12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá"

Transkript

1 č.2/2009 Usnesení č. 12 zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 8. června 2009: 12/264:1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 8. června /265:1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: Ing. Lubomíra Nowaka, p. Josefa Jurajdu 12/266:1) určuje ověřovateli ovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Zdeňka Švrčka, p. Jana Bobka 12/267:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 11/2008 zasedání zastupitelstva obce 12/268:1) schvaluje seznam žadatelů o zařazení pozemků do ÚP obce Tichá 2) schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písmeno x) zákona č.. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění ní pozdějších předpisů, a podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Územního plánu Tichá 12/269:1) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r. 2008, které bylo provedeno kontrolní skupinou odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě dne /270:1) schvaluje po projednání závěrečného účtu obce Tichá celoroční hospodaření za r. 2008, a to bez výhrad 12/271:1) schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Frenštátsko za r /272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a mateřské škole, příspěvkové organizaci, v celkovém hodnotě ,00 Kč včetně DPH od fa Gastro Podzemný s.r.o., Juřinka 89, Valašské Meziříčí 12/273:1) schvaluje poskytnutí finančního ního daru Mysliveckému sdružení HUBERT Tichá ve výši ,00 Kč na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 12/274:1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm 12/275:1-3) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ /276:1) bere na vědomí plnění rozpočtu k /277:1) bere na vědomí rozhodnutí starosty č. 39/2009, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/ /278:1) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm a Obcí Tichá 12/279:1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1557/4 o výměře 440 m2 ostatní plocha ostatní komunikace 12/280:1) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č (díl b) o výměře 244 m2 12/281:1) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/62/i/2009/Ja na převod části pozemku parc. č po ukončení stavby chodníkového tělesa Tichá podél silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá 12/282:1) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí v přírodní památce Travertinová kaskáda v kú. Tichá s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 28. října 117 1

2 12/283:1) schvaluje uzavření Smlouvu o nájmu nemovitosti č. NS 6/2009-Ší s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, územním pracovištěm Ostrava, na pozemek parc. č. 172 o výměře 148 m2, využitý Obcí Tichá 12/284:1) bere na vědomí Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného na Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR v Novém Jičíně 12/285:1) schvaluje uzavření Smlouvy na zhotovení prací zpevněné plochy na hřbitově v Tiché s firmou Jiří Chromčák, Čeladná 624, IČ , v celkové hodnotě díla ,41 Kč včetně DPH 12/286:1) schvaluje uzavření Smlouvy na zhotovení prací oprava dřevěné zvonice u kostela v Tiché - s firmou Jiří Chromčák, Čeladná 624, IČ , v celkové hodnotě díla ,18 Kč včetně DPH 12/287:1) schvaluje uzavření Smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení rozšíření vodovodní sítě obce firmou Projekční a inženýrská činnost Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, Studénka 1, IČ , v celkové nabídkové ceně ,00 Kč včetně DPH 12/288:1) schvaluje dofinancování rozpočtu Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace, na základě udělené výjimky z počtu žáků za období leden srpen 2009 v celkové výši ,00 Kč 12/289:1) schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace, za r do reservního fondu školy ve výši ,97 Kč 12/290:1) bere na vědomí zpracování nového povodňového plánu obce, který bude zpracován dle zákona č. 254/2001 S., o vodách a platné metodiky 12/291:1) bere na vědomí informaci o dopisu zaslaném KÚ MSK v Ostravě upozorňující na špatný stav komunikace III/4848 v úseku obec Tichá po katastr města Frenštát p. R. 12/292:1) zamítá poskytnutí příspěvku ve výši cca ,00 Kč za rok na pobyt p. Hýlové v Domově pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku Místku 12/293:1) zamítá poskytnutí příspěvku Domovu SALUS v Kopřivnici 12/294:1) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,00 Kč Valašskéhomu folklornímu sdružení, IČ , na pořádání folklorního festivalu Frenštátské slavnosti konaný ve dnech 28. a /295:1) bere na vědomí Peticí rodičů za nepropuštění paní učitelky Mileny Vítkové 12/296: bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách : 1) TJ Sokol Tichá hospodaření s obecními prostředky v r ) Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace, hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky obce v r UZAVÍRKA MOSTU ev.č u Travertinové kaskády: - na základě stavebního povolení ze dne 6. června 2008 č.j. OVÚP/ / /vstra budou od 1. července 2009 zahájeny stavební práce spojené s rekonstrukcí výše uvedeného mostu. Stavební práce bude provádět odborná firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o., Mlýnská 68, Brno město. Předpoklad ukončení rekonstrukce je k 12.prosinci 2009, pokud to dovolí klimatické podmínky. V této lokalitě z prostorových důvodů nelze zajistit náhradní most ani lávku. Z tohoto důvodu dojde po dobu uzavírky ke zrušení autobusové zastávky Tichá rest. Pod Hůrkou (U Šťastné), nejbližší zastávka Tichá rozcestí 2

