Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!"

Transkript

1 š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 3 březen 2007 V lednu proběhl reprezentativní Ples VŠFS PLES VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, dnes budu děkovat. Dík první patří všem, kdo pozitivně reagovali na kalendář Namibii srdcem a na moje fotografie z Namibie a Indie vystavené v TIMovi. Nesmírně mě to povzbudilo do dalšího focení. Druhý dík směřuji ke všem, kdo se zúčastnili plesu na Žofíně. Byl to nádherný večer a už se těším na ten příští! V souvislosti s tím nesmím opomenout poděkovat všem, kdo naši školu podporují. Díky tomu vznikají tak krásné projekty, jako je ples, klub TIM či stipendijní programy naší školy. O podporu, které se nám dostává, se dělíme s jinými. Mám na mysli např. projekt bezplatného studia pro talentované handicapované mladé lidi nebo soutěž o cenu prof. Vencovského pro mladé ekonomy. Tyto naše aktivity vzbudily pozitivní odezvu mezi veřejnými univerzitami i významnými komerčními institucemi, a ty nám nabízejí spolupráci a finanční podporu. Není to skvělé?! Předem děkuji všem, kteří se do nich zapojí. Bohuslava Šenkýřová TIMův první měsíc TIM má za sebou první měsíc provozu. Byl to zatím provoz spíše zkušební, ale přesto se tu událo mnoho zajímavého. 23. ledna proběhlo slavnostní otevření. Pojali jsme ho jako poděkování všem, bez jejichž podpory a finanční pomoci bychom si tak krásný prostor nemohli dovolit. A byli jsme rádi, že zástupci Magistrátu hlavního města Prahy i městské části Prahy 10 se spolu s našimi ostatními partnery cítili v klubu dobře. TIM si už také vyzkoušel, jaké to je, bavit studenty. Akcí se zatím největším ohlasem byl Africký večer 1. února. Cestovatelka Bohuslava Š. nás provedla Afrikou, seznámili jsme se s místním folklórem v podobě pohádek, hudby a tance. Hlavně jsme si ale uvědomili, že my šťastnější bychom neměli zapomínat na hlad a chudobu, jaká na černém kontinentu panuje. Nesmírně rádi vám proto přinášíme informaci, že právě pod dojmem Afrického večera se odbor studijních záležitostí v Praze rozhodl adoptovat jedno z afrických dětí na dálku. O takovém výsledku jsme při přípravě večera ani nesnili! Popřemýšlejte o tom i vy! Začal školní rok a TIM ožil naplno. Chystáme pro vás mnoho zajímavých akcí. Sledujte nový TIMův web i Šortky, ale hlavně Přijďte pobejt. Magdalena Řezníčková Návštěvnost webu roste Již druhým rokem zaznamenáváme, že návštěvnost našich webových stránek roste. Dnes vám přinášíme lednovou statistiku návštěv, kde najdete i srovnání s dlouhodobým průměrem. Podle auditu Navrcholu.cz byly naše stránky v lednu nejnavštěvovanějšími v sekci vysokých škol a trvale se umisťují na prvních příčkách. (mř) Zeptejte se vedení školy! V minulých Šortkách jsme vás informovali o setkání rektorky a některých členů vedení se studenty v Mostě. Ve dnech, kdy vychází toto číslo, podobné setkání proběhlo v Kladně. A nezapomněli jsme ani na studenty v Praze. 26. dubna 2007 od 16,00 hod. proběhne setkání vedení školy se studenty. Seznámíme vás se změnami týkajícími se organizace studia, podáme informace o možnosti čerpání free kreditů v rámci volně volitelných předmětů i o mnohém dalším. Hlavně ale budete mít možnost zeptat se, na co chcete! Budeme se snažit skutečně odpovědět na všechny relevantní otázky. Pokud chcete mít jistotu, že stihneme na vaši otázku odpovědět, můžete ji zaslat až do 25. dubna na adresu Slibuji vám, že všechny takto zaslané otázky budou zodpovězeny (na vaše přání nezveřejníme tazatele). Budu velmi ráda, když toto setkání vzbudí mezi studenty zájem, a my tak i v Praze dokážeme navázat přímou a přátelskou komunikaci, která bude jistě ku prospěchu všem. Bohuslava Šenkýřová Kroky ke zkvalitnění studia str. 2 Pojeďte studovat do ciziny str. 3 Jak jsme vyplatili stipendia str. 7

