.p Otnice. Rodinný d m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".p Otnice. Rodinný d m"

Transkript

1 .p Otnice Rodinný d m

2 Ing. Vojt ch Bílek / / Polešovice 526

3 .p. 263, Otnice Otnice 242 DV Alegria s.r.o. Za Sýpkou 428, Sokolnice

4

5 Obvodová st na St echa Podlaha Otvorová výpl Strop St na do podst eší St na k nevyt Tepelné vazby Budova jako celek

6 plynový kondenza ní 100,0 24,0 kotel

7 p irozené v trání

8 RD Humpolíková Plynovým kondenza ní kotel 100,0 18,0

9 LED 100 1,0

10

11

12

13

14 ano ne ne ne ano ne ne ne ano ne ne ne - je možné instalovat solárn termický systém pro p ípravu teplé vody, p i emž jeho návratnost je v kombinaci s kondenz ním plynovým kotlem podmín na vyšší spot ebou teplé vody a dotací z programu Nová zelená úsporám (35 000,- K ,- K na projekt). 4/2017 Ing. Bílek ne

15 Ano Ano Ing. Vojt ch Bílek

16 Výčet norem a metodik: Zpracovatel: Datum zpracování: Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav DV Alegria s.r.o., Za Sýpkou 428, Sokolnice Okrajové podmínky výpočtu (teplota / vlhkost) střední třída vlhkosti - bytové domy s malým počtem osob Tai = 21,0 C, vlhkost int = 50 % Te = -13,0 C, vlhkost ext. = 84 % Pozn.: Prostor zádveří je v novém stavu nutno zaizolovat stejnou tloušťkou tep. izolace jako obvodové stěny. S1 Podlaha 1.NP na terénu 1 nášlapná vrstva 0,020 0,950 0,950 0,021 2 betonová mazanina 0,050 1,230 1,230 0,041 3 škvárový násyp 0,080 0,280 0,280 0,286 4 hydroizolace 0,000 0,000 tloušťka konstrukce 0,150 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,17 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,933 ΔU = 0,05 U = 1,983 tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO R = 0,33 (m 2. K)/W S1 exponovaný obvod / plocha k-ce 28,7 exp. / pl. 120,4 m 2 S1 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 5 odstranění stávající podlahy 6 nášlapná vrstva 0,010 0,950 0,950 0,011 7 anhydrit 0,050 1,230 1,230 0,041 8 Pe folie 0,000 0,000 9 tepelná izolace - polystyren EPS 150 S 0,090 0,036 0,036 2, hydroizolace 0,000 0, ŽB základová deska, hutněný štěrkopísek 0,000 0,000 U = 0,367 ΔU = 0,02 U = 0,387 U rec,20 = 0,30 129% tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO R = 2,411 (m 2. K)/W S1 Podlaha 1.NP na terénu 9,7 exp. / pl. 106,0 m 2 S3 Podlaha 1. NP se systémovou deskou S3 Podlaha 1. NP se systémovou deskou exp. / pl. není m 2 S3 PROTOKOL VÝPOČTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla NAVRŽENÉ OPATŘENÍ ČSN ,3,4; ČSN EN ISO 6946:2008 Ing. Vojtěch Bílek Zakázka: RD č. p. 263, Otnice CELKEM R T procento z normových požadavků konstrukce Vypracoval: Mgr. Petr Bílek odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 1 nášlapná vrstva 0,010 0,950 0,950 0,011 2 anhydrit 0,050 1,230 1,230 0,041 3 Pe folie 0,000 0,000 4 systémová deska pro podlahové vytápění 0,040 0,038 0,038 1,053 5 tepelná izolace - polystyren EPS 150 S 0,050 0,036 0,036 1,389 6 hydroizolace 0,000 0,000 7 ŽB základová deska, hutněný štěrkopísek 0,000 0,000 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla ve stávajícím stavu není U = 0,352 ΔU = 0,02 U = 0,372 0,00 0,517 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 1

