K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ"

Transkript

1 K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ Kočky samozřejmě neměly své výsadní funkce a postavení pouze v Číně nebo v Japonsku. Podíváme-li se na názvy plemen dnešních ušlechtilých koček, najdeme hned několik odkazů na státy Dálného východu, ať už jde o kočky siamské (Siam byl 11. května 1939 přejmenován na dnešní Thajsko; v letech zase na Siam a poté opět na Thajsko, to aby se to nepletlo), barmské (Barma, neboli dnes správně Republika Myanmarský svaz) či birmy (posvátné kočky z Barmy). On je totiž Dálný východ a zejména poloostrov Západní Indie domovem mnoha předků dnešních ušlechtilých koček. 0-1 Siamská kočka s lilovými odznaky (Wikipedia Commons; autor: Karin Langner-Bahmann) Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 Historie států jako Thajsko nebo Barma (resp. správně Myanmnar; dál ale budu uvádět opět název Barma, který je kočkám bližší) nesahá do tak vzdálených dob jako dějiny Číny nebo Japonska. Zadní Indie byla poloostrovem pokrytým hustými pralesy, v těch nejstarších dobách to nebylo nejvhodnější místo pro to, aby tu vznikly prastaré civilizace. Nejstarší státy na území dnešního Thajska vznikly na jihu někdy na přelomu letopočtu. Z 3. století už našeho letopočtu pochází první zmínky o civilizaci Dváravatí a jejích městských státech. Už tehdy tu byl hlavním náboženstvím buddhismus. Postupně sem pronikaly různé vlivy okolních kultur až ve 13. století vzniklo několik států, z nich nejvýznamnějšími byli Lanna a Sukhothai. Druhý zmiňovaný, Sukhothai, získal v oblasti časem převahu nad všemi ostatními státy a dnes je považován za první stát, z něhož se později vyvinul Siam. I když historické thajské (a předthajské) písemné prameny zmiňující se o kočkách chybí, dá se předpokládat s ohledem na silný vliv Číny, že kočky tu měly postavení obdobné tomu v Číně, tedy, že byly považovány za prospěšná domácí zvířata, chránící zásoby potravin před hlodavými škůdci. V roce 1350 se v centrální části dnešního thajského území zrodil stát Ajutthaja (Ayudhaya). Panovníci tohoto původně státečku se ukázali být dobrými politiky i válečníky a tak se jim postupně podařilo ovládnout široké okolí, včetně stát Sukhothai. Na konci 14. století vznikl na severovýchodě stát Lan Sang, dnešní Laos. Pro milovníky koček je však tím nejdůležitějším státem Thajských dějin právě Ajutthaja, stát, který existoval po 417 let (až do roku 1767), který byl centrem obchodu. Obchodní cesty odtud vedly na území dnešního Vietnamu, do Číny a říše Hunů (do Mongolska a Tibetu), do Persie A s buddhistickým vyznáním se tu víceméně v míru střetl hinduismus. O tom bude ale řeč později. Za zakladatele státu Ajutthaja je považován první král U Tong. Jeho osoba je dosud opředena nejasnostmi, pravděpodobně šlo však o kupce, kterému se právě tady začalo Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 dařit a získával tu stále větší a větší vliv. Během 417 let existence státu se na jeho trůně vystřídalo na 33 panovnických generací. Roku 1511 založili nedaleko za hranicemi státu Portugalci pevnost Malacca a hned následně byla vyslána diplomatická mise vedená Duartem Fernandesem ke dvoru tehdejšího krále Ramathibodiho II. Tak byly navázány první obchodní styky Ajutthaje s Evropou. Podobně postupovali roku 1592 Holanďané, hned po nich Britové a Francouzi. S Evropany sem přišlo samozřejmě i křesťanství a nové průmyslové technologie. Evropské obchodní společnosti tu využívaly poměrně levné pracovní síly a tak tu houfně rostly různé manufaktury, továrny Jenomže z Evropy sem přišly i boje velmocí o nové kolonie. Po několika krvavých letech, kdy jednoho násilím odstraněného panovníka střídal druhý, však v osmnáctém století přišla doba míru a rozvoje. Dařilo se umění i literatuře. Vznikly jedny z nejstarších a pravděpodobně vůbec nejstarší knihy o kočkách. 0-2 Wat Chaiwatthanaram - historické jádro Ayutthaye (Wikipedia Commons; autor: PlusMinus) Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 Roku 1765 do Ajutthajy vnikla ze severu a východu spojenecká barmská vojska o síle více než mužů. Většina velkých měst kapitulovala. Jen hlavní město Ajutthaya bylo obléháno více než 14 měsíců. I ono však padlo v dubnu Nepřátelská vojska město vydrancovala a vypálila. Ukrýt se podařilo jen zlomek z uměleckých klenotů a písemností. Ajutthaya byla v troskách. 0-3 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 V Národní knihovně v Bangkoku dnes několik ze zachráněných děl z Ajutthaye mají. Patří mezi ně i knihy Smud Khoi, jakési leporelo. Není to tedy kniha klasická, v které by se obracely jednotlivé listiny. Je to spíš pruh papíru zpřehýbaný do tvaru knihy, tak jak to dnes známe právě z leporel nebo i obyčejných letáků. A jedna z těchto knih se týká koček. Kniha, která se dnes nachází v Národní knihovně v Bangkoku, obsahuje s největší pravděpodobností ručně malované kopie obrázků koček z jiné knihy, která nese název Kniha kočičích básní (Cat book poems; tato kniha je prý dnes dobře ukryta a střežena na bezpečném místě v hlavním městě Thajwanu, veřejně vystavované jsou vždy jen její kopie) a její stáří je odhadováno někdy brzy po vzniku Ajutthaye