Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha"

Transkript

1 III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ Pořádají Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické centrum Praha listopadu 2010 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary Program

2 Pořádá Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Psychiatrickým centrem Praha Psychiatrické centrum Praha v rámci Systému celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory

3 III. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie EMOCE V MEDICÍNĚ listopadu 2010 Grandhotel Pupp, Karlovy Vary Program

4 Úvodem Když stoický filosof Epiktétos říkal, že moudrý člověk stojí vysoko nad svými emocemi, takže nepronikají do jeho nitra, patrně neměl úplnou pravdu. Moudrý člověk naopak zná své emoce dobře, kultivuje je a snaží se je nepotlačovat. Pomáhají mu diferencovaně porozumět světu i sobě, pochopit druhé lidi a získat sebepřesah. Vnímavé porozumění emocím pacienta, svým emocím, ale i emocím kolegů je předností dobrého lékaře. Přestože se hrdě nazýváme Homo sapiens sapiens (člověk rozumný rozumný), je otázkou, zda přece jen rozumnost našeho druhu nepřeceňujeme a nejsme spíše Homo emotivus emotivus. Tvor s velmi diferencovaným emocionálním systémem, který nás kormidluje životem. Emoce rozhodnou, koho milujeme a komu se raději vyhneme, že chceme druhým pomoci a soucítíme s utrpením. Je to brilantní rozum, nebo spíše vyšší city, jako je altruismus, empatie, prožitek krásy, etické cítění, pocity odpovědnosti, spolupatřičnosti, láska, co nás doopravdy činí lidskými? Z hlediska historie vidí medicína v moderní době svoje poslání v léčbě nemocí, tj. poruchách tělesného fungování. Na obor psychiatrie, který se věnuje poruchám psychiky, se společnost stále dívá s mírnou nedůvěrou. Jsou to vlastně nemoci, které psychiatrie léčí, nebo jde o povahu člověka, slabost, neschopnost zvládat stres? A kdo má pak tyto poruchy léčit lékař nebo spíše klinický psycholog? Psychickému prožívání u tělesných onemocnění se stále věnuje jen okrajová pozornost. Pacienti spolu s lékaři i společnost v tomto ohledu sdílejí podobný pohled. Svoje emoce a city v průběhu léčby považují za nevýznamné, svoji emocionální reakci na nemoc se pokoušejí potlačit nebo přehlížet. A pokud trpí psychickou poruchou, tak o tom raději vědět nechtějí a hledají možnost, zda potíže přece jen nemají tělesný původ. Tento postoj je také podporován současnými trendy v medicíně, které se zaměřují spíše na molekulární a biochemické příčiny nemocí. O vlivu psychického prožívání se sice mluví, ale je pokládáno spíše za okrajový fenomén. Emoce přitom významně souvisejí se zdravím, fungováním a obranyschopností organismu prostřednictvím nervového a imunitního systému, hormonů vyplavovaných při stresu, ale také skrze chování, ke kterému se jedinec díky svým emocím uchyluje. Můžeme se však také setkat s opačným jevem. Nekritickým přeceňováním významu emotivity pro zdraví člověka. S názorem, že všechna onemocnění prapůvodně souvisejí se stresem, frustrací a emočním prožíváním, anebo dokonce že si je lidé způsobili svými prožitky vlastní vinou. Přesvědčením, že díky zažívání negativních emocí či jejich potlačování dochází k rozvoji závažných tělesných chorob. Také s představami, že optimismus a emoční nezdolnost může vyléčit i ty nejtěžší nemoci, že psychoterapie, nebo dokonce samotná sugesce či pozitivní myšlení odstraní nádorové bujení apod. Tyto názory jsou vzácně přijímány i některými odborníky. Tyto pohledy vzbuzují u některých lidí značnou nejistotu o míře psychiky, s níž je možné ovlivnit průběh onemocnění. U některých nemocných to dokonce 2

