METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT"

Transkript

1 Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner

2 1 Charakteristika projektu Projekt Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem projektu je propojení znalostí a dovedností získaných v odborných předmětech s praktickými činnostmi. V rámci projektu vznikla v naší škole nová přírodovědná praktika. Nové aktivity si žáci mohou vybrat jako nepovinný předmět. Vyučování probíhá praktickou a zábavnou formou (experimenty, exkurze, terénní práce). K výuce těchto předmětů jsou z grantu zakoupeny nové pomůcky. Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky. Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze zeměpisu, biologie a chemie. Pro každé praktikum jsou vytvořeny metodiky v rozsahu 150 hodin. Všechny metodiky byly samostatně vytvořeny lektory bez využití jiných zdrojů. 2 Praktikum z ICT Cílem tohoto praktika je zprostředkovat žákům hlubší porozumění hardwaru a softwaru a rozšíření dovedností na praktické úrovni. Při praktické výuce se žáci naučí aplikovat teoretické znalosti z oblasti informatiky a budou rozvíjet své dovednosti v oblasti jemné motoriky. Dále se žáci naučí vnímat tuto techniku v širších souvislostech - historických, sociálních, ekologických apod. Vzhledem k rostoucímu zájmu žáků o tento obor a k tomu, že převážná část mladých lidí stále intenzivněji využívá informační technologie, využijí žáci nabyté dovednosti nejenom při dalším studiu a zaměstnání, ale i ve své každodenní práci s touto technikou. 2

3 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení s učebnou IVT - bezpečnost práce s počítačem během praktika - dotazy studentů k obsahu a diskuse k praktiku příprava pro běh praktika téma: Hardware skříň počítače cíl praktika: žáci rozliší základní komponenty v počítačové skříni a poznají jejich funkci, budou schopni provést základní výměnu komponent pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, šroubováky, schémata - schéma - obsah počítačové skříně - z čeho se skládá skříň počítače - jednotlivé komponenty a jejich funkce - praktická ukázka obsahu několika počítačů s cílem naučit studenty rozpoznat základní komponenty 3

4 - cvičení: z dostupných zdrojů zjistit co nejvíce informací o konkrétních komponentách obsažených v cvičných počítačích - vyjmutí základních komponent a jejich opětovné sestavení do skříně - křížovka hardware - význam používaných zkratek a jednotek v oblasti hardware - rozpoznání komponent v libovolném počítači typu desktop, výměna přídavných karet, HDD a dalších běžných komponent - posouzení výkonu počítače vzhledem k použitým komponentám a jejich parametrům téma: Hardware základní deska, procesor, paměť cíl praktika: žáci se obeznámí podrobněji s základní deskou, procesorem, pamětí v počítači pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - Otevření PC a vyjmutí procesoru a paměti z několika cvičných počítačů a jejich prohlídka, zjištění parametrů a opětovné zapojení do základní desky - Videoukázka procesoru, jak se vyrábí a jak funguje, jaké jsou aktuálně na trhu a jejich parametry, najít počítač s nejvýkonnějším / nejméně výkonným procesorem mezi studenty - Základní deska počítače, BIOS - nastavení - Operační paměť v počítači - druhy operačních pamětí a jejich umístění na základní desce počítače - Nalezení počítače s největší kapacitou paměti - SW pro diagnostiku a správu - Maximum informací o paměti a procesoru použitých ve cvičném počítači, výměna paměťových modulů 4

5 téma: Hardware počítačová sestava cíl praktika: - žáci rozliší základní komponenty v počítačové sestavě a poznají jejich funkci, budou schopni provést základní výměnu komponent, rozpoznají konektory a budou schopni posoudit počítačové sestavy, které jsou běžně v prodeji pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, šroubováky, schémata - schéma - z čeho se skládá počítačová sestava - jednotlivé komponenty - praktické rozpojení a sestavení počítačové sestavy tak, aby byla funkční - cvičení: z dostupných zdrojů zjistit co nejvíce informací o konkrétních komponentách obsažených v cvičných počítačích - zkratky pro komponenty a jejich parametry používané v obchodech vysvětlit tak, aby se studenti orientovali v tom, co jednotlivé zkratky znamenají a jaký je jejich význam - konektory sloužící pro připojení komponent - schopnost rozebrat a sestavit počítačovou sestavu - vyhledat na internetových obchodech sestavu dle zadaných požadovaných parametrů téma: Software instalace programů cíl praktika: žáci se naučí, jak nainstalovat software na počítač pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače 5

