Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze"

Transkript

1 Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

2 přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

3 zneužití veřejné moci nebo veřejných zdrojů pro soukromý prospěch (TI 2000) zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu (TI.CZ 2009) zneužití postavení/pravomocí pro dosažení soukromého (rodinného, osobního nebo i úzce skupinového) finančního, statusovéhonebo jiného zisku, služeb či protislužeb (rozšířená definice podle J.S. Nye 1967)

4 Trestní zákon, 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 160 -Přijímání úplatku 161 -Podplácení 162 -Nepřímé úplatkářství 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 500/2004 Sb., správní řád 40/1964 Sb., Občanský zákoník 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 159/2006 Sb., o střetu zájmů 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 182/2006 Sb., insolvenčnízákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

5 má minimálně dvě strany -plátce a příjemce: aktivní vymáhání (extortion) pasivní přijímání (bribery)

6 různé klasifikace veřejná nebo soukromá korupce? důležitost nejen rozsahu a frekvence, ale hlavně míry institucionalizacekorupčních aktivit

7 Malá (byrokratická, petty) korupce korupce v běžném životě veřejní úředníci, lékaři, policisté, je vysvětlitelná a předvídatelná často jde o korupci bez krádeže urychlení věcí/rozhodnutí, na které mají občané právo (speedy money) zatemňování pravidel (úzkoprsé lpění na postupech či využívání flexibility (diskrece)) špatná organizace (nejasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti, netransparentnost) zneužívání pravomocí vyplývajících zkontrolní činnosti veřejné správy

8 Velká (politická) korupce korupce čelných politických představitelů těch, co mají pravomoc formulovat pravidla hry (zákony, regulace) nebo rozhodují o významných projektech (veřejné zakázky) jde o velké věci dvě základní formy: korupce vedoucí k akumulaci a dobývání (od soukromého sektoru nebo z národních zdrojů) úplatky, provize, poplatky daně a cla zpronevěra a ekonomická kriminalita příležitost pro rent-seeking vytvořený politiky politicky vytvořené příležitosti pro společnosti vlastněné politickými elitami manipulace s mimorozpočtovými fondy privatizace vymáhání a zneužití stranických financí

9 korupce spojená s ochranou mocenských pozic (favoritismus a patronát) state capture kupovaní si politické podpory a většinové podpory od ostatních politických subjektů rozšiřování a udržování patron-klientských sítí koupení si rozhodnutí parlamentu, soudů, dozorčích a kontrolních orgánů kupování si voličské podpory, hlasů a manipulace s volbami zvýhodňování a patronace v oblasti alokace vládních zdrojů zneužití veřejných zdrojů pro financování politických kampaní podplácení médií a organizací občanské společnosti

10 dále také: přidělování monopolních a kvazimonopolních licencí nepotismus, cronyismus, klientelismus případně i prodej pozic zisk důležitých, běžně nedostupných, informací; insider trading zločiny bílých límečků formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž

11 Další možné typologie: endogenní xexogenní ve vertikálních xhorizontálních strukturách organizovaná (centralizovaná) xdecentralizovaná soutěžní xsystémová získat prospěch xvyhnout se nákladům ilegální xlegální pasivní přijímání xaktivní vymáhání přímá xzprostředkovaná očekávaná xnahodilá peněžní xnepeněžní powerchasingwealthxwealthchasingpower

12 Veřejná nebo soukromá korupce? často spjato s úředníky často jednou stranou soukromý sektor čistě soukromá korupce provize diskriminace a jiné formy nekalé soutěže zneužití informací, praní špinavých peněz problém principála a agenta problém kapitalismu bez pravidel (crony capitalism)

13 aneb jak se korupce institucionalizuje 1. nahodilá korupce ještě nevzniká a nešíří se ustálený soubor korupčních norem oceňována dobrá pověst, fungující kontrolní mechanismy vysoké riziko odhalení a vysoké tresty malá korupce zapojují se do ní jen určité osoby nebo malé skupiny

14 2. systematická korupce ( korupce s pravidly ) organizovaná, opakuje se, ale není nutně všudypřítomná nebo institucionalizovaná korupce svelkými zisky jsou-li delikventi odstraněni, odstraní se i korupce a) stádium spontánně regulované korupce ( soutěžní ) zvýjimek se postupně a zcela samovolně stává pravidlo nakažlivost neformálně sankcionované korupční normy chování b) stádium organizované korupce snaha vyřadit ze hry konkurenty, zvýšit korupční zisky a pojistit korupční rizika institucionalizacea organizace korupce dělba práce mezi klientské sítě a vytváření korupčních monopolů

15 3. systémová korupce všudypřítomná, institucionalizovaná a srostlá se společenskými institucemi nerespektování zákonů zcela běžné symbióza klientských sítí a státních institucí bez korupce instituce nefungují jde o organizované podnikání korupce je garantovaná a podporovaná státem korupční stát (kleptokracie)

16 Děkuji za pozornost!

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR

Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR Esej do soutěže IUS et SOCIETAS 2014 JUDr. Marian Kokeš Právnická fakulta MU,

Více

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí 1

Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí 1 Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, ISSN 1212-7817 Ročník XVI, Číslo 4, s. 264 287/ Volume XVI, Issue 4, pp. 264 287 DOI: 10.5817/CEPSR.2014.4.264 (c) Mezinárodní

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Policy paper Transparency International Česká republika Praha, červen 2012 Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Transparency International

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3 Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í M A R K E T I N G S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v České a Slovenské republice za rok 2011 1 z 29 1. Obsah Úvod 3 Hlavní závěry průzkumu 4

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Hodonín Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 Oživení, o. s., Muchova 13, Praha

Více

Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu.

Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu. Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu. LEGENDA: : : je v rozporu s m cílem koaliční strany. je v zásadě slučitelný s m cílem koaliční strany. UTRÁLNÍ: není v přímém

Více