Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha"

Transkript

1 III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické centrum Praha listopadu 2010 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary Program

2 Pořádá Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické centrum Praha v rámci Systému celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory

3 III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ listopadu 2010 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary Program

4 Úvodem Když stoický filosof Epiktétos říkal, že moudrý člověk stojí vysoko nad svými emocemi, takže nepronikají do jeho nitra, patrně neměl úplnou pravdu. Moudrý člověk naopak zná své emoce dobře, kultivuje je a snaží se je nepotlačovat. Pomáhají mu diferencovaně porozumět světu i sobě, pochopit druhé lidi a získat sebepřesah. Vnímavé porozumění emocím pacienta, svým emocím, ale i emocím kolegů je předností dobrého lékaře. Přestože se hrdě nazýváme Homo sapiens sapiens (člověk rozumný rozumný), je otázkou, zda přece jen rozumnost našeho druhu nepřeceňujeme a nejsme spíše Homo emotivus emotivus. Tvor s velmi diferencovaným emocionálním systémem, který nás kormidluje životem. Emoce rozhodnou, koho milujeme a komu se raději vyhneme, že chceme druhým pomoci a soucítíme s utrpením. Je to brilantní rozum, nebo spíše vyšší city, jako je altruismus, empatie, prožitek krásy, etické cítění, pocity odpovědnosti, spolupatřičnosti, láska, co nás doopravdy činí lidskými? Z hlediska historie vidí medicína v moderní době svoje poslání v léčbě nemocí, tj. poruchách tělesného fungování. Na obor psychiatrie, který se věnuje poruchám psychiky, se společnost stále dívá s mírnou nedůvěrou. Jsou to vlastně nemoci, které psychiatrie léčí, nebo jde o povahu člověka, slabost, neschopnost zvládat stres? A kdo má pak tyto poruchy léčit lékař nebo spíše klinický psycholog? Psychickému prožívání u tělesných onemocnění se stále věnuje jen okrajová pozornost. Pacienti spolu s lékaři i společnost v tomto ohledu sdílejí podobný pohled. Svoje emoce a city v průběhu léčby považují za nevýznamné, svoji emocionální reakci na nemoc se pokoušejí potlačit nebo přehlížet. A pokud trpí psychickou poruchou, tak o tom raději vědět nechtějí a hledají možnost, zda potíže přece jen nemají tělesný původ. Tento postoj je také podporován současnými trendy v medicíně, které se zaměřují spíše na molekulární a biochemické příčiny nemocí. O vlivu psychického prožívání se sice mluví, ale je pokládáno spíše za okrajový fenomén. Emoce přitom významně souvisejí se zdravím, fungováním a obranyschopností organismu prostřednictvím nervového a imunitního systému, hormonů vyplavovaných při stresu, ale také skrze chování, ke kterému se jedinec díky svým emocím uchyluje. Můžeme se však také setkat s opačným jevem. Nekritickým přeceňováním významu emotivity pro zdraví člověka. S názorem, že všechna onemocnění prapůvodně souvisejí se stresem, frustrací a emočním prožíváním, anebo dokonce že si je lidé způsobili svými prožitky vlastní vinou. Přesvědčením, že díky zažívání negativních emocí či jejich potlačování dochází k rozvoji závažných tělesných chorob. Také s představami, že optimismus a emoční nezdolnost může vyléčit i ty nejtěžší nemoci, že psychoterapie, nebo dokonce samotná sugesce či pozitivní myšlení odstraní nádorové bujení apod. Tyto názory jsou vzácně přijímány i některými odborníky. Tyto pohledy vzbuzují u některých lidí značnou nejistotu o míře psychiky, s níž je možné ovlivnit průběh onemocnění. U některých nemocných to dokonce 2