6 - software typy software - licence SW freeware, demo, shareware, - stažení freewarových programů z internetu - instalace programů na počítač - řešení problémů při instalaci - instalace několika programů, které využijeme dále ve výuce téma: Software grafické programy cíl praktika: žáci se naučí pracovat s pokročilejšími grafickými editory pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware grafické programy - Paint.NET základy práce, ovládání - Gimp základy práce, ovládání - Úprava připravených grafických souborů - Vytvoření jednoduché vlastní grafiky - Práce s vrstvami - Grafické formáty - Upravené obrázky (velikost, ořez, barevnost, odstín, retuš, ) - Vlastní vytvořené grafiky (kámen z textury, obloha, apod.) 6

7 téma: Software tvorba animace cíl praktika: žáci se naučí vytvořit animovaný gif pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Druhy animací, možnosti - Příprava obrázků do animace v grafickém programu - Text v animaci - Vytvoření animace v grafickém editoru Gimp - Zobrazení animace v prohlížeči (kód pro vložení) - Animovaný gif vložený HTML kódem do jednoduché www stránky pro zobrazení v internetovém prohlížeči téma: Software tvorba webové stránky cíl praktika: žáci se naučí vytvořit jednoduchou webovou stránku v redakčním systému pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware SW - Možnosti tvorby webu s využitím redakčního systému (free online verze) - Registrace, založení webu, tvorba struktury, klíčová slova - Příprava obsahové části (grafika, text) - Pravidla pro text a grafiku na webu, typografické zásady, copywriting 7

8 - Odkazy, tabulky, moduly a další prvky - Webová stránka ve zvoleném online redakčním systému dle volby žáka téma: Software tlačítka (buttons) na webové stránce cíl praktika: žáci se naučí vytvořit moderní tlačítka na webové stránce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware SW - Využití tlačítek na webu důležité odkazy, rozcestníky - Online nástroj pro generování tlačítek, tvar, barva, efekty - Vytvoření šablony tlačítka a vygenerování kódu - Umístění kódu na webovou stránku - Použití kódu pro potřebný počet tlačítek na stránce - Webová stránka doplněna o moderní tlačítka odkazující na zvolené (pod)stránky téma: Hardware počítačová myš cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládá počítačová myš, čištění pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, cvičné myši 8

9 - Videoukázka rozebrání počítačové myši - Popis z čeho se skládá myš mechanická x optická - Rozebrání myši (mechanická x optická) na jednotlivé součásti - Čištění myši - Znovusestavení myši - Vyčištěná funkční myš (optická vs. mechanická) téma: Hardware tiskárna cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládá tiskárna (inkoustová, laserová), zapojení, zprovoznění pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, tiskárny - Otevření a prohlídka jednotlivých součástek tiskárny (inkoustová, laserová) - Popis částí tiskárny (inkoustová, laserová) - Zapojení tiskárny a připojení k počítači - Zjištění informací o tiskárně, vyhledání stažení ovladače tiskárny - Instalace ovladače a zprovoznění tisku - Ovládací program tiskárny - Inkoust, toner výměna, druhy - Zvládnutí instalace tiskárny, výměny barvy a druhy tiskáren vzhledem k požadavkům na tiskový výstup 9

10 téma: SW videokonference, komunikace na internetu, možnosti a využití cíl praktika: žáci se naučí nainstalovat a zprovoznit SW pro videokonference pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Stažení SW pro videokonference - Instalace klienta pro videokomunikaci na internetu na lokální stanice - Registrace - Zprovoznění SW - Vyzkoušení možností SW přenos souborů, sdílení plochy, chat atd. - Nainstalovaný a plně funkční SW pro videokonference téma: Domény, doménové adresy, sdílení souborů, videa, zvuku cíl praktika: žáci se naučí základy práce s doménami a seznámí se s prostředky ke sdílení dat na internetu pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Domény, rozdělení, registrace - Vyhledání užitečných služeb na internetu a zhodnocení jejich přínosnosti - Registrace na webu vybraných služeb (2 3) - Vyzkoušení možností 10

