Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství"

Transkript

1 Hinduismus

2 Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie kolem 1 miliardy, hinduistů je kolem 800 mil., 30 mil. v dalších zemích (Nepál 90 % jediná země světa s h. jako státním náboženstvím, Bhútán 25 %, Bangladéš, Pákistán, Srí Lanka 15 % Tamilové, jinak buddhismus; v Africe JAR, Keňa, Tanzánie, Madagaskar). Hinduistické památky jsou i v Indonésii (která je nyní především muslimská). Bali.

3 Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Skutečnost je velmi odlišná problém už při definici pojmu hinduismus Někteří hinduisté přijali koncept jednotného hinduismu (součástí je např. posvátnost véd a vegetariánství), pro jiné hinduisty může být koncept náboženství odlišný.

4 Postavení hinduismu Systém s mnoha variantami se začal formovat od konce 1. tis. př. n. l. jako součást indických náboženství a mytologií. Není pouze náboženstvím, ale společenským systémem (příslušnost ke kastě/varně a k rodině).

5 Vznik hinduismu Harappská kultura (nejasnosti). Počátky jógy (odstranění otisků z minulých inkarnací) Védské náboženství (především od Árjů) texty védů a uppanišad (završení véd). Dualistický polyteismus (bohové jsou především přírodní síly). Nejvyšší je Varuna (v sepětí s Mitrou) a Indra (král bohů). Postupem náznaky vývoje k monoteismu.

6 Vznik hinduismu Někdy bývají dějiny hinduismu členěny pouze na dvě hlavní vývojové části: Védská Hinduistická Jako další členění se uvádí Védské (ve smyslu pouze ústní tradice) Bráhmanismus př. n. l. (upevnění privilegované vrstvy kněží bráhmanů) Hinduismus (od 400 př. n. l.) Současnost stále náboženský vývoj a vznik nových kultů

7 Hlavní panteon Brahma (stvořitel) Višnu (udržovatel) jeho vtělením je i Kršna Šiva (ničitel)

8 Uppanišady Texty vznikající zhruba od roku 600 př. n. l. až do středověku (formou otázek hledajících jedinou univerzální realitu). Hledání Boha v uppanišadách: Kolik je bohů? ,5 1 Který je jeden Bůh? Je to dech. Říkají mu Brahma, ONO, [tat]. Brahma může být: Tajemná síla ve spojení s magickou formulí (v nejrannějších védách) Posvátný výrok (mantra) Původní Zdroj všeho, co existuje (v uppanišadách) neosobní zdroj moci (stvořitel i bohů a bohyň) x átma (individuální duchovní princip) Lidé obyčejně brahma nevidí přímo (zakrytí skutečnosti). Spása a vysvobození odkrytí skutečnosti.

9 Dělení hinduismu Některé hinduistické směry se osamostatnily džinisté, buddhisté, sikhové. Rozvíjení hinduistických tradic specifickým způsobem višnuisté (uctívají Višnua a Višnuovy formy inkarnací např. Kršnu a Rámu), šivaisté (uctívání Šivy a jeho manželek). Višnuismus a šivaismus jsou dva základní směry hinduismu

10 Společné znaky Bůh se projevuje mnoha způsoby a v mnoha bozích. Řetěz znovuzrození (nevědomost), dokud nedojde k vysvobození. Vše ovládá karma. K vysvobození vede mnoho cest (nelze určit jejich vyšší, či nižší vhodnost).

11 Varny Varna = barva. U příchozích Árjů byla světlá barva znakem urozenosti. Bráhmani kněží Kšatrija válečníci Vaišija řemeslníci Šúdrija služebnictvo Nedotknutelní

12 Buddhismus

13 Náboženství bez Boha? Buddhismus vychází z hinduismu, ale poměrně radikálně kritizuje a odmítá bráhmanismus a jeho pojetí Boha. Historický Buddha Sidhárta Gautuma Bůh je zcela mimo systém jevů, Brahma není původcem a Stvořitelem všeho ostatního.

14 Začátek buddhismu Gautuma život v královském paláci (dnešní Nepál) Setkání s nemocným, starým, mrtvým a asketou Asketismus ho neuspokojil Osvícení Buddha Bódhisattva (1. čeká na osvícení, 2. vzdává se nirvány)

15 Chápání světa Svět je pouze slzavým údolím a život je utrpením Lidská existence Pomíjivost Utrpení (bolest) Neskutečnost (uvědomování si sebe sama je jakýsi kosmický klam). Učení o ne-já.

16 Buddhismus se dělí na mnoho škol, velmi často přejímá jiné prvky. Např. v Číně propojení buddhismu a taoismu, místo učení o ne-já učení o nezničitelnosti duše, nirvána se stala druhem taoistické nesmrtelnosti. Buddha byl považován za inkarnaci Lao-c (často uctívání obou u stejného oltáře).

17 Buddhistické tradice Hínajána (malý vůz). Odvozeninou je théraváda (J a JV Asie). Mahajána (velký vůz) na S od Indie. Vadžrajána (diamantový vůz). Tibetská mahajánová tradice (lámaismus).