5 může vyvolat pocity viny za vlastní onemocnění, jako by jejich nemoc byla nějakým trestem za mravní provinění nebo příznakem citové méněcennosti. Emoce v medicíně je téma 3. mezioborového lékařského kongresu České lékařské akademie, který ve dnech listopadu 2010 proběhne v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Řada známých oborníků bude mluvit o tom, jak emoce souvisejí s jejich oborem, nemocemi a jejich léčbou, i prožíváním lékařů a zdravotníků. Přednášet budou špičkoví odborníci naší medicíny, jako jsou např. psychiatři prof. Cyril Höschl a prof. Jiří Horáček, plicní chirurg prof. Pavel Pafko, patofyziolog prof. Richard Rokyta, patolog prim. František Koukolík, neurochirurg prof. Vladimír Beneš ml., psycholog Petr Goldman, dětský psychiatr Fedor Freiberg, kardiolog prof. Bohuslav Ošťádal a řada dalších, neméně známých osobností. Kongres pořádá Česká lékařská akademie ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR, Psychiatrickým centrem Praha a s mnoha předními českými odborníky. Program bude neobvyklý a atraktivní, protože poskytuje možnost mezioborového setkání špičkových odborníků z různých oblastí medicíny. Věříme, že kongres bude lákavý nejen pro praktické lékaře, psychiatry a neurology, ale i pro internisty a zástupce dalších medicínských oborů. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání, a těšíme se na diskusi s vámi. Za přípravný výbor kongresu doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Odborný garant kongresu 3

6 Slovo o organizátorovi Organizátorem kongresu Emoce v medicíně je Česká lékařská akademie o.s. (ČLA), tedy prestižní výběrové sdružení odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj medicíny v České republice, založili jako pedagogové školu, která vychovala řadu úspěšných následovníků, a přispěli k pokroku významnými vědeckými objevy nebo diagnostickými a léčebnými postupy. V současné době má 68 členů, převážně profesorů ze všech lékařských oborů, kteří se zabývají koncepčními otázkami v oblasti vědy, výzkumu a medicíny. Mezi jejími členy jsou tak významní lékaři jako např. profesoři Cyril Höschl, Richard Rokyta, Pavel Pafko, Vladimír Beneš, Josef Koutecký, Milan Šamánek, profesorka Radana Königová a další. Česká lékařská akademie reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM). FEAM zastřešuje národní lékařské akademie 15 evropských států a je poradcem Evropské komise v otázkách lékařské péče a zdravotního stavu populace. Prezidentem FEAM byl pro období zvolen předseda ČLA prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA, a nyní v této organizaci působí jako Past President. Kromě organizace mezioborových lékařských kongresů pořádá Česká lékařská akademie také další vzdělávací akce, jako jsou klubová setkání členů ČLA nad zajímavými medicínskými tématy. Tato setkání jsou nově otevřena i široké lékařské veřejnosti. V uplynulém období jsme uskutečnili diskusi odborníků na téma eutanazie a vyslali své odborníky i do jejího volného pokračování v Senátu ČR. Pozvání ČLA přijal i nejcitovanější biovědec současnosti prof. Solomon Snyder, který pro ČLA pronesl zajímavou přednášku a stal se jejím čestným členem. Kromě akcí odborného rázu pořádá ČLA pro své příznivce každoročně pod záštitou prezidenta České republiky akci společenskou, kterou je benefiční koncert, jehož se tradičně účastní čelní představitelé z oblasti medicíny, vědy, umění a politiky. Více informací o České lékařské akademii lze nalézt na academy.cz/cla. 4