17 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav U rec,20 = 0,30 124% tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO R = 2,52 (m 2. K)/W S3 Podlaha 1. NP se systémovou deskou 18,2 exp. / pl. 44,0 m 2 S7 Strop nad 1.NP 1 betonová mazanina 0,020 1,230 1,230 0,016 2 dřevěný záklop 0,025 0,180 0,180 0,139 3 stropní trámy - vzduchová dutina 0,160 0,000 0,160 4 dřevěné podbití 0,025 0,180 0,180 0,139 5 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,250 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,10 CELKEM R T U = 1,478 ΔU = 0,02 U = 1,498 R = 0,47 (m 2. K)/W S7 Strop nad 1.NP exp. / pl. 14,8 m 2 S7 procento z normových požadavků konstrukce celkový součinitel prostupu tepla tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 1 kačírek 0,000 0,000 2 střešní folie - PVC, podkladní textilie 0,002 0,000 0,000 3 tepelná izolace - polystyren EPS 200 S 0,080 0,035 0,035 2,286 4 spádová vrstva - klínový polystyren tl 300 mm 0,150 0,038 0,038 3,947 5 deska OSB 0,015 0,130 0,130 0,115 stropní hranol 60/240 po cca 625 mm s minerál. iz. tl. 0,190 0,042 0,055 3, mm 7 sádrokartonová deska na dvoj. ocel. rošt 0,013 0,220 0,220 0,057 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO přístavba ze dvora odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) U = 0,100 ΔU = 0,02 U = 0,120 U rec,20 = 0,16 75% 0,10 0,677 v novém stavu se změní typ konstrukce na rovnou střechu R = 8,122 (m 2. K)/W S7 Strop nad 1.NP exp. / pl. 42,1 m 2 šířka / rozpon dřevěných prvků součinitel tepelné vodivosti dřevěných prvků / izolantu λ N ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λ ekv. 0,06 0,625 m 0,18 0,042 W/(m.K) 0,055 W/(m 2.K) S8 Stropní konstrukce nad 2.NP 1 betonová mazanina 0,020 1,230 1,230 0,016 2 dřevěný záklop 0,025 0,180 0,180 0,139 3 stropní trámy - vzduchová dutina 0,160 0,000 0,160 4 dřevěné podbití 0,025 0,180 0,180 0,139 5 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,250 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,10 CELKEM R T celkový součinitel prostupu tepla odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) U = 1,478 ΔU = 0,05 U = 1,528 S8 Stropní konstrukce nad 2.NP exp. / pl. 98,9 m 2 0,10 0,677 S8 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 2

18 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav 1 podstřešní prostor 0,000 0,000 2 minerální vlna 0,060 0,042 0,042 1,429 3 minerální vlna mezi kleštiny (80/180 po 800 mm) 0,180 0,042 0,056 3,226 4 minerální vlna pod kleštiny 0,180 0,042 0,042 4,286 5 parozábrana 0,000 0,000 6 OSB deska 0,015 0,130 0,130 0,115 7 vzduchová mezera 0,000 0,160 8 sádrokartonový podhled 0,013 0,220 0,220 0,057 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce U = 0,106 ΔU = 0,02 U = 0,126 U rec,20 = 0,20 63% S8 Stropní konstrukce nad 2.NP exp. / pl. 86,1 m 2 šířka / rozpon dřevěných prvků součinitel tepelné vodivosti dřevěných prvků / izolantu λ N ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λ ekv. 0,08 0,8 m 0,18 0,042 W/(m.K) 0,056 W/(m 2.K) S10 Šikminy 1 krytina 0,000 2 vzduchová mezera mezi krokvemi 0,200 0,160 3 heraklit 0,050 0,120 0,120 0,417 4 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,000 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,10 CELKEM R T celkový součinitel prostupu tepla U = 1,352 ΔU = 0,05 U = 1,402 S10 Šikminy exp. / pl. 8,3 m 2 S10 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ vodorovná plocha 6,64 cos(alfa) 0,8 1 střešní krytina, latě, kontralatě 0,000 0,000 2 pojistná hydroizolace 0,000 0,000 3 minerální vlna mezi krokve 80/180 tl. 180mm 0,180 0,042 0,054 3,364 4 minerální vlna pod krokve 0,180 0,042 0,042 4,286 5 parozábrana 0,000 0,000 6 OSB deska 0,015 0,130 0,130 0,115 7 vzduchová mezera 0,000 0,160 8 sádrokartonový podhled 0,013 0,220 0,220 0,057 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) U = 0,115 ΔU = 0,02 U = 0,135 U rec,20 = 0,16 84% S10 Šikminy plocha 22,9 m 2 vodorovná plocha 21,7 cos(alfa) 0,8 0,04 0,739 šířka / rozpon dřevěných prvků součinitel tepelné vodivosti dřevěných prvků / izolantu λ N ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λ ekv. 0,08 0,96 m 0,18 0,042 W/(m.K) 0,054 W/(m 2.K) Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 3