11 - Použití pro sdílení v rámci skupiny - Využití online služby pro sdíleni elektronických dat (např. Google Forms, Gooole Calendar, Youtube, Uschovna apod.) téma: Hardware vnější paměťová média cíl praktika: žáci se obeznámí podrobněji s vnějšími paměťovými médii pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - Vnější paměťová média pevný disk, externí disk, CD, DVD, USB flash - Rozdíly a zapojení jednotlivých paměťových médií, kapacity - Zapojení v počítači, zápis, spolehlivost - Údržba pevného disku, oddíly - SW pro údržbu HDD, provedení údržby (defragmentace, checkdisk) - CD, DVD mechaniky - média, princip optických médií, zapojení mechaniky - SW pro zápis na optická média, zápis na CD/DVD, možnosti a typy zápisu maximum informací o externích pamětích, jejich údržba a použití téma: HW, SW zvuková karta, práce se zvukem na PC cíl praktika: žáci se seznámí se zvukovou kartou a naučí se základy práce se zvukem na počítači (nahrávání, úpravy, střih, efekty) doba trvání: 6 11

12 pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, sluchátka - Zvukové karty, zprovoznění zvukové karty - Reproduktory, sluchátka, zapojení - SW pro přehrávání zvuku (Audacity) - instalace - Formáty zvukových souborů - Editace zvukového záznamu, spojení, rozdělení, úpravy uložení ve vhodném formátu - Vytvoření vlastního zvukového záznamu - Úprava pořízeného zvukového záznamu, efekty - Zvukové soubory s nahranými a upravenými zvukovými záznamy (hlas, hudba) téma: SW základy programování hrou cíl praktika: žáci se formou hry naučí základní principy programování doba trvání: 6 h pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Instalace programu pro výuku programování (Scratch, Karel) - Principy programování - Seznámení s programovacím prostředím - Objekty a jak je použít - Vytvoření několika zábavných programů - Navržení a vytvoření vlastního programu 12

13 - Programy vytvořené ve výukovém programovacím prostředí téma: HW scanner, multifunkční zařízení cíl praktika: žáci se naučí zprovoznit a pracovat se zařízeními: scanner, multifunkce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, multifunkční zařízení, scanner - Scanner, multifunkční zařízení, princip fungování, parametry - Zprovoznění, instalace, nastavení - Ovládací SW - Skenování do různých formátů - Práce s naskenovaným materiálem - Naskenované materiály, upravené v odpovídajícím SW téma: HW malá zařízení připojená k PC cíl praktika: žáci se naučí zprovoznit a pracovat s menšími zařízeními připojitelnými k počítači: digitální fotoaparát, mobilní telefon, apod. pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, mobilní telefon, fotoaparát apod. - Mobilní telefon, připojení k počítači, ovládací SW a práce s ním 13

14 - Digitální fotoaparát, připojení k počítači, ovládací SW - Přenos souborů mezi zařízeními - Možnosti propojení menších zařízení: bluetooth, IR, WIFI - Přenesení souborů mezi malými zařízeními a PC, instalace SW téma: HW, SW grafická karta, práce s digitální kamerou a videozáznamem cíl praktika: žáci se naučí zprovoznit grafickou kartu, dozví se o jejích parametrech, naučí se pracovat s videokamerou, přenést záznam do PC a upravit ho doba trvání: 8 h pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, digitální kamera, freeware pro práci s videem - Grafické karty, parametry, zapojení, ovladače - Vyhledání aktuálně prodávaných grafických karet, význam uváděných parametrů - Zapojení grafické karty a její zprovoznění v operačním systému, instalace ovladače - Formáty videa - Instalace SW pro převod videoformátů, vyzkoušení převodu na různé formáty - Práce s digitální kamerou, ovládání videokamery - Vytvoření videozáznamu pomocí digitální videokamery, propojení s počítačem, stažení videa do počítače - Instalace SW pro editaci videa, práce s pořízeným videozáznamem, střih, doplnění textu, zvuku, přechodové efekty - Upravený videozáznam pořízený digitální kamerou téma: Elektronická pošta, principy elektronické pošty, mail servery 14