7 Řekli o spolupráci Generální partner kongresu: Naše činnost je zaměřena na pacienta. Považujeme za důležité být partnerem takto významné akce, jakou je kongres Emoce v medicíně, neboť se zde potkávají lékaři z různých oborů. Právě mezioborový charakter tohoto kongresu je ojedinělý v České republi ce a my jsme rádi, že můžeme být jeho součástí. Ing. Eva Chaloupková Ředitelka komunikace sanofi aventis a Zentiva Spoluorganizátor: Sdružení praktických lékařů ČR již řadu let pořádá vzdělávací semináře, kterých se účastní nejen praktičtí lékaři, ale i lékaři jiných odborností. Myšlenka mezioborového kongresu nás zaujala, a proto jsme rádi přijali nabídku České lékařské akademie ke spolupráci. Chtěla bych popřát účastníkům kongresu, aby se jim líbil a splnil jejich očekávání. Na vás všech bude záležet, zda se mezioborový kongres Emoce v medicíně stane kongresem tradičním. MUDr. Hana Kurzová Vedoucí oddělení vzdělávání Sdružení praktických lékařů ČR Organizátor: Česká lékařská akademie si velmi váží, že se generálním partnerem kongresu stala společnost, jež patří k lídrům na globálním farmaceutickém trhu i v České republice. Věříme, že partnerství se společností sanofi aventis a Zentiva bude pevným základem pro vybudování renomovaného a časem i tradičního lékařského kongresu, který je svým mezioborovým charakterem mezi lékařskými kongresy v České republice jedinečný. Nepochybuji o tom, že nám k naplnění tohoto cíle významnou měrou napomůže pokračující vstřícná spolupráce se Sdružením praktických lékařů ČR, která nám umožňuje sdílet cenné znalosti a poznatky renomovaných odborníků s významnou skupinou praktických lékařů, kteří jsou v první linii kontaktu s pacienty. Právě tak je třeba ocenit přínos Psychiatrického centra Praha, které se význačnou měrou zasloužilo o zajištění renomovaných přednášejících. Jiří Strejček Ředitel České lékařské akademie 5

8 program kongresu Čtvrtek :00 15:50 Registrace a ubytování účastníků kongresu 15:50 16:00 Uvítání účastníků a zahájení kongresu Emoce v širších souvislostech Předsedající: Cyril Höschl, Ján Praško 16:00 16:10 Mjr. Mgr. Pavel Ruml: Emoce v medicíně: Z nemoci ke smrti 16:10 16:35 PhDr. Petr Goldman: Základní emocionální potřeby člověka 16:35 17:00 Doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.: Etologie emocí 17:00 17:20 Coffee break 17:20 17:45 Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA: Emoce zdrav. sestry, ředitelky nemocnice a ministryně zdravotnictví 17:45 18:10 Mgr. Jefim Fištejn: Emoce a politika 18:10 18:35 Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.: Víra a emoce 20:00 21:00 Klavírní koncert Slávky Pěchočové a Daniela Wiesnera 21:00 23:30 Číše vína Pátek :00 8:00 Snídaně Emoce v základním výzkumu Předsedající: Richard Rokyta, František Koukolík 8:00 8:25 Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA: Fyziologie a patofyziologie emocí 8:25 8:50 Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.: Farmakologie emocí 8:50 9:15 Prim. MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA: Emoce z hlediska neuropatologa Emoce v somatických oborech Předsedající: Richard Rokyta, František Koukolík 9:15 9:40 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.: Emoce v diabetologii 9:40 10:05 Prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor Freyberg, DrSc.: Prenatálna a perinatálna psychológia a medicína 10:05 10:25 Coffee break 10:25 10:50 Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FCMA: Současný stav a perspektivy výzkumu ochrany před infarktem myokardu 10:50 11:15 Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., FCMA: Emoce z pohledu kardiochirurga 11:15 11:40 Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA: Emoce a onkologie 11:40 12:05 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., FCMA: Emoce z pohledu chirurga 6

