Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vojnar@fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 BRNO"

Transkript

1 Bezpečnost v OS Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, BRNO 2. května 2011 Operační systémy

2 Bezpečnost (Security) Informační/výpočetní systém zahrnuje: hardware (počítače, aktivní a pasivní sít ové prvky,...), software (OS a aplikace), data, lidi (uživatelé, správci,...). Jiný pohled na IS: objekty (pasivní entity: data, služby,...) a subjekty (aktivní entity: procesy, uživatelé,...). Operační systémy Bezpečnost 1

3 IS je zapotřebí chránit před: zásahy vyšší moci (přírodní katastrofa, požár,...), chybami lidí, SW či HW a cílenými útoky ze strany lidí. Zabezpečení před cílenými útoky je obtížnější. Zajištění bezpečnosti není stav, ale nikdy nekončící proces! Operační systémy Bezpečnost 2

4 Zajištění bezpečnosti (ochrana) zahrnuje: zajištění důvěrnosti, tj. ochranu proti zpřístupnění dat nepovolaným osobám, zajištění integrity, tj. ochranu před nepovolenou změnou dat/kódu, zajištění dostupnosti, tj. systém nemůže odepřít přístup povolaným osobám, zamezení neautorizovaného využití zdrojů, tj. obejití účtování apod. Funkce prosazující bezpečnost: autentizace, autorizace, utajování, účtování (logování), audit,... Operační systémy Bezpečnost 3

5 Autentizace Autentizace: ověřování pravosti identity entity procesu, uživatele, počítače,... (Kdo je kdo?) Autentizace může být založena na: vlastnictví klíče, karty,..., znalosti přihlašovacího jména, hesla,..., či vlastnosti uživatele (otisk prstu, duhovka, sítnice,...). Útoky na autentizaci: obejití autentizace vkládání paketů, zadní vrátka,... překonání autentizace monitorování, pokus/omyl, odpadky,... Operační systémy Bezpečnost 4

6 Hesla Uložení hesel: Ukládají se zakódovaná vhodnou jednosměrnou hashovací funkcí f(x) ochrana i v rámci systému. Unix: funkce crypt založená na modifikaci DES, příp. MD5, SHA,... Výpočet f 1 (x) musí být velmi obtížný. Samotné ověření hesla nesmí být příliš rychlé (možno vložit zpoždění). Ani zašifrovaná hesla nemají být volně přístupná zabránění pokusům o uhádnutí hesla: /etc/passwd /etc/shadow. Operační systémy Bezpečnost 5

7 Útoky směřující na překonání hesla: pokus/omyl hrubou silou, uhádnutí hesla (jméno uživatele, slova ze slovníku... generovaná hesla), utilita crack, nalezení poznamenaného hesla, zachycení hesla na síti ( užívat ssh apod.), odpozorování při vkládání,... Operační systémy Bezpečnost 6

8 Je rozumné omezit časovou platnost hesel: ale nepřehnat (podobně jako u délky generovaného hesla), může vést k poznamenávání si hesel... Jednorázová hesla: vypočtená na základě výzvy systému (nebo z aktuálního času spoléhá na dostatečně přesnou synchronizaci času komunikujících stran) pomocí bezpečně uloženého klíče (v šifrovacím kalkulátoru) či převzatá z kódové knihy. Vyhýbání se opakovanému zadávání hesla (pokud je řada jednotlivých zdrojů chráněna nezávisle): autentizační služby typu Kerberos (specializovaný server vydává na žádost dočasné přístupové klíče, které předá komunikujícím stranám chráněné jejich klíči). Operační systémy Bezpečnost 7

9 Autorizace Autorizace: povolení použití určitých objektů pouze určitým subjektům, a to pouze k určitým operacím. (Kdo může co dělat?) Plný zápis možný pomocí přístupové matice (access matrix): Možno kombinovat s přístupovými právy pro skupiny uživatelů. Operační systémy Bezpečnost 8

10 Implementace přístupové matice: přístupové seznamy (access control lists): ke každému objektu seznam práv subjektů. Např. ochrana přístupu k souborům ve Windows NT, v omezené podobě základní Unixová práva, v Linuxu a dalších Unixech existující rozšíření tohoto mechanismu na obecné přístupové seznamy viz setfacl,... seznamy povolených operací (capability lists): se subjekty jsou spojeny seznamy operací povolených nad objekty. Např. zjemnění rozlišení procesů v Linuxu a dalšich Unixech z privilegovaný/neprivilegovaný přidělováním povolených operací (může/nemůže provádět změny UID/GID, zamykat stránky v paměti, vytvářet speciální soubory, zasílat broadcast,... viz man capabilities) Operační systémy Bezpečnost 9

11 Některé typy útoků Zadní vrátka: nedokumentovaná, zneužitelná funkce programu (zvlášt nebezpečné v překladači). Trojský kůň: program, který provádí navíc nějakou škodlivou funkci. Přetečení vyrovnávacích pamětí: využití chyby v privilegovaném programu pro dosažení škodlivého efektu (přímý škodlivý efekt, předání řízení podstrčenému kódu,...). Virus: kód, který infikuje jiné programy a pomoci nich se šíří. Červ: program podobný viru, nepotřebuje však hostitelský program, šíří se sám počítačovou sítí. Denial of Service: přetížení napadeného počítače např. záplavou zpráv. Vkládání paketů: podvržení paketů do otevřeného spojení na síti. Scanování a využití děr: vzdálené využití děr ve službách typu ftp/21, ssh/22,... Dopisní bomby: zpráva od správce se žádostí o provedení nějaké akce.... Operační systémy Bezpečnost 10