15 cíl praktika: žáci se naučí základy práce s ovými adresami a zprovoznit klienta elektronické pošty pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Fungování elektronické pošty - Mail servery pro příchozí a odchozí poštu - Výběr a stažení klienta elektronické pošty - Instalace klienta elektronické pošty - Nastavení klienta elektronické pošty - Zprovoznění a vyzkoušení možností klienta - Nainstalovaný a plně funkční klient elektronické pošty téma: HW - notebooky cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládá notebook, prohlédnou si rozebraný notebook pomůcky: počítač, internet, starší notebook, šroubováky - Obsah notebooku - z čeho se skládá notebook - Jednotlivé komponenty a jejich funkce 15

16 - Praktická ukázka obsahu notebooku s cílem naučit studenty rozpoznat základní komponenty - Instalace klienta elektronické pošty - Z dostupných zdrojů zjistit co nejvíce informací o konkrétních komponentách obsažených v cvičném notebooku - Otevření krytu notebooku, rozpoznání obsahu a zjištění maxima informací o něm téma: HW notebooky komponenty a externí zařízení cíl praktika: žáci se prakticky učí o hlavních komponentách a zařízeních, která lze k notebooku připojit pomůcky: počítač, internet, starší notebook, šroubováky - Pevný disk, paměti - výměna - periferní zařízení připojení, porty - Optické mechaniky - Externí monitor, tiskárny, projektor atd. - Vyhledání dalších možných zařízení pro připojení k notebooku - Diagnostika HW - Připojení zařízení k notebooku a jejich zprovoznění 16

17 téma: HW notebooky dneška cíl praktika: žáci si najdou na internetu, jaké notebooky jsou aktuálně k dispozici a dle požadavků vyberou vhodný notebook pomůcky: počítač, internet, starší notebook - Práce ve skupinách - najít na internetu nejlepší notebook v dané cenové relaci - Práce ve skupinách - najít na internetu nejlepší notebook dle potřeb uživatele - Prezentace výsledků - Zhodnocení aktuálně nabízených notebooků dle zadaných požadavků téma: SW instalace operačního systému cíl praktika: žáci se naučí nainstalovat OS typu Windows pomůcky: počítač, internet - Výběr operačního systému - Příprava instalačního média - Instalace OS - Vyzkoušení funkčnosti, konfigurace, aktualizace Nainstalovaný a plně funkční operační systém 17

18 téma: Klient server cíl praktika: žáci se naučí, co znamená vztah klient server, a nainstalují prakticky web server pomůcky: počítač, internet - Princip klient server - Kde se uplatní, typy serverů - Připojení počítače s instalovaným Linuxem do LAN - Instalace a konfigurace webového serveru na pracovní stanici - Zprovoznění jednoduché webové stránky na web serveru - Princip klient server, zprovoznění web serveru téma: Počítačové sítě cíl praktika: žáci se naučí principy základy práce s počítačovou sítí pomůcky: počítač, internet - Počítačová síť - princip fungování, síťové karty - IP adresa, maska, výchozí brána - nastavení - Diagnostika funkčnosti zapojení - ping, tracert - Kabely, typy kabelů v počítačové síti - Síťové prvky - router, switch, připojení LAN k internetu 18

19 - zprovoznění WiFi routeru - Příprava kabelu (TP) pro použití k připojení počítače do počítačové sítě - Příprava a zapojení počítače do počítačové sítě téma: Snímání obrazovky videonávod pro práci s programy cíl praktika: žáci se naučí snímat obrazovku PC do videa a vytvoří část videonávodu pro práci s vybraným programem pomůcky: počítač, internet, program Wink (freeware) - Wink seznámení, instalace programu - Snímání okna vybraného programu při práci s ním videonávod nějaké činnosti s programem - Úprava nasnímaného matriálu - Přidávání popisků, šipek, tlačítek - Nastavení délky, velikosti videa - Záznam vlastního mluveného slova program Audacity - Přidání zvukových záznamů do videonávodu - Výstup flash video + HTML stránka - Přehlídka vytvořených videonávodů - Videonávod pro práci s vybraným programem ve formě flash + HTML 19