3 Javorek. Dopravní obslužnost zastávek Tichá - U Lávky a Tichá U Lomu bude zajištěna kyvadlovou dopravou od nové točny (u rodinného domu p. Aloise Žáčka) k restauraci Fojtství a některé spoje až do Frenštátu p. R. školy. Jízdní řád kyvadlové přepravy bude vyvěšen na zastávkách, tuto službu zajišťuje předpravce VEOLIA TRANSPORT Morava (objížďkový jízdní řád najdete také na obecní úřad informace OÚ). MP odpady 2009: Do 30. června 2009 byl splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů (tzv. za odpady), jeho sazba pro r je 300,00 Kč za 1 poplatníka. Pokud patříte mezi ty, kteří na toto zapomněli, přijďte patřičnou úhradu provést do pokladny obce, případně je možné ji provést také převodem na účet /0100, jako VS uveďte číslo popisné nemovitosti, částka je počet osob x 300,00 Kč. Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa Miroslava Strnadla Frenštát p. R. ve III. čtvrtletí 2009: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) červenec 8.7., srpen 5.8., září 2.9., 16.9., papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) červenec 9.7., srpen 6.8., září 3.9., plasty: červenec, srpen září každý pátek (vždy pátek, sudý týden) 4.9., nápojové kartony: první pondělí v měsíci UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST: V době letních prázdnin bude tělocvična uzavřena pro veřejnost v termínu: Střípky z informačního centra V Informačním centru města Frenštát p.r. jsou od dubna 2009 zdarma k dispozici dva nové propagační materiály, které vydal Moravskoslezský kraj za spolufinancování EU. Jedná se o publikaci pod názvem KRAJ PLNÝ ADRENALINU, která je rozdělena na oblast Beskydy, Javorníky, Opavské Slezsko, Ostravsko, Poodří Moravské Kravařsko a Těšínské Slezsko. Pod každou z těchto oblastí naleznete tipy na zážitky v našem kraji. Jsou rozděleny do kategorií adrenalin mix, letecký adrenalin, jezdecký adrenalin, střelecký adrenalin, adrenalin na vodě a adrenalin na lanech. Vydaná je v českém, anglickém, německém, polském a ruském jazyce. Druhá publikace nese název zážitků. Je určena pro zahraniční turisty a komplexně představuje náš kraj včetně jeho atraktivit a možné zábavy. Naleznete zde také lázeňská střediska, hrady a zámky, technické památky a důležité kontakty. Vydána je rovněž v anglickém, německém, polském a ruském jazyce. 3

