Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!"

Transkript

1 š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 3 březen 2007 V lednu proběhl reprezentativní Ples VŠFS PLES VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, dnes budu děkovat. Dík první patří všem, kdo pozitivně reagovali na kalendář Namibii srdcem a na moje fotografie z Namibie a Indie vystavené v TIMovi. Nesmírně mě to povzbudilo do dalšího focení. Druhý dík směřuji ke všem, kdo se zúčastnili plesu na Žofíně. Byl to nádherný večer a už se těším na ten příští! V souvislosti s tím nesmím opomenout poděkovat všem, kdo naši školu podporují. Díky tomu vznikají tak krásné projekty, jako je ples, klub TIM či stipendijní programy naší školy. O podporu, které se nám dostává, se dělíme s jinými. Mám na mysli např. projekt bezplatného studia pro talentované handicapované mladé lidi nebo soutěž o cenu prof. Vencovského pro mladé ekonomy. Tyto naše aktivity vzbudily pozitivní odezvu mezi veřejnými univerzitami i významnými komerčními institucemi, a ty nám nabízejí spolupráci a finanční podporu. Není to skvělé?! Předem děkuji všem, kteří se do nich zapojí. Bohuslava Šenkýřová TIMův první měsíc TIM má za sebou první měsíc provozu. Byl to zatím provoz spíše zkušební, ale přesto se tu událo mnoho zajímavého. 23. ledna proběhlo slavnostní otevření. Pojali jsme ho jako poděkování všem, bez jejichž podpory a finanční pomoci bychom si tak krásný prostor nemohli dovolit. A byli jsme rádi, že zástupci Magistrátu hlavního města Prahy i městské části Prahy 10 se spolu s našimi ostatními partnery cítili v klubu dobře. TIM si už také vyzkoušel, jaké to je, bavit studenty. Akcí se zatím největším ohlasem byl Africký večer 1. února. Cestovatelka Bohuslava Š. nás provedla Afrikou, seznámili jsme se s místním folklórem v podobě pohádek, hudby a tance. Hlavně jsme si ale uvědomili, že my šťastnější bychom neměli zapomínat na hlad a chudobu, jaká na černém kontinentu panuje. Nesmírně rádi vám proto přinášíme informaci, že právě pod dojmem Afrického večera se odbor studijních záležitostí v Praze rozhodl adoptovat jedno z afrických dětí na dálku. O takovém výsledku jsme při přípravě večera ani nesnili! Popřemýšlejte o tom i vy! Začal školní rok a TIM ožil naplno. Chystáme pro vás mnoho zajímavých akcí. Sledujte nový TIMův web i Šortky, ale hlavně Přijďte pobejt. Magdalena Řezníčková Návštěvnost webu roste Již druhým rokem zaznamenáváme, že návštěvnost našich webových stránek roste. Dnes vám přinášíme lednovou statistiku návštěv, kde najdete i srovnání s dlouhodobým průměrem. Podle auditu Navrcholu.cz byly naše stránky v lednu nejnavštěvovanějšími v sekci vysokých škol a trvale se umisťují na prvních příčkách. (mř) Zeptejte se vedení školy! V minulých Šortkách jsme vás informovali o setkání rektorky a některých členů vedení se studenty v Mostě. Ve dnech, kdy vychází toto číslo, podobné setkání proběhlo v Kladně. A nezapomněli jsme ani na studenty v Praze. 26. dubna 2007 od 16,00 hod. proběhne setkání vedení školy se studenty. Seznámíme vás se změnami týkajícími se organizace studia, podáme informace o možnosti čerpání free kreditů v rámci volně volitelných předmětů i o mnohém dalším. Hlavně ale budete mít možnost zeptat se, na co chcete! Budeme se snažit skutečně odpovědět na všechny relevantní otázky. Pokud chcete mít jistotu, že stihneme na vaši otázku odpovědět, můžete ji zaslat až do 25. dubna na adresu Slibuji vám, že všechny takto zaslané otázky budou zodpovězeny (na vaše přání nezveřejníme tazatele). Budu velmi ráda, když toto setkání vzbudí mezi studenty zájem, a my tak i v Praze dokážeme navázat přímou a přátelskou komunikaci, která bude jistě ku prospěchu všem. Bohuslava Šenkýřová Kroky ke zkvalitnění studia str. 2 Pojeďte studovat do ciziny str. 3 Jak jsme vyplatili stipendia str. 7