12 Obecné zásady pro ochranu Používat aktuální verze OS (security updates pro Windows, Linux,...). Sledovat oznámení o chybách: Instalovat minimální sadu systémových služeb, neinstalovat a nespouštět nic nezbytného. Monitorovat provoz za účelem odhalení bezpečnostních slabin či útoků (zátěž sítě, skenování portů, systémové logy, přihlašování uživatelů, modifikace systémových programů kontrolní součty, neočekávané, dlouho běžící procesy, použití nevhodných hesel, nepovolené SUID programy, nepovolené programy v systémových adresářích, nesprávná přístupová práva adresářů a souborů,...). Záznamy analyzovat ručně či automatizovaně ( tripwire, aide, snort,...). Omezit vnější přístup, nepouštět spojení dovnitř sítě. Provádět filtrování pošty, u Windows používat pravidelně aktualizované antivirové programy. Konzervativnost při práci s podivně vyhlížejícími Internetovými stránkami, y, telefonáty vyžadujícími zadání citlivých údajů, provedení citlivých operací. Operační systémy Bezpečnost 11

13 Firewall Firewall monitoruje, loguje a omezuje sít ové spojení podle nastavených pravidel. Firewall nezastaví všechny typy útoků: útoky tunelující v povolených protokolech, denial of service, předstírání jiných adres (address spoofing),... Operační systémy Bezpečnost 12

14 Kryptografie Využití při zajištění: utajování informace (ochrana proti neautorizovanému zpřístupnění), integrity informace (ochrana proti neautorizované změně), autentizace, nepopiratelnosti informace. Kryptografický mechanismus je tvořen: algoritmy pro šifrování a dešifrování, klíčem nebo klíči. Operační systémy Bezpečnost 13

15 Symetrická kryptografie kryptografie se sdíleným tajným klíčem (mj. DES šifrující bloky 64b klíčem 56b, novější AES 128b x b,...). Využití pro utajení, integritu, autentizaci. Asymetrická kryptografie odlišné klíče komunikujících stran, např. kryptografie s veřejným a soukromým klíčem (např. RSA s klíčem alespoň 1024b). Využití pro utajení, integritu, autentizaci a nepopiratelnost. Asymetrická kryptografie je založena na tom, že získání soukromého klíče z veřejného (a/nebo zašifrované zprávy) je výpočetně natolik náročné, že je to prakticky nemožné (rozklad na součin prvočísel). Operační systémy Bezpečnost 14

16 Operační systémy Bezpečnost 15

17 Třídy bezpečnosti TCSEC (Trusted Computer System Evaluation Criteria, Orange Book ): starší kritéria americké vlády: D: nezabezpečeno, C: volitelné řízení přístupu (discretionary access control DAC): vlastník objektu rozhoduje o přístupu ostatních uživatelů k tomuto objektu. Rozděleno na C1 a C2. B: povinné řízení přístupu (mandatory access control MAC): o ochraně nerozhoduje vlastník, ta je stanovena globálně a systém si ji dokáže vynutit. Rozděleno na B1, B2 a B3. A: matematický model a důkaz korektnosti. ITSEC dřívější evropská kritéria. Dnes tzv. Common Criteria ( Operační systémy Bezpečnost 16

18 SELinux Security Enhanced Linux Podpora pro SELinux je již zahrnuta do zdrojových kódů jádra 2.6. SELinux implementuje MAC s využitím: Identity-Based Access Control (IBAC) každý proces je spojen s identitou uživatele odvozenou od přihlášení (nezávisle na UID, EID), změny jsou striktně kontrolovány a omezeny. Role-Based Access Control (RBAC) uživatelé a jejich procesy maji přiřazenu množinu rolí, změny jsou striktně kontrolovány a omezeny. Type Enforcement (TE) role umožňují procesům (subjektům) vstoupit do určitých domén; v rámci určitých domén je možno manipulovat objekty určité třídy (soubor, socket,...) a určitého konkrétního typu pouze určitým způsobem. Detailní chování systému je definováno nakonfigurovanou bezpečnostní politikou s pravidly typu: # Let sshd bind a TCP socket to the SSH port. allow sshd_t ssh_port_t:tcp_socket name_bind; # Let sshd read the host private key file. allow sshd_t sshd_key_t:file read; Operační systémy Bezpečnost 17

19 # Let sshd create its PID file. allow sshd_t var_run_t:dir { search add_name }; allow sshd_t sshd_var_run_t:file { create write }; type_transition sshd_t var_run_t:file sshd_var_run_t; Operační systémy Bezpečnost 18

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků

Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků Masarykova univerzita Fakulta informatiky Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků Bakalářská práce Radek Macek Brno, jaro 2011 Prohlášení Prohlašuji, že tato

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Bezpečnost v operačních systémech

Bezpečnost v operačních systémech Bezpečnost v operačních systémech Něco z historie v počátcích výpočetní techniky byly používány kompaktní kódy přímo ovládající jednotlivá zařízení výpočetního systému prvnímy předchůdci dnešních OS byly

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikace pro profilování přístupových seznamů Matěj

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška, člen GCUCMP, BITIS, IACR, ISACA. Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více