4 Mateřská škola Tichá školní rok 2008/2009 Jen to je v člověku pevné a stálé, čím nasákl první věk. J. A. Komenský Ve školním roce 2008/2009 bylo schváleno navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole z 50 na 53 (viz. výpis z usnesení zastupitelstva č.8/2008 z ). Podle prostorových možností ve třídách byl OHS v Novém Jičíně stanoven počet dětí na 25 v I.oddělení a 28 ve II. oddělení. I letos jsme pracovali s dětmi ve dvou věkově smíšených třídách podle tématických plánů vycházejících z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nám umožňuje pracovat s dětmi přirozenou a prožitkovou formou. Pro děti a rodiče jsme po celý rok připravovali různé akce a aktivity: pravidelně 1x měsíčně jedno divadelní představení v MŠ. V dubnu 2009 jsme pořádali pro rodiče a děti zájezd do loutkového divadla v Kopřivnici. V zimních měsících a za špatného počasí jsme chodili cvičit do tělocvičny ZŠ. V lednu proběhl v tělocvičně ZŠ švihadlový turnaj, ve kterém děti soutěžily podle věkových kategorií, kdo nejvíce naskáče přes švihadlo za daný časový limit. V mateřské škole bylo docela těžké vybrat děti, které by chtěly skákat přes švihadlo. Nakonec se zúčastnily 3 děvčata a 3 chlapci K.Gilarová, L.Rozsívalová,V. Vyvialová, D.Hopp, J.Janáč a M.Zeh. Po těžkém boji nakonec vyhrála Lucie Rozsívalová. Jezdili jsme na předplavecký výcvik na bazén do Frenštátu p/r,. Děti mohly pracovat v několika kroužcích anglickém, tanečním, výtvarném, ekologickém. Společně s rodiči jsme oslavovali v MŠ sváteční dny Mikulášskou nadílku, vánoční svátky, zúčastnili jsme se vánočního jarmarku v ZŠ, oslavili velikonoční a jarní svátky. V dubnu jsme pro maminky s dětmi pořádali v MŠ odpolední velikonoční malování. Děti své výrobky a schopnosti předvedly na výstavkách a vystoupeních pro celou širokou tichavskou veřejnost o vánočních a velikonočních svátcích, i ke Dni matek. Divadelní a koncertní vystoupení jsme navštěvovali v kině, kulturním domě nebo v ZUŠ ve Frenštátě p/r. Byli jsme na exkurzích v ZŠ Tichá, u chovatelů domácích a hospodářských zvířat, u soukromých podnikatelů. V ekologickém kroužku se děti učí kladnému vztahu k přírodě a Zemi, od dětství se učí třídit odpad. Spolupracovali jsme také s myslivci při sběru kaštanů a žaludů pro zvěř. I letos spolupracovala s rodiči na nápravě řeči logopedka Mgr. Lakomá. V červnu jsme byli na výletě v Zoo v Ostravě. Na požádání děti vystupovaly pro OÚ v Tiché se svým programem. Ukončením školního roku dne na sportovním hřišti jsme se rozloučili s 12.dětmi, které odcházejí do první třídy ZŠ. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na údržbě budovy i zahrady mateřské školy p. Miroslavu Kubalcovi za vzornou údržbu zahrady na podzim, p. Válkovi a p. Bajerovi za sečení zahrady na jaře a v létě, p. Hoppovi za různé větší opravy a p. Chýlkovi za údržbu kol, koloběžek a motokár pro děti. Na závěr bych se chtěla obrátit na zastupitele obce Tichá v usnesení č.19/2001 zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích, byl aktualizován program obnovy obce Tichá pro rok 2002 s následným pořadím akcí. Oprava budovy mateřské školy byla na prvním místě (okna, fasáda budovy, střecha). Z plánovaných oprav byla zatím uskutečněna výměna oken. Budova mateřské školy je jedinečnou atypickou budovou v našem regionu. Je to budova z roku 1892, která i dnes je budovou plně využívanou - v přízemí je školní jídelna, která vaří pro všechny děti a zaměstnance MŠ,ŠJ a ZŠ. V1.patře jsou třídy pro 53 dětí předškolního věku. Ve 2. patře je jedna třída pro ZŠ. Vnitřní vybavení je dostačující a modernizuje se, avšak stará budova chátrá, omítka opadává a celková oprava fasády budovy a střechy je stále odsouvána, a přitom je nevyhnutelná. Věřím, že se oprava budovy mateřské školy stane pro obec prioritou a bude chloubou naší obce, tak jak je tomu v okolních vesnicích a městech. Přeji všem příjemnou dovolenou! 4 Hana Špačková MŠ Tichá