2 2 Vysoká škola finanční a správní TIM má vlastní stránky Chcete vědět, co dobrého si dnes můžete dát v TIMovi k obědu? Nemáte ve čtvrtek co dělat a zašli byste na program do klubu, ale nejste si jisti, co se tam bude dít? Podívejte se na TIMovi nové webové stránky. Najdete tam jídelníčky, program, aktuality z klubu i další zajímavé informace. V těchto dnech přidáváme na stránky i knihu návštěv, protože vaše názory nás zajímají. Doufáme, že se Vám stránky budou líbit a že na nich vždy naleznete to, co potřebujete a co vás zajímá. (mř) Stipendijní fond Často přinášíme čtenářům informace o tom, jak se naší škole daří. Rostou počty studentů i zaměstnanců, neustále se snažíme vylepšovat pracovní a studijní prostředí, zkvalitňovat výuku. Uvědomujeme si, že podobný růst nás zavazuje k odpovědnosti. Na konci loňského roku vznikla myšlenka na založení stipendijního fondu pro tělesně handicapované studenty. Díky spolupráci s Kontem Bariéry jsme oslovili vhodné cílové skupiny a zaznamenali velký zájem o studium. Během letního semestru vyhlásíme podmínky pro získání stipendia a upravíme prostory sídla školy tak, aby umožňovaly handicapovaným studentům neomezený pohyb. Studium bude zatím umožněno i ve studijním středisku Most, další úpravy zvažujeme. První studenty, kteří na naší škole budou studovat díky podpoře ze stipendijního fondu, uvítáme již v příštím akademickém roce. (mř) Kroky ke zkvalitnění studia V rámci procesu trvalého zvyšování kvality VŠFS provedla rektorka spolu s vedením školy a vedením kateder důkladnou analýzu oborů, resp. jejich studijních plánů. Zkoumala se jejich vyváženost co do počtu hodin, množství předmětů, počtu zkoušek apod. Posuzována byla návaznost bakalářského a navazujícího magisterského studia i možnost překrývání jednotlivých předmětů v jejich rámci. V neposlední řadě se porovnával obsah oborů s deklarovaným profilem absolventa a rozhodlo se v tomto směru i o některých úpravách. Tento nesnadný a komplexní proces pokračuje kontrolou kvality metodických listů, povinné a doporučené literatury. Upřesňují se rovněž kontrolní mechanismy prověřování souladu obsahu konkrétní pedagogické činnosti s deklarovanými dokumenty, stejně jako kvalita výkonu pedagoga a náročnost jeho přístupu. Další významnou změnou, kterou jistě uvítají hlavně studenti, je vypisování nikoli okruhů, ale konkrétních otázek ke státnicím. Mění se i přístup k zadávání témat pro bakalářské a diplomové práce s cílem zvýšit jejich kvalitu a umožnit i partnerům školy z praxe, aby sami navrhovali zajímavá témata. Škola Netradiční spolupráce pomáhá všem Dlouhé zimní zkouškové období, ve kterém se zdá, že škola tak trochu spí, využilo mostecké studijní středisko k dobudování a dalšímu vylepšování svého zázemí. Tentokrát vzniká nová přednášková místnost s kapacitou více než osmdesáti studentů. Unikátní bude hlavně existencí posuvné příčky, která v případě potřeby změní místnost na dvě samostatné učebny. Taková variabilita přináší středisku velké možnosti ve využití i v postavení rozvrhu. Dlouhodobě při přestavbách školního areálu spolupracujeme se Střední odbornou školou stavební v Meziboří, a proto i tentokrát dostali příležitost ukázat svoje umění učni této školy. Vztah obou škol je, i přes rozdílné zaměření, zavěsí na svém informačním systému nikoli tematické okruhy se jménem odborného garanta, ale konkrétní název práce, jméno pedagoga, který práci povede, a počet studentů, kteří si mohou stejné téma zvolit. Student bude moci navrhnout i jiné téma. Podmínkou bude jeho schválení rektorkou na základě doporučení oborové katedry. Ke zvýšení kvality studia na VŠFS by měla přispět i změna, která souvisí se zavedením tzv. free kreditů. Na bakalářském studiu se jedná celkem max. o 15 kreditů (z celkových 180) a na navazujícím magisterském max. o 10 kreditů (ze 120). V tomto rozsahu může student sám rozhodovat o tom, které předměty v rámci vypsaných