5 může vyvolat pocity viny za vlastní onemocnění, jako by jejich nemoc byla nějakým trestem za mravní provinění nebo příznakem citové méněcennosti. Emoce v medicíně je téma 3. mezioborového lékařského kongresu České lékařské akademie, který ve dnech listopadu 2010 proběhne v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Řada známých oborníků bude mluvit o tom, jak emoce souvisejí s jejich oborem, nemocemi a jejich léčbou, i prožíváním lékařů a zdravotníků. Přednášet budou špičkoví odborníci naší medicíny, jako jsou např. psychiatři prof. Cyril Höschl a prof. Jiří Horáček, plicní chirurg prof. Pavel Pafko, patofyziolog prof. Richard Rokyta, patolog prim. František Koukolík, neurochirurg prof. Vladimír Beneš ml., psycholog Petr Goldman, dětský psychiatr Fedor Freiberg, kardiolog prof. Bohuslav Ošťádal a řada dalších, neméně známých osobností. Kongres pořádá Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR, Psychiatrickým centrem Praha a s mnoha předními českými odborníky. Program bude neobvyklý a atraktivní, protože poskytuje možnost mezioborového setkání špičkových odborníků z různých oblastí medicíny. Věříme, že kongres bude lákavý nejen pro praktické lékaře, psychiatry a neurology, ale i pro internisty a zástupce dalších medicínských oborů. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání, a těšíme se na diskusi s vámi. Za přípravný výbor kongresu doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Odborný garant kongresu 3

6 Slovo o organizátorovi Organizátorem kongresu Emoce v medicíně je Česká lékařská akademie o.s. (ČLA), tedy prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v České republice, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků, a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 68 členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Mezi jejími členy jsou tak významní lékaři jako např. profesoři Cyril Höschl, Richard Rokyta, Pavel Pafko, Vladimír Beneš, Josef Koutecký, Milan Šamánek, profesorka Radana Königová a další. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 15 evropských států a je poradcem Evropské komise v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace. Prezidentem FEAM byl pro období zvolen předseda ČLA prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA, a nyní v této organizaci působí jako Past President. Kromě organizace mezioborových lékařských kongresů pořádá Česká lékařská akademie také další vzdělávací akce, jako jsou klubová setkání členů ČLA nad zajímavými medicínskými tématy. Tato setkání jsou nově otevřena i široké lékařské veřejnosti. V uplynulém období jsme uskutečnili diskusi odborníků na téma eutanazie a vyslali své odborníky i do jejího volného pokračování v Senátu ČR. Pozvání ČLA přijal i nejcitovanější biovědec současnosti prof. Solomon Snyder, který pro ČLA pronesl zajímavou přednášku a stal se jejím čestným členem. Kromě akcí odborného rázu pořádá ČLA pro své příznivce každoročně pod záštitou prezidenta České republiky akci společenskou, kterou je benefiční koncert, jehož se tradičně účastní čelní představitelé z oblasti medicíny, vědy, umění a politiky. Více informací o České lékařské akademii lze nalézt na academy.cz/cla. 4

