Nástroje IT manažera

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje IT manažera"

Transkript

1 Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů Správa služeb IT a IT Infrastructure Library Práce z domova: SOHO, teleworking a další technologie Virtualizace Aplikace

2

3 Obsah strana 3 1 1/1 1/4 1/4.1 1/4.2 1/5 1/5.1 1/ /1 2/1.1 2/1.2 2/1.3 2/1.4 2/1.5 2/ /1 3/1.1 3/ /1.2 3/ / / /1.2.4 Školení uživatelů Školení zaměstnanců Bezpečnost práce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem Manuál pro začínající uživatele Vzdělávání ve formě e-learningu Podnikové vzdělávání Průzkum: E-learning v Česku čeká rozmach Ochrana osobních údajů Odpovědnost za zajištění ochrany osobních údajů Právní úprava ochrany osobních údajů Zákon o ochraně osobních údajů Vymezení základních pojmů Povinnosti správce před zahájením zpracování osobních údajů Povinnosti při zpracování osobních údajů Odpovědnost za porušení povinností při zpracování osobních údajů Bezpečnostní politika Definice požadavků a IT standardů Základní principy bezpečnosti při použití IT Motivace pro zabezpečování při použití IT Výklad základních pojmů z oblasti bezpečnosti IT Použitý model Zranitelné místo, hrozba, riziko, útok, útočník Bezpečnost IT Bezpečnostní funkce

4 strana 4 Nástroje IT manažera 3/ / / / / / / / / / / / /1.3 3/ /2 3/2.1 3/ / / / / / / /3 3/3.1 3/ / / /3.1.4 Bezpečnostní mechanismy Zásady výstavby bezpečnostní politiky IT Cíle bezpečnostní politiky IT Typy bezpečnostních politik Principy určující charakter bezpečnostní politiky Celková a systémová bezpečnostní politika IT Analýza rizik Havarijní plán Bezpečnostní audit Bezpečnostní mechanismy Magnetické karty Čipové karty Síla bezpečnostních mechanismů Normalizace bezpečnosti IT Odpovědnost IT managera Přehled možných rizik z hlediska osobní odpovědnosti a právních nároků Právní aspekty ochrany IT Odpovědnost za legalitu SW v provozovaném IS Odpovědnost za soulad stavu IS s právními normami Požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Audit IS organizace z hlediska ochrany osobních údajů Úvodní analýza Řešení opatření vyžadovaných zákonem Příklady možností ochrany dat Metody a postupy technických a organizačních řešení Formy struktury dat Dělení dat dle jejich obsahu Základní druhy souborových a adresářových práv Druhy uživatelských oprávnění k síťovému diskovému prostoru

5 Obsah strana 5 3/ / / /4 3/4.1 3/4.2 3/4.3 3/4.4 3/4.5 3/4.6 3/5 3/6 3/6.1 3/6.2 3/6.3 3/6.4 3/6.5 3/6.6 3/ /6.7 3/7 3/7.1 3/8 3/8.1 3/8.2 3/8.3 3/9 3/10 3/10.1 Privátní síťový diskový prostor trezor Sdílený adresář veřejný se zvláštním režimem nástěnka Síťový adresář sdílený bez omezení Elektronický podpis Ochrana informací Bezpečnost informačních a komunikačních systémů Bezpečná komunikace základy kryptografie Správa kryptografických klíčů Legislativní podpora elektronického podpisu Elektronický podpis v aplikacích Biometrie Elektronická komunikace Zabezpečení počítačové sítě Internet Základní metody ochrany dat Kryptografie Zabezpečení bezdrátové sítě Intranet a extranet Elektronická pošta Elektronická poštovní schránka Bezpečnostní funkce IS TCP/IP Internet Protocol verze 6 neboli IPv6 Adresy IPv6 Analýza a řízení rizik (ISO/IEC 27005) Analýza a řízení rizik východiska v normotvorném procesu ISO/IEC Analýza rizik v praxi CERT/CSIRT Firewally Měnící se role firewallu