19 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav ST1 Stěna z CP vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,450 0,780 0,780 0,577 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,490 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 CELKEM R T ST1 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 polystyren EPS 70 F 0,120 0,040 0,040 3,000 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 U = 0,263 ΔU = 0,00 U = 0,263 U rec,20 = 0,25 105% ST1 Stěna z CP 450 plocha 42,0 m 2 ST2 Stěna z CP 450 ve 2.NP do dvora 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,450 0,780 0,780 0,577 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,490 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 ST2 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 polystyren EPS 70 F - bílý 0,150 0,040 0,040 3,750 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 U = 0,219 ΔU = 0,00 U = 0,219 U rec,20 = 0,25 87,8% ST2 Stěna z CP 450 ve 2.NP do dvora plocha 7,3 m 2 ST3 Předstěny u šikmin do ulice stěna do ulice + ve stav. stavu i do dvora odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) celkový součinitel prostupu tepla U = 1,262 ΔU = 0,05 U = 1,312 ST1 Stěna z CP 450 plocha 50,9 m 2 CELKEM R T NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,450 0,780 0,780 0,577 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,490 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 U = 1,262 0,04 0,792 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,262 ΔU = 0,05 U = 1,312 ST2 Stěna z CP 450 ve 2.NP do dvora plocha 7,4 m 2 CELKEM R T NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce celkový součinitel prostupu tepla odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,04 0,792 0,04 0,792 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 4

20 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav ΔU = 0,05 U = 1,312 ST3 Předstěny u šikmin do ulice plocha 6,9 m 2 ST3 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 zevnitř: sádrokarton 0,013 0,220 0,220 0,057 5 parozábrana 0,000 0,000 6 rošt s minerální izolací 0,050 0,042 0,042 1,190 7 zvenku: polystyren EPS 70 F 0,120 0,040 0,040 3,000 8 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 U = 0,198 ΔU = 0,02 U = 0,218 U rec,20 = 0,25 87% ST3 Předstěny u šikmin do ulice plocha 6,9 m 2 ST4 Stěna CP 300 do podstřeší 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,300 0,780 0,780 0,385 3 zdivo sousedního domu 0,150 0,780 0,780 0,192 tloušťka konstrukce 0,470 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 CELKEM R T ST4 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 zevnitř: sádrokarton 0,013 0,220 0,220 0,057 5 parozábrana 0,000 0,000 6 rošt s minerální izolací 0,120 0,042 0,042 2,857 U = 0,265 ΔU = 0,02 U = 0,285 U rec,20 = 0,25 114% ST4 Stěna CP 300 do podstřeší plocha 47,2 m 2 ST5 Stěny vikýře do dvora NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,300 0,780 0,780 0,385 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,340 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 ST5 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ do podstřeší souseda odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) celkový součinitel prostupu tepla U = 1,163 ΔU = 0,05 U = 1,213 ST4 Stěna CP 300 do podstřeší plocha 7,1 m 2 CELKEM R T NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 4 zevnitř: sádrokarton 0,013 0,220 0,220 0,057 0,13 0,860 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,666 ΔU = 0,05 U = 1,716 ST5 Stěny vikýře do dvora plocha 5,6 m 2 0,04 0,600 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 5