5 Oznámení o uzavření MŠ během hlavních prázdnin: Mateřská škola Tichá bude uzavřena v době od 13. července do 21. srpna Provoz bude zahájen v pondělí 24. srpna Základní škola Tichá školní rok 2008/2009 Tento školní rok se nesl ve znamení ekologie, ať už se jednalo o vybavení chodby školy nádobami na třídění papíru, tetrapaku, Pet lahví nebo celoročním sběrem papíru, kaštanů, žaludů a pomerančové kůry. Zajímavé informace o skládce v Životicích u Nového Jičína se děti dozvěděly na besedě se zástupcem společnosti ASOMPO a.s. a nechyběla ani oblíbená beseda s myslivcem panem Jurajdou, na kterou se žáci vždy velmi těší. Připomeňme také tradiční projekty Vánoční jarmark, Velikonoční dílny a slavnostní otevření přírodní učebny 22. dubna na Den Země za účasti regionální televize. Témata životního prostředí byla ve škole realizována, kromě povinného rámce učiva, i třídními projekty, například Poznáváme živočichy - 5. třída nebo Než se najím 3. třída. Za velmi zdařilý hodnotí žáci a učitelé školní výlet pod názvem Tichý den nahlas aneb plavba zážitků. Projekt vznikl ve spolupráci s Centrem volného času ASTRA ve Frenštátě pod Radhoštěm, navázal na ekologickou výchovu a vzdělávání ve škole a proběhl v úterý 9. června Žáci školy strávili den v Astře, kde pro nás pracovníci CVČ ASTRA připravili program plný pestrých aktivit, poznávání, kamarádství a kreativity prostě za den plný společných zážitků. Spolu s pracovnicí Stanice mladých přírodovědců BIOS Přerov se ponořili pod kůru stromů, kde nacházeli spoustu zajímavostí o živé mikro přírodě, dále si děti mohly vyzkoušet práci v keramické dílně, naučily se základním pravidlům softbalu, nacvičily nový tanec, pronikly do tajů elektroniky a po vydatném obědě zhlédly ukázku výcviku policejních psů a pohádky divadelních souborů Zvoneček a Zvonek. Mladší žáci odjížděli plni dojmů domů, ovšem žáci 3. až 5. třídy se ještě cestou do Tiché stavili k rybníku, kde si vyzkoušeli, jak je těžké nahodit udici. Den všem utekl velice rychle, s ASTROU jsme se loučili spokojeni a děti navíc na památku obdržely DVD s fotografickým záznamem prožitých aktivit. Kladné ohlasy jsme z řad rodičů, dětí i hostů zaznamenali ke školní akademii, kterou jsme v pátek 15. května 2009 oslavili Den rodiny. Pestrý program se opravdu líbil. Aby ne! Valášky v krojích vystřídali muzikanti z mateřské školy, dva country tance v provedení prvňáků a čtvrťáků, 5

