METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT"

Transkript

1 Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner

2 1 Charakteristika projektu Projekt Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem projektu je propojení znalostí a dovedností získaných v odborných předmětech s praktickými činnostmi. V rámci projektu vznikla v naší škole nová přírodovědná praktika. Nové aktivity si žáci mohou vybrat jako nepovinný předmět. Vyučování probíhá praktickou a zábavnou formou (experimenty, exkurze, terénní práce). K výuce těchto předmětů jsou z grantu zakoupeny nové pomůcky. Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky. Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze zeměpisu, biologie a chemie. Pro každé praktikum jsou vytvořeny metodiky v rozsahu 150 hodin. Všechny metodiky byly samostatně vytvořeny lektory bez využití jiných zdrojů. 2 Praktikum z ICT Cílem tohoto praktika je zprostředkovat žákům hlubší porozumění hardwaru a softwaru a rozšíření dovedností na praktické úrovni. Při praktické výuce se žáci naučí aplikovat teoretické znalosti z oblasti informatiky a budou rozvíjet své dovednosti v oblasti jemné motoriky. Dále se žáci naučí vnímat tuto techniku v širších souvislostech - historických, sociálních, ekologických apod. Vzhledem k rostoucímu zájmu žáků o tento obor a k tomu, že převážná část mladých lidí stále intenzivněji využívá informační technologie, využijí žáci nabyté dovednosti nejenom při dalším studiu a zaměstnání, ale i ve své každodenní práci s touto technikou. 2

3 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení s učebnou IVT - bezpečnost práce s počítačem během praktika - dotazy studentů k obsahu a diskuse k praktiku příprava pro běh praktika téma: Hardware skříň počítače cíl praktika: žáci rozliší základní komponenty v počítačové skříni a poznají jejich funkci, budou schopni provést základní výměnu komponent pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, šroubováky, schémata - schéma - obsah počítačové skříně - z čeho se skládá skříň počítače - jednotlivé komponenty a jejich funkce - praktická ukázka obsahu několika počítačů s cílem naučit studenty rozpoznat základní komponenty 3

4 - cvičení: z dostupných zdrojů zjistit co nejvíce informací o konkrétních komponentách obsažených v cvičných počítačích - vyjmutí základních komponent a jejich opětovné sestavení do skříně - křížovka hardware - význam používaných zkratek a jednotek v oblasti hardware - rozpoznání komponent v libovolném počítači typu desktop, výměna přídavných karet, HDD a dalších běžných komponent - posouzení výkonu počítače vzhledem k použitým komponentám a jejich parametrům téma: Hardware základní deska, procesor, paměť cíl praktika: žáci se obeznámí podrobněji s základní deskou, procesorem, pamětí v počítači pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - Otevření PC a vyjmutí procesoru a paměti z několika cvičných počítačů a jejich prohlídka, zjištění parametrů a opětovné zapojení do základní desky - Videoukázka procesoru, jak se vyrábí a jak funguje, jaké jsou aktuálně na trhu a jejich parametry, najít počítač s nejvýkonnějším / nejméně výkonným procesorem mezi studenty - Základní deska počítače, BIOS - nastavení - Operační paměť v počítači - druhy operačních pamětí a jejich umístění na základní desce počítače - Nalezení počítače s největší kapacitou paměti - SW pro diagnostiku a správu - Maximum informací o paměti a procesoru použitých ve cvičném počítači, výměna paměťových modulů 4

5 téma: Hardware počítačová sestava cíl praktika: - žáci rozliší základní komponenty v počítačové sestavě a poznají jejich funkci, budou schopni provést základní výměnu komponent, rozpoznají konektory a budou schopni posoudit počítačové sestavy, které jsou běžně v prodeji pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, šroubováky, schémata - schéma - z čeho se skládá počítačová sestava - jednotlivé komponenty - praktické rozpojení a sestavení počítačové sestavy tak, aby byla funkční - cvičení: z dostupných zdrojů zjistit co nejvíce informací o konkrétních komponentách obsažených v cvičných počítačích - zkratky pro komponenty a jejich parametry používané v obchodech vysvětlit tak, aby se studenti orientovali v tom, co jednotlivé zkratky znamenají a jaký je jejich význam - konektory sloužící pro připojení komponent - schopnost rozebrat a sestavit počítačovou sestavu - vyhledat na internetových obchodech sestavu dle zadaných požadovaných parametrů téma: Software instalace programů cíl praktika: žáci se naučí, jak nainstalovat software na počítač pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače 5