21 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav 5 parozábrana 0,000 0,000 6 rošt s minerální izolací 0,050 0,042 0,042 1,190 7 zvenku: polystyren EPS 70 F - bílý 0,150 0,040 0,040 3,750 8 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 U = 0,178 ΔU = 0,02 U = 0,198 U rec,20 = 0,25 79% ST5 Stěny vikýře do dvora plocha 2,8 m 2 ST6 Stěny vikýře do ulice 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,300 0,780 0,780 0,385 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,340 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 CELKEM R T ST6 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 polystyren EPS 70 0,120 0,040 0,040 3,000 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 U = 0,277 ΔU = 0,00 U = 0,277 U rec,20 = 0,25 111% ST6 Stěny vikýře do ulice plocha 5,6 m 2 ST7 Stěna CP 300 do dvora NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,300 0,780 0,780 0,385 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,340 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 ST7 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 4 polystyren EPS 70 F - bílý 0,150 0,040 0,040 3,750 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 U = 0,229 ΔU = 0,00 U = 0,229 U rec,20 = 0,25 92% celkový součinitel prostupu tepla U = 1,666 ΔU = 0,05 U = 1,716 ST6 Stěny vikýře do ulice plocha 5,6 m 2 CELKEM R T NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) ST7 Stěna CP 300 do dvora plocha 48,3 m 2 0,04 0,600 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,666 ΔU = 0,05 U = 1,716 ST7 Stěna CP 300 do dvora plocha 11,0 m 2 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce 0,04 0,600 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 6

22 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav ST8 Stěna CP 150 k půdě 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,150 0,780 0,780 0,192 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,190 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 CELKEM R T ST8 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ ST8 Stěna CP 150 k půdě plocha není m 2 ST9 Stěna CP 300 k nevyt. prostorům soused. domu 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 plné pálené cihly 0,300 0,780 0,780 0,385 3 zdivo sousedního domu 0,150 0,780 0,780 0,192 tloušťka konstrukce 0,470 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 ST9 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 zevnitř: sádrokarton 0,013 0,220 0,220 0,057 5 parozábrana 0,000 0,000 6 rošt s minerální izolací 0,050 0,042 0,042 1,190 U = 0,475 ΔU = 0,02 U = 0,495 U rec,20 = 0,40 124% ST9 Stěna CP 300 k nevyt. prostorům soused. domu plocha 13,3 m 2 ST10 Stěna CP 300 k půdě 1 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 zdivo z CP 0,300 0,780 0,780 0,385 3 vápenná omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,340 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 ST10 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) celkový součinitel prostupu tepla U = 2,009 ΔU = 0,05 U = 2,059 ST8 Stěna CP 150 k půdě plocha 25,0 m 2 CELKEM R T v novém stavu není odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) celkový součinitel prostupu tepla U = 1,163 ΔU = 0,02 U = 1,183 ST9 Stěna CP 300 k nevyt. prostorům soused. domu plocha 12,9 m 2 CELKEM R T NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) ST10 Stěna CP 300 k půdě plocha není m 2 0,13 0,498 0,13 0,860 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,449 ΔU = 0,05 U = 1,499 ST10 Stěna CP 300 k půdě plocha 28,8 m 2 v novém stavu není 0,13 0,690 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 7

23 orientace/ patro Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - otvorové výplně vnější rozm. (m) šířka výška Okna a dveře - stáv. Uw (W/m 2.K) počet plocha oken Aw (m2) výplní SV/1 1,48 1,55 2,40 2 4, SV/1 1,49 1,36 2,40 1 2, CP 450 2/SV 1,79 1,31 2,40 1 2, CP 450 JZ/1 1,97 1,52 2,40 3 9, CP 450 JZ/2 1,97 1,52 2,40 1 3, CP 450 SV/2-půda 0,90 1,90 2,40 1 1,7 půda okna celkem 2, ,6 dveře SV/1 0,80 1,90 2,4 1 1,5 dvůr JZ/1 1,20 2,00 2,4 1 2,4 vstup dveře celkem výplně celkem 2,4 2 3,9 26,5 pozn. orientace/ patro vnější rozm. (m) Okna a dveře - návrh Uw (W/m 2.K) počet plocha oken Aw (m2) pozn. šířka výška výplní S/1 3,00 2,35 0, , SV/2 2,25 1,10 0,90 3 7, JZ/1 1,50 1,50 0,90 3 6, CP 450 JZ/2 1,96 1,40 0,90 1 2, JZ/2/SO 0,78 1,40 0,96 3 3, okna celkem 12 34,3 z toho nová okna (zaokr.) 12 34,30 34,2 dveře JZ/1 1,45 2,40 1,07 1 3,5 vstup dveře celkem 0 3,5 z toho nové dveře okna (zaokr.) 0 3,48 3,5 Výpočet součinitelů prostupu tepla oken - NÁVRH: pohledová šířka profilu v ostění/nadpraží pohled šířka parapetního profilu pohled šířka dělící příčky - orientační solární faktor součinitel prostupu tepla zasklení Ug součinitel prostupu tepla rámu Uf lineární čin. prost. tepla dist. rámečku Psi,g orientace/ patro vnější rozm. (m) šířka výška počet dělení výplně plocha skla Ag (m2) plocha rámu Af (m2) 0,125 m 0,125 m 0,125 m 0,43 0,6 W/(m2.K) 1,20 0,040 W/(m.K) délka dist. rámečku L (m) plocha zasklení (%) Uw (W/m 2.K) referenční 1,23 1,48 1 1,21 0,62 4,42 66% 0,90 pohledová šířka profilu v ostění (boční) pohled šířka profilu v nadpraží (horní) pohled šířka parapetního profilu (spodní) solární faktor součinitel prostupu tepla výplně Ug součinitel prostupu tepla rámu Uf Výpočet součinitelů prostupu tepla dveří - NÁVRH: 0,200 0,200 0,200 0,43 0,7 1,30 m m m W/(m2.K) Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 1