7 Řekli o spolupráci Generální partner kongresu: Naše činnost je zaměřena na pacienta. Považujeme za důležité být partnerem takto významné akce, jakou je kongres Emoce v medicíně, neboť se zde potkávají lékaři z různých oborů. Právě mezioborový charakter tohoto kongresu je ojedinělý v České republi ce a my jsme rádi, že můžeme být jeho součástí. Ing. Eva Chaloupková Ředitelka komunikace sanofi aventis a Zentiva Spoluorganizátor: Sdružení praktických lékařů ČR již řadu let pořádá vzdělávací semináře, kterých se účastní nejen praktičtí lékaři, ale i lékaři jiných odborností. Myšlenka mezioborového kongresu nás zaujala, a proto jsme rádi přijali nabídku České lékařské akademie ke spolupráci. Chtěla bych popřát účastníkům kongresu, aby se jim líbil a splnil jejich očekávání. Na vás všech bude záležet, zda se mezioborový kongres Emoce v medicíně stane kongresem tradičním. MUDr. Hana Kurzová Vedoucí oddělení vzdělávání Sdružení praktických lékařů ČR Organizátor: Česká lékařská akademie si velmi váží, že se generálním partnerem kongresu stala společnost, jež patří k lídrům na globálním farmaceutickém trhu i v České republice. Věříme, že partnerství se společností sanofi aventis a Zentiva bude pevným základem pro vybudování renomovaného a časem i tradičního lékařského kongresu, který je svým mezioborovým charakterem mezi lékařskými kongresy v České republice jedinečný. Nepochybuji o tom, že nám k naplnění tohoto cíle významnou měrou napomůže pokračující vstřícná spolupráce se Sdružením praktických lékařů ČR, která nám umožňuje sdílet cenné znalosti a poznatky renomovaných odborníků s významnou skupinou praktických lékařů, kteří jsou v první linii kontaktu s pacienty. Právě tak je třeba ocenit přínos Psychiatrického centra Praha, které se význačnou měrou zasloužilo o zajištění renomovaných přednášejících. Jiří Strejček Ředitel České lékařské akademie 5

8 program kongresu Čtvrtek :00 15:50 Registrace a ubytování účastníků kongresu 15:50 16:00 Uvítání účastníků a zahájení kongresu Emoce v širších souvislostech Předsedající: Cyril Höschl, Ján Praško 16:00 16:10 Mjr. Mgr. Pavel Ruml: Emoce v medicíně: Z nemoci ke smrti 16:10 16:35 PhDr. Petr Goldman: Základní emocionální potřeby člověka 16:35 17:00 Doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.: Etologie emocí 17:00 17:20 Coffee break 17:20 17:45 Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA: Emoce zdrav. sestry, ředitelky nemocnice a ministryně zdravotnictví 17:45 18:10 Mgr. Jefim Fištejn: Emoce a politika 18:10 18:35 Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.: Víra a emoce 20:00 21:00 Klavírní koncert Slávky Pěchočové a Daniela Wiesnera 21:00 23:30 Číše vína Pátek :00 8:00 Snídaně Emoce v základním výzkumu Předsedající: Richard Rokyta, František Koukolík 8:00 8:25 Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA: Fyziologie a patofyziologie emocí 8:25 8:50 Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.: Farmakologie emocí 8:50 9:15 Prim. MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA: Emoce z hlediska neuropatologa Emoce v somatických oborech Předsedající: Richard Rokyta, František Koukolík 9:15 9:40 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.: Emoce v diabetologii 9:40 10:05 Prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor Freyberg, DrSc.: Prenatálna a perinatálna psychológia a medicína 10:05 10:25 Coffee break 10:25 10:50 Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FCMA: Současný stav a perspektivy výzkumu ochrany před infarktem myokardu 10:50 11:15 Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., FCMA: Emoce z pohledu kardiochirurga 11:15 11:40 Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA: Emoce a onkologie 11:40 12:05 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., FCMA: Emoce z pohledu chirurga 6

