1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem"

Transkript

1 Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud 0,45 A při frekvenci 60 Hz. Kapacitní reaktance X C πfc π ,6 Ω. Napětí na ideálním kondenzátoru C X C 65,5. 0,45 9,37 V. Obr.. deální kondenzátor v obvodu se střídavým proudem Obr.. Znázornění veličin v obvodu s ideálním kondenzátorem a) časový průběh proudu a napětí b) fázorový diagram Příklad k řešení:. Stanovte proud procházející ideální cívkou, která má 50 závitů, délku 8 cm, průřez jádra 5 cm. Jádro cívky má při jmenovitém proudu relativní permeabilitu µ r 640. deální cívka je připojena ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 50 Hz. [0,63 A]

2 .3. Složené obvody se střídavým proudem Příklad : V sériovém spojení ideálního rezistoru a ideální cívky stanovte impedanci obvodu, napětí zdroje a úhel fázového posunu. Odpor ideálního rezistoru je 85Ω, indukčnost ideální cívky 0,6 H. Obvodem prochází proud, A při frekvenci 50 Hz. ndukční reaktance X L πfl π ,6 88,5 Ω. mpedance obvodu Z R + X L Napětí zdroje ,5 06,78 Ω. Z 06,78., 48,4 V. Pro výpočet úhlu fázového posunu zvolíme goniometrickou funkci tg φ X L 88,,, potom φ 65,7. R 855 Obr. 3. Schéma zapojení Obr. 4. Fázorový diagram Obr. 5. Schéma obvodu s L a R obvodu s L a R v sérii skutečné v sérii a) řídicí veličina proud cívky b) řídicí veličina napětí

3 3 Příklad 3: V sériovém spojení RLC je odpor ideálního rezistoru 60 Ω, indukčnost ideální cívky 0,94 H a kapacita ideálního kondenzátoru 40 µf. Stanovte napětí na jednotlivých prvcích, napětí zdroje a úhel fázového posunu. Proud procházející obvodem je 0,65 A při frekvenci 50 Hz. Nejdříve vypočteme indukční a kapacitní reaktanci X L πfl π ,94 95,3 Ω, X C πfc π ,58 Ω. Napětí na jednotlivých prvcích podle Ohmova zákona R R 60. 0,65 04 V, L X L 95,3. 0,65 9,95 V, C X C 79,58. 0,65 5,73 V. Obr. 6. Schéma zapojení obvodu s R, L a C v sérii Obr. 7. Fázorový diagram obvodu s R, L a C v sérii Napětí zdroje je dáno fázorovým součtem všech napětí ( ) R + L C 04 + (9,95 5,73) 74,6 V. Úhel fázového posunu L C 9,95 5,73 φ arctg arctg 53,47º. 04 R

4 4 Příklad 4: Analogicky přistupujeme k řešení paralelních obvodů. Ke zdroji střídavého napětí 4 V s frekvencí 00 Hz je připojen paralelní obvod tvořený ideálním rezistorem, ideální cívkou a ideálním kondenzátorem. Odpor ideálního rezistoru je 50 Ω, indukčnost ideální cívky je 48 mh a kapacita ideálního kondenzátoru je 40 µf. Vypočítejte proudy všemi prvky i celkový proud, dále admitanci a impedanci obvodu a fázový posun mezi celkovým proudem a napětím. Vodivost ideálního rezistoru G. 0 - S. R 50 ndukční susceptance ideální cívky B L πfl π , 048 6, S, kapacitní susceptance ideálního kondenzátoru 6 B C πfc π S. Proudy procházející jednotlivými prvky R G.0.4 0,48 A, 3 L BL 6, ,4 A,