18 Hlavní buddhistické tradice Podle geografického rozšíření: J théravádový (Barma, Thajsko, Srí Lanka). Buddhismus mnišského typu, důraz na meditaci. Prolínání s dalšími kulty. S lámaismus (Burjatsko, Kalmycko, Tibet, Mongolsko) V zen (z Číny přes Koreu, Vietnam do Japonska). Základem je iracionalismus a mystika, obliba paradoxů, předávání učení od srdce k srdci. Mniši i laici. Z buddhismus, který pronikl do Evropy a Ameriky (50. a 60. léta beatový zen). Přes odlišnost buddhistických tradic existuje v Bangkoku světové buddhistické centrum.

19 Thajští mniši

20 Architektura Stúpy symbolické relikviáře Buddhových ostatků, nejprve ve formě polokoule, později i ve formě věžovitých staveb.

21 Královský palác v Bangkoku

22 Rozšíření V Indii velmi málo (0,7 %), Bhútán (75 % lámaismus), Bangladéš pouze obyvatelstvo při hranicích s Barmou (tibeto-barmské skupiny mahajánový buddhismus), Srí Lanka (70 %) konflikty s hinduistickými Tamilci. Především v JV Asii (hínajánový buddhismus). Barma (89 %), Thajsko (95%), Laos (60 %) kolem 1/3 vyznává animismus), Kambodža (95%), Vietnam (55%) S je bezkonfesijní, na J křesťané (ŘK 7 %). V Asie Silný vliv buddhismu, vliv původních náboženských systémů Čína (multikonfesionalita), Mongolsko, Korea, Japonsko.

23 Letopočet: od narození Buddhy (Thajsko: rozdíl oproti našemu letopočtu jen v rozdílu roků +543, dny a měsíce se počítají stejně. 2540=1997).

24 Lámaismus Označení LÁMAISMUS bývá někdy považováno za nesprávné (forma tantrického buddhismu vadžrajána). Tantry předávání učení pouze iniciovaným. Spojován především s Tibetem (v 8. 9.st. sahá Tibet až k Samarkandu, dobývá hlavní město Číny Sian). Tibet původní náboženství bylo bön (do tibetského buddhismu byly vtaženy i bönistické postavy). Buddhismus v Tibetu od století z Nepálu.

25 Lámaismus Institut dalajlámy titul poprvé použitý v 16. století po setkání tibetského vládce s mongolským chánem výměna titulů (dalajláma oceán moudrosti). 5. dalajláma poprvé jako teokratický vládce Současný dalajláma 14. Dalajláma inkarnace Avalokitéšvary Paňčenláma inkarnace Amitábhy (otce Avalokitéšvary).

26 Představa světa Rozdělení světa Pozemskáříše Nebeskáříše Oblast pekla Prázdnota (například říše hladových duchů). Schopnost ovlivnit svou příští inkarnaci měli pouze vysocí lámové.

27 Pohřební obřady Do země (děti zemřelé na infekční choroby) Kremace (vysocí kněží, smísení popela s hlínou, otisk Buddhy). Do vody (u chudých, v centrálním Tibetu zakázáno) Rozsekání Balzamování (první králové). Hrobky s balzamovaným tělem jsou červené.

28 Tibetští mniši

29 Potala

30 Poutníci v Jokhangu

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora.

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. VZTAH MYTOLOGIE A FILOSOFIE Filein + sophia mýtus - narativní charakter, jevy

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání JUDAISMUS Judaismus, neboli ţidovské náboţenství, nemá tolik přívrţenců a je spíše lokálního charakteru, proto není povaţováno za světové náboţenství přesto je důleţité, protoţe z něj vychází křesťanství

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení.

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení. Buddha Informace o Buddhově životě pocházejí především z velmi rozsáhlých buddhistických spisů; nejstarší části, které se Buddhy týkají nejvíce, patří do tzv. Tripitaky ( Trojí koš ), který se skládá ze

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ÚVOD DO NÁBOŽENSTVÍ RELIGIONISTIKA z lat. religio = věda zabývající se studiem

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se!

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Nové Město na Moravě duben 2005 Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Jen několik prostých slov, která zní v dějinách už 2000 let. Je to skutečně nejradostnější poselství, které kdy lidstvu bylo hlásáno.

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar

Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Magisterská práce Dzogčhen a jeho filosofické aspekty v tradici

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ

K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ Kočky samozřejmě neměly své výsadní funkce a postavení pouze v Číně nebo v Japonsku. Podíváme-li se na názvy plemen dnešních ušlechtilých koček, najdeme hned několik odkazů

Více

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI

ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI ÚVOD DO STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE KAPITOLY Z JAPONSKÉ KULTURY ŠINTOISTICKÉ RITUÁLY PROVÁZEJÍCÍ ČLOVĚKA OD NAROZENÍ DO SMRTI JANA BOLKOVÁ OSTRAVA, DUBEN 2014 CZ.1.07/2.2.00/29.0006 1 Studijní opora je jedním

Více

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška)

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) Vladimír Antonov NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) DUCHOVNÍ CESTA SOUČASNÉHO ČLOVĚKA (Přednáška) Přeložila Libuše Bělousová V. Antonov,1990 www.swami-center.org Brno 1990 OBSAH NÁBOŽENSTVÍ

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Brno 2007 INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Filosofický seminář Brno 2007 3 Jiří Adamec ISBN 978-80-254-0200-9 4 Ú V O D Důvod, proč psát o

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více