9 Emoce v psychiatrii Předsedající: Jiří Horáček, Pavel Pafko 13:05 13:30 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA: Emoce z pohledu psychiatra 13:30 13:55 Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.: Evoluce emocí u člověka a diferenciace mozku 13:55 14:20 MUDr. Milan Kopeček, Ph.D.: Bipolární porucha jako choroba emocí 14:20 14:40 Coffee break 14:40 15:05 Prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.: Emoce a schizofrenie 15:05 15:30 Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.: Úzkostné poruchy 15:45 18:30 Doprovodný program: prohlídka Karlových Varů, exkurze do závodu Jan Becher Karlovarská Becherovka, prohlídka podzemí Vřídla, lekce zumby, masáže, relaxace 20:00 21:15 Viktoria Hradská: Commedia Finita (monodrama Jana Trojanová) 21:15 23:30 Číše vína Sobota :00 8:00 Snídaně Emoce ve specifických oborech a praxi Předsedající: Radana Königová, Vladimír Beneš 8:00 8:25 Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.: Emoce seniorů 8:25 8:50 MUDr. Michaela Wichová, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.: Emoce v akutní medicíně 8:50 9:15 Prof. MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA: Emoce v popáleninové medicíně 9:15 9:40 Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš ml., DrSc., FCMA: Emoce a neurochirurgie 9:40 10:00 Coffee break Emoce ve specifických oborech a praxi Předsedající: Hana Kurzová, Michal Anděl 10:00 10:25 Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMA: Emoce v medicíně z pohledu internisty: dvojí pohled 10:25 10:50 MUDr. Luboš Janů, Ph.D.: Emoce a závislosti 10:50 11:15 MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.: Emoce a gynekologie 11:15 11:40 MUDr. Marta Hotová: Praktický lékař a jeho emoce 11:40 12:00 MUDr. Rudolf Procházka: Emoce v ordinaci praktického lékaře 12:00 12:10 Jan Kanyza: Emoce pacienta 12:10 12:15 Zakončení kongresu Změna programu vyhrazena. 7

10 informace pro účastníky Pořádá: Česká lékařská akademie Spoluorganizátoři: Sdružení praktických lékařů ČR Psychiatrické centrum Praha Organizační a programový výbor: Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA MUDr. Hana Kurzová konzultant Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., FCMA Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. odborný garant Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA Jiří Strejček organizátor Sekretariát organizačního výboru: Milada Kuličková tel.: Jiří Strejček tel.: Česká lékařská akademie o.s. Řehořova 10, Praha 3 Tel.: E mail: academy.cz Registrace: Registrační přepážka předem přihlášených i nových účastníků bude probíhat v Rendez Vous Grandhotelu Pupp v následujících hodinách: Čtvrtek :00 19:30 Pátek :00 12:00 Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje: vstup na odborný program občerstvení během přestávek na kávu vstup na koncert a číši vína vstup na divadelní představení a číši vína možnost účasti doprovodného programu kongresové materiály potvrzení o účasti 8

11 Kongresový poplatek pro doprovod zahrnuje: vstup na koncert a číši vína vstup na divadelní představení a číši vína možnost účasti doprovodného programu Potvrzení o účasti: Obdrží účastníci poslední den akce oproti podpisu a vyplněnému dotazníku Hodnocení akce. Vzdělávací akce je pořádaná dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je zapsána do Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání pod evid. č. 0002/ 24951/2010 jako akce pořádaná akreditovanou organizací. Účast na akci je ohodnocena 16 kredity. Společenský program: Koncert klasické hudby v podání Slávky Pěchočové a Daniela Wiesnera Číše vína Divadelní představení autorky Viktorie Hradské: Commedia Finita (monodrama Jana Trojanová) Doprovodný program: Aktuální informace o doprovodném programu kongresu obdržíte při registraci. Připravujeme prohlídku Karlových Varů s průvodcem, prohlídku podzemí Vřídla a krypty, exkurzi do závodu Jan Becher Karlovarská Becherovka a lekci zumby. Jmenovky: Účastníci jsou povinni po celou dobu konání kongresu nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. Opětovné vystavení jmenovky z důvodu ztráty bude zpoplatněno částkou 200 Kč. Kouření: Akce je organizována jako nekuřácká s výjimkou prostoru restaurace Malá Dvorana, kde je kouření povoleno. Respektujte laskavě zákaz kouření v ostatních prostorách akce. Doprava: Doprava účastníků z jiných hotelů do místa konání kongresu a doprovodných akcí nebude zajišťována. Doprava na doprovodné akce bude zajišťována dle charakteru akce. Aktuální informace budou uveřejněny na informačních nástěnkách. Parkování: Je umožněno na parkovištích Grandhotelu Pupp za poplatek 200 Kč/auto/den. Občerstvení: V době přestávek na kávu bude v kongresových prostorách Grandhotelu Pupp podáváno občerstvení, které je součástí registračního poplatku. Změny v programu: Programový a organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu odborného či doprovodného programu v případě nepředvídatelných okolností. Webové stránky: Webové stránky kongresu academy.cz/cla/kongresemoce jsou průběžně aktua lizovány a doplňovány o nové informace. 9

