International for Standardization for Standardization. International Organization.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org"

Transkript

1 International Organization International for Standardization Organization for Standardization 1

2 Přehled ISO 9001 a ISO zpracoval Roger Frost Manager, Communication Services

3 ISO 9001 a ISO v krátkosti ISO 9001 a ISO patří mezi daleko nejznámější normy ISO. Jsou implementovány ve více než milionu organizacích v přibližně 175 zemích. ISO 9001 pomáhá organizacím implementovat management kvality. ISO pomáhá organizacím implementovat systém environmentálního managementu. 3

4 Management kvality ISO 9001 je pro management kvality. Kvalita se vztahuje na všechny charakteristické znaky produktu (nebo služby), které jsou požadovány zákazníkem. Management kvality znamená, co organizace činí, aby zajistila, že její produkty či služby uspokojí požadavky zákazníka na kvalitu -a dostála všem předpisům aplikovatelným na dané produkty či služby. 4

5 Management kvality(pokra pokrač.) Management také znamená, co organizace dělá, aby zvyšovala spokojenost zákazníka - a neustále zlepšovala svoji výkonnost 5

6 Environmentáln lní management ISO je pro environmentální management. To znamená, co organizace činí, aby: Minimalizovala škodlivé dopady na životní prostředí zapříčiněné svojí činností, dostála aplikovatelným regulačním požadavkům - a neustále zlepšovala svůj environmentální profil. 6

7 Generické normy ISO 9001 a ISO jsou generické normy Generické znamená, že stejné normy mohou být aplikovány: na každou organizaci, velkou či malou, bez ohledu na její produkt či službu, v jakémkoliv oboru činnosti - a ať jde o podnik,veřejnou správu či vládní úřad. 7

8 Generické normy (pokrač.) Generický rovněž znamená, že nesejde na sféře působnosti organizace, chce-li zavést systém managementu kvality, ISO 9001 poskytne nezbytný rámec, nebo chce-li zavést systém environmentalního managementu, ISO poskytne nezbytný rámec. 8

9 Systémy managementm anagementu Systém managementu je dán tím, co organizace dělá za účelem řízení svých procesů, nebo činností, aby její produkty či službysplňovaly cíle organizace, jako jsou: uspokojování zákazníkových požadavků na kvalitu, zajišťování shody s předpisy - či plnění environmentálních cílů 9

10 Systémy managementu (pokrač.) Aby způsob provádění činností byl skutečně účinný a efektivní může jej organizace řídit jeho systemizováním. Nic důležitého není opomenuto. Všem je jasné, kdo je odpovědný za provádění: čeho, kdy, jak, proč a kde. Normy systému managementu poskytují organizacím mezinárodní a nejpokročilejší model k následování. 10

11 pokrač.) Systémy managementm anagementu (pokra Velké organizace či organizace s komplikovanými procesy by nemohly fungovat dobře bez systému managementu. Společnosti v oborech jako jsou letectví a kosmonautika, výroba automobilů, obrana či zdravotnická zařízení a přístroje aplikují systémy managementu již delší dobu. normy ISO 9001 a ISO pro systémy managementu nyní zpřístupňují tuto úspěšnou praxi všem organizacím. 11

12 Procesy, nikoliv produkty ISO 9001 a ISO se týkají způsobu jakým organizace provádí svoji činnost. Nejsou normami pro produkty. Nejsou normami pro služby. Jsou normami pro procesy. Mohou být používány výrobci produktů a poskytovateli služeb. 12

13 Procesy, nikoliv produkty kty (pkrač.) Procesy mají dopad na finální produkty nebo služby. ISO 9001 uvádí požadavky na to, co organizace musí dělat, aby řídila procesy ovlivňující kvalitu svých výrobků a služeb. ISO uvádí požadavky na to, co organizace musí dělat, aby řídila procesy ovlivňující dopad svých činností na životní prostředí. 13

14 Certifikace a registrace V některých zemích se namísto pojmu certifikace užívá označení registrace. To znamená, že nezávislý, externí orgán provedl audit systému managementu organizace a ověřil, že systém odpovídá požadavkům specifikovaným v normě (ISO 9001 či ISO 14001). ISO neprovádí certifikaci a nevystavuje ani nepotvrzuje certifikáty. 14

15 Akreditace Akreditace je aktem certifikace certifikačního orgánu. Znamená oficielní souhlas specializovaného orgánu akreditačního orgánu s tím, že certifikační orgán je kvalifikovaný pro provádění certifikace dle ISO 9001:2008 nebo ISO 14001:2004 ve specifikovaných podnikatelských odvětvích. Certifikáty vydané akreditovanými certifikačními orgány a známé jako akreditované certifikáty lze na trhu vnímat jako dokumenty požívající zvýšenou důvěryhodnost. ISO neprovádí ani neschvaluje akreditace. 15