2 2 Vysoká škola finanční a správní TIM má vlastní stránky Chcete vědět, co dobrého si dnes můžete dát v TIMovi k obědu? Nemáte ve čtvrtek co dělat a zašli byste na program do klubu, ale nejste si jisti, co se tam bude dít? Podívejte se na TIMovi nové webové stránky. Najdete tam jídelníčky, program, aktuality z klubu i další zajímavé informace. V těchto dnech přidáváme na stránky i knihu návštěv, protože vaše názory nás zajímají. Doufáme, že se Vám stránky budou líbit a že na nich vždy naleznete to, co potřebujete a co vás zajímá. (mř) Stipendijní fond Často přinášíme čtenářům informace o tom, jak se naší škole daří. Rostou počty studentů i zaměstnanců, neustále se snažíme vylepšovat pracovní a studijní prostředí, zkvalitňovat výuku. Uvědomujeme si, že podobný růst nás zavazuje k odpovědnosti. Na konci loňského roku vznikla myšlenka na založení stipendijního fondu pro tělesně handicapované studenty. Díky spolupráci s Kontem Bariéry jsme oslovili vhodné cílové skupiny a zaznamenali velký zájem o studium. Během letního semestru vyhlásíme podmínky pro získání stipendia a upravíme prostory sídla školy tak, aby umožňovaly handicapovaným studentům neomezený pohyb. Studium bude zatím umožněno i ve studijním středisku Most, další úpravy zvažujeme. První studenty, kteří na naší škole budou studovat díky podpoře ze stipendijního fondu, uvítáme již v příštím akademickém roce. (mř) Kroky ke zkvalitnění studia V rámci procesu trvalého zvyšování kvality VŠFS provedla rektorka spolu s vedením školy a vedením kateder důkladnou analýzu oborů, resp. jejich studijních plánů. Zkoumala se jejich vyváženost co do počtu hodin, množství předmětů, počtu zkoušek apod. Posuzována byla návaznost bakalářského a navazujícího magisterského studia i možnost překrývání jednotlivých předmětů v jejich rámci. V neposlední řadě se porovnával obsah oborů s deklarovaným profilem absolventa a rozhodlo se v tomto směru i o některých úpravách. Tento nesnadný a komplexní proces pokračuje kontrolou kvality metodických listů, povinné a doporučené literatury. Upřesňují se rovněž kontrolní mechanismy prověřování souladu obsahu konkrétní pedagogické činnosti s deklarovanými dokumenty, stejně jako kvalita výkonu pedagoga a náročnost jeho přístupu. Další významnou změnou, kterou jistě uvítají hlavně studenti, je vypisování nikoli okruhů, ale konkrétních otázek ke státnicím. Mění se i přístup k zadávání témat pro bakalářské a diplomové práce s cílem zvýšit jejich kvalitu a umožnit i partnerům školy z praxe, aby sami navrhovali zajímavá témata. Škola Netradiční spolupráce pomáhá všem Dlouhé zimní zkouškové období, ve kterém se zdá, že škola tak trochu spí, využilo mostecké studijní středisko k dobudování a dalšímu vylepšování svého zázemí. Tentokrát vzniká nová přednášková místnost s kapacitou více než osmdesáti studentů. Unikátní bude hlavně existencí posuvné příčky, která v případě potřeby změní místnost na dvě samostatné učebny. Taková variabilita přináší středisku velké možnosti ve využití i v postavení rozvrhu. Dlouhodobě při přestavbách školního areálu spolupracujeme se Střední odbornou školou stavební v Meziboří, a proto i tentokrát dostali příležitost ukázat svoje umění učni této školy. Vztah obou škol je, i přes rozdílné zaměření, zavěsí na svém informačním systému nikoli tematické okruhy se jménem odborného garanta, ale konkrétní název práce, jméno pedagoga, který práci povede, a počet studentů, kteří si mohou stejné téma zvolit. Student bude moci navrhnout i jiné téma. Podmínkou bude jeho schválení rektorkou na základě doporučení oborové katedry. Ke zvýšení kvality studia na VŠFS by měla přispět i změna, která souvisí se zavedením tzv. free kreditů. Na bakalářském studiu se jedná celkem max. o 15 kreditů (z celkových 180) a na navazujícím magisterském max. o 10 kreditů (ze 120). V tomto rozsahu může student sám rozhodovat o tom, které předměty v rámci vypsaných volitelných předmětů na VŠFS bude studovat. Tento počet kreditů si může převézt rovněž ze studia na jiné VŠ nebo ze studijního pobytu v zahraničí nad to, co mu bude řádně uznáno v rámci shody studijních plánů. Student si z nabízených předmětů bude moci