volitelných předmětů na VŠFS bude studovat. Tento počet kreditů si může převézt rovněž ze studia na jiné VŠ nebo ze studijního pobytu v zahraničí nad to, co mu bude řádně uznáno v rámci shody studijních plánů. Student si z nabízených předmětů bude moci zvolit další nad stanovený limit, ale tyto předměty budou hrazeny zvlášť mimo školné. Tento model umožní aktuálně zapojovat do výuky významné odborníky z praxe a hostující zahraniční pedagogy a bude rozhodně obohacením studia jednotlivých oborů nad rámec povinných předmětů. (bš) odbornost a vzdělávací stupeň, velmi dobrý. Učni pomohli studijnímu středisku v minulosti již několikrát a vždy k naší naprosté spokojenosti. Studijní středisko se zase stalo pro mnohé učně výukovým místem. A práce je dost. Díky grantu z programu Phare CBC sice prošel před rokem celý areál, ve kterém studijní středisko sídlí, zásadní rekonstrukcí, v jejímž rámci došlo například k zateplení obou budov nebo kompletní výměně oken, přesto je nutná stálá údržba a zlepšování. V rámci modernizace výukových prostor, hrazené jak samotnou VŠFS, tak městem Most (vlastníkem areálu), se tak snažíme našim studentům nabízet kvalitnější zázemí a studijní podmínky. (vk)

3 Vysoká škola finanční a správní 3 EQUAL 2007 Vysoká škola finanční a správní se v rámci programu Iniciativy Společenství Equal (www.equalcr.cz) účastní projektu s názvem Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením. Jedním z cílů projektu je vytvoření metodiky vhodné pro vzdělávání zdravotně postižených osob, jejíž vytvoření je úkolem právě VŠFS. Přípravná a teoretická část projektu je již skoro u konce, a tak mohou být v průběhu měsíce března zahájeny vstupní pohovory se zájemci o další vzdělávání z řad zdravotně postižených spoluobčanů. Nábor do vzdělávacích kurzů byl již zahájen a bude POJEĎTE STUDOVAT DO CIZINY K mezinárodnímu trendu ve vzdělávání patří studium na zahraniční vysoké škole. VŠFS spolupracuje se 14 zahraničními vysokými školami, za vzděláním je možno vyjet do Německa, Rakouska, Francie, Španělska, Irska, ale například i na Island, do Portugalska a pro nový akademický rok přibylo i Nizozemí. Konkrétně Hogeschool Zeeland, škola charakterem a strukturou velmi podobná té naší. Pokud se rozhodnete v rámci programu Erasmus vycestovat do Nizozemí, můžete studovat třeba programy International Business and Management Studies a Business Administration and Computer Science (bakalářské studium), nebo Zasedání správní rady Zasedání Správní rady VŠFS, které proběhlo , projednalo strategické dokumenty školy. Byla schválena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za akademický rok 2005/2006, Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 a Vnitřní hodnocení za akademické roky 2004/2005 a 2005/2006. Správní rada také stanovila výši školného pro rok 2007/2008 pro prezenční bakalářské studium ve výši 49 tisíc Kč i pro kombinované ve výši 47 tisíc Pro navazující magisterské studium bylo schváleno školné ve výši 53 tisíc Kč pro prezenční formu a 51 tisíc Kč pro kombinovanou formu. V souvislosti s přípravou soutěže na téma Nové výzvy pro ekonomii v globalizujím se světě pro mladé, talentované ekonomy spojené s udělením ceny prof. Vencovského správní rada uvolnila částku 200 tisíc Kč pro vítěze soutěže. Do správní rady byla zakladateli školy dne nově jmenována Mgr. Jarmila Plachá, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny. Zároveň v souladu se statutem školy nominovalo statutární město Most za člena správní rady Ing. Vlastimila Vozu, nového primátora města Mostu. (zd) i nadále probíhat ve čtyřech vybraných krajích České republiky: Středočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém. Více se o projektu můžete dozvědět na webových stránkách equal/kurzy, kde je k dispozici ke stažení i informační letáček. Lucie Hradecká Asset Management Control (magisterské studium) se