Identifikační údaje firmy. Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice, Byškovice IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje firmy. Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice IČO: 62954890"

Transkript

1

2 Identifikační údaje firmy Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Sídlo: Větrná 145, Neratovice, Byškovice IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a.s SWIFT: KOMBCZPPXXX Číslo účtu: IBAN: CZ Zastoupená: Ing. Alešem Kocourkem jednatelem společnosti Spisová značka: Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Tel.: , Fax: E mail: WWW adresa: Historie společnosti od založení KASTEN spol. s r.o. vznikla v roce 1995 s cílem provádět v nejvyšší možné kvalitě prakticky veškeré stavební práce, včetně provádění pozemních staveb na klíč. Dnes patří mezi přední soukromé firmy v oblasti stavebnictví se širokou škálou aktivit zahrnujících výrobu, obchod i služby. 17 let zajišťuje své zákazníky realizační činnost v oblasti výstavby, modernizací a rekonstrukcí stavebních objektů v oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb, dodavatelskou činnost, dodávky stavební i technologické, včetně všeho navazujícího zázemí nutného pro zajišťování výše zmíněných činností. Specializuje se na program komplexní rekonstrukce a revitalizace panelových i zděných bytových domů, opravy a zateplení střešních plášťů, zateplování fasádních plášťů budov. Stavební činnosti zabezpečuje zejména středisky vedenými autorizovanými inženýry a staviteli a techniky s bohatou praxí. Společnost KASTEN spol. s r.o. se každým rokem dynamicky rozvíjí. Během své mnohaleté existence jasně prokázala, že je firmou stabilní a pro své zákazníky je solidním a spolehlivým partnerem. Pravidelně se umisťuje v první desítce nejúspěšnějších českých stavebních firem v soutěžích Svazu podnikatelů ve stavebnictví MID TOP STAV a TOP STAV. Špičková kvalita, inovátorství, týmová práce a trvalý zákaznický přístup byl oceněn 1. místem v prestižní soutěži Hospodářských novin Firma roku 2010 ve Středočeském kraji. Majetkové vztahy Základní kapitál společnosti činí 35 mil. Kč Vlastní kapitál společnosti činí ke dni dle účetní rozvahy tisíc Kč Pro rok 2013 společnost odhaduje obrat ze stavební činnosti ve výši tisíc Kč.

3 Veškerou činnost společnost provozuje z vlastního provozního areálu ve Větrné ulici č.p. 145 v Neratovicích Byškovicích, který vybudovala v uplynulých letech na ploše cca m 2 v investičních nákladech 25,5 mil. Kč. V areálu hlavního stavebního dvora se nachází administrativní a prodejní centrum, sklady stavebního materiálu a sklady stavebních profesí. Na volných plochách je skladován stavební materiál, řezivo, bednící a lešenářský materiál. Společnost vlastní 98% majetkový podíl ve společnosti STAVIVA.COM spol. s r.o., zabývající se malo a velkoobchodem se stavebním materiálem. Kolem mateřské firmy vyrostlo několik dalších, jejichž předmět činnosti vhodně doplňuje a rozšiřuje původní stavební specializaci. Značná potřeba lešení pro rekonstrukce panelových domů nakonec vedla k založení firmy SNEP spol.s r.o. která slouží mateřské společnosti a současně půjčuje lešení jiným subjektům. V současné době společnost realizuje několik vlastních developerských projektů v Čechách a na Slovensku. Popis současného stavu podnikání Podnikatelská činnost společnosti je realizována prostřednictvím výrobně obchodních středisek. Středisko realizace staveb zajišťuje projekční, nabídkovou a rozpočtovou činnost společnosti, před realizační činnost v oblasti výstavby, modernizace a rekonstrukce stavebních objektů, v oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb, inženýrsko dodavatelskou činnost a veškerý servis nutný pro realizaci stavebních aktivit klientů společnosti. Dále pak realizační činnost v oblasti výstavby, modernizací a rekonstrukcí stavebních objektů v oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb, dodavatelskou činnost, dodávky stavební i technologické včetně všeho navazujícího zázemí nutného pro zajišťování výše zmíněných činností. Společnost se specializuje na program revitalizace panelových domů, opravy a zateplení střešních a fasádních plášťů budov, sanace a zesílení betonových konstrukcí. Středisko správy a služeb zabezpečuje vlastní investiční činnost, pečuje o movitý i nemovitý majetek společnosti, v oblasti služeb zabezpečuje ochranu a ostrahu majetku společnosti, centrální podatelnu, správní, evidenční a ekonomickou agendu společnosti, marketing, zajišťuje pronájem, provoz, výstavbu a údržbu nově vybudovaného administrativně obchodního areálu společnosti v Neratovicích Byškovicích.