5 5 C BC 5.0.4, A. Velikost celkového proudu ( ) R + C L 0,48 + (, 0,4) 0,93 A. Admitance obvodu Y G + ( B ) C BL (.0 3 ) + (5.0 6,6.0 ) S. mpedance obvodu Z 5,7Ω. Y Úhel fázového posunu vypočteme pomocí goniometrického vztahu 3 BC BL 5.0 6,6.0 tgϕ, 67 G.0 z toho úhel ϕ 59,09. Příklady k řešení:. Skutečná cívka s indukčností 0 mh a odporem 80 Ω je připojena ke zdroji střídavého napětí a prochází jí proud A při frekvenci 00 Hz. Stanovte impedanci obvodu, napětí zdroje, napětí na indukčnosti a odporu a fázový posun mezi napětím a proudem. [50 Ω; 300 V; 53,84 V; 60 V; 57,77 ] 3. Připojíme-li skutečnou cívku s odporem 50 Ω ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 50Hz, prochází jí proud 0,7 A. Stanovte indukčnost cívky. [0,474 H] 4. deální kondenzátor s kapacitou 6 µf a rezistor s odporem 400 Ω jsou spojeny do série a připojeny na napětí 0 V a frekvencí 50 Hz. rčete impedanci obvodu, proud procházející obvodem, napětí na ideálním kondenzátoru a rezistoru a fázový posun mezi napětím a proudem. [446,74 Ω; 0,49 A; 97,48 V;96 V; 6,44º] 5. Připojíme-li skutečnou cívku ke zdroji stejnosměrného napětí 0 V, prochází jí proud,5 A. Po připojení této skutečné cívky ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 50 Hz, prochází cívkou proud A. Vypočítejte indukčnost cívky. [9,55 mh]

6 6 6. Ke zdroji střídavého napětí je připojeno sériové spojení ideálního kondenzátoru s kapacitou 70 µf a rezistoru s odporem 30Ω. Obvodem prochází proud 4 A při frekvenci 50Hz. Stanovte impedanci obvodu, napětí zdroje, napětí na ideálním kondenzátoru a rezistoru a fázový posun mezi napětím a proudem. [54,47 Ω; 7,88 V; 8,88 V; 0 V; 56,58º] 7. Rezistor s odporem 60 Ω a ideální kondenzátor jsou v sériovém řazení připojeny ke zdroji střídavého napětí 0 V s frekvencí 00 Hz. Obvodem prochází proud 0,5 A. Stanovte kapacitu ideálního kondenzátoru. [8,89 µf] 8. Ke zdroji se střídavým napětím je připojeno sériové spojení rezistoru s odporem 6 Ω, ideální cívky s indukčností,7 mh a ideálního kondenzátoru s kapacitou 6,5 µf. Obvodem prochází při frekvenci 500 Hz proud 00 ma. rčete impedanci obvodu, napětí zdroje, napětí na všech prvcích obvodu a fázový posun mezi napětím a proudem. [0 Ω; V;, V; 0,8 V;,4 V; 53,3º] 9. Sériový obvod tvoří rezistor s odporem 30 Ω, ideální kondenzátor s kapacitou 45µF a ideální cívka. Napětí zdroje je 0 V, frekvence 50 Hz. Obvodem prochází proud 4 A. Stanovte indukčnost ideální cívky (X L > X C ). [0,37 H] 0. Admitance paralelního spojení rezistoru a ideální cívky je,9 ms. Rezistor má odpor kω. Celkový proud je 385 ma při frekvenci,5 khz. Stanovte indukčnost ideální cívky, svorkové napětí obvodu, proudy ve větvích a fázový posun. [66,3 mh; 0,63 V; 0 ma; 34 ma; 58,05º]. Při paralelním spojení rezistoru s odporem 6,5 Ω a ideálního kondenzátoru s kapacitou 3,8 µf se odebírá ze zdroje proud 00 ma při frekvenci 5 khz. Rezistorem prochází proud 80 ma. Vypočítejte napětí zdroje, proud procházející ideálním kondenzátorem, admitanci a impedanci obvodu a fázový posun. [0,5 V; 60 ma; 0, S; 5 Ω; 36,86º]. Paralelní spojení rezistoru s odporem 0 Ω, ideální cívky s indukčností 40 mh a ideálního kondenzátoru s kapacitou 5 µf je připojeno ke zdroji střídavého napětí s frekvencí 00 Hz. Celkový proud procházející obvodem je,9 A. Stanovte proudy všemi prvky obvodu, napětí zdroje, impedanci, admitanci a fázový posun. [0,99 A;,37 A; 0,74 A; 9,9 V; 6,73 Ω; 5,94 ms; 58,6º] 3. Při paralelním spojení rezistoru s odporem 60 Ω, ideálního kondenzátoru a ideální cívky je celkový proud 4 A. Proud procházející rezistorem je,4 A, proud procházející ideálním kondenzátorem je,6 A. Stanovte proud procházející ideální cívkou a její indukčnost. Frekvence je 50 Hz ( L > C ). [4,8 A; 96 mh] Příklad 5: Vypočítejte proudy v jednotlivých větvích, celkový proud a impedanci v obvodu zapojeného podle obr. a). Odpory rezistorů jsou R 40Ω, R 50 Ω, indukčnost ideální cívky je L 5 mh, kapacita ideálního kondenzátoru C µf. Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí 50 V, frekvence je f 600 Hz.

