Rozdělení transformátorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdělení transformátorů"

Transkript

1 Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní Zkušební Měřící Použití transformátoru Spojují rovnoměrně systémy s různým jmenovitým napětím. Pro provoz na silničním, železničním podvozku. Pro odporový nebo indukční ohřev. K napájení odporových obloukových pecí. K svařování elektrickým obloukem. K udržování elektrického oblouku. K rozmrazování potrubí velkým proudem a malým napětí. Řízení napětí nebo fázového posunu. Ke spouštění elektrických motorů. K provozu ve výbušném prostředí. Pro napájení obvodu, které mají být odděleny od rozvodné sítě Na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím (48, 24, 12 V) K napájení usměrňovačů, které kromě transformace napětí zajišťují změnu počtu fází, aby usměrněný proud měl co nejmenší dovolené zvlnění. K napájení trolejového vedení a střídavé trakce. Na lokomotivách se napájejí střídavým proudem hlavní i pomocné obvody Speciálně upravené například pro zkratové zkoušky či zkoušky vysokých napětí různých rozvodných zařízení. Pro měření vysokých napětí a proudů.

2 1. Autotransformátory Zvláštní transformátory jsou transformátory, u kterých se pro primární i sekundární vinutí používá stejná cívka z mechanického hlediska jde vlastně o cívku na železném jádře s odbočkou pro primární a pro sekundární vinutí nevýhodou je, že při takové konstrukci přicházíme o galvanické oddělení primárního a sekundárního vinutí odbočka sekundárního vinutí může být realizována pomocí pohyblivého jezdce, přičemž nastavením tohoto jezdce je pak možné regulovat velikost sekundárního napětí tento jezdec může být nastavován elektrickým pohonem - odtud zřejmě pochází název autotransformátor - ve smyslu automatický transformátor autotransformátory často najdeme v elektrických laboratořích, kde se používají jako regulovatelné zdroje střídavého napětí používá se také v dopravě při pohonu trakčních kolejových vozidel (elektrických lokomotiv), kde se využívá především menší hmotnost tohoto typu transformátoru převod autotransformátoru:

3 výkon je z primáru na sekundár přenášen dvojí formou: a) galvanicky b) magnetickým tokem u autotransformátoru definujeme 2 výkony: a) výkon průchozí S p je celkový přenesený výkon při zanedbání ztrát b) výkon typový S t je výkon přenesený magnetickým polem a odpovídá indukovanému rozdílu napětí na tento výkon je třeba dimenzovat magnetický obvod pro poměr těchto výkonů platí vztah: do vzorce vždy dosazujeme tak, aby U 2 U 1

4 proud I 1 protéká vinutím jen v části Aa ve společné části protéká menší proud pro normální transformátor platí proud ve společné části transformátoru: průchozí výkon se na výstup přenáší formou: a) typového výkonu (magnetický přenos)

5 ) b) elektrického výkonu (galvanický přenos) 2. Svářecí transformátory mohou být dvojího provedení: a) na odporové svařování je potřeba velmi malé napětí (4 V - 12 V) a velký proud (1 ka ka) b) k obloukovému svařování k zapálení oblouku se používá asi 40 V - 70 V k udržení oblouku se používá napětí nižší kolem 20 V - 40 V odpor má zápornou charakteristiku, že při zapálení oblouku klesne napětí, ale zvětší se proud a naopak velikost proudu se reguluje oddalováním, vysouváním nebo natáčením magnetického obvodu svařovací transformátor má na výstupní straně nejvíce jeden závit z lité mědi, který má kanálky, ve kterých protéká chladící voda velikost proudu se řídí pomocí odboček na primární straně velké svařovací transformátory odbočky nemají, za to mají autotransformátor, který slouží pro regulaci proudu

6 3. Přístrojové transformátory slouží k oddělování elektrických obvodů dělí se na měřící a jistící měřící transformátory dělíme na: A. měření napětí měřícím transformátorem na napětí napájíme Voltmetr při měření velkého střídavého napětí

