Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha"

Transkript

1 III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické centrum Praha listopadu 2010 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary Program

2 Pořádá Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické centrum Praha v rámci Systému celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory

3 III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ listopadu 2010 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary Program

4 Úvodem Když stoický filosof Epiktétos říkal, že moudrý člověk stojí vysoko nad svými emocemi, takže nepronikají do jeho nitra, patrně neměl úplnou pravdu. Moudrý člověk naopak zná své emoce dobře, kultivuje je a snaží se je nepotlačovat. Pomáhají mu diferencovaně porozumět světu i sobě, pochopit druhé lidi a získat sebepřesah. Vnímavé porozumění emocím pacienta, svým emocím, ale i emocím kolegů je předností dobrého lékaře. Přestože se hrdě nazýváme Homo sapiens sapiens (člověk rozumný rozumný), je otázkou, zda přece jen rozumnost našeho druhu nepřeceňujeme a nejsme spíše Homo emotivus emotivus. Tvor s velmi diferencovaným emocionálním systémem, který nás kormidluje životem. Emoce rozhodnou, koho milujeme a komu se raději vyhneme, že chceme druhým pomoci a soucítíme s utrpením. Je to brilantní rozum, nebo spíše vyšší city, jako je altruismus, empatie, prožitek krásy, etické cítění, pocity odpovědnosti, spolupatřičnosti, láska, co nás doopravdy činí lidskými? Z hlediska historie vidí medicína v moderní době svoje poslání v léčbě nemocí, tj. poruchách tělesného fungování. Na obor psychiatrie, který se věnuje poruchám psychiky, se společnost stále dívá s mírnou nedůvěrou. Jsou to vlastně nemoci, které psychiatrie léčí, nebo jde o povahu člověka, slabost, neschopnost zvládat stres? A kdo má pak tyto poruchy léčit lékař nebo spíše klinický psycholog? Psychickému prožívání u tělesných onemocnění se stále věnuje jen okrajová pozornost. Pacienti spolu s lékaři i společnost v tomto ohledu sdílejí podobný pohled. Svoje emoce a city v průběhu léčby považují za nevýznamné, svoji emocionální reakci na nemoc se pokoušejí potlačit nebo přehlížet. A pokud trpí psychickou poruchou, tak o tom raději vědět nechtějí a hledají možnost, zda potíže přece jen nemají tělesný původ. Tento postoj je také podporován současnými trendy v medicíně, které se zaměřují spíše na molekulární a biochemické příčiny nemocí. O vlivu psychického prožívání se sice mluví, ale je pokládáno spíše za okrajový fenomén. Emoce přitom významně souvisejí se zdravím, fungováním a obranyschopností organismu prostřednictvím nervového a imunitního systému, hormonů vyplavovaných při stresu, ale také skrze chování, ke kterému se jedinec díky svým emocím uchyluje. Můžeme se však také setkat s opačným jevem. Nekritickým přeceňováním významu emotivity pro zdraví člověka. S názorem, že všechna onemocnění prapůvodně souvisejí se stresem, frustrací a emočním prožíváním, anebo dokonce že si je lidé způsobili svými prožitky vlastní vinou. Přesvědčením, že díky zažívání negativních emocí či jejich potlačování dochází k rozvoji závažných tělesných chorob. Také s představami, že optimismus a emoční nezdolnost může vyléčit i ty nejtěžší nemoci, že psychoterapie, nebo dokonce samotná sugesce či pozitivní myšlení odstraní nádorové bujení apod. Tyto názory jsou vzácně přijímány i některými odborníky. Tyto pohledy vzbuzují u některých lidí značnou nejistotu o míře psychiky, s níž je možné ovlivnit průběh onemocnění. U některých nemocných to dokonce 2

5 může vyvolat pocity viny za vlastní onemocnění, jako by jejich nemoc byla nějakým trestem za mravní provinění nebo příznakem citové méněcennosti. Emoce v medicíně je téma 3. mezioborového lékařského kongresu České lékařské akademie, který ve dnech listopadu 2010 proběhne v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Řada známých oborníků bude mluvit o tom, jak emoce souvisejí s jejich oborem, nemocemi a jejich léčbou, i prožíváním lékařů a zdravotníků. Přednášet budou špičkoví odborníci naší medicíny, jako jsou např. psychiatři prof. Cyril Höschl a prof. Jiří Horáček, plicní chirurg prof. Pavel Pafko, patofyziolog prof. Richard Rokyta, patolog prim. František Koukolík, neurochirurg prof. Vladimír Beneš ml., psycholog Petr Goldman, dětský psychiatr Fedor Freiberg, kardiolog prof. Bohuslav Ošťádal a řada dalších, neméně známých osobností. Kongres pořádá Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR, Psychiatrickým centrem Praha a s mnoha předními českými odborníky. Program bude neobvyklý a atraktivní, protože poskytuje možnost mezioborového setkání špičkových odborníků z různých oblastí medicíny. Věříme, že kongres bude lákavý nejen pro praktické lékaře, psychiatry a neurology, ale i pro internisty a zástupce dalších medicínských oborů. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání, a těšíme se na diskusi s vámi. Za přípravný výbor kongresu doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Odborný garant kongresu 3