4 Úroveň materiálně technického vybavení společnosti Vybavení stavebními mechanismy je na úrovni standardní české stavební firmy, se všemi druhy zařízení potřebnými k realizaci stavebního díla. Firma vlastní nákladní vozy DAF, AVIA, Ford Tranzit, technikou pro operativní zásobování staveb. Společnost investovala od roku 1995 především do technického a mechanizačního vybavení formou hmotného majetku více jak 65 mil. Kč. Společnost v současné době disponuje tímto technickým vybavením: nákladní automobily DAF, Tranzit Van, Tranzit Chassis, Tranzit Connect, AVIA osobní automobily Felicia Combi, Felicia Pickup, Ford Connect, Ford Fiesta, Ford Fusion, Ford Focus, Ford Mondeo, Dacia Logan Van stavební buňky a maringotky, pneumatické kompresory ATMOS 200, bourací a vrtací kladiva BOSCH, HILTI, KANGO, stěnové a sekční diamantové pily BOSCH, čistící soupravu WAP 9900 a tři vysokotlaké systémy pro destrukci betonu vodním paprskem FALCH R3, ponorné vibrátory DYNAPAC, vibrační pěchy a desky WALKER stavební výtah GEDA 500 ZP, vrátky L EUROPEA KN E300, shozy na suť lešení trubkové v množství m 2, ALFIX 0,73 v množství m 2 pojízdné lešení ALUFIX řady 5000 a 6000 míchačky ATIKA, čerpadlo na maltové a betonové směsi a různé ruční elektrické nástroje a nářadí Dále naše firma vlastní vybavení pro práce zednické, omítkářské, fasádnické včetně zateplování, hydro i tepelněizolační a sanační práce. Dále je naše společnost vybavena bouracími, vrtacími kladivy a kompresory pro provádění bouracích prací.

5 Ekonomické ukazatele firmy Aktivním působením na stavebním trhu a maximální péčí o zákazníka podpořenou soustavným zvyšováním kvalifikace pracovníků se stavební společnosti KASTEN daří plynule zvyšovat obrat společnosti. Dosažené obraty KASTEN spol. s r.o. v letech Miliony 450,00 Kč 400,00 Kč 350,00 Kč 300,00 Kč 250,00 Kč 200,00 Kč 150,00 Kč 100,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč rok 2011 předpokládaný obrat Vedení společnosti vědomo si silného konkurenčního prostředí a současné situace ve stavebnictví investuje veškeré zdroje k upevnění pozice na trhu. Lidské zdroje Hlavním cílem personální politiky společnosti KASTEN spol. s r.o. je udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Poskytujeme všem našim zaměstnancům takové podmínky a podporu, které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí a talentu. Oceňujeme vynikající výkonnost a profesionální úspěchy a snažíme se, aby se všichni naši zaměstnanci cítili úspěšně a spokojeně. V každém projektu naší společnosti, od menších staveb až po velké stavby charakteru, je provedeno každý den mnoho rozhodnutí. Projektově orientovaná práce je postavena na silné týmové spolupráci. Zainteresovaní lidé musejí být schopni vykonávat rozhodnutí jiných stejně jako dělat rozhodnutí vlastní. Mnoho z těch, kteří přicházejí pracovat pro společnost KASTEN je překvapeno, jak rychle lze u nás dosáhnout pozic, ve kterých mohou rozhodovat. Věříme, že lidé se učí z úspěchů i omylů, a že odpovědnost pomáhá lidem růst.