20 téma: Práce s GPS zařízením cíl praktika: žáci se naučí pracovat s GPS zařízením, GPS souřadnicemi pomůcky: počítač, internet, GPS zařízení - GPS souřadnice, princip GPS, mapy - GPS zařízení, ovládání - Geocaching registrace na internetu, nalezení nejbližších schránek na internetu - Vycházka do terénu nalezení schránky dle GPS souřadnic, map a indicií, přidání záznamu a zapsání do internetové aplikace - Vytvoření vlastní cache - Umístění cache na zvolené místo, zaměření GPS souřadnic a záznam do internetové aplikace - Kontrola cache internetová aplikace, vlastní schránka v terénu - Nalezené cache v okolí pomocí GPS souřadnic a vytvořená cache zaměřená pomocí GPS, evidence v internetové aplikaci téma: HW reproduktory k počítači cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládají reproduktory a jak fungují pomůcky: počítač, internet, starší vyřazené reproduktory - Videoukázka pitvy reproduktorů 20

21 - Princip fungování, typy reproduktorů - Rozebrání starších reproduktorů - Prohlídka součástek - Rozebrané reproduktory, seznámení se s tím, z čeho se skládají a jaké jsou typy téma: Virtuální realita cíl praktika: žáci se dozví o technologii budoucnosti virtuální realitě a vyzkouší současné možnosti pomůcky: počítač, internet - Virtuální realita, pojem, možnosti - Ukázky - Projekt Second Life - Registrace do projektu, seznámení s možnostmi - Život ve virtuálním světě - Komunikace, možné činnosti ve virtuálním světě - Diskuse o možnostech využití, dopadech a případných nepříznivých důsledcích - Vyzkoušet si život ve vertikálním světě za současných technologií 21

22 téma: Databázové systémy cíl praktika: žáci se naučí základy práce s databázemi pomůcky: počítač, internet, OpenOffice.org - Databáze - princip fungování, co to je databáze, využití - Přehled DB systémů - Databáze OpenOffice.org BASE - SQL jazyk, dotazy - Vytvoření databáze - Import, export dat, práce s tabulkou - Vyhledávání ve vytvořené databázi, dotazy - Databáze s tabulkami a dotazy v souborové databázi OpenOffice.org BASE téma: Bezpečnost informačních technologií cíl praktika: žáci se naučí bezpečně pracovat s ICT technologiemi a dozví se o možných bezpečnostních problémech pomůcky: počítač, internet - Základní pojmy počítačové bezpečnosti - Počítačová kriminalita 22

23 - Hacking, cracking - Ochrana osobních údajů na internetu - Antivirové programy a firewall - nastavení - Hesla jak správně zvolit heslo - Šifrování dat zašifrovat soubor - Bezpečné mazání dat - Obnovení smazaných dat - Zabezpečení bezdrátových sítí - Cookies, http, uložená data v prohlížeči a jejich odstranění - Digitální certifikát, digitální podpis - vyzkoušet - Zabezpečení práce s výpočetní technikou s ohledem na rizika téma: Programování II cíl praktika: žáci rozšíří své zkušenosti s programováním v grafickém prostředí pomůcky: počítač, internet, freeware Scratch - Programování v grafickém prostředí Scratch (pro děti) - Prvky programovacího prostředí - Vyzkoušení již vzorového naprogramovaného projektu a prohlídka řešení - Návrh vlastního jednoduchého projektu - Realizace návrhu v programovém prostředí Scratch - Prezentace naprogramované hry - Jednoduchá naprogramovaná hra 23

24 téma: Operační systémy, instalace OS Linux autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s rozdíly operačních systémů a nainstalují operační systém Linux pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - rozšíření hardware o jeden HDD - instalace OS - základní nastavení OS - seznámení se s prostředím - Nainstalovaný a plně funkční OS Linux téma: Hardware notebooků autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s hardware notebooků pomůcky: nefunkční notebook - seznámení se s částmi notebooku - kompletní demontáž notebooku 24