24 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - otvorové výplně lineární čin. prost. tepla dist. rámečku Psi,g orientace/ patro vnější rozm. (m) šířka výška počet dělení výplně plocha skla Ag (m2) plocha rámu Af (m2) 0,040 délka dist. rámečku L (m) W/(m.K) plocha zasklení (%) Uw (W/m 2.K) referenční 1,10 2,20 1 1,26 1,16 5,00 52% 1,07 Výpočet součinitelů prostupu tepla střešních oken NÁVRH pohledová šířka profilu v ostění (boční) pohled šířka profilu v nadpraží (horní) pohled šířka parapetního profilu (spodní) pohled šířka dělící příčky - orientační solární faktor 0,135 0,183 0,183 0,000 0,30 m m m m součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,6 W/(m2.K) součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,20 lineární čin. prost. tepla dist. rámečku Psi,g 0,040 W/(m.K) orientace/ vnější rozm. (m) počet plocha plocha délka dist. plocha Uw patro šířka výška dělení skla Ag rámu Af rámečku L zasklení (W/m 2.K) referenční 1,14 1,40 1 0,900 0,696 3,808 56% 0,96 Otvorové výplně nevytápěných prostor popis vnější rozm. (m) plocha Uw oken Aw (W/m 2.K) počet šířka výška (m2) výplní NÁVRH U SV/T7 2,10 0,40 2,40 1 0,8 1,20 do garáže 1.11 SV/T7 0,60 0,40 2,40 1 0,2 SV/T7 1,80 0,40 2,40 2 1,4 SZ/T7 0,60 0,40 2,40 1 0,2 JZ/T7 2,40 0,60 2,40 2 2,9 JZ/T8 1,50 2,00 2,40 1 3,0 JZ/T7 0,90 0,60 2,40 2 1,1 Otvorové výplně celkem 10 9,7 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 2

25 RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle EN ISO 13790, EN ISO a EN ISO Energie 2016 RD Humpolíková Název úlohy: Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bílek Zakázka: Datum: 7/5/2017 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9 únor 28-0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2 březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9 duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7 květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7 červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3 červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5 srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3 září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6 říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4 listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5 únor 28-0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6 březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9 duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0 květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3 červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1 červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2 srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2 září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8 říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1 listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Obsazenost zóny: Uvažovaný počet osob v zóně: Objem z vnějších rozměrů: RD Humpolíková jiná než nová obytná budova rodinný dům změna stávající budovy 40,0 m2/osobu 5,7 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 768,0 m3 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 1