12 Generální partner kongresu Emoce v medicíně a partner při léčbě Vašich pacientů.

13 Vyzkoušeli jste již edukovat diabetiky zábavnou aa srozumitelnou formou? Nový unikátní výukový program je je založen na na Konverzačních mapách, které přirozeně rozvíjí společnou diskusi v v malých skupinkách diabetiků. Vytvořeno Ve Ve spolupráci Sponzorováno CZDBT00049

14 Naše činnost je zaměřena na pacienta Naší ambicí je stát se diverzi kovanou společností, která má vedoucí pozici v oblasti zdravotní péče a která se zaměřuje na potřeby pacientů Chris Viehbacher generální ředitel sano -aventis Zdraví je v životě to nejdůležitější. Sano -aventis, přední farmaceutická společnost, usiluje o zlepšení zdraví a kvality života lidí. Každý den se více než našich zaměstnanců ve 110 zemích po celém světě stará o ty, kteří potřebují pomoc. Přibližně vědců ve více než 20 výzkumných centrech vyvíjí léky nové generace. V roce 2008 jsme investovali 4,6 miliardy EUR do výzkumu a vývoje nových léků. Naším cílem je poskytovat pacientům ten správný lék ve správnou dobu. Aby byly kvalitní léky cenově dostupné většímu počtu lidí, spojili jsme své síly se Zentivou, předním výrobcem vysoce kvalitních moderních značkových generických produktů na trzích ve střední a východní Evropě. Nyní jsme jedna společnost. Díky rozmanitému portfoliu produktů významně ovlivňujeme celou oblast zdravotní péče; vyvíjíme nové léky a vakcíny, nabízíme moderní značková generika a volně prodejná léčiva. Základem tohoto spojení je společná vize zaměřená na pacienta. Naším hlavním cílem je zlepšení péče o zdraví a kvalitu života dnes, zítra a navždy. Společně jsme největším výrobcem léčiv v Evropě

15 300 MG potahované tablety MÉNĚ TABLET DENNĚ K terapii schizofrenie a manických epizod Zkrácená informace o přípravku: Nantarid (100 mg, 200 mg, 300 mg) potahované tablety. Složení: quetiapinum. Viz úplná informace o léku. Indikace: Léčba schizofrenie a středně těžkých až těžkých manických epizod. Viz úplná informace o léku. Dávkování: Dospělí: Schizofrenie: Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je 50 mg kvetiapinu (1.den), 100 mg (2.den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4.den). Od 4. dne dále má být dávka titrována, obvykle v rozsahu 300 až 450 mg denně (individuálně 150 až 750 mg denně), až se dosáhne účinné dávky. Manické epizoda u bipolární poruchy: Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je 100 mg (1.den), 200 mg (2.den), 300 mg (3.den) a 400 mg (4.den). Další úprava dávkování až na 800 mg denně do 6. dne má probíhat postupně po dávkách nepřesahujících 200 mg denně. Obvyklá účinná dávka je 400 až 800 mg denně. Zvýšené opatrnosti je třeba u starších pacientů a u pacientů s poškozením jaterní funkce. Viz úplná informace o léku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4. Viz úplná informace o léku. Nežádoucí účinky: Velmi časté jsou závratě, somnolence a bolest hlavy. Časté: leukopenie, synkopa, tachykardie, prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, torsades de pointes, ortostatická hypotenze, rýma, sucho v ústech, zácpa, dyspepsie, mírná astenie, periferní edém, přírůstek hmotnosti, zvýšené hladiny sérových transamináz. Vyskytuje se mírný, na dávce závislý pokles hladin tyreoidních hormonů. Viz úplná informace o léku. Upozornění a interakce: Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy, predisponujícími k hypotenzi, s epileptickými záchvaty v anamnéze, u diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu mellitu, u pacientů s rodinným výskytem prodloužení QT intervalu a při podání s léky, které jej prodlužují. S antipsychotickou léčbou je spojován maligní neuroleptický syndrom. Opatrnosti je třeba při současném užití silných induktorů jaterních enzymů. Léčba se má ukončovat postupně. Kvetiapin není schválený pro léčbu pacientů s psychózou související s demencí. *V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Nantarid, potahované tablety tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Nantarid lze podávat v těhotenství pouze pokud se očekávaný prospěch vyrovná potenciálním rizikům. Kojícím ženám je třeba doporučit, aby se během užívání přípravku vyvarovaly kojení. Pacienty je třeba varovat, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost. Viz úplná informace o léku. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Balení: blistr po 10 tbl., tbl. 30 x 100 mg, tbl. 60 x 200 mg, tbl. 60 x 300 mg. Držitel registrace: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, se Souhrnem informací o přípravku. Tato zkrácená informace je platná ke dni tisku materiálu. *Všimněte si prosím změny v informacích o výrobku.