zaměřením na finance, asset management a logistiku. Škola nabízí i program pro Exchange studenty: International Business Program, sestavený hlavně pro ekonomické obory. Možnosti studovat v zahraničí využívá na naší škole bohužel málo studentů, oproti ostatním vysokým školám je u nás stále více nabízených míst než počet využitých, což je velká škoda. Byli bychom velice rádi, kdyby více studentů našlo odvahu a sílu vypravit se za studiem i do ciziny, a tím získat nezapomenutelné zážitky a také cenné zkušenosti. Iveta Jonášová, Jitka Koubová PŘEDSTAVUJEME Nikola Moravcová, studentka 1. ročníku, obor Marketingová komunikace Proč jste se přihlásila právě do soutěže Miss Internet? Mě přihlásil elektronicky někdo z mých blízkých, dodnes nevím, kdo to byl, i když tuším A protože tato soutěž není typická Miss a nebylo nutné uvádět míry nebo váhu, rozhodla jsem se po postupu do semifinále to zkusit. Brala jsem to jako zpestření volného času a ani během finálového večera jsem nepociťovala žádnou trému. Soutěž mi usnadnilo i to, že jsem studovala aplikovanou informatiku a internet jsem měla jako maturitní otázku. Pomáhá vám atraktivní vzhled při studiu? Máte pocit, že může být třeba při zkoušce výhodou být Miss Internet? Tak přesně na tohle bych se nikdy nespoléhala. Mám pocit, že to může být spíše na škodu, a vím jistě, že titul Miss Internet bych hned vyměnila třeba za titul Ing. Jak na Vaše vítězství reagovalo okolí (přátelé, rodina, spolužáci)? Překvapivě pozitivně, i když znali můj názor na tyhle soutěže krásy. Hlavně byli rádi, že mají doživotní zásobu kondomů Durex - to ocenili hlavně spolužáci. Rodičům jsem věnovala letenky do Paříže. Já jsem čekala, až úspěšně zakončím zkouškové období a podívám se konečně do Egypta (samozřejmě s makroekonomií). (mř) MISS INTERNET 2006

4 4 Vysoká škola finanční a správní PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE Protože se naše škola utěšeně rozrůstá a neustále přibývá nových kolegů, rozhodli jsme se přinášet vám v každém vydání rubriku, ve které budeme příchozí spolupracovníky představovat. Novým kolegům přejeme hodně úspěchů a radosti z práce. (red) Marcela Buchtová studijní oddělení Vietnam země rozmachu země příležitostí Název publikace Pavla Studíka a Tomáše Teplíka, pedagogů z katedry ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS, zároveň vystihuje i její motto. Práce navazuje na problematiku, kterou Radim Valenčík, vedoucí katedry, kontinuálně předkládá na svých seminářích k diskusi se studenty, pedagogy a dalšími zájemci byla publikace slavnostně představena publiku za přítomnosti svých autorů. Zájem čtenářů jí popřáli oba kmotři : obchodní rada velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky (VSR) v ČR Pham Si Van a prorektor školy Vladimír Čechák. Publikace popisuje transformaci ekonomiky, použité postupy a příčiny úspěchů, stejně jako základní rysy nejaktuálnější problematiky. V této souvislosti je zajímavé, že tempo růstu vietnamské ekonomiky patří od 90. let k nejvyšším na světě. Ve svém projevu k posluchačům se o tom zmínil i Pham Si Van: Vietnam ve srovnání s jinými tranzitními ekonomikami navzdory válečné destrukci nepochybně využil duchovní odkaz tržní ekonomiky, který mohl být, především na jihu země, poměrně rychle mobilizován. Hlavním cílem publikace je kromě podání relevantních a zajímavých informací i navázání, případně kultivace stávajících obchodních i odborných vazeb mezi oběma zeměmi. Marie Hamplová Eva Čihánková asistentka katedry financí a finančních služeb PhDr. Pavel Čírtek odbor strategie a marketingu Ing. Lucie Hradecká oddělení projektů Cena prof. Františka Vencovského Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlásila soutěž o Cenu prof. Františka Vencovského na téma Nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě, zaměřenou na podporu talentovaných ekonomů. Pro autora vítězné práce je připravena finanční odměna Kč, pro finalisty pak další věcné ceny. Lhůta pro odevzdání abstraktu, přihlášky a dalších náležitostí končí Soutěžní práce je nutné předložit do Hodnocení teoretických příspěvků a odborné úrovně účastníků proběhne na základě odborných posudků. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Mezinárodní vědecké konferenci počátkem listopadu Podrobné informace o soutěži naleznete na adrese: www. vsfs.cz/cena.. Bojka Hamerníková Denně čerstvé informace ze světa businessu V rámci spolupráce se společností Economia a.s., vydavatelem odborného a ekonomického tisku, odebírá naše škola od konce ledna více než 1000 výtisků Hospodářských novin. Studenti tak mohou získat kvalitní informace o dění v české i světové ekonomice a pedagogové budou moci ve větší míře využívat tento titul během výuky konkrétních předmětů např. z oblasti financí, řízení podniku, marketingové komunikace či veřejné správy. Hospodářské noviny jsou každý den volně k dispozici ve všech budovách školy v Estonské, Vltavské a na studijních střediscích Kladno a Most. Váš čerstvý výtisk informací ze světa businessu si můžete vyzvednout každé ráno, hned jak přijdete do školy. Pavel Holomek Jana Králová, DiS. personální oddělení RNDr. Ivo Moll, CSc. úsek prorektora pro pedagogickou práci Turisté i Kladeňáci dostanou informace na pěší zóně V těchto dnech začala rekonstrukce v prostorách budovy Vysoké školy finanční a správní na Floriánském náměstí v Kladně. Jedná se konkrétně o kanceláře v přízemí, kam se přestěhuje oddělení vnějších vztahů a kultury Magistrátu města Kladna a součástí bude i městské informační centrum. Tyto prostory shledáváme jako velmi vhodné právě pro fungování informačního střediska, které bude přímo v historickém centru města, a zejména turisté ho snadno najdou, řekl kladenský primátor Dan Jiránek. Výhodné bude toto místo také pro ty, kteří si půjdou zakoupit vstupenky na kulturní akce, které pořádá město, a prodávají se v oddělení vnějších vztahů. Navíc město také ušetří peníze, protože v současné době sídlí oddělení vnějších vztahů a kultury v nájmu, zatímco budova VŠFS je v majetku města, doplnil Jiránek. Informační centrum i kanceláře oddělení by měly začít v prostorách VŠFS fungovat od července Petra Kučerová, tisková mluvčí MMK

5 Vysoká škola finanční a správní 5 Vzdělávání malých a drobných podniků v regionu Studijní středisko Most se zapojilo do řešení grantového projektu Rozvoj lidských zdrojů malých a drobných podniků v regionu okresů Most, Chomutov, Teplice a Louny. Ve formě seminářů se tak povedlo seznámit už téměř třicet účastníků z řad drobných podnikatelů se základy sociologie a sociálních dovedností. Hlavním cílem bylo poznání sama sebe, svých osobních silných a slabých stránek spojených s podnikáním. Další seminář se věnoval problematice finančních zdrojů pro podniky, s důrazem na zdroje strukturálních fondů EU v období Nedílnou součástí seminářů je i jazyková příprava. Semináři ovšem projekt nekončí. V rámci Setkání se zájemci o MBA studium A passport to your international career správná cesta k zahájení úspěšné kariéry se stalo mottem společenského setkání, které se konalo 13. února u při příležitosti otevření jubilejního desátého běhu programu MBA na VŠFS za přítomnosti prorektora Petra Budinského, jenž je zároveň odborným garantem tohoto programu. Na setkání získali zájemci informace o studiu prestižního programu a zároveň měli i možnost vyzkoušet si, jak vypadá vlastní výuka v ukázkové hodině marketingu, prezentované lektorem MBA Jaroslavem Halíkem. Posluchači museli být neustále připraveni na spolupráci jak s lektorem, tak s dalšími přítomnými. Na závěr vystoupili dva absolventi MBA programu na naší škole, aby předali své zkušenosti ze studia, a tím i vlastně odpověděli na často kladenou otázku: Jakým přínosem je studium MBA? Soňa