6 - software typy software - licence SW freeware, demo, shareware, - stažení freewarových programů z internetu - instalace programů na počítač - řešení problémů při instalaci - instalace několika programů, které využijeme dále ve výuce téma: Software grafické programy cíl praktika: žáci se naučí pracovat s pokročilejšími grafickými editory pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware grafické programy - Paint.NET základy práce, ovládání - Gimp základy práce, ovládání - Úprava připravených grafických souborů - Vytvoření jednoduché vlastní grafiky - Práce s vrstvami - Grafické formáty - Upravené obrázky (velikost, ořez, barevnost, odstín, retuš, ) - Vlastní vytvořené grafiky (kámen z textury, obloha, apod.) 6

7 téma: Software tvorba animace cíl praktika: žáci se naučí vytvořit animovaný gif pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Druhy animací, možnosti - Příprava obrázků do animace v grafickém programu - Text v animaci - Vytvoření animace v grafickém editoru Gimp - Zobrazení animace v prohlížeči (kód pro vložení) - Animovaný gif vložený HTML kódem do jednoduché www stránky pro zobrazení v internetovém prohlížeči téma: Software tvorba webové stránky cíl praktika: žáci se naučí vytvořit jednoduchou webovou stránku v redakčním systému pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware SW - Možnosti tvorby webu s využitím redakčního systému (free online verze) - Registrace, založení webu, tvorba struktury, klíčová slova - Příprava obsahové části (grafika, text) - Pravidla pro text a grafiku na webu, typografické zásady, copywriting 7

8 - Odkazy, tabulky, moduly a další prvky - Webová stránka ve zvoleném online redakčním systému dle volby žáka téma: Software tlačítka (buttons) na webové stránce cíl praktika: žáci se naučí vytvořit moderní tlačítka na webové stránce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware SW - Využití tlačítek na webu důležité odkazy, rozcestníky - Online nástroj pro generování tlačítek, tvar, barva, efekty - Vytvoření šablony tlačítka a vygenerování kódu - Umístění kódu na webovou stránku - Použití kódu pro potřebný počet tlačítek na stránce - Webová stránka doplněna o moderní tlačítka odkazující na zvolené (pod)stránky téma: Hardware počítačová myš cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládá počítačová myš, čištění pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, cvičné myši 8

9 - Videoukázka rozebrání počítačové myši - Popis z čeho se skládá myš mechanická x optická - Rozebrání myši (mechanická x optická) na jednotlivé součásti - Čištění myši - Znovusestavení myši - Vyčištěná funkční myš (optická vs. mechanická) téma: Hardware tiskárna cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládá tiskárna (inkoustová, laserová), zapojení, zprovoznění pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, tiskárny - Otevření a prohlídka jednotlivých součástek tiskárny (inkoustová, laserová) - Popis částí tiskárny (inkoustová, laserová) - Zapojení tiskárny a připojení k počítači - Zjištění informací o tiskárně, vyhledání stažení ovladače tiskárny - Instalace ovladače a zprovoznění tisku - Ovládací program tiskárny - Inkoust, toner výměna, druhy - Zvládnutí instalace tiskárny, výměny barvy a druhy tiskáren vzhledem k požadavkům na tiskový výstup 9

10 téma: SW videokonference, komunikace na internetu, možnosti a využití cíl praktika: žáci se naučí nainstalovat a zprovoznit SW pro videokonference pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Stažení SW pro videokonference - Instalace klienta pro videokomunikaci na internetu na lokální stanice - Registrace - Zprovoznění SW - Vyzkoušení možností SW přenos souborů, sdílení plochy, chat atd. - Nainstalovaný a plně funkční SW pro videokonference téma: Domény, doménové adresy, sdílení souborů, videa, zvuku cíl praktika: žáci se naučí základy práce s doménami a seznámí se s prostředky ke sdílení dat na internetu pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Domény, rozdělení, registrace - Vyhledání užitečných služeb na internetu a zhodnocení jejich přínosnosti - Registrace na webu vybraných služeb (2 3) - Vyzkoušení možností 10