9 Emoce v psychiatrii Předsedající: Jiří Horáček, Pavel Pafko 13:05 13:30 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA: Emoce z pohledu psychiatra 13:30 13:55 Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.: Evoluce emocí u člověka a diferenciace mozku 13:55 14:20 MUDr. Milan Kopeček, Ph.D.: Bipolární porucha jako choroba emocí 14:20 14:40 Coffee break 14:40 15:05 Prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.: Emoce a schizofrenie 15:05 15:30 Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.: Úzkostné poruchy 15:45 18:30 Doprovodný program: prohlídka Karlových Varů, exkurze do závodu Jan Becher Karlovarská Becherovka, prohlídka podzemí Vřídla, lekce zumby, masáže, relaxace 20:00 21:15 Viktoria Hradská: Commedia Finita (monodrama Jana Trojanová) 21:15 23:30 Číše vína Sobota :00 8:00 Snídaně Emoce ve specifických oborech a praxi Předsedající: Radana Königová, Vladimír Beneš 8:00 8:25 Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.: Emoce seniorů 8:25 8:50 MUDr. Michaela Wichová, MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.: Emoce v akutní medicíně 8:50 9:15 Prof. MUDr. Radana Königová, DrSc., FCMA: Emoce v popáleninové medicíně 9:15 9:40 Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš ml., DrSc., FCMA: Emoce a neurochirurgie 9:40 10:00 Coffee break Emoce ve specifických oborech a praxi Předsedající: Hana Kurzová, Michal Anděl 10:00 10:25 Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMA: Emoce v medicíně z pohledu internisty: dvojí pohled 10:25 10:50 MUDr. Luboš Janů, Ph.D.: Emoce a závislosti 10:50 11:15 MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.: Emoce a gynekologie 11:15 11:40 MUDr. Marta Hotová: Praktický lékař a jeho emoce 11:40 12:00 MUDr. Rudolf Procházka: Emoce v ordinaci praktického lékaře 12:00 12:10 Jan Kanyza: Emoce pacienta 12:10 12:15 Zakončení kongresu Změna programu vyhrazena. 7

10 informace pro účastníky Pořádá: Česká lékařská akademie Spoluorganizátoři: Sdružení praktických lékařů ČR Psychiatrické centrum Praha Organizační a programový výbor: Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA MUDr. Hana Kurzová konzultant Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., FCMA Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. odborný garant Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA Jiří Strejček organizátor Sekretariát organizačního výboru: Milada Kuličková tel.: Jiří Strejček tel.: Česká lékařská akademie o.s. Řehořova 10, Praha 3 Tel.: E mail: academy.cz Registrace: Registrační přepážka předem přihlášených i nových účastníků bude probíhat v Rendez Vous Grandhotelu Pupp v následujících hodinách: Čtvrtek :00 19:30 Pátek :00 12:00 Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje: vstup na odborný program občerstvení během přestávek na kávu vstup na koncert a číši vína vstup na divadelní představení a číši vína možnost účasti doprovodného programu kongresové materiály potvrzení o účasti 8

11 Kongresový poplatek pro doprovod zahrnuje: vstup na koncert a číši vína vstup na divadelní představení a číši vína možnost účasti doprovodného programu Potvrzení o účasti: Obdrží účastníci poslední den akce oproti podpisu a vyplněnému dotazníku Hodnocení akce. Vzdělávací akce je pořádaná dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je zapsána do Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání pod evid. č. 0002/ 24951/2010 jako akce pořádaná akreditovanou organizací. Účast na akci je ohodnocena 16 kredity. Společenský program: Koncert klasické hudby v podání Slávky Pěchočové a Daniela Wiesnera Číše vína Divadelní představení autorky Viktorie Hradské: Commedia Finita (monodrama Jana Trojanová) Doprovodný program: Aktuální informace o doprovodném programu kongresu obdržíte při registraci. Připravujeme prohlídku Karlových Varů s průvodcem, prohlídku podzemí Vřídla a krypty, exkurzi do závodu Jan Becher Karlovarská Becherovka a lekci zumby. Jmenovky: Účastníci jsou povinni po celou dobu konání kongresu nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. Opětovné vystavení jmenovky z důvodu ztráty bude zpoplatněno částkou 200 Kč. Kouření: Akce je organizována jako nekuřácká s výjimkou prostoru restaurace Malá Dvorana, kde je kouření povoleno. Respektujte laskavě zákaz kouření v ostatních prostorách akce. Doprava: Doprava účastníků z jiných hotelů do místa konání kongresu a doprovodných akcí nebude zajišťována. Doprava na doprovodné akce bude zajišťována dle charakteru akce. Aktuální informace budou uveřejněny na informačních nástěnkách. Parkování: Je umožněno na parkovištích Grandhotelu Pupp za poplatek 200 Kč/auto/den. Občerstvení: V době přestávek na kávu bude v kongresových prostorách Grandhotelu Pupp podáváno občerstvení, které je součástí registračního poplatku. Změny v programu: Programový a organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu odborného či doprovodného programu v případě nepředvídatelných okolností. Webové stránky: Webové stránky kongresu academy.cz/cla/kongresemoce jsou průběžně aktua lizovány a doplňovány o nové informace. 9