jako státu, tedy po roce Bangkokská kniha je o několik set let starší. Podle dochovaných vyprávění ji vytvořil vysoce postavený mnich Somdej Phra Buddhacharn Buddhasarmahathera na pokyn krále Ramy V. Najdeme v ní kočky vyobrazené tak obratně, že není pochyb o tom, o jaká plemena jde: siamské kočky, barmské kočky, koraty a mnohé jiné. Podívejme se na ní blíž, začněme od začátku, úvodními verši: Klaním se vám s hlavou v rukách namísto květin, kadidel a zlatých svící. Pro Vás se pokusím popsat druhy koček, jak se o nich vypráví v mýtech a legendách. Všechny kočky byly stvořeny dvěma zkušenými Heremity: kočky, které nosí štěstí, byly stvořeny Ka-La-I-Ko-Te tím s dobrým původem a ohněm v očích. Jen pro úplnost, kočky s ohněm v očích jsou kočky se žlutýma nebo oranžovýma (zlatýma) očima. Dál se dozvíme leccos o sedmnácti druzích dobrých koček (koček, které nosí štěstí) a šesti špatných kočkách. I když se verše v originále rýmují, do češtiny se ve verších přeložit nedají. Jde o jakési první standardy různých kočičích plemen. Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 První kočka, zvaná Nin-Rad: Kočka černá jako uhlí, má černé tělo, zuby, oči, drápy, jazyk, všechno je černé, její ocas je tak dlouhý, že se dotýká hlavy. 0-4 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 Druhá kočka: Její krk, břicho, uši a ocas jsou tak bílé jako je bílá bavlna. Její packy jsou bílé, její oči zelené, její jméno je krásná a její tělo je černé. 0-5 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 Třetí kočka zvaná Su-Pa-Lak nebo Thong Daeng ( měděná ; barmská kočka): Nádherný vzhled s nejlepšími tvary, vybarvená jako měď, tak je tato kočka krásná. Světlo v jejích očích je jako zářící paprsek, ochrání tě před vším nebezpečím, zachrání tě od zla, a přinese ti štěstí. 0-6 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 Čtvrtá kočka jménem Gow-Theem ( s devíti znaky ): Má na krku, zádech a u ocásku skvrnu, dvě na ramenou, dvě na předních tlapkách, a celé její přední packy musí být černé; na devíti místech musí být černá, zbytek jejího těla elegantně bílý. 0-7 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 Pátá kočka nese jméno Ma-Laid nebo Dok-Lao: Kočka Ma-Laid má stejnoměrnou barvu: její kožich je jako květ trávy pampass, hladká a jednotná; začátek každého chloupku má barvu obláčku, a její oči jsou jako kapka rosy na květu lotosu. Kočka Mal-Ed má tělo v barvě Doklao, srst má hladkou s kořínky chloupků jako obláčky a špičky chlupů v barvě stříbra. Oči září jako kapky rosy na listu lotosu. 0-8 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 Šesté kočce se říká Sam-Sart ( modře grošovaná ): Na celém těle jsou chlupy černé a bílé: tělo je lehké a pružné, ocas se zužuje a je velmi krásný, její oči jsou jako světla světlušek, plná tekutého zlata. 0-9 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 Sedmá kočka se jmenuje Ra-Ta-Ne Gam Phon ( krystal ): Podle jejího jména, tato kočka má srst barvy lastury, říká se jí ratane gmphon. Na prsou má černý pás, a její oči jsou jako zlato Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 Osmá kočka nese jméno Wi-Chi-An-Maad ( diamant ; možná jde o siamskou kočku): Horní část tlamičky, ocas a všechny čtyři tlapky a uši, na těchto osmi místech je černá. Oči jsou barvy červeno zlaté, kočky zvané Wichianmaad mají kožich bílý Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 Devátá kočka, Ni-La-Chak: Její jméno popisuje její překrásný vzhled: její kožich je černý jako křídla havrana, kolem krku má skvrny čistě bílé. Velkou pozornost je třeba věnovat takové kočce Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 Desátá kočka, zvaná Mu-Li-Laa: Tato kočka je zvána Mulilaa, její uši jsou bíle vyšívané, její oči a kožich barvy žlutých chryzantém, a ocas a nohy, tělo a hlava, všechno je černé Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 Jedenáctá kočka se jmenuje Gro-Wen nebo An-Maar ( smutná ): Kočka zvaná Grob-wen má bílou srst, kolem očí má chloupky černé, jako kdyby právě zemřela. Na zádech má znak smutku, vypadá překrásně, jakoby politá inkoustem Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 Lon: Dvanáctá kočka se zvel But-Se-Weis nebo But-Ta- Butse-weis má bílou srst od konečku nosu po špičku ocasu. Tato kočka je vzácná. Její oči jsou jako zlatý prach zasazený do topazu Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 Třináctá kočka je zvána Kra-Jork: Kočka jménem Kra-jork má kulaté tělo, kožich je černý, bílou srst má kolem tlamy: vypadá jako vznášící se obláček. Její oči mají barvu zlaté mízy Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 Čtrnáctá kočka se jmenuje Singh-Hasep ( požírač lvů ): Singh-hasep má černý kožich s bílou kolem tlamy, bílý pruh má kolem krku a bílý má i konec nosu. Její oči mají barvu gamboge. Gamboge je výraz používaný v Indii a přilehlých státech pro tmavě hořčicově žlutou Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 Patnáctá kočka je zvána Garn-Waek: Černě oděná je kočka zvaná Garn-waek. Její oči mají barvu jasně zlatou. Na hřbetu nosu má bílou skvrnu tak precizně vybarvenou, jako by jí namaloval malíř Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 20 ~