7 7 ndukční reaktance X L πfl. π ,84Ω mpedance větve. kterou prochází proud Z R + X ,84 44, Ω L Proud 50 5,65 A Z 44, Fázový posun R cosϕ Z 40 44, ϕ 5, Kapacitní reaktance 0,90477 X 3,6 C 6 πfc. π Ω mpedance větve, kterou prochází prou Z R + X ,6 83 Ω C Proud 50 0,883 A Z 83 Fázový posun R cosϕ Z ϕ , 94 0,88339

8 8 Z fázorového diagramu na obr. b) vypočteme celkový proud pomocí kosinové věty ( ϕ + ϕ ) 80 ( 5,3 + 7,9) 6, γ 80 8 ( 0,6) 6, + cosγ 5,65 + 0,883.5,65.0,883 mpedance obvodu 50 Z 40,9 Ω. 6, Příklad k řešení: 4. rčete proud, celkový proud, napětí zdroje střídavého napětí a impedanci obvodu zapojeného podle obr. 3 a). Skutečná cívka má odpor 5 Ω, indukčnost 0,05 H. deální kondenzátor má kapacitu 60 µf a prochází jím proud,8 A, frekvence je 00 Hz. [,37 A; 0,8 A; 47,73 V; 58,9 Ω] A.4. Výkon střídavého proudu, účiník Příklad 6: V obvodu skutečné cívky je proud dodávaný zdrojem,8 A při napětí 0 V a frekvenci 50 Hz. Odpor vinutí je 8 Ω. Stanovte indukčnost skutečné cívky. Zdánlivý výkon S 0.,8 396VA. Činný výkon výkon na činném odporu P R 8.,8 90,7W. Jalový výkon z trojúhelníka výkonů Q S P ,7 385VAr.

9 9 ndukční reaktance z jalového výkonu na cívce Q X L Q 385 X L 8,8 Ω.,8 ndukčnost skutečné cívky L X 8,8 L 0,378 πf π.50 H. Příklady k řešení: 5. Jednofázový motor na napětí 0 V a o činném výkonu,5 kw odebírá proud 8 A. Vypočítejte zdánlivý a jalový výkon, účiník a činnou a jalovou složku proudu. [,76 kva; 90,65 VAr; 0,85; 6,86 A; 4,84 A] 6. Stanovte u sériového spojení skutečné cívky a ideálního kondenzátoru výkon činný, jalový a zdánlivý. Odpor skutečné cívky je 0 Ω, indukčnost 95,5 mh, kapacita ideálního kondenzátoru je 53 µf. Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí 0 V, frekvence je 00 Hz. [744,68 W; 7VAr; 344, VA] 7. Elektrický obvod s účiníkem cos ϕ 0, 6 byl připojen ke zdroji střídavého napětí 0 V. Činná složka proudu procházejícího obvodem byla A. Vypočítejte činný, jalový a zdánlivý výkon. [640 W; 350 VAr; 4400VA].5. Rezonanční obvody Příklad 7: sériového rezonančního obvodu složeného ze skutečné cívky s odporem 0 Ω, s indukčností 0,3 mh a ideálního kondenzátoru s kapacitou 300 pf, připojeného na zdroj střídavého napětí 0 V, stanovte rezonanční frekvenci, proud při rezonanci a činitel jakosti obvodu. Rezonanční frekvence f r π LC π 0,3.0 mpedance při rezonanci Z r R 0 Ω Proud procházející obvodem při rezonanci 0 r A. R 0 Činitel jakosti obvodu Hz.