12 Generální partner kongresu Emoce v medicíně a partner při léčbě Vašich pacientů.

13 Vyzkoušeli jste již edukovat diabetiky zábavnou aa srozumitelnou formou? Nový unikátní výukový program je je založen na na Konverzačních mapách, které přirozeně rozvíjí společnou diskusi v v malých skupinkách diabetiků. Vytvořeno Ve Ve spolupráci Sponzorováno CZDBT00049

14 Naše činnost je zaměřena na pacienta Naší ambicí je stát se diverzi kovanou společností, která má vedoucí pozici v oblasti zdravotní péče a která se zaměřuje na potřeby pacientů Chris Viehbacher generální ředitel sano -aventis Zdraví je v životě to nejdůležitější. Sano -aventis, přední farmaceutická společnost, usiluje o zlepšení zdraví a kvality života lidí. Každý den se více než našich zaměstnanců ve 110 zemích po celém světě stará o ty, kteří potřebují pomoc. Přibližně vědců ve více než 20 výzkumných centrech vyvíjí léky nové generace. V roce 2008 jsme investovali 4,6 miliardy EUR do výzkumu a vývoje nových léků. Naším cílem je poskytovat pacientům ten správný lék ve správnou dobu. Aby byly kvalitní léky cenově dostupné většímu počtu lidí, spojili jsme své síly se Zentivou, předním výrobcem vysoce kvalitních moderních značkových generických produktů na trzích ve střední a východní Evropě. Nyní jsme jedna společnost. Díky rozmanitému portfoliu produktů významně ovlivňujeme celou oblast zdravotní péče; vyvíjíme nové léky a vakcíny, nabízíme moderní značková generika a volně prodejná léčiva. Základem tohoto spojení je společná vize zaměřená na pacienta. Naším hlavním cílem je zlepšení péče o zdraví a kvalitu života dnes, zítra a navždy. Společně jsme největším výrobcem léčiv v Evropě

15 300 MG potahované tablety MÉNĚ TABLET DENNĚ K terapii schizofrenie a manických epizod Zkrácená informace o přípravku: Nantarid (100 mg, 200 mg, 300 mg) potahované tablety. Složení: quetiapinum. Viz úplná informace o léku. Indikace: Léčba schizofrenie a středně těžkých až těžkých manických epizod. Viz úplná informace o léku. Dávkování: Dospělí: Schizofrenie: Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je 50 mg kvetiapinu (1.den), 100 mg (2.den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4.den). Od 4. dne dále má být dávka titrována, obvykle v rozsahu 300 až 450 mg denně (individuálně 150 až 750 mg denně), až se dosáhne účinné dávky. Manické epizoda u bipolární poruchy: Celková denní dávka pro první 4 dny léčby je 100 mg (1.den), 200 mg (2.den), 300 mg (3.den) a 400 mg (4.den). Další úprava dávkování až na 800 mg denně do 6. dne má probíhat postupně po dávkách nepřesahujících 200 mg denně. Obvyklá účinná dávka je 400 až 800 mg denně. Zvýšené opatrnosti je třeba u starších pacientů a u pacientů s poškozením jaterní funkce. Viz úplná informace o léku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4. Viz úplná informace o léku. Nežádoucí účinky: Velmi časté jsou závratě, somnolence a bolest hlavy. Časté: leukopenie, synkopa, tachykardie, prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, torsades de pointes, ortostatická hypotenze, rýma, sucho v ústech, zácpa, dyspepsie, mírná astenie, periferní edém, přírůstek hmotnosti, zvýšené hladiny sérových transamináz. Vyskytuje se mírný, na dávce závislý pokles hladin tyreoidních hormonů. Viz úplná informace o léku. Upozornění a interakce: Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy, predisponujícími k hypotenzi, s epileptickými záchvaty v anamnéze, u diabetiků a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu mellitu, u pacientů s rodinným výskytem prodloužení QT intervalu a při podání s léky, které jej prodlužují. S antipsychotickou léčbou je spojován maligní neuroleptický syndrom. Opatrnosti je třeba při současném užití silných induktorů jaterních enzymů. Léčba se má ukončovat postupně. Kvetiapin není schválený pro léčbu pacientů s psychózou související s demencí. *V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Nantarid, potahované tablety tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Nantarid lze podávat v těhotenství pouze pokud se očekávaný prospěch vyrovná potenciálním rizikům. Kojícím ženám je třeba doporučit, aby se během užívání přípravku vyvarovaly kojení. Pacienty je třeba varovat, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost. Viz úplná informace o léku. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Balení: blistr po 10 tbl., tbl. 30 x 100 mg, tbl. 60 x 200 mg, tbl. 60 x 300 mg. Držitel registrace: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, se Souhrnem informací o přípravku. Tato zkrácená informace je platná ke dni tisku materiálu. *Všimněte si prosím změny v informacích o výrobku.