6 Slovo o organizátorovi Organizátorem kongresu Emoce v medicíně je Česká lékařská akademie o.s. (ČLA), tedy prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v České republice, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků, a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 68 členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Mezi jejími členy jsou tak významní lékaři jako např. profesoři Cyril Höschl, Richard Rokyta, Pavel Pafko, Vladimír Beneš, Josef Koutecký, Milan Šamánek, profesorka Radana Königová a další. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 15 evropských států a je poradcem Evropské komise v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace. Prezidentem FEAM byl pro období zvolen předseda ČLA prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA, a nyní v této organizaci působí jako Past President. Kromě organizace mezioborových lékařských kongresů pořádá Česká lékařská akademie také další vzdělávací akce, jako jsou klubová setkání členů ČLA nad zajímavými medicínskými tématy. Tato setkání jsou nově otevřena i široké lékařské veřejnosti. V uplynulém období jsme uskutečnili diskusi odborníků na téma eutanazie a vyslali své odborníky i do jejího volného pokračování v Senátu ČR. Pozvání ČLA přijal i nejcitovanější biovědec současnosti prof. Solomon Snyder, který pro ČLA pronesl zajímavou přednášku a stal se jejím čestným členem. Kromě akcí odborného rázu pořádá ČLA pro své příznivce každoročně pod záštitou prezidenta České republiky akci společenskou, kterou je benefiční koncert, jehož se tradičně účastní čelní představitelé z oblasti medicíny, vědy, umění a politiky. Více informací o České lékařské akademii lze nalézt na academy.cz/cla. 4

7 Řekli o spolupráci Generální partner kongresu: Naše činnost je zaměřena na pacienta. Považujeme za důležité být partnerem takto významné akce, jakou je kongres Emoce v medicíně, neboť se zde potkávají lékaři z různých oborů. Právě mezioborový charakter tohoto kongresu je ojedinělý v České republi ce a my jsme rádi, že můžeme být jeho součástí. Ing. Eva Chaloupková Ředitelka komunikace sanofi aventis a Zentiva Spoluorganizátor: Sdružení praktických lékařů ČR již řadu let pořádá vzdělávací semináře, kterých se účastní nejen praktičtí lékaři, ale i lékaři jiných odborností. Myšlenka mezioborového kongresu nás zaujala, a proto jsme rádi přijali nabídku České lékařské akademie ke spolupráci. Chtěla bych popřát účastníkům kongresu, aby se jim líbil a splnil jejich očekávání. Na vás všech bude záležet, zda se mezioborový kongres Emoce v medicíně stane kongresem tradičním. MUDr. Hana Kurzová Vedoucí oddělení vzdělávání Sdružení praktických lékařů ČR Organizátor: Česká lékařská akademie si velmi váží, že se generálním partnerem kongresu stala společnost, jež patří k lídrům na globálním farmaceutickém trhu i v České republice. Věříme, že partnerství se společností sanofi aventis a Zentiva bude pevným základem pro vybudování renomovaného a časem i tradičního lékařského kongresu, který je svým mezioborovým charakterem mezi lékařskými kongresy v České republice jedinečný. Nepochybuji o tom, že nám k naplnění tohoto cíle významnou měrou napomůže pokračující vstřícná spolupráce se Sdružením praktických lékařů ČR, která nám umožňuje sdílet cenné znalosti a poznatky renomovaných odborníků s významnou skupinou praktických lékařů, kteří jsou v první linii kontaktu s pacienty. Právě tak je třeba ocenit přínos Psychiatrického centra Praha, které se význačnou měrou zasloužilo o zajištění renomovaných přednášejících. Jiří Strejček Ředitel České lékařské akademie 5