6 básničky pro maminky a pohádky o zvířátkách v režii druhé třídy. Na své si přišli i milovníci klasiků - Polednici K.J. Erbena nám předvedli žáci z páté třídy, které jsme posléze málem v převlecích při divošském tanci nepoznali. Děvčata z třetí a čtvrté třídy nám zatančila v rytmu twistu a při melodiích šedesátých let, třeťáci legračně pojali píseň ABBY v oblecích osobních strážců v zajetí krásných děvčat z písečné pláže blízko kasina. O důstojné zakončení akademie se postaraly naše mažoretky. Musíme pochválit zvlášť děvčata, která bez reptání celý měsíc nebyla líná nacvičovat jednotlivá čísla ráno před vyučováním. Pochvalu zaslouží žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích: pěvecké, recitační, dopravní, tělovýchovné a v malé kopané McDonald s Cup. Poděkování zaslouží také ti, kteří děti na tyto soutěže připravovali a zajistili jejich doprovod, ať už z řad rodičů nebo trenérů. Ráda bych také poděkovala Unii rodičů za akce pro děti plné zábavy, her a radovánek a za celoroční spolupráci se školou. Přeji všem příjemnou dovolenou a dětem radostné prožití prázdninových dnů. Ilona Hrdá, ředitelka školy Pohnuté osudy tichavského rodáka P. Miroslav Janák ( ) Noc ze 13. na 14. dubna 1950 se stala noční můrou naprosté většiny kněží i řeholníků tehdejšího Československa. Po svozu do tzv. centralizačních klášterů, v nichž strávili několik měsíců, byli přiděleni jako vojáci k tzv. Pomocným technickým praporům (PTP). Ani po jejich zrušení však většinou neměli na vybranou a řada z nich se musela uplatnit v dělnických profesích. Někteří z nich byli rehabilitováni již v roce 1969, další museli počkat na satisfakci až na období po roce 1989, ale někteří se jí nedočkali vůbec. Jedním z těch, jehož další osud rok 1950 výrazně poznamenal, byl i P. Miroslav Janák. Narodil se v Tiché č. 212 dne 1. března 1920 a byl 7. března téhož roku pokřtěn v tichavském kostele sv. Mikuláše. Na svět přišel v rodině obchodvedoucího Aloise Janáka, syna tichavského sedláka Tomáše Janáka, a jeho manželky Anežky, rozené Petrové. Byl nejstarším z pěti sourozenců a vyrůstal spolu s bratrem Aloisem a sestrami Helenou, Jiřinou a Marií. ( Následující informace a údaje jsou čerpány z podkladů, materiálů a ústního vyprávění paní Jiřiny Hoffmannové z Tiché, sestry Miroslava Janáka, která tyto údaje nezištně poskytla autorkám tohoto článku, jimiž jsou Květoslava Haubertová a Stanislava Kovářová ). Jeho cesta za vzděláním začala 1. září 1926, kdy nastoupil do pětitřídní obecné školy v Tiché. Ovšem již 13. prosince téhož roku jej otec odhlásil, neboť se rodina stěhovala do Proskovic u Staré Bělé, kde začal otec pracovat jako skladník v Budoucnosti. Tam malý Miroslav, kterému doma říkali Miroš, navštěvoval dvoutřídní smíšenou obecnou školu, kterou ukončil ve školním roce 1930/31. V následujícím školním roce dále pokračoval na měšťanské škole T.G. Masasryka v Jistebníku nad Odrou. V roce 1932 se rodina vrátila zpět do Tiché a Miroslav Janák přešel na měšťanskou chlapeckou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Osudovou ránu pro celou rodinu znamenalo 5. září 1934, kdy ji navždy opustil otec. M. Janák pak byl přijat v roce 1934/35 do jednoročního učebního kurzu při chlapecké měšťanské škole 6