21 Šestnáctá kočka se jmenuje Ja-Too-Bot ( čtyřnohá ): Ja-too-bot má krátkou srst. Chloupky jejího těla jsou černé jako by byly vybarvené inkoustem. Její nohy jsou bílé. Její oči jsou žluté, žluté jako ty nejžlutější květiny Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 21 ~

22 A sedmnácté kočce se říká Korn-Ya-Ja: S krásnou černou srstí po celém těle, od krku, břicha, nohou A oči barvy rozkvétajícího žlutého květu. Tato kočka se zve Kornyaja. Její tlama a ocas jsou zúžené a její nohy jsou tak půvabné, jako ty lví. Kočky těchto sedmnácti vlastností, to jsou ty správné, žádoucí. Přinesou Vám slávu, čest a prosperitu, budete bohatší a bohatší, dokud budete mít některou z nich Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 22 ~

23 Těch špatných koček, koček nosících smůlu je celkem šest. První je Tupphalaphet (slabost): Bílé tělo, oči jako žvýkací betel, když se smísí s krví. Odnese vám všechny ryby každou noc, tato kočka je slabostí a problémem Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 23 ~

24 Druhá kočka se jmenuje Phan Phayak nebo také Lai Seua ( tygří plemeno ): Tygří kočka má tělo pokryté tygřími pruhy. Kožich vypadá jako zmáčený a plný rýžových plev, Oči a uši slizké, hlas jako jekot duchů, který svolává na celou zemi záhubu Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 24 ~

25 kůže. Třetí kočka nese jméno Pisaat ( přítel ): Takoví přátelé nosí zlo, dávají život a své potomky jedí, bez výjimek. Zalomený ocas jako had zkroucený, s drsně vypadajícím kožichem, bez masa, jen kost a 0-23 Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 25 ~

26 Čtvrtá kočka se zve Hin Thot ( špatný kámen ): Krutý špatný kámen, takovou má pověst. Dává život, ale všechna koťata jsou už v lůně mrtvá. Jejím domovem je zlo, nebezpečná a zkažená, špatné věci se stávají tomu, u koho přebývá Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 26 ~

27 Pátá kočka se jmenuje Korp Phlerng ( žhář ): Lehává v sýpkách a schovává se v kůlnách. Lidé se jí vyhýbají a utíkají před ní pryč. Jak její jméno říká, její zlovolný charakter je skrýší pravého zla Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 27 ~