7 je to transformátor o malém výkonu s malým napětím nakrátko potom poměr vstupního a výstupního napětí bude konstantní a bude roven poměru počtu závitů vstupního a výstupního vinutí jelikož je konstruován s velmi malým napětím nakrátko, nesmí se jeho výstupní obvod nikdy spojit nakrátko proto se transformátor jistí na primární i sekundární straně pojistkami je-li transformátor zapojen do sítě VN, musí být jeden bod jeho výstupního obvodu dobře uzemněn základní veličiny charakterizující transformátor napětí: a) jmenovitý převod: poměr jmenovitého vstupního a výstupního napětí b) chyba převodu: chyba převodu v %, bývá U < 0,2% c) chyba úhlu U : je to úhel mezi fázory vstupního a výstupního napětí vyjádřený v uhlových minutách

8 B. měření proudu měřícím transformátorem na proud napájíme Ampérmetr při měření velkého střídavého proudu při měření se zapojuje vstupní vinutí do série se zátěží, jejíž proud se má měřit na svorky výstupního napětí se připojuje Ampérmetr transformátor proudu je navržen jako transformátor ve stavu nakrátko a proto: a) nesmí se nikdy výstupní obvod transformátoru rozpojit vstupní proud by jádro přetížil a to by se nebezpečně zahřálo do výstupního vinutí by se indukovalo vysoké napětí a ohrozilo by bezpečnost obsluhy chceme-li například vyměnit Ampérmetr, musíme svorky výstupního napětí spojit nakrátko b) nesmí se do výstupního obvodu transformátoru proudu zapojovat pojistky je-li transformátor zapojen do sítě VN, musí být z bezpečnostních důvodů jeden bod jeho výstupního obvodu dobře uzemněn základní veličiny charakterizující transformátor proudu:

9 a) jmenovitý převod: poměr jmenovitého vstupního a výstupního napětí b) chyba převodu: chyba převodu v %, bývá I < 0,2% c) jmenovitý dynamický proud: je největší velikost vstupního proudu kterou je možné bez poškození transformátoru připojit d) nadproudové číslo: je násobek jmenovitého proudu, při němž chyba přesáhne 10% e) jmenovitý tepelný proud: je efektivní hodnota vstupního proudu, kterou transformátor s výstupem nakrátko snese po dobu jedné sekundy, aniž se vzniklým teplem kterákoliv jeho část poškodí 4. Jistící transformátory slouží k napájení ochran zabezpečující provoz nebo omezují poruchy elektrických strojů a zařízení. 5. Pecové transformátory

10 slouží pro elektrické obloukové nebo indukční (nízkofrekvenční) pece výstupní napětí bývá od 4 V V o výkonu 10 kw - 80 MW výstupním vinutí z měděných pásů nebo trubek protéká chladící voda v indukčních (nízkofrekvenčních) pecí je transformátor součástí pece na jádru je pouze vstupní vinutí, výstupní vinutí s jedním závitem tvoří tavenina Schématické značení transformátorů a) odolné proti zkratu mají velké zkratové napětí b) jištěné proti zkratu

11 opatřeny tavnou pojistkou, nadproudovým jističem c) oddělovací mají galvanicky oddělená primární a sekundární vinutí d) přístrojové pro napájení přístrojů e) zapalovací k zapálení plynu nebo topného oleje v topných systémech f) ochranné jako zdroje malého bezpečného napětí 1. pro hračky výstup max. 24 V, výkon menší jak 100 W 2. zvonkové výstup max. 24V, odolné proti zkratu 3. pro ruční svítilny ochranná izolace, izolace proti stříkající vodě 4. pro lékařské přístroje např. endoskop: výstup max. 6 V Štítek transformátoru

12 Podle použití 1. Energetické a) blokový generátor elektrárny na vedení VVN b) distribuční - z vedení VVN/VN ke spotřebiteli 2. Napájecí pro transformaci napětí NN na malé napětí 3. Bezpečnostní jako napájecí, ale se zajištěnou izolační pevností 4. Rozptylový pro svařování, napájení výbojek a speciální aplikace 5. Regulační autotransformátory, ferorezonanční stabilizátory 6. Měřící napěťové, proudové, kombinované

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více