7 ve Frenštátě p/r a další dva roky studoval na frenštátské veřejné obchodní škole, přitom chodil do kurzu němčiny, který absolvoval s velmi dobrým prospěchem. Domácí zázemí, náboženská výchova a silná víra jej nakonec vedly jinam, než napovídalo jeho dosavadní vzdělání. Jako 17letý mladík se rozhodl pro řád redemptoristů. Od začátku školního roku 1937/38 začal studovat na soukromém gymnáziu juvenátu redemptoristů v jihočeských Libějovicích a současně byl v letech 1938/39 studentem arcibiskupského gymnázia v Praze, které ukončil 29. května V letech absolvoval teologická studia v Praze a 20. června 1948 byl v chrámu sv. Víta vysvěcen arcibiskupem Josefem Beranem na kněze. V roce 1948 byl zapsán jako student-klerik 5. ročníku obořišťské koleje, po vysvěcení se vrátil jako řehoník do Obořiště. P. Miroslav Janák začal v roce 1949 studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, vystudoval 1. ročník a do druhého byl zapsán podmínečně. Poslední zkoušku, zapsanou v indexu, vykonal 4. dubna 1950, tedy jen několik dnů před nechvalně proslulou Akci K. Pod tímto krycím názvem se skrýval plán na likvidaci mužských klášterů a řeholních domů. Hlavní úder proti mužským kláštěrům se uskutečnil v noci ze 13. na 14. duben 1950 a týkal se sedmi nejpočetnějších řádů, jejichž příslušníci byli autobusy svezeni do tzv. centralizačních klášterů většinou v pohraničí. Akci K prováděli ozbrojení příslušníci SNB, StB a Lidových milicí. K těm, kteří se ocitli v centralizovaném klášteře v Králíkách, patřil i P. M. Janák. Podmínky k přežitím byly více než tristní: bylo zde soustředěno kolem 250 členů řádu, v celách, původně určených pro 2 řeholníky, se muselo tísnit až osm osob, které spaly na slamnících na zemi, celý objekt hlídala ozbrojená ostraha, návštěvy nebyly povoleny, dopisy od příbuzných cenzurovány, kontakt s okolním světem neexistoval. Řeholníci byli nasazeni na práci v zemědělství. P. M. Janák zůstal v králickém klášteře jen 3 měsíce, neboť musel být kvůli potížím se žaludečními vředy převezen do nemocnice v Semilech. Nová etapa začala pro řeholníky v září 1950, protože všichni, kteří dosud nesplnili vojenskou povinnost, museli 5. září nastoupit k tzv. Pomocným technickým praporům (PTP), do nichž byly zařazovány politicky nespolehlivé osoby. Tehdy již třicetiletý P.M. Janák musel narukovat k útvaru PTP v Komárně. Pracoval převážně jako dělník ve Stavoindustrii v Bánské Bystrici a to až do , kdy byl po zrušení komárenského 54. PTP propuštěn. P.M. Janák na Slovensku nakonec zůstal, dostudoval, na elektrotechnické průmyslovce v Bánské Bystrici v roce 1961 složil druhou maturitu a poté zůstal na této škole jako středoškolský profesor. Po 21 letech od vysvěcení, 1. září 1969, stanul P.M.Janák v kněžském rouchu poprvé před svými farníky. Jeho novým domovem se až do nešťastné smrti v roce 1986 stala jednopatrová farní budova ve Žluticích v okrese Karlovy Vary. Na prahu 70. let minulého století se ještě zdálo, že ve školách má pevné místo i výuka náboženství a v prvních letech svého nového působení mohl ještě zúročit své pedagogické zkušenosti při výuce náboženství. Záhy však shledal, že se mu do cesty staví tvrdý odpor,. a tak ve školním roce 1975/76 přestala výuka náboženství úplně. P. Janák dál sloužil pravidelné mši ve čtyřech kostelích, křtil, sezdával a pohřbíval. Velké síly věnoval P. Janák opravě gotického kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Práce na této památce I. kategorie byly ovšem řízeny památkáři, okresem a jinými vybranými firmami a správce kostela mohl jen přihlížet tomu, jak se střídají pracovníci, práce se protahují. Často býval tlačen k tomu, aby si oblékl montérky a sám pomáhal. V jeho zápisech čteme : Jsou těžkosti s materiálem, někdy čekáme na trámy, prkna. Pracuji s nimi, kupuji kramle, hřebíky, chodil jsem též pomáhat, podávat prejzy a maltu. Šrouby stahoval jsem uvolněné trámy na krovu, musil jsem vyrobit asi 100 ks podlážek na lešení. V měsíci červnu jsem vykopal kanalizaci a v dalších měsících vyměňoval okna na faře je jich 32 neboť okresní stavební podnik smlouvu zrušil. Dokončení oprav žlutického kostela se P. Janák nedožil. Osudnou se mu stala oprava zatékající střechy kostela Zvěstování Panně Marii na Špičáku v Chyši. Dne 16. září 1986 se snažil za deště závadu odstranit, ale nebyl zajištěn. Uklouzl a z výšky 10 metrů dopadl na náhrobní kámen. Na následky krvácení do mozku byl na místě mrtev. Kostel sv. Petra a Pavla byl po dokončení rekonstrukce v roce 1994 při poutní mši požehnán plzeňským biskupem Mons. Žlutický zpravodaj při této příležitosti mj. přinesl poděkování městské rady : Trvalo to léta, stálo přemnoho peněz a spousty práce. Na počátku díla stál kněz, dělník, záchranář památek v jedné osobě, skvělý člověk pan farář Janák. Stručný výtah z celého článku, uveřejněného ve Vlastivědném sborníku Novojičínska v 58. svazku, sestavila Marie Bjačková 7