zvolit další nad stanovený limit, ale tyto předměty budou hrazeny zvlášť mimo školné. Tento model umožní aktuálně zapojovat do výuky významné odborníky z praxe a hostující zahraniční pedagogy a bude rozhodně obohacením studia jednotlivých oborů nad rámec povinných předmětů. (bš) odbornost a vzdělávací stupeň, velmi dobrý. Učni pomohli studijnímu středisku v minulosti již několikrát a vždy k naší naprosté spokojenosti. Studijní středisko se zase stalo pro mnohé učně výukovým místem. A práce je dost. Díky grantu z programu Phare CBC sice prošel před rokem celý areál, ve kterém studijní středisko sídlí, zásadní rekonstrukcí, v jejímž rámci došlo například k zateplení obou budov nebo kompletní výměně oken, přesto je nutná stálá údržba a zlepšování. V rámci modernizace výukových prostor, hrazené jak samotnou VŠFS, tak městem Most (vlastníkem areálu), se tak snažíme našim studentům nabízet kvalitnější zázemí a studijní podmínky. (vk)

3 Vysoká škola finanční a správní 3 EQUAL 2007 Vysoká škola finanční a správní se v rámci programu Iniciativy Společenství Equal (www.equalcr.cz) účastní projektu s názvem Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením. Jedním z cílů projektu je vytvoření metodiky vhodné pro vzdělávání zdravotně postižených osob, jejíž vytvoření je úkolem právě VŠFS. Přípravná a teoretická část projektu je již skoro u konce, a tak mohou být v průběhu měsíce března zahájeny vstupní pohovory se zájemci o další vzdělávání z řad zdravotně postižených spoluobčanů. Nábor do vzdělávacích kurzů byl již zahájen a bude POJEĎTE STUDOVAT DO CIZINY K mezinárodnímu trendu ve vzdělávání patří studium na zahraniční vysoké škole. VŠFS spolupracuje se 14 zahraničními vysokými školami, za vzděláním je možno vyjet do Německa, Rakouska, Francie, Španělska, Irska, ale například i na Island, do Portugalska a pro nový akademický rok přibylo i Nizozemí. Konkrétně Hogeschool Zeeland, škola charakterem a strukturou velmi podobná té naší. Pokud se rozhodnete v rámci programu Erasmus vycestovat do Nizozemí, můžete studovat třeba programy International Business and Management Studies a Business Administration and Computer Science (bakalářské studium), nebo Zasedání správní rady Zasedání Správní rady VŠFS, které proběhlo , projednalo strategické dokumenty školy. Byla schválena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za akademický rok 2005/2006, Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 a Vnitřní hodnocení za akademické roky 2004/2005 a 2005/2006. Správní rada také stanovila výši školného pro rok 2007/2008 pro prezenční bakalářské studium ve výši 49 tisíc Kč i pro kombinované ve výši 47 tisíc Pro navazující magisterské studium bylo schváleno školné ve výši 53 tisíc Kč pro prezenční formu a 51 tisíc Kč pro kombinovanou formu. V souvislosti s přípravou soutěže na téma Nové výzvy pro ekonomii v globalizujím se světě pro mladé, talentované ekonomy spojené s udělením ceny prof. Vencovského správní rada uvolnila částku 200 tisíc Kč pro vítěze soutěže. Do správní rady byla zakladateli školy dne nově jmenována Mgr. Jarmila Plachá, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny. Zároveň v souladu se statutem školy nominovalo statutární město Most za člena správní rady Ing. Vlastimila Vozu, nového primátora města Mostu. (zd) i nadále probíhat ve čtyřech vybraných krajích České republiky: Středočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém. Více se o projektu můžete dozvědět na webových stránkách equal/kurzy, kde je k dispozici ke stažení i informační letáček. Lucie Hradecká Asset Management Control (magisterské studium) se zaměřením na finance, asset management a logistiku. Škola nabízí i program pro Exchange studenty: International Business Program, sestavený hlavně pro ekonomické obory. Možnosti studovat v zahraničí využívá na naší škole bohužel málo studentů, oproti ostatním vysokým školám je u nás stále více nabízených míst než počet využitých, což je velká škoda. Byli bychom velice