6 strana 6 4 4/1 4/2 4/3 4/3.1 4/3.2 4/4 5 5/1 5/1.1 5/1.2 5/1.3 5/1.4 5/ / / / /1.5 5/1.6 5/1.7 5/2 5/3 Nástroje IT manažera Software a právo Domény a doménová jména Softwarové patenty Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů Nehmotný majetek zaevidovaný před rokem 2004 Nehmotný majetek zaevidovaný od roku 2004 Datové schránky v současné aplikační praxi Legální software Licence programů Prokázání legality užívaného softwaru Pravidla pro legální používání počítačových programů v orgánech státní správy Právo používat nižší verze programů (tzv. downgrade) Open-source software a otevřené formáty Využití open-source softwaru a otevřených formátů v praxi Příklady nejčastěji užívaných open-source aplikací, které jsou k dispozici zdarma v plné české jazykové verzi Klíčové otázky při nasazování open-source softwaru a otevřených formátů Typy licencí a jejich vliv na autorská práva Příklady porušování autorských práv Odpovědnost za porušení autorských práv Možné sankce za porušení autorských práv (citace trestního zákona) Jak sledovat užívaný software Využití technických a organizačních opatření pro dodržení předpisů

7 Obsah strana 7 5/3.1 5/ / / / / / / /4 5/5 5/5.1 5/6 5/7 5/7.1 5/8 5/8.1 5/9 6 6/1 6/1.1 6/2 6/2.1 6/2.2 6/2.3 6/2.4 Organizační opatření Firemní kultura Soubor firemních směrnic, předpisů a pokynů Centralizovaný nákup softwaru Seznámení zaměstnanců s právy, povinnostmi a případnými sankcemi v oblasti ochrany autorských práv Evidenční listy zařízení Registr licencí Sankce Vlastní programy a autorská práva Software a autorská práva Porušování práv Kontrola ze strany státních orgánů Poplatky za datová média díky autorskému zákonu Datové nosiče Software Asset Management (SAM) Licencování softwaru Legální software očima BSA Management jakosti Povinnosti IT managera Definice standardů IT standardy definující cílové stavy funkčnosti a konfigurace IS Standardy definující evidenční náležitosti IS Standardy související s personálními změnami Standardy popisující způsob používání IS z hlediska uživatele Bezpečnostní standardy

8 strana 8 Nástroje IT manažera 6/2.5 6/3 6/3.1 6/3.2 6/3.3 6/3.4 6/ /1 7/1.1 7/1.2 7/1.3 7/1.5 7/2 7/2.1 7/2.2 7/3 7/3.1 7/3.2 7/3.3 7/3.4 7/ / /3.5 7/ /3.5.2 Postupy implementace IT standardů Audit informačního systému Vývoj auditu Problémy auditu Definice a druhy auditu Metodická podpora auditu informačního systému Příklad návodu pro postup auditu aplikací Výběr a řízení dodavatelů Analýza výdajů Ovlivnitelné výdaje Pareto analýza výdajů podle dodavatelů Analýza souladu výdajů se smlouvami Hodnocení a závěry 10 důležitých otázek, na které se ptát Určení potřeb, specifikace a plánování požadavků Hlavní kroky k určení potřeb Jak využít výsledky Technická specifikace IT prostředků a služeb Použití technického standardu pro nákup Problematika desktop prostředků Problematika nákupu serverů Problematika nákupu infrastruktury Aktivní prvky Zálohování Problematika nákupu informačních systémů Věcné zadání Analýza

9 Obsah strana 9 7/ / / / / / /4 7/4.1 7/4.2 7/4.3 7/5 7/5.1 7/5.2 7/5.3 7/5.4 7/5.5 7/6 7/6.1 7/6.2 7/8 7/8.1 7/9 8 8/1 8/2 8/3 Implementace Testy Školení Předávání Záruka Servis Znalost dodavatelského trhu a analýza rizik v kategorii výdajů Profil dodavatelského trhu Dodavatelské řetězce value chains Vypracování cílů nákupní strategie portfolio analýza Výběr dodavatelů Výběr dodavatelů nástroje a techniky Předkvalifikační hodnoticí kritéria RFI Výběrové řízení RFP, RFQ Vyhodnocení nabídek Plánování vyjednávání Smlouvy Řízení smluvního vztahu SLA Service Level Agreements Outsourcing Outsourcingové smlouvy Cenové odhady IT komponent Pracovněprávní minimum manažerů Pracovněprávní vztahy a jejich základní principy Účastníci pracovněprávních vztahů Předsmluvní vztahy