28 Poslední, šestá, kočka je Nep Satian ( nebezpečí ): Se svým zlým jménem, šťastná ve strádání, se znamením zla na ocase. Mění se v pěti bizarních podobách zla. Nedržte takové kočky přivedou váš domov k záhubě Smud Khoi Vikulka, CZ ~ 28 ~

29 Na rozdíl od dobrých plemen koček, ty špatné znamenají pro svého pána jen smůlu, chudobu a opovržení. Takové kočky se nemají chovat, Nechte je jít a ani nepomyslete na jejich přijetí, praví kočičí kniha v závěru. Tak vedle sebe existovalo sedmnáct dobrých a šest špatných koček Roku 1782 se Siam díky vojevůdci Tak Sinovi vymanil z područí Barmánců, ale záhy byl prohlášen za nepříčetného, zlikvidován a na trůn byla nastolena dynastie Rattanakosin (Čakrí). Hlavní město se přestěhovalo do Bangkoku. Během vlády této dynastie se podařilo nastolit příměří a později i mír se sousedními barmskými kmeny, vznikla Barma jako státní území, a své konečné podoby dosáhly hranice jak Barmy a Siamu (pozdějšího Thajska), tak i dalších států. Samozřejmě už tehdy existovalo v Zadní Indii více států: Laos, Khmerská říše z níž se později vytvořily státy jako Kambodža nebo Vietnam, Annam ležící ve střední části Vietnamu, či Tonkin. Zmiňme se alespoň velice stručně o dějinách zemí kočkám zasvěcených, zemích, která mají svá vlastní plemena: Barma a Tonkin. Prvním barmským státem bylo království Pugam existující v 11. až 13. století našeho letopočtu. To svádělo boje s Mongoly. Neúnavní Mongolové Pugam dobyli a nadvádu nad ním drželi až do 17. století, kdy se karta obrátila a v následných válkách trvajících až do poloviny 18. století získali převahu opět původní obyvatelé Barmy. Boje tehdy zasahovaly většinu území Zadní Indie, o tom, že barmská vojska byla záhubou thajského království Ajutthaja už jsme se zmínili. V 18. století se začaly v Zadní Indii projevovat koloniální choutky evropských mocností, které vyústily roku 1824 v první britsko-barmskou válku, v letech ve druhou a roku 1885 ve třetí. Barma se tak dostala pod nadvládu Velké Británie. V roce 1930 žila v Rangúnu kočička jménem Wong Mau. A ve stejné době žil ve Spojených státech amerických, Vikulka, CZ ~ 29 ~

30 0-27 Barmská kočka (Wikipedia Commons; autor: Sergey Lubov) konkrétně v San Franciscu, jeden psychiatr, doktor Joseph Thomson, který si Wong Mau nechal z Rangúnu dovézt domů, jako svého mazlíčka. Wong Mau se stala základatelkou dnešního plemene barmská kočka. Roku 1937 se Barma stala britskou korunní kolonií. Britové s sebou přinesli průmysl, lepší infrastrukturu, znalosti a samozřejmě i křesťanství. Vnucování nové víry samozřejmě vedlo k odporu původních obyvatel proti Britům, za druhé světové války se mnoho Barmánců postavilo do řad okupačního Japonského vojska a proti Britům aktivně bojovalo. Už před válkou sílil vliv Barmské komunistické strany, po válce se však vlády ujala lidem podporovaná (politická strana) Liga, která 4. ledna 1948 vyhlásila nezávislost a země získala nový název Barmský svaz. Postupem času však sílily rozpory mezi Ligou a Barmskou komunistickou stranou, které vyústily až v občansku válku, Vikulka, CZ ~ 30 ~

31 která trvala de facto až do roku 1990 (tehdy se konaly první demokratické volby). Následně se Barma stala Myanmarem. Dějiny Tonkinu jsou nepoměrně stručnější. Tonkin je území nacházející se v severní části dnešního Vietnamu. Na severu už sousedí s čínskými provinciemi Jün-nan a Kuang-si, na západě s Laosem. V Tonkinu se nachází i nejvyšší hora Vietnamu Fan Si Pan. V éře kolonizace se stal Tonkin jedním ze správních území Francouzské Indočíny (Francie tu získala nadvládu v letech ). Tehdy byl Vietnam rozdělen na tři území: severní Tonkin, střední Annam a jižní Kočinčinu. Tonkinská kočka vznikla křížením koček barmských a siamských. Cílené křížení a řízená plemenitba Tonkinských koček probíhala sice v Kanadě, ale popud k ní daly s největší pravděpodobností poznatky cestovatelů, kteří v Tonkinu mohli budoucí výsledky svého snažení vidět na obyčejných pouličních kočkách Tonkinská kočka (Wikipedia Commons; autor: Chatterie de l'esprit d'edenvane) Vikulka, CZ ~ 31 ~