11 - Použití pro sdílení v rámci skupiny - Využití online služby pro sdíleni elektronických dat (např. Google Forms, Gooole Calendar, Youtube, Uschovna apod.) téma: Hardware vnější paměťová média cíl praktika: žáci se obeznámí podrobněji s vnějšími paměťovými médii pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - Vnější paměťová média pevný disk, externí disk, CD, DVD, USB flash - Rozdíly a zapojení jednotlivých paměťových médií, kapacity - Zapojení v počítači, zápis, spolehlivost - Údržba pevného disku, oddíly - SW pro údržbu HDD, provedení údržby (defragmentace, checkdisk) - CD, DVD mechaniky - média, princip optických médií, zapojení mechaniky - SW pro zápis na optická média, zápis na CD/DVD, možnosti a typy zápisu maximum informací o externích pamětích, jejich údržba a použití téma: HW, SW zvuková karta, práce se zvukem na PC cíl praktika: žáci se seznámí se zvukovou kartou a naučí se základy práce se zvukem na počítači (nahrávání, úpravy, střih, efekty) doba trvání: 6 11

12 pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, sluchátka - Zvukové karty, zprovoznění zvukové karty - Reproduktory, sluchátka, zapojení - SW pro přehrávání zvuku (Audacity) - instalace - Formáty zvukových souborů - Editace zvukového záznamu, spojení, rozdělení, úpravy uložení ve vhodném formátu - Vytvoření vlastního zvukového záznamu - Úprava pořízeného zvukového záznamu, efekty - Zvukové soubory s nahranými a upravenými zvukovými záznamy (hlas, hudba) téma: SW základy programování hrou cíl praktika: žáci se formou hry naučí základní principy programování doba trvání: 6 h pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Instalace programu pro výuku programování (Scratch, Karel) - Principy programování - Seznámení s programovacím prostředím - Objekty a jak je použít - Vytvoření několika zábavných programů - Navržení a vytvoření vlastního programu 12

13 - Programy vytvořené ve výukovém programovacím prostředí téma: HW scanner, multifunkční zařízení cíl praktika: žáci se naučí zprovoznit a pracovat se zařízeními: scanner, multifunkce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, multifunkční zařízení, scanner - Scanner, multifunkční zařízení, princip fungování, parametry - Zprovoznění, instalace, nastavení - Ovládací SW - Skenování do různých formátů - Práce s naskenovaným materiálem - Naskenované materiály, upravené v odpovídajícím SW téma: HW malá zařízení připojená k PC cíl praktika: žáci se naučí zprovoznit a pracovat s menšími zařízeními připojitelnými k počítači: digitální fotoaparát, mobilní telefon, apod. pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, mobilní telefon, fotoaparát apod. - Mobilní telefon, připojení k počítači, ovládací SW a práce s ním 13

14 - Digitální fotoaparát, připojení k počítači, ovládací SW - Přenos souborů mezi zařízeními - Možnosti propojení menších zařízení: bluetooth, IR, WIFI - Přenesení souborů mezi malými zařízeními a PC, instalace SW téma: HW, SW grafická karta, práce s digitální kamerou a videozáznamem cíl praktika: žáci se naučí zprovoznit grafickou kartu, dozví se o jejích parametrech, naučí se pracovat s videokamerou, přenést záznam do PC a upravit ho doba trvání: 8 h pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, digitální kamera, freeware pro práci s videem - Grafické karty, parametry, zapojení, ovladače - Vyhledání aktuálně prodávaných grafických karet, význam uváděných parametrů - Zapojení grafické karty a její zprovoznění v operačním systému, instalace ovladače - Formáty videa - Instalace SW pro převod videoformátů, vyzkoušení převodu na různé formáty - Práce s digitální kamerou, ovládání videokamery - Vytvoření videozáznamu pomocí digitální videokamery, propojení s počítačem, stažení videa do počítače - Instalace SW pro editaci videa, práce s pořízeným videozáznamem, střih, doplnění textu, zvuku, přechodové efekty - Upravený videozáznam pořízený digitální kamerou téma: Elektronická pošta, principy elektronické pošty, mail servery 14