10 strana 10 Nástroje IT manažera 8/4 8/5 8/6 8/6.1 8/7 8/7.1 8/7.2 8/7.3 8/7.4 8/ /1 9/1.1 9/1.2 9/1.3 9/1.4 9/2 9/2.1 9/ / / / / /2.1.6 Vznik a změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Atypické formy výkonu práce Dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti Profese: IT manažer Člověk klíčový faktor hodnoty IT IT manažer, nebo CIO? Manažer IT ve struktuře podniku Manažer homo socialis (aneb člověk společenský) Odpovědnosti, pravomoci, předpoklady a výzvy IT manažera Správa služeb IT a IT Infrastructure Library Úvod do problematiky správy služeb IT Představení disciplíny správy služeb IT Důvody pro zavedení ITSM a přínosy Služba IT jako základní instrument komunikace mezi IT a byznysem Metodický rámec pro řízení služeb IT IT Infrastructure Library ITIL ITIL ver. 2 Service Support Service Delivery Planning to Implement Service Management The Business Perspective ICT Infrastructure Management Application Management

11 Obsah strana 11 9/ /2.2 9/ / / / / / /2.3 9/ / / / /2.4 9/3 9/3.1 9/3.2 9/ / /1 10/2 10/3 10/4 Security Management ITIL ver. 3 Service Strategy (Strategie služeb, SS) Service Design (Návrh služeb, SD) Service Transition (Přechod služeb, ST) Service Operation (Provoz služeb, SO) Continual Service Improvement (Průběžné zlepšování služeb, CSI) Shrnutí obsahu ITIL Komplementární metodické rámce a standardy ISO/IEC CobiT Capability Maturity Model CMM Balanced Scorecard Certifikace ITIL: Podpora koncových uživatelů a funkce service desk Koncový uživatel a jeho potřeby Varianty, mechanismy a úrovně podpory uživatelů Call centrum, help desk a service desk Role a odpovědnosti v rámci podpory koncových uživatelů Práce z domova: SOHO, teleworking a další technologie Úvod Přínosy a nevýhody práce z domova Je pro vás práce z domova to pravé? Nástroje pro práci z domova

12 strana 12 Nástroje IT manažera 10/4.1 10/4.2 10/4.3 10/4.5 10/4.6 10/5 10/6 10/6.1 10/6.2 10/ /1 11/2 11/2.1 11/2.2 11/2.3 11/2.4 11/3 11/ /1 12/1.1 12/2 12/3 12/4 VoIP VPN Web 2.0 Správa identit (Identity Management) Slovníček Identity Managementu Tipy pro efektivní správu teleworkingu Vzdálená správa IT Úvod Správa jednotlivých klientů Správa celé infrastruktury Virtualizace Úvod do virtualizace Typy virtualizace Obecné přínosy virtualizace Možné problémy virtualizace bezpečnost Virtualizační řešení očekávání Tři přístupy k virtualizaci Naděje v podobě virtuálních zařízení nasazování softwaru hračkou? Nástroje k virtualizaci Aplikace Controlling Využití controllingových nástrojů v praxi Controlling jako nástroj manažera Data mining GIS pro manažery

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Koncepce informační bezpečnosti

Koncepce informační bezpečnosti Koncepce informační bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů Luděk Mandok CISA, CRISC Program Znáte povinnosti spojené s plněním zákonných požadavků? Víte, jak vyhovět zákonným požadavkům na ochranu

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Požadavky a principy ISMS

Požadavky a principy ISMS AGENDA Vymezení procesu informační bezpečnosti Životní cyklus ISMS Požadavky na dokumentaci Požadavky na záznamy Požadavky a principy ISMS Gabriel Lukáč gabriel.lukac@nexa.cz Vymezení procesu řízení informační

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné

Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné Záštita Program 9:30-9:40 Úvod - jak poskytovat sdílené služby ve veřejné správě - 9:40-10:00 Sdílené služby v egovernmentu v České republice -

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více