25 - seznámení se s detailními částmi notebooku - Kompletní demontáž notebooku na elementární díly téma: Redakční systém Wsordpress autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s redakčním systémem wordpress, instalací a nastavením pomůcky: počítač, internet - seznámení se s redakčním systémem Wordpress - download ze serveru - rozbalení instalačního souboru - zřízení freewebového prostoru - zřízení FTP účtu - zřízení SQL databáze - instalace Wordpress - Nainstalování, nastavení a základy práce v redakčním systému 25

26 téma: Mailový klient Thuinderbird autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s opensource mailovým klientem Thunderbird pomůcky: počítač, internet - seznámení se s mailovým klientem Thunderbird - download instalace ze serveru - instalace Thunderbird - nastavení mailového klienta - nastavení synchronizace Google kalendáře, adres a mailu v Thunderbirdu - Nainstalování, nastavení a základy práce s mailovým klientem Thunderbird téma: Grafický editor Gimp autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s opensource grafickým editorem Gimp pomůcky: počítač, internet - seznámení se s grafickým editorem Gimp 26

27 - download instalace ze serveru - instalace Gimp - funkce Gimp - praktické úkoly v Gimp - Nainstalování, nastavení a základy práce s grafickým editorem Gimp téma: Hardware - klávesnice autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s detailními součástmi klávesnice pomůcky: vyřazená klávesnice - kompletní demontáž klávesnice - ukázky elementárních dílů klávesnice - historie připojení klávesnice - Seznámení se klávesnicí a jednotlivými díly klávesnice 27

28 téma: Úprava a střih videa autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s možnostmi editování video souborů pomůcky: počítač, internet, program Movie maker. - editace a střih videa - Vlastní sestříhání videoklipu téma: Instalace a nastavení linuxové distribuce Ubuntru autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s instalací linuxové distribuce Ubuntu doba trvání: 8 h pomůcky: počítač, internet - instalace OS linuxové distribuce Ubuntu - vytvoření uživatelských účtů - funkce a využití vzdálené plochy - nastavení uživatelského prostředí - uživatelská instalace programů ze software centra 28

29 - Instalace a zprovoznění linuxové Distribuce Ubuntu. téma: Periferní zařízení autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s různými druhy periferních zařízení připojitelných k PC pomůcky: počítač, internet, periferní zřízení (mobilní telefon, projektor, videopřehrávač, tiskárny, skenery) - ukázky periferních zařízení - uživatelské odkrytování a zakrytování - funkce a využití periferních zařízení - Seznámení se s periferními zařízeními a jejich možnosti použití s PC téma: Hardware PC autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí se všemi vnitřními součástmi PC pomůcky: počítač, nefunkční počítač - detailní demontáž PC 29

30 - rozpoznání jednotlivých komponent PC - demontáž komponent PC (HDD, zdroj, CD mechanika) - Detailní seznámení se s komponenty PC téma: Hardware - tiskárny autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí se základními druhy tiskáren pomůcky: počítač, tiskárny - rozpoznání základních druhů tiskáren - odskoušení funkčnosti vyřazených starších druhů tiskáren - demontáž tiskáren - seznámení se s jednotlivými díly tiskáren - Žáci se naučí rozpoznávat druhy tiskáren, jejich výhody a nevýhody. Seznámí se s detailními komponenty. 30

31 téma: Cloud autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí s možnostmi cloudu pomůcky: počítač, internet - funkce a využití cloudu - clodový klient - instalace kloudového klienta na PC - praktické ukázky využití cloudu v praxi - Žáci se naučí zřídit, instalovat a využívat cloud. téma: Virtualizace OS autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí s virtualizací OS pomůcky: počítač, internet - virtualizační prostředí Virtualbox - stažení a instalace Virtualbox 31

32 - konfigurace jednotlivých Virtuálních strojů - spuštění OS ve Virtualboxu - Žáci se naučí instalovat, nastavit a používat virtualizační prostředí téma: VOIP telefonie autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí s možností telefonování pomocí internetu pomůcky: počítač, internet - zaregistrování zkušebního telefonního čísla - stažení a instalace softwarového telefonu - konfigurace softwarového telefonu - otestování telefonních hovorů pomocí internetu a softwarového telefonu - Žáci se naučí instalovat, nastavit a používat internetové telefonování. 32

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více