10 0 πf L. π ,3.0 R 0 Q r 3 00 Příklady k řešení: 8. Stanovte kapacitu ideálního kondenzátoru sériového rezonančního obvodu, aby došlo k rezonanci při frekvenci 00 khz. ndukčnost ideální cívky je 50 µh. [4,.0-9 F] 9. Sériový rezonanční obvod je tvořen ideálním kondenzátorem s kapacitou 00 pf a skutečnou cívkou s odporem 5 Ω a indukčností 400 µh. Obvod je připojen na zdroj střídavého napětí V. rčete rezonanční frekvenci, činitel jakosti obvodu a proud procházející obvodem při rezonanci. [9,70 khz; 38,5; 0,8 A] 0. deální kondenzátor s kapacitou 500 pf je zapojen paralelně ke skutečné cívce s odporem 0 Ω a s indukčností 00 µh. Obvod je připojen na zdroj střídavého napětí 0 V. Vypočítejte rezonanční frekvenci obvodu, impedanci při rezonanci, činitel jakosti obvodu a proud procházející obvodem při rezonanci. [503,9 khz; 40 kω; 63,; 3 ma]

11 .6. Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů se střídavým proudem Příklad 8: Při sériovém spojení ideálního rezistoru s odporem 50 Ω a ideální cívky s indukčností 474 mh prochází obvodem proud 0,7 A při frekvenci 50 Hz. Stanovte napětí na ideálních prvcích obvodu, napětí zdroje a úhel fázového posunu. Napětí na ideálním rezistoru R R 50.0,7 35 V. Napětí na ideální cívce L jx L jπ.50.0,474.0,7 j04, V. Napětí zdroje R + L (5 + j04,) V. Absolutní hodnota napětí zdroje R , 09,9 V. L Úhel fázového posunu vypočteme ze vztahu πfl π.50.0,474 tgϕ, 978, R 50 z toho ϕ 7, 44. Příklad 9: V obvodu střídavého proudu jsou spojeny v sérii ideální rezistor s odporem 8 Ω, indukční reaktance X L 6 Ω a kapacitní reaktance X C 0 Ω. Sériové spojení prvků je připojeno na napětí, které je vyjádřeno v komplexním tvaru (8 + j30) V. Stanovte proud procházející obvodem a napětí na všech prvcích obvodu. mpedance obvodu Z R + jx jx ( 8 + j6 j0) Ω. L Proud procházející obvodem C 8 + j 30 (8 + j30)(8 j6) 34 + j3 A, Z 8 + j6 j ( 3,4 + j,3) A 3,5 e j,º A. Absolutní hodnota proudu 3,4 +,3 3,5 A.

12 Fázor napětí na ideálním rezistoru R R 8.3,5 e j,º 8 e j,º V. Na ideálním rezistoru je napětí 8 V. Fázor napětí na ideální cívce L jx L j6.3,5 e j,º 6 e j90º.3,5 e j,º 56 e j,º V. Na ideální cívce je napětí 56 V. Fázor na pětí na ideálním kondenzátoru C -jx C -j0.3,5 e j,º 0 e -j90º.3,5 e j,º 35 e -j67,8º V. Na ideálním kondenzátoru je napětí 35 V. Příklad 0: Stanovte admitanci a impedanci obvodu, který je tvořen paralelním spojením ideálního rezistoru s odporem 6,5 Ω a ideálního kondenzátoru s kapacitou 8,95 µf. Kmitočet je 00 Hz. Admitance obvodu 6 Y Y + Y + jωc + jπ.00.8,95.0 ( 0,06 + j0,0) S. R 6,5 Absolutní hodnota admitance Y 0,06 + 0,0 0,0 S. mpedance obvodu 0,06 j0,0 0,06 0,0 Z j ( 40 j30) Ω. Y 0,06 + j0,0 0,06 + 0,0 0,0004 0,0004 Absolutní hodnota impedance Z Ω. Y Příklady k řešení:. V sériovém obvodu RLC je rezistor s odporem 0 Ω, cívka s indukčností 96 mh a kondenzátor s kapacitou 40 µf. Střídavý proud procházející obvodem je 3 A při frekvenci 50 Hz. rčete impedanci obvodu, napětí na svorkách zdroje, fázový posun a napětí na jednotlivých prvcích obvodu. [(0 j50) Ω; (360 j50) V; φ º37'; 360 V; j90 V; -j40 V] 3. rčete proudy, a v obvodu na obr. 5, jsou li impedance Z ( 0 j5) Ω, Z ( + j6) Ω, Z 3 ( 3,33 + j) Ω. Napětí zdroje je 0 V. [( + j4) A; (5,5 j,5) A; (7,5 j7,5) A]