32 Podobně jako v Barmě Britové, dopadli Francouzi ve Vietnamu. Během 2. světové války Vietnam obsadilo Japonsko a po válce a kapitulaci Japonska vyhlásil vietnamskou samostatnost věhlasný (nebo nechvalně známý) Ho Či Min. Následovalo období válek, nejdříve Indočínská válka s Francií, která skončila v roce 1954 bitvou u Dien Bien Phu, což znamenalo jednak definitivní konec jakéhokoliv vlivu Francie a jednak rozdělení Vietnamu na dvě části rozdělené 17. rovnoběžkou. Následovala válka Vietnamu s USA a 2. července 1976 opět spojení Vietnamu. Nechme ale války válkami, lidé nikdy zvířatům život na planetě neulehčovali a je naprosto jedno, pro jakou myšlenku se války vedly. Všechny zmíněné státní útvary mají jedno společné, hlavním a nejrozšířenějším náboženstvím tu byl, a i přes snahy Evropanů v minulosti stále je, buddhismus. Téma o kočkách a buddhismu jsme už v předcházejících kapitolách nakousli, nyní je načase podívat se na něj pořádně. Předchůdcem buddhismu a zároveň i jeho současníkem (i v dnešní době) byl a je hinduismus. Hinduismus není, ostatně stejně jako buddhismus, náboženství v pravém slova smyslu, jde spíše o soubor pravidel, podle nichž má jedinec žít, podle nichž se má chovat, aby dosáhl toho či onoho cíle. Stopy lidského osídlení v Indii pocházejí z doby let před naším letopočtem, tedy někdy z doby končící poslední doby ledové. První trvalá osídlení vznikala mezi lety před naším letopočtem, kde jinde než podél toku řeky Indus. Po roce př. n. l. vznikla v oblasti tzv. Harappská kultura, jejíž lidé ovládali výrobu mědi, bronzu, olova či cínu. Harappská kultura zanikla z neznámých důvodů, někdy mezi lety před naším letopočtem a během dalších čtyř set let jej zcela nahradila kultura Védská. Její název vychází z názvů posvátných textů, které jsou jedněmi z nejstarších literárních záznamů vůbec. Védská kultura trvala více než tisíc let a právě během této doby vznikaly první indické Vikulka, CZ ~ 32 ~

33 náboženské směry. Podle védského náboženství byly uctívány jako bohové přírodní síly. Z védského období pochází i eposy Mahábháráta a Rámájana, jazyk indických vzdělanců sanskrt, první opravdu velká města a mnohé další vymoženosti. Na území současné Indie tehdy existovala celá řada menších států, povětšinou v nížině mezi řekami Indus a Ganga.. Hinduismus měl vzniknout někdy v polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem, postupně, z původního védského náboženství (védského vědění). Zda tomu tak skutečně je, nevíme. Existuje totiž druhá varianta vzniku hinduismu, podle níž někdy kolem 2. tisíciletí před naším letopočtem měl kmen Árjů v Indii dobýt a zničit existující a vyspělou civilizaci a náboženství této původní civilizace spolu se sloučením se vlivů Árjů mělo dát vzniknout hinduismu. První varianta se může zdát logickou, druhou podporují některé nové archeologické nálezy z Indie, kde se našly zbytky prastarých měst, které měly vybudovanou už velice pokročilou infrastrukturu včetně podzemní kanalizace. Ať už tak či onak, kolem 1. tisíciletí před naším letopočtem počal úpadek nejvyšší společenské vrstvy bráhmanů. Ten vedl ke vzniku různých hnutí a škol, které si náboženství počaly vysvětlovat po svém, a tak vznikl například džinismus nebo buddhismus. Buddhismus samotný je jakousi směsí mezi náboženstvím a filosofií. Vymyslel jej Siddhártha Gautama Buddha, někdy v pátém století před naším letopočtem. Legendy o Buddhově životě, respektive o jeho narození a úmrtí se liší, údajně se měl narodit roku 564 nebo 563 př. n. l. a zemřít 13. října 484 nebo 483 př. n. l., nebo (podle théravádové tradice) žil v letech před naším letopočtem. Buddha měl být princem jednoho z královských rodů, rodu Šákjů. V mládí, až do 29 let, žil pohodlným životem, v přepychu, dokonce se i oženil a zplodil syna Ráhula. Někdy v té době začal vnímat utrpení chudých lidí kolem sebe, utrpení fyzické i duchovní a proto se rozhodl, že se bude snažit najít cestu, která jej z onoho utrpení vyvede. Tu Vikulka, CZ ~ 33 ~