rádi, kdyby více studentů našlo odvahu a sílu vypravit se za studiem i do ciziny, a tím získat nezapomenutelné zážitky a také cenné zkušenosti. Iveta Jonášová, Jitka Koubová PŘEDSTAVUJEME Nikola Moravcová, studentka 1. ročníku, obor Marketingová komunikace Proč jste se přihlásila právě do soutěže Miss Internet? Mě přihlásil elektronicky někdo z mých blízkých, dodnes nevím, kdo to byl, i když tuším A protože tato soutěž není typická Miss a nebylo nutné uvádět míry nebo váhu, rozhodla jsem se po postupu do semifinále to zkusit. Brala jsem to jako zpestření volného času a ani během finálového večera jsem nepociťovala žádnou trému. Soutěž mi usnadnilo i to, že jsem studovala aplikovanou informatiku a internet jsem měla jako maturitní otázku. Pomáhá vám atraktivní vzhled při studiu? Máte pocit, že může být třeba při zkoušce výhodou být Miss Internet? Tak přesně na tohle bych se nikdy nespoléhala. Mám pocit, že to může být spíše na škodu, a vím jistě, že titul Miss Internet bych hned vyměnila třeba za titul Ing. Jak na Vaše vítězství reagovalo okolí (přátelé, rodina, spolužáci)? Překvapivě pozitivně, i když znali můj názor na tyhle soutěže krásy. Hlavně byli rádi, že mají doživotní zásobu kondomů Durex - to ocenili hlavně spolužáci. Rodičům jsem věnovala letenky do Paříže. Já jsem čekala, až úspěšně zakončím zkouškové období a podívám se konečně do Egypta (samozřejmě s makroekonomií). (mř) MISS INTERNET 2006

4 4 Vysoká škola finanční a správní PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE Protože se naše škola utěšeně rozrůstá a neustále přibývá nových kolegů, rozhodli jsme se přinášet vám v každém vydání rubriku, ve které budeme příchozí spolupracovníky představovat. Novým kolegům přejeme hodně úspěchů a radosti z práce. (red) Marcela Buchtová studijní oddělení Vietnam země rozmachu země příležitostí Název publikace Pavla Studíka a Tomáše Teplíka, pedagogů z katedry ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS, zároveň vystihuje i její motto. Práce navazuje na problematiku, kterou Radim Valenčík, vedoucí katedry, kontinuálně předkládá na svých seminářích k diskusi se studenty, pedagogy a dalšími zájemci byla publikace slavnostně představena publiku za přítomnosti svých autorů. Zájem čtenářů jí popřáli oba kmotři : obchodní rada velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky (VSR) v ČR Pham Si Van a prorektor školy Vladimír Čechák. Publikace popisuje transformaci ekonomiky, použité postupy a příčiny úspěchů, stejně jako základní rysy nejaktuálnější problematiky. V této souvislosti je zajímavé, že tempo růstu vietnamské ekonomiky patří od 90. let k nejvyšším na světě. Ve svém projevu k posluchačům se o tom zmínil i Pham Si Van: Vietnam ve srovnání s jinými tranzitními ekonomikami navzdory válečné destrukci nepochybně využil duchovní odkaz tržní ekonomiky, který mohl být, především na jihu země, poměrně rychle mobilizován. Hlavním cílem publikace je kromě podání relevantních a zajímavých informací i navázání, případně kultivace stávajících obchodních i odborných vazeb mezi oběma zeměmi. Marie Hamplová Eva Čihánková asistentka katedry financí a finančních služeb PhDr. Pavel Čírtek odbor strategie a marketingu Ing. Lucie Hradecká oddělení projektů Cena prof. Františka Vencovského Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlásila soutěž o Cenu prof. Františka Vencovského na téma Nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě, zaměřenou na podporu talentovaných ekonomů. Pro autora vítězné práce je připravena finanční odměna Kč, pro finalisty pak další věcné ceny. Lhůta pro odevzdání abstraktu, přihlášky a dalších náležitostí končí Soutěžní práce je nutné předložit do Hodnocení teoretických příspěvků a odborné úrovně účastníků proběhne na základě odborných posudků. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Mezinárodní vědecké konferenci počátkem listopadu Podrobné informace o soutěži naleznete na adrese: www. vsfs.cz/cena.. Bojka Hamerníková Denně čerstvé informace ze světa businessu V rámci spolupráce se společností Economia a.s., vydavatelem odborného a ekonomického tisku, odebírá naše škola od konce ledna více než 1000 výtisků Hospodářských novin. Studenti tak mohou získat kvalitní informace o dění v české i světové ekonomice a pedagogové budou moci ve větší míře využívat tento titul během výuky konkrétních předmětů např. z oblasti financí, řízení podniku, marketingové komunikace či veřejné správy. Hospodářské noviny jsou každý den volně k dispozici ve všech budovách školy v Estonské, Vltavské a na studijních střediscích Kladno a Most. Váš čerstvý výtisk informací ze světa businessu si můžete vyzvednout každé ráno, hned jak přijdete do školy. Pavel Holomek Jana Králová, DiS. personální oddělení RNDr. Ivo Moll, CSc. úsek prorektora pro pedagogickou práci Turisté i Kladeňáci dostanou informace na pěší zóně V těchto dnech začala rekonstrukce v prostorách budovy Vysoké školy finanční a správní na Floriánském náměstí v Kladně. Jedná se konkrétně o kanceláře v přízemí, kam se přestěhuje oddělení vnějších vztahů a kultury Magistrátu města Kladna a součástí bude i městské informační centrum. Tyto prostory shledáváme jako velmi vhodné právě pro fungování informačního střediska, které bude přímo v historickém centru města, a zejména turisté ho snadno najdou, řekl kladenský primátor Dan Jiránek. Výhodné bude toto místo také pro ty, kteří si půjdou zakoupit vstupenky na kulturní akce, které pořádá město, a prodávají se v oddělení vnějších vztahů. Navíc město také ušetří peníze, protože v současné době sídlí oddělení vnějších vztahů a kultury v nájmu, zatímco budova VŠFS je v majetku města, doplnil Jiránek. Informační centrum i kanceláře oddělení by měly začít v prostorách VŠFS fungovat od července Petra Kučerová, tisková mluvčí MMK

5 Vysoká škola finanční a správní 5 Vzdělávání malých a drobných podniků v regionu Studijní středisko Most se zapojilo do řešení grantového projektu Rozvoj lidských zdrojů malých a drobných podniků v regionu okresů Most, Chomutov, Teplice a Louny. Ve formě seminářů se tak povedlo seznámit už téměř třicet účastníků z řad drobných podnikatelů se základy sociologie a sociálních dovedností. Hlavním cílem bylo poznání sama sebe, svých osobních silných a slabých stránek spojených s podnikáním. Další seminář se věnoval problematice finančních zdrojů pro podniky, s důrazem na zdroje strukturálních fondů EU v období Nedílnou součástí seminářů je i jazyková příprava. Semináři ovšem projekt nekončí. V rámci Setkání se zájemci o MBA studium A passport to your international career správná cesta k zahájení úspěšné kariéry se stalo mottem společenského setkání, které se konalo 13. února u při příležitosti otevření jubilejního desátého běhu programu MBA na VŠFS za přítomnosti prorektora Petra Budinského, jenž je zároveň odborným garantem tohoto programu. Na setkání získali zájemci informace o studiu prestižního programu a zároveň měli i možnost vyzkoušet si, jak vypadá vlastní výuka v ukázkové hodině marketingu, prezentované lektorem MBA Jaroslavem Halíkem. Posluchači museli být neustále připraveni na spolupráci jak s lektorem, tak s dalšími přítomnými. Na závěr vystoupili dva absolventi MBA programu na naší škole, aby předali své zkušenosti ze studia, a tím i vlastně odpověděli na často kladenou otázku: Jakým přínosem je studium MBA? Soňa Rychlá, absolventka prvního Institut celoživotního učení Pravděpodobně jste zaznamenali, že na naší škole vzniká nové pracoviště s názvem Institut celoživotního učení (ICŽU). Co se pod tím skrývá? Bude zde probíhat realizace vzdělávacích kurzů pro několik cílových skupin, mezi které se řadí zaměstnanci, budoucí studenti i absolventi VŠFS, ale v neposlední řadě také studenti stávající. Těm budou nabízeny kurzy v podobě volně volitelných předmětů s free kredity, které budou součástí bakalářských a magisterských studijních programů. Plánujeme rozšíření činnosti oddělení o nabídky vzdělávacích kurzů směrem k podnikům a široké veřejnosti, stejně