26 Podlah. plocha (celková vnitřní): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH 227,7 m2 259,1 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 525 W... odvozeny pro produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky požadovanou osvětlenost: 90,0 lx měrný příkon osvětlení: 0,05 W/(m2.lx) činitel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním světle 1,0 roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 900 / 600 h prům. účinnost osvětlení: 15 % trvalá přídavná tepelná ztráta: 0,0 W Potřeba tepla na přípravu TV: 15653,68 MJ/rok... odvozeno pro denní potřebu teplé vody: 40,0 l/(osobu.den) roční potřebu teplé vody: 83,2 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: Zdroje tepla na vytápění v zóně 0,0 MJ/rok Teplovzdušné vytápění: ne Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: Název zdroje tepla: plynový kondenzační kotel (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 85,0 % Účinnost sdílení/distribuce: 95,0 % / 100,0 % Příkon čerpadel vytápění: 0,0 W (prům. roční příkon) Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: Plynovým kondenzační kotel (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 95,0 % Účinnost zpětného získávání tepla: 0,0 % Objem zásobníku TV: 120,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 6,8 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 39,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 29,0 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 575,232 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 74,9 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 56,948 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K] S7 42,1 0,120 1,00 5,052 0,240 S8 86,1 0,126 1,00 10,849 0,300 S10 22,9 0,135 1,00 3,092 0,240 ST1 42,0 0,263 1,00 11,046 0,300 ST2 7,3 0,219 0,40 0,639 0,300 ST3 6,9 0,218 1,00 1,504 0,300 ST4 47,2 0,285 1,00 13,452 0,300 ST5 2,8 0,198 1,00 0,554 0,300 ST6 5,6 0,277 1,00 1,551 0,300 ST7 48,3 0,229 1,00 11,061 0,300 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 2

27 RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH ST9 13,3 0,495 1,00 6,584 0,600 JZ/1 - DV 3,48 (1,45x2,4 x 1) 1,070 1,00 3,724 1,700 JZ/2 střešní okna 3,28 (0,78x1,4 x 3) 0,960 1,00 3,145 1,400 JZ/2 2,74 (1,96x1,4 x 1) 0,900 1,00 2,470 1,500 JZ/1 6,75 (1,5x1,5 x 3) 0,900 1,00 6,075 1,500 SV/2 7,43 (2,25x1,1 x 3) 0,900 1,00 6,682 1,500 S/1 14,1 (3,0x2,35 x 2) 0,900 1,00 12,690 1,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tim=20 C. Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,02 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 100,169 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 7,245 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: S3 Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 44,0 m2 Exponovaný obvod podlahy: 18,2 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,55 m Tepelný odpor podlahy: 2,52 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,04 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,3 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,026 W/mK Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy: 0,372 W/m2K Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K Činitel teplotní redukce b: 0,63 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,232 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 10,224 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 7,978 do 33,735 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 11,345 / 5,309 W/K 2. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: S1 Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 106,0 m2 Exponovaný obvod podlahy: 9,7 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,55 m Tepelný odpor podlahy: 2,411 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,1 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,04 W/mK Hloubka okrajové izolace: 0,3 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,028 W/mK Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy: 0,387 W/m2K Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K Činitel teplotní redukce b: 0,35 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,135 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 14,272 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 9,08 do 68,61 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 28,104 / 2,912 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 24,495 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 3,000 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 17,058 do 102,345 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Zeměpisná šířka lokality: 45,0 st. sev. šířky Markýza Levá stěna Pravá stěna Celk. Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 3

28 RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH JZ/1 - DV JZ , ,000 JZ/2 střešní okna JZ , ,000 JZ/2 JZ , ,000 JZ/1 JZ , ,000 SV/2 SV , ,000 S/1 S , ,000 Okolí / Horiz. Celkový Způsob stanovení Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění JZ/1 - DV JZ ,600 0,600 přímé zadání uživatelem JZ/2 střešní okna JZ ,900 0,900 přímé zadání uživatelem JZ/2 JZ ,900 0,900 přímé zadání uživatelem JZ/1 JZ ,600 0,600 přímé zadání uživatelem SV/2 SV ,900 0,900 přímé zadání uživatelem S/1 S ,600 0,600 přímé zadání uživatelem Vysvětlivky: F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace JZ/1 - DV 3,48 0,43 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) JZ/2 střešní okna 3,28 0,3 0,56/0,44 1,00/1,00 0,9 JZ (34 ) JZ/2 2,74 0,43 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 JZ (90 ) JZ/1 6,75 0,43 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) SV/2 7,43 0,43 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SV (90 ) S/1 14,1 0,43 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 S (90 ) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 391,5 626,6 1081,1 1548,1 1849,3 1859,3 Měsíc: Zisk (vytápění): 1803,8 1744,1 1202,8 915,2 479,1 318,4 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: RD Humpolíková 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: --- Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,948 W/K 110,415 W/K 24,495 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 191,858 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 10,521 1, ,391 2,005 1, ,0 8, ,993 1, ,627 1,986 0, ,0 7, ,170 1, ,081 2,503 0, ,0 5, ,904 1, ,548 2,851 0, ,0 3, ,655 1, ,849 3,135 0, ,0 0, ,263 1, ,859 3,084 0,665 19,6 0, ,445 1, ,804 3,070 0,471 0, ,492 1, ,744 3,030 0,492 0, ,446 1, ,203 2,513 0,918 86,9 1, ,006 1, ,915 2,333 0, ,0 3,692 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 4