34 měl objevit ve věku 35 let a dalších 45 let pak předával své učení všem zájemcům. Osvobození od utrpení je jednou z hlavních myšlenek buddhismu, těmi dalšími byly osobní zkušenost, iluzornost vlastního já a cesta k probuzení. Ve zkratce jde o to, že všechny jevy jsou iluzorní, stejně jako sny. Všechno pomíjí. Z toho všeho se Buddha snažil vymanit, protože všechno bude muset jednou opustit. Proto musel dosáhnout nirvány, stavu, kdy se zastaví celý koloběh znovuzrození. Tehdy se člověk zbaví svého já a zbaví se všeho utrpení, které provází celou lidskou existenci. Aby člověk mohl nirvány dosáhnout, musí postupovat po cestě k probuzení, po tzv. ušlechtilé osmidílné stezce každý člověk se musí snažit chápat, myslet, říkat pravdu, soustředit se Podle Gautamova učení se všichni buddhisté musí řídit pěti hlavními pravidly: zdržet se zabíjení a zraňování živých bytostí, zdržet se braní věcí co nejsou dávány (nekrást), zdržet se nesprávného sexuálního chování, zdržet se zraňující a nepravdivé mluvy (nelhat, nepomlouvat), zdržet se zneužívání omamných prostředků. Jak hinduismus, tak buddhismus jsou založeny na úctě ke všemu živému, tedy i ke zvířatům. Zatímco podle legend hinduistů má každý správný věřící alespoň jednou za život chovat kočku, buddhismus už ke kočkám tak vstřícný není. Legendy o Buddhovi a kočkách totiž nevyznívají zrovna v kočičí prospěch. Měly to být pouze kočky a jedovatí hadi, kdo neplakal, když Buddha zemřel. Navíc měly být kočky vyhnány z nebes poté, když se proti Buddhovi vzbouřily. Důvody takové vzpoury se uvádí hned dva: prvním je nevyhovující krmení, druhým to, že kočky odmítaly opouštět klíny svých páníčků, aby páníčci mohli meditovat. Snad i proto kočky v nejslavnějších eposech jako Mahábháráta a Rámájána nevystupují. S kočkou domácí je spjat pouze velký Hevajra, někdy uváděný také pod jménem Heruka. Hevajra je jedním z hlavních yidamů. Yidam, nebo jinak také Ishta-deva je forma Vikulka, CZ ~ 34 ~

35 0-29 Hevajra, kresba z Tibetu z 18. století (Wikipedia Commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 35 ~

36 bytí vyvolaná meditací. Heruka má funkci v podstatě stejnou, s tím, že je jakýmsi specialistou na nedělitelnou blaženost a prázdnotu bytí. Zobrazován bývá tak, že sedíc ve svých šesti pravých rukách drží hrnek, v němž je slon, kůň, mula, býk, velbloud, člověk, jelen a kočka, někdy se uvádí, že je v hrnku i krysa nebo jiné malé zvíře. V levých rukách drží další nádobku, v níž jsou bohové Varuna (bůh vody), Vayu (bůh vzduchu), Agni (bůh ohně), Prithvi (bohyně země), Chandra (bohyně měsíce), Surya (bohyně Slunce), Vasudhara (bohyně zdraví a života) a Yarna (bohyně smrti). Lvi jsou na tom v buddhismu přeci jen lépe než malé kočky. Tzv. historický Budha, Budha Shakyamuni je někdy zván jako Shakyijský lev (Shakya je jméno klanu či rodiny, z něhož pocházel). Žil pravděpodobně někdy v šestém století před naším letopočtem. Svojí přezdívku dostal proto, že do Indie přišla jeho rodina z centrální Asie, jak Peršané říkali, ze země, kde lvi stále řvou. Pravděpodobně byl lev i symbolické zvíře tohoto kmene. Budha Shakyamuni je nejčastěji zobrazován sedíc na lvím trůnu. Díky této pověsti je lev téměř ve všech zemích s Budhou poměrně úzce spojován. Už velice dlouho předtím, a nejen v Asii byli a vlastně dodnes jsou, lvi spojováni s generály, panovníky a dalšími vůčími osobnostmi. To se projevuje i v symbolice různých kultovních předmětů. Lví trůn Budhy Shakyamuni není výjimkou. Lvů je na něm hned osm, čtyři v každém rohu podstavce, čtyři další drží lotosový květ, na kterém je umístěn už samotný trůn. Lev je také jednou z názorných pomůcek při učení buddhistické filozofie. Lvi obecně potřebují velké množství čerstvého masa. V mnoha příbězích lvi vystupují jako krvelačné a vždy hladové šelmy, i když to ze zoologického hlediska není pravda. Jak už bylo řečeno, buddhismus je hlavně o překonávání utrpení a hlad je jedním z těchto utrpení. Navíc velké množství snědeného jídla je považováno za kořeny všech rozkoší dalších utrpení, které je nutno také překonat. Vikulka, CZ ~ 36 ~