16 Apotex partner pro pacienty a odbornou společnost nabízí širokou škálu generických produktů vysoké kvality podporuje vzdělávání odborníků ve zdravotnictví a rozvoj kvalitní péče o pacienty dlouhodobě podporuje pravidelná setkání špičkových umělců a renomovaných lékařů Zkrácená APO_inzerce_148x105.indd informace o přípravku CIPRALEX 210 mg, potahované tablety. Léčivá látka: escitaloprami oxalas 12,77 mg což odpovídá 10 mg escitalopramu. Indikace: Léčba depresivních epizod, léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie, léčba sociální úzkostné poruchy, léčba generalizované úzkostné poruchy a obsedantně kompulzivní poruchy. Dávkování: Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. U panické úzkostné poruchy je doporučená úvodní dávka 5 mg denně během prvního týdne a poté se zvyšuje na 10 mg denně. Pacienti starší 65 let: Úvodní dávka je poloviční oproti běžné doporučené dávce a měla by být zvážena nižší maximální dávka. Děti a mladiství do 18 let: Přípravek by neměl být používán. Snížená funkce ledvin: Cipralex mohou užívat pacienti s mírně až středně narušenou funkcí ledvin v obvyklých dávkách. Snížená funkce jater: Pacienti s mírně a středně sníženou funkcí jater by měli užívat úvodní dávku 5 mg denně po dobu 2 týdnů. Individuálně je možné dávku zvýšit až na 10 mg denně. Zpomalení metabolismu zprostředkovaného CYP2C19: Pacienti s pomalým metabolismem enzymového systému CY- P2C19 by měli užívat úvodní dávku 5 mg denně po dobu 2 týdnů. Individuálně je možné dávku zvýšit až na 10 mg denně. Ukončování léčby: Při ukončování léčby by měla být dávka postupně snižována během 1-2 týdnů. Kontraindikace: Hypersenzitivita na escitalopram nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Současná léčba neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy, reverzibilními MAO-A inhibitory a reverzibilního neselektivního MAO inhibitoru linezolidu. Interakce: Viz kontraindikace; nedoporučuje se kombinace s reverzibilními selektivními inhibitory RIMA. Při kombinaci se selegilinem je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky se nejčastěji projevují během prvního až druhého týdne léčby a zpravidla v průběhu léčby postupně slábnou. Časté a velmi časté: nauzea, nespavost, somnolence, závratě, parestezie, tremor, průjem, zácpa, zvracení, poruchy ejakulace, impotence, úzkost, neklid, abnormální sny, pokles libida, anorgasmie u žen, únava, zvýšená potivost, zvýšená teplota, sinusitis, zívání, snížená nebo zvýšená chuť k jídlu. Další nežádoucí účinky viz Souhrn údajů o přípravku. Velikost balení: 28 x 10 mg. Držitel rozhodnutí o registraci: H. Lundbeck A/S, Dánsko. Registrační číslo: 30/ 276/02-C. Datum poslední revize textu: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve než předepíšete přípravek Cipralex, přečtěte si, prosím, úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Literatura: 1. Cipriani A, Toshiaki AF, Halanti G, Geddes JR, Higgins JPT, Churchil R, Watanabe N, Nakagawa A, Omori IM, McGuire H, Tansella M, Barbui C. Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2009; 373: Silné a šetrné antidepresivum pro léčbu deprese i úzkostných poruch Cipralex 11/16/2010 4:45:35 PM jistota originálu Můžete se spolehnout, potvrzuje mezinárodní tým expertů. 1 Lundbeck Česká republika s. r. o. Bozděchova 7, Praha 5, tel.:

17 Grandhotel PuPP for business VÁŠ nej lepší KonF erenč n Í Partner... pro pořádání firemních setkání všeho druhu - výjezdní zasedání managementu, školení zaměstnanců, setkání s klienty, prezentace, odpočinkové víkendy... dlouholeté zkušenosti našeho týmu zaručují bezproblémový průběh Vaší akce. jedinečné ceny ubytování 111 pokojů kategorie de luxe a 117 pokojů kategorie First Class s unikátní atmosférou v krásném prostředí Karlových Varů variabilní jednací prostory jistě vyhoví Vašim požadavkům prvotřídní kuchyně a skvělá obsluha je u nás samozřejmostí bohatý doprovodný program exkurze, prohlídky, sportovní vyžití a relaxace V případě zájmu, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení: Petra Kozičková - Corporate Sales Manager tel.:

18 Poznámky

19 or copy. Your only option is based on color availability. For your alternate lockup, you will use one of the 6 versions below. Česká lékařská akademie děkuje partnerům kongresu b p Generální partner Preferred Option, Full-color: Cool Gray 11 / PMS 8201 Metallic Blue / PMS 485 Lilly Red N C P Your journey inspires ours. Hlavní partneři Partneři Lilly Diabetes Alternate Lockup Guide «2» Kongres podpořili Mediální partneři

20

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí NOVÁ INDIKACE

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma:

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma: esprit 62009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: co potřebují hyperaktivní děti Ilustrace Silvie Vurcfeldová Budoucnost

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Tuto publikaci podpořila nadace OSF, Praha Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama 2 Tato

Více

Pythagorejské Y. Obsah - Abstracts of the articles

Pythagorejské Y. Obsah - Abstracts of the articles PSYCHO energetika Zpravodaj České psychoenergetické společnosti I/2012 Informace z valné hromady ČEPES Doporučená metodika pro proutkaře Deprese a očista těla Esoterika 2012 a Prof. K. G. Korotkov Informace

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Společnost E / Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. ZAJÍMAVOSTI Mozartova sonáta K 448: lék na epilepsii?

Společnost E / Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. ZAJÍMAVOSTI Mozartova sonáta K 448: lék na epilepsii? Společnost E / Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII ZE SPOLEČNOSTI E Přijďte na Den otevřených dveří do pražského stacionáře ZAJÍMAVOSTI Mozartova sonáta K 448: lék na epilepsii?

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu Zpráva mladých lékařů z prekonference a konference WONCA Istanbul, 3. 7. září 2008 Ve dnech 3. a 4. září jsme se zúčastnily prekonference WONCA v Istanbulu. Tradičně se konala v rámci organizace Vasco

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2003 číslo 9 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Anémie u dětí Trombocytopénie v dětském věku Moderní ambulantní léčba dětské leukémie tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Foto z TV pořadu Sama doma Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2013 Mezinárodní onkologický kongres Karlovy Vary 2013 Ozdravné pobyty v roce

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2009 číslo 8 ročník 9 K obtížím ve vývoji komunikačních schopností Rodina a děti s Downovým syndromem v současnosti Jak může pediatr pomoci

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více