jako k zaměstnancům ve veřejné správě. Od začátku příštího akademického roku bude v rámci informačního systému existovat elektronický katalog kurzů, ve kterém bude uvedena ucelená nabídka vzdělávacích programů. Například zaměstnaci si tak budou moci z nabídky, která bude sledovat jejich potřeby a požadavky, vybírat vhodný kurz, přihlásit se na něj a část dokonce hradit v rámci systému FlexiPassů. V průběhu letního semestru již bude pro zaměstnance v několika úrovních probíhat pilotní jazykový kurz anglického jazyka a účastníci ho budou moci poprvé uhradit již zmíněným FlexiPassem. Důvodů pro vznik ICŽU bylo několik, tím hlavním byla snaha nabídnout zaměstnancům i studentům možnost dalšího vzdělávání a většího výběru v této oblasti. Těšíme se na vaši poptávku. (lm) projektu bylo vytvořeno Centrum sdílených služeb, které zahájilo svoji činnost počátkem roku To bude poskytovat drobným a malým podnikům poradenskou činnost a spolupracovat s nimi na řešení jejich rozvojových záměrů. (vk) běhu MBA, generální ředitelka a majitelka firmy ADAMIS, uvedla, že znalosti a ucelený pohled na problematiku managementu, získané během studia MBA, značně přispěly k rozvoji jejích řídících schopností, které potom úspěšně aplikovala ve své společnosti. Ocenila pravidelná setkání se svými kolegy studenty a získání nových obchodních kontaktů i výměnu zkušeností a názorů. Květa Paichlová Mgr. Anna Nováková Lucie Pohlová asistent (pedagog) katedry informatiky knihovna Mgr. Jitka Valešová vedoucí studijního oddělení Most Ing. Jarmila Vaňková pedagogické oddělení OMLUVA V minulém vydání Šortek si zařádil redakční šotek a zaměnil autorku článku PC a internet pro pedagogy na straně 4. Velmi se tímto omlouváme jak autorce článku Jitce Kolínové z oddělení projektů, tak Janě Dančákové, která byla u článku chybně uvedena. Zároveň bychom tento prostor rádi využili k zodpovězení častého dotazu našich čtenářů. Pokud u článku místo podpisu naleznete šifru v závorce, jedná se vždy o iniciály jména člena redakční rady. Kompletní složení redakční rady je uvedeno na poslední straně Šortek v tiráži. Šifra (red), případně slovo redakce, znamená kolektivní práci členů reakční rady. Autory, kteří nejsou členy redakční rady, uvádíme plným jménem. (red)

6 6 Vysoká škola finanční a správní NOVINKY V EUPRESSU SOCIÁLNÍ POTENCIÁL REGIONU F. Zich, O. Roubal, V. Kunz, J. Rytina Publikace se soustřeďuje na oblast metod e x a k t n í h o z j i š ť o v á n í stavu sociálního potenciálu územních celků pro potřeby regionální správy, řízení a rozhodování a na vyhodnocení možnosti jejich využívání, případně zvyšování na žádoucí úroveň. ÚČETNÍ SYSTÉMY I.díl D. Kubíčková Účetní systémy I. shrnují pojetí účetního systému jako variantního uspořádání základních prvků, které mohou plnit různé informační potřeby. Věnují se aktuální problematice mezinárodní harmonizaci účetnictví. Její implementace do českého účetnictví od r vyvolává potřebu znalostí systému mezinárodních účetních standardů a pochopení jejich odlišností s českou úpravou účetnictví FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ P. Záškodný, V. Pavlát, J. Budík Publikace se zabývá charakteristikou fi n a n č n í c h derivátů a postupy při jejich oceňování. V příloze čtenáři naleznou komentovaný přehled dosud v češtině vydaných prací o derivátech a vybrané statistiky o obchodech s deriváty. Proč je dobré mít druhý diplom? Když jsem si nedávno procházel fotky z loňského běhu BSBA programu, který realizujeme ve spolupráci se City University, snažil jsem se přijít na to, proč se těch jen o něco málo víc než deset studentů rozhodlo přidat si k jejich českému programu i deset předmětů v angličtině? Jsou za tím přehnané ambice, nebo jen touha odlišit se mezi stovkami absolventů ekonomických fakult, které každý rok nastupují na trh práce? Bakalářský titul renomované americké univerzity zajistí našim absolventům důležitý náskok hned na startu jejich kariéry. Zkušenost ze zahraniční vysoké školy je totiž