13 3 4. V obvodu podle zapojení na obr. 5 vypočtěte svorkové napětí zdroje, napětí na všech prvcích obvodu a fázový posun. R 50 Ω, R 50 Ω, L 00 mh, C 0 µf. Celkový proud v komplexním vyjádření je 0,85 e j0º A při frekvenci 50 Hz. [00,3 e j6º3 V; 49,3 e -jº V; 30,97 e j88º37 V; 4,5 e j0º V; 58,4 e j30º46 V; φ 6º3 ].7. Přechodné jevy Příklad : Stanovte kapacitu ideálního kondenzátoru. V zapojení podle obr. 7 procházel obvodem nabíjecí proud 0,34 ma za ms od okamžiku připojení zdroje. Napětí zdroje je 0 V, odpor ideálního rezistoru je 00 Ω. Pro nabíjecí proud platí vztah

14 4 i e e R t /τ t /τ n 0, po úpravě t ln e ln τ Ri n, z toho vypočteme časovou konstantu a dosadíme t ln Ri n 0 0 ln 00.0, τ.0 s. 3 Kapacita ideálního kondenzátoru 4.0 C τ µf. R 00 Příklady k řešení: 5. Stanovte napětí zdroje, ze kterého se nabíjí ideální kondenzátor s kapacitou µf přes ideální rezistor, jehož odpor je 500 Ω. V čase t 3 ms byl nabíjecí proud 5 ma. [50 V] 6. Stanovte proud v obvodu podle obr. 8 v čase t 5τ. R 00 Ω, C µf, 0 V. [3, A] 7. rčete odpor rezistoru, kterým se nabíjel kondenzátor o kapacitě 47 µf ze zdroje o napětí 50 V. Napětí na odporu kleslo z 55 V na 0 V za 00 ms. [400 Ω]. Trojfázová soustava Příklad : Stanovte, jak se změní příkon trojfázových elektrických kamen o výkonu 6 kw v zapojení do trojúhelníka na napětí 3 x 400 V, přepojíme-li topná vinutí do hvězdy. Odpor topného tělesa jedné fáze R f 80 Ω. P f P

15 5 Po přepojení do hvězdy je na každém topném tělese napětí 400 f 30,9 V. 3 3 Proud v topné fázi f 30,9 f,89 A. R 80 f Příkon kamen spojených do hvězdy je P ,89 00, W. Jestliže spotřebič spojený do trojúhelníka přepojíme do hvězdy, zmenší se jeho příkon na třetinu. Příklady k řešení: 8. rčete odpor vinutí jedné fáze trojfázového generátoru, zapojeného do hvězdy, jeli jeho sdružené napětí 30 V a síťový proud 5 A. [36,9 Ω] 9. Jak velký je odpor vinutí v jedné fázi trojfázového spotřebiče, zapojeného do trojúhelníka, na napětí 3 x 400 V, prochází-li přívodními vodiči proud 6 A? Jak se změní napětí a proud, přepojíme-li vinutí z trojúhelníka do hvězdy? [5,3 Ω; 30,9 V; A] 30. Jak velký síťový a fázový proud odebírá trojfázový elektromotor v zapojení do trojúhelníka ze sítě 3 x 400 V, je-li jeho výkon 5 kw, účinnost 90% a účiník 0,8? [30,08 A; 7,37 A]

16 6 3. Elektrické stroje 3.. Transformátory Příklad 3: Jednofázový transformátor používaný v elektrotechnické laboratoři má štítkové hodnoty 30 V / 4 V, S n kva, u k 4%. rčete napětí nakrátko, impedanci nakrátko a proudy primárního a sekundárního vinutí při zkratu. Stav nakrátko transformátor je připojen na napětí nakrátko k a protéká jím jmenovitý proud n. Procentní napětí nakrátko je definováno vztahem u k k, n z toho u 0, , V k k n Velikost jmenovitého primárního proudu vypočítáme ze zdánlivého jmenovitého příkonu Sn 000 n 4,348 A. 30 n mpedance nakrátko k 9, Z k,6 Ω. 4,348 n Zkratový proud v primárním vinutí n 30 k 08,7 A. Z,6 k Zkratový proud v sekundárním obvodu můžeme vypočítat pomocí převodu n 30 k p k k 08,7 04,7 A. 4 n Z výsledku je patrné, že zkrat v sekundárním vinutí má za následek několikanásobné zvýšení proudů v obou vinutích, při kterých by došlo k porušení transformátoru (pokud by nebyl včas odpojen od sítě). Příklady k řešení: 3. Primární vinutí transformátoru je připojeno ke střídavému napětí 80 V / 50 Hz a odebírá proud A. Sekundární vinutí dodává proud 4 A při napětí 6 V do