8 program kongresu Čtvrtek :00 15:50 Registrace a ubytování účastníků kongresu 15:50 16:00 Uvítání účastníků a zahájení kongresu Emoce v širších souvislostech Předsedající: Cyril Höschl, Ján Praško 16:00 16:10 Mjr. Mgr. Pavel Ruml: Emoce v medicíně: Z nemoci ke smrti 16:10 16:35 PhDr. Petr Goldman: Základní emocionální potřeby člověka 16:35 17:00 Doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.: Etologie emocí 17:00 17:20 Coffee break 17:20 17:45 Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA: Emoce zdrav. sestry, ředitelky nemocnice a ministryně zdravotnictví 17:45 18:10 Mgr. Jefim Fištejn: Emoce a politika 18:10 18:35 Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.: Víra a emoce 20:00 21:00 Klavírní koncert Slávky Pěchočové a Daniela Wiesnera 21:00 23:30 Číše vína Pátek :00 8:00 Snídaně Emoce v základním výzkumu Předsedající: Richard Rokyta, František Koukolík 8:00 8:25 Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA: Fyziologie a patofyziologie emocí 8:25 8:50 Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.: Farmakologie emocí 8:50 9:15 Prim. MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA: Emoce z hlediska neuropatologa Emoce v somatických oborech Předsedající: Richard Rokyta, František Koukolík 9:15 9:40 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.: Emoce v diabetologii 9:40 10:05 Prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor Freyberg, DrSc.: Prenatálna a perinatálna psychológia a medicína 10:05 10:25 Coffee break 10:25 10:50 Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FCMA: Současný stav a perspektivy výzkumu ochrany před infarktem myokardu 10:50 11:15 Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., FCMA: Emoce z pohledu kardiochirurga 11:15 11:40 Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA: Emoce a onkologie 11:40 12:05 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., FCMA: Emoce z pohledu chirurga 6

9 Emoce v psychiatrii Předsedající: Jiří Horáček, Pavel Pafko 13:05 13:30 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA: Emoce z pohledu psychiatra 13:30 13:55 Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.: Evoluce emocí u člověka a diferenciace mozku 13:55 14:20 MUDr. Milan Kopeček, Ph.D.: Bipolární porucha jako choroba emocí 14:20 14:40 Coffee break 14:40 15:05 Prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.: Emoce a schizofrenie 15:05 15:30 Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.: Úzkostné poruchy 15:45 18:30 Doprovodný program: prohlídka Karlových Varů, exkurze do závodu Jan Becher Karlovarská Becherovka, prohlídka podzemí Vřídla, lekce zumby, masáže, relaxace 20:00 21:15 Viktoria Hradská: Commedia Finita (monodrama Jana Trojanová) 21:15 23:30 Číše vína Sobota :00 8:00 Snídaně Emoce ve specifických oborech a praxi Předsedající: Radana Königová, Vladimír Beneš 8:00 8:25 Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.: Emoce seniorů 8:25 8:50 MUDr. Michaela Wichová, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.: Emoce v akutní medicíně 8:50 9:15 Prof. MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA: Emoce v popáleninové medicíně 9:15 9:40 Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš ml., DrSc., FCMA: Emoce a neurochirurgie 9:40 10:00 Coffee break Emoce ve specifických oborech a praxi Předsedající: Hana Kurzová, Michal Anděl 10:00 10:25 Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMA: Emoce v medicíně z pohledu internisty: dvojí pohled 10:25 10:50 MUDr. Luboš Janů, Ph.D.: Emoce a závislosti 10:50 11:15 MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.: Emoce a gynekologie 11:15 11:40 MUDr. Marta Hotová: Praktický lékař a jeho emoce 11:40 12:00 MUDr. Rudolf Procházka: Emoce v ordinaci praktického lékaře 12:00 12:10 Jan Kanyza: Emoce pacienta 12:10 12:15 Zakončení kongresu Změna programu vyhrazena. 7

10 informace pro účastníky Pořádá: Česká lékařská akademie Spoluorganizátoři: Sdružení praktických lékařů ČR Psychiatrické centrum Praha Organizační a programový výbor: Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA MUDr. Hana Kurzová konzultant Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., FCMA Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. odborný garant Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA Jiří Strejček organizátor Sekretariát organizačního výboru: Milada Kuličková tel.: Jiří Strejček tel.: Česká lékařská akademie o.s. Řehořova 10, Praha 3 Tel.: E mail: academy.cz Registrace: Registrační přepážka předem přihlášených i nových účastníků bude probíhat v Rendez Vous Grandhotelu Pupp v následujících hodinách: Čtvrtek :00 19:30 Pátek :00 12:00 Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje: vstup na odborný program občerstvení během přestávek na kávu vstup na koncert a číši vína vstup na divadelní představení a číši vína možnost účasti doprovodného programu kongresové materiály potvrzení o účasti 8