16 Apotex partner pro pacienty a odbornou společnost nabízí širokou škálu generických produktů vysoké kvality podporuje vzdělávání odborníků ve zdravotnictví a rozvoj kvalitní péče o pacienty dlouhodobě podporuje pravidelná setkání špičkových umělců a renomovaných lékařů Zkrácená APO_inzerce_148x105.indd informace o přípravku CIPRALEX 210 mg, potahované tablety. Léčivá látka: escitaloprami oxalas 12,77 mg což odpovídá 10 mg escitalopramu. Indikace: Léčba depresivních epizod, léčba panické poruchy s nebo bez agorafobie, léčba sociální úzkostné poruchy, léčba generalizované úzkostné poruchy a obsedantně kompulzivní poruchy. Dávkování: Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. U panické úzkostné poruchy je doporučená úvodní dávka 5 mg denně během prvního týdne a poté se zvyšuje na 10 mg denně. Pacienti starší 65 let: Úvodní dávka je poloviční oproti běžné doporučené dávce a měla by být zvážena nižší maximální dávka. Děti a mladiství do 18 let: Přípravek by neměl být používán. Snížená funkce ledvin: Cipralex mohou užívat pacienti s mírně až středně narušenou funkcí ledvin v obvyklých dávkách. Snížená funkce jater: Pacienti s mírně a středně sníženou funkcí jater by měli užívat úvodní dávku 5 mg denně po dobu 2 týdnů. Individuálně je možné dávku zvýšit až na 10 mg denně. Zpomalení metabolismu zprostředkovaného CYP2C19: Pacienti s pomalým metabolismem enzymového systému CY- P2C19 by měli užívat úvodní dávku 5 mg denně po dobu 2 týdnů. Individuálně je možné dávku zvýšit až na 10 mg denně. Ukončování léčby: Při ukončování léčby by měla být dávka postupně snižována během 1-2 týdnů. Kontraindikace: Hypersenzitivita na escitalopram nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Současná léčba neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy, reverzibilními MAO-A inhibitory a reverzibilního neselektivního MAO inhibitoru linezolidu. Interakce: Viz kontraindikace; nedoporučuje se kombinace s reverzibilními selektivními inhibitory RIMA. Při kombinaci se selegilinem je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky se nejčastěji projevují během prvního až druhého týdne léčby a zpravidla v průběhu léčby postupně slábnou. Časté a velmi časté: nauzea, nespavost, somnolence, závratě, parestezie, tremor, průjem, zácpa, zvracení, poruchy ejakulace, impotence, úzkost, neklid, abnormální sny, pokles libida, anorgasmie u žen, únava, zvýšená potivost, zvýšená teplota, sinusitis, zívání, snížená nebo zvýšená chuť k jídlu. Další nežádoucí účinky viz Souhrn údajů o přípravku. Velikost balení: 28 x 10 mg. Držitel rozhodnutí o registraci: H. Lundbeck A/S, Dánsko. Registrační číslo: 30/ 276/02-C. Datum poslední revize textu: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve než předepíšete přípravek Cipralex, přečtěte si, prosím, úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Literatura: 1. Cipriani A, Toshiaki AF, Halanti G, Geddes JR, Higgins JPT, Churchil R, Watanabe N, Nakagawa A, Omori IM, McGuire H, Tansella M, Barbui C. Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2009; 373: Silné a šetrné antidepresivum pro léčbu deprese i úzkostných poruch Cipralex 11/16/2010 4:45:35 PM jistota originálu Můžete se spolehnout, potvrzuje mezinárodní tým expertů. 1 Lundbeck Česká republika s. r. o. Bozděchova 7, Praha 5, tel.:

17 Grandhotel PuPP for business VÁŠ nej lepší KonF erenč n Í Partner... pro pořádání firemních setkání všeho druhu - výjezdní zasedání managementu, školení zaměstnanců, setkání s klienty, prezentace, odpočinkové víkendy... dlouholeté zkušenosti našeho týmu zaručují bezproblémový průběh Vaší akce. jedinečné ceny ubytování 111 pokojů kategorie de luxe a 117 pokojů kategorie First Class s unikátní atmosférou v krásném prostředí Karlových Varů variabilní jednací prostory jistě vyhoví Vašim požadavkům prvotřídní kuchyně a skvělá obsluha je u nás samozřejmostí bohatý doprovodný program exkurze, prohlídky, sportovní vyžití a relaxace V případě zájmu, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení: Petra Kozičková - Corporate Sales Manager tel.:

18 Poznámky

19 or copy. Your only option is based on color availability. For your alternate lockup, you will use one of the 6 versions below. Česká lékařská akademie děkuje partnerům kongresu b p Generální partner Preferred Option, Full-color: Cool Gray 11 / PMS 8201 Metallic Blue / PMS 485 Lilly Red N C P Your journey inspires ours. Hlavní partneři Partneři Lilly Diabetes Alternate Lockup Guide «2» Kongres podpořili Mediální partneři

20

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace Srdečně zveme zájemce z řad odborné psychiatrické veřejnosti na IX. konferenci ambulantních

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 29. března 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory

Konference a semináře pro nelékařské obory Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění

Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 3. dubna 2012 Česká Lípa Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

10 let České lékařské akademie. Cyril Höschl

10 let České lékařské akademie. Cyril Höschl Založení České lékařské akademie 10 let České lékařské akademie Cyril Höschl V září r. 2003 obdrželi zakládající členové budoucí České lékařské akademie od předsedy správní rady Nadace Academia Medica

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNY s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Pod

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR 2009 Více než zamotaný jazyk (More than a tangled tongue ) Téma konference: Neurologické aspekty koktavosti pod záštitou náměstkyně ministryně školství Mgr. Kláry

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory. Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických

Konference a semináře pro nelékařské obory. Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních 22. listopadu 2012 České Budějovice Pořádá Zdravotně sociální fakulta

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA PROGRAMOVÝ VÝBOR: prof. MUDr.

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou společností

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum1500 mikrogramů. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: doc. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: doc. MUDr. Ján

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Paracetamol Actavis 250 mg Paracetamol Actavis 500 mg Paracetamol Actavis 1000 mg potahované tablety paracetamolum

Paracetamol Actavis 250 mg Paracetamol Actavis 500 mg Paracetamol Actavis 1000 mg potahované tablety paracetamolum ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU Krabička na blistry 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Paracetamol Actavis 250 mg Paracetamol Actavis 500 mg Paracetamol Actavis 1000 mg potahované tablety paracetamolum

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Kytril a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Kytril a souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 11 Vědecké závěry Celkové

Více

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

48. DIABETOLOGICKÉ DNY

48. DIABETOLOGICKÉ DNY 48. DIABETOLOGICKÉ DNY 19. 21. dubna 2012 Luhačovice INFORMACE www.gsymposion.cz/diadny ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 48. DIABETOLOGICKÉ

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

normalita ve vztazích a v sexu

normalita ve vztazích a v sexu [ 7. 9. června 2017 ] [ www.sex.systemic.cz ] [ Normalita ve vztazích a v sexu ] O SEXUALITĚ a l i d s k ý c h v z t a z í c h Poradenská skupina Extima CZ Sexuologická společnost ČLS JEP Česká systemická

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m). Sp.zn.sukls15900/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:41366/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:41366/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:41366/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kinedryl tablety (moxastini teoclas, coffeinum anhydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná

satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, rádi bychom Vás pozvali na satelitní sympozium společnosti Amgen, které proběhne u příležitosti

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více