17 7 spotřebiče čistě ohmického charakteru. Účinnost je 55%. rčete fázový posun v primárním vinutí. [φ 56,97º] 33. Podle schématu na obr. 9 byl měřen výkon, který odebíral jednofázový transformátor. Wattmetry ukazovaly hodnoty P a 00 W, P b 400 W. Zdánlivý jmenovitý příkon transformátoru S n 00 kva. rčete účinnost tohoto transformátoru při cos φ 0,8 při zatížení jmenovitým proudem. [0,977] Příklad 4: Jednofázový transformátor má štítkové údaje 0 V, 9 A, f 50 Hz. Při měření naprázdno byly zjištěny tyto údaje: 0 n 0 V, 0 40 V, P 0 0 W, 0 0,3 A. Při měření nakrátko bylo změřeno: k V, P k 37 W. rčete převod transformátoru, procentní napětí nakrátko, zkratový proud a přibližně údaje náhradního schématu. Převod napětí p ,5. 40 Procentní napětí nakrátko k u k 0,05 ~ 5 %. 0 n Odpor představující ztráty v železe R 4840 P 0 Fe Ω. Fe 0 Účiník naprázdno P0 0 cosϕ 0 0, ,3 0 0 Magnetizační proud µ 0 sinϕ 0 0,3.0,988 0,965 A. Hlavní magnetizační reaktance

18 8 0 0 X h 74, Ω. 0,965 µ mpedance nakrátko k Z k, Ω. 9 n Zkratový poruchový proud n 0 k 80 A. Z, k Účiník nakrátko Pk 37 cosϕ k 0, k n Odpor při chodu nakrátko Pk 37 R 0,457 Ω, přičemž platí přibližně 9 n R R R 0,9 Ω. Rozptylová reaktance X σ Z k sinϕ k,.0,98,35 Ω, přičemž přibližně platí X σ X σ X σ 0,568 Ω. Příklady k řešení: 34. Jednofázový transformátor má napětí naprázdno 0 00 V, V, proud naprázdno 0 0,5 A, ztráty naprázdno P 0 7,5 W, napětí nakrátko k 4 V, jmenovité proudy n 4 A, n A, ztráty nakrátko P k 0 W. rčete převod transformátoru, zdánlivý jmenovitý výkon, procentní napětí nakrátko, účiník naprázdno i nakrátko, proud v železe a magnetizační proud. [0,5; 400 VA; 4 %; 0,3; 0,64; 0,075 A; 0,4 A] 35. Primární vinutí jednofázového transformátoru o napětí 6,6 kv má 080 závitů. Sekundární vinutí má 36 závitů a dodává do spotřebiče výkon 7,6 kw při cos φ 0,8. Ztráty v transformátoru jsou 0,7 kw. rčete převod transformátoru, sekundární napětí, primární a sekundární proud, příkon a účinnost. [30; 0 V; 3,3 A; 00 A; 8,3 kw; 0,96] Příklad 5: Trojfázový transformátor má S n 00 kva, převod 6000 V/ 400 V, spojení Yy0, proud naprázdno 0,8 A, účiník naprázdno 0,086, činný odpor primárního vinutí 4, Ω a sekundárního vinutí 0,06 Ω, rozptylovou reaktanci primáru 6, Ω a sekundáru 0,03 Ω. rčete ztráty v železe, v mědi a procentní napětí nakrátko.