15 cíl praktika: žáci se naučí základy práce s ovými adresami a zprovoznit klienta elektronické pošty pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - Fungování elektronické pošty - Mail servery pro příchozí a odchozí poštu - Výběr a stažení klienta elektronické pošty - Instalace klienta elektronické pošty - Nastavení klienta elektronické pošty - Zprovoznění a vyzkoušení možností klienta - Nainstalovaný a plně funkční klient elektronické pošty téma: HW - notebooky cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládá notebook, prohlédnou si rozebraný notebook pomůcky: počítač, internet, starší notebook, šroubováky - Obsah notebooku - z čeho se skládá notebook - Jednotlivé komponenty a jejich funkce 15

16 - Praktická ukázka obsahu notebooku s cílem naučit studenty rozpoznat základní komponenty - Instalace klienta elektronické pošty - Z dostupných zdrojů zjistit co nejvíce informací o konkrétních komponentách obsažených v cvičném notebooku - Otevření krytu notebooku, rozpoznání obsahu a zjištění maxima informací o něm téma: HW notebooky komponenty a externí zařízení cíl praktika: žáci se prakticky učí o hlavních komponentách a zařízeních, která lze k notebooku připojit pomůcky: počítač, internet, starší notebook, šroubováky - Pevný disk, paměti - výměna - periferní zařízení připojení, porty - Optické mechaniky - Externí monitor, tiskárny, projektor atd. - Vyhledání dalších možných zařízení pro připojení k notebooku - Diagnostika HW - Připojení zařízení k notebooku a jejich zprovoznění 16

17 téma: HW notebooky dneška cíl praktika: žáci si najdou na internetu, jaké notebooky jsou aktuálně k dispozici a dle požadavků vyberou vhodný notebook pomůcky: počítač, internet, starší notebook - Práce ve skupinách - najít na internetu nejlepší notebook v dané cenové relaci - Práce ve skupinách - najít na internetu nejlepší notebook dle potřeb uživatele - Prezentace výsledků - Zhodnocení aktuálně nabízených notebooků dle zadaných požadavků téma: SW instalace operačního systému cíl praktika: žáci se naučí nainstalovat OS typu Windows pomůcky: počítač, internet - Výběr operačního systému - Příprava instalačního média - Instalace OS - Vyzkoušení funkčnosti, konfigurace, aktualizace Nainstalovaný a plně funkční operační systém 17

18 téma: Klient server cíl praktika: žáci se naučí, co znamená vztah klient server, a nainstalují prakticky web server pomůcky: počítač, internet - Princip klient server - Kde se uplatní, typy serverů - Připojení počítače s instalovaným Linuxem do LAN - Instalace a konfigurace webového serveru na pracovní stanici - Zprovoznění jednoduché webové stránky na web serveru - Princip klient server, zprovoznění web serveru téma: Počítačové sítě cíl praktika: žáci se naučí principy základy práce s počítačovou sítí pomůcky: počítač, internet - Počítačová síť - princip fungování, síťové karty - IP adresa, maska, výchozí brána - nastavení - Diagnostika funkčnosti zapojení - ping, tracert - Kabely, typy kabelů v počítačové síti - Síťové prvky - router, switch, připojení LAN k internetu 18

19 - zprovoznění WiFi routeru - Příprava kabelu (TP) pro použití k připojení počítače do počítačové sítě - Příprava a zapojení počítače do počítačové sítě téma: Snímání obrazovky videonávod pro práci s programy cíl praktika: žáci se naučí snímat obrazovku PC do videa a vytvoří část videonávodu pro práci s vybraným programem pomůcky: počítač, internet, program Wink (freeware) - Wink seznámení, instalace programu - Snímání okna vybraného programu při práci s ním videonávod nějaké činnosti s programem - Úprava nasnímaného matriálu - Přidávání popisků, šipek, tlačítek - Nastavení délky, velikosti videa - Záznam vlastního mluveného slova program Audacity - Přidání zvukových záznamů do videonávodu - Výstup flash video + HTML stránka - Přehlídka vytvořených videonávodů - Videonávod pro práci s vybraným programem ve formě flash + HTML 19