29 RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH 11 8,134 1, ,479 1,932 0, ,0 6, ,675 1, ,318 1,924 1, ,0 7,752 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 44,223 GJ Roční energetická bilance výplní otvorů: Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max JZ/1 - DV JZ 1,352 1,559 1,269 0,94-3,8 0,8 JZ/2 střešní okna JZ 1,142 1,756 1,388 1,22-5,3 0,8 JZ/2 JZ 0,897 1,844 1,500 1,67-6,4 0,5 JZ/1 JZ 2,206 3,023 2,460 1,12-3,9 0,6 SV/2 SV 2,427 2,830 2,180 0,90-4,2 0,8 S/1 S 4,609 2,808 2,184 0,47-1,7 0,8 Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využitelné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem denostupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 10, ,602 0, , , ,580 0, , , ,602 0, , , ,594 0, , , ,602 0, , , ,594 0, , ,602 0, , ,602 0, , , ,594 0, , , ,602 0, , , ,594 0, , , ,602 0, ,906 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 79,464 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 134,9 W/K 512,3 m2 0,37 W/m2K 0,26 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,67 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok větráním Hv: ,948 29,68 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,495 12,77 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,246 5,34 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,169 52,21 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 173,4 46,391 24,18 % Střecha: 151,1 18,992 9,90 % Podlaha: 150,0 24,495 12,77 % Otvorová výplň: 37,8 34,786 18,13 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 5

30 RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 191,858 W/K 768,0 m3 0,25 W/m3K 18,4 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 134,9 W/K 512,3 m2 0,37 W/m2K 0,26 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 44,223 GJ 12,284 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 768,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 259,1 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 16,0 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 47 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 10, ,602 0, , , ,580 0, , , ,602 0, , , ,594 0, , , ,602 0, , , ,594 0, , ,602 0, , ,602 0, , , ,594 0, , , ,602 0, , , ,594 0, , , ,602 0, ,906 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané energie: Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 54,766 GJ 15,213 MWh 59 kwh/m2 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: Dodaná energie na vytápění za rok EP,H: 54,766 GJ 15,213 MWh 59 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F: Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 19,171 GJ 5,325 MWh 21 kwh/m2 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W: 19,171 GJ 5,325 MWh 21 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 5,528 GJ 1,535 MWh 6 kwh/m2 Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L: 5,528 GJ 1,535 MWh 6 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 79,464 GJ 22,073 MWh 85 kwh/m2 Měrná dodaná energie budovy Celková roční dodaná energie: 22,073 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 768,0 m3 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 6

31 RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 259,1 m2 Měrná dodaná energie EP,V: 28,7 kwh/(m3.a) Měrná dodaná energie budovy EP,A: 85 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, kusové dřevo/štěpka /biomasa 0,1 1,1 0, zemní plyn 1,1 1,1 0, ,2 16,7 16,7 3,0 5,3 5,9 5,9 1,1 SOUČET 15,2 16,7 16,7 3,0 5,3 5,9 5,9 1,1 Energo- Faktory Osvětlení Pom.energie nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 1,1700 1,5 4,6 4,9 1, kusové dřevo/štěpka /biomasa 0,1 1,1 0, zemní plyn 1,1 1,1 0, SOUČET 1,5 4,6 4,9 1, Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, kusové dřevo/štěpka /biomasa 0,1 1,1 0, zemní plyn 1,1 1,1 0, SOUČET Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny nositel transformace MWh/a t/a MWh/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, kusové dřevo/štěpka /biomasa 0,1 1,1 0, zemní plyn 1,1 1,1 0, SOUČET Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární energie v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární energie v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] elektřina ze sítě 1,535 4,606 4,913 1,796 kusové dřevo/štěpka /biomasa zemní plyn 20,538 22,592 22,592 4,108 SOUČET 22,073 27,198 27,505 5,904 Vysvětlivky: Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Měrná primární energie a emise CO2 budovy Emise CO2 za rok: 5,904 t Celková primární energie za rok: 27,505 MWh 99,018 GJ Neobnovitelná primární energie za rok: 27,198 MWh 97,913 GJ Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 768,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 259,1 m2 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 7,7 kg/(m3.a) Měrná celková primární energie E,pC,V: 35,8 kwh/(m3.a) Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V: 35,4 kwh/(m3.a) Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 23 kg/(m2.a) Měrná celková primární energie E,pC,A: 106 kwh/(m2.a) Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 105 kwh/(m2.a) Energie 2016, (c) 2016 Svoboda Software Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 7