19 9 Z náhradního schématu jedné fáze trojfázového transformátoru obr. 0a) - jsou ztráty v železe reprezentovány odporem R Fe. Ztráty v železe jsou dány vztahem PFe 3 n Fe 3 n0 cosϕ ,8.0, W. Ztráty v mědi, tj. na odporu R a R ' jsou dány Cu ( R + R ) ( R p R ) P +. 3 n 3 n Nejprve určíme převod transformátoru p n a proud n 5 5 Sn 0 n 9,63 A Potom n ( R + p R ) 3( 4, + 5.0,06).9,63 5 PCu 3 n W. Pro výpočet napětí nakrátko se celkové náhradní schéma zjednoduší obr. 0b) - lze zanedbat příčnou větev. mpedance nakrátko Z Z k k R + R 4, j ( X σ + X σ ) R + p R + j( X σ + p X σ ) + j( 6, + 5.0,03) ( 7,7 + j,87) Ω..0,06 Absolutní hodnota impedance

20 0 Z 7,7 +,87 4,96 Ω. k Napětí nakrátko Z 4,96.9,63 44, V. k k. n Procentní napětí nakrátko k 44, u k 0,046 ~ 4,6 % nf 3 Příklad k řešení: 36. rčete hodnoty odporů a reaktancí v náhradním schématu trojfázového transformátoru, který má štítkové údaje S n 0 kva, 400 V / 0 V, spojení Yy0. Měřením jsme získali velikost hodnot ztrát naprázdno P 0 00 W, ztrát nakrátko P k 400 W, proudu naprázdno 0 0,09. n a napětí nakrátko k 6 V. rčete činné odpory primárního a sekundárního vinutí R a R, rozptylové reaktance X σ a X σ, hlavní magnetizační reaktanci X h a odpor R Fe respektujícíztráty v železe. [0,305 Ω; 0,305 Ω; 0,455 Ω; 0,455 Ω; 79 Ω; 600 Ω] 3.. Elektrické stroje točivé 3... Asynchronní stroje Příklad 6: Trojfázový asynchronní motor se štítkovými údaji P n 5 kw, n 3 x 400/30 V, f 50 Hz, n 400 min - má účinnost η 86 % a účiník cos φ 0,8. Vypočítejte počet pólů, skluz, příkon a proud statoru. Nejbližší synchronní otáčky k zadaným asynchronním otáčkám pro f 50 Hz jsou n s n 500 min -. Počet pólů určíme ze vzorce 60 f 60 f n p, tedy počet pólů p 4. p n 500 Skluz n n s 0,067 ~ 6,7 %. n 500 Příkon stroje P η P P 5 η 0,86 P 7,44 kw. Proud statoru vypočítáme z tohoto známého příkonu, pro který platí

21 P.. cosϕ, kde je sdružená hodnota. 3 Z toho P ,466 A. cosϕ ,8 3 Příklady k řešení: 37. Trojfázový asynchronní motor má tyto jmenovité hodnoty P 0 kw, n 3 x 400/30 V, n 455 min -, cos φ 0,9, η 0,88 a frekvenci statorového proudu f 50 Hz. rčete synchronní otáčky, odpovídající počet pólových dvojic, skluz při jmenovitých otáčkách, rotorovou frekvenci f a velikost statorového proudu při zapojení statoru do hvězdy. [500 min - ; ; 3 %;,5 Hz; 36,45 A] 38. Trojfázový dvoupólový asynchronní motor o výkonu P n 0 kw pracuje s účinností 80 % a s účiníkem 0,8. Motor je napájen ze sítě 3 x 400 V, 50 Hz a jmenovité otáčky rotoru jsou 850 min -. rčete činný, jalový a zdánlivý příkon motoru, jmenovitý proud jedné fáze motoru a frekvenci napětí indukovaného v rotoru. [,5 kw; 9,35 kvar; 5,6 kva;,5 A;,5 Hz] 39. Trojfázový asynchronní motor je připojen k síti s frekvencí f 50 Hz. Jeho jmenovité otáčky jsou 900 min -. Zjistěte skluz, počet pólových dvojic a frekvenci v rotoru. [3,33 %; ;,665 Hz] 40. Vypočítejte proud, který odebírá ze sítě trojfázový asynchronní motor o jmenovitých hodnotách P 4 kw, 400 V, n 735 min -, η 0,9, f 50 Hz, cos φ 0,87. Dále vypočítejte skluz a počet pólových dvojic. [5,5 A; %; 4] 3.3. Stejnosměrné točivé stroje Příklad 7: Derivační dynamo má výkon P 5,5 kw při napětí 0 V. Odpor kotvy R a 0, Ω, odpor budicího vinutí R b 55 Ω. Zjistěte napětí i, proud buzení b a proud kotvy a. Proud procházející spotřebičem 3 P 5, A.,.0