6 Od svých současných i budoucích kolegyň a kolegů očekáváme vysoké pracovní nasazení, smysl pro týmovou práci, odpovědnost a iniciativu. Nabízíme zajímavé a dlouhodobě perspektivní zaměstnání v úspěšné a trvale prosperující stavební společnosti. Systém řízení kvality dle ISO 9001:2001 Společnost KASTEN spol. s r.o. začala s pracemi na splnění požadavků normy ISO 9001 v únoru Ve spolupráci s poradenskou firmou QES s.r.o. byla v průběhu zabezpečována implementace systému v řízení v souladu s jednotlivými články normy. 2. července 2001 jsme požádali Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. o certifikaci systému jakosti pro proces provádění staveb a montáž a pronájem lešení. Ve dnech 27. a 28. května 2002 proběhl ve firmě KASTEN spol. s r.o. certifikační audit. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Certifikační orgán 300, vydal společnosti KASTEN spol. s r.o. certifikát systému kvality č. 498/2002 dne Společnost KASTEN spol. s r.o. každý rok úspěšně absolvovala pravidelný dozorový audit systému kvality dle ISO 9001:2001, prováděný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. Po uplynutí tříleté platnosti certifikátu byl proveden audit recertifikační. Na základě výsledků této prověrky Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. opět potvrdil shodu zavedeného systému kvality s normou ISO 9001:2001 a dne vydal certifikát č. 1061/2005 na všechny provozované činnosti. Po následném dozorovém auditu vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. certifikát č. 1061/2007 ze dne Aktuální certifikát udělený již s dle aktualizované normy ISO 9001:2009 má číslo 1924/2011 s platností do KASTEN spol. s r.o. dále zlepšuje a rozvíjí systém řízení kvality za účelem zkvalitňování svých služeb a zvyšování spokojenosti všech zákazníků. Ochrana životního prostředí dle ISO 14001:2005 Vedení společnosti se rozhodlo vybudovat systém environmentálního managementu podle původní platné normy ČSN EN ISO 14001:1997, protože si uvědomovalo skutečnost, že dopady provozovaných činností mají vliv i na životní prostředí. V lednu 2004 byla ve spolupráci s poradenskou organizací zahájena implementace systému, v návaznosti na zavedený systém řízení kvality, a bylo provedeno komplexní úvodní přezkoumání současného stavu s ohledem na veškeré provozované činnosti firmy ve vztahu k životnímu prostředí.

7 Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Certifikační orgán 300, vydal společnosti KASTEN spol. s r.o. certifikát systému environmentálního managementu č.046/2005 dne Po dozorovém auditu, který proběhl dne s důrazem na revidovanou normou ČSN EN ISO 14001:2005, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. certifikát č. 46/2006 ze dne Aktuální certifikát má číslo 342/2011 s platností do Certifikace ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS 18001:2008 Řada pro hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS byla vytvořena, aby pomáhala organizacím vytvářet politiku a cíle zdraví a bezpečnosti práce. Norma se vztahuje na organizace, které mají zájem zaujmout proaktivní postoj k jejich rizikům v ochraně zdraví a bezpečnosti práce. OHSAS byla vytvořena jako kompatibilní s normami systému managementu ISO 9001:2009 (jakost) a ISO 14001:2005 (životní prostředí) pro usnadnění integrace systémů managementu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích, které o to mají zájem. Představitelem vedení pro OHSAS byla dne jmenována Zuzana Sáblíková. Dne získala společnost od certifikačního orgánu Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. certifikát dle požadavků OHSAS 18001:1999. Certifikát č. 10/2006 byl vydán dne Aktuální certifikát má číslo 167/2011 s platností do Cech pro zateplování budov Společnost KASTEN spol. s r.o. je od roku 2001 řádným členem Cechu pro zateplování budov. Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993, jeho sídlem je Praha. V současné době cech sdružuje více než čtyři desítky odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost. Základním cílem CZB je podpora a prosazování vysokých standardů kvality v oboru zateplování budov, se zvláštním důrazem na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov. Charakteristickým rysem CZB je transparentnost a otevřenost všech jeho činností a vysoká prestiž na trhu, u státních orgánů a institucí. Všichni členové CZB se zavazují dodržovat Kodex kvality a etiky, který upravuje chování, standardy, práva a povinnosti členů Cechu ve vztahu ke společnosti, ke klientovi, k profesi zateplování budov, k Cechu a mezi členy Cechu.

8 Osvědčení odborné způsobilosti k provádění zateplovacích systémů Společnost získala ke dni Osvědčení odborné způsobilosti k provádění kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS) s číslem ETICS09/2009 uděleným společnosti Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p., pro zateplovací systémy výrobců BAUMIT, STO, CAPAROL, STOMIX, WEBER a PROFI AM BAU.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

2010 Výroční zpráva 1

2010 Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2010 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce 2010 6 Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více