20 téma: Práce s GPS zařízením cíl praktika: žáci se naučí pracovat s GPS zařízením, GPS souřadnicemi pomůcky: počítač, internet, GPS zařízení - GPS souřadnice, princip GPS, mapy - GPS zařízení, ovládání - Geocaching registrace na internetu, nalezení nejbližších schránek na internetu - Vycházka do terénu nalezení schránky dle GPS souřadnic, map a indicií, přidání záznamu a zapsání do internetové aplikace - Vytvoření vlastní cache - Umístění cache na zvolené místo, zaměření GPS souřadnic a záznam do internetové aplikace - Kontrola cache internetová aplikace, vlastní schránka v terénu - Nalezené cache v okolí pomocí GPS souřadnic a vytvořená cache zaměřená pomocí GPS, evidence v internetové aplikaci téma: HW reproduktory k počítači cíl praktika: žáci se naučí, z čeho se skládají reproduktory a jak fungují pomůcky: počítač, internet, starší vyřazené reproduktory - Videoukázka pitvy reproduktorů 20

21 - Princip fungování, typy reproduktorů - Rozebrání starších reproduktorů - Prohlídka součástek - Rozebrané reproduktory, seznámení se s tím, z čeho se skládají a jaké jsou typy téma: Virtuální realita cíl praktika: žáci se dozví o technologii budoucnosti virtuální realitě a vyzkouší současné možnosti pomůcky: počítač, internet - Virtuální realita, pojem, možnosti - Ukázky - Projekt Second Life - Registrace do projektu, seznámení s možnostmi - Život ve virtuálním světě - Komunikace, možné činnosti ve virtuálním světě - Diskuse o možnostech využití, dopadech a případných nepříznivých důsledcích - Vyzkoušet si život ve vertikálním světě za současných technologií 21

22 téma: Databázové systémy cíl praktika: žáci se naučí základy práce s databázemi pomůcky: počítač, internet, OpenOffice.org - Databáze - princip fungování, co to je databáze, využití - Přehled DB systémů - Databáze OpenOffice.org BASE - SQL jazyk, dotazy - Vytvoření databáze - Import, export dat, práce s tabulkou - Vyhledávání ve vytvořené databázi, dotazy - Databáze s tabulkami a dotazy v souborové databázi OpenOffice.org BASE téma: Bezpečnost informačních technologií cíl praktika: žáci se naučí bezpečně pracovat s ICT technologiemi a dozví se o možných bezpečnostních problémech pomůcky: počítač, internet - Základní pojmy počítačové bezpečnosti - Počítačová kriminalita 22

23 - Hacking, cracking - Ochrana osobních údajů na internetu - Antivirové programy a firewall - nastavení - Hesla jak správně zvolit heslo - Šifrování dat zašifrovat soubor - Bezpečné mazání dat - Obnovení smazaných dat - Zabezpečení bezdrátových sítí - Cookies, http, uložená data v prohlížeči a jejich odstranění - Digitální certifikát, digitální podpis - vyzkoušet - Zabezpečení práce s výpočetní technikou s ohledem na rizika téma: Programování II cíl praktika: žáci rozšíří své zkušenosti s programováním v grafickém prostředí pomůcky: počítač, internet, freeware Scratch - Programování v grafickém prostředí Scratch (pro děti) - Prvky programovacího prostředí - Vyzkoušení již vzorového naprogramovaného projektu a prohlídka řešení - Návrh vlastního jednoduchého projektu - Realizace návrhu v programovém prostředí Scratch - Prezentace naprogramované hry - Jednoduchá naprogramovaná hra 23

24 téma: Operační systémy, instalace OS Linux autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s rozdíly operačních systémů a nainstalují operační systém Linux pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače, freeware - rozšíření hardware o jeden HDD - instalace OS - základní nastavení OS - seznámení se s prostředím - Nainstalovaný a plně funkční OS Linux téma: Hardware notebooků autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s hardware notebooků pomůcky: nefunkční notebook - seznámení se s částmi notebooku - kompletní demontáž notebooku 24

25 - seznámení se s detailními částmi notebooku - Kompletní demontáž notebooku na elementární díly téma: Redakční systém Wsordpress autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s redakčním systémem wordpress, instalací a nastavením pomůcky: počítač, internet - seznámení se s redakčním systémem Wordpress - download ze serveru - rozbalení instalačního souboru - zřízení freewebového prostoru - zřízení FTP účtu - zřízení SQL databáze - instalace Wordpress - Nainstalování, nastavení a základy práce v redakčním systému 25