37 0-30 Votivní stéla s vyobrazením Buddhy na lvím trůně, Dnes se nachází v Museum Rietberg v Zürichu (Wikipedia Commons; autor: Andreas Praefcke) Na mnoha výjevech tak můžeme vidět boha Shivu, jak pokládá nohu na hřbet lva, nasedajíc na svého bílého býka Nandiho. Takový výjev má symbolizovat vítězství ducha Shivy nad hladem, jeho pokoření a překonání. A překonání chuti k jídlu a hladu je základem pro přemáhání dalších neřestí a jednou z podmínek k úspěšnému sebeovládání. A jen pro Vikulka, CZ ~ 37 ~

38 úplnost, lev z takových výjevů má i konkrétní jméno, resp. jména: Ventru nebo Kumbhodara. Slovo lev se v jazyce sanskrt vyslovuje simha. V mnoha a to i českých pohádkách se cirkusoví a pohádkoví lvi jmenují Simba, toto jméno má tedy kořeny právě v sanskrtu. V Pandžábu se sanskrtské slovo simha vyslovuje jako singh. Singh je poměrně častým příjmením u členů indické rodiny, či kmene Sikhů. Mezi nositele příjmení Singh patří i významné osobnosti. Kromě hned několika králů Srí Lanky to určitě může být Nain Singh Rávat ( ), který ve službách Britského impéria jako jeden z prvních prozkoumával himálajské oblasti. Jeho zásluhou byla objevena a zmapována cesta z Tibetu do Nepálu, či různé tibetské řeky. Zaměřil zeměpisnou polohu Lhasy a určil její nadmořskou výšku. Se vším mu pomáhal jeho bratr Kišen Singh. Jarnail Singh Bhindranwale (12. února června 1984) byl vůdcem sikhské náboženské organizace Damami Taksal. Svého času se pokoušel neúspěšně založit samostatný sikhský stát. Mezi slavné sportovce určitě patří zápasníci Mahabir Singh (nar. 1. září 1964) a Kartar Dhillon Singh (nar. 7. října 1953). Oba zápasili ve volném stylu, Mahabir obsadil na Olympijských hrách v Moskvě v kategorii do 48 kilogramů páté místo, o čtyři roky později v Los Angeles v kategorii do 52 kilogramů šesté místo. Kartar Dhillon startoval hned na třech olympijských hrách. V roce 1984 v Los Angeles obsadil sedmé místo v kategorii do 100 kilogramů. V roce 1982 vybojoval stříbro na hrách Commonwealthu, v roce 1978 ještě bronz. Jedním z nejoblíbenějších sportů v Indii je bezesporu pozemní hokej. Jednou z největších postav tohoto sportu vůbec je Dhyan Chand Singh (29. srpna prosince 1979). Za reprezentační tým Britské Indie se třikrát stal vítězem olympijských her (1928 v Amsterodamu, 1932 v Los Angeles a 1936 v Berlíně), nastřílel 40 branek ve 12 olympijských zápasech. Jeho kariéru však ukončila 2. světová Vikulka, CZ ~ 38 ~

39 válka. Na jeho počest vyhlásili v Indii den jeho narození 29. srpen dnem sportu. O oblíbenosti příjmení Singh může svědčit i sestava týmu pozemních hokejistů z Indie na Olympijských hrách v Mexiku v roce Indie skončila bronzová v sestavě: Rajendra Christy, Gurbux Singh, Prithipal Singh, Ajitpal Singh, Balbir Singh I, Balbir Singh II, John Peter, Harbinder Singh, Inder Singh, Tarsem Singh, Munir Sait, Perumal Krishnamurthy, Harmik Singh, Balbir Singh III a Inamur Rehman. Tygr pak byl zvířetem zasvěceným bohyni jménem Durga. Bohyně Durga byla jakousi patronkou či matkou vší přírody a ztělesněním její energie Bohyně Durga na tygrovi ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 39 ~