velkými nadnárodními společnostmi vysoce ceněna. Jak uvádí Jan Kopecký z HR oddělení firmy Siemens: Zajímavou zkušeností a výhodou je také absolvování části studia na zahraničí vysoké škole. Na zahraničních VŠ totiž studenti často absolvují předměty, které v současnosti nejsou běžně dostupné v programech českých VŠ a které přinášejí budoucím manažerům nový a odlišný pohled na podnikání, a výrazně tak zvyšují jejich hodnotu pro nadnárodní společnosti. Zahraniční pracovní stáž v Německu Vážení studenti, je to tady! Máte báječnou příležitost být o krok dále před konkurencí. Jednoměsíční stáž v Německu je plánována na měsíc srpen až září Dva vybraní studenti dostanou příležitost strávit jeden týden prací ve veřejném sektoru, pozorováním a účastněním se na každodenní agendě místního úřadu a tři následující týdny na partnerské univerzitě v Míšni, kde se budou připravovat a posléze se zúčastní Pohádkový strom splněných přání V předvánočním čase se v Kladně každoročně pod záštitou primátora města pořádá charitativní akce Pohádkový strom splněných přání. Plní se v ní přání dětí z dětských domovů kladenského regionu. Každé z dětí nakreslí či napíše to, po čem touží a co by si moc přálo pod stromečkem najít, a bývají to přání skromná. Jsem velmi šťastná, že zaměstnanci a studenti studijního střediska v Kladně se rozhodli do této akce opět zapojit a zaskočit tak za Ježíška. I díky nim se podařilo několika dětem jejich přání splnit. A proč to předkládám čtenářům Šortek? Jsem přesvědčena o tom, že pomáhat bychom měli všichni, Druhou nespornou výhodou BSBA je studium v jazyce businessu v angličtině. Kromě větší jistoty v každodenním používání angličtiny jako nástroje pro komunikaci s kolegy studenti získají odborné znalosti přímo v cizím jazyce, což usnadňuje jejich uplatnění v mezinárodním prostředí. Špičkovou znalost angličtiny přitom absolventi využijí nejen v zaměstnání, ale i pro další vzdělávání a osobnostní růst, ať už budou uvažovat o účasti na mezinárodní odborné konferenci, nebo o studiu MBA. BSBA program City University je plně integrován do většiny bakalářských oborů na VŠFS. Naši studenti z celkem čtyřletého programu absolvují (pouze!) deset předmětů a získají mezinárodně uznávaný diplom City University. A jak je to s těmi ambicemi? Myslím si, že první absolventi BSBA jednoduše zachytili nastupující trend. Během několika let bude na trhu práce zase o něco těsněji, a tak se jim druhý diplom z renomované školy bude hodit. A dvojnásob pak těm, kteří budou chtít začít pracovat v zahraničí. Pavel Holomek mezinárodního kongresu na téma egovernment. Kdo by nechtěl poznat systém práce legendárně pečlivých německých kolegů, zdokonalit si jazyk, získat cenné kontakty a následně zvýraznit své kvality na mezinárodním trhu práce? Navíc ubytování je zdarma. Podmínkou pouze základní znalost německého a anglického jazyka. Zahraniční oddělení se těší na vaše přihlášky! Jiří Tillner a možná bude podobný příklad inspirací všem našim čtenářům. Děkuji předem za vaši dobrou vůli! Eva Čermáková

7 Vysoká škola finanční a správní 7 Přestavba přízemních prostor na Vltavské Častým tématem našich článků je v posledních měsících modernizace, přestavba nebo vybavování prostor školy. Po rozsáhlých úpravách v Estonské se vedení školy rozhodlo přistoupit k modernizaci budovy Vltavská na Praze 5, kde se odehrává výuka magisterských oborů. V přízemí vznikne do začátku akademického roku 2007/8 nový oddechový prostor včetně bistra. Významně se rozšíří a zmodernizuje centrum knihovnických služeb. Stávající podoba knihovny neumožňovala další růst knižního fondu a neodpovídala ani potřebám studentů. Architektonický záměr přestavby byl již schválen, v současnosti se pracuje na podrobném prováděcím projektu. Rekonstrukce Jak jsme vyplatili stipendia z dotace MŠMT ČR za rok 2006 Kulatinky Poprvé v novodobé historii soukromého školství v ČR byla VŠFS jako soukromé vysoké škole poskytnuta dotace pro vyplacení sociálních a ubytovacích stipendií