26 téma: Mailový klient Thuinderbird autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s opensource mailovým klientem Thunderbird pomůcky: počítač, internet - seznámení se s mailovým klientem Thunderbird - download instalace ze serveru - instalace Thunderbird - nastavení mailového klienta - nastavení synchronizace Google kalendáře, adres a mailu v Thunderbirdu - Nainstalování, nastavení a základy práce s mailovým klientem Thunderbird téma: Grafický editor Gimp autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s opensource grafickým editorem Gimp pomůcky: počítač, internet - seznámení se s grafickým editorem Gimp 26

27 - download instalace ze serveru - instalace Gimp - funkce Gimp - praktické úkoly v Gimp - Nainstalování, nastavení a základy práce s grafickým editorem Gimp téma: Hardware - klávesnice autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s detailními součástmi klávesnice pomůcky: vyřazená klávesnice - kompletní demontáž klávesnice - ukázky elementárních dílů klávesnice - historie připojení klávesnice - Seznámení se klávesnicí a jednotlivými díly klávesnice 27

28 téma: Úprava a střih videa autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s možnostmi editování video souborů pomůcky: počítač, internet, program Movie maker. - editace a střih videa - Vlastní sestříhání videoklipu téma: Instalace a nastavení linuxové distribuce Ubuntru autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s instalací linuxové distribuce Ubuntu doba trvání: 8 h pomůcky: počítač, internet - instalace OS linuxové distribuce Ubuntu - vytvoření uživatelských účtů - funkce a využití vzdálené plochy - nastavení uživatelského prostředí - uživatelská instalace programů ze software centra 28

29 - Instalace a zprovoznění linuxové Distribuce Ubuntu. téma: Periferní zařízení autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se seznámí s různými druhy periferních zařízení připojitelných k PC pomůcky: počítač, internet, periferní zřízení (mobilní telefon, projektor, videopřehrávač, tiskárny, skenery) - ukázky periferních zařízení - uživatelské odkrytování a zakrytování - funkce a využití periferních zařízení - Seznámení se s periferními zařízeními a jejich možnosti použití s PC téma: Hardware PC autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí se všemi vnitřními součástmi PC pomůcky: počítač, nefunkční počítač - detailní demontáž PC 29

30 - rozpoznání jednotlivých komponent PC - demontáž komponent PC (HDD, zdroj, CD mechanika) - Detailní seznámení se s komponenty PC téma: Hardware - tiskárny autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí se základními druhy tiskáren pomůcky: počítač, tiskárny - rozpoznání základních druhů tiskáren - odskoušení funkčnosti vyřazených starších druhů tiskáren - demontáž tiskáren - seznámení se s jednotlivými díly tiskáren - Žáci se naučí rozpoznávat druhy tiskáren, jejich výhody a nevýhody. Seznámí se s detailními komponenty. 30

31 téma: Cloud autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí s možnostmi cloudu pomůcky: počítač, internet - funkce a využití cloudu - clodový klient - instalace kloudového klienta na PC - praktické ukázky využití cloudu v praxi - Žáci se naučí zřídit, instalovat a využívat cloud. téma: Virtualizace OS autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí s virtualizací OS pomůcky: počítač, internet - virtualizační prostředí Virtualbox - stažení a instalace Virtualbox 31

32 - konfigurace jednotlivých Virtuálních strojů - spuštění OS ve Virtualboxu - Žáci se naučí instalovat, nastavit a používat virtualizační prostředí téma: VOIP telefonie autor: Radek Jüthner cíl praktika: žáci se detailně seznámí s možností telefonování pomocí internetu pomůcky: počítač, internet - zaregistrování zkušebního telefonního čísla - stažení a instalace softwarového telefonu - konfigurace softwarového telefonu - otestování telefonních hovorů pomocí internetu a softwarového telefonu - Žáci se naučí instalovat, nastavit a používat internetové telefonování. 32

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Instalace a úvod do Windows Vista 13 Instalace z disku DVD 14 Volba uživatelského účtu 16 První kroky v grafickém rozhraní 18 Práce

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_04 Popis výukového materiálu

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT Plán ICT Školní rok 2007/2008 Krupka, listopad 2007 Ing. Milan Hlavín metodik ICT Masarykova základní a Mateřská škola Krupka Obsah 1. Úvod...3 2. Celkový počet žáků na škole:...3 3. Počet počítačových