11 Kongresový poplatek pro doprovod zahrnuje: vstup na koncert a číši vína vstup na divadelní představení a číši vína možnost účasti doprovodného programu Potvrzení o účasti: Obdrží účastníci poslední den akce oproti podpisu a vyplněnému dotazníku Hodnocení akce. Vzdělávací akce je pořádaná dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je zapsána do Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání pod evid. č. 0002/ 24951/2010 jako akce pořádaná akreditovanou organizací. Účast na akci je ohodnocena 16 kredity. Společenský program: Koncert klasické hudby v podání Slávky Pěchočové a Daniela Wiesnera Číše vína Divadelní představení autorky Viktorie Hradské: Commedia Finita (monodrama Jana Trojanová) Doprovodný program: Aktuální informace o doprovodném programu kongresu obdržíte při registraci. Připravujeme prohlídku Karlových Varů s průvodcem, prohlídku podzemí Vřídla a krypty, exkurzi do závodu Jan Becher Karlovarská Becherovka a lekci zumby. Jmenovky: Účastníci jsou povinni po celou dobu konání kongresu nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. Opětovné vystavení jmenovky z důvodu ztráty bude zpoplatněno částkou 200 Kč. Kouření: Akce je organizována jako nekuřácká s výjimkou prostoru restaurace Malá Dvorana, kde je kouření povoleno. Respektujte laskavě zákaz kouření v ostatních prostorách akce. Doprava: Doprava účastníků z jiných hotelů do místa konání kongresu a doprovodných akcí nebude zajišťována. Doprava na doprovodné akce bude zajišťována dle charakteru akce. Aktuální informace budou uveřejněny na informačních nástěnkách. Parkování: Je umožněno na parkovištích Grandhotelu Pupp za poplatek 200 Kč/auto/den. Občerstvení: V době přestávek na kávu bude v kongresových prostorách Grandhotelu Pupp podáváno občerstvení, které je součástí registračního poplatku. Změny v programu: Programový a organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu odborného či doprovodného programu v případě nepředvídatelných okolností. Webové stránky: Webové stránky kongresu academy.cz/cla/kongresemoce jsou průběžně aktua lizovány a doplňovány o nové informace. 9

12 Generální partner kongresu Emoce v medicíně a partner při léčbě Vašich pacientů.

13 Vyzkoušeli jste již edukovat diabetiky zábavnou aa srozumitelnou formou? Nový unikátní výukový program je je založen na na Konverzačních mapách, které přirozeně rozvíjí společnou diskusi v v malých skupinkách diabetiků. Vytvořeno Ve Ve spolupráci Sponzorováno CZDBT00049

14 Naše činnost je zaměřena na pacienta Naší ambicí je stát se diverzi kovanou společností, která má vedoucí pozici v oblasti zdravotní péče a která se zaměřuje na potřeby pacientů Chris Viehbacher generální ředitel sano -aventis Zdraví je v životě to nejdůležitější. Sano -aventis, přední farmaceutická společnost, usiluje o zlepšení zdraví a kvality života lidí. Každý den se více než našich zaměstnanců ve 110 zemích po celém světě stará o ty, kteří potřebují pomoc. Přibližně vědců ve více než 20 výzkumných centrech vyvíjí léky nové generace. V roce 2008 jsme investovali 4,6 miliardy EUR do výzkumu a vývoje nových léků. Naším cílem je poskytovat pacientům ten správný lék ve správnou dobu. Aby byly kvalitní léky cenově dostupné většímu počtu lidí, spojili jsme své síly se Zentivou, předním výrobcem vysoce kvalitních moderních značkových generických produktů na trzích ve střední a východní Evropě. Nyní jsme jedna společnost. Díky rozmanitému portfoliu produktů významně ovlivňujeme celou oblast zdravotní péče; vyvíjíme nové léky a vakcíny, nabízíme moderní značková generika a volně prodejná léčiva. Základem tohoto spojení je společná vize zaměřená na pacienta. Naším hlavním cílem je zlepšení péče o zdraví a kvalitu života dnes, zítra a navždy. Společně jsme největším výrobcem léčiv v Evropě