8 TJ Sokol Tichá oddíl zápasu: Sokol Moravská Ostrava II uspořádal dne 28. března 2009 Memoriál Františka Fojtíka v zápase ve volném stylu pro přípravku, mladší a starší žáky. Nejlépe si z tichavských závodníků vedl v přípravce ve váze 28 kg Miroslav Vašinka, který si domů odvezl dva poháry. Za vítězství v této váhové kategorii i za ohodnocení jako nejtechničtější zápasník celého turnaje. Přípravka Družstva 28 kg Miroslav Vašinka 1. místo 1. Sokol Vítkovice 116 bodů 32 kg Ondřej Šrámek 2. místo 2. TJ Sokol Tichá 81 bodů 40 kg Patrik Kvarda 4. místo 3. TJ Loko Krnov 77 bodů Mladší žáci 4. Sokol Čechovice 58 bodů 48 kg Matouš Ryška 5. místo 5. TŽ Třinec 48 bodů 53 kg David Kvarda 4. místo 6. Sokol Olomouc 45 bodů 53 kg Adam Mechel 5. místo 7. TJ Klášterec nad Ohří 26 bodů Starší žáci 8. Sokol Hodonín 19 bodů 42 kg Martin Šoukal 1. místo 9. TJ Nový Jičín 15 bodů 42 kg Stanislav Šrámek 2. místo 53 kg Jan Tesař 2. místo 66 kg Jakub Jurek 3. místo Dne proběhlo v Hradci Králové za účasti 157 závodníků z 25 oddílů mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu. V bodování družstev se umístila TJ Sokol Tichá na 7. místě. Stříbrnou medaili vybojoval v žácích Stanislav Šrámek, váha 35 kg, a v juniorech Jan Zátopek, váha 120 kg, získal bronzovou medaili. Žáci Junioři 35 kg Stanislav Šrámek 2. místo 120 kg Jan Zátopek 3.místo 47 kg Matouš Ryška 6. místo 74 kg Tomáš Pustka 5.místo 59 kg Adam Mechel 7. místo 66 kg Jakub Jurek 8. místo 47 kg Martin Šoukal 9. místo Dne pořádal zápasnický oddíl Lokomotiva Krnov druhý ročník Velké ceny Krnova v zápase řecko-římském. Tohoto turnaje se zúčastnilo 109 závodníků z 12 oddílů z Česka, Slovenska a Polska. Ve finálovém boji o zlatou medaili nestačil Stanislav Šrámek, váha 35 kg, na Vinceze ze slovenského oddílu Šamorin a dovezl si stříbrnou medaili. Bronzovou medaili si vybojoval Adam Mechel, váha 53 kg. 35 kg Stanislav Šrámek 2. místo 53 kg Adam Mechel 3.místo 38 kg Patrik Kvarda 5. místo 47 kg Martin Šoukal 5.místo 48 kg David Kvarda 8. místo 47 kg Petr Zdarsa 6.místo Dne uspořádal Slovan Hodonín mistrovství ČR juniorů a starších žáků v zápase řecko-římském. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl žák Stanislav Šrámek, který si vybojoval bronzovou medaili ve váze 35 kg. Žák Matouš Ryška skončil ve váze 47 kg na 5. místě. V juniorech se na 4. místě umístil ve váze 120 kg Jan Zátopek. Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu 8