Rychlá, absolventka prvního Institut celoživotního učení Pravděpodobně jste zaznamenali, že na naší škole vzniká nové pracoviště s názvem Institut celoživotního učení (ICŽU). Co se pod tím skrývá? Bude zde probíhat realizace vzdělávacích kurzů pro několik cílových skupin, mezi které se řadí zaměstnanci, budoucí studenti i absolventi VŠFS, ale v neposlední řadě také studenti stávající. Těm budou nabízeny kurzy v podobě volně volitelných předmětů s free kredity, které budou součástí bakalářských a magisterských studijních programů. Plánujeme rozšíření činnosti oddělení o nabídky vzdělávacích kurzů směrem k podnikům a široké veřejnosti, stejně jako k zaměstnancům ve veřejné správě. Od začátku příštího akademického roku bude v rámci informačního systému existovat elektronický katalog kurzů, ve kterém bude uvedena ucelená nabídka vzdělávacích programů. Například zaměstnaci si tak budou moci z nabídky, která bude sledovat jejich potřeby a požadavky, vybírat vhodný kurz, přihlásit se na něj a část dokonce hradit v rámci systému FlexiPassů. V průběhu letního semestru již bude pro zaměstnance v několika úrovních probíhat pilotní jazykový kurz anglického jazyka a účastníci ho budou moci poprvé uhradit již zmíněným FlexiPassem. Důvodů pro vznik ICŽU bylo několik, tím hlavním byla snaha nabídnout zaměstnancům i studentům možnost dalšího vzdělávání a většího výběru v této oblasti. Těšíme se na vaši poptávku. (lm) projektu bylo vytvořeno Centrum sdílených služeb, které zahájilo svoji činnost počátkem roku To bude poskytovat drobným a malým podnikům poradenskou činnost a spolupracovat s nimi na řešení jejich rozvojových záměrů. (vk) běhu MBA, generální ředitelka a majitelka firmy ADAMIS, uvedla, že znalosti a ucelený pohled na problematiku managementu, získané během studia MBA, značně přispěly k rozvoji jejích řídících schopností, které potom úspěšně aplikovala ve své společnosti. Ocenila pravidelná setkání se svými kolegy studenty a získání nových obchodních kontaktů i výměnu zkušeností a názorů. Květa Paichlová Mgr. Anna Nováková Lucie Pohlová asistent (pedagog) katedry informatiky knihovna Mgr. Jitka Valešová vedoucí studijního oddělení Most Ing. Jarmila Vaňková pedagogické oddělení OMLUVA V minulém vydání Šortek si zařádil redakční šotek a zaměnil autorku článku PC a internet pro pedagogy na straně 4. Velmi se tímto omlouváme jak autorce článku Jitce Kolínové z oddělení projektů, tak Janě Dančákové, která byla u článku chybně uvedena. Zároveň bychom tento prostor rádi využili k zodpovězení častého dotazu našich čtenářů. Pokud u článku místo podpisu naleznete šifru v závorce, jedná se vždy o iniciály jména člena redakční rady. Kompletní složení redakční rady je uvedeno na poslední straně Šortek v tiráži. Šifra (red), případně slovo redakce, znamená kolektivní práci členů reakční rady. Autory, kteří nejsou členy redakční rady, uvádíme plným jménem. (red)

6 6 Vysoká škola finanční a správní NOVINKY V EUPRESSU SOCIÁLNÍ POTENCIÁL REGIONU F. Zich, O. Roubal, V. Kunz, J. Rytina Publikace se soustřeďuje na oblast metod e x a k t n í h o z j i š ť o v á n í stavu sociálního potenciálu územních celků pro potřeby regionální správy, řízení a rozhodování a na vyhodnocení možnosti jejich využívání, případně zvyšování na žádoucí úroveň. ÚČETNÍ SYSTÉMY I.díl D. Kubíčková Účetní systémy I. shrnují pojetí účetního systému jako variantního uspořádání základních prvků, které mohou plnit různé informační potřeby. Věnují se aktuální problematice mezinárodní harmonizaci účetnictví. Její implementace do českého účetnictví od r vyvolává potřebu znalostí systému mezinárodních účetních standardů a pochopení jejich odlišností s českou úpravou účetnictví FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ P. Záškodný, V. Pavlát, J. Budík Publikace se zabývá charakteristikou fi n a n č n í c h derivátů a postupy při jejich