15 300 MG potahované tablety MÉNĚ TABLET DENNĚ K terapii schizofrenie a manických epizod Zkrácená informace o přípravku: Nantarid (100 mg, 200 mg, 300 mg) potahované tablety. Složení: quetiapinum. Viz úplná informace o léku. Indikace: Léčba schizofrenie a středně těžkých až těžkých manických epizod. Viz úplná informace o léku. Dávkování: Dospělí: Schizofrenie: Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je 50 mg kvetiapinu (1.den), 100 mg (2.den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4.den). Od 4. dne dále má být dávka titrována, obvykle v rozsahu 300 až 450 mg denně (individuálně 150 až 750 mg denně), až se dosáhne účinné dávky. Manické epizoda u bipolární poruchy: Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je 100 mg (1.den), 200 mg (2.den), 300 mg (3.den) a 400 mg (4.den). Další úprava dávkování až na 800 mg denně do 6. dne má probíhat postupně po dávkách nepřesahujících 200 mg denně. Obvyklá účinná dávka je 400 až 800 mg denně. Zvýšené opatrnosti je třeba u starších pacientů a u pacientů s poškozením jaterní funkce. Viz úplná informace o léku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4. Viz úplná informace o léku. Nežádoucí účinky: Velmi časté jsou závratě, somnolence a bolest hlavy. Časté: leukopenie, synkopa, tachykardie, prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, torsades de pointes, ortostatická hypotenze, rýma, sucho v ústech, zácpa, dyspepsie, mírná astenie, periferní edém, přírůstek hmotnosti, zvýšené hladiny sérových transamináz. Vyskytuje se mírný, na dávce závislý pokles hladin tyreoidních hormonů. Viz úplná informace o léku. Upozornění a interakce: Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy, predisponujícími k hypotenzi, s epileptickými záchvaty v anamnéze, u diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu mellitu, u pacientů s rodinným výskytem prodloužení QT intervalu a při podání s léky, které jej prodlužují. S antipsychotickou léčbou je spojován maligní neuroleptický syndrom. Opatrnosti je třeba při současném užití silných induktorů jaterních enzymů. Léčba se má ukončovat postupně. Kvetiapin není schválený pro léčbu pacientů s psychózou související s demencí. *V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Nantarid, potahované tablety tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Nantarid lze podávat v těhotenství pouze pokud se očekávaný prospěch vyrovná potenciálním rizikům. Kojícím ženám je třeba doporučit, aby se během užívání přípravku vyvarovaly kojení. Pacienty je třeba varovat, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost. Viz úplná informace o léku. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Balení: blistr po 10 tbl., tbl. 30 x 100 mg, tbl. 60 x 200 mg, tbl. 60 x 300 mg. Držitel registrace: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, se Souhrnem informací o přípravku. Tato zkrácená informace je platná ke dni tisku materiálu. *Všimněte si prosím změny v informacích o výrobku.