16 Certifikace není požadavkem Certifikace není požadavkem norem ISO 9001 či ISO Organizace může zavést systém dle ISO 9001 či ISO a mít z toho užitek, aniž by jej dala certifikovat. Organizace je může implementovat pro interní přínosy aniž by vynakládala prostředky na program certifikace. 16

17 Certifikace je podnikatelským rozhodnutím Certifikace představuje rozhodnutí, které se realizuje z podnikatelských důvodů: jde-li o požadavek vyplývající ze smluvních podmínek, předpisů regulátora či tržních podmínek, jde-li o uspokojení preferencí zákazníka, je součástí programu managementu rizik, nebo bude-li motivovat zaměstnance vytýčením jasného cíle. 17

18 ISO necertifikuje ISO neprovádí certifikaci dle ISO 9001 či ISO ISO nevystavuje certifikáty. ISO neprovádí akreditace, neschvaluje ani nekontroluje certifikační orgány. ISO vyvíjí normy a návody k podpoře dobré praxe při akreditaci a certifikaci. 18

19 Soubor norem ISO 9000 ISO 9001 je normou, která stanoví požadavky na systém managementu kvality. ISO 9001:2008 je nejnovější, zlepšená verze. Je to jediná norma v rámci souboru ISO 9000, která může být použita pro účely certifikace. Existuje 16 dalších norem v rámci souboru, jež mohou být organizaci nápomocny ve specifických záležitostech jako zlepšování výkonnosti, auditování, výcvik 19

20 Soubor norem ISO ISO je normou, která stanoví požadavky na systém environmentálního managementu. ISO 14001:2004 je poslední zlepšená verze. Je to jediná norma v rámci souboru norem ISO 14000, která může být použita pro účely certifikace. Soubor norem zahrnuje 21 jiných norem, jež mohou být organizaci nápomocny ve specifických záležitostech jako auditování, označování ekologicky šetrných výrobků, analýza životního cyklu 20

21 Statistika ISO 9001: r aža 2007 Svět celkem - certifikáty ISO 9001 Roční růst certifikáty ISO předních zemí - certifikáty ISO

22 Statistika ISO r (pokrač.) Celosvětový počet certifikátů dle ISO 9001:2001 na konci r byl To byl nárůst o 6%oproti r. 2006, kdy bylo celkem certifikátů. Certifikáty byly vydány ve 175 zemích; v roce 2006 to bylo 170 zemí. 22

23 Statistika ISO 14001: r (pokrač.) Svět celkem - certifikáty ISO Roční růst certifikáty ISO předních zemí - certifikáty ISO

24 Statistika ISO r (pokrač.) Celosvětový počet certifikátů dle ISO ke konci r činil To představovalo nárůst o 21% oproti r. 2006, kdy celkový počet byl Certifikáty byly vydány ve 148 zemích oproti 140 zemím v r

25 Přínosy ISO 9001 a ISO Mezinárodní shoda na expertní úrovni o současné nejpokrokovější praxi ohledně managementu jakosti a životního prostředí. Celosvětový společný jazyk pro jednání se zákazníky a dodavateli (obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi). Zvýšení výkonnosti a efektivnosti. Model pro neustálé zlepšování. 25

26 Přínosy ISO 9001 a ISO (pokrač.) Model pro uspokojování zákazníků a ostatních zainteresovaných stran. Vytvářet kvalitu produktů a služeb počínaje jejich návrhem. Řešit starosti zákazníků a veřejnosti ohledně životního prostředí a plnit požadavky úřadů. Integrace s globální ekonomikou. 26

27 Přínosy ISO 9001 a ISO (pokrač.) Udržitelné podnikání Sjednocování základny pro průmyslová odvětví Kvalifikování dodavatelů pro globální dodavatelské řetězce Technická podpora pro předpisy/směrnice 27

28 Přínosy ISO 9001 a ISO (pokrač.) Přenos dobré praxe do rozvojových zemí Nástroje pro nové ekonomické hráče Regionální integrace Usnadnění vzestupu služeb 28

29 Více informací ISO 9000/ISO sekce na ISO webové stránce: iso.www.org ISO Management Systems magazine IMS Alerts bezplatný electronický newsletter 29

30 Zdroje informací 30

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Model ISO 9000 v lázeňství

Model ISO 9000 v lázeňství Model ISO 9000 v lázeňství Diplomová práce Bc. Iaryna Zaletska VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání

THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání Lidé, myšlenky, řešení. THIMM Social Responsibility - TSR (Sociální odpovědnost THIMM) THIMM je odpovědný rodinný podnik, který chce

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více