v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Celkově byla škole poskytnuta částka Kč, která byla mezi oprávněné žadatele rozdělena následovně: Celkem bylo uspokojeno od studentů přidělením sociálního stipendia ve výši Kč měsíčně, od září pak 26 studentů a od října jen 22. Žadatelé o sociální stipendia se museli prokázat platným přiznáním přídavku na dítě ve zvýšené výměře podle 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/ 1995, o státní sociální podpoře. Na sociální stipendia připadla částka Kč. Ubytovací stipendia byla přidělována oprávněným žadatelům ve dvou vlnách, za měsíce květen a červen bylo vypláceno 639 Kč měsíčně 217 studentům, za měsíce září prosinec pak 458 Kč 274 studentům. Částka na ubytovací stipendia se mění v závislosti na počtu oprávněných osob za výplatní období. Podmínky pro poskytování všech stipendií řeší Stipendijní řád VŠFS a stojí za to si ho prostudovat. Zejména se vyplatí podat žádost včas a řádně dokladovanou. (rč) V době přípravy tohoto čísla oslavily naše kolegyně a kolegové osobní jubilea. Redakce zpravodaje jim přeje hodně zdraví, štěstí a lásky. Věra Burýšková Václav Vohánka Zdeněk Cecava Jana Olejníčková proběhne v letních měsících, tak aby co nejméně rušila provoz školy a výuku. O jejím postupu vás budeme informovat. (jm) František Kraml Šárka Bohabojová Jaroslava Kajgrová Lucie Hradecká Hana Víchová Iva Nejezchlebová K N I H O V N A I N F O R M U J E Vážené čtenářky, vážení čtenáři, také knihovna VŠFS vstoupila do roku 2007 s několika novinkami. V první řadě jde o studentské a zaměstnanecké průkazy, které jsou od Nového roku v knihovně využívány pro jednoznačnou identifikaci čtenářů. Zamezí se tím situacím, kdy si studenti půjčovali publikace na UČ kamarádů, a poté vznikal zmatek při vracení publikací. S koncem roku skončil v knihovně přístup do elektronických archivů těchto časopisů: Daně a finance, Ekologie a právo, Právo pro podnikání a zaměstnání, Státní zastupitelství, Soudce, Trestní právo, Zdravotnictví a právo. Naopak jsme získali přístup do elektronických archivů těchto titulů: Hospodářské noviny, Ekonom, Marketing a Media, Moderní obec, Moderní řízení, Business Spotlight, Trend Marketing. Pokud uvedete při návštěvě knihovny přesnou citaci (ročník, číslo), rádi vám dodáme plný text článku. O článek můžete požádat i v knihovnách středisek Kladno a Most. CKS Vltavská dále rozšířilo nabídku periodik o MF DNES a časopis Týden. Od února 2007 jsou také ve všech knihovnách k dispozici výtisky Hospodářských novin zdarma. Knihovna se koncem loňského roku zapojila do služby Ptejte se knihovny, podrobnosti na Jedná se o informační službu pod záštitou Národní knihovny v Praze. Služba je dostupná široké veřejnosti, takže o ní můžete informovat i své okolí, rádi na Vaše dotazy odpovíme. Profesionální fungování této služby může být pro naší školu kvalitní reklamou. Za kolektiv knihovny přeji úspěšný rok Jan Emmer

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte opět na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. I v tomto

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA Režisér Dušan Klein na VŠE / 38 John O Sullivan: Margaret Thatcherová byla skvělý šéf / 16 50. výročí vzniku OECD: rozhovor s prof. Karlem Dybou

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA Byl jednou jeden blob / 30 Jarov D v novém kabátě / 7 Mexické dobrodružstvo? Viva México! /34 Ekofórum 4. 12. 2008 Ing. Miloš Zeman, CSc.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

economix Ekofórum s prof. Václavem Klausem /12 Ing. Ivan Mikloš Ekofórum 10. 10. 2007 v 18.00 hod. / str. 10

economix Ekofórum s prof. Václavem Klausem /12 Ing. Ivan Mikloš Ekofórum 10. 10. 2007 v 18.00 hod. / str. 10 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE ŘÍJEN 2007 ČÍSLO 4 ZDARMA Ekofórum s prof. Václavem Klausem /12 Ing. Libor Svoboda nový kvestor VŠE / str. 6 Ing. Ivan Mikloš Ekofórum 10. 10. 2007 v 18.00 hod. / str.

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více