oceňování. V příloze čtenáři naleznou komentovaný přehled dosud v češtině vydaných prací o derivátech a vybrané statistiky o obchodech s deriváty. Proč je dobré mít druhý diplom? Když jsem si nedávno procházel fotky z loňského běhu BSBA programu, který realizujeme ve spolupráci se City University, snažil jsem se přijít na to, proč se těch jen o něco málo víc než deset studentů rozhodlo přidat si k jejich českému programu i deset předmětů v angličtině? Jsou za tím přehnané ambice, nebo jen touha odlišit se mezi stovkami absolventů ekonomických fakult, které každý rok nastupují na trh práce? Bakalářský titul renomované americké univerzity zajistí našim absolventům důležitý náskok hned na startu jejich kariéry. Zkušenost ze zahraniční vysoké školy je totiž velkými nadnárodními společnostmi vysoce ceněna. Jak uvádí Jan Kopecký z HR oddělení firmy Siemens: Zajímavou zkušeností a výhodou je také absolvování části studia na zahraničí vysoké škole. Na zahraničních VŠ totiž studenti často absolvují předměty, které v současnosti nejsou běžně dostupné v programech českých VŠ a které přinášejí budoucím manažerům nový a odlišný pohled na podnikání, a výrazně tak zvyšují jejich hodnotu pro nadnárodní společnosti. Zahraniční pracovní stáž v Německu Vážení studenti, je to tady! Máte báječnou příležitost být o krok dále před konkurencí. Jednoměsíční stáž v Německu je plánována na měsíc srpen až září Dva vybraní studenti dostanou příležitost strávit jeden týden prací ve veřejném sektoru, pozorováním a účastněním se na každodenní agendě místního úřadu a tři následující týdny na partnerské univerzitě v Míšni, kde se budou připravovat a posléze se zúčastní Pohádkový strom splněných přání V předvánočním čase se v Kladně každoročně pod záštitou primátora města pořádá charitativní akce Pohádkový strom splněných přání. Plní se v ní přání dětí z dětských domovů kladenského regionu. Každé z dětí nakreslí či napíše to, po čem touží a co by si moc přálo pod stromečkem najít, a bývají to přání skromná. Jsem velmi šťastná, že zaměstnanci a studenti studijního střediska v Kladně se rozhodli do této akce opět zapojit a zaskočit tak za Ježíška. I díky nim se podařilo několika dětem jejich přání splnit. A proč to předkládám čtenářům Šortek? Jsem přesvědčena o tom, že pomáhat bychom měli všichni, Druhou nespornou výhodou BSBA je studium v jazyce businessu v angličtině. Kromě větší jistoty v každodenním používání angličtiny jako nástroje pro komunikaci s kolegy studenti získají odborné znalosti přímo v cizím jazyce, což usnadňuje jejich uplatnění v mezinárodním prostředí. Špičkovou znalost angličtiny přitom absolventi využijí nejen v zaměstnání, ale i pro další vzdělávání a osobnostní růst, ať už budou uvažovat o účasti na mezinárodní odborné konferenci, nebo o studiu MBA. BSBA program City University je plně integrován do většiny bakalářských oborů na VŠFS. Naši studenti z celkem čtyřletého programu absolvují (pouze!) deset předmětů a získají mezinárodně uznávaný diplom City University. A jak je to s těmi ambicemi? Myslím si, že první absolventi BSBA jednoduše zachytili nastupující trend. Během několika let bude na trhu práce zase o něco těsněji, a tak se jim druhý diplom z renomované školy bude hodit. A dvojnásob pak těm, kteří budou chtít začít pracovat v zahraničí. Pavel Holomek mezinárodního kongresu na téma egovernment. Kdo by nechtěl poznat systém práce legendárně pečlivých německých kolegů, zdokonalit si jazyk, získat cenné kontakty a následně zvýraznit své kvality na mezinárodním trhu práce? Navíc ubytování je zdarma. Podmínkou pouze základní znalost německého a anglického jazyka. Zahraniční oddělení se těší na vaše přihlášky! Jiří Tillner a možná bude podobný příklad inspirací všem našim čtenářům. Děkuji předem za vaši dobrou vůli! Eva Čermáková