32 RD Otnice 263 protokol výpočtu Uem a Ea NÁVRH VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY MPO ČR č. 78/2013 Sb. Název úlohy: RD Humpolíková Rekapitulace vstupních dat: Celková roční dodaná energie: 22,073 MWh Neobnovitelná primární energie: 27,198 MWh Celková energeticky vztažná plocha: 259,1 m2 Druh budovy: rodinný dům Typ hodnocení: změna dokončené budovy Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla ( 6) Požadavek: ref. prům. souč. prostupu tepla U,em,R = pro zatřídění do klasif. třídy se použije Výsledky výpočtu: průměrný součinitel prostupu tepla U,em: U,em < U,em,R... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Klasifikační třída: Požadavek na celkovou dodanou energii ( 6) Požadavek: ref. měrná dodaná energie EP,A,R: pro zatřídění do klasif. třídy se použije Výsledky výpočtu: měrná dodaná energie EP,A: EP,A < EP,A,R... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Klasifikační třída: 0,37 W/m2K 0,30 W/m2K 0,26 W/m2K C (úsporná) 160 kwh/(m2.a) 135 kwh/(m2.a) 85 kwh/(m2.a) Požadavek na neobnovitelnou primární energii ( 6) Požadavek: ref. měrná neob. prim. energie E,pN,A,R: pro zatřídění do klasif. třídy se použije Výsledky výpočtu: měrná neob. prim. energie E,pN,A: E,pN,A < E,pN,A,R... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Klasifikační třída: B (velmi úsporná) 182 kwh/(m2.a) 159 kwh/(m2.a) 105 kwh/(m2.a) B (velmi úsporná) Informativní přehled klasifikačních tříd pro dílčí dodané energie: Vytápění: B (velmi úsporná) Příprava teplé vody: B (velmi úsporná) Osvětlení: C (úsporná) Energie 2016, (c) 2016 Svoboda Software Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 8

33

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

5549/ Bánov. Rodinný d m

5549/ Bánov. Rodinný d m 5549/13 687 54 Bánov Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 Polešovice 526 vojtech.bilek@seznam.cz 776021958 8.7.2017 68737 Polešovice 5549/13, 687 54 Bánov Bánov 5549/13 Martin Sv tinský Nad Hájkem 878,

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu podle knihy K. Staňka Fotovoltaika pro budovy, Grada 2012 Energie 2016 ČOD Název úlohy:

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PASIVNÍ DŮM BEROUN Č.P. 459/129, K.Ú. BEROUN 602868 Zpracoval: Ing. Ondřej Malý, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m p.. 666/561; k. ú. Veselí - Pedmstí 698 01 Veselí nad Moravou Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 10. 7. 2015 687 37 Polešovice 526 p.. 666/561; k.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m p.. 548; k. ú. Prace 664 58 Prace Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 26. 4. 2017 687 37 Polešovice 526 p.. 548; k. ú. Prace, 664 58 Prace Prace 548

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Rodinný dům, Třešňová č.p. 1694,

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Zlonická 703, Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Projektování, poradenství, inženýrská činnost ve stavebnictví Energetické hodnocení budov, technická zařízení a instalace Stavby s nízkou energetickou náročností a úsporná opatření PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Chaloupky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Lány 1359-1361

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: 777 338 714, e-mall: zdenek.janyr@tiscall.cz Datum: Březen 2016

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s.

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s. "'! POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4, Olomouc, 77200 ZČ:_ ČS: POS 0014_80 NA CHMELNICI Obsah

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům KYTLICKÁ parcelní číslo 1121/2 Celková podlahová plocha: 18 832,2 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Návrhový stav Způsob výpočtu SFŽP ČR NZÚ Nová zelená úsporám Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více