40 Jejím druhem byl Shiva, který nosil tygří kůži. Důvod vysvětluje jedna z legend. Shiva se kdysi potuloval lesem nahý a svojí krásou uchvátil nejednu manželku tamějších obyvatel. Když některé ženy začaly opouštět své manžely, muži se domluvili, že je potřeba se Shivy zbavit za každou cenu. U lesa vykopali velkou a hlubokou jámu a do ní vyčarovali velkého a hrozivého tygra. Shiva však tygra zabil a z jeho kůže si vyrobil oblečení Tygří kůže tak má značit spojení Shivy s nadpřirozeným světem Meditující Shiva sedící na tygří kůži neznámý autor, kresba z doby kolem 1820 (Wikipedia Common; volná licences) Vikulka, CZ ~ 40 ~

41 Mýtus o Shivovi přežil dodnes. Mnozí, kteří vyznávají jeho názory a řídí se jeho pokyny při tantrických cvičeních, hledají spojení s tygry. Už se samozřejmě nepoužívají tygří kožichy, ty nahradily tkané koberce. Existují hned tři druhy vyobrazení na takových kobercích: první imituje vzor tygří srsti, druhý zobrazuje šťastného tygra, nebo tygří pár v lese a na třetím jsou jen jakési abstraktní tvary připomínající tygří pruhy. Všechny takové pravé koberce se dodnes vyrábí ručně pouze v Tibetu a Nepálu. Buddhistické učení říká, že Budha se zrodil pětkrát v podobě člověka a coby bůh má přes různých podob. V jednom z oněch lidských životů se Budha narodil jako nejmladší ze tří princů jedné šlechtické rodiny. Když mu bylo pět let, vyšel si jednou se svými bratry hrát do lesa. Cestou ale narazili na zraněnou tygřici s pěti malými tygřaty. Tygří matka byla moc slabá na to, aby se o koťata dokázala sama postarat a tak Budhovi starší bratři jí odešli sehnat něco k snědku. Malý Budha sám zůstal nedaleko tygřího úkrytu a hlídal. Během čekání přemýšlel. Mají bratři právo zabít jiné stvoření jen proto, aby nakrmili jeho masem tygra? Sám dospěl k závěru, že ne. Našel si tedy keř s trny a ulomil z něj větvičku. Trny si zaryl hluboko do krku, až mu začaly vytékat pramínky krve. Svojí krev Budha dal pít tygřici i koťatům, aby získali sílu. Fakticky jim však odevzdal celé své tělo. Při tom se Budha modlil: jsem schopen dočasně pomoci, zaženu jejich hlad Ať tito tygři díky mé krvi, mému tělu, ať se znovuzrodí jako vyšší formy života, abych je mohl začít učit jak se vymanit z koloběhu vší marné existence. Díky Budhovi a jeho modlitbě se pět tygřat později znovu narodilo jako lidé a právě oni se stali prvními a jedinými přímými lidskými studenty Budhy. V podstatě shodný příběh pochází z Tibetu, ze sbírky příběhů s názvem Sutra o moudrých a pošetilých, a namísto Budhy v příběhu vystupuje princ Mahasattva. Vikulka, CZ ~ 41 ~

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Gepard. Popis. Rozmnožování

Gepard. Popis. Rozmnožování Martinů Lenka 16.1.2011 Popis Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus) je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Na krátké vzdálenosti může běžet rychlostí přes 100 km/h Hmotnost: 38-43

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. VLAJKA PRO TIBET Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha OTÁZKY A ODPOVĚDI Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005 Óm Šrí Paramátmane Namaha Dnes ráno se mě jeden z vás ptal na jméno Šankaráčarja. Slíbil jsem mu, že odpovím na satsangu. Hledající se někde

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Země přátelských kanibalů

Země přátelských kanibalů okno do světa FIDŽI Text a foto: Michael Fokt Země přátelských kanibalů Ještě před dvěma sty lety by si vás klidně mohli dát k večeři. Dnes patří Fidžijci mezi nejpřátelštější domorodce, s jakými jsem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

S U MX U SUMXU DĚJINY KOČEK

S U MX U SUMXU DĚJINY KOČEK S U MX U Co se skrývá za tajemným jménem Sumxu? Možná to byla mýtická čínská kočka, se sklopenýma nebo plandajícíma ušima a velkým ocasem. A možná to nebyla vůbec kočka mýtická, možná šlo o kočičí plemeno,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 2.května 2013 Autorem materiálu

Více

Gymnázium Jana Nerudy

Gymnázium Jana Nerudy Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Mongolsko Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Michal Brychta Obsah 1. Současné Mongolsko. 3 1.1. Obecné údaje

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno autora: Mgr. Růžena Bajerová Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více