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Obsah ZÁKLADNÍ DESKA. O autorech 11 Úvod 13

Obsah ZÁKLADNÍ DESKA. O autorech 11 Úvod 13 O autorech 11 Úvod 13 Programování je zábavné! 13 Trocha historie 15 K čemu je tedy počítač Raspberry Pi dobrý? 19 Zpětná vazba od čtenářů 21 Zdrojové kódy ke knize 21 Errata 21 ČÁST I ZÁKLADNÍ DESKA KAPITOLA

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu...

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu... Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozím verzím......................... 11 Změny v českém vydání.............................. 18 Informace o aktualizaci

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware Č. 4 číslo a název klíčové aktivity název materiálu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware téma anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu ročník

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky

Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava popis, komponenty, zkratky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN ICT  ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ICT PLÁN ŠKOLY školní rok 2016/ 2017 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Lučina Adresa: Lučina č. 2, 739 39 Lučina IČO: 70982961 IZO: 102 068 895

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy Jakub Vilánek

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy Jakub Vilánek ICT plán školy 2016-2018 Jakub Vilánek ICT plán školy 2016-2018 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající

Více

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Ceník služeb 2015 ELVIA-PRO, spol. s r.o. Ceník služeb 2015, spol. s r.o. Popis služby 1. Základní doprava Doprava zboží na adresu dodání, předání zákazníkovi. Nezahrnuje instalaci. Dopravu provádí řidič, není přítomen technik. Při hodnotě účtenky

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně (všichni žáci v 7. ročníku získají základy práce na počítači

Více

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14 Uživatelský manuál XMEye aplikace pro zválený dohled 1/14 www.patronum.cz Vítejte! Děkujeme za nákup digitálního videorekordéru PATRONUM! Součástí vlastností tohoto DVR je možnost zváleného dohledu přes

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I

DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I DODATEČNÉ INFORMACE K PODMÍNKÁM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. I VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nákup výpočetní techniky 2016 výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele dne: 07.09.2016 spisová značka zadavatele:

Více

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el.

Zařazení. 3.1. Osobní počítače. 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem el. Zařazení Recyklační zrušených do Skupina Typ zařízení Popis Jednotka poplatek bez DPH nových položek 3.1. Osobní počítače 3.1.1 Počítačová skříň Všechny počítačové skříně nebo věže s vestavěným přívodem

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

VIRTUALBOX INSTALACE OS

VIRTUALBOX INSTALACE OS VIRTUALBOX INSTALACE OS Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VirtualBox Instalace OS Autor Martin Šimůnek Datum

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter SOFTWARE Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014 Základní škola 8. května Šumperk http://www.hluchak.cz správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014 Stávající stav (září 2013) Počítačové učebny:

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ICT  ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 ICT PLÁN ŠKOLY školní rok 2015/ 2016 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Lučina Adresa: Lučina č. 2, 739 39 Lučina IČO: 70982961 IZO: 102 068

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ,

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ, PRVÁCI 1. A, 1. D Řád učebny a školní sítě, Čištění počítače programem CCleaner, Cookies soubory, Elektronické bankovnictví praktické cvičení, Bakaláři práce z webovou aplikací Jízdomat.cz, Aukro.cz, Komponenty

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

LIVE CD/DVD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LIVE CD/DVD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LIVE CD/DVD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Live CD/DVD Autor Martin Šimůnek Datum 2. 10. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky Informační a komunikační technologie POČÍTAČ Základní pojmy ( HW, SW, data, Bit a Byte) POČÍTAČ 1. Displej 2. Základní deska 3. CPU (mikroprocesor) 4. Paměť (RAM) 5. Přídavné

Více

Ceník služeb platný k 26.1.2012

Ceník služeb platný k 26.1.2012 Ceník služeb platný k 26.1.2012 Kód Produkt Cena Poznámka Vhodné nabídky S01 Konzultace rentability opravy 0Kč Jedná se o základní posouzení, podle typu zařízení a sdělené závady s ohledem na její stáří

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / )

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / ) ICT plán školy na období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím roce: Uspořádání a propojení kabeláží u počítačových stolů ve

Více