7 Vysoká škola finanční a správní 7 Přestavba přízemních prostor na Vltavské Častým tématem našich článků je v posledních měsících modernizace, přestavba nebo vybavování prostor školy. Po rozsáhlých úpravách v Estonské se vedení školy rozhodlo přistoupit k modernizaci budovy Vltavská na Praze 5, kde se odehrává výuka magisterských oborů. V přízemí vznikne do začátku akademického roku 2007/8 nový oddechový prostor včetně bistra. Významně se rozšíří a zmodernizuje centrum knihovnických služeb. Stávající podoba knihovny neumožňovala další růst knižního fondu a neodpovídala ani potřebám studentů. Architektonický záměr přestavby byl již schválen, v současnosti se pracuje na podrobném prováděcím projektu. Rekonstrukce Jak jsme vyplatili stipendia z dotace MŠMT ČR za rok 2006 Kulatinky Poprvé v novodobé historii soukromého školství v ČR byla VŠFS jako soukromé vysoké škole poskytnuta dotace pro vyplacení sociálních a ubytovacích stipendií v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Celkově byla škole poskytnuta částka Kč, která byla mezi oprávněné žadatele rozdělena následovně: Celkem bylo uspokojeno od studentů přidělením sociálního stipendia ve výši Kč měsíčně, od září pak 26 studentů a od října jen 22. Žadatelé o sociální stipendia se museli prokázat platným přiznáním přídavku na dítě ve zvýšené výměře podle 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/ 1995, o státní sociální podpoře. Na sociální stipendia připadla částka Kč. Ubytovací stipendia byla přidělována oprávněným žadatelům ve dvou vlnách, za měsíce květen a červen bylo vypláceno 639 Kč měsíčně 217 studentům, za měsíce září prosinec pak 458 Kč 274 studentům. Částka na ubytovací stipendia se mění v závislosti na počtu oprávněných osob za výplatní období. Podmínky pro poskytování všech stipendií řeší Stipendijní řád VŠFS a stojí za to si ho prostudovat. Zejména se vyplatí podat žádost včas a řádně dokladovanou. (rč) V době přípravy tohoto čísla oslavily naše kolegyně a kolegové osobní jubilea. Redakce zpravodaje jim přeje hodně zdraví, štěstí a lásky. Věra Burýšková Václav Vohánka Zdeněk Cecava Jana Olejníčková proběhne v letních měsících, tak aby co nejméně rušila provoz školy a výuku. O jejím postupu vás budeme informovat. (jm) František Kraml Šárka Bohabojová Jaroslava Kajgrová Lucie Hradecká Hana Víchová Iva Nejezchlebová K N I H O V N A I N F O R M U J E Vážené čtenářky, vážení čtenáři, také knihovna VŠFS vstoupila do roku 2007 s několika novinkami. V první řadě jde o studentské a zaměstnanecké průkazy, které jsou od Nového roku v knihovně využívány pro jednoznačnou identifikaci čtenářů. Zamezí se tím situacím, kdy si studenti půjčovali publikace na UČ kamarádů, a poté vznikal zmatek při vracení publikací. S koncem roku skončil v knihovně přístup do elektronických archivů těchto časopisů: Daně a finance, Ekologie a právo, Právo pro podnikání a zaměstnání, Státní zastupitelství, Soudce, Trestní právo, Zdravotnictví a právo. Naopak jsme získali přístup do elektronických archivů těchto titulů: Hospodářské noviny, Ekonom, Marketing a Media, Moderní obec, Moderní řízení, Business Spotlight, Trend Marketing. Pokud uvedete při návštěvě knihovny přesnou citaci (ročník, číslo), rádi vám dodáme plný text článku. O článek můžete požádat i v knihovnách středisek Kladno a Most. CKS Vltavská dále rozšířilo nabídku periodik o MF DNES a časopis Týden. Od února 2007 jsou také ve všech knihovnách k dispozici výtisky Hospodářských novin zdarma. Knihovna se koncem loňského roku zapojila do služby Ptejte se knihovny, podrobnosti na Jedná se o informační službu pod záštitou Národní knihovny v Praze. Služba je dostupná široké veřejnosti, takže o ní můžete informovat i své okolí, rádi na Vaše dotazy odpovíme. Profesionální fungování této služby může být pro naší školu kvalitní reklamou. Za kolektiv knihovny přeji úspěšný rok Jan Emmer

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více