9 Prázdniny a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti: - oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby, - nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), - nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha, - nikdy neponechávat oheň bez dozoru, - mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, - nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), - do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), - oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), - oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření. Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky. Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS Nový Jičín 9

10 J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve III. čtvrtletí let Anna B a r t o v á Miroslav B ö h m Jaromír M y n á ř Bohumil H o p p 80 let Ludmila H y k l o v á 85 let Josef Č u l á k 86 let František P e t r Marie R e č k o v á 87 let Marie K r p c o v á Božena M a r k o v á 88 let Oldřich H a v l á k 89 let Marie P e t ř í k o v á Vlasta D r o z d o v á KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ TICHÁ POŘÁDÁ TRADIČNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ za účasti 16 družstev hřiště TŮŇKA - od 8 hodin 10

11 Placená inzerce: 11

12 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.. info na www: socfinporadnycr.cz Kontaktní místa pro Moravskoslezský kraj: - SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA Odstrčilova 4 Ostrava Odovědná osoba:vladimír Galbavý 1.místopředseda l telefon: mobil: uřední den- čtvrtek hod l Call centrum po pa hod., mob Frýdek Místek mob Poruba mob Bruntál,Krnov,Opava mob Karviná - mob Nový Jičín, Kopřivnice mob Kdo může poradnu především využívat: držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi. Klientům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva % zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva % dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7% služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20% prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA nabízíme i nabídku pracovní příležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ČR Informace k pojištění vozidel Na základě obchodního zastoupení ČSOB Pojišťovny, a.s., si dovoluji podat informace o zajímavé nabídce pro pojištění vozidel. V rámci povinného ručení poskytujeme nadstandardní slevy : 20% pro vozidla s rokem výroby 1999 a nižším, levný okres 10%, slevu dobrého řidiče ve výši 15% pro klienty s minimálním bonusem 15%, sleva 5% pro klienty s jiným pojištěním u naší pojišťovny, 3% při roční platbě pojistného. Příklad : vozidlo s objemem do 1850 ccm, rok výroby 1999, 9 let bez nehody, jiná smlouva u ČSOB Pojišťovny, roční platba pojistného : 2226,- Kč. Samozřejmostí je široká nabídka pojistných produktů v rámci pojištění osob, majetku a podnikatelských rizik. Stránky ČSOB Pojišťovny : Bližší informace podá : Rostislav Hurník Kunčice pod Ondřejníkem tel : , mobil :

13 13

14 14

15 15

16 Vydal: Obecní úřad Tichá červen MK ČR E

17 17

POZVÁNKA. na 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční ve středu dne 24. 6. 2009 v 18.00 hodin v sále Kulturního domu ve Slatině.

POZVÁNKA. na 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteční ve středu dne 24. 6. 2009 v 18.00 hodin v sále Kulturního domu ve Slatině. Vážení občané, přijměte pozvání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 24. června. Za období od posledního zasedání se dost věcí změnilo. Byly přiděleny různé dotace, proběhla kontrola

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Zasedání zastupitelstva obce. Volby do Evropského parlamentu. Uzávěra silnice Závišice - Borovec

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Zasedání zastupitelstva obce. Volby do Evropského parlamentu. Uzávěra silnice Závišice - Borovec ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E / Č E R V E N 2 0 0 9 C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Zasedání zastupitelstva obce Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy,

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 18. 07. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 25.2.2015 v Osvětovém domě v Řepištích

OBEC ŘEPIŠTĚ Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 25.2.2015 v Osvětovém domě v Řepištích OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 25.2.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 58. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více