22 Budicí proud 0 b A. R 55 b Proud protékající kotvou A. a b Napětí indukované v kotvě + R , 5, V. i a a Příklady k řešení: 4. Jak velký odpor R sp musíme zařadit do obvodu kotvy při spouštění derivačního stejnosměrného motoru o výkonu P 5 kw, napětí 30 V, účinnosti η 80 %, aby proud při záběru z nepřekročil dvojnásobek jmenovitého proudu n. Odpor v obvodu kotvy R a 0,8 Ω. [3,43 Ω] 4. Stejnosměrný motor s cizím buzením má tyto štítkové údaje: výkon P 0 kw, napětí 00 V, odpor kotvy R a 0,5 Ω a účinnost η 78 %. rčete velikost spouštěcího odporu R sp pro,5 násobek jmenovitého proudu. Dále určete záběrný proud při zařazeném spouštěči a při přímém připojení k síti. Předpokládáme, že budicí proud je konstantní. [,58 Ω; 96, A; 400 A] 43. Stanovte minimální zatěžovací odpor, pro který proud kotvy dynama s cizím buzením nepřevyšuje 40 A při indukovaném napětí 40 V a odporu kotvy 0,5 Ω. [5,5 Ω]

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY 1. Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku. 2. Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý OBVODY STŘÍDVÉHO POD S NEÁNÍM JEDNOBNY DVOJBNY Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o yziku Přemysl Šedivý Obsah Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu pomocí ázorového

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Učební text. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Zpracoval: Filip Kratochvíl 2006 - 1 -

Učební text. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Zpracoval: Filip Kratochvíl 2006 - 1 - Trojázové obvody ápadočeská niverzita v lzni, Faklta elektrotechnická čební text TROJFÁOÉ OBODY pracoval: Filip Kratochvíl 006 - - Trojázové obvody Obsah OBSH.... TROJFÁOÉ OBODY - TEORE..... TROJFÁOÁ SOST.....

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec SŠT Mělník Číslo proektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..09 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě FYZIKA Experiment v učivu o kmitání elektromagnetického oscilátoru OLDŘICH LEPIL FRANTIŠEK LÁTAL Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

Více

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče ing. Josef Jansa Tento příspěvek přináší výsledky měření účinnosti akumulačního vzestupného měniče v závislosti na parametrech použité pracovní tlumivky.

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Impedanční spektroskopie

Impedanční spektroskopie Tento dokument je na internetu na adrese: http://ufmt.vscht.cz (Elektronické pomůcky) Celý návod bude rovněž k dispozici ve vytištěné formě v laboratoři, VŠCHT Praha Impedanční spektroskopie Návod k laboratorní

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK Úloha č. 11 ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Zjistěte činný, jalový a zdánlivý příon, odebíraný proud a účiní asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 2. Vypočítejte výon,

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Mění se indukčnost na feritových toroidech s kmitočtem?

Mění se indukčnost na feritových toroidech s kmitočtem? Tento článek vyšel v Ra 5/2003 ok1ayy 23.11.2006 Mění se indukčnost na feritových toroidech s kmitočtem? Ano, a to tím více, čím nízkofrekvenčnější feritový materiál na KV použijeme. Indukčnost často měříme

Více

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně Trojázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cí: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně rozoženými parametry Homogenní vedení parametry R, L, G, C jsou

Více

Koncepce vozidel eletrické vozby

Koncepce vozidel eletrické vozby Koncepce vozidel eletrické vozby Počátky Počátek elektrického provozu na železnici navázal na sklonku 19. století na tramvajové městské elektrické dráhy. Pro prvé pokusné elektrifikované železnice bylo

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHEM A PROVOZEM KOMPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NÁVRHE A PROVOZE KOPENZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Hanzlík, iloš Doubek, ECOS s.r.o. Na konkrétním případu je dokumentován význam důsledné analýzy rozvodné soustavy při návrhu kompenzačních

Více

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě. Množství je charakterizováno dodávkou elektrické práce, což představuje

Více