16 Apotex partner pro pacienty a odbornou společnost nabízí širokou škálu generických produktů vysoké kvality podporuje vzdělávání odborníků ve zdravotnictví a rozvoj kvalitní péče o pacienty dlouhodobě podporuje pravidelná setkání špičkových umělců a renomovaných lékařů Zkrácená APO_inzerce_148x105.indd informace o přípravku CIPRALEX 210 mg, potahované tablety. Léčivá látka: escitaloprami oxalas 12,77 mg což odpovídá 10 mg escitalopramu. Indikace: Léčba depresivních epizod, léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie, léčba sociální úzkostné poruchy, léčba generalizované úzkostné poruchy a obsedantně kompulzivní poruchy. Dávkování: Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. U panické úzkostné poruchy je doporučená úvodní dávka 5 mg denně během prvního týdne a poté se zvyšuje na 10 mg denně. Pacienti starší 65 let: Úvodní dávka je poloviční oproti běžné doporučené dávce a měla by být zvážena nižší maximální dávka. Děti a mladiství do 18 let: Přípravek by neměl být používán. Snížená funkce ledvin: Cipralex mohou užívat pacienti s mírně až středně narušenou funkcí ledvin v obvyklých dávkách. Snížená funkce jater: Pacienti s mírně a středně sníženou funkcí jater by měli užívat úvodní dávku 5 mg denně po dobu 2 týdnů. Individuálně je možné dávku zvýšit až na 10 mg denně. Zpomalení metabolismu zprostředkovaného CYP2C19: Pacienti s pomalým metabolismem enzymového systému CY- P2C19 by měli užívat úvodní dávku 5 mg denně po dobu 2 týdnů. Individuálně je možné dávku zvýšit až na 10 mg denně. Ukončování léčby: Při ukončování léčby by měla být dávka postupně snižována během 1-2 týdnů. Kontraindikace: Hypersenzitivita na escitalopram nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Současná léčba neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy, reverzibilními MAO-A inhibitory a reverzibilního neselektivního MAO inhibitoru linezolidu. Interakce: Viz kontraindikace; nedoporučuje se kombinace s reverzibilními selektivními inhibitory RIMA. Při kombinaci se selegilinem je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky se nejčastěji projevují během prvního až druhého týdne léčby a zpravidla v průběhu léčby postupně slábnou. Časté a velmi časté: nauzea, nespavost, somnolence, závratě, parestezie, tremor, průjem, zácpa, zvracení, poruchy ejakulace, impotence, úzkost, neklid, abnormální sny, pokles libida, anorgasmie u žen, únava, zvýšená potivost, zvýšená teplota, sinusitis, zívání, snížená nebo zvýšená chuť k jídlu. Další nežádoucí účinky viz Souhrn údajů o přípravku. Velikost balení: 28 x 10 mg. Držitel rozhodnutí o registraci: H. Lundbeck A/S, Dánsko. Registrační číslo: 30/ 276/02-C. Datum poslední revize textu: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve než předepíšete přípravek Cipralex, přečtěte si, prosím, úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Literatura: 1. Cipriani A, Toshiaki AF, Halanti G, Geddes JR, Higgins JPT, Churchil R, Watanabe N, Nakagawa A, Omori IM, McGuire H, Tansella M, Barbui C. Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2009; 373: Silné a šetrné antidepresivum pro léčbu deprese i úzkostných poruch Cipralex 11/16/2010 4:45:35 PM jistota originálu Můžete se spolehnout, potvrzuje mezinárodní tým expertů. 1 Lundbeck Česká republika s. r. o. Bozděchova 7, Praha 5, tel.:

17 Grandhotel PuPP for business VÁŠ nej lepší KonF erenč n Í Partner... pro pořádání firemních setkání všeho druhu - výjezdní zasedání managementu, školení zaměstnanců, setkání s klienty, prezentace, odpočinkové víkendy... dlouholeté zkušenosti našeho týmu zaručují bezproblémový průběh Vaší akce. jedinečné ceny ubytování 111 pokojů kategorie de luxe a 117 pokojů kategorie First Class s unikátní atmosférou v krásném prostředí Karlových Varů variabilní jednací prostory jistě vyhoví Vašim požadavkům prvotřídní kuchyně a skvělá obsluha je u nás samozřejmostí bohatý doprovodný program exkurze, prohlídky, sportovní vyžití a relaxace V případě zájmu, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení: Petra Kozičková - Corporate Sales Manager tel.:

18 Poznámky

19 or copy. Your only option is based on color availability. For your alternate lockup, you will use one of the 6 versions below. Česká lékařská akademie děkuje partnerům kongresu b p Generální partner Preferred Option, Full-color: Cool Gray 11 / PMS 8201 Metallic Blue / PMS 485 Lilly Red N C P Your journey inspires ours. Hlavní partneři Partneři Lilly Diabetes Alternate Lockup Guide «2» Kongres podpořili Mediální partneři

20

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety (moclobemidum) Přečtěte

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety.

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety. Sp.zn.sukls28238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Moxogamma 0,2 mg Moxonidinum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Moxogamma 0,2 mg Moxonidinum potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE Moxogamma 0,2 mg Moxonidinum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ,

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Stilnox potahované tablety zolpidemi tartras Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příloha k sp.zn. sukls24452/2008; 24481/2008; sukls24489/2008

Příloha k sp.zn. sukls24452/2008; 24481/2008; sukls24489/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11754/2008; sukls11757/2008; sukls11761/2008 Příloha k sp.zn. sukls24452/2008; 24481/2008; sukls24489/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LERIVON 10 mg LERIVON 30 mg LERIVON 60 mg potahované tablety mianserini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LERIVON 10 mg LERIVON 30 mg LERIVON 60 mg potahované tablety mianserini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LERIVON 10 mg LERIVON 30 mg LERIVON 60 mg potahované tablety mianserini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU Geldoren 25 mg potahované tablety Geldoren 100 mg potahované tablety Geldoren 200 mg potahované tablety Geldoren 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně.

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně. sp.zn sukls191510/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Actavis 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58417/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PK-Merz potahované tablety Amantadini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více