výzkum č. 1, PIKÁLKOVÁ, S.: Násilí v rodině ve světle zahraničních výzkumů In.: Pikálková, S.: Mezinárodní výzkum násilí na ženách Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině, Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 VARGOVÁ-MARVÁNOVÁ B. a kol.: Partnerské násilí, Praha: Linde, WALKER, L. E. A.: Battered Woman, New York: Harper and Row,

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příručka ke kurzu POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ pro pracovníky pomáhajících profesí Zpracovala Persefona, o. s. v rámci projektu Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí. Tento

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí

Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Sociálně-psychologický rámec problematiky domácího násilí Nezavírejte oči před domácím násilím konference k 10. výročí vzniku azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži Mgr. Jitka Čechová

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Osoba ohrožená DN přednáška č. 2 Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Obsah přednášky Stockholmský syndrom Syndrom týrané ženy Syndrom týraného partnera Posttraumatická stresová porucha Naučená bezmocnost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Sociální síť je internetová služba Na sociálních sítích můžete komunikovat s přáteli a přidávat různé příspěvky Každá sociální síť je zaměřena na jinou tematiku Nejznámější

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1 Člověk a společnost 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Informační a poradenské centrum ROSA ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Sociologická sonda klientek o.s. ROSA, rok 2004 Praha, 24.1.2005 Mgr.Martina Hronová Domácí násilí bývá ukryté za zdmi domova. Jeho oběťmi

Více

Domácí násilí. Definice pojmu domácí násilí není v naší společnosti dosud ustálená.

Domácí násilí. Definice pojmu domácí násilí není v naší společnosti dosud ustálená. Domácí násilí Z psychologického hlediska je násilí patologický způsob interakce konkrétního jedince (skupiny) s okolím. Řadíme sem všechny aktivity, pomocí nichž si jedinec či skupina (subjekt, aktér)

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Domácí násilí a zaměstnání

Domácí násilí a zaměstnání Domácí násilí a zaměstnání (manuál pro zaměstnavatele) JAK DOMÁCÍ NÁSILÍ OVLIVŇUJE ZAMĚSTNAVATELE? Přímý dopad na zaměstnavatele: 75% obětí domácího násilí je napadáno také v zaměstnání (prostřednictvím

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Statistická studie II.

Statistická studie II. Statistická studie II. Terapeutický pobyt pro překonání závislosti 33 dní v roce 2012 I. Poměr závislostí V roce 2012 absolvovalo pobyt pro překonání závislosti 61 klientů ( 33 žen, 28 mužů ) K hlavním

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_07_Motivace Seminář z

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti

Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti Analýza předběžných výsledků projektu Drogové závislosti násilníci a oběti V první fázi výzkumu jsme zjišťovali zkušenosti a postoje, které souvisí s agresí a násilným chováním blízkých osob vůči klientům

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 12 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Rodina ohrožující dítě Co dítě ohrožuje? Zanedbávání Zneužívání Týrání Zanedbávání Nejrozšířenější forma nehodného

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_14_TYPY_ZÁTĚŽOVÝCH_SITUA

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více